Az Ön kézikönyve BLACK & DECKER GK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve BLACK & DECKER GK 1640 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2184735"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles szélektl, védje olajtól és htl. Minden használat eltt ellenrizze a kábel állapotát, és ne indítsa be a gépet, ha a kábel sérült. Sérült vagy összetekeredett hálózati kábel használata jelentsen növelheti az elektromos áramütés kockázatát. védelem Figyeljen munkájára. Figyeljen mindig arra, amit tesz. Használja az összes érzékszervét. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha hallucinogén anyag, alkohol vagy gyógyszeres befolyásoltság alatt áll. Elektromos kéziszerszám használatakor pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos baleset elidézje lehet. Viseljen védfelszerelést. Mindig viseljen védszemüveget. Használjon arc vagy pormaszkot, ha az elvégzend munka nagy porral, vagy lepattanó részekkel járhat. Ügyeljen a hallásvédelemre is. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a gépet. Gyzdjön meg róla, hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt állapotban van, mieltt az áramforrásra csatlakoztatja. Ne szállítsa a feszültség alatt lév gépet ujjával az üzemi kapcsolón, mivel ez súlyos baleset elidézje lehet. Ne hagyjon szerelkulcsot a gépben. A munka megkezdése eltt mindig ellenrizze, hogy a szerelszerszámot (kulcsot) eltávolította-e a készülékbl. Álljon biztonságosan. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja a készüléket, még váratlan helyzetekben is. Viseljen megfelel munkaruházatot. Szabadban viseljen gumikesztyt és csúszásmentes lábbelit. Ne hordjon ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Tartsa távol hosszú haját, ruházatát és munkakesztyjét a mozgó részektl. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó részekbe. Hosszú haj esetében használjon sapkát, hogy ne zavarja a munkában. Ha a készüléken megtalálható a porelszívási lehetség, vagy a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy megfelelen csatlakoztassa és használja ezeket munka közben. Porelszívó berendezés használatával nagymértékben csökkenthetek a por okozta veszélyek. Általános biztonságtechnikai elírások Figyelem! Elektromos szerszám használatakor mindig tartsa be az alábbi alapvet biztonsági rendszabályokat, így elkerülheti a tzveszély, az elektromos áramütés, a személyi sérülések és az anyag károsodásának lehetségét. Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót a gép üzembe helyezése eltt. Kérjük, gondosan rizze meg a kezelési útmutatót, hogy a késbbiekben is bármikor utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes információnak. Mieltt bármilyen beállítást változtat a gépen, vagy karbantartási munkába kezd, mindig csatlakoztassa le a készüléket a hálózati áramforrásról. 1) a. Munkaterület Tartsa rendben és világítsa meg munkahelyét. A zsúfolt, rendetlen munkaterület növeli a balesetveszélyt. Gondoskodjon a munkaterült megfelel megvilágításáról. Ne használja a készüléket robbanás és tzveszélyes helyeken, például gyúlékony folyadékok és gázok közelében. Elektromos kéziszerszámok használatakor szikra keletkezhet, mely begyújthatja a port vagy gázt. Tartsa távol a gyerekeket. Gondoskodjon arról, hogy gyereket, más személyek vagy állatok ne közelíthessék meg a munkaterületet, ne érinthessék meg a készüléket és a hálózati kábelt, továbbá elvonhatják figyelemét a készülék irányításáról. Elektromos biztonság A készülék csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszoló aljzathoz. Soha ne változtasson a csatlakozódugón. Soha ne használjon semmilyen adaptert földelt készülékekkel. Az eredeti csatlakozódugó és a megfelel dugaszoló aljzat használatával jelentsen csökkenthet az elektromos áramütés kockázata. Kerülje az érintkezést fémes részekkel (például csövek, radiátorok, tzhelyek és htszekrények). Viseljen gumitalpú cipt. Extrém munkakörülmények között (pl.: magas páratartalom, fémpor keletkezése esetén) az elektromos biztonság növelhet egy leválasztó transzformátor vagy hibaáram-védelmi kapcsoló elkapcsolásán keresztül Legyen figyelemmel a környezeti behatásokra. Ne hagyja szabadban a gépet, óvja az estl. Ne használja nyirkos, nedves környezetben. Soha ne mártsa a készüléket vízbe! e. 3) a. b. b. c. c. d. 2) a. e. f. b. g. c. 7 4) a. b. c. d. e. f. g. Az elektromos kéziszerszám használata és ápolása Mindig a megfelel szerszámot használja. Ne erltesse a kéziszerszámot. A készülék rendeltetésszer használatáról korábban már említést tettünk.

3 Ne erltesse túl a kisebb teljesítmény készülékeket, vagy tartozékokat, nagyobb teljesítményt igényl munkánál. A termékkel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény kategóriájának megfelelen használja. Figyelem! Az Ön biztonsága érdekében csak olyan tartozékot, illetve kiegészít berendezést használjon, melyet a kezelési utasítás ajánl. Ne használja a gépet, ha a kapcsoló nem mködképes. Bármely kéziszerszám használata, amely nem irányítható megfelelen az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem mködképes. Áramtalanítsa a készüléket. Mindig áramtalanítsa a készüléket, ha nem használja azt; mieltt változtatna a gép bármely beállításán; tartozékot vagy feltétet cserél; valamint a termék átvizsgálása eltt. Ügyeljen a készülék megfelel tárolására. Ha nem használja a készüléket, tartsa száraz, gyermekek ell gondosan elzárt helyen. Az elektromos kéziszerszámok használata veszélyes lehet nem képzett felhasználó esetén. Ellenrizze a készülék állapotát. Használat eltt mindig ellenrizze a készüléket és a hálózati kábelt. Vizsgálja meg, hogy a mozgó részek megfelelen mködnek, nincsenek akadályoztatva. Ellenrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg elforduló töréseit, a kézvéd vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami befolyásolhatja a készülék használatát. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék megfelelen mködik, és a kategóriájával egyenérték teljesítményt biztosít. Ne használja a gépet, ha valamelyik alkatrésze sérült. A sérült vagy hibás alkatrészek javítását vagy cseréjét csak a kijelölt szakszervizek végezhetik. Soha ne kísérelje meg a javítást Önállóan, a sérült részeket és védberendezéseket elírás szerint kell javíttatni vagy cseréltetni. A vágóéleket tartsa élesen és tisztán a jobb és biztonságosabb munkavégzés érdekében. Kövesse a karbantartásra és tartozékcserére vonatkozó elírásokat. Tartsa a fogantyúkat és kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól mentesen. Rögzítse a munkadarabot. Használjon satut vagy más leszorító eszközt a munkadarab rögzítésére. Így biztonságossá válik a munkavégzés, és mindkét keze szabadon marad a gép irányítására. 5) a. Javítás Ez a kéziszerszám megfelel a vonatkozó biztonsági elírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. A szakszertlen javítás súlyos baleset elidézje lehet. Kiegészít biztonsági elírások elektromos Láncfrészekhez Valamennyi testrészét és ruhacute; csapódhatnak, vagy elránthatják az egyensúlyából. Óvatosan szállítsa a láncfrészt az els fogantyúnál fogva, a hálózati csatlakozó legyen leválasztva az áramforrásról, a vezetpajzs és a frészlánc mindig hátrafelé álljon, és szállítás közben tartsa testétl távol a készüléket. Szállításkor vagy tároláskor a pajzsvéd legyen mindig felszerelve a készülékre. A láncfrész megfelel kezelése csökkenti a mozgó lánccal történ véletlenszer érintkezés valószínségét. Kövesse a kenésre, láncte;t kíván aprítani. Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy els használat eltt a gyakorlatlan felhasználók kérjenek segítséget gyakorlott felhasználótól a láncfrész használatához és a biztonsági berendezések alkalmazásához. Kezdknek els használatkor elgyakorlásként azt javasoljuk, hogy els alkalommal frészbakba ersített, vagy jól kitámasztott rönkfa darabon gyakorolja a szeletelést. A láncfrész szállításakor ellenrizze, hogy a lánc le legyen fékezve. Ezt a védburkolat elre nyomásával végezheti el. Tartsa karban a frészt, ha nem használja. Ne tárolja hosszabb ideig a frészt a lánccal és a vezetpajzzsal felszerelve. A láncot és a pajzsot olajba merítve kell tárolni. A készülék többi részét tartsa száraz, gyermekek ell gondosan elzárt helyen. Tárolás eltt ürítse ki az olajtartályt. Álljon biztonságosan és legyen mindig felkészülve, hogy a lees faágak vagy dl fa ell kitérhessen. Használjon ékeket a fa irányított kidöntéséhez, illetve, hogy a vezetpajzs és a frészlánc ne szorulhasson be a vágásvonalba. Ápolja a frészláncot. Tartsa a láncot élesen, szorosan a vezetpajzson.

4 Gondoskodjon arról, hogy a frészlánc és a vezetpajzs mindig megfelelen olajozott és tiszta legyen. Tartsa A visszacsapás okai és megelzése: Visszacsapás akkor léphet fel, ha a frészlánc orr része váratlanul egy ághoz, vagy valamilyen idegen tárgynak ütközik, miközben a frészlánc mozgásban van, vagy ha a favágás közben a frészlánc megszorul vágás közben. Ha a frészlánc orr része idegen tárggyal érintkezésbe kerül, a pajzs felfelé/hátrafelé történ hirtelen mozgása lendülhet, a felhasználó irányába. A frészlánc pajzs fels oldalán történ megakadása, a pajzs gyors hátrafelé, a felhasználó felé irányuló elmozdulását okozhatja. Mindegyik fenti esemény a láncfrész feletti irányítás elvesztéséhez vezethet, mely súlyos személyi sérülést okozhat. Soha ne bízza a biztonságos munkavégzést kizárólagosan a készülékbe épített biztonsági berendezésekre. Láncfrész felhasználóként, figyelembe kell vennie az elzekben és alábbiakban leírt biztonságtechnikai elírásokat, a sérülés és balesetmentes használathoz. 9 a fogantyúkat és kapcsolókat szárazon, tisztán és olajtól, zsírtól mentesen. A visszacsapásnak a következ okai lehetnek: A frészlánc orr része váratlanul egy ághoz, vagy valamilyen idegen tárgynak ütközik, miközben a frészlánc mozgásban van. A frészlánc orr része fémmel, kötanyaggal vagy valamilyen más, fához hasonló keménység anyaggal, vagy a fában található szöggel találkozik. Kopott vagy laza frészlánc. Váll fölötti munkavégzés. Munkavégzés közben a felhasználó figyelmetlenül vezeti vagy tartja a készüléket. Rendellenes testtartás. Álljon biztonságosan, kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse el munkavégzés közben. Ne kíséreljen meg régi vágásnyomba újra belevágni, mivel ez visszacsapást idézhet el. Minden alkalommal kezdjen új vágásvonalat. Nyomatékosan felhívjuk figyelmét, hogy fán, létrán vagy más instabil felületen állva soha ne dolgozzon a frésszel. Ha mégis így tenne, legyen tudomása róla, hogy ezek a helyzetek rendkívül veszélyesek. Befeszült faág frészelésénél, legyen figyelemmel a visszacsapásra, vagyis ne legyen a csapásirányban, amikor a feszültség enged. Kerülje a következk frészelését: Épületfa. Föld. Fémkerítések, szögek, stb. Kis méret bokrok és facsemeték, mivel az apró ágak a frészláncba akadhatnak, és a felhasználó felé csapódhatnak, vagy elránthatják az egyensúlyából. Ne használja a készüléket vállmagasság felett. Gondoskodjon arról, hogy a munkavégzés helyéhez közel, de a biztonsági távolságon kívül, valaki mindig legyen a felhasználó közelében, arra az esetre, ha baleset történik. Ha bármilyen okból meg kell fognia a láncot, elször mindig gyzdjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó ki van húzva a f áramforrásból. A készülék hangnyomásszintje elérheti a 85 db(a) értéket ,8 180 II a láncot és a vezetpajzsot a frészre. a láncburkolatot (6) a frészre. feszítse túl a láncot. Semmi esetre ne használjon fáradt olajat, vastag olajat vagy nagyon vékony varrógépolajat. Ezek a frész károsodását okozhatják. A vezetpajzs és a lánc felszerelése (B, C és D ábra) Mindig viseljen védkesztyt, amikor a készüléken beállítást változtat, és gyzdjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról, és a készülék ki van kapcsolva. Tegye a frészt egy vízszintes, stabil felületre. Lazítsa meg és távolítsa el a láncburkolat anyáscsavarját (7) (C ábra). Távolítsa el a láncburkolatot (6). Ellenrizze és állítsa be a lánc feszességét (D ábra) Használat eltt és mködés közben 10 percenként ellenrizze a lánc feszességét. A lánc akkor van jól megfeszítve, ha a hüvelyk és középs ujja segítségével enyhe ervel, 3 mmre tudja elemelni a vezetpajzstól, majd ez után visszacsapódik. A lánc a pajzs alsó részén nem lóghat be. Megjegyzés: Ne feszítse túl a láncot, mivel ez túlzott kopáshoz vezet, valamint a pajzs és a lánc élettartamát jelentsen csökkenti. Megjegyzés: Ha új a láncfrész, az els két órás használat alatt rendszeresen ellenrizze a lánc feszességét (miután a hálózati csatlakozót leválasztotta az áramforrásról), mivel az új lánc egy kevéssé megnyúlhat.

5 A lánc megfeszítéséhez: Forgassa a csavart (14) az óramutató járásával megegyez irányba. A készülék használata Hagyja a készüléket a saját ritmusában dolgozni. Ne erltesse túl. Az olajtartály megtöltése (E ábra) Távolítsa el az olajtartály kupakját (3) és töltse fel olajjal a tartályt. Az olajszint kijelzn (4) ellenrizheti a betöltött olaj mennyiségét. Tegye vissza a kupakot. Idnként kapcsolja ki a készüléket és ellenrizze az olajszintet a kijelzn. Ha a tartályban ¼ szintnél kevesebb olaj van, válassza le a hálózati csatlakozót az áramforrásról és töltse fel a megfelel olajjal. Autó-stop láncfék (F és G ábra) A készülék egy automatikus láncfékkel van felszerelve, amely 150 ms-en belül megállítja a láncot, ha elengedi 11 a kapcsolót, vagy ha visszacsapás történik. A féket minden használat eltt célszer ellenrizni. A láncfék beállítása Ellenrizze, hogy a hálózati csatlakozó le van választva az áramforrásról, és a készülék ki van kapcsolva. Húzza a kézvédt (5) hátra,,,set" pozícióba. A készülék most üzemkész. Hogyan mködik a visszacsapás gátló láncfék Visszacsapás esetén, a felhasználó bal keze a kézvédt elre löki, és ez megállítja a láncot 150 ms-en belül. Hogyan mködik a tehetetlenség aktivált láncfék A láncfék mködésbe lép, ha a kézvéd elrenyomódik; vagy manuálisan, a felhasználó keze által, vagy a saját súlyánál fogva. A tehetetlenség aktivált láncfék elnye, hogy erteljes visszacsapás által is mködésbe lép, például ha a lánc fémhez ér, még ha a felhasználó keze nem is ér hozzá a kézvédhöz, azaz amikor a frész lefelé mutató pozícióba kerül. Ha a motor beindult, vegye le hüvelykujját a biztonsági kapcsolóról és markoljon rá a fogantyúra szorosan. Ne erltesse a készüléket engedje a saját ritmusában dolgozni. A frésszel jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, hogy ha a teljesítmény kategóriájának megfelelen használja. A készülékre történ túl nagy erkifejtés a lánc megnyúlásához vezet. Ha a frészlánc vagy vezetpajzs beszorul: Kapcsolja ki a frészt. Válassza le a hálózati csatlakozót az áramforrásról. Nyissa meg a vágásvonalat ékek segítségével, ezzel a vezetpajzsra ható nyomás csökken. Ne próbálja a frészt kifordítani a vágásvonalból. Kezdjen új vágásvonalat. Fakivágás (H-J ábra) Legyen mindig felkészülve, hogy a lees faágak vagy dl fa ell kitérhessen. Vágjon a fatörzsbe az átmér egyharmad részéig (H ábra). Majd vágjon fentrl lefelé úgy, hogy hozzávetleg 45 fokos szög keletkezzen a két vágásvonal között. Így elkerülheti a frész beékeldését. Most a törzs másik oldaláról vágjon be, de álljon meg, mieltt elérné a kivágott ékalakot (I ábra). Tegyen éket vagy ékeket ebbe a vágásvonalba, folyamatosan feszítse ezeket, amíg a fa dlni kezd (J ábra). Szeletelés (K-M ábra) A farönk megtámasztásától függen vágjon. Használjon frészbakot, ha a munkadarab engedi. Mindig csak akkor kezdjen vágni, ha a lánc elérte a megfelel sebességet, és az ütközkarom (15) a fadarabba kapaszkodik (K ábra). Vágás közben az ütközkarmot forgópontként használva, nyomja le a faanyagba a vezetpajzs elüls részét. Ha a faanyag teljes hosszában alá van támasztva Vágjon lefelé, de ügyeljen arra, hogy a földbe ne vágjon, mert ez gyorsan elkoptatja a láncot. Ha a faanyag mindkét végén alá van támasztva Elször vágjon lefelé az átmér egyharmadáig a hasadás elkerüléséhez, majd a másik oldalról folytassa a vágást, amíg a két vágásvonal találkozik. Ha a faanyag egyik végén van alátámasztva Elször vágjon felfelé az átmér egyharmadáig a hasadás elkerüléséhez, majd a másik oldalról folytassa a vágást, amíg a két vágásvonal találkozik. A faanyag vágása lejtn (L ábra) Mindig az emelked oldalán álljon, és a lejt oldalról támassza ki a faanyagot. Vágás frészbak segítségével (M ábra) A frészbak használata feltétlenül javasolt, amikor csak a munka típusa megengedi. Fektesse a farönköt stabilan a frészbakba. Mindig a bak lábán túlnyúló részt vágja le. Karbantartás (N ábra) A rendszeres karbantartás a frész élettartamát nagymértékben meghosszabbíthatja. Azt ajánljuk, hogy a következkben leírtakat rendszeresen ellenrizze a készüléken. 12 Olajszint A tartályban az olajszint nem lehet alacsonyabb, mint a tartály ¼ része.

6 Lánc és vezetpajzs Minden, több órás használat után távolítsa el a vezetpajzsot és a láncot, és alaposan tisztítsa meg. Ellenrizze, hogy a feszít/olajozó lyuk (18) és a vezetpajzs közötti láncken furat tiszta-e. Az összeszerelésnél a vezetpajzsot 180 al fordítsa meg, és a lánckereket kenje meg a lánckerék olajozófuraton (18) keresztül. Ezzel biztosítható az egyenletes kopás a vezetpajzs sínének teljes hosszában. A vezetpajzs 180 -al történ megfordításához, távolítsa el a kiscsavart a csúszkából, fordítsa meg a pajzsot, helyezze vissza és húzza meg a csavart. Hibaelhárítás Ha az Ön készüléke nem rendeltetésszeren mködik, ellenrizze az alábbiakat: Hiba A készülék nem indul. Lehetséges ok Biztosíték kiégett. Megoldás Cseréljen biztosítékot. A hibaáram-védkapcsoló kioldott. Ellenrizze a hibaáramvédkapcsolót. A készülék nincs csatlakoztatva az Ellenrizze az áramforrást. áramforrásra. A készülék nem indul, a biztonsági A kézvéd fék pozícióban van. kapcsoló nem csúsztatható elre. A lánc nem áll meg azonnal, ha a készüléket kikapcsolja. A pajzs/lánc felforrósodik, füstöl. A lánc túl laza. Az olajtartály üres. Túl feszes a lánc. A vezetpajzs lánckereke nincs megfelelen kenve. A frészlánc élezése Ha a készüléktl a legjobb teljesítményt várja el, akkor a frészláncot fontos rendszeresen megélezni. Az élezés pontos leírását az élez berendezés csomagolásában megtalálja. Erre a célra ajánljuk a Black & Decker frészlánc élez készletet, mely a Black & Decker szakkereskedésekben megvásárolható. Elkopott lánc cseréje Pótlánc a Black & Decker szakkereskedésekben, vagy szervizekben megvásárolható. Mindig csak eredeti alkatrészt és tartozékot használjon. Frészlánc élesség A frészfogak gyorsan elkopnak, ha a lánc talajt ér vagy szeghez ütközik. Frészlánc feszesség Rendszeresen ellenrizze a lánc megfelel feszességét. Olajszint Ha alacsony az olajszint, töltse fel a tartályt. A frész javítása Ez a készülék megfelel a vonatkozó biztonsági elírásoknak. Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti gyári alkatrészeket szabad felhasználni. A szakszertlen javítás, súlyos balesetek elidézje lehet. Kérjük, rizze meg a kezelési utasítást, ebbl mindig tájékozódhat a legközelebbi szervizállomásról. Állítsa vissza a kézvédt. Ellenrizze a lánc feszességét. Ellenrizze az olajszintet. Ellenrizze a lánc feszességét. Kenje meg a lánckereket az olajozófuraton keresztül. További megvásárolható tartozékok Típusszám A6154 A6155 A6156 A6039 A6023 A6027 Megnevezés 300 mm / 12 zoll lánc 350 mm / 14 zoll lánc 400 mm / 16 zoll lánc Élez készlet 1 l láncolaj 0,5 l láncolaj Környezetvédelem Elkülönített begyjtés. Ezt a készüléket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól. Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni. Az elhasználódott termékek és csomagolások elkülönített begyjtése lehetvé teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben csökkenthet. 13 A helyi elírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyjtésérl, helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedk által új termék megvásárlásakor. Black & Decker termékeire az élettartamuk lejártával visszavételi lehetséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa el készülékét a legközelebbi Black & Decker szervizbe, melyekrl a Magyarországi Képviseletnél érdekldhet. A szervizzel kapcsolatosan a következ Internet oldalon is felvilágosítást kaphat: EU-TANÚSÍTÁS GK1330 / GK1430 / GK1435 / GK1440 / GK1630 / GK1635 / GK1640 A Black & Decker tanúsítja, hogy ezek az elektromos szerszámok megfelelnek a következ irányelveknek és szabványoknak: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014, 2000/14/EC, Láncfrész < W, Függelék V. Hangnyomásszint, 2000/14/EC szerint: Hangnyomásszint LpA Hangteljesítmény szint LWA Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (EN 50144) TÜV Rheinland BM db(a) 101 db(a) < 3,5 m/s2 Kevin Hewitt Director of Consumer Engineering Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom Garancia határozat A következ meghibásodások esetén a garancia kizárt: Elhasználódott, illetve károsodott kések, és a hálózati kábel.

7 Azok az alkatrészek, amelyek a normál használat során elkopnak. Azok a meghibásodások, amelyek a szakszertlen kezelésbõl eredtek. Azok a hibák, amelyek a kezelési útmutató be nem tartásából eredtek. Kizárólag csak eredeti Black & Decker tartozékok és alkatrészek alkalmazhatók. Ellenkez esetben teljesítménycsökkenés léphet fel, és a gép elveszti a garanciát. Ha garanciális igénye van, feltétlen mellékelje a jótállási jegyet és a vásárlási okmányokat (számlát). 14 BLACK & DECKER GARANCIÁLIS FELTÉTELEK Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék megvásárlásához. Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói használat keretében háztartási, hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást biztosítunk. A termék iparszer használatra nem alkalmas! A jótállás a fogyasztó törvénybl ered jogait nem érinti. 1) Black & Decker kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális javításokat a 49/2003. (VII. 30.) GKM és a 151/2003 (IX. 22.) sz. Korm. rend. szerint végzi. a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt rizze meg. b) Vásárláskor az eladónak a garanciakártyán fel kell tüntetnie a vásárlás idpontját, a termék típusát vagy termékkódját, a kereskedés nevét, címét pedig a jótállási jegyre rá kell bélyegezni. Ennek alapján szerez jogosultságot a vev a garancia idn belüli ingyenes garanciális javításra. c) Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek. d) A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. e) Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlási számla felmutatásával, térítés ellenében tudunk pótolni! a következk: megmunkáló szerszámok pl. vágószerszám, frészlánc, frészlap, gyalukés stb. továbbá: meghajtószíj, csapágy, szénkefe, csillagkerék kpl.) zst A készülék túlterhelése miatt jelentkez hibákra, amelyek a hajtóm meghibásodásához, vagy egyéb ebbl adódó károkhoz vezetnek. e) A termék nem hivatalos szervizben történt javításából ered hibákra. a következk: motor illetve állórész, forgórész, elektronika. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstl) számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszer használatot akadályozza. Ha a csere nem lenne lehetséges, mszakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy visszafizethet a vételár. Amennyiben a hiba keletkezése, ténye, jellege, (pl. rendeltetésellenes használat, stb.) miatt vita merül fel, a Fogyasztó szakvéleményt kérhet a Fogyasztóvédelmi Ffelügyelségtl. A szakvélemény térítésköteles és nem kötelez érvény a Forgalmazó számára. 4) Garanciális javítás esetén a szerviznek a garanciakártyán az alábbi adatokat kell feltüntetnie: a garanciális igény bejelentésének dátumát, a hiba rövid leírását, a javítás módját és idtartamát, a készülék visszaadásának idpontját, javítás idtartamával meghosszabbított új garanciaidt. 5) Arra törekszünk, hogy szervizhálózatunkon keresztül kiváló javítószolgáltatást, zökkenmentes alkatrészellátást, és széles tartozékpalettát biztosítsunk. 6) A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvrl szóló évi IV. törvény aiban, valamint a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. Gyártó: Black & Decker GmbH D Idstein/Ts Black & Decker str. 40. Importr/ Forgalmazó: Erfaker Kft Budapest, Késmárk u. 9. d) 15 Black & Decker KÖZPONTI MÁRKASZERVIZ ROTEL KFT 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel/Fax: Város Baja Cegléd Debrecen Gyr Hajdúböszörmény Kaposvár Kecskemét Nagykanizsa Nyíregyháza Nyíregyháza Pécs Szolnok Sopron Szeged Szeged Székesfehérvár Szombathely Tápiószecs Black & Decker GmbH Magyarországi Ker. Képviselet 1016 Budapest Galeotti u. 5. Tel.: Fax: IMPORTR: ERFAKER KFT 1158 Budapest Késmárk u.9. Tel. /fax: Szervizállomás Mofüker Kft. Megatool Kft. Spirál-szerviz Kft. ÉLGÉP 2000 Kft. Villforr szerszámüzlet Kaposvári Kisgépjavító Németh Józsefné Új-Technika Kft. Charon Trade Tóth Kisgépszerviz Elektrió Kft. Ronor-szerszám Kft. Profil Motor Kft. Csavarker szerszámüzlet Edison Üzlet-Szerviz Kisgépcenter Bt.

8 Powered by TCPDF ( Rotor Kft. Ács Imre Cím 6500, Szegedi út , Széchenyi út , Nyugati út , Kert u , Balthazár u , F u , Jókai u , Teleki út , Kállói út 85/b 4400, Vasgyár u.2/f 7623, Szabadság u , Délibáb u , Baross út , Brüsszeli krt , Török u. 1/a 8000, Széna tér , Vasút u , Pesti út 46. Telefon 79/ / / / / / / / / / / / / / / / / / CZ H ZÁRUCNÍ LIST JÓTÁLLÁSI JEGY PL SK KARTA GWARANCYJNA ZÁRUCNÝ LIST CZ H msíc hónap 24 PL SK miesice mesiacov CZ H PL SK Výrobní kód Gyári szám Numer seryjny Císlo série Datum prodeje A vásárlás napja Data sprzeday Dátum predaja Razítko prodejny Podpis Pecsét helye Aláírás Stempel Podpis Peciatka predajne Podpis CZ H Adresy servisu Band Servis Klásterského 2 CZ Praha 4 Tel.: Fax: Band Servis K Pasekám 4440 CZ Zlín Tel.: ,1 Fax: Black & Decker Központi Garanciális-és Márkaszerviz 1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17. Tel. : Fax: PL SK Adres serwisu centralnego ERPATECH ul. Obozowa Warszawa Tel.: Fax: Adresa servisu Band Servis Paulínska ul. 22 SK Trnava Tel.: Fax: CZ H Dokumentace zárucní opravy A garanciális javitás dokumentálása PL SK Przebieg napraw gwarancyjnych Záznamy o zárucných opravách CZ H Císlo Sorszám Datum píjmu Bejelentés idpontja Datum zakázky Javítási idpont Císlo zakázky Javitási munkalapszám Závada Hiba jelleg oka Przebieg naprawy Popis poruchy Razítko Podpis Pecsét Aláírás Stempel Podpis Peciatka Podpis Jótállás új határideje PL SK Nr. Císlo dodávky Data zgloszenia Dátum nahlásenia Data naprawy Dátum opravy Nr. zlecenia Císlo objednávky 02/07.

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. CD70CRE CD70CKA 559222-98 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. CD70CRE CD70CKA 559222-98 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-98 H CD70CRE CD70CKA 2 Felhasználás Szívből gratulálunk új Black & Decker Ütvefúrójához. Ezt a készüléket fa, fém, műanyagok

Részletesebben

www.blackanddecker.eu GT90 GT100 GT105 GT110 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-02 H

www.blackanddecker.eu GT90 GT100 GT105 GT110 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-02 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-02 H GT90 GT100 GT105 GT110 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Sövényvágójához. Ezt

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. CD601 CD602 502333-10 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. CD601 CD602 502333-10 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-10 H CD601 CD602 2 3 MAGYAR Felhasználás Szívből gratulálunk új Black & Decker Kézi Körfűrészéhez. Ezt a készüléket faanyagok

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-00 H KS880

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-00 H KS880 www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-00 H KS880 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Fűrészéhez. Ezt a készüléket fa, műanyagok

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. VH780 559222-86 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. VH780 559222-86 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-86 H VH780 4 3 2 1 A 14 15 16 5 13 12 6 7 11 8 B 10 9 2 6 C 5 D 10 18 E 17 F 3 G 19 20 21 H I 2 4 J K 4 22 23 L M 24 N O

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. GK1630 GK1635 GK1640 559222-84 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. GK1630 GK1635 GK1640 559222-84 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-84 H GK1630 GK1635 GK1640 1 2 3 5 4 6 7 8 9 11 10 9 8 A B 2 12 6 12 13 16 11 7 17 8 9 C 3 3mm 3 9 14 D E 4 5 5 F G 4 45

Részletesebben

www.blackanddecker.eu KR50RE KR50CRE AST1XC KR52CRE KR53CRE KR55CRE A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott.

www.blackanddecker.eu KR50RE KR50CRE AST1XC KR52CRE KR53CRE KR55CRE A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-42 H KR50RE KR50CRE AST1XC KR52CRE KR53CRE KR55CRE 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-27 H KS710

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-27 H KS710 www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-27 H KS710 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Dekopírfűrészéhez. Ezt a készüléket

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. BDM100 502333-57 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. BDM100 502333-57 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-57 H BDM100 2 MAGYAR Felhasználás Szívből gratulálunk új Black & Decker Hangradaros Távolság és Területmérőjéhez. A készüléket

Részletesebben

BDS200 DTR1. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-26 H

BDS200 DTR1. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-26 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-26 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu BDS200 DTR1 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KC1036 502333-43 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KC1036 502333-43 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-43 H KC1036 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Akkumulátoros Csavarozójához. Ezt

Részletesebben

EGYENES CSISZOLÓGÉP. Szívből gratulálunk. A gép leírása (A ábra) Elektromos biztonság. Műszaki adatok. Hosszabbítókábel. Szerelés és beállítás

EGYENES CSISZOLÓGÉP. Szívből gratulálunk. A gép leírása (A ábra) Elektromos biztonság. Műszaki adatok. Hosszabbítókábel. Szerelés és beállítás 559088-12H DW882 2 3 4 EGYENES CSISZOLÓGÉP Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

522101-35 H DW631K 2 3 4 5 6 SZÉLMARÓ Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció tette a DEWALTot

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. LZR5 502333-13 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. LZR5 502333-13 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-13 H LZR5 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Lézeréhez. A Lézeregységet lézervonalak

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-20 H KS40

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-20 H KS40 www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-20 H KS40 2 3 4 MAGYAR KÉZI KÖRFŰRÉSZGÉP SZÍVBŐL GRATULÁLUNK Önnek, hogy a Black & Decker készüléke mellett döntött. Szeretnénk

Részletesebben

D21710 D21711 D21716 D21717 502333-41 H

D21710 D21711 D21716 D21717 502333-41 H 502333-41 H D21710 D21711 D21716 D21717 2 3 4 ÜTVEFÚRÓ D21710/D21711/D21716/D21717 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok

Részletesebben

DW913 DW915 DW918 DW919 559022-50H

DW913 DW915 DW918 DW919 559022-50H 559022-50H DW913 DW915 DW918 DW919 6 5 1 2 4 3 A 7 B 2 MŰSZAKI ADATOK DW913 DW915 DW918 DW919 VELEJÁRÓ TARTOZÉKOK A csomagolás tartalma: 1 flexibilis univerzális lámpa 1 tartalékégö 1 vásárlói tájékoztató

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. GK1000 GK1050 522101-07 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. GK1000 GK1050 522101-07 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-07 H GK1000 GK1050 2 3 4 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Alligator Ágazófűrészéhez.

Részletesebben

KISFELSŐMARÓ ASZTAL, TARTOZÉK SZETT

KISFELSŐMARÓ ASZTAL, TARTOZÉK SZETT 522101-40 H DE6900 2 3 4 KISFELSŐMARÓ ASZTAL, TARTOZÉK SZETT DE6900 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés

Részletesebben

www.blackanddecker.eu AST6 CD105 CD110 CD115 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-86 H

www.blackanddecker.eu AST6 CD105 CD110 CD115 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-86 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-86 H AST6 CD105 CD110 CD115 2 3 4 MAGYAR SAROKCSISZOLÓGÉP AST6/CD105/CD110/CD115 SZÍVBŐL GRATULÁLUNK Önnek, hogy a Black

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KA85 KA85E 559002-90 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KA85 KA85E 559002-90 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559002-90 H KA85 KA85E ELEKTROMOS KÉZI SZALAGCSISZOLÓGÉP KA85, KA85E SZÍVBŐL GRATULÁLUNK új Black & Decker termékéhez. Figyelmesen

Részletesebben

BDS200 DTR1. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-26 H

BDS200 DTR1. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-26 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-26 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu BDS200 DTR1 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

www.blackanddecker.eu KS55 KS64 KS64K KS65K A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-13 H

www.blackanddecker.eu KS55 KS64 KS64K KS65K A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-13 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-13 H KS55 KS64 KS64K KS65K 2 C 3 4 5 MAGYAR KÖRFŰRÉSZGÉP SZÍVBŐL GRATULÁLUNK Önnek, hogy a Black & Decker készüléke mellett

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-25 H KA270

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-25 H KA270 www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-25 H KA270 2 3 4 5 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Csiszolójához. Ezt a készüléket

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KD650 KD960 502333-85 H - (08/05)

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KD650 KD960 502333-85 H - (08/05) www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-85 H - (08/05) KD650 KD960 9 8 A 7 10 6 11 13 12 6 11 B C 16 14 15 17 D 13 E 5 2 8 9 F 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat

Részletesebben

AUTÓS AKKUTÖLTŐ KÉSZÜLÉK

AUTÓS AKKUTÖLTŐ KÉSZÜLÉK 502333-07 H DE9112 2 AUTÓS AKKUTÖLTŐ KÉSZÜLÉK DE9112 Szívből Gratulálunk Önnek, hogy a DEWALT termékét választotta. Hosszú évek tapasztalata és a termékek folyamatos fejlesztése teszi a DEWALTot megbízható

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-35 H BDV040

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-35 H BDV040 www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-35 H BDV040 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Segédindítójához/ Feszültségerősítőjéhez.

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-93 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült PAV1205. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-93 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült PAV1205. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533444-93 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PAV1205 2 3 4 Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559099-01 H KS890E

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559099-01 H KS890E www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559099-01 H KS890E MAGYAR Skorpiófűrész Szívből gratulálunk Önnek az új Black and Decker termékéhez. Kérjük, a gép üzembehelyezése

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-09 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-09 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-09 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu MTHD5 A 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön BLACK+DECKER többcélú

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KD970 KD980 502333-82 H - (08/05)

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KD970 KD980 502333-82 H - (08/05) www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-82 H - (08/05) KD970 KD980 7 6 A B 9 6 10 C 12 11 6 10 14 16 15 13 D 12 2 4 4 E F 7 6 G 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. GS1600 GS1800 502333-44 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. GS1600 GS1800 502333-44 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-44 H GS1600 GS1800 2 3 4 5 6 MAGYAR Szívből gratulálunk, hogy Black & Decker termék mellett döntött. Célunk, hogy minőségi

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. HP126F3 HP146F3 522101-26 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. HP126F3 HP146F3 522101-26 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-26 H HP126F3 HP146F3 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Fúró/csavarozó gépéhez.

Részletesebben

502333-92 H D25840 2 3 4 5 BONTÓKALAPÁCS Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció tette a DEWALTot

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. XTC143BK XTC183BK XTC243BK 522101-51 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. XTC143BK XTC183BK XTC243BK 522101-51 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-51 H XTC143BK XTC183BK XTC243BK 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Fúró/csavarozó

Részletesebben

D26500(K) D26501K 502333-33 H

D26500(K) D26501K 502333-33 H 502333-33 H D26500(K) D26501K 2 3 4 5 6 GYALU Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció tette

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-08 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-08 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-08 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu MTSA2 A 2 3 B C 4 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. VO1700 VO1710 522101-27 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. VO1700 VO1710 522101-27 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 522101-27 H VO1700 VO1710 2 3 4 5 6 7 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker porszívójához. A

Részletesebben

KA310 KA320E. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-34 H

KA310 KA320E. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-34 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-34 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KA310 KA320E 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

DW331K DW333K 502333-38 H

DW331K DW333K 502333-38 H 502333-38 H DW331K DW333K 2 3 4 5 DEKOPÍRFŰRÉSZ Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció tette

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-51 H BDV012l

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-51 H BDV012l www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-51 H BDV012l 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Autó Gyorsindítójához és Légpumpájához.

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KX1692 KX1693 533444-99 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KX1692 KX1693 533444-99 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-99 H KX1692 KX1693 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új, Black & Decker Hőlégfúvójához. Ezt a készüléket

Részletesebben

KR910 KR8532. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-24 H

KR910 KR8532. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-24 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-24 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KR910 KR8532 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

522101-37 H DW755 2 3 4 5 6 7 8 KÖSZÖRŰ / ÉLEZŐGÉP DW755 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció

Részletesebben

522101-21 H DW099 2 3 4 5 6 TÖBB PONTÚ LÉZERSZINTEZŐ DW099 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció

Részletesebben

522101-41 H DW753 2 3 4 5 6 7 KÖSZÖRŰ / ÉLEZŐGÉP DW753 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-50 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu ASI200 2 Rendeltetés A Black & Decker pumpáját

Részletesebben

www.blackanddecker.eu GW200 GW225 GW250 GW254 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-44 H

www.blackanddecker.eu GW200 GW225 GW250 GW254 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-44 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-44 H GW200 GW225 GW250 GW254 2 3 4 5 MAGYAR Szívből gratulálunk, hogy a Black & Decker terméke mellett döntött, amely problémamentes

Részletesebben

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. BDJS450I 567000-00 H

www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. BDJS450I 567000-00 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-00 H BDJS450I 2 Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Autó Gyorsindítójához és Légpumpájához.

Részletesebben

DW392 DW393 559222-03 H

DW392 DW393 559222-03 H 559222-03 H DW392 DW393 2 3 4 SPECIÁLIS FŰRÉSZGÉP DW392/393 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-44 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-44 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-44 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GW100 2 MAGYAR Figyelmeztetés: Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-59 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-59 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-59 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PAD1200 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ. Szívből gratulálunk. A gép leírása (A ábra) Muszaki adatok. Elektromos biztonság. Velejáró tartozékok.

AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ. Szívből gratulálunk. A gép leírása (A ábra) Muszaki adatok. Elektromos biztonság. Velejáró tartozékok. 559222-04H DW920 2 3 AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

559022-44 H DW625E 2 3 4 5 BEVEZETŐ Gratulálunk Önnek abból az alkalomból, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt értékeli termékeink minőségét, amit szakembereink

Részletesebben

www.blackanddecker.eu KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 H

www.blackanddecker.eu KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 H www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533444-38 H KS1400L KS1401L KS1500L KS1501L 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új Black & Decker Kézi Körfűrészéhez.

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 502333-65 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 502333-65 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 502333-65 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu LZR6 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk új

Részletesebben

D51256 D51275 559222-51H

D51256 D51275 559222-51H 559222-51H D51256 D51275 2 3 4 PNEUMATIKUS SZEGEZŐGÉP Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket

Részletesebben

533444-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082

533444-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082 533444-23 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082 1 2 4 3 A 2 7 5 6 B 8 C 3 1 D 4 LÉZERES FÜGGŐINGA DW082(K) Gratulálunk! Ön DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunknak,

Részletesebben

KS495 KS500 AST7XC. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-51 H

KS495 KS500 AST7XC. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-51 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-51 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KS495 KS500 AST7XC 2 Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

PNEUMATIKUS SZEGEZŐGÉP

PNEUMATIKUS SZEGEZŐGÉP 559222-52H D51238 2 3 PNEUMATIKUS SZEGEZŐGÉP Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ 559022-82 H DW006 2 3 AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ DW006 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű

Részletesebben

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KC9036 KC9039 559222-27 H

www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. KC9036 KC9039 559222-27 H www.blackanddecker.com A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-27 H KC9036 KC9039 2 3 4 AKKUS CSAVAROZÓGÉP, CSUKLÓS FOGANTYÚVAL KC9036/KC9039 SZÍVBŐL GRATULÁLUNK Önnek, hogy a Black

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559002-89H KX2000K

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559002-89H KX2000K www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559002-89H KX2000K MAGYAR HŐLÉGFÚVÓ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK új Black & Decker termékéhez. Figyelmesen ol-vassa el a biztonsági tudnivalókat

Részletesebben

533444-95 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW902 DW904 DW906 DW908

533444-95 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW902 DW904 DW906 DW908 533444-95 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW902 DW904 DW906 DW908 N093443 1. ábra f 2. ábra (OCT10) Copyright DEWALT e g h g a 3. ábra h d b c 2 AKKUMULÁTOROS LÁMPA DW902, DW904,

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-29 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KA89E 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

DWE74912 típusú, erős igénybevételre készült asztalifűrész-állvány

DWE74912 típusú, erős igénybevételre készült asztalifűrész-állvány 1. ábra MAGYAR DWE74912 típusú, erős igénybevételre készült asztalifűrész-állvány FIGYELMEZTETÉS: Bármely tartozék használata előtt saját biztonsága érdekében olvassa el az asztali fűrész használati útmutatóját.

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu BDCS361 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker gyártmányú

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533224-74 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült PD1200AV. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533224-74 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült PD1200AV. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533224-74 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PD1200AV 2 3 4 5 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön BLACK+DECKER,

Részletesebben

HP126F4 HP128F4 HP146F4 HP148F4 HP186F4 HP188F4. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott.

HP126F4 HP128F4 HP146F4 HP148F4 HP186F4 HP188F4. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-27 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu HP126F4 HP128F4 HP146F4 HP148F4 HP186F4 HP188F4 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű

Részletesebben

PD1080 PD1202. www.blackanddecker.eu. Kezelési útmutató a hátlapon. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott.

PD1080 PD1202. www.blackanddecker.eu. Kezelési útmutató a hátlapon. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. Kezelési útmutató a hátlapon A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533224-09 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu PD1080 PD1202 MAGYAR Rendeltetésszerű

Részletesebben

www.blackanddecker.eu VB1600 VB1630 VB1710 VB1740 VB1820 VB1850 VB2050 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott.

www.blackanddecker.eu VB1600 VB1630 VB1710 VB1740 VB1820 VB1850 VB2050 A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. www.blackanddecker.eu A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 502333-51 H VB1600 VB1630 VB1710 VB1740 VB1820 VB1850 VB2050 2 3 4 5 6 7 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

502333-92 H - (00/05) D25840

502333-92 H - (00/05) D25840 502333-92 H - (00/05) D25840 2 3 4 5 BONTÓKALAPÁCS Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés és innováció

Részletesebben

533444-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082

533444-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082 533444-23 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW082 1 2 4 3 A 2 7 5 6 B 8 C 3 1 D 4 LÉZERES FÜGGŐINGA DW082(K) Gratulálunk! Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunknak,

Részletesebben

533444-63 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DC509 DC519

533444-63 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DC509 DC519 533444-63 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DC509 DC519 3 2 1 4 5 6 7 A 2 8 7 9 6 B C 2 4 3 D 3 KÉZILÁMPA Gratulálunk! Köszönjük, hogy DEWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk,

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-23 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-23 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GKC1817L 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-29 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KA89E 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Szívből gratulálunk

Részletesebben

DW650 DW650E 559022-69 H

DW650 DW650E 559022-69 H 559022-69 H DW650 DW650E 2 3 4 5 TÍPUSÚ SZALAGCSISZOLÓGÉP DW650/DW650E (A FÉMLEMEZBURKOLATTAL EGYÜTT) Műszaki adatok DW650 DW650E Feszültség V 230 230 Meghajtó teljesítmény W 1010 1100 A szalag gyorsasága

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS GIPSZKARTON CSAVAROZÓ (AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL) DC520N

AKKUMULÁTOROS GIPSZKARTON CSAVAROZÓ (AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL) DC520N 533444-75 H DC520N 4 3 5 6 7 2 1 8 8 9 10 2 3 18 17 13 12 14 15 16 2 3 2 1 4 19 1 3 AKKUMULÁTOROS GIPSZKARTON CSAVAROZÓ (AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL) DC520N Gratulálunk, hogy DEWALT terméket választott!

Részletesebben

AKKUS SAROKCSISZOLÓGÉP

AKKUS SAROKCSISZOLÓGÉP 502333-06 H DC410 2 3 4 AKKUS SAROKCSISZOLÓGÉP Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

559022-12 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DW443

559022-12 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DW443 559022-12 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapján készült DW443 1. ábra a c j b i g h f e d l 2. ábra 3. ábra h k b 2 2 4. ábra f o 5. ábra e d g 3 6. ábra n h m 7. ábra 4 EXCENTER CSISZOLÓ DW443

Részletesebben

502333-73 H - (00/05) DC600

502333-73 H - (00/05) DC600 502333-73 H - (00/05) DC600 2 3 4 AKKUMULÁTOROS FÚRÓ/CSAVAROZÓ DC600 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék fejlesztés

Részletesebben

DW738 559088-11H DW739

DW738 559088-11H DW739 DW738 559088-11H DW739 2 3 4 5 6 SZALAGFŰRÉSZGÉP Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-56 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült RS890. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-56 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült RS890. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-56 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu RS890 2 Rendeltetésszerű használat BLACK+DECKER fűrésze fa, műanyag

Részletesebben

AKKUS FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ

AKKUS FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ 559222-42H DW934 2 3 4 AKKUS FÉMVÁGÓ KÖRFŰRÉSZ SZÍVBŐL GRATULÁLUNK Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

8 10 12MM 600N 16MM 800N

8 10 12MM 600N 16MM 800N 559022-56H DW876 0 8 9 8 6MM 300N 10 10MM 500N 12MM 600N 16MM 800N 20MM 1000N 1 3 15 5 2 14 4 6 9 12 11 16 13 7 A 2 B 11 17 96 110 C 12 3 8 9 3 3 17 18 D1 D2 19 24 8 23 0 6MM 300N 10MM 500N 12MM 600N 16MM

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-35 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-35 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-35 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu ORB48 2 3 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker orb-it

Részletesebben

KW750. www.blackanddecker.eu. w:\2012\black_and_decker_ Gmb\BLACK_AND_DEC- KER\00191931_KSTR8_HU\ DTPdata\HU\Korektury\

KW750. www.blackanddecker.eu. w:\2012\black_and_decker_ Gmb\BLACK_AND_DEC- KER\00191931_KSTR8_HU\ DTPdata\HU\Korektury\ w:\2012\black_and_decker_ Gmb\BLACK_AND_DEC- KER\00191931_KSTR8_HU\ DTPdata\HU\Korektury\ A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-27 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült

Részletesebben

533223-15 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FMC700

533223-15 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FMC700 533223-15 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült FMC700 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Stanley Fat Max munkalámpáját világítás céljára terveztük. A szerszám professzionális

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS KARDFŰRÉSZ

AKKUMULÁTOROS KARDFŰRÉSZ 522101-61 H DC305 2 3 4 AKKUMULÁTOROS KARDFŰRÉSZ Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, állandó termék fejlesztés és innováció

Részletesebben

DC021 DC022 533444-90 H

DC021 DC022 533444-90 H 533444-90 H DC021 DC022 Ábra 1 DC021 b a d g f c d e DC022 b a d g f c d e Ábra 2 h j o n i m 2 Ábra 3 Ábra 4 DC022 GB DC022 QW l k Ábra 5 A B 3 Ábra 6 n n o Ábra 7 h 4 NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUS / VEZETÉKES

Részletesebben

533224-73 H. Fordítás az angol eredetiből KA199. www.blackanddecker.eu

533224-73 H. Fordítás az angol eredetiből KA199. www.blackanddecker.eu 533224-73 H Fordítás az angol eredetiből www.blackanddecker.eu KA199 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön BLACK+DECKER KA199 típusú excentercsiszolóját fa, fémek, műanyagok és festett felületek csiszolására

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-41 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-41 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-41 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu FSM1630 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker

Részletesebben

DV4810N DV6010N DV7210N DV9610N DV9610AN DV1210N. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott.

DV4810N DV6010N DV7210N DV9610N DV9610AN DV1210N. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-14 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu DV4810N DV6010N DV7210N DV9610N DV9610AN DV1210N 2 3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533223-66 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu BDCS361 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker gyártmányú

Részletesebben

GT5050 GT5055 GT5560 GT6060. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H

GT5050 GT5055 GT5560 GT6060. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 533222-68 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 2 Rendeltetésszerű használat Szívből

Részletesebben

AKKUS SPECIÁLFŰRÉSZ. Szívből gratulálunk. Műszaki adatok. A gép leírása (A ábra) Elektromos biztonság. Velejáró tartozékok

AKKUS SPECIÁLFŰRÉSZ. Szívből gratulálunk. Műszaki adatok. A gép leírása (A ábra) Elektromos biztonság. Velejáró tartozékok 502333-05 H DC380 2 3 AKKUS SPECIÁLFŰRÉSZ Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű termékeket kínálunk

Részletesebben

KC9006 AS600. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-25 H

KC9006 AS600. www.blackanddecker.eu. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-25 H A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 559222-25 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu KC9006 AS600 A B C D 2 Rendeltetésszerű használat Az Ön Black

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-74 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült TLD100. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-74 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült TLD100. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem ajánlott. 567000-74 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu TLD100 2 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Black & Decker hőszivárgás

Részletesebben

DC210 DC212 DC213 522101-65 H

DC210 DC212 DC213 522101-65 H 522101-65 H DC210 DC212 DC213 2 3 4 AKKUMULÁTOROS FÚRÓKALAPÁCS DC210/DC212/DC213 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmánya mellett döntött. Hosszú évek tapasztalata, sok termék

Részletesebben

533222-46 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW088

533222-46 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW088 533222-46 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DW088 8 11 5 4 7 9 6 3 2 1 10 A 2 12 10 B 8 13 14 C1 3 8 9 14 C2 15 C3 4 16 C4 D 5 E 24 17 18 30 28 25 20 F 19 22 21 23 6 29 26 27 31 G

Részletesebben