УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "УВАГА! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser"

Átírás

1 Owner s and Safety Manual Інструкція користувача та інструкція з техніки безпеки Podręcznik obsługi i zasad bezpieczeństwa Manual de utilizare şi siguranță Betriebs- und Sicherheitsanleitung Felhasználói és biztonsági kézikönyv Návod na obsluhu a bezpečnostné informácie Uživatelská a bezpečnostní příručka WARNING! Read and understand this manual. Always follow safety precautions in the Owner's and Safety Manual. Improper use can cause serious injury! Preserve this Manual carefully! УВАГА! Прочитайте та зрозумійте цю інструкцію. Завжди дотримуйтесь заходів безпеки, що описані в Інструкції користувача та інструкція з техніки безпеки. Невірне використання може призвести до серйозних травм! Зберігайте цю інструкцію! OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy przeczytać i zrozumień niniejszą instrukcję. Zawsze przestrzegać zaleceń zawartych w Podręczniku obsługi i zasad bezpieczeństwa. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może spowodować poważne obrażenia! Przechowywać niniejszy podręcznik z należytą starannością! AVERTISMENT! Citiți cu atenție acest manual. Urmați întotdeauna măsurile de siguranță din manualul de utilizare şi siguranță. O utilizare incorectă poate duce la accidentări grave! Păstrați cu atenție acest manual! WARNUNG! Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Klären Sie alle Anweisungen. Befolgen Sie stets die Sicherheitsanweisungen dieser Betriebs- und Sicherheitsanleitung. Zuwiderhandlungen können schwere Verletzungen verursachen! Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf! FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el és értse meg a kézikönyv tartalmát. Mindig tartsa be a Felhasználói és biztonsági kézikönyvben leírt biztonsági óvintézkedéseket. A helytelen használat komoly sérülésekhez vezethet! Gondosan őrizze meg ezt a kézikönyvet! VAROVANIE! Tento návod si prečítajte a pochopte ho. Vždy postupujte podľa bezpečnostných opatrení uvedených v Návode na obsluhu a bezpečnostných informáciách. Nesprávne používanie môže spôsobiť vážne poranenia! Tento Návod starostlivo uschovajte! UPOZORNĚNÍ! Přečtěte si tuto příručku a pochopte ji. Vždy dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v uživatelské a bezpečnostní příručce. Při nesprávném použití může dojít k vážnému zranění! Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě! AM-64

2

3

4 MAGYAR (Eredeti útmutató) -. Kulcs -. Akkumulátor-konverter (AA-68) -. Szerel nyílás -. Akkumulátor fedél -. A termék szerelési adaptere az AA-68 konverteren 4-. Vezeték 4-. Nyílás 4-. Fels tartók 5-. Akkumulátor-konverter (AA-68CX) Az általános nézet magyarázata 6-. Kulcs 7-. F nyírási magasságot beállító kar 8-. Fels fogantyú 8-. Alsó fogantyú 8-. Csavarfuratok 8-4. Csavarfuratok 9-. Szorítóanya 9-. Alsó fogantyú 9-. Fels fogantyú 9-4. Csavarfuratok 9-5. Csavar 0-. Tartók 0-. Vezeték -. Tartók -. Vezeték -. Csavar -. Szorítóanya -. Fels fogantyú -4. Alsó fogantyú 6-. Elüls fogantyú RÉSZLETES LEÍRÁS Méretek (H x SZ x M) Modell F nyírási szélesség AM mm Üresjárati fordulatszám 600 min - Tiszta tömeg Névleges feszültség m ködés közben tárolva Gyári akkumulátor(ok) Figyelem: Kizárólag a megadott típusú akkumulátor(oka)t használja. 450 mm -490 mm x 460 mm x 950 mm -00 mm 490 mm mm x 460 mm x 80 mm 7,9 kg 6 V, egyenáram AP-6 / AP-6 Folyamatos kutató- és fejleszt programunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A m szaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak. Súly az akkumulátorral, a 0/00 EPTA eljárás szerint meghatározva END06- Jelképek A következ kben a berendezésen használt jelképek láthatók. A szerszám használata el tt bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket. Legyen különösen el vigyázatos és figyelmes! Olvassa el a használati utasítást. Cd Ni-MH Li-ion Veszély: fokozottan ügyeljen a szerszám által kidobott tárgyakra! A gép és a közelben tartózkodók közötti távolság legalább 5 méter legyen. Soha ne tegye kezét vagy lábát a f nyíró késeinek közelébe. Vegye ki a zároló kulcsot a f nyíró vizsgálata, beállítása, tisztítása, javítása, magára hagyása és tárolása el tt. Csak EU-tagállamok számára. Az elektromos berendezéseket és akkumulátorukat ne dobja a háztartási szemétbe! A használt elektromos és elektronikus berendezésekr l szóló 00/96/EK irányelv, valamint a használt elemekr l és akkumulátorokról szóló 006/66/EK irányelv, továbbá azoknak a nemzeti jogba való átültetése szerint az elhasznált elektromos berendezéseket és akkumulátorokat külön kell gy jteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani. ENG905- Zaj A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN605szerint meghatározva: Angnyomásszint (L pa ) : 80 db (A) Hangteljesítményszint (L WA ) : 9 db (A) Bizonytalanság (K) : db (A) Viseljen fülvéd t. ENG900- Vibráció A vibráció teljes értéke (háromtengely vektorösszeg) EN605 szerint meghatározva: Vibráció kibocsátás (a h ) :,5 m/s vagy kevesebb Bizonytalanság (K):,5 m/s 6

5 ENG90- A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelel en lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással. A rezgéskibocsátás értékének segítségével el zetesen megbecsülhet a rezgésnek való kitettség mértéke. A szerszám rezgéskibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értékt l a használat módjától függ en. Határozza meg a kezel védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett). Csak európai országokra vonatkozóan ENH8- EK Megfelel ségi nyilatkozat Alulírott, Tamiro Kishima és Rainer Bergfeld, mint a Dolmar GmbH által felhatalmazott személyek, nyilatkozunk, hogy a következ DOLMAR szerszámgép(ek): Gép megnevezése: Vezeték nélküli f nyíró Típusszám/ Típus: AM-64 M szaki adatok: lásd a RÉSZLETES LEÍRÁS" táblázatban. sorozatgyártásban készül, és Megfelel a következ Európai direktíváknak: 000/4/EK, 006/4/EK És gyártása a következ szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelel en történik: EN60745, EN605 A m szaki dokumentáció a következ helyen található: Dolmar GmbH, Jenfelder Straße 8, Abteilung FZ, D-045 Hamburg A megfelel ség 000/4/EK irányelv által el írt értékelési eljárását a VI. melléklet szerint végezték. Tanúsító testület: TÜV Rheinland LGA Products GmbH Am Grauen Stein Köln Germany Azonosítószám: 097 Mért hangteljesítményszint: 9 db (A) Garantált hangteljesítményszint: 94 db (A) Tamiro Kishima Managing Director Rainer Bergfeld Managing Director GEB09-5 FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK FIGYELEM! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. rizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a kés bbi tájékozódás érdekében.. Ne helyezze be a kulcsot a f nyíróba, amíg az nem áll készen a használatra.. A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képesség személyek (a gyerekeket is beleértve), vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felel s személy a használatra megtanítja, vagy a használat közben felügyeli ket.. Vigyázzon arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel. 4. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy ezen utasításokat nem ismer személyek használják a gépet. El fordulhat, hogy a helyi törvények rendelkeznek a kezel életkorát illet en. 5. Ne m ködtesse a gépet, ha emberek különösen gyermekek vagy háziállatok tartózkodnak a közelben. 6. Ne feledje, hogy a kezel, illetve felhasználó felel s a balesetekért vagy a más személyekkel vagy tulajdonnal szembeni veszélyhelyzetekért. 7. F nyírás közben viseljen megfelel lábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban. Kerülje a laza, vagy lógó részekkel, szalagokkal rendelkez ruhák vagy ékszerek viselését. Ezeket a mozgó alkatrészek becsíphetik. 8. A gépet csak nappal, vagy jó mesterséges megvilágítás mellett üzemeltesse. 9. Kerülje a gép használatát nedves f ben. 0. Soha ne használja a f nyírót es ben.. Akkumulátoros eszköz használata Csak a gyártó által meghatározott tölt vel töltse fel az akkumulátort. Egy olyan tölt, 64

6 amely az egyik típusú akkumulátorhoz megfelel, t zveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorhoz használja. Az elektromos szerszámokat csak a speciálisan hozzájuk tervezett akkumulátorokkal használja. Bármilyen más akkumulátor használata sérüléseket vagy tüzet okozhat.. Mindig tartsa szilárdan a fogantyút.. Lejt n való munkavégzéskor mindig álljon biztosan a lábán. 4. Csak sétáljon, soha ne fusson a géppel. 5. Ne fogja meg a csupasz késeket vagy vágóéleket, amikor felemeli vagy megtartja a gépet. 6. Fizikai állapot - Ne használja a f nyírót, ha drog, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. 7. TARTSA A F RÉSZLAPVÉD KET A HELYÜKÖN és a munkalapban. 8. Tartsa kezét és lábát távol a forgó késekt l. Figyelem A kések a kikapcsolás után is tovább forognak még egy ideig. 9. Vegye ki a kulcsot, miel tt a kertészeti berendezést szervizelné, tisztítaná, vagy valamit kivenne bel le. 0. Csak a kézikönyvben megadott eredeti gyártói késeket használja.. Gondosan ellen rizze a késeket a használat el tt, repedések vagy sérülések tekintetében. Azonnal cserélje ki a megrepedt vagy sérült késeket.. A f nyírás el tt a területen ne legyenek más emberek. Állítsa le a f nyírót, ha valaki más is a területre lép.. Távolítsa el az idegen anyagokat, például köveket, drótokat, palackokat, csontokat és nagyobb botokat a területr l, hogy elejét vegye a személyi sérülésnek vagy a f nyíró károsodásának. 4. Ha bármi rendellenességet észlel, azonnal állítsa le a gépet. Kapcsolja ki a f nyírót, és vegye ki bel le a kulcsot. Ezt követ en vizsgálja meg a f nyírót. 5. Soha ne próbálja beállítani a kerék magasságát, míg a f nyíró m ködik. 6. Engedje el a kapcsolókart, és várjon, amíg a kések forgása leáll, miel tt felhajtón, ösvényen, úton és kavicsos területen menne át. Vegye ki a kulcsot akkor is, ha eltávolodik a készülékt l, hogy felvegyen valamit, vagy elvegyen valamit az útból, vagy bármely más okból, amely elvonhatja a figyelmét a végzett munkától. 7. A f nyíró kése által megütött tárgyak súlyos személyi sérülést okozhatnak. A gyepet mindig körültekint en meg kell vizsgálni, és minden f nyírás el tt el kell távolítani minden objektumot. 8. Ha a f nyíró egy idegen tárgyba ütközik, kövesse az alábbi lépéseket: Állítsa le a f nyírót, engedje el a kapcsolókart és várjon, amíg a kés teljesen leáll. Vegye ki a zár kulcsát és az akkumulátor-kazettát. Vizsgálja át alaposan a f nyírót, hogy megkeresse az esetleges károsodásokat. Cserélje ki a kést, ha az bármi módon károsodott. A f nyíró további használata el tt javítson ki minden károsodást. 9. Gyakran ellen rizze a f gy jt esetleges kopását vagy eldeformálódását. A tároláshoz mindig gy z djön meg róla, hogy a f gy jt üres. Cserélje ki az elhasználódott f gy jt t egy új gyári cseredarabbal. 0. Állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot, miel tt valahol otthagyja a készüléket, miel tt megtisztítaná a f nyíró burkolatát, vagy miel tt bármilyen javítást vagy vizsgálatot végezne rajta.. Különösen óvatosan járjon el tolatáskor, illetve amikor a f nyírót maga felé húzza.. Várja meg, míg a kések leállnak, ha a gépet egy nem füves területen való áthaladás érdekében meg kell dönteni, vagy amikor a gépet a levágandó területhez/ területr l szállítja.. Soha ne használja a f nyírót hibás véd elemekkel vagy biztonsági eszközök nélkül, például a terel elemek és/vagy a f gy jt felszerelése nélkül. 4. A motort óvatosan, az utasításoknak megfelel en indítsa be, és lábát tartsa kell távolságra a késekt l. 5. Ne döntse meg a f nyírót a motor bekapcsolásakor, kivéve, ha a f nyírót a beindításhoz meg kell dönteni. Ebben az esetben se döntse meg jobban a szükségesnél, és a f nyírót a kezel vel ellentétes oldalát megemelve döntse meg. 6. Ne indítsa el a motort, amikor a kidobónyílás el tt áll. 7. Ne tegye kezét és lábát forgó alkatrészek alá. A kidobónyílást mindig tartsa szabadon. 8. Ne szállítsa a gépet bekapcsolt állapotban. 9. Állítsa le a gépet és távolítsa el az akadályozó tárgyat. Gy z djön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt - minden alkalommal, amikor magára hagyja a gépet, - akadályok vagy eltöm dések elhárítása el tt, - a gép ellen rzése, tisztítása vagy javítása el tt, - idegen tárgyba ütközés után. Vizsgálja át a gépet, hogy nem sérült-e meg, és végezze el a szükséges javításokat az ismételt elindítás és használat el tt; 40. Ha a készülék szokatlan módon kezd vibrálni (azonnali ellen rzés) - károsodás ellen rzése, - sérült alkatrészek cseréje vagy javítása, 65

7 - ellen rizze és húzza meg a laza alkatrészeket. 4. Legyen óvatos a gép beállítása során, nehogy beszoruljon az ujja a mozgó kések és a gép rögzített alkatrészei közé. 4. A lejt kön oldalirányba haladjon át, ne lefelé vagy felfelé. Különösen óvatosan járjon el a lejt n való irányváltáskor. Ne végezzen f nyírást túl meredek lejt kön. 4. Ne mossa töml vel, kerülje el, hogy víz kerüljön a motorba és a villamos csatlakozásokba. 44. Rendszeresen ellen rizze a késrögzít csavar megfelel feszességét. 45. A berendezés biztonságos m szaki állapotának biztosítása érdekében a csavarok és anyák mindig legyenek szorosra meghúzva. 46. Tárolás el tt mindig hagyja leh lni a gépet. 47. A kések szervizelése során ne feledje, hogy a kések elmozdíthatók még kikapcsolt áramforrás esetén is. 48. A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket. Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon. RIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT. NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék (többszöri használatból adódó) mind alaposabb ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó biztonsági el írások szigorú betartását. A HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati útmutatóban szerepl biztonsági el írások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet. ENC007-7 FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN. Az akkumulátor használata el tt tanulmányozza át az akkumulátortölt n (), az akkumulátoron () és az akkumulátorral m ködtetett terméken () olvasható összes utasítást és figyelmeztet jelzést.. Ne szerelje szét az akkumulátort.. Ha a m ködési id nagyon lerövidült, azonnal hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, esetleges égések és akár robbanás veszélyével is járhat. 4. Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi segítséget. Ez a látásának elvesztését okozhatja. 5. Ne zárja rövidre az akkumulátort: () Ne érjen az érintkez khöz elektromosan vezet anyagokkal. () Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel, stb. egy helyen. () Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy es nek. Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramer sséget, túlmelegedést, égéseket, s t akár meghibásodást is okozhat. 6. Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol a h mérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50 C-ot ( F). 7. Ne égesse el az akkumulátort még akkor sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen elhasználódott. Az akkumulátor a t zben felrobbanhat. 8. Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az akkumulátort. 9. Ne használjon sérült akkumulátort. RIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT. Tippek a maximális élettartam eléréséhez. Töltse fel az akkumulátort még miel tt tejesen lemerülne. Mindig kapcsolja ki a szerszámot és töltse fel az akkumulátort amikor érzi, hogy csökkent a szerszám teljesítménye.. Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akkumulátort. A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.. Az akkumulátort szobah mérsékleten töltse 0 C - 40 C (50 F - 04 F) közötti h mérsékleten. Hagyja, hogy a forró akkumulátor leh ljön, miel tt elkezdi azt feltölteni. 4. Töltse fel az akkumulátort hathavonta egyszer, ha nem használja az eszközt hosszabb ideig. M KÖDÉSI LEÍRÁS Az akkumulátor behelyezése és eltávolítása VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki az eszközt, miel tt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort. Bizonyosodjon meg róla, hogy használat el tt lezárta az akkumulátor fedelét. Különben a bekerül sár, por vagy víz károsodást okozhat a termékben vagy az akkumulátorban. 66

8 . Akkufedél rögzít kar. Akkumulátor. Akkumulátor fedél 096 Az akkumulátor behelyezése.. Húzza maga felé az akkumulátor fedelét rögzít kart és nyissa ki az akkumulátorfedelet.. Helyezze be az akkumulátort az ábrán látható irányba, amíg egy kattanást nem hall. Fig.. Helyezze be a kulcsot az ábrán látható helyre, amennyire csak lehet. 4. Zárja le az akkumulátorfedelet és nyomja meg, amíg ez egy záró karral be nem reteszel dik. Az akkumulátor kivétele a f nyíróból:. Húzza maga felé az akkumulátor fedelét rögzít kart és nyissa ki az akkumulátorfedelet.. Húzza ki a kulcsot.. Vegye ki a szerszámból, az akkumulátor elején található gombot elcsúsztatva. 4. Zárja be az akkumulátor fedelét. Akkumulátor-konverterek (opcionális kiegészít ) Az AA-68/AA-68CX akkumulátor-konverterek behelyezése vagy eltávolítása el tt vegye ki a kulcsot. AA-68 (opcionális kiegészít ) Az AA-68 használatakor soha ne csatolja a testére. Az AA-68 konverter, bármely testrészre csatolva súlyos sérülést okozhat. Fig. Csúsztassa ütközésig az AA-68 akkumulátor-konvertert a szerel nyílásba. Fig. Nyissa ki a f nyíró akkumulátorfedelét, majd csúsztassa végig az AA-68 szerelési adapterét és kattintsa be a f nyíró akkumulátornyílásába. Az AA-68 kábelét vezesse át az akkumulátorfedél nyílásán és zárja le az akkumulátorfedelet. Fig.4 Illessze az AA-68 kábelét a fogantyú fels tartóiba. Az AA-68 akkumulátor-konverter (opcionális kiegészít ) használata esetén, akassza a tápkábelt a f nyíró erre szolgáló tartójára. Ennek elmulasztása a vezeték elvágását okozhatja. Az AA-68 kivételéhez a f nyírón nyissa ki az akkumulátorfedelet, majd nyomja meg az AA-68 akkumulátorszerelési oldalán lev horgot. AA-68CX (opcionális kiegészít ) Fig.5 Nyissa ki az akkumulátorfedelet, majd kattintsa be az AA-68CX konvertert a f nyíró akkumulátorportjába. Zárja be az akkumulátor fedelét.. Akkumulátor-konverter (AA-68CX) 0484 Az AA-68CX eltávolításához nyomja meg az AA-68CX konverteren található horgot, majd húzza ki két kézzel. Indító kapcsoló m ködése Miel tt az akkumulátort az eszközbe helyezi, mindig gy z djön meg arról, hogy a kapcsolókar megfelel en m ködik, és felengedéskor visszaáll az eredeti helyzetébe. A hibás kapcsolóval m köd szerszámgép fölött a kezel elveszítheti az uralmat, és a szerszámgép súlyos személyi sérülést okozhat. Ha egyszerre túl sok füvet próbál nyírni, a motor esetleg nem tud elindulni a túlterhelés miatt. Ebben az esetben állítsa feljebb a nyírási magasságot és indítsa újra. 67

9 A f nyíró nem indul el, a bekapcsoló gomb lenyomása nélkül, még akkor sem, ha a kapcsolókart megszorítja. A f nyíró reteszkapcsolóval és fogantyús kapcsolóval rendelkezik. Amennyiben ezen kapcsolók m ködésében bármi szokatlant tapasztal, azonnal fejezze be a munkát és ellen riztesse a legközelebbi hivatalos Dolmar szervizközpontban. Fig.6. Helyezze a kulcsot a reteszkapcsolóba.. Kapcsológomb. Kapcsolókar 060. Nyomja meg a kapcsoló gombját.. Húzza meg maga felé a kapcsolókart, közben tartsa lenyomva a kapcsoló gombját. 4. Amint a motor elindul, engedje el a kapcsolót gombját. A f nyíró tovább m ködik, amíg el nem engedi a kapcsolókart. 5. A motor leállításához engedje el a kapcsolókart. 6. Használaton kívül vegye ki a kulcsot. Tartsa a kulcsot biztonságos helyen, gyermekekt l távol. A f nyírási magasság beállítása Soha ne tegye a f nyíró alá a kezét vagy a lábát a f nyírási magasság beállításakor. Használat el tt mindig ellen rizze, hogy a kar megfelel en illeszkedik-e a bevágásba. A f nyírás magassága 0 mm 75 mm tartományban állítható.. Vegye ki a kulcsot. Fig.7. Húzza a magasságállító kart maga felé, és állítsa a kívánt f nyírási magasságra. Gy z djön meg arról, hogy a f nyírás magasságát beállító kar a f nyíró vájatába illeszkedik. A f nyírási magasság számai csak irányadóként használandók, mivel a gyep vagy a terep állapota a beállított magasság számától enyhén eltér gyepmagasságot eredményezhet. Végezzen egy próbanyírást egy kevésbé felt n helyen és állítsa be a kívánt magasságot. Akkumulátor véd rendszer A lítium-ion akkumulátorok véd rendszerrel vannak ellátva. Ez a rendszer automatikusan lekapcsolja a szerszám áramellátását, így megnöveli az akkumulátor élettartamát. A szerszám használat közben automatikusan leáll, ha a szerszám és/vagy az akkumulátor a következ helyzetbe kerül: Túlterhelt: A szerszámot úgy m ködteti, hogy az szokatlanul er s áramot vesz fel. Ilyenkor engedje fel a szerszám kioldókapcsolóját és állítsa le azt az alkalmazást, amelyik a túlterhelést okozza. Ezután húzza meg ismét a kioldókapcsolót, és indítsa újra a szerszámot. Ha a szerszám nem indul el, az akkumulátor túlhevült. Ilyenkor hagyja kih lni az akkumulátort, miel tt ismét meghúzná a kioldókapcsolót. Az akkumulátor töltöttsége alacsony: Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége túl alacsony, a szerszámot nem tudja m ködtetni. Ilyenkor távolítsa el, és töltse fel az akkumulátort. Akkumulátor töltöttségiszint-jelz (csak a AP-6 akkumulátorral rendelkez típusok esetén) A AP-6 akkumulátor töltöttségiszint-jelz vel felszerelt.. Töltöttségiszint-jelz lámpa. CHECK (ELLEN RZÉS) gomb 075 Nyomja meg a CHECK (ELLEN RZÉS) gombot az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítéséhez. Ezután a töltöttségiszint-jelz lámpák kb. három másodpercig világítanak. 68

10 Töltöttségiszint-jelző lámpa Világító lámpa KI Villogó lámpa E F Töltöttségi szint 70%-tól 00%-ig 45%-tól 70%-ig. Lazítsa meg a szorítócsavart ( db.). 0%-tól 45%-ig 0%-tól 0%-ig Töltse fel az akkumulátort. Lehetséges, hogy az akkumulátor meghibásodott. 07 Ha csak a legalsó töltöttségiszint-jelz lámpa (az E melletti) villog, illetve ha egyik töltöttségiszint-jelz lámpa sem világít, az akkumulátor lemerült, az eszköz nem m ködtethet. Ilyen esetekben töltse fel az akkumulátort, vagy cserélje ki a lemerült akkumulátort egy teljesen feltöltött akkumulátorral. Ha két vagy több töltöttségiszint-jelz lámpa a feltöltés után sem világít, az akkumulátor elérte az élettartamának végét. Ha a fels két és az alsó két töltöttségiszint-jelz lámpa felváltva világít, lehetséges, hogy az akkumulátor meghibásodott. Lépjen kapcsolatba a helyi hivatalos Dolmar szervizközponttal. Lehetséges, hogy a jelezett töltöttségi szint alacsonyabb a tényleges töltöttségi szintnél az eszköz használata során, illetve közvetlenül a használat után. Az adott munkafeltételekt l és a környezet h mérsékletét l függ en a jelzett töltöttségi szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szintt l. ÖSSZESZERELÉS Mindig ügyeljen arra, hogy a kulcsot és az akkumulátort távolítsa el, miel tt bármilyen munkát végez a f nyírón. Ha nem távolítja el a kulcsot és az akkumulátort, a véletlenszer beindulás súlyos sérüléseket okozhat. A gépet kizárólag akkor indítsa be, ha az teljesen össze van szerelve. A részlegesen összeszerelt gép használata súlyos sérüléseket okozhat. A fogantyú felszerelése A fogantyúk felszerelésekor helyezze úgy a vezetékeket, hogy azok ne csíp djenek semmibe a fogantyúk között.. Alsó fogantyú. Horony a burkolaton. Szorítócsavar 085 Húzza ki az alsó fogantyút kétfelé és kihúzott állapotban forgassa el hátrafelé, majd illessze a burkolaton lév vájatba.. Az alsó fogantyú rögzítéséhez húzza meg a rögzít csavarokat mindkét oldalon. Fig.8 Fig.9. Emelje meg a fels fogantyút és igazítsa a fels fogantyú csavarfuratait az alsó fogantyún lev furatokhoz, majd rögzítse azt a mellékelt csavarokkal és szorítóanyákkal. Ebben az esetben fogja stabilan a fels fogantyút, hogy ne essen ki a kezéb l. Fig.0 Fig. Szerelje fel a fels fogantyút olyan módon, hogy a fels fogantyú és a tápkábel az ábrán látható helyzetben legyenek. Fig. A fels fogantyú mindkét oldalán két lyuk található. A különböz helyzetben lev lyukakat használva a csavarok és szorítóanyák számára, a fogantyúk magasságát lehet állítani. A f részlap eltávolítása és felszerelése Mindig vegye ki a kulcsot és az akkumulátort a kés kivételekor vagy beszerelésekor. Ha nem veszi ki a kulcsot és az akkumulátort, az súlyos személyi sérülésekhez vezethet. 69

11 A kés a kapcsoló elengedése után még szabadon forog. Várja meg, hogy a kés teljesen leálljon. A kés kezelésekor mindig viseljen keszty t. Szerelje be a bels peremet, a kést és a küls peremet óvatosan, mivel ezek egymással szemben helyezkednek el. A kés rögzítéséhez húzza meg a csavart az óramutató járásának irányába. Helyezze úgy a kést, hogy a forgási irányt jelz nyíl kifelé nézzen. Ellen rizze, hogy a kés biztonságosan van-e beszerelve. Mindig vegye ki a csavarhúzót vagy más hasonló eszközt, amit a kés rögzítéséhez helyezett egy lyukba. A f gy jt kosár felszerelése Vegye ki a kulcsot.. Csavarhúzó. F részlap. Fejescsavar 004. Fektesse a f nyírót az oldalára, úgy, hogy a f nyírási magasságot beállító kar a fels részén legyen.. A kés rögzítéséhez tegyen egy csavarhúzót vagy valami hasonlót a f nyíró egyik nyílásába.. Lazítsa meg a csavart az óramutató járásával ellentétes irányban egy kulccsal.. Hátulsó véd. Horony Bels illeszt perem. Nyíl. Küls illeszt perem 4. Fejescsavar 5. F részlap Vegye ki sorban a csavart, a küls peremet a kést és a bels peremet. A kés beszereléséhez kövesse fordított sorrendben a leszerelési eljárást.. Hátulsó véd. Horony. F gy jt kosár 00 Emelje fel a f nyíró hátulsó véd jét és akassza a f gy jt kosarat a f nyíró hornyába. 70

12 ÜZEMELTETÉS F nyírás F nyírás el tt takarítsa el a botokat és köveket a nyírandó területr l. Továbbá, el re távolítson el minden gyomot a nyírandó területr l. Mindig viseljen véd szemüveget vagy biztonsági szemüveget oldalpajzzsal, a f nyíró használata során. Tartsa szilárdan a f nyírót mindkét kezével a f nyírás során. Az els kerék küls szélei irányadók a f nyírási szélesség meghatározásához. A két els kerék küls széleit irányadóként használva, nyírja a füvet sávokban, fél-egyharmad sávszélességnyi átfedéssel az egyenletes nyírás érdekében. Rendszeresen ellen rizze a szintet a f gy jt kosárban, és ürítse ki, miel tt megtelik. Minden id szakos ellen rzés el tt állítsa le a f nyírót és vegye ki a kulcsot, valamint az akkumulátort. Ha a f nyíró f gy jt kosara megtelik, az akadályozza a kés sima forgását és túlterheli a motort, ami meghibásodáshoz vezethet. Hosszú füves gyep nyírása Fig. Ne próbálja meg egy menetben lenyírni a hosszúra n tt füvet. Ehelyett, a füvet szakaszosan nyírja le, egy-két napot hagyva a nyírások között mindaddig, amíg a gyep egyenletesen rövid lesz. Ha a hosszúra n tt füvet egy menetben kívánja rövidre vágni, a f leállíthatja és/vagy eltömítheti a f egység belsejét. A f gy jt kosár kiürítése A balesetveszély csökkentéséhez rendszeresen ellen rizze a f gy jt kosarat, nehogy károsodás érje vagy csökkenjen az er ssége, és szükség esetén cserélje ki.. Engedje fel a kapcsolókart.. Vegye ki a kulcsot.. Hátulsó véd. F gy jt kosár 007. Nyissa fel a hátulsó véd t és fogantyújánál fogva emelje ki a f gy jt kosarat. 4. Ürítse ki a f gy jt kosarat. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS Mindig gy z djön meg arról, hogy a kulcs és az akkumulátor ki van véve a f nyíróból a tárolás el tt vagy a vizsgálat és karbantartás végrehajtása el tt. Viseljen keszty t a vizsgálat és karbantartás során. VIGYÁZAT: Soha ne használjon gázolajt, benzint, higítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszinez dést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak. KARBANTARTÁS. VEGYE KI A KULCSOT. Tartsa biztonságos helyen, gyermekekt l távol.. Tisztítsa a f nyírót enyhe szappannal és nedves ruhával. Tisztításkor ne permetezzen vagy öntsön vizet a f nyíróra.. Fordítsa a f nyírót az oldalára és tisztítsa ki a vágott füvet, amely a f nyíró burkolatának alsó részén gy lt össze. 4. Ellen rizze az összes anya, gomb, csavar, rögzít k, stb. szorosságát. 5. Vizsgálja a mozgó alkatrészeket, nem sérültek-e, van-e rajtuk törés vagy kopás. Javíttasson meg minden sérült elemet és pótolja a hiányzókat. 6. A f nyíró tárolása el tt vegye ki az akkumulátort. 7. Tárolja a f nyírót beltéri h vös, száraz és zárt helyen. Ne tárolja a f nyírót és a tölt t olyan helyen, ahol a h mérséklet elérheti vagy meghaladhatja a 40 C h mérsékletet. 7

13 Tárolás Fig.4 A f nyíró szállítása vagy tárolása során ne az összehajtott fogantyúkat, hanem a f nyíró elüls markolatát tartsa. Az összehajtott fogantyúkkal tartva a f nyíró komoly károsodást szenvedhet. Fig.5 A f nyíró függ leges helyzetben tárolható Szorítócsavar. Húzza szét. Mozdítsa lefelé, el re 4. Szorítóanya 5. Hajtsa hátra 098. Lazítsa meg a szorítócsavart, nyújtsa ki az alsó fogantyút mindkét oldalra, majd hajtsa a fogantyút el re és lefelé.. Hátulsó véd. F gy jt kosár 060. Vegye le a f gy jt kosarat és helyezze a f nyírót függ leges helyzetbe. Fig.6 A f nyíró függ leges helyzetbe állításakor ne az összehajtott fogantyúkat, hanem a f nyíró elüls markolatát tartsa. Fig.7 4. Tárolja a f gy jt kosarat a fogantyú és a f nyíróház között. A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat a DOLMAR hivatalos szervizközpontjában kell elvégezni, kizárólag DOLMAR cserealkatrészek használatával. Ebben az esetben fogja stabilan az alsó fogantyút, hogy az ne csapódjon vissza az eszköz másik oldalára.. Lazítsa meg a szorítóanyát és forgassa el hátrafelé a fels fogantyút. 7

14 HIBAELHÁRÍTÁS Miel tt a szervizhez fordulna, el ször végezzen saját maga is átvizsgálást. Ha olyan problémát talál, amire a kézikönyv nem tartalmaz magyarázatot, ne próbálja meg szétszedni az eszközt. Ehelyett kérjen tanácsot a Dolmar hivatalos szervizközpontjától, és javításhoz mindig Dolmar cserealkatrészeket használjon. Meghibásodás állapota A fűnyíró nem indul be. A motor rövid használat után leáll. A gép nem éri el a maximális fordulatszámot. Ok Az akkumulátor nincs a gépben. Akkumulátor probléma (alacsony a feszültség) A kulcs nincs behelyezve. Az akkumulátor töltési szintje alacsony. A vágási magasság túl alacsonyra van állítva. Az akkumulátort helytelenül szerelték be. Az akkumulátor feszültsége leesik. A meghajtórendszer nem működik megfelelően. Teendő Helyezze a gépbe az akkumulátort. Töltse fel az akkumulátort. Ha az újratöltés nem elég hatékony, cserélje ki az akkumulátort. Helyezze be a kulcsot. Töltse fel az akkumulátort. Ha az újratöltés nem elég hatékony, cserélje ki az akkumulátort. Emelje meg a magasságot. Az akkumulátort az útmutató szerint szerelje be. Töltse fel az akkumulátort. Ha az újratöltés nem elég hatékony, cserélje ki az akkumulátort. Javításért forduljon a kijelölt helyi szervizhez. A vágókés nem forog: haladéktalanul állítsa le a gépet! Idegen tárgy, például egy ág akadt el a kés mellett. A meghajtórendszer nem működik megfelelően. Távolítsa el az idegen tárgyat. Javításért forduljon a kijelölt helyi szervizhez. A gép rendellenesen rezeg: haladéktalanul állítsa le a gépet! A kés nincs kiegyensúlyozva, túlságosan vagy egyenetlenül kopott. Cserélje ki a vágókést. A vágószerszám és a motor nem áll le: Haladéktalanul vegye ki az akkumulátort! Elektromos vagy elektronikai hiba. Vegye ki az akkumulátort, és javításért forduljon a kijelölt helyi szervizhez. 050 OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍT K VIGYÁZAT: Ezen kiegészít k és tartozékok használata javasolt a Dolmar szerszámmal a kézikönyvben megadott módon. Bárilyen más kiegészít vagy tartozék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészít t vagy tartozékot csak a rendeltetése szerint használja. Ha segítségre vagy további részletekre van szüksége a tartozékokkal kapcsolatban, akkor kérjen segítséget a helyi Dolmar szervizközponttól. Kés Eredeti Dolmar akkumulátor és tölt A listán felsorolt néhány kiegészít megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészít ként. Ezek országonként eltér ek lehetnek. 7

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING:

MODEL DF011D INSTRUCTION MANUAL WARNING: GB In-Line Cordless Screwdriver UA Лінейна бездротова викрутка PL Wkr tarka akumulatorowa prosta RO Ma in de g urit i în urubat în linie cu acumulator D Akku-Schrauber in Stabform HU Elfordítható markolatú

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 567000-71 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu GK1630T GK1635T GK1640T 2 3 4 Rendeltetés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás

0212727hu 004 12.2009. Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS. Használati utasítás 0212727hu 004 12.2009 Elektromos bontókalapács EHB 11 BL, BLM, BLS Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv

HP vp6300 sorozatú digitális kivetít. Felhasználói kézikönyv HP vp6300 sorozatú digitális kivetít Felhasználói kézikönyv Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt,

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP

EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS Típusok: Vienna és Vienna de Luxe Superautomatica SUP 018x, Hasznos tanácsok és tudnivalók a 26.oldaltól! A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN

Részletesebben

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Úti vízforraló. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Úti vízforraló myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 Tartalom Használata... 3 Áttekintő... 4 Általános tudnivalók... 5 Olvassa

Részletesebben

Olvassa el ezt először

Olvassa el ezt először Olvassa el ezt először Biztonsági tudnivalók A készülékkel kapcsolatos tudnivalók A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. A készülék

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330

Az Ön kézikönyve SONY CMTCX5IPB.CEL http://hu.yourpdfguides.com/dref/4302330 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 12 magasított permetező traktor Permetező-kukoricacímerező Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493535 A következő

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861

Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 Kezelési útmutató Hagie STS 10 magasított permetező traktor Hagie Manufacturing Company 721 Central Avenue West Box 273 Clarion, IA 50525-0273 (515) 532-2861 493527 A következő sorozatszámú permetezőgépekre:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO-20 Elektromos meghajtású moped REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat

Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Üzemeltetési útmutató Interroll dobmotor S-sorozat i-sorozat E-sorozat D-sorozat Chapter-ID: Chapter-ID: Verzió Üzemeltetési útmutató Chapter-ID: Gyártó Interroll Trommelmotoren GmbH Opelstr. 3 41836 Hueckelhoven/Baal

Részletesebben

1. A repülés előtt Elemek behelyezése Akkumulátor feltöltése

1. A repülés előtt Elemek behelyezése Akkumulátor feltöltése Igen tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy ezen LRP terméket választotta. Ön a H4 Gravit Nano modell vásárlásával egy kiváló repülőgépes termék mellett döntött. Kérem, olvassa el a következő dokumentációt,

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

III. Szerkezeti ismeretek

III. Szerkezeti ismeretek III. Szerkezeti ismeretek 1. A gépkocsi felépítése A személygépkocsi f bb szerkezeti egységei (1. ábra) a kocsiszekrény (karosszéria), a motor és segédberendezései, az er átviteli szerkezetek, a kormány,

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT.

KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT. KAPÁLÓGÉP GÉPKÖNYV SZENTKIRÁLY KFT. Tartalomjegyzék Előszó... 3 Bevezető... 5 Technikai leírás... 5 Biztonsági előírások... 7 A rotációs kapa kezelése... 8 Karbantartás... 12 Üzemen kívül helyezés... 14

Részletesebben

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben