ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság"

Átírás

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u Levélcím : 9002 Győr, Pf Telefon: Központi: 96/ , Ügyfélszolgálat: 96/ Fax: 96/ Ügyfélfogadás az Ügyfélszolgálati Irodán: Hétfő, Kedd, Szerda: 9-15 óráig, Csütörtök: 9-16 óráig Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! Iktatószám: Előadó: H /2005.-I. Dr. Bécsi Beatrix /M.E. Hiv. szám: Melléklet: HATÁROZAT Tárgy: Sopron, ALCUFER Kft. hulladékkezelő üzemének környezetvédelmi engedélye I. Az elsőfokú hatóság az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 9023 Győr, Mészáros L. u. 13., statisztikai azonosító jele: ) részére környezetvédelmi engedélyt ad a Sopron, Ipar krt. 14. című, 5778/148 helyrajzi számú telephelyén végzendő veszélyes és nem veszélyes fém és egyéb hulladékok, hulladék elektromos és elektronikai berendezések, roncsautók begyűjtésére és előkezelésére. 1) Az engedélyezett tevékenység adatai: A telephely területe: 1 ha 1468 m 2. Az engedélyezett technológia: A telephelyen ipari termelő cégek, hulladékgyűjtők, kereskedők és a lakosság fém és egyéb hasznosítható hulladékainak begyűjtése, tárolása, hasznosításra történő előkészítése, előkezelése (bontás, darabolás, bálázás, válogatás) történik. A raktározást követően a keletkezett hulladékok vasúti, illetve közúti kiszállítása történik. A kezelhető hulladékok: Nem veszélyes hulladékok: Hulladék megnevezése Mennyiség e (t/év) Alkalmazott kezelés Gyűjtés módja Vas-és acél hulladékok Gyűjtés, tárolás, válogatás, bontás, darabolás, bálázás Fedett, műszaki védelemmel ellátott hulladékgyűjtő csarnok beton felületén ömlesztett formában, szabadtéren térbetonon, illetve tömörített murva felületen

2 2 Alumínium, illetve alumínium tartalmú hulladékok Gyűjtés, tárolás, Ömlesztve, illetve ben, 500 válogatás, bontás, darabolás, bálázás hulladékgyűjtő csarnokban Réz hulladék, illetve réz tartalmú hulladékok Gyűjtés, tárolás, Ömlesztve, illetve ben, 200 válogatás, bontás, darabolás hulladékgyűjtő csarnokba Ólom hulladékok 10 Gyűjtés, tárolás ben Cink hulladék 10 Gyűjtés, tárolás ben Ón hulladék 20 Gyűjtés, tárolás ben Fahulladék Ömlesztve, szabadtéren Gyűjtés, tárolás, 500 tömörített murva válogatás felületen Műanyag hulladék Gyűjtés, tárolás, Műanyag zsákokban, 500 válogatás ben Papír hulladék Ömlesztve, illetve 750 Gyűjtés, bálázás, tárolás bálázva a hulladékgyűjtő csarnokban Üveg hulladék Ömlesztve térbetonon, 100 Gyűjtés, tárolás illetve konténerben Kiemelten kezelendő hulladékok (HEEB, kiselejtezett gépjárművek) Termékként tovább nem használható járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőket Gyűjtés, darabolás, bontás Térbetonon, illetve ipar vágányon Közelebbről nem meghatározott alkatrészek Gyűjtés, bontás Térbetonon ömlesztve, illetve konténerben Használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a től ig felsoroltaktól Gyűjtés, bontás Térbetonon ömlesztve, illetve konténerbe Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek , és kódszámú hulladékoktól Gyűjtés, bontás Térbetonon ömlesztve, illetve konténerbe

3 Veszélyes hulladékok A hulladék megnevezése Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok Veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok Fémforgácsok (hűtő-, kenőolajat, emulziót tartalmazó) Veszélyes anyagokkal szennyezett egyéb fémhulladék (bontásból származó) Termékként tovább nem használható gépjárművek Veszélyes anyagot tartalmazó alkatrészek PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések Klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó, használatból kivont berendezések Azbesztet tartalmazó, használatból kivont berendezések Veszélyes anyagokat tartalmazó, használatból kivont berendezések Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 3 EWC Mennyisége Alkalmazott kezelés Gyűjtés módja kód (t/év) * 200 Gyűjtés, bontás 200 l-es acélhordóban, ben ömlesztve * 2 Gyűjtés, bontás 200 l-es acélhordóban, ben ömlesztve * 500 Gyűjtés, bontás Térbeton felületen, illetve ben * 1000 Gyűjtés, bontás Térbeton felületen, illetve ben * 2000 Gyűjtés, bontás Térbetonon * 200 Gyűjtés, bontás 200 l-es acélhordóban, ben ömlesztve * 10 Gyűjtés, bontás Térbeton felületen, ha sérült cseppfogó tálcán, illetve ben * 2 Gyűjtés, bontás Térbeton felületen, ha sérült cseppfogó tálcán, illetve ben * 10 Gyűjtés, bontás Térbeton felületen, illetve ben * 2 Gyűjtés, bontás Térbeton felületen, illetve ben * 50 Gyűjtés, bontás Térbeton felületen, illetve ben * 50 Gyűjtés, bontás Térbeton felületen, illetve ben A kezelhető hulladékok összes mennyisége: tonna/év. A hulladékkezelés főbb lépései: 1) Az ipari termelők, begyűjtők, a lakosság hulladékának fogadása, mérlegelése gyűjtőhelyi készletezése a hulladék tulajdonságától függően szabadtéren betonozott területen vagy a hulladékkezelő csarnokban.

4 4 2) A veszélyes hulladékok feldolgozásának előkészítése (folyadékok leeresztése, nem fémes szennyezők eltávolítása, elkülönített gyűjtése). 3) Fémtartalmú hulladékok feldolgozása, kohászati alapanyaggá történő előkészítése (bontás, darabolás, válogatás, osztályozás, bálázás). 4) Műanyaghulladék darálása, papírhulladék tömörítés, bálázás, fahulladék darabolás, darálás. 5) A keletkező, elkülönítetten gyűjtött hulladékok, készletezést követően vasúti, illetve közúti kiszállítása. 2) A telepítésre, üzemeltetésre, és a tevékenységgel való felhagyásra vonatkozó előírások: Hulladékgazdálkodási előírások: a) A keletkező hulladékokat a további kezelésnek megfelelően elkülönítve, a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell gyűjteni. A telepítés, üzemeltetés és a tevékenységgel való felhagyás során keletkező veszélyes hulladékot a külön jogszabály szerint kialakított, és a hatóság által jóváhagyott üzemi gyűjtőhelyen kell gyűjteni, ahol a veszélyes hulladék legfeljebb egy évig tárolható. A keletkező települési hulladékok gyűjtése és tárolása csak zártan, gyűjtőedényben, illetve más edényzetben vagy ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben történhet, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve. b) A hulladékok további kezeléséről arra engedéllyel rendelkező személynek történő átadással gondoskodni kell. c) Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést a kárelhárítás egyidejű megkezdésével a hatóságnak be kell jelenteni. d) A begyűjtött nem veszélyes hulladékok kizárólag három évnél rövidebb időtartamig helyezhetők el a telephelyen. Vízvédelmi előírások: a) A hulladékok bontása, tárolása csak betonozott, vagy fedett területen, a környezet szennyezését kizáró módon történhet. b) A burkolt területekről a városi csapadékcsatornán keresztül a Rák-patakba vezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelni a következő határértékeknek:

5 5 Sorszám Megnevezés Területi kategóriák 4. Általános védettségi kategória befogadói 1. ph 6-9,5 Szennyező anyagok Határérték mg/l 2. Dikrotmátos oxigénfogyasztás KOIk Biokémiai oxigénigény BOI Összes szervetlen nitrogén ön (8) ásv Összes nitrogén (8) Ammónia-ammónium-nitrogén (8) Összes lebegőanyag Összes foszfor, P összes Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) (2) 10. Fenolok (Fenolindex) Összes vas Összes mangán Szulfidok Aktív klór 2 (6) 15. Összes só Nátrium-egyenérték (%) Fluoridok Coliform szám (i=individuum=egyed) (5) 10 i/cm 3 Veszélyes és mérgező anyagok 19. Összes arzén 0,5 20. Összes bárium 0,5 21. Cianid, könnyen felszabaduló 0,2 22. Összes cianid Összes ezüst 0,1 24. Összes higany 0, Összes cink Összes kadmium 0, Összes kobalt Króm VI 0,5 29. Összes króm Összes ólom 0,2 31. Összes ón 0,5 32. Összes réz Összes nikkel Molibdén 0,3

6 6 c) A tevékenység végzése során a folyékony szennyező anyagok leeresztése, kiöntése, kicsöpögtetése csak a műszaki védelemmel ellátott gyűjtőhely betonpadozatán történhet, az anyagok kármentőben történő felfogásával. d) Szabadtéri területen munkavégzés kizárólag a talaj, talajvíz, és a felszíni víz szennyezésének kizárásával lehetséges. e) Munkagépek, szállítójárművek karbantartása, meghibásodása, továbbá havária esetén üzemanyag, fáradt olaj kerülhet a talajra, melyet azonnal ki kell emelni, és annak gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. f) A tevékenység felhagyása esetén a műtárgyakat ki kell tisztítani, a munkálatokat környezetkímélő módon kell végezni. Levegőtisztaság-védelem: a) A létesítés során az iroda-szociális épület felújításakor, a 18,8 x 30,5 m 2 alapterületű, egyszintes hulladéktároló és kezelőcsarnok építése, továbbá az üzemi utak építése során kitermelt talaj kiporzás- mentes tárolásáról és szállításáról gondoskodni kell. b) A bontási műveletek a diffúz kiporzások elkerülése érdekében csak zárt térben végezhetőek el. c) Az anyag tárolásából származó diffúz porkibocsátást (oxidok, lemosódási iszapok porai), az anyagtároló terek rendszeres takarításával és pormentesítésével minimálisra kell korlátozni. d) Az üzemi utak pormentesítéséről, szennyezés mentesítéséről folyamatosan gondoskodni kell. e) A fedetlen lerakó-területek esetében a nagy méretű, szilárd hulladékok szél általi kihordását, kiszóródását műszaki védelem telepítésével meg kell akadályozni. f) A porterjedés megakadályozása céljából a telephelyet porterjedés-gátló, zárt kerítéssel kell körülvenni. g) A kiporzásra hajlamos anyagok rakodását különös körültekintéssel kell végezni. h) A bizonytalan anyagtartalmú, zártterű edények darabolása csak azok szakszerű leürítését, gázmentesítését követően, a tűz- és robbanásveszély, továbbá a légszennyezés elkerülésével történhet. i) A telephelyen, az engedélyezett fűtőberendezések üzemeltetése kivételével, mindennemű égetés és tüzelés tilos. j) A rendkívüli légszennyezést azonnal jelenteni kell a hatóságnak. k) Az elektromos és elektronikai berendezések bontása során a következő anyagok gázalakú, illetve párolgó folyékony összetevőinek zárt rendszerű eltávolításáról és összegyűjtéséről megfelelő technikai és szakember háttérrel gondoskodni kell.

7 7 Az elektromos berendezésből származó hulladékok kezelése során eltávolítandó anyagok jegyzék 1. A berendezések hulladékaiból az alábbi alkotók, alkatrészek és komponensek eltávolítása szükséges: - a külön jogszabályban meghatározott poliklórozott bifenileket (PCB) tartalmazó kondenzátorok; - higanyt tartalmazó komponensek mint például kapcsolók, háttérvilágítást biztosító lámpák; - elemek; - a mobiltelefonok nyomtatott áramkörei általánosan, illetve egyéb eszközök nyomtatott áramkörei, amennyiben a nyomtatott áramköri lap nagyobb, mint 10 cm 2 ; - tonerek, folyadék-, zselés- és színes tonerek egyaránt; - brómtartalmú gyulladásgátlót tartalmazó műanyagok; - azbeszthulladékok, valamint azbeszttartalmú komponensek; - katódsugárcsövek; - klorofluorokarbonátok (CFC), hidroklorofluorokarbonátok (HCFC) vagy hidrofluorokarbonátok (HFC), hidrokarbonátok (HC); - gázkisülés elvén működő lámpák; cm 2 -nél nagyobb felületű folyadékkristályos kijelzők (lehetőség szerint burkolattal együtt), valamint az összes olyan kijelző, amelynek háttérvilágítását gázkisüléses lámpával oldották meg; - külső elektromos vezetékek; - a külön jogszabály szerint meghatározott nehezen feldolgozható kerámiaszálakat tartalmazó komponensek; - radioaktív alkotókat tartalmazó komponensek, kivéve a határérték alattiak; - 25 mm-nél nagyobb magasságú, 25 mm-nél nagyobb átmérőjű vagy hasonló méretű, veszélyes anyagokat tartalmazó elektrolitikus kondenzátorok. 2. A szelektíven begyűjtött berendezések hulladékainak alábbi komponenseit kell eltávolítani a berendezésből, és a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell kezelni: - katódsugárcsövek fluoreszkáló rétege, - berendezés (például habok és hűtőberendezések) ózonréteget károsító és 15 feletti globális felmelegedést okozó potenciállal (GWP) rendelkező gázai, - gázkisüléses lámpák higanytartalma. kezelő); FEOR: 5359; szakképesítés azonosító: m) A bontás során gondoskodni kell az autoklímákból származó, külön jogszabályban meghatározott ózonkárosító anyagok visszagyűjtéséről. Zajvédelem: a) A telephely csak nappali időszakban üzemelhet.

8 8 b) A létesítmény üzemelése során folyamatosan gondoskodni kell a következő határértékek megtartásáról: - A telephely északkeleti telekhatára mellett levő iroda védendő homlokzata előtt 2 méter távolságban: nappal (06-22 óráig) L Aeq = 60 db - A telephely északnyugati, délnyugati és délkeleti telekhatárain: nappal (06-22 óráig) L Aeq = 70 db. c) Az előző pontban szereplő határértékek teljesülését az üzemelés időszakában végzett műszeres zajvizsgálattal kell ellenőrizni, és a vizsgálatról készített dokumentációt a tárgyév december 31-ig meg kell küldeni a hatóságnak. II. A környezetvédelmi engedély a jogerőre emelkedéstől számított határozatlan ideig hatályos. INDOKOLÁS Az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9023 Győr, Mészáros L. u. 13., a továbbiakban: Kft. ) az előzetes környezetvédelmi hatástanulmány csatolása mellett azzal a kérelemmel fordult az elsőfokú hatósághoz, hogy részére engedélyezze a Sopron, Ipar krt. 14. című ingatlanán hulladékgyűjtő és előkezelő telephely létesítését. A hatóság megállapította, hogy a kérelmezett tevékenység a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. a továbbiakban: környezetvédelmi törvény 67. -a és a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet a továbbiakban: R.- 1. (2) bekezdése és 1. számú melléklet B fejezet 117. pontja (Fémhulladék gyűjtőhely(beleértve az autóroncstelepeket) fémfeldolgozással vagy újrahasznosításra történő előkészítéssel 5 db/nap gépjárműtől vagy 5 tonna/nap kapacitástól) alapján környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, azaz csak jogerős környezetvédelmi engedély birtokában kezdhető meg. A hatóság az engedélyezési eljárást a környezetvédelmi törvény szakaszai és a R. előírásai szerint folytatta le, az engedély tartalmát a környezetvédelmi törvény 72. (1) bekezdése alapján állította össze. A hatóság a benyújtott hatástanulmány alapján az alábbi tényállást állapította meg: A Kft. a Sopronban, a rendelkező részben szereplő ingatlanon létesítendő új telephelyén veszélyes és nem veszélyes fém és egyéb hulladékok hulladék elektromos és elektronikai berendezések, roncsautók begyűjtését, hasznosításra történő előkészítését kívánja végezni. A Kft. e tevékenysége során a telephelyen évi tonna veszélyes és 4018 tonna nem veszélyes hulladék kezelését kívánja végezni.

9 9 A telephely, ami belterületi ingatlan, Sopron város ipari területén helyezkedik el, saját iparvágánnyal rendelkezik. A telephelyet északkeleti irányban a TÜZÉPKER Rt. és a TBG Pannonbeton Kft. telephelyei, délnyugati irányban a GYSEV rendező pályaudvar, északnyugati irányban iparterület határolja. Az északkeleti oldalon a Kuhn és Társa Kft. és a Swedwood Kft. telephelyei találhatók. A telephely létesítményei: - iparvágány, - meglévő, 105 m 2 alapterületű szociális épület, - tervezett, 527,95 m 2 alapterületű, szigetelt, kármentővel és ellenőrző szivárgóval ellátott üzemcsarnok, melynek létesítményei: autóbontó, hulladékgyűjtő csarnok, papír és műanyag hulladék bálázó m 2 alapterületű térbeton. A technológia leírása, berendezései: A rendelkező részben, a tevékenység adatai között szereplő technológiai lépések során alkalmazott eszközök: - Kézi lángvágás: Toldi vágópisztoly, tömlő, reduktor, oxigén és PB palack. - Villanymotor, motorblokk és egyéb összetett alkatrészbontás: sarokcsiszoló, kéziszerszámok. - Szállítás, anyagmozgatás: Mercedes 1722 típusú kétkaros emelős konténerszállító tehergépkocsi, MAN típusú darus konténerszállító tehergépkocsi. - Bálázás, darabolás: Rotoking típusú műanyag daráló, Lollini AL 500 típusú hidraulikus bálázó gép, TAURUS T600 típusú hidraulikus ollózó gép, Lefort MOBILE 500 hidraulikus ollózó, Libherr 900 forgóvázas rakodó. Nem veszélyes hulladékok A beszállított hulladékot mérlegen mérik, szemrevételezéssel ellenőrzik, majd anyagtípusonként gyűjtik a szabadtéren betonozott területen vagy az autóbontó csarnok meghatározott részén. A fahulladékok, melyek veszélyes komponenseket szennyezésként nem tartalmaznak, válogatás és raktározás után haszonanyagként kerülnek értékesítésre. A papírhulladékot válogatás után bálázzák, majd értékesítik. A műanyag hulladékok válogatás után bálázva vagy darálást követően kerülnek másodnyersanyagként továbbadásra. A fémhulladékokat bontás, darabolás, válogatás után bálázzák, -kohászati alapanyaggá készítik, elő- majd értékesítik.

10 10 A használatból kivont járművek, alkatrészek, használatból kivont és kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések kéziszerszámokkal végzett bontásával, válogatásával elkülönítik a hasznosítható és nem hasznosítható összetevőket. Veszélyes hulladékok A veszélyes hulladékok kezelésének célja a szennyezett, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékok fémkomponenseinek kinyerése, a szennyezők elkülönítése, a fémtartalmú hulladékok kohászati alapanyaggá történő előkészítése. A kezelési eredményeként keletkező fémhulladék vaskohászati alapanyagként kerül értékesítésre. Csomagolási hulladékok (EWC kód: *, *) A beszállított csomagolási hulladékokból kézi válogatással elkülönítésre kerülnek a nem szennyezett fém göngyölegek. A maradványok eltávolítása mechanikusan történik, ha így a fémtartalom szennyeződésmentesen kinyerhető. Az eltávolított maradványokat és a továbbra is szennyezett csomagolóanyagokat veszélyes hulladék ártalmatlanítására feljogosított szervezetnek adják át. A szennyeződésmentes csomagolási fémhulladékot bálázással tömörítik, vaskohászati alapanyagként értékesítik. Kiselejtezett járművek, alkatrészek (EWC kód: *, *) A beszállított roncsokat, kiselejtezett járművek, kezelésének első lépése a szárazra fektetés, a veszélyes anyagok eltávolítása, amelynek során először a kiszerelhető szilárd és folyékony veszélyes anyagokat tartalmazó alkatrészek kibontása történik, ezt követi a veszélyes összetevők elkülönítése. A hulladékkezelés a bontásra előkészített veszélyes és inert szennyezőktől mentesített karosszéria, alváz és más részegységek kézi lángvágással, kéziszerszámokkal való feldolgozásával folytatódik. A roncsokat lemezollóval dolgozzák fel, majd lemezbálázóval bálázzák. A fémhulladékot vaskohászati alapanyagként értékesítik. Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (EWC kód: *, *, *, *, *) A beszállított berendezések kéziszerszámokkal végzett bontásával, válogatásával elkülönítik a hasznosítható, a veszélyes, illetve az inert nem hasznosítható hulladékfajtákat. A szilárd veszélyes összetevőket kiszereléssel, a folyékonyakat kicsepegtetéssel különítik el. A bontás során keletkező vas-, illetve egyéb fémhulladékokat kohászati alapanyagként értékesítik, egyes műanyagokat másodnyersanyagként hazai feldolgozóknak adnak át. A nem hasznosítható, veszélyes anyagot nem tartalmazó hulladékok elhelyezése hulladéklerakón történik. A savas ólomakkumulátorokat export engedéllyel rendelkező partneren keresztül külföldi feldolgozó művekbe szállíttatják, az egyéb veszélyes hulladékokat kezelésre, ártalmatlanításra feljogosított belföldi átvevőknek adják át. Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok ( *)

11 11 A kezelni kívánt fémhulladékok zöme fémforgács, melynek veszélyes összetevője az olajtartalmú folyadék fázis. A veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok műszaki védelemmel ellátott betonpadozatra kerülnek, ahol az emulzió-, valamint az olajtartalom lecsepeg, és a padozatba süllyesztett kármentőbe kerül. A telepítés környezeti hatásai A telephely kialakítása során 527, 95m2 alapterületű autóbontó és hulladékgyűjtő csarnok kerül felépítésre, a meglévő iroda-szociális épület felújításra kerül, tűzi vízhálózat és csapadékvíz elvezető csatorna nyomvonalát módosítják. A telephely létesítése, a munkagépek üzemeltetése, karbantartása során az alábbi hulladékok keletkeznek: Hulladék megnevezése EWC kód Vasfém részecskék és por Hegesztési hulladékok Elhasznált csiszolóanyagok és eszközök Beton Téglák Üveg Műanyag Kevert építkezési és bontási hulladékok Papír és karton csomagolási hulladékok Műanyag csomagolási hulladék Textil csomagolási hulladék Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, melyek különböznek a től Kevert települési szilárd hulladék Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, fa, műanyag * Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb bontási hulladékok * Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok * Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű-és kenőolajok * Tüzelőolaj és dízelolaj * Benzin * Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok * Veszélyes szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok * Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, törlőkendők, védőruházat * Olajszűrők * Azbesztett tartalmazó surlődó betétek * Fékfolyadékok * Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok * Ólomakkumulátorok *

12 12 A keletkező nem veszélyes hulladékokat mobil, fedeles gyűjtőedényzetben szelektíven gyűjtik, a veszélyes hulladékokat elkülönítetten 200 literes acélhordókban vagy saválló acélkonténerben gyűjtik, majd azok kezelésére engedéllyel rendelkezőnek adják át. A létesítésnek jelentős levegőtisztaság-védelemi és vízvédelmi hatása nincs. A tevékenység környezetre gyakorolt hatása Hulladékgazdálkodás Az átvett hulladékokon a fentiekben elvégzett munkafolyamatok során a haszonagyag mellett további kezelést igénylő hulladékok keletkeznek. A feldolgozás során keletkező hulladékok A hulladék megnevezése EWC kód Mennyisége (t/év) Gyűjtés módja Klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű és kenőolajok PCB-ket tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok * * * l-es acélhordó 200 l-es acélhordó 200 l-es acélhordó Tüzelőolaj és dízelolaj * l-es acélhordó Benzin * l-es acélhordó Egyéb üzemanyagok * l-es acélhordó Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék Veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat Termékként tovább nem használható gumiabroncsok * l-es acélhordó, illetve * l-es acélhordó, illetve * l-es acélhordó Olajszűrők * 2,5 200 l-es acélhordó, illetve Higanyt tartalmazó alkatrészek * 0, l-es acélhordó, illetve PCB-ket tartalmazó alkatrészek * 0, l-es acélhordó, illetve Azbesztet tartalmazó surlódó betétek * 0, l-es acélhordó, illetve Fékfolyadékok * 0, l-es acélhordó Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok Veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a től ig tartó, valamint a és a alatt felsoroltaktól * * l-es acélhordó 200 l-es acélhordó, illetve Használatból kivont berendezésekből eltávolított * l-es acélhordó, illetve

13 veszélyes anyagok Használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek től l-es acélhordó, illetve Ólomakkumulátorok * 8 Raklapon, ha sérült saválló konténerben Cserép és kerámiák (porcelán szigetelők) ,5 200 l-es acélhordó, illetve Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa * 0,5 200 l-es acélhordó, illetve Azbeszttartalmú szigetelőanyagok * 0,5 Konténerben, ömlesztve Egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak, vagy azokat tartalmazzák Szigetelőanyagok, amelyek különböznek és tól Veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok * 0, ,5 Konténerben, ömlesztve Konténerben, ömlesztve * 0,5 200 l-es acélhordó, illetve Kevert építkezési, bontási hulladékok l-es acélhordó, illetve Egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladék Egyéb a től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is * 1, l-es acélhordó, illetve l-es műanyag gyűjtőedény, A kezelési műveletek során keletkező hulladékok azok kezelésére engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek kerülnek átadásra. Vízvédelem: A telephely ivóvízellátását a városi ivóvízhálózatról biztosítják, kizárólag kommunális célra. A számított vízigény 10 m 3 /hó. A telephely oltóvíz igénye 3 db tűzcsapon keresztül a városi hálózatról biztosított. Szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés: A szociális épületben keletkező szennyvizeket a városi közcsatorna hálózatra bocsátják. A telephelyen korábban kiépített csapadékvíz elvezető rendszeren a tetőkön és a burkolt felületeken összegyűlő csapadékot a városi csapadékvíz rendszeren keresztül a Rák-patakba vezetik. A telephely csapadékvíz rendszerére DHLFE 115E típusú olaj és iszapfogó műtárgyat építenek. A csarnoképület betonburkolata alatt drénrendszer kerül kiépítésre, melybe normál üzemmenet esetén szennyvíz nem kerül. A csarnoképületben bekövetkező esetleges rendkívüli esemény során a szennyezés a drénrendszeren keresztül egy drénellenőrző aknába kerül. Az itt összegyűlő drénvizet veszélyes hulladékként kezelik.

14 14 Felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás: A telephelyen a hulladék tárolása, válogatása burkolt, ill. fedett helyen történik, ahol az összegyűlő csapadékvizeket és drénvizeket megfelelően kezelik. Normál üzemmenet esetén sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek szennyezése nem várható. Levegőtisztaság-védelem Sopron Város a légszennyezettség tekintetében a 11. számú légszennyezettségi zónába Sopron önálló agglomerációhoz - tartozik, amelyen belül a nitrogénoxid a domináns és intézkedésre jogosult légszennyező anyag. (Előírja a módosított 4/2002 (X.7.) KvVM rendelet.) A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet értelmében nem létesül. A tevékenység, szállításból adódóan kipufogógázok és szilárd por, valamint a telephelyen belső égésű motorokkal működő munkagépek, és telepi kis szállító gépjárművek kipufogógázok terhelik a levegőt, de ezek hatása nem jelentős. Zajvédelem A tevékenység megvalósítása során (szabályos üzemelés) fellépő környezeti zajkibocsátásról mérési jegyzőkönyv készült, mely a telephelyen szokásos munkavégzés során fellépő állapotokat tükrözi. (szabadtéri darabolás, bontás, járműmozgás, rakodás) A minden irányban ipari területekkel körülvett telephely zajkibocsátása a vonatkozó előírásoknak megfelel. Tevékenység felhagyása A felhagyás után az épületek egyéb célú hasznosításra kerülnek, a berendezéseket elszállítják. A közműves vízszolgáltatás, vízhasználat megszűnik. A telephelyen található hulladékokat azok kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adják át. Havária Rendkívüli esemény előfordulhat amennyiben a telephelyen tűz üt ki, illetve ha veszélyes anyag, vagy veszélyes hulladék kerül talajra. Ezekben az esetekben a központilag kidolgozott havária terv szerint járnak el. A rendelkező rész I. fejezet 2) pontjában, a hulladékgazdálkodási előírások a) pontjában foglalt előírás a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv.- továbbiakban: Hgt (1) bekezdésén, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdésén és a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdésén alapul. A hatóság tájékoztatja az engedélyest, hogy az üzemi gyűjtőhelyet a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint kell kialakítani. A hulladékgazdálkodási előírások b) pontjában foglalt előírás a Hgt. 13. (1) (2) bekezdésein alapul.

15 15 A hulladékgazdálkodási előírások d) pontjában foglalt előírás a Hgt. 3. q) pontján és a 15. (5) bekezdésén alapul. A hatóság tájékoztatja az engedélyest, hogy a kezelt hulladékok nyilvántartásának vezetését és az adatszolgáltatást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet szerint teljesíteni kell. A hulladékokat a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerint kell megnevezni. A rendelkező rész I. fejezet 2) pontjában, a vízvédelmi előírások a), c), d), e), f) pontjaiban foglalt előírások a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. c) pontján alapul. A b) pontban levő kibocsátási határértékeket a hatóság a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerint határozta meg, figyelembe véve, hogy a Rák patak az általános védettségi kategóriába esik. A rendelkező rész I. fejezet 2) pontjában, a levegővédelmi előírások a), b), c), d), e), f), g), h) pontjaiban foglalt előírások a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdésén alapulnak. Az elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladékok kezelése során az azokból eltávolítandó anyagok listáját az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X.8.) KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Ezeknek az anyagoknak a zárt rendszerű eltávolítására vonatkozó előírás a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdésén alapul. Az ózonkárosító anyagok visszagyűjtésére vonatkozó előírás az ózonréteget károsító anyagokról szóló 94/2003. (VII.2.) Korm. rendelet 16. (1) bekezdésén alapul. A rendelkező részben szereplő, zajvédelmi előírások a zaj-és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12.) MT rendelet 6. (1) bekezdésén és a zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. (1) bekezdésén és 1. számú mellékletén, és a MSZ számú szabvány 3.2. pontján alapulnak. A hatóság a R. 8. (1) bekezdése alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, melyek közül az ÁNTSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Intézete 874-2/2005. számú, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 706-8/2005. számú, Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője 16290/2005. számú szakhatósági állásfoglalásában feltétel nélkül hozzájárult a környezetvédelmi engedély kiadásához.

16 16 Az ügyben eljáró valamennyi hatóság álláspontja az volt, hogy a környezetvédelmi engedély kiadása ellen nem szólnak érvek, így került sor a R. 7. -ában szabályozott módon a hirdetmény és az eljárás folytatásáról szóló értesítés nyilvánosságra bocsátására. Az eljárásban érintett Sopron város önkormányzata és lakossága nem tett észrevételt. Az eljáró hatóság az általa feltárt tényállás, a szakhatóságok állásfoglalásai alapján megállapította, hogy a tervezett beruházás környezeti érdeket nem sért, ezért az engedélyt a környezetvédelmi törvény 70. (2) b) pontja alapján a környezetvédelmi engedélyt kiadta. A határozattal szembeni fellebbezési jogot az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. tv. 62. (1) (2) bekezdései biztosítják, a fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló évi XCIII. tv. melléklete XIV. címének 2. pontja állapítja meg. Győr, október 20. Dr. Baranyai Judit s.k. osztályvezető

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Korlátolt Felelősségű Társaság. A 9697-7/2015. sz. végzésben foglalt hiányosságokra az alábbiakat válaszoljuk.

Korlátolt Felelősségű Társaság. A 9697-7/2015. sz. végzésben foglalt hiányosságokra az alábbiakat válaszoljuk. East-Limit Kft. East-Limit Korlátolt Felelősségű Társaság H-4342 Terem 0152,/ Hrsz. Tel.: 06 30 475-8311 E-mail: maczko.robert@eastlimit.hu Web: www.eastlimit.hu Dátum: 2015. november Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT

biodízel üzemének egységes határérték HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. JELLEMZŐEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. JELLEMZŐEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE KU 0. /0 oldal Tartalomjegyzék./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 70219-8-12/2014. Tárgy: Délút Kft., Algy Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál el zetes vizsgálat Balatonyi Zsolt Berényi Anita Dr.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete

Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének. 4/2006. (III. 14.) számú rendelete Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2006. (III. 14.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19619/2013. Iktatószám: 16483/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 10661-22/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Bartókné Hajnali Beáta Melléklet: - Győr-Bőny-Pér, geotermikus hőerőmű előzetes

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) KORM. RENDELET A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYÉRŐL

126/2003. (VIII. 15.) KORM. RENDELET A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYÉRŐL 126/2003. (VIII. 15.) KORM. RENDELET A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK RÉSZLETES TARTALMI KÖVETELMÉNYÉRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (1)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint.

H A T Á R O Z A T. környezetvédelmi engedélyt adok az alábbiak szerint. Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 10442-2-20/2010. Ea: dr. Petrovics György (jogi ea.) Lovászi Péter (természetvédelem) Balatonyi Zsolt (hulladékgazd.)

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 106901-2-14/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Csókási Anita Berényi Anita Balatonyi Zsolt Bánfi Szabolcs Koczkáné Kristó Gyöngyi Miklós Tímea Tel.: +36 (62)

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 651-1/1/2015./I. Tárgy: BPW-HUNGÁRIA

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet alkalmazási köre. 1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-12-19 -tól Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 78.076-2-8/2010. Ea.: dr. Hofszang Brigitta M. ea.: Tombácz Szintia ( VVO ) Tárgy: Elvi vízjogi engedély HATÁROZAT Fábiánsebestyén

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja:

H A T Á R O Z A T. 1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály CSR/039/00957-2/2015. számú szakkérdésben adott szakmai álláspontja: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105025-1-11/2015. Ügyintéz : Tel.: +36 (62) 553-060 Tárgy: Naturtex Kft., Hódmez vásárhely., el zetes vizsgálat H A T Á R O Z A T A Naturtex Kft. (6728 Szeged,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11956-13/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Tarjányi István Kelemenné Szalóky Tímea Bedők László Juhász Judit Pandúr László

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 97248-1-11/2013. Tárgy: Szentkirályi Ásványvíz Kft., Szentkirály Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Berényi

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül értesíteni szíveskedjék. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám:1575-1/14/2010.ii.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. a k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 60536-3-86/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Pócsainé Major Edit Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 98516-1-9/2014. Tárgy: Andritz Kft., Tiszakécske Ügyintéz : dr. Barka Dóra el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss Beáta Vollmuth

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Iktatószám: H-5490-19/2008. Hiv. szám: - Tárgy: Esztergom Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi,

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 100560-2-15/2015. Ea: dr. Balthazár Éva dr. Heged s Márta Balatonyi Zsolt Berényi Anita Tárgy: Szeged 2011 Sportszolgáltató és

Részletesebben

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről

Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzatának 6/2000. (VI.8.) Ör. számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék elhelyezéséről Iszkáz község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t

H A T Á R O Z A T. e g y s é g e s k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i e n g e d é l y t CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 59983-2-44/2015. Ügyintéző: dr. Valastyán Réka Berényi Anita Balatonyi Zsolt Király Dániel Kovács Viktor Tel.: +36 (62) 553-060 / 44147 Tárgy: Loósz István e.v.,

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 69/2004. (IX.30.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 69/2004. (IX.30.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2004. (IX.30.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint elsőfokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda - Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Üi.szám: 101430-1-16/2015. Tárgy: Szentesi Paradicsom Kft. Ea: dr. F z István üvegházas kertészet - el zetes vizsgálat dr. Heged s Márta

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1819-2/2011. Tárgy: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Fővárosi

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének... sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének.. sz. rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Veszélyes hulladékok kereskedelmi előkezelési és hasznosítási engedélykérelme

Veszélyes hulladékok kereskedelmi előkezelési és hasznosítási engedélykérelme Veszélyes hulladékok kereskedelmi előkezelési és hasznosítási engedélykérelme Page 1 A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 70762-3-10/2014. Tárgy: NA-TURFA Kft. Sükösd IV. homok bányatelek El adó: Dr. Séra Judit el zetes vizsgálati eljárás Kissné Nagy

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 89.541-1-13/2012. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Lovrityné Kiss Beáta Privitzer Jen Radócz Zoltán Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

DEPÓNIA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. Székesfehérvár. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54.

DEPÓNIA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. Székesfehérvár. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1028 Budapest, Muhar u.54. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu www.progressio.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete

Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a településtisztaság biztosításáról Ordacsehi Községi Önkormányzat

Részletesebben