A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2016) 51 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai Unió hőtechnikai stratégiájáról {SWD(2016) 24 final} HU HU

2 1. BEVEZETÉS A fűtés és a melegvíz-előállítás (a továbbiakban együtt: fűtés ), valamint a hűtés az EU energiájának felét emészti fel, és ennek jelentős része veszendőbe megy. Az energiaunió 1 szempontjából kiemelt kérdés egy olyan stratégia kidolgozása, amely hatékonyabbá és fenntarthatóbbá teszi a fűtés és a hűtés rendszerét. Ennek révén csökkenthető az energiaimport és az energiafüggőség, mérsékelhetők a háztartások és a vállalkozások költségei, továbbá elősegíthető az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó uniós cél, valamint a párizsi COP21 éghajlat-változási konferencián elért éghajlat-változási megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése. Bár a hűtés és a fűtés ágazata egyre inkább a kis szén-dioxid-kibocsátást előidéző energiaforrásokra tér át, a felhasznált tüzelőanyagok 75%-a még mindig fosszilis eredetű (csaknem felerészben földgáz). Miközben ez a stratégia segít csökkenteni az importfüggőséget, az energiahordozók beszerzésének biztonságossága továbbra is fontos kérdés marad különösen azokban a tagállamokban, amelyek egyetlen szállítóra hagyatkoznak. 2 A fűtési és a hűtési, illetve a villamosenergia-ágazat segítheti egymást a dekarbonizáció megvalósításában. Fontos felismerni a két terület közötti kapcsolatokat, és kihasználni az adódó szinergiákat. Ez a stratégia keretet szolgáltat ahhoz, hogy a fűtési és a hűtési rendszerek hatékonyságának kérdésköre beépüljön az Európai Unió energiapolitikájába, és ennek érdekében összpontosított fellépést irányoz elő, amelynek középpontjában az épületek energiaveszteségeinek kiküszöbölése, a fűtési és a hűtési rendszerek hatékonyságának és fenntarthatóságának maximalizálása, az ipar energiahatékonyságának támogatása, valamint a fűtési és a hűtési rendszereknek a villamosenergia-rendszerbe való integrálásához társuló előnyök áll. Az e közleményt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum áttekinti ezt az összetett ágazatot. 3 Az egyes megoldási lehetőségek részletesebb vizsgálatára az energiaunióval összefüggő jogi aktusok folyamatban lévő felülvizsgálata keretében fog sor kerülni. A fűtési és a hűtési rendszerek intelligensebbé és fenntarthatóbbá válása elérhető közelségbe került, hiszen a technológiai megoldások megvannak hozzá. A fellépés gyorsan kamatozhat, anélkül, hogy előzetesen infrastruktúra-fejlesztő beruházásokra volna szükség, és jelentős előnyöket hozhat mind a gazdaság, mind pedig az egyéni fogyasztók számára, amennyiben a (háztartási) fogyasztók megfizethetőnek tartják a szükséges beruházásokat, vagy hozzájutnak a szükséges finanszírozási forrásokhoz. 2. VÍZIÓ ÉS CÉLOK A dekarbonizációs célok eléréséhez elengedhetetlen az épületek dekarbonizálása. Ennek része a meglévő épületállomány felújítása, az energiahatékonyságra és a megújuló 1 COM(2015) 80 final. 2 Lásd az e közleményt kísérő, a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló rendelet elfogadása érdekében előterjesztett jogalkotási javaslatot, valamint a cseppfolyósított földgázra és a földgáztárolásra vonatkozó uniós stratégiáról szóló közleményt. 3 SWD(2016) 24. A munkadokumentum az e dokumentumban található adatok forrását is megjelöli. 2

3 energiaforrások nagyobb fokú hasznosítására irányuló erőfeszítések fokozása, valamint a villamosenergia-rendszer és a távfűtés dekarbonizálása. Az épületek az automatizált és a szabályozásalapú rendszerekkel jobban szolgálhatják használóik érdekeit, és a kereslet csökkentése és időbeli eltolása, valamint a hőtárolás révén rugalmasabbá tehetik a villamosenergia-rendszert. Az ipar szintén elmozdulhat ugyanebbe az irányba, ha kihasználja a hatékonyságnövelés, valamint a megújuló energiaforrások nagyobb fokú hasznosítását lehetővé tevő, gazdaságosan megvalósítható műszaki megoldások előnyeit. Ebben az ágazatban ugyanakkor a nagyon magas hőmérsékletet igénylő eljárások esetében várhatóan nem lehet majd teljes mértékben kiküszöbölni a fosszilis tüzelőanyagok alkalmazását. Az ipari folyamatok, valamint az infrastruktúra továbbra is termelnek hulladékhőt és hulladék hűtőhatást. Ennek jelentős része újrahasznosítható lenne a közeli épületekben. Bár ez inkább hosszabb távú vízió, már most nagy előnyök származhatnak belőle. 3. KIHÍVÁSOK Tekintettel arra, hogy 2012-es adatok szerint a végső energiafogyasztásból 50%-kal (546 Mtoe 4 ) részesedik, a hűtés és a fűtés az EU legnagyobb energiaágazata. A várakozások szerint ez a jövőben is így marad. A hűtés és a fűtés primerenergia-igényének kielégítésében a megújuló energiaforrások részaránya 2012-ben 18% volt, míg a fosszilis tüzelőanyagoké 75%. 1. ábra: Primerenergia-felhasználás a fűtésben és a hűtésben (2012) A 2020-ra szóló európai uniós célszámoknak köszönhetően a megújulók részaránya növekvőben van. A megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervében 4 Primer energiában kifejezve 684 Mtoe. 3

4 Germany France Italy Spain Poland Netherlands Belgium United Kingdom Austria Finland Czech Republic Romania Hungary Sweden Slovakia Greece Denmark Portugal Ireland Bulgaria Croatia Lithuania Latvia Slovenia Estonia Luxembourg Cyprus Malta minden tagállam célszámokat határozott meg a fűtés és a hűtés területén felhasznált megújuló energiaforrások részarányára vonatkozóan. A legtöbb tagállam jó úton halad vállalásainak teljesítése felé, sőt, egyeseknél a folyamat a tervezettnél is gyorsabban halad. 5 A megújuló energiaforrások a fűtésre felhasznált energiamennyiségen belül a balti és az északi államokban képviselik a legnagyobb részarányt (a konkrét értékek az észtországi 43%-tól a svédországi 67%-ig terjednek). Fűtési célra megújuló energiaforrásként ma a leggyakrabban biomasszát alkalmaznak, a fűtésre felhasznált összes megújulón belül ez az energiafajta 90%- ot képvisel. A Bizottság 2016 végén előterjeszti a bioenergia fenntarthatóságára irányuló stratégiáját, amely figyelembe fogja venni a bioenergiának a környezetre, a földhasználatra és az élelmiszer-termelésre gyakorolt hatását. 2. ábra: Végső energiafogyasztás a fűtésben és a hűtésben (2012) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Natural gas Coal Other fossil Biomass Fuel oil District heating Electricity Waste non-res Waste RES Solar energy Geothermal Ambient heat Az Európai Unióban a fűtésre és hűtésre felhasznált energiamennyiség 45%-át a lakosság, 37%-át az ipar, 18%-át pedig a szolgáltatások fogyasztják el. Mindegyik ágazatban egyaránt megvan a lehetőség a fűtési, illetve hűtési igény csökkentésére, az energiahatékonyság fokozására és a megújulók részarányának növelésére. Az épületek energetikai célú felújításának akadályai A fűtés és a hűtés legnagyobb fogyasztói az épületek (és a bennük élő emberek). A hidegebb éghajlatú területeken a fűtési és hűtési célra elfogyasztott energiamennyiség több mint 80%-a helyiségfűtésre fordítódik. A melegebb időjárású országokban a helyiséghűtés a jelentősebb és egyre nagyobb tért hódít. Az épületek gyakran a nem megfelelő minőségük miatt sok hőt és hűtőhatást veszítenek el. Az EU-ban ma használt épületek kétharmada akkor épült, amikor energiahatékonysági követelmények még nem vagy csak nagyon korlátozott körben voltak érvényben, és többségük még 2050-ben is állni fog. Az egyszerű felújítás is látványos eredményekhez vezethet, ha például hőszigeteléssel látják el a padlásteret, a falakat és az alapozást, és két- 5 COM(2015) 293 final. 4

5 vagy háromrétegű üvegfelületeket helyeznek el. 6 Ezek a műveletek más építési tevékenységhez társítva végezhetők el a legolcsóbban. A természetalapú megoldások, például a jól megtervezett utcai növényzet vagy az épületek számára hőszigetelést és árnyékolást biztosító zöldtetők és -falak a hűtés és a fűtés iránti igény csökkentésével ugyancsak mérséklik az épület energiaigényét. Az energiahatékonyság növelését célzó épületfelújítások ösztönzése a tulajdonviszonyoktól függően eltérő intézkedéseket igényel. Az EU népességének körülbelül 70%-a magántulajdonú lakóépületekben él. A tulajdonosok gyakran azért nem vállalkoznak a költséghatékonyság növelése érdekében az épület felújítására, mert nincsenek tisztában az előnyeivel, nem jutnak megfelelő információkhoz a műszaki lehetőségeket illetően, nem egyforma érdekük fűződik hozzá (például többlakásos épületek esetében), és korlátosak a pénzügyi lehetőségeik. A magántulajdonú bérlakások esetében, amelyek egyes országokban a lakásállomány jelentős részét teszik ki, a legnagyobb akadályt az érdekütközések, a lakásbérleti szabályok és a finanszírozás jelenti. Az érdekek annyiban ütköznek, hogy az ingatlan tulajdonosa nem érdekelt a beruházásban, ha az energiaszámlát a bérlő fizeti. Egyes országokban a hatályos szabályozás szerint az energiahatékonyság javítása miatti költségcsökkenésre hivatkozva a bérbeadó jogosan növelheti a bérleti díj összegét. Az épületállományon belül jelentős részarányt képviselnek a köztulajdonú épületek, ideértve a szociális lakásokat tartalmazó lakóépületeket is. Az iskolák, az egyetemek, a kórházak és más hasonló épületek a közérdeklődés homlokterében vannak, és nagy energiaintenzitással működnek. A középületek felújításával kapcsolatban a forráshiány jelenti a legnagyobb kihívást. Az energahatékonyság-alapú szerződések 7 és technikai segítségnyújtással, szakmai ismereteikkel és a szükséges tőke előteremtésével az energetikai szolgáltató vállalkozások segíthetik a folyamatot. Az Egyesült Államokban elterjedt gyakorlat, hogy az energetikai szolgáltató vállalkozások részt vesznek a köztulajdonú épületek felújításában; az ágazat bevételei több mint 6 milliárd dollárt tesznek ki. Az Európai Unióban ez a piac még nem fejlődött ki igazán. A szolgáltatások céljára felhasznált épületek (bankok, irodaépületek, üzletek stb.) az épületállomány mintegy egynegyedét képviselik. Ezekben az épületekben az egy négyzetméterre jutó energiafogyasztás átlagosan 40%-kal nagyobb, mint a lakóépületekben. A komplex világító-, légkondicionáló és szellőztetőrendszerek miatt a villamosenergiafogyasztás különösen nagy. Emellett ez az ágazat fogyasztja el Európában a legtöbb hűtési 6 Az épületek hosszú élettartama miatt alapvetően fontos az épülettervezés javítása annak érdekében, hogy a körforgásos gazdasággal foglalkozó közleménnyel (COM(2015) 614 final) összhangban csökkenjenek az épületek környezeti hatásai, és javuljon az épületszerkezeti elemek tartóssága és újrafeldolgozhatósága. 7 Az energiahatékonyság-alapú szerződések révén az energetikai fejlesztések a költségcsökkenésből finanszírozhatók. Az energetikai szolgáltató vállalkozás gondoskodik az energiahatékonyság javításáról vagy a megújuló energiaforrások hasznosításáról, és ennek költségeit az elért költségmegtakarításból, illetve a megújuló forrásból előállított energia értékesítéséből befolyó bevételekből fedezi. 5

6 célú energiát. 8 A hűtési célú energiaigény különösen az élelmiszer-áruházakban (jellemzően az energiafogyasztás több mint 40%-a) és az adatközpontokban (a működési költségek 25 60%-a) magas. Mindegyik ágazatban probléma a kellő szakértelem hiánya és a szakképzési háttér elégtelen volta. Túl kevés az olyan szakember, aki rendelkezik az energiahatékony épületekhez, valamint a hatékonyságnövelő és a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiákhoz szükséges hozzáértéssel. Az építészek az épületek valamennyi vonatkozását tekintve a hőszigeteléstől a világítástechnikáig képesek korszerű tervezési elveket és építőanyagokat, valamint intelligens technológiákat alkalmazni. Azonban sok műszaki megoldás esetében a beszerelést végző szakemberek diktálják a piaci trendeket. Az európaiak átlagosan a fogyasztásra költött pénzük 6%-át fordítják fűtésre és hűtésre, miközben 11%-uk nem engedheti meg magának, hogy télen kellően melegen tartsa otthonát. A fogyasztók választási lehetőségeit behatárolja a tényleges energiafogyasztással és a költségekkel kapcsolatos tájékozatlanságuk, és gyakran a leghatékonyabb technológiába való beruházáshoz szükséges pénzforrások is hiányoznak. Emellett nehéz is összehasonlítani egymással a különböző műszaki megoldásokat a teljes élettartamuk során felmerülő költségek és előnyök, a minőség és a megbízhatóság szempontjából. Finanszírozás A nyilvánvaló gazdasági előnyök ellenére kevés vonzó pénzügyi termék áll rendelkezésre az épületek felújításához. Az Európai Unió ra szóló költségvetése jelentősen megnövelte ilyen célú előirányzatait. Az európai strukturális és beruházási alapok mintegy 19 milliárd EUR összeget fognak kihelyezni az energiahatékonyság-javítás és mintegy 6 milliárd EUR-t a megújuló energiaforrások hasznosításának támogatására elsősorban az épületek, valamint a távfűtés és a távhűtés területén, továbbá körülbelül 1 milliárd EUR-t az intelligens elosztóhálózatokra, és emellett jut forrás részben az egyes régiók intelligens szakosodási stratégiái keretében kiválasztott prioritásokhoz igazodva a kutatás és az innováció finanszírozására is. A Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram költségvetése 2,5 milliárd EUR-t irányoz elő az energiahatékonyság és 1,85 milliárd EUR-t a megújuló energiaforrások hasznosítása területén. Emellett az EU garanciavállalásán alapuló Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) várhatóan legalább 315 milliárd EUR értékű további beruházást fog indukálni. A fenntartható energetikai projektekkel kapcsolatos beruházások fellendítése az ESBA egyik stratégiai prioritása, és néhány ilyen projekt már meg is kapta a jóváhagyást. A közfinanszírozás azonban nem képes arra, hogy főszerepet játsszon a folyamatban, és nem is volna helyénvaló, hogy így legyen. Az energiahatékonyság piacának meg kell érnie, és alkalmassá kell válnia arra, hogy mozgósítsa a szükséges tőkét. Ahogyan azt az Energiahatékonyság-finanszírozási Szakértői Csoport (Energy Efficiency Financial Institutions Group EEFIG) 9 jelentése is megerősíti, a projektgazdák és beruházók még nem 8 A szolgáltató ágazat fűtési és hűtési célú végső energiafogyasztása 2012-ben 96 Mtoe volt. Ennek 62%-a helyiségfűtésre, 19%-a hűtésre, 14%-a melegvíz-előállításra, 5%-a pedig technológiai fűtésre fordítódott. 9 Az EEFIG-et ( az Európai Bizottság és az ENSZ Környezetvédelmi Program Pénzügyi Kezdeményezés hozta létre 2013-ban annak érdekében, hogy növelje az EU-szerte megvalósuló energiahatékonysági beruházások volumenét. 6

7 kellően tudatosították magukban és kalkulálnak azzal, hogy az energiaköltségekben elért megtakarítások többletforrásokat eredményeznek, és az energiahatékonyság javulása növeli a tárgyi eszközök értékét. A Bizottság ezekkel a kérdésekkel az Intelligens finanszírozás intelligens épületek kezdeményezés keretében, az EEFIG-gel együttműködve, az energiaunióra vonatkozó stratégiában felvázolt elképzeléseknek megfelelően fog foglalkozni. Fűtő- és hűtőberendezések Az Európai Unió épületeinek csaknem felében 1992 előtt beszerelt, legfeljebb 60% hatásfokú egyedi kazánok működnek. Az egyedi gázkazánok 22%-a, a közvetlen elektromos fűtőberendezések 34%-a, a fűtőolajas kazánok 47%-a és a széntüzelésű kazánok 58%-a már túllépte műszaki élettartamát. A régi készülékek cseréjére vonatkozó döntések jellemzően idő szűkében, a fűtőrendszer meghibásodásakor születnek. A legtöbb fogyasztó számára nehézséget okoz az egyes lehetőségek költségeinek összehasonlításával, valamint a meglévő rendszerek működési jellemzőivel kapcsolatos információk beszerzése. Emiatt inkább megmaradnak a régi, kevésbé hatékony műszaki megoldások használatánál. Európa egyes részein a kültéri levegő porszennyeződésének akár háromnegyede is származhat a szilárd tüzelésű háztartási fűtőberendezésekből (a szénnel és a biomasszával működő berendezéseket egyaránt ideértve). A Bizottság 2015-ben több tagállammal szemben kötelezettségszegési eljárást indított a környezeti levegő minőségével 10 kapcsolatban, és két, a finomszemcsés szálló por állandósultan nagy levegőbeli koncentrációja miatt indított eljárást az Európai Bíróság elé utalt. A Bizottság már csak azért is szót emel a széntüzelés (főként a barnaszenes tüzelés), valamint a szennyezőanyag-kibocsátások 11 szempontjából nem megfelelő kazánok és kályhák fűtési célú alkalmazása ellen, mert vannak olyan egészségkímélőbb megoldások, amelyek könnyen hozzáférhetők, jobb hatásfokkal működnek, és hosszú távon olcsóbbak is. A évben megkezdődött a helyiségfűtő és a vízmelegítő berendezések környezettudatos tervezését és energiafogyasztásának címkézéssel történő jelölését meghatározó követelmények alkalmazása. Nem megfelelő hatásfokú kazánt ma már tilos árusítani. A fogyasztók látják az energiahatékonysági besorolást nemcsak egy-egy technológia esetében, hanem a megújuló energiaforrásokat hasznosító termékcsomagok esetében is. A szóban forgó intézkedések célja, hogy olyan változásokat idézzenek elő a piacon, amelyek hatására 2030-ra éves szinten 600 TWh-val csökken az energiafogyasztás, és 135 tonnával mérséklődik a széndioxid-kibocsátás. Ezzel párhuzamosan a légszennyező anyagok kibocsátásai is csökkenni fognak. A fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló új rendelet 12 ugyancsak elősegíti a fűtő- és a hűtőrendszerek átalakításának felgyorsulását. Az éghajlatbarát hűtőközegek nagy /50/EK irányelv 11 Egyes tagállamokban országos szinten a porkibocsátás több mint 50%-a a háztartási biomasszafelhasználásnak tudható be /2014/EU rendelet. 7

8 energiamegtakarítási potenciált rejtenek magukban, de biztonságos alkalmazásuk egyes esetekben a meglévő szabványok átdolgozását igényli. Ennek érdekében a Bizottság kezdeményezte a vonatkozó európai szabványok felülvizsgálatát. A régi fűtőrendszert akkor a legcélszerűbb újra cserélni, amikor magát az épületet felújítják. A hatékonyabb épületté való átalakítás lehetővé teszi az áttérést a hőszivattyúkra, illetve a napenergia, a geotermikus energia vagy a hulladékhő hasznosítására. Ezek a berendezések költségeket takarítanak meg. A hőszivattyúk képesek arra, hogy egy egységnyi, villamos energia vagy földgáz formájában bevitt energiát három vagy még több egységnyi hő- vagy hűtőenergiává alakítsanak, míg a naphőenergia fűtési célú hasznosítása egyáltalán nem igényel külön energiabevitelt. Emellett több nagy hatékonyságú innovatív műszaki megoldás, köztük például a helyhez kötött üzemanyagcella, is gyorsan halad a piacérettség felé. 3. ábra: Az új helyiségfűtő berendezések osztályozása hatásfokuk alapján 13 Mind a fűtés, mind a hűtés területén számos különböző műszaki megoldás áll rendelkezésre a megújuló energiaforrások hasznosítására, és a piac bővülése csökkentheti az árakat. Az energiafogyasztás címkézéssel történő jelölését szabályozó 2010/30/EU irányelv értelmében a tagállamoknak a termékekhez köztük a fűtőberendezésekhez kapcsolódó ösztönzőkkel a lehető legkedvezőbb műszaki tulajdonságok elérésére kell törekedniük. A G20-ak csoportja által a 2020-as célok összefüggésében a fosszilis tüzelőanyagokhoz nyújtott nem hatékony támogatásokkal kapcsolatban tett nyilatkozattal összhangban a Bizottság arra bátorítja a tagállamokat, hogy ösztönzőiket a nem fosszilis tüzelőanyaggal működő fűtési és hűtési technológiákra összpontosítsák. A hűtőhatás előállítása a leggyakrabban elektromos készülékekkel történik, bár újabban vannak ígéretes innovatív megoldások az alacsony energiaigényű hűtés megvalósítására. A hűtőeszközök környezettudatos tervezését szabályozó nemrégiben elfogadott rendelettel teljessé vált a hűtési és a fűtési célú termékekre vonatkozó követelményrendszer. Ennek köszönhetően 2030-ig éves szinten 5 Mtoe energiamennyiségnek megfelelő megtakarítás érhető el a tüzelőanyag-felhasználásban, amely 9 millió tonna szén-dioxid-kibocsátáscsökkenésnek felel meg. 13 A helyiségfűtő berendezésből vagy kombinált fűtőberendezésből, valamint hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló A+++ osztályú csomagok a hőmérséklet-szabályozó és a napenergia-készülék mellett hőszivattyút vagy fosszilis tüzelőanyaggal vagy biomasszával működő fűtőberendezést tartalmaznak. 8

9 Ipar Az ipar az EU évi végső energiafogyasztásából 25%-kal részesedett. Ennek 73%-át fűtésre és hűtésre használták fel. Az európai ipar 2000 óta kétszer olyan gyorsan csökkentette energiaintenzitását, mint az Egyesült Államok ipara. A javulás üteme még nagyobb az energiaintenzív ágazatokban. 14 Az ok egyértelmű: az energia fontos költségtényező. A széndioxid-ár bevezetésével az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere ösztönzést adott a kis széndioxid-kibocsátást okozó tüzelőanyagok használatának és az energiahatékonyságot javító beruházásoknak. Továbbra is vannak azonban bőven kihasználatlan lehetőségek. A meglévő műszaki megoldások alkalmazásával az ipar energiaköltségei 4 10%-kal csökkenthetők olyan beruházások révén, amelyek öt éven belül megtérülnek. Az energiamegtakarítások azonban nem eléggé szembeötlőek. A kis- és középvállalkozások együttes energiaigénye jelentős. Nem ritka, hogy ezek a gazdasági szereplők szűkében vannak az erőforrásoknak, és kevesebb finanszírozáshoz jutnak az átalakítások elvégzéséhez. Gyakran a projektek lebonyolításához szükséges kapacitásokkal sem rendelkeznek, és mivel a szén-dioxid-árakon keresztül nem kapnak közvetlen ösztönzést, ritkán fordul elő, különösen a megalapításuk utáni első években, hogy az energiahatékonyság javítását prioritásként kezeljék. A pénzügyi intézmények az általuk érzékelt kockázatok miatt gyakran vonakodnak ilyen célú pénzügyi termékeket kínálni. A megújuló energiaforrásokat az ipar csak korlátozott mértékben hasznosítja. Ez is csaknem mindig biomassza, annak ellenére, hogy legalábbis az alacsony hőmérsékletre való fűtés esetében a hőszivattyúk, valamint a nap- és a geotermikus energiát hasznosító berendezések piaca ma már érettnek számít. 15 A várható műszaki fejlődés nyomán a közepes hőmérsékletre (250 C-ig) való fűtés esetében is egyre több alkalmazás válik majd piacképessé. Hulladékhő és hulladék hűtőhatás Egyes iparágakban melléktermékként hő keletkezik. Ennek a hőnek sokkal nagyobb része lenne újrahasznosítható az üzemen belül, vagy lenne értékesíthető a közelben lévő épületeknek. Ugyanez érvényes az energiatermelő ágazat, a szolgáltatások vagy a közlekedési infrastruktúra, például a metrók hulladékhőjére is. 16 Hulladék hűtőhatás például a cseppfolyósítottföldgáz-terminálokban és a földgázhálózatokban keletkezik. Ritkán hasznosítják, pedig a szükséges technológiát egyes távhűtő rendszerekben már kereskedelmi alapon is használják. A hulladék hűtőhatás keletkezésének, fogyasztásának 14 A vegyipar az elmúlt húsz évben a felére csökkentette energiaintenzitását. 15 Több naphőenergiával működő kisméretű fűtőrendszer létezik Európában, és ezek esetében egy MWh hő előállításának költsége 38 és 120 EUR között változik. A naphőenergia jelenleg elsősorban csak a 20 C-tól 100 C-ig terjedő hőmérsékleteket igénylő ipari folyamatokban hasznosítható. 16 Egyes becslések szerint a műszaki lehetőségek odáig terjednek, hogy ebből a forrásból az EU teljes helyiségfűtési igénye fedezhető lenne; a gazdaságosan hasznosítható potenciál mindazonáltal a helyi körülmények függvénye. 9

10 és újrahasználatának egységbe szervezése mind környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból előnyös, és csökkenti a hűtési célú primerenergia-igényt. A folyamatot akadályozza a tájékozottság és a rendelkezésre álló források ismeretének hiánya, az üzleti modellek és az ösztönzők nem megfelelő volta, a hőenergia szállítására alkalmas hálózatok hiánya, valamint az ipar és a távhűtő vállalkozások közötti nem kellő mértékű együttműködés. 4. SZINERGIÁK AZ ENERGIARENDSZERBEN A jövő villamosenergia-hálózatai több megújuló forrásból származó energiát fognak közvetíteni elsősorban szén- és napenergiát, ideértve a decentralizált forrásból a rendszerbe betáplált energiamennyiségeket is. Ezért mind a kínálatnak, mind a keresletnek rugalmasabbá kell válnia, ennek érdekében pedig bővíteni kell a keresletcsökkentő intézkedések, a felhasználóoldali válaszmechanizmusok és az energiatárolás alkalmazását. A hűtési és a fűtési rendszerek, illetőleg a villamosenergia-hálózatok összekapcsolása csökkenti az energiarendszer költségét a fogyasztók előnyére. Például a csúcsidőn kívül előállított villamos energiával hőszigetelt tartályok vizét lehet melegíteni, amelyek napokig, vagy akár hetekig is képesek tárolni az energiát. Távfűtés és távhűtés A távfűtés az EU fűtési igényének 9%-át elégíti ki. A legfontosabb tüzelőanyag 2012-ben a földgáz (40%), a szén (29%) és a biomassza (16%) volt. A távfűtési rendszerek képesek befogadni a megújuló forrásból előállított villamos energiát (a hőszivattyúkon keresztül), a geotermikus és a naphőenergiát, a hulladékhőt és a lakossági hulladékokból előállított energiát. A hőenergia olcsó például meleg vizes tartályokban vagy a föld alatt történő tárolásával a távfűtési rendszerek rugalmasságot biztosíthatnak az energiarendszer számára. A távfűtésnek nagy hagyományai vannak a hideg telű tagállamokban. Egyes országokban a távfűtés vonzó megoldásnak számít a vállalkozások és a lakossági fogyasztók szemszögéből, és jó lehetőségeket kínál az energiahatékonyság javítására és a megújulók hasznosítására. Másutt ugyanakkor a régi rendszerek beruházások hiányában vagy a kedvezőtlen árszabályozás miatt visszaszorultak, alacsony hatékonysággal működnek, és a fogyasztók körében sem örvendenek jó megítélésnek. Egyes tagállamok a régi rendszerek korszerűsítésén és bővítésén dolgoznak, míg mások, ahol a technológia még alig ismert, új rendszereket építenek. A távfűtés és a távhűtés a levegőminőségi célok teljesítését is segítheti, különösen akkor, ha a háztartási szilárdtüzelőanyag-égetést helyettesíti vagy előzi meg. A hulladékokat energiává alakító folyamatok és a távfűtés, illetve a távhűtés közötti szinergiák biztonságos, megújuló és egyes esetekben megfizethetőbb energiaforrást kínálhatnak a fosszilis tüzelőanyagok helyett. A hulladékok energiává alakításáról a Bizottság a közeljövőben közleményt fog közzétenni, amelyben részletesen foglalkozik majd ezzel a kérdéskörrel. Kapcsolt energiatermelés A hő- és a villamos energia elkülönített előállításához viszonyítva a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés segítségével jelentős mennyiségű energiamegtakarítás érhető el és jelentős mennyiségű szén-dioxid-kibocsátás kerülhető el. Az eljárást az ipar és a szolgáltató 10

11 ágazat gazdasági megfontolásokból, illetve a stabil és megbízható hő- és villamosenergiaellátás érdekében már alkalmazza. Hőtárolással kiegészítve növelhető a kapcsolt energiatermelés hatásfoka, hiszen így lehetőség van arra, hogy az egy adott pillanatban felesleges hő ne menjen veszendőbe, hanem a rendszerben maradjon. Számos kapcsolt energiatermelő technológia képes a megújuló energiaforrások (geotermikus energia, biogáz), az alternatív tüzelőanyagok (például a hidrogén) és a hulladékhő hasznosítására. A hőtermelés nyári hűtési célú felhasználása érdekében megfontolást érdemel a hármas kapcsolt energiatermelés ( trigeneráció ) 17 alkalmazása is. A kapcsolt energiatermelés gazdasági potenciálja jelenleg kihasználatlan. Az ágazat fejlődését több tényező is akadályozza, köztük az a körülmény, hogy komplex feladatot jelent mind a villamosenergia-, mind pedig a hőszolgáltatás szabályainak megfelelni. A kisebb termelőegységek számára nehézséget okoz a hálózatokhoz való kapcsolódás és hozzáférés, például a lassú engedélyezési eljárások és a magas díjak. A tagállamok mindeddig nem léptek fel kellőképpen ezekkel a szabályozási és adminisztratív jellegű akadályokkal szemben. Intelligens épületek Az intelligens energiahálózathoz csatlakoztatott intelligens épület lehetőséget ad a fűtés és a hűtés, a vízmelegítés, a készülékek és a világítóeszközök távoli vagy automatikus, a napszak, a naptári nap, a levegő nedvességtartalma, a kültéri hőmérséklet, valamint az épületben tartózkodók száma szerinti szabályozására. Az épületeken belüli energiaigény automatikus szabályozása révén a fogyasztók aktív részesei lehetnek a felhasználóoldali válaszadásnak, és fogyasztásuk időpontját hozzáigazíthatják a villamos energia árához. Az a tendencia, hogy a vállalkozások és a háztartások egyre gyakrabban maguk állítják elő a számukra szükséges villamos energiát, új lehetőségeket nyit meg a költségcsökkentés előtt. Amellett, hogy aktív részvételt biztosít az energiapiacokon, a saját termelésű energia csökkenti az energiarendszer fenntartásának költségeit is, például azáltal, hogy a napenergiát hasznosító fotovoltaikus rendszerek képesek lehetnek kielégíteni a csúcsidőszakokban a légkondicionálási célú villamosenergia-igényt. A helyileg előállított villamos energia fogyasztása emellett csökkentheti a rendszerveszteségeket, és stabilabbá teheti a rendszer működését. 5. ESZKÖZÖK ÉS MEGOLDÁSOK A hő és a hűtőhatás előállítása helyileg, széttagolt piacokon történik. A hatékonyabb és fenntarthatóbb hő- és hűtőhatás-előállítást akadályozó tényezők kiküszöbölése helyi, regionális és országos szinten egyaránt igényel fellépést, és a támogató európai keret sem hiányozhat. Az energiahatékonysági irányelv alapján a tagállamok már kidolgozták nemzeti energiahatékonysági cselekvési terveiket, és ezekben meghatározták a hő és a hűtőhatás iránti igényt csökkentő intézkedéseiket, felvázoltak olyan épületfelújítási stratégiákat, amelyek jobb 17 A hármas kapcsolt energiatermelés vagy trigeneráció három energiafajta: a hő, a villamos energia és a hűtőhatás egyidejű előállítását jelenti. 11

12 hátteret biztosítanak a beruházások számára, és átfogó módon értékelték a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésben és a távfűtésben rejlő potenciált. A Bizottság felkéri a tagállamokat arra, hogy: az ingatlanokra vonatkozó nemzeti jogszabályok áttekintésével vizsgálják meg, hogyan oszthatók meg a bérbeadó és a bérlő között a magántulajdonú bérelt ingatlanokban végrehajtott energiahatékonyság-növelő beruházások előnyei, illetve hogyan osztozhatnak az előnyökön és a költségeken a többlakásos épületek lakói. Mindezek a kérdések rendezhetők a közös tulajdonra, valamint a társasházak jogállására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben, biztosítsák, hogy az energiahatékonyság javítására fordított finanszírozás egy része az energiaszegény háztartásokban vagy, ehelyett, a leginkább rászoruló területeken élőknél végrehajtandó átalakításokat segítse, például az energiahatékony fűtő- és hűtőberendezések beszerzésének támogatásával, annak érdekében, hogy a fogyasztók figyelmét ráirányítsák a háztartások energiahatékonyságával kapcsolatos kérdésekre, működjenek együtt az érdekeltekkel, különösen azokkal a például fogyasztói szervezetekkel, amelyek tanácsokat adhatnak a fogyasztóknak a hatékony és fenntartható fűtési, hűtési és hőszigetelési formákról, ösztönözzék a vállalatok körében az energetikai auditok elvégzését, támogassák azokat a helyi és regionális szereplőket, amelyek az egyes projektek nagyobb beruházási csomagokká szervezésével vonzóbbá tehetik a bankok számára a beruházások finanszírozását. Ezt a megközelítést segítheti például az európai helyi energiahatékonysági támogatásokkal (ELENA) és az intelligens városokkal és községekkel foglalkozó kezdeményezés, vagy az új, egyesített Polgármesterek Klímaés Energiaügyi Szövetsége. Az energiaunió irányítási keretének részeként a tagállamok nemzeti energia- és éghajlatügyi terveibe be kell építeni a hűtés és a fűtés kérdéskörét. Épületek Az épületek energiahatékonyságát szabályozó irányelv keretet ad az európai épületállomány energiahatékonyságának növeléséhez. Az energiahatékonysági követelmények bevezetése fokozatosan csökkenteni fogja az energiaigényt, és növeli a megújuló forrásból származó energia részarányát. A felújított épületek száma azonban alacsony, évente az épületállomány 0,4 1,2%-a kerül csupán felújításra. Az irányelv 2016-ban esedékes, a REFIT-komponenst is magában foglaló felülvizsgálata keretében a Bizottság megfontolja majd, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az energetikai tanúsítványok megbízhatóságának javítására, valamint az ezek által a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban adott jelzések megerősítésére. A Bizottság meg fogja vizsgálni a következő kérdéseket: az intézkedések olyan eszköztárának kialakítása, amely elősegíti a többlakásos épületek felújítását, 12

13 a bizonyítottan működőképes energiahatékonysági modellek terjesztése a köztulajdonú oktatási épületek és kórházak esetében, a kazánok szemle útján történő tanúsításának bevezetése a meglévő fűtő- és hűtőrendszerek hatékonyságával kapcsolatos tájékoztatás érdekében, 18 az önkéntes tanúsítási rendszerek piaci elterjedésének elősegítése a nem lakáscélú épületek esetében. Az energiahatékonysági irányelv jogokkal ruházta fel a fogyasztókat arra nézve, hogy tájékoztatást kapjanak a fűtési és a hűtési célú energiafogyasztásról. A fogyasztásmérési és számlázási információk rendelkezésre bocsátásának gyakorisága azonban még mindig nem tekinthető feltétlenül elegendőnek ahhoz, hogy a fogyasztók valós vagy csaknem valós idejű fogyasztási adatokhoz jussanak. Az energiahatékonysági irányelv felülvizsgálata, valamint a villamosenergia-piac szerkezetének átalakítására vonatkozó kezdeményezés előkészítése keretében a Bizottság 2016-ban meg fogja vizsgálni a következő kérdésköröket: a fogyasztók hatékonyabb tájékoztatása a fogyasztásmérés és a számlázás továbbfejlesztésével, a fejlett, valós idejű adatokon alapuló fogyasztásmérő, szabályozó és automatizáló eszközök alkalmazásának bevezetése standard követelményként a szolgáltató ágazat épületei esetében, a felhasználóoldali válaszadásban való fogyasztói részvétel megerősítése, részben a fogyasztók költségeinek csökkentése érdekében is. Megújulóalapú, hatékony fűtés és hűtés Az épületek energiahatékonyságát szabályozó irányelv, az energiahatékonysági irányelv és a megújulóenergia-irányelv felülvizsgálata keretében a Bizottság meg fogja vizsgálni a következő kérdéseket: a megújuló forrásból előállított energiafajták alkalmazásának előmozdítása egy átfogó, az elavult fosszilis tüzelésű kazánok energiahatékony, megújulóalapú fűtőberendezésekkel történő cseréjének felgyorsítására irányuló stratégia keretében, valamint a távfűtés és a kapcsolt energiatermelés területén, a helyi önkormányzatok támogatása a megújulóalapú fűtő- és hűtőrendszerek elterjesztését célzó stratégiák kidolgozásában, ár-összehasonlító eszközt tartalmazó internetes oldal létrehozása a fűtő- és a hűtőrendszerek teljes élettartama során jelentkező költségekről és előnyökről. 18 Ilyen rendszer bevezetése van folyamatban például Németországban: a 15 évesnél régebbi kazánokat a szakértőknek címkével kell ellátniuk. 13

14 Intelligens rendszerek Az intelligens energiahálózatok, az intelligens fogyasztásmérés, az intelligens otthonok és épületek, a saját célú energiatermelés, valamint a hőtechnikai, az elektromos és a vegyi úton megvalósított energiatárolás támogatása korszerű szerkezetű piacot igényel. A villamosenergia-piac szerkezetének átalakítása, valamint a megújulóenergia-irányelv és az energiahatékonysági irányelv felülvizsgálata keretében a Bizottság meg fogja vizsgálni a következő lehetőségeket: olyan szabályok kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a hőtechnikai úton az épületekben és a távfűtő rendszerekben megvalósított energiatárolás beépítését az energiahálózatok rugalmassági és kiegyensúlyozó mechanizmusaiba, annak ösztönzése, hogy a lakosság a decentralizált villamosenergia-termelésen és -fogyasztáson keresztül részt vegyen az energiapiac működésében, a megújuló forrásból előállított energiafajták hőtermelési célú felhasználásának ösztönzése, ideértve a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésben való felhasználást is, az intelligens épületekkel kapcsolatos, teljes mértékben interoperábilis műszaki megoldások, rendszerek és készülékek elterjedésének ösztönzése. A Bizottság: megerősíti az együttműködést az európai fogyasztói szervezetekkel, az építőipari szakemberek továbbképzésének javítása érdekében különösen egy, az energetikusoknak és az építészeknek szánt új modul létrehozásával kiterjeszti a BUILD UP Skills kezdeményezés tevékenységét, 19 ágazati kerekasztalokat hoz létre az ipar képviselőivel, és referenciakövetelményeket, valamint a bevált gyakorlatra vonatkozó iránymutatásokat dolgoz ki az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások hasznosítása területén. Ezek a kerekasztalok fontos adalékokkal szolgálhatnak az ipari kibocsátásokat szabályozó irányelven alapuló, az elérhető legjobb technikákat (BAT) ismertető referenciadokumentumok összeállításához is, iránymutatást dolgoz ki a vállalatok számára a költségtakarékos megoldásoknak az energetikai auditok és az energiagazdálkodási irányítási rendszerek alapján történő azonosításához, értékeli a bevált gyakorlati megoldásokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan ösztönözhetik a tagállamok a vállalatok energetikai auditjai keretében megfogalmazott ajánlások megvalósítását. 19 A BUILD UP Skills a Bizottság kezdeményezése az építőipari szakmunkások és az építőipai kivitelezésben dolgozó más munkavállalók, valamint a rendszerek beszerelését végző szakemberek oktatásának és továbbképzésének javítására. Célja a közel nulla energiaigényű épületek építésére és a nagyfokú energiahatékonyságot biztosító épületfelújítások elvégzésére képesítéssel rendelkező munkavállalók számának növelése. 14

15 Innováció A stratégiai energiatechnológiai tervvel összefüggésben a Bizottság: beépíti az ipari ágazati kerekasztalok megállapításait az EU K+F-kezdeményezéseibe, ösztönzi a megújuló- és a hulladékhő-alapú kapcsolt energiatermelést, új megközelítéseket vesz fontolóra az alacsony hőmérsékletek előállítását szolgáló ipari fűtési alkalmazások területén, az építőiparral, valamint az anyagtudomány és az ipar vezető intézményeivel együtt fejlett anyagokat és iparosított építési eljárásokat dolgoz ki. A Horizont 2020 keretprogramból finanszírozott kutatási, innovációs és demonstrációs cselekvések ugyancsak támogatni fogják az Európai Unió hőtechnikai stratégiáját. Emellett a Bizottság támogatni fogja az európai strukturális és beruházási alapoknak az intelligens szakosodás jegyében a hőtechnika területén meghatározott nemzeti és regionális prioritások megvalósítására történő felhasználását. Finanszírozás Az Intelligens finanszírozás intelligens épületek kezdeményezés keretében a Bizottság: segíteni fogja a kisebb projektek befektetővonzó csomagokká szervezését, és az EEFIG-gel együtt kipróbál egy olyan kockázatvállalási eljárási keretet, amelyhez igazodva a pénzügyi intézmények beépíthetik az energiahatékonyság hatásait a napi szintű piaci gyakorlatba, bátorítani fogja a tagállamokat arra, hogy az egyablakos kiszolgálás elve alapján rendszereket alakítsanak ki a kis szén-dioxid-kibocsátást eredményező beruházások számára (tanácsadó szolgáltatások, projektfejlesztési segítségnyújtás és projektfinanszírozás beépítésével), bátorítani fogja a kiskereskedelmi bankokat arra, hogy kínáljanak speciális termékeket kifejezetten a magántulajdonú bérlakásokat tartalmazó épületek felújításához (például türelmi idős jelzáloghitelekkel, meghatározott lejáratú hitelekkel), és terjeszteni fogja a bevált gyakorlati megoldásokat, köztük a felújítás adóügyi megítélésével kapcsolatosakat is. 6. KÖVETKEZTETÉSEK A stratégia középpontjában a fogyasztóknak kell állniuk, akik a korszerű technológiák és az innovatív műszaki megoldások felhasználásával járulhatnak hozzá az intelligens, hatékony és fenntartható fűtési és hűtési rendszerekre való áttéréshez. Ezek a rendszerek energia- és költségmegtakarítást tesznek lehetővé a vállalatok és a polgárok számára, javítják a levegő minőségét, növelik az egyének jólétét, és a társadalom teljes egésze számára előnyösek. A stratégia az uniós jogban szilárd alapokra támaszkodik, és megjelöli azokat a területeket, ahol korszerűsítésre vagy reformra van szükség a jövő kihívásainak kezeléséhez és az energiaunió céljainak teljesítéséhez. Az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv, az energiahatékonysági irányelv és a megújulóenergia-irányelv felülvizsgálata, valamint a villamosenergia-piac szerkezetének átalakítására vonatkozó új kezdeményezés kapcsán

16 ban elvégzendő hatásvizsgálataiban a Bizottság elemezni fogja azokat a különböző lehetőségeket, amelyek révén biztosítható az épületek és az ipar hatékony, dekarbonizált, a megújuló energiaforrások és a hulladékhő hasznosításán alapuló energiarendszerekre való áttérése. Ezek az elemzések kiterjednek majd a távfűtésre és a távhűtésre, valamint a fűtési rendszerek hőszivattyúkkal történő villamosítására is. Át fogják tekinteni, hogyan bővíthető a felhasználóoldali válaszmechanizmusok és a hőtárolás alkalmazása, hogyan alakíthatók ki az intelligens műszaki megoldások bevezetését elősegítő megfelelő ösztönzők, hogyan növelhető a közforrások hatásossága, és hogyan mozgósítható a magántőke. A Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot a stratégia támogatására. 16

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, XXX SEC(2007) 707 A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA Kísérő dokumentum a következőhöz: A Bizottság fehér könyve az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

Részletesebben

Ireland. Luxembourg. Austria

Ireland. Luxembourg. Austria Üdvözöljük a Megújuló Energia Információs Nap résztvevőit 1 Köszöntő Néhány gondolat a megújuló energia hasznosítás jelentőségéről Innovatív megújuló energetikai kis- és középvállalkozások együttműködése:

Részletesebben

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász Rólunk Piacvezetők Romániában Kórházfinanszírozás Kórházkontrolling, gazdálkodásjavítás Egészséggazdaságtani felmérések 2 Az egészségügyről

Részletesebben

Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15.

Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15. Egyenlı bérek és a recesszió hatása a nıi dolgozókra Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15. Miért állnak fenn a nemek

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

AES Borsodi Energetikai Kft

AES Borsodi Energetikai Kft Biomassza energetikai i célú felhasználásának tapasztalatai Szabó Zoltán AES Borsodi Energetikai Kft 2010. február 24. Tartalom Az AES Corporation és az AES Borsodi Erőmű Megújuló energiatermelésre való

Részletesebben

A nő mint főbevásárló

A nő mint főbevásárló A nő mint főbevásárló Csillag-Vella Rita, GfK Médiapiac 2016 1 Glamour napok a budapesti Aréna plázában akkora a tömeg, hogy ma (szombat) délután a 2800 férőhelyes parkolóban elfogytak a helyek. (Pénzcentrum.hu)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 31 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

Részletesebben

A háztartási energiafelhasználás jellemzőinek és alakító tényezőinek vizsgálata egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felmérés tükrében

A háztartási energiafelhasználás jellemzőinek és alakító tényezőinek vizsgálata egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felmérés tükrében Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézet A háztartási energiafelhasználás jellemzőinek és alakító tényezőinek vizsgálata egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felmérés tükrében Horváth Klaudia 2015 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január)

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Közzététel: 2014. február 14. Következik: 2014. február 20. Népmozgalom Sorszám: 26. Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Januárban változatlan maradt a

Részletesebben

Az emulticoop Szociális Szövetkezet bemutat(koz)ása Pro Bono díj átadó Budapest, 2011 március 21.

Az emulticoop Szociális Szövetkezet bemutat(koz)ása Pro Bono díj átadó Budapest, 2011 március 21. Az emulticoop Szociális Szövetkezet bemutat(koz)ása Pro Bono díj átadó Budapest, 2011 március 21. 1 Előzm zmények -GyENP A társadalmi különbségek parttalan növekedése A szegénység kiterjedésének és mélységének

Részletesebben

Application Picture to follow

Application Picture to follow 1.0-1.5 t Elektromos hajtású targonca Application Picture to follow www.toyota-forklifts.hu 2 Toyota Traigo 24 Toyota Traigo 24 Az új Toyota Traigo 24 Biztonság Termelékenység Tartósság Kezelhetőség Az

Részletesebben

Horváth Gábor főtitkár

Horváth Gábor főtitkár . Horváth Gábor főtitkár Előadó szándéka A parlament előtt levő földforgalmi törvény mellett nincs hatástanulmány (jogalkotásról szóló törvény) Objektív hatásfelméréshez: Ismerni kellene mit sikerül megszülni

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2007. február

Fogyasztói árak, 2007. február Közzététel: 2007. március 13. Sorszám: 47. Következik: 2007. március 14. Ipar Fogyasztói árak, 2007. február 2007. februárban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-emelkedés 1,2% volt, 2006. februárhoz viszonyítva

Részletesebben

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus)

Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Közzététel: 2013. szeptember 11. Következik: 2013. szeptember 12. Mezőgazdasági árak Sorszám: 137. Augusztusban 1,3% volt az infláció (Fogyasztói árak, 2013. augusztus) Augusztusban a fogyasztói árak 1,3%-kal

Részletesebben

Felülvizsgálat napja : - Verzió : 01. BEKEZDÉS 1: Az anyag/készítmény és a vállalat/társaság azonosítása

Felülvizsgálat napja : - Verzió : 01. BEKEZDÉS 1: Az anyag/készítmény és a vállalat/társaság azonosítása Biztonsági adatlap A kiállítás kelte : 31-Aug-2015 SDS # : IRW 0002 N - 01 EU EN Verzió : 01 BEKEZDÉS 1: Az anyag/készítmény és a vállalat/társaság azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév A termék kódja(i)

Részletesebben

A Tanács. A pilléres szerkezet. A Közösség fő szervei. Az Európai Unió szerkezete 3. Az Európai Unió szerkezete. 2. pillér. 3. pillér.

A Tanács. A pilléres szerkezet. A Közösség fő szervei. Az Európai Unió szerkezete 3. Az Európai Unió szerkezete. 2. pillér. 3. pillér. A Tanács EU Európa Tanács Brussels Strasbourg Európai Unió 27 tagállam Európa Tanács 47 tagállam A pilléres szerkezet EU ELSŐ PILLÉR (EK) alapvetően közösségi jellegű Az Európai Unió szerkezete 3. MÁSODIK

Részletesebben

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt

Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt Közzététel: 2012. március 13. Következik: 2012. március 13. Mezőgazdasági árak Sorszám: 45. Februárban leginkább az energia és élelmiszer árak mozgatták az inflációt (Fogyasztói árak, 2012. február) Februárban

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum. A magyar és román adórendszer összehasonlítása

Penta Unió Oktatási Centrum. A magyar és román adórendszer összehasonlítása Penta Unió Oktatási Centrum A magyar és román adórendszer összehasonlítása Név: Polyák Judit Szak: Nemzetközi adószakértő Konzulens: Dr. Kenyeres Sándor Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 1 1 MAGYARORSZÁG ÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) 5386/3/10 REV 3 ENER 12 ENV 16 CODEC 17 PARLNAT 3 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2009. augusztus

Fogyasztói árak, 2009. augusztus Közzététel: 2009. szeptember 11. Sorszám: 146. Következik: 2009. szeptember 14. Mezőgazdasági árak Fogyasztói árak, 2009. augusztus 2009. augusztusban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-csökkenés 0,3% volt.

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri: HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.8. SEC(2011) 289 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép Sugárzási

Részletesebben

Folyékony halmazállapot

Folyékony halmazállapot Folyékony halmazállapot Bio-üzemanyagok Drink the best and drive the rest Etanol = CH3CH2OH vagy C 2 H 6 O A világ folyékony bioüzemanyag termelése A termelés területi megoszlása 2001-2011 között Million

Részletesebben

Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű fűtőberendezések

Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű fűtőberendezések Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű Az Európai Unió által a zöld közbeszerzés területén közzétett követelmények (EU GPP követelmények) célja, hogy segítse a közszektorbeli

Részletesebben

Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a. kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey

Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a. kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey elnevezésű nagyszabású nemzetközi project előkészítő munkálatait.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.29. COM(2009)594 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján

Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd vasöntöde példáján BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 11. sz. 2005. p. 55 65. Racionális energiafelhasználás, energiatakarékosság Az ipari energiaköltségek csökkentésének lehetőségei egy svéd

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVII. ÉVFOLYAM 2011 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Hordósy Rita Király Gábor Pályakövetési tipológia Ábra és melléklet torgyik judit a nyelvtanulás európai

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

Az időskori balesetek terhe

Az időskori balesetek terhe Az időskori balesetek terhe Bényi Mária EUNESE konferencia Budapest, 2007. március 6. EUNESE EUropean NEtwork for Safety among Elderly = Európai Hálózat az Időskorúak Biztonságáért EUNESE, DG SANCO project

Részletesebben

Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről

Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről Dr. Kiss Csaba MKET, elnökhelyettes COGEN Europe, igazgatóság tagja Alstom Power, ügyvezető igazgató TARTALOM 2014 COGEN Europe Cogeneration Snapshot

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E

SN 2966/12 ac/lg/agh 1 DG E AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 26. (06.07) (OR. en) SN 2966/12 Intézményközi referenciaszám: 2011/0172 (COD) ENER FELJEGYZÉS Tárgy: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.13. COM(2014) 634 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Haladás

Részletesebben

Horizont 2020 keretprogram Magyar pályázati eredmények és lehetőségek

Horizont 2020 keretprogram Magyar pályázati eredmények és lehetőségek Horizont 2020 keretprogram Magyar pályázati eredmények és lehetőségek Csuzdi Szonja főosztályvezető Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya NKFI Hivatal 2015. 12. 14. Health Információs Nap Első eredmények 2014

Részletesebben

Háztáji energiatermelés közgazdász szemmel

Háztáji energiatermelés közgazdász szemmel Háztáji energiatermelés közgazdász szemmel Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Háztartási kiserőművek konferencia Ódudai Egyetem 2011. november 10. Nemzetközi helyzetkép a megújuló

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0163/2016 29.4.2016 JELENTÉS az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI))

Részletesebben

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter Túlélés és kivárás átmeneti állapot a villamosenergia-piacon 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Biró Péter 2 Kereslet Kínálat rendszerterhelés 3 4 Árak 5 Termelői árrés 6 Költségtényezők Végfogyasztói árak, 2012

Részletesebben

Svájci adószeminárium

Svájci adószeminárium Zürich Zug www.taxexpert.ch Svájci adószeminárium Sebestyén Péter,, Zürich Budapest, 2015. június 24. 2015. All rights reserved. Tartalom 2 I. Fontos tudnivalók a svájci adórendszerröl II. III. IV. Az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

Gyermekgondozás (bölcsőde) és az európai szemeszter

Gyermekgondozás (bölcsőde) és az európai szemeszter Gyermekgondozás (bölcsőde) és az európai szemeszter Az európai szemeszter A gazdaságpolitikai koordináció folyamata Fontos események: Éves növekedés felmérés (November) Ország-jelentések (Február) Nemzeti

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

halálos iramban Németh Dávid vezető elemző

halálos iramban Németh Dávid vezető elemző halálos iramban Németh Dávid vezető elemző 2016.11.10. 1 innováció vezető innovátor követő innovátor mérsékelt innovátor lemaradó innovátor ki a gazdagabb? 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 versenyképesség alakulása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET )

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM /22550/2/ 2007. ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2007-2020 közötti stratégiáról

Részletesebben

Kerékpározás Európában. Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18.

Kerékpározás Európában. Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18. Kerékpározás Európában Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18. Európai Kerékpáros Szövetség www.ecf.com 2 Célunk: A kerékpározas aránya duplázódjon meg 2020-ra Európában! 3 Többféle

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 3-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 3-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 3-i rendkívüli ülésére Tárgy: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos

Részletesebben

Digitális? Oktatás? C o m p u t e r a n d S t a t i s t i c s C e n t e r

Digitális? Oktatás? C o m p u t e r a n d S t a t i s t i c s C e n t e r Digitális? Oktatás? D r. B a l o g h A n i k ó K ö z é p - E u r ó p a i E g y e t e m C o m p u t e r a n d S t a t i s t i c s C e n t e r Digitális? Oktatás? Digitális? Digitális eszközök használati

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés 2005-ben több mint 1460 MWp PV Éves növekedés>40% EU a legnagyobb piac Bevezetés

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.2. COM(2014) 429 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA az Egyesült Királyság 2014. évi nemzeti reformprogramjáról és az Egyesült Királyság 2014. évi konvergenciaprogramjának

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2402 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2402 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE L 333/54 2015.12.19. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2402 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. október 12.) a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre

Részletesebben

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei Projektzáró workshop (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005) Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Az információs társadalom és a digitális

Részletesebben

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez

Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a termékadatlap

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

Energiapolitikánk közgazdász szemmel Dr. Hegedős Miklós ügyvezetı GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft Október 13.

Energiapolitikánk közgazdász szemmel Dr. Hegedős Miklós ügyvezetı GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft Október 13. Energiapolitikánk közgazdász szemmel Dr. Hegedős Miklós ügyvezetı GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. 2010. Október 13. 1 Az elıadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika? 2., Globális energiapiaci

Részletesebben

E Q U I C O M M é r é s t e c h n i k a i K f t. H B u d a p e s t, M á t y á s k i r á l y u T. : F.

E Q U I C O M M é r é s t e c h n i k a i K f t. H B u d a p e s t, M á t y á s k i r á l y u T. : F. MS NBP-Targets MS NBP-Targets Austria 99 % coverage with 100 Mbps by 2020 Italy 100 % coverage with 30 Mbps by 2020. 50 % HH penetration of 100Mbps services by 2020 Belgium 50 % HH penetration with 1 Gbps

Részletesebben

A MAGYAR H2020 SZEREPLÉS TAPASZTALATAI

A MAGYAR H2020 SZEREPLÉS TAPASZTALATAI Mintacím szerkesztése A MAGYAR H2020 SZEREPLÉS TAPASZTALATAI Jeney Nóra főosztályvezető-helyettes Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal TéT Konferencia, 2016. július 13. Germany United Kingdom

Részletesebben

A nemzetközi és a belső vándorlás kapcsolata. Részletes kutatási beszámoló

A nemzetközi és a belső vándorlás kapcsolata. Részletes kutatási beszámoló A nemzetközi és a belső vándorlás kapcsolata Részletes kutatási beszámoló OTKA-kód 49518 Készítette: Hárs Ágnes Budapest 2005-2007 Bevezető megjegyzések A kutatás az eredeti terv szerint a nemzetközi és

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

A K ORM ÁNYZAT E XPORTFEJ LESZTÉSI E SZKÖZRENDSZERE

A K ORM ÁNYZAT E XPORTFEJ LESZTÉSI E SZKÖZRENDSZERE A K ORM ÁNYZAT E XPORTFEJ LESZTÉSI E SZKÖZRENDSZERE Joó István helyettes államtitkár Budapest, 2019. március 6. EU average (¹) United Kingdom Greece Cyprus Ireland Italy Malta Netherlands Germany Spain

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

Tájékoztató. clxmkg000024.1000 RE'Z CINK Elektrolit arra az esetre, réz. 41057 Spilamberto (Mo) Italia. tel: +39059785210 fax: +390597861612

Tájékoztató. clxmkg000024.1000 RE'Z CINK Elektrolit arra az esetre, réz. 41057 Spilamberto (Mo) Italia. tel: +39059785210 fax: +390597861612 Oldal 1/7 Tájékoztató 1 SZAKASZ. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kód: Elnevezés Kémiai név és szinomímák clxmkg000024.1000 RE'Z CINK Elektrolit arra az esetre,

Részletesebben

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra

A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra A napenergia felhasználásának lehetőségei Magyarországon fűtési és melegvíz előállítási célokra Készítette: Galambos Csaba KX40JF A jelenlegi energetikai helyzet Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent

Részletesebben

Egyszerűsített statisztika

Egyszerűsített statisztika http://www.pvmh.hu http://www.pv www.pvmh.hu [ALAPBEÁLLÍT Egyszerűsített statisztika 2011.04.14. 2012.09.03. % a teljesből: egyedi látogatók: 100,00% Jelentés lap Mutatócsoport Egyedi látogatók 1 200 600

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. SWD(2012) 138 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás

Részletesebben

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul (MSZ ISO/IEC 20000-1:2013) LATERAL Consulting 1 Tartalom ISO/IEC 20000-1 alapú tanúsítások a nagyvilágban és itthon ISO/IEC 20000-1:2011 f jellemz

Részletesebben

Milyen új tanulságokkal szolgál a válság utáni időszak az euro bevezetése szempontjából?

Milyen új tanulságokkal szolgál a válság utáni időszak az euro bevezetése szempontjából? Milyen új tanulságokkal szolgál a válság utáni időszak az euro bevezetése szempontjából? Darvas Zsolt Az euro bejövetele a magyarokhoz Konferencia a GKI 25. születésnapja alkalmából Budapesti Kongresszusi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.17. COM(2014) 740 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vasúti biztonságról szóló irányelv végrehajtása terén elért eredményekről szóló

Részletesebben

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A 212. évi demográfiai adatok értékelése Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Tartalom Népesség száma, megoszlása Élveszületések Magzati veszteségek Születés körüli halálozás Csecsemőhalálozás

Részletesebben

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén 11. Melléklet 11. melléklet Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén A támogatás fogalma és típusai sokról is említést tennünk az energiaszektor vizsgálata kapcsán, mert

Részletesebben

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 2007/2107(INI) 29.11.2007 JELENTÉSTERVEZET a fenntartható mezőgazdaságról és a biogázról: az uniós előírások felülvizsgálatának szükségessége

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

Területi kormányzás és regionális fejlődés

Területi kormányzás és regionális fejlődés Területi kormányzás és regionális fejlődés Pálné Kovács Ilona MTA Székház, 2014. november 20. Regionális kormányzás kiment a divatból? Területi jelző néha elmarad (Oxford Handbook of Governance 2014. 800

Részletesebben

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m

III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m III. Társadalmi kihívások, összesen 35 888 m Tématerületei: 1. Egészség, demográfiai változások és jólét A szilárd tudományos bizonyítékokon alapuló, hatékony egészségfejlesztés hozzájárul a betegségek

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.21. COM(2014) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A nehéz gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának csökkentésére

Részletesebben

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft Energiaracionalizálást támogató pályázati források Energiahatékonysági Információs Nap 2010. március 31. Bükiné Foki Ariel regisztrált pályázati tanácsadó ÚMFT forrás megosztás összegben Operatív programok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE TELEPÍTÉSI SEGÉDLET A CSOMAG TARTALMA Wireless AC1200 Dual Band Access Point Megjegyzés: Kettő leszerelhető antennával. 12 V 1A TÁPADAPTER

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

Átgondoltabban, tisztábban. Fenntartható fogyasztás és termelés

Átgondoltabban, tisztábban. Fenntartható fogyasztás és termelés Átgondoltabban, tisztábban Fenntartható fogyasztás és termelés 1 A Europe Direct szolgáltatás segítségével választ kaphat az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire. Ingyenesen hívható telefonszám (*) :

Részletesebben

Az antibiotikumok lehetséges globális hatásai

Az antibiotikumok lehetséges globális hatásai Az antibiotikumok lehetséges globális hatásai A M A G YAR INFEKTOLÓGIAI ÉS KLINIKAI MIKROBIOLÓGIAI TÁRSASÁG 41. KONGRESSZUSA SZOLNOK, 2 013 OKTÓBER 3-5. PROF. DR. TERNÁK G Á BOR: Az antibiotikumok történelmi

Részletesebben

Logisztika és versenyképesség Magyarországon

Logisztika és versenyképesség Magyarországon Közlekedésfejlesztés Magyarországon Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Logisztika és versenyképesség Magyarországon Chikán Attila Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Elnök, Magyar Logisztikai,

Részletesebben

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.7 A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai Tárgyszavak: biogáz; környezeti hatás; ökológiai mérleg; villamosenergia-termelés; hőtermelés. A megújuló energiák bővebb felhasználásának

Részletesebben

Type of activity Field or subject Target group Number of participants

Type of activity Field or subject Target group Number of participants Date/Duration/ Venue 7th of January 10-11th of January 14-18th of January 22th of January 22th of January 4-8th of February 27th of February February Type of activity Field or subject Target group Number

Részletesebben

Adatok és tények a magyar felsőoktatásról II. Forrás: Adatok a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról, GVI

Adatok és tények a magyar felsőoktatásról II. Forrás: Adatok a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról, GVI Adatok és tények a magyar felsőoktatásról II. Forrás: Adatok a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról, GVI- 2013. 04. 17. 1: A GDP és a felsőfokú végzettségűek arányának összefüggése Forrásév

Részletesebben

Mit nehezebb találni: munkahelyet vagy munkaerőt? A munkaerőpiaci helyzet alakulása Romániában

Mit nehezebb találni: munkahelyet vagy munkaerőt? A munkaerőpiaci helyzet alakulása Romániában Mit nehezebb találni: munkahelyet vagy munkaerőt? A munkaerőpiaci helyzet alakulása Romániában Dr. Kerekes Kinga egyetemi docens abeș- olyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.4.2009 COM(2009) 178 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.12.2007 SEC(2007) 1724 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM amely a következő dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG JAVASLATA AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Közgyűlés időpontja: 2015. 04. 17. 10.00 óra Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. Megismételt Közgyűlés: 2015. 04. 28. 10.00 óra

Részletesebben

A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2011.3.16. SEC(2011) 328 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG

Részletesebben