Saj (t) ó~szögedről július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE július 27. (szombat) Művelődési Ház előtti tér

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér"

Átírás

1 Saj (t) ó~szögedről július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek Megadom a szót Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás... 6 Családi majális Gyermeknapi visszatekintő Ovis hírek... 9 Iskolai mozaik éve együtt FALUNAP előzetes. 17 Művelődési Ház hírei. 18 Könyvajánló Pályaavató.. 19 Tankönyvtámogatás A képviselő-testület minden évben úgy dönt, hogy az iskolánkba járó sajószögedi gyerekek tankönyvköltségének 80%-át átvállalja és ennek megfelelően az összeget átutalja az Iskola számlájára. A nemzeti köznevelésről szóló törvény időközben teljesen átalakította a közoktatás megszokott struktúráját, az Iskola fenntartója és működtetője az Állam lett, a tankönyveket pedig nem az iskolák, hanem a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) szerzi be. Így a megszokott támogatási forma nem működik, de ha a szülő kéri a tankönyvtámogatást és a Polgármesteri Hivatalban bemutatja a tankönyvcsomag árát tartalmazó befizetett csekket, a költsége 80%-át visszatéríti az Önkormányzat! A kérelem benyújtására vonatkozó határidő: szeptember 15. A képviselő-testület az eddigi gyakorlatnak megfelelően kérelemre beiskolázási támogatást nyújt a középiskolás sajószögedi diákoknak, valamint felsőfokú intézményben nappali tagozaton tanuló sajószögedi hallgatóknak. A támogatás mértéke: a./ középiskolás tanulók részére Ft/tanuló b./ főiskola-egyetemi hallgatók részére Ft/hallgató. A tanulmány folytatásáról szóló iskolalátogatási igazolások beadási határideje szeptember 30. dr. Gulyás Mihály polgármester Rezsi csökkentés Július 1-től csökken a víz- és csatornaszolgáltatás, a szemétszállítás, a szippantás, a PB-gáz és a kéményseprés díja. A rezsicsökkentés hatása a szemétszállítás tekintetében a III. negyedév számlázási időszakában fog megjelenni a szeptember hó végén kiállításra kerülő számlában! Az új csökkentett díjtételek: -60 literes kukaedény ürítési díja: 203 Ft+ÁFA/hét (258 Ft) -120 literes kukaedény ürítési díja: 348 Ft+ÁFA (442 Ft) A ZENE ÜNNEPE július 27. (szombat) Művelődési Ház előtti tér Minden érdeklődőt szeretettel vár Sajószöged Önkormányzata!

2 Saj(t)ó~Szögedről Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete április 30-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: 1./ Javaslat az Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadására A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat évi gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést. A jelentés megállapította, hogy a évi beszámoló az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az egyszerűsített mérleg adatai analitikus nyilvántartással, leltárral alátámasztottak. 2./ Javaslat a Községüzemeltetési Kft évi zárszámadásának elfogadására A Kft. üzemi eredményét, ami Ft volt egyéb ráfordítások és bevételek csökkentették, így a mérleg szerinti eredménye Ft. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajószöged Önkormányzat Községüzemeltetési Kft.(3599 Sajószöged, Vállalkozói Park út 1.; cg: ) évi zárszámadását (egyszerűsített éves beszámoló) elfogadta. 3./ Javaslat az Önkormányzat évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Az Önkormányzat évi költségvetési évet e Ft bevétellel, e Ft kiadással és e Ft helyesbített maradvánnyal teljesítette. A Képviselő-testülete megalkotta az Önkormányzat évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 7/2013.(V.14.) önkormányzati rendeletet. 4./ Javaslat az intézményi térítési díjakról szóló 3/2013.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítására Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete a jelenlévő 6 képviselőből, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az intézményi térítési díjakról szóló 3/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2013.(V.12.) önkormányzati rendeletét. 5./ Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására hulladékgazdálkodási közszolgáltató társaság alapítása iránt A napirendi pont előzménye az volt, hogy a képviselő-testület nem fogadta el az AVE Miskolc Kft. közszolgáltató decemberi ülésére beterjesztett áremelési javaslatát, ami 22-24%-os lett volna, így az AVE-nak nem volt lehetősége csak 4,2%-os áremelést érvényesíteni a díjaiban. A hulladékról szóló törvény szerint az AVE Miskolc jövőre már nem végezheti a szolgáltatást, ezért a Konzorciumot alkotó önkormányzatok létrehoznának egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot, ami ezt a közszolgáltatást végezni fogja azon az áron, amit a Magyar Energia Hivatal megállapít. A képviselő-testület kinyilvánította csatlakozási szándékát a létrehozandó gazdasági társasághoz. 6./ Tájékoztató a TiszaSzolg 2004 Kft. egyszemélyes társasággá tervezett átalakításáról javaslat az Önkormányzat üzletrészének eladására A képviselő-testület tudomásul vette a többségi tulajdonos Tiszaújváros Önkormányzata Képviselő-testülete azon döntését, mellyel a TiszaSzolg 2004 Kft. törzstőkéjét Ft értékben, Ft-ról Ftra leszállította és felhatalmazta polgármesterét, hogy az Önkormányzat Ft névértékű üzletrésze többségi tulajdonos által történő megvásárlása ügyében a szükséges intézkedéseket megtegye, a szerződést megkösse. A sajószögedi lakosok a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben továbbra is megkapják 50%-os belépésre jogosító kedvezményt. 7./ a) Javaslat a Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás megszüntetésére dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy ez a társulás azért jött létre, hogy minél több kistérségi normatívához jussanak az önkormányzatok, akik fenntartják az intézményt. Ez a lehetőség megszűnt, ezért nincs értelme tovább működtetni a társulást. b) Javaslat a Sajószögedi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázata kiírására dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy az óvodavezető 40 éves szolgálati jogviszonyára való tekintettel kéri a nyugdíjazását. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sajószöged-Sajóörös közoktatási Intézményfenntartó Mikrotársulás -ból kilép és pályázatot ír ki az óvodavezetői feladatok ellátására. 2

3 8./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések Saj(t)ó~Szögedről a) Tájékoztató a digitális átállás szabályairól dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy legkésőbb december 31-ig törvény rendelkezése alapján végre kell hajtani a digitális átállást a műsorszórásban. Akinek régi típusú készüléke van, annak is lehetővé kell tenni egy set top box beszerzésével, esetleg egy új antenna megvásárlásával, hogy foghatóvá váljon ez a digitális adás. Ehhez kaphatnak támogatást a szociálisan rászorulók. Sajószöged honlapjáról letölthető az a formanyomtatvány, aminek a kitöltésével kérni lehet ezt az állami támogatást. b) Tájékoztató a rendezési terv módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről dr. Boros István címzetes főjegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Provincia Kft. elkészítette és megküldte a Helyi Építési Szabályzat II. ütem szerinti módosítását. A partnerségi egyeztetés a lakossággal és a civil szervezetekkel lezárult, vélemény nem érkezett. c) Tájékoztató a Lucernás dűlő áramellátásáról dr. Boros István címzetes főjegyző elmondta, hogy a beruházás még el sem kezdődött, pedig a szerződésben április 30-ai határidő szerepel a befejezésre. Az ÉMÁSZ tájékoztatása szerint jogszabály változások miatt elhúzódó engedélyezési eljárások miatt a villamosítás csúszni fog, feltehetőleg a nyár végére. d) dr. Gulyás Mihály polgármester: a Római Katolikus Egyházközség a templom belsejének felújítására támogatást kér Ft összegben. A Képviselő-testület a Római Katolikus Egyház részére a beadott kérelem alapján, Ft, azaz Kettőszázezer forint támogatást nyújt. dr. Boros István címzetes főjegyző a képviselők által tett felvetésekre válaszolva elmondta, hogy Az ivóvízbekötéssel és a szennyvízcsatorna-hálózatra csatlakozással az ÉRV-hez kell fordulni, a TiszaSzolg 2004 Kft. helyett ez a kazincbarcikai cég üzemelteti a hálózatot. - Annak az ingatlantulajdonosnak kell elszállítania a lerakott hulladékot, akinek az ingatlanán ez megtalálható, ha nem lehet tudni, ha nem lehet tudni, ki az illegális szemét elhelyezője. - A megműveletlen területnél akkor tud eljárni, hogy ha birtokvédelmi eljárást indítanak. Berecz Róbert Községüzemeltetési Kft. ügyvezető elmondta, hogy a Vasút út kátyúzását hamarosan elkezdik. (Időközben ez már be is fejeződött. szerk.) Vona Tamás alpolgármester: a Tankerület vezetője közölte az igazgatókkal, hogy az Önkormányzat továbbra is tulajdonosa az iskola épületének, tehát a karbantartás csak a használatból eredő hibáknak az elhárítására szolgál a tankerület részéről. Tehát mindennemű egyéb dolog az önkormányzatokat terheli. Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete május 08-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalta 1./ Javaslat a vis maior pályázat benyújtására az ár- és belvízvédelmi védekezés költségeire dr. Gulyás Mihály polgármester elmondta, hogy az ár- és belvízvédelmi készültség április 03-án órától április 26-án 8.00 óráig volt elrendelve. A védekezés teljes költsége Ft. A vis maior pályázat ennek a költségnek jó esetben a 70%-át meg fogja téríteni, tehát az önerő Ft. A Sajószöged Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 2./ Indítványok, javaslatok, képviselői előterjesztések dr. Gulyás Mihály polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a MÁV váró épületet 1 hónapon belül fel lehet újítani. 3

4 Házasságkötések Saj(t)ó~Szögedről ANYAKÖNYVI HÍREK április 20-án kötött házasságot Ferenczik István és Lévai Fanni május 25-én kötött házasságot Szépi Gergely és Szemán Lívia június 07-én kötött házasságot Répási László János és Bencze Katalin Az ifjú pároknak sok boldogságot kívánunk! GÓLYAHÍR március 26-án született Lindi Petra március 26-án született Papp-Svébis Bálint szülei: Lindi péter és Kertész Brigitta szülei: Papp Mihály és Svébis Renáta március 28-án született Dósa Dominik László április 09-én született Antal Balázs szülei: Dósa László és Ducsai Ildikó szülei: Antal Péter és Tóth Judit június 4-én született Recskó Bence június 10-én Szabó Máté szülei: Recskó István Roland és Recskó-Aranyi Andrea Piroska szülei: Szabó Miklós és Sebestyén Anita Köszöntjük településünk legifjabb polgárait! Az újszülötteknek és szüleiknek hosszantartó, boldog életet kívánunk! Halálozás Farkas Ferenc elhunyt március 10-én, élt 69 évet. Lupkovics István elhunyt március 29-én, élt 82 évet. Dudás Sándor elhunyt április 26-án, élt 78 évet. Bodnár Józsefné elhunyt június 16-án, élt 79 évet. Elek Andrásné elhunyt március 16-án, élt 77 évet. Pozsa Istvánné elhunyt április 8-án, élt 79 évet. Lakatosné Dörei Viola Éva elhunyt május 27-én, élt 58 évet. Kegyelettel emlékezünk rájuk, nyugodjanak békében! Megadom a szót a Jegyző rovata Szőke hullámot ringat a föld, Dús-szálú gabona tegnap még zöld Ma már megérett. (Ungi József: Aratáskor) Tűzvédelem aratás idején A nyári betakarítási munkák ugyan még nem kezdődtek meg, mégis úgy gondolom, hogy nincs idejekorán az aratásban résztvevő erőgépek tűzvédelmére, a tarló- és a növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismertetésére, mert évente több száz mezőgazdasági tüzet, gabonatábla-tüzet, kazalés boglyatüzet kell eloltaniuk a tűzoltóknak. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet előírása, hogy a kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalmaösszehúzási és bálázási munkában csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy szabványos tűzoltókészülékkel is ellátott jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni, ennek tervezett időpontját nyolc nappal előbb a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségére be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni és a szemlét követő nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek megküldeni. Az aratást lehetőleg közút, vagy vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. Ugyanilyen védőszántás kell akkor is, ha a kombájnt nem tudják gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságra leállítani. A gabonatáblán még a járművek vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni, a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni és ott vizet tartalmazó edényt elhelyezni. Tilos a munkagépet a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni! Magyarországon a monokultúrás termelés miatt a gombabetegségek elleni növényvédőszer kiváltására évtizedek óta végeznek tarlóégetést. Ez alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül és legalább 24 órával előtte be kell jelenteni a katasztrófavédelmi kirendeltségnek. Az égetéskor biztosítani kell a vad elmenekülésének lehetőségét. 30 hektárnál nagyobb terület égetését szakaszosan kell végrehajtani, ez egyes szakaszokat védőszántással kell elválasztani egymástól. Az égetés idején a terület nagyságától függetlenül legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, az égetés után a területet át kell vizsgálni és az izzó, parazsló részeket el kell oltani. A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi az előzetes bejelentés megtörténtét és eljárást kezdeményez, ha hiányosságot tapasztal. Fenti szabályok talán túl szigorúnak látszanak, de szükségesek azért, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a TERMÉS. dr. Boros István címzetes főjegyző 4

5 Saj(t)ó~Szögedről Beruházások fejlesztések karbantartások A Bábai út felújítása Az Észak-magyarországi térségi elérhetőség javítása projekt keretében jelenleg is folyokik a Sajószöged és Hejőbába, valamint a Mezőcsát és Nyékládháza közötti útszakasz felújítása. A munka a kedvezőtlen időjárás miatt csak április 2- án kezdődött. A befejezés várható időpontja a Szöged és Bába közötti szakaszon július 22. Az említett két szakasz felújítása az Új Széchenyi terv keretein belül Európai Uniós támogatással valósul meg mintegy kétmilliárd 54 millió forintból, kb. 450 millió forintba kerül a Sajószögedet is érintő szakasz. Az eddig felületi bevonatos, itatott makadámút most két réteg aszfalt megerősítést kap összesen 11 cm vastagságban, ami 7 cm kötőréteg és 4 cm kopóréteget jelent. Az út szélessége nem változik, 6 méter széles marad. A felújítás tartalmazza a zúzalékos padka megerősítését, a meglévő szikkasztóárok rendezését, valamint buszöblök kiépítését. Kiemelt szegélyes peronnal rendelkező szabványos buszöblök lesznek építve, belterületen 1,5 méter, külterületen 3 méter szélességben bazaltbetonos nagy teherbírású burkolattal. Így ezeken a helyeken a fel- és leszállás idején a buszok nem fogják feltartani az ott haladó forgalmat. A Bábai úton a kapubejárók a jelenlegi állapothoz hasonlóan lesznek kiépítve. Akinek aszfaltos volt annak aszfaltozva lesz, akinek szórt, zúzalékos, annak is az eredeti állapot lesz helyreállítva az útpadka szélességéig. A felújítást a több mint húsz év út- és közműépítési múlttal rendelkező Gyöngyös környéki vállalkozás a HE-DO Kft végzi a legkorszerűbb eszközökkel. Referenciái közé tartozik az M3 autópálya több szakasza és pihenője, de számtalan önkormányzat is a Kft elégedett ügyfelei közé tartozik. Vasúti esőbeálló felújítása Régen húzódó ügy végére kerülhet pont. Polgármester úr többszöri megkeresésére végre reagált a MÁV azon javaslatunkra, miszerint a Községüzemeltetési Kft. ingyen elvégzi a megálló renoválását, a MÁV-nak csak az építőanyagok költségeit kellene állnia. Mivel az esőbeálló vakolatjavításán kívül tetőszerkezeti és tartószerkezeti problémák is felmerülnek (szarufák részleges cseréje, fedés és szegélybádog javítás) ezért a MÁV a hibaelhárítási munkákat saját keretein belül kívánja elvégezni. A befejezésre várhatóan ban sor kerül. Árvíz, belvíz A belvíz miatt egy hónapon keresztül 24 órás műszakban működtettük a korábban pályázaton nyert szivattyút. A Tolnai-tóból a gát másik oldalára termeltük át a belvizet kb 2500 liter/perc teljesítménnyel. A tóparti lakórész alacsonyabban fekvő telkein, útjain megjelent a belvíz, ami akadályozta egyrészt a közlekedést, ingatlanokba való bejutást, másrészt a nyitott tisztítóaknákon keresztül megtelt a szennyvíz csatorna, így több házban alkalmanként a lefolyók nem tudták elvezetni a szennyvizet. Több ház földszinti része, pincéje, valamint kertek vízben álltak. A katasztrófavédelem utasítása az volt, hogy csak annyi vizet szivattyúzzunk, amennyit feltétlenül szükséges, mert a belvíz szintje úgyis visszaemelkedik. Ha gyorsabban szivattyúzunk, gyorsabban emelkedik, és akkor gyorsabban mossa ki a talajban lévő járatokat a víz. Ezért a cél az volt, hogy a talajvíz annyira csökkenjen le, hogy a szennyvízhálózat rendeltetésszerűen tudjon üzemelni. Kb 1000 db zsákot töltöttünk meg homokkal, aminek legnagyobb részét a Fenyő út végén helyeztünk el, kisebb részét pedig az alacsonyan lévő nyitott tisztítóaknák fedelére. A képviselő testület határozata alapján a Vis maior alaphoz pályázatot nyújtottunk be a védekezés költségeinek kompenzálására. Focipálya felújítás, önkéntesség Befejeződött a focipálya felújítása. Az MVH ellenőrzés szerint 100 %-ban a terveknek megfelelően valósult meg az öntözőrendszer és a pázsitfelújítás. Már az avató ünnepség is lezajlott. A pályázatban szereplő munkálatokon kívül megújult még a pálya körüli védőkorlát, amit a focisták festettek le, valamint a Községüzemeltetési Kft. kibővítette a kispadokat. Új tetőt, új ülőrészt kaptak a két-két méterrel meghosszabbított padok, továbbá a nézők részére fenntartott padok is új deszkaborítást és festést kaptak. Őrizzük meg minél tovább ebben az állapotban, hogy szolgálja a kikapcsolódásunkat. 5

6 Saj(t)ó~Szögedről Nyugdíjasok a napközinél festettek A Búzavirág Népdalkör nem csak a községi rendezvényeken veszi ki a részét a munkából, hanem igyekszik olyan feladatokat találni, ahol szintén hasznosak lehetnek. Okváth Dezsőné felvetése és szervezése után a nyugdíjasok lefestették önkéntes munkával a napközi udvarán lévő hintaállványt és mászókát a gyerekek örömére. Virágültetés Kiültetésre kerültek ismét a tavaszi virágok. A faluban lévő virágágyakba mintegy 2500 db, az új és a már korábban meglévő virágládákba 250 db virág lett beültetve Sajnos mindig vannak, akik semmibe veszik azoknak a munkáját, akik ültették és odaadóan gondozzák a falu virágait. Eddig kb. 60 darab tűnt el, többnyire a virágládákból, amit eddig tudtunk is pótolni, nyár közepén viszont erre már nincs lehetőség. Kátyúzás Mivel a pályázati forrás visszatartása miatt eddig nem lett felújítva a Vasút út, ezért az Önkormányzat saját erőből elvégezte az úthibák kijavítását, kátyúzását. Közel száz db kisebbnagyobb kátyút javítottunk ki, így az útburkolat már alkalmas az autós közlekedésre. Több lakossági panaszos bejelentés érkezett, miszerint a Vasút úton az út menti gyümölcsfák, bokrok, díszfák erősen korlátozzák a kilátást, és több helyen leszűkítik az utat, és az útkereszteződésekben, torkolatokban nem lehet rendesen kilátni az útra. Kérem, hogy az érintett gazdák vágják vissza a túlméretes növényeket, a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően. Ha ezt nem teszik meg a Kft. fogja elvégezni a tulajdonos költségére! Jegyző A közeljövőben, idén nyáron tervezzük a tóparti részen lévő úthibák kijavítását. Berecz Róbert ügyvezető Projekt zárás Örömmel teszünk eleget közzétételi kötelezettségünknek, amely arra vonatkozik, hogy beszámolunk a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében Civil szervezetek eszközellátottságának és infrastrukturális feltételeinek javítása feladataihoz kapcsolódóan célterületre benyújtott pályázatunk megvalósításáról. Az elnyert Ft támogatás a Sajószögedi labdarúgó pálya öntözőrendszerének kiépítését tette lehetővé. A felújított pálya átadására június 29-én került sor az öntözőrendszer működését bemutató nyílt nappal egybekötve. Sajószöged Községi Testedző Kör Elnöksége Saj(t)ó~Szögedről, Sajószöged község ingyenes közérdekű kiadványa Megjelenik: Sajószöged Önkormányzat kiadásában; Felelős kiadó: Dr. Boros István címzetes főjegyző Szerkesztők: Vona Tamás, Vonáné Jászay Marianna Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 3599 Sajószöged Ady Endre út 71. tel.:

7 Saj(t)ó~Szögedről CSALÁDI MAJÁLIS Főzőversennyel egybekötött Családi Majálist rendezett Sajószöged Község Önkormányzata Május 1-én a Művelődési Ház előtti téren, ahol szórakoztató programok és nemes versengések várták a kicsiket és nagyokat. Nem titkolt a szándék, miszerint hagyományteremtő kezdeményezésről van szó. A több éve megrendezésre kerülő Idősek Hete kapcsán merült föl az ötlet, hogy jó lenne családi napot rendezni a tavasz és a nyár határán. A gondolatokat tettek követték és így állt össze az első Családi Nap programja. Szépszámú nevezés érkezett a meghirdetett Főzőversenyre. Azt, hogy mi kerüljön a bográcsokba mindenki maga döntötte el. Volt aki nem is nevezett a versenyre, hanem csak a jó társaságban eltölthetett kellemes órák kedvéért főzött a szabadban. A bográcsozó csapatok helyezéstől függetlenül egy-egy üveg bort kaptak ajándékba, a tüzelőről az önkormányzat gondoskodott. Amíg a tűzön rotyogtak az ételek egymást követték a kicsiknek és a nagyoknak szánt programok. Családi Majális programjában szerepelt: Májusfa díszítés, Kerékpáros ügyességi verseny, Ingyenes Bábszínház a Nagyteremben, Aszfalt rajzverseny gyermekeknek, Bolhapiac,Teke verseny,gyöngyfűzés, Vándor Fakanál és ajándékok átadása a Főző verseny résztvevőinek, Felnőtt és ifjúsági foci, Térzene az Ifjúsági Fúvószenekarral Az érdeklődést mi sem bizonyítja jobban, hogy az első alkalom ellenére is közel százan vettek részt a rendezvényen. A főzőversenyen a következő eredmény született: Első helyezés: a Fiatal csapat. Az étek neve: LE CSÜCSÖLÖK Második helyezés: Gaz Tim csapat. Az étek neve: GAZOS TOROS KÁPOSZTA Harmadik helyezés: KOPASZOK csapata. Az étek neve: KOPASZ GULYÁS Én azt hiszem, hogy mindenki jól érezte magát, egy kellemes napot tölthettünk el kötetlenül a Családi Majálison. Ládi Balázsné Műv.ház vezető 7

8 Saj(t)ó~Szögedről Idén is tovább nőtt a résztvevők száma 36 főre, a borongó hideg idő ellenére a tóparton közel 100-an voltak jelen, hiszen a versenyzőket elkísérték szülők, nagyszülők, barátok, szurkolók. Hamar letelt a másfél óra, következett a mérlegelés és az eredményhirdetés, A 6-10 éves korcsoportban a következő eredmények születtek: 1. Zaturecki István 880 gr 2. Katona Zsombor 580gr 3. Molnár Sára 560 gr A éves korcsoportban is megszületett az eredmény: 1. Bakos Kristóf 580 gr 2. Molnár Réka 560 gr 3. Katona Boldizsár 220 gr Gratulálunk mindannyiuknak! Külön köszönetünket fejezzük ki a verseny főszervezőjének: István Andrásnak és segítőinek a közreműködésért és a verseny lebonyolításáért. A Horgászverseny támogatói: Balázs Filament Kft.; 670 éves Sajószögedért Alapítvány ; Sajószöged Község Önkormányzata; Zabos Géza HE.; Panther Bt.; Fém Farm Bt.; Tóth Lajos Sarki Zöldséges; Fenyő Presszó és Aprócska ABC; HADESZ Kft. Barnati-Car Bt.; Aszt-a Civil Szervezet; Galambossy Gyula; Klassz Kis ABC; Balázs Tibor; Borostyán Panzió; Horváth István; Napsugár horgász bolt. Köszönjük a támogatás! Azok a gyerekek sem unatkoztak nem maradtak élmény nélkül akik nem hódolnak a horgászat szenvedélyének. A Szabadidő Parkban a már megszokott dodgem mellett, számos új játék állt ingyen és bérmentve a szögedi gyerekek rendelkezésére. Tapasztalatom szerint energiát nem kímélve szórakoztak egész nap a gyerkőcök. A déli hamburger és az ivólé segített az elveszett kalóriák pótlásában. A délután folyamán a színpad is benépesült a helyi -, és a vendég fellépők műsorainak köszönhetően. A gólyalábasok ügyességét nem csak a kicsik csodálták meg. Az időjárás csak a habpartit hiúsította meg, de más évekhez hasonlóan, a Falunapon pótolni fogjuk az elmaradt programot. Vona Tamás 8

9 Saj(t)ó~Szögedről OVIS HIREK A Csodamalom Színházban jártunk Az ősszel sikeresen pályáztunk bábszínház látogatásra. Elérkezett az idő és autóbusszal elutaztunk a miskolci Csodamalom bábszínházba, ahol megnéztük az Irgum-burgum, Benedek című előadást. Nagyon élvezték a gyermekek az utazást. Volt olyan kislány, aki még most ült először autóbuszon. Az előadás is tetszett nekik, de legjobban, a játszóházban eltöltött időnek örültek. Itt fogyasztottuk el az óvodából hozott ebédet is. A napunk nagyon jó és tartalmas volt, ami kikapcsolódást és élményt jelentett a gyermeknek és a felnőtteknek is. Anyák napja Az Anyák napja az egyik legszebb és legmeghatóbb ünnepünk. A gyermekek már az óvodás korban is érzik az ünnep méltóságát. Ilyen hangulatban készítették kis ajándékukat, és tanulták a verseket, dalokat. Szívesen vettek részt a próbákon. A kis műsort, szívhez szólóan adtak elő, könnyeket csalva az édesanyák és nagymamák szemébe. Évzáró-ballagás Május 10-én volt óvodánkban az évzáró-ballagás. Már hetekkel előtte lázasan készülődtünk, ismételtük az éven tanult verseket, dalokat. Rövid, zenés, vidám évzárónk nagy tapsot kapott a szülőktől. Ügyesek voltak gyermekeink. A két csoport évzárója után az iskolába menő gyermekek ballagó műsora következett, amely sok szülő szemébe könnyeket csalt. Az idén tizenhárom gyermek vett búcsút az óvodától. Kitartást, jó tanulást, és sok sikert kívánunk nekik. Szelektív szemét gyűjtés Óvodánk egyik kiemelt feladatának tekinti a környezetünk védelmét. Óvodásainkat igyekszünk tevékenyen megismertetni ennek lehetőségeivel. Ebben a nevelési évben másodszor rendeztünk az óvoda parkolójában szelektív szemét gyűjtést, ösztönözve ezzel a családokat és a gyerekeket ennek fontosságára. Nagy volt a szülők részéről az aktivitás, szinte mindenki tele hozta az AVE által biztosított zsákokat. Biciklitúra Május 15-én délután a gyermekek szüleikkel és az óvó nénikkel biciklire pattantak egy kis családi biciklitúra kedvéért. Mindenki kitartóan tekerte le a távot. Utunk a Tolnai-tó körül vezetett. A kellemes fáradtságért egy kis szalonnasütéssel jutalmaztuk meg magunkat az óvoda udvarán. Sültek a szalonnák, kolbászok, kenyerek, sőt még pillecukrot is sütött néhány vállalkozó kedvű szülő és gyermek. Eközben mindenki jókedvűen beszélgetett, és persze sok gyermek játszott is. Tartalmas délután volt mindenki számára testileg és lelkileg egyaránt. Ritkán adódik lehetőség, hogy a Derkovits Művelődési központba tudjunk bábszínházba menni. Május 14 én adódott erre alkalom. A Csipkerózsika című bábelőadást nézhettük meg. Lázasan készültek erre a napra a gyerekek, mert autóbuszjárattal jöttünkmentünk. Kevés gyermek utazik autóbuszon, azért is szerveztük így a jövet-menetet, hogy érezzék azt, hol, mikor, mennyire kell figyelni. Eközben még jól is érezték magukat. Az előadás nagyon színvonalas, szívhez szóló volt. Ebédre érkeztünk meg, jól esett a finom ebéd és a pihenés. 9

10 Saj(t)ó~Szögedről Összetartozás Napja Második éve emlékeztünk meg az iskolával közösen az Nemzeti Összetartozás Napjáról. Nagy élmény minden alkalommal, ha az óvodások ellátogatnak az iskolába. A volt óvodások, akik már iskolások, örömmel jönnek üdvözölni a kis barátokat, óvó néniket. Az aulában meghallgattuk a Kölcseys diákok emlék műsorát, majd átvehettük a Diákönkormányzat képviselőitől az ajándékokat, melyet az óvoda jubileumára kaptak az ovisok, melyet ezúton is köszönünk. Ezt követően az udvaron néhány körjátékot játszottunk az iskolásokkal és pedagógusokkal közösen. A kicsik, ha még nem is értik annyira, ennek az ünnep jelentőségét de érzik, hogy mindannyian összetartozunk. Palacsintázás Marika néni a Lángos sütő tulajdonosa palacsintaevésre hívta meg az óvodásokat. A finom, ízes palacsintát mindenki jóízűen elfogyasztotta, aztán jólesett a séta is. Jó alkalom volt ez a szép időben egyet sétálni, a tavat megnézni- és a nyári pompába öltözött természetet csodálni. Gála Május végén ünnepeltük óvodánk fennállásának 40 éves jubileumát. 30-án csütörtök délelőtt a Csiribiri együttes vidám zenés műsorát élvezhettük mely maradandó élmény volt óvodásainknak, és a Sajóörösi vendég gyermekeknek. Délután a gyerekekkel, szülőkkel, meghívott vendégeinkkel felköszöntöttük a 40 éves óvodánkat. A szülinapi tortát körbeálltuk énekeltünk, verseltünk, meggyújtottuk a tűzijátékot, majd a negyven héliummal töltött lufit engedtünk a magasba. Ezt követően felszeleteltük a nagy tortát, amit jóízűen eszegettünk közösen a szülőkkel és vendégeinkkel. Másnap május 31-én GÁLA műsort rendeztünk. A gála műsorral köszöntöttük óvodánkat és köszönetet mondtunk mindazoknak, akik az elmúlt időszakban hozzájárultak az óvoda működéséhez. Az intézmény vezetője köszöntötte a meghívott vendégeket. Gyermekeink, tagintézményünk óvodásai, az iskolások, volt óvodásaink szüleikkel színvonalas műsort adtak. A finálé után vendégeinket, támogatóinkat állófogadáson láttuk vendégül óvodánkban, ahol kiállításunkat is megtekinthették. Köszönjük vendégeinknek, hogy velünk ünnepelték óvodánk 40 éves szüli napját. Az óvoda a nagytakarítási munkálatok után, augusztus 05. hétfőtől újra nyitva tart és várja a gyermekeket. Minden kedves olvasónak jó pihenést és kikapcsolódást kívánok a nyár további részére. Kovács Györgyné óvodavezető Idén júniusban volt 40 éves a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda Sajó szó ged ó vóda ja fenna lla sa nak negyvenedik e ve t za rta ide n jú niúsban. Az inte zme ny sók-sók genera ció t engedett ma r tóva bb az a ltala nós iskóla ba, tó bbek kó zó tt pólga rmesterú nket, vagy sza mtalan tana rt e s ó nkórma nyzati dólgózó t. Ezt a kiemelkedó jelentó se gú eseme nyt egy színvónalas ga lamú sórral ú nnepelte az ó vóda, amelyet a Mú veló de si Ha zban tartóttak meg egy napsú te ses pe ntek de lúta n. A jelenle vó ket Kóva cs Gyó rgyne ó vódavezetó kó szó ntó tte. A felle pó k kó zó tt ótt vólt az ó vóda apraja-nagyja, re gi, ma r felnó tt ó vóda sók, a Sajó ó ró si He tszínvira g tagó vóda óvisai, illetve a Sajó szó gedi a ltala nós iskóla elsó e s nyólcadik ószta lyós tanúló i. La thattúnk vida m mese t, nya rva ró strandóla st, sók 10 -sók ta ncót, e neket, móndó ka t, a llatka knak ó ltó zó tt bó lcs kis gyerekeket, akik ve gtelen lelkesede ssel dólgózta k ve gig a kó rú lbelú l ma sfe l ó ra s ga lamú sórt. Ö sszesse ge ben nagyón kellemes szó rakóza st nyú jtóttak a gyerekek e s felnó ttek egyara nt, sók vida m percet ókóztak a megjelent, jelentó s sza mú kó zó nse gnek. A mú sór úta n az ó vóda e pú lete ben móndótt kó szó ntó t dr. Gúlya s Miha ly pólga rmester e s Baranczó Jó zsef Sajó ó ró s pólga rmestere, majd pedig az ó vóda dólgózó i egy a lló fógada sra invita lta k az egybegyú lteket. Kíva njúk, hógy tíz e v mú lva úgyan ilyen bóldógan ú nnepelhesse a Sajó szó gedi ó vóda az ó tvenedik e vfórdúló ja t! Hargitai Fanni egykori óvodás

11 Saj(t)ó~Szögedről Felső sor: Tardi Petra, Orosz Csilla, Halász Ferenc, Kónya Szabolcs István, Tóth Imre László, Pós Levente, Alsó sor: Okváth Ádám, Bendász Hanna, Kádár Vivien, Bendász Lili, Homoki Tamara, Szabó Szonja, Doleszák Orsolya 11

12 Saj(t)ó~Szögedről Sárkányhajó verseny június 4-én került megrendezésre a 2011-ben elindított Sulisárkányok területi sárkányhajó bajnokság Tiszaújvárosban. A versenyt megelőző sportág népszerűsítő programot követően a térség szinte minden általános iskolájából neveztek hajóegységek. A Vízirendőrség által kiállított az országban is egyedülálló légpárnás mentőhajóját és mentőeszközeit is meg lehetett nézni a verseny előtt. Iskolánkat 2 csapat képviselte: 6. osztály Lék a tét! A csapat tagjai: Bacsinszki Botond, Dózsa Réka, Kerékgyártó Attila, Kónya Nikolett, Kurilla Marietta, Molnár András, Oláh Nikoletta, Pető Dorka, Rézműves Kitti, Stadler Bence, Varga Zoltán 8. osztály Borulj be! A csapat tagjai: Bakai Edina, Benőcs Beáta, Cseri Gréta, Dobos Renáta, Illés Dávid,Juhász Balázs, Juhász Péter,Mata Krisztián, Pulh Boglárka, Rab Polett, Szabolcsi Andrea Az eső ellenére nagyszerű hangulatban telt a verseny. Először a 8. osztályosok biztatták a 6. osztályosokat a partról. A hangos szurkolás egészen a döntőig repítette a csapatot. A Turbótűz igaz, csak egy hajszállal -, de gyorsabb volt, mint csapatunk. A gyerekek megígérték, jövőre megpróbálnak visszavágni. Az ezüst is szépen csillog, GRATULÁLUNK lányok-fiúk! A következő versenyeredmény született: 6. évfolyam: 1. Turbótűz (Hajdúnánás) 2. Lék a tét (Sajószöged) 3. Fekete Gyöngy (Nyékládháza) Elázva, átfázva, 5 órás várakozás után ült be a 8-os csapat a sárkányhajóba. A lassú kezdés után belehúztak a csapat tagjai, de sajnos rövid volt a pálya, így pár centivel lemaradtak a továbbjutásról. Köszönöm nektek a helytállást, bár érmet nem nyertetek, de szerintem egy kellemes délutánt töltöttünk együtt. Bacsinszkiné Tari Tímea kísérő nevelő Föld Napja Éppen negyven esztendeje annak, hogy a Hortobágy folyó két oldalán lévő több mint félszáz hektárnyi szikes, füves pusztát nemzeti parkká nyilvánították. Április 19-én, pénteken volt a jeles évforduló ünneplése a Hortobágyi Nemzeti Park központjában, Debrecenben. Három nappal később, a Föld napján, iskolánk vendégei voltak a nemzeti park munkatársai, akik mindenekelőtt a négy évtized történéseit elevenítették fel, majd a táj védett növényvilágát, az őshonos állatfajokat mutatták be, illetve beszéltek a sajátos pusztai pásztorkodásról is. A hatodik órában rendezett találkozón felső tagozatosaink mindenekelőtt azt hallhatták: a Föld csak akkor marad meg szépnek és sokáig élhetőnek, ha szűkebb környezetünkben is teszünk ennek érdekében. Ha mindenki a maga módján vigyáz rá, például rendet tart maga körül. A Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai is ezt teszik nap, mint nap. Megtudtuk, hogy a búbos banka és- a szalakótaszám, munkájuknak köszönhetően emelkedett az utóbbi időben. A színes madarak ugyanis szívesen költenek a pusztában az általuk kirakott biztonságos madárodúkban. De a barna rétihéja fauna sem csökkent azóta, amióta a szakemberek úgy döntöttek, hogy a héja vadászterületére pusztai rágcsálókat kell telepíteni. Megemlítették, hogy a nemzeti park leglátványosabb eseménye a daruvonulás. A madarak költözése mint tudjuk, egyfajta alkalmazkodási mód. Évente kétszer vonulnak északról délre, majd vissza. Vándorlásuk oka a kedvezőtlen éghajlat. A vonuló darvak kedvenc tartózkodási helye a nemzeti park területe, az ott dolgozó szakemberek mondják: a madarak érkezése, jelenléte várva várt látványosság számukra is. Természetesen igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy jól érezzék a darvak magukat a pusztában, sokáig időzhessenek ott. A darvak a gázlólábuk alsó harmadáig érő természetes vizeket szeretik, ott érzik magukat biztonságban. Ezt követően diákjaink olyan érdekességekről hallhattak, mint a madárszámlálásról, a pusztában zajló pásztorélet eseményeiről. A Föld napján a természetrajzi előadás mellett egy, a témával kapcsolatos vetélkedő is indult az iskolában. A hetedikesek, és a nyolcadikosok háromfordulós földrajzversenyre neveztek be. A legkiválóbban teljesítő tanuló az iskola Legjobb földrajzosa címet szerezheti majd meg. Garami László Tamásné szervező pedagógus 12

13 Egészségnap Saj(t)ó~Szögedről Az Innovatív iskolák fejlesztését célzó TÁMOP /2 es sikeres pályázatunk keretében került megrendezésre az iskolai Egészségnap. Tanulóink a nap folyamán több programon vettek részt. Az alsó tagozatos tanulók előadások keretében ismerkedtek meg a helyes táplálkozás és a testápolás fontosságával. Ezalatt az idő a alatt a felsősök a fogápolásról és a fogbetegségekről kaptak információt a meghívott fogorvostól. Szűrővizsgálatra is sor került, ahol többek között, megmérték a gyerekek vércukorszintjét. Szerencsére nem találtak diabeteszre utaló szinteket tanulóink eredményei között. Az előadások szünetében gyümölcs-, és gyümölcslé kóstolás színesítette a programot. Bőségesen fogyott a kiwi, az ananász, az alma, a narancs és a kókusz is. A testmozgás fontosságára hívták fel a figyelmet az aerobic és a zumba foglalkozásokat vezető szakemberek. A gyerekek szívesen vettek rész az általuk eddig kevésbé ismert mozgáskultúrát bemutató foglalkozásokon. A nap zárásaként került sor az élő csocsó bajnokságra. Az iskola udvarán felállított pályán az osztályok csapatai mérték össze tudásukat és versengtek a bajnoki címért. Az alsós és felsős bajnok pedig megmérkőzhetett a tanári válogatottal is. A program maradéktalanul elérte a kitűzött célt. Vona Tamás Kiemelkedő versenyeredmények: A TITOK Országos Angol nyelvi Levelezős Versenyen Farkas Laura 5. osztályos tanuló a 15. helyezést szerezte meg. Felkészítő nevelő Bankovicsné Szőke Kornélia. A Zöld Szemfüles Országos Természetismereti Levelezős Versenyen Bacsinszki Botond, Kónya Nikolett és Pető Dorka 6. osztályos tanulók 3 fős csapata vett részt. A versenyben a 26. helyen végeztek. Felkészítő nevelő: Vonáné Jászay Marianna. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen megyei fordulóján Smid Emese 6. osztályos tanuló az 5. helyezését szerezte meg. Felkészítő nevelő: Kertészné Bozó Gabriella. A Bendegúz nyelvész megyei fordulóján Smid Emese 6. osztályos tanuló a 4. helyezést szerezte meg. Felkészítő nevelő Kertészné Bozó Gabriella. A Megyei atlétika versenyen a 4x100 méteres fiú váltó 4. helyen végzett. A váltó tagjai: Bacsinszki Botond; Juhász Gábor; Molnár András; Gulyás Norbert. Felkészítő nevelő: Horváth Ferencné Sárospataki Megyei Rézfúvós Versenyen I. helyezést ért el Kerékgyártó Attila. Felkészítő nevelő: Arnóczky Zoltán Kitűnő és jeles tanulóink a 2012/2013-as tanévben Szöveges értékelés már csak az első évfolyamon volt, ahol kiválóan teljesített: Csikós Bálint Attila; Pekó Laura Boglárka; Pető Boglárka; Stadler Zsófia; Stőhr Napsugár Szilvia A 2-8. évfolyamon kitűnő tanulmányi eredményt ért el: 2. oszt.: Berecz Anna Emerencia 3. oszt.: Stadler Bettina; Varga Georgina Petra 4. oszt.: Lukács Gergő; Katona Boldizsár, 6. oszt.: Pető Dorka 7. oszt.: Bakos Kristóf Nándor A 2-8. évfolyamon jeles tanulmányi eredményt ért el: 2. oszt.: Bártfai Kristóf Bendegúz; Kakuk Sára; Kiss Henrietta; Sztankó Andrea; Vass Boldizsár 3. oszt.: Jenei Fanni; 4. oszt.: Papp Bence; 5. oszt.: Farkas Laura; Magyari Kata 6. oszt.: Bacsinszki Botond; Kerékgyártó Attila; Kónya Nikolett; Smid Emese 7. oszt.: Nagy Zsombor 8. oszt.: Dobos Renáta 13

14 Saj(t)ó~Szögedről TANÉVZÁRÓ UTÁNI GONDOLATOK Tanévzáró ünnepségen Szent-Györgyi Albert professzor alábbi gondolatát ajánlottam minden jelenlévő figyelmébe: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Hiszem, hogy tanulóink döntő többségének ebben a tanévben is sikerült újabb és újabb ismereteket elsajátítani, ill. megszerezni, sok sok nehézséget leküzdeni, különböző célokat kitűzni és elérni. Kis elsőseink még nem is olyan rég szorongó szívvel, izgalommal és várakozással telve lépték át első ízben az iskola küszöbét, s immár egy teljes tanévet tudhatnak a hátuk mögött. Pár napja, szolid mértéktartással, bensőséges ünnepségen búcsúztattuk el nyolcadikosainkat, akik ifjabb tanulótársaikkal együtt gyakorlatilag már a szünidő gondtalan napjait töltik. A mögöttünk lévő tanévben elvégeztük azokat a feladatokat, amit a tanévre célul tűztünk ki magunknak. Voltak vidám és szomorú pillanataink, voltak szép sikereink és esetenként kudarcaink is. Mindezek ellenére sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. Az év végi eredményeket figyelembe véve összességében elmondhatjuk, hogy a tanulóifjúság mintegy ötöde jól gazdálkodott idejével és erejével. A jeles és kitűnő tanulmányi eredmények mellett iskolánk falai között és azon kívül is, területi, megyei versenyeken is tanúságot tettek tudásukról. Ilyenkor mi, pedagógusok is elgondolkodunk azon, hogyan teljesítettünk. Mit tettünk jól, vagy rosszul a tanévben? Iskolánk nevelőtestülete mindig arra törekedett, hogy minél több legyen a hozzáadott érték, amit a gyerekek tudásban, szociális - kulturális fejlődésben kaphatnak az iskolától. A lehetőségekhez mérten mi pedagógusok igyekeztünk, hogy a tehetséges tanulók megkapják azt a többletet, ami segíti kibontakozásukat. Önmaguk hibáján kívül hátrányos helyzetű tanulóinknak pedig a felzárkózás lehetőségét biztosítottuk. A mögöttünk lévő tanévben sem szenvedtünk hiányt jó hangulatú programokban. Számos lehetőség adódott a kikapcsolódásra, szórakozásra is: tanulmányi út keretében az alsósoknak a lillafüredi, a felsősöknek pedig az aggteleki kirándulás, a művelődési házban bábelőadás, iskolánkban Halloween party, Márton napi vigasság, a nyolcadikosoknak pályaválasztást segítő kiállítás Miskolcon, üzemlátogatás Tiszaújvárosban. Zenei világnap, Állatok világnapja, mikulás, Advent hete, karácsony, fenyőfaállítás, farsang, Víz világnapja, Föld napja, Nyílt napok vizsolyi Erdei iskola, bolhapiac, egészségnap, gyermeknap, önkormányzati nap, mind-mind a hasznos időtöltést és kellemes kikapcsolódást jelentette mindannyiunk számára. Ünnepeltünk is: Október 23-ai eseményekről községi szintű megemlékezést tartottunk, az Aradi vértanúkról, március 15-ei forradalomról, a Nemzeti Összetartozás napjáról iskolai keretben emlékeztünk meg, a Magyar Kultúra Napján névadónk domborművét koszorúztuk meg. A tanév során azon is munkálkodtunk, hogy megteremtsük az elvárások, igények és a pedagógiai programunkban megfogalmazottak összhangját. Köszönet mindenkinek a helytállásért. Külön dicséret illeti azon tanulók szorgalmát és odaadó munkáját, akik vetélkedőkön, versenyeken képviselték iskolánkat és elismerésre méltó eredményt értek el, öregbítve iskolánk jó hírét. Jelentősebb versenyek: XI. Országos Zöld Szemfüles Természetismereti Vetélkedő, Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírás verseny, Bendegúz nyelvész verseny, Angol levelezőverseny, Térségi német nyelvi verseny, II. Vidéki zenepalánták találkozója, Költészet napja versmondó verseny. A kiemelkedő teljesítmények sorából nem maradhatnak ki a sporteredmények sem. Fontosnak tartjuk a sport szeretetére nevelést, hiszen testi és lelki egészségünk megőrzésének egyik leghatékonyabb eszköze. Jelentősebb sporteseményeink voltak: mezei futás, területi és megyei egyéni és csapat atlétika verseny, drogmentes futás, sárkányhajó evezős verseny. Tanulóink a mezei futóversenyről a területi atlétikaversenyről éremesővel tértek haza. Megyei versenyen értékes helyezéseket szereztek. A bizonyítványok átadása, illetve átvétele után jogosan merült fel a kérdés: kifejeznek-e mindent az osztályzatok, lehet-e számszerűen mérni a tudást, az emberséget, a viselkedéskultúrát vagy éppen az erőfeszítést? Bizony nem felelhetünk rá egyértelmű igennel. Fő célunk a mögöttünk hagyott tanévben az volt, hogy mindenki belássa: eredményt elérni csakis kitartó, folyamatos munkával lehet, s a hatékony tanulás elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem. Minden tanév egy-egy nehezebb akadály, s eredményes leküzdése a jól végzett munka örömével kell, hogy eltöltse azt, 14 aki túljutott rajta. Az eredményeket ismerve tudjuk, hogy a 2012/2013-as tanév a tanulók döntő többségét ezzel az érzéssel jutalmazta. Iskolai szinten már csak első évfolyamon volt szöveges értékelés, melynek minősítése alapján kiválóan teljesített 5 tanuló. A 2-8. évfolyamon kitűnő tanulmányi eredményt 7 tanuló, jeles tanulmányi eredményt pedig 17 tanuló ért el. Mindehhez az érintetteknek szívből gratulálok. A 8. osztályosok pályaválasztása is lezárult. 3-an gimnáziumban, 8-an szakközépiskolában, 5-en szakiskolában folytathatják tanulmányaikat. Bízom benne, hogy mindannyian kitartással és szorgalommal tanulnak majd az általuk választott intézményben. 1 tanuló beiskolázása még folyamatban van. Az értékeléshez azonban hozzátartozik az is, hogy nemcsak a sikerekről ejtünk szót. Mint ahogy azt korábban már említettem, sajnos, az idén is voltak olyanok, akik nem úgy teljesítettek, ahogy azt tőle elvárták, illetve elvárta magától. Nekik a szünidő nem felhőtlen nyaralással telik majd, hanem a javító- vizsgára való felkészüléssel. Sajnos hat tanuló egy vagy több tantárgyból javítóvizsgázni fog. Négy tanulónak pedig meg kell ismételnie osztályát. A rossz eredmények hátterében bizony meghúzódik a tanórai és a tanórán kívüli fegyelmezetlenség, a felkészülés hiánya, a tankönyvek és segédanyagok használatának mellőzése, az iskolai házirendben foglaltak megsértése és a hanyag nemtörődömség. A kudarcoknak figyelmeztetniük kell bennünket a mielőbbi változtatásra. Kollégáim nevében is ígérhetem, továbbra is azon leszünk, hogy a ránk bízott gyerekekből a bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre. Kérjük, hogy ezután is legyenek a tisztelt szülők segítő partnereink iskolánk fejlesztésében, a tanulók közös nevelésében. Ezúton is szeretném tolmácsolni köszönetünket a szülői szervezet valamennyi tagjának, akik akár osztály, akár iskolai rendezvény szervezésekor segítettek és mellettünk álltak. Köszönjük! A már tartó nyári szünethez kellemes pihenést, kikapcsolódást, jó egészséget, nagyon szép nyarat kívánok minden családnak. Sajószöged, június 28. Pleszkóné Szobota Éva igazgatóhelyettes

15 Saj(t)ó~Szögedről Elbúcsúztunk! A lámpa nem látja önmaga fényét. A méz nem érzi önmaga édességét. (Weöres Sándor) Életünk során számtalan útelágazáshoz érkezünk. Mindközül talán legnehezebb rálépni arra az útra, ami lezárja az emberi élet aktív munkával töltött időszakát. Tanévzáró ünnepségen elköszöntünk három intézményi dolgozótól. Horváth Ferencné, Zsuzsa tanár néni augusztus 01-től e tanév végéig - 40 éven át - kimagasló hivatástudattal, felelősséggel, szigorú gyermekszeretettel az utolsó napig aktív tenni akarással végezte feladatát. Kezdetben orosz és testnevelés, majd német, testnevelés, végül testnevelés órákon dolgoztak vele a tanulók. Fáradhatatlanul szervezte iskolánk sport- tevékenységét. Számtalan idegen nyelvi és sport sikerhez juttatta tanítványait. Köszönjük 40 évnyi munkáját. Selesztai Jánosné, Anikó néni, iskolánk gazdaságvezetője április 27-től 17 éve őrzi és felügyeli iskolánk hol karcsúbb, hol kövérebb pénztárcáját. Mindig gondja volt rá, hogy az oktató-nevelő munka hátterét biztosító feltételrendszer jó színvonalon adott legyen. Haragudott,- bár nem tartott nála soká - ha figyelmetlenségből, nemtörődömségből valamilyen anyagi kár keletkezett az iskolában. Talán Ő tudta a legjobban, hogy a javításra fordított forintoknak számtalan más helye is lett volna. Köszönjük 17 évnyi munkáját. Bakos Lászlóné, Irénke néni, iskolánk pedagógiai asszisztense és iskolatitkára február 15-től - 24 éve - napi kapcsolatban volt a diákokkal. A hetesek reggeli jelentését fogadva ő értesült elsőként a hiányzó tanulókról. De találkoztak vele a tanóra közötti szünetekben, az ebédlői ügyelet alatt, néha még tanórán is. Ha ügyes-bajos dolgaikat szerettétek volna rendezni, őt kerestétek. Nyitottság, közvetlenség, segítőkészség, jellemezte partneri kapcsolatait. Köszönjük az iskolánkban töltött 24 évet. Szeretettel búcsúzunk tőlük. Kívánunk nekik tartalmas, feladatokban és egészségben gazdag nyugdíjas éveket. Az iskola vezetősége és dolgozói Erdei iskola 3. és 4.osztályos tanulóink 6 napos táborozáson vettek részt Vizsolyban. Az erről készült beszámolót és képeket az iskola honlapján találhatják: Egyéb hasznos információkat és más események képeit is megnézhetik ugyanitt. Kellemes böngészést kívánunk! Bacsinszkiné Tari Tímea osztályfőnök, Dobos Renáta, Rab Polett, Pulh Boglárka, Szabolcsi Andrea, Benőcs Beáta, Tóth Emese, Cseri Gréta, Bakai Edina Nótár Norbert, Répási Zoltán, Csendes Attila, Illés Péter, Juhász Péter, Pocsai Péter, Juhász Balázs, Illés Dávid, Mata Krisztián 15

16 Saj(t)ó~Szögedről Házasságkötésük 50 éves évfordulója alkalmából Szatmári Ibolya Margit és Krébesz Ferenc április 13-án erősítették meg házassági fogadalmukat. Mikor volt a nagy találkozás? Ibolya néni: szeptember 1-én, Hódmezővásárhelyen találkoztunk. Mind a ketten KISZ iskolába mentünk. Nincs ezen mit szégyellni, akkor ez volt a rend. Egy hónapos továbbképzésre érkeztünk a városba. Én kőrösladányi vagyok, a Papa battonyai. Bár mind a kettő Békés megyei település elég messze vannak egymástól. Amikor leszálltunk a Papa segített vinni a bőröndömet. Mivel hosszú időre készültem nem volt kicsi a bőrönd. Feri bácsi: Ez előtt a találkozás előtt mi soha nem láttuk egymást. Én Orosházán szálltam fel a vonatra és amikor Hódmezővásárhelyen leszálltunk, akkor csodálkoztam el, hogy Híj.. ez a kislány ekkora bőrönddel?. Megkérdeztem tőle, hogy segíthetek-e? Hogyne! jött azonnal a válasz. Hát így kezdődött. Mi tetszett meg a másikban? Feri bácsi: Olyan fecske-locska, 17 éves kislány volt. De nem csak nekem tetszett meg, hanem egy gitáros fiúnak is megakadt a szeme rajta. Én meg mondtam magamban: Te nem viszed el tőlem! Ibolya néni: Az első pillanattól kezdve jól megértettük egymást, jókat tudtunk beszélgetni és egymásba szerettünk. Hogyan történt a folytatás? Ibolya néni: Az iskola befejezése után mind a ketten haza mentünk. Egyszer csak megjelent nálunk a Papa. A szüleimtől engedélyt kért, hogy találkozhasson velem és rendszeresen jött is. Karácsonykor megtartottuk az eljegyzést, következő év március 30-án esküdtünk. Nem is bántuk, mert ugyan csak kb. 150 km volt köztünk a távolság, de órákba tellett mire a Papa megérkezett hozzánk. Feri bácsi: Ma már hihetetlen, de délután 4 órakor indultam Battonyáról és este 10-re értem oda. Hajnali ½ 3-kor pedig indultam vissza és délelőtt 10-re értem haza március 30-án volta lakodalom. Nagy lagzi volt? Feri bácsi: Kis lagzi volt, nem voltunk 20-an sem. Szándékosan ilyet terveztek? Ibolya néni: Á.! Nem volt többre pénz! Ez az igazság. Mindig azt szoktam mondani: Szegényes volt, de érvényes! Akkor nászajándék sem volt sok? Feri bácsi: Mind a ketten munkáscsaládból származunk, nehéz gyermekkorunk volt. Mi 4-en voltunk testvérek és Édesanyánk egyedül nevelt fel bennünket, mert Édesapánk ott maradt a háborúban. Így a nászajándék sem volt sok. Én egy ágynemű garnitúrát kaptam, Ibolya meg egy konyhai terítő garnitúrát. Akkor azonban nekünk ez is valami volt. Ibolya néni: A hozományomhoz tartozott egy szobabútor is. Ennyivel kezdtünk. Hol kezdődött a közös élet? Ibolya néni: Battonyán. Anyósomhoz költöztünk, oda születtek a gyerekek januárjában megszületett Feri, aztán 2 év múlva Jani. Feri bácsi: Nem a legfényesebb körülmények között kezdődött a közös életünk, de mindig arra törekedtünk, hogy egyre jobb környezetben élhessünk. Ibolya néni: Mivel mind a ketten Tsz. tagok voltunk, vettünk ki 200 négyszögöl földet konyhakertnek. Én azt műveltem a gyerekek nevelése mellett. A Papa traktoros volta a Tsz-ben, volt olyan, hogy a gyerekek nem is látták, mert amikor reggel elment még aludtak, amikor későn este megérkezet a munkából akkor meg már aludtak. Nehéz munkás évek voltak. Egy idő után azt tapasztaltuk, hogy Battonyát és környékét nem fejlesztik. A Nagynéném itt dolgozott az OVIT alállomáson és Ő hívott bennünket erre a vidékre tavaszán költöztünk Sajóörösre albérletbe, és mind a ketten elkezdtünk műszakolni a TVK-n. Sajnos az egészségem nem sokáig tette lehetővé az éjszakai műszakok vállalását, ezért elhelyezkedtem az OVITnál. Az innen kapott kölcsön segítségével kezdtük el építeni ezt a házat. Rettenetesen sokat kellett dolgozni, mert a blokkot is magunk vertük. Saját erőből, saját munkával hosszú évek alatt készültünk el vele. Először kettesben, majd a fiúkkal négyesben. Feri bácsi: Akik láttak bennünket dolgozni, mind azt mondták, hogy le a kalappal a két fiú előtt. A tetőt is az ő segítségükkel cserepeztük be. Egyszer felmerült, hogy eladjuk a házat. Jani fiunk azt mondta: Ezt nem, mert én ezen nagyon sokat dolgoztam! Ibolya néni: Annyi mindent megtanultak annak idején, hogy most az égvilágon mindent meg tudnak csinálni. A sok munka mellett azonban mindig találtunk arra időt, hogy leüljünk egymással beszélgetni. Feri bácsi: Az volta szép, hogy mindig kellett és lehetett valamit csinálni. A bajokkal nem is foglalkoztunk. Ibolya néni: Pedig amikor ide költöztünk a Papa nagyon nehezen szokott meg itt. Ő rettentően nehezen barátkozik, borzasztó idegen volt neki minden. A gyár is teljesen új környezet volt, azt is meg kellett szokni. Fél évig szinte lelki beteg volt. Feri bácsi: Már 37 éve vagyunk itt, most már jó itt. Azért az nagyon jó volt, amikor az első fizetésemet kézhez kaptam. Majdnem kicsordult a könny a szememből, mert közel négyszer annyi volt, mint amit a Tsz-ben kaptam. Megbecsült embernek éreztem magam. Kiváló Dolgozó címet is kaptam. Az eddigi beszélgetésből számomra kiderült, hogy sokat tetszettek dolgozni. Hogyan élték meg a nyugdíjas évek beköszöntét? Ibolya néni: Sajnos nekem nem volt olyan jó, mert sokat betegeskedtem és le is százalékoltak. 16

17 Saj(t)ó~Szögedről Feri bácsi: Én 96-ban jöttem el nyugdíjba. Szerették volna, ha még maradok tovább, de amikor megtehettem eljöttem. Egy évig nagyon rosszul éreztem magam, hiányzott a munka megszokott ritmusa. Jöttem-mentem, mint a mérgezett egér. Amikor építették az OVIT-nál a gázerőművet, megkérdezték, hogy lenne-e kedvem a nyugdíj mellett dolgozni? Egy kicsit gondolkodtam, aztán elvállaltam a munkát és a beruházás végéig dolgoztam. Ibolya néni mesélne az unokákról? Ibolya néni: Arra roppant büszkék vagyunk, hogy mind nagyon jó képességűek! Az első unokák Feri fiunk családjába születet. Amikor hazahoztuk a kórházból, a Papa itt ült a bejárati lépcsőn, húzta a harmonikát és teljesen odáig volt. Feri most 22 éves és a Jabil-ban dolgozik. Róbert most lesz 20 éves és alkalmazott matematikusnak készül. Jani fiunk két lány unokával ajándékozott meg bennünket. Lili most 18 éves és a művészettörténet érdekli, Kata pedig 7. osztályos. Kinek az ötlete volt a házasságkötés 50-edik évfordulójának a megünneplése? Ibolya néni: Én ezt már januárban elkezdtem szervezni A Papának nem is szóltam, csak amikor már minden konkrét volt. Feri bácsi: Én nem akartam! Komolyan mondom, nem akartam! A gyerekekkel és az unokákkal, az rendben van, de nagyobbat nem akartam. Most már azonban nagyon nem bánom, hogy így alakult. Most hány fős volt a lagzi? Ibolya néni: 36-an ültük körül az ünnepi asztalt. Nagyobb volt a vendégség, mint az 50 évvel ez előttin. Szerencsére mindenki el tudott jönni. Volt is nagy izgalom, hogy csak jól sikerüljön minden. Minden összejött, mindenki nagyon jól érezte magát. Amikor elmentek mondta is a Papa: Jaj de örülök, mert mind itt voltak! Már csak egy kérdésem maradt: Mi a jó házasság titka? Ibolya néni: Ha ilyen sokáig tart, akkor ez már talán nevezhető jó házasságnak. De hogy mi a titka? Kell hogy legyen titka? Feri bácsi: Szerintem van. Toleránsnak kell lenni egymáshoz! Ha valami baj van, akkor pedig szólni kell, hogy meg tudjuk beszélni a dolgokat. Meg kell hallgatni a másikat. Vona Tamás A beszélgetés végén Ibolya néni a lelkemre kötötte, hogy ez a pár sor kerüljön a cikk végére: Köszönet! Ahhoz, hogy ez a szép ünnepség létrejöjjön, sok barát, sok ismerős segítségére volt szükségünk. Kitől kértünk, kitől kaptunk segítséget. Együtt is, külön is köszönjük! a Krébesz házaspár Mint sok éve, idén is megrendezésre kerül az év legszínesebb eseménye a FALUNAPOK. Augusztus én újra találkozhatunk a Szabadidőparkban, hogy megnézhessük a helyi és a vendég fellépőket, kikapcsolódhassunk a hétköznapok egyhangúságából. A Művelődési Ház vezetője és Polgármester úr energiáikat nem kímélve szervezik az eseményt, egyeztetnek a fellépőkkel és a résztvevőkkel. A program összeállt, természetesen kisebb módosítások még elképzelhetőek. Szívesen invitálunk mindenkit a FALUNAPOK-ra! Augusztus 16. (péntek) MEGNYITÓ Ünnepi beszédet mond: dr. GULYÁS MIHÁLY polgármester KOVÁCS KATI Liszt Ferenc díjas énekesnő műsora HOSSZÚLÉPÉS és VIRGONCOK Egri néptánccsoport előadása BIG BAND zene varázslat MAGMA TEAM tűz show bemutató Tervezett programok DEÁK BILL GYULA a legenda visszatért! a magyar blues király élőzenei koncertje ALEXA COUNTRY BAND Augusztus 17. (szombat) 7.00 HOROGRA AKADVA! Felnőtt horgászverseny a Tolnai tavon KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS a gyermekeknek CSERE-BERE BOLHAPIAC egész nap RC MODELL bemutató JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA! HATVANI KISS GYÖNGYI előadásában Kísér: SILIGA MIKLÓS MIÉNK A SZÍNPAD! A sajószögedi óvodások és iskolások műsora BÚZAVIRÁG népdalkör és CITERA együttes előadása Szögedi rock együttesek bemutatkozása OPERETT és MUSICAL a Madách Színház sztárjainak előadásában Közreműködik: GALLUSZ NIKOLETT NAGY SÁNDOR BLACK DYNAMITE tánc show CRAZY DANCE előadásában HUMOR A SZÍNPADON BADÁR SÁNDOR KOMONYI ZSUZSI énekesnő SZALONNASÜTÉS Szögedi módra UNIQUE KONCERT UTCABÁL a BOLERÓ együttessel TÁBORTŰZ 17

18 Saj(t)ó~Szögedről A MŰVELŐDÉSI HÁZ és KÖNYVTÁR HÍREI ÁPRILIS 24. A Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel közösen versmondó versennyel emlékeztünk meg a MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁRÓL. Április 11-e József Attila születésnapja, egyben a Magyar Költészet Napja, amelyet 1964 óta ünneplünk. Születésének centenáriumi esztendejét, 2005-öt pedig az UNESCO József Attila-évnek nyilvánította. (Itt jegyzem meg, hogy Márai Sándor író is április 11-én született, de öt évvel József Attila előtt, 1900-ban akár meg is fordíthatnánk a két dátumot, ugyanis József Attila akkor született meg országosan elismert költőként, amikor Balatonszárszón kiállították róla a halotti bizonyítványt. Életművének elemzői szerint kor-és pályatársak többsége csak ekkor döbbent rá, milyen kivételes életművet alkotott ez a mindaddig csak jó költő -ként számon tartott, zavarba ejtően sokféle hangon megszólaló-ezért gyakran félreértett-, posztumusz fölfedezett zseni, akinek életútját kisgyermekkora óta váratlan veszteségek, lelki traumák, különös fordulatok szegélyezték ban halála után Baumgarten díjat kapott, 1948-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. A versmondó versenyen 11 tanuló vett részt. Felkészítő nevelők: Bankovicsné Szőke Kornélia és Kertészné Bozó Gabriella volt. Eredmények: 5-6.évfolyamon. 1. Muntyán Viktória 5.oszt.tanuló és Pető Dorka 6.oszt tanuló 2. Kónya Nikolett 6.oszt.tanuló 3. Smidt Emese 6.oszt. tanuló 7-8 évfolyamon 1. Cseri Gréta 8.oszt.tanuló 2. Juhász Petra 7. oszt.tanuló 3. Dobos Renáta 8.oszt.tanuló A tanulók könyvjutalomban részesültek. Gratulálunk mindnyájuknak! Könyvajánló Vadvirágok lányai: A családi titkok mögött a boldogság vár Szerző: Kimberley Freeman Emma, a londoni balett gyönyörű és sikeres balerinája egy nap súlyos térdsérülést szenved. Ígéretes pályafutásának váratlanul vége szakad, szerelmi élete romokban, álmai szertefoszlanak. Menekülni szeretne a sorsa elől, ha kell, egészen a világ végéig. Egy titokzatos nagymamai örökség azonban mindent megváltoztat, és Emmát a zajos nagyvárosi életből egy varázslatos és ismeretlen földi édenkertbe repíti, ahol minden másképp van. Ami ott várja, az gyönyörű és rémisztő is egyben. Szenvedélyes szerelmek, sötét titkok és kegyetlen hazugságok szövevényes hálója, amit a családja generációkon át hordozott. És egy síron túli üzenet, ami felforgatja az életét, és erőt ad az újrakezdéshez. Megörökölhetőek a titkok? És a fájdalom? Átadhatja egy anya a lányának a boldogságot vagy akár a szerelmet? Megható, érzéki és egzotikus romantika a vérbeli női regények kedvelőinek. Kimberley Freeman Londonban született, majd 3 évesen családjával Ausztráliába költözött. Díjnyertes gyerekkönyveinek, történelmi- és fantasy regényeinek kiterjedt rajongótábora van számos országban. Családnevét anyai nagymamája tiszteletére vette fel, izgalmas bestsellereinek különleges hősnőit is ő ihlette. Két gyermek édesanyja, jelenleg a Queenslandi Egyetem lektora. Női regények kedvelőinek ajánlom kikapcsolódásként vagy szabadság ideje alatt. Paulo Coelho: Az accrai kézirat Nem akkor győznek le, ha veszítesz, hanem amikor feladod! július 14. Jeruzsálem a keresztesek támadására készült, amikor egy görög férfi, akit Koptnak hívtak, összegyűjtötte a város lakóit arra a térre, ahol Pilátus döntött Jézus sorsa felől. A tömegben keresztények, moszlimok és zsidók lesték a Kopt szavait, melyektől azt várták, hogy felkészíthetik őket az elkerülhetetlen harcra. De a Kopt, az idős bölcs nem a harcról beszélt, hanem a mindennapok nehézségeiben rejtőző tudásra irányította figyelmüket. Míg az ellenség a falak alatt gyülekezett, az emberek a valódi ellenségről, a veszteségről és a magányról kérdezték. A Kopt pedig megosztotta velük tudását a harcról, a változásról, a bölcsességről, a félelemről, a szépségről, a szerelemről és a hűségről. Szavaiból egy évezreddel később is ugyanolyan tisztán árad a tudás és a bölcsesség. Ezt könyvet Coelho kedvelőinek ajánlom. Ládi Balázsné Intézmény vezető 18

19 Saj(t)ó~Szögedről SPORT Több ünnepi eseményre is sor került június 29-én a sportpályánkon. Befejeződött a labdarúgó pálya rekonstrukciója, mely magában foglalta az öntöző rendszer kiépítését, tereprendezést és a pálya rajzolatának korrekcióját. A gyepszőnyeg meghálálta a gondoskodást és a megyei II. osztályú pályák között a legjobbak közé vagy a legjobbnak rangsorolhatjuk magunkat. Tóth Tamás elnök úr köszöntötte a szurkolókat, majd röviden ismertette a beruházás történetét. A pályaavató mérkőzés előtt került sor az első ünnepi eseményre, ahol is a Megyei III. osztály Miskolc Déli csoport bajnokának járó arany érmeket vehették át csapatunk tagjai. Az érmeket Balázs András úr a BAZ. Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke adta át. Külön öröm volta szurkolók számára, hogy a csoport gólkirályát is csapatunk soraiban tudhatjuk, mert Lengyel Ákos 25 lőtt góllal utasította maga mögé a rivális mesterlövészeket. A címmel járó plakettet is Elnök úr adta át. Az összesen lőtt 66 gólhoz Dudás Zsolt 10, Oláh Gergő 6, Györki Bálint 5, Kondor Norbert és Migyu Tamás 4-4, Stefán Péter 3, Gulyás Máté, Kovács Tamás Galambossy Botond, Molnár Attila József 2-2, és dr. Gulyás Mihály 1 találattal járult hozzá. Természetesen elismerés jár azoknak is akik munkájukkal segítették a kiemelkedő eredmény elérését. Tóth Tamás az egyesület elnöke, Hizsnyik Bertalan szakosztályvezető, Sztankó István technikai vezető, Mecsei István gondnok, Móriczné Vinnai Beatrix pénztáros, Csikász Gyula gyúró és Juhász János szaktanácsadó is hozzájárult a sikerhez. Álló sor: Pásztor Attila, Farkas József, Gulyás Máté, Csibrik Péter, Krajcz Attila, Dudás Zsolt, Molnár Attila József, Migyu Tamás, Császár Zoltán, Oláh Gergő, Drencsik Lajos Ülő sor: Györki Tamás, Györki Bálint, Szanyi Zsolt, Barna István, Kondor Norbert, Galambossy Botond, Bolykó Balázs, Lengyel Ákos, Bán András (játékos-edző), dr. Gulyás Mihály, Stefán Péter (nincs a képen Kovács Tamás) A szakosztályvezetés örömére az NB II. Keleti csoportjának bajnoka a Mezőkövesd-Zsóry SE. Labdarúgó csapatának vezetése, rövid egyeztetés után igent mondott a meghívásunkra és így NB I.-es ellenféllel megmérkőzve avathattuk a pályánkat. Jóleső érzéssel nyugtáztuk, hogy vendégeink teljes szakmai stábbal és a kezdőcsapatuk tagjait is felvonultató labdarúgókkal érkeztek hozzánk. Ezt a mérkőzés képe is alátámasztotta. A több osztálynyi különbség a mezőkövesdiek által rúgott gólok számában is megmutatkozott. A végeredmény 21-0 lett a vendégek javára. Sajnos nekünk egyszer sem sikerült bevenni az ellenfél kapuját. A mérkőzésre és a pályaavatóra kilátogató közel 300 szurkoló és érdeklődő sok fiatal tehetséget felvonultató szimpatikus vendég csapatot ismerhetett meg. Bán Bandi a mérkőzés után rövid értékelést tartott a csapatnak, ahol fontosnak tartotta kiemelni, hogy a Mezőkövesd komolyan vette a játékot, berúgták a kialakított helyzeteiket és sportszerű küzdelemben született meg a végeredmény. Rövid pihenő következik a szögedi csapat tagjainak, mert július 8-án megkezdik az alapozó edzéseket a 2013/2014-es szezonra. Az edző felhívta minden játékosának a figyelmét arra, hogy a megye II. -ben az előző évadhoz képest komolyabb szakmai és fizikai kihívásokkal fog találkozni a csapat. Ezért nagyon fontos az edzéseken és az edzőmérkőzéseken való részvétel. Az őszi pontvadászat a szövetség előzetes információja szerint augusztus 10-én indul. Polgármester úrtól megtudtam, hogy tervei szerint az augusztus 17-én tartandó Falunap délutáni programjai közé illeszkedhetne a hazai mérkőzésünk. Tudomást szereztem arról is, hogy a játékoskeretnél várhatóak változások. Vannak, akik már bejelentették távozási szándékukat, de több, más egyesületnél játszó játékos is jelezte, hogy szívesen folytatná pályafutását Sajószöged csapatában. 19

20 Saj(t)ó~Szögedről A mérkőzés szünetében került sor a pálya ünnepélyes felavatására. Tállai András személyében nem csak a Mezőkövesd-Zsóry labdarúgó csapatához kötődő sportembert, hanem az önkormányzatokért felelős belügyminisztériumi államtitkárt is köszönthettük. Avató beszédében kihangsúlyozta, hogy Ő maga is nagyon fontosnak tartja a sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztéseit. Ezek révén valósulhat meg a fiatalság egészséges életmódra nevelése, a sporthoz való kötődés kialakítása. Kiemelte, hogy a kormány a jövőben is támogatni fogja a hasonló beruházásokat. Elmondta, hogy örömmel jött településünkre és gratulált az eddig elért eredményeinkhez. Ezután dr. Gulyás Mihály polgármester úrral közösen átvágták a jelképesen kifeszített nemzeti színű szalagot. A szurkolókkal és a csapat tagjaival együtt én is nagyon várom az őszi szezon kezdetét az új pályán. Hajrá Szöged! Vona Tamás Képek az eseményről 20

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2012. április XVI. évfolyam 1. szám

Saj (t) ó~szögedről. 2012. április XVI. évfolyam 1. szám Saj (t) ó~szögedről 2012. április XVI. évfolyam 1. szám Tartalom In Memoriam...... 2 Összefoglaló a testületi ülésekről... 3 Közérdekű közlemények.... 8 A Helyi Választási Iroda közleménye 9 Alapítványunk

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! A Képviselő-testület 2011. február 23.-án tárgyalta, és elfogadta a település 2011. évi költségvetését. Ígéretemhez híven ezt az alábbiakban ismertetem: 2011. évi összesített

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA. Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben SZABOLCS HÍRADÓ Ára: 120 Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2014. MÁJUS Pusztaszabolcs a Föld Órája Fõvárosa 2014-ben Ünnepélyes keretek között avattuk fel

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Munkahelyeket teremtő beruházáshoz kapcsolódó iparterület értékesítés. A tartalomból... XIII. évf. 6. szám 2014. június Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Lillafüreden jártak az óvodások 5. oldal Önfeledt szórakozás a gyermeknapon 6. oldal

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész 2011. május-június június hó Majális XII. évfolyam 5-6. 5 szám 2007. óta az Önkormányzat nem rendezett majálist. Ennek több oka volt, amelyet most nem szeretnék részletezni. Azonban 2010. év végén a képviselő-testület

Részletesebben

Berczeli. XV. évfolyam 2. szám, 2010. március-augusztus. Ön a Berczeli Napló 120. számát tartja a kezében.

Berczeli. XV. évfolyam 2. szám, 2010. március-augusztus. Ön a Berczeli Napló 120. számát tartja a kezében. Berczeli Ön a Berczeli Napló 120. számát tartja a kezében. XV. évfolyam 2. szám, 2010. március-augusztus A 2009/2010-es tanév végén is elballagtak iskolánk végzős diákjai, akiket igazgató bácsi köszöntött

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni

1Egy szó, mint száz. József Attila Kórus. 2012/3. Június. Győrszentiváni Győrszentiváni 2012/3. Június Győr Megyei Jogú Város Szentiváni Részönkormányzat Városrész Szolgálatáért Díj Győr városfejlesztési programjában a városvezetés Újváros egy részének felújítását is tervezi,

Részletesebben

a Mi Lapunk Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait! A vén diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl.

a Mi Lapunk Köszöntjük a 2010 évfolyam ballagó nyolcadikosait! A vén diákok osztályfõnökeikkel a 8. a.-ból és a 8. b.-bõl. a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. június XIII. évf. 6. szám Elnézést kérünk olvasóinktól, az e-havi lapszámunkból anyagtorlódás miatt cikkek, hirdetések és a babaköszöntõ kimaradt.

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 RÓNAVÖLGYI ENDRÉNÉ polgármester XXIV. év fo lyam 21. szám 2009. december 18. Ára: 150 fo rint Lapunkhoz 2010. évi színes falinaptárt mellékeltünk www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 Megérkezett a Mikulás a szerencsi gyerekekhez.

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint:

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint: Virágos berek a költészetben Virágos berek a termé - szetnek ez a csodálatos ajándéka az évszázadok folyamán gyak - ran megihlette az írókat és köl - tőket. A régmúlt időkben fényké - pe zőgép híján a

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. Elhunyt szeretteink emlékére jótékonysági hangverseny Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 10. szám Október 6. az aradi vértanúk emléknapja Diákélelmezési konyha átadása A

Részletesebben

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA X X V. é v f o l y a m megjelenik havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában 2015. JÚLIUS GYERMEKKOROMTÓL KEZDVE SZINTE NAP

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi 2 Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi startmunkán belüli értékteremtő közfoglalkoztatásáról A belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva 2013. évben valamennyi hátrányos

Részletesebben