Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről november Szent András hava XIII. évf. 43. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről. 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám"

Átírás

1 Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója november Szent András hava XIII. évf. 43. szám Kitekintő Körbeért az esztendőben Hónapsoroló című rovatunk. Új sorozat indul tehát: a váci egyházmegyéhez tartozó települések templomait vesszük sorra és mutatjuk be pár szóban. A válogatás alapja pedig nem más, mint e templomok titulusa. Október Mindszent(ek) hava Mindenszentek plébániatemplom, (nov. 1.) Ecseg Templomának és plébániájának keletkezését, mint lovagrendi birtokot a legrégibb időkre teszik. Legrégebbi harangján gótikus jellegű "MCVIII" (1108) évszám volt olvasható, de ezt alkalmasint tévesen olvasták "MDVIII" (1508) helyett a harangot 1863-ban beolvasztották ben Mindenszentek tiszteletére ajánlották azt a templomot, melyet az évi Canonica Visitatio szerint a hívek 1600 körül építettek, de szentségháza, szárnyas oltára régebbi eredetre vall. A roskadozó régi templom helyébe, a régi torony mellé között építették a mai műemlék templomot. Erről azonban középkori okleveles emlék nincs. A templom műemlék, tornya gótikus, hajója és szentélye az évi átépítés folytán barokk. Utoljára 1973-ban renoválták. A plébánia jelenlegi háza 1751-ben épült, Historia Domusa 1761-ben kezdődik. A plébániának értékes, 18. századból származó könyvtára van. November Szent András hava Szent András plébániatemplom (nov. 30.), Bag Az évi defter a települést Bak falu néven említi, Márton nevű papjával együtt. Az évi Canonica Visitatio szerint szilárd anyagokból épített temploma volt, melyet 1731-ben kibővítettek. Grassalkovich Antal végrendelkezése ér- Jöjj el, Uram Jézus! Az Adventről A Biblia legvégén feltör a szívből fakadó kérés: Jöjj el, Uram Jézus! A valamiképp már Istenre talált és ezért Istent még inkább kereső ember kívánsága ez. Oly mély, hogy ránk maradt az arám eredetije: marana tha Jöjj el, Uram Jézus! Az advent szó ennek a latin megfelelője. Az egyház nyelvén Úrjövetet jelent. Az Úr: a názáreti Jézus Krisztus, akiben Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiaként adta Őt nekünk, hogy mindaz, aki benne hisz, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Eljövetelét több Te pedig kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel,mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait. Lk 1,76-79 szinten érthetjük. A keresztény ember az Úr három eljövetelére gondolhat, mégpedig a történelmire, a világvégire és a saját lelkébe történő eljövetelére. A történelmire, a már megtörténtre, melyet az emberiség több ezer évig várt, míg kétezer évvel

2 telmében 1772-ben új templomot kezdtek építeni. Ennek tornya a II. világháború idején megsérült, ekkor az eredeti hagymaidomú sisakját egyszerű lapos sátortetővel pótolták ből és 1772-ből származó harangjai elvesztek. A mai templom berendezése egyszerű. Főoltárképét Kontuly Béla festette 1954-ben. Plébániája középkori eredetű, ezt bizonyítja a már említett török defter, a későbbi licenciátusok is. Újjáalapítása 1700-ban történt. Ekkor kezdődnek anyakönyvei is, és 18. századi eredetű könyvtára van. December Karácsony hava Szent Miklós templom (dec. 6.), Dánszentmiklós Az a tény, hogy a település neve patrociniummal összetett, valamint, hogy a 14. század második felében lakatlan, arra enged következtetni, hogy korán, talán a tatárjáráskor elpusztult templomos hely volt eredetileg. A keleti egyházban különösen tisztelt patrónus igen korai ( századi) alapításra utal. A falu korai elpusztulása nyom nélkül eltűntette egykori egyházának még a romjait is. Intenzívebb lelkipásztori ellátása akkor kezdődött, amikor Roskoványi Ágoston váci püspök 1852-ben megszervezte a missziós körzeteket és Dánszentmiklóst az irsai missziós körzethez csatolta től az iskolában miséztek. A lelkészséget és egyházközségét is ekkor alapították. Jelenlegi temploma 1958-ban épült. Január Boldogasszony hava Bosco Szent János plébániatemplom (jan. 31.), Balassagyarmat, Szalézi plébánia A balassagyarmati plébánia területére a szalézi atyák 1934-ben telepedtek le, dr. Trikál József pápai prelátus, egykori rektor, a város szülöttének támogatásával. A Szent Imre árvaházban alakították ki első kápolnájukat ben elkészült a templom, 1937-ben az intézet és lelkészlak, 1941-re az oratórium. Az egyházi Főhatóság 1950-ben templomigazgatósággá alakította. A hívek támogatásával a templomot 1958-ban belül, 1974-ben kívül újították fel. Forrás: sta=pl K.S. ezelőtt a Megváltó megszületet. Jézus közénk született, vállalta emberi mivoltunkat, mai szóval élve szolidáris lett velünk. Ezzel lehetővé tette számunkra, hogy megszabaduljunk vétkeink nyomasztó terhétől. Jézus Urunk világvégi eljövetelét a második eljövetelének mondjuk. Az erre való várakozást a keresztények mindig komolyan vették, mert Jézus a virrasztásra és készenlétre tanított minket. Aki virraszt, azért van ébren, hogy az éjszakában élve ne legyen az éjszaka fia. S ebben valami remény, valami öröm csillan meg: közel már az Úr! Adventi liturgiánk ma is csupa líra, bensőség, bizalom. Egyedülálló a vallások világban, hogy egy böjtös jellegű időszakban külön vasárnapja advent harmadik vasárnapja van az örvendezésnek (Gaudete vasárnap). A keresztény ember számol, mégpedig hangsúlyozottan az Úr Jézus kegyelmi eljövetelével, amelyben az ember azonosul vele. Ez a kegyelmi advent, amely Krisztusnak a jelenbeli valamiképpeni eljövetelét hangsúlyozza. Mert Ő az idei, a év Karácsonyán is megérinthet minket. Csak rajtunk múlik, hogy az Isten felénk áradó bőséges kegyelméből mennyit fogadunk be. Igéjéből és a szentségek ajándékaiból mennyit teszünk magunkévá, és mennyire igyekszünk krisztusi módon, Őt követve élni. Használjuk ki ezt az adventi időszakot is, még a nyüzsgés ellenére is teremtsünk egy kis csendet, imádkozzunk, fohászkodjunk, gondolkodjunk az Írás egy-egy mondatán, és tisztítsuk meg a lelkünket. Ez a magunkba fordulás eredményes lesz, mert az Úr velünk akar lenni. S ha Ő velünk van, akkor a hitünk váratlanul közügy lesz, azaz kedvesebbek, figyelmesebbek leszünk egymás iránt, és kifele is megmutatjuk a jobbik krisztusi oldalunkat, és ezzel az Isten végtelen szeretetéről teszünk tanúságot. Ez legyen a részünkről, keresztények részéről az ajándékunk Karácsonyra, Jézus Urunk születésnapjára neki és az embereknek. István atya november

3 Legyen békesség köztünk mindenkor! Szeptember 21-én, az idei vénasszonyok nyara első, verőfényes napján zsúfolásig megtelt az Aszódi Javítóintézet közeljövőben 20. évfordulóját ünneplő kápolnája. Dr. Székely János segédpüspök atya vette ismét pártfogásába az intézet növendékeinek és munkatársainak lelki igényét és egy valódi cigánymisét mutatott be Dr. Gyurkovics István aszódi plébános atyával együtt a szendrőládi római katolikus cursillós közösség közreműködésével, zenei szolgálatával. Az ünnepélyes szentmisén a növendékek, nevelők, tanárok és irodai dolgozók a környékbeli hívekkel együtt vettek részt. A gitáros-misékről jól ismert dallamok több szólamban, mandolinos, szájharmonikás, kannás kísérettel, vérpezsdítően szóltak. A legmeghatóbb pillanatok voltak, amikor a szentáldozáshoz nem járuló növendékek egyenként személyes püspöki áldásban részesülhettek. A vendégek tanúságot tettek Istennel való mély kapcsolatukról, amely megváltoztatta őket és jó irányt adott életüknek. A sokgyermekes édesanyák és édesapák tanulnak, dolgoznak és bárhová szívesen elmennek az Urat szolgálni. Aszódra különösen jó szívvel jöttek, hiszen a tavaszi árvíz idején innen kaptak egy mikrobusznyi adományt egy odavalósi volt növendék nevelője, Haraszti Zsófia szervező munkája nyomán. A tanúságtételek között a javítóintézet Pszichopedagógiai Csoportja Farkas Gábor zeneterapeuta és Cziráné Bakonyi Bernadett nevelő vezetésével cigány népdalfeldolgozásokat és egy Balassiéneket adtak elő. Az együttlét hangulatos zenés-táncos agapéval folytatódott. Ezt a napot az Úristen adta, örvendtünk és vigadtunk rajta de a szendrőládiak is megtették a magukét, hogy bearanyozzák a napunkat. Az áldásokat, a kegyelem áradását legyünk hívők vagy laikusok mindannyian éreztük. Jó volt jónak lenni, megtisztulni, önfeledten szeretni a felebarátot abban az örömteli hangulatban. Legyen békesség köztünk mindenkor! ezt a gondolatot kell megőriznünk, hazavinnünk, mert ebből kell több, egyre több a világban. Lakos Mária Lujza november 3

4 Férfinak és nőnek teremtette őket" (Ter 1,27) hogy család legyenek Nagymarosi Ifjúsági Találkozó október 2. Idén ősszel Aszódról összesen tizenhatan vágtunk neki egy kisbusszal, hogy régi hagyományainkhoz híven részt vegyünk az őszi találkozón. Ez alkalommal csapatépítésnek is szántam a kirándulást, mivel az ifjúsági hittanos foglalkozások mellett az idén megkezdődött a jövő év végi bérmálkozásra történő felkészítés is. Mind az ifjúsági hittanosok, mind a bérmálkozásra készülők hivatalosak voltak, hogy ezzel a nyugodtan nevezhetjük így zarándoklattal nyissuk meg a tanévet, illetve a felkészülésünket. A témaválasztás a fiatalok egyik legfontosabb problémáját fogalmazta meg: hogyan találhatom meg, és aztán hogyan őrizhetem meg az Igazit? A választ velük együtt keresték püspökök, papok, szerzetesek, teológusok, tanúságtevő fiatal jegyesés házaspárok. A közös együttlét reggeli áhítattal kezdődött a tököli Antióchia közösség vezetésével. A nap főelőadója az idén hatvan éves Bíró László családreferens püspök atya volt. Hangsúlyozta, hogy a fiataloknak meg kell tanulniuk szeretni, ami egyrészt a saját maguk odaajándékozását, másrészt a másik elfogadását jelenti. A párkapcsolat építésben három fontos elemet emelt ki: a közös imát, a beszélgetést és a tisztaság megtartását. Végezetül mindenkit arra biztatott, hogy higgyen abban, hogy lehet boldog házasságban élni. Az előadás után fakultációk sokszínűsége várta az érdeklődő fiatalokat. Bíró László püspökkel a Művelődési Házban lehetett beszélgetni, Kerényi Lajos atya a nagytemplomba várta az érdeklődőket, a biblikus fakultációt tartó Székely János püspök a református templomban kapott helyet, Roska Péter pedig Miért várj? címmel a test teológiájáról beszélt, majd várta az érdeklődők kérdéseit a plébániakertben: A Kálvárián Brückner Ákos Előd és Várnai Péter válaszoltak a fiatalok kérdéseire. Női és férfi szerzetesi fakultációkat is lehetett választani az előző évekhez hasonlóan. A Duna-parton kiscsoportos beszélgetések zajlottak. A tizenhat éven aluli fiatalok a Kamaszmaros programjaiba kapcsolódhattak be. Délután közös énekpróba után kezdődött el a záró szentmise, melyet Pápai Lajos győri megyés püspök atya mutatott be. Szentbeszédében a szentségi házasságból kiindulva arról beszélt, milyen is a társke november

5 resésre, az igazi megtalálására, önmagunk igazzá válására, keresztény házasságra való felkészülés, kiemelve, hogy a szentségi házasság következménye a felbonthatatlanság, a hűség, a teljes és osztatlan szeretetkapcsolat, ami hit nélkül, önerőből lehetetlen, de az ember nincs egyedül ebben az életre szóló feladatban. "Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges." Mt 19,26 Bár borongós őszi nap volt, a későbbi híradásokból kiderült, hogy több mint 3000 fiatal vett részt a találkozón. A szám nekem az Egyház születését, a Szentlélek kiáradását juttatja eszembe, melynek hatására bátorság töltötte el az addig magukba roskadt apostolokat, olyannyira, hogy ki mertek állni a Jeruzsálemben ünneplő tömeg elé, tanúságot tenni Jézus Krisztusról, haláláról és feltámadásáról. E pünkösdi beszéd hatására akkor szintén háromezren keresztelkedtek meg. Számomra jel ez a szám. Hiszem, hogy bérmálkozóink a Szentlélek különös figyelmét élvezik most. Kísérjük felkészülésüket imáinkkal, hogy ha eljön az ideje, valóban eltöltse őket a Szentlélek, hogy tudjanak és merjenek Krisztus élő tanúi lenni az Egyházban! Lorencz Klára KARÁCSONY Legalább húsz fok hideg van Szelek és emberek énekelnek, A lombok meghaltak, de született egy ember, Meleg magvető hitünkről Komolyan gondolkodnak a földek, Az uccák biztos szerelemmel Siető szíveket vezetnek, Csak a szomorú szeretet latolgatja, Hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot, Fa nélkül is befűl az emberektől; De hová teszik majd a muskátlikat? Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég S az újszülött rügyező ágakkal Lángot rak a fázó homlokok mögé dec. József Attila november 5

6 F E L H Í V Á S Kedves Testvérek! Első királyunk, Szent István, egyházszervező munkája részeként 1000 évvel ezelőtt alapította meg a Váci Egyházmegyét. E korszakos eseményhez méltóan megyéspüspökünk, Dr. Beer Miklós őexcellenciájának kezdeményezésére az elkövetkező években több fontos eseményre kerül sor. Ennek részeként kiváló történészek egy csapata hozzálátott az Egyházmegye szerteágazó történetének a feldolgozásához. A munkálatokban e felhívás közzétevője is részt vesz. Feladata az egyes települések meglévő helytörténetének, különösen pedig a helyi római katolikus egyházközségek történetének a legújabb kutatásokkal való bővítése, adott esetben a plébániatörténetek megírása. Az ilyen gyűjtő- és feldolgozó munka akkor lesz igazán eredményes, a megtörtént eseményeknek a valóságot a legjobban megközelítő bemutatása, ha abban az egyes települések római katolikus egyházközségeinek vezetői és a közösséget alkotó hívek is segítséget nyújtanak. Segítséget nyújtanak az egyházközségek szerteágazó hitélete múltbeli emlékeinek az összegyűjtésében, élményeiknek közrebocsátásával, a helyi plébániatörténetet kutató sokoldalú segítésével. Jelen felhívásunk elsősorban a hívekhez szól, hiszen a segítségnyújtásra a közösség papjait, világi vezetőit személyesen keressük meg, kérjük fel. Milyen segítséget kérünk a hívektől? 1.) Az adott egyházközség tagjai (különösen a sokat megélt idősebbek) osszák meg a kutatóval hitéleti visszaemlékezéseiknek sokaságát, sokrétűségét, és ezzel alkotó módon vegyenek részt a plébániatörténet elkészítésében. 2.) Az elmúlt másfélszáz évben számos fénykép készült a település hitéletéről: templomokról, keresztekről, egyházi jellegű szobrokról, emlékművekről, papokról, a világi vezetők testületéről, a közösség alkalmazottairól (tanítókról, kántorokról, harangozókról, sekrestyésekről), a hitélet jelesebb eseményeiről (püspöklátogatásokról, templom- és harangszentelésekről, nagyünnepekről, körmenetekről, zarándoklatokról, keresztelésekről, első áldozásokról, bérmálásokról, esküvőkről, temetésekről, egyházi hangversenyekről), a katolikus iskolákról és hitoktatásról (osztályképek), az ökumenizmus szellemében megtartott rendezvényekről, eseményekről. És a felsoroltakon kívül még november

7 minden bizonnyal más felvételek is készültek, melyek kapcsolódnak az egyházközség, a plébánia történetéhez. A fényképeken kívül készültek írásos nyomtatott dokumentumok is, melyek a hívek birtokában lehetnek: reverzálisok, régi anyakönyvi kivonatok, első áldozási, bérmálkozási emléklapok, jelesebb személyek halotti értesítője, nagyobb helyi egyházi rendezvények meghívói, egyházadói (párbéri) értesítő-befizetési nyugta, katolikus iskolai bizonyítvány, különféle felhívás és értesítő stb. stb. Az ügy érdekében, nagy tisztelettel megkérjük közösségünk minden tagját, hogy a birtokukban lévő, felsorolt fényképeket és dokumentumokat bocsássák a rendelkezésünkre, másolás céljára, az eredetit visszaadjuk. Amennyiben az eredetit is átadják amit köszönettel elfogadunk, azt a Petőfi Múzeum egyháztörténeti gyűjteményében megőrizzük. A felsorolt fényképek, dokumentumok nemcsak bővítik, színesítik ismereteinket, és teljesebbé teszik a plébániatörténetet, hanem ebből az anyagból szeretnénk egy Plébániatörténeti kiállítást rendezni a Hitéleti Központunkban. A fényképeket, dokumentumokat kérjük egy borítékba tenni. A borítékra írják rá az átadó nevét és címét. Az írásos dokumentumok önmagukért beszélnek, a fényképek hátuljára azonban ceruzával írják rá, hogy kit, mit, milyen eseményt ábrázol, és a felvétel készítésének idejét. Aki nem kéri vissza valamelyik dokumentumát, fényképét, hanem a gyűjteménynek átadja, azt külön jelölje meg. A borítékok átadhatók a Plébánián, személyesen Klamár Zoltán egyháztanács-tagnak, a Petőfi Múzeum muzeológusának, illetve e sorok írójának. Kedves Testvérek! A fent felsorolt támogatásotokkal, segítségetekkel vegyetek Ti is részt a Váci Egyházmegye 1000 éves történetének jobb és teljesebb feldolgozásában. Dr. Asztalos István Váci Egyházmegyei Történeti Bizottság tagja (Rákóczi u. 2/a. ) A szív eljegyzése Azért íme, én majd magamhoz édesgetem, és kiviszem a pusztába, hogy szívére beszéljek; és visszaadom neki attól kezdve szőlőit, és Ákor völgyét, a remény kapujául, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, és mint abban az időben, amikor Egyiptom földjéről feljött. És eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak igazsággal és törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyezlek magamnak hűséggel, és ismerni fogod az Urat. (Oz 2, ) Itt van az Advent, itt van újra ezzel az egyházi év egyik legbensőségesebb időszakához érkeztünk. Várakozunk, vágyakozunk: készítgetjük a szívünket Isten irántunk érzett végtelen szeretetéből megtestesült, egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak születésére, fogadására. Egy imaalkalomra kerestem beszédtémát a minap, és november 7

8 evidensnek tűnt így Úrjövet idején Isten hozzánk fűződő szeretetéről elmélkedni: kutattam hát a Szentírásban azok után a szakaszok után, amelyek erről tanúskodnak így bukkantam a fenti igeversre a szív eljegyzéséről Ozeás próféta könyvében. De vajon hitelesen hangozhatnak-e a gondolatok a jegyességről olyasvalaki tollából, aki egy mostanában sokszor hangoztatott, kissé talán profán kifejezéssel élve szingli, azaz egyedülálló? A szinglijelenséggel sokan és sokat foglalkoztak már, ám arra nem tudtak épkézláb magyarázatot adni, személy szerint én miért vagyok még mindig társtalan. Az eszembe sem jutott, hogy azért nem vagyok még senki emberfia élete párja, mert már foglalt vagyok bizony, kedves Testvérek, veletek együtt eljegyzett mátkája vagyok az Istennek, nagyjából a Teremtés kezdetétől fogva. Mert túl azokon a költői képeken, amelyeket a Szentírás legtöbbször használ arra, hogy megmutassa, miként szeret minket a Jóisten (mint gondos gazda a vetést, jó pásztor a rá bízott nyájat, atya a fiát, stb.), Ozeás próféta könyvének fenti mondataiból kiderül, hogy még ezeknél is mélyebb az a szeretet, amellyel a Mennyei Atya felénk fordul. Túl hitéletünk gyermekévein, az első botladozó lépteken, amit Isten felé tettünk; túl a kétségekkel, lázadással teli kamaszkoron, szívünk-lelkünk egyszerre eladósorba ér. Akaratunk szabad, a mi döntésünk, kinek adjuk, kivel jegyezzük el magunkat. Isten ebben a szentírási szakaszban kézfogóra hív bennünket. A vőlegényünk, a jövendőbelink, életünk párja vágyik lenni, jóban-rosszban. Azt kívánja, hogy vele együtt rendezzük be és kormányozzuk az életünket, vele keljünk, vele feküdjünk, éjszaka megébredve az ő rezdüléseit figyeljük lélegzetvisszafojtva. És szeressük nagyon-nagyon, azzal az első, forró szeretettel, amivel ifjúságunk napjaiban, hitünk születésekor belészerettünk. Nem kérné tőlünk ezt az odaadást, ha ő nem adná ennek sokszorosát nap, mint nap Krisztus teste és vére által, az Eucharisztiában. Könnyű nekem mondhatnátok, hiszen felnőtt megtérő vagyok, akit alig tíz éve, hogy magához édesgetett az Atya; nekem nem nehéz minden reggel újra szívembe idézni azt az érzést, amivel ifjúságom napjaiban válaszoltam Neki. Igazatok van. Mi sem könnyebb annál, tudom a helyét is, az idejét is: a Cursillón voltam, a tihanyi Bencés Apátságban. De fontos, hogy szívemlekem minden áldott nap újra átélje azt a kegyelmi pillanatot és megújuljon ebben a megszentelő érzésben, hiszen enélkül kétséges, képes lenne-e észrevenni, befogadni a Jóisten újabb és újabb jegyajándékait: tanításait az igazságról, jóságról, szeretetről, hűségről. Simone Weil írta: Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. Jézus megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig. Ő tehát a miénk. Tanuljunk meg hát vágyakozni utána erre a mostani Advent kiváló alkalom. Jézus, én irgalmasságom! Ó, legédesebb Jézusom! Ne légy bírám, hanem üdvözítőm! Jézus, én Istenem, szeretlek mindenekfölött! Jézusomnak édes szíve! Add, hogy mindig jobban szeresselek! VA november

9 Kivonat a VÁCI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEI-nek 2007./VII. számából 2610/2007. sz. Bérmálási feltételek Kérem a plébánosokat, hogy 16 évnél fiatalabbakat csak rendkívüli esetben, a megyéspüspökkel előzetesen egyeztetve engedjenek bérmáláshoz. Az életkor mellett vegyék figyelembe, hogy a jelölt hol tart a megtérés folyamatában, amelyben személyes döntés alapján jut el az elkötelezett életre. A bérmálásra való felkészítés minden esetben a katekumenátus normáinak megtartásával történjék. Vác, november Miklós váci püspök FELKÉSZÜLÉS A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGÉRE A második beavató szentség a bérmálás szentsége. Míg a keresztségben az új szövetség megkötése történik Krisztus és a megkeresztelt ember között, addig a bérmálásban ennek a Krisztusban újjászületett életnek a kiáradásához, a tanúságtételhez kapunk a Szentlélek által sajátos kegyelmi ajándékot. Amíg a keresztség, a bűnbánat szentsége, az Eukarisztia vétele és a betegek szentsége az egyéni krisztusi életünket táplálja, addig a bérmálás szentsége egyénileg nem tesz tökéletesebbé, hanem arra képesít, hogy ezt a krisztusi életet másokkal is megosszuk. Arra ad küldetést, hogy az apostolkodásban a Szentlélek kegyelmével tudjuk az Ő ajándékait kamatoztatni a közösség javára. Ahhoz, hogy valaki a bérmálás szentségében gyümölcsöző módon részesüljön, bizonyos személyi feltételeknek kell teljesülniük. Ilyenek: A szentség vételéhez csak az járulhat, aki buzgó, rendszeres vasárnapi szentmisére járásával tanúságot tett már arról, hogy méltó e szentség vételére. Szükséges a megfelelő hitismeret az egyház tanítása szerint, hiszen ennek alapján kell tanúságot tennie a hitükről. (Ezt szolgálja az iskolai hitoktatás és a bérmálásra való felkészítés.) Szükséges továbbá, hogy a bérmálandó kötelezze el magát a keresztény életre, és felelősséggel vállalja a Krisztus-követést. (A szentség vétele a bérmálandó saját személyes döntése lehet.) Ott kell élnie a szívében Jézus azon vágyának, hogy mindenkit magamhoz vonzok. Mi ugyanis Krisztus és az Egyház személyes küldetésében apostolkodunk. Személyi érettséggel és bölcsességgel kell rendelkeznie, hogy ezt az apostoli munkát személyre szabottan, a többiekkel eggyé válva, ajándékként tudja adni, hiszen nem lecke felmondásról, nem igazságok kinyilatkoztatásáról, hanem Isten irgalmas szeretetének közvetítéséről szól a küldetés. Ehhez érett, felelősségteljes személyiség kell. Ezért a Váci november 9

10 Egyházmegyében a püspök atya szándéka szerint 16 éven aluliakat semmiféleképen nem bérmálnak. A 16 éven felülieknél pedig természetesen az előbbi feltételek szükségesek esztendőben azok a fiatalok bérmálkozhatnak, akik 2011 év végéig a 16. életévüket betöltik. A fiatalabbak az ifjúsági hittant, és 14-ves kortól a bérmálási felkészítőt látogathatják, mert a következő bérmálásra már két éves lesz a felkészülés. A bérmálásra Lorencz Klára készíti fel a fiatalokat, és nála kell személyesen jelentkezni. Ki lehet bérmaszülő? A bérmálás az egyházi törvénykönyv előírása és útmutatása alapján történik. Bérmaszülő lehet: aki római katolikus, aki meg van bérmálva, ha házas, érvényes és törvényes egyházi házasságban él, és szentségekhez járulhat, hajlandó vállalni a tisztséggel együtt járó keresztény életvitelt. Imádkozzunk a bérmálásra készülőkért, hogy Jézus és az Egyház akarata szerint merjék egész személyiségüket Krisztusnak ajándékozni, hogy jó eszközei legyenek az apostolkodásnak. Aszód, november 12. Gyurkovics István dr. plébániai kormányzó Félek azoktól, akik hangosan hisznek. Azok nagyon tudnak valamit. Pontosabban: éppen azt tudják, hogy milyen az Úristen. De az Úristen nem ilyen vagy olyan; más. Krisztus az, aki közvetít. Ám hogy esélyünk legyen az értésre, nagyon halknak, kicsinek, elszántnak és odaadónak kell lennünk. Esterházy Péter november

11 Mécses a határban Szent András havának elején élettel telnek meg a temetők. Bármilyen furcsának tűnik a megállapítás, mégis igaz. A halottaikhoz mennek látogatóba az élők. Mi is így szoktunk tenni, de idén nem jutottunk haza a messzi Bácskába. Ezért hát a Szentkereszthez vittük az emlékezés virágait, kertünkben nevelt, apró fejű krizantémokat. Kegyes volt az időjárás és a fagyok ellenére megkímélte a későn ékeskedő, ünneplőbe öltözött növényeket. Odafelé megmászva a templomdombot kevés szó esett köztünk. Feleségem is, én is gondolataink csendjébe burkolództunk. Számba vettük a rokonokat, barátokat, ismerősöket Lélekben Magyarkanizsán és Topolyán róttuk a temetők gesztenyefákkal szegélyezett útjait, ismerős sírok között időztünk. Sajnos már többen pihennek a hantok alatt, mint ahányan hazavárnak bennünket! Nekünk mindannyian hiányoznak, élők és holtak egyaránt. Ballagtunk hát szótlanul a papi földeken át a határbeli kereszt felé, virággal és mécsessel, vízzel töltött félbe vágott műanyag flakonnal a kézben. Mentünk, ahogy erdélyi barátaink mondják: világítani. A határban csend honolt, a természet lassan vetkezte le rőt levélruháját. Az őszi szántás szinte a kereszt tövéig ért. A délutáni napnak még volt ereje. A bokrok között vörös pontokként izzottak a csipkebogyók, melyeket csupasz tüskés ágak vigyáztak. Szélárnyékba fordulva lobbant a gyufa lángja és kisvártatva a virág mellet már világolt a mécses. Imbolygó sárga táncot járt. Azokért, azoknak világított, akik régen nincsenek már közöttünk, de ilyenkor halottak napján visszajönnek a síri világból. Vissza, hogy megnézzék, mit s hogyan teszünk. Visszatérnek gondolatainkban, mert megidéztük őket. Eszembe jutott az is, hogy Szentkereszt település egykori lakói is valahol itt porladhatnak. A kereszt, tövében virágokkal és mécsessel az ő emléküket is hirdeti. Így kapcsolódik össze múlt, jelen és jövendő. Mert hiszem, hogy mások is kötődnek tájhoz, hazához: hajdan volt elődeinkhez, ismertekhez és ismeretlenekhez egyaránt. Nyugodjanak hát békében, nyugodjanak mindannyian a boldog feltámadás reménye alatt. Klamár Zoltán Könyvtári hírek Az egyházközségi könyvtár magyar- és idegen nyelvű lelki és szépirodalommal, teológiai szakkönyvekkel, videokazettákkal és DVD-kkel továbbra is várja az érdeklődőket. Nyitva tartás: szombaton és vasárnap a szentmisék után, azaz: szombaton: 19 órától 20 óráig, vasárnap: 9 órától 10 óráig, vagy a számon történő előzetes telefonos egyeztetés után más időpontban is november 11

12 Elmúlt időszak eseményei: Egyházközségi Híradó HITÉLETI KÖZPONT PROGRAMJAI Október 1. péntek Hangverseny a templomban a zene világnapja alkalmából, Énok-Nagy Levente és Tóth Rita közreműködésével. Október 5. kedd Idősek napja a Karitász szervezésében. Ebben az évben is sor került az idősekről való megemlékezésre. Hála a karitász szervezet tagjainak, újra hangulatossá tették a nyugdíjasok egy délutánját. Köszönet jár az AFI amatőr színjátszóinak, akik az előadásukkal ismét vidám hangulatot teremtettek a közönség körében. Az előadás után pedig lehetőség nyílt arra, hogy kötetlenül elbeszélgessenek a résztvevők egy kis tea és sütemény mellett. Október 28. csütörtök A Hitéleti Központ adott helyet az Esperesi Kerület papi összejövetelének. Ezt a rendszeres hitéleti találkozót a papság mindig más-más plébánián tartja. Hosszú évek után most mi adtunk méltó helyet ennek az eseménynek. Rendszeres rendezvények - Újra indult az énekkar. A próbákat péntek esténként tartják az esti szentmise után (18.00-tól). - Kéthetente csütörtökön a Cursillo közösség férfi és női csoportja tart a házban összejövetelt. - Minden szombaton ifjúsági hittan van az esti szentmise után ( ). Minden második szombat egyben bérmálkozási felkészítő foglalkozás is. - Évente négy alkalommal a területi hitoktatói képzést is Aszódra helyezték. Így kéthavonta mi szervezzük ezeket az alkalmakat. A most aktuális összejövetel november 26. ELKÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYEK November 27. szombat : Adventi koszorú készítés a Karitász szerevezésében. Ezen a napon kerül sor a Betlehemi Jászolkiállítás munkáinak zsűrizésére is. December 5. vasárnap órai kezdettel a templomunk ad helyet az immár hagyománnyá vált Adventi hangversenynek. A műsor résztvevői: A Csengey Gusztáv Általános Iskola énekkara, Mukk József, Énok-Nagy Levente és Tóth Rita. December 10. péntek órakor kerül megnyitásra a Betlehemi Jászolkiállítás; és egyben ekkor kerül kihirdetésre, hogy a zsűri mely munkákat tartotta a legkreatívabbnak. Tehát a díjkiosztásra is ekkor kerül sor. A Kiállítás december 10-től január 9-ig tekinthe november

13 tő meg a szentmisék után, vagy ha csoportosan szeretnék megtekinteni, akkor előre egyeztetett időpontban. December 12. vasárnap Advent 3. vasárnapja Az örömvasárnap órai kezdettel előre örvendezünk Jézus születésének. A Karitász szervezésében az idősek meghívására ekkor kerül sor. Programja: Betlehemezés Filmvetítés A Születés című film December 18. szombat Az épület ad helyet a református testvéreinknek az általuk szervezett családnapra. Dobozba zárt szeretet Cipős-doboz akció Az idén is megszervezésre kerül az ún. cipős-doboz akció. Az elmúlt évek eredményeit látva a szervezők idén is szeretnék a rászorulókat ilyen formában megajándékozni. A lényege, hogy egy becsomagolt cipős-dobozban kb Ft értékű ajándék legyen, és a dobozon kérik, hogy jelezzék az ajándékozott nemét és korosztályát (0-3 éves; 3-6 éves; 6-10 éves; éves; éves). A doboz tartalmazhat pl. édességet, játékot, könyvet, piperecikket, ruhaneműt stb., ami örömet okozhat a megjelölt korosztályú gyermeknek. A csomagokat kérjük, hogy a Javítóintézet Kápolnájába vagy a Hitéleti Központba juttassák el. A gyűjtés utolsó határideje december 6. Adjon Isten minden jót! Újabb esztendő tűnik tova. Advent van, és nemsokára felvilágol az a csillag Felvilágol lelkünkben a szeretet csillaga, megszületik a Megváltó! Tekintsünk hát bizakodóan a jövőbe, erősödjünk a hitben és az egymás iránti felebaráti szeretetben! Engedjék meg, hogy mindazok nevében, akik ezt a kis újságot írásaikkal életben tartják, áldott Karácsonyt és békés, boldog 2011-es esztendőt kívánjak. Klamár Zoltán szerkesztő november 13

14 Család nélkül a karácsony nagyon szomorú, a karácsony nem az igazi család nélkül. Magányosan töltöm el a Szentestét, és azon töprengek, hogy az a sok család Európában és a keresztény világban valóban ünnepli-e, amiről ez az est szól. Sajnos, már régóta karácsony szent ünnepéből»perzsavásárt«csináltak, ajándékozási versenyt. Abban reménykedem, hogy lassacskán visszatér karácsony eredeti tartalma: egymás szeretete a jézusi szeretet jegyében. Tolnay Klári KARÁCSONYI MISEREND: december 24. péntek: 15.00: Pásztorjáték előadása a gyerekeknek 21.30: Domony Pásztorjáték 22.00: Domony Szentmise 23.30: Aszód Pásztorjáték 24.00: Éjféli szentmise a templomban december 25. szombat: 8.00: Szentmise a templomban 9.30: Szentmise Domonyban 11.00: Szentmise a Javító kápolnájában december 26. vasárnap: 8.00: Szentmise a templomban 9.30: Szentmise Domonyban 11.00: Szentmise a Javító kápolnájában TEMPLOMUNK Szentháromság Templom Aszód, Szent Imre u. KÁPOLNÁNK. Javító Intézet Baross u. Szerkeszti a Képviselő testület megbízásából: Dr. Klamár Zoltán (PhD) Lektor: Klamár Sára Számítógépes tördelés: Varga Ilona november

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/

4/28/2013 Nézzétek meg amit a péceli gazdák elhoz- tak a ter- ménymegáldás ra! Honlapunk: http://www.pecelrk.hu/ Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 4/28/2013 Elektronikus változat VIII/17 Írta: Jászberényiné Szepsi Katalin Ez a kifejezés csak a magyar nyelvterületen honos, más keresztény országokban

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Református hittan Évfolyam: 5. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban Hétfőn reggel ½ 7-kor, kedden este ½ 7-kor, szerdán reggel ½ 7- kor, csütörtökön este ½ 7-kor, pénteken és

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 Kedves Hagyományőrző! Fontos állomásához érkezett a Civil Csillagok, az

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben