Megemlékezés. Aranymise. részleges napfogyatkozásként HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA. A hét arca 2. oldal Sport 8. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megemlékezés. Aranymise. részleges napfogyatkozásként HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA. A hét arca 2. oldal Sport 8. oldal"

Átírás

1 HETILAPJA június 18. A hét arca 2. oldal Sport 8. oldal Aranymise Megemlékezés Szenes József nyugalmazott római katolikus címzetes kanonok, apát, plébános június 12-én ünnepelte pappá szentelésének és első Szentmiséjének ötvenedik évfordulóját. Ezen a napon mutatta be az Úrnak a hálaadó aranymiséjét a hajdúböszörményi Szent István római katolikus templomban. Szenes József papi jelmondata: Uram, Istenem, többet adtál nekem mint kértem és érdemeltem! Áldott legyen a Te Szent Neved mindörökké. Az aranymisén többek között elhangzott Palánki Ferenc, Debrecennyíregyházi megyéspüspök üzenete, hogy: ötven esztendő már önmagában is tiszteletet ébreszt az emberben, ha arra gondolunk, hogy ez az idő hűséges szolgálatban, papi tevékenységében, helytállásban telt el. Igazi értékét ennek csak a jó Isten képes lemérni. Ennek a szolgálatnak gyümölcseit őrzik lelkükben azok a hívek, akik részesei voltak kitartó, lelkiismeretes papi munkálkodásának. Hisszük, hogy az aranymisés oltárt láthatatlan közösség veszi körül, földiek és égiek együtt adnak hálát az Istennek. Szenes József egy Tisza-menti faluban, Nagyvarsányban született. Édesapja útravalóul gyermekkorában ezt a tanácsot adta neki: Bármilyen életpályát választol, egész szívvel és egész lélekkel végezd szolgálatodat, hogy Isten áldása kísérje munkádat! Végül a papi szolgálatot választotta élethivatásul ben szentelték áldozópappá. Segédlelkészi (kápláni) szolgálati helyszínei voltak Kápolna, Füzesabony, Jászárokszállás. Ezután önálló plébánosi szolgálati helye Hajdúböszörmény volt, csatolva Hajdúhadházzal, majd később Balmazújvárossal. Debrecenbe a Szent István plébániára került, rövid időre. Minden helyén tiszta szívvel és tiszta lélekkel végezte és végzi a lelkipásztori szolgálatot. Az aranymisén, a köszöntések sorában többek között az egyházközségek képviselői, a hívek és Kiss Attila polgármester tisztelettel és szeretettel szóltak az ünnepelthez. A szentmise végén a régi szép emlékekre visszagondoló közösség meghatódva, könnyes szemekkel fogadta Szenes atya ünnepélyes, aranymisés áldását. bertalan Koszorúzást tartottak a Központi Román Sírkertben június 8-án. Hazánkban Hajdúböszörményben található a II. világháborúban Magyarország területén elesett román katonák közös temetője. A sírokat a rendszerváltás után az ország minden pontjáról rendezték egy helyre, és akkor alakították ki a böszörményi emlékkertet. Az áldozatok nevét kőlapokon jelenítette meg az alkotó, és a lángokat Részleges napfogyatkozás A hajdúböszörményi csillagászok június 10-én délelőtt megfigyelésre várták az érdeklődőket a város főterén. 12 óra 4 perckor kezdődött Budapesten a részleges napfogyatkozás, amelynek csúcsa 12 óra 45-kor volt megfigyelhető. A hold és a nap pedig 13 óra 27-kor vált el végleg egymástól. Az alkalomra biztosítottak négy darab, speciális szűrővel ellátott távcsövet. Hazánkból részleges napfogyatkozásként volt észlelhető a Kanada-Grönland- Északi-sark vonalon, 94,4 százalékos gyűrűs napfogyatkozást láthattak az jelképező térformát Csontos László szobrászművész készítette. Az emlékmű bronzból készült 1986-ban, 240 cm magas és 130 cm átmérőjű lángcsóva. Minden évben megkoszorúzzák az áldozatok emlékhelyét a Hősök napjához kapcsolódva. Ezúttal Florin Vasiloni román főkonzul és Kiss Attila polgármester helyeztek el koszorút, a második világháború alatt elesett román katonák emlékművének talapzatán. Sz.H. érdeklődők. Hazánkban augusztus 11-én, dél körül sötétbe borult Magyarország. Legalábbis egy sávban. Ebben az évben több ezren nézték, többek között a Balaton partjáról a jelenséget. Napfogyatkozás egyébként akkor jön létre, amikor a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, azaz újholdkor. De nem minden újholdkor. A teljes napfogyatkozás olyannyira ritka, hogy nálunk 1999-ben volt utoljára, míg azt megelezően ben volt hasonló jelenség. Legközelebb 2081-ben lesz teljes napfogyatkozás. Sz.H.

2 2 A hét arca Dr. Török Lászlóné A belügyminiszter dr. Török Lászlónénak, a Polgármesteri Hivatal nyugalmazott köztisztviselője részére eredményes szakmai tevékenysége elismeréséül a Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatát adományozta, május 10-én. Milyen érzésekkel vette át az elismerést? Nagyon nagy megtiszteltetést, örömet és boldogságot éreztem a miniszteri elismerés átvételekor. A jelölők személyére tekintettel, különös jelentőséggel bír számomra ez az elismerés. Köszönettel és hálával tartozom polgármester úrnak és jegyző asszonynak az elismerésre való felterjesztésért. Köszönöm, hogy rám gondoltak. Miben erősítette meg ez a kitüntetés? Ez az elismerés úgy érzem, hogy az 1993-ban kezdődött, és még ma is tartó elkötelezett tevékenységemet jutalmazza. Mindig igyekeztem tudásom legjavát adva, a velem szemben támasztott elvárásoknak megfelelően végezni a munkámat. Az elismerés pozitív visszaigazolást jelent számomra. A környezete hogyan fogadta a hírt? Családommal együtt nagyon büszke vagyok a kitüntetésre. Vezetőim, kollégáim, barátaim örömmel fogadták a hírt. Telefonon és interneten keresztül nagyon sok ismerősöm gratulált az elismeréshez. Szeretet, megbecsülés, tisztelet Milyen útravalót kapott a családjától az élethez? Legfontosabbnak tartották szüleim a szeretetet, egymás megbecsülését, tiszteletét, a kitartást, a becsülettel, szorgalommal végzett munkát. Véleményük az volt, hogy csak munkával, igyekezettel lehet boldogulni az életben. Hol végezte tanulmányait? Hajdúböszörményben születtem, itt jártam a 3. számú Általános Iskolába, majd kozmetikai és vegyicikk eladó szakmában szereztem szakmunkás-bizonyítványt. Ezt követően pedig a Bocskai István Gimnáziumban érettségiztem, majd a Janus Pannonius Egyetem főiskolai karán végeztem személyügyi szervezőként. Diplomám mellett képesített könyvelői-költségvetési szakos vizsgát tettem, valamint rendelkezem adótanácsadó- és felsőfokú költségvetési szakvizsgával. Egész pályája során folyamatosan tanult. Ebben mi motiválta? Mindig nyitott voltam az új feladatokra, az ismeretek folyamatos szinten tartására. A képzéseken, konferenciákon, szakmai napokon való részvételt mindig fontosnak tartottam, munkám elvárható szintű végzéséhez. A továbbképzéseken megszerzett ismeretek, információk a mindenkori feladatellátáshoz véleményem szerint nélkülözhetetlenek voltak. Honnan az elkötelezettsége és szorgalma? Szüleim példamutatása volt az útmutató számomra abban, hogy a szorgalommal és a kitartással végzett munka az egyik legfontosabb az ember életében. Csaknem három évtizeden át dolgozott a Polgármesteri Hivatalban. Annak idején hogyan került a Városházára? Első munkahelyem a Hajdú-Bihar megyei Vegyesiparcikk Kiskereskedelmi Vállalat Hajdúböszörményi Játék- és Illatszerbolt volt, eladó, majd boltvezetőhelyettes munkakörben. Szakmai életutam második állomása volt az akkori Városi Művelődési Központ, ahol több mint 13 évig dolgoztam adminisztrátor, könyvelő és végül gazdaságvezető munkakörben augusztus 1-től áthelyezéssel kerültem a Polgármesteri Hivatalba. Először gazdasági referens, majd 2002 óta személyügyi referens munkakörben dolgoztam. Annak idején dr. Nagy Imre osztályvezető kért fel a gazdasági referens munkakör betöltésére. Boldog vagyok, mert elmondhatom, hogy közel három évtizedes pályafutásom alatt azt a munkát végezhettem, amit nagyon szerettem, és amiben örömömet leltem. Ezért inkább csak azt mondom, nekem való pályára irányított a sorsom. A hivatal mindig nagyon fontos része volt, és lesz az életemnek. Semmin sem változtatnék, ha újra kezdhetném a pályám. A köz szolgálatában Mennyit változott a hivatalban folyó munka az elmúlt évtizedekben? Az ellátandó feladatok változásából adódóan a hivatal több átszervezést hajtott végre, mely érintette a személyzeti feladatellátást is. Jelentős volt a munkavégzésemet meghatározó jogszabályváltozás, az új informatikai programok kötelező használata, több új feladat belépése. Milyen feladatai voltak a hivatalban az elmúlt három évtizedben? Munkaköreimben rengeteg kihívással találkoztam, számtalan kezdeményezéssel éltem, melynek megvalósításában kollégáim partnereim voltak. Feladatom a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők, munkavállalók és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek vezetőinek foglalkoztatásával kapcsolatos személyügyi, humánpolitikai feladatok ellátása, döntésre való szakszerű előkészítése, majd a döntések végrehajtásával összefüggő feladatok végzése volt. A köztisztviselőnek milyen tulajdonságokkal kell bírnia? A közszolgálati jogviszonyban a köz szolgálatának elsődlegessége alapján, és a jó közigazgatásba vetett bizalom fenntartásának szem előtt tartásával kell eljárni. Fontos, hogy a köztisztviselő feladatait az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint lássa el. A köztisztviselő legyen kitartó, jogszabálykövető, vezetőkkel és munkatársakkal együttműködő, lelkiismeretes, tisztelje a pályát, szeresse, amit csinál, találja meg munkájában az örömet. Valamennyi munkakör, nagyon sok feladattal egész embert kíván. Munkájában mi volt az, amit szem előtt tartott? Fontosnak tartottam mindenek előtt a jogszabályok betartását, a rám bízott feladatok maradéktalan, határidőre történő, pontos, precíz elvégzését, a vezetői elvárásoknak való megfelelést. A jó cél érdekében mindig felvállaltam a konfliktusokat, hiszem, hogy jobb ezeket mindig tisztázni és nem elhallgatni. Tevékenysége során mire fektette a legnagyobb hangsúlyt? Törekedtem arra, hogy feladataimat a jogszabályoknak, a hivatásetikai elveknek és a vezetői döntéseknek megfelelő szakértelemmel, határidőre lássam el. Igyekeztem tudásom legjavát adva végezni munkámat, megoldani a rám bízott feladatokat. Milyen kapcsolatra törekedett a kollégáival? Együttműködésre törekedtem. Munkavégzésem a vezetőkkel, kollégákkal való folyamatos kapcsolattartásra épült. Úgy gondolom, hogy ez a tevékenység együttműködési készség nélkül eredményesen nem végezhető. A szerettek boldogságáért Elismerések, kitüntetések sorát kapta munkájáért. Melyekre a legbüszkébb? Az Alkotmány ünnepe alkalmából augusztus 20-án, munkám elismeréseként, a Művelődési Miniszter Miniszteri dicséret kitüntetésben részesített. A Város Napján, szeptember 13-án, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Somossy Béla -díjat adományozott részemre ben tevékenységem elismeréséül, nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a Belügyminiszter a Közszolgálatért Érdemjel ezüst fokozatát adományozta részemre, melynek átadása május 10-én történt, a fokozódó járványhelyzetre tekintettel. Nyugdíjas lett. Hogyan élte ezt meg? Új fejezet kezdődött az életemben. Szeretnék minél több időt tölteni a családommal, barátainkkal. Hogyan telnek a nyugdíjas napjai? Nyugdíjasként igyekszem megtalálni a helyem. Legnagyobb örömet számomra a családom jelent. Szabadidőmet elsősorban családom körében töltöm, szívesen kirándulunk, üdülünk, szervezünk kulturális programokat. Igazi öröm és feltöltődés az az idő, amikor a két csodálatos unokámmal lehetünk, férjemmel együtt. Számomra az ő boldogságuk a legfontosabb. Barátainkkal gyakoriak a találkozások, az együtt töltött szabadidők. Visszatekintve eddigi életére, elégedett embernek tartja magát? Nagy szeretettel gondolok vissza a hivatalban töltött évekre. Örülök annak, hogy közel 30 évig dolgozhattam ott. Minden nap szívesen mentem dolgozni, második otthonom volt a munkahelyem. Szerencsésnek vallom magam, mivel a négy évtized során mindig olyan kollégákkal dolgozhattam, akikre minden helyzetben számíthattam. Vezetőimnek és kollégáimnak további sikeres és eredményes munkát kívánok! Családom szempontjából minden jót megadott a sors. Köszönet illeti a férjemet, aki mindig támogatott a munkámban. Sikereimet családomnak is köszönhetem, akik mindig mellettem állnak, bármiben, bármikor számíthatok rájuk. B.E.

3 2021. JÚNIUS Gyereknek lenni jó Felújítások, bővítések A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. kiírásának keretében rajzpályázatot hirdetett Gyereknek lenni jó címmel a Hajdúböszörményi Polgári Szövetség Egyesület, a közösségi médiában. A versenyen óvodások, alsó tagozatosok és felsősök vehettek részt. A felhívásra több mint száztíz hajdúböszörményi gyerek küldte be alkotásait. A programra a Bethlen Gábor Általános Iskola és hajdúvidi tagintézményének, valamint a Középkerti-iskola diákjai pályáztak. Mellettük a Csillagvár Óvoda vidi és Hét vezér utcai telephelyéről érkeztek rajzok a kiírásra. A zsűri tagjai Kiss Attila polgármester, Fórizs László alpolgármester, Rácz Mária igazgató, Leleszné Sveda Klára intézményvezető és Molnár Attila, az egyesület tagja voltak. Az elkészült munkákat az egyesület Facebook oldalára töltötték fel. Az eredményhirdetést június 4-én tartották. A díjakat Kiss Attila polgármester és Fórizs László alpolgármester, az egyesület alelnöke személyesen adták át. Eredmények. Óvodások kategóriájában: 1. Katica csoport, 2. Német Bella, 3. Balla Zora. Különdíj: Orosz Attila. Általános iskola 1-4. osztály: 1. Pócsi Rebeka, 2. Képes Zoé, 3. Czellár Olivér. Különdíj: Orosz Zsolt. Általános iskola 5-8. osztály: 1. Tóth Viktória, 2. Oláh Szabolcs Dénes, 3. Oláh Bence Tibor. Különdíj: Oláh Patrik Zsolt. bertalan Zöldfelületek gondozása Az önkormányzat az elmúlt években több beruházást is megvalósított a sport- és szabadidős tevékenységek végzéséhez kötődően. Ezek közül is kiemelkedett a Tizenhárom vértanú utcán 22x42 m méretű műfüves labdarúgópálya átadása 2017 novemberében, bruttó 40,1 millió Ft értékben. A Tizenhárom vértanú - Szabadhajdú utca közötti területen 1 db D típusú sportpark-kondipark átadása, melyen 17 db kondieszköz használható 2019 márciusa óta (bruttó Ft értékben). A Hajdúkerület utcai új játszótér átadva 2019 májusában, bruttó Ft értékben. A játszótéren 2 csúszdás mászóka, 1 db hintaállvány ülőkével, 1 db rugós játék, ütéscsillapító gumiburkolat lett telepítve. A játszótéri eszközökön kívül térfigyelőt, wifihotspotot, padokat és okospadokat, hulladékgyűjtőt, ivókutat helyeztek el a szakemberek, valamint a parkosítás keretén belül gyepfelület létesült és fákkal, cserjékkel gazdagodott a terület. Attila utcai játszótér fejlesztése TOP CLLD pályázatból, átadva 2019 októberben, bruttó 3 MFt értékben. A telepített eszközök: egy fészekhinta, egy forgóhinta, kisgyerekek részére egy játszóvár, új homokozó, ütéscsillapító talaj kialakítása. Szoboszlói utcai játszótér fejlesztése TOP CLLD pályázatból, átadva 2019 októberben, bruttó 3 MFt értékben. A telepített eszközök: hintaállvány 2 ülőkével, egy mérleghinta, csúszdás játszóvár, ütéscsillapító talaj kialakítása. Hajdúvidi játszótér fejlesztése TOP CLLD pályázatból, átadva októberben, bruttó 3,4 MFt értékben. Erre a játszótérre egy mérleghinta, két forgóhinta különböző korosztálynak, egy bordás-mászófal, egy csúszdás játszóvár került, valamint ütéscsillapító talaj készült az egyes elemek alá. Streetballpálya kialakítása a Bocskai téren TOP CLLD pályázatból, átadva 2019 októberében, bruttó 3 MFt értékben. Rekortán borítású, 1 km hosszú Futókör kialakítása a Fürdőkertben, az Országos Futópálya-építési Program keretében, átadva 2020 októberében, bruttó Ft értékben. Megújult a Weszprémy utcai óvoda játszóudvara, nem önkormányzati fejlesztésként említendő, CLLD pályázatból, a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete által a Tizenhárom vértanú utcai játszótéren elhelyezett mászóvár, valamint a Kálvin téri Református Egyházközség, a Zöld Város projekt részeként, konzorciumi partnerként a Kálvin téri templomkertben lévő játszóteret újította fel. Jelenleg a kivitelezés fázisában van a város közterületein lévő, összesen tíz játszótér felújítása, mely magában foglalja a játszótéri elemek festését, hibás, korhadt alkatrészek cseréjét, az ütéscsillapító burkolat feltöltését, homokozókban lévő homok cseréjét és a játszóterek üzemeltetéséhez szükséges jegyzőkönyv megújítását, bruttó 7,5 MFt értékben. A Tizenhárom vértanú utcai lakótelepen elbontott, elavult és balesetveszélyes játékok helyére új, korszerű, minősítéssel rendelkező játékok beszerzése is zajlik, bruttó 2 MFt értékben. Tervezett beruházások: Fürdőkerti Palinta játszótér bővítése TOP CLLD pályázatból, bruttó Ft értékben, várható átadás szeptember. A bővítés során új játszótéri elemként egy mászóvár kerül kihelyezésre. A kondipark rész is bővül kajakpaddal, evezőpaddal, kerékpárpaddal. Kerti padok, hulladékgyűjtők és 1 db ivókút is kihelyezésre kerül majd. Fürdőkertben új tematikus játszótér kialakítása TOP pályázatból, bruttó Ft értékben, várható átadás február. A tematikus játszótér elemei a következők lesznek: alagút, hajdúpalánk, lovacskás mérleghinta, hajdú vágta 4 üléses hinta, 3 ökrös ökörforgó, rugós ökör, hajdú kapu (forgó szobor), Zeleméri templomrom Fürdőkerti új látogatóközpont épületében 67,5 m 2 -es játszóház kialakítása, várható átadás február. BMX Freestyle pálya kialakítása Országos Bringapark Program keretében a Víztorony mellett, 38 MFt értékben, várható átadás szeptember. Gördeszkapálya kialakítása az Országos Görpark Program keretében a Víztorony mellett, 60 MFt értékben, várható átadás december. Az önkormányzat ebben az évben is megkötötte helyi vállalkozókkal a parkok fenntartására és zöldterületek kaszálására vonatkozó szerződéseket. A parkfenntartás keretében a városban lévő 9 közpark és a 10 lakótelep zöldfelületének rendbetétele történik (fűkaszálás, fák, bokrok gondozása, egynyári virágok beszerzése és elültetése, évelő felületek gondozása), mindez 11,5 ha területen. Az éves fenntartási költség bruttó 31 millió forint. Egyéb, nem a lakóingatlanok előtt található zöldterületek és az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kaszálásáról is az önkormányzat gondoskodik, melynek éves költsége bruttó 15,7 millió. A kaszálás mintegy 12,3 hektárnyi területen valósul meg, melynek gyakorisága területenként megoszlik. Továbbra is fontos, hogy a közterületek tisztaságát, gondozását közösen valósítsuk meg. Mindenki a maga területén, a portája előtt végezze el a rá háruló feladatokat! Vonatkozik ez az ingatlan kezelőjére, tulajdonosára, s az önkormányzatra egyaránt. Ha valaki illegális szemétlerakást, parlagfüvet vagy más káros dolgot észlel, kérjük jelezze az illetékes hatóságnak! Ismételten kérjük tehát a lakosokat, hogy az ingatlanjaik előtti zöldterületet tartsák rendben, gondoskodjanak szükség szerint a fű kaszálásáról. Önkormányzat Ökoskodók Ötödik alkalommal rendezte meg a Széchenyi-iskola az Ökoskodó levelezős versenyt. Végül a versenyzők jelenlétében rendezett döntőben a következő csapatok állhattak dobogóra. 1. Bethlen-iskola Fokhagymagerezdek csapata, 2. Mikepércsi Hunyadi-iskola Biobocik csapata, 3. Derecskei Bocskai-iskola Természet- tudósok csapata.

