УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser"

Átírás

1 Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói és biztonsági kézikönyv Návod na obsluhu a bezpečnostné informácie Uživatelská a bezpečnostní příručka WARNING! Read and understand this manual. Always follow safety precautions in the Owner's and Safety Manual. Improper use can cause serious injury! Preserve this Manual carefully! УВАГА! Прочитайте та зрозумійте цю інструкцію. Завжди дотримуйтесь заходів безпеки, що описані в Інструкції користувача та інструкція з техніки безпеки. Невірне використання може призвести до серйозних травм! Зберігайте цю інструкцію! OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy przeczytać i zrozumień niniejszą instrukcję. Zawsze przestrzegać zaleceń zawartych w Podręczniku obsługi i zasad bezpieczeństwa. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może spowodować poważne obrażenia! Przechowywać niniejszy podręcznik z należytą starannością! AVERTISMENT! Citiți cu atenție acest manual. Urmați întotdeauna măsurile de siguranță din manualul de utilizare şi siguranță. O utilizare incorectă poate duce la accidentări grave! Păstrați cu atenție acest manual! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Betriebs- und Sicherheitsanleitung. Zuwiderhandlungen können schwere Verletzungen verursachen! Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf! FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el és értse meg a kézikönyv tartalmát. Mindig tartsa be a Felhasználói és biztonsági kézikönyvben leírt biztonsági óvintézkedéseket. A helytelen használat komoly sérülésekhez vezethet! Gondosan őrizze meg ezt a kézikönyvet! VAROVANIE! Tento návod si prečítajte a pochopte ho. Vždy postupujte podľa bezpečnostných opatrení uvedených v Návode na obsluhu a bezpečnostných informáciách. Nesprávne používanie môže spôsobiť vážne poranenia! Tento Návod starostlivo uschovajte! UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si tuto příručku a pochopte ji. Vždy dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v uživatelské a bezpečnostní příručce. Při nesprávném použití může dojít k vážnému zranění! Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě! AM-64

2

3

4 MAGYAR (Eredeti útmutató) -. Kulcs -. Akkumulátor-konverter (AA-68) -. Szerel nyílás -. Akkumulátor fedél -. A termék szerelési adaptere az AA-68 konverteren 4-. Vezeték 4-. Nyílás 4-. Fels tartók 5-. Akkumulátor-konverter (AA-68CX) Az általános nézet magyarázata 6-. Kulcs 7-. F nyírási magasságot beállító kar 8-. Fels fogantyú 8-. Alsó fogantyú 8-. Csavarfuratok 8-4. Csavarfuratok 9-. Szorítóanya 9-. Alsó fogantyú 9-. Fels fogantyú 9-4. Csavarfuratok 9-5. Csavar 0-. Tartók 0-. Vezeték -. Tartók -. Vezeték -. Csavar -. Szorítóanya -. Fels fogantyú -4. Alsó fogantyú 6-. Elüls fogantyú RÉSZLETES LEÍRÁS Méretek (H x SZ x M) Modell F nyírási szélesség AM mm Üresjárati fordulatszám 600 min - Tiszta tömeg Névleges feszültség m ködés közben tárolva Gyári akkumulátor(ok) Figyelem: Kizárólag a megadott típusú akkumulátor(oka)t használja. 450 mm -490 mm x 460 mm x 950 mm -00 mm 490 mm mm x 460 mm x 80 mm 7,9 kg 6 V, egyenáram AP-6 / AP-6 Folyamatos kutató- és fejleszt programunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A m szaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak. Súly az akkumulátorral, a 0/00 EPTA eljárás szerint meghatározva END06- Jelképek A következ kben a berendezésen használt jelképek láthatók. A szerszám használata el tt bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket. Legyen különösen el vigyázatos és figyelmes! Olvassa el a használati utasítást. Cd Ni-MH Li-ion Veszély: fokozottan ügyeljen a szerszám által kidobott tárgyakra! A gép és a közelben tartózkodók közötti távolság legalább 5 méter legyen. Soha ne tegye kezét vagy lábát a f nyíró késeinek közelébe. Vegye ki a zároló kulcsot a f nyíró vizsgálata, beállítása, tisztítása, javítása, magára hagyása és tárolása el tt. Csak EU-tagállamok számára. Az elektromos berendezéseket és akkumulátorukat ne dobja a háztartási szemétbe! A használt elektromos és elektronikus berendezésekr l szóló 00/96/EK irányelv, valamint a használt elemekr l és akkumulátorokról szóló 006/66/EK irányelv, továbbá azoknak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos berendezéseket és akkumulátorokat külön kell gy jteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani. ENG905- Zaj A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN605szerint meghatározva: Angnyomásszint (L pa ) : 80 db (A) Hangteljesítményszint (L WA ) : 9 db (A) Bizonytalanság (K) : db (A) Viseljen fülvéd t. ENG900- Vibráció A vibráció teljes értéke (háromtengely vektorösszeg) EN605 szerint meghatározva: Vibráció kibocsátás (a h ) :,5 m/s vagy kevesebb Bizonytalanság (K):,5 m/s 6

5 ENG90- A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelel en lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással. A rezgéskibocsátás értékének segítségével el zetesen megbecsülhet a rezgésnek való kitettség mértéke. A szerszám rezgéskibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értékt l a használat módjától függ en. Határozza meg a kezel védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett). Csak európai országokra vonatkozóan ENH8- EK Megfelel ségi nyilatkozat Alulírott, Tamiro Kishima és Rainer Bergfeld, mint a Dolmar GmbH által felhatalmazott személyek, nyilatkozunk, hogy a következ DOLMAR szerszámgép(ek): Gép megnevezése: Vezeték nélküli f nyíró Típusszám/ Típus: AM-64 M szaki adatok: lásd a RÉSZLETES LEÍRÁS" táblázatban. sorozatgyártásban készül, és Megfelel a következ Európai direktíváknak: 000/4/EK, 006/4/EK És gyártása a következ szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelel en történik: EN60745, EN605 A m szaki dokumentáció a következ helyen található: Dolmar GmbH, Jenfelder Straße 8, Abteilung FZ, D-045 Hamburg A megfelel ség 000/4/EK irányelv által el írt értékelési eljárását a VI. melléklet szerint végezték. Tanúsító testület: TÜV Rheinland LGA Products GmbH Am Grauen Stein Köln Germany Azonosítószám: 097 Mért hangteljesítményszint: 9 db (A) Garantált hangteljesítményszint: 94 db (A) Tamiro Kishima Managing Director Rainer Bergfeld Managing Director GEB09-5 FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK FIGYELEM! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. rizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a kés bbi tájékozódás érdekében.. Ne helyezze be a kulcsot a f nyíróba, amíg az nem áll készen a használatra.. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képesség személyek (a gyerekeket is beleértve), vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felel s személy a használatra megtanítja, vagy a használat közben felügyeli ket.. Vigyázzon arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel. 4. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy ezen utasításokat nem ismer személyek használják a gépet. El fordulhat, hogy a helyi törvények rendelkeznek a kezel életkorát illet en. 5. Ne m ködtesse a gépet, ha emberek különösen gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak a közelben. 6. Ne feledje, hogy a kezel, illetve felhasználó felel s a balesetekért vagy a más személyekkel vagy tulajdonnal szembeni veszélyhelyzetekért. 7. F nyírás közben viseljen megfelel lábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban. Kerülje a laza, vagy lógó részekkel, szalagokkal rendelkez ruhák vagy ékszerek viselését. Ezeket a mozgó alkatrészek becsíphetik. 8. A gépet csak nappal, vagy jó mesterséges megvilágítás mellett üzemeltesse. 9. Kerülje a gép használatát nedves f ben. 0. Soha ne használja a f nyírót es ben.. Akkumulátoros eszköz használata Csak a gyártó által meghatározott tölt vel töltse fel az akkumulátort. Egy olyan tölt, 64

6 amely az egyik típusú akkumulátorhoz megfelel, t zveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorhoz használja. Az elektromos szerszámokat csak a speciálisan hozzájuk tervezett akkumulátorokkal használja. Bármilyen más akkumulátor használata sérüléseket vagy tüzet okozhat.. Mindig tartsa szilárdan a fogantyút.. Lejt n való munkavégzéskor mindig álljon biztosan a lábán. 4. Csak sétáljon, soha ne fusson a géppel. 5. Ne fogja meg a csupasz késeket vagy vágóéleket, amikor felemeli vagy megtartja a gépet. 6. Fizikai állapot - Ne használja a f nyírót, ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. 7. TARTSA A F RÉSZLAPVÉD KET A HELYÜKÖN és a munkalapban. 8. Tartsa kezét és lábát távol a forgó késekt l. Figyelem A kések a kikapcsolás után is tovább forognak még egy ideig. 9. Vegye ki a kulcsot, miel tt a kertészeti berendezést szervizelné, tisztítaná, vagy valamit kivenne bel le. 0. Csak a kézikönyvben megadott eredeti gyártói késeket használja.. Gondosan ellen rizze a késeket a használat el tt, repedések vagy sérülések tekintetében. Azonnal cserélje ki a megrepedt vagy sérült késeket.. A f nyírás el tt a területen ne legyenek más emberek. Állítsa le a f nyírót, ha valaki más is a területre lép.. Távolítsa el az idegen anyagokat, például köveket, drótokat, palackokat, csontokat és nagyobb botokat a területr l, hogy elejét vegye a személyi sérülésnek vagy a f nyíró károsodásának. 4. Ha bármi rendellenességet észlel, azonnal állítsa le a gépet. Kapcsolja ki a f nyírót, és vegye ki bel le a kulcsot. Ezt követ en vizsgálja meg a f nyírót. 5. Soha ne próbálja beállítani a kerék magasságát, míg a f nyíró m ködik. 6. Engedje el a kapcsolókart, és várjon, amíg a kések forgása leáll, miel tt felhajtón, ösvényen, úton és kavicsos területen menne át. Vegye ki a kulcsot akkor is, ha eltávolodik a készülékt l, hogy felvegyen valamit, vagy elvegyen valamit az útból, vagy bármely más okból, amely elvonhatja a figyelmét a végzett munkától. 7. A f nyíró kése által megütött tárgyak súlyos személyi sérülést okozhatnak. A gyepet mindig körültekint en meg kell vizsgálni, és minden f nyírás el tt el kell távolítani minden objektumot. 8. Ha a f nyíró egy idegen tárgyba ütközik, kövesse az alábbi lépéseket: Állítsa le a f nyírót, engedje el a kapcsolókart és várjon, amíg a kés teljesen leáll. Vegye ki a zár kulcsát és az akkumulátor-kazettát. Vizsgálja át alaposan a f nyírót, hogy megkeresse az esetleges károsodásokat. Cserélje ki a kést, ha az bármi módon károsodott. A f nyíró további használata el tt javítson ki minden károsodást. 9. Gyakran ellen rizze a f gy jt esetleges kopását vagy eldeformálódását. A tároláshoz mindig gy z djön meg róla, hogy a f gy jt üres. Cserélje ki az elhasználódott f gy jt t egy új gyári cseredarabbal. 0. Állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot, miel tt valahol otthagyja a készüléket, miel tt megtisztítaná a f nyíró burkolatát, vagy miel tt bármilyen javítást vagy vizsgálatot végezne rajta.. Különösen óvatosan járjon el tolatáskor, illetve amikor a f nyírót maga felé húzza.. Várja meg, míg a kések leállnak, ha a gépet egy nem füves területen való áthaladás érdekében meg kell dönteni, vagy amikor a gépet a levágandó területhez/ területr l szállítja.. Soha ne használja a f nyírót hibás véd elemekkel vagy biztonsági eszközök nélkül, például a terel elemek és/vagy a f gy jt felszerelése nélkül. 4. A motort óvatosan, az utasításoknak megfelel en indítsa be, és lábát tartsa kell távolságra a késekt l. 5. Ne döntse meg a f nyírót a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha a f nyírót a beindításhoz meg kell dönteni. Ebben az esetben se döntse meg jobban a szükségesnél, és a f nyírót a kezel vel ellentétes oldalát megemelve döntse meg. 6. Ne indítsa el a motort, amikor a kidobónyílás el tt áll. 7. Ne tegye kezét és lábát forgó alkatrészek alá. A kidobónyílást mindig tartsa szabadon. 8. Ne szállítsa a gépet bekapcsolt állapotban. 9. Állítsa le a gépet és távolítsa el az akadályozó tárgyat. Gy z djön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt - minden alkalommal, amikor magára hagyja a gépet, - akadályok vagy eltöm dések elhárítása el tt, - a gép ellen rzése, tisztítása vagy javítása el tt, - idegen tárgyba ütközés után. Vizsgálja át a gépet, hogy nem sérült-e meg, és végezze el a szükséges javításokat az ismételt elindítás és használat el tt; 40. Ha a készülék szokatlan módon kezd vibrálni (azonnali ellen rzés) - károsodás ellen rzése, - sérült alkatrészek cseréje vagy javítása, 65

7 - ellen rizze és húzza meg a laza alkatrészeket. 4. Legyen óvatos a gép beállítása során, nehogy beszoruljon az ujja a mozgó kések és a gép rögzített alkatrészei közé. 4. A lejt kön oldalirányba haladjon át, ne lefelé vagy felfelé. Különösen óvatosan járjon el a lejt n való irányváltáskor. Ne végezzen f nyírást túl meredek lejt kön. 4. Ne mossa töml vel, kerülje el, hogy víz kerüljön a motorba és a villamos csatlakozásokba. 44. Rendszeresen ellen rizze a késrögzít csavar megfelel feszességét. 45. A berendezés biztonságos m szaki állapotának biztosítása érdekében a csavarok és anyák mindig legyenek szorosra meghúzva. 46. Tárolás el tt mindig hagyja leh lni a gépet. 47. A kések szervizelése során ne feledje, hogy a kések elmozdíthatók még kikapcsolt áramforrás esetén is. 48. A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket. Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. RIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT. NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék (többszöri használatból adódó) mind alaposabb ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó biztonsági el írások szigorú betartását. A HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati útmutatóban szerepl biztonsági el írások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet. ENC007-7 FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN. Az akkumulátor használata el tt tanulmányozza át az akkumulátortölt n (), az akkumulátoron () és az akkumulátorral m ködtetett terméken () olvasható összes utasítást és figyelmeztet jelzést.. Ne szerelje szét az akkumulátort.. Ha a m ködési id nagyon lerövidült, azonnal hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, esetleges égések és akár robbanás veszélyével is járhat. 4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi segítséget. Ez a látásának elvesztését okozhatja. 5. Ne zárja rövidre az akkumulátort: () Ne érjen az érintkez khöz elektromosan vezet anyagokkal. () Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, stb. egy helyen. () Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy es nek. Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramer sséget, túlmelegedést, égéseket, s t akár meghibásodást is okozhat. 6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol a h mérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50 C-ot ( F). 7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor a t zben felrobbanhat. 8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az akkumulátort. 9. Ne használjon sérült akkumulátort. RIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT. Tippek a maximális élettartam eléréséhez. Töltse fel az akkumulátort még miel tt tejesen lemerülne. Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a szerszám teljesítménye.. Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akkumulátort. A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.. Az akkumulátort szobah mérsékleten töltse 0 C - 40 C (50 F - 04 F) közötti h mérsékleten. Hagyja, hogy a forró akkumulátor leh ljön, miel tt elkezdi azt feltölteni. 4. Töltse fel az akkumulátort hathavonta egyszer, ha nem használja az eszközt hosszabb ideig. M KÖDÉSI LEÍRÁS Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki az eszközt, miel tt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort. Bizonyosodjon meg róla, hogy használat el tt lezárta az akkumulátor fedelét. Különben a bekerül sár, por vagy víz károsodást okozhat a termékben vagy az akkumulátorban. 66

8 . Akkufedél rögzít kar. Akkumulátor. Akkumulátor fedél 096 Az akkumulátor behelyezése.. Húzza maga felé az akkumulátor fedelét rögzít kart és nyissa ki az akkumulátorfedelet.. Helyezze be az akkumulátort az ábrán látható irányba, amíg egy kattanást nem hall. Fig.. Helyezze be a kulcsot az ábrán látható helyre, amennyire csak lehet. 4. Zárja le az akkumulátorfedelet és nyomja meg, amíg ez egy záró karral be nem reteszel dik. Az akkumulátor kivétele a f nyíróból:. Húzza maga felé az akkumulátor fedelét rögzít kart és nyissa ki az akkumulátorfedelet.. Húzza ki a kulcsot.. Vegye ki a szerszámból, az akkumulátor elején található gombot elcsúsztatva. 4. Zárja be az akkumulátor fedelét. Akkumulátor-konverterek (opcionális kiegészít ) Az AA-68/AA-68CX akkumulátor-konverterek behelyezése vagy eltávolítása el tt vegye ki a kulcsot. AA-68 (opcionális kiegészít ) Az AA-68 használatakor soha ne csatolja a testére. Az AA-68 konverter, bármely testrészre csatolva súlyos sérülést okozhat. Fig. Csúsztassa ütközésig az AA-68 akkumulátor-konvertert a szerel nyílásba. Fig. Nyissa ki a f nyíró akkumulátorfedelét, majd csúsztassa végig az AA-68 szerelési adapterét és kattintsa be a f nyíró akkumulátornyílásába. Az AA-68 kábelét vezesse át az akkumulátorfedél nyílásán és zárja le az akkumulátorfedelet. Fig.4 Illessze az AA-68 kábelét a fogantyú fels tartóiba. Az AA-68 akkumulátor-konverter (opcionális kiegészít ) használata esetén, akassza a tápkábelt a f nyíró erre szolgáló tartójára. Ennek elmulasztása a vezeték elvágását okozhatja. Az AA-68 kivételéhez a f nyírón nyissa ki az akkumulátorfedelet, majd nyomja meg az AA-68 akkumulátorszerelési oldalán lev horgot. AA-68CX (opcionális kiegészít ) Fig.5 Nyissa ki az akkumulátorfedelet, majd kattintsa be az AA-68CX konvertert a f nyíró akkumulátorportjába. Zárja be az akkumulátor fedelét.. Akkumulátor-konverter (AA-68CX) 0484 Az AA-68CX eltávolításához nyomja meg az AA-68CX konverteren található horgot, majd húzza ki két kézzel. Indító kapcsoló m ködése Miel tt az akkumulátort az eszközbe helyezi, mindig gy z djön meg arról, hogy a kapcsolókar megfelel en m ködik, és felengedéskor visszaáll az eredeti helyzetébe. A hibás kapcsolóval m köd szerszámgép fölött a kezel elveszítheti az uralmat, és a szerszámgép súlyos személyi sérülést okozhat. Ha egyszerre túl sok füvet próbál nyírni, a motor esetleg nem tud elindulni a túlterhelés miatt. Ebben az esetben állítsa feljebb a nyírási magasságot és indítsa újra. 67

9 A f nyíró nem indul el, a bekapcsoló gomb lenyomása nélkül, még akkor sem, ha a kapcsolókart megszorítja. A f nyíró reteszkapcsolóval és fogantyús kapcsolóval rendelkezik. Amennyiben ezen kapcsolók m ködésében bármi szokatlant tapasztal, azonnal fejezze be a munkát és ellen riztesse a legközelebbi hivatalos Dolmar szervizközpontban. Fig.6. Helyezze a kulcsot a reteszkapcsolóba.. Kapcsológomb. Kapcsolókar 060. Nyomja meg a kapcsoló gombját.. Húzza meg maga felé a kapcsolókart, közben tartsa lenyomva a kapcsoló gombját. 4. Amint a motor elindul, engedje el a kapcsolót gombját. A f nyíró tovább m ködik, amíg el nem engedi a kapcsolókart. 5. A motor leállításához engedje el a kapcsolókart. 6. Használaton kívül vegye ki a kulcsot. Tartsa a kulcsot biztonságos helyen, gyermekekt l távol. A f nyírási magasság beállítása Soha ne tegye a f nyíró alá a kezét vagy a lábát a f nyírási magasság beállításakor. Használat el tt mindig ellen rizze, hogy a kar megfelel en illeszkedik-e a bevágásba. A f nyírás magassága 0 mm 75 mm tartományban állítható.. Vegye ki a kulcsot. Fig.7. Húzza a magasságállító kart maga felé, és állítsa a kívánt f nyírási magasságra. Gy z djön meg arról, hogy a f nyírás magasságát beállító kar a f nyíró vájatába illeszkedik. A f nyírási magasság számai csak irányadóként használandók, mivel a gyep vagy a terep állapota a beállított magasság számától enyhén eltér gyepmagasságot eredményezhet. Végezzen egy próbanyírást egy kevésbé felt n helyen és állítsa be a kívánt magasságot. Akkumulátor véd rendszer A lítium-ion akkumulátorok véd rendszerrel vannak ellátva. Ez a rendszer automatikusan lekapcsolja a szerszám áramellátását, így megnöveli az akkumulátor élettartamát. A szerszám használat közben automatikusan leáll, ha a szerszám és/vagy az akkumulátor a következ helyzetbe kerül: Túlterhelt: A szerszámot úgy m ködteti, hogy az szokatlanul er s áramot vesz fel. Ilyenkor engedje fel a szerszám kioldókapcsolóját és állítsa le azt az alkalmazást, amelyik a túlterhelést okozza. Ezután húzza meg ismét a kioldókapcsolót, és indítsa újra a szerszámot. Ha a szerszám nem indul el, az akkumulátor túlhevült. Ilyenkor hagyja kih lni az akkumulátort, miel tt ismét meghúzná a kioldókapcsolót. Az akkumulátor töltöttsége alacsony: Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége túl alacsony, a szerszámot nem tudja m ködtetni. Ilyenkor távolítsa el, és töltse fel az akkumulátort. Akkumulátor töltöttségiszint-jelz (csak a AP-6 akkumulátorral rendelkez típusok esetén) A AP-6 akkumulátor töltöttségiszint-jelz vel felszerelt.. Töltöttségiszint-jelz lámpa. CHECK (ELLEN RZÉS) gomb 075 Nyomja meg a CHECK (ELLEN RZÉS) gombot az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítéséhez. Ezután a töltöttségiszint-jelz lámpák kb. három másodpercig világítanak. 68

10 Töltöttségiszint-jelző lámpa Világító lámpa KI Villogó lámpa E F Töltöttségi szint 70%-tól 00%-ig 45%-tól 70%-ig. Lazítsa meg a szorítócsavart ( db.). 0%-tól 45%-ig 0%-tól 0%-ig Töltse fel az akkumulátort. Lehetséges, hogy az akkumulátor meghibásodott. 07 Ha csak a legalsó töltöttségiszint-jelz lámpa (az E melletti) villog, illetve ha egyik töltöttségiszint-jelz lámpa sem világít, az akkumulátor lemerült, az eszköz nem m ködtethet. Ilyen esetekben töltse fel az akkumulátort, vagy cserélje ki a lemerült akkumulátort egy teljesen feltöltött akkumulátorral. Ha két vagy több töltöttségiszint-jelz lámpa a feltöltés után sem világít, az akkumulátor elérte az élettartamának végét. Ha a fels két és az alsó két töltöttségiszint-jelz lámpa felváltva világít, lehetséges, hogy az akkumulátor meghibásodott. Lépjen kapcsolatba a helyi hivatalos Dolmar szervizközponttal. Lehetséges, hogy a jelezett töltöttségi szint alacsonyabb a tényleges töltöttségi szintnél az eszköz használata során, illetve közvetlenül a használat után. Az adott munkafeltételekt l és a környezet h mérsékletét l függ en a jelzett töltöttségi szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szintt l. ÖSSZESZERELÉS Mindig ügyeljen arra, hogy a kulcsot és az akkumulátort távolítsa el, miel tt bármilyen munkát végez a f nyírón. Ha nem távolítja el a kulcsot és az akkumulátort, a véletlenszer beindulás súlyos sérüléseket okozhat. A gépet kizárólag akkor indítsa be, ha az teljesen össze van szerelve. A részlegesen összeszerelt gép használata súlyos sérüléseket okozhat. A fogantyú felszerelése A fogantyúk felszerelésekor helyezze úgy a vezetékeket, hogy azok ne csíp djenek semmibe a fogantyúk között.. Alsó fogantyú. Horony a burkolaton. Szorítócsavar 085 Húzza ki az alsó fogantyút kétfelé és kihúzott állapotban forgassa el hátrafelé, majd illessze a burkolaton lév vájatba.. Az alsó fogantyú rögzítéséhez húzza meg a rögzít csavarokat mindkét oldalon. Fig.8 Fig.9. Emelje meg a fels fogantyút és igazítsa a fels fogantyú csavarfuratait az alsó fogantyún lev furatokhoz, majd rögzítse azt a mellékelt csavarokkal és szorítóanyákkal. Ebben az esetben fogja stabilan a fels fogantyút, hogy ne essen ki a kezéb l. Fig.0 Fig. Szerelje fel a fels fogantyút olyan módon, hogy a fels fogantyú és a tápkábel az ábrán látható helyzetben legyenek. Fig. A fels fogantyú mindkét oldalán két lyuk található. A különböz helyzetben lev lyukakat használva a csavarok és szorítóanyák számára, a fogantyúk magasságát lehet állítani. A f részlap eltávolítása és felszerelése Mindig vegye ki a kulcsot és az akkumulátort a kés kivételekor vagy beszerelésekor. Ha nem veszi ki a kulcsot és az akkumulátort, az súlyos személyi sérülésekhez vezethet. 69

11 A kés a kapcsoló elengedése után még szabadon forog. Várja meg, hogy a kés teljesen leálljon. A kés kezelésekor mindig viseljen keszty t. Szerelje be a bels peremet, a kést és a küls peremet óvatosan, mivel ezek egymással szemben helyezkednek el. A kés rögzítéséhez húzza meg a csavart az óramutató járásának irányába. Helyezze úgy a kést, hogy a forgási irányt jelz nyíl kifelé nézzen. Ellen rizze, hogy a kés biztonságosan van-e beszerelve. Mindig vegye ki a csavarhúzót vagy más hasonló eszközt, amit a kés rögzítéséhez helyezett egy lyukba. A f gy jt kosár felszerelése Vegye ki a kulcsot.. Csavarhúzó. F részlap. Fejescsavar 004. Fektesse a f nyírót az oldalára, úgy, hogy a f nyírási magasságot beállító kar a fels részén legyen.. A kés rögzítéséhez tegyen egy csavarhúzót vagy valami hasonlót a f nyíró egyik nyílásába.. Lazítsa meg a csavart az óramutató járásával ellentétes irányban egy kulccsal.. Hátulsó véd. Horony Bels illeszt perem. Nyíl. Küls illeszt perem 4. Fejescsavar 5. F részlap Vegye ki sorban a csavart, a küls peremet a kést és a bels peremet. A kés beszereléséhez kövesse fordított sorrendben a leszerelési eljárást.. Hátulsó véd. Horony. F gy jt kosár 00 Emelje fel a f nyíró hátulsó véd jét és akassza a f gy jt kosarat a f nyíró hornyába. 70

12 ÜZEMELTETÉS F nyírás F nyírás el tt takarítsa el a botokat és köveket a nyírandó területr l. Továbbá, el re távolítson el minden gyomot a nyírandó területr l. Mindig viseljen véd szemüveget vagy biztonsági szemüveget oldalpajzzsal, a f nyíró használata során. Tartsa szilárdan a f nyírót mindkét kezével a f nyírás során. Az els kerék küls szélei irányadók a f nyírási szélesség meghatározásához. A két els kerék küls széleit irányadóként használva, nyírja a füvet sávokban, fél-egyharmad sávszélességnyi átfedéssel az egyenletes nyírás érdekében. Rendszeresen ellen rizze a szintet a f gy jt kosárban, és ürítse ki, miel tt megtelik. Minden id szakos ellen rzés el tt állítsa le a f nyírót és vegye ki a kulcsot, valamint az akkumulátort. Ha a f nyíró f gy jt kosara megtelik, az akadályozza a kés sima forgását és túlterheli a motort, ami meghibásodáshoz vezethet. Hosszú füves gyep nyírása Fig. Ne próbálja meg egy menetben lenyírni a hosszúra n tt füvet. Ehelyett, a füvet szakaszosan nyírja le, egy-két napot hagyva a nyírások között mindaddig, amíg a gyep egyenletesen rövid lesz. Ha a hosszúra n tt füvet egy menetben kívánja rövidre vágni, a f leállíthatja és/vagy eltömítheti a f egység belsejét. A f gy jt kosár kiürítése A balesetveszély csökkentéséhez rendszeresen ellen rizze a f gy jt kosarat, nehogy károsodás érje vagy csökkenjen az er ssége, és szükség esetén cserélje ki.. Engedje fel a kapcsolókart.. Vegye ki a kulcsot.. Hátulsó véd. F gy jt kosár 007. Nyissa fel a hátulsó véd t és fogantyújánál fogva emelje ki a f gy jt kosarat. 4. Ürítse ki a f gy jt kosarat. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS Mindig gy z djön meg arról, hogy a kulcs és az akkumulátor ki van véve a f nyíróból a tárolás el tt vagy a vizsgálat és karbantartás végrehajtása el tt. Viseljen keszty t a vizsgálat és karbantartás során. VIGYÁZAT: Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszinez dést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak. KARBANTARTÁS. VEGYE KI A KULCSOT. Tartsa biztonságos helyen, gyermekekt l távol.. Tisztítsa a f nyírót enyhe szappannal és nedves ruhával. Tisztításkor ne permetezzen vagy öntsön vizet a f nyíróra.. Fordítsa a f nyírót az oldalára és tisztítsa ki a vágott füvet, amely a f nyíró burkolatának alsó részén gy lt össze. 4. Ellen rizze az összes anya, gomb, csavar, rögzít k, stb. szorosságát. 5. Vizsgálja a mozgó alkatrészeket, nem sérültek-e, van-e rajtuk törés vagy kopás. Javíttasson meg minden sérült elemet és pótolja a hiányzókat. 6. A f nyíró tárolása el tt vegye ki az akkumulátort. 7. Tárolja a f nyírót beltéri h vös, száraz és zárt helyen. Ne tárolja a f nyírót és a tölt t olyan helyen, ahol a h mérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40 C h mérsékletet. 7

13 Tárolás Fig.4 A f nyíró szállítása vagy tárolása során ne az összehajtott fogantyúkat, hanem a f nyíró elüls markolatát tartsa. Az összehajtott fogantyúkkal tartva a f nyíró komoly károsodást szenvedhet. Fig.5 A f nyíró függ leges helyzetben tárolható Szorítócsavar. Húzza szét. Mozdítsa lefelé, el re 4. Szorítóanya 5. Hajtsa hátra 098. Lazítsa meg a szorítócsavart, nyújtsa ki az alsó fogantyút mindkét oldalra, majd hajtsa a fogantyút el re és lefelé.. Hátulsó véd. F gy jt kosár 060. Vegye le a f gy jt kosarat és helyezze a f nyírót függ leges helyzetbe. Fig.6 A f nyíró függ leges helyzetbe állításakor ne az összehajtott fogantyúkat, hanem a f nyíró elüls markolatát tartsa. Fig.7 4. Tárolja a f gy jt kosarat a fogantyú és a f nyíróház között. A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a DOLMAR hivatalos szervizközpontjában kell elvégezni, kizárólag DOLMAR cserealkatrészek használatával. Ebben az esetben fogja stabilan az alsó fogantyút, hogy az ne csapódjon vissza az eszköz másik oldalára.. Lazítsa meg a szorítóanyát és forgassa el hátrafelé a fels fogantyút. 7

14 HIBAELHÁRÍTÁS Miel tt a szervizhez fordulna, el ször végezzen saját maga is átvizsgálást. Ha olyan problémát talál, amire a kézikönyv nem tartalmaz magyarázatot, ne próbálja meg szétszedni az eszközt. Ehelyett kérjen tanácsot a Dolmar hivatalos szervizközpontjától, és javításhoz mindig Dolmar cserealkatrészeket használjon. Meghibásodás állapota A fűnyíró nem indul be. A motor rövid használat után leáll. A gép nem éri el a maximális fordulatszámot. Ok Az akkumulátor nincs a gépben. Akkumulátor probléma (alacsony a feszültség) A kulcs nincs behelyezve. Az akkumulátor töltési szintje alacsony. A vágási magasság túl alacsonyra van állítva. Az akkumulátort helytelenül szerelték be. Az akkumulátor feszültsége leesik. A meghajtórendszer nem működik megfelelően. Teendő Helyezze a gépbe az akkumulátort. Töltse fel az akkumulátort. Ha az újratöltés nem elég hatékony, cserélje ki az akkumulátort. Helyezze be a kulcsot. Töltse fel az akkumulátort. Ha az újratöltés nem elég hatékony, cserélje ki az akkumulátort. Emelje meg a magasságot. Az akkumulátort az útmutató szerint szerelje be. Töltse fel az akkumulátort. Ha az újratöltés nem elég hatékony, cserélje ki az akkumulátort. Javításért forduljon a kijelölt helyi szervizhez. A vágókés nem forog: haladéktalanul állítsa le a gépet! Idegen tárgy, például egy ág akadt el a kés mellett. A meghajtórendszer nem működik megfelelően. Távolítsa el az idegen tárgyat. Javításért forduljon a kijelölt helyi szervizhez. A gép rendellenesen rezeg: haladéktalanul állítsa le a gépet! A kés nincs kiegyensúlyozva, túlságosan vagy egyenetlenül kopott. Cserélje ki a vágókést. A vágószerszám és a motor nem áll le: Haladéktalanul vegye ki az akkumulátort! Elektromos vagy elektronikai hiba. Vegye ki az akkumulátort, és javításért forduljon a kijelölt helyi szervizhez. 050 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍT K VIGYÁZAT: Ezen kiegészít k és tartozékok használata javasolt a Dolmar szerszámmal a kézikönyvben megadott módon. Bárilyen más kiegészít vagy tartozék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészít t vagy tartozékot csak a rendeltetése szerint használja. Ha segítségre vagy további részletekre van szüksége a tartozékokkal kapcsolatban, akkor kérjen segítséget a helyi Dolmar szervizközponttól. Kés Eredeti Dolmar akkumulátor és tölt A listán felsorolt néhány kiegészít megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészít ként. Ezek országonként eltér ek lehetnek. 7

JR100D JR102D. GB Cordless Recipro Saw INSTRUCTION MANUAL. RO Fer str u alternativ cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI

JR100D JR102D. GB Cordless Recipro Saw INSTRUCTION MANUAL. RO Fer str u alternativ cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI GB Cordless Recipro Saw INSTRUCTION MANUAL UA PL Akumulatorowa pilarka brzeszczotowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Fer str u alternativ cu acumulator MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku Reciprosäge BEDIENUNGSANLEITUNG

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

HP347D HP457D. GB Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Akum. wiertarko-wkr tarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI

HP347D HP457D. GB Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL. PL Akum. wiertarko-wkr tarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI GB Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL UA PL Akum. wiertarko-wkr tarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Ma in de g urit i în urubat cu acumulatori MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Akku- Schlagbohrschrauber

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK PROFI BOROTVA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt Bevezetés Üzembe helyezés el tt olvassa át ezt a leírást. Ez a biztonságos munka és a zavarmentes kezelés el feltétele. Tartsa be a használati utasításban és a motoron látható biztonsági utasításokat és

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT

Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Motor lamellás árnyékolókhoz J4 WT Szerelési útmutató HU - Tartalomjegyzék 1 Általános információ 2 1.1 Általános információ 2 1.2 Biztonsági előírások 2 1.3 Megfelelőségi nyilatkozat 2 1.4 Műszaki adatok

Részletesebben

XTR446 Használati útmutató

XTR446 Használati útmutató XTR446 Használati útmutató A készülék bemutatása Az ön új rádiója: A Motorola XTN446 készülék PMR446 frekvencián működik. Használható bármely országban (a fennálló szabályozásoknak megfelelően), ahol a

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást!

Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG. Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Használati utasítás DM-106 DIGITÁIS ÜVEG SZEMÉLYMÉRLEG Használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást! Nedves lábbal ne álljon a mérlegre, fürdőszobában ügyeljen rá, hogy pára csapódhat

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz

Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Felhasználói kézikönyv iratmegsemmisítőhöz Az eszköz használatához olvassa végig figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a termék használatának végéig. Fontos biztonsági tanácsok FIGYELEM 1. A mozgó

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless

Felhasználói kézikönyv. Audio Baby monitor PNI B6000 wireless Felhasználói kézikönyv Audio Baby monitor PNI B6000 wireless A készülék első bekapcsolása vagy használata előtt, kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi

Részletesebben

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések

Duke kézikönyv. Biztonsági óvintézkedések Duke kézikönyv Biztonsági óvintézkedések Az edzőkerékpár úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy a maximális biztonságot garantálja. Ennek ellenére is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket amikor

Részletesebben

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO

DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO DRÓTNÉLKÜLI FEJHALLGATÓ STEREO Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és őrizze meg késõbbi áttekintésre is. Műszaki jellemzők Jeladó készülék Frekvencia

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket.

VEVŐTÁJÉKOZTATÓ. 6. Kizárólag száraz kendővel tisztítsa a készüléket. Fontos biztonsági előírások VEVŐTÁJÉKOZTATÓ 1. Olvassa el az alábbi előírásokat 2. Jegyezze meg az előírásokat. 3. Tartsa be az utasításokat. 4. Kövessen minden utasítást. 5. Ne használja a készüléket

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép

OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép OLYMPIA Vario duplex 5000 Kétoldalú karos-görgős vágógép Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 D-45525 Hattingen http://www.olympia-vertrieb.de (2009. 05. 05.) Magyar Fontos biztonsági

Részletesebben

FOLYAMATOSLYUKASZTÓ JN1601. Használati utasítás

FOLYAMATOSLYUKASZTÓ JN1601. Használati utasítás MAKITA FOLYAMATOSLYUKASZTÓ JN1601 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló

Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Kezelési leírás RAIN BIRD ESP modulos id kapcsoló Az ESP modulos id kapcsoló kiskertek és közepes méret közterületek öntöz rendszeréhez kifejlesztett id kapcsoló. Az ESP modulos id kapcsoló kültéren és

Részletesebben

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató

16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató 16-12 ROLLER Termék száma: 2319 Használati és szerelési útmutató Fontos javaslat: kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat mielőtt hozzákezdene az összeszereléshez, és fogadja meg a karbantartási

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Színt hoz az életébe 4 divatos színben Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által Wellion CALLA Light Egyszerűen kezelhető Zárt egységek

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék Tartalom Tartalom Bevezetés Alkatrészek Általános figyelmeztetések és biztonság Az Allergia Elleni Készülék használata Áramforrás Termékjellemzők Karbantartás A készüléken található szimbólumok magyarázata

Részletesebben

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás

AB GENERATOR Termék száma: 1515. Használati utasítás AB GENERATOR Termék száma: 1515 Használati utasítás Fontos: olvassa el figyelmesen a használati leírást, mielőtt használatba venné ezt a terméket. Fontos biztonsági figyelmeztetések 1. Maximális terhelhetőség:

Részletesebben

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa

TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17 921 01 Piešťany SLOVENSKO TERMÉK INFORMÁCIÓ XENOS lámpa BEVEZETŐ Jelen kezelési útmutató a XENOS lámpa használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A lámpa

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben

Flexi Force személy bejáró kapu

Flexi Force személy bejáró kapu Flexi Force személy bejáró kapu Figyelem, általános felhívás Ezen kit biztonságos üzemeltetéséhez, karbantartásához, számos dolgot kell figyelembe venni elővigyázatosságból. A biztonság érdekében vegye

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

Használati útmutató 1/9. 1) Termékleírás. 6 szettből álló kínálat

Használati útmutató 1/9. 1) Termékleírás. 6 szettből álló kínálat 1/9 1) Termékleírás A beep&park egy olyan parkolást segítő rendszer, amely jelzi a vezetőnek a jármű előtt és/ vagy mögött észlelt akadályokat. 6 szettből álló kínálat 1 sz. szett 4 hátsó érzékelő 1 hangszóró

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS PULSAR 590 BLUETOOTH HEADSET Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Pulsar 590 és 590A CSOMAG

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

BIZTONSÁG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIZTONSÁG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAN SHAVER MS 6040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B C D H E G F I A L

Részletesebben

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O

BDMv3 használati útmutató v1.1 2013-04-03. Használati útmutató. BDMv3 / BDMv3O Használati útmutató Egység neve: BDMv3 / BDMv3O Egység tartalma: Külső modul / Kültéri külső modul, ami egyben az érzékelő is (1) Töltő adapter (5V 2A) (opcionális) Külső csatlakozások: Töltő csatlakozó

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Worker Fliker ROLLER IN 1796

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Worker Fliker ROLLER IN 1796 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Worker Fliker ROLLER IN 1796 FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK....2 A ROLER RÉSZEI ÉS ALKETRÉSZEI......4 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ......5 HASZNÁLAT ELŐTT ELLENŐRIZZE...7 HOGYAN HASZNÁLJUK...8

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

RC-autók 1:16 cikk. M492

RC-autók 1:16 cikk. M492 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RC-autók 1:16 cikk. M492 Tartalomjegyzék Szállítmány tartalma 1 Autó előkészítése és elem behelyezése 2 Jármű kezelése 4 Jármű vezérlése távvezérléssel 5 Műszaki adatok 6 Biztonsági

Részletesebben

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló

HYPPO. Csuklós kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HY 7100. Teleszkópos kar, irreverzibilis, kioldó, beépített végállás kapcsoló HYPPO Szerelési útmutató és részletes alkatrész katalógus Elektromechanikus mozgatószerkezet 1 vagy 2 szárnyú zsanéros kapukhoz csuklós vagy teleszkópos karral Modellek és tulajdonságaik HY 7005 Csuklós

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

FIGYELEM: NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET FÜGGÖNY VAGY EGYÉB MÁS GYÚLÉKONY ANYAG MELLETT.

FIGYELEM: NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET FÜGGÖNY VAGY EGYÉB MÁS GYÚLÉKONY ANYAG MELLETT. AR4P01 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU TERMOVENTILATORE FAN HEATER THERMOVENTILATEUR

Részletesebben

Elektronikus konyhai mérleg

Elektronikus konyhai mérleg Elektronikus konyhai mérleg használati útmutató HU Funkciók és jellemzők 1. Óra, amely akkor is mutatja az időt, ha a mérleg használaton kívül van 2. Beállítható stopper, környezeti hőmérséklet érzékelő

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Maverick Ion használati útmutató

Maverick Ion használati útmutató Maverick Ion használati útmutató Kérjük használat előtt olvassa el! Jó szórakozást kívánunk új modellautójához! Hazsnálat előtt olvassa el ezt a leírást! Tartalomjegyzék Page Garancia Jellemzők Javasolt

Részletesebben

Polar S1 lábméro. Használati utasítás

Polar S1 lábméro. Használati utasítás Polar S1 lábméro Használati utasítás 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulálunk A Polar S1 lábmérő a legjobb választás a futás közbeni sebesség/tempó és távolság mérésére. A mérő pontos sebesség/tempó és távolság mérési

Részletesebben

MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK MANHATTAN VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JB. 3265/Készült Kínában. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 Mesteremberek vagyunk. Zenészek vagyunk. KitSound vagyunk És mindannyian

Részletesebben

Allergia Elleni Készülék Használati Utasítás

Allergia Elleni Készülék Használati Utasítás Allergia Elleni Készülék Használati Utasítás Tartalom Tartalom Bevezetés Alkatrészek Általános figyelmeztetések és biztonság Az Allergia Elleni Készülék használata Áramforrás Termékjellemzők Karbantartás

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG

CMP-VOIP80. VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP telefon + vezeték nélküli DECT telefon ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐ- ÉS FŰTŐLÁDA MODELL: EC-987C Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a készüléket először üzembe helyezné! Jellemzők Az autós hűtőláda tökéletes választás

Részletesebben

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁRSZORZÓ MÉRLEG ER Kereskedelmi mérleg HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK....................................... 3 KIJELZÔ................................................ 4 A kijelzô..............................................

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett 55300 Elektronikus és UV szivárgáskereső szett HŰTŐTECHNIKAI ÁRUHÁZAK 1163. Budapest, Kövirózsa u. 5. Tel.: 403-4473, Fax: 404-1374 3527. Miskolc, József Attila u. 43. Tel.: (46) 322-866, Fax: (46) 347-215

Részletesebben

EM8670-R2 Vezeték nélküli időjárás álló napelemes stroboszkóp és sziréna

EM8670-R2 Vezeték nélküli időjárás álló napelemes stroboszkóp és sziréna EM8670-R2 Vezeték nélküli időjárás álló napelemes stroboszkóp és sziréna 2 MAGYAR EM8670-R2 - Vezeték nélküli időjárás álló napelemes stroboszkóp és sziréna Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 2.0 Beállítások...

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

Kezelési útmutató PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr:

Kezelési útmutató PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM. Quantum-R Kft. Importőr: PLANTRONICS SAVI GO HEADSET SYSTEM Kezelési útmutató Importőr: Quantum-R Kft. 1094. Budapest, Tűzoltó u. 79. Tel: 456-2060 Fax: 456-2069 quantumr@quantumr.hu www.quantumr.hu Doboz tartalma A hálózati (220V)

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RX 19 AM/FM/USB/SD/MMC FARÁDIÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Figyelmeztetés Hogy elkerülje a tűz vagy elektromos sokk veszélyét, ne vegye le a készülék borítóját (vagy hátát)! Hiba esetén forduljon a szerviz szakképzett

Részletesebben

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet

automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet automagic SP Automata vonal, derékszögrajzoló és pontlézer kezelési kézikönyv Használat előtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet Figyelmeztetés - Kérjük ne nézzen közvetlenül a lézerfénybe

Részletesebben

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások

Általános tudnivalók. Biztonsági előírások Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 3 Biztonsági előírások 3 Szavatosság 4 Rendeltetésszerű használat 4 Magyarázat a kijelzőhöz és a gombokhoz 5 Funkciók 5 Csatlakozás 6 Adók betanítása 7 Programozás

Részletesebben

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9

Niko érintőképernyő. Méret: 154 x 93mm (kb. 7 ) Felbontás: 800 x 480 pixel Képarány: 16:9 Niko érintőképernyő 1. Általános leírás A Nikobus érintőképernyő segítségével könnyen kezelhetővé válik a telepített épületautomatizálási rendszer. A képernyő könnyen felszerelhető a falra, csak 1 szerelő

Részletesebben

Amennyiben a gombot megnyomja (rövid ideig) úgy ki tudja választani, hogy a computer kijelzőjén melyik adat legyen látható: DST-ODO-CLK-ATM

Amennyiben a gombot megnyomja (rövid ideig) úgy ki tudja választani, hogy a computer kijelzőjén melyik adat legyen látható: DST-ODO-CLK-ATM VDO C05+ használati útmutató Funkciók: o KMH-MPH pillanatnyi sebesség KMH vagy MPH-ban, átváltáskor a computer automatikusan konvertálja az adatokat a másik mértékegység-rendszerbe o DST - napi táv, ami

Részletesebben

Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz

Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz Minden, ami szállítószalag Használati útmutató Carrier tipusú szállítószalagokhoz C400S C500S C650S H www. beltservice. hu 2 Bevezető Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy, megtisztelt bizalmával és termékünket

Részletesebben

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R)

N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Easy, Reliable & Secure Telepítési útmutató N150 Wi-Fi útválasztó (N150R) Védjegyek Az egyéb márka- és terméknevek a tulajdonosaik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés

Részletesebben

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály

1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések. Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály 1. Biztonsági utasítások és fontos figyelmeztetések Lézer sugárzás Tilos a közvetlenül a lézersugárba tekinteni! I. lézer osztály - Az LC 14 lézer-konténer az I. lézerosztályba van besorolva, és megfelel

Részletesebben

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 B háromsugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei A TÁPFESZÜLTSÉG (POWER) ZÖLD színű jelzőfénye akkor kapcsol be, amikor az adóegység működésbe lép. SZINT jelzőfény (piros)

Részletesebben

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító

JProducts Limited. ames. Használati utasítás. Ultrahangos tisztító ames JProducts Limited Ultrahangos tisztító Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit

Részletesebben

DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 9212429/2

DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 9212429/2 DC-11/DC-11K Nokia akkucsomag 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. Minden jog fenntartva. Bevezetés A DC-11/DC-11K (a továbbiakban: DC-11) Nokia akkucsomaggal egyidejûleg tölthetjük fel két kompatibilis

Részletesebben

2x AAA. Kezdő lépések: Elem

2x AAA. Kezdő lépések: Elem 2x AAA Kezdő lépések: Elem Kezdő lépések: Összeszerelés Lézerkimenet Elem állapota: Műveletek: Bevezetés A termék első használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és a használati útmutatót.

Részletesebben

DeLuxe masszázsülés állítható nyakmasszázzsal GYVM16

DeLuxe masszázsülés állítható nyakmasszázzsal GYVM16 DeLuxe masszázsülés állítható nyakmasszázzsal GYVM16 Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást! Általános leírás A VIVAMAX DeLuxe masszázsülés körkörös mozgású görgőkkel, és állítható

Részletesebben

BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS

BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS BELTÉRI TISZTÍTÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK o A gépet kizárólag szakképzett személy használhatja. o Figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást; az itt leírt eljárások

Részletesebben

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv

Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Neo Neon DJ Scan (SRL-114) Felhasználói Kézikönyv Tartalom: 1. Ismertető 2. Biztonsági figyelmeztetések 3. Felszerelés, beállítás 4. Hogyan üzemeltessük a készüléket 5. Karbantartás és tisztítás 6. Technikai

Részletesebben

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz

GFE AD. Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz GFE AD Analóg címezhető hő és hősebesség érzékelő, illetve füstérzékelő analóg tűzjelző központhoz 1.oldal Kábelezés Az 1 ábrán a kábelezés látható. A hurokra az eszközök sorra kapcsolódnak rá, a központ

Részletesebben

TTK 70 S. 03. Alkatrészek és funkciók 04. FUNKCIÓK

TTK 70 S. 03. Alkatrészek és funkciók 04. FUNKCIÓK TTK 70 S 03. Alkatrészek és funkciók Eleje Fogantyú Szabályzó panel Felső légkifúvó Alsó légkifúvó Levegő beszívó nyílás Víztartály Hátoldal Hátsó levegő beszívó nyílás Oldalsó légkifúvó Adattábla Hálózati

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK SZEMÉLYI FITNESS MÉRLEG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ hu Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja

Részletesebben

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék -1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E Mobil párátlanító készülék Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_A_F-DRY201E_070312

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez FONTOS TUDNIVALÓK Veszélyes FIGYELEM Ne telepítse házilagosan a készüléket A készüléket csak arra képzett szakember telepítheti VESZÉLY Ne szervizelje

Részletesebben

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK

1.0 ÁLTALÁNOS FELSZÓLÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 2.0 MŰSZAKI JELLEMZŐK Tartalomjegyzék 1.0 Általános utasítások és figyelmeztetések 2.0 Műszaki jellemzők 3.0 Beállítások 4.0 Működési hibák 5.0 Alkatrészek listája 6.0 Robbantási ábra 7.0 Elektromos kapcsolási rajz 8.0 Megfelelőségi

Részletesebben

Q40PR ventilátor használati útmutató

Q40PR ventilátor használati útmutató Q40PR ventilátor használati útmutató A készülék használatba vétele előtt teljes terjedelmében Olvassuk el Az útmutatót. Vigyázat! Tűz, áramütés, valamint mindennemű személyi sérülés, anyagi kár elkerülése

Részletesebben

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

GOLDEN MEDIA GM 50-120

GOLDEN MEDIA GM 50-120 GOLDEN MEDIA GM 50-120 1. 2. Ellenőrizze, hogy az antennatartó csőcsonk 0 - on áll-e, amennyiben nem úgy manuálisan állítsa oda a csőcsonk mozgató gombok segítségével. 3. A beállítás előtt bizonyosodjon

Részletesebben

KISMOTOR GYEREKEKNEK

KISMOTOR GYEREKEKNEK HU KISMOTOR GYEREKEKNEK Modell YC113C HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FIGYELMEZTETÉS A gyerekek kizárólag felnőtt személy felügyelete mellett használhatják a motort. Tilos a kismotort akadályok, vízfelületek, lépcsők,

Részletesebben

Cadence Sensor W.I.N.D. Használati utasítás

Cadence Sensor W.I.N.D. Használati utasítás Cadence Sensor W.I.N.D. Használati utasítás A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 A Polar Cadence Sensor W.I.N.D. a lábfordulat, azaz kerékpározás közben a hajtókar percenkénti fordulatszámának mérésére lett kialakítva.

Részletesebben

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re...

STEELMATE PTS400EX-F. Parkolást Segítő Rendszer. Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... STEELMATE PTS400EX-F Parkolást Segítő Rendszer Gondolj a biztonságra, gondolj Steelmate-re... Tartalom Felhasználói útmutató Fontos tudnivalók Nyilatkozat Termék bemutatás Főbb tulajdonságok Technikai

Részletesebben