Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p"

Átírás

1 Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák D. alkotóelemek 7. Melyik kémiai változás a felsoroltakból? A. a mágnes vonzza a vasat B. a jód szublimál C. az alumíniumport elégetjük D. a vízből gőz lesz. Melyik nem jellemző a részecskékre? A. köztük kölcsönhatás lehet B. nagyítóval jól láthatóak C. állandóan mozognak D. nagyon kicsik 8. Melyik nem fizikai változás? A. forrás B. olvadás C. rozsdásodás D. szublimáció. Milyen tulajdonságok közé tartoznak a felsoroltak? szín, szag, halmazállapot, sűrűség [A] tulajdonság 9. Melyik nem kémiai változás? A. a must borrá erjed B. a fa elkorhad C. a tej megsavanyodik D. rézdrót vezeti az áramot 4. Milyen tulajdonság az éghetőség? [A] tulajdonság 5. Az anyagok melyik tulajdonságát állapíthatjuk meg érzékszervvel és méréssel? [A] tulajdonság 6. Melyik fizikai változás a felsoroltakból? A. mustból bor lesz B. a golyó elgurul C. a papír elég D. a vas rozsdásodik 0. Igaz-e, hogy kémiai változás közben a részecskék szerkezete megváltozik? A. Igaz B. Hamis. Melyik a levegő tulajdonsága? A. kék színű B. gázkeverék C. egyfajta részecskéből áll D. vízben nem oldódik - -

2 . Melyik nem a levegő tulajdonsága? A C körül folyékonnyá válik B. különböző gázok keveréke C. színtelen, szagtalan D. egyik összetevője sem táplálja az égést. Mi a neve annak a gáznak, ami a levegő 78%-át alkotja? 9. Melyik nem a szén-dioxid tulajdonsága? A. színtelen B. sűrűbb a lavegőnél C. táplálja az égést D. oldódik a vízben 0. Mi a közös neve a felsorolt anyagoknak? hélium, neon, argon, kripton 4. Hány % oxigén található általában a levegőben? 5. Nevezd meg a levegő égést tápláló összetevőjét!. Melyik nemesgáz a felsoroltakból? A. nitrogén B. neon C. oxigén D. szén-dioxid. Hogyan változik a levegő szén-dioxid tartalma a tanteremben, ha órán az ablakok zárva vannak? 6. Hogyan kerül az oxigén a levegőbe? A. fotoszintézis során keletkezik B. az állatok lélegzik ki C. a vízből párolog el D. egyes kőzetek bomlásakor jön létre 7. Állítsd mennyiségül alapján növekvő sorrendbe a levegő összetevőit! A. oxigén B. nitrogén C. szén-dioxid A. nem változik B. csökken C. nagyobb lesz. Mit nevezünk égésnek? A. olyan kémiai reakciót, amelyben oxigéntartalmú anyagok bomlanak el B. exoterm fizikai változást C. olyan kémiai változást, amelyben oxigénnel való egyesülés történik D. olyan változást, amelyben egy anyagból több lesz 8. Írd az anyagok neve mellé a levegőben való előfordulásuk arányát! A. szén-dioxid A. % nemesgázok B. nitrogén B. 78% C. oxigén C. % 4. Melyik nem jellező az égésre? A. Oxigénnel való egyesülés B. endoterm változás C. termékei az oxidok D. kémiai reakció 5. Energiaváltozás szempontjából milyen folyamat az égés? - -

3 6. Melyik leírás fejezi ki a magnézium égését? A. magnézium+kén magnézum-szulfid B. magnézium+oxigén magnézium-oxid C. magnézium-oxid magnézium+oxigén D. szén+oxigén szén-dioxid. Melyik hőtermelő folyamat a felsoroltak közül? A. szén égése B. cukor karamellé alakulása C. jég megolvadása D. jódkristályok gőzzé alakulása 7. Melyek a gyors égés feltételei? A. éghető anyag, oxigén B. levegő, oxid, gyulladási hőmérséklet C. éghető anyag, oxigén, gyulladási hőmérséklet D. oxigén, szén, szén-monoxid 8. Mi történik, ha az égő gyertyát főzőpohárral letakarjuk? Miért?. Mi az exoterm folyamat lényege? A. anyag energiája nem változik B. környezet energiája nő C. anyag energiája nő D. környezet energiája csökken 4. Mi a tudományos neve annak a folyamatnak, amely során az anyag energiája csökken és a környezeté nő? A. elalszik, mert elfogy az oxigén B. jobban ég, mert a pohárban sok az oxigén C. elalszik, mert gyulladási hőmérséklet alá hűl D. nem történik semmi 9. Honnan lehet felismerni, hogy az égés lassú égés? A. nincs oxidáció B. nincs fényjelenség C. csak izzás van D. nem keletkezik oxid 0. Melyik a leggyakrabban hsznált tűzoltó anyag? 5. Mit nevezünk bomlásnak? A. egy fizikai változást B. minden kémiai változást C. olyan kémiai változást, amelyben egy anyagból több lesz D. olyan kémiai változást, amelyben több anyagból egy lesz 6. Melyik folyamt bomlás? A. magnézium égése B. szén oxidációja C. cukorból szén és víz keletkezik D. víz forralása. Melyik az a tűz, amelyet tűzoltó készülékkel kell eloltani? A. égő papír B. égő elektromos készülék C. égő erdő 7. Mi jellemző az endoterm folyamatra? A. hőt termel B. anyag energiája csökken C. környezet energiája csökken D. környezet energiája nő - -

4 8. Hogyan nevezik azt a folyamatot tudományosan, amelyben a környezet energiája csökken, az anyag energiája nő? 9. Melyik folyamat endoterm fizikai változás? A. olvadás B. forrás C. lecsapódás D. cukor karamellé alakulása 40. Melyik folyamat nem endoterm változás? A. cukor karamellé alakul B. kén megolvad C. vízből jég lesz D. vizet felforraljuk 45. Melyik nem a tengervíz jellemzője? A. természetes vizek nagy része B. ipari célokra alkalmatlan C. nagy sótartalma van D. egyik fajtája a talajvíz 46. Mi a neve az átlagosnál nagyobb sótartalmú iható édesvíznek? 47. Melyik az az anyag, amely a tartályhajókból kiömölve súlyos környezeti károkat okoz? 48. Melyik környezeti hatás nem az olajszennyezés következménye? 4. Igaz-e, hogy exoterm változás közben amennyivel csökken a környezet energiája, annyival nő az anyag energiája? A. Igaz B. Hamis 4. A föld felszínének hányad részét borítja víz? A. /-át B. felét C. /-át A. állatok elpusztulnak B. növények száma megnövekszik C. kevesebb fény jut a víz mélyére D. elzárja az oxigéntől a víz alatti élőlényeket 49. Igaz-e, hogy a folyóparti nagyvárosok abból a folyóból nyerik ivóvizüket, amelybe a szennyvizet beleengedik? A. Igaz B. Hamis 4. Mi a neve a szilárd víznek? 50. Párosítsd a vízfajtákat a megfelelő alkalmazásukhoz! 44. Melyik nem az édesvíz jellemzője? A. természetes vizek %-a B. tavak, folyók vize C. ihatatlan D. kevés ásványi anyagot tartalmaz A. tengervíz A. öntözésre alkalmas B. folyóvíz B. egyik célra sem jó C. desztillált víz C. akkumulátorba tölthető 5. Hogyan működik a vízbontó készülék? A. fel kell forralni benne a vizet B. elektromos áramot kell belevezetni C. a részecskéket mágnessal választjuk szét - 4 -

5 5. Energiaváltozás szerint milyen folyamat a vízbontás? 5. A változások melyik csoportjába sorolható a vízbontás? A. fizikai B. kémiai 54. Mi a bomlás? A. fizikai változás, amelyben az anyag kettéválik B. Kémiai változás, amelyben egy anyagból több lesz C. kémiai változás, amelyben több anyagból egy lesz D. fizikai változás, amelyben több anyagból egy lesz 55. Melyik nem érvényes a vizbontásra? A. exoterm folyamat B. kémiai változás C. egy anyagból több lesz D. folyadékból gázok képződnek 59. Mi nem jellemző a vegyületekre? A. kémiai változással keletkeznek B. részecskéi összetettek C. részecskéi egyneműek D. alkotórészek aránya egyenlő 60. Miért volt veszélyes a Hidrogénnel töltött léghajó? A. csak lassan tudott haladni B. nagyon nagyra kellett készíteni C. könnyen meggyulladt 6. Milyen fajta változás az oldódás? 6. Melyik anyagcsoportba soroljuk az oldatokat? A. egyszerű anyagok B. összetett anyagok 6. Melyek az oldat összetevői? A. B. 56. Nevezd meg a hidrogén égéstermékét! 64. Mi a leggyakrabban alkalmazott oldószer neve? 57. Melyik anyag vegyület a felsoroltakból? A. Hidrogén B. Oxigén C. durranógáz D. víz 58. Mi jellemző a durranógázra? A. Hidrogén és Oxigén keveréke B. Nitrogénből és Oxigénből áll C. vegyület D. víz részecskékből áll 65. Mikor exoterm egy oldódás? A. ha oldódás közben csökken az anyagok energiája B. ha oldódás közben nő az anyagok energiája C. ha oldódás közben lehül a környezet D. ha szalmiáksót oldunk vízben - 5 -

6 66. Válaszd ki a hibás mondatot! A. az oldatok összetett anyagok B. az oldatok általában folyadékok C. a hideg víz több sót old fel, mint a meleg víz D. a hideg víz kevesebb sót old fel, mint a meleg víz 67. Válaszd ki a helyes mondatot! A. az édesvizek nem oldatok B. a nátrium-hidroxid oldódásakor felmelegíti a környezetét C. exoterm oldódáskor a környezet energiája csökken D. az oldatok összetétele korlátlanul változhat 7. Egy oldatból oldószer párolgott el. Változik-e a töménysége? A. nem változik B. igen, a töménység csökkent C. igen, a töménység nőtt g 8%-os oldatot edénybe öntünk úgy, hogy pontosan megfelezzük? Hány százalákos oldatot kapunk? 74. Melyik a keverék tulajdonsága? A. alkotórészek aránya egyenlő B. kémiai változással keletkezik C. alkotók tulajdonságai felismerhetők 68. Igaz-e, hogy a zsírfolt jobban kivehető a ruhából benzinnel, mint vízzel? A. Igaz B. Hamis 69. Melyik töményebb oldat? A. amelynek azonos tömegében több az oldott anyag B. amelynek azonos tömegében több az oldószer C. ha több olatban több oldott anyag van 70. Mit mutat meg a tömeg% (m/m%)? A. hogy egy oldat tömegének hány %-a oldószer B. hogy egy oldat tömegének hány %-a az oldott anyag C. egy-egy oldat tömege hány %-al nagyobb, mint az oldott anyagé 75. Mi nem jellemző a vaspor és a kénpor keverékére? A. különböző részecskékből állnak B. kémiai változással jön létre C. alkotók aránya változhat D. alkotók tulajdonságai megmaradnak 76. Melyiket nem lehet ülepítéssel szétválasztani? A. sót a víztől B. homokot a víztől C. olajat a víztől D. vízben oldódó eltérő sűrűségű anyagot a víztől 77. Hogyan nevezzük azt az elválasztási műveletet, amikor az oldószert elpárologtatjuk? 7. Melyik oldat tartalmaz több cukrot? A. 00g 0%-os B. 00g 0%-os C. 00g 0%-os - 6 -

7 78. Mi a lényege a bepárlásnak? A. kis lyukú szűrőn engedjük át az oldatot B. oldatot forraljuk, míg az oldószer el nem párolog C. nem oldódó anyagokat válsztjuk így szét D. alkotók eltérő sűrűségén alapszik 79. Nevezd meg az anyagmennyigég mértékegységét! 80. Hány darab atom van mol anyagban? A. 6*0 B. 6*0 C. 6*0 8. Párosítsd össze a megfelelő mennyiségeket! A. 8g nitrogén A. mol B. 6 g hélium B. mol C. 6 g szén C. 4 mol 8. Kinek a nevéhez fűződik a periódusos rendszer megalkotása? A. Dalton B. Mengyelejev C. Berzelius 85. Milyen sorrendben követik egymást az elemek a periódusos rendszerben? A. névsor szerint B. növekvő neutronszám szerint C. növekvő protonszám szerint D. atomtömeg szerint 86. Mit tudunk meg a rendszámból? A. protonok számát B. protonok és neutronok számát C. protonok és elektronok számát D. elektronok és neutronok számát 87. Mit mutat meg a csoportszám? A. külső elektronok számát B. elektronhéjak számát C. elektronok számát D. protonok számát 88. Mit jelent a nemesgáz szerkezet? A. ezek az atomok nem vegyülnek B. atomjainak nincs külső elektronja C. atomjai külső héján vagy 8 elektron van D. atomjainak kevés neutronjuk van 89. Hány külső elektronja van a nátrium atomnak? 8. Mi a neve a periódusos rendszer függőleges oszlopainak? 90. Melyik az a nemesgáz, amelynek elektronhéja van? 84. Mi a neve a periódusos rendszer vízszintes sorainak? 9. Melyik elemi részecskék alkotják az atommagot? A. proton és elektron B. proton és neutron C. neutron és elektron - 7 -

8 9. Párosítsd az elemi részecske nevéhez a megfelelő töltést! 98. Melyik az elektronhéjak jelölési sorrendje energianövekedés szerint? A. proton A. 0 B. neutron B. - C. elektron C Párosítsd a részecske nevéhez a neki megfelelő tömeget! A. proton A. B. neutron B. /840 C. elektron C. A. ABCD B. NMLK C. KLMN D. CDEF 99. Mi a neve annak az atomnak, aminek a következő az elektronszerkezete? ;8;7 94. Mi annak az atomnak a vegyjele, amelynek protonja van? 00. Párosítsd az atomok vegyjelét a megfelelő elektronszerkezettel! 95. Miért semleges az atom? A. mert azonos a protonok és elektronok száma B. mert azonos a protonok és neutronok száma C. metr a neutronoknak nincs töltése 96. Hogyan állapítható meg a neutronok száma? A. a protonok és elektronok számát összeadom B. azonos a rendszámmal C. azonos a vegyjel alatti számmal D. tömegszámból kivonom a rendszámot 97. Hány elektron van egy atomban? A. amennyi a neutronok száma B. amennyi a protonok száma C. több mint a protonok száma D. bármennyi lehet A. P A. ;5 B. N B. ; C. Li C. ;8;5 0. Párosítsd az atom nevét a neki megfelelkő elektronszerkezettel! A. Berillium A. ;6 B. Kén B. ; C. Oxigén C. ;8;6 0. Melyik a Bór atom elektronszerkezete? A. ; B. ;8;8 C. ;8; 0. Mik az elemmolekulák? A. sok atom szilárd együttese B. néhány azonos nemfématom kapcsolata C. sok különböző atom összekapcsolódása D. ismert számú atom halmaza 04. Mi jelöl 4g hidrogént? A. 0,5 H B. H C. H - 8 -

9 05. Hány gramm mol oxigénmolekula tömege? 06. Hány gramm a tömege mol nitrogénmolekulának?. Mi nem jellező az ionokra? A. pozitív vagy negatív töltésük van B. leketron leadással vagy felvétellel keletkeznek C. bennük a pozitív és negatív részecskék száma azonos D. elektronszerkezetük a nemesgázokéhoz hasonló 07. Hány gramm *0 darab oxigénmolekula tömege?. Melyik nemesgáz elektronszerkezetével azonos a Nátrium ion elektronszerkezete? 08. Mi a neve a közös elektronpár kialakításaval létrejött atomkapcsolatnak? A. atomos kötés B. kovalens kötés C. molekulakötés D. molekulaerő 09. Melyik mondat igaz? A. mol hidrogéngázban ugyanannyi atom van, mint mol oxigéngázban B. az oxigén molekulája háromszoros kovalens kötést tartalmaz C. mol klór molekula 5,5g tömegű 4. Mi a közös nevük a negatív töltésű ionoknak? 5. Párosítsd a megfelelőeket! A. Na A. kation B. K + B. anion C. O - C. atom 6. Mi a neve az elletétes töltésű ionok közötti vonzó kölcsönhatásnak? 0. Igaz-e, hogy a kötő elektronpárok mindig az atom külső elektronhéjáról származnak? A. Igaz B. Hamis. Mi jellező az ionokra? A. töltés nélküli részecskék B. töltéssel rendelkező részecskék C. azonos bennük a protonok és elektronok száma D. különböző bennük a protonok és a neutronok száma 7. Mi jellemző a NaCl kristályrácsára? A. kocka alakú ionkristály B. Na és Cl atomokból áll C. vegyületmolekulák halmaza D. több benne a nátrium, mint a klór 8. Hogyan keletkeznek a kationok? A. fém atomból elektron leadással B. fém atomból elektron felvétellel C. nemfém atomból elektron leadással D. nemfém atomból elektron felvétellel - 9 -

10 9. Melyik a magnézium-klorid helyes képlete? A. Mg Cl B. MgCl C. MgCl D. Cl Mg 0. Mi a képlete annak az ionvegyületnek, amely kálium és kén atomokból keletkezik? A. KS B. CaK C. K S D. Ca K 4 6. Párosítsd a vegyületek nevét az összegképletével! A. ammónia A. H O B. hidrogén-kloridb. CO C. szén-dioxid C. HCl D. Víz D. NH 7. Hány gramm a tömege mol ammóniának? 8. Mi a neve a hidrogén-klorid gáz vizes oldatának?. Milyen atomokból állnak a vegyületmolekulák? A. azonos nemfém atomokból B. különböző nemfém atomokból C. fématomokból D. fém és nemfém atomokból 9. Mi a szalmiákszesz? A. egy illatos alkoholfajta B. ipari célú alkohol C. ammónia vizes oldata D. hidrogén-klorid vizes oldata. Hány atomból áll egy vízmolekula?. Hány gramm mol vízmolekula tömege? 0. Mi történik a kémiai reakcióban? A. megváltozik a halmazállapot B. új atomkapcsolatok alakulnak ki C. új atomok jönnek létre D. más módon mozognak a részecskék 4. Mennyi a vízmolekulában a hidrogén- és oxigén atomok aránya? A. :6 B. :8 C. : D. : 5. Mit jelent, hogy a vízmolekula dipólus? A. van egy északi és egy déli mágneses pólusa B. az atomok eltérő módon vonzzák az elektronokat C. van pozitív és negatív töltésű része. Melyik kémiai reakció a felsoroltakból? A. sósavat öntünk főzőpohárba B. cukrot adunk vízhez C. felforraljuk a teavizet D. sósavat öntünk hypóba. Melyik nem kémiai reakció? A. vízbontás B. cukor karamellé alakulása C. jód hevítve gőzzé alakul D. hidrogén égése - 0 -

11 . Mi a neve azoknak az anyagoknak amelyek a kémiai reakció kezdetekor léteznek? 40. Mia a neve az oxidáció során keletkzett anyagnak? 4. Mi a neve a kémiai reakcióban létrejött anyagoknak? 4. Mi a neve a leggyakoribb oxidálószernek? 5. Mekkora a kémiai reakcióban keletkezett anyagok tömege a kiindulási anyagok tömegéhez képest? 4. Mi a neve a kémiában az oxidáció elletétes folyamatának? A. egyenlő B. keletkezett anyagok tömege nagyobb a kiindulási anyagok tömegénél C. keletkezett anyagok tömege kisebb a kiindulási anyaqgok tömegénél 6. Mik a kiindulási anyagok abban a reakcióban, amelyben ZnS keletkezik? A. cirkónium és kén B. magnézium és oxigén C. cink és kén D. magnézium és kén 7. Mok voltak a kiindulási anyagok, ha a reakcióban konyhasó keletkezett? A. nátrium és szén B. neon és klór C. nátrium és klór D. Nitrogén és klór 8. Ki volt az a két tudós aki a 8. században egymástól függetlenül fedezte fel a tömegmegmaradás törvényét? 4. Mi a redukció lényege? A. egyesülés más atomokkal B. oxigén elvonása C. oxigéntartalmú anyag bomlása D. oxigénnel való egyesülés 44. Egy reakcióban melyik anyag a redukálószer? A. bármelyik lehet B. amelyik oxigént ad át más anyagoknak C. amelyik oxigént von el más anyagtól D. amelyik redukálódik 45. Melyik a felírt kémiai reakcióban az oxidálószer? CO + C CO 46. Melyik anyag redukálódik a felírt kémiai reakcióban? CuO + H CU + H O A. Mengyelejev és Bohr B. Lomonoszov és Arkhimédész C. Lomonoszov és Lavosier D. Bunsen és Pascal 9. Mi az égés tudományos neve? 47. Párosítsd az elnevezést a jelentésével! A. oxidáció A. eletron felvétel B. redukció B. elektronátmenet C. redoxireakció C. elektron leadás - -

12 48. Melyik oxidáció a felsoroltak közül? A. jód atomból jodid ion lesz B. magnézium ion elektront vesz föl C. nátrium atom ionná alakul D. oxigén atomból molekula képződik 49. Melyik redukció? A. magnézium atom elektront ad le B. oxid ion oxigén atommá alakul C. nátrium ion atommá alakul D. klór atom elektront vesz föl 55. Mi a közömbösítés? A. minden sav-bázis reakció közömbösítés B. amikor semleges kémhatású oldat keletkezik C. amikor az oxónium és hidroxid ionokból vízmolekulák lesznek D. amikor a reakcióban az oldat kémhatása nő 50. Milyen ionok találhatóak a sósav vizes oldatában? A. hidrogén és hidroxid B. hidroxid és klorid C. oxónium és klorid D. oxónium és hidroxid 5. Milyen kémhatást okoz ha egy oldatban túlsúlyba kerülnek az oxónium ionok? 5. Párosítsd a megfelelőeket! A. ph= A. lúgos B. ph=7 B. semleges C. ph= C. savas 5. Milyen anyagokat nevezünk bázisnak? A. Hidrogén ion felvételére képes B. Hidrogén ion leadására képes C. amelyben a lakmusz piros D. amelyben több az oxónium ion 54. Milyen molekulát nevezünk savnak? A. amelyik proton felvételére képes B. amelyik proton leadására képes C. oldatában van hidroxid ion D. amelyik a vízmolekulával reakcióba lép - -

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek Kémiai kötések Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek fémek Fémek Szürke színűek, kivétel a színesfémek: arany,réz. Szilárd halmazállapotúak, kivétel a higany. Vezetik az

Részletesebben

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését!

I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! I. Atomszerkezeti ismeretek (9. Mozaik Tankönyv:10-30. oldal) 1. Részletezze az atom felépítését! Az atom az anyagok legkisebb, kémiai módszerekkel tovább már nem bontható része. Az atomok atommagból és

Részletesebben

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben?

b./ Hány gramm szénatomban van ugyanannyi proton, mint 8g oxigénatomban? Hogyan jelöljük ezeket az anyagokat? Egyforma-e minden atom a 8g szénben? 1. Az atommag. a./ Az atommag és az atom méretének, tömegének és töltésének összehasonlítása, a nukleonok jellemzése, rendszám, tömegszám, izotópok, nuklidok, jelölések. b./ Jelöld a Ca atom 20 neutront

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY Országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont

Részletesebben

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján

Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján KÉMIA 7-8. Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához a Mozaik Kiadó ajánlása alapján A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata,

Részletesebben

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak

KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak KÉMIA TANMENETEK 7-8-9-10 osztályoknak Néhány gondolat a mellékletekhez: A tanterv nem tankönyvhöz készült, hanem témakörökre bontva mutatja be a minimumot és az optimumot. A felsőbb osztályba lépés alapja

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY A megyei (fővárosi) forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:...

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA Elvárt kompetenciák: I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK induktív következtetés (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) deduktív következtetés (az általános törvényszerűségekből

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály A változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály A változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban

Részletesebben

2. Melyik az, az elem, amelynek harmadik leggyakoribb izotópjában kétszer annyi neutron van, mint proton?

2. Melyik az, az elem, amelynek harmadik leggyakoribb izotópjában kétszer annyi neutron van, mint proton? GYAKORLÓ FELADATOK 1. Számítsd ki egyetlen szénatom tömegét! 2. Melyik az, az elem, amelynek harmadik leggyakoribb izotópjában kétszer annyi neutron van, mint proton? 3. Mi történik, ha megváltozik egy

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY

MIT TUDOK A TERMÉSZETRŐL? INTERNETES VETÉLKEDŐ KÉMIA FELADATMEGOLDÓ VERSENY JAVÍTÓKULCS Elérhető összes pontszám: 115 pont 1.) Nyelvészkedjünk! (10 pont) Az alábbiakban kémiai elemek magyar névváltozatai vannak felsorolva a nyelvújítás korából. Írd a megfelelő kifejezések mellé

Részletesebben

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003

KÉMIA. Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 KÉMIA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ 2003 ű érettségire felkészítő tananyag tanterve /11-12. ill. 12-13. évfolyam/ Elérendő célok: a természettudományos gondolkodás

Részletesebben

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK

KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK KÉMIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: - a természettudományos

Részletesebben

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat

KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK. 9. osztály C változat KÉMIA TEMATIKUS ÉRTÉKELİ FELADATLAPOK 9. osztály C változat Beregszász 2005 A munkafüzet megjelenését a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma támogatta A kiadásért felel: Orosz Ildikó Felelıs szerkesztı:

Részletesebben

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára

KÉMIA. Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára KÉMIA Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak.

A kén tartalmú vegyületeket lúggal főzve szulfid ionok keletkeznek, amelyek az Pb(II) ionokkal a korábban tanultak szerint fekete csapadékot adnak. Egy homokot tartalmazó tál tetejére teszünk a pépből egy kanállal majd meggyújtjuk az alkoholt. Az alkohol égésekor keletkező hőtől mind a cukor, mind a szódabikarbóna bomlani kezd. Az előbbiből szén az

Részletesebben

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013

Eötvös József Általános Iskola és AMI Helyi tanterv 2013 Kerettantervi megfelelés Eötvös József Általános Iskola és AMI KÉMIA 1.5 órára 7.osztály Jelen helyi tanterv-ajánlás az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.2.10.1 Kémia 7-8. alapján készült.

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. országos döntő. Az írásbeli forduló feladatlapja. 8. osztály. 2. feladat:... pont. 3. feladat:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 8. osztály A versenyző azonosítási száma:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:...

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Részletesebben

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat

Reál osztály. Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára. B változat Reál osztály Kémia a gimnáziumok 9 11. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános

Részletesebben

Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18

Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18 1 Az anyagmennyiség, a periódusos rendszer Előtétszavak (prefixumok) Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p 10-12 femto f 10-15 atto a 10-18 Az anyagmennyiség A részecskék darabszámát

Részletesebben

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat

Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára. B változat Kémia a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, valamint az általános képességek

Részletesebben

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila

kémia ember a természetben műveltségterület Tanulói Bmunkafüzet Készítette Péter Orsolya Albert Attila Tanulói Bmunkafüzet S z ö v e g é r t é s s z ö v e g a l k o t á s Készítette Péter Orsolya Albert Attila kémia ember a természetben műveltségterület 3 A klór reakciói 8 A kén olvadása és forrása 10 A

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA

HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA HELYI TANTERV KÉMIA A KOCH VALÉRIA ISKOLAKÖZPONT 7. 8. OSZTÁLYA SZÁMÁRA Az általános iskolai kémiatanítás célja, hogy a tanulók sajátítsanak el olyan műveltségtartalmat, amely megismerteti velük a természetben

Részletesebben

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 9 10. évfolyama számára (az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változata alapján) A kémia tanításának

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á si Hivatal A versenyző kódszáma: 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló KÉMIA I. kategória FELADATLAP Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont ÚTMUTATÓ

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai

KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai KÉMIA A kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és

Részletesebben

A kémia tanításának célja és feladatai

A kémia tanításának célja és feladatai 7. évfolyam A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és szemléletet, amely a 21. század kulturált

Részletesebben

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve

Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.09.2 (B) változatához Emelt óraszámú kémia helyi tanterve Tantárgyi struktúra

Részletesebben

KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai

KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai KÉMIA 7-8. évfolyam A helyi tanterv a kerettanterv B változata alapján készült A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt

Részletesebben

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Kémiai reakció Kémiai reakció: különböző anyagok kémiai összetételének, ill. szerkezetének

Részletesebben

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más,

3. változat. 2. Melyik megállapítás helyes: Az egyik gáz másikhoz viszonyított sűrűsége nem más, 3. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Jelöld meg az egyszerű anyagok számát

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont

1. feladat Összesen: 10 pont 1. feladat Összesen: 10 pont A következő feladatokban jelölje meg az egyetlen helyes választ! I. Az aromás szénhidrogénekben A) a gyűrűt alkotó szénatomok között delokalizált kötés is van. B) a hidrogének

Részletesebben

Hol a hidrogén helye? Hány protonja, neutronja, elektronja van az atomjainak? Hány elektronhéja van? Milyen kémiai részecskéből áll a hidrogén gáz?

Hol a hidrogén helye? Hány protonja, neutronja, elektronja van az atomjainak? Hány elektronhéja van? Milyen kémiai részecskéből áll a hidrogén gáz? Hol a hidrogén helye? Hány protonja, neutronja, elektronja van az atomjainak? Hány elektronhéja van? Milyen kémiai részecskéből áll a hidrogén gáz? Milyen kémiai kötés található a részecskébe? Mi a kémiai

Részletesebben

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni!

A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! Megoldások A javításhoz kb. az érettségi feladatok javítása az útmutató irányelv. Részpontszámok adhatók. Más, de helyes gondolatmenetet is el kell fogadni! **********************************************

Részletesebben

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel

VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A víz keménysége VÍZKEZELÉS Kazántápvíz előkészítés ioncserés sómentesítéssel A természetes vizek alkotóelemei között számos kation ( pl.: Na +, Ca ++, Mg ++, H +, K +, NH 4 +, Fe ++, stb) és anion (Cl

Részletesebben

A testek részecskéinek szerkezete

A testek részecskéinek szerkezete A testek részecskéinek szerkezete Minden test részecskékből, atomokból vagy több atomból álló molekulákból épül fel. Az atomok is összetettek: elektronok, protonok és neutronok találhatók bennük. Az elektronok

Részletesebben

Klasszikus analitikai módszerek:

Klasszikus analitikai módszerek: Klasszikus analitikai módszerek: Azok a módszerek, melyek kémiai reakciókon alapszanak, de az elemzéshez csupán a tömeg és térfogat pontos mérésére van szükség. A legfontosabb klasszikus analitikai módszerek

Részletesebben

Kísérletek jóddal. S + Cl 2. , perklórsav: HClO 4. 1. Tanári bemutató kísérlet: Alumínium és jód reakciója. Elszívó fülke használata kötelező!

Kísérletek jóddal. S + Cl 2. , perklórsav: HClO 4. 1. Tanári bemutató kísérlet: Alumínium és jód reakciója. Elszívó fülke használata kötelező! Tanári segédlet Ajánlott évfolyam: 7. Időtartam: 45 Kísérletek jóddal KÉMIA LEVEGŐ VIZSGÁLATAI Balesetvédelmi rendszabályok megbeszélése. A kísérletek során felmerülő veszélyforrások megbeszélése. A tálcán

Részletesebben

- 2 db Erlenmeyer-lombik - 2 db mérőhenger - 2 db tölcsér - labormérleg - szűrőpapír

- 2 db Erlenmeyer-lombik - 2 db mérőhenger - 2 db tölcsér - labormérleg - szűrőpapír 1. A talaj vízmegkötő képességének vizsgálata Kötelező védőeszközök Szükséges eszközök - 2 db Erlenmeyer-lombik - 2 db mérőhenger - 2 db tölcsér - labormérleg - szűrőpapír Szükséges anyagok - talajminták

Részletesebben

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ Для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA TANSZÉK ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ХІМІЇ

Részletesebben

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5

A kémia órák száma 7. osztályban: A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: heti 1,5 éves: 55,5 A kémia órák száma 7. osztályban: heti 1,5 éves: 55,5 A kémiatantárgyhoz tartozó elıismeretek: az anyag részecsketermészete, a halmazállapotok értelmezése az anyag részecsketermészete alapján, a halmazállapot-változások,

Részletesebben

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1.

Alkalmazott kémia. Tantárgy neve Alkalmazott kémia 1. Alkalmazott kémia A tárgy a kémia alapszak (BSC) szakmai törzsanyagának része, melynek teljesítésével két szemeszter alatt 8 kreditet lehet összegyűjteni. Az előadások száma 8. Tantárgy neve Alkalmazott

Részletesebben

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható!

A feladatok megoldásához csak a kiadott periódusos rendszer és számológép használható! 1 MŰVELTSÉGI VERSENY KÉMIA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KATEGÓRIA Kedves Versenyző! A versenyen szereplő kérdések egy része általad már tanult tananyaghoz kapcsolódik, ugyanakkor a kérdések másik része olyan ismereteket

Részletesebben

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel

2 képzıdése. értelmezze Reakciók tanult nemfémekkel Emelt szint: Az s mezı fémei 1. Az alkálifémek és alkáliföldfémek összehasonlító jellemzése (anyagszerkezet, kémiaiés fizikai jellemzık, elıfordulás, elıállítás, élettani hatás). Használja a periódusos

Részletesebben

A TERMÉSZETES VIZEK KEMÉNYSÉGE

A TERMÉSZETES VIZEK KEMÉNYSÉGE A TERMÉSZETES VIZEK KEMÉNYSÉGE Mi van a természetes vizekben? oldott anyagok és lebegő szennyezések is Az eső és a hó tartalmaz e szennyezést? nem, ezek a legtisztábbak A csapadékvíz csak a gázokat oldja

Részletesebben

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Kémia. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 5. sz. melléklet Kémia Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV. 29)

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás

Az aktív tanulási módszerek alkalmazása felerősíti a fejlesztő értékelés jelentőségét, és új értékelési szempontok bevezetését veti fel a tudás KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben

munkafüzet MUNKAFÜZET Kémia Kísérleti tankönyv

munkafüzet MUNKAFÜZET Kémia Kísérleti tankönyv Kísérleti tankönyv FI-505050702 978-963-682-823-3 7 Kémia MUNKAFÜZET A teljes munkafüzet interneten keresztül is megtekinthetô az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet honlapján (ofi.hu). Kémia munkafüzet

Részletesebben

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK

A HETI ÉS ÉVES ÓRASZÁMOK KÉMIA A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül az alapismeretek elsajátításán,

Részletesebben

Fejlesztendő területek, kompetenciák:

Fejlesztendő területek, kompetenciák: KÉMIA A tanterv célja annak elérése, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alapműveltség része. Ezért szükséges,

Részletesebben

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai

Laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus 54 524 01 0010 54 02 Drog és toxikológiai É 049-06/1/3 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam

Szakközépiskola 9-10. évfolyam Kémia. 9-10. évfolyam 9-10. évfolyam A szakközépiskolában a kémia tantárgy keretében folyó személyiségfejlesztés a természettudományos nevelés egyik színtereként a hétköznapi életben hasznosulni képes tudás épülését szolgálja.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia

Részletesebben

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8

Adatok: Δ k H (kj/mol) metán 74,4. butadién 110,0. szén-dioxid 393,5. víz 285,8 Relay feladatok 1. 24,5 dm 3 25 C-os, standardállapotú metán butadién gázelegyet oxigénfeleslegben elégettünk (a keletkező vízgőz lecsapódott). A folyamat során 1716 kj hő szabadult fel. Mennyi volt a

Részletesebben

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL

A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG-TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL ELTE Szerves Kémiai Tanszék A VÍZ OLDOTT SZENNYEZŐANYAG -TARTALMÁNAK ELTÁVOLÍTÁSA IONCSERÉVEL Bevezetés A természetes vizeket (felszíni

Részletesebben

A kémiai egyensúlyi rendszerek

A kémiai egyensúlyi rendszerek A kémiai egyensúlyi rendszerek HenryLouis Le Chatelier (1850196) Karl Ferdinand Braun (18501918) A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 011 A kémiai egyensúly A kémiai egyensúlyok

Részletesebben

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003.

7. osztály Hevesy verseny, megyei forduló, 2003. Figyelem! A feladatokat ezen a feladatlapon oldd meg! Megoldásod olvasható és áttekinthető legyen! A feladatok megoldásában a gondolatmeneted követhető legyen! A feladatok megoldásához használhatod a periódusos

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában

Részletesebben

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat)

KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) KÉMIA 9-12. évfolyam (Esti tagozat) A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely tartalmain és tevékenységein keresztül

Részletesebben

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Redoxi reakciók Például: 2Mg + O 2 = 2MgO Részfolyamatok:

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola 9. ÉVFOLYAM. 1. Atomszerkezeti ismeretek

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola 9. ÉVFOLYAM. 1. Atomszerkezeti ismeretek . 9. ÉVFOLYAM 1. Atomszerkezeti ismeretek ismerjék és értsék meg a különféle atommodellek használatának előnyeit, ismerjék meg az atomokat felépítő elemi részecskéket, az izotópok gyakorlati jelentőségét,

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP

A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP Oktatási Hivatal Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont A 2009/2010. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) forduló A VERSENYZŐ ADATAI KÉMIA I-II. KATEGÓRIA FELADATLAP A

Részletesebben

A kén kémiai tulajdonágai, fontosabb reakciói és vegyületei

A kén kémiai tulajdonágai, fontosabb reakciói és vegyületei A kén kémiai tulajdonágai, fontosabb reakciói és vegyületei 1. KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: Reakciókészsége közönséges hőmérsékleten nem nagy, aktivitása azonban a hőmérséklet emelkedésével nagymértékben fokozódik,

Részletesebben

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai

Kuti Rajmund. A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai Kuti Rajmund A víz tűzoltói felhasználhatóságának lehetőségei, korlátai A tűzoltóság a bevetések 90%-ban ivóvizet használ tűzoltásra, s a legtöbb esetben a kiépített vezetékes hálózatból kerül a tűzoltó

Részletesebben

1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10

1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10 Név:.. Osztály.. 1./ Jellemezd az anyagokat! Írd az A oszlop kipontozott helyére a B oszlopból arra az anyagra jellemző tulajdonságok számát! /10 A B a) hidrogén... 1. sárga, szilárd anyag b) oxigén...

Részletesebben

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor 1. Speciális relativitáselmélet 1. A Majmok bolygója című mozifilm és könyv szerint hibernált asztronauták a Föld távoli jövőjébe utaznak, amikorra az emberi

Részletesebben

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Kuti Rajmund Szakál Tamás Szakál Pál A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, felhasználhatóságának korlátai Bevezetés Az utóbbi tíz évben a klímaváltozás és a globális civilizációs hatások következtében Földünk

Részletesebben

KÉMIA 9 10. évfolyam 8 osztályos gimnázium 698

KÉMIA 9 10. évfolyam 8 osztályos gimnázium 698 8-9. évfolyam Célok és feladatok A kémiatanítás célja az anyag sokféleségének bemutatása mind az anyagi tulajdonságok, mind az anyagok között lejátszódó reakciók szempontjából. E sokféleség osztályozásával

Részletesebben

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont

1. feladat Összesen: 10 pont. 2. feladat Összesen: 6 pont. 3. feladat Összesen: 18 pont 1. feladat Összesen: 10 pont Etil-acetátot állítunk elő 1 mol ecetsav és 1 mol etil-alkohol felhasználásával. Az egyensúlyi helyzet beálltakor a reakciót leállítjuk, és az elegyet 1 dm 3 -re töltjük fel.

Részletesebben

9. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő

9. Osztály. Kód. Szent-Györgyi Albert kémiavetélkedő 9. Osztály Kedves Versenyző! A jobb felső sarokban található mezőbe írd fel a verseny lebonyolításáért felelős személytől kapott kódot a feladatlap minden oldalára. A feladatokat lehetőleg a feladatlapon

Részletesebben

Helyi tanterv KÉMIA I. TÍPUS. 7 10. évfolyam 2008.

Helyi tanterv KÉMIA I. TÍPUS. 7 10. évfolyam 2008. Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv KÉMIA I. TÍPUS 7 10. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Kémia Helyi Tanterv. A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola A Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola KÉMIA HELYI TANTERVE a 9. évfolyam számára két tanítási nyelvű osztály közgazdaság ágazaton Készítette: Kaposi Anna, kémia szaktanár Készült:

Részletesebben

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória

2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 2000/2001. KÉMIA II. forduló II. kategória 1. Mely részecskék kibocsátásával nőhet meg egy izotóp magjában a neutron/proton arány? A) elektron, alfa-részecske B) neutron, pozitron C) pozitron, alfa-részecske

Részletesebben

Szakmai ismeret A V Í Z

Szakmai ismeret A V Í Z A V Í Z A hidrogén oxidja (H 2 O). A Földön 1 az egyik legelterjedtebb vegyület, molekula (2H 2 O). Színtelen, szagtalan folyadék, légköri (1013 mbar ~ 1013 hpa) nyomáson 0 o C-on megfagy, 100 o C-on forr,

Részletesebben

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban?

1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? 2. Melyik vegyület molekulájában van az összes atom egy síkban? A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja KÉMIA (II. kategória) I. FELADATSOR 1. Melyik az az elem, amelynek csak egy természetes izotópja van? A) Na

Részletesebben

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S

Elméleti alapok: Fe + 2HCl = FeCl 2 +H 2 Fe + S = FeS FeS + 2HCl = FeCl 2 + H 2 S 6. gyakorlat. Keverék, vegyület,oldat, elegy, szuszpenzió, emulzió fogalma. A vegyületek termikus hatásra bekövetkezı változásai: olvadás, szublimáció, bomlás: kristályvíz vesztés, krakkolódás. Oldódás

Részletesebben

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996

KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 1996 1. oldal KÉMIA ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI- FELVÉTELI FELADATOK 1996 I. Az alábbiakban megadott vázlatpontok alapján írjon 1-1,5 oldalas dolgozatot! Címe: ALKÉNEK Alkének fogalma. Elnevezésük elve példával.

Részletesebben

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. VEGYIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Vegyipari

Részletesebben

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai

A XVII. VegyÉSZtorna I. fordulójának feladatai és megoldásai Megoldások: 1. Mekkora a ph-ja annak a sósavoldatnak, amelyben a kloridion koncentrációja 0,01 mol/dm 3? (ph =?,??) A sósav a hidrogén-klorid (HCl) vizes oldata, amelyben a HCl teljesen disszociál, mivel

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 15. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens. Kémia, BMEVEAAAMM Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens Jegyzet dr. Horváth Viola, KÉMIA I. http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/anal/

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 7. osztály. A versenyző jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g.

a. 35-ös tömegszámú izotópjában 18 neutron található. b. A 3. elektronhéján két vegyértékelektront tartalmaz. c. 2 mól atomjának tömege 32 g. MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE AL IX.-LEA CONCURS PE ŢARĂ AL LICEELOR CU LIMBĂ DE PREDARE MAGHIARĂ FABINYI RUDOLF KÉMIA VERSENY - SZERVETLEN KÉMIA Marosvásárhely, Bolyai Farkas

Részletesebben

Mit tanultunk kémiából?2.

Mit tanultunk kémiából?2. Mit tanultunk kémiából?2. Az anyagok rendkívül kicsi kémiai részecskékből épülnek fel. Több milliárd részecske Mól az anyagmennyiség mértékegysége. 1 mol atom= 6. 10 23 db atom 600.000.000.000.000.000.000.000

Részletesebben

5.20 Kémia a 7 8. évfolyama számára

5.20 Kémia a 7 8. évfolyama számára 5.20 az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan

Részletesebben

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás

Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Atommag, atommag átalakulások, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron

Részletesebben

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:...

T I T - M T T. Hevesy György Kémiaverseny. A megyei forduló feladatlapja. 8. osztály. A versenyz jeligéje:... Megye:... T I T - M T T Hevesy György Kémiaverseny A megyei forduló feladatlapja 8. osztály A versenyz jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont 2. feladat:... pont 3. feladat:... pont 4. feladat:...

Részletesebben

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Platón (i.e. 427-347), Arisztotelész (=i.e. 387-322): Végtelenségig

Részletesebben

Emelt szint szóbeli vizsga

Emelt szint szóbeli vizsga Emelt szint szóbeli vizsga Témakör:. Periódusos rendszer felépítése, az atom elektronszerkezete, jelölése, kapcsolata a periódusos rendszerrel Altételek: A. Ismertesd az összefüggést az atomok elektronszerkezetének

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben