Érvényes: 2013.június 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényes: 2013.június 1-től"

Átírás

1 HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2013.június 1-től

2 Általános szabályok Minden hitelügyletben a Takarékszövetkezet a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és kapcsolódó díjak, jutalékok mértéke és esedékessége egyedileg, a hitelszerződésben kerül megállapításra. Ha a fizetési határidők bankszünnapra esnek, a megelőző munkanapot kell fizetési határnapnak tekinteni. Kamatok elszámolása kamat= tőke*kamatláb %-ban*napok száma A kamatszámítás kezdő napja a folyósítás napja, utolsó napja a visszafizetést megelőző nap A Takarékszövetkezet 2008.október 1-től deviza alapú hitelt nem folyósít. A fennálló szerződések esetében a mindenkor esesékessé váló törlesztések, törlesztőrészletek, illetve bármilyen más pénzbeni kötelezettség teljesítésének elszámolása az esedékesség napján alkalmazott deviza eladási árfolyamon történik. THM (teljes hiteldíj mutató) A THM meghatározása a 82/2010 (III.25) Korm.rendelet előírásainak megfelelően történik. A teljes hiteldíj mutató meghatározásánál a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat, ide értve a kamatot, díjat, jutalékot, et és adót, valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások ét veszi figyelembe a Takarékszövetkezet. Ilyen ek a) fedezet értékbecslésének díja b) helyszíni szemle díja a számlavezetés és készpénz helyettesítő fizetési eszköz használatának ei, és a fizetési c) műveletekkel kapcsolatos egyéb ek, kivéve a biztosítás és garancia díját jelzálog hitel esetén d) a hitelközvetítőnek fizetendő díj e) az ingatlan - nyilvántartási eljárás díja A THM számításánál nem vehető figyelembe a prolongálás e, a késedelmi kamat, az egyéb olyan fizetési kötelezettség, mely a szerződésben vállalt kötelezettség nemteljesítéséből származik, a közjegyzői díj, valamint a számlavezetés és készpénzhelyettesítő fizetési eszköz használatának ei, ha annak fenntartását a Takarékszövetkezet enm írja elő az adott hitelszerződéshez, és eit a vonatkozó szerződésben egyértelműen feltüntették Jelzálog hitel esetén két helyszíni szemle díja kerül figyelembe vételre a THM meghatározásakor. A THM számítása ahol Ck: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő ekkel, Dl: az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m: az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, sl: az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. 2

3 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat azzal, hogy a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes hitelek árfolyamkockázatát, továbbá a THM mutató értéke nem tükrözi az egyes termékek kamatkockázatát. A THM meghatározásakor figyelembe vett ún. kereskedelmi kommunikációs szabályok Jelzálog hitelnél a hitel összege Ft, futamideje 20 év; Hitelkártya és fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 1 év; Ft összeghatárig nyújtott egyéb hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 3 év; Ft feletti egyéb hitel esetén a hitel összege Ft, futamideje 5 év. A 12/2001 (I.31) Kormányrendelet alapján állami kamattámogatás mellett nyújtott kölcsönöknél a THM az ügyfél által fizetett nettó törlesztési teherre kerül meghatározásra. Ha a hitel szakaszosan, előre nem meghatározható időpontokban kerül folyósításra, a THM számításakor egy összegben folyósított hitelként kerül figyelembe vételre a kölcsön, és a helyszíni szemlék díja is ekkor kerül elszámolásra a THM-ben. Egyéb rendelkezések a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában. KSH fogyasztói árindex (2012) 5,70% Díjak és jutalékok A feltüntetett díjak és jutalékok valamennyi hitel- és kölcsöntípusban egységesen felszámításra kerülnek. Az ettől való eltéréseket az adott terméknél jelzi a Hirdetmény. Nyomtatvány Késedelmi kamat A késedelmi kamat az ügyleti kamaton felül kerül felszámításra, a lejárt esedékességű tőkére, kamatra és re. 550 Ft 2012.január 1 előtt megkötött szerződésekre 6% A késedelemmel érintett naptári félévet 2012.január 1 után megkötött szerződésekre megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmada Év végi egyenlegértesítő díja Rendkívüli levelezési díj: Felszólító levél díja Felmondó levél díja tértivevényes küldemény díja Ft, jelenleg 635 Ft/levél tértivevényes küldemény díja Ft, jelenleg 740 Ft/levél 150 Ft 565 Ft Végrehajtási Fizetési meghagyásos eljárásban Végrehajtási eljárásban Tksz helyszíni szemle díja esedékes az eljárás megindításakor 2009.évi L.törvény 44. szerint az eljárási díj alapja a pénzkövetelés eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke, 2009.évi az Illetékekről L.törvény szóló évi szerint XCIII.törvény az eljárási díj 42. mértéke (1) bekezdés a díjalap után e) alapeljárásban pontja szerint e) 3%, pontja de legalább szerint 1%, 5.000Ft de legalább és legfeljebb 5000 forint, legfeljebb Ft forint, ha a végrehajtás foganatosítása a fővárosi bírósági, illetőleg a megyei bírósági végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb forint; Ft/alkalom/ingatlan Hitelbírálati díj 0,50% min Ft - max Ft Folyósítási jutalék 0,50% min Ft - max Ft Szerződésmódosítási díj 1,00% max Ft Feltételes hitelígérvény kiadásának díja: Előtörlesztési díj Zárlati/végtörlesztési díj: Halasztás díja Ft A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra Az előtörlesztési díj mértéke, amennyiben felszámításra kerül, az előtörlesztett összeg 1 %-a, de legfeljebb Ft A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra A zárlati díj mértéke, amennyiben felszámításra kerül, a fennálló tartozás 1 %-a, de legfeljebb Ft előtt megkötött szerződésekre 0,20% min Ft- max Ft után megkötött szerződésekre 0,30% min Ft- max Ft 3

4 Prolongálás díja előtt megkötött szerződésekre 0,20% min Ft- max Ft után megkötött szerződésekre 0,30% min Ft- max Ft Monitoring díj Tartozás igazolás kiállításának díja: Hozzájáruló nyilatkozat Szerződésmódosítással nem járó kérelem elbírálásának díja: Ft + a fedezet felülvizsgálatának díja Az értékbecslés díja abban az esetben kerül felszámításra monitoring díjként, amennyiben azt a Tksz rendeli meg és egyenlíti ki az értékbecslő részére. A díjról kiállított számla másolata a hiteldosszié mellékletét képezi, Ft melynek alapján a díj a szerződésen terhelésre kerül Ft Ft Hitel átváltás díja: 2,00% max Ft Hitel átutalással történő folyósításának díja: Tulajdoni lap díja Takarnetből történő lekérés Hiteles tulajdoni lap beszerzés Térképmásolat díja Takarnetből történő lekérés Hiteles térképmásolat beszerzés Hitel beszedés díja saját számláról től A díj felszámítására akkor kerül sor, amikor az ügyfél részére a Tksz kedvezményesebb kamatozású új kölcsönt folyósít. A díj számításának alapja az előtörlesztéssel érintett tőketartozás 0,30% minimum Ft Ft Ft Ft Ft 0.2% - max Ft/beszedés + 52 Ft/beszedés A devizában végzett műveletekre vonatkozó díjakat a Takarékszövetkezet Betét Hirdetménye tartalmazza. Hitel beszedés saját számláról ig Egyenlegértesítő/kivonat díja a kölcsön lezárásakor 52 Ft/alkalom 150 Ft Jelzálogjog bejegyzés díja Opciós jog bejegyzés díja Jelzálogjog átjegyzés díja Jelzálogjog törlés díja Opciós jog törlés díja mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan mindenkori Illetéktv.szerint, jelenleg Ft/ingatlan Az egyes hiteltípusokra érvényes külön felszámítandó díjakat és jutalékokat a termékekre vonatkozó Hirdetmények tartalmazzák. Hitelfedezeti élebiztosítás díja: évi 1.35% vagy havi 0.113% (Folyószámla hitel és fogyasztási hitelek esetén megkötése kötelező! 2013.június 1-től alkalmazott referencia kamatlábak Jegybanki alapkamat 4,5000% érvényes 2013.május 29-től Jegybanki alapkamat én 7,0000% Jegybanki alapkamat án 7,0000% Jegybanki alapkamat én 5,7500% 1 hónapos BUBOR 4,4800% érv ényes között 3 hónapos BUBOR 3 hónapos BUBOR jelzáloggal fedezett, után megkötött szerződések esetén 4,9000% érvényes között 4,9000% érvényes között 1 hónapos EURIBOR 0,1120% érv ényes között 3 hónapos EURIBOR 0,2130% érvényes között 1 hónapos CHF Libor -0,0010% érv ényes között 3 hónapos CHF Libor 0,0220% érvényes között Bruttó minimálbér Nettó minimálbér Ft Ft 4

5 H I R D E T M É N Y Érvényes: től Pénzügyi tranzakciós illeték A BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a január 01.-től bevezetésre kerülő pénzügyi tranzakciós illetéket a törvényben meghatározottak szerint a szolgáltatás díján felül Ügyfeleire terheli és azt a Magyar Állam részére befizeti. Az illeték bevezetését a évi CXVI. törvény (Pti.) rendelte el. Ennek legfontosabb elemei: - illeték terheli a pénzforgalmi szolgáltatásnak minősülő fizetési műveletek közül o az átutalást értelmezésünk szerint ez alatt értendők a belföldön kezdeményezett - forintszámlás forint forgalmat - forintszámlás deviza forgalmat - devizaszámlás forint forgalmat - devizaszámlás deviza forgalmat o a beszedést o fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetést (pl. bankkártyás fizetés) o postai készpénz befizetést o fizetési számla terhére teljesített készpénz kifizetést o készpénz átutalást o okmányos meghitelezést (akkreditív) o készpénzes csekk beváltását o minden egyéb fizetési művelet, amelynek eredményeként a pénzforgalmi szolgáltató a nála vezetett fizetési számla nyilvántartott követelését a megbízás összegével csökkenti. - a tranzakciós illeték a fizetési művelet teljesítésének napján keletkezik - az illeték alapja minden esetben az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját megterheli, illetve készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szereplő összeg. Devizában teljesített megbízás esetében a forintösszeg meghatározását a teljesítés napi MNB devizaárfolyamon átszámítva kell meghatározni. - Az illeték mértéke a mindenkor hatályos törvényi előírásokban szereplő érték. A törvény hatályos szövege től honlapunkon ( megtekinthető BUDA Takarék Bicske,

6 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2013.június 1-től Folyószámla hitel A hitel összege a rendszeres havi számlaforgalom összegéig terjedhet. A hitel igénybevételének feltétele minimum 6 hónapos számlavezetés és rendszeres jövedelem jóváírás a folyószámlán. A hitelkeret minimális összege Ft, maximális összege (kiegészítő fedezet bevonása nélkül) Ft A kölcsönt a Takarékszövetkezet hitelfedezeti életbiztosítás megkötése mellett folyósítja. A biztosítás díja a hitelkeret megnyitásakor egy összegben esedékes. Ha a folyószámlához rendelkező is kapcsolódik, a rendelkező készfizető kezességvállalását a Tksz kötelező biztosítékként előírja, a rendelkezés fennállásának idejére. Amennyiben a rendelkező a készfizető kezességet nem vállalja, a Tksz a folyószámla hitelt a B) kondíció felszámítása mellett nyújtja. Futamidő 364 nap A) kamat 1 havi BUBOR+10% 22,20% havi kamatfizetés hónap utolsó banki munkanapját követő rendelkezésre munkanap 1,50% havi díjfizetés tartási jutalék B) kamat 1 havi BUBOR+12% 24,55% havi kamatfizetés hónap utolsó banki munkanapját követő rendelkezésre munkanap 1,50% havi díjfizetés tartási jutalék Fogyasztási hitel A kölcsönt a Takarékszövetkezet hitelfedezeti életbiztosítás megkötése mellett folyósítja. A biztosítás díja a éven belüli hitel esetén egy összegben, a folyósításkor, éven túli hitel esetén a törlesztőrészlettel együtt esedékes. Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek Éven belüli lejáratú fogyasztási hitel kamat 1 havi BUBOR+10.5% 21,18% havonta 15-én 1,50% törlesztőrészletben annuitással 1-5 éves futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel kamat 1 havi BUBOR+12.5% 24,26% havonta 15-én 2,00% törlesztőrészletben annuitással 5 éven túli, de legfeljebb 96 hónap futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel kamat 1 havi BUBOR+13.5% 25,51% havonta 15-én 2,00% törlesztőrészletben annuitással Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek Éven belüli lejáratú fogyasztási hitel havonta 15-én 1,50% törlesztőrészletben annuitással kamat 1 havi BUBOR+12.5% 23,64% 1-5 éves futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel havonta 15-én 2,00% törlesztőrészletben annuitással kamat 1 havi BUBOR+13.5% 25,51% 5 éven túli, de legfeljebb 96 hónap futamidő mellett nyújtott fogyasztási hitel havonta 15-én 2,00% törlesztőrészletben annuitással kamat 1 havi BUBOR+15.5% 28,05% *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 6

7 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2013.június 1-től A Takarékszövetkezet munkavállalói részére nyújtott hitelek (a kedvezményes kondíciók a munkaviszony fennállása alatt érvényesek!!!) Dolgozói hitelek esetén a Tksz az egyszeri díjak felszámításától eltekint. A levelezési, késedelmi kamat tekintetében az általános lakossági díjak kerülnek érvényesítésre. Folyószámla hitel dolgozói Futamidő 364 nap hónap utolsó banki kamat JBA+5 % 10,07% munkanapját követő havi kamatfizetés munkanap Fogyasztási hitel dolgozói kamat JBA+5% 12,94% 0,00% havonta 2-án *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 7

8 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2013.június 1-től Jelzálog hitel (forint alapú) 1-5 éves futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel kamat rend.tartási jutalék 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén 1 havi BUBOR+6.5% 1,50% 2,00% 14,10% havonta 15-én 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén kamat 3 havi BUBOR+8.5 % 14,98% 0,00% havonta 15-én rend.tartási 2,00% jutalék 5 éven túli, de legfeljebb 120 hónap futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat rend.tartási jutalék kamat rend.tartási jutalék 1 havi BUBOR+7.5% 2,00% 2,00% 15,87% havonta 15-én 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+10% 0,00% 2,00% 16,75% havonta 15-én Dolgozói jelzálog hitel (forint alapú) 1-10 éves futamidő mellett nyújtott jelzálog hitel 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat 1 havi BUBOR+5% rend.tartási jutalék folyósítási jutalék kamat rend.tartási jutalék folyósítási jutalék 0,00% 0,00% 0,20% 10,63% havonta 2-án 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+5% 0,00% 0,00% 0,20% 10,94% havonta 2-án *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 8

9 HIRDETMÉNY természetes személyek részére Érvényes 2013.június 1-től Lakáscélú hitelek Lakáscélú közvetlen támogatások Díj Díj mértéke* Esedékesség Törlesztés módja Hitelbírálati díj Tksz-től igényelt lakáscélú hitel kapcsolódása esetén díjmentes Piaci kamatozású forint alapú lakáscélú hitelek 1-5 éves futamidejű piaci kamatozású lakáscélú hitel, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett kamat rend.tartási jutalék 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén 3 havi BUBOR+5% 2,00% 1,00% kamat 3 havi BUBOR+ 7.5% rend.tartási jutalék 13,35% havonta 15-én 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 0,00% 1,00% 13,81% havonta 15-én 2012.január 1-t megelőzően megkötött szerződések esetén kamat 3 havi BUBOR+5% 1,00% 1,00% 12,20% havonta 15-én 2012.január 1-t követően megkötött szerződések esetén 5 éven túli, de legfeljebb 240 hónap futamidő mellett nyújtott lakáscélú hitel, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett rend.tartási jutalék kamat 3 havi BUBOR+6.5 % rend.tartási jutalék 0,00% 1,00% 12,66% havonta 15-én *A kamat mértéke változó **A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. 9

10 HITELKÁRTYA HIRDETMÉNY A termék a kirendeltségekben kerül forgalmazásra!!! Kártyatermék: KÁRTYADÍJAK Éves díj Társkártya éves díja Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (sérülés esetén) Kártya letiltás díja TRANZAKCIÓS DÍJAK Vásárlás külföldön Vásárlás külföldön ATM kp. felvét (saját, integrációs, idegen belföldi) ATM kp. felvét külföldön ATM egyenleg lekérdezés (saját, integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (saját, integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi, külföldön) ill. kp. felvét postán MasterCard Electronic Hitelkártya Ft Ft Éves díj Ft Ft Ft 0,2% maximum Ft 0,2% maximum 21 EUR 2,3%, min Ft 1,1% + 3 EUR 50.-Ft Nem lehetséges Nem lehetséges Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját, integrációs) 50.-Ft HITEL KONDÍCIÓK THM 37,10 % Kamat évi 30 % Késedelmi kamat évi 6 % Havi zárlati 150.-Ft Felszólítási díj 650.-Ft Igazolás, számlakivonat ill. egyenlegértesítő másolat Ft Minimum visszafizetendő összeg Felhasznált hitelkeret 5%-a Elszámolási nap Minden hó 15-e Fizetési határidő Minimum visszafizetendő összeg visszatöltésének elmulasztása esetén fizetendő díj 15 nap Ft

11 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS a 256/2011 (XII.6.) Korm.rendelet alapján Az igénybevétel feltételei Magyarország területén t követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új lakás építése vagy használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlása lehet a cél. Az új lakás fogalmát a Korm.rendelet tartalmazza. Az érintett lakóingatlanra vonatkozó további feltétel, hogy a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési vagy vásárlás esetén az ÁFA és a telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a Ft-t, alacsony energiafogyasztású lakás esetén a Ft-t. A támogatás mértéke Gyermekszám Hasznos alapterület Min (nm) Max (nm) vagy több vagy több vagy több 110 Energetikai besorolás normál A A+ alacsony energiafogy. LÉT összege Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Utóbb született gyermek esetén a LÉT összege Ft. A LÉT keretében fiatal házaspár legfeljebb 2 gyermek születését vállalhatja.

12 OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS a 341/2011 (XII.29) Korm.rendelet alapján Hitelcélok új lakás építése, vásárlása használt lakás vásárlása, korszerűsítése, bővítése késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlása Otthonteremtési kamattámogatás új lakás vásárlásához, építéséhez valamint használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez és bővítéséhez Elszámolási kötelezettség: Tksz által elfogadott bekerülési legalább 70 %-a A kölcsön összege új lakás vásárlása, építése esetén: max Ft használt lakás vásárlása esetén: max Ft korszerűsítés, bővítés esetén: max Ft Igénylés benyújtásának határideje hátralékos adós által kisebb lakás vásárlása lakóingatlan fedezetű késedelmes deviza jelzáloghitel kiváltása a Nemzeti Eszközkezelő Zrt vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan a visszavásárlási jog lejáratát visszavásárlása követő 30 napon belül Otthonteremtési kamattámogatás késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához Igényelhető olyan, legalább komfortos lakóingatlan megvásárlásához, mely a Korm.rendelet hatályba lépésekor 180 napon túli törlesztési késedelemben levő késedelmes jelzáloghitel vagy felmondott kölcsön fedezete. A jogosultság feltételei: a megvásárolandó lakóingataln hitelező által megállapított forgalmi értéke a késedelmes vagy felmondott kölcsönszerződés megkötésekor nem haladta meg Budapesten és megyei jogú városokban a Ftt, egyéb településeken a Ft-t a vételár kiegyenlítéséhez igényelt hitel összege nem haladhatja meg Budapesten és megyei jogú városokban a Ft-t, egyéb településeken a Ft-t a lakóingatlan eladási ára nem lehet kevesebb, mint a hitelintézet által az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön iránti kérelem elbírálása során megállapított forgalmi érték 80 %-a Otthonteremtési kamattámogatás hiteladós által kisebb lakás vásárlásához A hátralékos adós igényelheti, legalább komfortos lakás vásárlásához, amennyiben a hátralékos adós jelzáloghitelének törlesztési késedelme meghaladja a 90 napot a rendelet hatálybalépésekor; és a hátralékos adós a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlant értékesíti; valamint a kamattámogatással megvásárolni kívánt lakás hitelező által megállapított forgalmi értéke a hitelbírálat során alacsonyabb, mint a késedelmes jelzáloghitel hitelkockázati fedezetének az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön bírálatakor hitelező által megállapított forgalmi értéke hasznos alapterülete kisebb a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanénál és energetikai tanúsítvánnyal igazolt energetikai minősítési osztálya a késedelmes jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanéval azonos vagy kedvezőbb

13 Otthonteremtési kamattámogatás devizahitel kiváltására felvett kölcsön kamatainak megfizetéséhez A hátralékos adós igényelheti a kamattámogatást, ha a kamattámogatást a késedelmes deviza jelzáloghitelt folyósító hitelintézetnél igényli; kérelmére a deviza hitelt a hitelintézet forintra átváltja és a forinthitel-tartozás 25 %-át elengedi; a hátralékos adós a késedelmes deviza jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanban bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakik, melyről magánokiratban nyilatkozik; a késedelmes deviza jelzáloghitellel terhelt lakóingatlan hitelező által megállapított forgalmi értéke a deviza jelzáloghitel szerződés megkötésének időpontjában nem haladta meg a Ft-t (Budapest és megyei jogú városok) ill. a Ft-t (egyéb településeken) a hátralékos adóssal a a késedelmes deviza jelzáloghitellel terhelt lakóingatlanban közös háztartásban él legalább egy eltartott gyermeke. A kamattámogatás nem igényelhető, ha az adós fizetéskönnyítő program hatálya alatt áll és kötelezettségeinek 90 napot és a mindenkori minimálbért meghaladóan nem tett eleget. A kamattámogatás nem nyújtható, ha az adós az otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsönszerződésében 60 napot meghaladó késedelembe esik. Nemzeti Eszközkezelő Zrt vagyonkezelésében levő lakóingatlan visszavásárlása Az otthonteremtési kamattámogatás igénylésére a hiteladós vagy a jelzálogkötelezett jogosult. A maximálisan igényelhető, kamattámogatással érintett kölcsön Ft.

14 Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke Az ügyleti kamat 1 évig állandó. Az ügyleti kamat éves mértéke az ÁKK Zrt által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióink kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagának 3 százalékponttal növelt mértékét (AKK_OTK). Kamat fordulónapja: szerződéskötés szerint, szerződéskötéstől számított 1 év október között megkötött szerződések esetén hitelcél 1 gyermekszám /3/4 5 bruttó kamat 12,37% 12,37% 12,37% nettó kamat 8,05% 7,33% 8,77% 8,77% kamattámogatás 4,33% 5,05% 3,61% 3,61% AKK_OTK 7,21% 7,21% 7,21% THM 8,87% 8,07% 9,67% 9,67% 2012.november 1-30 között megkötött szerződések esetén hitelcél 1 gyermekszám /3/4 5 bruttó kamat 12,06% 12,06% 12,06% nettó kamat 8,19% 7,49% 8,58% 8,58% kamattámogatás 4,18% 4,88% 3,49% 3,49% AKK_OTK 6,97% 6,97% 6,97% THM 9,02% 8,25% 9,46% 9,46% 2012.december 1-31 között megkötött szerződések esetén hitelcél 1 gyermekszám /3/4 5 bruttó kamat 11,68% 11,68% 11,68% nettó kamat 8,37% 7,70% 8,34% 8,34% kamattámogatás 4,01% 4,68% 3,34% 3,34% AKK_OTK 6,68% 6,68% 6,68% THM 9,22% 8,48% 9,19% 9,19%

15 2013.január között megkötött szerződések esetén hitelcél 1 gyermekszám /3/4 5 bruttó kamat 11,20% 11,20% 11,20% nettó kamat 8,59% 7,96% 8,05% 8,05% kamattámogatás 3,79% 4,42% 3,16% 3,16% AKK_OTK 6,31% 6,31% 6,31% THM 9,46% 8,77% 8,87% 8,87% 2013.február között megkötött szerződések esetén hitelcél 1 gyermekszám /3/4/5*/6/7 bruttó kamat 10,79% 10,79% nettó kamat 7,19% 6,59% 7,79% kamattámogatás 3,59% 4,19% 3,00% AKK_OTK 5,99% 5,99% THM 7,91% 7,25% 8,58% 2013.március között megkötött szerződések esetén hitelcél 1 gyermekszám /3/4/5*/6/7 bruttó kamat 10,33% 10,33% nettó kamat 6,95% 6,38% 7,51% kamattámogatás 3,38% 3,95% 2,82% AKK_OTK 5,64% 5,64% THM 7,51% 6,89% 8,12% 2013.április között megkötött szerződések esetén hitelcél 1 gyermekszám /3/4/5*/6/7 bruttó kamat 9,99% 9,99% nettó kamat 6,77% 6,23% 7,30% kamattámogatás 3,23% 3,77% 2,69% AKK_OTK 5,38% 5,38% THM 7,31% 6,72% 7,89% május között megkötött szerződések esetén hitelcél 1 gyermekszám /3/4/5*/6/7 bruttó kamat 9,62% 9,62% nettó kamat 6,56% 6,05% 7,07% kamattámogatás 3,05% 3,56% 2,55% AKK_OTK 5,09% 5,09% THM 7,22% 6,66% 7,78% június között megkötött szerződések esetén hitelcél 1 gyermekszám /3/4/5*/6/7 bruttó kamat 9,07% 9,07% nettó kamat 6,27% 5,80% 6,74% kamattámogatás 2,80% 3,27% 2,34% AKK_OTK 4,67% 4,67% THM 6,55% 6,05% 7,06% július között megkötött szerződések esetén hitelcél 1 gyermekszám /3/4/5*/6/7 bruttó kamat 8,60% 8,60% nettó kamat 6,02% 5,59% 6,45% kamattámogatás 2,59% 3,02% 2,16% AKK_OTK 4,31% 4,31% THM 6,28% 5,82% 6,74% től új hitelcél lehet a legalább komfortos, használt lakás bővítése (6) és a Nemzeti Eszközkezelő Zrt vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárlása (7).

16 Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke AKK_OTK százalékában től 1. új lakás vásárlása, építése esetén 2 gyermek esetén 2-nél több gyermek esetén 60,00% 70,00% 2. használt lakás vásárlása ill. korszerűsítése esetén 6. használt lakás bővítése esetén 7. a Nemzeti Eszközkezelő Zrt vagyonkezelésében levő lakóingatlan visszavásárlása esetén 50,00% 5. késedelmes jelzáloghitellel vagy felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához 50,00% de max. a fennálló, még esedékessé nem vált tőketartozás legfeljebb évi 3.5 %-a

17 STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A kölcsön forgalmazása kizárólag a kirendeltségekben történik. Hatálybalépés napja: 2012.február 1. A kölcsön forgalmazását a Takarékszövetkezet 2012.április 1-i hatállyal megszünteti. Új kérelem nem fogadható be. Jelen hirdetmény a már megkötött szerződések érvényes kondícióit tartalmazza. 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat [1] : mértéke a kölcsön futamidejétől (12-36 hónap) függetlenül: évi 23% [2] a fennálló tőketartozás után Kamatkedvezményre jogosult ügyfelek köre: A Hitelintézetnél, vagy más Banknál igényléskor minimum 2 hónapos lakossági forint fizetési számla múlttal rendelkezik: Kamatkedvezmény mértéke 0,50% A Hitelintézetnél igényléskor minimum 3 hónapos lakossági forint fizetési számla múlttal rendelkezik, számlája a hitel futamideje alatt is fennáll: 1% A Hitelintézetnél igényléskor minimum 3 hónapos lakossági forint fizetési számla múltal rendelkezik, melyre rendszeres munkabér, vagy nyugdíj átutalás érkezik, és a rendszeres átutalás a hitel futamideje alatt fennáll. 3% Amennyiben a kamatkedvezményre vonatkozó jogosultság már nem áll fenn, a jogosultság megszűnésének megállapítását követő kamatperiódus kezdőnapjával a kamatkedvezmény megszűnik, és az általános kamatmérték kerül felszámításra. Díjak és ek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0% - Folyósítási jutalék Hitelintézeti fizetési számlára folyósításkor Más banknál vezetett számlára folyósításkor a szerződött összeg százalékában 1% 2% Készpénzben kifizetés esetén 2% Kezelési 3,50% THM mértéke 2 : minimum:26,39% maximum: 31,32% A kölcsön folyósításakor

18 2. Forint alapú Standard Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat 1 : mértéke a kölcsön futamidejétől (12-72 hónap) függetlenül: évi 21% 2 a fennálló tőketartozás után Kamatkedvezményre jogosult ügyfelek köre: Kamatkedvezmény mértéke A Hitelintézetnél igényléskor minimum 3 hónapos lakossági forint fizetési számla múltal rendelkezik, melyre rendszeres munkabér, vagy nyugdíj átutalás érkezik, és a rendszeres átutalás a hitel futamideje alatt fennáll. 3% Amennyiben a kamatkedvezményre vonatkozó jogosultság már nem áll fenn, a jogosultság megszűnésének megállapítását követő kamatperiódus kezdőnapjával a kamatkedvezmény megszűnik, és az általános kamatmérték kerül felszámításra. Díjak és ek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0% - Hitelintézeti fizetési számlára Folyósítási jutalék 1% folyósításkor Más banknál vezetett számlára (a szerződött összeg százalékában) 2% folyósításkor Kezelési (a fennálló tőketartozás százalékában) Készpénzben kifizetés esetén 2% 2,4 A kölcsön folyósításakor havi törlesztő részlet mellett kerül felszámításra THM mértéke 2 : 1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén minimum: 23,58% maximum: 28,30% 1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén minimum: 23,17% maximum: 27,54% 1 A Hitelintézet a jelen Hirdetményben feltüntetett díj vagy változtatásának jogát fenntartja, azokat a már fennálló hitelszerződésekre vonatkozóan kizárólag a Hitelintézet és ügyfelek között megkötött egyedi szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó általános feltételekben meghatározottak szerint jogosult egyoldalúan módosítani. 2 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

19 3. Egyéb díjak forint alapú kölcsön esetén Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Szerződésmódosítási díj A fennálló tőketartozás 0,5%, maximum Ft Szerződés módosítással egyidejűleg Előtörlesztési díj (12 hónapnál rövidebb hátralévő futamidő esetén) 3 A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül felszámításra Előtörlesztéssel egyidejűleg A 2009.évi CLXII.törvény 23. -nak és a 25. -nak megfelelően kerül Előtörlesztési díj (12 hónapnál hosszabb hátralévő futamidő esetén) felszámításra Előtörlesztéssel egyidejűleg Rendkívüli ügyintézési díj Ft Kérelem benyújtásával egyidejűleg Rendkívüli levelezési díj 500 Ft / levél Értesítés megküldésével egyidejűleg Ügyfél kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek díja (ide nem értve a törlesztési táblázatot, melyet a Hitelintézet díjmentesen bocsát az ügyfél rendelkezésére) Ft/igazolás Kérelem benyújtásával egyidejűleg Hitelszámla zárlati 0% Zárlati megnyitott hitelszámla után, a számlán fennálló tőkeösszeg százalékában kerül megállapításra, és minden üzleti év lezárását követően válik esedékessé. 5. Késedelmi kamat mértéke: Megnevezés Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy re Lejárt hitelek kamatozása: Kamat mértéke () előtt megkötött szerződésekre 6% 6% Kamat mértéke () után megkötött szerződésekre A késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat egyharmada. Lejárt tőketartozás után a tényleges teljesités napjáig a mindenkori ügyleti kamat + évi. a tényleges teljesítés napjáig a szerződésben rögzített késedelmi kamat A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása A THM számításának képlete: (C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitelfelvétellel összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő gel, D 1 : az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, tk: az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve ezért t 1 =0, s I : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és törtévekben kifejezve, X: THM értéke) 1 A Hitelintézet a jelen Hirdetményben feltüntetett kamat, díj vagy változtatásának jogát fenntartja, azokat a már fennálló hitelszerződésekre vonatkozóan kizárólag a Hitelintézet és az ügyfelek között megkötött egyedi szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó általános feltételekben meghatározottak szerint jogosult egyoldalúan módosítani. [2] A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. [3] Az előtörlesztési díj nem kerül felszámításra, ha (i) az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt; (ii) tizenkét hónap alatt egy alkalommal az ügyfél által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a ,- Ft-ot.

20 ÚJ KÉRELEM NEM FOGADHATÓ BE! A befogadott kérelmek tekintetében a szerződéskötés és folyósítás végső határideje HIRDETMÉNY természetes személyek részére nyújtott devizahitel kiváltó forint hitel Érvényes: 2013.május 1-től kamat "A" minősítésű adós 3 havi BUBOR+5 % 11,97% "B" minősítésű adós 3 havi BUBOR+5.5% 12,54% "C" minősítésű adós 3 havi BUBOR+6 % 13,12% "D" minősítésű adós 3 havi BUBOR+6.5 % 13,69% havonta 10-én 0,90% törlesztőrészletben annuitással Az ügyfélminősítés meghatározása a hitelkérelem benyújtásakor került meghatározásra. A Takarékszövetkezet az ügyfélminősítést évente felülvizsgálja. A felülvizsgálat a kamatfelár mértékét nem érinti. eredménye Kamatkedvezmények Amennyiben az Adós(ok) a deviza alapú hitel végtörlesztéséhez minimum 25 % önerővel rendelkeztek, a Takarékszövetkezet a kamatfelárból 0.5 százalékpont engedélyez, a teljes futamidőre. Amennyiben az Adós(ok) a hitelkérelem benyújtásakor lakossági folyószámlával rendelkeznek, melyen rendszeres forgalom bonyolódik, valamint a számlához legalább tartós megbízás ill. beszedésre vonatkozó meghatalmazás kapcsolódik, a Takarékszövetkezet a kamatfelárból 0.5 százalékpont kamatkedvezményt engedélyezhet. A kedvezmény utólag, a kölcsönszerződés megkötését és folyósítást követően nem igényelhető! kedvezményt egy Hitel típus ÁTSZÁLLÓ HITEL (devizaalapú, lakóingatlanfedezetű hitel kiváltására) Kamat 1 6 havi BUBOR + 3% ÁTSZÁLLÓ HITEL (devizaalapú hitel kiváltására) A termék forgalmazása tól megszűnt. Kezelési Folyósítási jutalék Hitelbírál ati díj THM 2 Felvehető hitelössze g Futamidő Zárlati évi 1% 0% 0 Ft 10,18% hó 500 Ft 0,- Ft Szerződésmódosítási díj Fedezetmódosítási díj Felszólítási díj, KHR levél díja Helyszíni szemle díja Rendkívüli ügyintézés díja Kölcsönfelmondás díja Polongációs és halasztási díj Egyéb díj (Takarnet lekérdezési díja) Igazolás és egyenlegértesítő másolat Fenállő tőke 1%-a, minimum ,-Ft - maximum ,- Ft Fenállő tőke 1%-a, minimum ,-Ft - maximum ,- Ft 650,- Ft ,- Ft Az előtörlesztett összeg 2%-a 1.000,- Ft a prolongált ill. halasztott összeg 2%-a minimum ,- Ft 4.000,- Ft 1.000,- Ft KHR ügyféltudakozvány kérése 4.000,- Ft/lekérdezés, de személyenként évente egyszer ingyenes Késedelmi kamat évi 6% Előtörlesztési díj 3 12 A THM kamat a változó. 83/2010. (III.25.) sz. kormányrendelet alapján került kiszámításra. Előtörlesztett összeg 2%-a, de nem kerül felszámításra, ha a kölcsön fennálló tartozása nem haladja meg az Ft-ot és a megelőző 12 hónap alatt elötörlesztés nem tötént. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

21 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes 2013.júniuss 1-től ÚJ KÉRELEM A FELTÜNTETETT KONDÍCIÓKKAL NEM FOGADHATÓ BE! Folyószámla hitel A hitel összege a rendszeres havi számlaforgalom összegéig terjedhet. A hitel igénybevételének feltétele minimum 6 hónapos számlavezetés és rendszeres jövedelem jóváírás a folyószámlán. Futamidő 365 nap és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+10 % 22,05% hónap utolsó banki munkanapja havi kamatfizetés rendelkezésre tartási jutalék 1,00% hónap utolsó banki munkanapja havi díjfizetés kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+5-9 % % hónap utolsó banki munkanapja havi kamatfizetés rendelkezésre tartási jutalék 1,00% hónap utolsó banki munkanapja havi díjfizetés Fogyasztási hitel és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek kamat jegybanki alapkamat % 21,20% havonta 10-én 1,50% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek kamat jegybanki alapkamat+12.5 % 23,66% havonta 10-én 1,50% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással 21

22 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes 2013.júniuss 1-től kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) Lakossági folyószámlával rendelkező ügyfelek kamat jegybanki alapkamat % % havonta 10-én A kamatfelár megállapítása az ügyfél ill. ügyletkockázat figyelembe vétele mellett történik. 2,00% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Rendelkezésre tartási jutalék 0,50% Lakossági folyószámlát nem vezető ügyfelek kamat jegybanki alapkamat+12.5 % 24,28% havonta 10-én 2,00% havonta 10-én törlesztőrészletben annuitással Rendelkezésre tartási jutalék 0,50% Szabad felhasználású jelzálog hitel HUF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Forint alapú hitel kamat jegybanki alapkamat+6.5 % 14,12% havonta 10-én 1,50% havonta 10-én annuitással havonta kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+ 3-5 % % havonta 10-én A kamatfelár megállapítása az ügyfél ill. ügyletkockázat figyelembe vétele mellett történik. 2,00% havonta 10-én annuitással havonta Rendelkezésre tartási jutalék 0,50% 22

23 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes 2013.júniuss 1-től Szabad felhasználású jelzálog hitel CHF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) Fennálló CHF alapú hitel lakossági számlával rendelkező ügyfelek részére kamat 1 h CHF Libor+9% 10,31% havonta 13-án konverziós jutalék 0 Ft Fennálló CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek részére kamat 1 h CHF Libor+9.4% 11,90% havonta 13-án 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat 3 h CHF Libor+3% 4,76% havonta 13-án 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft havonta 13-án törlesztőrészlettel egyidőben Fennálló CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek részére kamat 3 h CHF Libor+3% 4,76% havonta 13-án 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft havonta 13-án törlesztőrészlettel egyidőben 23

24 Lakáscélú hitelek Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes 2013.júniuss 1-től 2009.július 1-től kezdődően, a 12/2001 (I.31) Korm.rendelet módosítása miatt új hitelkérelem nem fogadható be. A fennálló szerződések tekintetében befogadható kérelmek: lakásépítési kedvezmény jóváírása utóbb született gyermek után. A már megkötött szerződések érvényes kondíció: és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) után megkötött szerződések nettó kamat 6,16% 7,52% havonta 15-én kiegészítő kamattámogatás 3,79% - - 1,00% havonta 15-én törlesztőrészletben ig megkötött szerződések nettó kamat 5,00% 6,27% havonta 15-én kiegészítő kamattámogatás 4,73% - - 1,00% havonta 15-én törlesztőrészletben között megkötött szerződések nettó kamat 5,00% 6,27% havonta 15-én kiegészítő kamattámogatás 4,31% - - 1,00% havonta 15-én törlesztőrészletben A kamat és a támogatás mértékének számítása: ig megkötött szerződések esetén Alapkamat: 1 éves futamidejű állampapír referencia hozama (AKK1) A számítás módja: bruttó kamat AKK1+4%-1 % évi 1 % kieg.kamattámogatás AKK1-2 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 6,73% től között megkötött szerződések esetén Alapkamat: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó kamat AKK2+4%-1 % évi 1 % kieg.kamattámogatás AKK2-2 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 6,31% től után megkötött szerződések esetén Alapkamat: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó kamat AKK2*110 %+4%-1% évi 1 % kieg.kamattámogatás AKK2*60 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 6,31% től 24

25 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes 2013.júniuss 1-től kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) után megkötött szerződések nettó kamat 5,16% 7,53% havonta 15-én kiegészítő kamattámogatás 3,79% - - 2,00% havonta 15-én törlesztőrészletben ig megkötött szerződések nettó kamat 4,00% 6,28% havonta 15-én kiegészítő kamattámogatás 4,73% - - 2,00% havonta 15-én törlesztőrészletben között megkötött szerződések nettó kamat 4,00% 6,28% havonta 15-én kiegészítő kamattámogatás 4,31% - - 2,00% havonta 15-én törlesztőrészletben A kamat és a támogatás mértékének számítása: ig megkötött szerződések esetén Alapkamat: 1 éves futamidejű állampapír referencia hozama (AKK1) A számítás módja: bruttó kamat AKK1+4%-2 % évi 2 % kieg.kamattámogatás AKK1-2 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 6,73% től között megkötött szerződések esetén Alapkamat: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó kamat AKK2+4%-2 % évi 2 % kieg.kamattámogatás AKK2-2 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 6,31% től után megkötött szerződések esetén Alapkamat: közzétételt megelőző 3 hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukciójának átlaghozama (AKK2) A számítás módja: bruttó kamat AKK2*110 %+4%-2% évi 2 % kieg.kamattámogatás AKK2*60 % nettó kamat bruttó kamat-kieg.kamattámogatás érvényes alapakamat 6,31% től Az alapkamatot az Állami Adósságkezelő Központ teszi közzé internetes honlapján. 25

26 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes 2013.júniuss 1-től Piaci kamatozású forint alapú lakáscélú hitelek HUF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+7 % 14,12% havonta 10-én 1,00% évi törlesztőrészletben kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) kamat jegybanki alapkamat+ 3-5 % % havonta 10-én A kamatfelár megállapítása az ügyfél ill. ügyletkockázat figyelembe vétele mellett történik. 1,00% évi törlesztőrészletben Piaci kamatozású forint alapú lakáscélú hitelek CHF és 0021 kirendeltségek (korábban "Vértes" Takarékszövetkezet kirendeltségei) CHF alapú hitel lakossági számlával rendelkező ügyfelek ingatlanvásárlási hitele kamat 1 h CHF Libor+8.5% 9,74% havonta 13-án konverziós jutalék 0 Ft CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek ingatlanvásárlási hitele kamat 1 h CHF Libor+8.5% havonta 13-án 10,86% 1,00% évi törlesztőrészletben konverziós jutalék 0 Ft kirendeltségek (korábban Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségei) CHF alapú hitel lakossági számlával rendelkező ügyfelek ingatlanvásárlási hitele kamat 3 h CHF Libor+2.8% 4,54% havonta 13-án 1,00% évi törlesztőrészletben CHF alapú hitel lakossági számlával nem rendelkező ügyfelek ingatlanvásárlási hitele kamat 3 h CHF Libor+2.8% 4,54% havonta 13-án 1,00% évi törlesztőrészletben 26

27 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes 2013.júniuss 1-től 2013.május 1-től nem forgalmazott termékek kirendeltségek a hitel 1%-a, ( ig szerződött) KAMATTÁMOGATOTT KÖLCSÖN LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLAHITEL Hitel típusok Kamat 1 Kezelési Folyósítási Felvehető Hitelbírálati díj THM jutalék hitelösszeg Futamidő Zárlati FOGYASZTÁSI HITEL a hitel 1%-a, % évi 2% 1,5% 28,13% éven belül minimum ,- Ft 1-12 hó 500 Ft 5.000,- Ft FOGYASZTÁSI HITEL a hitel 1%-a, éven túl 21% évi 2,25% 1,5% minimum 28,68% ,- Ft 5.000,- Ft hó 500 Ft "NYERŐ HITEL" 3 3 havi BUBOR évi 2% 1% , Ft 23,97% +13,5% ,- Ft hó 500 Ft SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ 3 havi BUBOR Nincs 1,5% ,- Ft 14,46% JELZÁLOGHITEL +8% ,- Ft hó 500 Ft LAKÁSCÉLÚ HITEL 3 havi BUBOR minimum Nincs 0,0% 12,57% +6,5% ,- Ft ,- Ft hó 500 Ft maximum ,- Ft a hitel 1%-a, 7,16% 0,0% 0,0% minimum ,70% ,- Ft ,- Ft hó 500 Ft maximum ,- Ft 18% a hitel 1%-a, rendelkezésre ,- tartási jutalék: 0,0% 26,90% 1-12 hó minimum Ft 2% 5.000,- Ft 500 Ft EGYÉB INFORMÁCIÓK 1 A kamat változó. 2 A THM a 83/2010 (III.25) sz. kormányrendelet alapján érvényes 3 havi BUBOR-ral (4,90%) került kiszámításra. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Hitel típusok Szabad felhasználású hitel CHF alapon ( től nem forgalmazott) Szabad felhasználású hitel EUR alapon (már nem forgalmazott, nincs benne állományunk) Lakáscélú hitel Jövedelem alapon CHF alapon (már nem forgalmazott) Lakáscélú hitel Jövedelem alapon 2 EUR alapon (már nem forgalmazott, nincs benne állományunk) Lakáscélú hitel Fedezet alapon CHF alapon (már nem forgalmazott) DEVIZA ALAPÚ HITELEK / kirendeltségek Kezelési Folyósítási Hitelbírálati Felvehető Kamat 1 jutalék díj 3 hitelösszeg 3 hónapos CHF LIBOR + 6,5% Futamidő Nincs 1,50% 0 Ft hó CHF ,510% évi 3% 1,50% 0 Ft hó 45 EUR EUR 3 hónapos CHF LIBOR + 2,5% % 1,50% 0 Ft hó CHF ,200% évi 3% 1,50% 0 Ft hó 45 EUR EUR 3 hónapos CHF LIBOR + 3% % 1,50% 0 Ft hó CHF Zárlati Ft Ft Ft 27

28 Hirdetmény természetes személyek részére Érvényes 2013.júniuss 1-től Szerződésmódosítási díj Fedezetmódosítási díj Felszólítási díj Helyszíni szemle díja Előtörlesztési díj jelzáloghitel esetén EGYÉB DÍJAK Fenállő tőke 1%-a, minimum Ft - maximum Ft Ft 880 Ft Ft Előtörlesztett összeg 2%-a, de nem kerül felszámításra, ha a kölcsön fennálló tartozása nem haladja meg az Ft-ot és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztés nem történt Előtörlesztési díj lakáscélú hitel esetén2 Az előtörlesztett összeg 1%-a, de nem kerül felszámításra, ha a kölcsön fennálló tartozása nem haladja meg az Ft-ot és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztés nem történt; illetve a szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) - részben vagy egészben - más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét Kölcsönfelmondás díja Polongációs és halasztási díj Egyéb díj (Takarnet lekérdezési díja) Ft a prolongált ill. halasztott összeg 2%-a, minimum Ft Ft 1 A kamat negyedévenete változó, azon belül fix. 2 Előtörlesztési díj 1 havi részletnél nagyobb összeg elő- illetve végtörlesztése esetén fizetendő. Amennyiben a hitel kiváltása a Kisdunamenti Takarékszövetkezet kölcsönéből történik, akkor az előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. 3 A hitelbírálati díj akció keretében elengedésre kerül, ezért ezt a THM nem tartalmazza. Az akció visszavonásig érvényes. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel árfolyam- és kamatkockázatát. A kamat, jutalékok és díjak megfizetése HUF-ban történik a tranzakció napján érvényes, a BUDA Takarék CHF deviza eladási árfolyamán. 28

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások 1. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: A 3 havi BUBOR referencia kamat mellett nyújtott hitelek kamatának, THMjének módosulása, a TakarékPont Személyi Kölcsön, a Classic

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓI HITELEZÉSI

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 Kihirdetve: 2016. április 29. Hatálybalépés napja: 2016. május 01. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.április 01. Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a hitel kamat változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók! HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG-TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. november 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.06.01 Jelen Hirdetmény a 2016.05.31.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01.

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez Érvényes: 2016. január 01. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.11. Jelen Hirdetmény a 2016.04.11. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY

Lakossági hitelek HIRDETMÉNY Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. június 1 folyósított hiteleknél: Lakossági hitelek, kölcsönök esetén alkalmazott referencia kamatok: 3 havi

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.07. Jelen Hirdetmény a 2016.04.07. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.05. Ikt.sz.: 2540/2016 Jelen Hirdetmény a 2016.04.05 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. június 01. Jelen Hirdetmény a 2016. június 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói

Hirdetmény. Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM újraszámítása, Takarék Személyi Kölcsön Akció kondícióinak módosulása. A meghirdetett dokumentum

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra.

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte 1997. november 27. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21.

Részletesebben

5/.sz. melléklet Érvényes: 2015. február 01. Hirdetmény Nem folyósítható, de állományban lévő hitelek kondíciói

5/.sz. melléklet Érvényes: 2015. február 01. Hirdetmény Nem folyósítható, de állományban lévő hitelek kondíciói 5/.sz. melléklet Érvényes: 2015. február 01. Hirdetmény Nem folyósítható, de állományban lévő hitelek kondíciói Lakossági jelzálog hitelek HIT 440 2002.március 01-től benyújtott hitelek esetén 14,00-18,50%

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015. augusztus 17-től A Kaposmenti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi

Részletesebben

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1.

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 3/2016. sz. HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja 2016. február 1. Jelen

Részletesebben

Devizahitel kiváltó forinthitel I.

Devizahitel kiváltó forinthitel I. Részleteket és teljes körű tájékoztatást hatályos hirdetményünkben találhat, valamint érdeklődjön fiókjainkban! Devizahitel kiváltó forinthitel I. Jelzáloghitel (felhasználási célhoz nem kötött, deviza

Részletesebben

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről Hatályba lépés, érvényesség: 2016. március 1-től visszavonásig Közzététel:

Részletesebben

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata K&H személyi, K&H kiemelt személyi, K&H otthonszépítő személyi, K&H autóvásárlási személyi és K&H jólváltó személyi kondíciói Hatályos: 2015.február 1. napjától 1.1. Jelenleg értékesített ök ügyleti a

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalati és Önkormányzati hitel. Érvényben: 2014.03.01-től. Vállalati és Önkormányzati hitel hirdetmény 1

HIRDETMÉNY. Vállalati és Önkormányzati hitel. Érvényben: 2014.03.01-től. Vállalati és Önkormányzati hitel hirdetmény 1 Vállalati és Önkormányzati hitel HIRDETMÉNY 1 TARTALOMJEGYZÉK Érvényben: 2014.03.01-től 1. NEM TÁMOGATOTT HITELEK... 4 1.1. Beruházási hitel... 4 1.2. Forgóeszköz hitel... 5 1.3. Rulirozó hitel... 6 1.4.

Részletesebben

HIRDETMÉNY A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉRŐL

HIRDETMÉNY A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉRŐL B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYÉRŐL 256/2011.(XII.6.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN Érvényes: 2016. január 01-jétől 1 Új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál: egy

Részletesebben

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági forint hitelekhez

Hirdetmény Lakossági forint hitelekhez A 2012. július 2-án hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Lakossági forint hitelekhez Lakossági hitelek éven belül Személyi hitel Kamat Igényelhető hitelösszeg

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A forint alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek és K&H zöldhitel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet

Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet 9461 Lövő, Fő u. 203. A d ó s z á m : 1 0 1 1 7 3 5 8-2 - 0 8 Lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Takarékszövetkezet a következő hiteldíjakat alkalmazza a 2016. február 1-től

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések HUF devizaneműre újrakötése jelen hirdetményben meghatározott kondíciókkal lehetséges. Piaci kamatozású

Részletesebben

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1.

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel lehetőségeit, vagy nem felel meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetleg

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2014.május 01-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. október 15-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény

OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény OTP Ingatlanlízing Zrt. Hirdetmény Fogyasztókkal kötött pénzügyi lízingszerződésekhez Érvényes 2016. 05. 01-től Az ingatlanlízing díj- és költségtételeiről 1. Kamat Kamatbázis: Forint lízing: 3 havi BUBOR

Részletesebben

amit a K&H lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióról tudni érdemes

amit a K&H lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióról tudni érdemes apró betűk helyett K&H lakáscélú hitelek állami támogatással gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait emelik

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Lízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. március 21. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Piaci kamatozású forint lakáshitelek Érvényes: 2015. február 1-től visszavonásig A megkötött HUF, EUR, illetve CHF lakáscélú hitelszerződések HUF devizaneműre újrakötése jelen hirdetményben meghatározott kondíciókkal lehetséges. Piaci kamatozású

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2016.03.21.-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORINT ALAPÚ PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITEL 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSSAL ELŐBÍRÁLATI IGAZOLÁSSAL IS (hatályos: 2016.03.21.-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre Tartalomjegyzék I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre.... 2 B) A 2003. június 16. napját követően 2003. december

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény a 2015. február 01. napját követően

Részletesebben

I. INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ HITELEK

I. INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ HITELEK A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről Hatályba lépés, érvényesség: 2016. február 1-től visszavonásig Közzététel: 2016. február

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. augusztus15.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. augusztus15. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2014. augusztus15. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01-től

Részletesebben

G RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET Kisvárda 3/2010. számú HIRDETMÉNY Érvényes: 2010.05.15.-től 1 PASSZÍV KAMATLÁBAK Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, díj-jutalék-, és költség kondíciói, valamint

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat évi mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) 3,15% 5,00% 8,15% 8,81-8,84

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat évi mértéke (Referenciakamat és kamatfelár összege) 3,15% 5,00% 8,15% 8,81-8,84 HIRDETMÉNY 1. Piaci kamatozású forint lakáshitel és Fundamenta kompakt hitel kondíciói: A kölcsön összege: 500.000 Ft - 20.000.000 Ft A kölcsön futamideje: 12 hónap - 240 hónap Kamat 1 : Hatályos 2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

K&H forint folyószámlahitelének kondíciói Hatályos: 2015. március 18. napjától

K&H forint folyószámlahitelének kondíciói Hatályos: 2015. március 18. napjától K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu K&H forint folyószámlahitelének kondíciói Hatályos: 2015. március

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ ÁSZF Fogyasztói Hitelműveletekhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓI HITELMŰVELETEKHEZ Jelen ÁSZF a MECSEK TAKARÉK Szövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi!

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2016. június 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Kihirdetve: 2012.12.04. Érvényes: 2013.02.04. Érvényes: 2013.02.05. Hitelezés: AL-N/1. sz. melléklet: Már nem értékesíthető Joker és Standard Személyi

Részletesebben

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2011. július 1. A Hirdetmény közzététele: 2011. július 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a svájci frank alapú CIB-Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan. Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre:

KONDÍCIÓS LISTA a svájci frank alapú CIB-Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan. Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: 1. 2015. február 1. előtt svájci frank alapú (deviza alapú) kölcsönszerződésre, amely 2015. február 1- jétől HUF alapú kölcsönszerződésre módosul,

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2015. december 16-tól (Hatályon kívül helyezi a 2015. december

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

(hatályos: 2016.02.01-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2016.02.01-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT LAKÁSHITEL (hatályos: 2016.02.01-től) 3 vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott lakáshitele A hitelt igényelheti minden 18.

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben