A JÚLIUSI SZÁMBAN: Könyvajánló, gyerektáborok. Divat Kirándulás Interjú Mártírok, életutak, szolgálat. Õ vezet minket mindhalálig (Zsolt 48,15).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A JÚLIUSI SZÁMBAN: Könyvajánló, gyerektáborok. Divat Kirándulás Interjú Mártírok, életutak, szolgálat. Õ vezet minket mindhalálig (Zsolt 48,15)."

Átírás

1 baptista ifjúsági lap A MESTEREK UTCÁJÁBAN (részlet) Megyek az utcán. Egy öreg cipész épp mûhelyének ajtajában áll s egész lényembõl, mint egy mûítész, csak a cipõmet nézi: mosolyog. A két orcámon enyhe pír remeg: igaz, cipõm nem éppen mûremek. A JÚLIUSI SZÁMBAN: Könyvajánló, gyerektáborok Kapcsolataink Divat Kirándulás Interjú Mártírok, életutak, szolgálat Tovább megyek. A ruhák mestere azt vallja, hogy az embert a ruha teszi, s vizsgálgat válltól lefele, civil ruhámat nézi: mosolyog. A két orcámon enyhe pír remeg: igaz, ruhám nem éppen mûremek. Fotó: Szöllõsi Orsi Kék égboltjából, csillag-ablakon kikönyököl a szívek mestere, Isten szemével ember-alakom átröntgenezve csöndbe mosolyog. Egész külsõm-belsõm beléremeg: Mester, milyennek látod szívemet?? AKINEK NINCS IDEJE ARRA, hogy boldog legyen, annak majd lesz ideje arra, hogy boldogtalan legyen. Isten azonban ezt éppen fordítva gondolta. Mécs László Adolf Sommerauer VEZÉREL EGÉSZ UTUNKON Õ vezet minket mindhalálig (Zsolt 48,15). zükségünk van vezetõre. SSokszor mindenünket odaadnánk azért, ha valaki meg tudná pontosan mondani, mit tegyünk, merre menjünk. Szeretnénk a helyes úton járni, csak nem tudjuk, melyik az. Jó lenne a vezetõ! Az Úr, a mi Istenünk leszáll, hogy vezetõnk legyen. Õ tudja az utat, és vezetni akar bennünket, míg békességgel a célhoz nem érünk. Nem kívánhatunk magunknak nála csalhatatlanabb vezetõt. Adjuk hát át teljesen neki a vezetést, akkor soha nem fogunk utat téveszteni. Legyen Õ a mi Istenünk, és meglátjuk, hogy a vezetõnk is lesz. Ha követjük törvényét, és megtanulunk Vele járni, minden lépésünkben rá támaszkodni, akkor nem fogjuk eltéveszteni az élet útját. Az a vigasztalásunk, hogy Õ, aki öröktõl fogva és mindörökké a mi Istenünk, soha nem szûnik meg a vezetõnk lenni. Mindhalálig Õ vezet minket, azután pedig mindörökké vele lehetünk. Az isteni vezetésre vonatkozó fenti ígéret egy életen át tartó biztonságot jelent: azonnali üdvösséget, vezetést utolsó óránkig, azután pedig örökké tartó áldást. Nem ezt kellene keresnünk már ifjú korunkban, ennek örvendeznünk életünk derekán és ebben megbékélnünk öregségünkben? Keressük hát ma is az Õ vezetését, még mielõtt kilépnénk lakásunk ajtaján. (C. H. Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza)

2 MAG TÁR MUSTÁRMAG ÉRTESÍTÕ Megkezdõdtek a tábori hetek a hargitai Keresztény Táborban. Az elsõ gyerekhét szervezõje, Borzási Istvánné Márta, örömmel nyugtázza a tanítók részvételével kapcsolatban: Nagyon örvendek annak, hogy együtt szolgálhattunk, dolgozhattunk az elsõ gyerekhéten. Köszönöm, hogy mindent bele adva mûködtetek közre. Kívánom, hogy Istenünk áldjon meg érte!" OLVASNI JÓ! (könyvismertetõ) A király leánya Szerkesztõ: Budai Evódia, Grafika: Szûcs (Máthé) Enikõ, Tördelés, borítóterv: Gönczi Erzsébet. Megjelenik az Erdélyi Magyar Baptista Ifjúsági Szövetség gondozásában Óriási hiányt pótol ez a könyv olvashatjuk c ban kiadásra kerülõ könyvecske hátoldalán Kelemen J. Sándor ajánlásában ugyanis manapság egyre nagyobb szükség van a hiteles életpéldákra. Ebben a könyvben tapasztaltabb királyleányok mondják el a fiatalabbaknak, hogyan élték és harcolták meg a párkapcsolat, párválasztás és házasság kérdését Istennel. Fontos alapelveket élettörténetek támasztanak alá. Nincsenek sémák azzal kapcsolatban, ki hogyan találja meg az Igazit, mivel különbözõek vagyunk, változnak életkörülményeink, más-más a helyzetünk. Épp ezért az Úr nem is vezet mindenkit egyformán. De Isten igéje igaz, és ígéretei megállják helyüket minden esetben: ez a kis könyv igazán jó bizonyságtétel errõl. Elsõsorban lányoknak íródott, és hiszem, hogy sok lány kedvenc olvasmánya lesz. De ha a fiúk is elolvassák, csak nyerni fognak vele, mert nagy segítség abban a fontos meggyõzõdésben, hogy aki az Úrra hallgat, az semmi jóról le nem marad! A könyv ára 5 RON és megrendelhetõ Budai Evódiánál, tel: , Történelmi érdekességek (5.) Elõzõ barangolásunkkor az õsi Kínában jártunk. Remélem, nem bánjátok, ha még egyszer meglátogatjuk. Vágjunk hát neki! Tudtátok-e, hogy... Kína egy harcos nyugat-kínai törzsrõl kapta a nevét. Azt valószínû, kevesebben tudják, hogy Kínának három világhíressége is kötõdik ehhez a korhoz: A harcos nyugat kínai Csin (ejtsd Kin) törzs Kr.e között meghódította egész Kína területét. Kr.e között pedig elsõ császára Csin Cseng egy egységes birodalmat hozott létre. Ekkor változtatta a nevét Si Huang-ti-re (amely elsõ uralkodót jelent), és létrehozta az elsõ egységes kínai dinasztiát. Mivel õ volt az, aki elõször uralkodott az egész ország felett, ezért nevezték országát késõbb is a Csin-ek országának, vagyis Kínának. A mi királyunk nem erõvel és nem hatalommal, hanem lelkével (Zak 4,6) terjeszti országát (mennyország). Si Huang-ti gyors modernizációba kezdett: egységes szigorú törvények, egységes pénzrendszer és intézményrendszer. Ezen kívül, nekikezdett az építkezéseknek: utak, csatornák, öntözõ berendezések stb. Ezek közül a leghíresebb a kínai nagy fal építtetése. Õ volt, aki a híres falat építette Kr.e. 214-ben a hsziungnu (hunok) és más törzsek ellen. A fal 2250 km hosszú volt, kõbõl és földbõl építették nagyszámú munkás bevonásával. Késõbb még követ, maltert és téglát is használtak a felújítására. A fal nagy része ma is áll, amint azt bizonyára tudjátok és láttátok fényképen, filmen, vagy akár saját szemetekkel. Minket azonban nem fal véd, hanem Isten hatalma õriz hit által az üdvösségre... (1Pt 1,5a). Adjunk ezért mindig hálát Neki! Si Huang-ti Kr.e. 210-ben halt meg, de nem csak élete volt meghatározó Kína számára, hanem halála is jelentõs volt. Testét és vagyonát egy hatalmas sírboltba helyezték. A dolog érdekessége ezen kívül az, hogy a sírba 7000 terrakotta katonát is felállítottak, akiknek az volt a szerepe, hogy itt is szolgálják urukat és így õrizzék álmát. A katonák ember nagyságúak és arcuk realisztikus, ezért lehet, hogy az akkor élõ katonákról mintázták õket. Ezt a modern korban fedezték fel a kutatók. Nekünk viszont nincs szükségünk semmi ilyesmire, mert mi a feltámadás reményében megyünk el, ha menni kell (Jn 11, 25-26). Jó vakációt! [Barabás] Zoltán, Marosvásárhely 2. oldal * július 2008

3 Igemag Cseri Kálmán: Kapcsolataink Kol 4,2-18 bizalmasabb, a legintimebb kapcsolata egy hívõnek az élõ Istennel van. Ez a kapcsolat azonban nem egyoldalú. Nemcsak én öntöm ki a szívemet Õneki, hanem közben Õbelõle is árad az én életembe mindaz a sok mennyei érték, amit csak tõle lehet kapni. Azt mondja Isten: az én igéimet adom a te szádba. 2. Vannak nem hívõ ismerõseink is. Nem hívõk között élünk egész nap. Velük milyen kapcsolatban van az apostol? Amit Istentõl kap, azt azonnal továbbadja elsõsorban azoknak, akik még nem hívõk, mert erre hívta el õt az Úr Jézus. Elküldelek a pogányokhoz, hogy nyisd meg a szemüket, hogy sötétségbõl világosságra és a Sátán hatalmából az élõ Istenhez térjenek. Pál ezt nem magából adja nekik, hanem amit kapott, azt adja tovább. Sáfár minden hívõ ember. Kapja Istentõl a mondanivalót, a szeretetet, a békességet, az örömöt, és ez árad át rajta. Mintegy átfolyik rajtunk az, amit onnan felülrõl kapunk. Ezért mondja Jézus a hívõknek a Hegyi beszédben: ti vagytok a föld sója, megízesítitek magatok körül az életet. Ti vagytok a világ világossága, akik a világ Világosságától, Jézustól már fényt kaptatok. De nem azért kaptátok, hogy a véka alá rejtsétek, hanem hogy kitegyék és világítson. Még ha tönkremegy is bele, mint ahogy a gyertya elfogy, miközben világít. Nem baj, betöltötte a küldetését. Ezért vagytok. Ti vagytok a világ világossága. A felkínált alkalmakat, lehetõségeket vegyétek észre. Görög szóval így mondják: kairosz. Az Istentõl valamire elkészített alkalmat vegyétek észre és ragadjátok meg. A nem hívõkkel való kapcsolatunkat mindig ez kell, hogy jellemezze: alkalmazkodás, alázat, csendes Fotó: Szöllõsi Orsi Akapcsolatok mindig alakulnak. Hol az egyik lesz fontos, hol a másik. Hol ott vétünk valami hibát, és azt helyre kell hozni, hol emitt látjuk, hogy idõszerû ápolni, erõsíteni ezt a kapcsolatot. Pál apostol a Kolosséi levelet börtönbõl írta, és ez alatt az idõ alatt õt több csalódás is érte, többen a meghittnek gondolt munkatársai közül is elhagyták, vetélkedni kezdtek vele. 1. Melyik kapcsolattal kezdi az apostol? A vertikális, a függõleges kapcsolattal. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szûnjetek meg hálát adni. Az apostol szívébõl felszáll az imádság Istenhez. Ez a legfontosabb, a legelsõ kapcsolat a számára. Sokakkal volt kapcsolatban. Egy hosszú névsort olvastunk itt. Az, hogy valaki két év óta elszigetelten, börtönben van, hogy ilyen gazdag kapcsolatrendszert tud ápolni, és még onnan is erõsíti ezeket, ez önmagában jó példa számunkra. De mindent megelõz az, hogy õ Istennel van kapcsolatban, és a kolosséi hívõknek is ezt ajánlja: mindenekelõtt Istennel legyen nektek közvetlen, egyre mélyülõ, folyamatosan mûködõ közösségetek. Az imádságban legyetek kitartóak, legyetek éberek, ne szûnjetek meg hálát adni. Hívõ emberként élni ezt jelenti: kapcsolatba kerül az ember Istennel. Ami megszakadt, ami tönkrement a bûnben, az helyreáll. Újra beszédes viszonyba kerül a teremtmény az õ Teremtõjével, a befogadott gyermek az atyjával. Ez az a kapcsolat, ami mindig mûködhet. Ez az elsõ csatorna és a mi mennyei Atyánk az, akit mindig lehet zavarni. Soha nem alkalmatlan neki, hogy hozzá kiáltunk. Az éjszaka kellõs közepén is, mindig járulhatunk hozzá, mindig megtaláljuk. A legszolgálat, készség. És ugyanakkor a felkészültség is, mert azt mondja Pál: Bölcsen beszéljetek, hogy mindenkinek helyesen tudjatok felelni. És ha rossz szándékkal és provokatívan kérdez? Akkor is szelíden és helyesen tudjatok felelni. Ehhez kell igeismeret, és ehhez is kell a fölfelé való mindent megelõzõ kapcsolat. Kérem, hogy adjon szót Õ a számba, hogy azt mondjam tovább, amit Õ akar mondani most a kívülállóknak, hogy megmentse õket. 3. De a hívõkkel is van kapcsolata természetesen a hívõ embernek. Tele van az apostol szeretettel, gyengédséggel, vágyakozással, mintegy atyai felelõsséggel, de testvéri melegséggel az õ hívõ testvérei iránt. És a hívõket is kéri, hogy imádkozzatok ám értünk, mert nehéz itt a börtönben, és én sem találom sokszor a szavakat. De annak a gyülekezetnek gondja volt arra, hogy elküldjön valakit a börtönbe meglátogatni az apostolt. A filippi gyülekezet még egy kis szeretetcsomagot is küldött, meg egy levelet tele kérdéssel. De õ is tele van, nemcsak azzal, hogy szeretettel köszöntelek benneteket, hanem konkrét tanácsok, utasítások, kérdések vannak a levélben, és sok-sok szívbõl fakadó üdvözlet név szerint. A Krisztusban való hit mélyen és eltéphetetlenül összeköti õket egymással. Három olyan kifejezés ismétlõdik itt, ami szépségesen szemlélteti ezt: õ szolgatársam az Úrban; õ az én fogolytársam; õk az én munkatársaim az Isten országa hirdetésében. A görög szün (syn) azt jelenti: val-vel, valakivel együtt, és mind a három esetben ezt teszi a fõnév elé. Mi ez a munka? Az Isten országa hirdetésében... fáradozunk mindnyájan. Egy kis gyülekezet jött létre Pál apostol szolgálata nyomán. Ugyanazt csinálja õ ott benn, mint a többiek kinn. Itt mindenkinek munkája van. Sok tanulságos részlet is van itt az emberi kapcsolatokra vonatkozólag. Ki-ki a maga helyén, a saját lehetõségei szerint, a rendelkezésére álló eszközökkel, de tartják a kapcsolatot. Nem voltak akkor >>> folytatás a 11. oldalon 3. oldal * július 2008

4 Interjú Mi vonz benneteket Erdélybe, Romániába? Sharon Pharis: Az emberek, a barátok, akikre itt szert tettünk, a gyülekezet Nyárádmagyaróson, a lehetõség, hogy segíthetünk és láthatjuk a növekedését. Nem utolsósorban a szeretet, amelyet mindenki részérõl tapasztalunk. John Brittain: Mert Glenda, Sharon és Howard megosztották velem elsõ látogatásuk során szerzett csodálatos élményeiket. Ugyanakkor az is, hogy nagyon sokat dolgoztam a támogatások megszerzése érdekében, hogy õk eljöhessenek Romániába. És 2004-ben Isten a szívemre helyezte, hogy én is eljöjjek. Nagyon megszerettem az itteni embereket. Megláttam a szükségeket, például azt is, hogy mekkora szükség van egy gyülekezet plántálására Nyárádszeredában, és úgy hiszem, ezt Isten helyezte a szívemre. Glenda Brittain: Elsõ alkalommal 1999-ben jöttem Romániába. Amikor a gyülekezetünkben kijelentették, hogy lehetõség van erre, vezettetést éreztem, hogy menjek. Isten az Igén keresztül a szívemre beszélt, és én igent mondtam. Mivel tudtam, hogy Istentõl van a dolog, teljes bizalommal és hittel indultam el. Ez volt az oka a jövetelemnek. És Sharon-hoz meg John-hoz hasonlóan nagyon meg- Tengerentúlról érkezõ fürge lábak és kezek... Kíváncsian kérdezgetem három amerikai vendégünket, miután megtudom, hogy Sharon hétszer járt már az országunkban (ebbõl ötször itt, Magyaróson), Glenda ötször (háromszor Magyaróson) és John négyszer (mindahányszor ezen a tájon). Tisztelet és ámulat fog el, amikor látom áldozatkészségüket és kitartásukat, amellyel minden évben vállalják a 21 órás utazást, az anyagiakról és a talán érdekesebb tájakról való lemondást. Mariska néni finom fõztje mellett beszélgetünk Magyaróson a hazautazásukat megelõzõ napon (június 29-én), mert az egy hetes, zsúfolt program nem enged máskor erre idõt. Még így is nehéz kiszakítani magunkat a házigazda háborús idõket és gyermekkorát felelevenítõ történeteibõl szerettem az itteni embereket. Legelõször Brassóban szolgáltunk együtt erdélyi magyarokkal, Borzási Gyulával és Mártával. A gyülekezetünkbõl heten jöttünk abban az évben. Azóta minden évben visszajöttem, és elõzõleg mindig meggyõzõdtem arról, hogy Isten akarata a jövetelem. Mondjatok néhány szót magatokról és legfontosabb céljaitokról, amelyek meghatározzák a jelent. Sharon: Egy csodálatos keresztény férfival élek házasságban már 17 éve. Howard az idén nem tudott velünk jönni, mert Moszkvába ment egy hét tagú missziós csoporttal. Akkor utaztam elõször repülõvel, amikor ben Romániába jöttünk. Van 4 lány- és 1 fiútestvérem, 16 unokahúgom és unokaöcsém. A Hillcrest Baptista gyülekezetben (Elgin, Dél- Karolina) gyerekekkel foglalkozom, karvezetõ és orgonista vagyok, különbözõ tevékenységekben vállalok szerepet. Tanárként tanítottam már mindenféle tantárgyat harmadiktól egészen nyolcadik osztályig, de jelenleg nyolcadikos mateket tanítok. A célom szakmai területen az, hogy tanárokat taníthassak. Isten akaratát szeretném tenni, kívánom Õt jobban megismerni, és mind közelebb kerülni Hozzá. John: 68 éves vagyok, és 44 éve vagyok Isten gyermeke. Három gyermekünk van és 7 unokánk. A Hillcrest Baptista gyülekezetben (Elgin, Dél-Karolina), amelynek 100 aktív tagja van, voltam diakónus, pénztáros, missziós igazgató, vasárnapi iskolai tanító. 20 éven keresztül a Columbia S.C. Nagyvállalatnál dolgoztam, majd 17 éven keresztül saját vállalkozásunkat vezettem, aztán nyugdíjba vonultam, és jelenleg az iskolabuszát vezetem ugyanannak az iskolának, ahol Sharon tanít. Istennek akarok szolgálni, és mindig az Õ akaratát véghezvinni. Ahova vezet, oda megyek, mondja az egyik ének. Most, amikor hazamegyünk, valószínûleg az árvízkárosultak megsegítését elõsegítõ programban fogok dolgozni egy héten keresztül. Glenda: John-nak vagyok a felesége, és 48 éve élek házasságban ugyanazzal az emberrel. A Palmetto Health Richland kórházban dolgozom, arról kell gondoskodnom, hogy rákkal küzdõ betegek minden szükségére odafigyelve megfelelõen mûködjön a beteggondozás. A gyülekezetem tagjaként gyerekekkel és felnõttekkel 4. oldal * július 2008

5 Kilátó ájus második hétvégéjét a Mnagyváradi Betlehem gyülekezet ifjúsága a vásárhelyi gyülekezet ifjúságával töltötte. A találkozás hadd nyújtson képekben egy kis ízelítõt napfürdõ... Fotók: M. A. foglalkozom. Vakációs Gyermek programokat szervezünk. Szívesen segítek bármiben, ahol szükség mutatkozik. Ahogy John mondta, célom nekem is Isten akaratának a teljesítése az életemben. Szeretnék jó feleség, anya, nagymama és barát lenni, kívánom, hogy a békességet és az összhangot munkáljam az emberek között. Az idén milyen munkát végeztetek itt Romániában? Sharon: A legfõbb tevékenységünk az volt, hogy Vakációs Gyermek programot tartottunk a gyerekeknek. Glenda: Együtt szolgáltunk Sallai Jakab lelkipásztorral Szeredában, ahol a gyermekekkel foglalkoztunk, és különbözõ helyeken bizonyságot tettünk az istentisztelet keretén belül. Örömteli várakozással jöttünk, hogy találkozzunk kedves barátainkkal. John: Azért jöttünk, hogy Jakab testvérünket az itteni szolgálatában és a falvakban folytatott misszióban erõnk szerint a lehetõ legjobban segítsük elõrelendítve azt. Ismerve az amerikai társadalmat, és egy kis betekintést nyerve az erdélyibe, mire szeretnétek felhívni az erdélyi keresztény fiatalok figyelmét? John: Úgy látom, hogy Amerikában a rengeteg sporttevékenység, a TV, a különbözõ helyek, ahova el lehet menni, olyan nagy vonzóerõvel bírnak, hogy a fiatalok nagyon kevés idõt szánnak a gyülekezetre és a bibliatanulmányozásra. Nem sokat tudok az erdélyi fiatalokról, de úgy tûnik nekem, a problémák közül néhány itt is ugyanaz: a különbözõ tevékenységek elrabolják a fiatalok idejét, és távol tartják õket a gyülekezettõl. Nekünk, mint gyülekezetnek, valószínûleg meg kell vizsgálnunk, hogy milyen úton-módon tudnánk változtatni a mód-szereinken, de semmiképpen nem az Üzeneten, hogy így bevonhassuk a fiatal családokat, a fiatalokat és a tiniket a gyülekezetbe. Jelenleg ezt próbáljuk tenni az Államokban kissé változtatva a vasárnap reggeli istentisztelet és a zene stílusán, délután pedig csoportokban háziösszejöveteleket tartunk. A módszer változhat, de az üzenetnek soha nem szabad változnia. Glenda: Kortól függetlenül minden keresztény számára nagyon fontos az Ige tanulmányozása, az imádkozás és a lelki közösség ápolása. Nincs jobb hely és idõtöltés a gyülekezetnél, és nincs fontosabb az Istennel való kapcsolatunknál. Sharon: Maradjatok a gyülekezetben, kössetek házasságot istenfélõ keresztyénnel és vegyétek nagyon komolyan az Istennel való kapcsolatotokat! Kérdezett: [Molnár] Adina Fotók: Szöllõsi Orsi aki nem dolgozik, éhen marad... pecsenye... mind megvagyunk oldal * július 2008

6 Baptöri két baptista tábor egyesülése hosszú, Aévtizedekig tartó folyamat volt. Míg ez véglegesen megtörtént, az erdélyi magyar baptisták a közösségi egység megõrzése, az államhatalom részérõl tapasztalt támadások közötti megmaradás és a hatékonyabb missziómunka érdekében sokféle szervezeti formát kerestek maguknak. Az elismertek és a szabad baptisták az utóbbiak kezdeményezésére január 16-án egyesülést elõkészítõ konferenciát tartottak Szilágynagyfaluban. A következõ konferenciára az év május 1-én került sor, amikor a két szövetség tagjai nyilvánosan is bocsánatot kértek egymástól a múlt sérelmeiért, és elfogadták egymást testvér-szövetségnek. Nagy lépést jelentett, hogy a Szilágysági Baptista Szövetség ekkor belépett az Országos Baptista Szövetségbe (Unióba) februárjában megalakult a Szilágysági Baptista Hitközség december 21-én Szilágynagyfaluban a két tábor újabb lépést tett az egyesülés felé: együtt alakították meg a Romániai Magyar Baptista Szövetséget. Ennek elnökéül Lakatos Lajost (Székelyhíd), Fotó: erdélyi magyar baptsita levéltár Ilonka Mihály 6. oldal * július 2008 Kiss Lehel: A magyar baptista ifjúság rövid története (7. rész) alelnökéül Szabó Lászlót (Szilágynagyfalu), titkárául pedig ifj. Bordás Istvánt (Nagyvárad) választották meg ban a hatóságok olyan rendeletet adtak ki, ami alapként szolgálhatott volna az újbóli üldözésekre, de ugyanakkor lehetõvé tette a körzetek hitközséggé alakítását. Felismerve ebben az egyesülés lehetõségét, Simonka György ügyvéd vállalta az irányító szerepét 12 hitközség létrehozásában. Ilonka Mihály (Brassó), Szabó László és Molnár Károly is nagy részt vállalt ebben a munkában. A hitközségekbe való tömörülést azért is vállalták az egyes gyülekezetek, hogy függetlenedjenek a Nagyváradi Magyar Baptista Szövetségtõl, amely a vezetõk közötti viszálykodások miatt már összeomlás elõtt állt. A nyelvi szövetségek (magyar, román, orosz) november 8-10 között Körösbökényben (Buteni) megtartott országos konferenciáján a magyarokat képviselõ 10 hitközség képviselõi a Magyar Baptista Szövetségben való egyesülésrõl döntöttek. A Magyar Baptista Szövetség ügyvezetõ elnöki tisztségébe Dr. Simonka Györgyöt, az elsõ alelnöknek Szabó Lászlót, másodalelnöknek Ilonka Mihályt, fõtitkárnak pedig Molnár Károlyt választották meg. Az egyesülésbõl kimaradtak a nagyváradi, egymással pereskedõ vezetõ személyek. Amint az várható volt, hamarosan összeomlott a nagyváradi központú Elismert Magyar Baptista Szövetség, áldozatul esett a nyomda, az árvaház és az aggmenház is ban javarészt Molnár Károly kezdeményezésére - lehetõség adódott arra is, hogy a bukaresti Teológiai Szemináriumban magyar diákok is tanuljanak. Abban az évben 8 magyar fiút (Bokor Barnabás, Dénes Ferenc, Veress Efraim, Kelemen Sámuel, Fejér András, Ilonka István, Balaton Zoltán és Nagy Pál) és ugyanennyi lányt (Ördög Matild, Fülöp Sarolta, Ilonka Rózsika, Varga Eszter, Fehér Juliska, László Ilonka, Molnár Annuska, Józsa Irma) vettek fel. Bíró László és Molnár Károly elõadó tanárokként tanítottak a Szemináriumban. A négy vezetõ nagy hozzáértéssel irányította a Magyar Baptista Szövetséget. A teljes egyesülés érdekében új szervezési és mûködési formát kerestek december 7 és 8 között Kolozsváron találkozott a hitközségek és gyülekezetek 130 küldötte. Ekkor alakították meg a Romániai Magyar Baptista Konvenciót, amelynek elnöke Szabó László, titkára pedig Molnár Károly lett. Culmann Gézát és Bíró Lászlót megbízták, hogy missziómunkásokként látogatva a gyülekezeteket, az egységet erõsítsék. A Konvenció lapja az Üdv Üzenete lett. A harmincas években öt baptista lap jelent meg folyamatosan Erdélyben (Szeretet, Az Igazság Tanúja, Az Igazság és Szeretet, Az Üdv Üzenete, Ifjúsági élet). A különféle mellékletek mellett a lapok nagy részének évente megjelenõ könyvnaptára és bibliaolvasó vezérfonala is volt. A MUSTÁRMAG MEGSZOKOTT POSTALÁDÁJA mostanában megbokrosodott pejló módjára visszaver minden jóakaratú közeledõt, ezért kérjük, használjátok a szerkesztõ címét

7 Ha átnézem a ruhatáramat egy szemkápráztató Mall-ban séta után (tessék?... A ti városotokban még nincs Mall???), rájövök, hogy rég kimentem a divatból. Nincs egy rikítózöld, meg sárga cuccom se, sõt fodor is alig tálalható a ruháimon, és ami van az se trendi, mert fodor is van többféle... Szóval, ha divatos akarsz lenni, ne engem kövess, ne is olvass tovább. A sok legalista hagyományú gyülekezet miatt sokunknak idegborzoló téma az öltözködés. Gyermekkoromban szoknyát kellett vennem nadrágra is, mert a nadrág férfiöltözet, emlékszek olyan szülõkre, akik kicsi leánygyermekeikre kötött kendõt adtak, mert a sapka férfiöltözet. Azt mondták, ha kinevetnek, kicsúfolnak öltözetünk miatt, örüljünk, annyit elszenvedhetünk mi is Krisztusért. Nemrég valaki kétségbe vonta a hivõségemet, mert nem úgy öltözködöm, mint a negyven éves nõvérem, aki a maga helyen természetesen hitének, korának és környezetének megfelelõen öltözködik. Gyülekezeteinkben a legalizmus leáldozóban van, új jelszavaink: a belsõ a fontos, ne ítélkezzünk. Az elsõt sajnos úgy értelmezik, hogy a ruha akkor már nem is számit. Felvehetek bármit, vagy nem is kell annyira felöltözni, Isten elõtt úgyis mindannyian mezítelenek vagyunk... A másodikat pedig úgy értjük, hogy minket aztán ne ítélgessen senki. Úgy gondolom, az öltözködésünk nem lehet semleges, igenis köze van a szívünkhöz. A bûneiben halott ember A divat múlandó, a trend öltözködését az önzés, a magamutogatás és a csábítás határozza meg (Filippi 2,3-5). Tehát, ha nem vagy újjászületve, csak nyugodtan kövesd a világi divatot, tökéletesen meg fog felelni az igényeidnek. Ha viszont Isten gyermeke vagy, új szívet kaptál, és isteni természet részese lettél, és naponta így imádkozol: Istenem segíts, hogy a Te dicsõségedre éljek, akkor az öltözködésednek is másnak kell lennie, mint a világnak. Nem az adott kultúrának, divatnak, trendnek kell meghatároznia téged, hanem neked kell hatással lenned a környezetedre, mint só és világosság. Mielõtt még azt hinnétek, hogy a keresztyéneknek ósdi, ronda ruhákban kell járniuk, hadd nézzük meg, milyen is a bibliai divatirányzat. Fontos elõnye a világi divatirányzatokhoz képest, hogy jellemzõi nem változnak, ugyanúgy, ahogy Istenben sem tálalható a változásnak még csak az árnyéka sem, igéje pedig még akkor is megmarad, ha az Ég és a Föld el is múlik. A keresztyén trend mindenkori ismertetõi: a szépség és igényesség (Péld 31,22); jó ízlés (Péld 11,22), tisztességes, egyszerû, megfelelõ (alkalomhoz, korhoz illõ), szemérmes, mértékletes kiegészítõk, egyszerû frizura, nem drága, nem hivalkodó, márkás cuccok (1Tim 2:,9; 1Péter 3,3; lásd a különbözõ fordításokat is). Nem sok kirakati ruha felel meg ezeknek az elvárásoknak. És sajnos sok hivõ se használja mérceként ezeket. Az egyik szélsõség az, hogy igénytelenek, loncsosak, ízléstelenek vagyunk, a másik, hogy tisztességtelenek, hivalkodóak és mértéktelenek. De nem kivitelezhetetlen a bibliai divatirányzat követõjének lenni szexorientált, grafika: heartlight.comváltozik Dívik-é? fogyasztói társadalmunkban sem. Ismerek szép, igényes, jó ízlésû, tisztességes, egyszerû, hivõ nõket, akikre felnézhetek. Biztos ti is. Istennek minden gyülekezetben vannak választottai, akik kompromisszumok nélkül élnek. Utánozzátok õket! Miért másolnátok a világot? Ha pedig nincs, miért ne lehetnétek ti a példák? A változó divatot követve, sokszor hajlandóak vagyunk megfeledkezni arról, hogy Isten egyedi teremtményei vagyunk, minden kis sejtünk különbözõ. Isten még az apró kis virágokat is különféle színekbe, formákba öltöztette, tökéletes szépségben, még Salamon se öltözött úgy, mint õk - mondja az Úr Jézus. Természeteteknek, szem-, hajszíneteknek, alakotoknak megfelelõen alakítsátok ki a saját stílusotokat, akkor már nem fog olyan könnyen orrotoknál fogva vezetni a világ divatja. Én például nem tudom elképzelni magam egy rikító sárga szerelésben, vagy bugyros szoknyában, lapos balerina cipõben... Észrevehettétek, hogy eddig csak a nõket érintette a téma. Sokszor feltettem én is a kérdést: és a férfiak úgy öltözhetnek, ahogy akarnak? Szerintem Isten igéje ugyanúgy rájuk is vonatkozik. Az egyetlen ok, amiért inkább a nõknek szólnak az intések, mert mi vagyunk azok, akik az öltözetünkkel csábítunk, kísértünk, gonosz kívánságokat ébresztünk. Mielõtt szemamputációra küldenétek a férfiakat, gondoljatok arra, hogy testvéreink az Úrban, segítenünk kell õket, hiányosságaikat ki kell egészítenünk, nem meztelenkedéssel és magamutogatással, hanem tisztességes öltözettel. Hiányosságaim tudatában szeretném bátorítani azokat, akik végigolvasták ezt a cikket: járjatok méltóan az Úrhoz, legyetek a bibliai divatirányzat követõi, mert Istent dicsõítitek vele, mert jól áll nektek, szépek, különlegesek vagytok benne. Dicsõítsétek tehát Istent testetekben! (1Kor 6,20). [T.] K. 7. oldal * július 2008

8 Szabászat Borzási István: Nõi nadrág? (David Kidd, The Fall and Rise of Christian Standards, old.). A Péld 7,10-ben figyelmeztetés hangzik el arról a nõrõl, aki paráznának öltözött. Gondolom, mindenki látott olyan TV programot vagy reklámot, ahol valaki úgy pózolt, mint egy prostituált... Mindegy, milyen szerepben játszott, arról lehetett felismerni, ahogyan fel volt (vagy inkább nem volt) öltözve! A baj az, hogy hívõ lánnyal/nõvel is megtörténik, hogy úgy öltözik, mint azok... Persze, kikérnéd magadnak, ha valaki olyannak nézne... Pedig hidd el, olyannak néznek! A McCall világi magazin ezt írta ezzel kapcsolatban: A nõi lábak gyakran a férfi érdeklõdésének tárgyai, mivel ezek szexuális jelek hordozói. A láb húsának egyszerû felfedése elégséges, hogy szexuális üzenetet továbbítson. Szükségtelen mondani, hogy annál serkentõbben hat, minél többet mutatnak belõle, annál az egyszerû oknál fogva, hogy a nemi szervek zónájához közeledik. Majd így folytatja: Az elsõ mód, ahogyan ezt ki lehet hangsúlyozni, az olyan ruhák használata, amely kiemeli a szervek természetét, amelyek rejtve vannak a ruha alatt. Nõk számára ez a nadrág viselését jelenti ves Saint Laurent, a nõi nadrág Yfeltalálója Párizsban halt meg június 1-én, 71 éves korában, agyrákban. A hírhedt divattervezõ, a nõi viseletben forradalmi változásokat hozó divatguru, erkölcstelen életû, kábítószerfüggõ homoszexuális volt, aki idõközben pszichiátriai kezelésre is szorult. Partnere, Pierre Bergé szerint Yves szerepet játszott a nõk felszabadításában. A valóság azonban az, hogy felszabadítás helyett inkább a divat rabjaivá tette õket: ruhakölteményeivel arra csábította a nõket, hogy utasítsák el az Isten által teremtett nõiességüket! Ezt inkább az ban piacra dobott nõi nadrággal, mint a rock & roll kultúra részével érte el. A világi vélemény szerint ez a nadrág egyenlõ szintre helyezte a nõket a férfiakkal (Linda Grant: Feminism Was Built on the Trouser Suit, The Guardian, június 3. ry/0,, ,00.html), és ez a divatipar ajándéka volt a feminista mozga- (David W. Cloud, Yves Saint Laurent, a nõi nadrág feltalálója Dressing for the Lord, Way of Life lomnak. David Kidd lelkipásztor Literature, old.). Erre azonban figyelmeztet: A keresztyén megy ki, tehát a dolog. Nem mintha értékekre támadó fenevadak közül egyik a rövid szoknya viselése erkölcsösebb sem volt irgalmatlanabb a nõi erény és lenne... szerénység iránt, mint a modern divat. A Az egyre jobban elburjánzó gyakorlat késztetett arra, hogy a bibliai hívõ nõk odadobták szemérmetességüket ezeknek a kegyetlen kultúra-farkasoknak, mércét emlegessem: Nõ ne viseljen akiknek étvágya sohasem elégíthetõ ki... fotó: gettyimages férfiholmit, férfi se öltözzék nõi ruhába (5Móz 22,5). Jóllehet ez a Törvényben van megírva, az alapelv érvényes ma is: az öltözetek között (is) különbségnek kell lennie! Az asszonyok is, tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat... azzal, ami az istenfélelmet valló asszonyokhoz illik (1Tim 2,9-10), Nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét (Tit 2,5). A nadrág nõi használatának lehetnek talán hívõ szempontból is elfogadható okai, mint a hideg idõjárás vagy a különleges alkalom (pl. kirándulás, sport), azonban nemcsak a rövid vagy felvágott ruhák, hanem a divatos, szoros, vagy csípõ-nadrág is gyakran szembekerül azokkal az értékekkel, amelyeket egyébként képviselünk. A Sátán divattervezése csábításra vagy megtévesztésre készül (lásd: transzvesztiták)! Még az sem elfogadható, ha kényelemünkkel okozunk kísértést másoknak! Bizonyára nem tudjuk megváltoztatni a mai öltözködés általánosan elfogadott irányát, de vigyázhatunk arra, hogy az általunk képviselt és hirdetett bibliai értékek ne legyenek megtagadva azzal a ruhával, amit viselünk. 8. oldal * július 2008

9 A mártírok kiáltása (2) PAKISZTÁN Keresztényeket raboltak el fegyveres erõvel muzulmán szélsõségesek. Június 21-én 16 keresztényt raboltak el muzulmán szélsõségesek, amikor azok imádkozni gyûltek össze az egyetemi városban, Peshawar-ban, Pakisztánban. A Mártírok kiáltása pakisztáni kapcsolatai szerint Salamat Masih és családjából 30-an, valamint közeli barátai gyûltek össze imádkozni és lányának születését ünnepelni, amikor 12 Talibán [tagja] a Lashkae Iszlám csoportnak tört be a házba ordítva és kiabálva. Fegyvert fogtak a hivõkre. Haji Muhammad Saraj, a muzulmán háztulajdonos is jelen volt abban az idõben, mert a házbért gyûjtötte be. A támadók gép- és automata fegyveres erõvel elválasztották a férfiakat a nõktõl és a gyerekektõl. A keresztény férfiakat arcul verték, és mind a 16-nak, beleértve Zulifqar lelkipásztort és Haji Muhammad Saraj háztulajdonost, megparancsolták, hogy szálljanak be az öt rájuk várakozó jármûbe. A 16 keresztény férfit fogva tartották egy órán keresztül. Megverték és bántalmazták õket, és ellopták az összes pénzüket a mobiltelefonokkal együtt. Eközben a Talibán csoport megkísérelte meggyõzni Zulifqar lelkipásztort, hogy térjen át a muzulmán hitre, amelyet õ kétségbe nem vonhatóan elutasított. Naplemente után a Talibán csoport egy másik helyre hurcolta õket, ahol egy barlangban õrizték õket egészen a 10 órával késõbb történõ szabadon engedésükig. Imádkozzatok a hivõkért Pakisztánban. Könyörögjetek, hogy Isten õrizze meg õket és töltse be minden szükségüket. Imádkozzatok azért is, hogy bátor bizonyságtételük révén a nem hívõk kapcsolatba kerüljenek Istennel. Zsoltárok 91,1-2: Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem õ benne bízom! EGYIPTOM Keresztény otthonokat és vállalkozásokat érnek támadások. Június 19-én helyi muzulmán csõcselék támadott meg kopt keresztények tulajdonában levõ üzleteket és lakóházakat Al Nazla faluban, Fayoum tartományban. A tudósítók szerint amikor egy kereszténységbõl muzulmán hitre áttért személy aznap elindult a három napos útra Kairóba, a helyi muzulmánok ebbõl arra következtettek, hogy a nõ eltûnt. Olyan hírek keringtek, hogy a nõt családjának keresztény tagjai rabolták el. Ennek hatására egy muzulmán csõcselék tombolni kezdett a faluban, megverve és megsebesítve keresztényeket, és tönkre téve a tulajdonukban levõ dolgokat. Kérjétek Istent, hogy erõsítse meg azokat, akiket érintett a csõcselék erõszaka, hogy kitartsanak a szenvedések között. Imádkozzatok, hogy ennek a támadásnak az elkövetõi megtérésre és örök élethez jussanak. Jelenések 2,10: Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé, a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. INDONÉZIA Ismét bezárt imaház. Nemrégen a muzulmánok bezártak egy imaházat és megakadályozták a Nevedért keresztényeket abban, hogy belépjenek az épületbe, és istentiszteleti alkalmakat tartsanak Jatimula-ban (Bekasi, Nyugat-Java), Indonéziában. A Mártírok kiáltása indonéziai kapcsolatai szerint Muzulmánok állták el a gyülekezeti épülethez vezetõ sikátort. Anna és Huta Julu pásztor arra kényszerültek, hogy a gyülekezeti épületen kívül vezessék az összejövetelt, és a hivõknek a piszkos sikátorban kellett ülniük és imádkozniuk az imaházon kívül. Az imaházon az a felirat állt, hogy Ez a templom le van pecsételve, és a papíron, amelyre írták, a Bekasi-hoz tartozó Tambun Selatan járás helyi kormányzatának a fejléce volt látható. Ez a második eset, hogy Bekasi-ban bezárták a gyülekezeti épületet a muzulmánok. Elõször szeptember 10-én zárták be az imaházat, amikor egy 100 muzulmánból összeverõdött csõcselék bedeszkázta az ajtókat és az ablakokat, és megtiltotta a hivõknek, hogy belépjenek az épületbe. Dicsérjük Istent az indonéziai hivõkért, akiknek a hite nem ingott meg. Kérjétek Istent, hogy õrködjön Anna és Huta Julu lelkipásztor felett, miközben tovább szolgálnak más hívõk fele Indonéziában. Imádkozzatok a hívõk oltalmáért, miközben bátran Krisztusért élnek a nehézségek között. János 15,18-21: Ha gyûlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem elõbb gyûlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyûlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. 9. oldal * július 2008

10 Boldogok AZERBAJDZSÁN Letartóztattak egy lelkipásztort. Június 20-án a rendõrség letartóztatta Hamid Shabanov lelkipásztort, azt állítva, hogy illegális fegyvert találtak nála házkutatás során Aliabad-ban. A Forum 18 hírei szerint Shabanov lelkipásztor családja és a gyülekezet kitartóan állítják, hogy a rendõrség helyezte el a fegyvert, amelyrõl a rendõrség azt állítja, hogy õ fedezte fel. Shabanov bátyja a letartóztatást a lelkipásztor baptista gyülekezete elleni nyílt támadásnak tekinti. Shabanov háza azok között volt, amelyeket végigkutattak egy másik lelkipásztor, Zaur Balaev kiötölt vádak alapján való letartóztatásakor, akit 2007 májusában vettek õrizetbe. Imádkozzatok, hogy kiderüljön az igazság ebben a helyzetben, és engedjék szabadon Shabanov lelkipásztort. Imádkozzatok, hogy az Azerbaijdzsán-ban élõ keresztények felbátorodjanak és Megváltójuk nyomdokaiba lépjenek. 1Korinthus 4,9-16: Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat, utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban, mi erõtlenek, ti pedig erõsek, ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mind ez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk, és bántalmakat szenvedünk, otthontalanul bujdosunk, és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tûrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk; szinte a világ szemétjévé lettünk, és mindenki söpredékévé mind ez ideig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy intselek, mint szeretett gyermekeimet. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, atyátok azonban nincs sok: mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket: legyetek az én követõim. Forrás: Fordította: [Molnár] Adina Genesis Kezdetben Bogáncs és Kígyó közt keseregtem Kerted kutatva. Láttad, hogy rossz ez; láttad, hogy igen rossz: Gyümölcsmérgezte szívem csupa seb és csupa kosz. Új kezdetben újat teremtettél: újra szültél és újra nemzettél. Láttad, hogy sötét és alaktalan; láttad, hogy igen haszontalan bennem minden. Hogy világosság legyen: lejöttél fényként érettem, - meghaltál fényként helyettem. Elválasztottad a nappalt az éjtõl: a külsõ sötétséget a belsõ fénytõl. És lett este, és lett reggel: elsõ nap. Elsõ világos napom: mikor megértettem, Tõled az életed kapom. Láttad a kegyetlen kárpitot, mely kezdetben ott lappangott köztem és Eged között. Figyeltem, ahogy szétszaggatod: ott találtam magam, ahol van a Te lakod. És lett este, és lett reggel: második nap. Második ragyogó napom: mióta Hozzád költöztem és Nálad lakom. És szóltál dörgõ hangon: Gyûljenek egybe a vétkek, a sok bûn és szenny! Hadd lássam meg a szépet, hadd zengjen itt a menny! A mély vizekbe dobtál mindent, mi gonosz. Új Magot szórtál, mit többé senki el nem oroz. Szárba szökken, új gyökere erõsen kapaszkodik a puha rögben: hamar kihajt és hamar terem. Új ágak és új gyümölcs. És lett este, és lett reggel: harmadik nap. Harmadik gazdag napom: mióta gyümölcsömet mind Neked adom. Láttad, hogy magányos és gyenge vagyok: támad a sötét és vezetõül semmi sem ragyog utamon, hogy lássak. Szereztél hát nekem sok-sok csillagot: milliónyi világítótársat, hogy ne legyek egyedül és ne legyek vaksin vak. Jeleket is helyeztél remekül Jill Pole verse mindenüvé, merre a vándor elhalad. Láttad, hogy jó ez, láttad, hogy igen jó: minden csillag ünnepedet jelzõ fényszóró. És lett este, és lett reggel: negyedik nap. Negyedik vidám napom: mióta társaimat könnyen megkapom. Láttad, hogy szomorú és kopár az újjá lett szív: betöltötted pezsdülõ gondolatokkal, röpködõ tervekkel, bolondos hálával és csobbanó, úszkáló derûvel. A csend türelmével és a szó hatalmával. Zengõ dicsõséggel és nyüzsgõ energiával. A tiszta akarat erejével meg az ész diadalával. És szóltál visszhangozva: Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a Földet mindenféle jóval! És lett este, és lett reggel: ötödik nap. Ötödik virgonc napom: mióta kipusztult belõlem az unalom. És ezután kezedbe vettél, forgattál, gyúrtál és kevertél, összetörted büszkeségem, a porba aláztad hatalmas énem. Agyagként remegtem, nagyon-nagyon szenvedtem: egyre jobban alakultam Hozzád. Emlékeztettem Reád: nyilvánvaló az izzó kohóban égetett hasonlóság. Új kezdetben újat teremtettél: újra kiformáztál, újra készítettél. És lett este, és lett reggel: hatodik nap. Hatodik tiszta napom: mióta Tiéd bennem az uralom. Lehajtom fejem karodra, megpihenek. Nem kell szorongnom: mostmár nyugodt lehetek. A csenden átsüt a szeráfok dala, körbezár erõd, a szeretet maga. És lesz este, és lesz reggel: hetedik nap. Hetedik örök napom, mióta gyõzött békéd a viharon Kolozsvár 10. oldal * július 2008

11 ÉLETTÖRTÉNETEK E mberek lévén, Isten szabad akarattal ruházott fel. Különbözõ lehetõségeink adódnak, naponta dönthetünk, sõt döntenünk kell. A Biblia gyakran felszólít, hogy válasszuk az életet: Válaszd azért az életet, hogy élhess (5Móz 30,19/b). Vallom, Isten igéje alapján, hogy nincs annál nagyobb döntés, mint amikor valaki bûneit megvallva üdvbizonyosságot, békességet, új életet kap. Ez a döntés aztán meghatározza összes többi, kisebb-nagyobb horderejû döntésünket. Újból elérkezett a tanév vége, a nyári vakáció, amely egyeseknek a pályaválasztás, a hogyan tovább? ideje is. Az alábbiakban, személyes bizonyságtételben írom le, hogyan vezetett az Úr egy ilyen kérdésben, hogyan mutatta meg az Õ hatalmát. Célom, hogy az Õ nevét dicsõítsem, s ezáltal mások is felbátorodjanak májusát írtuk. Egyetemi tanulmányaim végéhez közeledtem. A második félévi vizsgák voltak még hátra Kolozsváron (német-angol szakon), majd következhetett a záróvizsga és a védés. Korábban is gondolkoztam már azon, hogyan tovább az egyetem után. Tervem az volt, hogy elvégzem az egy éves mesteri képzést (a régi jó 4+1 éves rendszerben), majd megyek haza, Szatmárnémetibe tanítani. Csakhogy megütötte a fülemet egy hír: a meghirdetett tanügyi állásokra lehet versenyvizsgázni. Néhány nap múlva kezdõdik az iratkozás a tanfelügyelõségen. Egy-két hónappal azelõtt meg sem fordult volna olyan gondolat a fejemben, hogy dolgozzak, s közben tanuljak, most azonban foglalkoztatni kezdett. Mintha nekem szólt volna. Arra gondoltam: a mesteri képzést ingázva is elvégezhetem, egy jó munkahely hosszú távon fontosabb. És imádkozni kezdtem. Kértem az Urat, hogy vezessen. Elmondtam, nyitott vagyok a vezetésére, csak kapjak egyértelmû választ. Õ válaszolt, hála Neki. Kb. két-három nap múlva, amint reggel az igét olvastam, egy igevers jutott eszembe: Jó az ifjúnak, ha igát visel ifjúságában (JSir 3,27). Békességet kaptam. Félreértés ne essék: nem tartom a munkát tehernek, igának. Kérdésem, amelyre ez az ige válaszolt, körülbelül így hangzott: Akarod-e, Uram, hogy dolgozzak, s közben mesterizzek, vagy a mesteri után álljak csak munkába? A válasz egyértelmû volt: Menj dolgozni, közben tanulhatsz is. Nem kértem jelet, sem semmi hasonlót. Isten egy ige által adott békességet. S én, aki döntések elõtt általában sokat tétováztam, ezt elég rövid idõ alatt hoztam meg. Beszóltam szüleimnek, közöltem velük döntésemet. Egy másik nagy jele annak, hogy Isten vezetett, az, hogy szüleim, akikre felnézek, és tanácsukat kikérem, ugyancsak ráhangolódtak, és Isten kezét látták ebben. Következett a dolgok másik része: az iratok leadása, illetve a vizsga. A beiratkozásban édesanyám intézkedett, lévén, hogy én ebben az idõszakban Kolozsváron az utolsó félévi vizsgaidõszakban voltam. Egyetlen címzetes (végleges) némettanári állást írtak ki abban az évben a városunkban, s mindenki arra fente a fogát. Falun lett volna több hely is, de sajnos, senki nem kívánkozott oda. Tapasztaltabb tanárokkal beszélgetve felkészítettek a legrosszabbakra: Kezdõ vagy és címzetes állást akarsz? Boríték és ismeretség nélkül ne is álmodj róla! (Érdekes módon, mindenki viszolyog a román tanügy hallatán, mégis emberölés van egy-egy végleges állásért). Válaszom körülbelül így hangzott: Imádkozom, tanulok, a többit meglátjuk. Az Úr pedig úgy látta jónak, hogy megkapjam azt az egy címzetes állást, amelyre minden vizsgázó vágyott. Az Õ kegyelmébõl tett így. Ennek már több mint két éve. Nem mondom, hogy könnyû volt, viszont döntésemet azóta sem bántam meg. Bár sokan hitetlenkedve, s becsületességemben kételkedve figyelték a dolgok végkifejletét, békességet adott és ad az isteni vezettetés tudata. Hadd legyen bátorítás ez mindnyájunknak, hogy hozzuk minden ügyünket az Úr elé. Kezdve a legkisebbtõl egészen a legnagyobbig. Ugyanakkor legyünk hajlandóak lemondani saját terveinkrõl Érte. Ne legyenek olyan terveink, amelyekhez görcsösen ragaszkodunk. Bízzunk abban, hogy Õ a legjobbat akarja nekünk, és megtapasztaljuk vezetését. Nem lesz mindig sikeres és tehermentes az út, az viszont biztos, hogy ha ragaszkodunk hozzá, életünk a legjobb kezekben marad. [Vékás] Beni, Szatmárnémeti Döntõde >>> folytatás a 3. oldalról ilyen eszközök, mint ma. De levelet ír, tele van kérdéssel, válaszol a kérdésekre, és itt is, ott is, akárhol vannak, hangzik az imádság. És mennyei Atyjuknál összefut minden. Mindegyiknek külön-külön vele van kapcsolata, Õ köti össze õket egymással is itt a földön. Õ teszi alkalmasakká, hogy világítsanak a nem hívõknek és legyen mondanivalójuk a számukra, és Õ teszi alkalmasakká arra, hogy vigasztalják egymást, erõsítsék, tartsák a lelket egymásban, és úgy végezzék az Istentõl kapott szolgálatot. A legvégén egy rövid mondatban utal mindössze a saját nyomorúságára. A köszöntést én, Pál, írom saját kezemmel. Ne feledkezzetek meg az én bilincseimrõl! Kegyelem veletek! Ennyit önmagáról. A összes többit Istenrõl, az Õ ügyérõl, a testvérekrõl, a munkatársakról, a szent ügyrõl, ami egészen betölti és élteti. Sokszor az a mi bajunk, hogy ez is fordítva van. Elsõsorban a magunk nyomorúságaival vagyunk tele, kinek milyen betegsége van, mennyibe kerül a gyógyszer, ki bántotta meg, melyek a gondjai. Pálnak is volt rengeteg gondja, de elég ennyit üzenni csak a testvéreknek: emlékezzetek meg az én bilincseimrõl! Aki Jézussal van tele, az evangéliummal van tele, a másokért érzett felelõsséggel van tele, a testvéreivel való összetartozás örömével van tele, az a lelkileg gazdag ember, aki tud másokat is gazdagítani. Ennek a fényében érdemes felülvizsgálni a kapcsolatainkat. Lehet, hogy valamit meg kell szakítani, lehet, hogy valamelyiket végre komolyan kellene venni. Lehet, hogy tisztán kellene látnunk: mi a mi feladatunk ott, nem mindig várnivárni, hanem végre adni, továbbadni. Ha meg nincs mit, akkor kinyílni sokkal nagyobb keresztmetszettel felfelé, hogy kapjunk egyre többet, azért, hogy legyen mit továbbadnunk, s ennek az öröme töltene meg minket az egyébként meglevõ tényleges gondjaink, nehézségeink, nyomorúságaink között is. Hátha akkor mi is el tudnánk mondani, amit az apostol: minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel (2Kor 7,4). Forrás: 11. oldal * július 2008

12 fotó: EGP Teoszolgia Beszéljük meg! Ha már a divatról esik szó ebben a számban, én is csatlakozok. Vajon a mai sztárkultusz nevezhetõ-e bálványimádásnak? Lehet, hogy a világi zenekarok vagy színészek rajongóját könnyebb bálványimádónak nevezni. De mi van azokkal a keresztyénekkel, akik együtteseiket, vagy frontembereiket (lehet ez akár prédikátor is) hasonlóképpen körülrajongják, mint ahogy a mai világ szokta az övéit? Az ilyen divat nagyon ragályos és gyorsan terjed. Talán még közöttünk lévõk is áspirálódnak ilyen sztárságra, vagy sztárcsinálásra néha. Most képzeljük magunk elé mi történik: bevonul a kedvenc a színpadra, óriási üdvrivalgás, tapsvihar, ugrálás, fütyölés fogadja. Ez megismétlõdik minden szám és minden rövid mondat után. Sokan átveszik a frizurát, ruházatot és fõleg a magatartást. Az számomra visszatetszõ, hogyha az Úr Jézusnak is kérnek egy külön tapsot, ha a többi nem róla, nem neki szól legbelül. Tudom, hogy minden korban megvolt az elismerés kifejezése a közönség részérõl és meg is kell legyen. Szerintem nyugodtan lehet tapsolni, kifejezni, ha valami tetszett, de a rajongás ki körül van? Eszembe jut, amikor Pál apostolt istenként akarták tisztelni, megkoszorúzni és áldozni akartak neki (ApCsel 14,11-15). Kié a rajongásod, az imádatod? Várom hozzászólásaitokat a címre. [Kelemen] J. Sándor romániai magyar baptista fiatalok lapja Kiadja a ROMABISZ Elnök: Kelemen J. Sándor Szerkeszti: Molnár Adina Tördelés: Gönczi Géza Cím: Budai Nagy Antal 24, Târgu-Mures, Jud. Mures Internet: Nem szolgáltatók, hanem szolgák Korunk társadalmának szükség-orientáltsága kihat az élet minden területére, és sajnos a keresztyén gyülekezetek sem kivételek ezzel szemben. A feltörõ szükségre megfelelõ válasz az, hogy erre alkalmas szolgáltatókat képezzenek. Életem négyévnyi szakaszában én is közvetlenül erre készültem, amikor kertészmérnöknek képeztek - aztán elhívott Isten, hogy a Teológán tanuljak tovább. A teológiai képzés is beilleszkedett a hivatalos egyetemi intézményi formába. Kívülrõl úgy mûködik, mint bármelyik más tanügyi intézmény. Azonban nekünk, Krisztus testének, másként kellene tekintenünk erre a képzésre. A teológiai képzés nem más, mint a Test egyes Istentõl elhívott tagjainak felkészülési és közben alkalmazási idõszaka arra, hogy a Lélektõl kapott kegyelmi ajándékot felhasználják az Isten országának növekedésére. Ezeket azért írom, mert az elmúlt négy évben teológiai tanulmányaim során sok testvérrel találkoztam, akik úgy tekintettek, és olyan elvárásokkal voltak a teológiánkkal és a hallgatókkal szemben, mint a többi egyetemmel és diákjaikkal szemben. A teológiai képzés célja nem az, hogy pénzkeresési és megélhetési lehetõséget nyújtson a végzettjei számára. Az én elhívatásom nem arról szól, hogy egy nemesebb munkavállalásra készültem fel az elmúlt négy év során. Elhívatásom nem az én igényeimbõl, álmaimból, vágyaimból tevõdik össze. Elhívatásom Istentõl van, országának igényei számára vagyok és vagyunk teológusok. Elhívatásunk Krisztus teste irányába való szolgálatról szól, és nem arról, hogy magam építsem, érvényesítsem. A Teológián töltött négy év attól volt értékes, hogy Isten emberei tanítottak és tanultak, Isten gyülekezete támogatta, fogadta be õket, Isten gyülekezete szolgált feléjük, és fogadta a szolgálatukat. Attól volt ez a négy év értékes, hogy Isten Lelke volt a teológiai intézmény igazgatója. Szeretném utolsó szavaimmal hívni Krisztus testének részét, az erdélyi magyar baptista testvériséget arra, hogy vegyük komolyan ezt az intézményt, amely nem egyébre hivatott, mint szolgákat nevelni és képezni Isten országának építésére. A Teológia a közösségünk része, mindannyiunk felelõssége, imatémája. Folytassuk tovább a támogatását! [Gyõrfi] Elek-Tóbiás

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Kiadta: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Kedves Testvérünk! Örömünkre szolgál, hogy a Keve Társaság Compass,

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Ahasvérus király uralkodásának hetedik évében bevezették Esztert

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is.

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. E nap idén április 13-ára esik. Ekkor a szentmiséken világszerte

Részletesebben