Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK"

Átírás

1 MAGYAR NYELV Tankönyv a gimnáziumok és a szakközépiskolák III. osztálya számára MAĎARSKÝ JAZYK Učebnica pre III. ročník gymnázií a pre III. ročník stredných odborných škől TERRA vydavateľstvo, s. r. o.

2 Autori Szerzők: dr. Uzonyi Kiss Judit, PaedDr. Csicsay Károly, Fotografie Fotók: dr. Uzonyi Kiss Judit Lektorovali Lektorálták: Mgr. Mária Gubík, Mgr. Mónika Kulcsárová Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č /46677:6-919 zo dňa 16. októbra 2012 ako učebnicu maďarského jazyka pre 3. ročník gymnázia a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Schvaľovacia doložka má platnosť 5 rokov. Jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sport Minisztériuma október 16-án /46677:6-919 szám alatt mint magyar nyelvtankönyvet a magyar tanítási nyelvű gimnáziumok és szakközépiskolák 3. osztálya számára. A jóváhagyás érvényessége 5 év. Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu majiteľa práv. A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában nem sokszorosítható. Prvé vydanie Első kiadás, 2012 ISBN

3 Tartalom ÉV ELEJI ISMÉTLÉS (Uzonyi Kiss Judit)... 5 SZÓALAKTAN... 7 A szóelemek fajtái és kapcsolódásuk sorrendje (Csicsay Károly)... 7 A névszókhoz járuló toldalékok (Uzonyi Kiss Judit)... 9 A melléknevek és számnevek toldalékolása (Uzonyi Kiss Judit) Az igék toldalékolása (Uzonyi Kiss Judit) A szótőhöz járuló jelek és ragok fajtáinak áttekintése (Csicsay Károly) SZÓJELENTÉSTAN A jelentés (Uzonyi Kiss Judit) A hangalak és a jelentés viszonya (Csicsay Károly) Az egyjelentésű, a többjelentésű és az azonos alakú szavak A hasonló hangzású, a rokon értelmű és az ellentétes jelentésű szavak. 24 A SZÓFAJOK ÉS TOLDALÉKOLÁSUK A MONDATBAN Szerkezetek a szavak, a szókapcsolatok és a mondatok szintjén (Uzonyi Kiss Judit) A mondat fogalma, szerkezete és fajtái (Csicsay Károly) A mondatok fajtái a tartalom szerint (Uzonyi Kiss Judit) A mondatok fajtái a logikai minőségük szerint (Csicsay Károly) MONDATRÉSZEK (Uzonyi Kiss Judit) Az alany és az állítmány Az alany fajtái A állítmány fajtái Az igei állítmány A névszói és a névszói-igei állítmány Fogódzók a névszói állítmányt tartalmazó mondatok megoldásához A további segédigék kérdése A főnévi igenév alanyi szerepben Bővítmények A tárgy (Uzonyi Kiss Judit) A határozók (Uzonyi Kiss Judit) Az eredet- és eredményhatározó (Uzonyi Kiss Judit) Az idő- és a helyhatározó (Uzonyi Kiss Judit) A számhatározó (Uzonyi Kiss Judit) Az állapot- és a módhatározó (Uzonyi Kiss Judit) Az eszköz- és a társhatározó (Uzonyi Kiss Judit) Az ok- és a célhatározó (Uzonyi Kiss Judit) A fok- és mértékhatározó (Uzonyi Kiss Judit)... 68

4 Az állandó határozó (Uzonyi Kiss Judit) Fogódzók az állandó határozó megtalálásához (Csicsay Károly) 71 A részeshatározó (Uzonyi Kiss Judit) A hasonlító határozó (Uzonyi Kiss Judit) A SZÓSZERKEZETEK (Csicsay Károly) A hozzárendelő szószerkezetek Az alárendelő szószerkezetek A mellérendelő szószerkezetek AZ ÖSSZETETT MONDAT Az alárendelő összetett mondatok (Uzonyi Kiss Judit) Az alárendelő összetett mondat elemzésének menete (Uzonyi Kiss Judit) A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok (Uzonyi Kiss Judit) 92 Jelzői alárendelő összetett mondat (Uzonyi Kiss Judit) A minőségjelzői alárendelő összetett mondat A mennyiségjelzői alárendelő összetett mondat A birtokos jelzői alárendelő összetett mondat Az értelmező jelzői alárendelő összetett mondat Az alanyi alárendelő összetett mondat (Uzonyi Kiss Judit) Az állítmányi alárendelő összetett mondat (Uzonyi Kiss Judit) Az alanyi és az állítmányi alárendelő összetett mondat elkülönítése (Uzonyi Kiss Judit) A tárgyi alárendelő összetett mondat (Uzonyi Kiss Judit) Határozói alárendelő összetett mondat (Uzonyi Kiss Judit) A hely- és időhatározói alárendelő összetett mondat A számhatározói alárendelő összetett mondat Az állapot- és módhatározói alárendelő összetett mondat Az eszköz- és társhatározói alárendelő összetett mondat Az eredet- és eredményhatározói alárendelő összetett mondat Az ok- és célhatározói alárendelő összetett mondat A fok- és mértékhatározói alárendelő összetett mondat Az állandó határozói alárendelő összetett mondat A részeshatározói alárendelő összetett mondat A hasonlító határozói alárendelő összetett mondat A mellérendelő összetett mondat (Uzonyi Kiss Judit) Az összetett mondatok írásjelei (Csicsay Károly) A többszörösen összetett mondat (Csicsay Károly) Év végi ismétlés (Uzonyi Kiss Judit) Fogalomtár (Uzonyi Kiss Judit) Irodalom

5 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 1. a) Mielőtt a csoport minden tagja elolvasná a következő újságcikket, beszéljétek meg, hogy a Hódinvázió Tűzföldön cím alapján milyen témát jósoltok! b) Olvassátok el az újságcikket, és feleljetek írásban a következő kérdésekre! Hol van Tűzföld, mely országok vannak hozzá a legközelebb? Miért szaporodhattak el a hódok Tűzföldön? Miért pusztulnak el a Tűzföldön őshonos fafajok? Miért érdeke Chilének és Argentínának a hódok kiirtása? Hódinvázió Tűzföldön Tűzföld az amerikai kontinens legdélebbre fekvő szigetcsoportja, melynek élővilága viszonylag háborítatlan lehetne, ha nem szabná át a mostanra több százezres populációt alkotó hód a tájat. A nem őshonos kanadai hódok első példányai az 1940-es években érkeztek ide. Az első 25 pár állattal az értékes vízhatlan hódprém kereskedelmét szerették volna beindítani. Az üzlet nem indult fejlődésnek, annál inkább a hódszaporulat. A rágcsálók természetes ellenség híján, a bőséges táplálék és a biztonságos folyó menti élőhelyek birtokában egyre nagyobb területet hódítottak meg. A hódítás az őshonos növényzetre hatalmas csapást mért. A nemritkán 30 kg-os testsúlyt is elérő rágcsáló egyrészt táplálkozási céllal pusztítja az erdőt, másrészt a kidöntött fákból építi az úgynevezett hódvárat, amelynek bejárata mindenképpen rejtve, a víz szintje alatt kell hogy legyen. Hogy a vízszint csökkenését megakadályozzák, a rágcsálók gátakat emelnek, tavakat alakítanak ki. A tavakban pangó víz végzetes a Tűzföldön őshonos fafajok, elsősorban a déli bükk számára, amelynek gyökerei az iszapban rövidesen elhalnak. Ráadásul a félig megrágott őshonos fafajok nem képesek újra kihajtani. Az áldozatul esett tűzföldi fák között akadnak éves példányok is. A kár helyrehozhatatlannak tűnik. Miközben a hódok számára a Tűzföld maga a paradicsom, addig az őshonos erdőségek százaléka lényegében kipusztult, a folyókat mindenütt halott fák szegélyezik. Az ökológusok most a chilei és az argentin kormányt szeretnék megnyerni egy összehangolt hódirtási terv megvalósításához. Az erdők a természetvédők szerint csak egy drasztikus hódirtással lennének megmenthetők. A tervek szerint helikopteres vadászok, csapdák és mérgezett csalétek egyidejű alkalmazásával lehetne megszabadulni a kártékony rágcsálóktól. Még kérdéses, hogy lesz-e kormányzati támogatás a terv megvalósításához. Ha nem, félő, hogy a hódok elérik a kontinenst, és Patagóniában is letelepednek. Biológusok a 90-es években már megfigyeltek néhány egyedet a Magellán-szoros túloldalán, ezek az állatok minden bizonnyal egyszerűen átúsztak Tűzföldről. c) Beszéljétek meg, miért nem szabad az embernek felborítania az ökológiai egyensúlyt! 5

6 2. Elemezd szófajtanilag a szövegből kiemelt mondatokat! a) Az első 25 pár állattal az értékes vízhatlan hódprém kereskedelmét szerették volna beindítani. b) Az ökológusok most a chilei és az argentin kormányt szeretnék megnyerni egy összehangolt hódirtási terv megvalósításához. 3. Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport tagjai legyenek a fák, a másikéi a hódok megmentéséért küzdő természetvédő egyesület képviselői! Rendezzetek vitát A hódok vagy a fák? címmel! 4. a) 2-3 fős csoportokat alkotva gyűjtsetek az interneten Tűzfölddel kapcsolatos történelmi vagy földrajzi érdekességeket! A talált szövegből írjátok ki a kulcsszavakat, amelyek segítségével először készítsetek rövid vázlatot, majd alkossatok velük néhány mondatos összefüggő szöveget! A szöveg legyen lényegre törő, figyelemfelkeltő, tájékoztató! b) A tavaly tanultak alapján értékeljétek a csoportok bemutató munkáit; alkossatok véleményt az egyes szövegekről, érvekkel támasszátok alá a dicsérő, valamint az elmarasztaló véleményeteket egyaránt! 5. Végezzetek szófajtani elemzést! Kár lett volna elszalasztanunk ezt az alkalmat! Kissé meg van hatódva a nagy ünneplés miatt. Percekig némán, megmerevedve állt a megdöbbentő hír után. Holnap akarom megmondani neki a nagy újságot. 6. a) Állapítsátok meg, milyen szófajú szavakat sorakoztattunk fel! Készítsetek minden előforduló szófajnak egy-egy oszlopot! b) Írjátok be a szavakat a megfelelő oszlopba! semennyi, sehol, bárki, valamerre, alatt, ezalatt, végett, valami, bármikor, miatt, magam, egymással, tietek, rólam, mögött, akármennyi, akárhonnan 7. Írd le helyesen a következő földrajzi neveket a füzetedbe! Ahol hibát találsz, javítsd! Vigyázz! Ne a számítógépeddel javíttass, mert javító programja nem ismer fel minden hibát! Vasi-hegységi, belső-somogyi, Balaton felvidéki, csongrád megyei, Magas- Tátrai, Borsod-abaúj-zemplén-megyei, Borsod-Abaúj-zempléni, Kettős-körösi, sárközi, Maros Körös közi, Körös-vidéki, Nagy-kunsági, Taktaköz, Bükk-alja, Bodrogköz, szentendrei-szigeti, Tisza-part, Vörös-tenger, Viharsarok, Aranyos-patak, Mezőföld, Kelet-szlovákiai, Zsámbéki-medence, Börzsöny-hegységi, János-hegyi, Tisza-híd, Árpád- híd 6

7 SZÓALAKTAN A magyar nyelv szavainak egy része szótári alakjában is (pl.: asztal-os; szép-ség), más része csak a mondatban szerepelve (pl.: asztal-on; szépe-k) elemekből épül fel, így szavaink szóelemekre, azaz morfémákra bonthatók. Az egyes elemek (morfémák) alakjukat, jelentésüket, illetve funkciójukat tekintve önálló egységet alkotnak. A szó szerkezetét, belső felépítését vizsgáló nyelvészeti terület a szóalaktan (morfológia). A morfológia foglalkozik a szó elemeinek (a morfémáknak) a fajtáival, különféle csoportosítási lehetőségeivel. Tárgyalja a morfémák lexémává 1) vagy szóalakká szerveződésének szabályszerűségeit. A szóelem (morféma) a nyelv alapegysége, a szóalak alkotórésze, a legkisebb nyelvi jel, amely jelentéssel és funkcióval bír. A morfémának két nagy típusuk van: a szótő és a toldalékok. A mondatot felépítő szóalakok rendszerint több szóelemből állnak. Az előző tanévben a szóalkotás különféle módjaival és a képzők fajtáival már részletesen foglalkoztunk. A szótőhöz háromféle toldalék járulhat: képző, jel, rag. SZÓELE- MEK MORFOLÓ- GIA 1) lexéma: a nyelv szótározható szókészleti egysége A szóelemek fajtái és kapcsolódásuk sorrendje 1. A szótő az egész szó jelentésének magvát hordozza. Két fajtája van: az abszolút és a relatív szótő. a) Abszolút szótőnek azt az alakot nevezzük, amelyen semmiféle toldalék nincs (pl.: ház, ablak, könyv). b) Relatív szótőnek azt a már toldalékkal ellátott alakot nevezzük, amelyhez a további toldalék járul (pl.: házas, majd: házasság, házassági). (Ragos alak nem lehet relatív tő, mert hozzá nem kapcsolódhat toldalék.) A szótő lehet: egyalakú és többalakú. a) Egyalakú tövek, amelyeknek hangalakja minden toldalék előtt változatlan marad: néz néző, nézés, nézet asztal asztalos, asztalok b) Többalakú tövek, amelyeknél a szótő alakja megváltozik, például kiesik egy magánhangzó vagy lerövidül benne egy magánhangzó: mozog mozgás, mozgat, mozgó kenyér kenyeret, kenyeres ABSZOLÚT SZÓTŐ RELATÍV SZÓTŐ EGYALAKÚ TÖVEK TÖBB- ALAKÚ TÖVEK 7

8 A KÉPZŐ A JEL A RAG SZÓELE- MEK SOR- RENDJE 2. A toldalékok önmagukban nem, csak egy szótővel együtt szerepelhetnek. Funkciójuk szerint három nagy csoportra különíthetők el: a) A képző közvetlenül a szótő után áll. Szerepe egy új, szótárazható szó alkotása. A képzők rendszerint nem zárják le a szóalakot, hanem új szótövet hoznak létre, amelyhez további toldalékok kapcsolódhatnak. A képzett szóhoz mindig kapcsolódhat további képző is. A képzők megváltoztatják a szó jelentését, gyakran még a szófaját is. A szó szófaját (ezzel együtt mondattani szerepét, toldalékolhatóságát, bővíthetőségét) az utolsó képző határozza meg. Vannak szófajtartó (olvas olvastat olvastathat) és szófajváltó (olvas olvasás) képzők. A képzők lehetnek egyalakúak (békít, házi, maroknyi) vagy többalakúak (olvasgat, beszélget, olvasás, nézés, csapkod, lépked, röpköd). Ősi képzőink az illeszkedés törvényének megfelelően két- vagy háromalakúak. b) A jel a képző(k) után következő elem (kivéve a felsőfok jelét, amely megelőzi a szótőt). A jel nem változtatja meg a szó jelentését, csupán módosítja azt (pl.: asztalokat asztalokon). A szótőhöz több jel is kapcsolódhat (gyerekeké). Az utolsó jel után csak rag következhet (pl.: gyerekekét). Kivételt csak néhány középfokú melléknévből képzett ige (szebbít, nagyobbít, könnyebbít) és a jel után képzőt tartalmazó alak (nagyobbacska, többes, századokbeli) jelent. A jelek szintén lehetnek egy- vagy többalakúak. Egyalakú pl.: a többes szám jele (-k), a birtokjel (-é); többalakú a feltételes mód jele (-na, -ne, -ná, -né). c) A rag után már nem jöhet sem újabb rag, sem másféle toldalék. A ragok fűzik a szavakat értelmes mondattá. (A könyvet a polcra tette.) A ragok között is vannak egy- és többalakúak. Egyalakú a tárgy ragja (könyvet). A határozóragok az illeszkedés törvényének megfelelően két- vagy háromalakúak (házban, kertben; házon, széken, földön). A szóelemek sorrendje szigorúan kötött: szótő képző(k) jel(ek) rag olvas ó k nak 8

9 A toldalékok előtt gyakran megjelenik egy magánhangzó, amely nem a toldalék része (pl.: öregebb, földet, evett stb.) Ha a tudás milliomosa akarsz lenni, akkor tudd azt is, hogy... A toldalékok előtt megjelenő magánhangzó elnevezését illetően különböző nézetek alakultak ki a szakirodalomban. a) Tővéghangzó-elmélet E szerint a nézet szerint ez a magánhangzó valamikor a szótő része volt, mivel ősi szavaink magánhangzóra végződtek, ám az idők során ezek a tővéghangzók lekoptak. Ez kétségtelenül igaz sok esetben (pl.: kezet, fület), ám ezek a magánhangzók később analógiás alapon is megjelentek, és ahhoz, hogy eldöntsük: mikor jelent meg a lekopott tővéghangzó, és mikor használjuk nyelvtörténeti okok nélkül, komoly nyelvtörténeti ismeretek kellenének. b) Előhangzó-elmélet E szerint a nézet szerint a toldalék előtt megjelenő magánhangzó a toldalék része, amelynek feladata a toldalékmorféma kiemelése. Eszerint pl. a többes szám jelei a következők lennének: -k, pl.: hajók; -ak, pl.: házak; -ek, pl.: fejek; -ök, pl.: gödrök. A tárgy ragjaként a következőket kellene felsorakoztatni: -t, pl.: hajót; -et, pl.: földet; -at, pl.: házat; -öt, pl.: gödröt. Az előhangzós elmélet ellen szól az, hogy gyakran a magánhangzó használata fakultatív: érthetőek érthetők; használhatóak használhatók stb. c) Kötőhangzó-elmélet Ezt az elnevezést azért utasítja el a szakirodalom, mert félreérthetőnek tartja, hiszen ez arra utal: a kérdéses hang sem a tőhöz, sem a toldalékhoz nem tartozik, s ebben az esetben önálló morfémának kell tekinteni. Mi azért maradunk mégis a kötőhangzó elnevezésnél, mert ennek a hangnak a megjelenése esetleges: kalap-o-t; asztal-t. Mivel ennek a hangnak jelentése nincs (sem jelentésmegkülönböztető szerepe), természetesen önálló morfémának nem tekinthető. TŐVÉG- HANGZÓ- ELMÉLET ELŐ- HANGZÓ- ELMÉLET KÖTŐ- HANGZÓ- ELMÉLET A névszókhoz járuló toldalékok Amikor a névszókhoz járuló toldalékokról beszélünk, tulajdonképpen a főnevek jelezéséről és ragozásáról van szó. A rendszermondatban a melléknevek és a számnevek nem kaphatják meg az alább következő toldalékokat. Csak a szövegmondatban, amikor szófajt váltanak. 9

10 A TÖBBES SZÁM JELE BIRTOKOS SZEMÉLYJE- LEK Jelek 1. A többes szám jele a k. Pl.: asztal + o + k, élmény + e + k 2. A birtokos személyjelek A birtokos személyjelek megjelölik: az adott dolog vagy személy kihez vagy kikhez tartozik, azaz kinek a tulajdona. Egyes szám 1. személyű birtokos Egyes szám 2. személyű birtokos Egyes szám 3. személyű birtokos Többes szám 1. személyű birtokosok Többes szám 2. személyű birtokosok (az én) ház + a + m (a te) ház + a + d (az ő) ház + a; kez + e; kalap + ja; meze + je; (a mi) hajó + nk; ház + unk; kez + ünk; kalap +unk; (a ti) ház + a + tok; kert + e + tek; mező + tök Többes szám 3. személyű birtokosok (az ő) ház + uk; kez + ük; kert + jük BIRTOK- TÖBBESÍTŐ JELEK Az alanyi szerepben álló főnévi igenéven is a birtokos személyjeleket találhatjuk, mivel mondattani szerepében a főnévre jellemző tulajdonságokkal rendelkezik: mennem, menned, mennie, mennünk, mennetek, menniük. 3. A birtoktöbbesítő jelek Ha egy főnéven birtokos személyjel szerepel, és több van a hangsor által jelölt dologból, nem a többes szám jelével látjuk el, hanem ún. birtoktöbbesítő jelet kap (-i, -ei, -ai, -jei, -jai). Ezek a következő sorrendben járulnak a szóhoz: Egyes szám első és második személyben a szótő és a birtokos személyjel közé ékelődnek: (az én) ház + ai + m, kalap +jai + m (a te) ház + ai + d, kalap + jai + d Az egyes szám 3. személyben követik a birtokos személyjelet: (az ő) ház+a+i, kert +je+i Többes számban mindig a szótő és a birtokos személyjel között találhatók: (a mi) ház + ai + nk; kalap + jai + nk (a ti) ház + ai + tok, kert +jei + tek (az ő) ház + ai + k, kert + jei + k Az -é birtokjellel ellátott szó végén is a birtoktöbbesítő jel -i alakja szerepel: Péter+é+i, barátom+é+i. 10

11 4. A birtokjel, az -é a szótőben megnevezett dolgot, személyt birtokosként jelöli meg, s annak valamilyen birtokára utal. Ez mindig csak szövegmondatokban fordulhat elő, ahol a birtokos jelző átveszi a jelzett főnév szerepét: Pl.: a fiam feladata a fiamé, a lányom ruhája a lányomé, három tanuló osztályzata három tanulóé háromé stb. Ragok 1. A tárgy ragja, a -t (fát, könyvet, házat). 2. A birtokos jelző ragja: -nak (a), -nek (a) (háznak a teteje, kertnek a vége). 3. A határozóragok: -ba,-be, -ban,-ben, -ra,-re, -ból,-ből, -tól,-től, -ról,-ről, -hoz,-hez,-höz stb. (iskolába, házban, asztalra, boltból, barátomról, szüleimtől, férjhez, kőhöz stb.). A tárgy ragja, a -t valamint a határozóragok akkor járulhatnak a főnévhez (vagy főnévi szerepben álló névmáshoz), ha az a tárgy vagy valamilyen határozó szerepében áll. Ezekkel a ragokkal részletesen a tárgy és a különböző határozók kifejezőeszközeinél találkozhatunk. BIRTOKJEL TÁRGY RAGJA BIRTOKOS JELZŐ RAGJA HATÁROZÓ- RAGOK Ha a tudás milliomosa akarsz lenni, akkor tudd azt is, hogy... A birtokos személyjelet a régebbi szakirodalom birtokos személyragnak nevezte. A névváltoztatás azért következett be, mert a rag után nem következhet újabb rag, ám a birtokos személyjelek esetében ez lehetséges. Pl.: kezemben, kezemhez stb. A birtokos személyjel elnevezés viszont a mondattani és a szövegtani vizsgálódásoknál jelent gondot. Egyrészt mert egyetlen jelnek sincs száma és személye, hiszen szerepük nem az egyeztetés. A birtokos személyjelek viszont az igei személyragokhoz hasonlóan egyeztetnek (pl. az én kezem a te lábad), illetve a jelekkel ellentétben a szövegben utaló szerepet töltenek be. A melléknevek és a számnevek toldalékolása A melléknevek (és a melléknévi szerepben álló névmások), valamint a számnevek (és a számnévi szerepben álló névmások) a rendszermondatban a főnév toldalékait nem vehetik fel. A melléknevek fokjelet kaphatnak, amellyel a tulajdonságok, körülmények összehasonlítását fejezik ki. A melléknevek és a határozatlan számnevek fokozása jellemző a magyar nyelvre. A mellékneveken csak a közép- és a felsőfok jele állhat: okosabb, legokosabb. FOKJEL 11

12 A melléknévi igeneveket a szófajváltáson átment, tehát melléknévvé vált melléknévi igenevektől úgy tudjuk megkülönböztetni, hogy a melléknévi igenév nem fokozható, a melléknév viszont igen. Pl.: A tűzhelyen forró leves kifutott. *A tűzhelyen forróbb leves kifutott. Ez a leves forró. Ez a leves még forróbb. KIEMELŐ- JEL A számnevek közül néhány határozatlan számnév fokozható, például: kevés kevesebb; sok több Két tulajdonság közül az egyik kiemelésére szolgál az -ik kiemelő jel. Csak közép- vagy felsőfokú melléknevekhez járulhat. Pl.: a jobbik énem, a szebbik lány, a rosszabbik cipőm stb. Csak közép- vagy felsőfokú melléknevekhez járul. Pl.: szebbik. Az igék toldalékolása AZ IGEI SZEMÉLY- RAGOK FUNKCIÓJA ÁLTALÁNOS RAGOZÁS IKTELEN VÁLTOZAT IKES VÁLTOZAT I. Az igei személyragok funkciója az, hogy számban és személyben egyeztessék az alanyt és az állítmányt. A magyar igeragozási rendszer nagyon gazdag. Az ige ragjai, a személyragok mindig utalnak a cselekvő számára (egyes és többes szám) és személyére (1., 2. vagy 3. személy). A magyar nyelvben az igei személyragok arra is utalnak, hogy határozott vagy határozatlan tárgyra irányul-e a cselekvés. Ez alapján megkülönböztetünk általános (alanyi) és határozott (tárgyas) ragozást. Az általános ragozáson belül elkülönül az ikes (egyes szám 3. személyben az igei személyrag -ik) és az iktelen ragozás. 1. Az általános ragozás esetén segít, ha egy határozatlan tárgyat alkalmazunk (valamit), vagy az ige és a tárgy közé beillesztjük az egy határozatlan névelőt: a) Az iktelen változat: én ismer+e+k egy filmet mi ismer+ünk egy filmet te ismer+sz egy filmet ti ismer+tek egy filmet ő ismer+ø egy filmet ők ismer+nek egy filmet én olvas+o+k egy könyvet mi olvas+unk egy könyvet te olvas+o+l egy könyvet ti olvas+tok egy könyvet ő olvas+ Ø egy könyvet 0 ők olvas+nak egy könyvet b) Az ikes változat gyakorlatilag már csak az egyes számban őrzi eredeti ragjait. Ebben a változatban csak akkor tudjuk beil- 12

13 leszteni az egy határozatlan névelőt, ha az igéhez nem határozott tárgyat kapcsolunk, hanem a fent említett valamit határozatlan névmást, vagy egy ugyancsak -t tárgyragos szót pl.: dolgozom egy kicsit. én dolgoz+o+m valamit te dolgoz+o+l valamit ő dolgoz+ik valamit én dolgoz+o+m egy kicsit te dolgoz+o+l egy kicsit ő dolgoz+ik egy kicsit 2. Határozott ragozáskor a határozott tárgy (azt) használata mutatja az igei személyragokat, vagy az ige és a tárgy közé beillesztett (a, az) határozott névelők: én mer+e+m azt mi mer+jük azt te mer+e+d azt ti mer+i+tek azt ő mer+i azt ők mer+ik azt én ismer+e+m a filmet mi ismer+jük a filmet te ismer+e+d a filmet ti ismer+i+tek a filmet ő ismer+i a filmet ők ismer+ik a filmet A határozott ragozásban az igei személyrag j-je írásban jelölt teljes hasonuláson megy át az -s, -sz, -z, -dz végű igék esetében! Pl.: játssza, játsszuk, játsszátok, játsszák. Külön igealakunk van azokra az esetekre, amikor az alany egyes szám 1., a tárgy pedig egyes szám 2. személyű. Ezekben az esetekben a tárgy elmaradhat a mondatból, mivel az igei személyrag utal rá. Pl.: Vár+lak még. Szeret+lek. Soha nem feled+lek. II. A cselekvés módját a módjelek fejezik ki. 1. Amennyiben a cselekvés valamilyen feltételhez van kötve, a feltételes mód jelét használjuk. Pl.: olvas+na (ha látna) kér+ne (ha lenne kitől) ad+ná (ha nem irigyelné) ír+né+k (ha lenne mivel) 2. Ha valakit cselekvésre akarunk késztetni, a felszólító mód jele segít bennünket: ad+j! A felszólító módban elkülönül az általános és a határozott ragozás. általános ragozás: én dob+j+a+k mi dob+j+unk te dob+j+ál / dob+j ti dob+j+a+tok ő dob+j+o+n ők dob+j+a+nak HATÁRO- ZOTT RAGOZÁS A CSELEK- VÉS MÓDJA 13

14 A CSELEK- VÉS IDEJÉ határozott ragozás: én dob+j+a+m mi dob+j+uk te dob+j+a+d / dob+d ti dob+j+átok ő dob+j+a ők dob+j+ák A határozott ragozás E/2. rövid alakú felszólító módjában kiesik a felszólító mód jele, s csak az igei személyrag utal a cselekvés módjára. Az alaktani elemzés tehát a következő: dob: szótő; d: igei személyrag. III. A cselekvés idejét jelen időben az időjel hiánya jelzi (0), a múltban lejátszódott eseményeket pedig a -t,-tt jellel fejezzük ki. Pl.: olvas+t+a+m e+tt+e+m A szótőhöz járuló jelek és ragok fajtáinak áttekintése JELEK az időjelek a módjelek Az igéhez járuló jelek a múlt idő jele: -t, -tt (várt, hozott) a feltételes mód jele: -na,- ne, -ná, -né (látna, főzne, látná, főzné) a felszólító mód jele: -j (várj) A főnévhez járuló jelek a többes szám jele (többesjel) -k (apák, könyvek) a birtokos személyjelek -m (könyvem) -d (könyved) -nk, -unk, -ünk (ceruzánk, ablakunk, könyvünk) -tok, -tek, -tök (ceruzátok, könyvetek, körmötök) -a, -e, -ja, -je (ablaka, könyve, ceruzája, biciklije) -uk, -ük, -juk, -jük (ablakuk, könyvük, ceruzájuk, vesszőjük) a birtokjel a birtoktöbbesítő jelek -é (Péteré, házé) -i, -ai, -ei, -jai, -jei (Gáboréi, madarai) 14

15 A melléknévhez, számnévhez járuló jelek középfok: -bb (zöldebb, kevesebb) a fokjelek kiemelő jel felsőfok: leg- + -bb (legzöldebb, legkevesebb) túlzófok: legesleg- + -bb (legeslegzöldebb) -ik (szebbik, jobbik) RAGOK Igei személyragok általános ragozás -k (kérek, várok) -unk, -ünk (várunk, kérünk) -sz, -l (kérsz, olvasol) -tok, -tek, -tök (vártok, kértek ) 0 (vár, kér) -nak, -nek (várnak, kérnek) határozott ragozás -m (várom, kérem) -juk, -jük (várjuk, kérjük) -d (várod, kéred) -játok, -itek (várjátok, kéritek) -ja, -i (várja, kéri) -ják, -ik (várják, kérik) a tárgy ragja: -t (autót) A főnévhez járuló fontosabb ragok a birtokos jelző ragja: -nak, -nek (apának a füzete) a határozóragok: -ban, -ben, -ba, -be, -ból, -ből, -n, -on, -en, -ön, -ra, -re, -ról, -ről, -nál, -nél, -hoz, -hez, -höz, -tól, -től, -val, -vel, -kor, -nak, -nek, - hoz, -hez, -höz stb. (ablakban, ablakba, ablakból ablakon, ablakról, ablaknál, ablakhoz, ablaktól, ablakkal, olvadáskor stb.) A melléknévhez járuló fontosabb ragok -an, -en (ügyesen), -ul, -ül (angolul) 15

16 Ha a tudás milliomosa akarsz lenni, akkor tudd azt is, hogy... miként használjuk helyesen a névszókhoz kapcsolódó jeleket és ragokat: 1. A páros testrészeket egyes számban használjuk. Pl.: Fáj a kezem. Meghúztam a bal kezem. Szép lába van ennek a lánynak. Fél lábon állok. 2. Néhány szónak viszont kétfajta többes számú alakja is van. Pl.: szók szavak. 3. Az -ú, -ű végű összetett melléknevek közül a lazább összetételűeknél az előtagot, a szorosabb összetételűeknél az utótagot fokozzuk: bőkezű bőkezűbb legbőkezűbb; nagyszabású nagyobb szabású legnagyobb szabású 4. A harmadik személyű birtokos személyjel esetében ingadozás mutatkozik: virága virágja. A kétféle változat azonban néha eltérhet jelentésében, mint például az alábbi esetben: fia fiúja. 5. A -só, -ső végű melléknevek fokozása rendhagyó, mivel a felsőfoknál elhagyjuk a -bb jelet: alsó alsóbb legalsó; felső legfelső. Ezekben az esetekben a középfok többnyire el is marad. 6. Gyakori nyelvhelyességi hiba, ha a -ban, -ben határozóragok helyett a -ba, -be alakot használják. (Pl.: Iskolába vagyok. Helyesen: Iskolában vagyok.) A -ba, -be (hová?) helyhatározói irányt, a -ban, -ben (hol?) pedig egy helyviszonyt határoz meg. 7. Ugyancsak helytelen a -nál, -nél határozóragok használata, amikor nem helyre, hanem időre utalnának, mint például a következő esetben: Nem voltam jelen a vizsgánál. Helyesen: Nem voltam jelen a vizsgakor. FELADATOK Magyarázd meg saját szavaiddal az abszolút és a relatív szótövek közti különbséget, majd mindkét fajta szótőre keress két-három példát! Fogalmazd meg néhány mondatban, hogy mit értünk az egyalakú, valamint a többalakú szótő fogalmán! a) Mindkét típusú szótőre keress 5-5 példát! b) A példaként felsorolt egy-, illetve többalakú szótövek közül válaszd külön az ige- és a névszótöveket! c) Amennyiben csak ige- vagy csak névszótöveket kerestél példaként, akkor keress további hármat a másik típusra is! Alkoss egy-egy olyan szót, amelyben a szótőt két különféle szóelem előzi meg! Nevezd meg e két szóelemet, s alkoss a szavakkal egy-egy mondatot is! Alkoss minél több olyan értelmes szót, amelyekben egymás után legalább kettő vagy annál több képző áll! Keress minél több olyan szót, amelyben a felszólító mód jele a mássalhangzótörvények miatt változott, hasonult! 16

17 6. 7. Kapcsolj az alábbi csoportok szavaihoz megfelelő ragokat, majd alkoss velük három mondatot! A szavak sorrendjén tetszőlegesen változtathatsz, további szavakkal is kiegészítheted a mondatokat, hogy azok értelmes gondolatot közöljenek. autó, ház, kert, járda, sövény, fa, szoba, polc, szekrény, ajtó, ablak, virág lépcsőház, lift, pince, alagsor, bejárat Állapítsd meg az alábbi igék ragozási módját! Pl.: tudtam: kijelentő mód, múlt idő, tárgyas ragozás, 1. sz. 1. személy járom, hoztad, néztél, vittük, ismeri, hozok, építenek, tudsz, láttunk, bontják, viszel, lát, olvasnék, látnád, eresszél, mossam 8. Bontsd elemeire az alábbi szavakat, majd a szótő meghatározása után nevezd meg az egyes szóelemeket! beszámíthatnátok megállíthatóság érettségiző legszebbiktől 9. Nevezd meg pontosan az alábbi szavak toldalékait! Pl.: szépítkezéseknek ít: igeképző, kez: igeképző, és: főnévképző, k: a többes szám jele, nek: határozórag olvasmányaitokból megnevezéseket asztalosokhoz építkezésekre 10. Írd le helyesen az alábbi melléknevek felsőfokát! nagymértékű, olcsó, nagylábú, jószívű, nagyképű, visszafogott Ha szereted a kihívásokat Írd ki az alábbi szavak közül azokat, amelyeknek egyalakú szótöve van! kézben, jössz, szóltam, vesz, fekszik, házig 2. Döntsd el, hogy a jellel kapcsolatos megállapítások közül melyik hamis! A) Módosítja a szó jelentését. B) Egymás után több jel is állhat. C) Megváltoztatja a szó jelentését. D) A jel közbülső szóelem a képző és a rag között. 3. Válaszd ki az alábbi állítások közül a helytelent! A ragra jellemző, hogy: A) értelmes mondattá fűzi a szavakat. B) egymás után több rag is állhat. C) mondatbeli viszonyokat jelöl. D) lezárja a szót. 4. Írd le számokkal, hogy a következő szóban hány szótagot és hány szóelemet fedeztél fel: elkedvetlenítette! 17

18 SZÓJELENTÉSTAN NYELVI JELEK HANGOK Jelrendszere az összes tudománynak: a matematikának, a fizikának, a kémiának, valamennyi tantárgynak van, amelyek a világ tudományágainak egy-egy kis szeletei. A leggyakrabban használt jelrendszer viszont a nyelv. Ennek segítségével jutunk el minden egyes fogalomhoz, ismerethez, az összes tudományhoz. A nyelv apró jelelemekből áll. Ezeket hangoknak nevezünk. A hangok összességéből épülnek fel a szavak a toldalékokkal együtt, amelyeket nyelvtani szabályok irányítanak. Minden nyelvnek van szótára (jelkészlete, szókészlete) és a szavak, a mondatok összefonódására vonatkozó szabályrendszere, ami maga a nyelvtan. A nyelv legkisebb, jelentéssel is bíró egysége a nyelvi jel (morféma). Nyelvi jelek: a szavak, a toldalékok, amelyek lehetnek: képzők, jelek és ragok. A nyelv jelkészletét és szókészletét beszédben és írásban gondolataink közvetítésére használjuk. A nyelv jelei a legtökéletesebbek, mert velük pontosan ki tudjuk fejezni gondolatainkat. Azonban ha tökéletesen akarjuk ezt a jelrendszert használni, akkor ismernünk kell a jelek hangsorát és jelentését, valamint az egyes szavak hangalakja és jelentése közötti viszonyt. A tudományágat, amely ezzel foglalkozik, idegen kifejezéssel szemantikának (jelentéstannak) nevezik. A jelentés SZEMAN- TIKA ELSŐD- LEGES JELENTÉS SZÓHASZ- NÁLAT Mi egy szó jelentése? A válasz egyszerűnek tűnik. Az asztal szó például azt a bútordarabot jelenti, amelyik lábakon áll, sík lappal van lefedve, és étkezésre, írásra használjuk. Ebből az következhetne: a jelentés egy hangsornak és a vele jelölt valóságelemnek a kapcsolata. Ez azonban csak az elsődleges (denotatív) jelentés. Vizsgáljuk meg a következő szósort: öreglány, vénasszony, nana, nene, nyanya, banya, szipirtyó, néni, nénike, anyó, anyóka! 18

19 Tulajdonképpen ezek a szavak mind azt jelentik: idős nő. Mégsem cserélhetjük fel őket szabadon, hiszen olyan érzelmi töltéssel rendelkeznek, amely megszabja használatuk lehetőségeit. Vagyis a jelentésbe beletartozik például a szavak hangulata is. Így az is szerepet játszhat egy szó használhatóságát tekintve, hogy hol és kikkel beszélgetsz. Nyilvánvaló, hogy a szomszéd nénit még ha történetesen nem is kedveled nem szólíthatod vén csoroszlyának. Az is előfordul, hogy két, teljesen azonos jelentésű szót (szinonimát) nem cserélhetünk fel. Így például nem jöhet az ebre dér, és ha télen igen fázunk, nem az eb hidegre panaszkodunk. És nem az eb van elhantolva, hanem a kutya elásva. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk: a jelentés a jel használhatóságának a szabálya. Ha idegen nyelvre fordítasz, figyelembe kell venned azokat a kötöttségeket, amelyek a jelentésbe beletartoznak. A költészetben a szövegben a szavak jelentésére még egy többletjelentés (konnotatív jelentés) is ráépülhet. Ezt mindig az olvasó maga fejti meg műveltségétől, lelki beállítottságától stb. függően. Ezért lehet egy-egy versnek több értelmezése is. Például Ady Endre A Hortobágy poétája című versében a Kúnfajta, nagyszemű legény volt... sorból a kúnfajta csak annak mond valamit, aki ismeri a történelmet és a kunok szerepét történelmünkben. Az is fontos a többletjelentés értelmezésében, hogy a kunok melyik tulajdonsága ragadta meg az olvasót a róluk szerzett ismeretek közül. HASZNÁ- LATI KÖTÖTTSÉ- GEK TÖBBLET- JELENTÉS 19

20 FELADATOK 1. Milyen többletjelentést kapnak a te értelmezésedben a kötény, dal, kenyér szavak az értelmező szótárban található elsődleges jelentésükhöz képest József Attila Sok gondom közt című versében? Ha kerülsz, ne kerülj el messze, köténykéd lennék, ne tépj össze, dalocskád lennék, ne hallgass el, kenyérkéd leszek, ne taposs el. 2. Vannak olyan szavak, amelyek érzelmi töltéssel nem rendelkeznek, azaz semlegesek. Pl.: semmi, ág, ül, kis, test, köré, gyűlik, néz. Ám ha egy költő egy versszakon belül együtt használja őket, mégis megváltozik valami. Számodra milyen többletjelentést adnak ezek a szavak egymással összekapcsolva József Attila Reménytelenül című versében? A semmi ágán ül szivem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szeliden s nézik, nézik a csillagok. 3. Egészítsétek ki a mondatokat a megfelelő igével! 4. a) 'Az égből cseppfolyós anyag esik.' Melyek cserélhetők fel egymással és melyek nem a következő mondatokban? Válaszotokat indokoljátok meg! Nem muszáj esernyőt vinned, csak... az eső. Magad elé tartsd az esernyőt, mert elölről... az eső. Most az esernyő sem véd, annyira... az eső. A csatorna már nem bírja elvezetni a vizet, úgy... az eső. Sajnos csak... az eső, így ma is meg kell locsolnom a füvet. Az eső... az ablakot. b) 'Valakinek a szeméből könny jön'. Fogalmazzátok meg, mi határozza meg az egyes igék használhatóságát! Csendesen... a sarokban. Annyira..., hogy a szomszéd szobában is hallják. Úgy..., mint aki eszét vesztette. c) 'Vágószerszámmal valamit valahonnan eltávolít'. Milyen kötöttségek vannak használhatóságukat illetően? Alkossatok olyan mondatokat, amelyekben bizonyos igék nem cserélhetők fel! Keresd ki a Magyar szinonimaszótárból a kellemes szócikket! Az eddigi feladatok alapján mire kell tekintettel lenned a szótár használatakor? 20

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő Nyelvtan Nyelvi jelek o szavak (lexéma o szóelem (morféma: szótő és toldalék) o tovább bonthatók fonémákra (jelelemek) Nyelv 3 szint o hangok o szavak o mondatok o nyelvtan szintek egymásra épülésének

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Zsemlyei János A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETE ÉS SZÓTÁRAI

Zsemlyei János A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETE ÉS SZÓTÁRAI Zsemlyei János A MAI MAGYAR NYELV SZÓKÉSZLETE ÉS SZÓTÁRAI Erdélyi Tankönyvtanács Kolozsvár, 2014 A jegyzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta Az elektronikus változat az

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben

MORFOLÓGIAI FELÉPÍTÉS

MORFOLÓGIAI FELÉPÍTÉS A SZÓÖSSZETÉTEL SZÓÖSSZETÉTEL Két vagy több szóalak összekapcsolásával hozunk létre új lexémát Tudatos szóalkotás és véletlenszerű keletkezés Létrejöttüket nemcsak szintaktikai szabályok, hanem szemantikai,

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Tartalom Az ige alakjai 5 A., t' r za anyt es a argyas ragozas 6 K.. Jeen tö o mo'd 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37 Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Felszólító

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. Tel.: (+36-46) 560-458, 560-459, 560-583, Fax: (+36-46) 560-582 E-mail: fenyi@jezsuita.hu Honlap: www.jezsu.hu A JECSE Jesuit

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23.

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. A dinoszauruszok királya nem vágtázott Élet és tudomány, 2002/12. (BBC News) A félelmetes Tyrannosaurus rex látókörébe került zsákmányállatoknak jó esélyük

Részletesebben

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával!

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával! Kedves 3.A osztály! A dolgozathoz való gyakorlás elősegítése érdekében küldök egy feladatsort, melyhez megoldókulcsot is csatoltam. Csütörtökön megtaláltok az iskolában, ha bármi kérdésetek van, tudunk

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

NÉMET NYELVBŐL. Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / NÉMET NYELVBŐL 1. osztály reagálásra. Bekapcsolódjon, és tevékenyen részt vegyen az órai játékokban, cselekvésekben. Ismerje a mindennapi üdvözlési és búcsúzási formákat. Ismerje a tanult témakörök szavait:

Részletesebben

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei

ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Alaktan, morfológia tárgya. Morfológia és mondattan viszonya. Morfológia univerzalitása. A szó fogalma I. Alaktan belső ügyei ALAKTAN ELŐADÁS 1-2. Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika és Kiefer Ferenc (szerk.): Új magyar nyelvtan Alaktan, morfológia tárgya - a morféma (vö. a szó szerkezete) -szótőhöz: különféle toldalékok

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

Imre Flóra Mondattan (jegyzet)

Imre Flóra Mondattan (jegyzet) Imre Flóra Mondattan (jegyzet) 1. A mondat A mondat a szöveg láncszemnyi egysége. A szöveg összefüggő mondatok sorából épül fel. Talán a legnehezebben definiálható nyelvi szint, mivel szoros összefüggésben

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog...

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog... Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek 1. a) Hány keresztnevet tudsz kiolvasni a következõ szóból? (3 pont) OLAJOSKANNA b) Húzd alá, mi a humor forrása a Romhányi József tollából származó sírfeliratban!

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Európai Gazdasági és Monetáris Unió

Európai Gazdasági és Monetáris Unió 2 P122-A103-1-1 P122-A103-1-1 3 Melléklet az 1. feladatlaphoz Európai Gazdasági és Monetáris Unió 1. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió, vagy egyszerűbben Gazdasági és Monetáris Unió (EGMU vagy GMU)

Részletesebben

Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály. Visontai Barnabás.

Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály. Visontai Barnabás. Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály Visontai Barnabás visontai.barnabas@gmail.com Nyelvtan 5-6. osztály összefoglaló Anyanyelv, magyar nyelv A nyelvet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

8. Szóalaktan a szavak felépítése

8. Szóalaktan a szavak felépítése 8.1. Hogyan épülnek föl a szavak? 8. Szóalaktan a szavak felépítése A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs. Akinek több szava van, több ismerete van. (Babits Mihály) Beszélgessetek el Babits Mihály szép gondolatáról!

Részletesebben

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN Osiris Kiadó Budapest, 1998 TARTALOM Előszó 13 MONDATTAN (É. Kiss Katalin) 1. A mondattan tárgya és alapfogalmai 17 1.1. A mondattan tárgya

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2015. november 25. Témaválasztás házi dolgozatra (ע "ו ( igeragozás Ismétlés: Mondatok: Arnold & Choi 5. rész A mondat belső

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

NYELVHELYESSÉGI GYAKORLATOK

NYELVHELYESSÉGI GYAKORLATOK Zimányi Árpád NYELVHELYESSÉGI GYAKORLATOK IX. RÉSZ A NÉVSZÓK TOLDALÉKOLÁSA Részletek a szerző Nyelvhelyességi gyakorlókönyv című munkájából (EKFT Líceum Kiadó, Eger, 1999) A szerző engedélyével TARTALOM

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

TestLine - Nyelvtan és irodalom bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Nyelvtan és irodalom bemeneti mérés Minta feladatsor Jelöld az összetartozó szótagokat! 1. 2:11 Normál Minden sorban csak egy helyes válasz van. bor gyap kö cser minden sorban pontosan egy helyes válasz van -lyú -jú -lyök -mely -jök -mej Válaszd ki a "lyukas"

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P043A10311* TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Kedd, 2005. február 01. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat

Magyar nyelvi óra. Idő Az óra menete Didaktikai feladat Magyar nyelvi óra A témakör címe: A grammatikai kapcsolóelemek I. A tematikus egység: A szöveg Az osztály: 9. osztály A tanítás időpontja: 2002. április 10. A tanárjelölt neve: Káli Diána Az intézmény

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

2

2 1 DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXIII. DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK Szerkesztette NAGY

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés

Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Bevezetés a nyelvtudományba Mondattan (szintaxis) Kiegészítés Az egyszerű mondat szerkezete (É. Kiss 1992) a fő összetevők lehetséges sorrendje: Imre ismeri Erzsit. Erzsit ismeri Imre. Imre Erzsit ismeri.

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK A MAGYARÓRÁN Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április 10-12.

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN Osiris Kiadó Budapest, 2003 TARTALOM Előszó 13 MONDATTAN É. Kiss Katalin 1. A mondattan tárgya és alapfogalmai (Yp) 1.1. A mondattan tárgya

Részletesebben

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:...

Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... Tanulmányi versenyanyag 2018/2019. tanév Nyelvtan-helyesírás 3. osztály Név:... Iskola:... Összpontszám: 240 pont Elért pontszám:... Helyezés:... 1. Tollbamondás 50 2. Bontsd szavakra és mondatokra az

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz

Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 10. rész Hányféle lehetőségünk van

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 8. rész Miért vannak a névszói mellett

Részletesebben

Magyar nyelv 7. 7_NY_TK_1F_2017.indd :36

Magyar nyelv 7. 7_NY_TK_1F_2017.indd :36 Magyar nyelv 7. Az, hogy anyanyelvemen írok, nem fogalmazás, hanem a lélek lélegzése, a legközvetlenebb közlés, szabad úszás, ösztön és élet. Kosztolányi Dezső Magyar nyelv Tankönyv Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz!

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz! 1. tétel: A mondat fogalma. A mondat fajai a kifejezett tartalom és a beszélő szándéka szerint. A modalitás. A grammatikai forma és a funkció ellentmondása Mondat: a beszédnek elemi, láncszemnyi egysége.

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének 1. Melléklet Gaul Géza: Mi a szép? című tanulmányához Egy Petőfi-vers Szöveg forrása: Petőfi Sándor összes költeményei, sajtó alá rendezte Baróti Lajos, Budapest, 1900. Singer és Wolfner. Megtartottam

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P042A10311* ŐSZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Péntek, 2004. augusztus 27. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára

Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Édes anyanyelvünk országos nyelvhasználati verseny Fővárosi forduló, FPPTI, 2007. szeptember 17. A versenyző kódszáma: Feladatlap a gimnáziumi versenyzők számára Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget,

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén

Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén Egy nyelvjárási szintaxisvizsgálat háttere és eredményei Őrség és Hetés területén P P K E N Y D I 2 0 1 5. 0 2. 0 5. B U D A P E S T T E P E R I C S J Ó Z S E F 1 Áttekintés Adatközlők nem, kor és lakóhely

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P041A10311* TAVASZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Szombat, 2004. május 29. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1. A matematikai logika alapfogalmai. 2. A matematikai logika műveletei

1. A matematikai logika alapfogalmai. 2. A matematikai logika műveletei 1. A matematikai logika alapfogalmai Megjegyzések: a) A logikában az állítás (kijelentés), valamint annak igaz vagy hamis voltát alapfogalomnak tekintjük, nem definiáljuk. b) Minden állítással kapcsolatban

Részletesebben

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1.

Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. www.doyouspeakenglish.hu Az eredményes nyelvtanulás alapelvei 1. MEGOLDÁS a sikeresebb angol tanuláshoz azoknak, akik már tanultak angolul, de abbahagyták, és azoknak, akik jelenleg is tanulnak angolul,

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás február 06. Romhányi József: Medve-tanköltemény

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás február 06. Romhányi József: Medve-tanköltemény Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. február 06. Romhányi József: Medve-tanköltemény Felmordult a medve a sok rossz mackóvers hallatán: Ez mind kontár! Sarlatán! Mit gügyögnek, locsognak szerencsétlen

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben