SZÜRETI TRAKTOROS FELVONULÁS ÉS BÁL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÜRETI TRAKTOROS FELVONULÁS ÉS BÁL"

Átírás

1 XXV. évfolyam 9. szám szeptember 1 RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON 1 XXV. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja szeptember SZÜRETI TRAKTOROS FELVONULÁS ÉS BÁL szeptember 12., szombat részletes program az 5. oldalon olvasható Mihálynapi Bál szeptember 26-án a ZÖLDHALMI Közösségi Ház udva-rán, sátorban. A zenét Herendi Ákos szolgáltatja. Vacsora: Sültes tál, hagymás burgonya, párolt lila káposzta. Jegyek vásárolhatok Horvátné Tündénél és Bretus Tibornál. A belépõjegy ára: Ft/fõ. SZURKOLJON ÖN IS A HELYSZÍNEN CSEMÕNEK, vagy kövesse figyelemmel a versenyt az MTVA közvetítésében!

2 2 XXV. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja szeptember RÓLUNK ÍRTÁK! A cikk megjelent a HETI HÍREK címú térségi hetilap 2015/35. számában Augusztus 20-i ünnepség A gyönyörû, virágos Csemõ község augusztus 20-ai ünnepségérõl képtelenség tárgyilagos beszámolót írni. Az egész napot bearanyozta az itt élõk lelkesedése, a vidámság, a barátságos ha ngulat, az egym ás iránti tisztelet. A hideg idõ ellenére, már a korareggeli órákban nagy volt a sürgés-forgás a téren. Bográcsokban és üstökben pirult a hagyma, készült az alaplé, fõtt é s sült a ha l. Izgatottan készültek a vidám csapatok, hogy a f õ z õ v e r s e n y e n lenyûgözhessék a zsûrit. Ké t ka teg óriá ban vetélkedhettek a bará ti társaságok. A halászlé készítésben 1. lett Tóth János és csapata, 2. a Hosze fish team, a bronzérmet a Csemõi Hagyományõrzõ Egyesület vihette el. Egyéb ételekkel is lehetett nevezni a versenyen, a Tuti-team tagjai készítették a kategória legízletesebb ételét, a Carp Fanatic Team követte õket a dob ogón, és a Buckalakók bizonyultak a 3. legjobbnak. A zsûri (Ottohál Vilmos, az ízek nagymestere, és Csemõ Község Díszpolgárai) külön díjjal jutalmazták a H árom ponty elnevezésû csapatot. A csoportok jó szívv el kínáltá k fõztjeiket a ba rátoknak, né zelõdõknek. Tokaji András szakác s, halp ástétom mal és sült pontty al kényeztette az ízlelõbimbóinkat. A gasztronómiai megmérettetést megelõzte, az augusztus 14-én, Kec skés József emlékére megrendezett, 24 órás horgászverseny, Lendér József és Ratkai Imre szervezésében. Lajosmizsén, a rekkenõ hõségben, összesen 454,78 kg halat fogtak ki. A legeredményesebben a Buckalakók szerepeltek, ezüstérmes lett a Tetro Nagykõrös csapata, és 3. helyezést ért el a Hosze fish team. A legnagyobb hal Pólya Norbert horgára akadt, aki ügy esen hozta szárazföldre a 8 kg 60 dkg-os állatot. Magyarország nemzeti és állami ünnepén, a Katolikus Templomban ta rtott szentmisén emlékezett meg a község I. István kirá ly temetésének és szentté a v a t á s á n a k évf ordu lójá ról, Szent István és a Keresztény magyar államalapítás ünnepérõl. A plébános elmondta, hogy 1000 év tapasztalata igazolja azt, amit István király tett. Éveken át vette fel a szövetséget Krisztussal, hogy felelõsséggel vezethesse hozzá a népét. Így sziklára, és nem homokra építette házát. Szilárd alapokra helyezte az országot. Elsõsorban Krisztusi ember volt, ez határozott meg mindent az életében, é s csak utána volt politikus és hadvezér. A h álaa dás és megemlékezés utá n, ismét a Templom téren folytatódott az ünnepség. Minden korosztá ly találhatott az életkorának és az ízlésének megfelelõ idõtöltést, prog ramot. Körhinta, céllövölde, és a Vas Boróka által vezetett kreatív foglalkozás várta a legifjabbakat. A cserkészek lelkesen vetették bele magukat a játékba a vállalkozó kedvû gyerekekkel. Vidám kacagásuktól visszhangzott a tér. A sportot kedvelõk megtekinthették a csemõi bokszolók bemutatóját, és maguk is felfrissíthették a hidegtõl elgé mberedett vé gta gjaikat. A

3 XXV. évfolyam 9. szám szeptember 3 képzõmûvészet terén, a templomban kiállított fotók illetve Fakan Tünde kézmûves kínáltak lehetõséget a gyönyörködésre. A vasa di Kökényszem citerazenekar és a Nyársapáti Népdalkör a népzene területén nyújtott maradandó emléket a közönségnek. Az abonyi Hane néptánc együttes, a lenyûgözõ bemutató mellett táncházba is invitálta a közönséget. Bekker Bernadett káprázatos hangjával elbûvölt mind enkit, a mu sica l részleteket sokan együtt énekeltük a mûvésznõvel. Kora d élu tán Ugron Ákos Gábor, a F ö l d m û v e l é s ü g y i Minisztérium álla mi földekért felelõs helyettes államtitkára mondott ünnepi köszöntõt, majd sor került a Csemõ fejlõdéséért emlékérem átadására. Kiszel Miklós plébános illetve Szegedi Gyula és Szegedi Gyuláné Dr. Költõ Eszter református lelkészek vehették át, áldozatos munkáju kért a megtisztelõ kitüntetéseket. Figyelemreméltónak tartom, hogy a község elismerõ oklevéllel jutalmazta Csemõ büszkeségeit, az elsõ diplomásokat. A Csemõi Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület népdalköre, 19 éve mûködik nagy sikerrel. Csipkó Magdolna vezetésével számos városban felléptek. A tizenöt fõs énekkar az Arany Páva díj méltán büszke birtokosa. Színvonalas elõadásukkal melegséget varázsoltak az emberek szívébe. Idén is sor került a Virágos Csemõ faluszépítõ verseny díjátadására. A bíráló bizottság közel két héten át járta be és értékelte a község egész területét. Örömmel tapasztalták, hogy a falu évrõlévre szebb, lakosai számára többet 3 jelent ez, mint egy verseny, mára ez egyfajta életvitellé vált. A legszebb kert tulajdonosa BALÁZS ebben az évben Kecskésné Sáfár Mária lett. Az Albatross együttes, fõleg blues és rock területérõl tárta elénk sokszínû repertoárját. A tõlük már megszokott módon, magasra tették a lécet az õket követõ elõadó k számára. A Zenegép ha talmas lendülettel robbant be a színpad ra, és pillanatok ala tt magával ragadta a közönséget. A tér egy perc alatt táncparketté változott, együtt ropta a táncot a falu aprajanagyja. Az ünnep fényét tovább emelte a tûzijáték és a Tûzlidércek tûztánccsoport valamint a Tribalance hastánccsoport fergeteges mûsora. A csodálatos programok sorát a Gríz együttes nagysikerû koncertje zárta. Példaértékûnek tartom azt a munkát, amellyel Dr. Lakos Roland polgármester és Vas Tiborné, szívüket- lelküket beleadva megszervezték ezt az igényes, tudatosan felépített, és minden igényt kielégítõ ünnepi rendezvényt. Mindemellett a legnagyobb tisztelettel adózom a fa lu polgárainak, akik õszinte érdeklõdéssel, szívbõl jövõ jósággal fogadnak minden idelátogatót. Európa 3. legvirágosabb települése (1998-ban kapta) véleményem szerint, megérdemelné a legbarátságosabb falu címet is. Német Enikõ Köszönettel tartozom: - LASSÚNÉ PATAKI MÁRIÁNAK a közös ebédhez felajánlott zöldségárúért, - a POLGÁRMESTERI HIVATAl minden dolgozójának a helyszín elõkészítéséért és a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítõ közremûködésért. Dr. Lakos Roland polgármester a rendezvény támogatója:

4 4 XXV. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja szeptember Beszámoló az augusztus 28-i konferencia és virágharang avatás eseményeirõl DR. KOVÁTS ZOLTÁNRA emlékeztünk a tudósra, a tanárra, az emberre! Dr. Kováts Zoltán dísznövény-nemesítõ professzor számos szakmai kitüntetés birtokosa, akinek munkásságát jól tükrözi, hogy halála után is díjakat nyernek a virágai. Az, hogy mára a településünket virágos Csemõnek ismerik országszerte abban Zoli bácsinak elévülhetetlen érdemei vannak. Marosi Mihály és a Faluvédõ Egyesület kezdeményezte még az év elején, hogy köszönetünk és hálánk jeléül állítsunk örök emléket Csemõ község elsõ díszpolgárának. A Képviselõ-testület vevõ volt az ötletre, egyhangúlag támogatta a buszfordulóban egy virágharang és emléktábla felállítását. Megadva az ünnepeltnek a tiszteletet, neves elõadók (Dr. Surányi Dezsõ, Szabó Mária, Dr. Fári Miklós) méltatták Zoli bácsi munkásságát és örökségét. Dr. Surányi Dezsõtõl konkrét számadatokat is hallhattunk: Zoli bácsi életmûve 150 nemesített virágfajtát jelentett, melyek 29 növényfajt képviselnek. A konferencia után Csemõ fõterén, Zoli bácsi özvegye jelenlétében felavattuk Orisek Ferenc fafaragó alkotását - a virágharangot, mely az idõk végezetéig emléket állít a Professzor Úrnak! Dr. Lakos Roland polgármester

5 XXV. évfolyam 9. szám szeptember 5 5 SZÜRETI TRAKTOROS FELVONULÁS ÉS BÁL szeptember 12., szombat felvonulás támogató: gyülekezõ a Templom téren felvonulás a faluban megálló az Arany János utcában megálló a Vadászháznál megálló a menet megérkezik a Zöldhalmi Tájházhoz - fellép: a csemõi Gyöngyvirág Népdalkör - STRABÁN ANNA Nusika mulatós slágereket énekel - TÁNCHÁZ a Csemõi Táncegyüttes tagjaival zöldhalmi felvonulás a Fõ út dûlõ - Mikebudai út útvonalon megálló a Zöldhalmi Közösségi Háznál a menet visszaindul Zöldhalomból a Templom térre a Koncz dûlõ - Fenyvesi dûlõ Ceglédi út útvonalon bál a TEMPLOM TÉREN SZÜRET UTÁN LESZ AZ ESKÜVÕNK... címmel a nagykõrösi KÖRSZÍNHÁZ operettmûsora Vendégmûvész: CSOMBOR TERÉZ, a Kecskeméti Katona József Színház mûvésze Dr. SURÁNYI DEZSÕ elõadása: Csemõ fénykora az Unghváryk korában BORLOVAGAVATÁS a Cegléd és Vidéke Unghváry László Borrend ünnepi ceremóniája Vacsora TRÉFÁS SZÜRETI VETÉLKEDÕ a Csemõi Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében TOMBOLA (az Iskoláért Alapítvány szervezésében tombola vásárlásával iskolásaink erdélyi kirándulását támogatja) a budapesti TÉBLÁB táncegyüttes elõadása MATYI ÉS A HEGEDÛS koncertje zenél a lajosmizsei POLKA együttes A traktoros menetet városnézõ kisvonat is kíséri. A menethez a megállóknál is lehet csatlakozni, felszállni a szabad helyek erejéig! A kisvonat Zöldhalmi Tájháztól kor a Templom térre ingyenesen beszállít, visszaút órakor! Mindenkit szeretettel vár Csemõ Község Önkormányzata és a Csemõi Tanyagondnokság

6 6 XXV. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja szeptember CSEMÕ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2713 Csemõ, Petõfi S. u. 1. telefon: 53/ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE: hétfõtõl csütörtökig: 8-12 óráig, és óráig péntek: 8-11 óráig POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA: hétfõ: 9-11 óráig JEGYZÕ FOGADÓÓRÁJA: kedd: 8-12 óráig és óráig TANYAGONDNOKSÁG: Turcsán Isván: (06-30) Nagy László: (06-70) Szûcs Ferenc: (06-70) Oláh Attila: (06-70) KÖRZETI MEGBÍZOTTAK: Fogadóóra a Községháza emeletén minden hónap elsõ péntekén 8-9 óráig Erdei Attila (06-20) Kovács Krisztián: (06-70) CEGLÉDI RENDÕRKAPITÁNYSÁG ügyelete: (06-53) (éjjel-nappal hívható): 107 CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL Csemõi Kirendeltség e a Csemõi Polgármesteri Hivatal épületében ÜGYFÉL FOGADÁSI RENDJE: kedd: óráig és óráig csütörtök: óráig és óráig CEGLÉDI JÁRÁSI HIVATAL O KMÁN YIRODA a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal épületében 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Telefonközpont: (06-53) Fax: (06-53) ÜGYFÉL FOGADÁSI RENDJE: hétfõ: óráig kedd: óráig szerda: óráig csütörtök: óráig péntek: óráig Ülésezett a Képviselõ-testület A Képviselõ-testület legutóbbi rendkívüli ülését augusztus 31-én 14 órától tartotta. A munkatervben nem szereplõ idõpontban az indokolta a rendkívüli ülést megtartását, hogy rövid határidõvel pályázatot adhat be az önkormányzat. Az ülés határozatképes volt, hiszen a 7 tagú képviselõ-testületbõl 5 fõ jelen volt (2 fõ igazoltan távol). Az elsõ napirend keretében a Képviselõ-testület tájékoztatást kapott az elõzõ testületi ülés óta eltelt idõszakban történt fontosabb eseményekrõl. A polgármester úr ezek között beszámolt az Augusztus 20-i ünnepi rendezvényrõl, a dr. Kováts Zoltán emlékkonferenciáról. Elõzetesen szóba kerültek a szeptemberi programok (Egészségnap szeptember 5., Szüreti bál és felvonulás szeptember 12., Nemzeti Vágta döntõ Budapest, szeptember ). A második napirend során a testület döntött az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat keretében tervezett fejlesztési célokról, konkrét tervek megfogalmazásáról (ezek között: temetõfejlesztés, óvodai kazán felújítása, zöldhalmi Egészségház korszerûsítése felújítása, rendezési terv módosítása, iskolai konyha korszerûsítése felújítása, Községháza klimatizálása szerepel). A testület egyhangúlag fogadta el az elõterjesztést. A 3. napirend a piac területén lévõ önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadásáról szólt. Két érvényes pályázat érkezett, melyek alapvetõen megegyeztek. A testület részletes vita után 4 igen szavazattal (Gáspár János képviselõ nem vett részt a szavazáson, mint pályázó) Csõgör Károly részére bérbe adta az üzletet, elsõsorban zöldség-gyümölcs árusítása céljára. A 4. napirend keretében döntött a testület a Hét vezér téri szökõkút felújításáról, illetve teljes átépítésérõl. A Képviselõ-testület egyhangúlag Paul Ferenc mûkõkészítõ vállalkozót bízta meg a kivitelezéssel. Természetesen a kivitelezés során az önkormányzat felügyeli a terveknek megfelelõ munkálatokat. Több napirend nem lévén, a polgármester az ülést órakor bezárta. A szeptemberi testületi ülés tervezett idõpontja szeptember 29., kedd, a napirendekrõl részletesen a híreink oldalon olvashat. A Hírmondóban a lakosságot érintõ önkormányzati döntések összefoglalását közöljük. A képviselõ-testület ülései nyilvánosak a jegyzõkönyv a könyvtárban megtekinthetõ, illetve letölthetõ az interneten: önkormányzat menüpont alatt. Tóth János jegyzõ

7 XXV. évfolyam 9. szám szeptember KÉPVISELÕK ELÉRHETÕSÉGEI MÉG TART A SZÜRET A Ülésezett 7 GYÓGYNÖVÉNY ÜLTETVÉNYEN a Képviselõ-testület Az augusztusi idõjárás kedvezõen hatott a növényekre a Homok és az Akác utcában. Kevesebbet kellett öntöznünk a kellõ mennyiségû csapadéknak köszönhetõen. A francia levendula tövek másodvirágzásba kezdtek a hónap elejétõl, így még sor került egy kisebb szüretre. A körömvirág június eleje óta folyamatosan hozza sárga fészekvirágzatait, melyek hetente kerülnek leszedésre az ültetvényen, és kartondobozokban szállítjuk el az önkormányzat épületébe, ahol a száraz, szellõs padláson kiterítve száradnak több héten át. Annak érdekében, hogy Ön közvetlenül is kapcsolatot tudjon tartani a képviselõ-testület tagjaival, közreadjuk az elérhetõségeinket: DR. LAKOS ROLAND polgármester (06-70) polgarmester@csemo.hu BÖGÖS ISTVÁN alpolgármester (06-20) csbogos@gmail.com DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ képvise lõ (06-20) karpatidr@t-online.hu A szárított körömvirágok szirmait elkezdtük lemorzsolni és tisztítani. Felhasználható teaként és borogatásként egyaránt. A körömvirág teája általában gyomorgörcsök és epebántalmak esetén jótékony hatású, míg a borogatása külsõleg rosszul gyógyuló sebek, bõrelváltozások felületi kezelésére, valamint visszeres betegségek ellen alkalmazható. A megszáradt levendula virágokat a szárakról szintén elkezdtük lemorzsolni. Mivel a levendula ilyen állapotban is megõrzi gyógyhatását, így sokféleképpen lehet hasznosítani. A szárított levendulavirágok leforrázásával nyugtató hatással bíró teát készíthetünk. A virágok forrázásából kapott fõzetet fürdõvízhez is hozzáadhatjuk, amely reuma, izomfájdalmak kezelésére használható. Legelterjedtebb felhasználási módja, hogy a szárított levendulavirágokat vászonból vagy organzából készült kis zsákokba töltik, melyeket a ruhás szekrénybe beakasztva molyok ellen alkalmazhatunk. A póréhagyma és a fokhagyma is látványosan fejlõdik, betakarításukra õsz elején sor kerül. Fekete Evelin munkavezetõ DR. LAKATOSNÉ BAKONYI MAGDOLNA KATALIN képvise lõ (06-20) dr.lakatosne@gmail.com GÁSPÁR JÁNOS képviselõ (06-30) gasparjanos59@gmail.com LABÁT FERENC képviselõ (06-30) csemovizkft@gmail.com TURCSÁN ISTVÁN képviselõ (06-30) POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRÁK sz ept em ber 1 6. s z er da, óra között a zöldhalmi közösségi háznál BETEGSZÁLLÍTÁS Idõpont egyeztetésre hívja bizalommal Bálint Attilát (06-30) A szállítás díja (háztól-házig): Ceglédre 800.-Ft Nagykõrösre Ft Budapestre: Ft Szolnokra: Ft Kecskemétre: Ft sz ept em ber 2 3. s z er da, óra között a Vett úti boltnál sz ept em ber 3 0. s z erda, óra között Hantházán, a boltnál DR. LAKOS ROLAND polgárme ster Más helyszínekre: 50.-Ft/km a szállítási díj. (06-70) polgarmester@csemo.hu 77

8 8 XXV. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja szeptember SZÜLETÉSEK július Nyíri Konrád és Istvánfi Alexandra: Kevin Kardos d. Csorba Gergõ és Nagy Zsanett: Benedek Bogdán Iskola d. Varga Szabolcs és Pintér Annamária: Flórián Szabolcs Szemerédi István és Kubovicz Eszter: Zoltán Petõfi Sándor u. Kunvári Zoltán és Romhányi Éva: Erik Árpád Bem u. MINDEN ÚJSZÜLÖTT ÉRKEZÉSÉNEK SZÍVBÕL ÖRÜLÜNK! augusztus Uri-Kovács István és Kövecses Adrienn: Villõ Szent István u. Sebõk József és Szalisznyó Lilla: Mira Gyüge d. Osgyáni Csaba és Farkas Vivien: Hanna Határ u. Szûcs Kálmán és Malik Eszter Alexandra: Angéla Kinga Katona d. Fokti Attila és Lugosi Erika: Attila Tél u. Benke József és Lakatos Aranka: Aranka Lili Mészáros L. u. Dobóczi Anikó védõnõ AZ UTOLSÓ (?) ANYATEJES NAP MARGÓJÁRA augusztus 08-án megrendezésre kerülõ Anyatejes Nap idén is számos érdeklõdõ kismamát, és anyukát vonzott Szerettem volna a fenti szöveget leírni, mint az elmúlt három évben, amikor a beszámolót szerkesztettem. Idén viszont döbbenetes dolog történt, eljutottunk oda, hogy több volt az elõadó, mint a résztvevõ. Elárulom, elõadóból négy ismert szakembert hívtunk. Sajnos, tavaly is csak éppen túlléptük érdeklõdõk terén e bûvös határvonalat, idén már ez sem sikerült. 54 db meghívó került postázásra, ahol tudtunk plakátokat is raktunk ki, ennek ellenére, kettõ szülõ jött el. Mindketten oszlopos tagjai a helyi baba-mama klubnak. Két anyuka, és három gyermek /valamint az egyik elõadó kislánya/, csak õk voltak kíváncsiak erre a napra. Pedig volna mit ünnepelni! Csemõ évek óta az egyik legjobb arányban anyatejesen tápláló falu, az éves statisztikák szerint, nagyon sok anyuka még a babája egy éves kora után is anyatejet ad babájának. Szerettük volna ezzel a kis ünnepséggel a tiszteletünket kifejezni, érdekes elõadásokkal, ajándékokkal kedveskedni az anyukáknak, gondolva azokra az anyukákra is, akiknek valamilyen okból nem volt elég anyatejük. Sokan nem is gondolják, hogy mekkora szerencséjük van és milyen nagy dicséretet érdemelnek ebben a mai rohanó világban, mert van bátorságuk, türelmük átvészelni a kezdeti nehézségeket, hogy a legjobbat, az anyatejüket adhassák a babáiknak. Éppen most kellett volna megmutatni, amikor a médiában, az oly nagy port kavart éttermi eset megtörtént, hogy igen, mi, csemõi anyukák, büszkék vagyunk rá, hogy anyatejesen táplálunk és elsõk között vagyunk a megyében, mert ügyesek vagyunk és kitartóak. Sajnálom, hogy nem így történt. Pedig segítõimmel és az elõadókkal vártunk, kérdõn nézve az ajtóra, ami nem nyílt ki a második anyuka után. Tudom nyár volt, sokan nyaraltak, lehet volt aki lebetegedett, de mind a 52-en? A jeles nap elõtt két héttel mentek ki a meghívók. Köszönöm, a Csemõi Zsebibaba Egyesület vezetõjének, Tóth Tündének, aki idén a szervezés egy részét a vállamról levette. Köszönöm, a két anyukának, név szerint, mert nagyon megérdemlik, hogy a nevük ide kerülhessen az újság hasábjaira: Puskel-Dezsõ Mónika és kisfia Kende, Darányi Erika és kisfia Nándi, valamint kislánya Nati. Köszönöm az elõadóinknak, akik a családias hangulat ellenére is eljöttek, és színvonalas elõadást nyújtottak: Mátrainé Dr Becze Katalin gyógyszerésznek, Szabó-Balogh Virág pszichológusnak és kislányának Boginak, Varga Henriett gyógytornásznak és Horváth Erika javasasszonynak. Köszönöm segítõimnek: Tárnok Zsuzsannának és Haranginé Bojer Ágotának. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm Csemõ Község Önkormányzatának és Lakos Roland polgármester úrnak, hogy a helyszínt, a Dísztermet, a rendelkezésünkre bocsátotta. Dobóczi Anikó védõnõ felrajzoltuk CSEMÕT a sport magyarországi térképére A Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség elfogadta CSEMÕ nevezését a megyei bajnokság C. csoportjába! Ez azt jelenti, hogy õsztõl bajnoki mérkõzéseket rendezünk a Ladányi Iskola tornatermében. Két csapattal neveztünk a bajnoki küzdelemsorozatba, összesen 16 játékos számára kértem igazolást. Az elsõ fordulóban, szeptember 5-én egymás ellen játszik a két csemõi csapat. Eltérõ sorsolást kértünk, hogy egyszerre csak egy csapatunknak kelljen idegenbe utaznia. Mindkét csemõi csapat a hazai mérkõzéseit szombati napokon, 15 órától tartja a tornateremben. Az õszti bajnoki meccsekrõl e lap 18. oldalán teszek közzé tájékoztatót! Hajrá CSEMÕ! Dr. Lakos Roland

9 XXV. évfolyam 9. szám szeptember 9 9 TÁJÉKOZTATÁS A JELZÕRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás alapvetõ feladata az önálló életvitel fenntartása mellett kialakuló krízishelyzetek elhárítása, az igénybe vevõk biztonságérzetének erõsítése, a szükséges segítségnyújtás minél gyorsabb biztosítása a súlyosabb helyzetek megelõzése érdekében. A szolgáltatást a saját otthonukban élõ, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képes idõskorú vagy fogyatékos személyek részére biztosítjuk. Ha Ön, ill. hozzátartozója életkora, betegsége, szociális helyzete miatt kiszolgáltatottá vált, akkor krízis esetén a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás a legkönnyebben elérhetõ mód a segítség elérésére. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 24 órás készenléti rendszerben mûködik. A készülék riasztó gombja a kliens karjára csatolható, melyet szükség esetén megnyomva riaszthatja a központot. Minden jelzés a diszpécserközponthoz érkezik be, a diszpécser jelzését követõen az ügyeletes szociális gondozó 30 percen belül a helyszínre megy. Sok esetben a helyszínre érkezõ ápoló és gépkocsivezetõ a megfelelõ intézkedésével életet mentett meg. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás alapszolgáltatásért április 01-tõl az évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról a, a, valamint a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás határozata alapján térítési díjat kell fizetni. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE: (06-53) A TÉRÍTÉSI DÍJ ÖSSZEGE 1890 FT/HÓ. A szolgáltatás személyi térítési díját az igénybe vevõ rendszeres havi jövedelme határozza meg. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevõ személy rendszeres havi jövedelmének 2%-át.

10 1 0 XXV. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja szeptember MEGH ÍVÓ AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE RENDEZETT ÜNNEPÉLYES MEGEMLÉKEZÉSRE Felhívás! Nem tudja mûvelni a földjét? TUDUNK SEGÍTENI!! Zavarja a parlagfû? TUDUNK SEGÍTENI!!! Vállaljuk 5000 m 2 -tõl 5 ha-ig mechanikai és vegyszeres védekezést parlagfû ellen, továbbá vállaljuk a területek komplex mûvelését: a vetéstõl a betakarításig. KIK ÉRTED HALTAK, SZENT MAGYARORSZÁG Hívjon bizalommal: (06-70) (06-70) Csemõben, a Kossuth Lajos út és a Ceglédi út keresztezõdésénél lévõ keresztnél október 6-án 19:00-kor BABA-MAMA KLUB HÍREI KÖSZÖNET!!! Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult, hogy idén is jótékony célra fordíthassuk a bevételünket. A tavalyi évben sikerült a hosszú távú célunkra félretett mellett egy kisebb összegbõl megvalósítani (többek között akkori felajánlóinkkal egyetemben) két szép cselekedetet. Több mint 30 gyermeket látogatott meg a Mikulás és több mint 20 kisgyermekes család ünnepi asztalát tettük gazdagabbá. Sajnos aug. 20-án az idõ nagyon nem kedvezett nekünk, de azért nem csüggedünk. Köszönjük támogatóinknak, hogy felajánlásaikkal segítségünkre voltak e nemes cél elérésében. Hálás szívvel mondunk köszönetet: a Ceglédi Termálfürdõ és Szabadidõközpontnak, a Ceglédi Kalandparknak, a Bognár Gokartnak, Lakos Roland Polgármester Úrnak, a Margó 2004 Kft-nek,Tóthné Kosdi Katalinnak, Gáspár Jánosnak és családjának, P urgyik Ferenc Vegyesboltjának, a Marosi Faiskolának, a Székely családnak, Vas Tibornénak, Darányi Erikának, és minden névtelen támogatónknak!!! Továbbá köszönjük a segítséget a szervezésben és a lebonyolításban résztvevõknek!!! Zsebibaba Egyesület BOLHAPIAC szeptember 12-én szeretettel várunk mindenkit a Csemõi Piacon, 8-12-ig. NE HAGYD KI!!! Fellelhetõ itt baba- és gyermek holmik, felnõtt ruházat, díszek, használati tárgyak stb... következõ alkalom: október 10-én, 8-12-ig. Asztalfoglalás: 30/

11 XXV. évfolyam 9. szám szeptember 111 Községi Könyvtár Hírei 1 1 A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA: Hétfõ: zárva Kedd: óráig Kizárólag óvodás, vagy iskolás csoportok számára, elõzetes bejelentkezés alapján. Szerda: óráig Csütörtök: óráig Kizárólag óvodás, vagy iskolás csoportok számára, elõzetes bejelentkezés alapján. Péntek: óráig (a hónap elsõ három péntekén) óráig (a hónap utolsó péntekén) Szombat: Szeptember 25-én, pénteken óráig várjuk kedves Olvasóinkat! Ha a csemõi könyvtárban nem találja, KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSSEL (akár díjmentesen is) kikölcsönözheti helyben a keresett könyvet. FELHÍVÁS! Baán Katalin fotómûvész Ö R Ö M Ó D A címû kiállítása megtekinthetõ szeptember 9-tõl szeptember 22-ig a Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér emeleti termében, a könyvtár nyitvatartási idejében. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt! FÜRGE UJJAK KÉZIMUNKA KLUB alakuló összejövetelére várjuk mindazokat, akik szívesen töltenék aktívan az idõt kézimunkát kedvelõk társaságában SZEPTEMBER 25. PÉNTEK ÓRA Csemõi Könyvtár és Közösségi Színtér Információ: Vasné Irén (06-70) Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér informatikai alapismereteket átadó kiscsoportos alkalmakat hirdet. Az oktatás 10 alkalomból áll (1 óra/ alkalom) szeptember 29-tõl október 10-ig NagyiNet!, idõsek számára. és október 15-tõl október 28-ig Álláskeresést segítõ informatikai oktatás munkakeresõknek. A részvétel ingyenes! Jelentkezni lehet: (06-70) Vasné Irén KOSÁRFONÓ TANFOLYAM A Csemõi Községi Könyvtár és Közösségi Színtér tanfolyamot indít azoknak, akik szeretnék elsajátítani a KOSÁRFONÁS TECHNIKÁJÁT és azoknak is, akik már rendelkeznek a technikával kapcsolatos alaptudással, de kedvük lenne újabb fogásokat megtanulni OKTÓBER 2 4 IG ÉS NOVEMBER 6-8-IG A foglalkozások idõtartama minimum 5 óra/alkalom Részvétel i díj: kezdõknek: ,-Ft/fõ hal adóknak: Ft/fõ (Magában foglalja az oktató díját + az anyagköltséget.) Jelentkezési határidõ: SZEP TEMBE R 25. A tanfolyam minimum 6, maximum 8 fõvel indul. információ: (06-70) Vasné Irén

12 1 2 XXV. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja szeptember HÚSZ ÉV MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE Szegedi Gyula 1990 óta volt lelkésze, felesége beosztott lelkésze a Cegléd-Újvárosi gyülekezetnek, így a csemõi és zöldhalmi református híveknek is. Ahogy megismerkedtek községünkkel, megfogalmazódott bennük a gondolat, hogy református templomot kellene építeni Csemõben. Azonban a Cegléd Újvárosi és a kis csemõi gyülekezet anyagi erejét ez az elképzelés nagymértékben felülmúlta. A tervet azonban nem adták fel. Sorra kerestek meg svájci, holland és hazai református gyülekezeteket, akiket az Úr segítségével sikerült ráébreszteni arra, hogy szüksége van a településünknek egy református istenházára is és adakozzanak a csemõi templom felépítésére. Az Önkormányzatunk ingyen telket adott az egyházközségünknek, majd 1993-ban elkezdõdött az építkezés, a teljes befejezés hosszú ideig Szeretnék tartott. köszönetet június mondani 11-én annak lett felszentelve, a becsületes megtalálónak de 1996-óta már aki a céges itt folyik irataimat - az új visszajutatta templomban- részemre! a gyülekezeti élet. Köszönöm Turcsán Istvánnak is a közbenjárását! Szegedi Gyula lelkész úrnak és feleségének, Szegedi Gyuláné Dr. Költõ Dr. Dombi Áron Eszternek a húsz évig tartó önzetlen szolgálatukért és a településünk arculatának egyik meghatározó épületének, a református templom létrehozásáért adományozta a Képviselõ-testület a Csemõ fejlõdéséért kitüntetést. Istvánfi Károly HITTANTÁBOR Ezen a nyáron is megrendezésre került a hittanos gyermektábor a református templomban. Ócsai Tibor lelkész úr vezetésével, ceglédi és csemõi pedagógusok közremûködésével. Naponta gyermek vett részt, ahol bibliai történetekkel ismerkedtek meg, énekeket tanultak, kézmûveskedtek, játszottak. A programok reggel 9-tõl, délután 4-5 óráig tartottak. Gyülekezeti többgenerációs tábor Újfajta élményekkel telve, lelkiekben is gazdagodva tértek haza esténként a gyerekek. Gyülekezetünk apraja nagyja az idén is részt vett hitmélyítõ táborban. Ebben az évben is a református Soli Deo Gloria - Egyedül az Istené a dicsõség - Családi Hotel és Konferencia Központban, Balatonszárszón. Reggeltõl délig és vacsora után lelki feltöltõdésben volt részünk, ebéd után vacsoráig a Balaton vizét élveztük, amely ezen a héten fokos volt. Istvánfi Károly Köszönjük a szülõknek, gyülekezeti tagoknak az adományokat, a 7 Vezér étteremnek az igen kedvezõ áron biztosított, finom ebédeket, Bögös István alpolgármester úrnak a pénzbeli támogatást, Dr. Lakos Roland polgármester úrnak, és az önkormányzati képviselõknek az anyagi és minden egyéb segítségüket. Istvánfi Károly

13 XXV. évfolyam 9. szám szeptember 113 Virágos Csemõ A KÖZSÉGI FALUSZÉPÍTÕ VERSENYBEN EMLÉKPLAKETTBEN RÉSZESÜLT: Barna Sándor, Iskola dűlő 11. Bartha Alajosné, Árpád utca 3. Budai Mihályné, Kiss dűlő 2. Cserkó Imréné, Császár dűlő 1. Decsi László, Balla dűlő 19. Farkas Ferenc, Arany János utca 10. Farkasné Kiss Andrea, Ceglédi út 53. Fehér László, Bem utca 25. ifj. Fokti Vendel, Petőfi Sándor út 63. id. Fokti Vendel, Szent István út 52. Gács István, Szüret utca 2. Gál József, Oncsa dűlő 9. Geiselhardtné Nagy Katalin, 9. dűlő 6. Gubacsi István, 10. dűlő 1. Győri Edit, Szüret utca 28. Harangi Sándor, Szüret utca 9. Harangi Zsolt, Bem utca 18. Hluszkó Csaba, Szemők dűlő 2. Hoogeveen Johannes, Mikebudai út 31. Hornyák Balázs, Kiss Albert utca 1. Horti Erzsébet, Kossuth Lajos utca 15. Horváth Józsefné, Szabadság utca 32. Huszár Sándor, Rákóczi Ferenc utca 1. Illés Sándorné, Szűcs dűlő József Istvánné, Dobó István utca 17. Juhász Béláné, Ady Endre utca 22. Kecskésné Sáfár Mária, Iskola dűlő 45. Kecskés Sándorné, Iskola dűlő 53. Kenyó Gábor, Ceglédi út 48. Kisbai György, Ceglédi út 4. ifj. Kiss György, Béke utca 20. Kiss László, Szüret utca 15. Kökény Jánosné, Balla dűlő 52. Kunszt Zsolt, Sági dűlő 1. Leinené Manon, Mikebudai út 5. Lendér József, Arany János utca 28. Lőrincz Ferenc, Őze dűlő 4/a. Lukács István, Petőfi Sándor út 33. Mama Tóth Sándorné, Mama dűlő 1. Mekes Terézia, Tavasz utca 5. Ménesi János, Szent István út 18. Mészáros András, Dobó István utca 7. ifj. Mézes Ambrus, Mészáros Lőrinc utca 1. Milus Sándorné, Szent István út 41. Milus Sándorné, Szent István út 51. Molnár János, Szent István út 30. Mótyán Mihályné, Szüret utca 19. Mucsányi László, Matusz dűlő 3. Nagy Erika, Kossuth Lajos utca 21. Pető István, Gombai dűlő 8. Pólya Miklós, Petőfi Sándor út 23/a. Pólya Norbert, Szabadság utca 21. Purgyik Pál, Új Élet dűlő Puskel István, Dobó István utca 13. Radics Ambrus, Posta utca 4. Rainer Sertl Tanya, Pesti út 16. Ravestejn Magdaléna, Papp dűlő 6. Sál Balázs, Bolt dűlő 3. Soós Lászlóné, Petőfi Sándor út 10. Sütő Károly, Béke utca 42. dr. Szatmári Gáborné, Árpád utca 1. Szentpéteriné Horváth Anita, Mészáros Lőrinc utca 9. Szerelem József, Ősz utca 9. Szőke Lászlóné, Bolcsek dűlő 1. Szűcs Zoltán, Kossuth Lajos utca 41. Talapka Tiborné, Arany János utca 11. Tóth István, Dobó István utca 11. Tóth István, Kiss dűlő 5. Török Melinda, Szabadság utca 48. Turcsán Gyuláné, Petőfi Sándor út 52. Varga László, Dobó István utca 2. Várkonyi Balázs, Dobó István utca 31. Vass Lajos, Szent István út 40. Virág Zsolt, Papp dűlő 7. Volner János, Lángi dűlő 18. Zámbó Kálmán, Kiss dűlő 3. A LEGSZEBB KONYHAKERT ELISMERÉSBENRÉSZESÜLT: Berényi Pálné, Lángi dűlő 4. Czakó Dénes, Szénástelek dűlő 1. Farkas Ferenc, Arany János utca 10. Fehér Ferenc, Majoros dűlő 12. Illés Sándorné, Szűcs dűlő József Istvánné, Dobó István utca 17. Kecskés Sándorné, Iskola dűlő 53. ifj. Kiss György, Béke utca 20. Mekes Terézia, Tavasz utca 5. id. Márton Balázs, Szabadság utca 46. Mótyán Mihályné, Szüret utca 19. Mucsányi László, Matusz dűlő 3. Strázsi Tibor, Fakan dűlő 2. Szabó Mária, Arany János utca 19. Szűcs Attila, Mészáros Lőrinc utca 10. Vitai Ilona, 8. dűlő Vörös Imréné, 2. dűlő 7/a. CSEMÕ LEGSZEBB KERTJE 2015-BEN, TÁRGYJUTALOMBAN RÉSZESÜLT: Kecskésné Sáfár Mária, Iskola dűlő 45.

14 1 4 XXV. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja szeptember Virágos Csemõ A KÖZSÉGI FALUSZÉPÍTÕ VERSENYBEN DÍCSÉRÕ OKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT: Adler György Ősz utca 7 Andó Jánosné Lángi dűlő 4. Atkári Ferenc 1. dűlő Hrsz Bába János Várkonyi István utca 18 Bába Jánosné Ady Endre utca 7 Bakos Ferencné Ceglédi út 2 Balázs Sándor Zártkerti út 8 Bálint Attila Ősz utca 5 Bálint Csaba Arany János utca 7 Bálint József Béke utca 2 Bálint Józsefné Petőfi Sándor út 15 Bálint Józsefné Virág utca 3 Bálint Zoltán Petőfi Sándor út 42 Ballán András Arany János utca 16 Balogh Sándor 7. dűlő 3 özv. Baranyi Sándorné Boján dűlő 24 Barta Béláné Dobó István utca 18 Bauer Zsuzsanna Ősz utca 2 Bezák Katalin Béke utca 16 id. Belányi Kálmán Iskola dűlő 7 Beniczki Imre Rákóczi Ferenc utca 6 Beniczki Zoltán Szüret utca 8 Benke Tibor Arany János utca 9 Benkó Istvánné Pipacs Berecz Lajos Dobó István utca 33 Berényi Pál Homok utca 22 Berényi Pálné Lángi dűlő 4 Bimbó Mónika Éva Bem utca 3 Bíró Gábor Új Élet dűlő 6 Bíró István Petőfi Sándor út 45 Blahut László Bem utca 11 Boda Zoltán Béke utca 24 Bognár Kálmánné Ceglédi út 76 Bognár Miklós Szénástelek dűlő 4 Bokor János Őze dűlő 13 dr. Boros Anna Szőlő utca 3 Böndő József Vermes dűlő 3 Brisendinené Varga Tünde Tálas dűlő 12 Budai Mihályné Boján dűlő 15 Búr István Dobó István utca 24 ifj. Búr István Dobó István utca 26 Buresh Edit 13. dűlő 8 Czakó Attila Ady Endre utca 15 Czakó Dénes Szénástelek dűlő 1 Czakó Sándor Szőlő utca 1 Czeróczki László Wass Albert utca 8 Csajbók Mihály Virág utca 26 Csala Flórián-Cseh RenátaHomok utca 9 Csapó Csaba Mészáros Lőrinc utca 28 Cseh István Ady Endre utca 12 Cseh Jánosné Táncsics Mihály utca 16 Csontos Zsanett 3. dűlő 5 Csorba Gergő Bogdán Iskola dűlő 2/a Csőke Zsolt Szíj dűlő 6 Dávid Attila Virág utca 8 Dávid Ferenc Monori dűlő 2 Dávid János Ceglédi út 96 Dávid Lajosné Szent István út 27 Demcsik Ferenc Balla dűlő 14 Demjén Gyula Oncsa dűlő 2 Dezső Zsolt Mizsei út 9 Dinnyés Imréné Császár dűlő 2. Dobi Károlyné Boján dűlő 9 Dobos Mihály Balla dűlő 51 Dóczi István Ceglédi út 63 Domán Mihály Kökény dűlő 0289/5. Domina Imre Irsai út 11 Drabantné Bognár Éva Pesti út 10 özv. Dudok Jánosné Kökény dűlő 2 Fakan Istvánné Győri dűlő 1 Fakan János Ceglédi út 98 Fan Luten Új Élet dűlő 5 Farkas László Bolt dűlő 4 Farkas Norbert Balla dűlő 28 Fehér Ferenc Majoros dűlő 12 Fekete Edina Homok utca 26 ifj. Fityó János Szőlő utca 1/a Fityó Krisztián Alsóerdő dűlő 11 Fityó László Dobó István utca 28 Fokti Lászlóné Petőfi Sándor út 14 Fokti Zsolt Piac tér 1/a Forgács Béla Szentpéteri dűlő 1 Förhéczné Bartha Melinda Ősz utca 3 Fülöp Károly 1. dűlő Gaál Zoltánné Virág utca 2 Gabai Róbert Kiss dűlő 9 id. Gál János Piac tér 2/a ifj. Gál János Piac tér 2/b ifj. Gáspár János Wass Albert utca 4 Gáspár János Wass Albert utca 10 Geiselhardt Tamás Béke utca 36 Geresd Gyöngyi Wass Albert utca 1 Gergely Erzsébet Petőfi Sándor út 24 Gergely Lászlóné Tavasz utca 1 Gergelyfi Sándor Szélmalom dűlő 4 Gondos Gyula Mikebudai út 28. Gönczöl Sándor Bem utca 23 Győri Józsefné Mészáros Lőrinc utca 17 Győri Magdolna Petőfi Sándor út 74 Gyura Mihályné Alsóerdő dűlő 6 Gyurkó Lászlóné Arany János utca 25 Gyurkóné Vörös Krisztina Monori dűlő 10. Hantházi Ferencné Táncsics Mihály utca 5 Heczendorfer Attila Dobó István utca 29 Herczeg Sándor Bem utca 17 Horti István Gyüge dűlő 1 Horváth András Határ út 3 Horváth Ferencné Kupás dűlő 9 Horváth László 3. dűlő 1 Horváth Tiborné Tél utca 2

15 XXV. évfolyam 9. szám szeptember 115 Virágos Csemõ A KÖZSÉGI FALUSZÉPÍTÕ VERSENYBEN DÍCSÉRÕ OKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT: Huszárné Szigeti Rózsa Ceglédi út 35 Huszti Mihályné Mészáros Lőrinc utca 39 Illés Béla Dobó István utca 24 Illés Szilvia Rákóczi Ferenc utca 14 ifj. Istvánfi Károly Homok utca 24 Jankovics Sándor Szőlő utca 6 Josefus Johan Kampinga Sárik dűlő 1 Juhász Pál Kecskés dűlő 2 Kádár Pálné Ady Endre utca 3 Kalmár Károly Ladányi dűlő 13 Karai Vilmosné Petőfi Sándor út 19 dr. Kárpáti László Petőfi Sándor út 34 Katus Zoltánné Bem utca 6 Kávási Mihály Fő út 2/a Kecskés Judit Iskola dűlő 46. Kecskés László Boján dűlő 5 özv. Kecskés Sándorné Boján dűlő 25 Kelemen Imre Mészáros Lőrinc utca 3 Kelemen Sándorné Őze dűlő 4 Kemencei János Kiss dűlő 7 Kemenczei László Arany János utca 8 Kenderes Istvánné Dobó István utca 3 Kerekes Mátyásné Táncsics Mihály utca 13 id. Király József Tél utca 5 Kis Dér Dénesné Ady Endre utca 9 Kiss Ferenc Bem utca 19 Kiss Józsefné Wass Albert utca 1 Kiss Tiborné Szabadság utca 29 Kiss Zoltánné Bem utca 20 Kistamás Zsolt Dezső dűlő 2 Kocsis István Ceglédi út 57 id. Komodi István 7. dűlő 6 Koncz Ferencné Rákóczi Ferenc utca 8 Konczné Magyar Tímea Szent István út 50 Koroknai Csaba Iskola dűlő Kósa József Wass Albert utca 28 Kósa Józsefné Dobó István utca 15 Kozma Ferenc Béke utca 33 Kölesvölgyi Miklósné Iskola dűlő 15 Kucskó László Gólya utca Kun Attila Szabadság utca 16 Labát Ferenc Béke utca 12 Lassú János Szüret utca 13 dr. Leitner József Arany János utca 24 Lendér Gyula Virág utca 7/a Lipák György Petőfi Sándor út 23 ifj. Lőrincz Kálmán Arany János utca 12 id. Lőrincz Kálmán Árpád utca 19 Lőrincz Mihály Bem utca 32 Lugosi István Tavasz utca 4 Lugosi Pálné Szent István út 17 Magyar János Táncsics Mihály utca 2 Magyar Lajos Várkonyi István utca 16 Mama Sándorné Oncsa dűlő 8. Mama Tóth László Petőfi Sándor út 48 Marosi Mihály 14. dűlő 7 Mártha László Arany János utca 15 id. Márton Balázs Szabadság utca 46 Maszarovics Sándor Tavasz utca 9 Mekes Anita Rákóczi Ferenc utca 7/a ifj. Mekes István Rákóczi Ferenc utca 7 Mekes Tünde Szüret utca 21 özv. Mester Gyuláné Fenyves dűlő 4 Mester Józsefné Lakos dűlő 3 Mészáros Gyula Jánosné Kossuth Lajos utca 23 Micsinai Istvánné Várkonyi István utca 10 Micsinai Tamás Homok utca 11 Mikus László Ceglédi út 10 Milus János Kecskés dűlő 2 Milus László Szüret utca 23 Milus László Szüret utca 29 Milus Sándor Szüret utca 30 Molnár Mihály Árpád utca 8 Molnár Zoltánné Szabadság utca 26 Monori Gyuláné 2. dűlő 4 id. Monori László Ceglédi út 20 Monori Zoltán Mészáros Lőrinc utca 11 Mótyánné Szentpéteri Katalin Szüret utca 26 Nagy Ambrus Papp dűlő 2 Nagy Attila Ceglédi út 48/b Nagy Ervinné Határ út 2 Nagy Ferenc Virág utca 15 Nagy Gyula Bem utca 22 Nagy Gyuláné Bem utca 21 Nagy Károly Petőfi Sándor út 65 Nagy Károly Monori dűlő 23. Nagy Károlyné Petőfi Sándor út 5 Nagy Lajos Ősz utca 1 Nagy László Arany János utca 1 Nagygyőrné Paul Csilla Vasút dűlő 17 Nándori József Mama dűlő 3 Nyárádi József Táncsics Mihály utca 10 Nyíri Sándorné Piac tér 2 Nyúzó István Ady Endre utca 14 Ócsai Ferencné Arany János utca 18 Ócsai Ferencné Árpád utca 10 Oláh Ambrus Ereklyési út 3 Oláh Pálné Ceglédi út 29/a Oláh Zoltán Bogdán Iskola dűlő 4 Oldal Pálné 6. dűlő 5 Orisek Ferenc Bogdán Iskola dűlő 6 Orlik Sándor Szőlő utca 5 Osgyányi Ferenc Határ út Pákozdi István Petőfi Sándor út 20 Pákozdi László Petőfi Sándor út 22 Pál Dániel/Strifher Hedvig Ceglédi út Palaga János Ady Endre utca 10 Palásti Dénes Szent István út 36 dr. Pálfi Zoltán Petőfi Sándor út 18 Pálinkás Károlyné Dobó István utca 9

16 1 6 XXV. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja szeptember Virágos Csemõ A KÖZSÉGI FALUSZÉPÍTÕ VERSENYBEN DÍCSÉRÕ OKLEVÉLBEN RÉSZESÜLT: Panghy Gáspár Arany János utca 5 Pankotai Ernőné Árpád utca 5 Pankotai Zoltán Szüret utca 20 Papp Annamária Fischer dűlő 5 Papp József Ceglédi út 49 Papp Miranda Kökény dűlő 8 Papp Péter Iskola dűlő 14 id. Pataki István Iskola dűlő 12 Pataki Károly Silye dűlő 7 Pataki Norbert 1. dűlő 2 Paul Ferenc Wass Albert utca Pecznik Beáta Fő út Pék Istvánné Mészáros Lőrinc utca 12 Péter László Táncsics Mihály utca 17 dr. Pocsai Klára Arany János utca 27 Pozsgai Sándorné Szőlő utca 11 Purgyik Pál Wass Albert utca 6 Purgyik Sándor Labát dűlő 7 ifj. Puskel István Mizsei út 6 Puskel Pál Kúpai dűlő 9 Puskel Zoltán Virág utca 5/c Ratkai Imre Petőfi Sándor út 21 Romhányi Pálné Arany János utca 20 Ronkó Gabriella Rákóczi Ferenc utca 5 ifj. Rózsavölgyi József Szent István út 56 Sáfrán Pál Hornyák dűlő 4 Sál Ilona Lángi dűlő 2 Sárközi László Petőfi Sándor út 50 Schuring Anita Agyagos dűlő 2 Sebők Attila Irsai út 14 Second Home Hungarian Kft. Ereklyési út Seprák Józsefné Ceglédi út 74 Simon Ernő Iskola dűlő 4 Simon Zsolt Arany János utca 13 Siroki Sándor 3. dűlő 5/a Spingár Lászlóné Bem utca 1 Strázsi Tibor Fakan dűlő 2 Szabó Ambrus Ady Endre utca 8 Szabó Árpád Arany János utca 4 Szabó Júlianna Pesti út 1 Szabó Lászlóné Ceglédi út Szalóki Sándor Petőfi Sándor út 41 Szász Károlyné 2. dűlő 9 Szebeni Károly Kupás dűlő 8 Szegedi Gyula Wass Albert utca 26 Szeleczki László Wass Albert utca 3 Szelik Mihályné Kiss dűlő 4 Szemerédi István Árpád utca 6/a ifj. Szemerédi István Petőfi Sándor út 11 Szendrei László Szüret utca 16 Szigeti Ferenc Fischer dűlő 5 Szikora Pálné Szőlő utca 12 Szilágyi Róbert Szüret utca 12 Szlezákné Székely Marian Petőfi Sándor út 43 Szűcs Attila Mészáros Lőrinc utca 10 Szűcs Ferenc Ceglédi út 37 Szűcs Ferencné Szüret utca 4 Szűcs Istvánné Tél utca 1 Szűcs Istvánné Tél utca 3 Talapka Istvánné Virág utca 12 Tamasi Tamás Bogdán Iskola dűlő Tarczali István Bem utca 8 Tokaji András Ady Endre utca 2 Tóth Balázs Ősz utca 12 Tóth Balázsné Ősz utca 10 Tóth Sándorné Szent István út 38 Törőcsik János Ceglédi út 53/a id. Uri Kovács István Ősz utca 4 Utasi Kálmánné Petőfi Sándor út 36 Utasi Norbert Ceglédi út Van Der Wildenné Bihari Beáta Balla dűlő 34 Ványi Józsefné Szent István út 5 Varényi Pál Kupás dűlő 6 ifj. Varga László Dobó István utca 1 Varga Mária Ceglédi út 30 Varga Zoltán Fakan dűlő 4 Vas Hajnalka Bem utca 24 Végh Jánosné Homok utca 32 Virág Mihályné Mészáros Lőrinc utca 4 Vörös Imréné 2. dűlő 7/a Vörös Sándor Monori dűlő 10 Wolfgang Zimmerman Orlik dűlő 12 Zagyva Sándorné Rákóczi Ferenc utca 3 Zámbó Zoltánné Ősz utca 11 Zila Mihályné 4. dűlő 9 Zsigó Pálné Monori dűlő 7. Zsikla Sándorné Mizsei út 3 Tájékoztatjuk a díjazottakat, hogy akik nem vették át az augusztus 20-án kiosztott okleveleket és plaketteket, azt a Polgármesteri Hivatal Titkárságán ügyfélfogadási idõben megtehetik.

17 XXV. évfolyam 9. szám szeptember 117 Vágysz egy új rucira, gyere be a Tündi turiba. Idõ és pénz spórolása itt van helyben T-T ruhatára. Az árakat kilóban méri, pénztárcádat kíméli. Ha szeretnél olyat hordani ami nem jön veled szembe, kérd, hogy hozzon neked. Egyedi ruhádat olcsón itt megveheted. Szeretné megalapozni gyermeke, unokája jövõjét? Szeretné megvalósítani terveit? Kössön LAKÁSTAKARÉK SZERZÕDÉST! * Biztonságos megtakarítás, bármely lakáscélra * Évi Ft vissza nem térítendõ állami támogatás *Választott összegû havi befizetés, magas hozam * Rugalmas, kamatadó mentes megtakarítás * Fix kamatozású lakáskölcsön CEGLÉDI HITELCENTRUM Rugalmas nyitva tartás, kívánságra otthonában is felkeressük! Fleckensteinné Zsuzsa üzletágvezetõ Cegléd, Bercsényi u. 31. (06-30) TÜNDI TURI Jó minõségû õszi, használt és ruhák érkeztek!!! Megtalálsz: Csemõ, Szent István úton a régi turi helyén, a fagyizó mellett! Nyitva tartás: H-P: Szo: Jó minõségû használt és új ruhák, valamint függöny széles választékban kapható! Mindenkit várok nagyon sok szeretettel: Horváthné Tündi LEGJOBBAK A LEGJOBB HELYEN! Ingatlana értékesítését bízza a térség leghatékonyabb közvetítõjére CEGLÉD INGATLAN Keressen bennünket az interneten: Hívjon: (06-30) LEGJOBBAK A LEGJOBB HELYEN! INGATLANT KERESEK! hektár nagyságú szántó, legelõ, gyep, rét mûvelési ágú ingatlant keresek megvételre. 1 7 Tel.: (06-30) KÜZDÕSPORT EDZÉS Gyere bokszolni az alakuló sportegyesület ökölvívó szakosztályába. Az edzések idõpontjáról érdeklõdni lehet: Gáspár János: (06-30) Fazekas Gábor: (06-70) Jelenlegi idõpontok: kedd és csütörtök óra A PIAC ÜZLETÉNEK EMELETÉN EZ AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK HELYE! HIRDESSEN A CSEMŐI HÍRMONDÓBAN! hirdetésfelvétel a Községi Könyvtárban! (06-70) indamail.hu lapzárta: minden hónap 1-jén!

18 1 8 XXV. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja szeptember õszi szezon MEGYEI BAJNOKI ASZTALITENISZ MÉRKÕZÉSEK ELADÓ Csemõ külterületén (Hosszú Csemõ) komfortos tanya, melléképületekkel, 3330 nm kerttel. Orvosi rendelõ, vegyesbolt, buszmegálló 800 m-re. 1. forduló szeptember 5., CSEMÕ, óra CSEMÕ II. - CSEMÕ I. 2. forduló szeptember 19., CSEMÕ óra CSEMÕ II. - KING-pong SE II szeptember 20., TELKI óra TELKI SE - CSEMÕ I. Irányár 3,8 millió forint Érdeklõdni: Kyokushin Karate 3. forduló szeptember 24., SZÁZHALOMBATTA óra KING-pong SE II. - CSEMÕ I szeptember 27., TELKI óra TELKI SE- CSEMÕ II. 4. forduló október 3., DUNAHARASZTI 9.00 óra DMTK III. - CSEMÕ I október 3., CSÖMÖR 9.00 óra CSÖMÖRI SE II.- CSEMÕ II. A hazai mérkõzések helyszíne: a Ladányi Mihály Általános Iskola tornaterme Minden szurkolót, érdeklõdõt szeretettel várunk! A mérkõzésekre a belépés INGYENES! KÜLÖN KÖSZÖNJÜK AZ ISKOLAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ, KLIK NAGYKÕRÖSI TANKERÜLETÉNEK TÁMOGATÁSÁT! Felhívás A Csemõi Önkéntes Csapat adománygyûjtést szervez a Romániában élõ csángó magyar gyerekeknek. Használható cipõ és számítógép vagy számítógép alkatrészekre van szükség. Csemõ Wass Albert utca 10. szám alatt fogadjuk az adományokat. Elõre is köszönjük! Érdeklõdni: Gáspár Jánosné 30/ Gáspár János 30/ Csemõi Gyalogtúra Idõpontja: Idõpontja: én 14: én 14:00 óra. Gyülekezõ Csemõ Vadászháznál Gyülekezõ (Ereklyési Csemõ út). Vadászháznál (Ereklyési út). Cél: Csemõi Putrisarki Erdõ Cél: Csemõi parkerdõ Putrisarki rész Erdõ parkerdõ rész Szervezõ: Gáspár János Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke (06-30) gasparjanos59@gmail.com Mindenkit szeretettel várunk! Támogató: Csemõ Önkormányzat Saját tested karbantartása, saját magad kikapcsolódása vagy önvédelem kell, itt van egy remek lehetõség egy nagyszerû csapatban! Karate edzés nemtõl függetlenül! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Az edzéseket tartja: Orosz Zoltán I.dan-os mester Edzések idõpontja: Kedd: 16:30-18:30 Szombat: 15:00-17:00 Helyszíne: Csemõi Általános Iskola tornaterme Érdeklõdni lehet: Orosz Zoltán 30/ Gáspár János 30/ Turul Íjász Egyesület Íjászati lehetõség minden kedves érdeklõdõnek vasárnaponként du. 16:00-tól 18:00-ig a Vadászháznál! Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését! Gyakorlásra biztosítottak a feltételek (a csapat rendelkezik íjászkodás gyakorlásához íjakkal és vesszõkkel) Gáspár János elnök

19 XXV. évfolyam 9. szám szeptember DEMAND 2001 BT Csemõ, Bem u. 8. Társaságok, egyéni vállalkozók, õstermelõk teljes körû könyvelését vállaljuk. PIZZA HÉTVÉGE október (06-20) cégalapítás adóbevallások elkészítése Tel/fax: 53/ tarczali3@invitel.hu Tarczali István gazdasági mérnök tb. ügyintézés bérszámfejtés Nyitva a 7VEZÉR étterem kerthelyisége! Megújult étlappal, változatos ételkínálattal várjuk régi és új vendégeinket. A MÁRIA RÁDIÓ adása az FM 88,3 MHZ hullámhosszon egész nap hallgatható.

20 2 0 XXV. évfolyam 9. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja szeptember FELNÕTT Dr. Takács Róbert rendel: HÁZIORVOSI Hétfõ: ig A Községi Könyvtár programjai: RENDELÉSEK RENDELÕK: 2713 Csemõ, Szt. István út EGÉSZSÉGHÁZ TEL: Csemõ, Ceglédi út ZÖLDHALMI RENDELÕ TEL: Kérjük Tisztelt betegeinket, hogy a TAJ kártyájukat és a közgyógyigazolványukat minden esetben hozzák magukkal! GYERMEK HÁZIORVOSI RENDELÉS RENDELÕ: 2713 Csemõ, Szt. István út EGÉSZSÉGHÁZ TEL: FOGORVOSI RENDELÉS RENDELÕ: 2713 Csemõ, Szt. István út EGÉSZSÉGHÁZ VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT RENDELÕ: 2713 Csemõ, Szt. István út EGÉSZSÉGHÁZ TEL: /112 mellék Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben orvosi rendelések valamelyikére érkeznek az Egészségházba, a betegrendelõkben szíveskedjenek várakozni! Zöldhalomban Kedd: 8-12-ig Egészségházban Szerda: 8-12-ig Zöldhalomban Csütörtök: ig Egészségházban Péntek: 8-12-ig Egészségházban Dr. Fekete László rendel: Hétfõ: ig Egészségházban Kedd: ig Zöldhalomban Szerda: ig Egészségházban Csütörtök: ig Zöldhalomban Péntek: ig Egészségházban Dr. Megyeri Katalin gyermek szakorvos Mobil: 06-30/ Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Tanácsadás: Csütörtök: Dr. Dombi Csaba fogorvos Rendelõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Iskolafogászat: Péntek: Dobóczi Anikó II. sz. körzet (Csemõ, Hantháza) helyettesítéssel I. sz. körzet (Zöldhalom, Vett út) Önálló várandós és Nõvédelmi tanácsadás: I. körzet: péntek: II. körzet: péntek: Önálló csecsemõ-, és kisgyermek tanácsadás: I. körzet: csütörtök: II. körzet: csütörtök: KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET A központi orvosi ügyelet szolgálati helye: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 17. A Cegléd és Kistérsége háziorvosi ügyelet telefonszámai a következõk: az ingyenes 104 és a 53/ melyekre érkezõ bejelentkezések kezelése központi átirányítás útján a budapesti irányító központban történik. Kérjük az ügyeletet csak indokolt esetben vegyék igénybe! Megértésüket köszönjük! CSENGE GYÓGYSZERTÁR 2713 Csemõ, Szt. István út 28. TEL: ÁLLATORVOSI RENDELÉS Dr. Kárpáti László állatorvos RENDELÉS: 2713 Csemõ, Kossuth L. u. 19. EB ÓVÓ RENDELÕ (06-20) (06-53) lakás Az aktuális állatorvosi ügyeleti beosztást a oldalon olvashatják! Csemői Hírmondó * A köz ségi Önkor mányzat ingyenes hav ilapja * HU ISSN * 2713 Csemő, Petőfi Sándor utca 1. * Tel.: 53/ * * csemoikonyvtar@indamail.hu * Megjelenik 1550 példányban * Lapzárta: minden hónap 1-én. Kiadja: Csemő Község Önkormányzata * Szerkesztő: Vas Tiborné (06-70) * Nyomtatás: APÁTI NYOMDA, Cegléd

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA

DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA DEBRECENI ÜGYVÉDI KAMARA sz. I. em. Telefon: 06-52-533-266, 06-52-416-398 E-mail: debreceniugyvedi.kamara@upcmail.hu Honlap: http://www.debreceniugyvedikamara.hu/ ÜGYELETI REND Debrecen 2016. július 01.

Részletesebben

Augusztus 20. az államalapítás ünnepe

Augusztus 20. az államalapítás ünnepe XXV. évfolyam 8. szám www.csemo.hu 2015. augusztus 1 RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON 1 XXV. évfolyam 8. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2015. augusztus NYÁRVÉGI PROGRAMAJÁNLÓ BALÁZS Augusztus

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények

AMV 2015. megyei eredmények AMV 2015. megyei eredmények 4.osztály neve város helyezés pontszám Tanuló neve Debreceni Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Derecskei Bocskai István Általános és Alapfokú Művészeti Debrecen

Részletesebben

2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb

2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb 2004 és utána született fiúk 7 éves és fiatalabb 10:00 500m 1. Tomka István 2005 Püspökladány, Optimit Hungária 1:28 2. Papp Zsigmond 2004 Berettyóújfalu, II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 1:28 3. Madar Krisztián

Részletesebben

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta

Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben. Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Miskolc Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Ősz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes Anetta Homoki Klára 17 éves Tavasz a Bükkben Martin János Szakképző Iskola, Felkészítő tanár: Kissné Gémes

Részletesebben

Sokan, s jót mulattunk

Sokan, s jót mulattunk XVIII. évfolyam 7. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. július Sokan, s jót mulattunk Díszpolgár és s köszöntõje Kovács Kati mûsorára sokan voltak kiváncsiak FAL ALUN UNAP AP A fõzõver ersen

Részletesebben

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról

Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilvántartás az üzletszerű ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon- értékelő és közvetítői engedéllyel rendelkező szolgáltatókról Nyilv.szám természetes személy azonosító 31/2008 Szabó Ottó Hatvan,Kossuth

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-12/2014. ikt.sz. 14/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-12/2014. ikt.sz. 14/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) melléklete Napirendi pontok:

Részletesebben

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó

A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó A körülmények és a környezet hatnak ránk, de magunkért csakis mi vagyunk felelősek. (Paulo Coelho) Ballagási meghívó 2007 2012 A MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM végzős diákjai 2012. május 4-én

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) melléklete Napirendi pontok:

Részletesebben

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő

Kód: 90. Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D. Munkalap1. felvehető létszám: 60 fő Kód: 90 felvehető létszám: 60 fő Rendészeti szakmacsoport Szakközép 9 C; 9.D Rangsor Név Iskolája 101. Arany Rita Szabadszállás, Petőfi Sándor Ált. Isk. 106. Bacsa Anikó Kunadacs, Kunadacs-Ladánybene Ált.

Részletesebben

Tekehíradó. Kiadja: Körlevél gyanánt

Tekehíradó. Kiadja: Körlevél gyanánt Tekehíradó Kiadja: Körlevél gyanánt 9 Győr, Batthyány tér. (Levelezési cím: 9141 Ikrény, József A. u 59.) e-mail: gy.metesz@freemail.hu - web:http://kisalfold-teke.gportal.hu/ Felelős kiadó: Kocsis-Katona

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2006. június 1. C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XVII. évfolyam 7. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu Cegléd Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. május 25-én tartotta munkaterv

Részletesebben

Boldog Karácsonyt MINDENKINEK! Újra szilveszterezzünk együtt a Templom téren! XXV. évfolyam 12. szám. Csemő Község Önkormányzatának havilapja

Boldog Karácsonyt MINDENKINEK! Újra szilveszterezzünk együtt a Templom téren! XXV. évfolyam 12. szám. Csemő Község Önkormányzatának havilapja XXV. évfolyam 12. szám www.csemo.hu 2015. december RÉSZLETES PROGRAM A 2. OLDALON 1 XXV. évfolyam 12. szám Csemő Község Önkormányzatának havilapja 2015. december Borulj a földre téli álom, ölelj át minden

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2005. J Ú L I U S Tisztelt Pusztaföldvári Polgárok! Ez évben is megrendezésre került a Földvárak Találkozója, melyről már hírt adtunk. Így utólag el szeretném mondani Önöknek, hogy

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Angol nyelv 5-6. osztály 2 fő / csapat

Angol nyelv 5-6. osztály 2 fő / csapat Angol nyelv 5-6. osztály fő / csapat Versenyző neve neve és címe Pontszám Helyezés Rutkovszky Janka, Fekete Fanni Debreceni Hatvani István Általános 86 4 5 6 7 8 9 0 4 Dudás Levente, Juhász Gergely Kocsis-Illés

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

Matematika verseny 2.osztály

Matematika verseny 2.osztály 2.osztály Tamás Szabolcs Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza Krutilláné Fekete Anna Pásztor Péter Bendegúz Kodály Zoltán Általános Iskola, Nyíregyháza Harasztiné Sipos Judit Kun Ágoston Apáczai

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK!

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 1. szám TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Kérem, engedjék meg, hogy néhány aktuális dologban kérjem a segítségüket és várjam a véleményüket. 2008.

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 21 km Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves Hely Rsz Név Szév 1. kör 2. kör 3. kör Bruttó idő Nettó idő Absz. hely. Tempó Hátrány 1 69 DITZENDY Arisztid 1998 00:33:16 00:34:05 00:39:12 01:47:14 01:46:34 37 5:03

Részletesebben

Mercedes-Benz Futóverseny 10km

Mercedes-Benz Futóverseny 10km 1 467 Balázs Levente 1985 00:33:08.2 3:18 p/km Férfi 1 2 139 Szalóki Róbert 1979 00:33:25.9 3:20 p/km Férfi 2 3 464 Beda Szabolcs 1977 00:33:38.2 3:21 p/km Férfi 3 4 555 Szabó József 1990 00:35:19.9 3:31

Részletesebben

A támogatás célja. Almási Zsolt Tankönyvek és taneszköz támogatása 6 000 Ft Budapest

A támogatás célja. Almási Zsolt Tankönyvek és taneszköz támogatása 6 000 Ft Budapest Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A (1) bek. értelmében az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek

Részletesebben

Csengelei. hírek. Önkormányzati hírek. "Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat záró rendezvénye

Csengelei. hírek. Önkormányzati hírek. Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén címû pályázat záró rendezvénye 2013. július 8. Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Önkormányzati "Kompetencia alapú oktatás bevezetése és fejlesztése Csengelén" címû pályázat záró rendezvénye

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. február. Meghívó. A Faluvédö és Szépítö Egyesület

XVIII. évfolyam 2. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. február. Meghívó. A Faluvédö és Szépítö Egyesület XVIII. évfolyam 2. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2008. február Meghívó A Faluvédö és Szépítö Egyesület 2008. március 1-jén 19 órai kezdettel Hóvirág Bált rendez az Általános Iskola tornatermében,

Részletesebben

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest

NN Family Run családi futónap és felnőtt futóest 5.25km - Férfi eredmények 1 753 Ryan Sparks 18:30 2 750 Peter Schurch 18:30 3 720 Vanó Imre 18:48 4 743 Rázsó Viktor 20:10 5 523 Dely Kristóf 22:09 6 604 Lengyel Zoltán 22:51 7 620 Mongyi Ferenc 24:21

Részletesebben

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője

EREDMÉNYEK. A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője EREDMÉNYEK A SZAKE közismereti vetélkedőinek országos döntője Magyarország az Én hazám 0. Gimnázium Leövey Klára Gimnázium és SZKI Budapest Bors Lászlóné Szűcs Orsolya Háló Ádám Szládovics Tamás Balassi

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 2.OSZTÁLY. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 3.OSZTÁLY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 2.OSZTÁLY. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár 3.OSZTÁLY ANGOL NYELVI VERSMONDÓ VERSENYE ISKOLAI 1.OSZTÁLY Gál Gréta Vivien 1.a 1. 1. Czap Hanna 1.a 2. 1. Szabó Dávid 1.a 3. 1. ANGOL NYELVI VERSMONDÓ VERSENYE ISKOLAI 2.OSZTÁLY Alexa Zsuzsanna 2.a 1. 2. Puskás

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 J/51-7/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. május 24-i ÜNNEPI ülésének

Részletesebben

helyezett Név Iskola Felkészítő 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Isk. Szabó Anita Vértessomló Ált. 2. Bátorfi Tamás Isk.

helyezett Név Iskola Felkészítő 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Isk. Szabó Anita Vértessomló Ált. 2. Bátorfi Tamás Isk. Magyar nyelv 4. évfolyam 1. Fehér Bence Sárberki Ált. Szabó Anita 2. Bátorfi Tamás Jakabné Bedernyák Edina 3. Jelenik Panna Móra F. Ált. Puláné Huszár Anita 4. Hartmann Vivien Goór Brigitta 5. Eck Balázs

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATÁNAK PARTNERSZERVEZETEI

AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATÁNAK PARTNERSZERVEZETEI AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATÁNAK PARTNERSZERVEZETEI Fogadó szervezet Időpont Munka Kapcsolattartó, mentor (elérhetősége) Kiemelt partner: 1. Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 7. évfolyam 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny

Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny FORG-TECH KUPA Atlétikai Országos Minősítő Pályaverseny 2010. évi Békés Megye Nyílt, Serdülő Egyéni Bajnoksága Jász-Nagykun-Szolnok megye Csongrád megye - Békés megye Válogatott Viadala 2010. szeptember

Részletesebben

2013. OKTÓBER HAVI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE

2013. OKTÓBER HAVI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2013. OKTÓBER HAVI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE Október 1-jén a zenei világnap alkalmából fellépő Újfehértói Fúvószenekar nagy sikerű koncertet adott iskolánkban a város kulturális napi rendezvényeinek keretein

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2010/2011 Regionális forduló eredményei Versenyző Irodalom - Magyar nyelv és helyesírás 2011. március 5. Dél-Alföld Molnár Veronika 73,0 21 3 Vajda Péter Oktatási

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. HIRDETMÉNY

Helyi Választási Iroda 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. HIRDETMÉNY : Elérhetőség: 83/352-003/13. Zalaapáti 001.sz. szavazatszámláló bizottság: 1. Scheiber Csabáné elnök Zalaapáti, Deák F. u. 43. T: 352-023, 352-048 2. Untenbergerné Dr.Gál Adél Zalaapáti, Szent István

Részletesebben

1956. október 23. 2007. szeptember 22. ÜÜnnepi megemlékezés 2007. Ünnepi megemlékezés 2007. október 22-én (hétfön)

1956. október 23. 2007. szeptember 22. ÜÜnnepi megemlékezés 2007. Ünnepi megemlékezés 2007. október 22-én (hétfön) XVII. évfolyam 10. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2007. október 1956. október 23. 2007. szeptember 22. Ünnepi megemlékezés 2007. október 22-én (hétfön) ÜÜnnepi megemlékezés 2007. 17 órától

Részletesebben

Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján. Kecskemét Tiszaalpári mintaterület

Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján. Kecskemét Tiszaalpári mintaterület Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján Kecskemét Tiszaalpári mintaterület Gátér Földrészlet: 38 db Terület összesen: 271,9207 Ha Aranykorona összesen: 4494,97 A.K. Helyrajzi szám érd.tipus

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATÁNAK PARTNERSZERVEZETEI

AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATÁNAK PARTNERSZERVEZETEI AZ EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATÁNAK PARTNERSZERVEZETEI Fogadó szervezet Időpont Munka Kapcsolattartó, mentor (elérhetősége) Kiemelt partner: 1. Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete

Részletesebben

Felvételi eredmények 2014-2015. tanév

Felvételi eredmények 2014-2015. tanév Tanuló neve Felvételt nyert Helység Iskola típusa Szak Ágazat, csoport Antal Regina Kisújszállás szakközépiskola* kögz.ágazat Bakos Dávid Márk Kunhegyes szakiskola* húsipari termékgyártó Balla Dávid Károly

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Történelem 2009. március 7. Dél-Alföld Baksa Tamás Péter 84,0 7 2 Göndöcs Benedek Középiskola, és ai Fekete Rita 0,0 133

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA A TARTALOMBÓL. XIII. évf. 11. szám 2004. november. Önkormányzati hírek. Népszavazás. PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 11. szám 2004. november A TARTALOMBÓL Önkormányzati hírek Népszavazás Talentis sajtó Mûvelõdési ház mûsora Keksz helyett Egyházi hírek Anyakönyv

Részletesebben

Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09.

Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09. Töprengő matematika verseny eredményei 2016. 03.09. 2. évfolyam Maximális pontszám: 42 pont NÉV Pont Felkészítő tanár 1. Köcski Roland 38 Törökné veres Andrea Miskolci Görög Katolikus Általános 2. Rem

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet

XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi Intézet H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Telefon: (+3688)62-4747 Fax: (+3688)62-4747 Internet:

Részletesebben

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144

Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440 Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 i Gimnázium és Szakképző Iskola (OM: 036063) 5440, Kossuth Lajos út 37. Telefon/fax: 56/461-144 A i Gimnázium és Szakképző Iskola ideiglenes felvételi jegyzéke a 2011-2012-es tanévre Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Verseny megnevezése Tanuló neve Osztály Helyezés Felkészítő tanár neve Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyi Verseny Közgazdaságtan 13.A 13.A 13.

Verseny megnevezése Tanuló neve Osztály Helyezés Felkészítő tanár neve Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyi Verseny Közgazdaságtan 13.A 13.A 13. Országos versenyeredmények 2009/20 megnevezése Tanuló neve Osztály Helyezés Felkészítő tanár neve Szakmai Előkészítő Érettségi Tantárgyi Közgazdaságtan Nemzetközi Kenguru Matematikai Gordiusz Matematika

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

Női 10 km Abszolút eredmények

Női 10 km Abszolút eredmények Női 10 km Abszolút eredmények 1. Merényi Tímea 191 10 km Felnőtt Női 0:40:10 0:40:11 2. Tomposné Hakkel Tünde 283 10 km Felnőtt Női 0:45:12 0:45:16 3. Zólyomi Kinga 275 10 km Felnőtt Női 0:48:52 0:48:56

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT Név Megpályázott lakás 1. Aranyi Tamásné Vászonfehérítő u. 1. I/5. 2. Aranyosi Tiborné Vászonfehérítő u. 1.

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5 Ferencz Endre Szatmárnémeti 5 Kölcsey Ferencz Kollégium 31 Dobribán Edgár Kolozsvár 5 Báthory István Líceum 31 Sebestyén András Marosvásárhely 5 2-es Általános Iskola 31 Kiss Alpár Szatmárnémeti 5 Kölcsey

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2009. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Nem kívánom rabolni az idejüket értelmetlen dolgokkal, de témaadónak elmondanám a következőt. A korábbi számban közölt levél írójától újabb,

Részletesebben

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok KERESZTÚRI KISOKOS Közérdekű adatok, címek, telefonszámok RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.) Telefon: 25/517-900, 25/517-902 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu Honlap:

Részletesebben

Tisztelt Támogatónk! Kenderes Városi Önkormányzat. Pádár Lászlóné polgármester. Krokavecz László alpolgármester és családja. Dr.

Tisztelt Támogatónk! Kenderes Városi Önkormányzat. Pádár Lászlóné polgármester. Krokavecz László alpolgármester és családja. Dr. Tisztelt Támogatónk! Köszönjük az önzetlen segítségét,amivel a 2013.08.10-én Bánhalmán rendezett Falusi Lakodalom lebonyolítása sikeresen megtörtént.támogatásával egy szép hagyomány felidézéséhez és a

Részletesebben

A KLUB EDDIGI BEMUTATÓI. 2. 1989? Kiskunhalas ÁMK SZIGMA SE bemutató (nagyon hosszú)

A KLUB EDDIGI BEMUTATÓI. 2. 1989? Kiskunhalas ÁMK SZIGMA SE bemutató (nagyon hosszú) Sor Dátum Leírás 1. 1988.05.01 Majális városközpont A KLUB EDDIGI BEMUTATÓI 2. 1989? Kiskunhalas ÁMK SZIGMA SE bemutató (nagyon hosszú) 3. 1990? ápr. Rendőrnap bemutató lőtér 4. 1991? ápr. Rendőrnap bemutató

Részletesebben

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23.

II. Magvető Kupa. Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. II. Magvető Kupa Gyula, Várfürdő, 2012.03.23. A verseny védnökei Dr. Görgény Ernő, Gyula város polgármestere Nagytiszteletű Baráth János református lelkipásztor Varga Ottó, igazgató Dr. Nagyné Sullay Márta,

Részletesebben

Települési Információs Hírlevél

Települési Információs Hírlevél Települési Információs Hírlevél VIII. Évfolyam 1. Szám 2005. április-június SÁ R M ELL É K Köszöntjük községünk legifjabb polgárait: Született: Pantocsek Leon Dániel /Arany J. u. 10./ Koller Dóra /Dózsa

Részletesebben

BARÁTUNK A KÖNYV VETÉLKEDŐ

BARÁTUNK A KÖNYV VETÉLKEDŐ 2. ÉVFOLYAM, ÁGACSKA, ÖSSZESÍTETT Csapat Név Csapat Tagok Felkészítő Neve PÖSZE EGÉR VILLÁM MACKA OKOS GOMBÁK PÖSZE EGEREK SZUPER HÁROM ÁG A HÁROM KACSA PILLANGÓ SZÉLVIHAR EGÉRKE GYŐZTES KACSÁK LEPKE LENKE

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

KEDVES SZÜLŐK! A 2014/2015-ös tanév eredményei

KEDVES SZÜLŐK! A 2014/2015-ös tanév eredményei 2015 KEDVES SZÜLŐK! Kiadványunkkal iskolánk életéről, az elmúlt év eredményeiről és az előttünk álló tanév eseményeiről kívánjuk tájékoztatni Önöket. Iskolánk statisztikai adatai Tanulók létszáma: 400

Részletesebben

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 2013.02.16 Vincze Tamás N180033 2013.02.17 Vincze Viktor

Részletesebben

HM ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2009. június havi orvosi beosztás

HM ÁEK Járóbeteg Szakrendelő Intézet 2009. június havi orvosi beosztás Dr. Nagygyörgy Ádám Dr. Horváth László Általános Dr. Simon László du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du du sebészeti Dr. Medzihardszky 71-339 KA 014 de de de de de de de de de de

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törzshivatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törzshivatala Kormánymegbízott Széles Sándor kormánymegbízott 96/50-72-04 1. em. Kormánymegbízott titkársága Majorné Várszegi Andrea 96/50-72-04 1. em. Fax 96/50-72-25 1. em. kormanyhivatal@gyorkozig.hu Főigazgató dr.

Részletesebben

Duna-Régió Diákolimpia 2007. június 02-03. Sukoró

Duna-Régió Diákolimpia 2007. június 02-03. Sukoró Duna-Régió Diákolimpia 2007. június 02-03. Sukoró Versenybírósági ülés kezdete: 2007. június 02. 07. 30 A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által megrendezésre került Duna-Régió Diákolimpia kajak-kenu verseny

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI 54 212 06 NÉPZENÉSZ a 150 éves debreceni ZENEDE SZAKMAIRÁNNYAL KIEGÉSZÍTVE! www.debrecenizenede.hu FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre közzétéve:

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Helyezés Név Intézmény Város

Közgazdasági alapismeretek (Üzleti gazdaságtan) Helyezés Név Intézmény Város 1. Nemesi Barbara Kecskemét 94 2. Bajcsi Bertold Gergő Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Győr 94 3. Sás Viktória 4. Fekete Enikő Szakközépiskola és Szakközépiskola és Békéscsaba

Részletesebben

2011. jan. febr. A Szoln oki KT TE két hav i túr aértesítıje túráz óknak. Természetbarát klub

2011. jan. febr. A Szoln oki KT TE két hav i túr aértesítıje túráz óknak. Természetbarát klub 2011. jan. febr. A Szoln oki KT TE két hav i túr aértesítıje túráz óknak 7 0. s z á m Természetbarát klub Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Mővelıdési Intézet lehetıvé teszi, hogy a megye természetbarát

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport

Első nap 1. 25 m. fiú gyors. I. korcsoport Első nap. 25 m. fiú gyors I. korcsoport Farkas Viktor Mezőtúri Ref. Kollégium I. 0:6,00 0:6,78 9 2 Tajthy Milán Jókai Mór Ref. Ált. Isk. Nyíregyháza I. 0:8,5 0:7,42 7 3 Cseresznyés Zoltán Magvető Általános

Részletesebben

Tevékenység. Balczáné Fehér Anasztázia Főzés Buka Mihályné Főzés Zsigmond Éva Főzés

Tevékenység. Balczáné Fehér Anasztázia Főzés Buka Mihályné Főzés Zsigmond Éva Főzés Személy Tevékenység Mihu Jánosné Főzés Balczáné Fehér Anasztázia Főzés Buka Mihályné Főzés Zsigmond Éva Főzés Pásztor Jánosné Főzés Tóth Andrásné Főzés Pásztor Rita Főzés Szabó Valéria Főzés Mazula László

Részletesebben

szakrendelő Csaba du du du du du Dr. Nagygyörgy Anestesiológia K2 025 szakambulancia K2 026

szakrendelő Csaba du du du du du Dr. Nagygyörgy Anestesiológia K2 025 szakambulancia K2 026 Dr. Medzihardszky de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de László Dr. Farsang Általános Zoltán du du du du du sebészet Dr. Mikes 71-339 KA 014 szakrendelő Csaba du du du du du Dr. Nagygyörgy

Részletesebben

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Mezőnyverseny Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23.

Országúti Kerékpár Diákolimpia Országos Döntő - Mezőnyverseny Debrecen-Bocskaikert, 2016. április 23. II. kcs.-a-fiú 1 1 176 TOMKA István Püspökladányi Kálvin Téri Ált. Isk. 00:18:05 33,18 km/h 4 2 177 TOMKA Ruben Püspökladányi Kálvin Téri Ált. Isk. 00:18:13 00:00:08 32,94 km/h 6 3 6 GUT Gábor Zaránd Berettyóújfalui

Részletesebben

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY III. KORCSOPORT

BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY III. KORCSOPORT BARANYA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY III. KORCSOPORT Pécs, 2014. június 15-18. 1 2013/2014. TANÉVI LEÁNYOK Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 1. Bács-Kiskun Kecskeméti Művészeti

Részletesebben

Tantárgyi és szakmai versenyek eredményei

Tantárgyi és szakmai versenyek eredményei Tantárgyi és ek eredményei Tanév Név Verseny megnevezése 1973/1974 Fenyvesi Jenő Munkavédelem tantárgyi 1973/1974 Antal András Szerszámkészítő 1981/1982 Kalinák Vasúti járműszerelő 1981/1982 Szerszámkészítő

Részletesebben

POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft.

POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft. KEMECSEI POLGÁRAINAK LAPJA MEGJELENIK KÉTHAVONTA Ára: 50 Ft. VIII. évfolyam, 2. szám 2005. április Hírek Édesanyák, Nevelõanyák, Nagymamák, Pótmamák, Keresztanyák! Május elsõ vasárnapján virág és illatözön

Részletesebben

AKG diáknaptár 2011 2012. név évfolyam patrónus lakás telefon e-mail

AKG diáknaptár 2011 2012. név évfolyam patrónus lakás telefon e-mail AKG diáknaptár 2011 2012 név évfolyam patrónus lakás telefon e-mail ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGI GIMNÁZIUM FENNTARTÓJA, AZ ALTERNATÍV KÖZGAZDASÁGI GIMNÁZIUM ALAPÍTVÁNY 1035 BUDAPEST, RAKTÁR U. 1. TEL./FAX:

Részletesebben

név megye iskolanév helység tanárnév

név megye iskolanév helység tanárnév k ó d 1 k ó d 3 név megye iskolanév helység tanárnév o s z t á l y pont segédpont 9678 1 Berecz Balázs Heves Nekcsei Demeter Általános Iskola Gyöngyöspata Borik Ildikó 1 8 1. 9664 10 Cserkuti Emese Heves

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL.

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL. MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A I ELŐLÉPTETÉSEKRŐL, KITÜNTETÉSEKRŐL ÉS ELISMERÉSEKRŐL. Magyarország honvédelmi minisztere a Honvédelem Napja, 2015. május 21-e alkalmából A honvédek

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6

FŐZDE 41 14146/5 CSATLÓSNÉ PUSZTAI FŐZDE 58 14023/2 CSENGERI ISTVÁN FŐZDE 60 14022/3 CZETŐ CSABA FŐZDE 23 14137/6 Név Utca Hrsz ANTAL FENYŐ 51 14252/3 ANTAL PÁLNÉ FENYŐ 49 14252/4 BAKSA TIBOR ERZSÉBET FENYŐ 65 14249/2 BALOGH ZSIGMONDNÉ FENYŐ 31 14257 BARABÁS ANDRÁS FENYŐ 19 14262 BRÉDA MÁRIA FENYŐ 64 14067/1 CSENGERI

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:49.13 (Zubor Attila - 2001)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:49.13 (Zubor Attila - 2001) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:49.13 (Zubor Attila - 2001) 1. Fekete Ferenc 1999 Székesfehérvár 0:58,09 526p 50m: 0:28,40 2. Végh István 1999 Veszprém 0:58,41 518p 50m: 0:28,58

Részletesebben

ÓE NIK MATEK SZINTFELMÉRŐ

ÓE NIK MATEK SZINTFELMÉRŐ 1. Ádám Szilvia Ágnes AUD-MAX 2. Agócs Ádám AUD-MAX 3. Ágoston Ildikó AUD-MAX 4. Árva András AUD-MAX 5. Babos Krisztián Rudolf AUD-MAX 6. Bakó Dániel László AUD-MAX 7. Bakonyi Gergő István AUD-MAX 8. Balassa

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/5. szám (11. hét) 2016. március 18. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Újra testvértelepülésünkön jártunk

Újra testvértelepülésünkön jártunk Dunaszentmiklós 2015. nyár Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római-Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 34. szám A tartalomból:

Részletesebben

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA. XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. IV. negyedév

A KÖZSÉG INGYENES ÖNKORMÁNYZATI LAPJA. XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. IV. negyedév KESZÜI HÍREK XII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2015. IV. negyedév Keszü Község Önkormányzata 2015. december 4-én tartotta meg 2015. évi Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös közmeghallgatását, alacsony lakossági

Részletesebben