4 4 A könyvtáros az az ember, akinek a könyv táplálék. Senki nem nyúl úgy egy kötethez, mint ők. Csendesen és lassan, sok-sok szeretettel. Ahogy az ember csak az örök dolgokhoz nyúl. E hivatás két képviselője, Kőnig-Ferenczik Anikó a városi, és Kovács Márton, a Bocskai-iskola könyvtárosa beszéltek pályájuk szépségeiről, hétköznapjairól. Miért éppen könyvtáros lett? K. M.: A legelső könyvélményem hároméves koromra tehető. Éppen kórházban voltam, és egy meseleporelló, a Ki hol lakik?, biztonságot adott számomra, ahogyan édesanyám olvasta. Máig tudom egy-egy versszakát. Ez az első kötődésem a könyvhöz. K-F A.: Középiskolában nagyon szerettem olvasni, sokat jártam könyvtárba. Mesebeli helynek láttam, ahol a könyvtárost szebbnél szebb könyvek veszik körül, ezért húzott a szívem ehhez a szakmához. Később persze kiderült, hogy sajnos az olvasásra sokkal kevesebb idő jut, mint szeretném. Tudatosan készült erre a hivatásra? K. M.: Nekem az eredeti szakmám könyvkötő. Az Alföldi Nyomdában tanultam. A szakma ifjú mestere voltam a megyében. Nagyon szerettem a kézi könyvkötést. Továbbtanuláskor a magyar-könyvtár szakot választottam. Soha nem bántam meg ezt a döntésemet. Nyíregyházán végeztem el a főiskolát. K-F A.: Tanító és könyvtár szakot végeztem. Mindig része volt az életemnek a könyv, az olvasás. Tanulmányaim alatt mindvégig nagyon szerettem a könyvtáros szakmát, tudatosan készültem rá. Nagyszerű tanáraim voltak, akik segítettek ezen az úton. Milyen útja vezetett a könyvtáros hivatásig? K. M.: Tizenöt éves korom óta dolgozok és tanulok. Nyomdászként indultam, a tanárképzőt is munka mellett végeztem. Képesítés nélküli pedagógusként kezdtem, majd húszévi tanítás után lettem könyvtáros. Kihívás volt két évtized után váltani, de úgy érzem, sikerült. A Bocskai-iskola könyvtára egyébként százötvenötödik éves. Több mint kétszáz éves dokumentumot is őrzünk. Nagyszerű dolog egy ilyen nagymúltú helyen dolgozni. K-F A.: Pályakezdőként egy vidéki általános iskolában kezdtem tanítani, majd hamarosan Debrecenbe kerültem. Három évig a tanítás mellett félállásban iskolai könyvtárban dolgoztam. Talán itt kerültem még köze- Életre szóló hivatás lebb a könyvtáros hivatáshoz, ekkor dőlt el igazán, hogy ezzel szeretnék foglalkozni ben helyezkedtem el a hajdúböszörményi városi könyvtárban, jelenleg 16 éve dolgozok itt. A hivatástudat fokozatosan alakul ki, és az évek múlásával egyre jobban kiteljesedik. Ha újrakezdené, ismét ezt a szakmát választaná? K. M.: Mindenképpen a könyvhöz való kötődést. Könyvkötő az eredeti szakmám, de a pedagógus hivatás is ehhez kapcsolódik. A tanítás és a könyvtárosság nagyon jól megférnek egymás mellett. Tehát újra ezt az utat választanám. K-F A.: Valószínűleg igen. A könyvtáros szakma valóban egy hivatás. Viszonylag kevesen vagyunk országos szinten, de nagyon összetartó, segítő közösség alakult ki. Mennyit változott ez a munka amióta a pályán van? K. M.: Még emlékszem arra, amikor mindent kézzel végeztünk. A leltárkönyveket és a katalógusépítést. Az internet előtti korszak is eszembe jut, amikor a legfrissebb hírforrások a folyóiratok voltak. Ezek megrendelése mára lecsökkent, hiszen ott van a világháló. K-F A.: A munka és a könyvtár feladatai is nagy részben átalakultak. Alkalmazkodni kell a gyors változásokhoz, technikai fejlesztésekhez, igényekhez. A könyvtár most már közösségi tér, rendezvényekkel, programokkal. Átalakultak az információkeresési szokások, a személyes kapcsolatok mellett, jelen kell lennünk a virtuális térben is. Széles kínálat van a könyvpiacon, folyamatosan figyelnünk kell az olvasói igényeket. Mi a feladata manapság a könyvtárosnak? K. M.: Iskolai könyvtárosként kicsiben ugyanazt végzem, mint a közművelődési könyvtárakban. Ide tartozik a gyűjtőkörbe tartozó dokumentumoknak a beszerzése, a hat-tizennégy éves korosztály és a pedagógusok számára. Tulajdonképpen az olvasóvá nevelésnek az első színtere az általános iskola. Különösen kisiskolás korban lehet a gyerekeket rendszeres olvasásra nevelni. Ekkor a legfogékonyabbak rá. Ehhez nagyon jó eszközök a versek és a mesék. Egy jó könyv segít a gyerekek erkölcsi nevelésében. K-F A.: Nagyon sokszínű munkát végzünk. A könyvtárról legtöbbször a könyvkölcsönzés jut eszünkbe először, az olvasók legtöbbször ezért látogatnak be hozzánk. Természetesen ehhez ki kell választani, hogy milyen könyveket szeretnénk megrendelni, állományba kell venni. Programokat, rendezvényeket is szervezünk, olvasópályázatot hirdetünk az iskolás korosztálynak. Könyvtári foglalkozásokat, bemutatókat tartunk. Közösségi szolgálatra jelentkező diákokat fogadunk. Kiemelt feladatunk a helyismereti gyűjtemény alakítása, bővítése, mely a Hajdúböszörménnyel kapcsolatos dokumentumokat és információkat tartalmazza. Milyen feltételek között dolgozik? K. M.: A feltételekre nem panaszkodhatom. A háromosztatú könyvtárnak a helyiségigénye, az teljesül. Van kölcsönző, olvasó és galéria, és raktár részünk. A hagyományos dokumentumok mellett, több számítógép is segíti az internethasználatot. K-F A.: Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen könnyebb a munkavégzés a sok-sok könyv között. A könyvtárban ma már számítógépekkel dolgozunk, ezeken található a könyvtári szoftverünk. Ezzel a programmal kölcsönzünk, illetve ezzel viszszük be a könyvek, helyismereti cikkek adatait is a rendszerünkbe. Mire terjed ki a gyűjtőkörük? K. M.: Főként az ifjúsági irodalomra terjed ki. Ezen túl a felnőttek számára szakkönyveket szoktunk rendelni. Az ismeretterjesztő irodalmat pedig minden korosztály számára beszereztük. K-F A.: Széleskörű, általános gyűjtőkörünk van. Igyekszünk olyan könyveket, dvd-ket, diafilmeket, hangoskönyveket gyűjteni, melyek lehetőséget adnak a tartalmas pihenésre, szórakozásra, segítik a tanulást, oktatást, önképzést. Minden hajdúböszörményi vonatkozású könyvet beszerzünk, helyismereti gyűjteményünk fejlesztése kiemelten fontos szerepet kap. Szépirodalmi és ismeretközlő köteteket is gyűjtünk, igyekszünk az olvasói igényekhez igazodni. Minden korosztály számára válogatunk dokumentumokat, 0-99 éves korig. Amennyiben a keresett könyv nincs meg könyvtárunkban, lehetőség van más könyvtártól átkérni azt. Mennyi dokumentumot őriznek? K. M.: fölött van a dokumentumok száma. Ennek kétharmada ifjúsági könyv, egyharmada pedig a felnőtteknek szánt köteteket tartalmazza. K-F A.: Több mint darab dokumentum található a könyvtárunkban a tavaly év végi adatok szerint. Milyen kérdésekkel, kérésekkel fordulnak a könyvtároshoz leggyakrabban az olvasók? K. M.: A gyerekek saját szórakozásukra és örömükre keresnek általában szépirodalmat. De szívesen válogatnak a tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretterjesztő köteteket is. A felnőtteknek pedig többször igénybe vesszük a könyvtárak közötti kölcsönzés lehetőségét. Egymástól gyakran kérünk segítséget. K-F A.: A legváltozatosabb kérdésekkel találkozunk. Olvasóink sokszor kérik a könyvtárosok segítségét szabadidős olvasáshoz, tematikus ajánlókat szoktunk összeállítani, szakdolgozathoz, tudományos kutatásokhoz bibliográfiai ajánlókat készítünk. Több alkalommal veszik igénybe etanácsadó kollégánk segítségét, aki az internetes ügyintézés világában segít eligazodni. Műveltnek kell lennie manapság egy könyvtárosnak? K. M.: Feltétlenül. Kell egy általános műveltség ehhez a szakmához. Jól kell ismernie a szépirodalmat és az ismeretterjesztő könyveket. Ezen túl követnie kell az újdonságokat is, naprakésznek kell lenni. K-F A.: Műveltnek és tájékozottnak. A könyvtárással szemben egyfajta elvárás, hogy mindig mosolyogjon, mindenre tudjon válaszolni, segítőkész legyen. Ezt a képet nem szabad lerombolni. Melyek azok a könyvek, amelyeket kifejezetten szeret a kezébe venni? K. M.: Leginkább a klasszikusokat szeretem kézbe venni. A kortárs irodalmat is szeretem, például Bán Mór történelmi regényeit szívesen olvasom, A Hunyadi sorozata igazán olvasmányos. Vass Albertet is szívesen ajánlom mindenkinek. K-F A.: Amikor megérkezik egy új könyv, a kezembe veszem, és mélyen belélegzem az illatát. Nagyon sok szép, értékes és tartalmas könyv jelenik meg, nagyon nehéz válogatni közülük. A könyvtáros szakma életre szóló hivatás? K. M.: Lehet egy életre szóló hivatás. A könyvhöz nyomdászként, tanárként és most könyvtárosként megvan a kötődésem. K-F A.: Úgy gondolom, igen. A könyvtáros szakma egy életre szóló pálya. Elhivatottság nélkül lehet, de nem érdemes csinálni. bertalan

5 2021. JÚNIUS A polgárőrség Magyarországon az egyik legnagyobb társadalmi szervezet. Céljuk a közrend és közbiztonság fenntartásának segítése. Hajdúböszörményben közel három évtizede működnek. A városban mikor és milyen körülmények között alakult meg az egyesület? Egyesületünk január 27-én alakult meg, azóta folyamatosan működünk kezdi a beszélgetést Rácz Gábor elnök. Az alapítást megelőző évben a város már egy autót adományozott a rendőrség részére. A két szervezet eljutott addig a gondolatig, hogy a település biztonsága érdekében valamit tenni kell. Így bevonták a civil szférát a közrend és közbiztonság védelmébe. Ennek köszönhetően alakultunk meg. Ötvenöt fővel kezdtük el a munkát, ez a létszám folyamatosan változik. Volt, amikor nyolcvanöt-kilencven tagunk is volt. Tavaly hatvannégyen teljesítettek szolgálatot a városban. Sokan azt hiszik, hogy a polgárőrök fizetést kapnak a munkájukért. Ez valóban így van? Ez tévhit. A polgárőrök társadalmi munkában végzik ezt a tevékenységet, nem jár érte fizetség. Ennek ellenére télen-nyáron, sárban-viharban ott vagyunk a közterületen. Hajdúböszörmény területe harminckétezer hektár. Ennek a bejárása sok munkával és figyelemmel jár. Melyek a polgárőrök legfontosabb feladatai a településen? A polgárőröknek alapvető feladata a bűnmegelőzés. Erre helyezzük a fő hangsúly. Természetesen minden más lehetőség is számításba jöhet. Egyebek mellett a tettenérés, a viszszatartás, a felderítésben való közreműködés. Ide tartozik ugyancsak az eltűnt és elhunyt személyek felkutatása. Alkalmanként harminc-ötven fővel biztosítunk egy rendezvényt. Ez is a szolgálatunk részét képezi. Böszörmény egyébként a béke szigete, a kritikus bűncselekményekből nagyon kevés van. A város a biztonságos település címet is kiérdemelte. Egy polgárőr egy évben mennyi időt tölt szolgálatban? A szolgálatellátás önkéntes alapon történik. Az évi nyolctól a kétezer óráig terjed. Átlagosan háromszázötvennyolc óra volt tavaly ez a szám. Mintegy kéthónapi munkaidő szolgálatot jelent a városnak. A város közbiztonságát szolgálják A szolgálat során milyen különleges helyzetekkel találkoznak? Az eddig említetteken túl baleseteknél is jelen vagyunk. Tartjuk a kapcsolatot a vad- és halőrökkel, az erdészekkel is. Éves szinten mintegy százötven-kétszáz esetben élünk jelzéssel a hatóságok felé. Ez azt jelenti, hogy minden második napra jut egy esemény. Mely területeken járőröznek a legtöbbet? Ezt mindig a körülmények határozzák meg. Amikor a növények beérnek, akkor nagyon sokat vagyunk kint a külterületeken. De ezekben az esetekben is nagy figyelmet fordítunk a belterületek ellenőrzésére. Amikor szolgálatban vagyok, többször végigjárom a várost, szeretem látni, hogy mi történik a településen. Ilyen esetekben az illegális hulladéklerakásokkal kapcsolatban szintén jelzéssel vagyok az illetékesek felé. Milyen eszközök állnak a rendelkezésükre? Három személyautóval rendelkezünk, de szükség esetén a tagság a saját gépkocsiját is használja egy-egy nagyobb rendezvény során. Mindig biztosítani tudjuk a napi normál menetet. Két robogóval és néhány kerékpárral szintén rendelkezünk, meg ott vannak a lábaink mondja mosolyogva az elnök. Manapság már mindenki rendelkezik telefonnal, így a fényképezőgépeinket és diktafonjainkat már kevésbé használjuk. Milyen az együttműködésük a társszervekkel? Kiemelt stratégiai partnerünk a rendőrség. Velük kiváló az együttműködésünk, napi munkakapcsolatban vagyunk. Minden szolgálat bejelentkezik a rendőrségen, folyamatos kontaktust tartunk az ügyelettel. A feladatokról egyeztetni is szoktunk. De nagyon jól tudunk együttdolgozni az önkormányzattal, a mezőőrséggel, a közterület-felügyelőkkel, az erdészettel és a halőrökkel, valamint a civil szervezetekkel. Nekünk az a lényeg, hogy a város közbiztonsága érdekében minden érintettel korrekt legyen a kooperációnk. Milyen az együttműködésük a lakossággal? Ez is nagyon fontos a tevékenységünkben. A lakosság igényli a munkánkat. Ugyanakkor kevesen kapcsolódnak be a szolgálatba. Több polgárőrre lenne szükség a városban. Így tovább tudnánk fokozni a közterületi jelenlétet. Azt is látni kell, hogy az átlag életkorunk a hatvan évhez közelít. Szívesen várnánk a fiatalokat. Ha nem lesz utánpótlás, csökkenhet a teljesítmény. Milyen szakmai, erkölcsi és anyagi támogatásra számíthatnak folyamatosan a munkájukhoz? Harmincadik éve dolgozunk, az ország egyik legjobb polgárőr egyesülete vagyunk. Ezt azok az elismerések is igazolják, amiket eddig kaptunk. Miniszteri dicsérettel, tucatnyi aranykereszttel, ezüst- és bronzéremmel rendelkezünk. Ezen kívül polgárőr város vagyunk, az év egyesülete is voltunk, és az év polgárőre címet legalább tízen érdemelték ki közülünk országos szinten. Ezek bizonyítják, hogy sokat dolgozunk. Arról se feledkezzünk meg, hogy az önkormányzat az első perctől folyamatosan támogatja az egyesület tevékenységét, mind anyagilag, mind erkölcsileg. Ezen túl folyamatosan pályázunk. Aki szeretne polgárőrnek jelentkezni, hogyan teheti meg? Milyen feltételeknek kell megfelelnie? Két kategória van. A polgárőr és az ifjú polgárőr. Előbbi minden tizennyolcadik életévét betöltött magyar lakos, vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külhoni állampolgár lehet. A büntetlen előélet fontos kritérium. Lényeges mindenkinek elfogadnia az alapszabályzatot is. Ifjú polgárőr tizennégytől, tizennyolc évesig teljesíthet szolgálatot. Törvényi lehetőség van erre a feladatellátásra. Szerencsére több fiatal vállalta ezt a tevékenységet Hajdúböszörményben. Ők felnőttel lehetnek kint közterületen. A Kassa utca 24. szám alatt van a bázisunk. Ott bárki utolérhet bennünket, egyeztetett időpontban. Kiss Sándor alapító tagja az egyesületnek. Azért vállaltam a szolgálatot, mert szeretnék tenni a városért, a közrendért, a bűncselekmények megelőzéséért és a közbiztonság megóvásáért. Egy átlagos évben mennyit van kint a közterületen, mennyi órát teljesít? Volt már ezer órám is éves szinten, tavaly hat-hétszáz óra körül teljesítettem. Mit szeret ebben a munkában? Elismernek bennünket, jó dolog együttműködni a társszervekkel, és az is jó, hogy a nap szinte mind a huszonnégy órájában őrizzük a várost. Személy szerint mit tud tenni a város közbiztonságáért? Nyilván járőrözök szolgálatteljesítés közben, és a nagyrendezvényeken mindig ott vagyok. Milyen a kapcsolata a többi polgárőrrel? Személyesen ismerek mindenkit. Baráti a kapcsolatunk, családias a hangulat. Közösen járunk polgárőr programokra, nagyon sokat találkozunk. Vannak évzáró közgyűléseink és továbbképzéseink is. Sokat vagyunk együtt. Milyen a kapcsolata a lakossággal? Napi kapcsolatban vagyok a böszörményiekkel. Rendszeresen adnak tanácsot is, és észrevételeikkel segítik a munkámat. Ön szerint elismerik a polgárőrök munkáját? A többség elismeri a munkánkat. S szerintem örülnek is annak, hogy dolgoznak polgárőrök a városban. Kinek javasolja azt, hogy belépjen a szolgálatba? Annak javaslom, aki szereti ezt a munkát és szívén viseli Hajdúböszörmény közbiztonságát. Bertalan Erzsébet Ügyfélfogadás Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal a koronavírus járvánnyal összefüggő, fokozatos újranyitást érintő kormányzati intézkedésekkel összhangban június 9-től visszaáll az általános ügyfélfogadási rendre az alábbiak szerint: hétfő: szerda: péntek: Az ügyfelek és az ügyintézők egészsége védelme érdekében, természetesen továbbra is kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése, a higiéniai szabályok, valamint a megfelelő védőtávolság betartása, erre tekintettel használják a hivatal bejáratánál található fertőtlenítő berendezést. A Polgármesteri Hivatal továbbra is a főbejáraton keresztül közelíthető meg. Az ügyintézéshez továbbra is rendelkezésre állnak az elektronikus ügyintézés lehetőségei: ügyfélkapu használatával vagy űrlap kitöltésével ügyfélkapus bejelentkezés nélkül, a asp.lgov.hu/nyitolap oldal indításával, Hajdúböszörmény városának kiválasztásával, ügyfélkapu használatával a oldal indításával, a kérelmekhez a nyomtatványok a város honlapjáról letölthetőek.

6 6 Közérdekű információk, elérhetőségek Rendőrség: 107 Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Segélyhívószám: 112 Polgármesteri Hivatal Gyepmesteri telep (Polgári útfél) munkaszüneti- és ünnepnapokon, óra között nyitva tart. Balogh Gyula gyepmester: VEZETŐI ÜGYFÉLFOGADÁS Június 23-án, szerdán alpolgármester tart személyes ügyfélfogadást. KÁLVIN téri RENDELŐ: KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET hétköznap: óráig hétvégén, ünnepen: Tel: vagy 104 GYERMEKORVOSI RENDELŐ VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT: Ady tér 10. (piac épülete, I. em.) GYEREKÜGYELET: Április 4-től a hétvégi gyermekgyógyászati ellátás átmenetileg megszüntetésre kerül. Szükség esetén a beteg gyerekeket a központi orvosi ügyelet látja el. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET hétköznap: szombaton: vasárnap, munkaszüneti nap: Június 18. Kehely (Arany J. u. 12. Tel: ) Június Patika Plus (Vörösmarty u. 1. Tel: ) Június 21. Szentháromság (Pálnagy Zs. u. 1/a. Tel: ) Június 22. Vöröskő (Karap F. u. 5. Tel: ) Június 23. Arany Sas (Ady tér 11. Tel: ) Június 24. Bethlen (Bethlen u. 9/a. Tel: ) Június 25. Hajdú (Árpád u. 45. Tel: ) ÁLLATORVOSI ÜGYELET Június (reggel 6-tól reggel 6 óráig): dr. Pucsok Albert ( ). HBCOM ügyfélszolgálat: HBTV: Tel.: 52/ VÉRADÁS Június 25. (péntek) óra: Tungsram Op. Kft. Oktató Központjában (lovaspálya mellett, Kinizsi P. u. 1.) a lakosság részére. Tájékoztatjuk tisztelt Olvasóinkat, hogy a Szabadhajdú nyári leállása június 25-től augusztus 6-ig tart. Kérjük mindazokat, akik hirdetést, felhívást vagy írást szeretnének a lapban elhelyezni, hogy azokat legkésőbb július 26-ig (hétfő) adják le a szerkesztőségbe. Megértésüket köszönve, minden kedves olvasóinknak felhőtlen jó időt, jó pihenést kívánunk! Megemlékezés Fájó szívvel emlékezünk Rád RÓZSA MIHÁLYNÉ szül. Vilmányi Rózsa (volt Hb. Középkert u. 3. sz. alatti lakos) halálának 15. évfordulójára. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep Alapítvány és a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a HAJDÚSÁGI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP 58. nyári időszakának és VARGA JÓZSEF grafikusművész TÁRLATÁNAK MEGNYITÁSÁRA július 3-án (szombaton) órára, a Sillye Gábor Művelődési Központ előterébe (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 4.) A résztvevőket köszönti és a kurzust megnyitja: Kiss Attila, Hajdúböszörmény város polgármestere Varga József grafikusművész kiállításán megnyitót mond: Tamus István grafikusművész, tanár Közreműködnek: a Hajdúböszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. A tárlat megtekinthető: július 13-ig, hétköznap óráig, szombaton és vasárnap óráig, a járványügyi szabályok betartásával. Fertőtlenítik az ivóvizet A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. a hajdúböszörményi ivóvízhálózat üzemeltetőjeként - rendszerkarbantartást végez. Népegészségügyi előírás alapján évente kétszer (tavasszal és ősszel) Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen szerettünk, az ivóvízhálózatot fertőtleníteni szükséges. Ennek idején az ivóvíz íze, szaga megváltozhat. Ez pár napon belül megszűnik, de az ivóvíz emberi fogyasztásra továbbra is alkalmas. A HBVSZ Zrt. tájékoztatása alapján a tavaszi karbantartás jövő hét szerdáig tart. Kérjük a lakosság türelmét és megértését! Megemlékezés Fájó szívvel emlékezünk szerettünk, Tigáz: Tel.: 36 80/ GÁZSZIVÁRGÁS és üzemzavar bejelentése: Tel: 36 80/ KÖZVILÁGÍTÁS hibabejelentő: , hétfő-csütörtök: ig, péntek: ig. Személyesen a Városi Piac felügyeleti irodájában. Hajdúböszörmény ingyenes hetilapja Megjelenik: pédányban. Ügyvezető igazgató: DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN Felelős szerkesztő: DR. SZARVAS-SZABÓ KATALIN Szerkesztő: VARJASI IMRE Újságíró: BERTALAN ERZSÉBET Szerkesztőségi titkár: GARGYA BRIGITTA Korrektor: KUPÁS CSILLA Fotó: HORVÁTH TAMÁS Szerkesztőség: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. Telefon: Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt. Felelős kiadó: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Kiss Attila polgármester 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1. ISSN Szabadhajdu online: news.hajduboszormeny.hu A hirdetések tartalmáért szerkesztőségünk felelősséget nem vállal. Szeretem az éltető napnak a sugarát, mely csukott szemhéjamon gyorsan suhan át. Ekkor aranyszínbe pompázik világom, közepében nejem, az én kis virágom. Ha kinyitom, visszatér szemem világa, mely Bazsikát már tizenöt éve nem látta. Családunknak is hiányzol kicsi párom, találkozásom veled, én mindennap várom. (Rózsa) Férjed, három gyermeked, öt unokád és Böbe menyed MÉSZÁROS GYULA (a TUNGSRAM nyugdíjasa) temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét. Legyőzni a betegséget, legyen enyém az élet. Búcsú nélkül kellett mennem, őrizzetek szívetekben. Édes lesz ott megpihenni, odalent már nem fáj semmi. A gyászoló család. LÁDA GERGELY halálának 30. évfordulójára. Váratlan percben az életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. Az élet csendesen megy tovább, fájó emléked elkísér egy életen át. Szerető családod.

7 2021. JÚNIUS június HÉTFŐ HÉTFŐ Magyaros gombaleves galuskával Sajtmártásos csirkemell penne KEDD Sütőtök krémleves Sütőtök krémleves Sült csirkecomb petrezselymes burgonya csemege uborka SZERDA Tárkonyos csirke raguleves Óvári sertésszelet hasábburgonya Óvári sertésszelet hasábburgonya CSÜTÖRTÖK Palócleves Cornflakes bundás csirke párolt rizs PÉNTEK ZÁRVA FÜRDŐKERTI ÉTTEREM ajánlata VACSORAMENÜ SZOMBATI EBÉDMENÜ JÚNIUS JÚNIUS óráig, házhozszállítással és elvitelre hétfő-péntek: óráig, házhozszállítással és elvitelre Levesek (1 választható) Levesek (1 választható) Főételek (1 választható) Főételek (1 választható) Sajtmártásos csirkefalatok Párizsi sertésszelet Sajttal, tejföllel grillezett csirke Sajtmártásos csirkefalatok Párizsi sertésszelet Sajttal, tejföllel grillezett csirke Köretek (1 választható) Párolt rizs Édesburgonya Ft Grill zöldség Ft Hasábburgonya Köretek(1 választható) Napi ebédmenü leves Húsleves A Fürdőkerti Étterembe azonnali kezdéssel FUTÁR munkatársat keresünk. Rugalmas munkaidőbeosztás Fiatalos csapat Napi étkezés biztosítása Jelentkezni fényképes önéletrajzzal: A vacsoramenü ára levessel: A vacsoramenü ára csak főétel: Húsleves Meggyleves Párolt rizs Édesburgonya Ft Grill zöldség Ft Hasábburgonya Ft Ft Az ebédmenü ára levessel: Ft Az ebédmenü ára csak főétel: Ft RENDELJ A LA CARTE ÉTLAPUNKRÓL házhozszállítással és elvitelre!

8 8 Röplabda magas fokon A közelmúltban rendezték az U15-ös országos leány röplabdabajnokság keleti csoportjának döntő fordulóját, a Városi Sportés Rendezvényközpontban. A HTE csapata az országos röplabdabajnokság keleti csoportjában számos kihívást magában rejtő, és igen nehéz bajnoki évadban, 23 csapatból a harmadik helyen zárta a bajnokságot. Maguk mögé utasítva többek között a Kispest SE, a Viadukt SE, az UTE, a Gyöngyösi Röplabda SE, a Pénzügyőr SE, továbbá Gödöllő, Szeged és Nyíradony csapatait, igen előkelő helyet szerezve ezáltal a tabellán. A HTE U19-es női röplabdacsapata pedig szintén izgalmas mérkőzések- kel, a Hajdú-Bihar megyei röplabdabajnokság második helyén végzett. A versenyzőknek ünnepélyes keretek között adták át az érmeket június 9-én, a Fürdőkertben. Az U15-ös és az U19-es lánycsapatok tagjait és Kiss Imréné edzőt Kiss Attila polgármester, szakosztályvezető és Komáromi Imre, a HTE elnöke köszöntötte. Kiss Attila kérdésünkre elmondta, hogy a röplabda mindig népszerű sportág volt a városban. Sajnálja, hogy jelenleg fiú és férfi csapatunk nincs. Annak viszont örülök, hogy a lányok nagyon aktívak, és országos eredményeket értek el mind a kicsik, mind a nagyok között. Köztudott, hogy nálunk, Böszörményben a verseny- és tömegsport egyformán fon- tos. Egyik sincs a másik elé helyezve. A gyerekeknek kellenek olyan példaképek, sportolók, akikre fölnéznek, és akikre büszkék. Ezért fontos, ha vannak kiemelkedő eredmények is. A tömegsport pedig azért lényeges, hogy minél több gyermek mozogjon rendszeresen. Én úgy látom, hogy jó úton haladunk, gratulálok a csapatnak és a szakembereknek. Nehéz év volt, de ennek ellenére kiválóan helytálltak a röplabdásaink, kimagasló eredményt ért el mindkét csapat. Kiss Imréné edző hangsúlyozta, hogy nagyon elégedett a lányok teljesítményével. A vártnál jobban teljesítettek a fiatalok. Az U15-ös csoportban még most versenyeztünk először. A csapatunk összeszokott, már több éve együtt játszanak, ismerik egymást. Jövőre ugyanebben a korcsoportban tudunk indulni. Nagyon jó, hogy az idén tizenhárman csatlakoztak a gárdához. Szeretném őket is versenyeztetni. A nagyon ügyesek pedig már feljebb léphetnek a nagyobbakhoz. Molnár Janka Nóra játékos elmondta, hogy nagyon elégedett a harmadik hellyel. Úgy számoltunk, hogy az első háromban benne leszünk. Ez az elképzelésünk valóra is vált. Nagyon sok munka van a siker mögött, heti kétszer edzünk. Mellette csapatot építünk, és rengeteget dolgozunk azért, hogy a céljainkat elérjük. Én hat éve röplabdázom. Nekem ez egy olyan mozgás, ami leköti a figyelmemet. b.e. Strandröplabda Az elmúlt hétvégén Hajdúböszörményben rendezték a Tikkadt Szöcske megyei strandröplabda-bajnokság első fordulóját. A Bocskai Strandfürdő bejáratánál nevezhettek a résztvevők szombat on és vasárnap, 9-től 10 óráig. Szombaton összesen negyven csapat jelentkezett. A férfi és a női, valamint a női U19 párosok mérték össze tudásukat. Vasárnap pedig a női-férfi vegyes csapatok jelentkeztek. Összesen tíz páros csapott össze. Eredmények: női U19 első helyezettek lettek, Fehérvári Vivien és Pálfi Kitti, a női páros, Korompay Zsuzsanna és Máté Gréta első helyezést ért el. A férfi párosban, F. Nagy Bence és Imre Tibor aran érmesek lettek, a vegyes párosok versenyében, Nagy- Szabó Kármen és Nagy Márton ért el első helyet.

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete június 28-i ülésére

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete június 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2018. június 28-i ülésére Tárgy: Kiskunhalas Város Önkormányzatának Martonosi Pál Városi Könyvtára igazgatói megbízása Az előterjesztést

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAPI ARANYGYŰRŰ ELISMERÉS (Gönczy Barnabásné tanító)

PEDAGÓGUSNAPI ARANYGYŰRŰ ELISMERÉS (Gönczy Barnabásné tanító) (Gönczy Barnabásné tanító) Diplomáját 1977-ben vette át a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Pályakezdőként Nyírbátorban helyezkedett el. Az elmúlt 40 év során, ha iskolát váltott is, de

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44

Írta: Administrator szeptember 06. szombat, 15:09 - Módosítás: szeptember 10. szerda, 16:44 A levéltári források szerint Szilvágy nevének első írásos említése 1343-ból ered. Két Szilvágyról értesülünk, az egyikben akkor Szent Márton tiszteletére épült templom állt. A török harcok idején annyira

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Képújság rovatai. Civil szervezetek, egyesületek hírei, Önkormányzati hírek. Kisebbségi Önkormányzati hírek, Közérdekű információk,

Képújság rovatai. Civil szervezetek, egyesületek hírei, Önkormányzati hírek. Kisebbségi Önkormányzati hírek, Közérdekű információk, 2017.07.11. Képújság rovatai Önkormányzati hírek Kisebbségi Önkormányzati hírek, Intézmények aktuális közleményei, Rendezvények, programok, Civil szervezetek, egyesületek hírei, Közérdekű információk,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

KÁRPÁT-MEDENCE KINCSEI VETÉLKEDŐ 2. FELADAT AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK INTERJÚ KÉSZÍTÉSE

KÁRPÁT-MEDENCE KINCSEI VETÉLKEDŐ 2. FELADAT AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK INTERJÚ KÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCE KINCSEI VETÉLKEDŐ 2. FELADAT Csapatnév Vörösmarty-Fröccs Település Pincehely Interjúalany Spacérné Szili Zsuzsanna INTERJÚALANY: SPACÉRNÉ SZILI ZSUZSANNA CSAPAT NEVE: VÖRÖSMARTY-FRÖCCS 1/1

Részletesebben

HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA nevében tisztelettel meghívom Önt és hozzátartozóját a XI. HAJDÚDOROGI KULTURÁLIS NAPOK rendezvénysorozat programjaira

HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA nevében tisztelettel meghívom Önt és hozzátartozóját a XI. HAJDÚDOROGI KULTURÁLIS NAPOK rendezvénysorozat programjaira HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA nevében tisztelettel meghívom Önt és hozzátartozóját a XI. HAJDÚDOROGI KULTURÁLIS NAPOK rendezvénysorozat programjaira Ideje: 2017. szeptember 29 - október 13. Programszervező

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Kérdőíves felmérés szeptember. Külön lehetőséget biztosítottunk írásbeli vélemény nyilvánításra a változtatás igényével kapcsolatosan.

Kérdőíves felmérés szeptember. Külön lehetőséget biztosítottunk írásbeli vélemény nyilvánításra a változtatás igényével kapcsolatosan. Kérdőíves felmérés 2016. szeptember Könyvtárunk szolgáltatási színvonalának mérésére kérdőíves felmérést végzett 2016. szeptember 20 és október 20 közötti időszakban. A mintavétel módja véletlenszerű kiválasztással

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

1/1991. (II.05.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet

1/1991. (II.05.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet 1/1991. (II.05.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj, a Karcagért Emlékérem 1 és a Karitatív tevékenységért díj 2, valamint a Karcag Város Közszolgálatáért díj

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Éves beszámoló a TÁMOP A-12/ számú projekthez kapcsolódóan

Éves beszámoló a TÁMOP A-12/ számú projekthez kapcsolódóan Éves beszámoló a TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-102 számú projekthez kapcsolódóan A Jászsági Napsugár Waldorf Óvodáért és Iskoláért Egyesület és a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola a Testvériskolai kapcsolatok

Részletesebben

DIÁKVILÁG. 3. évfolyam 1. Magyar Bianka 2. Gila Viktória 3. Szabó Levente Felkészítő nevelő: Vassné Lucz Klára. 4. évfolyam

DIÁKVILÁG. 3. évfolyam 1. Magyar Bianka 2. Gila Viktória 3. Szabó Levente Felkészítő nevelő: Vassné Lucz Klára. 4. évfolyam DIÁKVILÁG Kedves Olvasók! Az áprilisi iskolai eredményekről szeretnék Önöknek beszámolni. A matematika helyi verseny eredménye a következő: 2. évfolyam 1. Vigh-Molnár Rudolf felk. nev: Laskovicsné Ágoston

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az iskola-egészségügyi feladatok ellátásról

ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az iskola-egészségügyi feladatok ellátásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása az iskola-egészségügyi

Részletesebben

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA

EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA EGER ÉS KÖRNYÉKE ISKOLAI KÖNYVTÁROSAINAK 4. KONFERENCIÁJA ÉLETPÁLYAMODELL EGY GYAKORLÓISKOLAI KÖNYVTÁROSTANÁR SZEMÉVEL ALBERT ANIKÓ KÖNYVTÁROSTANÁR EGER, 2014. DECEMBER 4. Fotó: Pataki István 2 A KÖNYVTÁR

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

2018 Idősek Napja. Tisztelt Ünnepeltek, Hölgyeim és Uraim!

2018 Idősek Napja. Tisztelt Ünnepeltek, Hölgyeim és Uraim! 1 2018 Idősek Napja Tisztelt Ünnepeltek, Hölgyeim és Uraim! Taktaszada Község Önkormányzata és a faluközösség nevében minden kedves jelenlévőt szeretettel köszöntök az idősek világnapja alkalmából rendezett

Részletesebben

AQUARIUS THERMAL SPA NYÍREGYHÁZA WWW.SOSTORT.HU ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDŐ 14 Hirdetés magyarország 2018. augusztus 10., péntek Hírek360 Minden, ami körülötted van www.hirek360.hu A legérdekesebb hírek,

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

HR ügyintéző FŐBB FELADATOK:

HR ügyintéző FŐBB FELADATOK: HR ügyintéző az intézmény munkavállalóinak munkaügyi adminisztrációjában való részvétel; személyügyi nyilvántartásban lévő adatok naprakészen tartása; HR tevékenységgel kapcsolatos adminisztratív feladatok

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Használói igényfelmérés értékelése HASZNÁLÓI KÉRDŐÍV

Használói igényfelmérés értékelése HASZNÁLÓI KÉRDŐÍV Használói igényfelmérés értékelése 2016. november és 2017. januárja között használói igényfelmérést végeztünk. 25 kitöltött kérdőív érkezett be. A felméréssel az volt a célunk, hogy megismerjük kutatóink,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez

Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Az Ady Endre Könyvtár kérdőíve az olvasók elégedettségének értékeléséhez Kedves Könyvtárhasználónk és Látogatónk! Szeretnénk megismerni, hogy könyvtárunk szolgáltatásai mennyire felelnek meg az Ön igényeinek.

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

GYÁSZJELENTÉS GYÁSZJELENTÉS. Dr. Varga Ferenc emlékére. Kedves Feri! 1 / 5

GYÁSZJELENTÉS GYÁSZJELENTÉS. Dr. Varga Ferenc emlékére. Kedves Feri! 1 / 5 Mély fájdalommal és tisztelettel Dr. Varga adózva Ferenc tudatjuk,, a hogy Magyar Kórházszövetség többszörös volt elnöke, a A Kórházszövetség saját halottjának tekinti, tiszteletére és emlékére szánja

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

I. Demográfiai kérdések. II. Használói szokások

I. Demográfiai kérdések. II. Használói szokások I. Demográfiai kérdések 1. Az Ön életkora? Kérjük, jelölje meg a megfelelő választ! 14-18 éves 13 19 % 19-25 éves 8 12 % 26-40 éves 14 20 % 41-65 éves 25 36 % 65 év feletti 9 13 % 2. Legmagasabb iskolai

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

igazgató (magasabb vezető)

igazgató (magasabb vezető) Földművelésügyi Miniszter a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet a Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumnál

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR A pályázat megvalósult: támogatásával.

BESZÁMOLÓ. Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR A pályázat megvalósult: támogatásával. BESZÁMOLÓ Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR-2018-0252 A pályázat megvalósult: támogatásával. A dr.barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes a pályázaton elnyert támogatást a szerződésben foglaltak szerint

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, július 23.

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, július 23. Versenykiírás MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI PÁROS IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, 2016. július 23. szombat 10:00 óra 1. A verseny védnökei: Tasó László, közlekedéspolitikáért felelős

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról

NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról NÁLUNK TÁJEKOZÓDHAT! OLVASÁS ÉS SOKMINDEN MÁS! Tudnivalók a Grázi Városi Könyvtárról MINDIG KÖZEL VAGYUNK! Gráz kulturális hivatalának városi könyvtára változatos és magas szintű állománnyal rendelkezik.

Részletesebben

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok!

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja 2016. JANUÁR Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Újra eltelt egy év, és mint ahogyan a világ számtalan pontján, itt Magyarcsanádon is számot

Részletesebben

Dugonics András Piarista Gimnázium. Évkönyv

Dugonics András Piarista Gimnázium. Évkönyv Dugonics András Piarista Gimnázium Évkönyv 2010 2011 Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium ÉVKÖNYV a 2010-2011. tanévről az iskola alapításának

Részletesebben

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének május 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 99/2015.(V.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az előterjesztés mellékletét képező Hajdúhadház Város Integrált

Részletesebben

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI SPORTCENTRUM LAKOSSÁGI HASZNÁLATI RENDJE ELŐTERJESZTÉS 2016. MÁJUS 10. VIADUKT SPORT NONPROFIT KFT. BEVEZETŐ Az alábbi használati rend a Kolozsvári utcai sportcentrumban megvalósult nagy műfüves

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat

26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat 26/2009.(II.26.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúhadház Városi Önkormányzat 235.703 eft forint alapú hitelfelvétel tárgyában az ajánlattevő kiválasztásáról

Részletesebben

Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására

Javaslat óvodavezető beosztás ellátására szóló megbízás pályázati kiírására 1 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Testületi napirend sorsz.: Bizottsági napirend sorsz.: Szám: 1-184/2018. Megtárgyalás

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Találkozás Rendezvény Mûvelõdés Könyv Zene Film Digitalizáció Információ Tanulás Tudás Szakértelem Színvonal Elégedettség Megyei Könyvtár, Gyõr

Találkozás Rendezvény Mûvelõdés Könyv Zene Film Digitalizáció Információ Tanulás Tudás Szakértelem Színvonal Elégedettség Megyei Könyvtár, Gyõr www.gyorikonyvtar.hu Találkozás Rendezvény Mûvelõdés Könyv Zene Film Digitalizáció Információ Tanulás Tudás Szakértelem Színvonal Elégedettség Megyei Könyvtár, Gyõr Találkozás Rendezvény Mûvelõdés Könyv

Részletesebben

2018. július hit vallás. GYÓNI KATOlIKus EGYHáZKÖZSÉG

2018. július hit vallás. GYÓNI KATOlIKus EGYHáZKÖZSÉG 2018. július hit vallás Egyházaink hírei KATOlIKus egyházközségeink F református egyházközségeink GYÓNI KATOlIKus EGYHáZKÖZSÉG Július hónap hétköznapi szentmiséivel kapcsolatban figyeljük a templomi hirdetéseket!

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Érdi Tankerületi Központ. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Érdi Tankerületi Központ. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Érdi Tankerületi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Zimándy Ignác Általános Iskola Fejlesztőpedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti

Részletesebben

Megyeri Úti Általános Iskola 2019/2020

Megyeri Úti Általános Iskola 2019/2020 Megyeri Úti Általános Iskola 2019/2020 Intézményünket 1914-ben alapították. Megyer és Káposztásmegyer határán, megújult épületeiben várja a gyermekeket. Felvételi körzetünkbe Megyer családi házas övezete

Részletesebben

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította:

Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE KJ.: 21910 /2007. Melléklet: 3 Javaslat magasabb vezetői álláshelyekre történő pályázat kiírására Összeállította: Dr. Kovács Zsuzsanna Közigazgatási és Jogi Főosztály

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására

J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására J a v a s l a t az Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága intézményvezetői megbízására Ózd, 2014. június 26. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Köznevelési

Részletesebben

KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE

KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE KOLOZSVÁRI UTCAI SPORTCENTRUM HASZNÁLATI RENDJE Biatorbágy Város Önkormányzata által, a Viadukt Sport Egyesület jóvoltából és támogatásával, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

2018. FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

2018. FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2018. FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT Második kategória Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 15/2016. (IV. 28.) önkormányzati

Részletesebben

2018. FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

2018. FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT 2018. FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT Első kategória Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 15/2016. (IV. 28.) önkormányzati

Részletesebben

Képviselőjelöltek bemutatkozása

Képviselőjelöltek bemutatkozása Választási melléklet Tisztelt Választópolgárok! Választási tudnivalók A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását 2014. október 12-ére,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

2017/2018 tanév. Beszámoló

2017/2018 tanév. Beszámoló 2017/2018 tanév Beszámoló A művészeti oktatásra az általános iskolai kötelező órákon kívül lehetett jelentkezni, ugyanúgy, mint az eddigi évekhez hasonlóan. Általában délutáni órakeretben történt a képzés.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat. az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről

Dévaványa Város Önkormányzat. az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének május 5-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata Közgyűlésének 2016. május 5-ei ülésére Iktatószám: 10-87/8/2016 Készítette: Kozma György hivatalvezető Szavazás módja: egyszerű

Részletesebben

- B E S Z Á M O L Ó -

- B E S Z Á M O L Ó - - B E S Z Á M O L Ó - Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználásról Tisztelt Képviselő-testület! A Hajdúhadházi Polgárőr

Részletesebben

Lakossági igényfelmérés (9/2.)

Lakossági igényfelmérés (9/2.) Aszód Város Önkormányzata Lakossági igényfelmérés (9/.) Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 0. október Tartalom. Köszönetnyilvánítás az együttműködésért.... A II. lakossági

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület. Felelős kiadó: Horváth István. Kiadási év, 2014.

Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület. Felelős kiadó: Horváth István. Kiadási év, 2014. Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület Felelős kiadó: Horváth István Kiadási év, 2014. Perkáta és a polgárőrség Perkáta története - röviden Fejér megyében, a Mezőföld keleti peremének völgyekkel

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

2018/2019. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ. Hajdú - Bihar megye. Debrecen, Domb utca november 09. EREDMÉNYEK

2018/2019. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ. Hajdú - Bihar megye. Debrecen, Domb utca november 09. EREDMÉNYEK 2018/2019. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖNTŐ Hajdú - Bihar megye Debrecen, Domb utca 2018. november 09. EREDMÉNYEK Nyíltirányzékú Légpuska 20 lövéses - Fiú "a" kategória - EGYÉNI 1 Szabó Zsolt

Részletesebben

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK!

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 1. szám TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Kérem, engedjék meg, hogy néhány aktuális dologban kérjem a segítségüket és várjam a véleményüket. 2008.

Részletesebben

Tanuló neve azonosító felvételi sorrend Megjegyzés

Tanuló neve azonosító felvételi sorrend Megjegyzés Élelmiszer- és vegyiáru eladó Tervezett létszám: 12 fő Süveges Attila 10. B 1 felvéve Földvári Beáta 10. B 2 felvéve Vadász Brigitta 10. B 3 felvéve Kun Ibolya 10. B 4 felvéve Baktai Vivien 10. B 5 felvéve

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

ISKOLAI KISOKOS 2018/2019. Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax:

ISKOLAI KISOKOS 2018/2019. Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 2018/2019 ISKOLAI KISOKOS Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu Iskolai

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

HONISMERETI SZAKKÖR. Készítette: Rémai Lászlóné

HONISMERETI SZAKKÖR. Készítette: Rémai Lászlóné HONISMERETI SZAKKÖR Készítette: Rémai Lászlóné Foglalkozás száma: 1-2 A foglalkozás anyaga: Alakuló foglalkozás. A szakkör célja, feladata, kapcsolódás a történelem tantárgyhoz. Anyag és eszközhasználat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL. A Békés Megyei Könyvtár elektronikus hírlevele /16. szám október 20.

KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL. A Békés Megyei Könyvtár elektronikus hírlevele /16. szám október 20. Ha az üzenet nem jelenik meg megfelelően vagy ki szeretné nyomtatni, kattintson ide. KÖNYVTÁRI HÍRLEVÉL A Békés Megyei Könyvtár elektronikus hírlevele - 2016/16. szám - 2016. október 20. RENDEZVÉNYEK HÍREK

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 24-én tartandó zárt - ülésére

Részletesebben

Portfólióvédés március 2. Bajnokné Vincze Orsolya. Pedagógiai előadó Református Pedagógiai Intézet

Portfólióvédés március 2. Bajnokné Vincze Orsolya. Pedagógiai előadó Református Pedagógiai Intézet Portfólióvédés 2018. március 2. Bajnokné Vincze Orsolya Pedagógiai előadó Református Pedagógiai Intézet Hitvallásom Nem változtathatunk azon, ami már megtörtént, de hatást gyakorolhatunk arra, ami most

Részletesebben