Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi u. 5-9.), mint szállító (a továbbiakban szállító) között az alábbi feltételek mellett. Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény alapján Kenyér - pékárú 2008 Kecskemét elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le 12 havi Kenyér - pékárúval való ellátása érdekében. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt, és az eljárás nyertes Ajánlattevőjével az Ajánlati Dokumentáció III. fejezetében meghatározott specifikált termékek tekintetében az alábbi szállítási szerződést köti meg. 1. A szerződés tárgya A szerződés tárgya a Megrendelő Kenyér - pékárú 2008 Kecskemét elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárásra vonatkozó Ajánlati Felhívásában és jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott mennyiségű Kenyér - pékárú leszállítása az Ajánlatban megjelölt minőségben. 2. Fizetési feltételek Szállító a szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott Kenyér-pékárú vonatkozásában a mellékletben meghatározott árat, mint fix árat jogosult számlázni, a szerződés megkötésétől kezdődően számított 9 hónapig. A fix árra (ártartásra) vonatkozó határidő lejártát követően a szerződő felek közös megegyezéssel módosíthatják az árat a Kbt ban foglalt feltételek fennállása esetén azzal, hogy ebben az esetben sem haladhatja meg az árnövekedés a KSH által meghatározott fogyasztói infláció százalékos mértékét. A módosítás iránti igényt Ajánlattevőnek írásban kell bejelenteni Ajánlatkérő számára. Megrendelő az áru ellenértékét az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján 30 napos átutalással egyenlíti ki a Szállító K & H Nyrt. Kecskemét pénzintézetnél vezetett számú számlájára.

2 A fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amelyen a pénzintézet a megrendelő bankszámláját a szállító által kiállított számla összegével megterheli. 3. Szállítás és átvétel módja Szállító a megrendelést előzetes szállítási ütemezés szerint, heti megrendelés és árubontás alapján teljesíti a hét minden napján hétköznap, heti pihenőnapon és munkaszüneti napon reggel 5,00-6,00 óra között. Megrendelő ellenőrizheti a szállító jármű és szállító személy higiénés állapotát, valamint a szállító jármű hőmérsékletének megfelelősségét. A szállító jármű rendelkezik ÁNTSZ engedéllyel. Amennyiben az áruk bármelyike nincs raktáron, arról a megrendelőt haladéktalanul értesíti. Esetileg felmerült egyedi igényeket a megrendelés során kölcsönösen meghatározott napon teljesíti a szállító. A teljesítés helye a megrendelő telephelye, ahol megrendelő a leszállított áru mennyiségét ellenőrzi az átvételkor. Az esetleges kifogásokról a helyszínen jegyzőkönyvet készítenek, és azok rendezéséig a megrendelő az áru átvételét megtagadhatja. A megrendelt áru lemondására, módosítására a szállítást megelőző nap 14 óráig van lehetőség telefonon történő értesítés alapján. Az árunak a teljesítési helyre történő szállításáért a szállító külön díjazást nem igényelhet. 4. Minőségi ellenőrzés Szállító garantálja, hogy a Magyar Élelmiszerkönyvnek megfelelő kenyér - pékárút szállít a megrendelőnek. Az áru minőségét a megrendelő az átvételkor (az áru romlandóságára tekintettel) ellenőrzi. Minőségi kifogásnak minősül, ha a szállított kenyér - pékárú érzékszervileg kifogásolható. (pl : nem megfelelő szállítási hőfok miatt) Minőségi kifogás esetén a megrendelő szakhatósági megtekintést kezdeményez, ha a szállító a helyszínen, az átvétel során nem ismeri el a minőségi kifogás jogosságát.

3 Szakhatósági megtekintés kezdeményezése esetén a szakhatósági előírás az irányadó. Ha a minőségi kifogást jogosnak minősíti a szakhatóság, akkor a szakhatósági eljárás költségét a szállító viseli. Ha az átvétel során a szállító képviselője a minőségi kifogást elfogadja, akkor erről gyors jegyzőkönyv készül, melyet mind a megrendelő, mind a szállító képviselője aláír. Minőségileg kifogásolt áruszállítás esetén jogában áll megrendelőnek az áru átvételét megtagadni, vagy visszárúzni, illetőleg helyettes terméket választani a szállított árukészletből. A szállítandó termékek szavatosságának jól láthatónak kell lennie. Rövid szavatossági idejű árut visszárúzhat a megrendelő, kivétel a szabvány szerinti 1-2 napos felhasználhatóságú áruk. A késedelmes, vagy hibás teljesítéssel okozott kárért szállító teljes anyagi felelősséggel tartozik a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései alapján, ami egyben olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés felmondására ad alapot. 5. Mennyiségi kifogás A leszállított áru mennyiségét a megrendelő az áru átvételekor ellenőrzi. Esetleges mennyiségi kifogás, illetve eltérés esetén a megrendelő szállító jelenlétében erről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet mind a megrendelő, mind a szállító képviselője aláírásával lát el. Mennyiségi kifogás esetén, ha a pótlólagos szállításban a szerződő felek nem tudnak megegyezni, jogában áll a megrendelőnek a hiányzó árumennyiséget más szállítótól beszerezni. 6. Szerződés hatálya Jelen szerződés február 07. napjától február 06. napjáig kerül megkötésre. A szerződés felmondására csak súlyos szerződésszegés esetén kerülhet sor. A súlyos szerződésszegés miatti felmondási idő 15 nap, a felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni. Súlyos szerződésszegésnek minősül:

4 = hibás teljesítés (kétszeri minőségi kifogás) írásbeli felszólítás ellenére = szállító ismételt felszólítás ellenére nem teljesít = megrendelő 30 napig az ellenérték megfizetésével késedelembe esik. 7. Egyéb rendelkezések A felek a köztük keletkező jogvitát békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság illetékességét. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv megfelelő szabályai és a szerződés részét képező ajánlati dokumentációba foglaltak az irányadóak. Jelen szerződés az 1. sz. melléklettel együtt érvényes, és a szerződés részét képezi az ajánlati dokumentációban leírtak. A felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Kecskemét, február 06. Szállító képviselője Megrendelő képviselője

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Lampé Zsolt ügyvezető, székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla u.2-26.,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben