Saj (t) ó~szögedről július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE július 27. (szombat) Művelődési Ház előtti tér

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér"

Átírás

1 Saj (t) ó~szögedről július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek Megadom a szót Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás... 6 Családi majális Gyermeknapi visszatekintő Ovis hírek... 9 Iskolai mozaik éve együtt FALUNAP előzetes. 17 Művelődési Ház hírei. 18 Könyvajánló Pályaavató.. 19 Tankönyvtámogatás A képviselő-testület minden évben úgy dönt, hogy az iskolánkba járó sajószögedi gyerekek tankönyvköltségének 80%-át átvállalja és ennek megfelelően az összeget átutalja az Iskola számlájára. A nemzeti köznevelésről szóló törvény időközben teljesen átalakította a közoktatás megszokott struktúráját, az Iskola fenntartója és működtetője az Állam lett, a tankönyveket pedig nem az iskolák, hanem a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) szerzi be. Így a megszokott támogatási forma nem működik, de ha a szülő kéri a tankönyvtámogatást és a Polgármesteri Hivatalban bemutatja a tankönyvcsomag árát tartalmazó befizetett csekket, a költsége 80%-át visszatéríti az Önkormányzat! A kérelem benyújtására vonatkozó határidő: szeptember 15. A képviselő-testület az eddigi gyakorlatnak megfelelően kérelemre beiskolázási támogatást nyújt a középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak. A támogatás mértéke: a./ középiskolás tanulók részére Ft/tanuló b./ főiskola-egyetemi hallgatók részére Ft/hallgató. A tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje szeptember 30. dr. Gulyás Mihály polgármester Rezsi csökkentés Július 1-től csökken a víz- és csatornaszolgáltatás, a szemétszállítás, a szippantás, a PB-gáz és a kéményseprés díja. A rezsicsökkentés hatása a szemétszállítás tekintetében a III. negyedév számlázási időszakában fog megjelenni a szeptember hó végén kiállításra kerülő számlában! Az új csökkentett díjtételek: -60 literes kukaedény ürítési díja: 203 Ft+ÁFA/hét (258 Ft) -120 literes kukaedény ürítési díja: 348 Ft+ÁFA (442 Ft) A ZENE ÜNNEPE július 27. (szombat) Művelődési Ház előtti tér Minden érdeklődőt szeretettel vár Sajószöged Önkormányzata!

2 Saj(t)ó~Szögedről Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete április 30-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat az Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadására A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést. A jelentés megállapította, hogy a évi beszámoló az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az egyszerűsített mérleg adatai analitikus nyilvántartással, leltárral alátámasztottak. 2./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft évi zárszámadásának elfogadására A Kft. üzemi eredményét, ami Ft volt egyéb ráfordítások és bevételek csökkentették, így a mérleg szerinti eredménye Ft. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.(3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.; cg: ) évi zárszámadását (egyszerűsített éves beszámoló) elfogadta. 3./ Javaslat az Önkormányzat évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Az Önkormányzat évi költségvetési évet e Ft bevétellel, e Ft kiadással és e Ft helyesbített maradvánnyal teljesítette. A Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 7/2013.(V.14.) önkormányzati rendeletet. 4./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló 3/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítására Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 3/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2013.(V.12.) önkormányzati rendeletét. 5./ Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására hulladékgazdálkodási közszolgáltató társaság alapítása iránt A napirendi pont előzménye az volt, hogy a képviselő-testület nem fogadta el az AVE Miskolc Kft. közszolgáltató decemberi ülésére beterjesztett áremelési javaslatát, ami 22-24%-os lett volna, így az AVE-nak nem volt lehetősége csak 4,2%-os áremelést érvényesíteni a díjaiban. A hulladékról szóló törvény szerint az AVE Miskolc jövőre már nem végezheti a szolgáltatást, ezért a Konzorciumot alkotó önkormányzatok létrehoznának egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot, ami ezt a közszolgáltatást végezni fogja azon az áron, amit a Magyar Energia Hivatal megállapít. A képviselő-testület kinyilvánította csatlakozási szándékát a létrehozandó gazdasági társasághoz. 6./ Tájékoztató a TiszaSzolg 2004 Kft. egyszemélyes társasággá tervezett átalakításáról javaslat az Önkormányzat üzletrészének eladására A képviselő-testület tudomásul vette a többségi tulajdonos Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testülete azon döntését, mellyel a TiszaSzolg 2004 Kft. törzstőkéjét Ft értékben, Ft-ról Ftra leszállította és felhatalmazta polgármesterét, hogy az Önkormányzat Ft névértékű üzletrésze többségi tulajdonos által történő megvásárlása ügyében a szükséges intézkedéseket megtegye, a szerződést megkösse. A sajószögedi lakosok a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben továbbra is megkapják 50%-os belépésre jogosító kedvezményt. 7./ a) Javaslat a Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetésére dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy ez a társulás azért jött létre, hogy minél több kistérségi normatívához jussanak az önkormányzatok, akik fenntartják az intézményt. Ez a lehetőség megszűnt, ezért nincs értelme tovább működtetni a társulást. b) Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázata kiírására dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy az óvodavezető 40 éves szolgálati jogviszonyára való tekintettel kéri a nyugdíjazását. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás -ból kilép és pályázatot ír ki az óvodavezetői feladatok ellátására. 2

3 8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések Saj(t)ó~Szögedről a) Tájékoztató a digitális átállás szabályairól dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy legkésőbb december 31-ig törvény rendelkezése alapján végre kell hajtani a digitális átállást a műsorszórásban. Akinek régi típusú készüléke van, annak is lehetővé kell tenni egy set top box beszerzésével, esetleg egy új antenna megvásárlásával, hogy foghatóvá váljon ez a digitális adás. Ehhez kaphatnak támogatást a szociálisan rászorulók. Sajószöged honlapjáról letölthető az a formanyomtatvány, aminek a kitöltésével kérni lehet ezt az állami támogatást. b) Tájékoztató a rendezési terv módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Provincia Kft. elkészítette és megküldte a Helyi Építési Szabályzat II. ütem szerinti módosítását. A partnerségi egyeztetés a lakossággal és a civil szervezetekkel lezárult, vélemény nem érkezett. c) Tájékoztató a Lucernás dűlő áramellátásáról dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a beruházás még el sem kezdődött, pedig a szerződésben április 30-ai határidő szerepel a befejezésre. Az ÉMÁSZ tájékoztatása szerint jogszabály változások miatt elhúzódó engedélyezési eljárások miatt a villamosítás csúszni fog, feltehetőleg a nyár végére. d) dr. Gulyás Mihály polgármester: a Római Katolikus Egyházközség a templom belsejének felújítására támogatást kér Ft összegben. A Képviselő-testület a Római Katolikus Egyház részére a beadott kérelem alapján, Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást nyújt. dr. Boros István címzetes főjegyző a képviselők által tett felvetésekre válaszolva elmondta, hogy Az ivóvízbekötéssel és a szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakozással az ÉRV-hez kell fordulni, a TiszaSzolg 2004 Kft. helyett ez a kazincbarcikai cég üzemelteti a hálózatot. - Annak az ingatlantulajdonosnak kell elszállítania a lerakott hulladékot, akinek az ingatlanán ez megtalálható, ha nem lehet tudni, ha nem lehet tudni, ki az illegális szemét elhelyezője. - A megműveletlen területnél akkor tud eljárni, hogy ha birtokvédelmi eljárást indítanak. Berecz Róbert Községüzemeltetési Kft. ügyvezető elmondta, hogy a Vasút út kátyúzását hamarosan elkezdik. (Időközben ez már be is fejeződött. szerk.) Vona Tamás alpolgármester: a Tankerület vezetője közölte az igazgatókkal, hogy az Önkormányzat továbbra is tulajdonosa az iskola épületének, tehát a karbantartás csak a használatból eredő hibáknak az elhárítására szolgál a tankerület részéről. Tehát mindennemű egyéb dolog az önkormányzatokat terheli. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete május 08-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta 1./ Javaslat a vis maior pályázat benyújtására az ár- és belvízvédelmi védekezés költségeire dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy az ár- és belvízvédelmi készültség április 03-án órától április 26-án 8.00 óráig volt elrendelve. A védekezés teljes költsége Ft. A vis maior pályázat ennek a költségnek jó esetben a 70%-át meg fogja téríteni, tehát az önerő Ft. A Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a MÁV váró épületet 1 hónapon belül fel lehet újítani. 3

4 Házasságkötések Saj(t)ó~Szögedről ANYAKÖNYVI HÍREK április 20-án kötött házasságot Ferenczik István és Lévai Fanni május 25-én kötött házasságot Szépi Gergely és Szemán Lívia június 07-én kötött házasságot Répási László János és Bencze Katalin Az ifjú pároknak sok boldogságot kívánunk! GÓLYAHÍR március 26-án született Lindi Petra március 26-án született Papp-Svébis Bálint szülei: Lindi péter és Kertész Brigitta szülei: Papp Mihály és Svébis Renáta március 28-án született Dósa Dominik László április 09-én született Antal Balázs szülei: Dósa László és Ducsai Ildikó szülei: Antal Péter és Tóth Judit június 4-én született Recskó Bence június 10-én Szabó Máté szülei: Recskó István Roland és Recskó-Aranyi Andrea Piroska szülei: Szabó Miklós és Sebestyén Anita Köszöntjük településünk legifjabb polgárait! Az újszülötteknek és szüleiknek hosszantartó, boldog életet kívánunk! Halálozás Farkas Ferenc elhunyt március 10-én, élt 69 évet. Lupkovics István elhunyt március 29-én, élt 82 évet. Dudás Sándor elhunyt április 26-án, élt 78 évet. Bodnár Józsefné elhunyt június 16-án, élt 79 évet. Elek Andrásné elhunyt március 16-án, élt 77 évet. Pozsa Istvánné elhunyt április 8-án, élt 79 évet. Lakatosné Dörei Viola Éva elhunyt május 27-én, élt 58 évet. Kegyelettel emlékezünk rájuk, nyugodjanak békében! Megadom a szót a Jegyző rovata Szőke hullámot ringat a föld, Dús-szálú gabona tegnap még zöld Ma már megérett. (Ungi József: Aratáskor) Tűzvédelem aratás idején A nyári betakarítási munkák ugyan még nem kezdődtek meg, mégis úgy gondolom, hogy nincs idejekorán az aratásban résztvevő erőgépek tűzvédelmére, a tarló- és a növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismertetésére, mert évente több száz mezőgazdasági tüzet, gabonatábla-tüzet, kazalés boglyatüzet kell eloltaniuk a tűzoltóknak. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet előírása, hogy a kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkában csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy szabványos tűzoltókészülékkel is ellátott jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni, ennek tervezett időpontját nyolc nappal előbb a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségére be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni és a szemlét követő nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek megküldeni. Az aratást lehetőleg közút, vagy vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántás kell akkor is, ha a kombájnt nem tudják gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságra leállítani. A gabonatáblán még a járművek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni, a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni és ott vizet tartalmazó edényt elhelyezni. Tilos a munkagépet a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni! Magyarországon a monokultúrás termelés miatt a gombabetegségek elleni növényvédőszer kiváltására évtizedek óta végeznek tarlóégetést. Ez alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24 órával előtte be kell jelenteni a katasztrófavédelmi kirendeltségnek. Az égetéskor biztosítani kell a vad elmenekülésének lehetőségét. 30 hektárnál nagyobb terület égetését szakaszosan kell végrehajtani, ez egyes szakaszokat védőszántással kell elválasztani egymástól. Az égetés idején a terület nagyságától függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, az égetés után a területet át kell vizsgálni és az izzó, parazsló részeket el kell oltani. A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi az előzetes bejelentés megtörténtét és eljárást kezdeményez, ha hiányosságot tapasztal. Fenti szabályok talán túl szigorúnak látszanak, de szükségesek azért, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a TERMÉS. dr. Boros István címzetes főjegyző 4

5 Saj(t)ó~Szögedről Beruházások fejlesztések karbantartások A Bábai út felújítása Az Észak-magyarországi térségi elérhetőség javítása projekt keretében jelenleg is folyokik a Sajószöged és Hejőbába, valamint a Mezőcsát és Nyékládháza közötti útszakasz felújítása. A munka a kedvezőtlen időjárás miatt csak április 2- án kezdődött. A befejezés várható időpontja a Szöged és Bába közötti szakaszon július 22. Az említett két szakasz felújítása az Új Széchenyi terv keretein belül Európai Uniós támogatással valósul meg mintegy kétmilliárd 54 millió forintból, kb. 450 millió forintba kerül a Sajószögedet is érintő szakasz. Az eddig felületi bevonatos, itatott makadámút most két réteg aszfalt megerősítést kap összesen 11 cm vastagságban, ami 7 cm kötőréteg és 4 cm kopóréteget jelent. Az út szélessége nem változik, 6 méter széles marad. A felújítás tartalmazza a zúzalékos padka megerősítését, a meglévő szikkasztóárok rendezését, valamint buszöblök kiépítését. Kiemelt szegélyes peronnal rendelkező szabványos buszöblök lesznek építve, belterületen 1,5 méter, külterületen 3 méter szélességben bazaltbetonos nagy teherbírású burkolattal. Így ezeken a helyeken a fel- és leszállás idején a buszok nem fogják feltartani az ott haladó forgalmat. A Bábai úton a kapubejárók a jelenlegi állapothoz hasonlóan lesznek kiépítve. Akinek aszfaltos volt annak aszfaltozva lesz, akinek szórt, zúzalékos, annak is az eredeti állapot lesz helyreállítva az útpadka szélességéig. A felújítást a több mint húsz év út- és közműépítési múlttal rendelkező Gyöngyös környéki vállalkozás a HE-DO Kft végzi a legkorszerűbb eszközökkel. Referenciái közé tartozik az M3 autópálya több szakasza és pihenője, de számtalan önkormányzat is a Kft elégedett ügyfelei közé tartozik. Vasúti esőbeálló felújítása Régen húzódó ügy végére kerülhet pont. Polgármester úr többszöri megkeresésére végre reagált a MÁV azon javaslatunkra, miszerint a Községüzemeltetési Kft. ingyen elvégzi a megálló renoválását, a MÁV-nak csak az építőanyagok költségeit kellene állnia. Mivel az esőbeálló vakolatjavításán kívül tetőszerkezeti és tartószerkezeti problémák is felmerülnek (szarufák részleges cseréje, fedés és szegélybádog javítás) ezért a MÁV a hibaelhárítási munkákat saját keretein belül kívánja elvégezni. A befejezésre várhatóan ban sor kerül. Árvíz, belvíz A belvíz miatt egy hónapon keresztül 24 órás műszakban működtettük a korábban pályázaton nyert szivattyút. A Tolnai-tóból a gát másik oldalára termeltük át a belvizet kb 2500 liter/perc teljesítménnyel. A tóparti lakórész alacsonyabban fekvő telkein, útjain megjelent a belvíz, ami akadályozta egyrészt a közlekedést, ingatlanokba való bejutást, másrészt a nyitott tisztítóaknákon keresztül megtelt a szennyvíz csatorna, így több házban alkalmanként a lefolyók nem tudták elvezetni a szennyvizet. Több ház földszinti része, pincéje, valamint kertek vízben álltak. A katasztrófavédelem utasítása az volt, hogy csak annyi vizet szivattyúzzunk, amennyit feltétlenül szükséges, mert a belvíz szintje úgyis visszaemelkedik. Ha gyorsabban szivattyúzunk, gyorsabban emelkedik, és akkor gyorsabban mossa ki a talajban lévő járatokat a víz. Ezért a cél az volt, hogy a talajvíz annyira csökkenjen le, hogy a szennyvízhálózat rendeltetésszerűen tudjon üzemelni. Kb 1000 db zsákot töltöttünk meg homokkal, aminek legnagyobb részét a Fenyő út végén helyeztünk el, kisebb részét pedig az alacsonyan lévő nyitott tisztítóaknák fedelére. A képviselő testület határozata alapján a Vis maior alaphoz pályázatot nyújtottunk be a védekezés költségeinek kompenzálására. Focipálya felújítás, önkéntesség Befejeződött a focipálya felújítása. Az MVH ellenőrzés szerint 100 %-ban a terveknek megfelelően valósult meg az öntözőrendszer és a pázsitfelújítás. Már az avató ünnepség is lezajlott. A pályázatban szereplő munkálatokon kívül megújult még a pálya körüli védőkorlát, amit a focisták festettek le, valamint a Községüzemeltetési Kft. kibővítette a kispadokat. Új tetőt, új ülőrészt kaptak a két-két méterrel meghosszabbított padok, továbbá a nézők részére fenntartott padok is új deszkaborítást és festést kaptak. Őrizzük meg minél tovább ebben az állapotban, hogy szolgálja a kikapcsolódásunkat. 5

6 Saj(t)ó~Szögedről Nyugdíjasok a napközinél festettek A Búzavirág Népdalkör nem csak a községi rendezvényeken veszi ki a részét a munkából, hanem igyekszik olyan feladatokat találni, ahol szintén hasznosak lehetnek. Okváth Dezsőné felvetése és szervezése után a nyugdíjasok lefestették önkéntes munkával a napközi udvarán lévő hintaállványt és mászókát a gyerekek örömére. Virágültetés Kiültetésre kerültek ismét a tavaszi virágok. A faluban lévő virágágyakba mintegy 2500 db, az új és a már korábban meglévő virágládákba 250 db virág lett beültetve Sajnos mindig vannak, akik semmibe veszik azoknak a munkáját, akik ültették és odaadóan gondozzák a falu virágait. Eddig kb. 60 darab tűnt el, többnyire a virágládákból, amit eddig tudtunk is pótolni, nyár közepén viszont erre már nincs lehetőség. Kátyúzás Mivel a pályázati forrás visszatartása miatt eddig nem lett felújítva a Vasút út, ezért az Önkormányzat saját erőből elvégezte az úthibák kijavítását, kátyúzását. Közel száz db kisebbnagyobb kátyút javítottunk ki, így az útburkolat már alkalmas az autós közlekedésre. Több lakossági panaszos bejelentés érkezett, miszerint a Vasút úton az út menti gyümölcsfák, bokrok, díszfák erősen korlátozzák a kilátást, és több helyen leszűkítik az utat, és az útkereszteződésekben, torkolatokban nem lehet rendesen kilátni az útra. Kérem, hogy az érintett gazdák vágják vissza a túlméretes növényeket, a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően. Ha ezt nem teszik meg a Kft. fogja elvégezni a tulajdonos költségére! Jegyző A közeljövőben, idén nyáron tervezzük a tóparti részen lévő úthibák kijavítását. Berecz Róbert ügyvezető Projekt zárás Örömmel teszünk eleget közzétételi kötelezettségünknek, amely arra vonatkozik, hogy beszámolunk a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében Civil szervezetek eszközellátottságának és infrastrukturális feltételeinek javítása feladataihoz kapcsolódóan célterületre benyújtott pályázatunk megvalósításáról. Az elnyert Ft támogatás a Sajószögedi labdarúgó pálya öntözőrendszerének kiépítését tette lehetővé. A felújított pálya átadására június 29-én került sor az öntözőrendszer működését bemutató nyílt nappal egybekötve. Sajószöged Községi Testedző Kör Elnöksége Saj(t)ó~Szögedről, Sajószöged község ingyenes közérdekű kiadványa Megjelenik: Sajószöged Önkormányzat kiadásában; Felelős kiadó: Dr. Boros István címzetes főjegyző Szerkesztők: Vona Tamás, Vonáné Jászay Marianna Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 3599 Sajószöged Ady Endre út 71. tel.:

7 Saj(t)ó~Szögedről CSALÁDI MAJÁLIS Főzőversennyel egybekötött Családi Majálist rendezett Sajószöged Község Önkormányzata Május 1-én a Művelődési Ház előtti téren, ahol szórakoztató programok és nemes versengések várták a kicsiket és nagyokat. Nem titkolt a szándék, miszerint hagyományteremtő kezdeményezésről van szó. A több éve megrendezésre kerülő Idősek Hete kapcsán merült föl az ötlet, hogy jó lenne családi napot rendezni a tavasz és a nyár határán. A gondolatokat tettek követték és így állt össze az első Családi Nap programja. Szépszámú nevezés érkezett a meghirdetett Főzőversenyre. Azt, hogy mi kerüljön a bográcsokba mindenki maga döntötte el. Volt aki nem is nevezett a versenyre, hanem csak a jó társaságban eltölthetett kellemes órák kedvéért főzött a szabadban. A bográcsozó csapatok helyezéstől függetlenül egy-egy üveg bort kaptak ajándékba, a tüzelőről az önkormányzat gondoskodott. Amíg a tűzön rotyogtak az ételek egymást követték a kicsiknek és a nagyoknak szánt programok. Családi Majális programjában szerepelt: Májusfa díszítés, Kerékpáros ügyességi verseny, Ingyenes Bábszínház a Nagyteremben, Aszfalt rajzverseny gyermekeknek, Bolhapiac,Teke verseny,gyöngyfűzés, Vándor Fakanál és ajándékok átadása a Főző verseny résztvevőinek, Felnőtt és ifjúsági foci, Térzene az Ifjúsági Fúvószenekarral Az érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, hogy az első alkalom ellenére is közel százan vettek részt a rendezvényen. A főzőversenyen a következő eredmény született: Első helyezés: a Fiatal csapat. Az étek neve: LE CSÜCSÖLÖK Második helyezés: Gaz Tim csapat. Az étek neve: GAZOS TOROS KÁPOSZTA Harmadik helyezés: KOPASZOK csapata. Az étek neve: KOPASZ GULYÁS Én azt hiszem, hogy mindenki jól érezte magát, egy kellemes napot tölthettünk el kötetlenül a Családi Majálison. Ládi Balázsné Műv.ház vezető 7

8 Saj(t)ó~Szögedről Idén is tovább nőtt a résztvevők száma 36 főre, a borongó hideg idő ellenére a tóparton közel 100-an voltak jelen, hiszen a versenyzőket elkísérték szülők, nagyszülők, barátok, szurkolók. Hamar letelt a másfél óra, következett a mérlegelés és az eredményhirdetés, A 6-10 éves korcsoportban a következő eredmények születtek: 1. Zaturecki István 880 gr 2. Katona Zsombor 580gr 3. Molnár Sára 560 gr A éves korcsoportban is megszületett az eredmény: 1. Bakos Kristóf 580 gr 2. Molnár Réka 560 gr 3. Katona Boldizsár 220 gr Gratulálunk mindannyiuknak! Külön köszönetünket fejezzük ki a verseny főszervezőjének: István Andrásnak és segítőinek a közreműködésért és a verseny lebonyolításáért. A Horgászverseny támogatói: Balázs Filament Kft.; 670 éves Sajószögedért Alapítvány ; Sajószöged Község Önkormányzata; Zabos Géza HE.; Panther Bt.; Fém Farm Bt.; Tóth Lajos Sarki Zöldséges; Fenyő Presszó és Aprócska ABC; HADESZ Kft. Barnati-Car Bt.; Aszt-a Civil Szervezet; Galambossy Gyula; Klassz Kis ABC; Balázs Tibor; Borostyán Panzió; Horváth István; Napsugár horgász bolt. Köszönjük a támogatás! Azok a gyerekek sem unatkoztak nem maradtak élmény nélkül akik nem hódolnak a horgászat szenvedélyének. A Szabadidő Parkban a már megszokott dodgem mellett, számos új játék állt ingyen és bérmentve a szögedi gyerekek rendelkezésére. Tapasztalatom szerint energiát nem kímélve szórakoztak egész nap a gyerkőcök. A déli hamburger és az ivólé segített az elveszett kalóriák pótlásában. A délután folyamán a színpad is benépesült a helyi -, és a vendég fellépők műsorainak köszönhetően. A gólyalábasok ügyességét nem csak a kicsik csodálták meg. Az időjárás csak a habpartit hiúsította meg, de más évekhez hasonlóan, a Falunapon pótolni fogjuk az elmaradt programot. Vona Tamás 8

9 Saj(t)ó~Szögedről OVIS HIREK A Csodamalom Színházban jártunk Az ősszel sikeresen pályáztunk bábszínház látogatásra. Elérkezett az idő és autóbusszal elutaztunk a miskolci Csodamalom bábszínházba, ahol megnéztük az Irgum-burgum, Benedek című előadást. Nagyon élvezték a gyermekek az utazást. Volt olyan kislány, aki még most ült először autóbuszon. Az előadás is tetszett nekik, de legjobban, a játszóházban eltöltött időnek örültek. Itt fogyasztottuk el az óvodából hozott ebédet is. A napunk nagyon jó és tartalmas volt, ami kikapcsolódást és élményt jelentett a gyermeknek és a felnőtteknek is. Anyák napja Az Anyák napja az egyik legszebb és legmeghatóbb ünnepünk. A gyermekek már az óvodás korban is érzik az ünnep méltóságát. Ilyen hangulatban készítették kis ajándékukat, és tanulták a verseket, dalokat. Szívesen vettek részt a próbákon. A kis műsort, szívhez szólóan adtak elő, könnyeket csalva az édesanyák és nagymamák szemébe. Évzáró-ballagás Május 10-én volt óvodánkban az évzáró-ballagás. Már hetekkel előtte lázasan készülődtünk, ismételtük az éven tanult verseket, dalokat. Rövid, zenés, vidám évzárónk nagy tapsot kapott a szülőktől. Ügyesek voltak gyermekeink. A két csoport évzárója után az iskolába menő gyermekek ballagó műsora következett, amely sok szülő szemébe könnyeket csalt. Az idén tizenhárom gyermek vett búcsút az óvodától. Kitartást, jó tanulást, és sok sikert kívánunk nekik. Szelektív szemét gyűjtés Óvodánk egyik kiemelt feladatának tekinti a környezetünk védelmét. Óvodásainkat igyekszünk tevékenyen megismertetni ennek lehetőségeivel. Ebben a nevelési évben másodszor rendeztünk az óvoda parkolójában szelektív szemét gyűjtést, ösztönözve ezzel a családokat és a gyerekeket ennek fontosságára. Nagy volt a szülők részéről az aktivitás, szinte mindenki tele hozta az AVE által biztosított zsákokat. Biciklitúra Május 15-én délután a gyermekek szüleikkel és az óvó nénikkel biciklire pattantak egy kis családi biciklitúra kedvéért. Mindenki kitartóan tekerte le a távot. Utunk a Tolnai-tó körül vezetett. A kellemes fáradtságért egy kis szalonnasütéssel jutalmaztuk meg magunkat az óvoda udvarán. Sültek a szalonnák, kolbászok, kenyerek, sőt még pillecukrot is sütött néhány vállalkozó kedvű szülő és gyermek. Eközben mindenki jókedvűen beszélgetett, és persze sok gyermek játszott is. Tartalmas délután volt mindenki számára testileg és lelkileg egyaránt. Ritkán adódik lehetőség, hogy a Derkovits Művelődési központba tudjunk bábszínházba menni. Május 14 én adódott erre alkalom. A Csipkerózsika című bábelőadást nézhettük meg. Lázasan készültek erre a napra a gyerekek, mert autóbuszjárattal jöttünkmentünk. Kevés gyermek utazik autóbuszon, azért is szerveztük így a jövet-menetet, hogy érezzék azt, hol, mikor, mennyire kell figyelni. Eközben még jól is érezték magukat. Az előadás nagyon színvonalas, szívhez szóló volt. Ebédre érkeztünk meg, jól esett a finom ebéd és a pihenés. 9

10 Saj(t)ó~Szögedről Összetartozás Napja Második éve emlékeztünk meg az iskolával közösen az Nemzeti Összetartozás Napjáról. Nagy élmény minden alkalommal, ha az óvodások ellátogatnak az iskolába. A volt óvodások, akik már iskolások, örömmel jönnek üdvözölni a kis barátokat, óvó néniket. Az aulában meghallgattuk a Kölcseys diákok emlék műsorát, majd átvehettük a Diákönkormányzat képviselőitől az ajándékokat, melyet az óvoda jubileumára kaptak az ovisok, melyet ezúton is köszönünk. Ezt követően az udvaron néhány körjátékot játszottunk az iskolásokkal és pedagógusokkal közösen. A kicsik, ha még nem is értik annyira, ennek az ünnep jelentőségét de érzik, hogy mindannyian összetartozunk. Palacsintázás Marika néni a Lángos sütő tulajdonosa palacsintaevésre hívta meg az óvodásokat. A finom, ízes palacsintát mindenki jóízűen elfogyasztotta, aztán jólesett a séta is. Jó alkalom volt ez a szép időben egyet sétálni, a tavat megnézni- és a nyári pompába öltözött természetet csodálni. Gála Május végén ünnepeltük óvodánk fennállásának 40 éves jubileumát. 30-án csütörtök délelőtt a Csiribiri együttes vidám zenés műsorát élvezhettük mely maradandó élmény volt óvodásainknak, és a Sajóörösi vendég gyermekeknek. Délután a gyerekekkel, szülőkkel, meghívott vendégeinkkel felköszöntöttük a 40 éves óvodánkat. A szülinapi tortát körbeálltuk énekeltünk, verseltünk, meggyújtottuk a tűzijátékot, majd a negyven héliummal töltött lufit engedtünk a magasba. Ezt követően felszeleteltük a nagy tortát, amit jóízűen eszegettünk közösen a szülőkkel és vendégeinkkel. Másnap május 31-én GÁLA műsort rendeztünk. A gála műsorral köszöntöttük óvodánkat és köszönetet mondtunk mindazoknak, akik az elmúlt időszakban hozzájárultak az óvoda működéséhez. Az intézmény vezetője köszöntötte a meghívott vendégeket. Gyermekeink, tagintézményünk óvodásai, az iskolások, volt óvodásaink szüleikkel színvonalas műsort adtak. A finálé után vendégeinket, támogatóinkat állófogadáson láttuk vendégül óvodánkban, ahol kiállításunkat is megtekinthették. Köszönjük vendégeinknek, hogy velünk ünnepelték óvodánk 40 éves szüli napját. Az óvoda a nagytakarítási munkálatok után, augusztus 05. hétfőtől újra nyitva tart és várja a gyermekeket. Minden kedves olvasónak jó pihenést és kikapcsolódást kívánok a nyár további részére. Kovács Györgyné óvodavezető Idén júniusban volt 40 éves a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda Sajó szó ged ó vóda ja fenna lla sa nak negyvenedik e ve t za rta ide n jú niúsban. Az inte zme ny sók-sók genera ció t engedett ma r tóva bb az a ltala nós iskóla ba, tó bbek kó zó tt pólga rmesterú nket, vagy sza mtalan tana rt e s ó nkórma nyzati dólgózó t. Ezt a kiemelkedó jelentó se gú eseme nyt egy színvónalas ga lamú sórral ú nnepelte az ó vóda, amelyet a Mú veló de si Ha zban tartóttak meg egy napsú te ses pe ntek de lúta n. A jelenle vó ket Kóva cs Gyó rgyne ó vódavezetó kó szó ntó tte. A felle pó k kó zó tt ótt vólt az ó vóda apraja-nagyja, re gi, ma r felnó tt ó vóda sók, a Sajó ó ró si He tszínvira g tagó vóda óvisai, illetve a Sajó szó gedi a ltala nós iskóla elsó e s nyólcadik ószta lyós tanúló i. La thattúnk vida m mese t, nya rva ró strandóla st, sók 10 -sók ta ncót, e neket, móndó ka t, a llatka knak ó ltó zó tt bó lcs kis gyerekeket, akik ve gtelen lelkesede ssel dólgózta k ve gig a kó rú lbelú l ma sfe l ó ra s ga lamú sórt. Ö sszesse ge ben nagyón kellemes szó rakóza st nyú jtóttak a gyerekek e s felnó ttek egyara nt, sók vida m percet ókóztak a megjelent, jelentó s sza mú kó zó nse gnek. A mú sór úta n az ó vóda e pú lete ben móndótt kó szó ntó t dr. Gúlya s Miha ly pólga rmester e s Baranczó Jó zsef Sajó ó ró s pólga rmestere, majd pedig az ó vóda dólgózó i egy a lló fógada sra invita lta k az egybegyú lteket. Kíva njúk, hógy tíz e v mú lva úgyan ilyen bóldógan ú nnepelhesse a Sajó szó gedi ó vóda az ó tvenedik e vfórdúló ja t! Hargitai Fanni egykori óvodás

11 Saj(t)ó~Szögedről Felső sor: Tardi Petra, Orosz Csilla, Halász Ferenc, Kónya Szabolcs István, Tóth Imre László, Pós Levente, Alsó sor: Okváth Ádám, Bendász Hanna, Kádár Vivien, Bendász Lili, Homoki Tamara, Szabó Szonja, Doleszák Orsolya 11

12 Saj(t)ó~Szögedről Sárkányhajó verseny június 4-én került megrendezésre a 2011-ben elindított Sulisárkányok területi sárkányhajó bajnokság Tiszaújvárosban. A versenyt megelőző sportág népszerűsítő programot követően a térség szinte minden általános iskolájából neveztek hajóegységek. A Vízirendőrség által kiállított az országban is egyedülálló légpárnás mentőhajóját és mentőeszközeit is meg lehetett nézni a verseny előtt. Iskolánkat 2 csapat képviselte: 6. osztály Lék a tét! A csapat tagjai: Bacsinszki Botond, Dózsa Réka, Kerékgyártó Attila, Kónya Nikolett, Kurilla Marietta, Molnár András, Oláh Nikoletta, Pető Dorka, Rézműves Kitti, Stadler Bence, Varga Zoltán 8. osztály Borulj be! A csapat tagjai: Bakai Edina, Benőcs Beáta, Cseri Gréta, Dobos Renáta, Illés Dávid,Juhász Balázs, Juhász Péter,Mata Krisztián, Pulh Boglárka, Rab Polett, Szabolcsi Andrea Az eső ellenére nagyszerű hangulatban telt a verseny. Először a 8. osztályosok biztatták a 6. osztályosokat a partról. A hangos szurkolás egészen a döntőig repítette a csapatot. A Turbótűz igaz, csak egy hajszállal -, de gyorsabb volt, mint csapatunk. A gyerekek megígérték, jövőre megpróbálnak visszavágni. Az ezüst is szépen csillog, GRATULÁLUNK lányok-fiúk! A következő versenyeredmény született: 6. évfolyam: 1. Turbótűz (Hajdúnánás) 2. Lék a tét (Sajószöged) 3. Fekete Gyöngy (Nyékládháza) Elázva, átfázva, 5 órás várakozás után ült be a 8-os csapat a sárkányhajóba. A lassú kezdés után belehúztak a csapat tagjai, de sajnos rövid volt a pálya, így pár centivel lemaradtak a továbbjutásról. Köszönöm nektek a helytállást, bár érmet nem nyertetek, de szerintem egy kellemes délutánt töltöttünk együtt. Bacsinszkiné Tari Tímea kísérő nevelő Föld Napja Éppen negyven esztendeje annak, hogy a Hortobágy folyó két oldalán lévő több mint félszáz hektárnyi szikes, füves pusztát nemzeti parkká nyilvánították. Április 19-én, pénteken volt a jeles évforduló ünneplése a Hortobágyi Nemzeti Park központjában, Debrecenben. Három nappal később, a Föld napján, iskolánk vendégei voltak a nemzeti park munkatársai, akik mindenekelőtt a négy évtized történéseit elevenítették fel, majd a táj védett növényvilágát, az őshonos állatfajokat mutatták be, illetve beszéltek a sajátos pusztai pásztorkodásról is. A hatodik órában rendezett találkozón felső tagozatosaink mindenekelőtt azt hallhatták: a Föld csak akkor marad meg szépnek és sokáig élhetőnek, ha szűkebb környezetünkben is teszünk ennek érdekében. Ha mindenki a maga módján vigyáz rá, például rendet tart maga körül. A Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai is ezt teszik nap, mint nap. Megtudtuk, hogy a búbos banka és- a szalakótaszám, munkájuknak köszönhetően emelkedett az utóbbi időben. A színes madarak ugyanis szívesen költenek a pusztában az általuk kirakott biztonságos madárodúkban. De a barna rétihéja fauna sem csökkent azóta, amióta a szakemberek úgy döntöttek, hogy a héja vadászterületére pusztai rágcsálókat kell telepíteni. Megemlítették, hogy a nemzeti park leglátványosabb eseménye a daruvonulás. A madarak költözése mint tudjuk, egyfajta alkalmazkodási mód. Évente kétszer vonulnak északról délre, majd vissza. Vándorlásuk oka a kedvezőtlen éghajlat. A vonuló darvak kedvenc tartózkodási helye a nemzeti park területe, az ott dolgozó szakemberek mondják: a madarak érkezése, jelenléte várva várt látványosság számukra is. Természetesen igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy jól érezzék a darvak magukat a pusztában, sokáig időzhessenek ott. A darvak a gázlólábuk alsó harmadáig érő természetes vizeket szeretik, ott érzik magukat biztonságban. Ezt követően diákjaink olyan érdekességekről hallhattak, mint a madárszámlálásról, a pusztában zajló pásztorélet eseményeiről. A Föld napján a természetrajzi előadás mellett egy, a témával kapcsolatos vetélkedő is indult az iskolában. A hetedikesek, és a nyolcadikosok háromfordulós földrajzversenyre neveztek be. A legkiválóbban teljesítő tanuló az iskola Legjobb földrajzosa címet szerezheti majd meg. Garami László Tamásné szervező pedagógus 12

13 Egészségnap Saj(t)ó~Szögedről Az Innovatív iskolák fejlesztését célzó TÁMOP /2 es sikeres pályázatunk keretében került megrendezésre az iskolai Egészségnap. Tanulóink a nap folyamán több programon vettek részt. Az alsó tagozatos tanulók előadások keretében ismerkedtek meg a helyes táplálkozás és a testápolás fontosságával. Ezalatt az idő a alatt a felsősök a fogápolásról és a fogbetegségekről kaptak információt a meghívott fogorvostól. Szűrővizsgálatra is sor került, ahol többek között, megmérték a gyerekek vércukorszintjét. Szerencsére nem találtak diabeteszre utaló szinteket tanulóink eredményei között. Az előadások szünetében gyümölcs-, és gyümölcslé kóstolás színesítette a programot. Bőségesen fogyott a kiwi, az ananász, az alma, a narancs és a kókusz is. A testmozgás fontosságára hívták fel a figyelmet az aerobic és a zumba foglalkozásokat vezető szakemberek. A gyerekek szívesen vettek rész az általuk eddig kevésbé ismert mozgáskultúrát bemutató foglalkozásokon. A nap zárásaként került sor az élő csocsó bajnokságra. Az iskola udvarán felállított pályán az osztályok csapatai mérték össze tudásukat és versengtek a bajnoki címért. Az alsós és felsős bajnok pedig megmérkőzhetett a tanári válogatottal is. A program maradéktalanul elérte a kitűzött célt. Vona Tamás Kiemelkedő versenyeredmények: A TITOK Országos Angol nyelvi Levelezős Versenyen Farkas Laura 5. osztályos tanuló a 15. helyezést szerezte meg. Felkészítő nevelő Bankovicsné Szőke Kornélia. A Zöld Szemfüles Országos Természetismereti Levelezős Versenyen Bacsinszki Botond, Kónya Nikolett és Pető Dorka 6. osztályos tanulók 3 fős csapata vett részt. A versenyben a 26. helyen végeztek. Felkészítő nevelő: Vonáné Jászay Marianna. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen megyei fordulóján Smid Emese 6. osztályos tanuló az 5. helyezését szerezte meg. Felkészítő nevelő: Kertészné Bozó Gabriella. A Bendegúz nyelvész megyei fordulóján Smid Emese 6. osztályos tanuló a 4. helyezést szerezte meg. Felkészítő nevelő Kertészné Bozó Gabriella. A Megyei atlétika versenyen a 4x100 méteres fiú váltó 4. helyen végzett. A váltó tagjai: Bacsinszki Botond; Juhász Gábor; Molnár András; Gulyás Norbert. Felkészítő nevelő: Horváth Ferencné Sárospataki Megyei Rézfúvós Versenyen I. helyezést ért el Kerékgyártó Attila. Felkészítő nevelő: Arnóczky Zoltán Kitűnő és jeles tanulóink a 2012/2013-as tanévben Szöveges értékelés már csak az első évfolyamon volt, ahol kiválóan teljesített: Csikós Bálint Attila; Pekó Laura Boglárka; Pető Boglárka; Stadler Zsófia; Stőhr Napsugár Szilvia A 2-8. évfolyamon kitűnő tanulmányi eredményt ért el: 2. oszt.: Berecz Anna Emerencia 3. oszt.: Stadler Bettina; Varga Georgina Petra 4. oszt.: Lukács Gergő; Katona Boldizsár, 6. oszt.: Pető Dorka 7. oszt.: Bakos Kristóf Nándor A 2-8. évfolyamon jeles tanulmányi eredményt ért el: 2. oszt.: Bártfai Kristóf Bendegúz; Kakuk Sára; Kiss Henrietta; Sztankó Andrea; Vass Boldizsár 3. oszt.: Jenei Fanni; 4. oszt.: Papp Bence; 5. oszt.: Farkas Laura; Magyari Kata 6. oszt.: Bacsinszki Botond; Kerékgyártó Attila; Kónya Nikolett; Smid Emese 7. oszt.: Nagy Zsombor 8. oszt.: Dobos Renáta 13

14 Saj(t)ó~Szögedről TANÉVZÁRÓ UTÁNI GONDOLATOK Tanévzáró ünnepségen Szent-Györgyi Albert professzor alábbi gondolatát ajánlottam minden jelenlévő figyelmébe: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Hiszem, hogy tanulóink döntő többségének ebben a tanévben is sikerült újabb és újabb ismereteket elsajátítani, ill. megszerezni, sok sok nehézséget leküzdeni, különböző célokat kitűzni és elérni. Kis elsőseink még nem is olyan rég szorongó szívvel, izgalommal és várakozással telve lépték át első ízben az iskola küszöbét, s immár egy teljes tanévet tudhatnak a hátuk mögött. Pár napja, szolid mértéktartással, bensőséges ünnepségen búcsúztattuk el nyolcadikosainkat, akik ifjabb tanulótársaikkal együtt gyakorlatilag már a szünidő gondtalan napjait töltik. A mögöttünk lévő tanévben elvégeztük azokat a feladatokat, amit a tanévre célul tűztünk ki magunknak. Voltak vidám és szomorú pillanataink, voltak szép sikereink és esetenként kudarcaink is. Mindezek ellenére sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. Az év végi eredményeket figyelembe véve összességében elmondhatjuk, hogy a tanulóifjúság mintegy ötöde jól gazdálkodott idejével és erejével. A jeles és kitűnő tanulmányi eredmények mellett iskolánk falai között és azon kívül is, területi, megyei versenyeken is tanúságot tettek tudásukról. Ilyenkor mi, pedagógusok is elgondolkodunk azon, hogyan teljesítettünk. Mit tettünk jól, vagy rosszul a tanévben? Iskolánk nevelőtestülete mindig arra törekedett, hogy minél több legyen a hozzáadott érték, amit a gyerekek tudásban, szociális - kulturális fejlődésben kaphatnak az iskolától. A lehetőségekhez mérten mi pedagógusok igyekeztünk, hogy a tehetséges tanulók megkapják azt a többletet, ami segíti kibontakozásukat. Önmaguk hibáján kívül hátrányos helyzetű tanulóinknak pedig a felzárkózás lehetőségét biztosítottuk. A mögöttünk lévő tanévben sem szenvedtünk hiányt jó hangulatú programokban. Számos lehetőség adódott a kikapcsolódásra, szórakozásra is: tanulmányi út keretében az alsósoknak a lillafüredi, a felsősöknek pedig az aggteleki kirándulás, a művelődési házban bábelőadás, iskolánkban Halloween party, Márton napi vigasság, a nyolcadikosoknak pályaválasztást segítő kiállítás Miskolcon, üzemlátogatás Tiszaújvárosban. Zenei világnap, Állatok világnapja, mikulás, Advent hete, karácsony, fenyőfaállítás, farsang, Víz világnapja, Föld napja, Nyílt napok vizsolyi Erdei iskola, bolhapiac, egészségnap, gyermeknap, önkormányzati nap, mind-mind a hasznos időtöltést és kellemes kikapcsolódást jelentette mindannyiunk számára. Ünnepeltünk is: Október 23-ai eseményekről községi szintű megemlékezést tartottunk, az Aradi vértanúkról, március 15-ei forradalomról, a Nemzeti Összetartozás napjáról iskolai keretben emlékeztünk meg, a Magyar Kultúra Napján névadónk domborművét koszorúztuk meg. A tanév során azon is munkálkodtunk, hogy megteremtsük az elvárások, igények és a pedagógiai programunkban megfogalmazottak összhangját. Köszönet mindenkinek a helytállásért. Külön dicséret illeti azon tanulók szorgalmát és odaadó munkáját, akik vetélkedőkön, versenyeken képviselték iskolánkat és elismerésre méltó eredményt értek el, öregbítve iskolánk jó hírét. Jelentősebb versenyek: XI. Országos Zöld Szemfüles Természetismereti Vetélkedő, Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírás verseny, Bendegúz nyelvész verseny, Angol levelezőverseny, Térségi német nyelvi verseny, II. Vidéki zenepalánták találkozója, Költészet napja versmondó verseny. A kiemelkedő teljesítmények sorából nem maradhatnak ki a sporteredmények sem. Fontosnak tartjuk a sport szeretetére nevelést, hiszen testi és lelki egészségünk megőrzésének egyik leghatékonyabb eszköze. Jelentősebb sporteseményeink voltak: mezei futás, területi és megyei egyéni és csapat atlétika verseny, drogmentes futás, sárkányhajó evezős verseny. Tanulóink a mezei futóversenyről a területi atlétikaversenyről éremesővel tértek haza. Megyei versenyen értékes helyezéseket szereztek. A bizonyítványok átadása, illetve átvétele után jogosan merült fel a kérdés: kifejeznek-e mindent az osztályzatok, lehet-e számszerűen mérni a tudást, az emberséget, a viselkedéskultúrát vagy éppen az erőfeszítést? Bizony nem felelhetünk rá egyértelmű igennel. Fő célunk a mögöttünk hagyott tanévben az volt, hogy mindenki belássa: eredményt elérni csakis kitartó, folyamatos munkával lehet, s a hatékony tanulás elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem. Minden tanév egy-egy nehezebb akadály, s eredményes leküzdése a jól végzett munka örömével kell, hogy eltöltse azt, 14 aki túljutott rajta. Az eredményeket ismerve tudjuk, hogy a 2012/2013-as tanév a tanulók döntő többségét ezzel az érzéssel jutalmazta. Iskolai szinten már csak első évfolyamon volt szöveges értékelés, melynek minősítése alapján kiválóan teljesített 5 tanuló. A 2-8. évfolyamon kitűnő tanulmányi eredményt 7 tanuló, jeles tanulmányi eredményt pedig 17 tanuló ért el. Mindehhez az érintetteknek szívből gratulálok. A 8. osztályosok pályaválasztása is lezárult. 3-an gimnáziumban, 8-an szakközépiskolában, 5-en szakiskolában folytathatják tanulmányaikat. Bízom benne, hogy mindannyian kitartással és szorgalommal tanulnak majd az általuk választott intézményben. 1 tanuló beiskolázása még folyamatban van. Az értékeléshez azonban hozzátartozik az is, hogy nemcsak a sikerekről ejtünk szót. Mint ahogy azt korábban már említettem, sajnos, az idén is voltak olyanok, akik nem úgy teljesítettek, ahogy azt tőle elvárták, illetve elvárta magától. Nekik a szünidő nem felhőtlen nyaralással telik majd, hanem a javító- vizsgára való felkészüléssel. Sajnos hat tanuló egy vagy több tantárgyból javítóvizsgázni fog. Négy tanulónak pedig meg kell ismételnie osztályát. A rossz eredmények hátterében bizony meghúzódik a tanórai és a tanórán kívüli fegyelmezetlenség, a felkészülés hiánya, a tankönyvek és segédanyagok használatának mellőzése, az iskolai házirendben foglaltak megsértése és a hanyag nemtörődömség. A kudarcoknak figyelmeztetniük kell bennünket a mielőbbi változtatásra. Kollégáim nevében is ígérhetem, továbbra is azon leszünk, hogy a ránk bízott gyerekekből a bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre. Kérjük, hogy ezután is legyenek a tisztelt szülők segítő partnereink iskolánk fejlesztésében, a tanulók közös nevelésében. Ezúton is szeretném tolmácsolni köszönetünket a szülői szervezet valamennyi tagjának, akik akár osztály, akár iskolai rendezvény szervezésekor segítettek és mellettünk álltak. Köszönjük! A már tartó nyári szünethez kellemes pihenést, kikapcsolódást, jó egészséget, nagyon szép nyarat kívánok minden családnak. Sajószöged, június 28. Pleszkóné Szobota Éva igazgatóhelyettes

15 Saj(t)ó~Szögedről Elbúcsúztunk! A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz nem érzi önmaga édességét. (Weöres Sándor) Életünk során számtalan útelágazáshoz érkezünk. Mindközül talán legnehezebb rálépni arra az útra, ami lezárja az emberi élet aktív munkával töltött időszakát. Tanévzáró ünnepségen elköszöntünk három intézményi dolgozótól. Horváth Ferencné, Zsuzsa tanár néni augusztus 01-től e tanév végéig - 40 éven át - kimagasló hivatástudattal, felelősséggel, szigorú gyermekszeretettel az utolsó napig aktív tenni akarással végezte feladatát. Kezdetben orosz és testnevelés, majd német, testnevelés, végül testnevelés órákon dolgoztak vele a tanulók. Fáradhatatlanul szervezte iskolánk sport- tevékenységét. Számtalan idegen nyelvi és sport sikerhez juttatta tanítványait. Köszönjük 40 évnyi munkáját. Selesztai Jánosné, Anikó néni, iskolánk gazdaságvezetője április 27-től 17 éve őrzi és felügyeli iskolánk hol karcsúbb, hol kövérebb pénztárcáját. Mindig gondja volt rá, hogy az oktató-nevelő munka hátterét biztosító feltételrendszer jó színvonalon adott legyen. Haragudott,- bár nem tartott nála soká - ha figyelmetlenségből, nemtörődömségből valamilyen anyagi kár keletkezett az iskolában. Talán Ő tudta a legjobban, hogy a javításra fordított forintoknak számtalan más helye is lett volna. Köszönjük 17 évnyi munkáját. Bakos Lászlóné, Irénke néni, iskolánk pedagógiai asszisztense és iskolatitkára február 15-től - 24 éve - napi kapcsolatban volt a diákokkal. A hetesek reggeli jelentését fogadva ő értesült elsőként a hiányzó tanulókról. De találkoztak vele a tanóra közötti szünetekben, az ebédlői ügyelet alatt, néha még tanórán is. Ha ügyes-bajos dolgaikat szerettétek volna rendezni, őt kerestétek. Nyitottság, közvetlenség, segítőkészség, jellemezte partneri kapcsolatait. Köszönjük az iskolánkban töltött 24 évet. Szeretettel búcsúzunk tőlük. Kívánunk nekik tartalmas, feladatokban és egészségben gazdag nyugdíjas éveket. Az iskola vezetősége és dolgozói Erdei iskola 3. és 4.osztályos tanulóink 6 napos táborozáson vettek részt Vizsolyban. Az erről készült beszámolót és képeket az iskola honlapján találhatják: Egyéb hasznos információkat és más események képeit is megnézhetik ugyanitt. Kellemes böngészést kívánunk! Bacsinszkiné Tari Tímea osztályfőnök, Dobos Renáta, Rab Polett, Pulh Boglárka, Szabolcsi Andrea, Benőcs Beáta, Tóth Emese, Cseri Gréta, Bakai Edina Nótár Norbert, Répási Zoltán, Csendes Attila, Illés Péter, Juhász Péter, Pocsai Péter, Juhász Balázs, Illés Dávid, Mata Krisztián 15

16 Saj(t)ó~Szögedről Házasságkötésük 50 éves évfordulója alkalmából Szatmári Ibolya Margit és Krébesz Ferenc április 13-án erősítették meg házassági fogadalmukat. Mikor volt a nagy találkozás? Ibolya néni: szeptember 1-én, Hódmezővásárhelyen találkoztunk. Mind a ketten KISZ iskolába mentünk. Nincs ezen mit szégyellni, akkor ez volt a rend. Egy hónapos továbbképzésre érkeztünk a városba. Én kőrösladányi vagyok, a Papa battonyai. Bár mind a kettő Békés megyei település elég messze vannak egymástól. Amikor leszálltunk a Papa segített vinni a bőröndömet. Mivel hosszú időre készültem nem volt kicsi a bőrönd. Feri bácsi: Ez előtt a találkozás előtt mi soha nem láttuk egymást. Én Orosházán szálltam fel a vonatra és amikor Hódmezővásárhelyen leszálltunk, akkor csodálkoztam el, hogy Híj.. ez a kislány ekkora bőrönddel?. Megkérdeztem tőle, hogy segíthetek-e? Hogyne! jött azonnal a válasz. Hát így kezdődött. Mi tetszett meg a másikban? Feri bácsi: Olyan fecske-locska, 17 éves kislány volt. De nem csak nekem tetszett meg, hanem egy gitáros fiúnak is megakadt a szeme rajta. Én meg mondtam magamban: Te nem viszed el tőlem! Ibolya néni: Az első pillanattól kezdve jól megértettük egymást, jókat tudtunk beszélgetni és egymásba szerettünk. Hogyan történt a folytatás? Ibolya néni: Az iskola befejezése után mind a ketten haza mentünk. Egyszer csak megjelent nálunk a Papa. A szüleimtől engedélyt kért, hogy találkozhasson velem és rendszeresen jött is. Karácsonykor megtartottuk az eljegyzést, következő év március 30-án esküdtünk. Nem is bántuk, mert ugyan csak kb. 150 km volt köztünk a távolság, de órákba tellett mire a Papa megérkezett hozzánk. Feri bácsi: Ma már hihetetlen, de délután 4 órakor indultam Battonyáról és este 10-re értem oda. Hajnali ½ 3-kor pedig indultam vissza és délelőtt 10-re értem haza március 30-án volta lakodalom. Nagy lagzi volt? Feri bácsi: Kis lagzi volt, nem voltunk 20-an sem. Szándékosan ilyet terveztek? Ibolya néni: Á.! Nem volt többre pénz! Ez az igazság. Mindig azt szoktam mondani: Szegényes volt, de érvényes! Akkor nászajándék sem volt sok? Feri bácsi: Mind a ketten munkáscsaládból származunk, nehéz gyermekkorunk volt. Mi 4-en voltunk testvérek és Édesanyánk egyedül nevelt fel bennünket, mert Édesapánk ott maradt a háborúban. Így a nászajándék sem volt sok. Én egy ágynemű garnitúrát kaptam, Ibolya meg egy konyhai terítő garnitúrát. Akkor azonban nekünk ez is valami volt. Ibolya néni: A hozományomhoz tartozott egy szobabútor is. Ennyivel kezdtünk. Hol kezdődött a közös élet? Ibolya néni: Battonyán. Anyósomhoz költöztünk, oda születtek a gyerekek januárjában megszületett Feri, aztán 2 év múlva Jani. Feri bácsi: Nem a legfényesebb körülmények között kezdődött a közös életünk, de mindig arra törekedtünk, hogy egyre jobb környezetben élhessünk. Ibolya néni: Mivel mind a ketten Tsz. tagok voltunk, vettünk ki 200 négyszögöl földet konyhakertnek. Én azt műveltem a gyerekek nevelése mellett. A Papa traktoros volta a Tsz-ben, volt olyan, hogy a gyerekek nem is látták, mert amikor reggel elment még aludtak, amikor későn este megérkezet a munkából akkor meg már aludtak. Nehéz munkás évek voltak. Egy idő után azt tapasztaltuk, hogy Battonyát és környékét nem fejlesztik. A Nagynéném itt dolgozott az OVIT alállomáson és Ő hívott bennünket erre a vidékre tavaszán költöztünk Sajóörösre albérletbe, és mind a ketten elkezdtünk műszakolni a TVK-n. Sajnos az egészségem nem sokáig tette lehetővé az éjszakai műszakok vállalását, ezért elhelyezkedtem az OVITnál. Az innen kapott kölcsön segítségével kezdtük el építeni ezt a házat. Rettenetesen sokat kellett dolgozni, mert a blokkot is magunk vertük. Saját erőből, saját munkával hosszú évek alatt készültünk el vele. Először kettesben, majd a fiúkkal négyesben. Feri bácsi: Akik láttak bennünket dolgozni, mind azt mondták, hogy le a kalappal a két fiú előtt. A tetőt is az ő segítségükkel cserepeztük be. Egyszer felmerült, hogy eladjuk a házat. Jani fiunk azt mondta: Ezt nem, mert én ezen nagyon sokat dolgoztam! Ibolya néni: Annyi mindent megtanultak annak idején, hogy most az égvilágon mindent meg tudnak csinálni. A sok munka mellett azonban mindig találtunk arra időt, hogy leüljünk egymással beszélgetni. Feri bácsi: Az volta szép, hogy mindig kellett és lehetett valamit csinálni. A bajokkal nem is foglalkoztunk. Ibolya néni: Pedig amikor ide költöztünk a Papa nagyon nehezen szokott meg itt. Ő rettentően nehezen barátkozik, borzasztó idegen volt neki minden. A gyár is teljesen új környezet volt, azt is meg kellett szokni. Fél évig szinte lelki beteg volt. Feri bácsi: Már 37 éve vagyunk itt, most már jó itt. Azért az nagyon jó volt, amikor az első fizetésemet kézhez kaptam. Majdnem kicsordult a könny a szememből, mert közel négyszer annyi volt, mint amit a Tsz-ben kaptam. Megbecsült embernek éreztem magam. Kiváló Dolgozó címet is kaptam. Az eddigi beszélgetésből számomra kiderült, hogy sokat tetszettek dolgozni. Hogyan élték meg a nyugdíjas évek beköszöntét? Ibolya néni: Sajnos nekem nem volt olyan jó, mert sokat betegeskedtem és le is százalékoltak. 16

17 Saj(t)ó~Szögedről Feri bácsi: Én 96-ban jöttem el nyugdíjba. Szerették volna, ha még maradok tovább, de amikor megtehettem eljöttem. Egy évig nagyon rosszul éreztem magam, hiányzott a munka megszokott ritmusa. Jöttem-mentem, mint a mérgezett egér. Amikor építették az OVIT-nál a gázerőművet, megkérdezték, hogy lenne-e kedvem a nyugdíj mellett dolgozni? Egy kicsit gondolkodtam, aztán elvállaltam a munkát és a beruházás végéig dolgoztam. Ibolya néni mesélne az unokákról? Ibolya néni: Arra roppant büszkék vagyunk, hogy mind nagyon jó képességűek! Az első unokák Feri fiunk családjába születet. Amikor hazahoztuk a kórházból, a Papa itt ült a bejárati lépcsőn, húzta a harmonikát és teljesen odáig volt. Feri most 22 éves és a Jabil-ban dolgozik. Róbert most lesz 20 éves és alkalmazott matematikusnak készül. Jani fiunk két lány unokával ajándékozott meg bennünket. Lili most 18 éves és a művészettörténet érdekli, Kata pedig 7. osztályos. Kinek az ötlete volt a házasságkötés 50-edik évfordulójának a megünneplése? Ibolya néni: Én ezt már januárban elkezdtem szervezni A Papának nem is szóltam, csak amikor már minden konkrét volt. Feri bácsi: Én nem akartam! Komolyan mondom, nem akartam! A gyerekekkel és az unokákkal, az rendben van, de nagyobbat nem akartam. Most már azonban nagyon nem bánom, hogy így alakult. Most hány fős volt a lagzi? Ibolya néni: 36-an ültük körül az ünnepi asztalt. Nagyobb volt a vendégség, mint az 50 évvel ez előttin. Szerencsére mindenki el tudott jönni. Volt is nagy izgalom, hogy csak jól sikerüljön minden. Minden összejött, mindenki nagyon jól érezte magát. Amikor elmentek mondta is a Papa: Jaj de örülök, mert mind itt voltak! Már csak egy kérdésem maradt: Mi a jó házasság titka? Ibolya néni: Ha ilyen sokáig tart, akkor ez már talán nevezhető jó házasságnak. De hogy mi a titka? Kell hogy legyen titka? Feri bácsi: Szerintem van. Toleránsnak kell lenni egymáshoz! Ha valami baj van, akkor pedig szólni kell, hogy meg tudjuk beszélni a dolgokat. Meg kell hallgatni a másikat. Vona Tamás A beszélgetés végén Ibolya néni a lelkemre kötötte, hogy ez a pár sor kerüljön a cikk végére: Köszönet! Ahhoz, hogy ez a szép ünnepség létrejöjjön, sok barát, sok ismerős segítségére volt szükségünk. Kitől kértünk, kitől kaptunk segítséget. Együtt is, külön is köszönjük! a Krébesz házaspár Mint sok éve, idén is megrendezésre kerül az év legszínesebb eseménye a FALUNAPOK. Augusztus én újra találkozhatunk a Szabadidőparkban, hogy megnézhessük a helyi és a vendég fellépőket, kikapcsolódhassunk a hétköznapok egyhangúságából. A Művelődési Ház vezetője és Polgármester úr energiáikat nem kímélve szervezik az eseményt, egyeztetnek a fellépőkkel és a résztvevőkkel. A program összeállt, természetesen kisebb módosítások még elképzelhetőek. Szívesen invitálunk mindenkit a FALUNAPOK-ra! Augusztus 16. (péntek) MEGNYITÓ Ünnepi beszédet mond: dr. GULYÁS MIHÁLY polgármester KOVÁCS KATI Liszt Ferenc díjas énekesnő műsora HOSSZÚLÉPÉS és VIRGONCOK Egri néptánccsoport előadása BIG BAND zene varázslat MAGMA TEAM tűz show bemutató Tervezett programok DEÁK BILL GYULA a legenda visszatért! a magyar blues király élőzenei koncertje ALEXA COUNTRY BAND Augusztus 17. (szombat) 7.00 HOROGRA AKADVA! Felnőtt horgászverseny a Tolnai tavon KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS a gyermekeknek CSERE-BERE BOLHAPIAC egész nap RC MODELL bemutató JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA! HATVANI KISS GYÖNGYI előadásában Kísér: SILIGA MIKLÓS MIÉNK A SZÍNPAD! A sajószögedi óvodások és iskolások műsora BÚZAVIRÁG népdalkör és CITERA együttes előadása Szögedi rock együttesek bemutatkozása OPERETT és MUSICAL a Madách Színház sztárjainak előadásában Közreműködik: GALLUSZ NIKOLETT NAGY SÁNDOR BLACK DYNAMITE tánc show CRAZY DANCE előadásában HUMOR A SZÍNPADON BADÁR SÁNDOR KOMONYI ZSUZSI énekesnő SZALONNASÜTÉS Szögedi módra UNIQUE KONCERT UTCABÁL a BOLERÓ együttessel TÁBORTŰZ 17

18 Saj(t)ó~Szögedről A MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR HÍREI ÁPRILIS 24. A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel közösen versmondó versennyel emlékeztünk meg a MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁRÓL. Április 11-e József Attila születésnapja, egyben a Magyar Költészet Napja, amelyet 1964 óta ünneplünk. Születésének centenáriumi esztendejét, 2005-öt pedig az UNESCO József Attila-évnek nyilvánította. (Itt jegyzem meg, hogy Márai Sándor író is április 11-én született, de öt évvel József Attila előtt, 1900-ban akár meg is fordíthatnánk a két dátumot, ugyanis József Attila akkor született meg országosan elismert költőként, amikor Balatonszárszón kiállították róla a halotti bizonyítványt. Életművének elemzői szerint kor-és pályatársak többsége csak ekkor döbbent rá, milyen kivételes életművet alkotott ez a mindaddig csak jó költő -ként számon tartott, zavarba ejtően sokféle hangon megszólaló-ezért gyakran félreértett-, posztumusz fölfedezett zseni, akinek életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték ban halála után Baumgarten díjat kapott, 1948-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. A versmondó versenyen 11 tanuló vett részt. Felkészítő nevelők: Bankovicsné Szőke Kornélia és Kertészné Bozó Gabriella volt. Eredmények: 5-6.évfolyamon. 1. Muntyán Viktória 5.oszt.tanuló és Pető Dorka 6.oszt tanuló 2. Kónya Nikolett 6.oszt.tanuló 3. Smidt Emese 6.oszt. tanuló 7-8 évfolyamon 1. Cseri Gréta 8.oszt.tanuló 2. Juhász Petra 7. oszt.tanuló 3. Dobos Renáta 8.oszt.tanuló A tanulók könyvjutalomban részesültek. Gratulálunk mindnyájuknak! Könyvajánló Vadvirágok lányai: A családi titkok mögött a boldogság vár Szerző: Kimberley Freeman Emma, a londoni balett gyönyörű és sikeres balerinája egy nap súlyos térdsérülést szenved. Ígéretes pályafutásának váratlanul vége szakad, szerelmi élete romokban, álmai szertefoszlanak. Menekülni szeretne a sorsa elől, ha kell, egészen a világ végéig. Egy titokzatos nagymamai örökség azonban mindent megváltoztat, és Emmát a zajos nagyvárosi életből egy varázslatos és ismeretlen földi édenkertbe repíti, ahol minden másképp van. Ami ott várja, az gyönyörű és rémisztő is egyben. Szenvedélyes szerelmek, sötét titkok és kegyetlen hazugságok szövevényes hálója, amit a családja generációkon át hordozott. És egy síron túli üzenet, ami felforgatja az életét, és erőt ad az újrakezdéshez. Megörökölhetőek a titkok? És a fájdalom? Átadhatja egy anya a lányának a boldogságot vagy akár a szerelmet? Megható, érzéki és egzotikus romantika a vérbeli női regények kedvelőinek. Kimberley Freeman Londonban született, majd 3 évesen családjával Ausztráliába költözött. Díjnyertes gyerekkönyveinek, történelmi- és fantasy regényeinek kiterjedt rajongótábora van számos országban. Családnevét anyai nagymamája tiszteletére vette fel, izgalmas bestsellereinek különleges hősnőit is ő ihlette. Két gyermek édesanyja, jelenleg a Queenslandi Egyetem lektora. Női regények kedvelőinek ajánlom kikapcsolódásként vagy szabadság ideje alatt. Paulo Coelho: Az accrai kézirat Nem akkor győznek le, ha veszítesz, hanem amikor feladod! július 14. Jeruzsálem a keresztesek támadására készült, amikor egy görög férfi, akit Koptnak hívtak, összegyűjtötte a város lakóit arra a térre, ahol Pilátus döntött Jézus sorsa felől. A tömegben keresztények, moszlimok és zsidók lesték a Kopt szavait, melyektől azt várták, hogy felkészíthetik őket az elkerülhetetlen harcra. De a Kopt, az idős bölcs nem a harcról beszélt, hanem a mindennapok nehézségeiben rejtőző tudásra irányította figyelmüket. Míg az ellenség a falak alatt gyülekezett, az emberek a valódi ellenségről, a veszteségről és a magányról kérdezték. A Kopt pedig megosztotta velük tudását a harcról, a változásról, a bölcsességről, a félelemről, a szépségről, a szerelemről és a hűségről. Szavaiból egy évezreddel később is ugyanolyan tisztán árad a tudás és a bölcsesség. Ezt könyvet Coelho kedvelőinek ajánlom. Ládi Balázsné Intézmény vezető 18

19 Saj(t)ó~Szögedről SPORT Több ünnepi eseményre is sor került június 29-én a sportpályánkon. Befejeződött a labdarúgó pálya rekonstrukciója, mely magában foglalta az öntöző rendszer kiépítését, tereprendezést és a pálya rajzolatának korrekcióját. A gyepszőnyeg meghálálta a gondoskodást és a megyei II. osztályú pályák között a legjobbak közé vagy a legjobbnak rangsorolhatjuk magunkat. Tóth Tamás elnök úr köszöntötte a szurkolókat, majd röviden ismertette a beruházás történetét. A pályaavató mérkőzés előtt került sor az első ünnepi eseményre, ahol is a Megyei III. osztály Miskolc Déli csoport bajnokának járó arany érmeket vehették át csapatunk tagjai. Az érmeket Balázs András úr a BAZ. Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke adta át. Külön öröm volta szurkolók számára, hogy a csoport gólkirályát is csapatunk soraiban tudhatjuk, mert Lengyel Ákos 25 lőtt góllal utasította maga mögé a rivális mesterlövészeket. A címmel járó plakettet is Elnök úr adta át. Az összesen lőtt 66 gólhoz Dudás Zsolt 10, Oláh Gergő 6, Györki Bálint 5, Kondor Norbert és Migyu Tamás 4-4, Stefán Péter 3, Gulyás Máté, Kovács Tamás Galambossy Botond, Molnár Attila József 2-2, és dr. Gulyás Mihály 1 találattal járult hozzá. Természetesen elismerés jár azoknak is akik munkájukkal segítették a kiemelkedő eredmény elérését. Tóth Tamás az egyesület elnöke, Hizsnyik Bertalan szakosztályvezető, Sztankó István technikai vezető, Mecsei István gondnok, Móriczné Vinnai Beatrix pénztáros, Csikász Gyula gyúró és Juhász János szaktanácsadó is hozzájárult a sikerhez. Álló sor: Pásztor Attila, Farkas József, Gulyás Máté, Csibrik Péter, Krajcz Attila, Dudás Zsolt, Molnár Attila József, Migyu Tamás, Császár Zoltán, Oláh Gergő, Drencsik Lajos Ülő sor: Györki Tamás, Györki Bálint, Szanyi Zsolt, Barna István, Kondor Norbert, Galambossy Botond, Bolykó Balázs, Lengyel Ákos, Bán András (játékos-edző), dr. Gulyás Mihály, Stefán Péter (nincs a képen Kovács Tamás) A szakosztályvezetés örömére az NB II. Keleti csoportjának bajnoka a Mezőkövesd-Zsóry SE. Labdarúgó csapatának vezetése, rövid egyeztetés után igent mondott a meghívásunkra és így NB I.-es ellenféllel megmérkőzve avathattuk a pályánkat. Jóleső érzéssel nyugtáztuk, hogy vendégeink teljes szakmai stábbal és a kezdőcsapatuk tagjait is felvonultató labdarúgókkal érkeztek hozzánk. Ezt a mérkőzés képe is alátámasztotta. A több osztálynyi különbség a mezőkövesdiek által rúgott gólok számában is megmutatkozott. A végeredmény 21-0 lett a vendégek javára. Sajnos nekünk egyszer sem sikerült bevenni az ellenfél kapuját. A mérkőzésre és a pályaavatóra kilátogató közel 300 szurkoló és érdeklődő sok fiatal tehetséget felvonultató szimpatikus vendég csapatot ismerhetett meg. Bán Bandi a mérkőzés után rövid értékelést tartott a csapatnak, ahol fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Mezőkövesd komolyan vette a játékot, berúgták a kialakított helyzeteiket és sportszerű küzdelemben született meg a végeredmény. Rövid pihenő következik a szögedi csapat tagjainak, mert július 8-án megkezdik az alapozó edzéseket a 2013/2014-es szezonra. Az edző felhívta minden játékosának a figyelmét arra, hogy a megye II. -ben az előző évadhoz képest komolyabb szakmai és fizikai kihívásokkal fog találkozni a csapat. Ezért nagyon fontos az edzéseken és az edzőmérkőzéseken való részvétel. Az őszi pontvadászat a szövetség előzetes információja szerint augusztus 10-én indul. Polgármester úrtól megtudtam, hogy tervei szerint az augusztus 17-én tartandó Falunap délutáni programjai közé illeszkedhetne a hazai mérkőzésünk. Tudomást szereztem arról is, hogy a játékoskeretnél várhatóak változások. Vannak, akik már bejelentették távozási szándékukat, de több, más egyesületnél játszó játékos is jelezte, hogy szívesen folytatná pályafutását Sajószöged csapatában. 19

20 Saj(t)ó~Szögedről A mérkőzés szünetében került sor a pálya ünnepélyes felavatására. Tállai András személyében nem csak a Mezőkövesd-Zsóry labdarúgó csapatához kötődő sportembert, hanem az önkormányzatokért felelős belügyminisztériumi államtitkárt is köszönthettük. Avató beszédében kihangsúlyozta, hogy Ő maga is nagyon fontosnak tartja a sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztéseit. Ezek révén valósulhat meg a fiatalság egészséges életmódra nevelése, a sporthoz való kötődés kialakítása. Kiemelte, hogy a kormány a jövőben is támogatni fogja a hasonló beruházásokat. Elmondta, hogy örömmel jött településünkre és gratulált az eddig elért eredményeinkhez. Ezután dr. Gulyás Mihály polgármester úrral közösen átvágták a jelképesen kifeszített nemzeti színű szalagot. A szurkolókkal és a csapat tagjaival együtt én is nagyon várom az őszi szezon kezdetét az új pályán. Hajrá Szöged! Vona Tamás Képek az eseményről 20

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Rendezvényterv tanév

Rendezvényterv tanév Rendezvényterv 2011-2012 tanév SZEPTEMBER - Tanmenetek átdolgozás, munkatervek, foglalkozási tervek összeállítása Felelős: Kun Gáborné Kovácsné Adorján Ildikó - Szept. 29.: hulladékgyűjtés Felelős: Pusztai

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: 36-63 / 561-041 Fax: 36-63 / 561-049 e-mail: szentes.kk@katved.gov.hu Szám: 063/488-2/2013/SZENTES

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi

www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi VIII. évf. 3. sz. 2011. június www.kiralyhegyes.hu Adhatna-e ennél szebb gyermeknapi ajándékot önkormányzat falujának, mint egy ilyen szép óvodát mint a mienk? Május 28- án vehették birtokukba óvodásaink

Részletesebben