Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről november Szent András hava XIII. évf. 43. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyházközségi Híradó. Jöjj el, Uram Jézus! Kitekintő. Az Adventről. 2010. november Szent András hava XIII. évf. 43. szám"

Átírás

1 Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója november Szent András hava XIII. évf. 43. szám Kitekintő Körbeért az esztendőben Hónapsoroló című rovatunk. Új sorozat indul tehát: a váci egyházmegyéhez tartozó települések templomait vesszük sorra és mutatjuk be pár szóban. A válogatás alapja pedig nem más, mint e templomok titulusa. Október Mindszent(ek) hava Mindenszentek plébániatemplom, (nov. 1.) Ecseg Templomának és plébániájának keletkezését, mint lovagrendi birtokot a legrégibb időkre teszik. Legrégebbi harangján gótikus jellegű "MCVIII" (1108) évszám volt olvasható, de ezt alkalmasint tévesen olvasták "MDVIII" (1508) helyett a harangot 1863-ban beolvasztották ben Mindenszentek tiszteletére ajánlották azt a templomot, melyet az évi Canonica Visitatio szerint a hívek 1600 körül építettek, de szentségháza, szárnyas oltára régebbi eredetre vall. A roskadozó régi templom helyébe, a régi torony mellé között építették a mai műemlék templomot. Erről azonban középkori okleveles emlék nincs. A templom műemlék, tornya gótikus, hajója és szentélye az évi átépítés folytán barokk. Utoljára 1973-ban renoválták. A plébánia jelenlegi háza 1751-ben épült, Historia Domusa 1761-ben kezdődik. A plébániának értékes, 18. századból származó könyvtára van. November Szent András hava Szent András plébániatemplom (nov. 30.), Bag Az évi defter a települést Bak falu néven említi, Márton nevű papjával együtt. Az évi Canonica Visitatio szerint szilárd anyagokból épített temploma volt, melyet 1731-ben kibővítettek. Grassalkovich Antal végrendelkezése ér- Jöjj el, Uram Jézus! Az Adventről A Biblia legvégén feltör a szívből fakadó kérés: Jöjj el, Uram Jézus! A valamiképp már Istenre talált és ezért Istent még inkább kereső ember kívánsága ez. Oly mély, hogy ránk maradt az arám eredetije: marana tha Jöjj el, Uram Jézus! Az advent szó ennek a latin megfelelője. Az egyház nyelvén Úrjövetet jelent. Az Úr: a názáreti Jézus Krisztus, akiben Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiaként adta Őt nekünk, hogy mindaz, aki benne hisz, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Eljövetelét több Te pedig kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel,mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait. Lk 1,76-79 szinten érthetjük. A keresztény ember az Úr három eljövetelére gondolhat, mégpedig a történelmire, a világvégire és a saját lelkébe történő eljövetelére. A történelmire, a már megtörténtre, melyet az emberiség több ezer évig várt, míg kétezer évvel

2 telmében 1772-ben új templomot kezdtek építeni. Ennek tornya a II. világháború idején megsérült, ekkor az eredeti hagymaidomú sisakját egyszerű lapos sátortetővel pótolták ből és 1772-ből származó harangjai elvesztek. A mai templom berendezése egyszerű. Főoltárképét Kontuly Béla festette 1954-ben. Plébániája középkori eredetű, ezt bizonyítja a már említett török defter, a későbbi licenciátusok is. Újjáalapítása 1700-ban történt. Ekkor kezdődnek anyakönyvei is, és 18. századi eredetű könyvtára van. December Karácsony hava Szent Miklós templom (dec. 6.), Dánszentmiklós Az a tény, hogy a település neve patrociniummal összetett, valamint, hogy a 14. század második felében lakatlan, arra enged következtetni, hogy korán, talán a tatárjáráskor elpusztult templomos hely volt eredetileg. A keleti egyházban különösen tisztelt patrónus igen korai ( századi) alapításra utal. A falu korai elpusztulása nyom nélkül eltűntette egykori egyházának még a romjait is. Intenzívebb lelkipásztori ellátása akkor kezdődött, amikor Roskoványi Ágoston váci püspök 1852-ben megszervezte a missziós körzeteket és Dánszentmiklóst az irsai missziós körzethez csatolta től az iskolában miséztek. A lelkészséget és egyházközségét is ekkor alapították. Jelenlegi temploma 1958-ban épült. Január Boldogasszony hava Bosco Szent János plébániatemplom (jan. 31.), Balassagyarmat, Szalézi plébánia A balassagyarmati plébánia területére a szalézi atyák 1934-ben telepedtek le, dr. Trikál József pápai prelátus, egykori rektor, a város szülöttének támogatásával. A Szent Imre árvaházban alakították ki első kápolnájukat ben elkészült a templom, 1937-ben az intézet és lelkészlak, 1941-re az oratórium. Az egyházi Főhatóság 1950-ben templomigazgatósággá alakította. A hívek támogatásával a templomot 1958-ban belül, 1974-ben kívül újították fel. Forrás: sta=pl K.S. ezelőtt a Megváltó megszületet. Jézus közénk született, vállalta emberi mivoltunkat, mai szóval élve szolidáris lett velünk. Ezzel lehetővé tette számunkra, hogy megszabaduljunk vétkeink nyomasztó terhétől. Jézus Urunk világvégi eljövetelét a második eljövetelének mondjuk. Az erre való várakozást a keresztények mindig komolyan vették, mert Jézus a virrasztásra és készenlétre tanított minket. Aki virraszt, azért van ébren, hogy az éjszakában élve ne legyen az éjszaka fia. S ebben valami remény, valami öröm csillan meg: közel már az Úr! Adventi liturgiánk ma is csupa líra, bensőség, bizalom. Egyedülálló a vallások világban, hogy egy böjtös jellegű időszakban külön vasárnapja advent harmadik vasárnapja van az örvendezésnek (Gaudete vasárnap). A keresztény ember számol, mégpedig hangsúlyozottan az Úr Jézus kegyelmi eljövetelével, amelyben az ember azonosul vele. Ez a kegyelmi advent, amely Krisztusnak a jelenbeli valamiképpeni eljövetelét hangsúlyozza. Mert Ő az idei, a év Karácsonyán is megérinthet minket. Csak rajtunk múlik, hogy az Isten felénk áradó bőséges kegyelméből mennyit fogadunk be. Igéjéből és a szentségek ajándékaiból mennyit teszünk magunkévá, és mennyire igyekszünk krisztusi módon, Őt követve élni. Használjuk ki ezt az adventi időszakot is, még a nyüzsgés ellenére is teremtsünk egy kis csendet, imádkozzunk, fohászkodjunk, gondolkodjunk az Írás egy-egy mondatán, és tisztítsuk meg a lelkünket. Ez a magunkba fordulás eredményes lesz, mert az Úr velünk akar lenni. S ha Ő velünk van, akkor a hitünk váratlanul közügy lesz, azaz kedvesebbek, figyelmesebbek leszünk egymás iránt, és kifele is megmutatjuk a jobbik krisztusi oldalunkat, és ezzel az Isten végtelen szeretetéről teszünk tanúságot. Ez legyen a részünkről, keresztények részéről az ajándékunk Karácsonyra, Jézus Urunk születésnapjára neki és az embereknek. István atya november

3 Legyen békesség köztünk mindenkor! Szeptember 21-én, az idei vénasszonyok nyara első, verőfényes napján zsúfolásig megtelt az Aszódi Javítóintézet közeljövőben 20. évfordulóját ünneplő kápolnája. Dr. Székely János segédpüspök atya vette ismét pártfogásába az intézet növendékeinek és munkatársainak lelki igényét és egy valódi cigánymisét mutatott be Dr. Gyurkovics István aszódi plébános atyával együtt a szendrőládi római katolikus cursillós közösség közreműködésével, zenei szolgálatával. Az ünnepélyes szentmisén a növendékek, nevelők, tanárok és irodai dolgozók a környékbeli hívekkel együtt vettek részt. A gitáros-misékről jól ismert dallamok több szólamban, mandolinos, szájharmonikás, kannás kísérettel, vérpezsdítően szóltak. A legmeghatóbb pillanatok voltak, amikor a szentáldozáshoz nem járuló növendékek egyenként személyes püspöki áldásban részesülhettek. A vendégek tanúságot tettek Istennel való mély kapcsolatukról, amely megváltoztatta őket és jó irányt adott életüknek. A sokgyermekes édesanyák és édesapák tanulnak, dolgoznak és bárhová szívesen elmennek az Urat szolgálni. Aszódra különösen jó szívvel jöttek, hiszen a tavaszi árvíz idején innen kaptak egy mikrobusznyi adományt egy odavalósi volt növendék nevelője, Haraszti Zsófia szervező munkája nyomán. A tanúságtételek között a javítóintézet Pszichopedagógiai Csoportja Farkas Gábor zeneterapeuta és Cziráné Bakonyi Bernadett nevelő vezetésével cigány népdalfeldolgozásokat és egy Balassiéneket adtak elő. Az együttlét hangulatos zenés-táncos agapéval folytatódott. Ezt a napot az Úristen adta, örvendtünk és vigadtunk rajta de a szendrőládiak is megtették a magukét, hogy bearanyozzák a napunkat. Az áldásokat, a kegyelem áradását legyünk hívők vagy laikusok mindannyian éreztük. Jó volt jónak lenni, megtisztulni, önfeledten szeretni a felebarátot abban az örömteli hangulatban. Legyen békesség köztünk mindenkor! ezt a gondolatot kell megőriznünk, hazavinnünk, mert ebből kell több, egyre több a világban. Lakos Mária Lujza november 3

4 Férfinak és nőnek teremtette őket" (Ter 1,27) hogy család legyenek Nagymarosi Ifjúsági Találkozó október 2. Idén ősszel Aszódról összesen tizenhatan vágtunk neki egy kisbusszal, hogy régi hagyományainkhoz híven részt vegyünk az őszi találkozón. Ez alkalommal csapatépítésnek is szántam a kirándulást, mivel az ifjúsági hittanos foglalkozások mellett az idén megkezdődött a jövő év végi bérmálkozásra történő felkészítés is. Mind az ifjúsági hittanosok, mind a bérmálkozásra készülők hivatalosak voltak, hogy ezzel a nyugodtan nevezhetjük így zarándoklattal nyissuk meg a tanévet, illetve a felkészülésünket. A témaválasztás a fiatalok egyik legfontosabb problémáját fogalmazta meg: hogyan találhatom meg, és aztán hogyan őrizhetem meg az Igazit? A választ velük együtt keresték püspökök, papok, szerzetesek, teológusok, tanúságtevő fiatal jegyesés házaspárok. A közös együttlét reggeli áhítattal kezdődött a tököli Antióchia közösség vezetésével. A nap főelőadója az idén hatvan éves Bíró László családreferens püspök atya volt. Hangsúlyozta, hogy a fiataloknak meg kell tanulniuk szeretni, ami egyrészt a saját maguk odaajándékozását, másrészt a másik elfogadását jelenti. A párkapcsolat építésben három fontos elemet emelt ki: a közös imát, a beszélgetést és a tisztaság megtartását. Végezetül mindenkit arra biztatott, hogy higgyen abban, hogy lehet boldog házasságban élni. Az előadás után fakultációk sokszínűsége várta az érdeklődő fiatalokat. Bíró László püspökkel a Művelődési Házban lehetett beszélgetni, Kerényi Lajos atya a nagytemplomba várta az érdeklődőket, a biblikus fakultációt tartó Székely János püspök a református templomban kapott helyet, Roska Péter pedig Miért várj? címmel a test teológiájáról beszélt, majd várta az érdeklődők kérdéseit a plébániakertben: A Kálvárián Brückner Ákos Előd és Várnai Péter válaszoltak a fiatalok kérdéseire. Női és férfi szerzetesi fakultációkat is lehetett választani az előző évekhez hasonlóan. A Duna-parton kiscsoportos beszélgetések zajlottak. A tizenhat éven aluli fiatalok a Kamaszmaros programjaiba kapcsolódhattak be. Délután közös énekpróba után kezdődött el a záró szentmise, melyet Pápai Lajos győri megyés püspök atya mutatott be. Szentbeszédében a szentségi házasságból kiindulva arról beszélt, milyen is a társke november

5 resésre, az igazi megtalálására, önmagunk igazzá válására, keresztény házasságra való felkészülés, kiemelve, hogy a szentségi házasság következménye a felbonthatatlanság, a hűség, a teljes és osztatlan szeretetkapcsolat, ami hit nélkül, önerőből lehetetlen, de az ember nincs egyedül ebben az életre szóló feladatban. "Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges." Mt 19,26 Bár borongós őszi nap volt, a későbbi híradásokból kiderült, hogy több mint 3000 fiatal vett részt a találkozón. A szám nekem az Egyház születését, a Szentlélek kiáradását juttatja eszembe, melynek hatására bátorság töltötte el az addig magukba roskadt apostolokat, olyannyira, hogy ki mertek állni a Jeruzsálemben ünneplő tömeg elé, tanúságot tenni Jézus Krisztusról, haláláról és feltámadásáról. E pünkösdi beszéd hatására akkor szintén háromezren keresztelkedtek meg. Számomra jel ez a szám. Hiszem, hogy bérmálkozóink a Szentlélek különös figyelmét élvezik most. Kísérjük felkészülésüket imáinkkal, hogy ha eljön az ideje, valóban eltöltse őket a Szentlélek, hogy tudjanak és merjenek Krisztus élő tanúi lenni az Egyházban! Lorencz Klára KARÁCSONY Legalább húsz fok hideg van Szelek és emberek énekelnek, A lombok meghaltak, de született egy ember, Meleg magvető hitünkről Komolyan gondolkodnak a földek, Az uccák biztos szerelemmel Siető szíveket vezetnek, Csak a szomorú szeretet latolgatja, Hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot, Fa nélkül is befűl az emberektől; De hová teszik majd a muskátlikat? Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég S az újszülött rügyező ágakkal Lángot rak a fázó homlokok mögé dec. József Attila november 5

6 F E L H Í V Á S Kedves Testvérek! Első királyunk, Szent István, egyházszervező munkája részeként 1000 évvel ezelőtt alapította meg a Váci Egyházmegyét. E korszakos eseményhez méltóan megyéspüspökünk, Dr. Beer Miklós őexcellenciájának kezdeményezésére az elkövetkező években több fontos eseményre kerül sor. Ennek részeként kiváló történészek egy csapata hozzálátott az Egyházmegye szerteágazó történetének a feldolgozásához. A munkálatokban e felhívás közzétevője is részt vesz. Feladata az egyes települések meglévő helytörténetének, különösen pedig a helyi római katolikus egyházközségek történetének a legújabb kutatásokkal való bővítése, adott esetben a plébániatörténetek megírása. Az ilyen gyűjtő- és feldolgozó munka akkor lesz igazán eredményes, a megtörtént eseményeknek a valóságot a legjobban megközelítő bemutatása, ha abban az egyes települések római katolikus egyházközségeinek vezetői és a közösséget alkotó hívek is segítséget nyújtanak. Segítséget nyújtanak az egyházközségek szerteágazó hitélete múltbeli emlékeinek az összegyűjtésében, élményeiknek közrebocsátásával, a helyi plébániatörténetet kutató sokoldalú segítésével. Jelen felhívásunk elsősorban a hívekhez szól, hiszen a segítségnyújtásra a közösség papjait, világi vezetőit személyesen keressük meg, kérjük fel. Milyen segítséget kérünk a hívektől? 1.) Az adott egyházközség tagjai (különösen a sokat megélt idősebbek) osszák meg a kutatóval hitéleti visszaemlékezéseiknek sokaságát, sokrétűségét, és ezzel alkotó módon vegyenek részt a plébániatörténet elkészítésében. 2.) Az elmúlt másfélszáz évben számos fénykép készült a település hitéletéről: templomokról, keresztekről, egyházi jellegű szobrokról, emlékművekről, papokról, a világi vezetők testületéről, a közösség alkalmazottairól (tanítókról, kántorokról, harangozókról, sekrestyésekről), a hitélet jelesebb eseményeiről (püspöklátogatásokról, templom- és harangszentelésekről, nagyünnepekről, körmenetekről, zarándoklatokról, keresztelésekről, első áldozásokról, bérmálásokról, esküvőkről, temetésekről, egyházi hangversenyekről), a katolikus iskolákról és hitoktatásról (osztályképek), az ökumenizmus szellemében megtartott rendezvényekről, eseményekről. És a felsoroltakon kívül még november

7 minden bizonnyal más felvételek is készültek, melyek kapcsolódnak az egyházközség, a plébánia történetéhez. A fényképeken kívül készültek írásos nyomtatott dokumentumok is, melyek a hívek birtokában lehetnek: reverzálisok, régi anyakönyvi kivonatok, első áldozási, bérmálkozási emléklapok, jelesebb személyek halotti értesítője, nagyobb helyi egyházi rendezvények meghívói, egyházadói (párbéri) értesítő-befizetési nyugta, katolikus iskolai bizonyítvány, különféle felhívás és értesítő stb. stb. Az ügy érdekében, nagy tisztelettel megkérjük közösségünk minden tagját, hogy a birtokukban lévő, felsorolt fényképeket és dokumentumokat bocsássák a rendelkezésünkre, másolás céljára, az eredetit visszaadjuk. Amennyiben az eredetit is átadják amit köszönettel elfogadunk, azt a Petőfi Múzeum egyháztörténeti gyűjteményében megőrizzük. A felsorolt fényképek, dokumentumok nemcsak bővítik, színesítik ismereteinket, és teljesebbé teszik a plébániatörténetet, hanem ebből az anyagból szeretnénk egy Plébániatörténeti kiállítást rendezni a Hitéleti Központunkban. A fényképeket, dokumentumokat kérjük egy borítékba tenni. A borítékra írják rá az átadó nevét és címét. Az írásos dokumentumok önmagukért beszélnek, a fényképek hátuljára azonban ceruzával írják rá, hogy kit, mit, milyen eseményt ábrázol, és a felvétel készítésének idejét. Aki nem kéri vissza valamelyik dokumentumát, fényképét, hanem a gyűjteménynek átadja, azt külön jelölje meg. A borítékok átadhatók a Plébánián, személyesen Klamár Zoltán egyháztanács-tagnak, a Petőfi Múzeum muzeológusának, illetve e sorok írójának. Kedves Testvérek! A fent felsorolt támogatásotokkal, segítségetekkel vegyetek Ti is részt a Váci Egyházmegye 1000 éves történetének jobb és teljesebb feldolgozásában. Dr. Asztalos István Váci Egyházmegyei Történeti Bizottság tagja (Rákóczi u. 2/a. ) A szív eljegyzése Azért íme, én majd magamhoz édesgetem, és kiviszem a pusztába, hogy szívére beszéljek; és visszaadom neki attól kezdve szőlőit, és Ákor völgyét, a remény kapujául, hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, és mint abban az időben, amikor Egyiptom földjéről feljött. És eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak igazsággal és törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyezlek magamnak hűséggel, és ismerni fogod az Urat. (Oz 2, ) Itt van az Advent, itt van újra ezzel az egyházi év egyik legbensőségesebb időszakához érkeztünk. Várakozunk, vágyakozunk: készítgetjük a szívünket Isten irántunk érzett végtelen szeretetéből megtestesült, egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak születésére, fogadására. Egy imaalkalomra kerestem beszédtémát a minap, és november 7

8 evidensnek tűnt így Úrjövet idején Isten hozzánk fűződő szeretetéről elmélkedni: kutattam hát a Szentírásban azok után a szakaszok után, amelyek erről tanúskodnak így bukkantam a fenti igeversre a szív eljegyzéséről Ozeás próféta könyvében. De vajon hitelesen hangozhatnak-e a gondolatok a jegyességről olyasvalaki tollából, aki egy mostanában sokszor hangoztatott, kissé talán profán kifejezéssel élve szingli, azaz egyedülálló? A szinglijelenséggel sokan és sokat foglalkoztak már, ám arra nem tudtak épkézláb magyarázatot adni, személy szerint én miért vagyok még mindig társtalan. Az eszembe sem jutott, hogy azért nem vagyok még senki emberfia élete párja, mert már foglalt vagyok bizony, kedves Testvérek, veletek együtt eljegyzett mátkája vagyok az Istennek, nagyjából a Teremtés kezdetétől fogva. Mert túl azokon a költői képeken, amelyeket a Szentírás legtöbbször használ arra, hogy megmutassa, miként szeret minket a Jóisten (mint gondos gazda a vetést, jó pásztor a rá bízott nyájat, atya a fiát, stb.), Ozeás próféta könyvének fenti mondataiból kiderül, hogy még ezeknél is mélyebb az a szeretet, amellyel a Mennyei Atya felénk fordul. Túl hitéletünk gyermekévein, az első botladozó lépteken, amit Isten felé tettünk; túl a kétségekkel, lázadással teli kamaszkoron, szívünk-lelkünk egyszerre eladósorba ér. Akaratunk szabad, a mi döntésünk, kinek adjuk, kivel jegyezzük el magunkat. Isten ebben a szentírási szakaszban kézfogóra hív bennünket. A vőlegényünk, a jövendőbelink, életünk párja vágyik lenni, jóban-rosszban. Azt kívánja, hogy vele együtt rendezzük be és kormányozzuk az életünket, vele keljünk, vele feküdjünk, éjszaka megébredve az ő rezdüléseit figyeljük lélegzetvisszafojtva. És szeressük nagyon-nagyon, azzal az első, forró szeretettel, amivel ifjúságunk napjaiban, hitünk születésekor belészerettünk. Nem kérné tőlünk ezt az odaadást, ha ő nem adná ennek sokszorosát nap, mint nap Krisztus teste és vére által, az Eucharisztiában. Könnyű nekem mondhatnátok, hiszen felnőtt megtérő vagyok, akit alig tíz éve, hogy magához édesgetett az Atya; nekem nem nehéz minden reggel újra szívembe idézni azt az érzést, amivel ifjúságom napjaiban válaszoltam Neki. Igazatok van. Mi sem könnyebb annál, tudom a helyét is, az idejét is: a Cursillón voltam, a tihanyi Bencés Apátságban. De fontos, hogy szívemlekem minden áldott nap újra átélje azt a kegyelmi pillanatot és megújuljon ebben a megszentelő érzésben, hiszen enélkül kétséges, képes lenne-e észrevenni, befogadni a Jóisten újabb és újabb jegyajándékait: tanításait az igazságról, jóságról, szeretetről, hűségről. Simone Weil írta: Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk. Jézus megígérte, hogy velünk marad a világ végezetéig. Ő tehát a miénk. Tanuljunk meg hát vágyakozni utána erre a mostani Advent kiváló alkalom. Jézus, én irgalmasságom! Ó, legédesebb Jézusom! Ne légy bírám, hanem üdvözítőm! Jézus, én Istenem, szeretlek mindenekfölött! Jézusomnak édes szíve! Add, hogy mindig jobban szeresselek! VA november

9 Kivonat a VÁCI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEI-nek 2007./VII. számából 2610/2007. sz. Bérmálási feltételek Kérem a plébánosokat, hogy 16 évnél fiatalabbakat csak rendkívüli esetben, a megyéspüspökkel előzetesen egyeztetve engedjenek bérmáláshoz. Az életkor mellett vegyék figyelembe, hogy a jelölt hol tart a megtérés folyamatában, amelyben személyes döntés alapján jut el az elkötelezett életre. A bérmálásra való felkészítés minden esetben a katekumenátus normáinak megtartásával történjék. Vác, november Miklós váci püspök FELKÉSZÜLÉS A BÉRMÁLÁS SZENTSÉGÉRE A második beavató szentség a bérmálás szentsége. Míg a keresztségben az új szövetség megkötése történik Krisztus és a megkeresztelt ember között, addig a bérmálásban ennek a Krisztusban újjászületett életnek a kiáradásához, a tanúságtételhez kapunk a Szentlélek által sajátos kegyelmi ajándékot. Amíg a keresztség, a bűnbánat szentsége, az Eukarisztia vétele és a betegek szentsége az egyéni krisztusi életünket táplálja, addig a bérmálás szentsége egyénileg nem tesz tökéletesebbé, hanem arra képesít, hogy ezt a krisztusi életet másokkal is megosszuk. Arra ad küldetést, hogy az apostolkodásban a Szentlélek kegyelmével tudjuk az Ő ajándékait kamatoztatni a közösség javára. Ahhoz, hogy valaki a bérmálás szentségében gyümölcsöző módon részesüljön, bizonyos személyi feltételeknek kell teljesülniük. Ilyenek: A szentség vételéhez csak az járulhat, aki buzgó, rendszeres vasárnapi szentmisére járásával tanúságot tett már arról, hogy méltó e szentség vételére. Szükséges a megfelelő hitismeret az egyház tanítása szerint, hiszen ennek alapján kell tanúságot tennie a hitükről. (Ezt szolgálja az iskolai hitoktatás és a bérmálásra való felkészítés.) Szükséges továbbá, hogy a bérmálandó kötelezze el magát a keresztény életre, és felelősséggel vállalja a Krisztus-követést. (A szentség vétele a bérmálandó saját személyes döntése lehet.) Ott kell élnie a szívében Jézus azon vágyának, hogy mindenkit magamhoz vonzok. Mi ugyanis Krisztus és az Egyház személyes küldetésében apostolkodunk. Személyi érettséggel és bölcsességgel kell rendelkeznie, hogy ezt az apostoli munkát személyre szabottan, a többiekkel eggyé válva, ajándékként tudja adni, hiszen nem lecke felmondásról, nem igazságok kinyilatkoztatásáról, hanem Isten irgalmas szeretetének közvetítéséről szól a küldetés. Ehhez érett, felelősségteljes személyiség kell. Ezért a Váci november 9

10 Egyházmegyében a püspök atya szándéka szerint 16 éven aluliakat semmiféleképen nem bérmálnak. A 16 éven felülieknél pedig természetesen az előbbi feltételek szükségesek esztendőben azok a fiatalok bérmálkozhatnak, akik 2011 év végéig a 16. életévüket betöltik. A fiatalabbak az ifjúsági hittant, és 14-ves kortól a bérmálási felkészítőt látogathatják, mert a következő bérmálásra már két éves lesz a felkészülés. A bérmálásra Lorencz Klára készíti fel a fiatalokat, és nála kell személyesen jelentkezni. Ki lehet bérmaszülő? A bérmálás az egyházi törvénykönyv előírása és útmutatása alapján történik. Bérmaszülő lehet: aki római katolikus, aki meg van bérmálva, ha házas, érvényes és törvényes egyházi házasságban él, és szentségekhez járulhat, hajlandó vállalni a tisztséggel együtt járó keresztény életvitelt. Imádkozzunk a bérmálásra készülőkért, hogy Jézus és az Egyház akarata szerint merjék egész személyiségüket Krisztusnak ajándékozni, hogy jó eszközei legyenek az apostolkodásnak. Aszód, november 12. Gyurkovics István dr. plébániai kormányzó Félek azoktól, akik hangosan hisznek. Azok nagyon tudnak valamit. Pontosabban: éppen azt tudják, hogy milyen az Úristen. De az Úristen nem ilyen vagy olyan; más. Krisztus az, aki közvetít. Ám hogy esélyünk legyen az értésre, nagyon halknak, kicsinek, elszántnak és odaadónak kell lennünk. Esterházy Péter november

11 Mécses a határban Szent András havának elején élettel telnek meg a temetők. Bármilyen furcsának tűnik a megállapítás, mégis igaz. A halottaikhoz mennek látogatóba az élők. Mi is így szoktunk tenni, de idén nem jutottunk haza a messzi Bácskába. Ezért hát a Szentkereszthez vittük az emlékezés virágait, kertünkben nevelt, apró fejű krizantémokat. Kegyes volt az időjárás és a fagyok ellenére megkímélte a későn ékeskedő, ünneplőbe öltözött növényeket. Odafelé megmászva a templomdombot kevés szó esett köztünk. Feleségem is, én is gondolataink csendjébe burkolództunk. Számba vettük a rokonokat, barátokat, ismerősöket Lélekben Magyarkanizsán és Topolyán róttuk a temetők gesztenyefákkal szegélyezett útjait, ismerős sírok között időztünk. Sajnos már többen pihennek a hantok alatt, mint ahányan hazavárnak bennünket! Nekünk mindannyian hiányoznak, élők és holtak egyaránt. Ballagtunk hát szótlanul a papi földeken át a határbeli kereszt felé, virággal és mécsessel, vízzel töltött félbe vágott műanyag flakonnal a kézben. Mentünk, ahogy erdélyi barátaink mondják: világítani. A határban csend honolt, a természet lassan vetkezte le rőt levélruháját. Az őszi szántás szinte a kereszt tövéig ért. A délutáni napnak még volt ereje. A bokrok között vörös pontokként izzottak a csipkebogyók, melyeket csupasz tüskés ágak vigyáztak. Szélárnyékba fordulva lobbant a gyufa lángja és kisvártatva a virág mellet már világolt a mécses. Imbolygó sárga táncot járt. Azokért, azoknak világított, akik régen nincsenek már közöttünk, de ilyenkor halottak napján visszajönnek a síri világból. Vissza, hogy megnézzék, mit s hogyan teszünk. Visszatérnek gondolatainkban, mert megidéztük őket. Eszembe jutott az is, hogy Szentkereszt település egykori lakói is valahol itt porladhatnak. A kereszt, tövében virágokkal és mécsessel az ő emléküket is hirdeti. Így kapcsolódik össze múlt, jelen és jövendő. Mert hiszem, hogy mások is kötődnek tájhoz, hazához: hajdan volt elődeinkhez, ismertekhez és ismeretlenekhez egyaránt. Nyugodjanak hát békében, nyugodjanak mindannyian a boldog feltámadás reménye alatt. Klamár Zoltán Könyvtári hírek Az egyházközségi könyvtár magyar- és idegen nyelvű lelki és szépirodalommal, teológiai szakkönyvekkel, videokazettákkal és DVD-kkel továbbra is várja az érdeklődőket. Nyitva tartás: szombaton és vasárnap a szentmisék után, azaz: szombaton: 19 órától 20 óráig, vasárnap: 9 órától 10 óráig, vagy a számon történő előzetes telefonos egyeztetés után más időpontban is november 11

12 Elmúlt időszak eseményei: Egyházközségi Híradó HITÉLETI KÖZPONT PROGRAMJAI Október 1. péntek Hangverseny a templomban a zene világnapja alkalmából, Énok-Nagy Levente és Tóth Rita közreműködésével. Október 5. kedd Idősek napja a Karitász szervezésében. Ebben az évben is sor került az idősekről való megemlékezésre. Hála a karitász szervezet tagjainak, újra hangulatossá tették a nyugdíjasok egy délutánját. Köszönet jár az AFI amatőr színjátszóinak, akik az előadásukkal ismét vidám hangulatot teremtettek a közönség körében. Az előadás után pedig lehetőség nyílt arra, hogy kötetlenül elbeszélgessenek a résztvevők egy kis tea és sütemény mellett. Október 28. csütörtök A Hitéleti Központ adott helyet az Esperesi Kerület papi összejövetelének. Ezt a rendszeres hitéleti találkozót a papság mindig más-más plébánián tartja. Hosszú évek után most mi adtunk méltó helyet ennek az eseménynek. Rendszeres rendezvények - Újra indult az énekkar. A próbákat péntek esténként tartják az esti szentmise után (18.00-tól). - Kéthetente csütörtökön a Cursillo közösség férfi és női csoportja tart a házban összejövetelt. - Minden szombaton ifjúsági hittan van az esti szentmise után ( ). Minden második szombat egyben bérmálkozási felkészítő foglalkozás is. - Évente négy alkalommal a területi hitoktatói képzést is Aszódra helyezték. Így kéthavonta mi szervezzük ezeket az alkalmakat. A most aktuális összejövetel november 26. ELKÖVETKEZŐ RENDEZVÉNYEK November 27. szombat : Adventi koszorú készítés a Karitász szerevezésében. Ezen a napon kerül sor a Betlehemi Jászolkiállítás munkáinak zsűrizésére is. December 5. vasárnap órai kezdettel a templomunk ad helyet az immár hagyománnyá vált Adventi hangversenynek. A műsor résztvevői: A Csengey Gusztáv Általános Iskola énekkara, Mukk József, Énok-Nagy Levente és Tóth Rita. December 10. péntek órakor kerül megnyitásra a Betlehemi Jászolkiállítás; és egyben ekkor kerül kihirdetésre, hogy a zsűri mely munkákat tartotta a legkreatívabbnak. Tehát a díjkiosztásra is ekkor kerül sor. A Kiállítás december 10-től január 9-ig tekinthe november

13 tő meg a szentmisék után, vagy ha csoportosan szeretnék megtekinteni, akkor előre egyeztetett időpontban. December 12. vasárnap Advent 3. vasárnapja Az örömvasárnap órai kezdettel előre örvendezünk Jézus születésének. A Karitász szervezésében az idősek meghívására ekkor kerül sor. Programja: Betlehemezés Filmvetítés A Születés című film December 18. szombat Az épület ad helyet a református testvéreinknek az általuk szervezett családnapra. Dobozba zárt szeretet Cipős-doboz akció Az idén is megszervezésre kerül az ún. cipős-doboz akció. Az elmúlt évek eredményeit látva a szervezők idén is szeretnék a rászorulókat ilyen formában megajándékozni. A lényege, hogy egy becsomagolt cipős-dobozban kb Ft értékű ajándék legyen, és a dobozon kérik, hogy jelezzék az ajándékozott nemét és korosztályát (0-3 éves; 3-6 éves; 6-10 éves; éves; éves). A doboz tartalmazhat pl. édességet, játékot, könyvet, piperecikket, ruhaneműt stb., ami örömet okozhat a megjelölt korosztályú gyermeknek. A csomagokat kérjük, hogy a Javítóintézet Kápolnájába vagy a Hitéleti Központba juttassák el. A gyűjtés utolsó határideje december 6. Adjon Isten minden jót! Újabb esztendő tűnik tova. Advent van, és nemsokára felvilágol az a csillag Felvilágol lelkünkben a szeretet csillaga, megszületik a Megváltó! Tekintsünk hát bizakodóan a jövőbe, erősödjünk a hitben és az egymás iránti felebaráti szeretetben! Engedjék meg, hogy mindazok nevében, akik ezt a kis újságot írásaikkal életben tartják, áldott Karácsonyt és békés, boldog 2011-es esztendőt kívánjak. Klamár Zoltán szerkesztő november 13

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám. Hónapsoroló

Egyházközségi Híradó. 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám. Hónapsoroló Az Aszódi Római Katolikus Egyház időszaki tájékoztatója 2009. november Szent András hava XII. évf. 40. szám Hónapsoroló Október Mindszent(ek) hava, magvető hava, őszhó Az általunk használt megnevezés a

Részletesebben

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17.

EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT. TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. EGYHÁZKÖZSÉGI ZSINAT TÖRÖKBÁLINT 2007. június 15-17. A törökbálinti Római Katolikus Egyházközség egyházközségi zsinatának dokumentumai Felelős kiadó: Bohn István esperes plébános Megjelent 2007-ben, 300

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE

Rózsafüzér Királynéja. Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 6. (56. sz.) Október - November PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu MEGKEZDŐDÖTT A CENTENÁRIUMI ÉV 99 éve, hogy felszentelték

Részletesebben

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség

HÍRLEVELE. Akarácsony békéjét, csendjét és örömét. Róma városát évről-évre 8 millió látogató keresi. Megérkezés. A Bencés Diákszövetség PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XIX.évf. 3. szám 2008. Karácsony hava Megérkezés találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve (Lk 2, 12) Dicsőség a magasságban Istennek,

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

!!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe

!!!#$%$&''()*# Egy kevert világból Isten örömébe !!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe Olyan világban élünk, ahol a jó és rossz össze van keverve, mint egykor a tiszta magyar pirospaprika a mérgez anyagot tartalmazó, de olcsó külföldi paprikával.

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014

A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 A tevékeny Felebaráti szeretet és a napi többszöri imádság éve 21014 Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Feltámadás mindenütt Kedves

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014

A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja III. évfolyam 5 6. szám, 2014 gyertyagyújtások advent 1. vasárnapján Keszthely (Fotó: Zalai Hírlap) VeszPrém PáPa Küldött: A Veszprémi Főegyházmegye lapja. Megjelenik

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony. Isten szólt és csend lett LELKISÉG SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2005. Advent Karácsony Isten szólt és csend lett Advent. Az Úr eljövetelét várjuk. De tudjuk-e, hogy mire várunk, és hogyan várjunk?

Részletesebben

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT

BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT A Szeged-Szentmihályi Római Katolikus Plébánia Hírlevele IV. évfolyam 2007 szeptember BEMUTATJUK AZ ÚJONNAN KINEVEZETT PLÉBÁNOSUNKAT, DR. THORDAY ATTILÁT Honnan érkezett közénk? Az elmúlt évben szemináriumi

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben