Galgóczi Erzsébet. Törvényen kívül és belül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Galgóczi Erzsébet. Törvényen kívül és belül"

Átírás

1 Galgóczi Erzsébet Törvényen kívül és belül

2 SZENT KRISTÓF KÁPOLNÁJA Bizony, ez menekülés, Zsófikám motyogta a Trabant kormányánál ülő nő. Harminckét éves volt, sovány, kialvatlan és másnapos. Másnapos? Legalább kéthetes. A bekötő úton alig volt forgalom. A műszerfalra mágnesezett óra nyolcat mutatott. Öt órakor indult Budapestről, mert úgysem bírt aludni. Szikrázóan sütött a nap, az út két oldalán a júniusi mezők, mint egy végtelen paletta, a zöld szín minden árnyalatában pompáztak: borsózöld, békalencsezöld, olajzöld, penészzöld, palackzöld, libafoszöld, tengerzöld, haragoszöld, jóllakott zöld Ilyenkor a legzöldebb a határ, később már sárgulni kezd. Mint te folytatta gondolatait. Azért vállaltad ezt a munkát, hogy ne kelljen Pesten maradnod Hogy el ne züllj! El ne idd a tehetségedet, ha ugyan van! Nehogy öngyilkos légy! Átszögezted kezemet és lábamat, megszámláltad minden csontomat Beérkezett a faluba. Zsófia tekintete a háztetőket pásztázta nem látta a kápolna tornyát. Már elhagyta a főteret, ahol a falusi templomnak állnia illik, amikor egy kanyarban, korhadt deszkakerítés mögött, fenyveserdőt pillantott meg, s a fák hegyénél alig magasabb karcsú tornyot. Követve a kerítést, megkereste a bejáratot. Sárga kaviccsal felszórt út egy elhanyagolt kertben, ahova azonban valamikor Európa egész flóráját összegyűjtötték: luc-, erdei- és selyemfenyőn kívül bükk, tölgy, éger, hárs, szil, som, gesztenye, juhar és sok püspöklila levelű fa, aminek Zsófia nem tudta a nevét. Ebben a kertben állt a kápolna. Megkapóan kecses épület volt a homlokzat tompa háromszöge váratlanul, meghökkentően karcsú toronyban folytatódott. A régen meszelt falon alig látható színes foltok ütöttek át a nedvesség vagy egy freskó maradványai? A gyönyörűen vasalt ajtó egyik szárnya tárva. Zsófia leállította a Trabantot, s bement a kápolnába. A két padsor között olcsó kókuszszőnyeg vezetett az oltárig. Nemes vonalú, vörösmárvány oszlopos oltár, amely követi a félkör alakú szentély ívét, és egy nagy méretű, vörös palástú Szent Kristóf-oltárképet keretez. Valaha romantikus színek tobzódhattak a képen: sötétkék víz, sötétzöld mezők, sötétbarna-fekete felhők, bíbor palást de mostanra mindez elmosódott, felhólyagosodott, lepattogzott; az idő, a nedvesség, a viszontagságok rajta hagyták nyomaikat, mint az elöregedett emberi arcon. A kápolna fala fehérre meszelve, rajta primitív kálváriaképek, s közöttük vörösmárvány címerek, elmosódott ábrával és felirattal. Zsófia megállt a vörösmárvány szenteltvíztartó mellett, ujjait bemártotta a hűs vízbe, s az illem kedvéért keresztet vetett. A kápolna levegője jólesően hűtötte bőrét, s bizonytalan érdeklődés kezdett ébredni a lelkében. Az oltárnál egy hetven körüli, testes, tempós mozgású pap misét celebrált. Zsidányi Timót esperes gondolta Zsófia, aki a megrendelést aláírta. Kerek, kajlaorrú arcán is dús zsírpárnák, mégis, ez a kövér arc, az élénkpiros ajakkal és a nagy szürkéskék szemekkel nyílt és kifejező volt, mint egy gyereké vagy színészé. Elmélyülten mormogta a mise textusait, ám húsos orrcimpáinak élénk szimatolása s a szája körül föl-földerengő mosoly elárulta, hogy érzékeli a szűk ablakokon bevetődő júniusi napfényt és az oltár vázáiban illatozó friss rózsacsokrokat. Rajta kívül csak egy nyolcvanéves, meszelősovány, fürge mozgású öregasszony vett részt a misén, otthonosan mozgott, mint saját konyhája, kamrája és az ura betegszobája között: ministráns, sekrestyés és harangozó egy személyben ezenkívül takarítónő, oltárdíszítő és az egyházközség pénztárosa.

3 A két öreg összeszokottan végezte mindennapi dolgát, de figyelmüket nem kerülte el, hogy egy idegen lépett a kápolnába. A hatalmas napszemüveg mögött alig látszik az arca, valószerűtlenül vékony alakján rafinált egyszerűségű indigókék nadrágkosztüm, tojáshéj színű blúz, cipő, retikül ez árulja el, hogy nő. Elmozdult a szenteltvíztartó mellől, hangtalanul lépkedett a falak mentén, megbámulta a vörösmárvány nemesi címereket, a rácsos gyóntatószéket, a pislogó örökmécsest. Mise végeztével a két ember után bement a sekrestyébe. Levette napszemüvegét, egészségtelenül sápadt arcán udvarias mosollyal kezet nyújtott. Jó napot, esperes úr. Tűű Zsófia vagyok, restaurátor. A penészfoltos, nyirkos falak között, a görbe, fejkendős, szürke ruhás öregasszony mellett olyan volt, mint egy üde lehelet. Az öreg pap meglepődve, kedvtelve bámult rá, szeme gyöngédséggel telt meg, kicsattanó piros ajka mosolyra húzódott. Megszorította a lány kezét. Magát küldték? Küldték? Zsófia arca megrándult. Kiügyeskedte magának a vidéki munkát. Örülök, hogy magát küldték, kedves Zsófia Szólíthatom igy? Zsidányi Timót. Ő mutatott az öregasszonyra egyházközségünk pénztárosa, Ágnes néni. Linkai Pálné. Az öregasszony élénken elmosolyodott. Maga a templomfestő? Hát olyasféle. A pap félig elfordulva kibújt a karingből. Alatta sötétszürke civil ruhát hordott, könnyű, fehér inggel. Megkapta a dokumentációt? Igen. Zsófia a sekrestyét vette szemügyre. Boltozatos mennyezete az egyik sarkán a földig ért, olyan volt, mint egy nagy kemence. A fényképek alapján nem gondoltam ilyen érdekesnek Azt hiszem, esperes úr, megérné az egész kápolnát restaurálni, nem csak az oltárképet. Nincs rá pénzünk. Ezt is a hívek adták össze. Az öregasszony a miseruhákat gondosan összehajtva befektette egy régi, faragott sublótba. Váratlanul fölemelte hangját. Én megmondtam, esperes úr, hogy ne csak a templomban gyűjtsünk! Ki jár ma már templomba? Egy-két magamfajta öregasszony! Az egész faluban kellett volna gyűjtenünk. Kérni a tanácstól! A téesztől! Kinek van ma pénze falun? A termelőszövetkezetnek! Ha uszodát tudnak építeni, a templomra is adhatnának! Én előre megmondtam! Nem olyan nagy érték ez a kápolna, Ágnes néni! magyarázta türelmesen az esperes. Valamikor az ezerhétszázas években építették. Ilyenre nincs az egyházmegyének pénze. A müemlékhivatalnak sincs Ami van nekik, az kell a Püspökvárra, a székesegyházra megint találtak a szomszédságában római falmaradványokat meg a lébényi templomra A hivatalok a kutatómunkát elvégezték, de a restaurálást már nem vállalták, mert a pesti restaurátorra nézve tapintatosan elhallgatott. Tudom Zsófia megvonta vállát. Jelentéktelen munkának tartják, ugye? Cigarettát vett elő táskájából, de tekintettel a szent helyre, nem gyújtott rá, pörgette az ujjai között. Magyarországon olyan kevés a műemlék, hogyha egy kétszáz éves pincét találunk, azt is kötelességünk megóvni.

4 Az öregasszony elbúcsúzott. Aztán szépre tessék ám festeni! Az esperes megállt a hajó közepén, s a nézgelődő Zsófiának magyarázta: Urasági kápolna, a Szemerédyek építették. Régi nemesi család, ezer hold földön gazdálkodtak. A kastély most iskola. Az uradalmi épületekből áll még a kocsma; az istállókat, pajtákat, magtárakat negyvenötben széthordták a cselédek Téglánként Sajnos, jellemző, hogy a kocsmának megkegyelmeztek. Az oltárképre mutatott. Szent Kristóf, az útrakelők és a kincskeresők védőszentje. Ismeri a legendáját? Zsófia bólintott. Amikor Krisztus urunk a földön járt Szent Péterrel, át akartak menni egy folyón, de nem tudtak, nem találtak ladikot. Éppen arra ment Szent Kristóf, először Pétert vitte át, azután visszajött Jézusért. Amikor a folyó közepén vitte, megszólalt: Uram, Teremtőm, tán az egész világot viszem? Éppen most azt viszed, felelte Jézus Egy másik legenda szerint Kristóf elindult a legnagyobb kincs feltalálására, és a legnagyobb kincs: Jézus meglelése Nyilván ez avatta őt a kincskeresők patrónusává. Elég megviselt állapotban van jegyezte meg Zsófia, közelebb lépve az oltárhoz. Nagyon régi lehet És talán nem is mindig lógott itt. Pincében, kriptában rejtegethették A pap nem figyelt rá, tűnődve állt a templom közepén. Harminc évvel ezelőtt, ben a hívek templomot akartak építeni, mivel ez kicsi, nem fogadta már be őket. Akkor még vallásosak voltak az emberek. Ha megszólalt a déli harangszó, aratás közben a mezőn is elimádkoztak egy Úrangyalát Most meg csak egy oltárképre valót adtak össze Ilyen nagy idő harminc év? Zsófia a szentély beugrójában fölfedezett egy kicsi, fehérre meszelt, majdnem rejtett ajtót. Ez a kriptába vezet? Nem volt kíváncsi, még kevésbé izgatott a kérdés, az esperes mégis fölütötte fejét. Honnan gondolja, hogy kripta is van? Urasági kápolna, a család nyilván ide temetkezett. Megnézhetem? A pap kutatva, rejtett aggodalommal nézte a fővárosból érkezett ismeretlent. Sokára kérdezte: Mit akar látni egy kriptában? Zsófia nem értette a vonakodást, kissé türelmetlenül felelte: Ami van! Falakat. Köveket. Címereket. Sírfeliratokat. Szarkofágokat. Domborműveket mit tudom én. Nincs itt a kulcs mondta a pap habozva. A plébánián őrzöm. Zsófia, aki az imént még csak rutinból kérdezett rá a kriptára, a pap érthetetlen vonakodása után most már csalódottságot érzett. Jó, majd máskor. A kápolnát elhagyva, a júniusi meleg, a napfény, a kastélykert burjánzó vegetációja olyan sűrűn ölelte körül őket, mintha más közegbe léptek volna. A fák mélyéről a kastély okkersárgája derengett ide. A kápolna külső fala mellett néhány mohos, elhanyagolt, eldőlt, csáléra álló sírkövet fedezett fel Zsófia. Ide kik temetkeztek? A Szemerédy család nem teljes jogú tagjai. Menyek, akik nem szültek gyereket Kétnapos csecsemők Egy svájci társalkodónő Nagyon elmosódottak a feliratok. Az esperes bezárta a kápolnát, s a nagy, díszes kulcsot jókedvűen lóbálta az ujján. Mintha megkönnyebbült volna.

5 Reggelizett már? Szívesen látom. Zsófia Trabantja annyira zsúfolva csomagokkal, hogy a hátsó ülésen nem lehetett kilátni. A nő még hátragyömöszölt néhány szatyrot. Üljön be, esperes úr Tehát mégis a kriptába temetkeztek. A parókia nyolcablakos saroképület, tekintélyes lehetett valamikor, de ma már ódon dézsmaháznak látszik a körülötte rikító emeletes, vadonatúj parasztházak mellett. A fedett kapuboltozat alatt egy négyökrös szénásszekér is befért valaha. Az udvarra széles, oszlopos tornác, folytatásában üvegezett ámbitus nézett. A gondosan megművelt hatalmas udvaron virágoskert és konyhakert osztozott. Rengeteg a virág, futórózsa, bokorrózsa, orgonabokrok, gladiólusz, begónia, büdöske, többszínű rezgő, muskátli, flox, cinea Zsófia elámult ettől a tobzódástól, az esperes büszkén figyelte az arcát. Gyönyörű! suttogta Zsófia. Így is lehet élni, nem virághullák között, amiket elfelejt megöntözni, mert mással van tele a feje. Szeretem az életet magam körül mondta szerényen az esperes. Valamikor egy egész jobbágy telke volt a falusi plébánosnak, huszonöt hold. Most is járna nyolcszáz négyszögöl a téesztől, de mit csinálnék vele? Arra is alig kapok embert, hogy az udvart fölássa, elvesse, megkapálja. A konyhakertben egy hajladozó nőalakot pillantott meg. Fölemelte hangját: Piróka, vendégünk van! Ötven körüli nő, rikító pongyolában és rongyos, széttaposott, sötétkék kismamacipőben lomhán csoszogott elő a kertből. Bal kezében kis szalmakosárban frissen szedett retek, földtől maszatos jobbját kézfogásra nyújtotta. Húsos arcán udvarias, begyakorlott mosoly. Tűű Zsófia, restaurátor.örvendek. Sokat hallottunk már a művésznőről. Zsófia elképedt. Rólam? Ebben a faluban? Engem még a szakmában is alig Piróka hirtelen szinte rátámadt. Mennyibe kerül Pesten a retek? Retek? csodálkozott Zsófia. Fura ez a házvezetőnő! Sokat hallott rólam, és ez a retek! A konyak árát talán meg tudnám mondani. Fogalmam sincs, Piróka. Piróka kivette a leggirhesebb retket a kosárkából, s diadalmasan meglengette a két ember orra előtt. Nálunk ez az egy darab retek, mit gondol, mennyibe kerül? Húsz forintba! Mert ebben az a kétszáz tő gumós begónia is benne van, amit Pestről, a Rozmaring téeszből hozatott az esperes úr, a kertésszel együtt, aki elültette. Hát úgy fogyasszák! Az esperes bűntudatosan elmosolyodott. Én még otthon tanultam az apámtól: Verjen meg az Isten gyöpös udvarral, rossz szomszéddal Nem szebb ez, mint egy gaztenger? A piros téglás veranda is tele volt virággal: a falakról futónövények hullottak alá, mint leheletfinom zöld fátylak. Széles volt és hosszú, kiöblösödő részében kerti bútorokkal pihenő, és négy szobára szolgált bejáratul: hálódolgozószoba, ebédlő, tanácsterem és káplánfülke. A kanyarban lengőajtó, mögötte a fürdőszoba, konyha, spájz, személyzeti szoba. Piróka terítéke impresszionista csendéletre és belvárosi hidegkonyha pultjára emlékeztetett: több rekeszes porcelán tálban szalámi, kolbász, szalonna, sajt, vaj, lágy tojás; fonott csónakban

6 kenyérszeletek, fateknőcskében a frissen szedett retek, s könnyedén odavetve zöld mázas korsóban három szál piros rózsa. Fehér damasztabrosz s ugyanilyen szalvéták. Az esperes sietve, élvezettel zabál. Egyszerre töm a szájába mindent: sajtot, szalonnát, vajas kenyeret, lágy tojást. Zsófia étvágytalanul kényszerít magába néhány falatot, inkább a papot bámulja lenyűgözve. Miután az apja hazajött hadifogságból, néhány évig ugyanígy falta az ételt, bal karjával védve a tányért, nehogy elvigye előle valaki. A papnak is nyomorúságos évei lehettek valamikor? A nagy sietségben egy csöpp lágy tojás a fehér ingre fröccsent. Az esperes bűntudatosan nézte egy pillanatig, aztán az asztalkendőt megkésve a térdéről a nyakába tűrte. Nem buták az angolok. A szalvétát a nyakukban hordják, nem a térdükön, mint a franciák. Egy kiadós nyelés után hozzátette: Sajnos, a háború végén nagyon kiábrándultam belőlük. Zsófia eltolta a tányért, s megkönnyebbülten cigarettára gyújtott. Angol megszállást várt? Természetesen Melyik értelmiségi nem? Talán csak a papság. Én úgy mondanám: minden katolikus. És úgy jobb lett volna? Az esperes letörölte szája környékéről az ételek nyomát, a szalvétát ledobta, és székestől eltolta magát az asztaltól. Piró! A lengőajtóban megjelent a házvezetőnő a kávéval. Vigye innen ezt a sok ételt, látni se bírom! Az asszony nagy fatálcára szedte az asztalt, s közben fölfedezte a fehér ingen rikító sárga foltot. Kifakadt, otthonos, összeszokott zsörtölődéssel. Tizenhat éve könyörgök, hogy a szalvétát kösse a nyakába! Ha már leeszi magát, mint egy kisgyerek. No, no, Piróka dünnyögte restelkedve az öreg, a tojásfolt kijön. Kijön, kijön! Akkor parancsoljon rá, hogy menjen ki! Kijön, ha kimosom s lúdtalpasan elcsoszogott a konyha felé. A pap cukrot tett a kávéjába, s elgondolkodva kavargatta. Hogy jobb lett volna-e? Nézze! Egy pap föltétlen engedelmességgel tartozik az egyháznak. De engem az élet, úgy is mondhatom, a történelem megtanított arra, hogy ez nem olyan egyszerű. Mert mi az egyház? A vatikáni zsinat? A bíborosi körlevél? A püspöki kar? Az egyházba beletartoznak a hívek is, ugye? Én egész életemben falusi pap voltam, tehát az én hiveim a falusi parasztok, úgy is mondhatnám: a nép. A nép a háború végén ugyanúgy az angolokat várta, mint én vagy fordítsuk meg, ha akarja: én ugyanúgy gondolkodtam és éreztem, mint a nép. Akkor még szó sem volt felszabadulásról. Maguk a felszabadítók sem tartották magukat felszabadítónak Elmosolyodott. Van egy kis dokumentumgyűjteményem, majd egyszer megmutatom, ha érdekli. Nos, egy buzgó tanító tavaly kiállítást akart rendezni a felszabadulás eseményeiből. Megdöbbenve vette tudomásul, hogy minden negyvenötös parancs, felszólítás, rendelet, plakát így van aláírva: Ivanov, a megszálló hadsereg parancsnoka Nos, ha a népnek most így jobb, ahogy van, akkor nekem is így a jobb. A népnek így a jobb mondta meggyőződéssel Zsófia.

7 Ilyen jól tudja? kételkedett a pap. A szüleim téesz-parasztok felelte Zsófia. Anyám azt szokta mondani: kár, hogy nem negyven évvel ezelőtt kezdődött ez a mostani világ. Az esperes fölhajtotta a kihűlt kávét. Vétek ilyen szép napon politizálni! Mikor akarja elvinni az oltárképet? Ugyanis a téesztől előre meg kell rendelni a fuvart. Nem viszem el mondta Zsófia. Megcsinálom itt. Itt? csodálkozott a pap. Mindent magammal hoztam, ami szükséges. Én azt hittem kezdte az esperes bátortalanul, egy műterem mégis Nyáron egy templom is kitűnő műterem mondta a nő. Pedig nem tudtam, hogy uszoda is van a faluban Egy kollégám a Balaton-parton kibérelt egy kápolnát. Ott lakik, fest, kiállítást rendez, vendégeket fogad. Nyugtalanul elnyomta cigarettáját, s nyomban másikra gyújtott. Maga elé meredt. A pap csak most vette észre, milyen keserű, sápadtszürke, meggyötört a nő arca. S a szeme! Homályos, mintha eltörtek volna benne egy pálinkásüveget. Esperes úr mondta visszafojtott keserűséggel, hónapok óta nem bírok aludni! Már gyűlölöm a lakásomat! Két éve kaptam, műterem, saját fürdőszoba, minden este örültem, hogy hazamehetek. Úgy rendeztem be, ahogy a fecske rakja a fészkét, szalmaszálanként. Ide egy polc, oda egy állólámpa, kis szőnyeg az ágy elé Most meg irtózom tőle Észrevette az öreg férfi zavarát, elrestellte kitárulkozását, s csak gondolatban tette hozzá: Most meg csak akkor vetődöm haza, ha már az utolsó kocsmát is bezárták Budapesten. A pap lesütött szemmel, óvatosan kérdezte: De ugye, nem a kápolnában óhajt lakni? Jaj, dehogy! Ha segítene egy jó szobát találni, esperes úr! Kijárhatnék Püspökmonostorról, de nincs pénzem szállodára. A pap habozott. Itt elférne, a káplán szobája üres, szívesen is látnám De attól félek, a hívek nem vennék jó néven. És Piróka? gondolta Zsófia, s átmenet nélkül, pajzánul az öreg férfira nevetett. Ilyen jó véleményük van az esperes úrról? Az öregember húsos arcán két vörös folt jelent meg, s hirtelen az abroszt kezdte bámulni. Zsófia elámult: jó isten, ez az öreg férfi még úgy tud pirulni, mint egy szűzlány? S milyen megható, hogy palástolni akarván zavarát, egyre terjed rajta a vörösség. Nézzük csak, nézzük csak motyogta lesütött szemmel, hogy időt nyerjen. Nagy sokára szólalt meg: Ágnes néni! Linkai Pálék házát a falu túlsó szélén találta meg. Legalább ötven holdjuk volt becsülte föl, amikor kocsiját a hídon hagyva, belépett a hatalmas udvarra. Körben még mindig álltak a masszív, fölöslegessé vált gazdasági épületek, mert a kopár udvart csak tyúkok, csirkék, kacsák serege birtokolta. Közepén szivattyús kút, amely a maga idejében forradalmi újítás lehetett. Az udvar szőlővel beültetett kertben folytatódott.

8 A téglalap alapú ház verandáján Ágnes néni szívesen, szinte örömmel fogadta a templomfestőnőt. Hamar tisztázták, hogy itt ellakhat bármeddig csak a lakbérről nem akart hallani. Zsófia hagyta lesz még erre idő. Az öregasszony, akinek testi és szellemi fürgesége meghazudtolta nyolcvan évét, büszkén nyitogatta előtte a három szoba ajtaját, amelyek a harmincas évek főjegyzői meg kántortanítói lakását utánzó kombinált bútorokkal voltak berendezve. De a pohárszékben porcelán s a sárgára lakkozott padlón perzsaszőnyeg is akadt. Ágnes néninek pergett a nyelve: Innen az apósomék haltak ki tíz évvel ezelőtt, ebben a kettőben pedig valamikor nagy volt a vendégjárás. Ha most annyi borom lenne a pincében, amennyit a drága esperes úr megivott nálam, igaz, akkor még nem volt esperes, csak egy jókedélyü falusi pap De jártak ide igazi urak is, ugye, bíró volt az uram, választások előtt mindig levizitelt nálunk a képviselő úr, a Pálffyak birtoka itt volt a közelben Pálfán, mindig ők voltak a képviselők, járt itt gróf Pálffy István, aztán az öccse, a Fidél, akit negyvenöt után fölakasztottak Megfelel? de annyira aggály nélkül kérdezte, hogy Zsófia nem mert nemet vagy talánt mondani. Az asztal kerek, csipketerítő rajta, azon porcelán hamutartó, dísznek, csikk alig fér bele, aztán egy nagy porcelán váza, egy díszes gyertyatartó (templomi?), továbbá egy porcelán fedelű, ezüstkapcsos imakönyv szegény apáca húgomé volt, évtizedek óta mozdítatlan együttesben. Hogyan fog ezen rajzolni, szerkeszteni, vázlatokat készíteni, esetleg levelet írni? Mire munkaképessé rámolja az asztalt, lehet, hogy elmegy a munkakedve. A fal mellett kanapé, fekvőhelynek keskeny, kényelmetlen, és nincs mellette éjjeliszekrény, olvasólámpa. A kombinált szekrénysorban nem szokott lenni akasztós rekesz. A sarokban tükrösszekrény sok fiókkal, ott talán elférnek cipői meg könyvei. Nem baj, majd valahogy átrendezi, magához idomítja a Pálffy grófokat látott szobát. Ágnes néni benyitott a negyedik szobába, amelyben két ágy állt egy Ghirlandaio Szűz Mária-olajnyomat alatt, s az egyik ágyban, hófehér huzatban egy hófehér hajú, hófehér bajuszú, frissen borotvált, kifejezéstelen arcú férfi feküdt. Az uram. Zsófia megtorpant az ajtóban, s riadtan bámult befelé. Ágnes néni az ágy alól előkapott egy Komfort szagtalanítót, gyorsan befelhözte vele a szobát, és suttogva folytatta: Öt éve fekszik. Elesett a fürdőkádban, s megbénult a gerincében valami ideg. Nem fáj semmije, csak mozogni meg beszélni nem bír Az esperes úr szerint a középkorban úgy hívták ezt a betegséget: inaszakadt. Visszadugta a légfrissítő palackot az éjjeliedény mellé, s a beteg fölé hajolt: Pali? Kérsz limonádét? Az öregember arca mozdulatlan maradt, csak a bal szemével hunyorított, hogy nem. Zsófia irtózva nézte azt hitte, csak a bibliában léteznek inaszakadtak. Ágnes néni feléje fordult: Látja, ért mindent. Talán még a televíziót is érti Legalábbis nem zavarja. Az ággyal pontosan szemközt állt a nagyképernyős készülék. Én minden este nézem. Mi szórakozása van már egy vénasszonynak? Csak beszélni nem beszél. Öt éve.

9 Ágnes néni panasz nélkül, nem önmagát, hanem az urát szánva mondta ezt, Zsófia fülében mégis úgy hangzott, mint egy segélykiáltás. Ezt a napját arra szánta, hogy kipakoljon, berendezkedjen. Az öreg parasztasszony megértőbbnek bizonyult, mintsem gondolta. Kis szekrény került az ágy fejéhez, éjjelilámpa a falra, akasztó a ruháinak. Csak a gömbölyű asztal maradt a csipketerítővei, mert a ház két szögletes asztala, a konyhai és a verandai ezen a kacsák répalevelét vágták elcsúfította volna a szobát. Ágnes néni készségesen segített neki, ágyneműt adott, pompás ebédet, feketekávét, fürdőszoba-használatot viszonzásul meg kellett hallgatnia. Zsófia akkor is végighallgatja az öregasszonyt, ha nem kap tőle semmit, annyira tehetetlenné tette a szánalom; folyton maga előtt látta az inaszakadt férfit, akit öt éve gondoz, mosdat, pelenkáz egy nyolcvanéves öregasszony, aki már maga is gondozásra szorulna. Hogy mer ő szenvedni ilyen sorsok mellett? Megtudta, hogy Ágnes néninek sohasem volt gyereke. Hogy melyikünk hibájából, Zsófika, már megbocsásson, az unokám lehetne, sohase derült ki, mert ugye, akkor még nem értettek ehhez az orvosok. Hiába imádkoztam a Jóistenhez, nem segített rajtunk, ő jobban tudja, miért. Volt egy húgom, annak nyolc gyereke született három holdra, először a harmadik gyereket, egy kislányt kértem tőlük örökbe. Nem szívesen adták, de hát a nagy vagyon meggyőzte őket, a kislány kis motyójával idekerült. Nem volt annak csak egy rongyos bugyikája. A következő hetivásáron felöltöztettem; cipő, kiscsizma, nyúlszőr bunda ötéves volt és olyan kis növésű, aranyos, formás, az uram azt mondta: ki lehetne tűzni brossnak, mégse tudott nálunk megszokni, éjjel-nappal sírt, egy hét múlva vissza kellett adnom, nem birtam nézni a szenvedését. A húgom hetedik gyereke megint ilyen formás, ügyes kislány volt, azt is örökbe kértem ugyanúgy jártam vele, mint a nővérével. Lehet, hogy bennünk volt a hiba? Vagy az Úristen rendelte másképp? Próbálkoztunk aztán mi mindenféle rokon gyerekkel, még egy fiatal szolgalegénnyel is akinek persze kikötöttük, hogy csak akkor nősülhet meg és csak azt a lányt veheti el, akit mi akarunk, hát tizennyolc éves korában nem itt hagyott bennünket? Elvette a falu legszegényebb lányát Később beletörődtünk, hogy saját nevünkre íratott gyerekünk nem lesz, de nem féltünk a jövőtől; ekkora vagyonért bárki eltart bennünket öregségünkre Aztán negyvenötben megváltozott a helyzet, a fiatalok elmentek gyárba, egyetemre, rendőrnek, katonatisztnek, már nem vonzotta őket a föld Később, amikor bekényszerítettek a termelőszövetkezetbe, végképp elromlott minden. Nem maradt semmink, csak a ház meg a kert. Ha szegény volna a nép, még azért is kapkodnának, de mindenki új házat akar, saját portát Szegény húgom, a nyolcgyerekes, sorra lakja a gyerekeit, mert sehol sem tűrik egy-két hónapnál tovább. Pedig a saját gyerekei! Mit várhatok én? Ha meghalunk, majd tolonganak az örökösök, marakodnak majd, de két ronccsal nem kell senkinek Van még egy rokon gyerek, az idén végez az egyetemen, az mintha hajlana rá. Meglátjuk Estére kelve Zsófia szétmállott koporsónak érezte magát, visszautasította a televíziónézést, a Trabantból titokban a szobájába vitt egy üveg örmény konyakot, de már egy decispohárnyitól elnehezedett a feje. A nyitott ablakon fűszeres, hűs növényszag hullámzott be a kertből. Levetkőzött, a ropogós takaró alá bújt, az éjjelilámpára sem volt szüksége. Végre el is tudott aludni.

10 Zsófia a kápolnában rendezte be műtermét. A templomfestőnek mindig akadt bámészkodója. A munka első napján Ágnes nénivel a termelőszövetkezeti irodában kértek segítséget. A sápadt, komor arcú nő, aki körül vibrált a levegő, talán valami kielégületlenségtől, olyan izgatóan hatott a falusi férfiakra, akik naptól leégett, húsos asszonyokhoz voltak szokva, hogy maga a vezérkar ajánlkozott segítségül. Létrákkal, bakokkal, kötelekkel, kalapácsokkal, franciakulcsokkal fölszerelve vonultak a kápolnába, félnapi munkával leszerelték az oltárképet, amelyről akkor derült ki, mennyivel nagyobb, mint amekkorának látszott, amikor a négy bakra fektették a padsorok előtt. Zsófia sörrel kínálta őket, amelyet a szenteltvíztartó sós vízében tartott hidegen. A Trabant csomagtartójából segítettek berámolni a templomfestő szerszámait, festékesdobozait, fényképezőgépét, rejtélyes ládikáit, munkaruháját a szivárvány minden színében játszó farmernadrág olyan kemény a beleszáradt festéktől, hogy magától megáll a padlón, a kápolnát is eltolják, ha az idegen nő úgy kívánja. Vonakodva távoztak el, s azután mindennap benéztek, nincs-e a templomfestőnek valamire szüksége. De benéztek mások is: az esperes, a kastélyiskolából a tanárok, a gyerekek miatta késtek el az óráról, ismeretlen öregasszonyok baktattak be egy Miatyánkot el mormogni, és a téesz-irodán megismert egyik férfi, akiről Zsófia hamarosan megtudta, hogy az elnök milyen ügyesen tudjuk a mondatainkba szőni, mosolygott magában; amióta elnök vagyok, most látom először a templom belsejét naponta kétszer fölajánlotta a gazdaság szolgálatait, lakatos-, asztalos-, kovácsmunkát, teherautót, kőműveseket. Ötven körüli, magas, erős férfi volt, aki nem puhult, nem testesedett el a fizikai munka hiányától, borotvált arcán, melegbarna szemében valami szomorúság lappangott. Zsófia szívesen beszélgetett vele, és fontos dolgokat tudott meg tőle. Azért nem értem a plébános urat morfondírozott egy ízben, ben a falu összeadta egy új templomnak az árát. Egymással versenyeztek a parasztok, ki ad többet. Az apám húszholdas gazda volt, 1600 forintot adott. Örök riválisa, egy Barta István nevű paraszt erre 1602 forintot jegyzett. És a plébános úr rábeszélte az embereket, hogy templom helyett építsenek kultúrházat. Az fel is épült. Ma is működik. Szombat-vasárnap mozielőadás is van, ha szeret moziba járni De hogy éppen a pap beszélje le az embereket Egy másik alkalommal elmélázva mesélte: Gyermekkoromban hallottam nagyanyámtól, hogy a püspökvárat és a pannonhalmi székesegyházat alagút köti össze, éppen a mi falunkon keresztül, mert abban az időben a Szemerédyek nagy törökverő hősök voltak. Lehet benne valami Amikor aknát ástam a kútmotornak, három méter mélységben hirtelen kilyukadt a gödör oldala. Lejjebb ástam, hát egy fél méter magas alagút bukkant elő. Gyertyát gyújtottam, s bemásztam az alagútba. Körülbelül három métert haladhattam benne, amikor elaludt a gyertya nyilván valami mérges gáztól. Kihátráltam, s mert sürgős volt a kútmotor, becementeztük az egész gödröt, az alagút nyílását is, gondolván, hogy egyszer majd utánanézek, mi is lehetett ez, s hova vezethet Persze, azóta se került rá sor. Pedig a gyerekeim minden nyáron unszolnak, hogy ássuk ki az alagutat, megtaláljuk a kincseket. Milyen kincseket? kérdezte Zsófia szórakozottan, miközben óvatosan vakargatta Szent Kristóf fölhólyagosodott, lepattogzott szemét. A háború alatt elásták a Püspökvár és a székesegyház kincseit, állítólag azóta se kerültek elő. Lehet, hogy a németek vagy az oroszok megtalálták s elvitték, mint a szent koronát, ami azóta is

11 Amerikában volt, most hozták haza, láttam a televízióban, de lehet, hogy még mindig elásva lappang valahol Az ötvenes években a mi papunkat is zaklatták az ávósok Maga honnan tudja ezt? kérdezte Zsófia. Falun mindenki tud mindent legyintett a férfi. Még többet is, mint ami igaz Ágnes néni húga, miután megszűntek az apácarendek, a plébános úrnál volt házvezetőnő. Ő elmondta a nénjének, Ágnes néni meg a falunak Megtudta az elnöktől, akiért nemegyszer a traktorosok brigádvezetője nézett be a kápolnába, hogy aztán ő is ott ragadjon, hogy Linkaiék adtak legtöbbet a templom építésére, háromezer forintot, de amikor kiderült, hogy kultúrház épül belőle, felét visszavették, mert Ágnes néni szentes család sarja, fiatalkorában gyalog elzarándokolt Mária Zellbe, a környékbeli zarándokhelyekre: Csatkára, Szentkútra, Fehérvárra pedig szinte minden évben, hogy a Szűzanya segítsen rajta, áldja meg gyerekekkel Megtudta, hogy Piróka a legöregebb püspökvári kanonoktól, annak halála után került ide Megtudta, hogy három kocsma van a faluban, két eszpresszó és egyetlen húsbolt Megtudta, hogyha szereti a sört gyengéd pillantás a szenteltvíztartó-hűtőbe, mert az elnök is kedveli, ajánlatos hét közepén beszerezni, mert szombatvasárnap szinte sohase kapható Megtudta, hogy továbbá megtudta, hogy S megtudta Zsófia, hogy sűrűbb, mozgalmasabb, elevenebb, érdekesebb közegbe került, mint az a beszűkült, megmerevedett állapot, amiben hónapok óta él ha életnek lehet nevezni az óriáskígyó hipnotizálta kisnyúl megadó szűkölését, és megtudta, hogy a legutóbbi téeszelnök-válság óta ő a legnagyobb szenzáció a faluban. Mindennap addig dolgozott, ameddig látott. Akkor benzinnel ledörzsölte kezeit, kibújt szivárványszínű nadrágjából, beöltözött pesti művésznőnek, s a kápolna súlyos kulcsát lóbálva bandukolt hazafelé. Szerette ezt a hosszú gyalogutat, a meleg por-, virág- és szénaszagú alkonyati falun keresztül, ahol a téren gyerekek futballozlak, asszonyok trécseltek tejeskannával a kezükben, férfiak bicikliztek haza a mezőről, s az útba eső kocsmánál a többi kerékpárra döntötték a magukét, hogy zárórakor nagy nehezen szétválogassák; öregasszonyok locsolták és söpörték a cementezett járdát, s az országúton az autók megálltak és behúzódtak az árokpartra, hogy utat engedjenek a csordának. Két kocsma és egy presszó mellett vezetett az útja Ágnes nénihez megállta, hogy a kocsmákba ne nézzen be. De a Rozmaring nevű presszónál, amit csak Önitatónak neveztek, felőrlődött ellenállása, s lehajtott egy vagy két féldecit, hogy Linkaiék házának légkörét, legalábbis így indokolta magának, el bírja viselni. Nem mindig talált üres asztalt, de ilyenkor felugrott két-három férfi, akiket valószínűleg ismert a templomból, különben nem merték volna aranyos festőnőnek, kedves művésznőnek szólítani, s az asztalukhoz invitálták, kínálva a maguk söréből, borából. Udvariasan elhárította, s inkább a zsúfolt pultnál, ahol soron kívül kiszolgálta a szakállas pincérfiú, hajtotta föl italát. Ágnes néni konyhájában étvágytalanul evett egy-két falatot; az öregasszony még mindig nem nyilatkozott, mennyit kér vagy mennyit fogad el a teljes ellátásért, meghallgatta Ágnes néni beszámolóját a nap jelentéktelen eseményeiről: kinyűtte az elszáradt borsószárat, a boltban nem kapott citromot, miből készít a betegnek limonádét?, a gázpalackot a szomszédban lakó vénlány tolta haza a telepről holott Zsófiát csak az érdekelte, kapott-e levelet? Két mondat közt könnyelműen tartott szünetnél gyorsan elbúcsúzott, s bemenekült a szobájába. Néha szívesen

12 megnézte volna a televíziót, de háta mögött a béna, kifejezéstelen tekintetű inaszakadttal majdnem hideglelést kapott. A csipketerítőn két napilap várta, az országos és a megyei, néha egy képeslap külföldről, valamelyik úton levő barátnőjétől a levél soha. Ettől egész napi fegyelme úgy löttyedt össze, mint egy kiszúrt gumicsónak, és süllyedni kezdett lefelé, önmaga alá. Pánik fogta el a négy faltól, az egyedülléttől, menekülni szeretett volna, elfeledkezni arról, aki megalázza és mégis vágyakozással tölti el, s ez megsokszorozza a megaláztatás kínját Pedig hát mit várt attól a levéltől? Hogy visszahívja Budapestre, ahonnan elmenekült? És ha visszahívja, visszamegy? Akkor a menekülés is elhibázott lépés volt Odahaza ilyenkor nyakába vette a várost, céltalanul gyalogolt a körutakon; a sugárutakon, egy konyakra, nem többre, betért minden útba eső vendéglőbe, kocsmába, eszpresszóba, talponállóba, válogatás nélkül, míg elkortyolta, tekintetével végigpásztázta a termet, hátha megérinti egy arc, akivel kedve volna beszélgetni vagy esetleg új alapokra fektetni az életét De nem volt arca az embereknek hova lettek az arcok? A lélek miféle tektonikus mozgása temette be az arcokat? Szeretett volna visszamenni a presszóba, üldögélni a zsivajban, emberszagban, pálinkabűzben, míg el nem kábul és hátha van ott egy arc is, de belátta, hogy nem teheti meg. Ő itt nem az éjszaka egy névtelen boldogtalanja, mint Pesten hanem a templomfestő, az esperes úr megbízottja. A Trabant csomagtartójából becsempészte a második üveg örmény konyakot nem merte az éjjeliszekrényben tárolni, fölhajtotta a csipketerítőt, papírt fektetett maga elé, s levelet kezdett írni. Ahogy fogyott a konyak, úgy lett a levél egyre zavarosabb, az írás egyre kuszább. Éjfélkor bekapcsolta a rádiót, s míg hallgatta a híreket, összegyűrte a sok bemocskolt papírt, s elégette a hamutartóban. Egy öregember életében lassacskán minden szertartássá válik. Piróka a dolgozószoba legkényelmesebb karosszékét a televízió elé gördítette, melléje emelt az ablak elől egy kovácsoltvas virágtartót, a virágtartóra egy-egy tálkába korai cseresznyét és sajtos-sós aprósüteményt készített, bekapcsolta a televíziót, meggyújtott egy falikart, s míg az esperes elhelyezkedett, gyorsan megágyazott a keskeny heverőn. Egy íróasztal volt még a tágas szobában, tabernákulum, bárszekrény, a szabad falfelületeket könyvespolcok takarták, tetejükön gondosan összeválogatott parasztköcsög-gyűjtemény. A két ablak között a falon fából faragott primitív feszület, alatta imazsámoly. Az esperes figyelmesen bámulta a híradót, a Sínai-félszigeten dúló harcokat, a földrengést, az árvizet, a repülőgép-szerencsétlenséget s a többi szörnyűséget, amit az újság és a televízió az összezsugorodott földgolyóról a népek reggelije és vacsorája mellé tálal, s miközben megrendítette az áldozatok sorsa, mélyen bent meghitt örömet érzett, hogy mindezt innen a karosszék biztonságából figyelheti. Észre sem vette, amikor lenyomták a kilincset, és Zsófia lépett a szobába. Óvatosan megállt a pap háta mögött, s amikor az időjárásjelentés is elhangzott, megérintette a vállát. Nem haragszik, esperes úr? Behoztam a kápolna kulcsát, s gondoltam

13 Noha a televízióban a Delta című műsor következett, sok érdekes újdonságot ígérve a tudományok területéről, a pap mégis örült a látogatónak. Eloltotta a televíziót, és leültette Zsófiát. Mivel kínálhatom meg? Vacsorázott már? Nemigen szoktam Piróka! kiáltotta a pap, s hogy a házvezetőnő bedugta kócos fejét az ajtón: Adjon enni a művésznőnek! Inkább innék, ha van mondta Zsófia, és szerényen mosolygott hozzá, hogy ellensúlyozza pimaszságát. Az esperes észrevette már a szenteltvíztartóban hűlő sörösüvegeket. Tanácstalan volt: szóvá tegye-e? Örmény konyak, grúz konyak, francia konyak Zsófia elismerően csettintett. Ez igen! Néha reprezentálnom kell mentegetőzött a pap. Püspöki titkár, a kancellária számvevője, régi iskolatárs Pannonhalmáról Talán francia konyak Piróka a bárszekrényből elővett egy megkezdetlen palackot és egy kicsi poharat. Az íróasztal szélén töltött Zsófia poharába, mellette hagyta a palackot, és kicsoszogott. Az esperes úr? Én nem élek vele. Egészségére. A nő ivott egy kortyot, s elismerően nézett körül. Milyen szép itt! Minden tárgy csak úgy sugározza a nyugalmat. A harmóniát. Magánál nem? Zsófia arcán keserű grimasz jelent meg. Budapest legmagasabb lakóházának a tetején lakom. A 19. emeleten. Gyönyörű műtermem van, hatalmas erkéllyel. Talán Ceglédig is ellátni róla A télen még lesöpörtem a havat. Azóta nem merek kimenni az erkélyemre félek, hogy leugrom. Az esperes megindult érdeklődéssel nézte. Szép, fiatal, tehetséges, az ember azt hinné, boldog is. Tehetséges?! húzta a szót Zsófia. Én nem láttam még a munkáit, de ha magát ajánlotta a Képzőművészeti Alap Szabad? Zsófia megitta a konyakot, s rögtön töltött magának. Sokszor megkérdezték már tőlem, hogyan lesz valaki restaurátor. Őszinte leszek, esperes úr: úgy, hogy festőnek nem elég tehetséges. És maga szenved ettől? kérdezte részvéttel a pap. Én annyi mindentől szenvedek, esperes úr! Zsófia újra töltött magának, belekortyolt. Látszott, hogy beszélni akar; mióta itt van a faluban, még nem beszélt senkinek, csak neki beszéltek szakadatlanul. Ivott, hogy megszabaduljon a természetes gátlástól, amely idegenek jelenlétében fegyelmezetté és zárkózottá tette. A pap megindultan figyelte. Annyi mélyről felszakadt gyónást hallott már A lakásomtól nem messze, a sarkon van egy italbolt. Olyan igazi, belevaló, osztályon aluli vendéglátóipari egység. Csak azért merek bemenni, mert már ismer a személyzet, s tudom, hogy

14 alkalomadtán megvéd. Az URH minden este menetrendszerűen megjelenik, szétválasztja a verekedőket, kiemeli a gyanús elemeket. Ott szoktam találkozni egy öregasszonnyal. Rémségesen öreg. Ősz csimbókok a fején, pipaszárlábán befűzetlen férficipő. Az arca no nem, ilyet még Bosch sem képzelt el legrémesebb álmában sem! Összeszedi a mocskos poharakat, ezért löknek neki fél deci kevertet. Meg egy pakli Munkást Néha szeretnék cserélni vele. Miért? Mert fél deci kevert után pünkösdnek látja az életet A tizedik kevert után pedig elvágódik a szenespincében, ahol a vacka van, és tizenkét órát alszik egyhuzamban Van egy teakeverék álmatlanság ellen mondta meggyőződés nélkül a pap. Zsófia legyintett. Mindent kipróbáltam már, esperes úr! Az anyám is kuruzsló, neki is van teakeveréke Volt úgy, hogy reggel nyolckor nyakamba vettem a várost, és este tízig gyalogoltam. Megtettem harminc-negyven kilométert hogy kifárasszam magam, és hogy ne legyek otthon. Ne találjanak meg telefonon Kezem-lábam remegett a fáradtságtól, amikor fürdés nélkül ágyba zuhantam, és félóra múlva olyan éber voltam, kiélezett, meghámozott, hogy reggelig az ősmagyarok hetes számrendszerét gyakoroltam hogy ne gondolhassak semmire. Elhallgatott. Szép, erős keze ernyedten hevert az asztalon. Az esperes gyengéden megérintette meleg, párnás kezével ezt a hervadt kezet. Vallásos, gyermekem? Nem, esperes úr. Csak erkölcsös vagyok. Akkor nem tudom magának az ima és a gyónás vigaszát kínálni. Vallástalan se vagyok helyesbített Zsófia. Nincs dolgom istennel. Schopenhauerrel vallom: Ha volnának istenek, hogyan viselném el, hogy én nem vagyok az? A pap szelíden kijavította: Nietzsche. Igen, Nietzsche Zsófia gépiesen helyesbített, aztán meglepődve, örömmel kapta tekintetét az esperesre. Ez a falusi pap még müvelt is? Nemcsak aranyos, lomha, az ingét leevő öregember? Ettől megmagyarázhatatlan hála töltötte el. Drága esperes úr, valóban én emlékszem rosszul. Valóban Nietzsche! Köszönöm, köszönöm. Fölállt. Ne haragudjék, hogy Az esperes is fölemelkedett. Ugyan, Zsófia Bármikor Boldogan Zsófia a konyakosüvegre mutatott. Elvihetem? Nem akarok bemenni a kocsmába! Az esperes kissé meghökkent, de látva, hogy a nőben mintha fölengedett volna a szorongás, bólintott. Említette, hogy a templomkulcsot Holnap nem jön? Nem, esperes úr. Bemegyek a püspöki levéltárba, utána akarok nézni valaminek Kifelé indult, kezében a konyakosüveggel. Aztán meg a munícióm is elfogyott

15 Néhány nap múlva egy szikrázó délelőttön az esperes rózsát metszett a kertben. Az elhervadt szálakat egy nagy, vesszőből font kosárba dobálta, amit Piróka tartott a kezében, követve az esperes mozgását. A pap szeretett kertészkedni, de hajolni, a fülest maga után húzni a földön már nehezére esett. Lehet, Piróka, hogy magának van igaza morfondírozott félhangosan. A virág luxus, és a luxus haszontalan dolog. Különösen egy pap életében. Igen ám, de a haszontalan dolgok nélkülözhetetlenek. Haszontalan dolgok nélkül nem érdemes élni. Piróka a kapualjban észrevette a rövidnadrágos postáskislányt, az ösvényre tette a kosarat, s elébe ment. Az esperes dünnyögött tovább: Nézze meg ezt a virágot! Valóságos csoda Egyszer egy parányi mustármag belehullott a földbe, és terebélyes fává nőtt. Mitől? A titkát még senki se fejtette meg. Az az Úristené! Egy hervadt, lenyesett szálat a fülesbe akart dobni, s észrevette, hogy egyedül van. Egy darab retek húsz forintba kerül? De ha már itt ez a nagy udvar, hagyjam parlagon? Amit az Isten adott, annak bűn kárba vesznie! Igaz, a dudva is a Te teremtményed. A csalán is Milyen finom a csalánleves! A zeller! Ha én vegyész volnék, zellerből csinálnék kölnivizet. Nagyot nyelt, s a ház felé pislantott. Vajon mi lesz az ebéd? A küszöbről Piróka kiabált egy csomó levéllel, újsággal a kezében. Esperes úr! Gyászjelentés! A pap sóhajtott, és a metszőkést a fülesbe dobta. Nem is tudom, mi a borzasztóbb: minden barátunkat túlélni, vagy előbb meghalni, mint ők. Kelletlenül hagyta ott a jóízű elfoglaltságot, átvette a postát, s eltűnt a szobájában. Többé nem is került elő. Piróka egy idő múlva gyanakodott, de nem jutott eszébe semmi ürügy, amivel zavarhatná. Végre háromnegyed kettőkor, amikor elkészült az ebéd, bekopogott, s bár nem kapott választ, óvatosan benyitott az ajtón. Tálalhatok, esperes úr? Az öreg pap az ajtónak háttal, az imazsámolyon térdelt, arcát két nagy tenyerébe temetve. Meg se moccant a hangra, talán nem is érzékelte, félhangosan mintha ez a nyögés szakadna ki belőle: Jaj, Istenem! Az íróasztalon kiterítve a gyászjelentés. A házvezetőnő picit tétovázik, aztán vászon kismamacipőjében az íróasztalhoz lopakodik, s anélkül, hogy a kezébe venné, végigfutja a gyászjelentést: Csak egy mértéke volt: az a tökéletesség, amit ő tett fel magának, és alább nem adta. Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Balogh Rafael, volt ferencrendi szerzetes, rövid szenvedés után, június 28-án, 76 éves korában befejezte őszinte, tiszta földi életét, s immár utasa lett a titokzatos tengernek, melyről egész élete vallott. Gyászolják Balogh Tamás, unokaöccse és családja. Hozzám jut el minden ember, akit az Atya nekem szán. (Ján. 6.37) A házvezetőnő tűnődő pillantást vetett a térdeplő pap beroskadt hátára. Ki ez a Balogh Rafael?

16 S lábujjhegyen visszalopakodott a konyhába, s egyedül nekilátott az ebédnek; ha már az esperes úr állottán fogja enni, a friss ízek ne vesszenek kárba. De a pap felmelegítve se fogyasztotta el az ebédet. Visszautasította az uzsonnát, s a rimánkodó házvezetőnőt, aki egyre jobban aggódott, szinte erélyesen küldte ki a szobájából: Hagyjon békén, Piró! Nagyon kérem, hagyjon most békén! De miért veszi úgy a lelkére? makacskodott a házvezetőnő. Kibontottam egy spanyol rákkonzervet. Azt szereti Sose járt nálunk egy Rafael nevű atya! Én mindenkire emlékszem, aki itt tizenhat év alatt megfordult. Arra se emlékszem, hogy az esperes úr elutazott volna hozzá Hát akkor kije volt? Mit tudja azt maga! Hagyjon magamra, jó? Behozhatom a rákkonzervet? Ma böjtölök És reggel hétkor kérem a teát. Piróka értette, hogy az esperes úr ma este senki számára sem elérhető. Megágyazott, az ágy mellé készített egy üveg szódát, egy poharat, egy tiszta zsebkendőt, s magára hagyta gazdáját. Pirókának nem volt magánélete a saját szobáját csak alvásra használta. Napjai maradéktalanul fölemésztődtek az esperes szolgálatában. Amennyire rendben tartotta a parókiát, a kertet, a pap ruházatát, annyira nem törődött önmagával. Ágyát sose vetette be, ruháit sose rakta el, így aztán, ha vendéget fogadott, csak a konyhában ültethette le. A konyha régimódian tágas volt, padlója s a fala embermagasságig mosható vörös tégla. Körös-körül kirakva csillogó rézedényekkel ezeket a házvezetőnő tisztábban tartotta, mint a körmeit. A hatalmas rétesnyújtó-asztal fal felőli oldalán székek álltak Piróka ide ültette le a templomfestőnőt, s megkínálta a már úgyis kinyitott rákkonzervvel. Zsófiának csalódást okozott, hogy nem találkozhat az esperessel, kedvetlenül turkálta a méregdrága csemegét. A Püspökvár levéltárában ugyan nem talált semmi érdemlegeset, de ezt a keveset is jó lett volna öreg barátjával magában már annak érezte megtárgyalni. Piróka hosszú szárú szipkából cigarettázott, és gondterhelten újságolta: Nem láttam még ilyen megrendültnek. Mindig talált valami örömtelit, valami vigasztalót az életben. Egy szál virágban egy tányér zellerlevesben Egy kis hordó borban, amit a móri apát küldött Talán valami iskolatársa vélte Zsófia. Az apám is abban a korban van már, hogy kezdenek meghalni a barátai. Ilyenkor napokig búskomor: körüllövöldöz a halál Eltolta a kistányért. Nincs valami innivalójuk, Piróka? Nekünk? kérdezte önelégülten a házvezetőnő. Nálunk semmi nem mehet kárba. A rothadt gyümölcs sem. Egész nyáron meg ősszel pálinkát főzök. Zsófia elámult. Maga? Én. A pincében. Néha akkora szag van, hogy a vak finánc is idetalál. De, persze, az esperes urat békén hagyják. Mit kér, művésznő? Időrendben mondom: cseresnyepálinka, zölddiópálinka, vegyes rumos gyümölcs, szilvapálinka, törköly. És persze, bor. Talán cseresnyét tétovázott Zsófia.

17 A házvezetőnő kihozott a kamrából egy fehér literes üveget, oldalán papírból kivágott, kiszínezett piros cseresnye és zöld falevél. A pohárszékből keskeny, magas, alulról fölfelé vonalkázott poharat tett Zsófia elé. A vonalkák mellett felirat: for Ladies, for Gentlemen, for Shipmasters és a legfelső vonal mellett egy disznó rajza. A házvezetőnő lassan öntött a pohárkába, Zsófia csak a matrózoknál szólalt meg, hogy: köszönöm, elég. Maga nem iszik, Piróka? Soha! Ezeket az esperes úr se issza, vagy ha igen, nagyon nagy baj van. Zsófia belenyalt az italba. Pompás ez a pálinka, Piróka! Csakugyan maga főzte? A házvezetőnő arca fölragyogott a büszkeségtől. Ízlik? Vigyen egy üveggel. S kihozott a kamrából még egy üveg cseresnyét. A kripta kulcsát szerettem volna elkérni az esperes úrtól mondta Zsófia, poharából fölhajtva az italt. Én most nem merem zavarni az esperes urat. Az a jó, gondolta Zsófia, az öregúr lehet, hogy nem adná oda. Ki tudja, miért nem? A házvezetőnő aggódva is, sértődötten is folytatta: Mióta nála vagyok, most mondta negyedszer, hogy hagyjam magára. És az előző három milyen esetben történt? Összevesztek? Ha összeveszünk, el sem enged, míg ki nem pakol. Dehogy lehet akkor magára hagyni! Piróka eltűnődött. Hosszú, olcsó szipkájába cigarettát gyömöszölt, rágyújtott, s töprengve fújta ki a füstöt. Aztán mintha derengeni kezdett volna valami összefüggés. Két alkalommal szintén gyászjelentést kapott Az egyik ugyancsak barát volt, a másik egy kőművesmester Azokat sem ismertem, soha nem jártak itt De a harmadik alkalommal nem kapott gyászjelentést. Leveleket, újságokat, mint máskor Akkor nagyon odavolt Látja, művésznő, akkor ivott. Reggel egy üres pálinkásüveget találtam az íróasztalán. Zsófia újra töltött magának a jó szagú italból. Biztosan valami ifjúkori kapcsolatok. Minden embernek van valami titka, Piróka Magának is, ugye? A házvezetőnő annyira találva érezte magát, hogy Zsófia majdnem fölnevetett. Mi titka lehet egy Pirókának? A vőlegénye, aki karpaszományos segédjegyzö volt, elesett a háborúban, s mielőtt kivitték a frontra, a fiatal lány odaadta magát neki. Aztán egy nős ember szeretője lett, vagy egy kápláné Hirtelen elkomolyodott: tényleg, hogyan lesz valaki egy falusi pap házvezetőnője? Apáca volt ő is? Volt egy pap rokona, akinél elkezdte? Piróka összeszedte magát, mézes mosollyal visszakérdezte: Magának is, művésznő? Zsófia elkomorult. Nekem is, Piróka Pedig én úgy szeretnék élni, olyan egyszerűen, átlátszóan, hogy minden percemet az ifjúsági adásban sugározhatná a televízió. Gyorsan fölhajtotta az ital maradékát, az ajándék üveget a szatyrába erőltette, fölállt. Megkaphatom a kripta kulcsát? A házvezetőnő csodálkozva kérdezte: Holnap nem lesz jó? Ilyenkor már sötét van a kriptában.

18 Zsófia elmosolyodott. A kriptában nappal is sötét van, Piróka. A házvezetőnő meggyőzötten fölállt, s a folyosó végén, a bejárati ajtó mellett a falon függő kulcstartó szekrényhez csoszogott. A szekrényke dúsan faragott, főúri darab, tele van aggatva különféle nagyságú kulcsokkal. A kriptaajtó kulcsa közönséges szobakulcs. Zsófia tüzetesen megnézte a díszes szekrénykét. Szép bútoraik vannak, Piróka. Szépek mondta Piróka elégedetten. Állítólag a múlt században élt egy Szemerédy, Széchenyi barátja, aki beutazta egész Európát, és amikor hazajött, a bútorok egy részét kidobatta a kastélyból, és Bécsből hozatott helyettük. Ezek voltak azok. Kis lenézés csengett a hangjában. Az esperes úrnak két reverendája volt, amikor idekerült. Nagyon szegény falusi gyerek volt, ha a papok nem taníttatják, ma olyan paraszt, mint a többi Még ma sem tudja megkülönböztetni az ezüstöt a pakfongtól. És maga honnan tudja megkülönböztetni, Piróka? Esterházy herceg főkertésze volt az apám mondta önérzetesen a házvezetőnő, és becsukta Zsófia mögött az ajtót. Kinyitotta a kripta ajtaját, és erős zseblámpával világítva magának, lefelé indult a csigalépcsőn. Kinyújtott karjával méregette a folyosó szélességét, s elcsodálkozott: hogyan fértek el itt egy koporsóval? Nehéz, dohszagú levegő ütötte meg az orrát. A lépcső aljában megállt, s előbb a lámpa fénycsóvájával próbálta kitapogatni a termet. A kripta alaprajza ugyanolyan, mint a kápolnáé. A szentély alatti félkörben, homokkő talpazaton, egy életnagyságú Krisztus-szobor áll, a feltámadt Krisztus, jobbját az ég felé emelve, baljával a mellére festett, átdöfött, vérző szívre mutatva. Festett szobor, de a festék már erősen lepattogzott. Olyan meghatóan primitív, mintha egy részeges falusi kőfaragó munkája lenne. Az oszlopon erősen elmosódott felirat. Zsófia körbesétált a falak mentén. A kripta közepét üresen hagyták vajon miért? Méteres talapzaton hat kőkoporsót talált, a történelmi család legrégibb, legelőkelőbb halottjai. Izgatottan böngészte a bevésett neveket, évszámokat, de 1700-nál régebbit nem talált. A falakon márvány táblák, jelezve a falban nyugvók sírhelyét, de az évszámok egyre közeledtek a mához. Feltört, kirabolt vagy üres sírhelyet nem talált. A homokkő falon sem lelt semmi nyomot, amely arra utalt volna, hogy később temettek be valami nyílást. Nem hitte el a téesz-elnök meséjét a Püspökvárat Pannonhalmával összekötő alagútról, s mégis remélte, hogy valami nyomát találja a kriptában. Enyhe csalódást érzett mit félt ezen az esperes úr? Aztán egy márványtábla előtt mégis megtorpant frissen, fényesen csillogott rajta az aranybetűs felirat: Itt nyugszik Szemerédy Szemerédy Kálmánné báró Ágasváry Amália, Ezerkilencszáznegyvenhét ismételte elgondolkodva. Ezt félti az esperes úr? De vajon miért? Még egyszer végigpásztázta a termet, s akkor fölfedezett a mennyezeten egy téglalap alakú bevágást egy nagy márványlap körvonalait. Nincs odavakolva, ki lehet emelni a helyéről. Aha!

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Az Igazi Ajándék. Máté és a sárkány. Táblácska Megismételhetetlen alkalmakra copyright

Az Igazi Ajándék. Máté és a sárkány. Táblácska Megismételhetetlen alkalmakra copyright Az Igazi Ajándék Máté és a sárkány Táblácska Megismételhetetlen alkalmakra copyright 2011-2013 www.tablacska.hu 1 Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyen is túl,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Csukás István A LEGKISEBB UGRIFÜLES. Könyv moly kép ző Ki adó

Csukás István A LEGKISEBB UGRIFÜLES. Könyv moly kép ző Ki adó Csukás István A LEGKISEBB UGRIFÜLES Könyv moly kép ző Ki adó Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyúl. Vagyis az az igazság, hogy ott, azon a bizonyos réten több nyúl is volt; hogy egészen pontosak

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB Elli hazavágyik Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2011 3 Tomnak, Robinnak és Williamnek 5 Elsô fejezet Megan, arról volt szó, hogy bepakolod azokat

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Itt van! Már megint nem hagy békén a reggel. Itt parancsolgat, és ébresztőt harsog a fülembe, pedig én nagyon álmos vagyok. Na, mindegy! Most kikukucskálok a takaróm alól, hátha mégis éjszaka van és lehet

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Palotai Boris. Hetedik év

Palotai Boris. Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Palotai Boris Hetedik év Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Palotai Boris jogutódja Milyen sovány a mérnök úr! Most is mérnök urazta, hogy a két combja közt ringott, s melle szétlapult

Részletesebben

Furfangos Fruzsi Bé. és a borzasztó büdi busz

Furfangos Fruzsi Bé. és a borzasztó büdi busz Furfangos Fruzsi Bé és a borzasztó büdi busz Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Tartalomjegyzék 1. fejezet: A Néni 7 2. fejezet: Milyen az, ha összeszorul a gyomrod? 15 3. fejezet: A borzasztó büdi busz

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL CSONKA MARGARÉTA Ma arra ébredtem, fejemben sétált Camille Claudell, egyre csak verte a márványkövet, majd elrohant döngetni nagykaput, Rodin, Rodin, nyissál kaput! Gyermekeim

Részletesebben

Zágoni Balázs. Barni Berlinben. meseregény. M. Tóth Géza rajzaival

Zágoni Balázs. Barni Berlinben. meseregény. M. Tóth Géza rajzaival Zágoni Balázs Barni Berlinben meseregény M. Tóth Géza rajzaival Koinónia Kolozsvár 2016 Első fejezet, amelyből megtudjuk, hogy Barni mennyi mindent tud Barni rengeteget tudott a nagyvárosokról, különösen

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1.

Bói Anna. Konfliktus? K. könyvecskék sorozat 1. Bói Anna Konfliktus? K könyvecskék sorozat 1. Tartalom: Üdvözölöm a kedves Olvasót! Nem lehetne konfliktusok nélkül élni? Lehet konfliktusokkal jól élni? Akkor miért rossz mégis annyira? Megoldás K Összegzés

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

Teremtés utazói. Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet

Teremtés utazói. Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet Teremtés utazói Hunor Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! 1. fejezet - Képzeljük el, hogy az időnek nincs eleje és vége, végtelen folyamként halad önmagába visszatérve. Elméleti síkon lehetséges,

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Hogyan jött létre a kiállítás?

Hogyan jött létre a kiállítás? Mindannyian szívesen foglalkozunk valamivel, vagy éppen gyűjtünk valamit. Árus-Kovács Gábor katolikus plébánosunk miseruhákat gyűjt, melyből a tavasz folyamán kiállítást rendeztek Balatonalmádiban. Az

Részletesebben

Berkesi András BARÁTOK. 1. rész

Berkesi András BARÁTOK. 1. rész Berkesi András BARÁTOK 1. rész 2010 Impresszum Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu megjelent A/5 oldalméretben New Baskerville betűtípusból szedve A könyv az alábbi

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo

ANDALÚZIAI SZERENÁD. SuSANNA AgoStINo ANDALÚZIAI SZERENÁD SuSANNA AgoStINo 1. fejezet Éjszaka eleredt a hó, és reggelre már vastagon ellepte az Alpok téli üdülőhelyeit. A sűrű hópelyhek között a hegycsúcsok körvonalai elmosódtak, és a táj

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom

Pivárcsi István SzalámI avagy SzeSztIlalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Pivárcsi István Szalámi avagy szesztilalom Diákok és tanárok aranyköpései 2007 2010 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Pivárcsi István Az igazgató beszédet tart A hányingere

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Benedek Elek A macska

Benedek Elek A macska Benedek Elek A macska Varázsbetű Fejlesztő Műhely Volt egyszer egy öregember s egy öregasszony, s volt nekik egy fiok. Az öregember igen zsugori volt, folyton csak a pénzgyűjtésen volt a gondolatja. Gyűjtött

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére. Pirosmalac. Hangos mese

Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére. Pirosmalac. Hangos mese Varázsbetű Mesetár Hangos mesék, versek és ismeretterjesztő cikkek a szövegértés fejlesztésére http://varazsbetu.hu/mesetar Pirosmalac Hangos mese (A hanganyag itt található: http://varazsbetu.hu/mesetar/pirosmalac)

Részletesebben

BUDAPEST 124. A hosszú, keskeny folyósót optikailag tágítják a sejtelmes fények és a mintás csempék. egy lebontott ház kidobásra ítélt elemei voltak

BUDAPEST 124. A hosszú, keskeny folyósót optikailag tágítják a sejtelmes fények és a mintás csempék. egy lebontott ház kidobásra ítélt elemei voltak BUDAPEST 124 A hosszú, keskeny folyósót optikailag tágítják a sejtelmes fények és a mintás csempék. Utóbbiak egy lebontott ház kidobásra ítélt elemei voltak 92 ELLE DEKOR budapest az elegancia kellékei:

Részletesebben

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek,

kotorászott. Persze újra nagyon örült a viszontlátásnak, különösen örült annak, hogy a barátja bizalmára méltatta s hogy általában elbeszélgethettek, Kovács úr Kissé sovány és elhasznált ember. Éveinek száma szerint negyven esztendõs, de ötvennek látszik. A szakállát gondosan borotválja, õ maga minden reggel, tehát azt, hogy borostás arccal járna az

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Csukás István Sajdik Ferenc. Órarugógerincû Felpattanó

Csukás István Sajdik Ferenc. Órarugógerincû Felpattanó Csukás István Sajdik Ferenc Órarugógerincû Felpattanó CSUKÁS ISTVÁN SAJDIK FERENC POM POM MESÉI ÓRARUgÓgERINCű FElpATTANÓ Könyv moly kép ző Ki adó pom pom bóbiskolt az ágon, egy szép hosszú ágon, de a

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Szántó Gerda Tabajdi Gábor. Beszámoló

Szántó Gerda Tabajdi Gábor. Beszámoló Szántó Gerda Tabajdi Gábor Beszámoló Az Erasmus oldal hosszas böngészése után végre sikerült eldönteni, hogy melyik országokat is jelöljük meg. Miután már minden kitöltendő papíron és egy angol szóbeli

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben