SAKRET ÁRJEGYZÉK 2016

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAKRET ÁRJEGYZÉK 2016"

Átírás

1 SAKRET ÁRJEGYZÉK

2 2 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi szállításának alapját képezik. Ettől való bármilyen eltérés külön írásbeli megállapodást igényel. (2) A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek irányadóak a Megrendelő és a SAKRET valamennyi jövőbeni szállításiés adásvételi szerződésére, kivéve ha a felek esetenként írásban másként állapodnak meg. (3) A Sakret ajánlatai kizárólag indikatív jellegűek. A SAKRET által adott árajánlat alapján szerződés csak akkor jön létre, ha a Megrendelő megrendelését a Sakret írásban vagy szóban visszaigazolta, illetve ha a megrendelt áru szállítását bárminemű külön igazolás nélkül teljesíti. (4) Az általános feltételek kiegészítéséhez, módosításához a SAKRET írásbeli vissza igazolására van szükség. A SAKRET munkatársai által tett nyilatkozatok csak akkor hatályosak, ha azokat a SAKRET írásban megerősítette. 2. Belföldi illetve exportszállítások feltételei (1) A SAKRET részszállításokra jogosult illetve fenntartja magának a jogot a mindenkori szállítóeszköz raksúlyának, ill. rakodási lehetőségének teljes kihasználására. (2) A lerakásról fuvarmentes szállítás mellett is az áru kiadását követően a Vevőnek kell azonnal szakszerűen gondoskodnia. (3) A SAKRET által megadott árak nettóban (ÁFA nélkül), a közösen megállapodott devizanemben értendők. A számla forintértékét a kiállítás napján a budapesti MNB érvényes eladási devizaárfolyam alapján kell meghatározni. Az árak nem tartalmazzák a mindenkori forgalmi adót, vámokat, illetékeket, díjakat, szállítási és csomagolási költségeket, amennyiben erről más megállapodás nem született. (4) Ajánlatok az ajánlattétel napjától legfeljebb 30 napig érvényesek. Amenynyiben az érvényességi időn belül 3%ot meghaladó nyersanyag árváltozás következik be, a SAKRETnak lehetősége van arra, hogy ajánlati árakat módosítsa. Ezen ármódosításról mindig írásban kell a Megrendelővel megállapodni. (5) Fizetés a számla dátumától számított 30 napon belül esedékes, engedmény nélkül. Előre fizetés esetén fizetési kedvezmény igénybe vehető. (6) Amennyiben a Megrendelő pénzügyi helyzete a szerződés létrejötte után jelentős mértékben romlik, ideértve azt az esetet is, ha fizetési kötelezettségeit 30 napnál hosszabb késedelemmel teljesíti, a SAKRET jogában áll további szállításokat előrefizetés vagy fizetési biztosíték kikötése mellett teljesítse. (7) Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat kerül felszámolásra. (8) Esedékessé vált számlák kiegyenlítése előtt új számlákra vonatkozó pénzügyi kedvezmények nem érvényesíthetők. 3. Szállítási határidő (1) A szállítási határidők betartottnak minősülnek, ha az áru a SAKRET telephelyét idejében elhagyja úgy, hogy szokásos fuvarozási idő mellett a szállítmány határidőre megérkezik a Megrendelőhöz. (2) Amennyiben a szállítási késedelem a SAKRETnak fel nem róható és előre nem látható okból keletkezett, a szállítási határidő egyszeri alkalommal, valamint ésszerű időtartammal meghosszabbítható anélkül, hogy emiatt a Megrendelő bárminemű igényt támaszthatna. (3) Annak, hogy a SAKRET teljesítse a szállítási határidőre vonatkozó kötelezettségeit feltétele, hogy a Megrendelő időben és szabályszerűen teljesítse a rá vonatkozó kötelezettségeket. 4. Vis major (1) Vis major (pl. nyilvános zavargások stb.) vétlen üzemzavarok (pl. sztrájk) és egyéb a SAKRETnek fel nem róható körülmények (pl. ha SAKRET beszállítója késedelmesen szállít, csőd vagy felszámolás megindítása miatt, közlekedési zavarok stb.) valamint minden elháríthatatlan esemény, ami a SAKRETnél vagy beszállítóinál következik be, feljogosítja a SAKRETet arra, hogy az akadályoztatás terjedelmében és időtartamára a szállításokat teljesen vagy részlegesen megszüntesse vagy elhalassza. 5. Teljesítés helye, kárveszél átszállása (1) A teljesítés helye rendeltetési helyre szállítás esetén is a mindenkori rakodási hely. A kárveszély a szállítóeszközbe történő rakodásra való átvétellel, saját elszállításkor pedig, a rakodásra való rendelkezésre bocsátással száll át a Megrendelőre. 6. Minőségi kifogások és szavatosság (1) A Megrendelőnek az árut és a csomagolását a leszállításkor haladéktalanul meg kell vizsgálnia. A Megrendelőnek kötelessége haladéktalanul írásban jelezni minden nyílvánvaló hiányosságot, hiányzó mennyiséget vagy téves szállítást, azonban minden esetben a tovább eladás, feldolgozás összekeverés, felhasználás vagy beépítés előtt. A szállítási károkat haladéktalanul írásban közölni kell a SAKRET részére, máskülönben a Megrendelő az ilyen hiányosságok miatt igényét elveszíti. (2) A SAKRET szavatosságot vállal az általa szállított áru anyag és gyártáshibától való mentességéért, feltéve, hogy az ilyen hiba a szállított áru felhasználhatóságát a szokásos vagy a szerződésben meghatározott célra számottevően csökkenti. A szavatosi felelősség megszűnését eredményezi, ha a Megrendelő az áru átvétele, kezelése, raktározása, valamint felhasználása során nem tartja be a szállító által adott instrukciókat vagy az általános ismert szakmai szabályokat. (3) A SAKRET szavatosi kötelezettsége alapján a hibás termék javítására, vagy választása szerint cseréjére kötelezett. Amennyiben a javítás vagy a csere nem küszöböli ki az áru hibáját, a Megrendelőnek jogában áll az ellenérték csökkentését követelnie, illetve elállnia a szerződéstől. A Megrendelő elállási joga kizárólag a hibával érintett árura, illetve szállítmányra vonatkozhat. (4) A szállítmány minőségi vagy mennyiségi hiányossága csak akkor jogosítja fel a Megrendelőt az ellenérték visszatartására, ha azokat a Sakret írásban kifejezetten elismerte. 7. Tulajdonjog fenntartása, biztosítékok (1) A SAKRET fenntartja magának a szállított áruk feletti tulajdonjogot (fenntartásos áru) a vételár teljes kifizetéséig, beleértve a jelen jog üzletből következő egyéb követeléseket, tekintet nélkül arra mely jogalapból származnak. Ezen rendelkezés váltók, csekkek elfogadásakor azok beváltásáig érvényes. Folyószámlánál a fenntartásos áru a szaldókövetelés biztosítéka. (2) A Megrendelőnek a fenntartásos árukat külön kell raktároznia, vagy felismerhetően meg kell jelölnie. További elidegenítés, vagy felhasználás, feldolgozás, valamint vegyítés vagy keverés csak a rendes üzleti forgalomban és csak annyiban történhet meg, ahogy a Vevő betartotta fizetési kötelezettségeit. (3) Elzálogosítás és biztosítékátruházás nem megengedett. A fenntartásos áru visszavétele csak akkor számít elállásnak, ha a szállító ezt kifejezetten közli a Megrendelővel. (4) A fenntartott tulajdonú árunak a Megrendelő részéről történő bármilyen megmunkálása, feldolgozása esetén, továbbá ezen áru más, nem a SAKREThez tartozó áruval történő összekeverése, összeépítése vagy összevegyítése esetén a SAKRET az új áru részbeni tulajdonosa lesz, a fenntartott áru és az egyéb áru megmunkálásakor, feldolgozásakor, összekeverésekor, építésekor, vegyítésekor érvényes értékek arányában. (5) A SAKRET jogában áll, hogy a Megrendelő kötelezettségeinek rendben történő teljesítéséért elegendő nagyságú és a SAKRETnek megfelelő (pl. kézizálog) biztosítékokat követeljen. 8. Alkalmazandó jog (1) A szerződésből eredő minden vitás kérdés eldöntésére a GyőrMoson Sopron Megyei Bíróság illetve Mosonmagyaróvári Városi Bíróság az illetékes. SAKRET SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE, MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata. A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szakés előírásszerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen katalógusban szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától. SAKRET

3 3 TARTALOMJEGYZÉK Habarcsok Esztrichek Alapvakolatok Fedővakolatok Építési festékek Felújítórendszer Hőszigetelő rendszer Burkolástechnika Térburkolás, kertépítés Beton és csatornatechnológia Színfelár csoportok Géptechnika

4 4 Véghelyi Gábor Boda László SAKRET Hungária Röviden a Sakretről Milos Ákos Magyarországon 1999 óta van jelen a SAKRET. Az új gyár elkészültét követően a termelés 2000ben kezdődött Jánossomorján. Az azóta eltelt évek alatt a piac meghatározó szereplőivé váltunk. Évről évre jelentős fejlődést értünk el, piaci szerepünk folyamatos növelése mellett. A SAKRET Hungária termékei jelen vannak a habarcs, vakolat, esztrich, burkolástechnika, hőszigetelés, lőttbeton ill. csatornázási műtárgyak felületvédelme piacain. Kiváló minőség, innováció, megbízhatóság. Ezek az irányadó értékek különösen fontosak számunkra. Arra törekszünk, hogy széles termékválasztékunkkal vevőink igényeit maradéktalanul kielégítsük. Folyamatos és integrált termékfejlesztésünk lehetővé teszi, hogy új megoldásokat kínáljunk partnereinknek. Ügyfélorientált értékesítésünk megbízható partnerkapcsolatot jelent egyaránt kereskedő, kivitelező és magánfelhasználó ügyfeleink részére. Általános elérhetőségeink SAKRET Hungária Bt. H9241 Jánossonorja, Új Ipartelep

5 Szomory Gábor Szabó Péter Kocsik Pál Berényi Csaba Meszter Kolos Értékesítés Kárász Róbert Értékesítési igazgató Szakács István Üzletág igazgató Beton és csatorna műtárgyvédelem Pál Lajos Projektes területi képviselő Szabó Attila Barkácsáruházak Vevőszolgálat PongráczBokori Krisztina Turner Alexandra Nagyné Ildikó (Örkény) Élő Viktória Titkárság Élőné Németh Valéria Rendelés leadása: Pénzügy könyvelés Bajcsainé Samu Ibolya / Kiss Tamásné (Heni) Pénzügy számlázás Nikházi Árpádné Börzsei Andrea

6 6 Táblázatok Falazóhabarcs igény falazóelemek szerint Falazóelem típusa Falvastagság Anyagszükséglet (nedves l/m 2 ) HM2,5, HM5, ZM Anyagszükséglet (száraz kg/m 2 ) HM2,5, HM5, ZM Kisméretű tömör tégla Kisméretű tömör tégla Soklyukú kisméretű tégla Soklyukú kisméretű tégla Porotherm 44 N+F 44 29,5 51 Porotherm 38 N+F Porotherm 30 N+F Porotherm 25 N+F ,5 Porotherm 20 N+F 20 13,5 23,5 Porotherm válaszfal 12 N+F Porotherm válaszfal 10 N+F 10 6,5 11,5 Bautherm 38 N+F Bautherm 30 N+F Falazóelem típusa Falvastagság Anyagszükséglet (nedves l/m 2 ) HM2,5, HM5, ZM Anyagszükséglet (száraz kg/m 2 ) HM2,5, HM5, ZM Silka HM 200 NF+GT Silka HM 250 NF+GT ,5 Silka HM 300 NF+GT 44 29,5 51 Mátratherm 45 N+F Mátratherm 38 N+F Mátratherm 30 N+F ,5 B30as tégla ,5 Falazóelem típusa Falvastagság Anyagszükséglet (nedves l/m 2 ) GMS/KMS, BK Anyagszükséglet (száraz kg/m 2 ) GMS/KMS, BK Ytong NF+GT Pve N+F 10 1,2 1,4 Ytong NF+GT ,7 3,1 Ytong NF+GT ,4 4,2 SAKRET falazóhabarcsok osztályba sorolása Habarcs típus Normál falazóhabarcs Sakret termék A régi magyar szabvány szerint HF 10 M 1 HM2.5 (P, F), DM HF 30 M 2.5 HM5 (P, F), TKM, VK, VZ, HF 50 M 5 ZM, TZM HF 100 M 10 HF 200 M 20 Könnyű falazóhabarcs LM HF 50 M 5 Vékonyágyas falazóhabarcs GMS/KMS, BK HF 100 M 10 Hőszigeteletlen és hőszigetelt falszerkezetek U értékei Falszerkezet Falvastagság (cm) Hővezetési tényező λ (W/mK) Szigetelés nélküli fal (W/m 2 K) A hatályos szabvány szerint (MSZ EN 9982) Hőátbocsátási tényező U (W/m 2 K) Sakret hőszigetelő rendszer vastagság (cm) 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 14 cm Vasbeton 30 1,55 2,71 0,53 0,42 0,35 0,30 0,26 Mészhomok tégla 30 0,87 1,78 0,49 0,39 0,33 0,28 0,25 Tufa 38 0,52 1,06 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 Kisméretű tégla 25 0,78 1,86 0,49 0,39 0,33 0,28 0,25 Kisméretű tégla 38 0,78 1,42 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24 Kevéslyukú tégla 25 0,65 1,67 0,48 0,38 0,32 0,28 0,24 Kevéslyukú tégla 38 0,65 1,25 0,43 0,36 0,30 0,26 0,23 Soklyukú tégla 25 0,50 1,40 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24 Soklyukú tégla 38 0,50 1,02 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 B30as tégla 30 0,64 1,46 0,46 0,37 0,31 0,27 0,24 Porotherm 25 NF 25 0,33 1,05 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 Porotherm 30 NF 30 0,20 0,58 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 Porotherm 38 NF 38 0,21 0,49 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 Ytong 30 0,13 0,40 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17

7 7 Táblázatok Csemperagasztók osztályba sorolása az EN és az EN szerint Osztály Diszperziós ragasztó SAKRET Termék D1 normál követelményekre SAKRET Diszperziós ragasztó DFK Osztály Cementtartalmú ragasztók SAKRET Termék C1T C1TE C1FT C2TE C2FT S1 C2E S1 C2TE S1 normál igénybevételekre, csökkenetett lecsúszási hajlammal normál igénybevételekre, csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel gyorskötő ragasztó, csökkentett lecsúszási hajlammal fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel gyorskötő ragasztó, fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel,csökkentett lecsúszási hajlammal, minősített flexibilis ragasztó (S1) fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, hosszú nyitott idővel, minősített flexibilis ragasztó (S1) fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, hosszú nyitott idővel, minősített flexibilis ragasztó (S1), csökkentett lecsúszási hajlammal SAKRET Csemperagasztó FKN SAKRET Gressragasztó FK Gressragasztó, fehér FKw SAKRET Gressragasztó, gyors FKs SAKRET Flexibilis ragasztó FKe+ SAKRET Emelt minőségű flexibilis ragasztó,gyors FFKs SAKRET Emelt minőségű flexibilis ragasztó,gyors FBM SAKRET Emelt minőségű flexibilis ragasztó,gyors FFK Emelt minőségű flexibilis ragasztó,gyors FFK+ Márványragasztó NKw Márványragasztó,gyors NKws Euroflex, flexibilis ragasztó EF Osztály Reaktív műgyanta ragasztók SAKRET Termék R2T normál követelményekre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett lecsúszási hajlammal SAKRET Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPKF Fugázók osztályba sorolása az EN szerint Osztály Cementtartalmú fugázók SAKRET Termék CG1 normál követelményekre fugázó Osztály Javított cementtartalmú fugázók SAKRET Termék CG2 javított minőségű fugázó, fokozott igénybevételre SAKRET Keskeny fugázó FF SAKRET Fugázóiszap FM SAKRET Lótuszfugázó LF SAKRET Széles fugázó FFM SAKRET Keskeny fugázó FF SAKRET Tufás terméskő fugázó TNF Osztály Reaktív műgyanta fugázók SAKRET Termék RG fokozott igénybevételre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett vízfelvétel, magasabb mechanikai és vegyi ellenálló képesség SAKRET Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPKF

8 8 Falazóhabarcsok Falazóhabarcsok, speciális habarcsok Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e HM 2.5 Falazóhabarcs HM 2.5 P Falazóhabarcs HM 2.5 F Falazóhabarcs HM 5 Falazóhabarcs HM 5 P Falazóhabarcs HM 5 F Falazóhabarcs ZM Falazóhabarcs LM Hőszigetelő falazóhabarcs TKM Tufás mészhabarcs GMS/KMS Pórusbeton falazóhabarcs BK Pórusbeton falazóhabarcs VK Burkolóhabarcs zsákból (40 kg) 40 kg zsák 1400 kg Gyárilag előkevert mészcement kb l habarcs 04 mm kötőnyagú falazóhabarcs M2, tonna kb. 550 l silós Gyárilag előkevert mészcement kötőnyagú falazóhabarcs Pneumatikus M2,5 1 tonna kb l silós 01 mm Gyárilag előkevert mészcement kötőnyagú falazóhabarcs 1 tonna kb l silós 04 mm Szivattyúzható M2, zsákból (40 kg) 40 kg zsák 1400 kg Gyárilag előkevert mészcement kb l habarcs 04 mm kötőnyagú falazóhabarcs M tonna kb. 550 l silós Gyárilag előkevert mészcement kötőnyagú falazóhabarcs Pneumatikus M5 1 tonna kb l silós 01 mm Gyárilag előkevert mészcement kötőnyagú falazóhabarcs 1 tonna kb l silós 04 mm Szivattyúzható M zsákból (30 kg) 1400 kg Gyárilag előkevert mészcement kb l habarcs 04 mm kötőnyagú falazóhabarcs M tonna kb. 550 l silós Gyárilag előkevert mészcement kötőnyagú hőszigetelő falazóhabarcs M5 Bel és kültéri, természetes építőkövek tufásmész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcsa M2,5 CSIII 1 zsákból (25 kg) kb l habarcs 1 tonna kb l 1 zsákból (40 kg) kb l habarcs 1 tonna kb l 1 zsákból (25 kg) 30 cm: kb. 6 m 2 24 cm: kb. 8 m kg 04 mm kg zsák 35 zsák / raklap 1400 kg természetes kövekhez Gyárilag előkevert cement kötésű falazó habarcs, pórusbeton építőelemek vékonyágyas ragasztásához M10 20 cm: kb. 9 m silós VKf színes VZ Klinkerhabarcs VZf színes Gyárilag előkevert cement kötésű falazó habarcs, pórusbeton építőelemek ragasztásához M10 15 cm: kb. 12 m 2 1 zsákból (25 kg) 30 cm: kb. 6 m 2 24 cm: kb. 8 m 2 20 cm: kb. 9 m 2 15 cm: kb. 12 m 2 42 zsák / raklap 42 zsák / raklap 35 zsák / raklap vékonyágyas kg szürke színű zsákból (30 kg) Mészcement kötésű díszítő tégla falazó, kb. 18 liter habarcs. fugázó habarcs. M5 Ez a mennyiség kb. silós szürke színű Falazat nedvességfelvétele > 5% 0,6 m 2 KMT falazóelem felrakásához elegendő 35 zsák / raklap 42 zsák / raklap 1260 kg színes, min. rendelés 1 raklap ajánlat kérésre kg szürke színű zsákból (30 kg) Mészcement kötésű díszítő tégla falazó, kb. 18 liter habarcs. fugázó habarcs. M5 Ez a mennyiség kb. silós szürke színű Falazat nedvességfelvétele < 5% 0,6 m 2 KMT falazóelem felrakásához elegendő 42 zsák / raklap 1260 kg színes, min. rendelés 1 raklap ajánlat kérésre STM* Samotthabarcs Gyárilag előkevert samotthabarcs kályhák, tűzhelyek építéséhez, javításához, tűzterek kialakításához (1200 C tűzállóság) 1 zsákból (5kg) 2,5 l friss habarcs keverhető 5 kg zsák tűzálló FI Brick Impregnáló bevonat Téglából készült díszítő, előtét és általános falazatok impregnálására. A kezelt felület víztaszító és UV álló. A kezelést a terheléstől függően érdemes néhány évente újra elvégezni. a mennyiség erősen függ az alapfelület tulajdon ságaitól, de: kb. 1 3 dl/m 2 /réteg 1 literes kanna ecsettel, hengerrel feldolgozható

9 9 Esztrichek Esztrichek és alapfelület előkészítőik Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e KS* Cementes tapadóhíd Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvszívást kiegyenlítő anyagként kül és beltérben. Sima, gyengén nedvszívó felületeken cementbázisú termékek alá. kb. 1,5 kg/m 2 42 zsák / raklap kézi, gépi feldolgozás UG Univerzális alapozó UGG Mélyalapozó Oldószermentes alapozóként szolgál 1 literes kanna sárgán a nedvszívó alapfelületeken és az azt kb. 0,5 3,0 dl/m 2 követő réteg között. Kül és beltéri 5 literes kanna pigmentált felhasználhatóságú. A termék az alapfelület erősen függ az alapfelület nedszívásának függvényében higítható nedvszívásától, anyagától 10 literes kanna kézi, gépi (1:1 1:3 vagy higítás nélkül). 20 literes kanna feldolgozás Oldószermentes alapozóként szolgál kb. 1,0 2,0 dl/m 2 5 literes kanna a erősen nedvszívó alapfelületeken és kézi, gépi az azt követő réteg között. Kül és beltéri erősen függ az alapfelület feldolgozás felhasználhatóságú. nedvszívásától, anyagától 20 literes kanna SHG Gyorskötésű alapozó Oldószermentes gyors alapozó, kül és beltéri munkához. 3 óra járható, bevonható. Száradás után érdes felületű lesz, ezért ideális például lapra lap burkolási feladatokhoz. kb. 0,5 1,5 dl/m 2 erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától 5 literes kanna száradási idő: kb. 1 óra SG* Speciális alapozó komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó. Alkalmazható nem nedvszívó felületeken is (pl: fém). A felületet frissen kvarchomok szórással kell ellátni! kb g/m 2 5 kgos fém doboz frissen kvarchomok szórás szükséges! AF Polimer diszperzió Polimer diszperzió PCCs esztrichek készítéséhez. A Rekocrete rendszer része. 5 zsák esztrichez keverővíz helyett a kanna teljes tartalmát hozzá kell adni. Tapadószilárdság és rugalmasság növelő tulajdonsága van. kb. 4 liter / zsák 1 zsák = 40 kg 20 literes kanna nagy szilárdságot és rugalmasságot ad Rekocrete MKH Korrózióvédő és tapadóhíd Cementpolimer bázisú tapadóhíd betonfelületek javítására alkalmazott javítóhabarcsokhoz és esztrichekhez kontakt anyagként. Alkalmazható a legtöbb cement bázisú termék esetén. Tapad ásványi és nem nedvszvó (fémes) felületeken is. kb. 1,5 kg/m 2 /mm 42 zsák / raklap 00,5 mm BE04 Beton esztrich BE04A Beton esztrich BE08 Beton esztrich BE04 VZ Vízzáró esztrich BE08 VZ Vízzáró esztrich Rekocrete PCC BE04 PCC beton esztrich Rekocrete PCC BE08 PCC beton esztrich CTC16F4 minőségű esztrichbeton és kg zsák 1400 kg vasbeton és beton aljzatok előállításához Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich 20 kg/m 2 /cm 04 mm kialakításához is. Általános esztrich kötő, silós csúszó és úsztatott esztrich kialakításához CTC25F5 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállításához kg Kül és beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Általános esztrich kötő, csúszó és úsztatott esztrich kialakításához. 20 kg/m 2 /cm 04 mm Alkalmazható kültéri normál terhelésű járdák, közlekedési felületek kialakítására. silós CTC16F4 minőségű esztrichbeton és kg zsák 1400 kg vasbeton és beton aljzatok előállításához. 0 0 Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich 20 kg/m 2 /cm 08 mm kialakításához is. Általános esztrich kötő, silós 0 0 csúszó és úsztatott esztrich kialakításához CTC30F5 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállításához. 40 kg zsák 1400 kg Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Nagyobb igénybevételek esetén esztrich kötő, csúszó és úsztatott 20 kg/m 2 /cm 04 mm esztrich kialakításához, vízzáró tulajdonsággal. silós CTC30F5 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállításához. 40 kg zsák 1400 kg Beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Nagyobb igénybevételek esetén esztrich kötő, csúszó és úsztatott 20 kg/m 2 /cm 08 mm esztrich kialakításához, vízzáró tulajdonsággal. silós C35/45 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállításához. 40 kg zsák 1400 kg Kül és beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Nagy teherbírású PCC 20 kg/m 2 /cm 04 mm esztrich kötő, csúszó és úsztatott esztrich kialakításához. silós C35/45 minőségű esztrichbeton és vasbeton és beton aljzatok előállításához. 40 kg zsák 1400 kg Kül és beltéri felhasználásra, fűtött esztrich kialakításához is. Nagy teherbírású PCC 20 kg/m 2 /cm 08 mm esztrich kötő, csúszó és úsztatott esztrich silós kialakításához.

10 10 Esztrichek Esztrich kiegészítők Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / m 2 Ár / e AT PE 5 Peremszigetelő sáv Gyárilag előkevert mészcement kötőnyagú falazóhabarcs M2,5 50 fm/tekercs 5 mm vastagság AT PE 10 Peremszigetelő sáv Gyárilag előkevert mészcement kötőnyagú falazóhabarcs Pneumatikus M2,5 25 fm/tekercs 10 mm vastagság EPS100 4 cm Lépésálló hő és hangszigetelés EPS100 5 cm Lépésálló hő és hangszigetelés EPS100 6 cm Lépésálló hő és hangszigetelés EPS100 7 cm Lépésálló hő és hangszigetelés EPS100 8 cm Lépésálló hő és hangszigetelés EPS100 9 cm Lépésálló hő és hangszigetelés EPS cm Lépésálló hő és hangszigetelés Normál igénybevételek esetén alkalmazható lépésálló polisztirol lemez Vastagság: 4 cm Normál igénybevételek esetén alkalmazható lépésálló polisztirol lemez Vastagság: 5 cm Normál igénybevételek esetén alkalmazható lépésálló polisztirol lemez Vastagság: 6 cm Normál igénybevételek esetén alkalmazható lépésálló polisztirol lemez Vastagság: 7 cm Normál igénybevételek esetén alkalmazható lépésálló polisztirol lemez Vastagság: 8 cm Normál igénybevételek esetén alkalmazható lépésálló polisztirol lemez Vastagság: 9 cm Normál igénybevételek esetén alkalmazható lépésálló polisztirol lemez Vastagság: 10 cm 6 m 2 /bála havi árképzés 5 m 2 /bála havi árképzés 4 m 2 /bála 3,5 m 2 /bála Hővezetési tényező: 0,038 W/mK havi árképzés havi árképzés 3 m 2 /bála Táblaméret: 100x50 cm (2 tábla/m 2 ) havi árképzés 2,5 m 2 /bála havi árképzés 2,5 m 2 /bála havi árképzés TF Technológiai fólia Technológiai szigetelés úsztatott aljzatok készítéséhez. kb. 1,1 m 2 /m 2 (az átlapolás miatt) 50 m/tekercs vékonyágyas Kötőesztrich BE04/BE04A/BE08 Esztrich UG Nedvszíváskiegyenlítő alapozó AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő Burkolat Csúszóesztrich TF technológiai fólia BE04/BE04A/BE08 Esztrich AA/SBA Kenhető szigetelés FFK/EF Flexibilis csemperagasztó Burkolat FF Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő D/D81 Flexibilis szigetelő szalag padlóösszefolyó Úsztatott esztrich EPS 100 Lépésálló hőszigetelés úsztató réteg TF technológiai fólia BE04/BE04A/BE08 Esztrich AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő AA/SBA Kenhető szigetelés FFK/EF Flexibilis csemperagas Burkolat

11 11 Alapvakolatok Alapvakolatok és alapfelület előkészítőik Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e KS* Cementes tapadóhíd Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvszívást kiegyenlítő anyagként kül és beltérben. Sima, gyengén nedvszívó felületeken cementbázisú termékek alá. 1 zsákból (40 kg) kb l habarcs 1 tonna kb. 550 l 42 zsák / raklap kézi, gépi feldolgozás BHR Betonkontakt anyag MZP04 Cementes kézi előfröcskölő MZP02 Cementes gépi előfröcskölő TKM Tufás mészhabarcs MZP01 Cementes lábazati vakolat Tapadóhíd sima betonfelületek és gipszbázisú vakolatok között. Száradás után érdes felületű lesz a kvarchomok tartalma miatt ezért alkalmazható beltéri, nem vízterhelt felületek lapra lap burkolási feladaihoz. Alapként szolgál mészcement, kézi vagy gépi vakolatok alatt. Elősegíti a tapadást és nedvszívást egyenlít ki. Kézi feldolgozhatóságú. Alapként szolgál mészcement, kézi vagy gépi vakolatok alatt. Elősegíti a tapadást és nedvszívást egyenlít ki. Kézi és gépi feldolgozhatóságú. Bel és kültéri, természetes építőkövek tufásmész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcs. Műemléki épületek, behatásokra érzékeny falazóelemek optimális építőanyaga. M2,5 CSIII kb. 0,25 0,5 kg/m 2 14 kg = m 2 14 kg vödör Előfröcskölőként: kb. 5 kg/m 2 Vakolatként: kb kg/m 2 Előfröcskölőként: kb. 5 kg/m 2 Vakolatként: kb kg/m 2 rózsaszín, érdes felületet ad kg kézi silós feldolgozás kg kézi, gépi silós feldolgozás zsákból (40 kg) kb liter habarcs 1 t = kb. 550 l habarcs 40 kg zsák 35 zsák / raklap 1400 kg vakoló és falazóhabarcs Lábazati alapvakolatok kézi és gépi kb kg/m felhasználáshoz, kül és beltérben. 2 /cm 1260 kg zsákból (30 kg) 01 mm Pincefalak és lábazatok kialakításához kb. 2,2 m alkalmazható mészmentes alapvakolat. 2 re elég silós PM extra Uniputz extra vakolat Mészcement kötőanyagú kézi és gépi feldolgozhatóságú extra vakolat. Alkalmazható az összes általános, vakolási munkához és othhoni vakolathelyreállítási feladathoz. Finomszemcsés, extra feldolgozási tulajdonsággal. kb kg/m 2 /cm 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m 2 re elég 1260 kg 00,7 mm MAP01 Mészcement vakolat PAP Pórusbeton mészcement vakolat PM01 Uniputz vakolat PM01w Uniputz vakolat, fehér PM02 Univerzális habarcs PM04 Grobputz, durva alapvakolat Mészcement kötőanyagú gépi alapvakolat, kb. 13 kg/m kül és beltéri felhasználásra. Összetétele nagy teljesítményű bedolgozást tesz 2 /cm 40 kg zsák 1400 kg zsákból (40 kg) 01 mm kb. 3,0 m lehetővé. 2 re elég silós Mészcement kötőanyagú gépi alapvakolat, kg kül és beltéri felhasználásra. Pórusbeton kb kg/m 2 /cm felületek vakolására alkalmazható (adott 1 zsákból (30 kg) 01 mm körülmények között alapozó használata kb. 2,8 m 2 re elég silós nélkül) Mészcement kötőanyagú kézi alapvakolat, kb kg/m 2 /cm 1260 kg kül és beltéri felhasználásra. Általános vakolási, vakolatjavítási célokra és befejező 1 zsákból (40 kg) kb. 2,4 m 2 re elég, 40 kg zsák 1400 kg 01 mm rétegek (pl. festék, színezővakolat stb.) alapfelületének kialakítására. 1 zsákból (30 kg) kb. 1,8 m 2 re elég silós Mészcement kötőanyagú, fehér színű kézi, gépi alapvakolat, kül és beltéri felhasználásra. Általános vakolási, vakolatjavítási célokra és befejező rétegek (pl. festék, színezővakolat stb.) alapfelületének kialakítására. Mészcement kötőanyagú kézi alapvakolat, kül és beltéri felhasználásra. Általános vakolási és vakolatjavítási célokra, kisebb falazási feladatokhoz. Nem alkalmazható pincék falához és lábazathoz kg zsák 1400 kg kb kg/m 2 /cm mm, 1 zsákból (40 kg) kb. 2,4 m 2 re elég fehér silós kg zsák 1400 kg kb kg/m 2 /cm zsákból (40 kg) 02 mm kb. 2,4 m 2 re elég silós Mészcement kötőanyagú kézi alapvakolat, kg zsák 1400 kg kül és beltéri felhasználásra. Általános kb kg/m 2 /cm vakolási és vakolatjavítási célokra, kisebb 1 zsákból (40 kg) 04 mm falazási feladatokhoz. Nem alkalmazható kb. 2,4 m 2 re elég silós pincék falához és lábazathoz. MAPL1 Mészcement könnyűvakolat Mészcement kötőanyagú könnyített gépi alapvakolat, növelt perlit tartalommal kül és beltéri felhasználásra. Ideálisan használható nagyobb rétegvastagságú gépi vakolási feladatokhoz. kb kg/m 2 /cm 1 zsákból (30 kg) kb. 2,8 m 2 re elég 1260 kg 01 mm, duzzasztott perlittel MIP02 Mészgipsz belső alapvakolat Mészgipsz kötőanyagú gépi alapvakolat, simítható beltéri felhasználásra. Ideálisan használható fal és mennyezetfűtés kialakítására. Alkalmazásával sík, fehér és jó párafelvevő és leadó képességű felület készíthető, ezért javasolt pl. gyerekszobák kialakítására. kb kg/m 2 /cm 1 zsákból (30 kg) kb. 2,5 m 2 re elég 1260 kg 01 mm silós MTP Gépi hőszigetelő alapvakolat Mészcement kötőanyagú gépi hőszigetelő alapvakolat, növelt perlit tartalommal kül és beltéri felhasználásra. Hővezetési tényező: λ=0,19 W/mK 30 mm rtg kb. 0,6 m 2 20 mm rtg kb. 1,0 m 2 30 literes zsák 1050 liter/ raklap 01 mm WDP* Gépi hőszigetelő alapvakolat Mészcement kötőanyagú gépi hőszigetelő alapvakolat, polisztirol szemcsékkel kül és beltéri felhasználásra. Hővezetési tényező: λ=0,066 W/mK 50 mm rtg kb. 1,5 m 2 30 mm rtg kb. 3,0 m 2 75 literes zsák 1575 liter/ raklap 02 mm

12 12 Alapvakolatok Simítóvakolatok, speciális habarcsok és kiegészítő termékek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e FS Beltéri simítóvakolat ZS Cementes simítóvakolat KZS Mészcement simítóvakolat FSP Flexibilis homlokzatjavító DG Ásványi glett GG Gipszes glett AM Rögzítőhabarcs KAM Hőszigetelő rendszerragasztó KAMw Hőszigetelő fehér rendszerragasztó FI Wall Impregnáló bevonat 9KH Vakolaterősítő háló 31BS 150,275,300 Sarokvédő profil, beltéri 3KS Sarokvédő profil, kültéri 3KDU300 Univerzális dilatációs profil 3ACS240 Nyílászáró csatlakozó profil 32KHL 46 Lábazati profil hőszigetelő vakolatokhoz Meszes kötésű, kötés javító adalékkal 1260 kg ellátott fehér színű beltéri finom kb. 1,2 1,3 kg/mm/m simítóvakolat. Nagy páraáteresztés és 2 00,5 mm könnyű bedolgozhatóság jellemzi. silós Cementkötésű, finom szemszerkezetű, kg kül és beltéri simítóvakolat. Mészmenetes, ezért elsősorban kültéri lábazatok simítási kb. 1,3 1,4 kg/mm/m 2 00,5 mm munkáihoz javasolt. Jó mechanikai silós ellenállású Mészcementkötésű, finom szemszerkezetű, kül és beltéri simítóvakolat Általános simítási feladatokra ásványi, nedvszívó felületeken. Jól csiszolható, kb. 1,3 1,4 kg/mm/m 2 00,5 mm szegezhető végső felületet ad Alapfelülete a legtöbb befejező rétegeknek, mint festék, színezővakolat stb. silós Flexibilis tulajdonságú vékony glettvakolat. Alkalmazható kül és beltéri homlokzat és vakolatjavítási feladatokhoz ásványi felületeken. Szélerősített, ezért jól alkalmazható megfelelően előkészített ásványi felülletek teljes felületű átvonására. kb kg/m 2 /cm 1 zsákból (25 kg) kb. 2,0 m 2 re elég szürke, finom szemcsés Ásványi kötőanyagú, diszperzióval kg vödör módosított glettanyag. Alkalmazható új készre kevert, építésű vagy felújított vakolati rendszerek kb. 1,6 1,8 kg/mm/m 2 könnyen glettelési feladataihoz. Finomszemcsés, jól kg vödör 600 kg alakítható csiszolható, fehér színű termék. Gipsz kötőanyagú beltéri glettanyag. Fehér színű, könnyen csiszolható elsősorban 5 kg zsák fehér színű, vakolat fal és mennyezet glettelésére. kb. 1,5 1,7 kg/mm/m Nem javasolt tartós vízterhelésnek kitett 2 csak helyiségek (fürdő, mosdó stb.) felületeinek beltérben! kg kialakítására Fém élvédők, profilok és vezető sínek gyorskötésű rögzítőhabarcsa. A gipszes rögzítőktől eltérően alkalmazható pincékben és nedvességgel enyhén terhelt felületek esetén is. Polisztriol és ásványgyapot hőszigetelő lapok ragasztására, üvegszövet háló ágyazására és glettelésére szolgáló ragasztó. Megfelelő alapfelület előkészítés után, erősítő háló alkalmazása mellett homlokzatok átvonására, vékony glettelésére is alkalmazható. Polisztriol és ásványgyapot hőszigetelő lapok ragasztására, üvegszövet háló ágyazására és glettelésére szolgáló ragasztó. Megfelelő alapfelület előkészítés után, erősítő háló alkalmazása mellett homlokzatok átvonására, vékony glettelésére is alkalmazható. Fehér színű. Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is. Kül és beltéri, kézi és gépi vakolatok erősítésére szolgáló lúgálló háló. Alkalmazásával részben felvehetőek a vakolat belső nyíróerői, ezáltal csökkenthető a repedéshajlam. 1 zsák (25 kg) = kb. 16 liter friss habarcs Hőszigetelő rendszer kiépítése esetén: kb. 6 8 kg/m 2 Glettelés: kb. 1,5 4,0 kg/m 2 Hőszigetelő rendszer kiépítése esetén: kb. 6 8 kg/m 2 Glettelés: kb. 1,5 4,0 kg/m 2 kb. 0,1 0,3 liter/m 2 (alapfelülettől erősen függ) kb. 1,1 m 2 /m 2 (átlapolások és átfedések miatt) gyorskötésű literes kanna 50 fm/tekercs javító vékonyvakolatként javító vékonyvakolatként, fehér színű víz és kosztaszító felület kialakítására rácsosztás: 10x10 mm Beltérben alkalmazható pozitív élek 37,5 fm/köteg 1,5 fm/db kialakítására szolgáló vakolóprofil. Alkalmatásával könnyíthető a vakolási 65 fm/köteg 2,6 fm/db munka és a síkok, élek kialakítása. Vakolatvastagság: min. 12 mm 75 fm/köteg 3,0 fm/db Bel és kültérben alkalmazható élek PVC éllel kialakítására szolgáló vakolóprofil. 3KS Alkalmatásával könnyíthető a vakolási 45 fm/köteg Horganyzott munka és a síkok, élek kialakítása. acél éllel Vakolatvastagság: min. 15 mm 3KS Bel és kültérben alkalmazható mezőés sarokdilatáció kialakítására szolgáló profil. Vakolat síkok teljes rétegen átmenő elválasztására szolgáló elem. Bel és kültérben nyílászárók (fix vagy nyitható) fal és tok közötti hézag tömítésére szolgáló, a beépítést segítő profil. Lábazati profil hőszigetelő vakolatokhoz 46 cm vastagság 15 fm/köteg flexiblis középső résszel fm/köteg 2,4 fm/db fm/köteg 3 fm/db árajánlat kérésre

13 13 Fedővakolatok Fedővakolatok és alapozóik Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szemcse Szín Ár / kg Ár / e GRW/GRF Nemesvakolat alapozó SFV Szilikát alapozó SHG Gyorskötésű alapozó Oldószermentes diszperziós bázisú folyékony alapozó. Fehér és színezett 2 literes kanna kikötve érdes változatban. Alkalmazható vödrös és zsákos kiszerelésű, diszperziós, szilikát és kb. 1,5 2,5 dl/m 2 felületet ad szilokgyanta alapú termkekhez is. Kikötve 5 literes kanna (függ az alapfelület érdes felületet ad. Alkalmazható kül és színezett nedvszívó képességétől) beltérben is. Színezett alapozó elsősorban változatnál a gördülőszemcsés struktúrájú termékek alatt alkalmazható. 15 literes kanna színfelár Kálivízüveg kötőanyagú alapozó elsősorban szilikát festékek alá, de nedvszívás kiegyenlítőként és felület szilárdí kb. 1,7 2,2 dl/m 2 5 literes kanna nagy páraáteresztő tóként is alkalmazható a legtöbb típusú (függ az alapfelület festék alatt. Kül és beltéri felhasználásra, nedvszívó képességétől) 10 literes kanna képesség nagyfokú páraáteresztő képességgel Oldószermentes gyors alapozó, kül és beltéri munkához. 3 óra járható, bevonható. Száradás után érdes felületű lesz, ezért ideális például lapra lap burkolási feladatokhoz. kb. 0,5 1,5 dl/m 2 erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától 5 literes kanna száradási idő: kb. 1 óra RP 2/3 Dörzsölt ásványi nemesvakolat SCP 2/3 Simított ásványi nemesvakolat Egyrétegű kül és beltéri, cementkötésű vékonyvakolat, gördülő szemcsés struktúrával. Ideális fedővakolata régi technológiával épült vagy műemléki épületeknek, nagy páraeteresztő képessége miatt. Egyrétegű kül és beltéri, cementkötésű vékonyvakolat, simított struktúrával. Ideális fedővakolata régi technológiával épült vagy műemléki épületeknek, nagy páraeteresztő képessége miatt. 1 zsák (30 kg) = 02 mm kb. 10 m kg 1 zsák (30 kg) = 02,5 mm kb. 8,5 m zsák (30 kg) = 02 mm kb. 9 m kg 1 zsák (30 kg) = 02,5 mm kb. 7,5 m DRP Hengerelt vékonyvakolat KH Műgyantavakolat K kapart struktúra R dörzsölt struktúra KH Prémium Extra műgyantavakolat kapart SK Szilikátvakolat K kapart struktúra R dörzsölt struktúra SH Szilikongyanta vakolat K kapart struktúra R dörzsölt struktúra Műgyanta kötésű hengerrel struktúrálható fedővakolat. A henger kialakításának megfelelő struktúrűk állíthatóak elő. Színes: Színfelár csoportok! kb. 1,0 1,2 kg/m 2 1 vödör (30 kg) kb m 2 re elég 25 kg vödör 600 kg fehér kb. 2,5 kg/m 2 K1,5 fehér kb. 3,0 kg/m 2 K2,0 fehér Műgyanta kötésű kapart vagy dörzsölt struktúrájú fedővakolat. Könnyű kb. 3,5 kg/m 2 K3,0 fehér bedolgozhatóság és jó anyagszükséglet 25 kg vödör 600 kg jellemzi. Színes: Színfelár csoportok! kb. 2,2 kg/m 2 R1,5 fehér kb. 2,7 kg/m 2 R2,0 fehér kb. 4,0 kg/m 2 R3,0 fehér Műgyanta kötésű kapart struktúrájú fedővakolat. Könnyű bedolgozhatóság, kb. 3,0 kg/m 2 K2,0 fehér jó anyagszükséglet és nagy elasztikus 25 kg vödör 600 kg tulajdonság jellemzi. Színes: Színfelár csoportok! kb. 4,2 kg/m 2 K3,0 fehér kb. 2,5 kg/m 2 K1,5 fehér kb. 3,0 kg/m 2 K2,0 fehér Szilikát kötésű kapart vagy dörzsölt struktúrájú fedővakolat. Könnyű kb. 3,5 kg/m 2 K3,0 fehér bedolgozhatóság és nagy páraáteresztés 25 kg vödör 600 kg jellemzi. kb. 2,5 kg/m 2 R1,5 fehér Színes: Színfelár csoportok! kb. 3,0 kg/m 2 R2,0 fehér kb. 3,5 kg/m 2 R3,0 fehér kb. 2,5 kg/m 2 K1,5 fehér kb. 3,0 kg/m 2 K2,0 fehér Szilikongyanta kötésű kapart vagy dörzsölt struktúrájú fedővakolat. Könnyű kb. 3,5 kg/m 2 K3,0 fehér bedolgozhatóság, nagy páraáteresztés, 25 kg vödör 600 kg nagy víz és portaszítás jellemzi. kb. 2,2 kg/m 2 R1,5 fehér Színes: Színfelár csoportok! kb. 2,7 kg/m 2 R2,0 fehér kb. 3,5 kg/m 2 R3,0 fehér

14 14 Fedővakolatok Lábazati díszítővakolatok és kiegészítő termékek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e BSP1 Lábazati díszítővakolat Műgyanta kötésű, könnyen feldolgozható, csapóeső és környezeti hatásoknak ellenálló, páraáteresztő díszító lábazati vakolat. kb. 3,0 kg/m 2 23 kg vödör 01 mm, színezett kaviccsal BSP2 Lábazati díszítővakolat BSPN Lábazati díszítővakolat Műgyanta kötésű, könnyen feldolgozható, csapóeső és környezeti hatásoknak ellenálló, páraáteresztő díszító lábazati vakolat. kb. 4,0 kg/m 2 20 kg vödör 02 mm, színezett kaviccsal 02 mm, természetes kaviccsal AR Moha és algatisztító Savmentes kőtisztító lúgálló felületek tisztítására, szerves és szervetlen szennyeződés eltávolítására. A megtisztított felületen, higítva megelőzésre is alkalmazható. kb. 1,5 3,0 dl/m 2 (1:1 arányúra higítva megelőzésre) 1 literes kanna Kül és beltérben FI Universal Impregnáló bevonat Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is. kb. 1,0 2,0 dl/m 2 (anyagszükséglet erősen függ az alapfelülettől) 1 literes kanna Oldószeres bázisú! BSP BSP BSPN A képek csak illusztrációk! A tényleges színválasztáshoz keresse kereskedőpartnereinknél lévő mintákat, vagy készítsen próbafelületet!

15 15 Építési festékek Építési festékek és alapfelület előkésztőik, glettek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Szemcse Szín Ár / kg Ár / e TG Felületszilárdító Gyorsan száradó, alkáli anyagokkal szemben jó ellenálló képességű alapozó. Nagy kötőanyag tartalma miatt felületszilárdítóként alkalmazható. kb. 1,5 1,8 dl/m 2 (függ az alapfelület nedvszívó képességétől) 10 literes kanna pormegkötő festék alapozó SFV Szilikát alapozó Kálivízüveg kötőanyagú alapozó, literes kanna elsősorban szilikát festékek alá, de nedvszívás kiegyenlítőként és felület szilárdí kb. 1,7 2,2 dl/m nagy páraáteresztő tóként is alkalmazható a legtöbb típusú (függ az alapfelület festék alatt. Kül és beltéri felhasználásra, nedvszívó képességétől) képesség literes kanna nagyfokú páraáteresztő képességgel. SHG Gyorskötésű alapozó Oldószermentes gyors alapozó, kül és beltéri munkához. 3 óra múlva járható, bevonható. Száradás után érdes felületű lesz, ezért ideális például lapra lap burkolási feladatokhoz. Kézi feldolgozású ecsettel, hengerrel. kb. 0,5 1,5 dl/m 2 erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától 5 literes kanna száradási idő: kb. 1 óra DG Ásványi glett GG Gipszes glett Ásványi kötőanyagú, diszperzióval kg vödör módosított glettanyag. Alkalmazható új készre kevert, építésű vagy felújított, vakolati rendszerek kb. 1,6 1,8 kg/mm/m 2 könnyen glettelési feladataihoz. Finomszemcsés, jól kg vödör 600 kg alakítható csiszolható, fehér színű termék. Gipsz kötőanyagú beltéri glettanyag. Fehér színű, könnyen csiszolható elsősorban 5 kg zsák fehér színű, vakolat fal és mennyezet glettelésére. kb. 1,5 1,7 kg/mm/m Nem javasolt tartós vízterhelésnek kitett 2 csak helyiségek (fürdő, mosdó stb.) felületeinek 875 kg beltérben! kialakítására. fehér DFI / DFIF Diszperziós beltéri festék Műgyanta kötésű beltéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes. Általánosan alkalmazható a legtöbb beltéri helyiség esetén. Kézi és gépi feldolgozhatóságú. Színes: Színfelár csoportok! (színek a színkártya 320 színe szerint) kb. 1,8 2,5 dl/m 2 15 literes vödör I. színcsoport 610, II. színcsoport 747, III. színcsoport 1060, IV. színcsoport V. színcsoport 4728, DFI Eco Diszperziós beltéri festék gazdaságos DFI Standard Diszperziós beltéri festék normál DFI Max Diszperziós beltéri festék profi Műgyanta kötésű beltéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes. Általánosan alkalmazható a legtöbb beltéri helyiség esetén. Kézi és gépi feldolgozhatóságú. Színes: Színfelár csoportok! (színek a színkártya 320 színe szerint) Eco: jó ár/érték arány Standard: festék általános felhasználásra Max: egy rétegű, biztos fedés kb. 1,8 2,5 dl/m 2 4 literes vödör 72 vödör/raklap 14 literes vödör 24 vödör/raklap 4 literes vödör 72 vödör/raklap 14 literes vödör 24 vödör/raklap 4 literes vödör 72 vödör/raklap 14 literes vödör 24 vödör/raklap fehér fehér DFA / DFAF Diszperziós kültéri festék Műgyanta kötésű kültéri festék. Szinte teljesen feszültségmentes. Általánosan alkalmazható homlokzati felületek átvonására. Alkalmazható színbeli egalizálásra (1 vagy 2 rétegben). Kézi és gépi feldolgozhatóságú. Színes: Színfelár csoportok! (színek a színkártya 320 színe szerint) kb. 1,8 2,5 dl/m 2 15 literes vödör I. színcsoport 901, II. színcsoport 1035, III. színcsoport IV. színcsoport 1952, V. színcsoport 5016, SFF / SFFF Szilikát kültéri festék Szilikát bázisú kül és beltéri festék. Ásványi felületek optimális festéke. Általánosan alkalmazható homlokzati és beltéri felületek festésére (felújító vakolatrendszerek esetén is). Nagy páraáteresztése miatt javasolt WTA rendszerek vagy felújító vakolatrendszerrel javított falazatok esetén. Színes: Színfelár csoportok! (színek a színkártya 320 színe szerint) kb. 1,7 2,5 dl/m 2 15 literes vödör fehér I. színcsoport 1663, II. színcsoport 1756, III. színcsoport 2001, IV. színcsoport 2425, V. színcsoport SHF / SHFF Szilikongyanta kültéri festék Szilikongyanta kötésű kül és beltéri festék. Időjárásálló, víz és portaszító, nagy páraáteresztő képességű festék. Alkalmazható színbeli egalizálásra (1 vagy 2 rétegben). Kézi és gépi feldolgozhatóságú. Színes: Színfelár csoportok! (színek a színkártya 320 színe szerint) kb. 2,0 2,6 dl/m 2 15 literes vödör fehér színes színcsoportok

16 16 Felújító rendszer Felújító vakolatrendszer elemei és segédanyagai Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e TKM Tufás mészhabarcs Bel és kültéri, természetes építőkövek tufásmész kötőanyagú falazó és vakolóhabarcsa M2,5 CSIII 1 zsákból (25 kg) kb l habarcs 1 tonna kb l 40 kg zsák 35 zsák / raklap 1400 kg természetes kövekhez TAS Szárító, előfröcskölő vakolat TAP Szárító alapvakolat TOP Szárító simítóvakolat Cementes kötésű szárító előfröcskölő, szárító vakolatokhoz, nedvességgel terhelt falazatok esetén. CSIII Cementes kötésű szárító alapvakolat, nedvességgel terhelt falazatok esetén, kül és beltérben. Kézi és gépi feldolghatóságú.csii Cementes kötésű, a szárító vakolatok simítóvakolata, kül és beltérben nedvességgel terhelt falazatok esetén. CS IIW2 kb. 5 kg/cm/m 2 50%os fedettség esetén 1 zsákból (30 kg) = kb. 1,8 2,0 m 2 re elég kb kg/cm/m 2 1 zsákból (25 kg) = kb. 2,2 m 2 re elég kb. 0,4 0,5 kg/mm/m 2 1 zsákból (40 kg) = kb. 8 m 2 re elég 1260 kg 1260 kg nedves falak esetén nedves falak esetén 02 mm nedves falak esetén 00,5 mm SAS Javítószárító, előfröcskölő vakolat SAP Javítószárító alapvakolat Cementes kötésű javítószárító előfröcskölő, szárító vakolatokhoz, nedvességgel és sóval terhelt falazatok esetén. CSIII Cementes kötésű szárító alapvakolat, nedvességgel és sóval terhelt falazatok esetén, kül és beltérben. Kézi és gépi feldolghatóságú.csii kb. 5 kg/cm/m 2 50%os fedettség esetén 1 zsákból (30 kg) = kb. 3,0 m 2 re elég kb kg/cm/m 2 1 zsákból (30 kg) = kb. 3,8 m 2 re elég 1260 kg 04 mm kg nedves és sóterhelt falak esetén 02 mm SOP Javítószárító simítóvakolat Cementes kötésű, a szárító vakolatok simítóvakolata, kül és beltérben nedvességgel és sóval terhelt falazatok esetén. CS IIW2 kb. 1,1 1,2 kg/mm/m 2 1 zsákból (30 kg) = kb. 3,4 m 2 re elég 1260 kg nedves és sóterhelt falak esetén 00,5 mm ASP (PGP)* Javítószárító kiegyenlítő vakolat SSP* Javítószigetelő vakolat TKV* Tufásmeszes injektálóhabarcs Nedves, sóterhelt falazatoknál használható javítóvakolat, kül és beltérben. A nagy mértékű felületi egyenetlenségek egyenlíthetőek ki a termékkel és többrétegű felújító vakolatrendszer kiépítését teszi lehetővé. CSIIW0 Speciális, épületek térszín alatti szigetelésére, valamint külső és belső szigetelésekhez. Alkalmazásával a nedvesség a falszerkezetbe zárható és megelőzhető a későbbi vízbehatolás (talajvíznyomás esetén önállóan nem alkalmazható). CS IV Főként történelmi, műemlékvédelmi épületek falazatainak javításakor használatos, repedések és üregek kitöltésére. kb kg/m 2 /cm 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m 2 re elég kb kg/m 2 /cm 1 zsákból (30 kg) kb. 2,2 m 2 re elég 1 zsákból (30 kg) = kb. 22 liter friss habarcs 1260 kg 1260 kg 1260 kg nedves és sóterhelt falak esetén nedves és sóterhelt falak esetén kézi, gépi 01 mm DS Tömítőiszap, szigetelő vakolat Épületek felületi szigetelésére, kül és beltérben. OTH ivóvízengedélyes, szulfátálló, vízzáró habarcs. Nagy szilárdság és könnyű bedolgozhatóság jellemzi. kb. 1,4 1,6 kg/mm/m 2 vízzáró IC 600 Injektáló krém Falszerkezetek utólagos vízszigetelésére szolgáló sziloxán bázisú krém. Kézi feldolgozású, könnyen bedolgozható termék. falvastagságtól függő mennyiség 600 ml tömlő 12 tömlő/doboz fehér színű IC 600P Kinyomópisztoly IC 600 injáktáló krém feldolgozásához szükséges zárt tartályú 600 mles kinyomópisztoly 1 db 1 db/doboz fekete színű, Sakret logóval NR Salétrom eltávolító Nagy hatékonyságú salétrom eltávolító cement, műkő, tégla vakolat felületén kivirágzó sók eltávolítására. a felületi szennyezettségtől függő mennyiség 1 literes kanna színtelen FI Wall Impregnáló bevonat Erősen igénybevett felületek víztaszító impregnálására, elsősorban ásványi alapokon. Kis nedvszívású felületeken is. kb. 0,1 0,3 liter/m 2 (alapfelülettől erősen függ) 1 literes kanna víz és kosztaszító felület kialakítására

17 17 Hőszigetelő rendszer Hőszigetelő rendszerragasztó, hőszigetelő lemezek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e SKA Hőszigetelő lap ragasztó és ágyazóhabarcs KSD Hőszigetelő rendszerragasztó KAM Hőszigetelő rendszerragasztó KAMw Hőszigetelő fehér rendszerragasztó KAM extra Impregnáló bevonat DFK* Diszperziós ragasztó, fehér Polisztirol lapok ragasztására és üvegszövetháló ágyazására. Nem alkalmazható lábazaton és lábazati hőszigetelő lapokhoz. Polisztirol (EPS) lapok ragasztására és üvegszövetháló ágyazására. EPSgrafit és lábazati lapok beépítéséhez is. Polisztirol hőszigetelő rendszerek eleme. Polisztriol (EPS és EPSGrafit) és ásványgyapot hőszigetelő lapok ragasztására, üvegszövet háló ágyazására és glettelésére szolgáló ragasztó. Lábazaton festhető felület kialkítására. Megfelelő alapfelület előkészítés után, erősítő háló alkalmazása mellett homlokzatok átvonására, vékony glettelésére is alkalmazható. Polisztriol (EPS és EPSGrafit) és ásványgyapot hőszigetelő lapok ragasztására, üvegszövet háló ágyazására és glettelésére szolgáló ragasztó. Lábazaton festhető felület kialkítására. Megfelelő alapfelület előkészítés után, erősítő háló alkalmazása mellett homlokzatok átvonására, vékony glettelésére is alkalmazható. Fehér színű. Polisztriol (EPS és EPSGrafit) és ásványgyapot hőszigetelő lapok ragasztására, üvegszövet háló ágyazására és glettelésére szolgáló ragasztó. Lábazaton festhető felület kialkítására. Megfelelő alapfelület előkészítés után, erősítő háló alkalmazása mellett homlokzatok átvonására, vékony glettelésére is alkalmazható. +25% kiadósság. Diszperziós bázisú, fehér színű ragasztó. Alkalmazható hőszigetelő lapok kis nedvszívású alapfelületeken is (pl. kenhető vízszigetelés). kb. 6 8 kg/m 2 (ragasztás és ágyazás) kb. 6 8 kg/m 2 (ragasztás és ágyazás) kb. 6 8 kg/m 2 (ragasztás és ágyazás) kb. 6 8 kg/m 2 (ragasztás és ágyazás) kb. 5 7 kg/m 2 (ragasztás és ágyazás) 20 kg zsák szürke kg szürke, rendszerben is szürke, széles felhasználási terület fehér, széles felhasználási terület szürke, széles felhasználási terület kb. 1,5 3,8 kg/m 2 20 kg vödör fehér, D EPS Homlokzati hőszigetelő lap Expandált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez. λ=0,038 W/mK 220 cmes vastagságában bála 100x50 cm ár külön kiadva EPSGarfit Homlokzati extra hőszigetelő lap Expert (Periméter) Lábazati hőszigetelő lap Grafittal javított, expandált polisztirol keményhab homlokzati hőszigetelő lemez, extra hőszigetelő képességgel. λ=0,031 W/mK 220 cmes vastagságában Formahabosított, expandált polisztirol lábatazati hőszigetelő lemez. λ=0,038 W/mK 220 cmes vastagságában bála 100x50 cm ár külön kiadva bála 126,5x61,5 cm ár külön kiadva XPS Lábazati hőszigetelő lap Extrudált lábazati hőszigetelő lap. Csekély vízfelvételű. λ=0,038 W/mK 220 cmes vastagságában bála ÚJ! ár külön kiadva MF Ásványgyapot hőszigetelő lap Ásványgyapot (szálas) homlokzati hőszigetelő lap. Alkalmazható szerelt vagy vakolt homlokzatok esetén. λ=0,038 W/mK 220 cmes vastagságában bála 100x60 cm ár külön kiadva WDVS háló Üvegszövet erősítőháló Üvegszövet erősítőháló hőszigetelő kb. 1,1 m rendszerek kialakítására. Lúgálló, ezért 2 /m m/tekercs 4x4 mmes alkalmazható csemperagasztók vagy (átlapolások és finomszemcsés, vékony vakolatok 30 tekercs/raklap rácsméret átfedések miatt) erősítésére is.(145, 165 gr/m 2 ). PG Páncélháló Üvegszövet erősítőháló hőszigetelő rendszerek kialakítására. Lúgálló, ezért alkalmazható csemperagasztók vagy finomszemcsés, vékony vakolatok erősítésére is.(330 gr/m 2 ). kb. 1,1 m 2 /m 2 (átlapolások és átfedések miatt) 25 m/tekercs 30 tekercs/raklap 25 m 2 /tekercs

18 18 Hőszigetelő rendszer Hőszigetelő rendszer kiegészítők Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e 24KLEK 0204 Lábazati indítósín 24LIP 0515 Lábazati indítósín 13TG 640/660/680 Lábazati indítóprofil rögzítő dübel 24PV30 Lábazati indítóprofil toldó elem 24AS 3,5,8,10 Hézagkiegyenlítő elem indítóprofilhoz 22HMP PVC élvédő üvegszövettel 22HHP Állítható szögű élvédő, tekercsben 22HVP 200 Vízorros élvédő üvegszövettel 22HDM 250 Meződilatációs profil 22HDS 250 Sarokdilatációs profil 22HCS 240 Nyílászáró csatlakozó profil FDB Fugatömítő szalag IDKT Beütődübel műanyag szeggel (2DM075175) TIDT Beütődübel műanyag szeggel (2DF075235) cmes cmes cmes cmes cmes m/köteg Alumínium alapanyagú profil különböző 2,5 fm/db vastagságú hőszigetelő lapok 7 cmes 8 cmes kezdősorának kialakításához. Vízorros kialakítással, perforált rögzítési helyekkel. 215 cmes vastagságában 9 cmes cmes cmes cmes cmes m/köteg 2,5 fm/db 14 cmes cmes x40 mm Homlokzai hőszigeteléseknél alkalmazott 200 db/doboz indítósín rögzítésére szolgáló dübel. 6x60 mm Beütődübel laposperemmel db/doboz 6x80 mm Homlokzai hőszigeteléseknél alkalmazott indítósín toldására szolgáló elem. 2,5 db/fm 100 db/doboz mm Lábazati indítóprofil beépítésénél a 5 mm hézagok kiegyenlítésére alkalmazható elem 100 db/doboz több méretben. 8 mm mm Pozitív élek kialakítására, homlokzati hőszigetelő rendszerek esetén. Hálós élvédő. Tetszőleges szögre hajlítható PVC élvédő üvegszövettel. Vízszintes, pozitív élek kialakítására szolgáló profil. Elsősorban ablakok felső éleinek vízcseppentős kialakítására. Hőszigetelő rendszerek meződilatációjának kialakítására Hőszigetelő rendszerek sarokdilatációjának kialakítására Bel és kültéri nyílászárók falnyílásba történő beépítését segítő és a tömítés kialakítására alkalmazható profil. Hőszigetelő rendszerek sarokdilatációjának kialakítására 125 fm/köteg profil vtg.: kb. 1mm fm/doboz fm/karton 50 fm/karton 50 fm/karton profil vtg.: kb. 1mm dilatáció: 2530 mm dilatáció: 2530 mm fm/köteg 2,4 fm/db ,3 m/tekercs öntapadó 15/ /60x Polisztriol rendszerekhez alkalmazható beütődübel. Nagy szilárdságú, üvegszál erősítésű beütőszeg. 8/60x095 8/60x Gyártó ajánlása alapján! 200 db/doboz Beton, tömör és üreges tégla falazatokra (A, B, C) Polisztirol (EPS) szigetelőanyagokhoz 8/60x135 8/60x /60x /60x /60x Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez alkalmazható beütődübel. Acél beütőszeg. 200 db/doboz 8/60x Beton, tömör és üreges tégla falazatokra (A, B, C) Minden szigetelőanyagtípushoz Gyártó ajánlása alapján! 8/60x135 8/60x /60x db/doboz /60x

19 19 Hőszigetelő rendszer Hőszigetelő rendszerragasztó, hőszigetelő lemezek Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e NTK U Prémium kategóriájú teleszkópdübel STR U Prémium kategóriájú dübel beton és egyéb alapfelületekhez /60x /60x Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez 200 db/doboz alkalmazható beütődübel. Acél csavarral. 8/60x Gyártó ajánlása alapján! Minden falszerkezetre (A, B, C, D, E) 8/60x Minden szigetelőanyagtípushoz /60x db/doboz /60x Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez 8/60x alkalmazható beütődübel. Acél csavarral. 8/60x Minden falszerkezetre (A, B, C, D, E) Minden szigetelőanyagtípushoz Gyártó ajánlása alapján! 100 db/doboz 8/60x Önsüllyesztő vagy felületszerelt Homogén felületek és egyenletes vakolatrétegvastagság 8/60x kialakítását teszi lehetővé 8/60x STR tartozékok STR telepítőszett EPS és Grafit szigetelő pogácsa STR U típusú, süllyesztett szerelésű dübelek telepítéséhez szükséges kiegésztők készlete. Gyártó ajánlása alapján! PN 8 Thermofix beütődübel CF 8 Thermofix beütődübel Termoz SV2 ecotwist Teljesen besüllyeszthető dübel acélszeggel Termoz SV2 ecotwist Telepítőszerszám H4 eco Univerzális, acél feszítőelemes műanyag beütődübel SDSPlus karát Fúrószár /60x Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez alkalmazható beütődübel. 8/60x Beton, tömör és üreges tégla falazatokra Gyártó ajánlása alapján! 100 db/doboz 8/60x (A, B, C) Minden szigetelőanyagtípushoz 8/60x /60x /60x Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez alkalmazható beütődübel. Minden szigetelőanyagtípushoz Beton, tömör és üreges tégla falazatokra Gyártó ajánlása alapján! 100 db/doboz (A, B, C, D) 8/60x115 8/60x135 8/60x155 8/60x /60x Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez alkalmazható beütődübel. 8/60x Beton, tömör és üreges tégla falazatokra Gyártó ajánlása alapján! 100 db/doboz 8/60x (A, B, C, D) Minden szigetelőanyagtípushoz 8/60x Süllyesztett szerelésű dübelek 260 mm telepítéséhez szükséges kiegésztő Gyártó ajánlása alapján! szerszám. 400 mm Polisztriol és ásványgyapot rendszerekhez alkalmazható beütődübel. Minden falazattípusra engedélyezett (A, B, C, D, E) Masszív, acél feszítőelem (törhetetlen) Csökkentett hőhídhatás a műanyag beütőelemnek köszönhetően Minden szigetelőanyagtípushoz Gyártó ajánlása alapján! 100 db/doboz Fúrószár négy hosszméretben 8/60x /60x /60x /60x /60x / / / /

20 20 Burkolástechnika Alapfelület előkészítők hidegburkolási feladatokhoz Megnevezés Cikkszám Rövid leírás Anyagszükséglet Kiszerelés Raklapsúly Egyéb Ár / kg Ár / e UG Univerzális alapozó Oldószermentes alapozóként szolgál 1 literes kanna sárgán a nedvszívó alapfelületeken és az azt kb. 0,5 3,0 dl/m 2 követő réteg között. Kül és beltéri 5 literes kanna pigmentált felhasználhatóságú. A termék az alapfelület erősen függ az alapfelület nedszívásának függvényében higítható nedvszívásától, anyagától 10 literes kanna kézi, gépi (1:1 1:3 vagy higítás nélkül). 20 literes kanna feldolgozás KS* Cementes tapadóhíd Cementkontakt, tapadást elősegítő és nedvszívást kiegyenlítő anyagként kül és beltérben. Sima, gyengén nedvszívó felületeken cementbázisú termékek alá. 1 zsákból (40 kg) kb l habarcs 1 tonna kb. 550 l 42 zsák / raklap kézi, gépi feldolgozás SG* Speciális alapozó komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó. Alkalmazható nem nedvszívó felületeken is (pl: fém). A felületet frissen kvarchomok szórással kell ellátni! kb g/m 2 5 kgos fém doboz frissen kvarchomok szórás szükséges! SHG Gyorskötésű alapozó Oldószermentes gyors alapozó, kül és beltéri munkához. 3 óra járható, bevonható. Száradás után érdes felületű lesz, ezért ideális például lapra lap burkolási feladatokhoz. kb. 0,5 1,5 dl/m 2 erősen függ az alapfelület nedvszívásától, anyagától 5 literes kanna száradási idő: kb. 1 óra hordképes alapfelület AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő UG Nedvszívás kiegyenlítő alapozó FK/FKe+ Csemperagasztó Burkolat FF Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő D/D81 Flexibilis szigetelő szalag hordképes alapfelület AMS/BAM/FAM Önterülő aljzatkiegyenlítő AA/SBA Kenhető szigetelés FFK/EF Flexibilis csemperagasztó Burkolat FF Keskeny fugázó + SD Szilikontömítő D/D81 Flexibilis szigetelő szalag padlóösszefolyó hordképes alapfelület USP/BWB Önterülő aljzatkiegyenlítő/betonkence SBA Kenhető szigetelés FBM/FFK/EF Flexibilis csemperagasztó Burkolat SD Szilikontömítő D/D81 Flexibilis szigetelő szalag FFM/LF Lótuszfuga

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2015. Érvényes: 2015. április 30-tól V 4.0

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2015. Érvényes: 2015. április 30-tól V 4.0 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2015 V 4.0 Érvényes: 2015. április 30-tól 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010 V 2.5 Érvényes: 2010. április 1-től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők

SAKRET Esztrich. Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők 1 SAKRET Esztrich Alapfelület előkészítők Esztrichek Speciális esztrichek Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vakolatok

Tartalomjegyzék. Vakolatok Tartalomjegyzék Vakolatok Gépi vakolatok Mész-cement vakolat MAP 01................................................... 57 Mész-cement könnyűvakolat MAP-L1............................................. 58

Részletesebben

Hőszigetelő rendszer. sárga

Hőszigetelő rendszer. sárga A m i a z é p í t é s b e n sárga SAKRET Ami az építésben sárga A SAKRET konszern Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja a szárazhabarcs gyártás területén. Termékei jelen vannak a habarcs, vakolat,

Részletesebben

Térburkolás, kertépítés. sárga

Térburkolás, kertépítés. sárga Térburkolás, kertépítés A m i a z é p í t é s b e n sárga SAKRET Ami az építésben sárga A SAKRET konszern Európa egyik legnagyobb vállalatcsoportja a szárazhabarcs gyártás területén. Termékei jelen vannak

Részletesebben

Xella szerkezetek a gyakorlatban. Xella Magyarország Kft. 2011 október

Xella szerkezetek a gyakorlatban. Xella Magyarország Kft. 2011 október Xella szerkezetek a gyakorlatban Xella Magyarország Kft. 2011 október Termékfejlesztés Pvá Peá Nem teherhordó válaszfal áthidaló Teherhordó elem magas áthidaló 2 Áthidalók elhelyezése Xella Magyarország

Részletesebben

Aktuális akciós árak

Aktuális akciós árak akciós AQUAFIN-1K Vízzáró 7 bar nyomásig 25 kg 268 Ft 6 700 Ft 8 509 Ft Merev vízszigetelő habarcs Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható Hidraulikusan köt Szulfátálló AQUAFIN-2K Talaj- és torlaszvíz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK VAKOLAT RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT.

TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK VAKOLAT RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT. TARTALOMJEGYZÉK VAKOLAT RENDSZEREK Falazóhabarcs HF10; HF30; HF50; HF100 3 Hõszigetelõ falazóhabarcs 4 Falazóelem ragasztó Ytonghoz 5 Glas-BS kleber üvegtégla ragasztó 6 Burkolóhabarcs 7 Klinkerhabarcs

Részletesebben

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok

Anyagtan és Geotechnika Tanszék. Építőanyagok I - Laborgyakorlat. Habarcsok Anyagtan és Geotechnika Tanszék Építőanyagok I - Laborgyakorlat Habarcsok 1. Kötőanyagok: - cement, mész, gipsz, magnézia - bitumen, műgyanta (polimer) - bentonit, agyag Habarcsok alkotóanyagai 2. Adalékanyagok:

Részletesebben

2012 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu

2012 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu 2012 Árlista www.homlokzati-szigeteles.hu Tel: +36-309-484-707 Szikora Ferenc www.clingonkft.hu TERRA Hőszigetelő alaprendszer homlokzatra KINGSTONE EPS-H80 alaprendszer : 1m2 pol.lap, 5kg/m2 terra rag,

Részletesebben

25teljes bizalmával. építőipar. Az európai. Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig. Kiegyenlítő és javító anyagok

25teljes bizalmával. építőipar. Az európai. Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig. Kiegyenlítő és javító anyagok 25teljes bizalmával év Az európai építőipar Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig Optimális terülési tulajdonságot biztosít a szuperplasztifikáló (nagy teljesítményű folyósító) A hosszú nyitott idő

Részletesebben

Árjegyzék 2012. 2012. 08. 01.-tôl www.lb-knauf.hu/tudastar HOMLOKZATRENDSZEREK HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK PADLÓRENDSZEREK FALRENDSZEREK

Árjegyzék 2012. 2012. 08. 01.-tôl www.lb-knauf.hu/tudastar HOMLOKZATRENDSZEREK HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK PADLÓRENDSZEREK FALRENDSZEREK Árjegyzék 2012 2012. 08. 01.-tôl www.lb-knauf.hu/tudastar HOMLOKZATRENDSZEREK HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK PADLÓRENDSZEREK FALRENDSZEREK Tartalomjegyzék BEVEZETÔ 2 SZÍNEZÔVAKOLATOK, FESTÉKEK 6 SZíNEZÔVAKOLAT

Részletesebben

Szállítói megfelelőségi. nyilakozatok

Szállítói megfelelőségi. nyilakozatok Szállítói megfelelőségi nyilakozatok Tartalomjegyzék Habarcsok Falazó- és vakolóhabarcsok Falazóhabarcs Hf 30 HM 2,5..................................................... 7 Falazóhabarcs Hf 50 HM 5.......................................................

Részletesebben

Mûszaki Adatlapok. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu

Mûszaki Adatlapok. www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Mûszaki Adatlapok HOMLOKZATI RENDSZEREK HOMLOKZATI RENDSZEREK HIDEGBURKOLATI RENDSZEREK PADLÓRENDSZEREK FALRENDSZEREK www.lb-knauf.hu www.epitomegoldasok.hu Idôsáv - ÚJDONSÁG A tervezés és a kivitelezés

Részletesebben

Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek

Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek Kôzetgyapotos homlokzati hôszigetelô rendszerek A vakolt kôzetgyapot lemezes és lamellás homlokzati hôszigetelô rendszerek Közvetlenül vakolt hôszigetelô rendszerek A közvetlenül vakolt hôszigetelô rendszerek

Részletesebben

HIDEGBURKOLÁSI RAGASZTÓK

HIDEGBURKOLÁSI RAGASZTÓK HIDEGBURKOLÁSI RAGASZTÓK Szín Anyagszükséglet PARTNER szürke 1,4 kg/m 2 /mm 1050 25 kg 44 1100 1395 Vékonyágyas, fagyálló, csempe és padlólap ragasztó kül-bel térben, porózus kisméretű kerámia, kőagyag,

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT Az 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján Teljesítménynyilatkozat száma: 5602/1 1. A terméktípus azonosító kódja: Ágyazóhabarcs (EN 13813 CT C16 F4) 2. Azonosító: Ágyazóhabarcs

Részletesebben

Esztrich- és betontechnika

Esztrich- és betontechnika Esztrich- és betontechnika 1. Gyorsesztrichek 136 2. Hő- és hangszigetelő könnyűbetonok 137 3. Adalékszerek 138 4. Beton-, esztrich- és habarcstermékek 140 5. Esztrich- és betonvédelem 144 6. Betonjavító

Részletesebben

NIKECELL dryvit GRAY ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

NIKECELL dryvit GRAY ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK NIKECELL dryvit GRAY ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK Az épületek külső falszerkezeteire kidolgozott, homlokzati hőszigetelési és felületképző megoldás. A neowall speciális expandált polisztirol keményhablemez

Részletesebben

Homlokzati. hôszigetelô rendszer, felületképzôk. Generációk jól bevált hôszigetelési megoldása. Hatékony hôszigetelési megoldások mindenkinek

Homlokzati. hôszigetelô rendszer, felületképzôk. Generációk jól bevált hôszigetelési megoldása. Hatékony hôszigetelési megoldások mindenkinek Hatékony hôszigetelési megoldások mindenkinek Homlokzati hôszigetelô rendszer, felületképzôk Generációk jól bevált hôszigetelési megoldása www.nikecell.hu 1 Miért a dryvit? - alkalmazásával a falakon 30-80

Részletesebben

SAKRET Térburkolás, kertépítés. Terméskő ragasztók Terméskő fugázók, szilikonok Kiegészítők

SAKRET Térburkolás, kertépítés. Terméskő ragasztók Terméskő fugázók, szilikonok Kiegészítők 1 SAKRET Térburkolás, kertépítés Terméskő ragasztók Terméskő fugázók, szilikonok Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon

Részletesebben

MASTERPLAST GROUP 1. Termékkatalógus. homlokzati hőszigetelés

MASTERPLAST GROUP 1. Termékkatalógus. homlokzati hőszigetelés MASTERPLAST GROUP 1 Termékkatalógus homlokzati hőszigetelés Széles termékpaletta Emberi kapcsolatok, vevőközpontú kereskedelem Értékesítés támogatás Rugalmas logisztika Saját gyártói háttér Állandó minőség

Részletesebben

JUBIZOL homlokzati hőszigetelő rendszerek alapvakolata és ragasztója

JUBIZOL homlokzati hőszigetelő rendszerek alapvakolata és ragasztója MŰSZAKI ADATLAP 11.01.08-HUN ÉPÍTŐIPARI RAGASZTÓK EPS RAGASZTÓHABARCS JUBIZOL homlokzati hőszigetelő rendszerek alapvakolata és ragasztója 1. Leírás, alkalmazás Az EPS RAGASZTÓHABARCS a JUBIZOL EPS homlokzati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT.

TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK LASSELSBERGER-KNAUF KFT. TARTALOMJEGYZÉK HIDEGBURKOLÁSI RENDSZEREK Esztrich- és önterülõalapozó 3 Önterülõ padlótapasz 0 5 4 Önterülõ 3 15 5 Bond 6 Gyors padlókiegyenlítõ 3 15 7 NIVO 10 30 önterülõ padlókiegyenlítõ 10 30 mm 8

Részletesebben

BAUMIT ÁRJEGYZÉK - 1 / 8 - Cikkszám Terméknév ME Kiszerelés Egység

BAUMIT ÁRJEGYZÉK - 1 / 8 - Cikkszám Terméknév ME Kiszerelés Egység VÉGSŐ FELÜLETKÉPZŐ RÉTEGEK HOMLOKZATI VAKOLATOK 924364 Baumit NanoporTop K1,5 mm, fehér 3009, 3007 kg vödör 30 kg 767 959 23 010 28 763 924361 Baumit NanoporTop K2 mm, fehér 3009, 3007 kg vödör 30 kg 767

Részletesebben

Cím : Pécs, József Attila u. 10 Kelt: 2012 év szept. hó 15 nap

Cím : Pécs, József Attila u. 10 Kelt: 2012 év szept. hó 15 nap HVS-BAU Kft. 7754 Bóly, Hősök tere 1. Cgjsz: 02-09-061122 Tel.: 69/369-506 Fax. 568-027 Budapest Bank Rt. 10102440-44152900-00000007 Adószám : 10676428-2-02 Név : Baranya Megyei Kormányhivatal Cím : Pécs,

Részletesebben

Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer. Hôszigetelés. Tartós, gazdaságos, környezetbarát

Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer. Hôszigetelés. Tartós, gazdaságos, környezetbarát Baumit EPS Homlokzati Hôszigetelô Rendszer Hôszigetelés Tartós, gazdaságos, környezetbarát Hôszigetelés és homlokzatképzés egyben Költség- és energiatakarékos megoldás Védelem a hôhidak ellen Baumit EPS

Részletesebben

weber árlista ajánlott fogyasztói árlista www.weber-terranova.hu érvényes: 2013.07.01-től

weber árlista ajánlott fogyasztói árlista www.weber-terranova.hu érvényes: 2013.07.01-től weber árlista 2013 ajánlott fogyasztói árlista érvényes: 2013.07.01-től www.weber-terranovhu termékindex 2 termékindex nemesvakolatok weber.ter classic M nemesvakolat, médium 4 weber.ter 302F vékonyrétegű

Részletesebben

weber ajánlott fogyasztói árlista 2009 ajánlott fogyasztói árlista érvényes 2009. 06. 15-tôl

weber ajánlott fogyasztói árlista 2009 ajánlott fogyasztói árlista érvényes 2009. 06. 15-tôl weber ajánlott fogyasztói árlista ajánlott fogyasztói árlista érvényes. 06. 15-tôl termékindex termékindex nemesvakolatok weber.ter classic F nemesvakolat, finom 4 weber.ter classic M nemesvakolat, médium

Részletesebben

SAKRET Fedővakolatok. Alapfelület előkészítők Fedővakolatok Lábazati díszítővakolatok Kiegészítők

SAKRET Fedővakolatok. Alapfelület előkészítők Fedővakolatok Lábazati díszítővakolatok Kiegészítők 1 SAKRET Fedővakolatok Alapfelület előkészítők Fedővakolatok Lábazati díszítővakolatok Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt

Részletesebben

KVARC ÉPÍTŐANYAGOK CÉGÜNKRŐL TISZTELT ÜZLETI PARTNERÜNK! MIÉRT VÁLASSZAK KVARC TERMÉKET?

KVARC ÉPÍTŐANYAGOK CÉGÜNKRŐL TISZTELT ÜZLETI PARTNERÜNK! MIÉRT VÁLASSZAK KVARC TERMÉKET? TARTALOMJEGYZÉK KVARC ÉPÍTŐANYAGOK... 2 Cégünkről... 2 A kvarc homok... 6 Elérhetőségeink...7 RAGASZTÓK... 8 Hidegburkolási ragasztók... 8 Rétegrendajánlás... 9 Partner ragasztóhabarcs... 10 Mester ragasztóhabarcs...

Részletesebben

Fejezet Tartalom Oldal

Fejezet Tartalom Oldal Fejezet Tartalom Oldal 11 Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 255 11.1 Önterülő anyagok 257 11.2 Nagy szilárdságú anyagok 258 Aljzatok kiegyenlítése, szintezése 11 Az aljzat alapozása az aljazat lealapozása

Részletesebben

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika Építőlemezek beltéri alkalmazása Tudnivalók és technika HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tűntették ki őket. 2 Tartalom

Részletesebben

Érvényes 2008. február 15-tôl. Árjegyzék

Érvényes 2008. február 15-tôl. Árjegyzék Érvényes 2008. február 15-tôl Árjegyzék T a r t a l o m j e g y z é k Alapozás 2 Aljzatkiegyenlítés, réskitöltés 4 Linóleumburkolat ragasztása 7 PVC- és textilburkolat ragasztása 8 Parketta ragasztása

Részletesebben

Esztrich- és betontechnika

Esztrich- és betontechnika Esztrich- és Oldal 1. Adalékszerek 105 2. Beton- esztrich- és habarcs termékek 107 3. Esztrich- és betonvédelem 113 4. Betonjavító anyagok 114 5. Kis kiszerelésű betonjavító és gyorskötő anyagok 117 Esztrich-

Részletesebben

TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014

TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014 TERMÉKÚJDONSÁGOK 2014 Parketta- és padlóburkolatragasztás-technika X-Bond MS-A 58 Speciális alapozó Szilánbázisú, oldószer-, víz-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes speciális gyorskötő alapozó. Alkalmas

Részletesebben

Műszaki ismertető StoMurisol SP weiß

Műszaki ismertető StoMurisol SP weiß A WTA által bevizsgált és tanúsított szanálóvakolat, MSz EN 998-1 szerint Jellemzők Alkalmazási terület Tulajdonságok Kültérben és beltérben Nedvesség és só hatásának kitett falazat szanálására Talajszint

Részletesebben

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas.

Növeli a nyúlóképességet, a vízállóságot és a vegyi anyagokkal szembeni ellenállást; Csökkenti a vízáteresztı képességet és kiválóan rugalmas. ASOPLAST-MZ Cikkszám: 2 02222 Kötıanyag - Esztrich- és habarcsadalék Jellemzıi: Az ASOPLAST-MZ nem szappanosítható ragasztó adalékanyag; Acetát-, valamint lágyítóanyag-mentes; Nem korrozív; Az ASOPLAST-MZ

Részletesebben

SAKRET. Érvényes: től

SAKRET. Érvényes: től 1 SAKRET ÁRJEGYZÉK 017 Érvényes: 017. 04. 15től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi

Részletesebben

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010. Érvényes: 2010. április 1-től V 2.5

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010. Érvényes: 2010. április 1-től V 2.5 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2010 V 2.5 Érvényes: 2010. április 1-től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

weber árlista ajánlott fogyasztói árlista érvényes 2011.02.07-től

weber árlista ajánlott fogyasztói árlista érvényes 2011.02.07-től weber árlista 2011 ajánlott fogyasztói árlista érvényes 2011.02.07-től 2termékindex termékindex nemesvakolatok weber.ter classic M nemesvakolat, médium 4 weber.ter 302F vékonyrétegű nemesvakolat 4 weber.ter

Részletesebben

SAKRET Építési festékek. Alapfelület előkészítők Építési festékek Glettek

SAKRET Építési festékek. Alapfelület előkészítők Építési festékek Glettek 1 SAKRET Építési festékek Alapfelület előkészítők Építési festékek Glettek 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN,

Részletesebben

Alapozók és tapadóhidak

Alapozók és tapadóhidak Alapozó Grundierung GD 749 kb. Gyorsan száradó perc Oldószermentes, erős koncentrátumú, gyorsan száradó, műgyanta ala po zó. Erős- és ve gyes nedvszívóképességű alj za tokra. Cement esztrichek, kálcium-szulfát

Részletesebben

SAKRET. Érvényes: től

SAKRET. Érvényes: től 1 SAKRET ÁRJEGYZÉK 018 Érvényes: 018. 03. 01től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint valamennyi

Részletesebben

Műszaki ismertető StoSilco MP

Műszaki ismertető StoSilco MP Szilikongyanta kötésű, mintázóvakolat struktúrájú fedővakolat Jellemzés Alkalmazási terület kültéri felhasználásra ásványi és szerves aljzatokra nem alkalmazható időjárásnak kitett vízszintes és ferde

Részletesebben

őszi 29.900,- 2.860,- hangulatban! Ft/kaloda Ft/m 2 tegye még kényelmesebbé otthonát! www.ujhazcentrum.hu Az akció időtartama: 2011. október 3-31.

őszi 29.900,- 2.860,- hangulatban! Ft/kaloda Ft/m 2 tegye még kényelmesebbé otthonát! www.ujhazcentrum.hu Az akció időtartama: 2011. október 3-31. őszi hangulatban! tegye még kényelmesebbé otthonát! Kalodás tüzifa Hasított keményfa, méretrevágott (25-30 cm), kandallókész - cser, bükk, tölgy vegyesen - 1 kaloda: 1,0 x 1,0 x 1,7 m - 1 kaloda 1,7 m

Részletesebben

Alapozók és tapadóhidak

Alapozók és tapadóhidak Alapozó Grundierung GD 749 kb. Gyorsan száradó perc Oldószermentes, erős koncentrátumú, gyorsan száradó, műgyanta ala po zó. Erős- és ve gyes nedvszívóképességű alj za tok ra. Cementesztrichek, kálcium-szulfát

Részletesebben

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Kivitelezési útmutató

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Kivitelezési útmutató ECOROCK FF Homlokzati hőszigetelő rendszer Kivitelezési útmutató ECOROCK FF homlokzati hőszigetelő rendszer a ROCKWOOL-tól A ROCKWOOL eddig a hőszigetelő anyagok szakértőjeként volt ismert. Most továbbléptünk:

Részletesebben

BAUMIT ÁRJEGYZÉK. Érvényes: 2013 március 01-től visszavonásig

BAUMIT ÁRJEGYZÉK. Érvényes: 2013 március 01-től visszavonásig VÉGSŐ FELÜLETKÉPZŐ RÉTEGEK HOMLOKZATI VAKOLATOK* 924364 NanoporTop K1,5 mm, Fehér 0019, 0018 kg vödör 30 kg 923 1 172 27 690 35 166 NanoporTop 9, 8, 7 és 6 kg vödör 30 kg 973 1 236 29 190 37 071 NanoporTop

Részletesebben

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás A falu Településfejlődés Katonai felmérések a faluról Közös használatú terek, épületek vizsgálata Választott telek és környezete Rábapatona Győrtől Sopron felé 20 km-re található 20 lakosú település a

Részletesebben

szakadási nyúlás 52%), lazán, 20 cm-es átfedésekkel fektetve (pl.: Typar SF37, vagy ezzel műszakilag egyenértékű)

szakadási nyúlás 52%), lazán, 20 cm-es átfedésekkel fektetve (pl.: Typar SF37, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) 3.1 MELLÉKLET: RÉTEGRENDEK HOMLOKZATI FALRÉTEGRENDEK FR06 Liftsüllyeszték oldalfala 0,3 cm kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs negatív oldali víznyomás felvételére alkalmas bevonatszigetelés

Részletesebben

Sopro FließSpachtel FS 15 plus:

Sopro FließSpachtel FS 15 plus: Kiegyenlítő- 1.3 és és javító javító Sopro FließSpachtel FS 15 plus: Egyenletes aljzatkiegyenlítés 2 40 mm-ig Optimális terülési tulajdonságot biztosít a szuperplasztifikáló A hosszú nyitott idő lerakódásmentes

Részletesebben

Csomóponti katalógus

Csomóponti katalógus Csomóponti katalógus Tartalom Silka csomópontok 3 16 Ytong csomópontok 17 62 Szerkezeti csomópontok Silka Lábazati megoldás Silka mészhomoktégla teherhordó falszerkezet Silka burkoló előtétfallal ásványi

Részletesebben

Építési engedélyezési dokumentáció

Építési engedélyezési dokumentáció 6500 Baja, Deák Ferenc utca 6. alagsor 1. Tel.: +36 20/322-00-31 Fax: 79/323-703 Email: srti@t-online.hu Építési engedélyezési dokumentáció a 6500 Baja, Szabadság utca 16. szám alatti 463. hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén

TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén TERVEZÉS TŰZTEHERRE Az EC-6 alkalmazása YTONG, SILKA falazott szerkezetek esetén TARTALOM - JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET OTSZ - CPR - FOGALMAK tűzterjedést gátló szerkezetek falak, födém - Építőanyagok tűzvédelmi

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5

DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5 MŰSZAKI ADATLAP 10.01.08-HUN DEKORATÍV VAKOLATOK DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5 1. Leírás, alkalmazás A DÖRZSÖLT SZILIKONOS VAKOLAT 2.0 és 2.5 szilikonos és egyéb polimer kötések kombinációján

Részletesebben

Márta Tibor Xella Magyarország Kft. Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján

Márta Tibor Xella Magyarország Kft. Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján Márta Tibor Xella Magyarország Kft. Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján Újdonságok a Xella Magyarország Kft termékpalettáján - Ytong A+ P2-0,4 - Silka HM-150 NF+GT - Ytong Multipor www.xella.hu

Részletesebben

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban

Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3 mm vastagságban Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2013.08.28. Termékazonosító szám: 02 08 02 01 001 0 000001 Sikafloor -81 EpoCem Sikafloor -81 EpoCem Háromkomponensű, epoxigyantával javított cementbázisú önterülő padló 1,5-3

Részletesebben

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL

Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL Műszaki ajánlás és kivitelezési útmutató pincék utólagos belső oldali vízszigeteléséhez SCHOMBURG TERMÉKEKKEL 2012. - 1 - 1. Rekonstrukciós munkák A bontási munkák során a falazott szerkezetek felületéről

Részletesebben

Vakolatok. Rendszerfelépítés. Alapfelület előkészítők Tapadóhidak. Alapvakolatok. Hőszigetelő vakolatok. Gipszes vakolatok.

Vakolatok. Rendszerfelépítés. Alapfelület előkészítők Tapadóhidak. Alapvakolatok. Hőszigetelő vakolatok. Gipszes vakolatok. SAKRET Vakolatok Alapfelület előkészítők Alapvakolatok Hőszigetelő és gipszes vakolatok Simítóvakolatok Homlokzatjavítók, glettek Kiegészítők, profilok SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal

Részletesebben

Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő

Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő Rábapatona - Új öltöző épület építése Építtető: Rábapatonai Önkormányzat Közbeszerzési költségvetési kiírás Főösszesítő 21. Földmunkák 319 714,00 Ft 23. Alapozási munkák 2 822 984,40 Ft 31. Beton és vasbeton

Részletesebben

Érvényes: 2010. április 15-tôl

Érvényes: 2010. április 15-tôl Érvényes: 2010. április 15-tôl Termékkatalógus 2010 ÚJ EXTRA FINOM FUGÁZÓK! Új színválaszték! Prémium fugázók: Szilikonok: www.cimsec.hu Vízlepergetô és szennyezôdéstaszító Hosszantartó védelem a gombásodás

Részletesebben

A vállalatról. Minőségpolitika

A vállalatról. Minőségpolitika termékkatalógus A vállalatról Nem messze a szerbiai Arandjelovac-tól, a Vencác hegy lejtőin található a Banja Komerc Bekament DOO. építési vegyi termékeket előállító vállalat. A családi vállalkozás 1992-ben

Részletesebben

Építőlemezek kültéri alkalmazása. Tudnivalók és technika

Építőlemezek kültéri alkalmazása. Tudnivalók és technika Építőlemezek kültéri alkalmazása Tudnivalók és technika HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tűntették ki őket. 2 Tartalom

Részletesebben

Műszaki adatkatalógus

Műszaki adatkatalógus Műszaki adatkatalógus Silka építési rendszer elemei Silka-HM 200 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 333 199 200 Silka-HM 250 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 248

Részletesebben

sakret árjegyzék 2013

sakret árjegyzék 2013 sakret árjegyzék 2013 v 3.8 Érvényes: 2013. július 1-től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.04.01. Iktatószám: 3598/2016 CPV Kód: 45000000-7 Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0004 Szociális városrehabilitáció a soproni Kurucdombon számú pályázat keretében kivitelezési munkák szociális bérlakások kialakítása - 1. rész tájékoztató a 3. sz. módosításról

Részletesebben

ÁFÁ-s LISTAÁR 2002.02.

ÁFÁ-s LISTAÁR 2002.02. 2003.02.14 2003. FEBRUÁR 15-TŐL ÉRVÉNYES ÁRAK 1 Homlokzatvakolatok Monopral egyrétegű nemesvakolat O560 Monopral Classic finom 2 mm-es Fehér kg 52 65 52 65 kézi, gépi felhasználásra 1. Színcsoport kg 56

Részletesebben

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2014. Érvényes: 2014. április 24- től V 4.0

SAKRET ÁRJEGYZÉK 2014. Érvényes: 2014. április 24- től V 4.0 SAKRET ÁRJEGYZÉK 2014 V 4.0 Érvényes: 2014. április 24- től 1. Szerződés létrejötte (1) Az alábbiakban felsorolt feltételek a SAKRET Hungária Bt. továbbiakban SAKRET valamennyi ajánlatának részét, valamint

Részletesebben

LEIERTHERM Égetett kerámia termékek. www.leier.hu

LEIERTHERM Égetett kerámia termékek. www.leier.hu LEIERTHERM Égetett kerámia termékek www.leier.hu É G E T E T T K E R Á M I A É P Í T ŐA N YAG O K Válassza a LEIERTHERM égetett kerámia termékcsaládot, mert: pontos munkát tud végezni munkaidőt takarít

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Műszaki adatkatalógus

Műszaki adatkatalógus Műszaki adatkatalógus Silka építési rendszer elemei Silka-HM 200 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 333 199 200 Silka-HM 250 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 248

Részletesebben

Műszaki ismertető StoLevell Uni

Műszaki ismertető StoLevell Uni Ásványi ragasztóés ágyazóhabarcs/alapvakolat Jellemzés Alkalmazási terület kül- és beltéri felhasználás minden szervetlen és csaknem minden szerves aljzathoz szigetelő lapok és vakolathordozó lapok ragasztásához

Részletesebben

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor Ásványi hőszigetelőlap Tartalom Ásványi hőszigetelő rendszer előnyei... 5 Környezettudatos gondolkodás és fűtési költség-megtakarítás.... 6 Hosszú életű épületek, építési károk megakadályozása.... 7 Tömör,

Részletesebben

HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE

HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE ÁTTEKINTÉSE Tökéletes hôszigetelés HOMLOKZATI HÔSZIGETELÔ RENDSZEREK Baumit Rendszerek Ragasztó Hôszigetelô lemez Dübel Tapasz Erôsítés Alapozó Fedôvakolat Baumit open A lélegzô homlokzat Baumit open Ragasztó

Részletesebben

weber árlista ajánlott fogyasztói árlista www.weber-terranova.hu érvényes: 2013.03.18-tól

weber árlista ajánlott fogyasztói árlista www.weber-terranova.hu érvényes: 2013.03.18-tól weber árlista 2013 ajánlott fogyasztói árlista érvényes: 2013.03.18-tól www.weber-terranovhu termékindex 2 termékindex nemesvakolatok weber.ter classic M nemesvakolat, médium 4 weber.ter 302F vékonyrétegű

Részletesebben

Műszaki adatkatalógus

Műszaki adatkatalógus Műszaki adatkatalógus Silka építési rendszer elemei Silka-HM 200 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 333 199 200 Silka-HM 250 NF+GT teherhordó, hanggátló térelhatároló falazó elem 248

Részletesebben

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez

Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Construction Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2015/09/21 Termékazonosító szám: 02 07 01 01 002 0 000043 Szálerősített cementhabarcs rugalmas vízszigeteléshez és betonvédelemhez Termékleírás A Sikalastic -152

Részletesebben

LASSELSBERGER-KNAUF ESZTRICHEK SZABVÁNYSZERINTI JELÖLÉSE: Gyorsan száradó Cementesztrich ZE-20

LASSELSBERGER-KNAUF ESZTRICHEK SZABVÁNYSZERINTI JELÖLÉSE: Gyorsan száradó Cementesztrich ZE-20 KOPÁSSÁLLÓSÁG: Böhme A OSZTÁLY A22 A15 A12 A9 A6 A3 A1,5 Anyagveszteség cm 3 /50 cm 2 22 15 12 9 6 3 1,5 BCA AR OSZTÁLY AR6 AR4 AR2 AR1 AR0,5 Kopásmélység µm 600 400 200 100 50 Kopásállóság görgôvel RWA

Részletesebben

Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére

Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-2 (C) PRINCIPLES PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE EN 1504-2 Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok,

Részletesebben

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás

energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás energetikai korszerűsítés, Mezőkovácsháza - 5.6.0-1.sz. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/128 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes

Részletesebben

SAKRET Burkolástechnika

SAKRET Burkolástechnika 1 SAKRET Burkolástechnika Alapfelület előkészítők Aljzatkiegyenlítők Kenhető szigetelések Hidegburkolati ragasztók Hidegburkolati fugázók, szilikonok Kiegészítők 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH &

Részletesebben

Szigetelés mindenhova

Szigetelés mindenhova új Sopro ZR Turbo XXL cement alapú reaktív szigetelés Szigetelés mindenhova exxtra Light! nagyon kiadós cement alapú reaktív szigetelés megbízható, gyors kiszáradás rendkívül flexibilis és bitumen mentes

Részletesebben

VALIT. kétkomponenső vékonyrétegő rusztikus vakolat. MŐSZAKI ADATLAP 11.15-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK. 1. Leírás, alkalmazás

VALIT. kétkomponenső vékonyrétegő rusztikus vakolat. MŐSZAKI ADATLAP 11.15-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK. 1. Leírás, alkalmazás MŐSZAKI ADATLAP 11.15-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK VALIT kétkomponenső vékonyrétegő rusztikus vakolat 1. Leírás, alkalmazás A VALIT cement és polimer kötıanyagok kombinációján alapuló többé-kevésbé rusztikus

Részletesebben

Construction. Beton- és habarcsadalékszerek Kiegészítő anyagok Építési segédanyagok Berendezések

Construction. Beton- és habarcsadalékszerek Kiegészítő anyagok Építési segédanyagok Berendezések Construction Beton- és habarcsadalékszerek Kiegészítő anyagok Építési segédanyagok Berendezések 1. Betonadalékszerek 1.1. Képlékenyítő adalékszerek Sika BV 1 M 1,20 kg/dm 3 Sika BV 3 M 1,14 kg/dm 3 Plastiment

Részletesebben

Oxal. Technológiai kézikönyv. Oxal értékmegóvás: van benne rendszer.

Oxal. Technológiai kézikönyv. Oxal értékmegóvás: van benne rendszer. Oxal értékmegóvás: van benne rendszer. szigetelés kapilláris nedvesség ellen utólagos külső oldali szigetelés belső oldali szigetelés nedves és sóterhelt pincefalak belső és külső oldali helyreállítása

Részletesebben

Piktor. SZÜLINAPI KEDVEZMÉNYEK éves 2016 MÁJUS. Festékbolttól TÖBB, MINT FESTÉK MINDEN VALMOR, FACTOR, COROR TERMÉK MINDEN BAUMIT FINO GLETT

Piktor. SZÜLINAPI KEDVEZMÉNYEK éves 2016 MÁJUS. Festékbolttól TÖBB, MINT FESTÉK MINDEN VALMOR, FACTOR, COROR TERMÉK MINDEN BAUMIT FINO GLETT TÖBB, MINT FESTÉK Érvényes: 2016. május 6-31-ig, illetve a készlet erejéig 2016 MÁJUS SZÜLINAPI KEDVEZMÉNYEK a éves Piktor Festékbolttól MINDEN VALMOR, FACTOR, COROR TERMÉK Érvényes: május 9-14-ig MINDEN

Részletesebben

Dr. Hunyadi Zoltán ÉPÜLETSZERKEZETTAN 3 HOMLOKZATBURKOLATOK 4 www.epszerk.bme.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék KŐBURKOLATOK KIALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, cementkötésű ragasztóhabarcs a kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz

Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, cementkötésű ragasztóhabarcs a kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz Keraflex Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, cementkötésű ragasztóhabarcs a kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz EN 12004 SZERINTI BESOROLÁS A Keraflex C2TE osztály szerinti

Részletesebben

Baumit Baumacol. Hidegburkolatragasztási. rendszer

Baumit Baumacol. Hidegburkolatragasztási. rendszer Hidegburkolatragasztási rendszer Különbözô alkalmazási területekre Használata gyors és egyszerû Megbízható és káros anyagoktól mentes Új rendszer a hidegburkoláshoz Hidegburkolat-ragasztási rendszer Innováció,

Részletesebben

MSZ EN 13888 SZERINTI BESOROLÁS A Keracolor FF Flex CG2 osztály szerinti fokozott terhelhetőségű (2) cementkötésű (C) fugázóhabarcs (G).

MSZ EN 13888 SZERINTI BESOROLÁS A Keracolor FF Flex CG2 osztály szerinti fokozott terhelhetőségű (2) cementkötésű (C) fugázóhabarcs (G). Keracolor FF Flex Fokozott terhelhetőségű, polimerekkel módosított, DropEffect technológiával készült vízlepergető tulajdonságú, cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig MSZ EN 13888 SZERINTI BESOROLÁS

Részletesebben

Forró, Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése című projekt vállalkozási szerződést kiegészítő közös nyilatkozat

Forró, Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése című projekt vállalkozási szerződést kiegészítő közös nyilatkozat Forró, Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése című projekt vállalkozási szerződést kiegészítő közös nyilatkozat Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/83 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz.

A projekt neve: Budaörs Városi Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület laktanya épület korszerűsítése 2040 Budaörs, Dózsa Gy. u. 10. hrsz. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Előzmények, az építmény rendeltetése Építtető: Tervező: Budaörs Város Önkormányzata 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telefon: +36 (23) 447 817 Telefax: +36 (23) 447 819 Platinium

Részletesebben

KÖRÖS FALAZÓELEMEK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

KÖRÖS FALAZÓELEMEK BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ CSERÉP TETÕFOKON! Körös falazóelem KÖRÖS FALAZÓELEMEK A KÖRÖS égetett agyag falazóelemekbõl készülõ falszerkezet erõtani tervezése minden esetben egyedi szerkezettervezõi feladat, amit

Részletesebben

1. Építmény közvetlen költsége 0 0 2. Tartalékkeret 5.00% 0 0

1. Építmény közvetlen költsége 0 0 2. Tartalékkeret 5.00% 0 0 Kelt: 2016 év. január hó KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS a Szeged, Huszár utca 1 sz. Északi szárny NGSZ irodák elhelyezésével kapcsolatos felújítási munkáihoz Készült: TERC VIP ÖN alkalmazásával Költségvetési összesítő

Részletesebben

Építéstechnológiai adatok

Építéstechnológiai adatok Kivitelezés 2 Tartalom Építéstechnológiai adatok........................................3 Anyagkezelés..................................................4 A teherhordó fõfalak építése.....................................5

Részletesebben

Baumit INFO: 06-33/512-920, -930, -940 06-30/2BAUMIT www.baumit.hu. Baumit termékcsoportok építéshez, felújításhoz:

Baumit INFO: 06-33/512-920, -930, -940 06-30/2BAUMIT www.baumit.hu. Baumit termékcsoportok építéshez, felújításhoz: Baumit INFO: 06-33/512-920, -930, -940 06-30/2BAUMIT www.baumit.hu Baumit termékcsoportok építéshez, felújításhoz: Szerkezetépítés (hőszigetelő habarcs, nehézhabarcs, speciális habarcs) Falazat előkészítés

Részletesebben

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek.

Ismertetõjegyek. Nyomószilárdság Stabil, masszív házat építeni értékálló befektetés. Az YTONG épületek a biztonságot nyújtják Önnek. Építési 1 x1 2 Ismertetõjegyek 3 Tartalomjegyzék Az YTONG ismertetõjegyek.........................................3 Bevezetõ.........................................................4 Az YTONG építési rendszer

Részletesebben