Ne csak nézz, láss is!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ne csak nézz, láss is!"

Átírás

1 A változat 1. ISMÉTLÉS MIT TANULTÁL EDDIG? 1. Ne csak nézz, láss is! a) Karikázd be a szólás igéit! b) Állapítsd meg az igék ragozását, módját, idejét! c) Írd be a táblázatba az igék jelen idejű, határozott ragozású alakjait! SZÁM SZEMÉLY NÉZ LÁT EDZ Egyes Többes Dolgozni csak pontosan, szépen a) Pótold a hiányzó szóalakokat! b) Címkézd meg a táblázatot! SZÓFAJ ALAPSZÓ E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3. dolgozni pótolnotok 7 pont 3. Aki keres, talál a) Képezz a keres igéből különböző igefajtákat a táblázatnak megfelelően! cselekvő műveltető gyakorító IGEFAJTÁK EGYES SZÁM, 3. SZEMÉLY, ÁLTALÁNOS RAGOZÁS Kijelentő mód Felszólító mód

2 b) Keress két olyan igekötőt, amelyekkel határozott ragozásban használjuk a keres igét! Írj velük egy-egy példamondatot egyes szám első személyben! c) Milyen szófajú a keresett szó az alábbi mondatokban? Zoli többször is keresett, de nem talált otthon. A hosszasan keresett pénz végül megkerült. KÉRDÉS SZÓFAJ 6 pont 4. Nem mindegy! Írj egy-egy mondatot az alábbi szavakkal! bojt bolyt 5. Gyűjtsd ki a szólásokból a főneveket és a mellékneveket, és írd a megfelelő csoportba! Olcsó húsnak híg a leve. Ki szelet vet, vihart arat. Közös lónak túros a háta. Ne igyál előre a medve bőrére. Két dudás nem fér meg egy csárdában. A harag rossz tanácsadó. Jobb félni, mint megijedni. FŐNÉV Ø TOLDALÉKKAL FŐNÉV TOLDALÉKKAL MELLÉKNÉV Ø TOLDALÉKKAL MELLÉKNÉV TOLDALÉKKAL 7 pont

3 6. Képezz mellékneveket az alábbi képzőkkel! -es: -beli: -ékeny: -etlen: 4 pont 7. Írd le helyesen az összeolvadt tulajdonneveket! SZÉCHENYIUTCA, VELENCEITÓ, ÁRPÁDHÍD, JÁNOSHEGY, KŐSZEGIHEGYSÉG 8. Sárga csekk Írd le a számot betűvel! Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! Jellemezd minden tanult szófaji tulajdonságukkal a közmondás megadott szavait! ma: megtehetsz: ne: halaszd: holnapra:

4 10. Aki á-t mond, mondjon b-t is! Te is írj egy olyan közmondást (vagy találj ki egy olyan mondatot), amelyben vonatkozó névmás szerepel! _ 11. Tégy rendet a névmások között, írd mindegyiket a megfelelő helyre! amit magunk mindenki ezek egymásnak ki valamikor tiétek SZEMÉLYES KÉRDŐ KÖLCSÖNÖS VONATKOZÓ VISSZAHATÓ BIRTOKOS ÁLTALÁNOS HATÁROZATLAN MUTATÓ 9 pont 12. Keresd meg a partikulát és karikázd be! Meghívtak, de nem mentem el! De nem ám! 13. Aki mer, az nyer. Töltsd ki a táblázat hiányzó mezőit! FŐNÉVI IGENÉV FOLYAMATOS MELÉKNÉVI IGENÉV nyer nyert nyerve tölt töltendő 7 pont 14. Hű, de elfáradtam! Miért kell vesszőt tennünk ebben az estben a hű után? Milyen szófajú? összesen: 60 pont

5 B változat 1. ISMÉTLÉS MIT TANULTÁL EDDIG? 1. Jut is, marad is. a) Karikázd be a szólás igéit! b) Állapítsd meg az igék ragozását, módját, idejét! c) Írd be a táblázatba az igék jelen idejű, általános ragozású alakjait! SZÁM SZEMÉLY JUT MARAD PEDZ Egyes Többes Ki dolgozni nem szeret, nem érdemel kenyeret. a) Pótold a hiányzó szóalakokat! b) Címkézd meg a táblázatot! SZÓFAJ ALAPSZÓ E/1. E/2. E/3. T/1. T/2. T/3. dolgozni érdemelnünk 7 pont 3. Ahová nem tettél, ott ne keress! a) Képezz a keres igéből különböző igefajtákat a táblázatnak megfelelően! EGYES SZÁM, 3. SZEMÉLY, HATÁROZOTT RAGOZÁS IGEFAJTÁK Kijelentő mód Feltételes mód cselekvő műveltető gyakorító

6 b) Keress két olyan igekötőt, amelyekkel általános ragozásban használjuk a keres igét! Írj velük egy-egy példamondatot egyes szám második személyben! c) Milyen szófajú a keresett szó az alábbi mondatokban? A keresett személy hamar megkerült. Ádám tegnap keresett, de hiába. KÉRDÉS SZÓFAJ 6 pont 4. Nem mindegy! Írj egy-egy mondatot az alábbi szavakkal! hal hall 5. Gyűjtsd ki a szólásokból a főneveket és mellékneveket, és írd a megfelelő csoportba! Kis patakból lesz a folyó. Farkasnak farkas a kölyke. Más tollával ne ékeskedj. Sötétben minden tehén fekete. Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Csalánba nem üt a mennykő. Nagyobb a füstje, mint a lángja. FŐNÉV Ø TOLDALÉKKAL FŐNÉV TOLDALÉKKAL MELLÉKNÉV Ø TOLDALÉKKAL MELLÉKNÉV TOLDALÉKKAL 7 pont

7 6. Képezz mellékneveket az alábbi képzőkkel! -i: -nyi: -ékony: -atlan: 4 pont 7. Írd le helyesen az összeolvadt tulajdonneveket! BATTHYÁNYTÉR, ANDRÁSSYÚT, RÁKÓCZIHÍD, ZALAIDOMBSÁG, EÖTVÖSLORÁNDTUDOMÁNYEGYETEM 8. Sárga csekk Írd le a számot betűvel! Aki egyszer hazudni mer, többet hitelt nem érdemel! Jellemezd minden tanult szófaji tulajdonságukkal a közmondás megadott szavait! egyszer: többet: hitelt: nem: érdemel:

8 10. Nem mind arany, ami fénylik. Te is írj egy olyan közmondást (vagy találj ki egy olyan mondatot), amelyben vonatkozó névmás szerepel! 11. Tégy rendet a névmások között, írd mindegyiket a megfelelő helyre! akinek azt egymástól magad senki valahol tiétek mi SZEMÉLYES KÉRDŐ KÖLCSÖNÖS VONATKOZÓ VISSZAHATÓ BIRTOKOS ÁLTALÁNOS HATÁROZATLAN MUTATÓ 9 pont 12. Keresd meg a partikulát és karikázd be! Biztos vagyok benne, hiszen a saját szememmel láttam. Hiszen te is ott voltál. 13. Aki sokat ígér, keveset ad. Töltsd ki a táblázat hiányzó mezőit! FŐNÉVI IGENÉV FOLYAMATOS MELÉKNÉVI IGENÉV ígér ígérendő ad adott adva 7 pont 14. Jaj, de sokat írtam! Milyen szófajú a jaj? Miért kell vesszőt tennünk utána? összesen: 60 pont

9 A változat 2. SZÓKAPCSOLATOK, SZÓSZERKEZETEK, SZINTAGMÁK 1. Írj minél több bővítményt az igéhez! olvasott 2. Szöget ütött a fejébe. a) Melyik fő mondatrészhez kapcsolódnak a bővítmények a szólásban? Karikázd be! b) Ábrázold a tanult módon a bővítmények kapcsolódását az alaptaghoz! c) Írj két alárendelő szintagmát a szólásból! d) Mely szó nem vett részt a szintagmákban? Milyen szófajú? e) Mit jelent ez a szólás? 7 pont 3. Keresd a szintagmákat! A három fáradt, de kitartó vándor sűrű, sötét erdőkön át ballagott. a) Írj ki két mellérendelő szintagmát! b) Ábrázold!

10 c) Írj ki egy alárendelő szintagmát! d) Ábrázold! 4. Mire gondoltunk? az összekapcsolódó tagok egyenrangúak kettőnél több tagja is lehet kötőszó nélkül is létrejöhet mellérendelés öt fajtája van: kapcsolatos, ellentétes, választó, következtető, magyarázó Megoldás: 5. Állapítsd meg, hogy a következő mondat milyen szintagmacsoportra ad példát! A tanárok kedvelik a nagyon szorgalmasan tanuló diákokat. _ Megállapításodhoz rajzolj szemléletes ábrát! 2 pont 6. A jó, a rossz és a csúf Keress olyan könyv- vagy filmcímeket, amely egyben szintagmasor is!

11 7. Milyen bővítményekkel bővíthető az alárendelő szintagmák alaptagja? Írj az irányítós szintagma néhány fajtájára egy-egy példát! (Ne feledd: Segít a rákérdezés!) 4 pont 8. Címkézd meg a táblázatot! Írd a tetejére, melyikben vannak VISZONYSZÓS SZÓSZERKEZETEK, melyikben SZINTAGMÁK, és hol vannak a VISZONYSZÓS SZÓKAPCSOLATOK! füle mögött füst alatt egy füst a hátából több is nem tesz a füle a szájára Milyen szólásokat szedtünk szét? Rakj össze legalább két szólást! lakatot tesz szíjat hasít veszett Mohácsnál vaj van 9. Keress szintagmákat az alábbi szólásokban! Írj legalább négy példát! Körmére ég a dolog. Nem tesz lakatot a szájára. Rossz fát tett a tűzre. A kákán is csomót keres. Fejébe szállt a dicsőség. ALAPTAG BŐVÍTMÉNY Magyarázd meg a fentiek közül két szólás jelentését! Jelöld a) és b) betűvel a választott szólásokat! a) b) 6 pont összesen: 40 pont

12 B változat 2. SZÓKAPCSOLATOK, SZÓSZERKEZETEK, SZINTAGMÁK 1. Írj minél több bővítményt az igéhez! elfutottam 2. Nem tesz lakatot a szájára. a) Melyik fő mondatrészhez kapcsolódnak a bővítmények a szólásban? Karikázd be! b) Ábrázold a tanult módon a bővítmények kapcsolódását az alaptaghoz! c) Írj két alárendelő szintagmát a szólásból! d) Mely szó nem vett részt a szintagmákban? Milyen szófajú? e) Mit jelent ez a szólás? 7 pont 3. Keresd a szintagmákat! A bátor, de kimerült királyfi ment, mendegélt sötét erdőkön és réteken keresztül. a) Írj ki két mellérendelő szintagmát! b) Ábrázold!

13 c) Írj ki egy alárendelő szintagmát! d) Ábrázold! 4. Mire gondoltunk? mindig két tagból áll: alaptagból és bővítményből egy alaptaghoz több bővítmény is kapcsolódhat a bővítmények fajtái: kötött bővítmények (vonzatok), szabad bővítmények Megoldás: 5. Állapítsd meg, hogy a következő mondat milyen szintagmacsoportra ad példát! Nem feledem ezt a minden elképzelést felülmúló kirándulást. _ Megállapításodhoz rajzolj szemléletes ábrát! 2 pont 6. A jó, a rossz és a csúf Keress olyan könyv- vagy filmcímet, amely egyben szintagmasor is!

14 7. Milyen bővítményekkel bővíthető az alárendelő szintagmák alaptagja? Írj az irányítós szintagma néhány fajtájára egy-egy példát! (Ne feledd: Segít a rákérdezés!) 4 pont 8. Címkézd meg a táblázatot! Írd a tetejére, melyikben vannak VISZONYSZÓS SZÓSZERKEZETEK, melyikben SZINTAGMÁK, és hol vannak a VISZONYSZÓS SZÓKAPCSOLATOK! valaki felett viszi el ver föl a fején a garast a dolog nem viszi Milyen szólásokat szedtünk szét? Rakj össze legalább két szólást! fogához veri pálcát tör viszi el szárazon nagy port körmére ég vaj van 9. Keress szintagmákat az alábbi szólásokban! Írj legalább négy példát! Nyakába veszi a várost. Szedi a sátorfáját. Rázza a rongyot. Köti az ebet a karóhoz. Nem teszi ki az ablakba. ALAPTAG BŐVÍTMÉNY Magyarázd meg a fentiek közül két szólás jelentését! Jelöld a) és b) betűvel a választott szólásokat! a) b) 6 pont összesen: 40 pont

15 A változat 3. A MONDATTAN ALAPJAI, AZ ÁLLÍTMÁNY, AZ ALANY ÉS A TÁRGY 1. Melyik mondatrészre gondoltunk? Az ige a mondatban mindig ez a mondatrész. (Dolgozatot írunk.) Az igén kívül a névszók (főnév, melléknév, számnév, névmás) is lehetnek e mondatrészek, de ezek nem tudják kifejezni azt az öt nyelvtani jelentést, amely az igékre jellemző (idő, mód, szám, személy, tárgyhatározottság). Ezért ilyenkor melléjük áll egy segítő ige. Ezt az igét segédigének nevezzük. A segédige viszonyszó, a névszóval együtt viszonyszós szószerkezetet alkot. Segédigei szerepet általában a létige szokott vállalni. Ilyenkor a névszó+segédige a mondat központja. (Ügyes legyél a dolgozatíráskor!) Megoldás: 2. Írj 1-1 mondatot a megadott állítmányi típusokkal! NÁI: IÁN: NÁØ: 3 pont 3. Írj a mai napodról egy mondatot, melyben halmozott igei állítmány szerepel! 2 pont 4. Az alanyt is lehet halmozni. Ilyenkor az alanyok mellérendelő szintagmát alkotnak. Rajzold meg az alábbi mondatok ágrajzát! Anna és Ádám felel. Anna vagy Ádám fog felelni. 2 pont

16 5. Figyeld meg az alanyt! a) Állapítsd meg az alany fajtáját és szófaját a következő közmondásokban! b) Milyen szófajú volt eredetileg az aláhúzott szó? SZÓLÁS, KÖZMONDÁS AZ ALANY FAJTÁJA AZ ALANY SZÓFAJA A kutya ugat, a karaván halad. Mindenki a maga bőrét viszi a vásárra. Suszter maradjon a kaptafánál! Jó az okos a háznál. Jóból is megárt a sok. A nincs nagy úr. Magasról nagyobbat esik az ember Keresd a tárgyat! a) Milyen szófajok töltik be a tárgy szerepét a következő mondatokban? Írd az első vonalra! Rizst vagy krumplit kérsz a húshoz? Ne piszkáld az orrod! Ezt azonnal fejezd be! Egyet mondok, kettő lesz belőle! Karikázd be az igent vagy a nemet! b) Melyik tárgy kakukktojás? Miért lóg ki a sorból? c) Iránytárgy vagy eredménytárgy van a fenti mondatokban? Írd a második vonalra! 12 pont 7. Mit jelent az ábra? a) Magyarázatodban használj főnévi igenevet is! b) Milyen mondatrész szerepét tölti be a főnévi igenév? 8. Foglald mondatba a zöldséges szót úgy, hogy az alany szerepét töltse be! 2 pont

17 9. Játék azonos alakú szavakkal Építsd bele egy mondatba a szemét szónak kétféle jelentésű alakját! (pl.: Az angol követ követ tör.) 10. Mi a hiba? Javítsd! 2 pont A kőszívű ember fiai Jókai Mór művei. 11. Keresd az ábráját! Írd föléjük a mondat betűjelét! a) A fiúk focizni és kosarazni akartak. b) Szeretném megnézni a filmet! c) Jó volt zenét hallgatni. Á Á T T T T A T T Á 3 pont 12. Elemezd a mondatokat, és készítsd el az ágrajzukat! a) Szeretnék mindent tudni! b) Muszáj megoldanotok a feladatokat! c) Rizst vagy salátát lehet enni a húshoz. 6 pont összesen: 50 pont

18 B változat 3. A MONDATTAN ALAPJAI, AZ ÁLLÍTMÁNY, AZ ALANY ÉS A TÁRGY 1. Melyik mondatrészre gondoltunk? A mondatban főnév vagy főnévi értékű szó lehet. A főnévi értékű szófaj a főnevet helyettesítő névmás, a főnévi igenév, valamint az alkalmilag főnévvé vált melléknevek, számnevek, melléknévi igenevek vagy mondatszók. Segít a felismerésében, ha megfigyeled az alakját, vagyis azt, hogy milyen toldalékokat kaphat. Ebben a mondatrészi szerepben jellemző a főnév alakjára, hogy: alanyesetben van (A nap süt.) lehetnek rajta jelek: a többes szám jele (Szaladnak a napok.) A főnevet helyettesítő névmások ugyanezeket a toldalékokat vehetik fel: Kiáltott valaki. A főnévi igenév nem kaphat főnévi toldalékokat, viszont e mondatrészként megkaphatja a rá jellemző személyragokat: Sietned kell. Személyrag nélkül általános jelentése van, mindenkire vonatkozik: Nem illik puskázni. Megoldás: 2. Karikázd be az állítmányra igaz állítás betűjelét! a) A mondat központi része. b) A többi mondatrészi szerep hozzá kapcsolódik. c) Önállóan is alkothat mondatot. d) Fő szófaja az ige. e) Névszók nem lehetnek állítmányok. f) Lehet bővítmény az állítmány is. g) Sohasem lesz bővítmény. h) Dupla aláhúzással jelöljük és Á a jele. i) Nem kell aláhúzni, mert fő rész a mondatban. 9 pont 3. Jelöld a szokott módon az állítmányokat! Írd a vonalra, hogy milyen szófajú az állítmány! Minden szentnek a maga keze felé hajlik a keze. Hamar munka ritkán jó. Nincsen rózsa tövis nélkül. A szorgalom hatalom. A könyvek néma mesterek. 10 pont

19 4. Írj a mai napodról egy mondatot, melyben halmozott igei állítmány szerepel! 2 pont 5. Keresd a tárgyat! a) Milyen szófajok töltik be a tárgy szerepét a következő mondatokban? Írd az első vonalra! Tortát vagy sós süteményt készített a cukrász? Ne izgasd magad! A szüleink sokat dolgoznak értünk. Kérem a következőt! Bárkit hozhatsz magaddal! Ne felejtsd el ezeket! Egy jajt sem lehetett hallani! b) Melyik tárgy kakukktojás? Miért lóg ki a sorból? c) Iránytárgy vagy eredménytárgy van az első két mondatban? Írd a második vonalra! 13 pont 6. Mit jelent az ábra? a) Magyarázatodban használj főnévi igenevet is! b) Milyen mondatrész szerepét tölti be a főnévi igenév? 2 pont 7. Foglald mondatba a gyümölcsös szót úgy, hogy az alany szerepét töltse be! 8. Játék azonos alakú szavakkal Építsd bele egy mondatba a nevet szónak kétféle jelentésű alakját! (pl.: Az angol követ követ tör.) _ 2 pont

20 9. Hol a hiba? Javítsd! A Tót atyafiak Mikszáth Kálmán művei. 10. Keresd az ábráját! Írd föléjük a mondat betűjelét! a) Kakaót vagy teát kérsz? b) Én nem szeretném megoldani a feladatot. c) Fontos volt készülnötök. Á A A Á T T Á T ~ T 3 pont 11. Elemezd a mondatokat, és készítsd el az ágrajzukat! a) Zoli elfelejtett körzőt és vonalzót hozni. b) Szeretnék ötöst kapni! c) Elkezdték a dalt énekelni. 6 pont összesen: 50 pont

21 A változat 6. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 1. Magyarázd meg a fogalmakat 2-2 mondatban! média: hideg média: CD: giccs: reklám: 10 pont 2. Mutasd be a rádió történetét 9-10 összefüggő mondatban! A bemutatás során említsd a legfontosabb neveket és évszámokat! 10 pont

22 3. Sorolj fel vázlatpontokba szedve 3 előnyt és 3 hátrányt a reklámokra vonatkozóan! ELŐNY HÁTRÁNY 6 pont 4. Nevezd meg a médiumok két fő csoportját és azok alcsoportjait! Hozz mindegyikre egyegy példát! 7 pont 5. A média melyik formájához kapcsolódnak az alábbi fogalmak, nevek? Tihanyi Kálmán: BBC: ARPANET: 3 pont 6. Képzeld el, hogy interneten egy pizza házhozszállításához adsz le rendelést. Mik felelnek meg a valóságban az alábbi kommunikációs tényezőknek? adó: vevő: üzenet: csatorna: kód: _

23 7. Fogalmazz meg két tényezőt, amiben különbözik a tömegkommunikáció a kommunikáció egyéb fajtáitól! 4 pont összesen: 4

24 B változat 6. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 1. Magyarázd meg a fogalmakat 2-2 mondatban! marketing: forró média: www: manipuláció: web2: 10 pont 2. Mutasd be a televízió történetét 9-10 összefüggő mondatban! A bemutatás során említsd a legfontosabb neveket és évszámokat! 10 pont

25 3. Sorolj fel vázlatpontokba szedve 3 előnyt és 3 hátrányt a rádióra vonatkozóan! ELŐNY HÁTRÁNY 6 pont 4. Milyen eszközökkel befolyásolják közönségüket a reklámok? Sorolj fel legalább 6-ot! 6 pont 5. A média melyik formájához kapcsolódnak az alábbi fogalmak, nevek? Johannes Gutenberg: Thomas Edison: Tim Berners-Lee: 3 pont 6. Képzeld el, hogy interneten mozijegyet rendelsz egy hétvégi előadásra. Mik felelnek meg a valóságban az alábbi kommunikációs tényezőknek? adó: vevő: üzenet: csatorna: kód: _

26 7. Mi az az öt szempont, amit feltétlenül végig kell gondolni a különböző médiákban való tájékozódás folyamán? Öt rövid kérdés megfogalmazásával oldd meg a feladatot! összesen: 4

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával!

1. Mik a szófajok elkülönítésének általánosan elfogadott három szempontja? 2. Töltsd ki a táblázatot az alapszófajok felsorolásával! Kedves 3.A osztály! A dolgozathoz való gyakorlás elősegítése érdekében küldök egy feladatsort, melyhez megoldókulcsot is csatoltam. Csütörtökön megtaláltok az iskolában, ha bármi kérdésetek van, tudunk

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

MORFOLÓGIAI FELÉPÍTÉS

MORFOLÓGIAI FELÉPÍTÉS A SZÓÖSSZETÉTEL SZÓÖSSZETÉTEL Két vagy több szóalak összekapcsolásával hozunk létre új lexémát Tudatos szóalkotás és véletlenszerű keletkezés Létrejöttüket nemcsak szintaktikai szabályok, hanem szemantikai,

Részletesebben

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

A szófajok rendszere

A szófajok rendszere A szófajok rendszere Az egy szófajcsoportba tartozás szempontjai: hasonló jelentéskör, azonos alaki viselkedés (toldalékolhatóság), azonos mondatbeli szerep I. Alapszófajok: Valódi alapszófajok - Jelentés

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu

Nagy Erika. Nyelvtanból Ötös. A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak. www.magyarnyelvtan.hu Nagy Erika Nyelvtanból Ötös A magyar nyelvtan érthetően kicsiknek és nagyoknak www.magyarnyelvtan.hu 1 Tartalom 1. Alapfogalmak...6 2. Szófajok...13 3. Névszó......14 4. Főnevek...16 5. Melléknevek...26

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Kedd, február 01. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P043A10311* TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Kedd, 2005. február 01. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGA 8. ÉVFOLYAM Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12. Tel.: (+36-46) 560-458, 560-459, 560-583, Fax: (+36-46) 560-582 E-mail: fenyi@jezsuita.hu Honlap: www.jezsu.hu A JECSE Jesuit

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév 10 A főnevek neme 10 A főnevek többes száma 14 A főnév a mondatban 16 Gyakorlatok 17 A főnév szószerkezetekben 20 A névelő 21 Gyakorlatok 26 A hangsúlytalan mutató névmással álló főnév 28 A birtokos

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23.

Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. Felvételi előkészítő Magyar nyelv 2008. január 23. A dinoszauruszok királya nem vágtázott Élet és tudomány, 2002/12. (BBC News) A félelmetes Tyrannosaurus rex látókörébe került zsákmányállatoknak jó esélyük

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A főnév 11 Kis és nagy kezdőbetűk 11 A főnevek neme 12 A főnevek többes száma 13 Nem megszámlálható főnevek 15 Csak többes számban használatos főnevek 16 Foglalkozások 17 Címek, rangok,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése május 29., hétfő / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése május 29., hétfő / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P061A10311* TAVASZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2006. május 29., hétfő / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P042A10311* ŐSZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Péntek, 2004. augusztus 27. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Szombat, május 29. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P041A10311* TAVASZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Szombat, 2004. május 29. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei

Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól. A hangok találkozásának szabályszerűségei Nyelvtan összefoglaló 5. o.-tól A hangok találkozásának szabályszerűségei Hangtörvények Magánhangzók: - 14 magánhangzó van - Képzésükkor a levegő akadály nélkül távozik a szájüregből - Önmagukban is alkothatnak

Részletesebben

SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS

SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS Demény Piroska Szilágyi Mária SZÓFAJOK JÁTÉKOS NYELVI FELADATOK 1. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS KOLOZSVÁR, 2011 Válogatás a szerzők Szavak kincsesháza című nyelvi feladatgyűjteményéből Véleményezte Dr.

Részletesebben

Európai Gazdasági és Monetáris Unió

Európai Gazdasági és Monetáris Unió 2 P122-A103-1-1 P122-A103-1-1 3 Melléklet az 1. feladatlaphoz Európai Gazdasági és Monetáris Unió 1. Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió, vagy egyszerűbben Gazdasági és Monetáris Unió (EGMU vagy GMU)

Részletesebben

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök

Magyar nyelv 6. osztály. Főbb témakörök Magyar nyelv 6. osztály Főbb témakörök 1) Szófaj fogalma 2) Ige, főnév, melléknév, számnév, névmás definíciója; igenevek, határozószók, viszonyszók fogalma 3) Szófajok felismerése 4) Átalakítás jelen időből

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI OROSZ NYELV 9. ÉVFOLYAM ÍRÁS OLVASÁS a cirill-betűs írás és olvasás elsajátítása NYELVANI ISMERETEK a főnevek neme személyes névmások (ragozással) birtokos névmások (csak

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2015. november 25. Témaválasztás házi dolgozatra (ע "ו ( igeragozás Ismétlés: Mondatok: Arnold & Choi 5. rész A mondat belső

Részletesebben

SZÓFAJOK. Összefoglalás

SZÓFAJOK. Összefoglalás SZÓFAJOK Összefoglalás ALAPSZÓFAJOK IGE : olvas, tanul, villámlik, megy, gondol, ígér FŐNÉV: asztal, jóság, jóságot, élet MELLÉKNÉV: ügyes, gonosz, jó NÉVSZÓK SZÁMNÉV: negyedik, öt, hatod, első, kevés

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő

középső o Nyelv eleje magasabban magas hátulja magasabban mély o Ajak kerekítés (labiális) rés (illabiális) o Hossz rövid hosszú Mássalhangzók o Idő Nyelvtan Nyelvi jelek o szavak (lexéma o szóelem (morféma: szótő és toldalék) o tovább bonthatók fonémákra (jelelemek) Nyelv 3 szint o hangok o szavak o mondatok o nyelvtan szintek egymásra épülésének

Részletesebben

Magyar nyelv. Munkafüzet. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Magyar nyelv. Munkafüzet. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Magyar nyelv Munkafüzet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kedves hetedikes Diák! Köszöntünk a hetedik osztályban! A magyar nyelv tantárgy tankönyvéhez készült munkafüzetet tartod

Részletesebben

2

2 1 DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXIII. DOBSONYI SÁNDOR HANGAY ZOLTÁN NAGY KATALIN SZÓFAJTANI ELEMZÉSEK Szerkesztette NAGY

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 8. rész Miért vannak a névszói mellett

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Imre Flóra Mondattan (jegyzet)

Imre Flóra Mondattan (jegyzet) Imre Flóra Mondattan (jegyzet) 1. A mondat A mondat a szöveg láncszemnyi egysége. A szöveg összefüggő mondatok sorából épül fel. Talán a legnehezebben definiálható nyelvi szint, mivel szoros összefüggésben

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. 2006. május 5., péntek / 60 perc A t a n u l ó k ó d s z á m a: Državni izpitni center *N063* MÁJUSI MÉRÉS MAGYAR NYELV ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP 006. május 5., péntek / 60 perc Engedélyezett segédeszközök: a tanuló által hozott kék vagy fekete

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra

Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY Órakeret:36 óra / Fejlesztési cél Irodalom Szövegértés, szövegfeldolgozás 9. NY :36 óra Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 11 óra A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszédhelyzet;

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály. Visontai Barnabás.

Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály. Visontai Barnabás. Rövid, összefoglaló jellegű dolgozat a magyar nyelvtan órákon tanultakról 5-6 osztály Visontai Barnabás visontai.barnabas@gmail.com Nyelvtan 5-6. osztály összefoglaló Anyanyelv, magyar nyelv A nyelvet

Részletesebben

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció

Magyar nyelvtan. 5. osztály. I. félév I. A kommunikáció Magyar nyelvtan 5. osztály I. félév I. A kommunikáció A hangsúlyozás, dallam, tempó és szünettartás szerepe a beszédben. Alapismeretek a kommunikáció tényezőiről: feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna.

Részletesebben

Magyar nyelv. Munkafüzet. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Magyar nyelv. Munkafüzet. Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Magyar nyelv Munkafüzet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kedves hetedikes Diák! Köszöntünk a hetedik osztályban! A magyar nyelv tantárgy tankönyvéhez készült munkafüzetet tartod

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog...

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog... Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek 1. a) Hány keresztnevet tudsz kiolvasni a következõ szóból? (3 pont) OLAJOSKANNA b) Húzd alá, mi a humor forrása a Romhányi József tollából származó sírfeliratban!

Részletesebben

FELADATLAP az "ÉDES ANYANYELVUNK" nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára

FELADATLAP az ÉDES ANYANYELVUNK nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára "A magyar nyelv tanítására különös gond fordítandó." KAZINCZY FELADATLAP az "ÉDES ANYANYELVUNK" nyelvhasználati verseny országos döntőjére szakképző iskolás versenyzők számára Sátoraljaújhely 2003. 1.

Részletesebben

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Tartalom Az ige alakjai 5 A., t' r za anyt es a argyas ragozas 6 K.. Jeen tö o mo'd 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37 Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Felszólító

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY. 1. FORDULÓ elérhető pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 80 elért pontszám: 1. CSEREBERE JÁTÉK 5 PONT Egy betű megváltoztatásával fejezd ki más szóval! Pl.: gyümölcs / vágya: alma-álma

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldás

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Megoldás Megoldás 1. Melyik mondat állítás a következőek közül? A: Szép idő van ma? B: A 100 szép szám. C: Minden prímszám páratlan. D: Bárcsak újra nyár lenne! Az állítás olyan kijelentő mondat, melyről egyértelműen

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Magyar nyelv 7. évfolyam TANulói munkafüzet KÉSZÍTETTÉK: Effné Nagy Zsuzsanna Gyuricza Zsolt A kiadvány KHF/4543-13/2008. engedélyszámon 2008.12.06. időponttól tankönyvi

Részletesebben

Nagy munka ez! Nem mértem én ezt azonban. Csak a cél volt előttem. (Reguly Antal)

Nagy munka ez! Nem mértem én ezt azonban. Csak a cél volt előttem. (Reguly Antal) Nagy munka ez! Nem mértem én ezt azonban. Csak a cél volt előttem. (Reguly Antal) A REGULY ANTALRÓL ELNEVEZETT MAGYAR NYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS VERSENY 2016. ÉVI FELADATAI A versenyző sorszáma: Elérhető

Részletesebben

Beszéljünk a lustaságról!

Beszéljünk a lustaságról! Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Beszéljünk a lustaságról! (feladatlap) Téma besorolás: - műveltségterület: idegen nyelvi kultúra - tantárgy: magyar mint idegen nyelv Célcsoport:

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

ÚJGENERÁCIÓS tankönyv. Magyar nyelv. szószerkezet. gondolkodás alany. reklám. jelző. állítmány. határozó. tárgy. televízió.

ÚJGENERÁCIÓS tankönyv. Magyar nyelv. szószerkezet. gondolkodás alany. reklám. jelző. állítmány. határozó. tárgy. televízió. ÚJGENERCIÓS tankönyv 7 Magyar nyelv szószerkezet reklám állítmány televízió gondolkodás alany tárgy jelző határozó eszmecsere Magyar nyelv 7. Az, hogy anyanyelvemen írok, nem fogalmazás, hanem a lélek

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. január 23.

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. január 23. Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. január 23. dinoszauruszok királya nem vágtázott Élet és tudomány, 2002/12. (BBC News) félelmetes yrannosaurus rex látókörébe került zsákmányállatoknak jó

Részletesebben

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés.

-közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. nyelvtani gyakorló 9. évfolyam 1. mi a kommunikáció? -közlés, latin eredetű szó, információt adunk és kapunk. célja: tájékoztatás, figyelemfelkeltés, érzelemkifejezés. 2. kommunikációs folyamat tényezői:

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás.

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. osztály. Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét. fogalmak, ismeretek Új tantárgyunk: az anyanyelv. Bevezetés. A beszéd és az írás. 112 Éves óraszám: 74 óra 2 óra/hét TANTÁRGYI PROGRAM 2. osztály Témakör, óraszám A beszéd és az írás 1 2. óra A hangok és a betûk A betûrend 3 5. óra A beszédhangok keletkezése A magánhangzók csoportosítása.

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET B Magyar nyelv 9. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET KÉSZÍTETTÉK: Valuska Lajos Gálosné Szűcs Emília A kiadvány KHF/1998-5/2009. engedélyszámon 2009.03.21. időponttól tankönyvi

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

Megoldások III. osztály

Megoldások III. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások III. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra

Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra Magyar nyelv és irodalom NYELVTAN TANMENET 3. osztály Készítette: Kő Nóra 2019. szeptember 2. Új tananyag feldolgozása Képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás, ellenőrzés Teljes óraszám Tanév eleji

Részletesebben

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken

ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Séta a Balaton-felvidéken ÖVEGES KÁLMÁN KOMPLEX ANYANYELVI VERSENY 2012. április 19. Kódszám: Séta a Balaton-felvidéken A Káli-medence a Balaton-felvidéken található. Honfoglaló ősünknek, Kál vitéznek őrzi a nevét. Az Árpád-korban

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. szeptember 24. Főnevek, melléknevek, névmások: az elsőéves tananyag ismétlése Tanulság és figyelmeztetés Szintaxis:

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós Az angol nyelv logikája 2 I. rész Az angol nyelv logikája 3 E könyv célja, hogy megtapasztald: nyelvet tanulni nem nehéz és a tanulás pillanata a megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi

Részletesebben

Magyar nyelv 7. 7_NY_TK_1F_2017.indd :36

Magyar nyelv 7. 7_NY_TK_1F_2017.indd :36 Magyar nyelv 7. Az, hogy anyanyelvemen írok, nem fogalmazás, hanem a lélek lélegzése, a legközvetlenebb közlés, szabad úszás, ösztön és élet. Kosztolányi Dezső Magyar nyelv Tankönyv Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz!

Felszólító mondat: A beszélő akaratának felhívó eszköze, célja, hogy a hallgató ennek megfelelően járjon el. Lehet parancs (Sorakozz! 1. tétel: A mondat fogalma. A mondat fajai a kifejezett tartalom és a beszélő szándéka szerint. A modalitás. A grammatikai forma és a funkció ellentmondása Mondat: a beszédnek elemi, láncszemnyi egysége.

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály

Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) Minimumkövetelmények irodalomból 5. osztály Minimumkövetelmények magyar nyelvből (5. osztály) HELYESÍRÁS: 1. Írása legyen rendezett, olvasható. 2. Megfelelő tempóban írjon diktálás esetén. 3. Kevés hibával másoljon 8-10 soros szöveget vagy 10-15

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Magyar nyelv 7. 7_NY_TK_1F_2017.indd :36

Magyar nyelv 7. 7_NY_TK_1F_2017.indd :36 Magyar nyelv 7. Az, hogy anyanyelvemen írok, nem fogalmazás, hanem a lélek lélegzése, a legközvetlenebb közlés, szabad úszás, ösztön és élet. Kosztolányi Dezső Magyar nyelv Tankönyv Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

A TÁRGY. A tárgy (fogalmáról, funkciójáról l. Balogh MGr. 2000: 414) elemzési szempontjai:

A TÁRGY. A tárgy (fogalmáról, funkciójáról l. Balogh MGr. 2000: 414) elemzési szempontjai: A TÁRGY A tárgy (fogalmáról, funkciójáról l. Balogh MGr. 2000: 414) elemzési szempontjai: 1. szófaja 2. alakja 3. szerkezeti felépítése 4. fajtái 5. bıvítményei I. Mintaelemzések 1. A tárgy szófaja a)

Részletesebben

1. Milyen szerkezetű mondat? Számozd meg az alábbi szövegrészlet mondatait! Majd állapítsd meg róluk, hogy milyen szerkezetű mondatok!

1. Milyen szerkezetű mondat? Számozd meg az alábbi szövegrészlet mondatait! Majd állapítsd meg róluk, hogy milyen szerkezetű mondatok! 1/A feladatlap 1. Milyen szerkezetű mondat? Számozd meg az alábbi szövegrészlet mondatait! Majd állapítsd meg róluk, hogy milyen szerkezetű mondatok! Egyszer Héraklész megszólított valakit: Asszony! Mi

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Scütörtök, február 9. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Scütörtök, február 9. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P053A10311* TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Scütörtök, 2006. február 9. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

SZÓFAJOK. Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 2. RÉSZ

SZÓFAJOK. Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 2. RÉSZ Demény Piroska Szilágyi Mária SZÓFAJOK Játékos nyelvi feladatgyűjtemény 2. RÉSZ ERDÉLYI TANKÖNYVTANÁCS KOLOZSVÁR, 2011 Válogatás a szerzők Szavak kincsesháza című nyelvi feladatgyűjteményből A szerzők

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PETER ÚJ MAGYAR NYELVTAN Osiris Kiadó Budapest, 2003 TARTALOM Előszó 13 MONDATTAN É. Kiss Katalin 1. A mondattan tárgya és alapfogalmai (Yp) 1.1. A mondattan tárgya

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK

SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK SZÁMÍTÓGÉPES NYELVI ADATBÁZISOK A MAGYARÓRÁN Sass Bálint joker@nytud.hu Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztály XVI. MANYE kongresszus Gödöllő, 2006. április 10-12.

Részletesebben

3. VASÚTON A MONDATOKKAL 10 PONT

3. VASÚTON A MONDATOKKAL 10 PONT ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 3. OSZTÁLY 1. FORDULÓ elérhető pontszám: név 92 elért pontszám: 1. TITKOS NYELV? 8 PONT Tanszereid nevét jelekkel látod. Találd ki, melyekre gondoltunk, és írd a vonalakra!

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV. ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS az alacsonyabb követelményszintű alkalmazott képzési program 6.

Državni izpitni center MAGYAR NYELV. ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS az alacsonyabb követelményszintű alkalmazott képzési program 6. A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N17113921* 6. osztály MAGYAR NYELV ORSZÁGOS TUDÁSFELMÉRÉS az alacsonyabb követelményszintű alkalmazott képzési program 6. osztályában 2017. május 4., csütörtök

Részletesebben

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN

E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN E. KISS KATALIN - KIEFER FERENC - SIPTAR PÉTER ÚJ MAGYAR NYELVTAN Osiris Kiadó Budapest, 1998 TARTALOM Előszó 13 MONDATTAN (É. Kiss Katalin) 1. A mondattan tárgya és alapfogalmai 17 1.1. A mondattan tárgya

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok

Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok Máthé Gyuláné szaktanár Magyar nyelvi Ellenõrzõ dolgozatok a z á lta lá nos iskola 7. osztá lya szá m á r a a tanuló neve ellenorzo dolgozatok_7.indd 1 2011.07.20. 15:20:14 Lektorálta: Dr. Goda Imre fõiskolai

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek.

A pillangóval jelölt feladatok mindenki számára könnyen megoldhatók. a mókussal jelölt feladatok kicsit nehezebbek, több figyelmet igényelnek. Kedves második osztályos tanuló! Bizonyára te is szívesen tanulod a matematikát. A 2. osztályban is sok érdekes feladattal találkozhatsz. A Számoljunk! című munkafüzetünk segítségedre lesz a gyakorlásban.

Részletesebben

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Felvételi előkészítő, magyar, 2016. Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Szókészletünk részei az állandósult szókapcsolatok. Ezek olyan szókapcsolatok vagy

Részletesebben

Nagy munka ez! Nem mértem én ezt azonban. Csak a cél volt előttem. (Reguly Antal)

Nagy munka ez! Nem mértem én ezt azonban. Csak a cél volt előttem. (Reguly Antal) Nagy munka ez! Nem mértem én ezt azonban. Csak a cél volt előttem. (Reguly Antal) A REGULY ANTALRÓL ELNEVEZETT MAGYAR NYELVI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS VERSENY 2017. ÉVI FELADATAI A versenyző sorszáma: Elérhető

Részletesebben

16. II. Nyelvi szintek. a) iszik Jelentése Alaktani viselkedése (Milyen toldalékokat vehet fel?) Mondatban betöltött szerep (Milyen mondatrész lehet?

16. II. Nyelvi szintek. a) iszik Jelentése Alaktani viselkedése (Milyen toldalékokat vehet fel?) Mondatban betöltött szerep (Milyen mondatrész lehet? II. Nyelvi szintek 16. A SZÓFAJI CSOPORTOK ÉS AZ IGE SZÓFAJA 1. Add meg a következő szavak tulajdonságait! a) iszik Jelentése Alaktani viselkedése (Milyen toldalékokat vehet fel?) Mondatban betöltött szerep

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda

JAVÍTÓKULCS. Az elrepült focilabda Az iskolától nem messze van egy focipálya. Kerítés választja el az úttesttől. A fiúk gyakran mennek oda focizni. Laci a legjobb játékos. Gyorsan fut, ügyesen cselez, és sok gólt lő. Péntek délután egymás

Részletesebben

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam

7 8. évfolyam. nyelvtan irodalom nyelvtan irodalom 7. évfolyam évfolyam Magyar nyelv 7. évfolyam 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk,

Részletesebben

piszokt piszkot, kők kövek, szemet szemét, retke retek, kezeje keze, virágt virágot, kalapval, késvel, lovatat, ruhátot

piszokt piszkot, kők kövek, szemet szemét, retke retek, kezeje keze, virágt virágot, kalapval, késvel, lovatat, ruhátot A 200/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatlapja MAGYAR NYELVBŐL 1. Állapítsa meg az alábbi gyermeknyelvi szószedet (Kenesei István: A nyelv és a nyelvek)

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. szeptember 17. A főnevekkel kapcsolatos elsőéves tananyag ismétlése Az óra céljai: Középhaladó bibliai héber nyelvtan:

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar 2015 2016-os tanév III. év, II. félév I. Általános információk A tantárgy neve: Szintaxis II. Kódja: LLM6124 (MA), LLM6224 (MB), LLM6024 (MM) Kreditszáma:

Részletesebben