KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére"

Átírás

1 KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir. szám helység postafiók utca, házszám adószám statisztikai számjel (KSH szám) - - cégjegyzékszám (egyéni váll esetén vállalkozói igazolvány száma) Könyvvezetés módja: Egyszeres könyvvitel Kettős könyvvitel Adózás módja Személyi jövedelemadó alanyaként Társasági- és osztalékadó alanyaként Egyéb kapcsolattartó neve könyvelő neve cím cím telefon fax telefon fax Telephely ir. szám helység postafiók utca, házszám Alapítás dátuma: alkalmazottak száma: fő A vállalkozásnak a GOP 4.1 Széchenyi Hitel Program, illetve az MV Zrt. bármely egyéb támogatási programja keretében és/vagy az Országos Mikrohitel Alappal szemben fennálló tőketartozásának együttes értéke: Ft A vállalkozás, vagy bármely kapcsolt vállalkozása által a folyamatban lévő, és az azt megelőző két pénzügyi évben igénybevett csekély összegű ( de minimis ) támogatások összege: Ft Tulajdonosok (csak a 10 %-nal nagyobb részesedésű) neve cégjegyzékszám részesedés %-a összege TEÁOR kód neve cégjegyzékszám részesedés %-a összege TEÁOR kód neve cégjegyzékszám részesedés %-a összege TEÁOR kód neve cégjegyzékszám részesedés %-a összege TEÁOR kód Vezető beosztású tisztségviselők neve beosztása szakképzettsége vez gyakorl év neve beosztása szakképzettsége vez gyakorl év Vállalkozói tapasztalat kezdő működő Legmagasabb iskolai végzettsége (gazdasági társaság esetén az ügyvezető) Nincs Szakmunkás képző Technikum Főiskola Ált. iskola Szakközépiskola Gimnázium Egyetem 1. oldal

2 KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP A vállalkozás számlavezető bankjai: II. Bankkapcsolatok, kapcsolt vállalkozások bank neve bankszámla száma bank neve bankszámla száma Kapcsolt vállalkozások: 1. vállalkozás neve adószáma tevékenysége %-nál nagyobb részesedésű tulajdonosok 2. vállalkozás neve adószáma tevékenysége %-nál nagyobb részesedésű tulajdonosok ÜGYFÉLCSOPORT, ha a.) Egyik Vállalkozás közvetve vagy közvetlenül - az Szmt. (Számviteli törvény) 3. (2) szerint - meghatározó befolyással bír a másik felett: 1. a tulajdonosok szavazatának több mint 50 %-ával egyedül rendelkezik, vagy 2. tulajdonosként jogosult a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjai többségét megválasztani ill. visszahívni, vagy 3. a tulajdonosokkal kötött szerződés alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja, vagy 4. a tulajdonosokkal kötött szerződés alapján döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol. b.) A vállalkozások olyan kapcsolatban állnak egymással, hogy ha az egyiknél pénzügyi problémák merülnek fel, valószínűsíthető, hogy a másik is visszafizetési nehézségekkel kénytelen számolni; ilyen kapcsolatnak számít különösen a 1. kezesség, készfizetőkezesség, garanciák és egyéb biztosítékok, 2. jogszabályban, vagy szerződésen alapuló korlátlan és egyetemleges felelősség, 3. közvetlen kereskedelmi függőség, amelyet rövid távon nem lehet megszüntetni, illetőleg más üzleti kapcsolattal helyettesíteni, 4. közeli hozzátartozói viszony közös háztartásban élő hozzátartozók esetén. 2. oldal

3 KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP III. fennálló kötelezettségek Más hitelintézetekkel megkötött élő hitel ügyletek: 1. hitelintézet neve fennálló hitel/keret összege éves törlesztés szerződés dátuma fedezet megnevezése/értéke véglejárat 2. hitelintézet neve fennálló hitel/keret összege éves törlesztés szerződés dátuma fedezet megnevezése/értéke véglejárat 3. hitelintézet neve fennálló hitel/keret összege éves törlesztés szerződés dátuma fedezet megnevezése/értéke véglejárat Jelenleg fennálló költségvetéssel szembeni kötelezettségek: Fennálló Hátralék Átütemezett NAV Önkorm. Egyéb Lizingtartozások: 1. lizingcég neve szerződéses összeg jelenlegi kötelezettség havi törlesztés fedezet és annak főkönyvi értéke véglejárat 2. lizingcég neve szerződéses összeg jelenlegi kötelezettség havi törlesztés fedezet és annak főkönyvi értéke véglejárat A vállalkozás peres ügyeinek részletezése: 3. oldal

4 KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP IV. Gazdálkodási adatok Vevők (20 %-nál magasabb részesedésű) legjelentősebb vevők: Megnevezése Eladott áru megnevezése Előző évi forgalom Ezévi forgalom Szállítók (20 %-nál magasabb részesedésű) legjelentősebb szállítók: Megnevezése Vásárolt áru megnevezése Előző évi forgalom Ezévi forgalom Szállítók és vevők lejárati bontása vevők lejárati bontása nem lejárt követelés 0-30 nap között lejárt nap között lejárt nap között lejárt nap között lejárt szállítók lejárati bontása Összege évvégén Összege jelenleg Összege évvégén Összege jelenleg nem lejárt kötelezettség 0-30 nap között lejárt nap között lejárt nap között lejárt nap között lejárt éven túl lejárt éven túl lejárt lejárt vevő összesen 0 0 lejárt szállító összesen 0 0 peresített követelés peresített kötelezettség Cég rövid bemutatása ( történet, tevékenység, piacok, partnerek, alkalmazottak, egyéb információk ) 4. oldal

5 Új Széchenyi Mikrohitelprogram Hiteligénylőlap KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP Az üzleti terv rövid összefoglalása V. Kérelemre vonatkozó adatok Kérjük, röviden foglalja össze elképzeléseit, milyen célok megvalósítására igényli a hitelt? Fejlesztési elképzelések pénzügyi terve A teljes fejlesztés tervezett anyagi-műszaki összetétele és finanszírozási terve - ezer Ft-ban Anyag- Műszaki Összetétel Összes ktg. Forrás összetétel Ft 1. Épület, ingtalan, ebből: - vásárlás - építés, átalkítás 2. Gépek, berendezések ebből: - új eszköz beszerzése - használt eszköz beszerzése 3. Egyéb 4. Beruházási költség összesen (1+2+3) 7. Egyéb fejlesztési célú kifizetés (ÁFA) 8. Fejlesztés összes pénzigénye (6+7) 5 Ft Saját erő 5 Ft Támogatás 0 Ft Mikrohitel 5 Ft 5 Ft 0 Ft 0 Ft 10 Ft 2 Ft 12 Ft Nettó összesen ÁFA Bruttó összesen 1 Ft 4 Ft 5 Ft 10 Ft 2 Ft 12 Ft A hitel kért futamideje: Kért futamidő: Támogatás előfinanszírozás igény: Kért rendelkezésre tartási idő: igen nem A fejlesztés helye Cím: Tulajdonos: A vállakozó/menedzsment bemutatása Kérjük, mutassa be a vállalkozás vezetőjét, és a "kulcsembereket"! A vállakozás vezetőjének személyi azonosító adatai: Név: Anyja neve: Születési neve: Születési hely, idő: Állandó lakcíme: Telefon, Adóazonosító jel: Releváns szakmai tapasztalatok Kérjük, mutassa be azokat a szakmai tapasztalatait, készségeit, amelyek a vállalkozása szempontjából kulcsfontosságúak! 5. oldal

6 Új Széchenyi Mikrohitelprogram Hiteligénylőlap A vállalkozás/vállalkozó tulajdonában lévő ingatlanok és eszközök Megnevezés/azonosító (hrsz., gyári szám, stb. Becsült jelenlegi érték (e Ft) Összes teher A zálogjog kedvezményezettje A vállalkozásfejlesztéshez kapcsolódó termékeinek/szolgáltatásainak ismertetése Kérjük, mutassa be kulcsfontosságú termékeit/szoltáltatásait. Árpolitika/értékesítési csatornák/marketing terv Kérjük, ismertesse, hogy milyen reklám, ill. eladás ösztönzési módszereket kíván alkalmazni? Személyzeti terv Kérjük, mutassa be vállalkozása humánerő-forrását! (Hány fővel működteti vállalkozását, tervez-e, az elkövetkező években létszámbővítést, milyen képzést, szakképzést, továbbképzést tervez a következő öt évben?) jelenlegi létszám: Mikrohitel biztosítékaként felajánlott eszközök részletes bemutatása 1. fedezet megnevezése/azonosító* a fedezet tulajdonosa becsült piaci értéke* könyv szerinti érték* fedezet meglévő terhei 2. fedezet megnevezése/azonosító* a fedezet tulajdonosa becsült piaci értéke* könyv szerinti érték* fedezet meglévő terhei 3. fedezet megnevezése/azonosító* a fedezet tulajdonosa becsült piaci értéke* könyv szerinti érték* fedezet meglévő terhei - A hitelek fajtája lehet: forgóeszközhitel, beruházási hitel, - A fedezetek becsült értékének meghatározása egyezzen meg az értékbecslésben szereplő - ha több módszer szerint történt az értékbecslés, akkor a legalacsonyabb - összeggel. 5. oldal

7 KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP VI. Szöveges üzleti terv Szöveges üzleti terv: ( jövőbeni üzleti lehetőségek, kilátások, marketing terv, beruházás várható eredményessége, egyéb távlati tervek, stb ) 6. oldal

8 KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP VII. NYILATKOZATOK I. Alulírott vállalkozó képviselője ezúton nyilatkozom, hogy: 1. A vállalkozás felelős vezetőjeként kijelentem, hogy az Új Széchenyi hitelprogramban való részvétel jogosultsági feltételeit megismertem, és azokat tudomásul veszem, azoknak vállalkozásom megfelel. 2. Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a programban való részvételre az a vállalkozás jogosult, amelynél * az alkalmazottak száma nem több mint 9 fő, * a vállalkozás a devizajogszabáloyk alapján belföldinek minősül, a Magyar Köztársaság területén, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozás, illetve kisvállalkozás. 3. * a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy regisztrált vállalkozás, amely rendelkezik életképes üzleti tervvel A válalkozás ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban, nincs kiegyenlítetlen lejárt ( és nem átütemezett ) köztartozása; 4. A vállalkozásnak nincs 60 napon túli adó-, társadalombiztosítási, illetve vámtartozása. 5. A vállalkozás rendelkezik az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel; A vállalkozással szemben nincs olyan eljárás folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el; A vállalkozással szemben az Európai Bizottságnak semmilyen támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben, továbbá a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét minden esetben teljesítette Felhatalmazom a Szigetvári Takarékszövetkezetet a hitelügylethez kapcsolódó banktitok/üzleti titok átadására az MV Zrt. számára. A biztosítékként felajálott, illetve lekötött fedezetek a vállakozás rendelkezésére állnak, a Szigetvári Takarékszövetkezet által ismert terhelésen kívül harmadik személynek nics olyan jogosultsága, amely a Szigetvári Takarékszövetkezet követelésének a fedezetekből történő kielégítését akadályozná. A biztosítékokkal kapcsolatos polgári jogi és büntetőjogi előírosokat ismerem. Tartózkodom minden olyan magatartástól, amely - szerződéskötés esetén - fedezetelvonásnak minősül vag a fedezet értékét csökkenti. Büntetőjögi felelősségem teljes tudatában kijelentem és igazolom, hogy az előbbiekben, valamint a hitelkérelemben (és annak mellékleteiben) közölt adatok valósak, a számviteli, valamint egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Kelt: cégszerű aláírás 7. oldal

9 KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP VII. NYILATKOZATOK II. Alulírott vállalkozó képviselője ezúton nyilatkozom, hogy: A vállalkozásomra az alábbi pontok nem érvényesek: * a vállalkozás a halászati vagy akvakultúra ágazatban tevékenykedik, * a vállalkozás az EK.Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésvel, valamint e termékek feldolgozásával, vagy forgalmazásával foglalkozik, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállakozások által forgalmazott ilyen termékek ára, vagy mennyisége alapján tartják számon, illetve a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbításától függ, * a vállalkozás szénágazatban tevékenykedik, * az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez igényli a mirohitelt, * a vállalkozás a kereskedelmi fuvarozás terén működik és teherszállító járművek megvásárlására igényli a mirohitelt, * nehéz helyzetben lévő vállalkozása megmentésére igényli a mikrohitelt, * a GOP 4 Új Széchenyi Hitelprogram keretében az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne de minimis támogatásban. * a vállalkozásnak lejárt köztartozása van állami-, önkormányzati hatóság felé, * a vállakozás szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (korábban: BAR) A vállalkozással szemben az Európai Bizottságnak semmilyen támogatás visszafizetésére köteleő határozata nincs érvényben, továbbá a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét minden esetben teljesítette. Kelt: cégszerű aláírás 7. oldal

10 terv-eszközök Minta Kft. (értékek -ban) A Befektetett eszközök I Immateriális javak Alapítás, átszervezés aktivált értéke 2 Kisérleti fejelsztés aktivált értéke 3 Vagyoni értékű jogok 4 Szellemi termékek 5 Üzleti vagy cégérték 6 Immateriális javakra adott előlegek 7 Immateriális javak értékhelyesbítése II Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 Műszaki berendezések, gépek, járművek 3 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4 Tenyészállatok 5 Beruházások, felújítások 6 Beruházásokra adott előlegek 7 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3 Egyéb tartós részesedés 4 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5 Egyéb tartósan adott kölcsön 6 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B Forgóeszközök I Készletek Anyagok 2 Befejezetlen termelés és félkész termék 3 Növendék-, hízó és egyéb állatok 4 Késztermékek 5 Áruk 6 Készeletre adott előlegek II Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevő) 2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4 Váltókövetelések 5 Egyéb követelések III Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben 2 Egyéb részesedés 3 Saját részvények, saját üzletrészek 4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV Pénzeszközök Pénztár, csekkek 2 Bankbetétek C Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 Halasztott ráfordítása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN \\TS1SRV\Kozponti Adatok\Dokumentumok\Teljes hálózat\vállalkozói hitelezés\kombinált MIKROHITEL\termék dokumentumai\kombinált Mikrohitel kérelem - minta ÚJ xls

11 terv-források Minta Kft. (értékek -ban) D Saját tőke I Jegyzett tőke - ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) III Tőketartalék IV Eredménytartalék V Lekötött tartalék VI Értékelési tartalék VII Mérleg szerinti eredmény E Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezsettségekre 2 Céltartalék a jövőbeli költségekre 3 Egyéb céltartalékok F Kötelezettségek I Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 3 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2 Átváltoztatható kötvények 3 Tartozások kötvénykibocsátásból 4 Beruházási és fejlesztési hitelek 5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III Rövid lajáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök - ebből: az átváltoztatható kötvények 2 Rövid lejaratú hitelek 3 Vevőtől kapott előleg 4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 5 Váltótartozások 6 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 8 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív elhatárolása 2 Költségek, ráfordítások passzív elhatárolása 3 Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Dolgozói létszám Hosszú lejáratú hitel éves törlesztése Hosszú lejáratú hitel éves kamata Mérlegen kívüli kötelezettségek Tájékoztató adatok \\TS1SRV\Kozponti Adatok\Dokumentumok\Teljes hálózat\vállalkozói hitelezés\kombinált MIKROHITEL\termék dokumentumai\kombinált Mikrohitel kérelem - minta ÚJ xls

12 terv-eredménykimutatás Minta Kft. (értékek -ban) Belföldi értékesítés árbevétele 2 Export értékesítés árbevétele I Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke III Egyéb bevételek - ebből: visszaírt értékvesztés 5 Anyagköltség 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 Egyéb szolgáltatások értéke 8 Eladott áruk beszerzési értéke 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások - ebből: értékvesztés A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Kapott (járó) osztalék és részesedés - ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek - ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége - ebből kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások - ebből kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX Pénzügyi műveletek ráfordításai B Pénzügyi műveletek eredménye C Szokásos vállalkozási eredmény X Rendkívüli bevételek XI Rendkívüli ráfordítások D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény XII Adófizetési kötelezettség F Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G Mérleg szerinti eredmény \\TS1SRV\Kozponti Adatok\Dokumentumok\Teljes hálózat\vállalkozói hitelezés\kombinált MIKROHITEL\termék dokumentumai\kombinált Mikrohitel kérelem - minta ÚJ xls

13 Mikrohitel kérelem SZJ bevallás teradatok Minta János egyéni vállalkozó Pénzeszközök tárgyi eszközök nettó értéke készletek leltár szerinti értéke beruházások vevőkkel szembeni követelések egyéb követelések határidőn túli követelések rövid kötelezettségek szállítókkal szembeni kötelezettségek + adó és TB tartozás + egyéb rövid lej. kötelezettségek + hosszú lej. Hitelek és kölcsönök tárgyidőszaki kötelezettsége Hosszú lejáratú kötelezettségek Értékpapírok Ádózás előtti eredmény Árbevétel SAJÁT TŐKE ÖSSZES FORRÁS BEFEKTETETT ESZKÖZÖK LIKVID ESZKÖZÖK

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV

HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV HITELIGÉNYLÉS ÉS ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti Hitelintézet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó

Részletesebben

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

I. A VÁLLALKOZÁS ADATAI ADATLAP ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ HITELKÉRELEMHEZ AZ ADATLAPHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA *: 30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY CÉGSZERŰEN ALÁÍRT ÉS AUDITÁLT MÉRLEGBESZÁMOLÓK

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/vállalkozó neve. Az Üzleti tervet átvettem. MiFiN munkatárs ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve Az Üzleti tervet átvettem..., 200. hó nap. MiFiN munkatárs I. A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1.

Részletesebben

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ!

KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Adós azonosító: KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ! Vállalkozás/Vállalkozó A/1/3 ÜZLETI TERV (Az üzleti tervet kérjük olvashatóan a jelen nyomtatvány szerinti formában és tartalommal elkészíteni. Amennyiben szükségesnek

Részletesebben

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS

ÜZLETI TERV KÖLCSÖNIGÉNYLÉS ÜZLETI TERV és KÖLCSÖNIGÉNYLÉS Vállalkozás/Vállalkozó részéről Az Üzleti terv és kölcsönigénylés átvétele nem kötelezi a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti terv és kölcsönigénylést

Részletesebben

ÜZLETI TERV és Hitelkérelem

ÜZLETI TERV és Hitelkérelem ÜZLETI TERV és Hitelkérelem Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezetet a mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó nap. aláírás

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó neve: A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI 1.2. Gazdasági társaság ügyvezetője: Születési éve: 1 9 1.3. Tevékenység megkezdése: 1.4. Cégnyilvántartás (v. vállalkozói- őstermelői ig.)

Részletesebben

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu

Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu Hitelpont Zrt. 1022 Budapest, Alvinci út 16. tel: +36-(1)-239-86-38 email: info@hitelpont.hu www.hitelpont.hu EGYSZERŰSÍTETT KÖLCSÖNKÉRELEM A HITELPONT ZRT. ÚJ SZÉCHENYI BERUHÁZÁSI ÉS FORGÓESZKÖZ HITELÉHEZ

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/Vállalkozó. Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Savaria Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására!

ÜZLETI TERV. Vállalkozás/Vállalkozó. Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Savaria Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! ÜZLETI TERV Vállalkozás/Vállalkozó Az Üzleti terv átvétele nem kötelezi a Savaria Takarékszövetkezetet mikrohitel biztosítására! Az Üzleti tervet átvettem..., 201. hó nap. aláírás 1.1. A Vállalkozás/Vállalkozó

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI

SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI SZIE GTK LEVELEZŐ KÉPZÉS SZÁMVITEL ALAPJAI tárgyból MINTA FELADATOK ELŐADÁSHOZ ELŐADÓ: Véghné Dr. Bálint Katalin ( Tel: 20/3887440) Gödöllő 2012 1 1.Példa 1. MINTA feladat Vállalkozásunk vagyon egy adott

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE

IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE IGÉNYLÉSI LAP SZÉCHENYI FORGÓESZKÖZ- ÉS BERUHÁZÁSI HITELHEZ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI CÉGEK RÉSZÉRE Ügylet azonosítója 1 : Ügyfél azonosítója 1 : Hitel típusa: Beruházási Forgóeszköz Igényelt futamidő:

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

Hitelkérelem vállalkozások részére

Hitelkérelem vállalkozások részére 1 ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. I. A vállalkozás főbb adatai Hitelkérelem vállalkozások részére 1. A vállalkozás cégneve:........ 1/a. egyéni vállalkozó esetén: - a vállalkozó neve:....

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei

Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Az Új Széchenyi Terv Kombinált Mikrohitel Program általános feltételei Érvényes: 2012. január 27.-től visszavonásig (illetve legfeljebb 2015. október 31-ig). Az információk tájékoztató jellegűek és nem

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

MINTA Zrt. Credit Check Report

MINTA Zrt. Credit Check Report MINTA Zrt. Credit Check Report D&B HER Credit Check Report 2011.07.27 MINTA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MINTA Zrt. Bizalmas... A következő üzleti információt a Dun & Bradstreet

Részletesebben

MINTA Zrt. Bisnode Credit Report

MINTA Zrt. Bisnode Credit Report MINTA Zrt. Bisnode Credit Report Bisnode Magyarország Bisnode Credit Report 2012.08.31 MINTA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MINTA Zrt. Bizalmas... A következő üzleti információt

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben