Összefoglaló a évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvek felhasználásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglaló a évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvek felhasználásáról"

Átírás

1 Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvek felhasználásáról Budapest

2 2 Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Alk.tv.) lehetővé teszi, hogy a munkáltató folyamatosan legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, egy naptári éven belül legfeljebb 90 napon át foglalkoztathasson munkavállalót a közterhek egyszerűsített megfizetése mellett. Az Alk.tv augusztus 1-jei hatállyal módosításra került, valamint hatályba lépett az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról szóló 10/2005. (VII. 25.) FMM. A külföldiek magyarországi munkavállalási szabályainak a megváltozására tekintettel az Alk.tv. rögzíti, hogy AM könyvvel (kék könyv) foglalkoztatható az a külföldi, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) alapján munkavállalási engedély nélkül vállalhat Magyarországon munkát, illetve a magyar állampolgár belföldön élő külföldi házastársa. Azok a külföldi munkavállalók, akik Magyarországon csak engedély alapján végezhetnek munkát zöld színű könyvet kapnak, így mezőgazdasági idénymunkára alkalmi munkavállalóként olyan külföldi is foglalkoztatható, akinek a munkavállaláshoz egyébként engedélyre van szükség. A változtatás értelmében a természetes személy, vagy kiemelten közhasznú szervezetnek minősülő munkáltatók esetében évi kettőszázra emelkedik a munkában tölthető napok száma, feltéve azonban, hogy a dolgozó legalább három, a fentiek szerint kedvezőbben minősülő munkáltatónál végez az adott évben munkát. Speciális összeszámítási szabályt állapít meg a törvénymódosítás arra az esetre, ha a dolgozó természetes személy és kiemelten közhasznú szervezet munkáltató mellett más munkáltatónál is végez munkát. Ilyenkor az egész évre vetített foglalkoztatás felső határa ugyancsak 200 nap lehet, ebből

3 3 azonban a kedvezményezett körön kívül eső munkáltatónál változatlanul legfeljebb 90 napot, több ilyen munkáltatónál összesen 120 napot lehet munkában tölteni. Mezőgazdasági idénymunka esetében nem érvényesül az egyéb munkavégzésekre vonatkozó havi 15 napos időkorlát, ezen felül ilyen munkára alkalmi munkavállalóként az a külföldi is foglalkoztatható, akinek a tartós munkavállaláshoz egyébként engedélyre van szüksége. Az ő esetükben azonban az idénymunka egy évben legfeljebb 60 napra szólhat. A napi kifizetett munkabér kategóriájának megfelelő, a munkáltató által megvásárolt és az AM könyvbe beragasztott közteherjegy fedezi mind a munkáltató, mind a munkavállaló adó-, nyugdíj- és egészségbiztosítási fizetési kötelezettségeit. Amennyiben a munkavállaló éves jövedelme nem éri el a Ft-ot, adóbevallást sem kell az AM könyvel történt foglalkoztatással szerzett jövedelme után készíteni. A közteherjegy megvásárlásával történő adóés járulékfizetés már eleve kedvezményes és a munkaadó még ennek is csak 50%-át kell megfizesse, ha regisztrált munkanélkülit alkalmaz AM könyvvel. Az emiatt kieső adó- és TB bevételeket a Munkaerőpiaci Alap utalja át az APEH ill. a TB pénztárak részére. A évben mintegy 773 millió forint értékben eladott bélyegek összértéke 2005-ben meghaladta az millió forintot év során db AM könyvet váltottak ki. Ez közel 109 %-os a növekedés az előző évhez képest, és 984,6%-kal (!) magasabb, mint a 2000-ben kiváltott AM könyvek száma. Az Alk. tv. rendelkezései szerint a tárgyévet követő január 15-éig az illetékes munkaügyi központ kirendeltségénél a felhasznált AM könyveket be kell mutatni. Eszerint alkalmi munkát végzett 2005-ben fő, többségük regisztrált munkanélküli (az Flt november 1-jei változása után az adat a

4 4 regisztrált munkanélküliek és a nyilvántartott álláskeresők számát együttesen tartalmazza) volt (73900 fő). Ezen belül fő volt azoknak a száma, akik a rendszeres szociális segélyre való jogosultsághoz szükséges munkaviszonyban töltött idejüket igyekeztek egyéni kezdeményezéssel megszerezni. Összességében a felhasznált könyvek aránya a kiváltottaknak a 45,1%-át tette ki évben. (2004-ben ez az arány még 57,7% volt.) A felhasznált AM könyvekben 2005-ben összesen 72,5%-kal kevesebb munkavállalási alkalmat (összesen alkalom), de 98,9%-kal több munkavállalási nap teljesítését igazolták az alkalmi munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók. (Emiatt jelentősen nőtt a munkavállalások átlagos hossza.) A felhasznált AM könyvekben összesen igazolt napok száma 2005-ben nap volt. Ez mintegy fő éves munkájának felel meg. Alkalmi munkát legtöbben a nehéz munkaerőpiaci helyzetű megyékben találtak, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fő, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fő, Békésben 9986 fő, Csongrád megyében 8193 fő használta fel a törvény adta lehetőségeket. Egy munkavállaló 2005-ben átlagosan 1,2 alkalommal végzett kereső tevékenységet, egy-egy alkalom pedig átlagosan 14,2 nap időtartamú volt. (2004-ben egy alkalom átlagos hossza még csak 2,0 nap volt, viszont átlagosan 7,4 volt az egy főre jutó munkavállalási alkalmak száma!) Az egy munkavállaló által teljesített napok átlagos száma 17,6. A pályakezdők ebben a tekintetben felülmúlták az átlagot, az egy főre jutó ledolgozott napok száma körükben volt a legmagasabb, 19,5 nap. A regisztrált munkanélküliek összesen huszonháromszor annyi napot igazoltattak az AM könyvekben 2005-ben, mint 2000-ben.

5 5 Az egy napra kifizetett munkabér szerinti osztályozás azt mutatja, hogy 3,7 %- ponttal növekedett 2005-ben a legmagasabb (napi Ft-os) kategóriába tartozó ledolgozott napok aránya (arányuk így 16,9%), de a napi kifizetett munkabérek zömmel (49,8 %-ban) 1200 és 1599 Ft közé estek. (A közteherjegy értéke a legalsó kategóriában 500, a legfelsőben 1500 Ft/nap.) A augusztus elsején hatályba lépett változás után 9209 darab zöld AM könyvet váltottak ki külföldiek, ennek 24,3%-át (2236 darabot) mutattak be. A külföldiek által bemutatott AM könyvekben összesen volt a ledolgozott napok száma, így egy főre átlagosan 30,5 nap és 1,5 munkavállalási alkalom jut, melyek magasabbak, mint az összes könyv esetében. A ledolgozott napok 12,1%-át mezőgazdasági munkákon teljesítették. (Bár, a törvénymódosítás után már kevesebb ilyen jellegű munka volt, ennek a változtatásnak a hatása azonban inkább jövőre fog az adatokban is megjelenni.) A külföldiek által bemutatott alkalmi munkavállalói könyveket (2236db) főleg szlovák (1431db), román (521db) és ukrán (216db) állampolgárok a külföldi munkavállalók által bemutatott AM könyveknek együtt 97%-át mutatták be. Budapest, május Pirisi Károly főigazgató s.k. Melléklet: Alkalmi Munkavállalói Könyv, táblázatok-2005

6 6 Melléklet a évben kiadott Alkalmi Munkavállalói Könyvekről, táblázatok

7 1. A kiváltott alkalmi munkavállalói könyvek összefoglaló adatai A kiváltó munkaerőpiaci státusza Kiváltott Felhasznált Kiváltott Felhasznált AMK-k száma, db AMK-k megoszlása, % A felhasz-náltak aránya, % Regisztrált munkanélküli* ,5 59,6 49,3 ebből: rendsz. szoc. segélyben részesül ,3 11,8 43,3 munkanélküli járadékos* ,9 17,5 56,7 pályakezdő ,2 7,3 46,2 Munkaviszonyban álló ,5 7,1 43,1 Tanuló, nyugdijas ,6 13,3 44,1 Az ÁFSz-szel együtt nem működő állástalan ,0 15,4 38,6 Egyéb (htb., GYED-en lévő stb.) ,4 4,6 31,9 Összesen ,0 100,0 45,1 2. A felhasznált alkalmi munkavállalói könyvekben igazolt munkavállalások adatai Munkavállalási Munkavállalási A munkavállalások Az egy főre jutó A kiváltó munkaerőpiaci státusza alkalmak napok alkalmak napok átl. m.váll. alk. telj. nap száma, db megoszlása, % hossza, nap száma Regisztrált munkanélküli* ,4 62,4 14,9 1,2 18,5 ebből: rendsz. szoc. segélyben részesül ,2 10,4 12,1 1,3 15,5 munkanélküli járadékos** ,5 15,9 13,7 1,2 16,0 pályakezdő ,1 8,1 16,2 1,2 19,5 Munkaviszonyban álló ,8 6,1 12,6 1,2 15,0 Tanuló, nyugdijas ,9 11,9 13,1 1,2 15,7 Az ÁFSz-szel együtt nem működő állástalan ,8 15,3 12,1 1,3 17,5 Egyéb (htb., GYED-en lévő stb.) ,1 4,4 14,2 1,4 16,9 Összesen ,0 100,0 14,2 1,2 17,6 * Az Flt nov. 1-i változása után az adat a regisztrált munkanélküliek és a nyilvántartott álláskeresők számát együttesen tartalmazza ** Az Flt nov. 1-i változása után az adat a munkanélküli járadékosok és az álláskeresési járadékosok számát együttesen tartalmazza

8 3. Az igazolt munkavállalási napok száma és megoszlása napi munkadíj-kategóriák szerint A kiváltó munkaerőpiaci státusza I. II. III. IV: V. I. II. III. IV: V. díjfizetési kategóriába tartozó napok száma Összesen díjfizetési kategóriába tartozó napok megoszlása, % Öszszesen Regisztrált munkanélküli* ,4 59,5 72,8 58,7 69,0 62,4 ebből: rendsz. szoc. segélyben részesü ,1 11,2 13,7 12,2 9,4 10,4 munkanélküli járadékos** ,5 15,3 19,5 16,5 21,2 15,9 pályakezdő ,9 7,6 8,3 8,0 9,4 8,1 Munkaviszonyban álló ,6 6,5 4,6 6,5 4,8 6,1 Tanuló, nyugdijas ,7 13,3 8,5 13,6 9,1 11,9 Az ÁFSz-szel együtt nem működő állástalan ,9 16,3 11,2 17,1 15,1 15,3 Egyéb (htb., GYED-en lévő stb.) ,4 4,4 2,9 4,1 2,0 4,4 Összesen ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 * Az Flt nov. 1-i változása után az adat a regisztrált munkanélküliek és a nyilvántartott álláskeresők számát együttesen tartalmazza ** Az Flt nov. 1-i változása után az adat a munkanélküli járadékosok és az álláskeresési járadékosok számát együttesen tartalmazza

9 4. A kiváltott alkalmi munkavállalói könyvek számának indexei A kiváltó munkaerőpiaci státusza az előző évhez képest Regisztrált munkanélküli* 113,3 146,4 218,2 148,6 183,9 989,1 ebből: rendsz. szoc. segélyben részesül 82,0 157,8 173,3 178,9 157,3 631,0 munkanélküli járadékos** 123,0 108,0 220,9 111,7 223,0 731,4 pályakezdő 116,5 138,9 253,7 160,8 200,5 1323,9 Munkaviszonyban álló 165,3 83,3 189,7 178,5 235,2 1096,7 Tanuló, nyugdijas 141,0 106,1 228,1 201,1 219,8 1509,8 Az ÁFSz-szel együtt nem működő állástalan 142,8 147,1 168,7 162,8 264,3 1525,0 Egyéb (htb., GYED-en lévő stb.) 143,7 45,2 179,8 185,0 313,2 677,4 Összesen 126,8 124,2 207,2 159,0 209,0 1084,6 % 2005 év adata a 2000 évihez képest 5. A felhasznált alkalmi munkavállalói könyvek számának indexei A kiváltó munkaerőpiaci státusza az előző évhez képest Regisztrált munkanélküli* 116,2 165,8 219,1 141,4 146,7 875,7 ebből: rendsz. szoc. segélyben részesül 78,5 192,6 162,2 200,7 101,2 498,4 munkanélküli járadékos** 122,0 118,9 238,4 94,1 205,3 668,2 pályakezdő 115,3 180,2 246,5 150,3 166,3 1280,2 Munkaviszonyban álló 158,7 90,6 183,0 164,8 184,4 799,4 Tanuló, nyugdijas 133,6 113,0 210,4 176,9 179,8 1010,5 Az ÁFSz-szel együtt nem működő állástalan 149,1 164,5 164,9 145,3 213,7 1256,1 Egyéb (htb., GYED-en lévő stb.) 137,6 50,6 167,6 170,6 217,1 432,3 Összesen 127,2 140,2 205,9 147,7 163,4 885,5 % 2005 év adata a 2000 évihez képest * Az Flt nov. 1-i változása után az adat a regisztrált munkanélküliek és a nyilvántartott álláskeresők számát együttesen tartalmazza ** Az Flt nov. 1-i változása után az adat a munkanélküli járadékosok és az álláskeresési járadékosok számát együttesen tartalmazza

10 6. A munkavállalási alkalmak számának indexei A kiváltó munkaerőpiaci státusza az előző évhez képest Regisztrált munkanélküli* 96,6 200,4 352,5 146,2 24,1 240,1 ebből: rendsz. szoc. segélyben részesül 63,8 215,8 237,1 217,7 20,4 145,0 munkanélküli járadékos** 114,8 142,5 380,2 86,4 40,0 214,7 pályakezdő 135,2 180,2 357,1 152,8 25,4 337,3 Munkaviszonyban álló 154,5 111,3 216,4 146,3 31,8 173,0 Tanuló, nyugdijas 124,3 117,5 266,5 162,2 30,7 193,8 Az ÁFSz-szel együtt nem működő állástalan 138,5 184,4 186,0 140,8 37,9 253,8 Egyéb (htb., GYED-en lévő stb.) 184,8 50,2 193,8 164,2 42,6 125,8 Összesen 119,2 154,4 293,0 147,8 27,5 219,2 % 2005 év adata a 2000 évihez képest 7. A ledolgozott napok számának indexei A kiváltó munkaerőpiaci státusza az előző évhez képest Regisztrált munkanélküli* 103,1 240,8 360,6 145,4 176,7 2300,9 ebből: rendsz. szoc. segélyben részesül 66,8 270,6 267,2 211,4 115,8 1183,6 munkanélküli járadékos** 109,6 166,0 381,5 92,8 269,1 1732,2 pályakezdő 134,6 210,8 348,6 156,4 197,9 3062,7 Munkaviszonyban álló 168,7 112,9 217,5 149,2 241,0 1490,2 Tanuló, nyugdijas 145,9 122,6 252,7 155,8 219,0 1541,7 Az ÁFSz-szel együtt nem működő állástalan 137,7 196,5 178,3 144,2 279,1 1941,7 Egyéb (htb., GYED-en lévő stb.) 165,9 66,5 196,1 163,6 280,8 993,7 Összesen 125,5 179,2 297,3 147,0 198,9 1954,7 % 2005 év adata a 2000 évihez képest * Az Flt nov. 1-i változása után az adat a regisztrált munkanélküliek és a nyilvántartott álláskeresők számát együttesen tartalmazza ** Az Flt nov. 1-i változása után az adat a munkanélküli járadékosok és az álláskeresési járadékosok számát együttesen tartalmazza

11 8. A kiváltott és felhasznált alkalmi munkavállalói könyvek, valamint a munkavállalási alkalmak és napok területi megoszlása Terület A kiváltott AM könyvek A felhasznált AM könyvek Igazolt munkavállalási alkalmak Ledolgozott napok számának megoszlása, % Budapest 4,0 2,9 2,8 2,5 Baranya 4,7 4,5 4,2 4,7 Bács-Kiskun 5,9 5,6 5,5 5,1 Békés 8,1 8,0 8,7 7,9 Borsod-Abaúj-Zemplén 8,6 8,5 8,6 8,3 Csongrád 6,8 6,6 7,1 7,3 Fejér 3,6 3,1 3,0 3,0 Györ-Moson-Sopron 2,7 3,0 2,8 2,5 Hajdú-Bihar 6,8 5,8 5,7 5,8 Heves 3,8 3,5 3,3 3,2 Jász-Nagykun-Szolnok 4,8 4,6 4,6 5,0 Komárom-Esztergom 4,8 4,3 4,1 5,8 Nógrád 3,5 3,7 3,5 3,1 Pest 5,1 4,7 4,4 4,4 Somogy 5,0 5,9 6,7 5,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg 8,0 8,8 8,8 9,2 Tolna 3,8 5,0 5,2 4,9 Vas 2,3 2,8 2,6 2,9 Veszprém 4,8 5,8 5,9 5,8 Zala 2,8 3,0 2,8 3,0 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

12 9. A ledolgozott napok számának megoszlása az AM könyvvel munkát vállalók munkaerőpiaci státusza szerint megyénként Terület rendszeres szoc. segélyben részesülő munkanélküli járadékos** pályakezdő Regisztrált munkanélküli* Munkaviszonyban álló Egyéb Összesen Budapest 36,4 1,6 12,5 4,3 7,2 56,4 100,0 Baranya 70,6 11,9 16,2 8,3 5,3 24,1 100,0 Bács-Kiskun 66,9 6,8 15,9 9,2 5,2 27,9 100,0 Békés 66,6 14,2 16,0 6,9 6,5 26,9 100,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 66,2 20,4 12,8 9,9 4,1 29,7 100,0 Csongrád 68,6 5,8 14,5 10,2 4,4 27,1 100,0 Fejér 50,8 4,3 15,0 5,6 9,2 40,0 100,0 Györ-Moson-Sopron 53,2 1,4 19,3 7,4 10,8 36,0 100,0 Hajdú-Bihar 70,6 12,8 18,5 9,0 5,1 24,3 100,0 Heves 54,6 9,0 18,2 8,1 8,9 36,5 100,0 Jász-Nagykun-Szolnok 73,6 9,9 17,7 9,6 4,8 21,6 100,0 Komárom-Esztergom 27,2 1,6 10,1 3,7 9,1 63,7 100,0 Nógrád 59,7 12,0 15,0 5,6 5,3 35,0 100,0 Pest 44,0 2,5 16,9 4,5 9,7 46,2 100,0 Somogy 69,0 16,3 17,9 7,6 4,5 26,4 100,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg 77,4 19,2 14,4 13,2 2,7 19,9 100,0 Tolna 66,3 11,3 14,2 8,3 4,8 28,8 100,0 Vas 67,1 7,5 24,1 7,1 8,8 24,2 100,0 Veszprém 50,5 4,7 15,2 7,1 8,8 40,7 100,0 Zala 70,8 6,3 24,0 5,9 6,9 22,4 100,0 Összesen 62,4 10,4 15,9 8,1 6,1 31,6 100,0 * Az Flt nov. 1-i változása után az adat a regisztrált munkanélküliek és a nyilvántartott álláskeresők számát együttesen tartalmazza ** Az Flt nov. 1-i változása után az adat a munkanélküli járadékosok és az álláskeresési járadékosok számát együttesen tartalmazza

13 10. A felhasznált AM könyvek jellemző mutatói Terület A felhasznált AM könyvek száma, db aránya a kiváltottakhoz képest, % Munkavállalási alkalmak száma, db Igazolt munkanapok száma, nap Egy munkavállalási alkalom átlagos hossza, nap Budapest , ,4 Baranya , ,1 Bács-Kiskun , ,2 Békés , ,0 Borsod-Abaúj-Zemplén , ,7 Csongrád , ,6 Fejér , ,6 Györ-Moson-Sopron , ,1 Hajdú-Bihar , ,5 Heves , ,9 Jász-Nagykun-Szolnok , ,6 Komárom-Esztergom , ,2 Nógrád , ,8 Pest , ,0 Somogy , ,6 Szabolcs-Szatmár-Bereg , ,9 Tolna , ,6 Vas , ,9 Veszprém , ,1 Zala , ,3 Összesen , ,2

14 11. Külföldiek által kiváltott és bemutatott alkalmi munkavállalói könyvek száma Főváros/Megye Kiváltott Bemutatott A bemutatottak Kiváltott Bemutatott AMK-k száma, db aránya, % AMK-k megoszlása, % Budapest ,0 1,4 1,6 Baranya ,0 0,8 0,8 Bács-Kiskun ,4 15,5 9,2 Békés ,8 0,7 0,9 Borsod-Abaúj-Zemplén ,1 2,5 2,2 Csongrád ,4 7,3 7,3 Fejér ,7 1,2 1,4 Györ-Moson-Sopron ,5 0,4 0,7 Hajdú-Bihar ,0 3,1 1,7 Heves ,3 1,6 0,9 Jász-Nagykun-Szolnok ,6 0,9 0,8 Komárom-Esztergom ,1 53,5 59,7 Nógrád ,9 1,3 2,6 Pest ,9 0,6 1,0 Somogy ,4 0,2 0,5 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,4 8,0 7,7 Tolna ,0 0,4 0,5 Vas ,0 0,0 0,0 Veszprém ,0 0,2 0,4 Zala ,0 0,4 0,0 Összesen ,3 100,0 100,0

15 12. A külföldiek által bemutatott AM Könyvekben igazolt munkavállalások adatai Főváros/Megye Munka-vállalási alkalmak száma Ledolgozott napok száma munkaváll. alkalmak száma Egy főre jutó teljesített napok száma A mezőgazdasági idénymunkában ledolg. napok aránya, % Budapest ,2 11,8 6,8 Baranya ,0 18,3 63,5 Bács-Kiskun ,0 13,8 96,3 Békés ,6 13,2 33,7 Borsod-Abaúj-Zemplén ,3 7,2 10,5 Csongrád ,5 16,1 80,0 Fejér ,1 21,5 77,7 Györ-Moson-Sopron ,0 11,5 43,5 Hajdú-Bihar ,0 15,6 28,3 Heves ,0 16,4 64,6 Jász-Nagykun-Szolnok ,2 14,6 38,1 Komárom-Esztergom ,3 41,4 0,2 Nógrád ,8 22,3 1,7 Pest ,0 13,2 5,8 Somogy ,0 18,7 20,4 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,2 10,6 92,2 Tolna ,2 18,3 44,5 Vas ,0 15,0 0,0 Veszprém ,4 10,3 13,4 Zala 1 6 1,0 6,0 0,0 Összesen ,5 30,5 12,1

16 13. Külföldiek által bemutatott alkalmi munkavállalói könyvek száma országcsoportonként Főváros/Megye Bemutatott AMK-k száma összesen EU tagországok EU-n kívüli európai Szlovákia országok Románia Ukrajna állampolgárai Ázsiai országok Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen

17 14. Külföldiek által bemutatott alkalmi munkavállalói könyvekben igazolt munkaalkalmak száma országcsoportonként Főváros/Megye Bemutatott AM könyvekben igazolt napok összesen EU tagországok EU-n kívüli európai Szlovákia országok Románia Ukrajna állampolgárai által teljesített munkanapok száma Ázsiai országok Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala 1 1 Összesen

18 15. Külföldiek által bemutatott alkalmi munkavállalói könyvekben igazolt mezőgazdasági idénymunkán teljesített munkaalkalmak száma országcsoportonként Főváros/Megye Bemutatott AM könyvekben mg.-i idénymunkán EU tagországok teljesített napok száma összesen EU-n kívüli európai Szlovákia országok Románia Ukrajna állampolgárai által mg.-i idénymunkán teljesített napok száma Ázsiai országok Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen

19 16. Külföldiek által bemutatott alkalmi munkavállaló könyvekben igazolt munkanapok száma Főváros/megye Igazolt munkanapok száma összesen I. II. III. IV. V. díjtétel kategóriába tartozó napok aránya, % Összesen Budapest ,1 12,6 5,1 7,5 15,7 100,0 Baranya ,0 0,3 3,0 11,2 6,4 100,0 Bács-Kiskun ,8 7,9 0,0 1,3 0,0 100,0 Békés ,6 3,8 5,7 23,9 6,1 100,0 Borsod-Abaúj-Zemplén ,8 21,0 6,2 0,0 0,0 100,0 Csongrád ,6 0,8 1,9 7,1 5,5 100,0 Fejér ,2 6,8 48,1 24,7 0,3 100,0 Győr-Moson-Sopron ,0 10,3 4,9 5,4 29,3 100,0 Hajdú-Bihar ,3 11,1 6,4 8,3 16,9 100,0 Heves ,1 0,0 2,6 8,4 0,9 100,0 Jász-Nagykun-Szolnok ,8 12,6 1,4 25,9 4,3 100,0 Komárom-Esztergom ,0 0,6 0,4 47,8 50,1 100,0 Nógrád ,7 2,2 19,8 2,0 5,3 100,0 Pest ,3 26,1 14,1 17,5 11,0 100,0 Somogy ,3 51,5 26,2 0,0 0,0 100,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,0 6,7 0,6 4,6 0,1 100,0 Tolna ,6 1,8 0,0 9,5 0,0 100,0 Vas 15 0,0 0,0 0,0 46,7 53,3 100,0 Veszprém 82 78,0 1,2 15,9 0,0 4,9 100,0 Zala 6 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Összesen ,0 1,8 1,6 40,1 41,4 100,0

20 17. Külföldiek által bemutatott alkalmi munkavállaló könyvekben igazolt mezőgazdasági idénymunkán teljesített munkanapok száma Főváros/Megye Mg.-i idénymunkán teljesített munkanapok száma összesen I. II. III. IV. V. díjtétel kategóriába tartozó napok aránya, % Összesen Budapest ,0 100,0 Baranya ,0 100,0 Bács-Kiskun ,7 8,2 1,1 100,0 Békés 89 46,1 9,0 44,9 100,0 Borsod-Abaúj-Zemplén 37 64,9 32,4 2,7 100,0 Csongrád ,4 0,9 0,2 4,5 100,0 Fejér 517 2,1 4,8 61,3 31,7 100,0 Győr-Moson-Sopron ,0 100,0 Hajdú-Bihar ,0 100,0 Heves ,0 100,0 Jász-Nagykun-Szolnok ,0 100,0 Komárom-Esztergom ,0 100,0 Nógrád ,0 100,0 Pest 17 70,6 17,6 11,8 0,0 100,0 Somogy 42 19,0 81,0 0,0 100,0 Szabolcs-Szatmár-Bereg ,9 5,7 0,2 2,2 100,0 Tolna ,0 100,0 Vas Veszprém ,0 100,0 Zala Összesen ,5 4,7 4,4 4,4 100,0

21 18. Külföldiek által bemutatott alkalmi munkavállalói könyvekben igazolt munkanapok száma országcsoportonként Főváros/Megye Bemutatott AM könyvekben igazolt napok összesen EU tagországok EU-n kívüli európai Szlovákia országok Románia Ukrajna állampolgárai által teljesített munkanapok száma Ázsiai országok Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala 6 6 Összesen

22 19. Külföldiek által bemutatott alkalmi munkavállalói könyvekben igazolt mezőgazdasági idénymunkán teljesített munkanapok száma országcsoportonként Főváros/Megye Bemutatott AM könyvekben mg.-i idénymunkán EU tagországok teljesített napok száma összesen EU-n kívüli európai Szlovákia országok Románia Ukrajna állampolgárai által mg.-i idénymunkán teljesített napok száma Ázsiai országok Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Csongrád Fejér Győr-Moson-Sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen

23 A ledolgozott napok számának megoszlása a munkavállaló munkaerpiaci státusza szerint 2000 évben 23,6% Regisztrált munkanélküli Munkaviszonyban álló 15,4% 53,0% A regiszterben nem szereplő állástalan Egyéb 8,0% A ledolgozott napok számának megoszlása a munkavállaló munkaerőpiaci státusza szerint évben 13,9% 16,2% 10,9% 15,3% 5,0% 6,1% 62,4% 70,2% Regisztrált munkanélküli Regisztrált munkanélküli ill. nyilvántartott álláskereső Munkaviszonyban álló A regiszterben Munkaviszonyban nem álló szereplő állástalan Egyéb A regiszterben nem szereplő állástalan Egyéb

24 Összefoglaló a felhasznált Alkalmi Munkavállalói Könyvek adatairól % 2500 A kiváltott, a felhasznált AM Könyvek, valamint a ledolgozott napok számának indexe a 2000 évihez képest Kiváltott AMK száma Felhasznált AMK száma Ledolgozott napok száma

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január

Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 2006 január Foglalkoztatási Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Megnevezés 2006 január Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli és nyilvántartott

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 368093

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 378737

Részletesebben

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai

Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Foglalkoztatási Hivatal A regisztrált munkanélküliek főbb adatai Megnevezés 2004 Változás az előző Változás az előző évhez hónaphoz képest képest főben %-ban főben %-ban Regisztrált munkanélküli 364858

Részletesebben

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május

A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése május A legfrissebb foglalkoztatási és aktivitási adatok értékelése - 2004. május A regisztrált munkanélküliek főbb adatai - 2004. május Megnevezés 2004 május Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai július FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. júliusában az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán-munkaközvetítők évi tevékenységéről Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a magán-munkaközvetítők 2005. évi tevékenységéről Budapest 2 A magán-munkaközvetítők működését a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai május FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. májusában az Állami Foglalkoztatás Szolgálat adatai alapján

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Állami Foglalkoztatási Szolgálat ÖSSZEFOGLALÓ

Állami Foglalkoztatási Szolgálat ÖSSZEFOGLALÓ Állami Foglalkoztatási Szolgálat ÖSSZEFOGLALÓ A 2007. ÉVBEN FELHASZNÁLT ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVEKRŐL Az érvényben lévő és a bemutatott AM könyvek, valamint a ledolgozott napok számának alakulása 2003-2007

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 4. évfolyam eszközök tanítók részére 1. félév 1. modul 7. melléklet 4. évfolyam tanítói karton 145 307 451 495 505 541 370 450 500 504 550 703 2. modul 2. melléklet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján

Fellebbezési arányok a év során a helyi bíróságokon befejezett, és a évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján 1. sz. melléklet Fellebbezési arányok a 2010. év során a helyi bíróságokon befejezett, és a 2011. évben a megyei másodfokú bíróságra érkezett perek mennyisége alapján Büntető peres Gazdasági ebből Szabálysértési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚNIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2016 2020 HELYZETÉRTÉKELÉS HÁTTÉRTÁBLÁK I/2. melléklet 2016. március 1. Háttértábla száma Táblázat címe Forrás TABL_01 Az egy főre jutó GDP, 2008 2013 KSH

Részletesebben

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest

Heringes Anita és Gúr Nándor országgyűlési képvisel ő Budapest NEMZETGAZDASÁG I MINISZTEIZfUM CSLRE;SNYf S Pf Cl R Országgy űlés Hivatala Irományszám li So 1 Érkezett Z01 MÁJ o 5e IIUNKA1 ;RC)PL\CÉRT fa KI!PY.ISSI',.R r F1 ;l,f* ;I,ns AL].ANIT1TKr1 R Iktatószám :

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE február/ February 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE június/ June 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE augusztus/ August 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE július/ July 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE október/ October 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE március/ March 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE szeptember/ September 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december/ December 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2018 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2019 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE november / November 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE december / December 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE január / January 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK

ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK 2003. évi összesítés a 227/2002.(XI.7.) Korm. rendelet alapján 1696. számon elrendelt KIMUTATÁS A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK 2003. ÉVI MŰ KÖDÉSI ADATAIRÓL című kérdőív

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat

T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16298. számú törvényjavaslat az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV.

Részletesebben

Összefoglaló a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről

Összefoglaló a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítők 2006. évi tevékenységéről Budapest 2007. május Bevezetés A magán-munkaközvetítők működését a foglalkoztatás elősegítéséről és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JÚLIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. júl. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2005. évi tevékenységéről Budapest 2 A munkaerőpiac egyre inkább rugalmas foglalkoztatási formákat követel és ehhez mind a vállalkozásoknak, mind

Részletesebben

1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek

1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek 1. óra: Területi statisztikai alapok viszonyszámok, középértékek Tér és társadalom (TGME0405-GY) gyakorlat 2018-2019. tanév Viszonyszámok Viszonyszá m Viszonyítandó adat (A) Viszonyítási alap (B) 1. Megoszlási

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE december / December 2015 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez

5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez 5. melléklet a 13/2015. (II. 10.) Korm. Rendelethez A 2015/2016-os tanévben induló képzésekben Szabóky Adolf tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítések Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE november/ November 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017

AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE január/ January 2017 AZ NFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE NATIONAL EMPLOYMENT SERVICE Nyilvántartott álláskeresők összesen Registered jobseekers total Ebből / From this Kategóriák / Categories álláskeresési

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK

ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK ALAPELLÁTÁS III. CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK 2002. évi összesítés a 198/2001.(X.19.) Korm. rendelet alapján 1696. számon elrendelt KIMUTATÁS A CSALÁDSEGÍTO SZOLGÁLATOK 2002. ÉVI MUKÖDÉSI ADATAIRÓL című kérdőív

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. augusztus TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről. A magán-munkaközvetítők mutatói 2007.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a magán munka-közvetítők évi tevékenységéről. A magán-munkaközvetítők mutatói 2007. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a magán munka-közvetítők 2007. évi tevékenységéről Egy közvetítőre jutó munkát keresők száma (fő/közvetítő) A magán-munkaközvetítők mutatói 2007. év 1000-4999

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/a 896-21-74 237-48-80 E-mail isz.aso@bfkh.hu 13.00 18.00 13.00 16.00 8.30 13.00 8.30 12.30 BARANYA MEGYEI

Részletesebben

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Változások és eredmények a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására és a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program-támogató szolgáltatások című kiemelt projektekben KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként

XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként XI./1. Létszámleépítési döntést bejelentett cégek száma és bejelentések létszámtartalma állományf csoportok szerint területenként Létszámleépítési döntést bejelent cégek/telephelyek száma A bejelentések

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép Foglalkoztatáspolitikai, szakképzési és felnőttképzési válaszok

Munkaerő-piaci helyzetkép Foglalkoztatáspolitikai, szakképzési és felnőttképzési válaszok Munkaerő-piaci helyzetkép Foglalkoztatáspolitikai, szakképzési és felnőttképzési válaszok Pölöskei Gáborné Szakképzésért és Felnőttképzésért Felelős Helyettes Államtitkár 2017. november 07. 4500,0 FOGLALKOZTATOTTSÁG

Részletesebben

Adminisztráció

Adminisztráció Pro Bérjelentés Adminisztratív alkalmazott - Adminisztráció Adminisztráció 2019.08.01. Adminisztratív alkalmazott - Adminisztráció A pozíció a fizetések rangsorában a(z) 414. helyet foglalja el A helyzetben

Részletesebben

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Változások és eredmények a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására és a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program-támogató szolgáltatások című kiemelt projektekben KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben

Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2018/2019. tanévben 2018. december 1. Jogszabályi háttér A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet írja elő

Részletesebben

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében

Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében Trendek és helyzetkép gazdaság és munkaerőpiac Magyarországon és Veszprém megyében TOP 1+2 kiadvány bemutatója Veszprém 217. november 7. Freid Mónika elnökhelyettes A bruttó hazai termék (GDP) alakulása

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA K-2731/1/2010 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók e (TOSINA ) 2010.június 1. 2011.január

Részletesebben

Tájékoztató. A képzés célja:

Tájékoztató. A képzés célja: Tájékoztató A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése c. képzésről A képzést szervezi:, EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-

Részletesebben

T/236. számú törvényjavaslat. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény módosításáról

T/236. számú törvényjavaslat. a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/236. számú törvényjavaslat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény módosításáról előadó: dr. Petrétei József igazságügyi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

Alkalmi munkavállalói könyvek felhasználásának alakulása 2009-ben

Alkalmi munkavállalói könyvek felhasználásának alakulása 2009-ben Alkalmi munkavállalói könyvek felhasználásának alakulása -ben % 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 A kiváltott alkalmi munkavállalói könyvek számának, a ledolgozott napok számának

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Tájékoztató. A képzés célja:

Tájékoztató. A képzés célja: Tájékoztató A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése c. képzésről A képzést szervezi:, EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-

Részletesebben

támogatás támogatási

támogatás támogatási szerződés tárgya aláírás dátuma 2013.08.24 2013.09.04 szerződés típusa szerződés értéke szerződés hatálya szerződő partner szerződés 500.000 hott 2013.08.31 Alföldkutatásért Alapítvány szerződés 1.000.000

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 216. december 8. Donau Soja Kongresszus Hüvelyesek Nemzetközi Éve GMO-mentes jelölés Rekord szójatermés Termeléshez kötött

Részletesebben

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek megnevezése száma 1. NAV Társasági adó bevételi 10032000-01076019 101 2. NAV Személyi

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ÖSSZEFOGLALÓ A 2006. ÉVBEN BEMUTATOTT ALKALMI MUNKAVÁLLALÓI KÖNYVEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL % A 2006-ban kiváltott, bemutatott AM Könyvek, valamint a ledolgozott napok számának

Részletesebben

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Járványosan terjed az influenza

Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Járványosan terjed az influenza KÓRHÁZHIGIÉNÉS ÉS JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Tájékoztató az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2018. 03. hét Járványosan terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007

A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 2009/99 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 99. szám 2009. július 06. A GDP területi különbségei Magyarországon, 2007 A tartalomból 1 Egy főre jutó GDP 2 Bruttó hozzáadott

Részletesebben

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata

Tóth Ákos. Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Tóth Ákos Bács-Kiskun megye gazdasági teljesítményének vizsgálata Az elemzésben arra vállalkozunk, hogy a rendszerváltás első éveitől kezdődően bemutassuk, hogyan alakult át Bács-Kiskun megye gazdasága.

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. Összefoglaló. a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2007. évi tevékenységéről A munkaerő-kölcsönző szervezetek adatai és a kölcsönzési esetek és megoszlása Egy munkaerő-kölcsönzőre

Részletesebben

A tárgyalások elhalasztásának adatai a helyi bíróságokon, büntető ügyszakban év

A tárgyalások elhalasztásának adatai a helyi bíróságokon, büntető ügyszakban év A tárgyalások elhalasztásának adatai a helyi bíróságokon, büntető ügyszakban 2011. év felmer. obj. ok együtt új határnap napolt Főváros 30527 8293-69 238 4451 96 308 4 395 7 195 70 217 657 1586 311 5501

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 215. JANUÁR Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 215. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest

Részletesebben

STATISZTIKAI JELENTÉSEK

STATISZTIKAI JELENTÉSEK XXI. évfolyam 4. szám 2016 STATISZTIKAI JELENTÉSEK TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2016. augusztus 15-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete. Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete

Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete. Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete Cím: 7621 Pécs, Ferencesek utcája 7. Tel: 06-72-210-903, 06-72-210-903 E-mail: bmorvkam@bok.axelero.net Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. befizetés igazolás benyújtásához

Ügyféltájékoztató. befizetés igazolás benyújtásához Ügyféltájékoztató befizetés igazolás benyújtásához Tájékoztatóban szereplő kérelemmel kapcsolatos ÁNYK űrlap Azonosító BNYO-001 Űrlap megnevezése Befizetés igazolás A tájékoztató hatályos 2018.01.01-től.

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYÉSZSÉGI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ (BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZAKTERÜLET) A 2016. évi tevékenység ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Legfőbb Ügyészség Budapest, 2017 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca

Részletesebben

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK 2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK Sipos Norbert elemző-közgazdász Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal, Marketing Osztály Stratégiai Elemző Iroda A 2013-AS DPR KUTATÁSBA

Részletesebben

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete

2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete 2012. január augusztus hónap közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 1,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008

A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 Közzététel: 2008. szeptember 19. Sorszám: 191. Következik: 2008. szeptember 22. Népmozgalom A kalászos gabonák betakarított területe, termésmennyisége és termésátlaga, 2008 2008-ban a 2007. évinél 2%-kal

Részletesebben

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete

2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete 2013. január május hónapok közrendvédelmi helyzete Személyi szabadságot korlátozó intézkedések I./1. Elfogások Az elfogások száma 38,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakában regisztráltakhoz viszonyítva

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 11 Budapest, Fő u. 44-50. Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról

Részletesebben

Az alkalmi munkavállalói könyv mintája. Sorszám: 05/ A munkavállaló adatai

Az alkalmi munkavállalói könyv mintája. Sorszám: 05/ A munkavállaló adatai 1. számú melléklet a 10/2005. (VII. 25.) FMM rendelethez Az alkalmi munkavállalói könyv mintája 1. oldal Sorszám: 05/ A munkavállaló adatai Munkavállaló neve:... Születési neve:... Címer Születési :...

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. december 4-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat

Részletesebben

TAMP ÉS CO-TAMP KÖZÖS ÉS NEMZETI VONZÓKÉPESSÉGI PLATFORM

TAMP ÉS CO-TAMP KÖZÖS ÉS NEMZETI VONZÓKÉPESSÉGI PLATFORM TAMP ÉS CO-TAMP KÖZÖS ÉS NEMZETI VONZÓKÉPESSÉGI PLATFORM Nagy András PhD Lechner Nonprofit Kft. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube Project co-founded by European Union funds

Részletesebben

Statisztikai Jelentések

Statisztikai Jelentések XX. évfolyam, 3. szám, 2015 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2015. július 20-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika III.

Foglalkoztatás- és szociálpolitika III. Foglalkoztatás- és szociálpolitika III. Foglalkoztatás-politika alapfogalmai 2017/18 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Statisztikai sokszínűség (álláskereső)

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 4. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A NYÁRI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. augusztus 11-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a nyári mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről

Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők évi tevékenységéről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Összefoglaló a munkaerő-kölcsönzők 2006. évi tevékenységéről Budapest 2007. május Bevezetés Az Mt. 2001. július 1-jei módosításának hatályba lépése után, az addig munkaközvetítéssel

Részletesebben