Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről 1"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetésekről 1 (Egységes szerkezetben a 40/2006. (XI.16.), 42/2008. (X.17.), 60/2008. (XII.22.), 37/2009. (X.26.), 6/2011. (II. 28.), 11/2012. (IV. 2.), 43/2012.(XII.20.), 27/2013. (X. 25.), 32/2014. (XI. 28.), 33/2014.(XII. 18.), 6/2015.(III. 27.), 10/2015.(IV.29.) önk. rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a./ pontjában, valamint a 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az önkormányzat által alapított helyi kitüntetések Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapítja: /1/ A város egészéért végzett maradandó, kiemelkedő tevékenység elismerésére: 1. a) Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés, mely a legmagasabb helyi elismerési forma b) Békéscsabáért kitüntetés, mely a második legmagasabb helyi elismerési forma /2/ 2 Ágazati, szakmai kitüntetések az egyes szakterületen végzett kiemelkedő tevékenységek elismerésére (egyenrangú helyi elismerési formák): a) Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés b) Békéscsabai Hűségdíj kitüntetés c) Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés d) Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetés e) Békéscsaba Sportjáért kitüntetés f) Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés g) Kiváló Szociális Munkáért kitüntetés h) 3 /3/ Bármely területen végzett kimagasló teljesítményért: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Elismerése A kitüntetések elnyerésének feltételei 2. (1) A kitüntetés azon aktív, illetve nyugállományú magánszemélyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik a város egészéért, illetve adott szakterületen maradandót alkottak, vagy kiemelkedő tevékenységet végeztek. 1 Hatályos július Módosította a 60/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1 -a Hatályos: január 1. 3 Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. -a Hatálytalan: január 1.

2 2 (2) 4 A kitüntetéssel magánszemélyek esetében oklevél és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Elismerése kitüntetés, a Békéscsabai Hűségdíj kitüntetés és a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés kivételével aranygyűrű jár, amelyen fel kell tüntetni a kitüntetés megnevezését. (3) A közösségek oklevelet kapnak kivéve a Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Elismerése kitüntetést -, valamint személyenként egy-egy kitűzőként viselhető ezüstérmet, melyen fel kell tüntetni a kitüntetés megnevezését. (4) A kitüntetést egy személy vagy közösség csak egyszer kaphatja meg. (5) 5 A kitüntetés a Békéscsabai Hűségdíj kivételével posztumusz is adományozható. Ez esetben a közgyűlés a kitüntetéssel járó pénz- vagy tárgyjutalom mértékéről, egyéb juttatásokról eseti döntést hoz. Posztumusz kitüntetés esetén a Közgyűlés dönthet úgy is, hogy a kitüntetés külön átadására nem kerül sor, ebben az esetben a kitüntetett személyét a Közgyűlés a döntés meghozatalát követően nyilvánosságra hozza. (6) 6 Kitüntetés helyi önkormányzati képviselő, illetve bizottsági külső tag részére a 12/A. -ban foglaltak kivételével - nem adományozható. A kitüntetések adományozásának szabályai (1) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek: - Békéscsaba város önkormányzati képviselői - a kisebbségi önkormányzatok (2) A javaslatnak tartalmaznia kell: - az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait; - az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását. (3) A javaslattétel lehetőségére felhívást kell közzétenni a helyben szokásos módon. (4) A javaslatokat értékelni kell. Az értékelést a közgyűlés feladatkör szerint illetékes bizottsága végzi. 4. (1) A kitüntetések odaítélésére a közgyűlés jogosult. Az adományozásról minősített többségű határozattal dönt. (2) A kitüntetést ünnepélyes keretek között a polgármester adja át. Az adományozásról oklevelet kell készíteni, amit a kitüntetettnek a pénz- vagy tárgyjutalommal együtt kell átadni. Az adományozásról szóló oklevelet a polgármester írja alá. (3) A kitüntetésekről az e célra rendszeresített díszalbumban egységes nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntetett nevét, lakcímét, az 3. 4 Módosította a 60/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet 2. -a Hatályos: január 1. 5 Módosította a 32/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. -a Hatályos: december 1. 6 Módosította a 11/2012. (IV. 2..). önkormányzati rendelet 1. -a Hatályos: április 3.

3 3 adományozás alapjául szolgáló tevékenységet és az adományozás időpontját, valamint a kitüntetés esetleges visszavonásának időpontját és annak okát. A kitüntetés visszavonása (1) A kitüntetés megvonható attól, aki arra méltatlanná vált. (2) Méltatlanná válik a kitüntetésre az, akit a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélt. (3) A kitüntetést az adományozó vonja vissza. A kitüntetés visszavonását a közgyűlés a javaslatok értékelését végző előterjesztésére minősített többségű határozattal rendeli el. 5. Egyéb szabályok 6. (1) A kitüntetéssel járó pénzjutalommal vagy tárgyjutalommal kapcsolatos költségek fedezetét a közgyűlés a polgármesteri hivatal éves költségvetésében biztosítja. (2) A javaslatok összegyűjtésével, értékelésével, az adományozással és a visszavonással, továbbá a kitüntetettek nyilvántartásával kapcsolatos ügyviteli munka ellátásáról a polgármesteri hivatal gondoskodik. RÉSZLETES SZABÁLYOK Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés 7. (1) A Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak adható, aki Békéscsabáért maradandót alkotott, illetve kiemelkedő tevékenységet végzett. (2) Békéscsaba Díszpolgára részére a polgármester oklevelet és a város címerével ellátott aranygyűrűt, valamint díszpolgári láncot ad át. (3) A kitüntetés leírását a rendelet melléklete tartalmazza. (4) 7 A Békéscsaba Díszpolgára kitüntetés adományozásakor a kitüntetettnek a mindenkori köztisztviselői illetményalap huszonnégyszeresének megfelelő pénzjutalom jár. (5) Békéscsaba Díszpolgára a város lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért: - az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívót kap, - a várost képviselő delegáció résztvevőjéül felkérhető, a testületek üléseire tanácskozási joggal meghívható, 7 Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. -a Hatályos: március 16.

4 4 - díjtalanul látogathatja az önkormányzat intézményeit és annak rendezvényeit, - elhalálozásakor - családja kívánságára - ingyenes díszsírhely illeti meg. (6) Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható, azonban a várostörténeti szempontból kiemelkedő személyek jelentős évfordulóhoz köthető posztumusz kitüntetése esetén két Díszpolgári cím is adományozható. 8 (7) A kitüntetés átadásának napja: március 15, városi ünnepség keretében. 8. (1) A kitüntetésre a 3. (1) bekezdésében felsoroltakon túl a következők tehetnek javaslatot: - a közgyűlés valamennyi bizottsága - a városban működő egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, önszerveződések, egyesületek, közösségek. (2) A javaslatot az adományozást megelőző év december 1-ig a polgármesternek kell megküldeni. (3) A javaslatok értékelését külön e célra létrehozott munkacsoport végzi, melynek tagjai: - a polgármester - az alpolgármesterek - a közgyűlés bizottságainak elnökei (4) A munkacsoport a Békéscsaba Díszpolgára kitüntetésre irányuló személyi javaslatát a közgyűlés elé a teljes létszámához viszonyított legalább kétharmados többségű egyetértő szavazattal terjesztheti be. Békéscsabáért kitüntetés 9. (1) A kitüntetés annak a magánszemélynek vagy közösségnek adományozható, aki Békéscsabáért maradandót alkotott, illetve kiemelkedő tevékenységet végzett. (2) A kitüntetéssel magánszemélyek esetében oklevél és Békéscsabáért felirattal ellátott aranygyűrű jár. A közösségek oklevelet és személyenként egy-egy Békéscsabáért felirattal ellátott, kitűzőként viselhető ezüstérmet kapnak. (3) A kitüntetés leírását a rendelet melléklete tartalmazza. (4) A kitüntetéssel pénzjutalom jár. Ennek összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap tizennyolcszorosa. (5) Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható. 8 Módosította a 32/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. -a Hatályos: december 1.

5 5 (6) A kitüntetés átadásának napja: március 15., városi ünnepség keretében. 10. (1) A kitüntetésre a 3. (1) bekezdésében felsoroltakon túl a következők tehetnek javaslatot: - a közgyűlés valamennyi bizottsága - a városban működő egyházak, pártok, társadalmi szervezetek, önszerveződések, egyesületek, közösségek (2) A javaslatot az adományozást megelőző év december 1-ig a polgármesternek kell megküldeni. (3) A javaslatok értékelését külön e célra létrehozott munkacsoport végzi, melynek tagjai: - a polgármester - az alpolgármesterek - a közgyűlés bizottságainak elnökei Békéscsabai Életműdíj 9 10/A. (1) A kitüntetés annak a magánszemélynek adományozható, aki az egészségügy, oktatás, sport, kultúra, közművelődés, gyermek- és ifjúságügy, szociális ellátás, közigazgatás vagy gazdasági élet területén legalább két évtizeden keresztül kiemelkedő munkát végzett, és ezzel jelentős mértékben hozzájárult Békéscsaba Megyei Jogú Város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez vagy tevékenységével kivívta a békéscsabai lakosság, illetve szakmai körök tiszteletét. Az elismerés nem adható annak, aki részére korábban a Békéscsaba Díszpolgára elismerés vagy a Békéscsabáért kitüntetés adományozásra került. (2) Az elismeréssel oklevél, Békéscsaba Megyei Jogú Várost jelképező művészeti alkotás és pénzjutalom jár. (3) A pénzjutalom mértéke a köztisztviselői illetményalap kilencszerese. (4) Naptári évenként legfeljebb két kitüntetés adományozható. 10/B. (1) A kitüntetésre az átadás évét megelőző év december 1. napjáig a polgármester részére lehet javaslatot tenni. (2) A kitüntetésre a 3. (1) bekezdésében meghatározottakon túl javaslatot tehet a) Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője, b) a kitüntetésre javasolt személy felett munkáltatói jogkört gyakorló személy, c) a kitüntetésre javasolt személy munkahelyének kollektívája d) az érintett szakterületen működő érdekvédelmi szervezet és e) az érintett szakterületen működő civil szervezet. (3) A javaslatok értékelését külön e célra létrehozott munkacsoport végzi, melynek tagjai: 9 Kiegészítette a 10/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos :

6 6 a) a polgármester, b) az alpolgármesterek és c) a Közgyűlés bizottságainak elnökei. (4) A kitüntetés átadására március 15-én a városi ünnepség keretében kerül sor, azonban az elismerés az erre vonatkozó külön döntés esetén más időpontban megrendezett ünnepség különösen nyugdíjazás, évforduló, születésnap keretében is átadható. (5) A évben a kitüntetés átadására a (4) bekezdéstől eltérően augusztus 20. napján, a városi ünnepség keretében kerül sor, az erre vonatkozó javaslatokat az (1) bekezdéstől eltérően június 1. napjáig lehet benyújtani. Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés 11. (1) Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés adományozható: - Békéscsaba városban legalább 10 éve dolgozó, az egészségügy területén magas színvonalú szakmai munkát végző személyeknek, vagy közösségeknek. - A kitüntetés további feltétele a szakmai, emberi feddhetetlenség. (2) A kitüntetéssel magánszemélyek esetében oklevél és Békéscsaba Egészségügyéért felirattal ellátott aranygyűrű jár. A közösségek oklevelet és személyenként egy-egy Békéscsaba Egészségügyéért felirattal ellátott, kitűzőként viselhető ezüstérmet kapnak. (3) A kitüntetés leírását a rendelet melléklete tartalmazza. (4) 10 A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszerese. (5) Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható. (6) A kitüntetést évenként július 1-jén, Semmelweis-nap alkalmából kell átadni. 12. (1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek a 3. /1/ bekezdésben foglaltakon túlmenően: - a közgyűlés egészségügyi ügyekkel foglalkozó bizottsága - a városban működő, az egészségügyi ellátás területén tevékenykedő intézmények, illetve azok közösségei - szakmai, érdekképviseleti szervek - civil szervezetek. (2) A javaslatot minden év március 31-ig kell megküldeni a polgármesteri hivatalhoz. (3) A javaslatok értékelését a közgyűlés egészségügyi ügyekkel foglalkozó bizottsága végzi. 10 Módosította a 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 1. Hatályos

7 7 Békéscsabai Hűségdíj kitüntetés 12/A. 11 (1) A Békéscsabai Hűségdíj adományozható a) a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő azon háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok (a továbbiakban együtt: háziorvosok) részére, akik az egészségügy területén 25 éve dolgoznak; b) a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő azon szakdolgozók részére, akik az egészségügy területén 25 éve dolgoznak; c) a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő azon háziorvosok részére, akik az egészségügy területén 30 éve dolgoznak; d) a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő azon szakdolgozók részére, akik az egészségügy területén 30 éve dolgoznak; e) a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő, az egészségügyi alapellátást befejező háziorvosok részére, ha az egészségügy területén legalább 25 évet dolgoztak; f) a Békéscsaba városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosok munkáját segítő, az egészségügyi alapellátást befejező szakdolgozók részére, ha az egészségügy területén legalább 25 évet dolgoztak. (2) A kitüntetés odaítélésének feltétele a szakmai és emberi feddhetetlenség. (3) A kitüntetéssel az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszeresének, az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott esetben a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosának megfelelő összegű pénzjutalom, az (1) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott esetben karóra jár. (4) A kitüntetést évenként július 1-jén, Semmelweis-nap alkalmából kell átadni. 12/B. (1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek a 3. (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően: - a közgyűlés bizottságai - a városban működő intézmények, illetve azok közösségei - szakmai, érdekképviseleti szervek - civil szervezetek. 11 Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. - a Hatályos: március 16.

8 8 (2) 12 A javaslatot minden év március 31-ig kell megküldeni a polgármesteri hivatalhoz. (3) A javaslatok értékelését a közgyűlés adott szakterülettel foglalkozó bizottságai végzik. Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés 13. (1) A kitüntetés adományozható: - a kimagasló teljesítményt nyújtó alkotó- és előadóművészeknek, alkotó- és előadóművészi közösségeknek, valamint mindazon személyeknek, vagy közösségeknek, akik Békéscsaba város kultúrájáért, s hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak, illetve tettek; - a városban hosszabb időn át kiemelkedő művészeti és közművelődési tevékenységet végző személyeknek és közösségeknek. (2) A kitüntetéssel magánszemélyek esetében oklevél és Békéscsaba Kultúrájáért felirattal ellátott aranygyűrű jár. A közösségek oklevelet, és személyenként egy-egy Békéscsaba Kultúrájáért felirattal ellátott, kitűzőként viselhető ezüstérmet kapnak. (3) A kitüntetés leírását a rendelet melléklete tartalmazza. (4) 13 A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszerese. (5) 14 Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható. (6) 15 A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra napja alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor. 14. (1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek a 3. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően: - a közgyűlés kulturális ügyekkel foglalkozó bizottsága, - a városban működő közművelődési-, közgyűjteményi és művészeti intézmények, alkotó- és előadóművészi közösségek. (2) 16 A javaslatot az adományozást megelőző év október 31-ig kell írásban eljuttatni a polgármesteri hivatalhoz. (3) A javaslatok értékelését a közgyűlés kulturális ügyekkel foglalkozó bizottsága végzi. Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetés 15. (1) A kitüntetés csak magánszemélynek adományozható, feltétele: - Békéscsaba városban legalább 10 éve az oktatás, nevelés terén végzett magas színvonalú szakmai munka, 12 Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. -a Hatályos: március Módosította a 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 2. Hatályos Módosította a 33/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. -a Hatályos: december óra 15 Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. -a Hatályos: március Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. -a Hatályos: március 16.

9 9 - a szakma meghatározó személyisége legyen a saját intézményén belül, illetve városi szinten, - szakmai, emberi feddhetetlenség. (2) A kitüntetéssel oklevél és Békéscsaba Kiváló Pedagógusa felirattal ellátott aranygyűrű jár. (3) A kitüntetés leírását a rendelet melléklete tartalmazza. (4) 17 A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszerese. (5) Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható. (6) 18 A kitüntetés átadására a pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor. 16. (1) A kitüntetés adományozására a 3. (1) bekezdésén foglaltakon túl javaslatot tehetnek: - a közgyűlés oktatási ügyekkel foglalkozó bizottsága, - nevelőtestület, - a munkáltató, - iskolaszék. (2) 19 A javaslatot minden év március 31-ig kell megküldeni a polgármesteri hivatal részére. (3) A javaslatok értékelését a közgyűlés oktatási ügyekkel foglalkozó bizottsága végzi. Békéscsaba Sportjáért kitüntetés 17. (1) Békéscsaba Sportjáért kitüntetés adományozható: a) Békéscsaba városban dolgozó, a testneveléssel és sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben tevékenykedő, a testnevelés és sport érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző személyeknek, vagy közösségeknek. b) Kiemelkedő hazai vagy nemzetközi sportteljesítmény vagy sportolói pályafutás elismeréseként. c) Az ifjúság testedzésének és a diáksportnak a szervezésében hosszú időn keresztül kifejtett eredményes tevékenység értékeléseként. d) Kiemelkedő sportedzői tevékenység elismeréseként. 17 Módosította a 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 3. Hatályos Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. -a Hatályos: március Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. -a Hatályos: március 16.

10 10 (2) A kitüntetés magánszemélyek esetében oklevél és Békéscsaba Sportjáért felirattal ellátott aranygyűrű jár. A közösségek oklevelet és személyenként egy-egy Békéscsaba Sportjáért felirattal ellátott, kitűzőként viselhető ezüstérmet kapnak. (3) A kitüntetés leírását a rendelet melléklete tartalmazza. (4) 20 A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszerese. (5) Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható. (6) 21 A kitüntetés átadására a helyi élsportolók számára december vagy január hónapban szervezett ünnepség keretében kerül sor. 18. (1) A kitüntetés adományozására a 3. (1) bekezdésben foglaltakon túl javaslatot tehetnek: - a közgyűlés sport ügyekkel foglalkozó bizottsága, - a városban működő sportegyesületek, oktatási intézmények. (2) 22 A javaslatokat szeptember 30-ig kell megküldeni a polgármesteri hivatalhoz. (3) A javaslatok értékelését a közgyűlés sport ügyekkel foglalkozó bizottsága végzi. Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés 23 18/A. (1) 24 A Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés a békéscsabai gyermek és ifjúsági korosztály fejlődését, problémáinak megoldását, kimagasló tehetségek gondozását, informális tanulását segítő, a gyermekek és fiatalok szabadidejének eltöltését értékteremtő módon szervező tevékenységét példamutatón, kivételesen magas színvonalon, lelkiismeretesen, eredményesen legalább öt éve folyamatosan végző magánszemélynek vagy közösségnek adományozható. (2) A kitüntetéssel oklevél és egy békéscsabai diákok által készített képzőművészeti alkotás jár. (3) 25 A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszerese. (4) Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható. (5) 26 A kitüntetés átadására szeptember vagy október hónapban ünnepélyes keretek között kerül sor. 18/B. 20 Módosította a 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 4. Hatályos Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. -a Hatályos: március Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. -a Hatályos: március Kiegészítette a 60/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet 6. -a Hatályos: január Módosította a 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 5. (1) bek. Hatályos Módosította a 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 5. (2) bek Hatályos Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. -a Hatályos: március 16.

11 11 (1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek a 3. (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően: - a közgyűlés ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottsága, - ifjúsági, illetve ifjúsággal is foglalkozó formális (egyesület, alapítvány stb.) és nem formális (diákönkormányzat, klub, szakkör, öntevékeny csoport stb.) civil szervezetek, - tantestületek, nevelési-oktatási munkaközösségek az intézményben működő diákönkormányzat egyetértésével. (2) 27 A javaslatokat május 31-ig kell megküldeni a polgármesteri hivatal részére. (3) A javaslatok értékelését a közgyűlés ifjúsági ügyekkel foglalkozó bizottsága végzi. Kiváló Szociális Munkáért 19. (1) A kitüntetés adományozható: a szociális ellátásban a rászorulók segítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó személynek, vagy közösségnek, aki (amely) a Békéscsabán élő nehéz sorsú emberekért szűkebb és tágabb környezetében végzett munkájával kiérdemelte a megbecsültséget. (2) A kitüntetéssel magánszemélyek esetében oklevél és Kiváló Szociális Munkáért felirattal ellátott aranygyűrű jár. A közösségek oklevelet és személyenként egy-egy Kiváló Szociális Munkáért felirattal ellátott, kitűzőként viselhető ezüstérmet kapnak. (3) A kitüntetés leírását a rendelet melléklete tartalmazza. (4) 28 A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszerese. (5) Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható. (6) A kitüntetést november 12-én, a Szociális Munka Napján kell átadni. 20. (1) A kitüntetés adományozására a 3. (1) bekezdésben foglaltakon túl javaslatot tehetnek: - a közgyűlés szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága, - a városban működő, a szociális ellátás területén tevékenykedő intézmények, illetve azok közösségei - civil szervezetek. (2) A javaslatot augusztus 15-ig kell megküldeni a polgármesteri hivatalhoz. (3) A javaslatok értékelését a közgyűlés szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága végzi. 27 Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. -a Hatályos: március Módosította a 6/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. Hatályos

12 12 Békéscsaba Tűzvédelméért kitüntetés Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Elismerése (1) Az elismerés elnyerésének feltételei: 23. Az elismerés kimagasló teljesítményért adományozható, magánszemélynek, vagy közösségnek egyaránt, akik Békéscsabán hosszú ideje legalább 10 éve rendszeresen kiemelkedő színvonalú munkát végeztek az élet bármely területén, vagy egy jelentős cselekedettel (tevékenységgel) a város jó hírnevét öregbítették. (2) Az elismerés az adományozást igazoló oklevélből és pénzjutalomból áll. Az oklevélen Békéscsaba Megyei Jogú Város címere és Elismerő Oklevél felirat található. (3) 32 A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap kilencszerese. (4) 33 Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható. (5) 34 A kitüntetések átadására Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének szeptemberi nyilvános ülésén kerül sor. 24. (1) A kitüntetés adományozására a 3. /1/ bekezdésben foglaltakon túl javaslatot tehetnek: - a közgyűlés bizottságai, - a jegyző, - önkormányzati intézmények vezetői, - a városban működő öntevékeny csoportok, alkotó és művészeti közösségek, civil szervezetek, - egyházak. (2) 35 A javaslatokat május 31-ig kell megküldeni a polgármesteri hivatal részére. Ha május 31-ig nem érkezik legalább három személy, illetőleg közösség kitüntetésére javaslat, 29 Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 7. -a Hatálytalan: január Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet. 7. -a Hatálytalan: január Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (XII. 20.). önkormányzati rendelet 7. -a Hatálytalan: január Módosította a 43/2012. (XII. 20.). önkormányzati rendelet 6. -a Hatályos: január Módosította a 27/2013. (X. 25.) önkormányzati rendelet.4. -a Hatályos: október Módosította a 6/2011. (II. 28.). önkormányzati rendelet 12. -a Hatályos: március Módosította a 6/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. -a Hatályos: március 16.

13 13 az önkormányzati képviselők a kitüntetés odaítéléséről döntő közgyűlési ülésig tehetnek javaslatot a kitüntetés adományozására. (3) 36 A javaslatok értékelését külön e célra létrehozott munkacsoport végzi, amelynek tagjai: - a polgármester, - az alpolgármesterek, - a közgyűlés bizottságainak elnökei. Záró rendelkezések 25. (1) E rendelet július 15-én lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat vesztik: - 1/1992.(I.9.) önk.r. a Békéscsabáért kitüntetés alapításáról és a Békéscsaba Díszpolgára cím adományozásáról, valamint az ezt módosító 27/1995.(VI.29.), 33/1997.(X.30.), 5/1998.(II.19.) önk. rendeletek; - 54/1993.(XII.19.) önk.r. Békéscsaba Sportjáért kitüntetés alapításáról, valamint az ezt módosító 28/1995.(VI.29), 1/2003.(I.30.), 1/2004. (I.29.) önk. rendeletek; - 25/1994.(VI.02.) önk.r. a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetés alapításáról, valamint az ezt módosító 29/1995.(VI.29.) sz. önk. rend.; - 30/1999.(XI.18.) önk.r. Békéscsaba Kultúrájáért kitüntetés alapításáról; - 13/2000.(III.16.) önk.r. Kiváló Szociális Munkáért kitüntetés alapításáról; - 30/2000.(VI.8.) önk.r. Békéscsaba Tűzvédelméért kitüntetés alapításáról. Békéscsaba, július 14. Pap János polgármester dr. Kurucz Ferenc jegyző 36 Módosította a 37/2009. (XX.26.). önkormányzati rendelet 1. -a Hatályos: november 1.

14 14 A kitüntetések leírása Melléklet 1./ Minden kitüntetési fajtánál egységesen: magánszemélyeknél: aranygyűrű díszdobozban és oklevél A gyűrű jellemzője: - anyaga: 14 karátos arany - tömege: min. 8 gramm - mérete: 1,5 x 1 cm, ovális pecsét, rajta Békéscsaba Megyei Jogú Város címere - a gyűrű körrészén véset: a kitüntetés megnevezése (Békéscsaba Díszpolgára, Békéscsabáért, Békéscsaba Egészségügyéért, Békéscsaba Kultúrájáért, Békéscsaba Kiváló Pedagógusa, Békéscsaba Sportjáért, Kiváló Szociális Munkáért, 37 ) 2./ Békéscsaba Díszpolgára kitüntetésnél az aranygyűrű mellett díszpolgári lánc: Jellemzői: A díszpolgári lánc anyaga ezüst, a láncon felfüggesztett ezüst medál kör alakú,amelynek közepén a városi címer hiteles, kicsinyített rajzolata található, körben a Békéscsaba Díszpolgára felirattal. 3./ Közösségek részére is adományozható (Békéscsabáért, Békéscsaba Egészségügyéért, Békéscsaba Kultúrájáért, Békéscsaba Sportjáért, Kiváló Szociális Munkáért) kitüntetéseknél: 4./ 38 Közösségek tagjai részére készített ezüstérmek, melyek ovális alakúak, rajta a város címerével és a kitüntetés megnevezésével. Mérete: 2 x 1,5 cm. 37 Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (XII. 20.). önkormányzati rendelet 7. -a Hatálytalan: január Hatályon kívül helyezte a 43/2012. (XII. 20.). önkormányzati rendelet 7. -a Hatálytalan: január 1.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntető címekről és díjakról

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete. A helyi kitüntető címekről és díjakról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete A helyi kitüntető címekről és díjakról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7 /1998. ( IX.21.) valamint. 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /1998. ( IX.21.) valamint 9/2012.(XI.15.) önkormányzati rendeleteivel módosított 6 /1998.( VIII.24.) számú rendelete Pro Civitate Hantos kitüntetés

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a Képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről és díjakról 25/2006. (XII. 5.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 2/2007.

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról

13/2000. (VI.16.) rendelete. Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról BERHIDA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2000. (VI.16.) rendelete Berhida Önkormányzat által alapított kitüntetõ címekrõl, díjakról Berhida Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a módosított

Részletesebben

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Képviselő-testületének. 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 5 /1999.(V.27.) kt.sz. r e n d e l e t e Tarany Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntető címről, díjról és oklevélről és adományozások

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

14/2008. (XII.03.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

14/2008. (XII.03.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 1 GALAMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2008. (XII.03.) számú rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Galambok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 21/1992. (V.27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 21/1992. (V.27.) számú r e n d e l e t e a díszpolgári cím alapításáról, adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 24/1997.(III.3.) számú, a 17/2000.

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (III.28.) Ök. RENDELETE a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz. rendelete a Díszpolgári cím, valamint a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Harkány Város Önkormányzatának az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (VIII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a város érdekében végzett munka elismeréséről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (VIII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a város érdekében végzett munka elismeréséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (VIII.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a város érdekében végzett munka elismeréséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2016.(VII.06.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi kitüntető díjak adományozásáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2)

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1992.(V.11.) önkormányzati rendelete a kitüntető cimek alapításáról és adományozásáról (2) (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 13/1994.(V.26.),

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 8/2012 (V.31.) rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2012 (V.31.) rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM, A TELEPÜLÉSI KITÜNTETŐ DÍJAK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET TERVEZETÉRE Nyírpazony Község

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ.

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MIKEPÉRCS KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/1997.(IX.22.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE egységes szerkezetben a tiszteletbeli polgári

Részletesebben

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2006. (II.16.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben) a kitüntetések alapításáról és

Részletesebben

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. /III.1./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. /III.1./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Z Á H O N Y VÁROS Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. /III.1./ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Részletesebben

I. Fejezet. Díszpolgári cím

I. Fejezet. Díszpolgári cím PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/1991. (II.05.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet

1/1991. (II.05.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet 1/1991. (II.05.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj, a Karcagért Emlékérem 1 és a Karitatív tevékenységért díj 2, valamint a Karcag Város Közszolgálatáért díj

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006. /VII. 28./ önkormányzati rendelete a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/1992.(IX. 28.) számú rendelete egységes szerkezetben a 11/2007.(VI.26.) számú rendelettel

12/1992.(IX. 28.) számú rendelete egységes szerkezetben a 11/2007.(VI.26.) számú rendelettel SZEGHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1992.(IX. 28.) számú rendelete egységes szerkezetben a 11/2007.(VI.26.) számú rendelettel A díszpolgári cím, valamint a Pro-urbe kitüntetés alapításáról és adományozásáról

Részletesebben

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l..

I.Fejezet DÍSZPOLGÁRI CÍM l.. Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2002. (XI. 29.) számú rendelete a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj alapításáról és adományozásáról Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) A Közszolgálati Díj odaítélésére a Képviselő-testület Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága tesz javaslatot. Közművelődési Díj.

(2) A Közszolgálati Díj odaítélésére a Képviselő-testület Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága tesz javaslatot. Közművelődési Díj. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete a Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat. az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről

Dévaványa Város Önkormányzat. az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.07.) számú RENDELETE a díszpolgári cím adományozásáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

RENDELETTERVEZET. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete Az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete. Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/20 10. (VII. 20.) számú rendelete Az Önkormányzat által adományozható elismerésekről Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat.

(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő címet adományozhat. 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és - a módosításokkal egységes szerkezetben - 1 Tolna Megye Közgyűlése

Részletesebben

12/2014. ( ) Kgy. rendelet

12/2014. ( ) Kgy. rendelet 12/2014. (04. 28.) Kgy. rendelet A nevelési, közművelődési, kulturális területen dolgozók illetve a város közszolgálatáért végzett munka elismerésének szabályozásáról A Magyarország címerének és zászlajának

Részletesebben

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím

1. 1 1/A. 3. Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától Sásd Városért Ifjúsági Díj -at alapít. Díszpolgári cím Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010.(IV.21.) számú önkormányzati rendelete a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd aranykönyvének alapításáról szóló 4/1994. (VIII.20.) számú

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e. kitüntetések alapításáról és adományozásáról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 2/1997.(III.27.) KT. R e n d e l e t e kitüntetések alapításáról és adományozásáról (A 15/2012.(VI.29.), a 10/2010.(VI.17.), a 16/2006.(VII.21.), a 16/2003.(VI.30.), a 17/2002.(VI.27.),

Részletesebben

(2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. PRO AGRIA életmű díj

(2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. PRO AGRIA életmű díj Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

XIX. 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.), 22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.), 17/2004. (IV.13.), 3/1998. (II.20.), 27/1995.(VI.

XIX. 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.), 22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.), 17/2004. (IV.13.), 3/1998. (II.20.), 27/1995.(VI. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Kispest Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról szóló 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.), 22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.),

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Abony Város Képviselő-testülete 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Abony Város Képviselő-testülete 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Abony Város Képviselő-testülete 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2016. (I. 29.) és a 15/2017.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/1993. (IV.1.) számú r e n d e l e t e emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 49/2003. (X.29.) számú rendelettel) Nyíregyháza

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 24-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról szóló 21/2013. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete

Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének. 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete Csenger Város Díszpolgári cím, a Csenger Szolgálatáért érdemérem és a Csengerért kitüntető cím alapításáról és

Részletesebben

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1..

Díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapítása 1.. Csabacsüd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2004. (V.26.) KT.számú rendelete a községi díszpolgári cím, valamint emlékplakett alapításáról és adományozásáról. Csabacsüd Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben

2013. május 31. -i módosítást követően egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testületének 10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 2013. május 31. -i módosítást követően egységes

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1.

Egységes szerkezetbe foglalva. I. fejezet. A díszpolgári és tiszteletbeli polgár cím 1. BÉKÉSSZENTANDRÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002.(XI.19.) számú rendeletével módosított 15/2001.(X.29.) számú rendelete a díszpolgári, tiszteletbeli polgár kitüntető cím és egyes

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/1995. (XI. 2.) számú rendelete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a Budakeszi Egészségügyért Díj

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.)

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.) MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 33/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA RENDJÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2007.(XI.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (V.13.) Önkormányzati rendelete az

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (V.13.) Önkormányzati rendelete az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (V.13.) Önkormányzati rendelete az EGYEKÉRT díj alapításáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.. (2) bekezdésében,

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím

1. A rendelet célja. 2. Ferencváros Díszpolgára cím Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről Budapest Főváros IX.

Részletesebben

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018.(VII.18.) RENDELETE

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018.(VII.18.) RENDELETE ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2018.(VII.18.) RENDELETE Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2014.(XI.6.) önkormányzati RENDELETE A Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Lőrinci Város Önkormányzata

Részletesebben

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról - 1 - SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) rendelete a Soltszentimréért Díj alapításáról és adományozásáról Soltszentimre Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 26/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete A díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város kitüntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013 (...) számú rendelete a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és

Részletesebben

IV. fejezet Makó Város Nívódíja

IV. fejezet Makó Város Nívódíja Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről

Részletesebben

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár

Lezárva: 2015. április 2. Hatály: 2015.IV.2. - Rendeletek - 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet - Szolnok Megyei Jogú Vár 1. oldal 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól Egységes szerkezetbe foglalva a 34/2010. (IX.24.), 51/2010. (XII.9.), a 20/2011. (V.26.), a 26/2011. (VI.30.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 40/1997.(V.1.) számú. r e n d e l e t e. a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 40/1997.(V.1.) számú r e n d e l e t e a szakmai kitüntetések adományozási rendszerérõl A Közgyûlés a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Sajószentpéter Város Díszpolgára

Sajószentpéter Város Díszpolgára Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (IV. 29.) rendelete kitüntető díjak alapításáról, valamint adományozásának szabályozásáról (egységes szerkezetben a 12/2009. (IV.28.),

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról. I.

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról. I. Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések adományozásáról Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/7. 35/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. a) pontja. Hatályos: január 1-jétől.

1/7. 35/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. a) pontja. Hatályos: január 1-jétől. Cegléd Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 38/2003. (XII. 31.) Ök. rendelete a 3/2007. (II. 22.) Ök. rendelet, a 2/2012. (II. 23.) és a 35/2013.

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete. a díszpolgári cím adományozásáról GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 6/2007. (VIII. 3.) sz. rendelete a díszpolgári cím adományozásáról Gölle Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2018. május 5-től hatályos

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2018. február 15-től hatályos

Részletesebben

II. Elismerő cím Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele. Kitüntető díjak 2.

II. Elismerő cím Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele. Kitüntető díjak 2. Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (IV. 27.) rendelete kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról, valamint adományozásának szabályairól Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

1.. a./ Bugac Község Díszpolgára b./ Bugac Községért Kitüntetés c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja. Bugac Község Díszpolgára 2..

1.. a./ Bugac Község Díszpolgára b./ Bugac Községért Kitüntetés c./ Bugac Község Polgármesterének kitüntető díja. Bugac Község Díszpolgára 2.. BUGAC ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGEK KÖZÖS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/1997. /VII. 1. / sz. RENDELETE A KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Módosítások:

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat 63/2013. (XII.13.) számú rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (egységes szerkezetben)

Vác Város Önkormányzat 63/2013. (XII.13.) számú rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzat 63/2013. (XII.13.) számú rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (VI. 28.) sz. rendelete A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról Módosította: 24/2007. (IX. 27.)

Részletesebben

Pásztó Város önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006./VII.28./ számú rendelete a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról

Pásztó Város önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006./VII.28./ számú rendelete a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról Pásztó Város önkormányzat Képviselő-testülete 20/2006./VII.28./ számú rendelete a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: Kitüntető cím és díj alapításáról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X. 28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete A rákóczifalvai kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásának rendjéről Rákóczifalva Város Önkormányzata

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.)

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.) MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2018.(V.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló rendelet elfogadásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1

11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1 11/2006. (III.10.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (Egységes szerkezetbe foglalva. 2016. október 11-től hatályos

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 10/2004.(IV.21.) rendelete. Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 10/2004.(IV.21.) rendelete. Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 10/2004.(IV.21.) rendelete Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestületének 5./2006. (V.03.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete

NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2007.(IV.11.) számú rendelete NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.11.) számú rendelete A DÍSZPOLGÁRI CÍM ÉS EGYÉB KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL, ADOMÁNYOZÁSÁRÓL Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 63/2013. (XII.13.) számú rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (egységes szerkezetben)

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 63/2013. (XII.13.) számú rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 63/2013. (XII.13.) számú rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Megyei kitüntető díjak és cím. a) a megye rangját emelő, fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenység elismerésére Pro Comitatu Baranya;

1. Megyei kitüntető díjak és cím. a) a megye rangját emelő, fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenység elismerésére Pro Comitatu Baranya; A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete. a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2007.(XI.12.) számú rendelete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.

Részletesebben

Előterjesztő: Javaslat

Előterjesztő: Javaslat Előterjesztő: Készítette: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2016.(II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2016.(II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2016.(II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről (egységes

Részletesebben

j a v a s l a t t é t e l i f e l h í v á s

j a v a s l a t t é t e l i f e l h í v á s 1. melléklet a 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez j a v a s l a t t é t e l i f e l h í v á s CSENGER VÁROS DÍSZPOLGÁRA ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben