MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1"

Átírás

1 MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 A nők egyenjogúságának megteremtése érdekében végzett nemzetközi és hazai tevékenység elemzésének aktualitását bizonyítja, hogy a nemek esélyegyenlőségére vonatkozó számtalan célkitűzés, határozat, intézkedés ellenére évtizedek óta ugyanazok a problémák vannak napirenden, a nemek esélyegyenlőségének megvalósításában minimális az elmozdulás. Az egyenlőtlenségek különböző megnyilvánulásai jelen vannak a családban, a gazdaságban, és a társadalomban, sőt a globális gazdasági verseny közepette növekednek/növekedhetnek mutat rá az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2006). Terjedelmi korlátok miatt az alábbi elemzés nem lehet teljes körű. A nemek esélyegyenlőségének nagy hangsúlyt adó főbb nemzetközi szervezetek fontosabb tevékenységét és határozatait mutatom be, amelyek a női egyenjogúság megteremtése szempontjából döntő jelentőségűek a teljesség igénye nélkül. Felhívom a figyelmet azokra a problémákra, amelyek a nemek esélyegyenlőségének megteremtését korlátozzák. Ismertetem a hazai esélyegyenlőség-politika főbb jellemzőit, a nők munkaerő-piaci helyzetének sajátosságait, valamint az elmozdulás lehetséges tartományát. 1. Mit tett a világ (és Magyarország) a nők egyenjogúsága és helyzete javítása érdekében? A nemek (nők) egyenjogúságának kérdése évtizedek óta a nemzetközi szervezetek tevékenységének szerves részét képezi. Konferenciák százai, bizottságok sokasága, határozatok tömege foglalkozik a nők esélyegyenlőségének javításával, társadalmi hátrányainak felszámolásával Válogatás a nemzetközi szervezetek nők egyenjogúságának és helyzetének javítása érdekében végzett tevékenységéből A női egyenjogúság érdekében teendő intézkedések megfogalmazásában meghatározó szerepet töltenek be az ENSZ által szervezett világkonferenciák. Minden fontosabb nemzetközi szervezet (ENSZ, Európai Parlament, Európai Unió, 1 Prof. DR. KONCZ KATALIN egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem 1

2 Nemzetközi Munkaügyi Szervezet stb.) rendelkezik a nők helyzetével foglalkozó bizottsággal. Az ENSZ számos szervezete közvetlenül, vagy közvetve foglalkozik a nők társadalmi helyzetének javításával. Határozatok tömege fogalmazza meg a teendőket, és javultak a határozatok megvalósításának pénzügyi feltételei Peking és a nemek esélyegyenlőségére vonatkozó átfogó politika (gender mainstreaming) Az első világkonferenciát 2 a nők helyzetéről Mexico City rendezte 1975-ben, az ENSZ által meghirdetett nők évtizedének nyitányaként. Az akcióterv tartalmazta a nők elleni diszkrimináció minden formájának eltörlését szorgalmazó konvenció kidolgozását, és a gyakorlati megvalósítást célzó hatékony mechanizmusok kialakítását. A kormányzati konferenciával párhuzamosan került sor a civil szervezetek fórumára. 3 A fórum nyomán számos új nőszervezet és világméretű projekt született, s megalakult az International Women's Tribune Centre o-ban Koppenhága rendezte meg a nők évtizedének felezésében a világkonferenciát 5 és a civil szervezetek fórumát. A Nők Évtizedének zárásaként a harmadik világkonferencia 6 színhelye Nairobi volt. Itt fogadták el a nők felemelkedését szorgalmazó stratégiát, 7 amely a nők esélyegyenlősége előtt tornyosuló akadályok felszámolását célozta meg. A stratégiai célkitűzések teljesülésének ellenőrzése volt a IV. Világkonferencia 8 feladata. 9 A konferenciarendezési kedv az idők folyamán megcsappant. Az első három világkonferenciát ötévenként rendezték meg. Peking már 10 évet váratott magára, az V. Világkonferencia pedig 2010-re várható. Időközben (2000-ben és 2005-ben) a pekingi cselekvési program végrehajtásának áttekintésére az ENSZ szervezésében New Yorkban nemzetközi összejöveteleket szerveztek (Peking + 5, Peking + 10). Jelenleg széleskörű vita folyik az V. világkonferencia megrendezéséről, amelynek vannak támogatói és ellenzői. 2 International Women s Year World Conference (Nemzetközi Nőév Világ Konferencia). 3 International Women's Year Tribune (Nemzetközi Nőév Tribun). 4 Az International Women's Tribune Centre (Nemzetközi Nőtribun Központ) nemzetközi civil szervezet, amely a mexikói konferencia után 1976-ban alakult meg. 5 Mid-Decade World Conference for Women (Évtized-közepi Nemzetközi Nőkonferencia). 6 End of Decade World Conference on Women (Évtized-végi Nemzetközi Nőkonferencia). 7 Forward Looking Strategies for the Advancement of Women (A nők felemelkedését célzó stratégia). 8 Fourth World Conference on Women (IV. Világkonferencia). 9 Az 1994-es kairói cselekvési program az oktatást helyezte a női egyenjogúsítási célkitűzések középpontjába. Megfogalmazta a nemek közötti egyenlőtlenségek megszüntetésének igényét az alsó és középfokú oktatásban (2005-re), és az oktatás minden szintjére (2015-re). Forrás: ( 2. l. Letöltés: A célkitűzés a mai napig nem valósult meg. Független szakértői csoport állapította meg, hogy az közötti időszakban a nemek közötti egyenlőtlenségek csökkentésére fordított fejlesztési támogatásoknak nem voltak tartós, fenntartható következményei (u.ott:3). 2

3 A pekingi konferencia hatása jelenleg is érvényesül. Minden nemzetközi ajánlás Peking szellemét idézi, megszámlálhatatlanul sok dokumentum, nemzetközi, regionális, és helyi konferencia elemezte a Pekingi Cselekvési Programban (Beijing Platform for Action) megfogalmazott elvek 10 megvalósulását és alkalmazásának gyakorlatát. 11 Ezeken a konferenciákon már nem kérdés a nők pozitív diszkriminálásának szükségessége, amelynek módszerei az évek során folyamatosan gazdagodtak és mára a döntéshozatal teljes folyamatát átfogó rendszerré terebélyesedtek (gender mainstreaming) ben és 2005-ben a Peking + 5 és a Peking + 10 rendezvénysorozat összegezte a tapasztalatokat. Nemzetközi szervezetek tettek hitet Peking szellemisége és a Pekingi Cselekvési Program mellett. Az ENSZ Közgyűlés 58. ülésszaka 2003-ban, a Nők helyzetével foglalkozó ENSZ bizottság 2008-ban 12 megerősítette a pekingi irányvonalat és a kormányok, a magánszféra és a civil társadalom kötelességeként jelölte meg a nők esélyegyenlőségének előmozdítását a gazdaság, a politika és a társadalom minden szintjén és minden folyamatában. Pekingben fogalmazták meg először a nemek esélyegyenlőségére vonatkozó átfogó politika követelményét (gender mainstreaming), amely azt az igényt fogalmazza meg, hogy az esélyegyenlőséget közöttük a nemek esélyegyenlőségét is a politikai döntéshozatali szervek minden politikai döntésük, akciójuk szerves részéve tegyék. A célkitűzés olyan szemléleti alapállást tükröz, amelyben kifejezésre jut, hogy minden politikai döntésnek van nemi (gender társadalmi nem) vetülete, ezért egyetlen politikai döntés sem hozható anélkül, hogy annak hatását a nemek esélyegyenlőségére ne vizsgálnák. Az esélyegyenlőség-politika gyakorlati megvalósításának kiterjedt társadalmi feltételei vannak. Megkülönböztetett szerephez jut a törvénykezési szint, amely részben a diszkrimináció tilalmával, részben a pozitív akciók megfogalmazásával segíti a mindenkori gyakorlat megváltoztatását. A törvényekkel körülbástyázott jogosítványok gyakorlati megvalósítása hatékonyan működő intézményrendszert igényel, amely megfelelő hatalommal és hatáskörrel rendelkezik a döntéshozatali folyamatok színterén. A stratégia gyakorlati megvalósítása olyan kulturális környezetet igényel, amelyben a közvélemény elfogadja és támogatja az egyenlő esélyek igényét. Többször idéztem már 10 A Cselekvési program 12 pontja: egyenlőtlen hozzáférés az oktatáshoz-képzéshez, egészségügyi ellátáshoz; a gazdasági javakhoz és a produktív tevékenységekhez; a nők elleni erőszak; a fegyveres összetűzések és egyéb konfliktusok hatása a nőkre, az idegen megszállás alatt élő nők helyzete; a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek a hatalommegosztásban és a politikai döntéshozatali folyamatok minden szintjén; a nők előmenetelének kedvezőtlen feltételei; a nők emberi jogai védelmének nem kielégítő tiszteletben tartása; a női részvétel egyenlőtlensége és a nőkkel szemben érvényesülő sztereotípiák minden kommunikációs rendszerben, különösen a médiában; a természeti erőforrások védelmében és környezetvédelmi menedzsmentben való egyenlőtlen részvétel; a lánygyerekek diszkriminálása és jogaik elleni erőszak. Forrás: ( Letöltés: Az Európai Unió 2005-ben megfogalmazott keretprogramja (Framework of Actions for Gender Equality) is a pekingi Cselekvési Program követelményeiből indul ki. 12 United Nations Commission on the Status of Women,

4 munkáimban, hogy Norvégiában az impozáns eredményeket a norvég társadalom nőbarát szemléletével (is) magyarázzák. Végül szükséges olyan mérési, ellenőrzési módszertan kialakítása, amely lehetővé teszi az elért eredmények számbavételét és értékelését (European Commission, 1998:36). Tegyük hozzá, hogy a nemek esélyegyelőségét célzó politika megvalósításának egyik fontos feltétele a naprakész statisztikai információs rendszer megléte. A nemek esélyegyenlőségét célzó stratégia végrehajtásának eszköze a nemekre vonatkozó költségvetés (gender budget), amely nem önálló költségvetési tétel, hanem elemzési eszköz. Lehetővé teszi a nemek/nők érdekeit jobban követő költségvetés összeállításának és a tételek újraelosztásának szorgalmazását. Kimutatja, hogy az adóbevételek, a költségvetési kiadások mekkora hányadát fordítják és milyen belső megoszlásban a nemek esélyegyenlőségének céljára. Ellenőrzi a kiadásokat, figyel azokra a területekre, amelyekre az állam az indokoltnál kevesebbet, vagy többet költ. Leleplezi a korrupciót. A nemi esélyegyenlőség szempontú költségvetési elemzések hívták fel a figyelmet a fejlett demokráciákban a szociális ellátásra fordított kiadások növelésének, a gondoskodó szektor (care economy) mint egészségügy, élelmezés, oktatás, és más családi és közösségi szolgáltatások kormányzati prioritások közé emelésének szükségességére (Bello, 2003) ENSZ szervezetek és határozatok a nők esélyegyenlőségének javításáról A nemek esélyegyenlőségét, mint az emberi jogok részét az ENSZ valamennyi szervezete integrálja tevékenységébe közvetlenül, vagy közvetve. Az ENSZ Közgyűlés fogadja el a nők megkülönböztetése és az ellenük elkövetett erőszak megszüntetésére hozott egyezményeket ben lépett életbe a máig legnagyobb hatású egyezmény: a Nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény 13, amelyet Magyarország 1982-ben ratifikált. A Nők Hátrányos Megkülönböztetése Kiküszöbölésével Foglalkozó Bizottság 14 felügyeli az Egyezmény végrehajtását. Az Emberi Jogi Világkonferencia (Bécs, 1993) felkarolta azt a világméretű kampányt és szlogent, miszerint a nők jogai emberi jogok. A pekingi világkonferencián Hillary Clinton nagysikerű előadását e szlogen köré csoportosította. A Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság 15 javaslatokat fogalmaz meg a női egyenjogúság megteremtése érdekében a politika, a gazdaság, a kultúra és a szociális szféra területeire. Vizsgálja a nők helyzetének javítása érdekében történő előrehaladást a fejlett és a fejlődő országokban. Fontos szerepet játszott az ENSZ Titkárság nemek szerint arányos személyi állományának alkalmazását célzó 13 Convention on he Elimination of All Forms of Discrimination against Women, rövidítése CEDAW. 14 Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 15 Commission on the Status of Women. 4

5 direktíva kidolgozásában és elfogadtatásában. A Bizottság készítette elő a nők helyzetének elemzését célzó négy világkonferenciát. Felügyeli a Pekingben elfogadott Cselekvési Program végrehajtását. 16 Még 2008-ban is (52. ülésén), a pekingi irányelvek teljesítésére hívott ismételten fel (United Nations, 2008). A Nők Felemelkedésével Foglalkozó Osztály 17 a női egyenjogúság előmozdítását szolgáló javaslatok, programok kidolgozását végzi. Feladata, hogy ösztönözze az ENSZ valamennyi szervezetét (UNICEF, UNFPA, UNDP, UNESCO, WFP, ILO) a nőkérdés integrálására saját programjaikba (vagyis érvényesíti a mainstreaming elvet). Koordinálja a különböző ENSZ szervezetek nők előrehaladásával foglalkozó tevékenységét. 18 Az ENSZ Fejlesztési Alapja a Nők számára 19 a fejlődő világ segítését célozza a nők politikai, gazdasági és emberi jogainak érvényesítésében. Technikai és pénzügyi segítséget nyújt a nőket szolgáló programok, projektek megvalósításához, tájékoztat a fejlettebb országok legjobb gyakorlatáról. 20 A Nemzetközi Kutató és Oktató Intézet a Nők Felemelkedéséért 21 kutatási és képzési programokat szervez a nők előrehaladásának, gazdasági és társadalmi felemelkedésének segítésére. Kiépített hálózatán keresztül információkkal látja el a nőkérdéssel foglalkozó szervezeteket. 22 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 23 kezdetekben csupán a nemek béregyenlőségére koncentrált, de tevékenysége folyamatosan bővült ban fogadta el a diszkrimináció tilalmát a foglalkoztatásban és a foglalkozásokban, ben határozta el a nemek esélyegyenlőségét célzó átfogó politika (gender mainstreaming) alkalmazását, amelynek gyakorlati feladatait és lépéssorát akciótervben rögzítette. 25 Küldetésében 26 a nemek esélyegyenlőségének igényét fogalmazta meg, amelynek középpontjában a tisztességes és hatékony munka áll, az egyenlőség, a biztonság és az emberi méltóság védelmének jegyében. A nemek esélyegyenlőségének kulcsterületei illeszkednek a Szervezet stratégiai célkitűzéseihez: a munkához való jog biztosítása, a foglalkoztatási és a jövedelmi lehetőségek bővítése, a szociális védelem hatékonyságának javítása és a társadalmi párbeszéd erősítése. Az Akcióterv öt eleme: az intézményi ügyrend korszerűsítése, nyilvántartási és ellenőrzési rendszer bevezetése, a szükséges erőforrások 16 Forrás: Letöltés: Division for the Advancement of Women. 18 Forrás: unifem.undp.org. Letöltés: United Nations Development Fund for Women UNIFEM Letöltés: Research and Training Institut for the Advancement of Women INSTRAW. 22 Forrás: Letöltés: International Labour Organization ILO ge=en. Letöltés: Action Plan on Gender Mainstreaming for Gender Equality. 26 Minden nőnek és férfinak tisztességes munkát, a méltányosságot és növekedést biztosító társadalmi és intézményi változás érdekében. ( Forrás: International Labour Organization, 2002.) 5

6 előteremtése, a személyzet kompetenciáinak fejlesztése, illetve a nemek szerinti arányosság biztosítása a személyzeti munkában minden szinten. Konkrét indikátorokat (három mutatót) vezetett be a fejlődés mérésére. Nemi esélyegyenlőség szempontú szervezet- és ország átvilágításokat végez. A feladatok ellátását az Esélyegyenlőségi Iroda végzi. Az Iroda irányítja a Nemi Hálózatot, 27 a szektor koordinátorokat, és a nemi fókuszpontokat. Régiónként átlagosan két nemi esélyegyenlőségi kérdéssel foglalkozó specialista, a központok négy szektorában 4-4 szektor-koordinátor, és 100 fókuszpont gondoskodik a nemek esélyegyenlőségének érvényesítéséről (International Labour Organization, 2002) Az Európai Unió esélyegyenlőség politikája Az uniós szinten megfogalmazott esélyegyenlőségi követelményeket a harmonizáció igénye váltotta ki, mivel az esélyegyenlőség politika gyakorlati érvényesítése és intézményrendszere a Közösség országain belül is jelentősen különbözik. Az esélyegyenlőség követelménye az elsődleges 28 és a másodlagos jogrendszerben 29 egyaránt jelen van. Napjainkban az Unió a nemek esélyegyenlőségének követelményét az integrációs stratégia részeként, főáramként/fősodrásként (mainstreaming) kezeli. Az Európai Unió és korábbi szervezetei kezdettől fogva szem előtt tartották a nemek esélyegyenlőségét. A korábbi szűk körű figyelem (bérkülönbségek) folyamatosan tágul, a nemek társadalmi helyzetének egyre nagyobb területét fedte le. Az intézkedések száma nőtt és kiterjedtsége bővült. Az Európai Unió három alapfogalmat használ a jogalkotásban. Az irányelvek (direktívák) minden tagállamra kötelezőek, azokat be kell építeni a nemzeti törvényhozásba a tagországok parlamentjei útján ILO Gender Network. 28 Az EK szerződés 141. cikkelye. Az elsődleges jogforrásokat a Közösség alapító szerződései, azok módosításai, valamint a rájuk épülő szerződések alkotják. Együtt az EU alkotmányát képezik. 29 Másodlagos jogforrásoknak nevezik a közösségi intézmények jogalkotó tevékenysége nyomán születő, az elődleges jogban lefektetett alapelvek, célok, feladatok megvalósulását elősegítő, azokat biztosító jogi eszközöket. Ilyenek a Miniszterek Tanácsa, az Európai Bizottság által kiadott rendeletek, irányelvek, határozatok, ajánlások és állásfoglalások, kiegészítve az Európai Bíróság döntéseivel és jogelveivel. 30 Magyarország két direktívát még nem ültetett át a hazai jogrendszerbe: a nemek közti egyenlő bánásmód a foglalkoztatásban irányelvet (A Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv); és a nemek közti egyenlő bánásmód a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájutásban irányelvet (A Tanács 2004/113/EK irányelve a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról). 6

7 A döntés csak az adott országra kötelező, és be nem tartása pénzügyi következményeket von maga után. Az ajánlások (vélemények) nem kötelezőek, de a bíróságok a döntésnél figyelembe veszik. Az Európai Unió nők jogaival kapcsolatos tevékenységének négy szakasza különíthető el. Az közötti időszakban a bérkülönbségek álltak a jogalkotók figyelmének a középpontjában. Az első kezdeményezés a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettől indult el, amely 1951-ben határozatban fogalmazta meg az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvét. A Római szerződés 119. cikkelye (1957) szintén előírta az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményét. Szakirodalmi források szerint az egyenlő elbánás szorgalmazását a bérezésben nem csupán a nők helyzetének javítása indokolta, sőt gyanítható, hogy nem elsősorban azt célozta, hanem gazdasági érdeket szolgált, az egyenlő versenyfeltételek megteremtésének a szolgálatában állt. Arra irányult, hogy ne legyenek lényeges különbségek a bérekben, ami megmozgatja a tőkét, egyenlőtlen feltételeket teremtve a tagországokban a befektetések tekintetében. 31 Az között a hangsúly az egyenlő elbánásra helyeződött a foglalkoztatásban, a munkafeltételekben, a szakképzésben, és az előmenetelben. Direktívák és ajánlások sora fogalmazta meg a nők helyzete javításának igényét a foglalkoztatás és képzés területén. Az 1980 és 1990 között megjelölt prioritás az egyenlő esélyek megteremtése a politikai döntéshozatali folyamatokban, és az ezt elősegítő intézkedések megfogalmazása, a pozitív diszkrimináció különböző formáinak alkalmazása től napjainkig az Unió esélyegyenlőségi politikája a Pekingi Cselekvési Program és a Millenniumi Nyilatkozaton 32 alapul. Jóllehet a diszkrimináció tilalma a politika, a gazdaság, a kultúra minden területére vonatkozik, a hangsúly a Foglalkoztatási Stratégia esélyegyenlőségi szemléletének megvalósítására tevődött át ban fogadta el az Európai Bizottság a nemek esélyegyenlőségére vonatkozó átfogó stratégiát, 33 amely 31 Forrás: Letöltés: Az ENSZ szeptember én tartott ülésszakán efogadott Millenniumi Nyilatkozat (Millennium Declaration). 33 Commission Communication of 21 February 1996 Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies and activities COM(96) 67 final (European 7

8 az esélyegyenlőség követelményét a döntéshozatal minden szintjére kiterjesztette. 34 Az 1997-ben megrendezett Amszterdami Csúcs napirendjén már szerepelt az esélyegyenlőség kérdése, és a nők emberi jogainak védelme bekerült a Hágai Nyilatkozatba. 35 Ekkor fogalmazódott meg alapvető követelményként a nemek esélyegyenlőségének közelítésére tett rövid és hosszú távú intézkedések összhangjának igénye. A stratégia ugyanis hosszú távon hat a társadalmi gyakorlatra, rövidebb távon a pozitív akciós intézkedések hoznak eredményt, amelyek továbbra is nélkülözhetetlenek. Az Európai Szociálpolitikai Menetrend 36 négy főiránya 37 közül az egyik a nemek szerinti esélyegyenlőség előmozdítása. A 2005-től 2010-ig terjedő időszakra szóló Szociális Menetrend a munkahely-teremtésre és az esélyegyenlőségre összpontosít. Napjainkban az esélyegyenlőség politika megvalósításának három eszköze: a Foglalkoztatási Stratégia esélyegyenlőség-pillére, a mainstreaming stratégia és az Európai Bizottság tagállamok felé megfogalmazott javaslatai. Hangsúlyt kap a statisztikai adatszolgáltatás fejlesztése és az esélyegyenlőségben történő előrehaladás mérésére alkalmas indikátorok kialakítása. Miközben az Európai Bizottság követelmények sorát fogalmazta meg tagjai felé, saját berkeiben meglehetősen szűk körű volt a nők részvétele, főként a vezetés felsőbb szintjein (European Commission, 1998:100). Az Európai Parlament hívta fel a Bizottság figyelmét arra (1987-ben), ha hiteles kíván maradni a tagállamok előtt, akkor saját belső politikáját szinkronba kell hoznia a számukra megfogalmazott ajánlásokkal. A felismerés és a felhívás eredményeként az Európai Commission, 2000c:15). (Nők és férfiak egyenlő lehetőségeinek bevezetése minden közösségi politikába és tevékenységbe.) 34 Kevéssé ismert, hogy az Európai Bizottság az unión kívüli országokban is támogatja az esélyegyenlőség megvalósítását. A számtalan program közül néhányat idézek. A kilencvenes évek végén 10 afrikai ország tisztviselőit képezték a női esélyegyenlőséget támogató uniós politika és finanszírozás megismerésére. A MEDATEAM program között tisztviselők és civil szervezeti tagok részére szervezett képzési programokat arab országokban a mainstreaming követelményeinek megismertetésére. A közötti Nőket a parlamentbe program célja, hogy több női képviselő jusson be a politikai döntéshozatal csúcsszervezetébe az arab világban. A BRIDGE program között az esélyegyenlőséggel kapcsolatos információs portál kialakítását támogatta. Forrás: Letöltés: Ministerial Conference under the Presidency of the European Union. The Hague, April, (Idézi: European Commission, 1998:31. l.) 36 A re szóló Szociálpolitikai Menetrendet a nizzai Európai Csúcson fogadta el az Európai Tanács december 7-én február 1.-jén lépett hatályba. A program a gazdaság, a foglalkoztatás és a szociálpolitika közötti pozitív kölcsönhatásra épít. Letöltés: A szociális ellátás korszerűsítése, a társadalmi befogadás elősegítés, a nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítása, a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem. Letöltés:

9 Bizottság több akcióprogramot hirdetett és valósított meg óta évente jelentést készít a nők és a férfiak esélyegyenlőségéről. Az első pozitív akcióprogramot március 8-án tette közzé az Európai Bizottság, és fő célként a nők arányának javítását jelölte meg a politikai döntéshozatali folyamatokban. A program kiterjedt a toborzásra és kiválasztásra, a karriergondozásra, a képzésre, a szociális infrastruktúrára, az informáltságra (European Commission, 1998:101). A második és a középtávú harmadik akcióprogram ( ) célkitűzései nem változtak, és a végrehajtásuk nyomán jelentős eredményeket könyvelhettek el. Ezen időszak alatt az igazgatók között a nők aránya 5%-ról 15%-ra nőtt, a vezetés alacsonyabb szintjein elérte az 50%-ot. A negyedik akcióprogram ( ) a nemek esélyegyenlőségét célzó átfogó politika jegyében fogant és megerősítette a nők arányos részvételét minden szinten és minden alegységben. 38 Az Esélyegyenlőség és diszkrimináció-mentesség a kibővített Európai Unióban című Zöld Könyv (2004) 39 szintén az esélyegyenlőség érdekében hozandó közösségi akciók fontosságát hangsúlyozta. Az ötödik közösségi akcióprogram alapja az Esélyegyenlőségi Keretstratégia 40 a Pekingi Világkonferencia Akcióprogramjának és az azt megerősítő Peking+5 irányelveire épül. 41 Megvalósítására 61,5 millió EURO állt rendelkezésre. A keretstratégia célja, hogy megjelölje azokat a közösségi akciókat, amelyek hozzájárulnak az egyenlőtlenségek felszámolásához, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség fejlesztéséhez a társadalmi, politikai és civil életben. Kettős megközelítést követ: egyrészt feladatként jelöli meg a gender mainstreaming alkalmazását a közösségi politikák szintjén, másrészt, speciális intézkedéseket szorgalmaz a nők hátrányainak leküzdésére. Az akcióprogram 5 pontban összegezte a tennivalókat: a nemek esélyegyenlőségének javítása a gazdasági életben; az egyenlő részvétel biztosítása a döntéshozatalban; egyenlő lehetőségek a szociális jogok terén; a nemek esélyegyenlőségének javítása a magánszférában; a nemi szerepek és sztereotípiák megváltoztatása (European Commission, 2000a:17-26). A nemek esélyegyenlőségének javítása a gazdasági életben. A célkitűzés középpontjában a foglalkoztatáspolitika minden elemében érvényesítendő esélyegyenlőségi koncepció áll. A hangsúlyt a szegregáció csökkentésére és a nők 38 Medium-Term Community Action Program on Equal Opportunity of Women and Men ( ). Council Decision of OJL 335 of Idézi: European Commission, 1998: Equality and non-discrimination in an enlarged European Union COM(2004)379 final. Forrás: Letöltés: Community Framework Strategy on Gender Equality ( ). 41 Fifth Community Action Programme on Equal Opportunities , amelyről ben Lisszabonban és Santa Maria da Feira-ban határozott az Európa Tanács (European Commission, 2000a:5). 9

10 kettős szerepének összehangolását segítő intézményrendszer elsősorban a gyermekintézményi hálózat fejlesztésére helyezték. A célkitűzés szerint a foglalkoztatás bővítésének fő forrása a női munkaerő. Az 25 tagországra a ban jellemző női foglalkoztatási ráták 5% pontos növelését jelölték meg 2010-re (60%) European Commission, 2000b). Az egyenlő részvétel biztosítása a döntéshozatalban. Az akcióprogram ismételten felhívta a figyelmet a nők alulreprezentáltságára a döntéshozatal minden szintjén, ami demokrácia-deficitet teremt. Előzményként már 1999-ben és ben is megfogalmazták a nők részarányának 40%-os célkitűzését a tudományos programokban, az Európai Unió bizottságaiban és szakértő csoportjaiban (European Commission, 2000a:19). Az esélyegyenlőségi miniszterek informális találkozóján Párizsban, 2000-ben és Norrköping-ben, 2001-ben elhatározták, hogy a nemek esélyegyenlőségét szolgáló politika koordinálására, ellenőrzésére, és továbbfejlesztésének megvitatására magas szintű munkacsoportot 42 hoznak létre. A Munkacsoport az esélyegyenlőséggel foglalkozó szakemberek fóruma. Feladata a tagállamok legjobb gyakorlatainak a kicserélése, ami javítja a tagállamok esélyegyenlőségi politikájának szinergia hatását. A Munkacsoport évente kétszer találkozik. Nyomon követi a Pekingi Cselekvési Program megvalósítását óta a csoport segíti a Bizottság Nők és férfiak egyenlősége beszámolójának elkészítését márciusban az Európai szociális párbeszéd keretében a szociális partnerek elfogadták a Nemek esélyegyenlőségének keretprogramját. 44 Ebben négy prioritást fogalmaztak meg: a nemi szerepek kezelését, a nők részvételének növelését a politikai döntéshozatali folyamatokban, a munka és a magánélet egyensúlyának támogatását, a nemek közötti bérkülönbségek csökkentését (Commission of the European Communities, 2006a:4). A Nemek Közötti Egyenlőségről szóló Európai Paktumot a tavaszi Európai Tanács ülésén fogadták el az állam és kormányfők. A Paktum azokat a követelményeket fogalmazza meg, amelyeket az Amszterdami szerződés esélyegyenlőségi céljainak megvalósítását szolgálja. A megoldandó problémák a tíz év előttivel azonosak: a foglalkoztatásban és a szociális védelem terén kialakult nemi alapú különbségek enyhítése. Hangsúlyozott szerepet kap a magánélet és a hivatás összeegyeztethetőségének előmozdítása. A es időszakra is szóló követelményeket A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemterv fogalmazza meg, amely szintén az Esélyegyenlőségi Keretstratégia tapasztalataira épül. Az ütemterv hat prioritása: a nők és férfiak azonos mértékű gazdasági függetlensége; 42 High level Group on gender mainstreaming. 43 Forrás: oup_en.html. Letöltés: Framework of Actions for Gender Equality. 45 A nők és férfiak esélyegyenlőségének ütemtervét (Roadmap for equality between women and men) március 1-jén fogadták el. 10

11 a magánélet és a kereső munka összeegyeztetésének segítése; a nemek egyenlő mértékű képviselete a döntéshozatalban; a szexuális erőszak valamennyi formájának felszámolása; a nemi sztereotípiák leküzdése; a nemek közötti esélyegyenlőség biztosítása a fejlesztéspolitikában és a külpolitikában (Commission of the European Community, 2006b) júliusban fogadták el a 2006/54/EC az egyenlő bánásmódról a foglalkoztatásban direktívát, amit a nemzeti törvényhozásban augusztusig be kell vezetni (European Parliament, 2006). Az elvi iránymutatás mellett konkrét programok szolgálják az esélyegyenlőség ügyét jelentős pénzügyi kerettel. A női foglalkoztatás fejlesztésére több eredményes programot indított az Európai Unió. A NOW program között a szakképzés javítására, a foglalkozás bővítésére, az előmenetel támogatására, valamint a családi feladatok és a kereső munka összehangolására helyezte a hangsúlyt. Az EQUAL közösségi kezdeményezés ( ) minden projektre kettős elvárást fogalmazott meg: a nemi dimenzió bevitelét a programokba, és speciális pozitív akciók megvalósítását a nőprojektek útján. A program újszerű megoldások kifejlesztése számára teremt kedvező finanszírozási feltételeket. 47 A PROGRESS program 48 ( ) az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájának megvalósítását célozza. 628,8 millió euró áll rendelkezésre a program szervezésére és népszerűsítésére. Öt fő eleme: a foglalkoztatás; a szociális védelem és társadalmi bevonás (inclusion); a munkakörülmények; a sokszínűség előnyeinek kiaknázása és a diszkrimináció elleni küzdelem; a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség. A nők és férfiak esélyegyenlőségének elősegítésében aktív szerepet játszó szervezetek pénzügyi támogatásáról külön program rendelkezik. 46 Új lehetőségek a nők számára (New Opportunities for Women) a Közösség foglalkoztatási kezdeményezése (Community Initiative on EMPLOYMENT) keretében megvalósított program, amit az Európai Szociális Alap finanszírozott. 47 Négy prioritása: hátrányos helyzetű rétegek munkaerő-piaci integrációjának segítése; az egész életen át tartó tanulás kialakítása és a befogadó munkahelyi gyakorlat fejlesztése; a nemek közötti foglalkoztatási különbségek és a foglalkozási szegregáció csökkentése; a menedékkérők társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának segítése. A Beszámoló szerint 170 pályázatból 39 nyert támogatás. A nyertes pályázatok tevékenysége főre terjed ki, 8,2 md. forint keretösszeggel (Magyar Köztársaság Kormánya, 2007:12). Egy fő integrálása eszerint több mint 230 ezer forintba kerül. 48 Community programme for employment and solidarity PROGRESS ( ). Forrás: Letöltés:

12 Közösségi projektek sokasága foglalkozik a karrier és a család összehangolásának lehetőségeivel és módszereivel. A munkakör-fejlesztés különböző eljárásait ajánlják: a szűkre szabott munkaköri feladatok gazdagítását horizontálisan és vertikálisan; a dolgozók önrendelkezési, önszervezési, felelősségi határainak kiszélesítését; felemelkedés (empowerment); a helyhez- és időben kötött munkakörök alternatíváit: rugalmas munkaidőt, munkakör-megosztást, részmunkaidőt, rövidített munkahetet, otthoni munkavégzést, távmunkát. Az Európai Unió szociális programjainak is része a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtésének igénye. A Szociális Napirend (Social Agenda ) az európai szociális modell korszerűsítését szolgálja. Középpontjában a munkalehetőségek és az egyenlő esélyek biztosítása, a munkaerőpiac és a szociális védelem rendszerének korszerűsítése áll. 49 A jelenleginél szolidárisabb társadalomképet vetít a jövőbe, ahol mindenkinek esélyegyenlőséget ígér. Továbbra is kiemelten foglalkozik a diszkrimináció tilalmával. A évet az európai esélyegyenlőség évének szánja, 2010-et a szegénység és a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelemnek (Commission européenne, 2005). Az Európai Bizottság márciusban döntött a Társadalmi Nemek Intézete (Gender Institute) 50 létrehozásáról, amelyet 2007-ben nyitottak meg Vilniusban. 51 Három ország (Litvánia, Szlovénia és Szlovákia) versengett az Intézet székhelyéért, Litvánia került ki győztesként. Az Esélyév 52 programnyitásaként január én rendezték meg az Esélyegyenlőségi Csúcstalálkozót (Equality Summit). Az Európai Unió foglalkoztatás- és esélyegyenlőség politikájának megvalósításában támaszkodik más nemzetközi szervezetekre. Az Európai Bizottság felhívta a társintézményeket, az ENSZ és az Európai Parlament nőkérdéssel foglalkozó bizottságait, 53 hogy kapcsolódjanak a nemek esélyegyenlőségére vonatkozó átfogó politikához és alkalmazzák azt saját területükön. Együttműködést ajánlottak a nemek esélyegyenlőségének megvalósításáért küzdő civil szervezeteknek. 54 Az Európai Parlament felkarolta a 49 Forrás: Letöltés: EU institute for gender equality. 51 Az intézet működéséről nem találtam anyagot. 52 Pontosabban: Esélyegyenlőség mindenki számára Európai Év United Nations Commission on the Status of Women, Women s Rights Committee of the European Parliament februárjában Santer elnök találkozott a nőkérdéssel foglalkozó szervezetekkel (pl. Advisory Committee on Equal Opportunities, European Women s Lobby) és az Európai Parlament tagjaival. A megbeszélésen egyetértettek abban, hogy a nemekre vonatkozó 12

13 kezdeményezést: 1997 szeptemberében elfogadta a gender mainstreaming irányelveit 55 és felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy alkalmazzák azt a saját területükön. 2. Mit nem tettek a főbb nemzetközi szervezetetek a nők egyenjogúsága és helyzete javítása érdekében? Az Európai Tanács 2003 tavaszi ülése felkérte a Bizottságot, hogy évente számoljon be a nők és férfiak esélyegyenlősége terén elért eredményekről. A éves jelentések között alig van különbség, az örökzöld témák évtizedek óta visszaköszönnek. 56 A 2006-os jelentés a korábbi direktívák és a Pekingi Cselekvési Program teljesítését szorgalmazza: a foglalkoztatás és a keresetek nemek szerinti különbségének csökkentését, a családi és a munkahelyi feladatok jobb összehangolását, a foglalkoztatási és ágazati szegregáció elleni fellépést, a nők és férfiak arányának kiegyenlítését a döntéshozatali pozíciókban. A évi jelentés a nők munkaerő-piaci hátrányos helyzetét, a döntéshozatali pozíciókban való alulreprezentáltságát, a szakmai élet és a magánélet összehangolásának problémáit, a munkaerő-piaci szegregáció fennmaradását, a fizetési különbségeket, a szegénységi kockázatot említi (Európai Közösségek Bizottsága, 2007f:5-6). Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának véleménye (2008. március 28.), az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságának az EU-ban az esélyegyenlőség és a megkülönböztetés-ellenesség terén elért előrehaladásról (a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelv átültetéséről) szóló jelentése egyaránt sok hiányosságról számolt be (Kaponyi, 2008). Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságának jelentése is alátámasztja, hogy ugyanazok a kérdések merülnek fel évtizedek óta (Európai Parlament,2007). Az uniós országok lakossága nem eléggé tájékozott az esélyegyenlőség kérdésében. Egy felmérésben a megkérdezettek egyharmada a kilencvenes évek végén nem ismerte a saját országában az esélyegyenlőség érdekében hozott jogszabályokat, és még kevésbé tájékozott az uniós akciókról. A megkérdezett nők több mint fele, a férfiak majdnem fele nem tudta például, hogy az uniós előírások miként hatnak a foglalkoztatási esélyegyenlőségre. A nők 4o%- a, a férfiak kevesebb, mint 4o%-a nem tudta megítélni az uniós intézmények hatékonyságát sem. Az emberek tájékozottsága a vizsgálat szerint nemhogy csökkent volna a társulási folyamat előrehaladásával, hanem nőtt 1983 és 1996 között (European Commission,1998:41). átfogó politikát mindegyik szervezet megjeleníti prioritásai között. 55 European Parliament Women s Rights Committee: Report on the Communication from the Commission. Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies and activities. Reporter: Mrs. Angela Kokkola, EP of (Idézi: European Commission,1998:11). 56 Commission of the European Communities (2004, 2006a), Európai Közösségek Bizottsága (2007a). 13

14 Az Európai Bizottság felkérte az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, hogy véleményezze a es időszakra tervezett ütemtervet. A Bizottság lényegre törően fogalmaz: Az EU számottevő haladást ért el a nemek közötti egyenlőség megteremtésében, amelyben az egyenlő bánásmódról szóló jogszabályok, a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének elve, a nők helyzetének erősítését szolgáló különleges intézkedések, a cselekvési programok, a szociális párbeszéd és a civil társadalommal folytatott párbeszéd fontos szerepet játszott. Ugyanakkor az egyenlőtlenségek változatlanul jelen vannak, sőt, tovább mélyülhetnek, mivel a fokozódó globális gazdasági verseny rugalmasabb és mobilabb munkaerőt igényel. Ez a nőket hatványozottan érintheti, hiszen nekik gyakran választani kell a gyermekvállalás vagy a karrier között, a rugalmas munkaszerződés-formák vagy a gondozási szolgáltatások hiánya, a nemekhez kötődő rögzült sztereotípiák, vagy a családi kötelezettségek férfiak és nők közötti egyenlőtlen megoszlása miatt. (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2006:3). Felhívja a figyelmet, hogy a nők részvételi arányának növeléséhez közös prioritásokra van szükség a foglalkoztatáspolitikák összehangolása terén. (u.ott:1) 57 Mindezek azt igazolják, hogy a humánus célkitűzések megvalósításának a gyakorlat ellenáll. A célkitűzések gyakorlati megvalósításának hiányosságai arra utalnak, hogy az esélyegyenlőségi célkitűzések megfogalmazása több szempontból sem eléggé körültekintő és szakszerű. Főként a bürokrácia önfenntartó mechanizmusait táplálja, s nem az érintettek érdekeit szolgálja. Nem illeszkedik az országok gazdasági-társadalmi állapotához, igényeihez. A végrehajtás feltételei hiányosak, az ellenőrzés nem kellően hatékony, a teljesítés hiányának szankcionálása nem történik meg. A gyakorlat szereplői nem érdekeltek a célkitűzések végrehajtásában. A munkaerő-piaci mechanizmusok működése gátolja a humánus célkitűzések megvalósítását, aminek korlátozására nem mutatkozik szándék. A szakszerűség korlátaira utal, hogy a nemzetközi szervezetek közöttük az Európai Unió a nemek szerinti esélyegyenlőség követelményét főként a nőkre, a társadalmilag munkamegosztás egy-egy szeletére (parciálisan), a piaci/munkaerő-piaci értékítéletet, gazdasági érdekeket kiszolgálva, és rövid távú szemléletet követve értelmezik. Ebben a megközelítésben elvész az egyéni igény és jól-lét, a jövőorientáltság, sérül a két nem kapcsolata és együttműködési készsége. A nőket egységes tömegként kezelik, akiknek az érdekei mindenben megegyeznek. Az esélyegyenlőség egyoldalú értelmezésével elveszítik az érintettek nagy részének (a nők egy részének és a férfiak nagy hányadának) támogatását. Nem tartják szem előtt azt az alapelvet, hogy bármilyen embereket érintő rendszer megváltoztatása csak az érdekeltek megnyerése útján valósítható meg. A 57 Az Európai Bizottság kérésére az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elkészítette és szeptember 13-án tartott 429. plenáris ülésén 175 szavazattal 11 ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó ütemtervről ( ). anyagról készített véleményt (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2006:1). 14

15 motiváltság hiányában az egyének nem járulnak hozzá tevékenyen a célok megvalósításához. A nők helyzetének javításaként megjelenő intézkedések (bérek, foglalkoztatottság, részmunkaidős foglalkoztatás, a hazai gyes bevezetésének időzítése) a női érdekek burkában gyakran nem elsősorban a nők, hanem a piacgazdaság érdekeit szolgálja. 58 Az csupán szerencsés egybeesés, ha az intézkedés egyúttal a nők számára is kedvező. A nemek szerinti esélyegyenlőség követelménye a gyakorlatban a skandináv államok utóbbi évtizedre jellemző kísérletei kivételével főként a nők esélyegyenlőségének igényeként jelenik meg. 59 Ennek sokféle egymással összefonódó oka van/lehet. Szerepet játszik a nőmozgalmak férfimozgalmaknál lényegesen jobb szervezettsége, nemzetközi hálózata, nagyobb hangereje, a nők jobb verbális készsége, ami a problémáikat jobban láthatóvá teszi. 60 Felkarolja a politika, mert hasznos a politikai játszmák és résztvevői számára, ha a tömeg tagolt többet között nemek szerint mert az eltérő érdekek és értékek elterelik a játszmákról a figyelmet, akadályozzák az egységes fellépést. A férfiak esélyegyenlőségét az átlagosnál jobban szem előtt tartó skandináv államokban is az utóbbi években felerősödtek azok a hangok, amelyek elégtelennek tartják a férfiakra fordított figyelmet. Felismerték az egyoldalú gyakorlat kedvezőtlen hatását a nemek viszonyára és a társadalomra. Norvégia a világon elsőként kíván parlamenti határozatot hozni a férfiak esélyegyenlőségének előmozdítására. 61 A norvég nemi esélyegyenlőség miniszter 2007 nyarán 30 főből álló férfi bizottságot hozott létre, hogy fogalmazzanak meg egy nyilatkozatot a férfiak társadalmi szerepeiről. 62 A svéd kormány további ösztönzőket kíván működtetni, hogy a férfiak nagyobb arányban maradjanak otthon a gyerekeikkel. 63 Az Unióban ugyanis a férfiak 84%-a akkor sem veszi igénybe a fizetett gyermekgondozást, ha arra a törvény lehetőséget teremt (European Commission, 2008:9). Ezeket a tapasztalatokat a nemek esélyegyenlőségére irányuló hazai politikában célszerű lenne figyelembe venni. 58 Napjainkban kap például hangot, hogy a gyermektámogatási rendszer túl drága, az OECD küldöttség is a munkaerő-piaci szempontú felülvizsgálatát javasolja (Bálint-Köllő, 2008:3). A gyes bevezetésének időzítése a munkanélküliségi hullám levezetését szolgálta. 59 Nem a férfiak, hanem a Nőtudományi Központ kiadványa fogalmaz hasonlóan mint én a fentiekben: korábban az esélyegyenlőség kérdése csak nőkérdés volt ( it s been an issue only for women Nordic Institute for Women s Studies and Gender Research, 2007b:6). 60 A 31 tagú Nők és Férfiak Esélyegyenlősége Tanácsban 3 férfi van jelen (2 minisztériumi képviselő Honvédelmi Minisztérium és Külügyminisztérium, valamint a nem országos hatáskörű civil szervezet a Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége képviseletében). Forrás: Letöltés: Amikor egy férfi bizottsági tag felvetette a férfiak nagyobb arányú részvételének igényét, amit csak ketten támogattunk. A Bizottság többi tagja a felvetést nem fogadta el. (Szakértőként vagyok a testület tagja.) 61 Nordic Institute for Women s Studies and Gender Research, 2007a:4. 62 Nordic Institute for Women s Studies and Gender Research, 2007b:7. 63 Nordic Institute for Women s Studies and Gender Research, 2007c. 15

16 A hátrányos helyzet értelmezését nehezíti, hogy az emberi élet különböző dimenzióiban elszenvedett hátrányok összemérése és összegzése nem megoldott/ megoldhatatlan. Mert ki tudná megmondani, hogy a különböző korú, iskolázottságú, az ország más-más településein, eltérő gazdasági-társadalmikulturális viszonyok között élő nőtársadalmát, vagy férfi társadalmát érik-e nagyobb hátrányok? Mi a nagyobb hátrány, ha lényegesen kisebb arányban kerülnek vezető pozíciókba a nők, vagy ha lényegesen kedvezőtlenebbek a férfiak életkilátásai? Példák sora állítható szembe egymással. A nemeket érintő társadalmi problémák egészét annak komplexitása, kölcsönhatása és minőségi dimenziói miatt nem tudjuk átfogni és mérni, csupán egy-egy dimenzióban vagyunk képesek esetleg összevetni, megítélni nők és férfiak társadalmi helyzetét. Vannak területek, ahol a nők, másutt a férfiak élveznek előnyt, vagy szenvednek hátrányt. Ez a szemlélet hiányzik a hazai döntéshozók és kutatók többségének látóteréből. Annak eldöntése, hogy mely hátrány felszámolása az égetőbb társadalmi igény, csak a nemzet fejlődését szolgáló stratégia függvényében ítélhető meg. Az is kérdés, hogy mi tekinthető előnynek és hátránynak és kinek a szempontjából? Az egyén, a szűkebb közösség (család, hatalmi elit) vagy tágabb közösség (nemzet, Unió) érdeke képezi-e a minősítési kritériumot? A jelen vagy a jövő hozadéka legyen-e fontosabb? Ezekre a kérdésekre még senki nem adott választ, miközben a nemzetközi és hazai szervezetek tonnaszámra gyártják a követelményeket, a végrehajtandó határozatokat és a határozatok teljesítését leíró, a teljesítés elmaradását felmentő jelentéseket. Történelmi távlatú és nemzetközi összehasonlító elemzések alapján bizonyítottam, hogy a női esélyegyenlőség kérdése és az arra adott válaszok mindig vélt vagy valós gazdasági szükségszerűségből táplálkoztak, amit a politikai döntéshozók iránymutatásai tükröznek, függetlenül az egyéni igényektől és szándékoktól (Koncz, 1982, 1987). Zavarja a tisztánlátást az is, hogy a helyzetértékelés mindig szubjektív. Függ az értékelőtől, az értékelttől, a közöttük levő viszonytól, a külső gazdaságitársadalmi-kulturális feltételektől, a szereplők érdekviszonyaitól, értékrendjétől, felkészültségétől, tudatosságától, az alkalmazott mércétől/normától, a pillanatnyi állapottól és még sok minden mástól. A fejlett piacgazdaságok többségében a piaci értékek mindenhatósága vetett hit rendületlen, nők és férfiak társadalmi helyzetét e piaci nézőpontból közelítjük, piaci mércével értékelünk minden előrehaladást, lemaradást, és ez meg is felel a piacgazdaság logikájának. Még csak mérlegelés tárgyát sem képezi/képezheti, hogy a nem piaci mércével mért teljesítmény (pl. gyermekszülés, gyermeknevelés, kulturális és humánus értékek megőrzése, átadása) egyéni és társadalmi haszna hosszabb távon mennyivel haladja meg a piaci értékkel mért eredményt. Ezeknek a teljesítményeknek a mérése sem megoldott piacgazdasági körülmények között. A kérdések felvetése ugyanakkor elgondolkodásra késztet és megfontolásra ajánlja, hogy a piac mindenhatóságába vett hittel a nemzetgazdaság hosszú távú érdekeinek érvényesítése céljából szükséges lenne leszámolni Berend T. Iván akadémikus a Budapesti Corvinus Egyetem Jubileumi Tudományos Konferenciáján (Budapest, október 3-4.) tartott előadásában a neoliberális 16

17 A nemzetközi szervezetek irányelveinek, határozatainak súlyát és komolyságát jelzi, hogy milyen kényszereket és ösztönzőket működtetnek a végrehajtás érdekében, és teljesítését mennyire kérik számon a tagországoktól. Az Európai Unió beszámoltatási/jelentési gyakorlatából úgy tűnik, hogy az esélyegyenlőségi szempont nem áll az Európai Bizottság érdeklődésének középpontjában. Miközben a konvergencia program végrehajtását kemény pénzügyi kényszerek biztosítják, 65 az esélyegyenlőségi követelmények teljesítése hiányának semmilyen következménye nincs. Az ENSZ CEDAW Bizottsága értékeléseinek sincs különösebb súlya. Mindezek fényében az esélyegyenlőség politika olyan kirakatpolitikává válik, amely humánus és igazságosnak tűnő elvárásaival elfedi a csúnya valóságot, a piaci/költségvetési egyensúly primátusát. Ez is magyarázhatja azt, hogy az egyes tagországok, közöttük Magyarország politikai vezetése nem izgatja különösebben magát az esélyegyenlőségi követelmények teljesítésének hiánya miatt. 3. Az esélyegyenlőség-politika magyarországi jellemzői Az uniós esélyegyenlőségi elvárása akkor valósulhat meg a hazai gyakorlatban, ha a döntéshozatali és cselekvési tér mindhárom szintjén nemzetgazdasági, szervezeti és családi szinten megjelenik követelményként; a jogi szabályozás felkarolja, nemzeti és szervezeti szinten kiépülnek az esélyegyenlőséget megvalósítani képes személyi és infrastrukturális feltételek, valamint találkozik a folyamatban résztvevő szereplők érdekeivel. Az esélyegyenlőség közelítését szolgáló teendőket hazai nemzeti szinten a Köztársasági Esélyegyenlőségi Program fogalmazza meg. Célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést, és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét. (2003. CXXV. törvény 31. ). A Program hangsúlyt fektet a társadalmi szemlélet alakítására, a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek munkaerő-piaci helyzetének javítására. Megjelöli a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi feltételeket, állami intézkedéseket sürget. Az intézkedések az információs társadalom szolgáltatásaihoz való hozzáférés elősegítését, a köz- és felsőoktatásban való bekapcsolódás elősegítését, a szükséges jogalkotási feladatok meghatározását célozzák. 66 Míg egyensúlyi kérdésekben Magyarország mozgástere minimális, az esélyegyenlőség gondozásában nagy szabadsággal rendelkezik. Belülről azonban nincsenek meg azok dinamizáló erők (érdekeltség, felkészültség, nyitottság, önmérséklet), amelyek külső nyomás nélkül váltásra késztetnének (Koncz, 2006a). Valóságos európai uniós nyomás pedig nem nehezedik a döntéshozókra és piacszemlélet és gazdaságpolitika okozta problémákat bizonyította a gyorsan fejlődő országok példáján. 65 Lásd a túlzottdeficit-eljárást évi törvény l. 17

18 végrehajtókra. Ezért (is) az esélyegyenlőség problémájának hazai gondozása terén több a hiátus, mint az eredmény. A nemek esélyegyenlőségét célzó politika sem a fejlesztési elképzelésekben, sem a konkrét intézkedésekben nem jut kellően kifejezésre, a gyakorlatban pedig alig érvényesül. Az európai uniós tapasztalatok alapján megfogalmazható, hogy a küszöbértéken felüli (érezhető) változások feltétele a nemek esélyegyenlőségére vonatkozó stratégiai elképzelések megfogalmazása, a stratégiát végrehajtó infrastruktúra kiépítése, a személyi állomány és pénzügyi feltételek megléte. Magyarországon nincs stratégiai elképzelés a nemek esélyegyenlőségének közelítésére, 67 nincs jól működő infrastruktúra a feladatok megoldására, a döntéshozó és a végrehajtó apparátus személyi állományának döntő hányada nem rendelkezik a nemek esélyegyenlőségének értelmezéséhez és kezeléséhez szükséges ismeretekkel, a bonyolult és bürokratikus pályázati rendszerben megszerezhető pénzek kivételével alig van pénzügyi keret a jól-rosszul felismert problémák megoldására. Pedig az uniós iránymutatások nagy szabadságfokkal alkalmazhatók a lényegesen eltérő hazai feltételekre, ami csak hosszú távú társadalmi cél ismeretében, és a hazai viszonyok sajátosságainak szem előtt tartásával szolgálhatja a nemzet érdekeit. Hosszú távú társadalmi célt sem a hazai Nemzeti Fejlesztési Tervek, sem a Foglalkoztatási Akciótervek nem tartalmaznak. Az eszközrendszert fogalmazzák meg: növekedést és foglalkoztatást. A nemek esélyegyenlőségének közelítése terén az előrelépés elsődleges feltétele a nemekre vonatkozó komplex kormányzati politika megfogalmazása, amely keretet ad és irányt mutat. Nemek vonatkozó esélyegyenlőségi stratégia hiánya Kormányzati szintű nemekre vonatkozó esélyegyenlőség politika és cselekvési program megfogalmazására sem a korábbi kormányok, sem a jelenlegi nem fordít(ott) kellő figyelmet. A Köztársasági Esélyegyenlőségi Program kiemelt öt pillére (Nemzeti Esélyegyenlőségi Hálózat kiépítése, képzési és közvéleményformáló programok, hozzáférhető környezet megteremtése a fogyatékkal élő emberek számára, krízis-intervenciós központok kiépítése az erőszak áldozatai számára, minta-program a kistérségi szinten halmozottan megjelenő etnikai, társadalmi és területi hátrányok társadalompolitikai kezelésére) nem illeszkedik hosszú távú koncepcióba. Az első Nemzeti Fejlesztési Terv az Esélyegyenlőség címszó alatt 68 öt kulcskérdést fogalmazott meg problémaként: a nők horizontális és vertikális 67 Folyamatban van a közötti időszakra vonatkozó Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégiai Terv kidolgozása. A stratégia prioritásai a Pekingi Cselekvési Program célkitűzéseire, valamint a Nők és Férfiak egyenlőségéről re szóló útitervre épülnek. Szakértői véleményemben megfogalmaztam fenntartásaimat. A stratégia vázlatát március 18-án tárgyalta a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsa. A Tervet október 17-i Roadmap konferencián mutatta be dr. Frey Mária (Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet) Letöltés: l. 18

19 integrációját a munkaerő-piacon, a nem eléggé családbarát politikákat, a hátrányos foglalkoztatási gyakorlatot és alacsony keresőképességet, a munkaerő-piac által igényelt versenyképes készségek hiányát vagy elégtelenségét, a nemek közötti esélyegyenlőség politikájának eredménytelen érvényesítését. 69 A megoldásra nincs az Európai Unió gyakorlatától ismert konkrét akcióprogram. A Kormány esélyegyenlőségi koncepcióját az Új Magyarország program Esélyegyenlőség a nőknek fejezet mutatja be, amely az SZDSZ választási programjában szereplő gondolatokat veszi át. Leszögezi, hogy a jogszabályi tiltás ellenére a diszkrimináció nyílt és rejlett formái jelen vannak a nők mindennapjaiban, és állást foglal a férfiakéval azonos jogaik és esélyek követelménye mellett. Érvényesíteni kívánja az Európai Unió irányelveit, ennek fő elvét a nemek esélyegyenlőségére szabott átfogó politikát (gender mainstreaming) azonban meg sem említi. Hiányzik a koncepció a női esélyegyenlőség közelítésére, a megoldandó kérdések kiemelése esetleges. Négy fő feladatot említ: az előítéletes gondolkodás átformálását, a diszkrimináció tilalmának érvényesítését a foglalkoztatásban, a női vezetők arányának növelését és a családon belüli erőszak áldozatainak védelmét. Aránytalan a feladatok megjelölése: az öt kiemelt alpont közül kettő a családon belüli erőszakkal foglalkozik, amiben a férfiakat, mint áldozatokat meg sem említi. 70 A nemek esélyegyenlőségének kérdését a hazai nemzeti fejlesztési programok, így az Új Magyarország Fejlesztési terv nem kezeli érdemben. A célkitűzések gyakran általánosak, hiányoznak a nőkre és a férfiakra (gender) kiterjesztett, a tényleges esélyegyenlőség előmozdítását szolgáló konkrét intézkedések, és az azok megvalósítását mérni képes indikátorok. A többszörösen hátrányos helyzetű nőkről (roma nőkről, fogyatékkal élő nőkről, leszakadt régiókban élő nőkről) nem esik szó, amire a CEDAW 71 Bizottság is felhívja a figyelmet (CEDAW, 2007). Az Operatív Programok egy része az esélyegyenlőség horizontális elvének alkalmazását nélkülözi, más része főként hosszú távon hat, ha egyáltalán hat. 72 A prioritási tengelyként megfogalmazott elvárások közül 69 Letöltés: l. 70 Tamási Erzsébet (2005) mutatja be kitűnő könyvében a családon belüli erőszak férfi áldozatait. 71 A Nők elleni diszkrimináció minden formájának kiküszöböléséről szóló Egyezmény (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women CEDAW). 72 A TÁRKI elemzése rámutat az egyes Operatív Programok prioritási tengelyeként megfogalmazott célkitűzések nemek esélyegyenlőségére gyakorolt hatására. A 39 prioritási tengely közül csupán 17-et nevez meg, amelynél a nemek esélyegyenlőségi hatásával számolni lehet. A GOP és a KEOP sem rövid, sem hosszú távon nem hat a nemek esélyegyenlőségére. Rövid távon csak az EKOP közigazgatás folyamatainak korszerűsítése, és a ROP humán infrastruktúra fejlesztése prioritás hatásával lehet számolni. Rövid és hosszú távon egyaránt hat a nemek esélyegyenlőségére az EKOP a közigazgatás folyamatainak korszerűsítése, a KMOP a települési területek megújítása, és a ROP a humán infrastruktúra fejlesztése nyomán. Csak hosszú távon hat a TÁMOP a foglalkoztathatóságon és az alkalmazkodóképességen, a TIOP a munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást elősegítő infrastruktúra fejlesztésén, az ÁROP a 19

20 kevesebb, mint felénél lehet a nemek esélyegyenlőségi hatásával számolni (TÁRKI, 2007:154). A közötti időszakra vonatkozó Társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési terv stratégiai célkitűzései a foglalkoztatás elősegítésére, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítására, a szegénység, a tartós- és mélyszegénység csökkentésére, a gyermekek jól-létének biztosítására, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem érvényesítésére irányulnak (Magyar Köztársaság Kormánya 2004). A nők (és férfiak) munkaerő-piaci esélyegyenlőségének elősegítésére a női foglalkoztatás bővítését, a családi és munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetését, 73 a rugalmas foglalkoztatási formák térnyerésének erősítését, a családbarát munkahelyi környezet fejlesztését irányozza elő (Magyar Köztársaság Kormánya, 2004:29-30). A terv intézkedéseinek megvalósulásáról szóló beszámoló a női foglalkoztatás és munkanélküliség, szegénység tényeit idézi, a férfiak esélyegyenlőségének kérdéseit meg sem említi (Magyar Köztársaság Kormánya, 2007). A hazai esélyegyenlőségi programok egyoldalú nőcentrikusságát a Nemzeti Cselekvési Terv célkitűzései és a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégiai Terv tervezete is igazolja. A Nemzeti Cselekvési Terv a nemek esélyegyenlőségét a munka és a magánélet összehangolásának segítésével, a női foglalkoztatás bővítésével, a gondozási hálózat fejlesztésével, a családon belüli erőszak elleni fellépéssel kívánja megoldani. Fontosnak tekinti az előrehaladás mérésére alkalmas indikátorok kidolgozását, hogy lássuk, melyik intézkedés érinti hátrányosan a nőket. (Magyar Köztársaság Kormánya, 2007:8) A nemek közötti esélyegyenlőség kezelésére alkalmas szervezeti infrastruktúra hiányosságai Hosszú távú esélyegyenlőségi stratégia nélkül még egy jól kiépített intézményrendszer és szakapparátus sem képes átütő sikereket elérni. Ennek hiányában pedig még inkább kétséges a befektetések megtérülése. Az esélyegyenlőségi kérdés kormányzati és helyi kezelésére hivatott szervezetek emberi és pénzügyi erőforrásai elégtelenek. A kormányzati szervezet elhelyezkedése a döntési jogosultságok, és a befolyás szempontjából az intézményi hierarchia alsóbb szintjein helyezkedik el és folyamatosan változott. Ez meghatározza, behatárolja a szervezet mozgásterét és érdekérvényesítési képességét. szervezetfejlesztés és a humán erőforrások minőségén, az EKOP a közigazgatás folyamatainak korszerűsítésén és a szolgáltatásaihoz való hozzáférésen, a KMOP a versenyképesség feltételeinek és a humán szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztésén, a ROP a regionális közlekedési infrastruktúra fejlesztésén keresztül (TÁRKI, 2007:154). A rövidítéseket lásd az operatív programokról szóló rész lábjegyzeteiben ig a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló férőhelyek számának 10%-os növelését irányozza elő (Magyar Köztársaság Kormánya, 2004:10). 20

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Az Európai Foglalkoztatási Stratégia (EFS) tíz éve Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság D2

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Volt-e hatása a válságnak? (átszervezés, leépítés) (db)

Volt-e hatása a válságnak? (átszervezés, leépítés) (db) Kutatási összefoglaló Anyabarát vállalati politikák és gyakorlatok Magyarországon Írta és szerkesztette: Fertetics Mandy Lektorálta: Keveházi Katalin, Svéda Dóra JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány Budapest,

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Nôk és férfiak közötti esélyegyenlôség az Európai Unióban és Magyarországon

Nôk és férfiak közötti esélyegyenlôség az Európai Unióban és Magyarországon E ENG M IS ÉRINT Nôk és férfiak közötti esélyegyenlôség az Európai Unióban és Magyarországon Budapest 2002 Szerzôk: ALBERT LEVENTE GYULAVÁRI TAMÁS NÔK ÉS FÉRFIAK KÖZÖTTI ESÉLYEGYENLÔSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK

AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK AZ 1-3 ÉVES GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE: KÖLTSÉGVETÉSI RÁFORDÍTÁS ÉS VÁRHATÓ TÁRSADALMI HATÁSOK KÉSZÍTETTE: BLASKÓ ZSUZSA, CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben