Rejtélyes stigmák Szent Pio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rejtélyes stigmák Szent Pio"

Átírás

1 Rejtélyes stigmák Szent Pio A stigmák megjelenése szeptember 14-én, Monte Alvernia Ferenc szerzetestestvér éppen szokásos napi meditációjába merült és Jézus életén merengett. Igyekezett minél mélyebben átlényegülni, s átérezni a kereszten szenvedő Jézus benső világában végbemenő lelki gyötrelmeket. Ferenc testvér ekkor váratlanul transzba esett. S mint tudjuk, a transz nem más, mint egy kapu. Kapu a Nagy Egészre, a Makrokozmoszra. Átlépett egy másik dimenzióba, egy olyan helyre, ahol azelőtt csak a legnagyobbak és a legtisztábbak jártak. Ferenc testvér angyalt látott, pontosabban egy szeráfot, aki a kereszten függő Jézus arcát magára vetítve szállott alá a jólelkű szerzetes színe látására. A barát egy égi jelet kapott, de ekkor még nem sejtette, hogy ezzel milyen egyéb dolgok járnak együtt. Ferenc testvér és a szeráf között egy csodálatos, földöntúli párbeszéd bontakozott ki. Hogy pontosan miről és mennyi ideig beszélgettek egymással, arról nem lehet tudni. Annyi azonban bizonyos, hogy amint a látomás eloszlott, Ferenc testvér testén különös vérző sebek jelentek meg. Vérezni kezdett mindkét tenyere, lábfeje és a bal oldala a bordái magasságában. Igen, valóban Jézus szent sebei voltak ezek. Éppen azokon a helyeken alakultak ki, ahol Jézus Krisztust a keresztfára szögezték a kézfejeken és a lábfejeken, valamint ott, ahol a római százados a lándzsáját az oldalába mélyesztette. Ez utóbbi egyébként a mai kutatások alapján a negyedik és az ötödik borda közé esik. Azokat a vérző sebeket, amelyek az előbb felsorolt helyeken maguktól, tehát fizikai előzmények nélkül keletkeznek és nem fertőződnek el, stigmáknak nevezzük. A stigmákkal rendelkező személyt pedig stigmatizáltnak hívjuk. Előfordul olyan eset, hogy csak egy, kettő vagy három stigmával rendelkezik valaki, sőt igazság szerint ritkaságszámban megy, ha valaki négy vagy mind az öt stigmával bír. Ferenc testvér (1181. szeptember október 3.) stigmáiról csak a halála után szereztek tudomást a hívők. Ezeknek köszönhetően július 16-án IX. Gergely pápa szentté avatta Ferencet, majd a rákövetkező napon lehelyezték az Assisi Szent Ferenc-bazilika alapkövét. Assisi Szent Ferenc volt a ferences rend megalapítója, valamint ő lett Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. A legendák és a történelmi tények tanúsága szerint Ferenc barát volt az első, akin ilyen úgynevezett stigmák jelentek meg. Őt ezért a katolikus egyház szentté avatta. Az elmúlt nyolcszáz évben szép számmal találkozhatunk valódi stigmatizáltakkal a kóklerektől és a szemfényvesztőktől most eltekintenék. Náluk megfigyelhető, hogy többségükben nők és egyáltalán nem feltétlenül katolikus hitűek. Néhány emblematikus példát említve, Szent Katalinnak a XVI. században látomások nyomán jelentek meg a testén a stigmák, majd ezen felül a testén korbács ütötte sávos véraláfutások tűntek fel. Egy másik elképesztő XIX. századi bretoni eset alanya Marie-Julie Jahenny volt. Neki március 21-én jelent meg az öt szent seb a testén, majd az elkövetkező egy éven belül a karjain, a lábain és a hátán további kötél és korbácsnyomok tűntek fel a töviskorona sebhelyeivel egyetemben. Cloretta Robertson, egy protestáns, színes bőrű, tízéves kisfiú elolvasott egy Jézus kálváriájáról és kereszthaláláról szóló vallásos érzületű könyvet, minekután váratlanul mind az öt stigma kibontakozott a testében.

2 A stigmatikusokra általánosságban igaz, hogy már életük korai éveiben komoly testi betegségeken és lelki gyötrelmeken mennek keresztül. Vannak, akik ennek hatására valamelyik vallás felé fordulnak, akadnak olyanok, akik önként vállalt szenvedéssel magányosan élik le az életüket. Mindenesetre a kutatók máig nem rukkoltak elő elfogadható és meggyőző érvekkel arra vonatkozóan, hogy mi lehet a stigmák valódi kiváltó oka. Manapság a tudós elmék jobbára arra gyanakodnak, hogy a különösen felzaklatott emberek lelki világa produkál olykor-olykor testi tünetekben megmutatkozó bajokat. Eme pszichoszomatikus jelenségek egyik speciális esetét képezik a stigmák állítják a tudorok. Hozzáteszem, a stigmák jóllehet nyílt vagy újra felfakadó sebek, valahogy mégsem fertőződnek el. A legtöbb kutató ellenérve az szokott lenni, hogy már csak azért is valószínűbb kiváltó ok az önszuggesztió folyamata a paranormális jelenségekkel szemben, mert a stigmák szinte kivétel nélkül a tenyereken jelennek meg, s nem a csuklókon. Márpedig ma a tudósok azt feltételezik, hogy tévesek azok a vallási festmények és ábrázolások, amelyek Jézust a tenyerén átütött szögekkel ábrázolják a keresztfán, mert a tenyerei egyszerűen nem bírták volna megtartani testének teljes súlyát, hanem a kezei kiszakadtak volna a felszögelésből. E helyett az állítják, hogy csakis a csukló masszivitása viselte volna el azt a terhelést. Ebből aztán arra következtetnek, hogy a stigmatikusok sebei valószínűsíthetően önszuggesztió eredményei, mintsem isteni jelenések kiváltotta jelek. A tudomány abban kompromisszumot kötött a hittel, hogy léteznek olyan pszichés jelenségek, amelyek kézzelfogható testi tünetekben öltenek testet. Ilyen az önszuggesztió, amikor is az illető önmagának teremt az elméjében egy képet és azt olyan mértékű kreatív energiával tölti fel, hogy a kép testi szintre is levetül. Másik kirívó példa a psziché és a tudattalan hatalmára a hipnózis jelensége. Hipnotikus, illetve megváltozott tudatállapotban a páciens képes érzéketlenné válni a fájdalomra, képes nyílt sérüléseket előidézni a testén, képes vért könnyezni, vagy a legújabb kutatások szerint meggyógyítani egyes lelki gubancai kiváltotta testi betegségeit. Egyszóval a tudattalanunk hatalma lényünk egyelőre még kiaknázatlan és felderítetlen területe. Pio atya élete Padre Pio (1887. május szeptember 23.) egy látszatra átlagos kapucinus szerzetes volt a Foggia közeli San Giovanni Rotondo-kolostorban. Az ő stigmatizálódásának rendhagyó története szeptember 20-án, éppen Szent Ferenc stigmatizálódásának a napján vette kezdetét. Mély áhítattal áthatott imába merülve egyszer csak húsba vágó fájdalmat érzékelt. Ekkor kezdtek megjelenni az égi jelek a testén. Mind az öt stigmával rendelkezett. Ezek egyenként is kimondhatatlan fájdalmat okoztak számára, nemhogy együtt. Rendszeresen és nagyon sokat véreztek, jelentős volt a vérvesztesége az atyának. Pio atyára, mint a legtöbb igazi stigmatikusra jellemzőek voltak a csodatételek. Megérintve őket vagy a jelenlétükben tartózkodva csodálatos gyógyulásokat jegyeztek fel a szemtanúk. Sőt, Pio atya képes volt egyszerre két helyen is jelen lenni. Ez a különleges természetfeletti jelenséget bilokációnak hívják. Élettörténetével kapcsolatban annyit érdemes elmesélni, hogy eredeti neve Francesco Forgione volt. Szülei állattartással és pásztorkodással foglalkoztak. 10 éves koráig szüleinek segített az állatok gondozásában. Nagyon szerény körülmények között nőtt fel, elmondása alapján mégsem szenvedett hiányt semmiben.

3 A városka, ahol cseperedett, Pietrelcina (Benvenuto megye) volt. Mind a családi, mind a városi miliő mélyen vallásos volt ben bérmálkozott. Szülei jóvoltából már gyerekkorában alaposan megismerte a Bibliát és a Szentírás egyes történeteit. A róla szóló legenda szerint Francesco gyermekkorától kezdve kommunikált Jézussal, Szűz Máriával és a saját őrzőangyalával, sőt szentül hitte, hogy erre mások is képesek ben, az elemi iskola harmadik évét követően egy adományokat gyűjtögető kapucinus szerzetessel való beszélgetését követően kristályosodik ki benne, hogy szerzetesnek áll ban ölti fel a kapucinusok reverendáját és a Pio testvér nevet veszi fel. Fiatal korában gyakran részesült mennyei látomásokban és elragadtatásokban. Novícius (szerzetesnövendék) korában állítólag gyakran megkísértette és megtámadta őt a Gonosz éjszakánként a cellájában. Pár nappal első miséje után, augusztus vége felé különös fájdalmat érzett a tenyerein, a lábain és az oldalán. Erről szólt San Marco in Lamnis-i Benedetto atyának is. A fájdalmak egyre intenzívebbé váltak, mígnem olyan mértékűre fokozódtak, hogy egészségi állapota miatt otthon maradhatott. Később több komolyabb betegségen is átesik, például hörgő- és tüdőléghólyag-gyulladáson szeptember 20-án a Csodatévő Szűzanya-templomban megkapja a stigmákat. Ő ezt azzal magyarázza, hogy Krisztus társa lett a szenvedésben. Elöljárói merőben másként vélekednek az esetről. Tüstént orvosi vizsgálatnak vetik alá. Felmerül elmozdításának a lehetősége is. Elöljárói megfigyelés alá vonják. Ezt követően megtiltják neki, hogy nyilvánosan misézzen, valamint hogy válaszoljon az akkor már tömegével hozzá özönlő levelekre ban csaknem népi mozgalom bontakozik ki a hívők tiltakozását kifejezendő, ezért nem sokkal később már újra misézhet. Megpróbálják őt áthelyezni, de ezt a rendeletet csakhamar visszavonják. Korlátozzák Pio atyát a gyóntatásban. Az elkövetkező években apostoli vizitátorok (vatikáni ellenőrök) érkeznek hozzá től ismét gyóntathat között megépül a Szenvedés Enyhítésének Háza. Súlyosan megbetegszik. Miután a Fatimai szűzanya szobra elindul San Giovanni Rotondóból, ismét misét celebrál ben ismét korlátozó intézkedéseket vezetnek be vele szemben, majd a Szentszék minden javak egyetemes örökösének nevezi ki 1964-ben. Négy évvel később tolószékbe kényszerül szeptember 23-án megboldogul. Rendkívüli csodák Stigmák Pio atya a kihalt templom 600-ban készült feszülete előtt imádkozott, amikor váratlanul átszúrt oldalú és vérző sebű, de ismerős arcú alak körvonalai bontakoznak ki a szemei előtt. Az illető a karzaton áll és erős ragyogás veszi őt körül. Pio Frater megrémül, de uralkodni próbál magán, majd hirtelen Jézust véli felismerni a látomásszerűen megjelenő alakban. Eszméletét veszítve a földre zuhan. Később magához tér. Kezei remegnek, légzése zihál, óriási megrázkódtatás érte őt. Igyekszik rekonstruálni a történteket, miközben ismét meglátja Krisztust, akinek a kezéből lézerfényhez hasonló sugarak törnek elő. E sugarak átmetszik kezeit, lábait és mellkasát. A szerzetes azonnal a cellájába siet, ahol ágyára vetve magát buzgó imádsága mélyed. Kisvártatva észreveszi, hogy kezei véresek, de ekkor még csak a korábbi hörgőhurutjának a kiújulására gondol. Látja, hogy a vérzés csak nem akar csillapodni, ezért fehér gyolcsokba bugyolálja a kezét és igyekszik rendtársai elől is eltitkolni a történteket. Milliónyi kétség gyötri, mígnem megbékél azzal a gondolattal, hogy az Úr sebeit kapta meg. Kevesek kiváltsága stigmákat viselni

4 vallja. Még a tartományfőnök sem hisz Pio atyának, ezért azt kéri, hadd helyezhesse ujjait a sebekbe, hogy ezáltal bizonyosodjon meg azok valódiságáról. Tudniillik, okozhatja a sebet akár egy maró vegyi anyag is, vagy valamilyen külső beavatkozás, például kés. Az orvosi vizsgálatok nem hozzák meg a várt, leleplező eredményt. Minden reggel kötést cserélnek és fertőtlenítik a sebeket. Miközben egyre magasabbra hágnak a tudományos körök vitáinak lángjai, a Csodatevő Szűzanya kolostorának falai között Pio atya az imádság erejét használja fel orvosság gyanánt. Agostino Gemelli atya többek között teljességgel vétózza Pio atya stigmáinak hitelességét, mondván, hogy Isten csak egyetlen embernek adott olyan kiváltságot, hogy viselhesse Krisztus stigmáit, ez pedig Assisi Szent Ferenc volt. Gúnyáradat lepi el a sajtót és kifigurázzák Pio atyát, miközben híveinek tábora nap mint nap gyarapodik. Időközben a háborúk, az éhség és a betegségek rémei lepik el az emberek elméjét és testét. (Ez az I. világháború időszaka.) Valódi megnyugvást már csak a csoda jelenthet számukra. Az emberek tömegesen vonulnak gyónni. A bűnbánók lobbanékony szemrehányást kapnak Pio atyától, amiért a felebaráti szeretetet elhanyagolták. Ezért megpecsételik Piot és ráragasztják a törvényen kívüli misszionárius bélyegét. Az atya fennen és olykor vehemensen hirdeti, hogy nem lehet két urat szolgálni egyszerre. Gyóntatófülkéjébe ennek ellenére vagy éppen ezért özönlenek a hívek. Rendkívüli csodák Jóslatok 1947-ben, fiatal pap korában San Giovanni Rotondóban meglátogatta őt Karol Jozef Wojtyła, akinek állítólag megjósolta, hogy pápa lesz. S valóban, II. János Pál néven később pápává is választották. II. János Pál pápa május 2-án boldognak hirdeti ki Pio atyát Rómában. A szertartás bevezetőjében elhangzottakból idézek: Pietrelcinai Pio atya akárcsak Pál apostol életének és apostolságának csúcsán erejének, bölcsességének és dicsőségének tekintette Ura keresztjét. Jézus Krisztus iránti izzó szeretetében hasonlóvá lett Hozzá abban, hogy áldozatul adta magát a világ üdvösségéért. Annyira buzgón követte a Megfeszített Krisztust, hogy elmondhatta volna: «Krisztussal együtt keresztre vagyok szegezve: élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem» (Gal2,19) Rendkívüli csodák Gondolatolvasás Miközben Padre Pio gyóntatott több különös jelenséget tapasztaltak a hívők. Ilyen volt a telepátia, illetve a gondolatolvasás. Pio atya sok ízben adta tanúbizonyságát annak, hogy belelát a gyónást végző elméjébe és együtt érez vele. De feljegyezték azt is, hogy semmihez sem fogható, kellemes virágillat áradt Pio atya használati tárgyaiból. Felfigyeltek arra is, hogy a hőmérséklet körülötte olykor elérte a 48 Celsius fokot. Rendkívüli csodák túlélés, bajelhárítás, beszélgetés az állatokkal A II. világháború alatt rengeteg fiatal harcolt a fronton. Pio atyához számtalan kéréssel fordultak, hogy megtudakolják, hogy a fiuk él-e még, jól van-e és hazatér-e épségben a háborúból. A barát nem sokat válaszolt, de néhány napon belül a családok pozitív híreket, leveleket kaptak fiaiktól. Megint csak a csodák sorát szaporítja, hogy égési sérülések múltak el pusztán attól, hogy Pio atyához fordultak levélben vagy személyesen a könyörgők és kérték hozzátartozóik meggyógyítását. Legtöbbször Pio atya imába foglalta a szenvedők nevét és az Úrhoz, Jézushoz és Szűz Máriához fordult segítségért. Úgy tűnik, imái meghallgatásra találtak.

5 Olyan esetről is tudni, hogy a mandulafákat hernyók támadták meg és teljesen tönkretették, minekután Pio atyához fordultak a károsult gazdák, hogy csináljon valamit. Pio atya ekkor megáldotta a fákat, a hernyók másnapra eltűntek és nemsokára minden idők legbőségesebb termését hozták a mandulafák. Pio atya akárcsak Assisi Szent Ferenc diskurzusba kezdett az állatokkal is. Többször megfigyelték például, hogy madarakkal beszélgetett. Rendkívüli csodák Pio atya és Magyarország Pio atya egyszer állítólag a következőt jegyezte meg kishazánkkal kapcsolatban: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!" Pio atya és a csodák Pio atya éltében és holtában is megannyi csodát tett. Csoda az a jelenség, amire nincs elfogadható magyarázata a tudománynak, amit nem tartunk lehetségesnek vagy valószínűnek, mégis megtörténik valaminek vagy valakinek a jóvoltából. A paranormális jelenségek javarészét és a természetfeletti erőknek, hatalmaknak, vagy Istennek tulajdonított eseményeket, jeleket általában csodáknak hívjuk. Ez lényegében nem más, mint az isteni megnyilvánulása az anyag világban. Padre Pio testéről néhány héttel a halálát megelőzően eltűntek a szent sebek. Ennek ellenére vitathatatlan érdemeiért és munkásságáért 1999-ben boldoggá, majd 2002-ben szentté avatta a Római Katolikus Egyház. Boldog napot! Száraz György Kereszt az égen novemberében hihetetlen videók és fotók jelentek meg a világhálón. Ukrajna egén megjelent egy kettős kereszt, rajta Jézussal. Legalábbis a szemtanúk és a hívők szerint a fényből összeálló és kirajzolódó alak minden bizonnyal Jézust volt hivatott megjeleníteni. Sokan megrettentek, mivel ezzel a János Jelenések Könyve végnapokat idéző jóslatait látták beteljesülni. Tényleg lehetséges, hogy ezt az égi jelet az emberiség azért kapta, hogy vegye végre észre, Isten kezében vagyunk mindannyian ateistától a kétkedőkön keresztül a legbigottabbakig, s már közeleg a világváltás? De vizsgáljuk meg alaposabban, miért éppen Jézus és miért a kettős kereszt jelent meg az égbolton! Nos, Jézus személyének megjelenésére viszonylag könnyen találunk magyarázatot. Az intuíció azt súgja, hogy amit ő egykoron megígért, nevezetesen, hogy jeleket fog küldeni, ha a végidők közelednek. Sőt, egy második eljövetelt is kilátásba helyezett anno. Ennek ellenére szép számmal akadtak hívők, akik nyíltan megkérdőjelezték az égen megjelenő kereszt Jézushoz kötődő voltát. Sokan odáig is elmentek, hogy hamis messianisztikus manipulációt véltek felfedezni a jelenség mögött, s ennek komoly sajtóvisszhangot is adtak. Talán közelebb

6 járunk az igazsághoz, ha beismerjük, nem ez lett volna a háttérhatalmak tudatos félrevezető manipulációjának az első esete. Mindazonáltal az emberiség kollektív tudattalanjában a kereszt motívuma és szimbóluma örökre összeforrt Jézus Krisztussal. Bár mindenkinek szíve joga kételkedni a csodákban, azért ha az égen egy több száz méteres fénytől ragyogó kereszt jelenik meg rajta egy kísértetiesen a felszegezett Jézusra emlékeztető fényalakkal, akkor illik hinni, ha már egyszer kereszténynek tartja valaki magát és nem kell megvárni a hivatalos egyházi álláspontot. Hiszen gondoljuk csak végig, Jézus de említhetném Szűz Máriát is még egyszer sem jelentette be a Vatikánnak, vagy kért engedélyt földi helytartójától, a pápától, arra vonatkozólag, hogy ő most szeretne a híveinek üzeneteket átadni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az egyházi hatalom smafu, hanem azt, hogy a felsőbbrendű, illetve isteni lények akkor és úgy nyilatkoztathatják ki magukat, amikor és ahogyan ők óhajtják. Attól, hogy nem ismerik el egyes egyházi körök, még nagyon is autentikus és meggyőző lehet az égre fénnyel írt kereszt. A kettős kereszttel szemben sokan azt vették fel, hogy az egyáltalán nem vezethető le Jézus Krisztus keresztfájából, mert Krisztust nem kettős kereszt, de még csak nem is kereszt alakú fához szögezték. Egyesek érve az volt, hogy csak a későbbi ábrázolásokon vette fel a kereszt a ma ismert kettős kereszt jellegét. Tudniillik, a felső keresztszárat az INRI feliratot hordozó deszkalap jelenthette szerintük. Ez azonban lényegileg nem cáfol meg, illetve nem befolyásol túl sok mindent. Lehet kettős kereszt azért, mert ott volt az említett felirat Jézus feje felett, ugyanakkor lehetett ez ősvallási jelkép is. Talán jobban járnánk el, ha nem kritizálnánk az égiek döntését, hanem inkább igyekeznénk befogadni az üzenetüket. Nyilvánvaló számomra, hogy egy kettősnek látszó kereszten függő Jézus, fényből égre írt képe nem vitákra és szópárbajokra akarja inspirálni a hívőket, hanem a békére és az elővigyázatosságra. De vannak a kettős keresztnek tipikusan és sajátosan magyar vonatkozású üzenetei is! A magyar királyi palást kettős keresztjére utalnék. A palást mindig az uralkodó gerincére simul, így válik a király egyszerre pillérré és híddá. Hová? Az isteni világokba. Tehát az isteni világokkal összekötő híddá, úttá válik a palástot viselő uralkodó. Ő a tartó oszlop, a pillér, amely összeköti a lentet a fenttel. A kettős kereszt az eget tartó istennel azonosított világfa jelképe, mely egyúttal a magyar heraldika (címertan) közel hétszáz éves eleme. Függőleges szára a Tejút, a két keresztszára a napfordulók idején mutatják a Nap pályáját. A kettős keresztet mindenképpen a királyi hatalom attribútumának (jelvényének), egyfajta dinasztikus felségjelvénynek kell tekintenünk. De nem volt ez másként a suméroknál, a párthusoknál, a koreaiaknál vagy a kínaiaknál sem. Miért? Mert a kettős kereszt, mint a Tejút jelképe, az ég és Föld közötti kapcsolatot és közvetítést szimbolizálja. Minden uralkodócsalád, amelyik legitim módon viseli ezt címerében, vagy jelképeiben, egyúttal azt deklarálja magáról, hogy az ő hatalma isteni származású, illetve Isten jóváhagyásával munkálkodik a Földön. Ily módon a nemzet vezetőinek, elitjének az isteni elvekkel és eszmékkel való azonosulását is kifejezi. Ez pedig egy erkölcsi hovatartozást és egy morális értékrendet, valamint nevelési példát is ad a nép, a nemzet, az emberek számára. A kettős kereszt tehát az összetartozást, ugyanakkor a védelmet is emblematizálja. Boldog napot! Száraz György

7 . Titkos és Legtitkosabb Társaságok Léteznek-e titkos társaságok? Minden embert izgatnak a titkok. Ki ne szeretne olyan információkat, vagy hatalmat birtokolni, amellyel más nem rendelkezik, egyedül csakis ő. A titok sokféle lehet. Előfordulhat, hogy a barátainak és a barátnőink bízzák ránk féltve őrzött titkaikat, vagy épp a családnak van egy évszázadok óta hordozott szégyenfoltja, vagy rejtélyes kincs, amely jobb volna, ha sohasem látna napvilágot. De az is megtörténhet, hogy egy csoportról hallunk, amely magát titkos társaságnak nevezi. Sok mindentől lehet egy csoportosulás titkos. Valljuk be, ma a gazdasági, a pénzügyi és a politikai élet a vallási és ezoterikus társaságok többségéhez hasonlatosan nem publikus információkra épül s akkor még finoman fogalmaztam. A tőzsde, a biztosítási rendszerek, a bankok, a pártok, a különféle ideológiai és érdekszövetségek mind-mind titkos megállapodásokon, paktumokon, lobbin és sokszor kéz kezet mos alapon szerveződnek. Ezek tükrében és ebben az értelemben, a kérdést úgy is megfogalmazhatjuk, hogy mik azok a lényeges ügyletek, kapcsolatok, elkötelezettségek, szövetségek, amelyek nem titkokon vagy titkos információkon, adatokon alapulnak? Még két egyszerű polgár jogi kapcsolata: házassága, kölcsönadási vagy bérleti szerződése, peres ügye, céges ügyletei is titkokra alapozódnak! Így leszűrhetjük, hogy a titok életünk csaknem minden területén elemi erővel jelen van, mintegy létünket alkotja és benne élünk. Ezek után nem meglepő, ha azzal a megállapítással élek, hogy az ősi időktől kezdve a középkoron át a jelenkorig léteznek olyan szerveződések, szerződések és egyebek, amelyeket nem ismerhetünk meg teljes részletességgel. Az más kérdés, hogy az emberi psziché szeret minden felelősséget másra hárítani: ki a kormányt, ki a gazdasági korrupciót, a ki a láthatatlan kezű szervezeteket, a szélsőséges, fundamentalista, vallási és politikai gyülekezeteket okolja a saját bajaiért. Nos, ha ettől eltekintünk, akkor rájöhetünk, hogy bármennyire is kételkedünk, illetve ódzkodunk tőle, attól még léteznek titkos társaságok. Ha valaki veszi a fáradságot és a szenzációhajhász sajtóinformációk mögé néz, akkor valódi ítéletet alkothat a maga számára arról, hogy a titkos társaságok elnevezés igencsak találó. Szokták volt összemosni a titkos társaságokat az összeesküvés-elméletekkel, s ezzel hitelteleníteni igyekeznek eme szervezetek súlyát és kardinális szerepét az életünkben. De vegyük észre, hogy ez a minősítés és nézőpont irreleváns (helytelen). Sokszor azért csinálnak karikatúrát a titkos társaságokból és azért próbálják lejáratni azokat, mert nem szeretnének pánikot kelteni az egyszerű lelkekben, s mert szeretnék mind jobban elterelni róluk a hatalmukról a figyelmet. Aki azonban egy kicsit is éles eszű és józan gondolkodású, könnyedén beláthatja, hogy titkos társaságok léteznek, sőt komoly hatásokat gyakorolnak életünk csaknem minden szegmensére: a divatra, a technológiai fejlődésünkre, a reklámokra, a filmekre, a politikai beállítottságunkra, az ítéletalkotásainkra s most szándékosan nem a misztikusabb életterületeket ragadtam ki, mert az félreérthető és félrevezető lenne. A titkos társaságok jellemzői Gondoltál már arra, hogy amikor valaki vasárnaponként rendszeresen elmegy a templomba, amikor orvosi, ügyvédi, miniszteri, szabadkőműves vagy valamilyen más tagsági esküt tesz, akkor azzal komolyan elkötelezi magát valamely titkos társaság felé? A legtöbb lelkes tag erre nem is gondol. De vajon miért? Gyerekesség lenne gyanakodnia az embernek a tekintetben, hogy most kinek a szekerét fogja tolni éveken, évtizedeken vagy akár egy egész életen

8 keresztül? Nem hinném. Az országok, a kamarák, a páholyok, a szövetségek, a társaságok mind célokért küzdenek, vagyis rendeltetéssel bírnak. Az újoncok, a kezdők, a gyengébbek, a hatalomból és befolyásból részesülni vágyók jellemzően a sor végéről, ha úgy tetszik, a létra legaljáról kezdik el pályafutásukat. Minden társaságot egy szellemi elit vezet. Ők a döntéshozók, a hatalom valódi letéteményesei és tényleges birtokosai. Ez a csoport egyáltalán nem biztos, hogy rejtett vagy titkos a szó klasszikus értelmében. Például lehet egy miniszter, egy közismert iparmágnás, egy híres multimilliárdos, egy nemzetközi segélyszervezet vezetője vagy akár egy világhírű celeb. Abban azonban már biztosak lehetünk, hogy az ilyen rangú személyek tudnak valamit, amit soha, de soha nem fognak megosztani a nagy nyilvánossággal, velünk. A titkos társaságok alacsonyabb fokozatain elhelyezkedők mindig hangsúlyozom, mindig részinformációkat vagy fals információkat tudnak az adott társaságot életre hívó szándékokról és célokról. Ez nem lehet másként. Egy komoly titkos társaságnak szüksége van támogatásra, tagságra, s sokszor hozzá nem értőkre, laikusokra vagy csúnyább szóval, a tömegre, illetve a tömeg erejére van szüksége tervei valóra váltásához. A titkos társaságoknak szükségük van egy jó marketingre, egy tömegek számára könnyen eladható és fogyasztható ideológiára (eszmére és értékrendre), amivel megnyerhetik maguknak az embereket. Ez lehet vallási-túlvilági-teológiai célzatú, nemzeti köntösbe bújtatott, pénzügyi-merkantil felhangú, globális-holisztikus színezetű és egy sor egyéb megfontolás. Fontosak a kirakatemberek. Ne higgyük, hogy egy magára valamit is adó titkos társaság, majd a plénum elé tárja vezetőinek személyazonosságát és valódi kilétét. Ez végzetes hiba volna, ugyanis a vezető, az agy célponttá válna. Kellenek figurák, akiket lehet imádni (kultuszemberek) és lehet köpködni, aki vitatkozik, csatározik a nagynyilvánosság előtt, miközben a háttérben a tényleges döntnökök művészien mozgatják a szálakat. Hierarchia nélkül nem működhet egyetlen titkos társaság sem: alsóbb szintek, középső fokozatok, vezetői státuszok, s a valódi elit. Jellemző, hogy minden fokozat zártkörű és csak nagyon komoly kritériumoknak eleget téve haladható meg. Sokszor nem mehet be bárki az utcáról, hogy ő aznap úgy ébredt, hogy egy bizonyos titkos társaság tagja kíván lenni. Ilyen tökfilkókra egy komoly társaságnak legfeljebb a tömegbázisában van szüksége, de nem a hierarchia magasabb fokain. Azért lássuk be, bármely eszme alapos megértéséhez és az ember benső átalakulásához szellemileg fel kell nőni, meg kell érni. További jellemzői a titkos társaságoknak az álcázás. Szükség van a tudatos félrevezetésre, a figyelem elterelésre. Manapság ezt az emberekben szunnyadó félelmek, szorongások és paranoid tévképzetek folyamatos táplálásával lehet megoldani a leghatékonyabban: keltsünk pánikot, tegyük közröhej tárgyává, bélyegezzük eretneknek és így tovább. Tipikus elem, hogy a természetfelettit is bekapcsolják a lejáratás-álcázás folyamatába. Ennek a stratégiának gyökereit megtaláljuk az eretnekség, a boszorkányüldözések és általában a totalitárius államok, a monopol érdekszövetségek és agresszíven térítő vallások történelmi epizódjaiban. Példát, hadd ne hozzak erre! Tény viszont, hogy sokszor inkább tréfálkozni szoktak az emberek arról, hogy egy-egy titkos társaság mögött nem emberi testben élő lények, hanem földönkívüli idegenek, vagy szellemi lények állnak. Ez szerintem hiba és szűklátókörűségre vall. Mert tételezzük fel, hogy a hír igaz, akkor is ki tudná ezt megcáfolni. A titkos társaságok vezetőitől aligha várhatnánk el, hogy szín valljanak. A legnagyobb diktátorokról, királyokról és uralkodókról a vallások alapítóiról és a prófétákról nem is szólva pedig kifejezetten tudjuk, hogy természetfeletti támogatottságuk volt. Mágikus erejű ereklyéket, talizmánokat, kristálykoponyákat, ősi titkos

9 feljegyzéseket, beavatott papok és varázslók pszichikai erejét felhasználva jutottak szinte egyik pillanatról a másikra országok feletti hatalmuk birtokába. Ezt aligha lehet letagadni! Az álcázás egyik legjobb módja, ha a társaság bár jogilag nem betiltható általában a nemzetek alkotmányait az ő ráhatásukra szerkesztették így meg az elmúlt háromszáz évben, mégis megbotránkoztatás eszközévé válik. A szólás-, a vallás- és a véleménynyilvánítás szabadsága de jure (jogilag) lehetővé teszi, hogy titkos társaságok legálisan működhessenek a 21. században. Az embereket a saját megbotránkozásaik, vagyis a beléjük nevelt előítéletességük és szűklátókörűségük ejtik csapdába. Például Magyarországon manapság elegendő, ha valaki kiejti a szekta, vagy a nem történelmi egyház, illetve kisegyház szavakat, bizton számíthat valamilyen negatív érzelmi visszacsatolásra a hallgatóság részéről: támadásra, elfordulásra, megbélyegzésre. Vallásfilozófiai és vallástörténeti szempontból erre csak annyit reflektálnék, hogy minden, mai nagy vallás egykoron ugyanígy, kicsiként kezdte! De ezzel már nem foglalkozik a kedves hívő vagy szkeptikus. Érdekes volna egyszer egy olyan társaságról olvasni, akik toleránsak a többi titkos, féltitkos vagy csak titkokat birtokló szerveződésekkel szemben. Egyébiránt nemsokára egy ilyen típusúról fogok szólni, nevezetesen, a Rózsakeresztesekről. Általában igaz, hogy a titkos társaságok ritkán nevezik magukat titkos társaságnak. Inkább választják a vallásfilozófiai iskola, az ezoterikus szervezet és az egyház formációkat, csakhogy a félreérthető, hírhedté vált neveik ne keltsenek megütközést az emberekben. Persze aligha lehetne átnevezni az Illuminátusok vagy a Szabadkőművesek rendszerét, ezért előbbi inkább teljesen átvedlett és új személyazonosságot kapott, míg utóbbi hagyományőrző módon állja a támadások hadát. Összefoglalva, a titkos társaságokat a fentieken kívül jellemzi: - rejtett, avatatlanok számára elérhetetlen célok megvalósítása, - egyéni (individuális) fejlődés lehetősége, - szintezett és fokozatos tanítás, azaz beavatás, - spirituális (szellemi) titkok megismerésének lehetősége, - kapcsolatfelvétel a természet/a világ rejtett irányítóival. Néhány ismertebb név a legtitkosabbnak tartott titkos társaságok közül: Szabadkőművesek, Illuminátusok, Arany Hajnal Rend, Templomos Lovagok, Assassinok, Ku-Klux-Klan, Bilderbergiek, Külügyek Tanácsa, Maffia, Opus Dei, Koponya és Csontok Rendje, Trilaterális Bizottság, Triádok, Sion Rendje, Majestic-12 Boldog napot! Száraz György A Rózsakeresztesek története A Rózsakereszteseket a világ egyik legtitkosabb és legveszélyesebb titkos társaságaként tartják számon. A fáma szerint a XVI. században néhány humanista, alkimista és kabbalakutató alapította. Céljuk ennyi idő távlatából homályosnak tűnhet, mégis eredetileg egy felvilágosodott, misztikus, őseredeti keresztény iskola felállítása volt. A Rózsakeresztes szervezet létéről sokáig nem tudott a világ, holott olyan hírességeket, szabadgondolkodókat tudhatott soraiban, mint a híres Sir Isaac Newton.

10 A Rózsakeresztesek Társaságát egy 1614-ben megjelenő kézirat tette hírhedtté, melyet a német lutheránus teológus, Johann Valentin Andreae jelentetett meg ( ). Az első kézirat a Fama Fraternitas volt, amely a rózsakereszteseket, mint felvilágosult emberek láthatatlan iskolája határozta meg, s egyúttal lefektette a Társaság célkitűzéseit. A Fama Fraternitas egy Christian Rosencreutz (Rózsakeresztes Krisztián) nevű szegény lovagról szól, aki Németországban született 1358-ban (más források szerint 1378-ban). Alkimista tudását az arab világban szerezte, majd visszatért hazájába, s hét társával együtt megalapította a Szentlélek háza nevű páholyát, a Rózsakereszt Testvériséget. Kidolgoztak egy titkos nyelvezetet és összefoglalták az alkímia alaptudását. Céljuk saját bevallásuk szerint az volt, hogy mindent megismerjenek, de mindent titokban tartsanak. Az alábbiakban felsorolom életük 6 alapszabályát: 1. Magasabb rendű tudásukat nem bocsátják áruba, a szegényeket ingyen gyógyítják. 2. Nem hordanak különleges ruházatot, öltözékük a lakóhelyük általános szokásainak megfelelő. 3. Minden évben egyszer találkoznak a Szentlélek házában, hogy egymást kölcsönösen tájékoztassák, segítsék. 4. Minden tag számára keresnek egy-egy jómódú támogatót. 5. Hovatartozásuk jeleként az R.C. kezdőbetűket használják. 6. A társaság létezését 100 évig titokban tartják ben jelent meg a Confessio Fraternitatis, és 1616-ban Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz 1459 (Rózsakeresztes Krisztián Alkímiai Menyegzője 1459). A Confessio azt taglalja röviden, hogy a gyógyításban és a tudományokban jártas emberek titkos szövetsége üdvözítő hatást hoz a világra. Egyértelműen elítéli a pápaságot és a sarlatánokat is, mert szerintük ők hiteltelenítették el az alkímiát, az asztrológiát és a többi okkult tudományt. A Kémiai Menyegző egy fiatal rózsakeresztes szellemi utazásáról szól, amely zarándoklat próbatételei egy alkimista allegóriának feleltethető meg. A rózsakeresztesek gondolatai módfelett újként hatottak a korbeli Európára és belesimultak a korszellemben. Rosencreutz titkos kriptáját csak 120 évvel a halála után fedezték fel. Sírjában arra vonatkozó iránymutatásokat találtak, hogy a társaság tanításait az egész világban terjesszék el, nehogy valamelyik keresztény rend kizárólagossá tegye a maga számára. A Mester minden ember előtt megnyitotta a rend kapuit, de óva intette a leendő tagokat az önző szándékú és indíttatású magatartástól. A rózsakereszteseket a tűz filozófusaiként is emlegették, mert azt vallották, hogy: Az igaz Láng egyetlen, és tökéletes visszatükröződése földön és égen. Élet és halál, minden anyag kezdete és vége. A tűz az isteni anyag. Ezt a gondolatiságot az ókori Egyiptomból, egy III. Thotmesz fáraó (Kr.e ) korában működő titkos, ezoterikus iskolától származtatják, de ugyanez a gondolat érhető tetten Thalész és Püthagorasz tanításaiban is. A ma fellelhető források szerint kezdetben mindössze 36 tagot számlált a Rózsakeresztesek Társasága. De a történelem folyamán olyan nagy neveket is összekapcsoltak a rózsakeresztesekkel, mint például Leonardo da Vinci, Dante, Descartes, Pascal, Leibnitz, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson és Claude Debussy. Jelképük a rózsa, az ember alkímiai átalakulásának szent szimbóluma, míg a kereszt egyszerre jelképezi a fizikai világot és megváltást. A két szimbólum ötvözése az anyagi világon túlmutató, a fizikai mivoltot meghaladó szellemi (spirituális) tudatosságot fejezi ki. Alkimista szempontból a kereszt függőleges része az aktív férfi princípium, míg vízszintes része a passzív női princípium jelképe. Numerológiai szempontból a négyességet és az ötösséget

11 fejezi ki a kereszt. A rózsa a szellemi megvilágosodást, az isteni világosságot és a szeretet. Ugyanakkor a Sub Rosa elnevezés a titoktartás szimbóluma volt. Az anekdota szerint a Sub Rosa feliratot az étkező asztalon vagy a fölött helyezték el, hogy a kissé ittas személyek között elhangzottak maradjanak a rózsa alatt, vagyis titokban. A rózsakeresztesek spirituális értékrendjét fémjelzi, hogy mindenki saját individuumának, s nem a rendnek tartozott elszámolással. A Rózsakeresztes Rend mindig kerülte a feltűnést, a titkolózást, valamint önmaga misztifikálását. Esetenkénti titkolózásuk oka az eretnekségtől való félelem lehetett. A XVII. században terjedt el róluk az a nézet, hogy megtalálták az élet meghosszabbításának titkát, vagyis az örök lángot, más szóval az örökkön égő lámpást. Ehhez hasonlóan az a hír járta róluk, hogy mint kiváló alkimisták, a különböző fémekből képesek aranyat előállítani. A rózsakeresztesek története a XVIII. század derekától homályossá válik, és már nem lehet egyértelműen nyomon követni az útjukat. Boldog napot! Száraz György Rózsakeresztes Szellemtudomány Az első rózsakeresztesek Christian Rosencreutz köré gyülekeztek. Ők a misztériumokban megkapták az érzékfelettire vonatkozó tudást és bölcsességet. Az első rózsakeresztesek tudták, hogy az ősidők bölcsességével kell megismertetni az emberek tömegét. Vagyis az ezoterikus tudás egy részét nyilvánosságra kell hozni. Előre látták, hogy minél jobban fog növekedni, fejlődni az emberek ítélő ereje, annál kevésbé hisznek majd a tanítóknak. Látták az emberi lélek individuális hajlamainak szárba szökkenését. A rózsakeresztesek fő feladta nem volt más, mint a modern szellemhez és lélekhez illeszteni az ősidők bölcsességét. A rózsakereszteseknek egy olyan új kor számára kellett előkészíteni az ősi idők tudományát, mely korszaknak matematikusan kellett gondolkodnia. A bölcsességnek és a misztikának a tudománnyal és a matematikával való házasítása eredményezte egyébként a rózsakeresztesek sokszor félreérthető, alkimista magyarázatait. A szellemtudomány, a szellemi bölcsesség az emberi szellem belső összefüggéseibe hatol be és tudja mi feleltethető meg az ember fizikumában a szelleminek. Jó példa erre a mai orvostudomány, mely már nem emlékszik arra, hogy hajdanán a valódi rózsakeresztességből nőtt ki. A rózsakeresztes szellemtudomány végcélja az ember önmegismerése és az ember belehelyezése a reális világba. Az atlantisziak még teljesen otthonosan mozogtak a szellemvilágban. Az atlantiszi kultúrát követő korszakokban Krisztus földi megjelenéséig egy folyamatos alászállást figyelhetünk meg az ember tudati fejlődésében. Ez a devolúció (visszafejlődés) az anyaghoz kötött értelmi erő megjelenésének köszönhető. Ilyen például a mai ember számára a fizikai kényelem igénye és a hétvégi shoppingolás. A szellemi kultúra szintje teljesen lesüllyedt, a vallás és a tudomány egymással szembefordult és a szellemi kifinomultság szinte teljesen eltűnt, kiveszett az emberből. A misztériumok, melyek a lélek benső átélését szolgálták, melyben a kozmikus történések nyilvánultak meg, kiüresedtek. Az emberi lélekből elveszett a tudatosság, így az emberi értelem már nem érzékelte a szellemvilágot. Éppen ezért magának a szellemtudománynak korunkban az a feladata, hogy a tudományokat, a művészeteket és a

12 vallásokat, vagyis a kultúra három ágazatát újra egyesítse, békét teremtsen közöttük, hogy egymást kölcsönösen áthatva spirituális életet teremtsen a 21. századi ember számára. Az emberi szellemet a fizikai anyag lebilincseli és akadályozza az átlényegülésben. Azt az utat, amelynek során az emberi szellem letépi magáról az anyagba ragadtság, vagyis a földhözkötöttség bilincseit, beavatásnak vagy iniciációnak nevezzük. A beavatásnak 3 fajtáját különböztethetjük meg. Mindhárom út alkalmas az emberi tudat spiritualizálására, viszont minden egyéniséghez csak egy áll a legközelebb a három út közül. Az egyik beavatási út a bölcsesség útja, ennek a keleti iskolázás felel meg. Az európai emberek többsége számára ez nagyon nehezen járható út. A második az érzés útja, amely a keresztény beavatást jelenti (ez az odaadásról és a jámborságról szól). A harmadik beavatási út a rózsakeresztes iskolázás: a gondolkodás és az akarás útja. Minden beavatásnál a fejlődő lélek igényeinek és lehetőségeinek megfelelően határozzák meg a szinteket. A régebbi korok beavatásainak során a Neofita (tanítvány) három és fél napon keresztül egy sírban pihent, mint egy halott. Ezt a folyamatot felügyelték, majd a felébredést követően a tanuló elmondhatta magáról, hogy szó szerint a szellemvilág tanúja volt. A keresztény és a rózsakeresztes beavatás ugyanúgy a szellemvilág benyomásait juttatja az ember asztrális étertestébe, mint a régebbi beavatások, de a három és fél napos tetszhalott állapot nélkül. Ezt hívják szellemi megvilágosodásnak. A beavatás vagy iskolázás során az ember asztrálteste (az emberi aura azon része, ahol a spirituális érzékszerveink javát tároljuk) fokozatosan megtanul észlelni. Ezt meditációval, koncentrációval és más önfejlesztő gyakorlatokkal éri el. Ehhez speciális képzetekre van szükség, amelyek aktiválják az emberi asztráltest érzékszerveit. Ilyen például a rózsakeresztes szellemtudományokban a rózsakereszt. A fekete kereszt hét vörös rózsával adja a meditáció tárgyát. A gyakorlat során a belső erő összpontosításával és türelemmel a beavatott valamit átél: az absztrakt képzetek élő, kézzel fogható eredményeket szülnek. Rudolf Steiner szerint Zarathusztra és a Názáreti Jézus a rózsakeresztesek három mesterének egyike. Ők birtokolták Krisztus Jézus Én-jének egy másolatát. Ez minden olyan lélekre vár, aki képes küzdve felemelkedni a szellemi bölcsesség és a szeretet magasságaiba, aki ezáltal Krisztus-hordozóvá, igazi Christophorus-szá válhat. Az ilyen típusú lelkek lesznek Krisztus éterikus újraeljövetelének előkészítői. A mai rózsakeresztes irányzatok képviselőinek faladata az öntudatára ébredt ember segítségével megvalósítani a kozmikus fejlődés újabb ciklusát. A mai rózsakeresztes ember számára Rudolf Steiner antropozófiája jelenti a filozófiai tudást, mely benne megvalósító erővé válik. A rózsakeresztes impulzus a cselekvés impulzusa, mely a fejlődő lélek érzésvilágában találkozik az akarat indítékával. A megtisztított akarattal és a cselekvő vággyal felvértezett emberi szellem a lélekkel egyesülve képes minden ellenerővel szemben a földi világban történő fejlődésre. Amit Christian Rosencreutz a középkorban még csak éber tudata lefokozásával tudott felismerni, azt Rudolf Steiner már teljesen éber tudatállapotában élte meg. A mai embernek ez az útja: szellemi iskolázás révén tudatosan átlépni a szellemi világok küszöbeit. Boldog napot! Száraz György

13 Mária-jelenések A jelenések természetrajza Jelenés alatt olyan természetfeletti okokra visszavezethető jelenségeket értünk, amikor egy szent vagy egy isteni személy vagy entitás például egy angyal az emberek számára megnyilatkozik, megmutatja magát. Ez történhet testi valóban, de egyéb módokon is. Utóbbi jelenségekre jellemző, hogy vizuális (látható) effektusok mellett hangban és illatban is megnyilatkozik az adott lény. Kimondottan Mária-jelenéseknek az olyan típusú víziókat nevezzük, amikor Szűz Mária személyesen jelenik meg. Érdekességképpen megjegyzem, hogy nem minden esetben hithű katolikusoknak jelent meg Szűz Mária. További furcsaság, hogy sokszor nem csupán egyetlen személy előtt mutatkozik meg, hanem kollektív (csoportos) élményben részesíti a hívőket. Sokszor kommunikál is egy némely emberrel és üzeneteket ad át a világ sorsára vonatkozóan. Természetesen az Egyház nem minden jelenést ismer el autentikusnak, azaz hitelesnek. A hivatalos álláspont szerint háromféle jelenésfajtát különböztetnek meg a magánkinyilatkozásokra nézve: 1. Teljes bizonyossággal megállapítható a jelenés természetfölötti eredete (constat de supernaturalitate); 2. Nem bizonyos, illetve nem alátámasztható a jelenés természetfölötti eredete (non constat de supernaturalitate); 3. Megállapítható, hogy a jelenés nem vezethető vissza természetfölötti eredetre (constat de non supernaturalitate). Tehát az Egyház óvatos e tekintetben és utólagosan csak ritkán képes igazolni egy-egy jelenés hitelességét. Általánosságban igaz viszont, hogy a hívőket roppant módon képesek megérinteni a Mária-jelenések. Olyannyira így van ez, hogy akár a világ másik feléről is hajlandók a hívők elzarándokolni a Mária-jelenések egykori színhelyeire és akár napokon át imádkoznak és fohászkodnak a Szűz Máriához. Az ilyen helyek válnak aztán búcsújáróhellyé, illetve Mária-kegyhellyé, ahol rendszerint csodás gyógyulások és más természetes úton nem magyarázható események, vagyis csodák történnek. Mindezek fényében a teljesség igénye nélkül lássunk néhány híres Mária-jelenést! Mária-jelenések világszerte Az újkori Mária-jelenéseket december 9-től számítjuk. A Szeplőtelen Fogantatásnak a XVI. században ez volt a hivatalos egyházi ünnepe. Meglehetősen elszórtan találjuk a nagyvilágban a Mária-jelenések helyszíneit. Ennek okai között kereshetünk történelmi szimptómákat és spirituális indítékokat is. Történelmi aspektusból felfigyelhetünk arra, hogy mindig a legnagyobb szükségben és nélkülözésben jelenik meg Szűz Mária. Gondoljunk csak az újkori kereszténység legnagyobb szakadására, a protestantizmus megjelenésére, vagy a nagy földrajzi felfedezések nyomán fellépő embertelen hittérítésekre, a harmincéves háborúra, a kereszténység elvilágiasodására, a szekularizációra, a XIX. századi szabadságharcokra, függetlenségi harcokra, majd a XX. századi

14 világháborúk rémtetteire, népirtásaira és kegyetlenkedéseire. A hitében megrendült ember számára az isteni értékrendhez való visszatérés esélyét jelentik a Mária-jelenések legyenek azok a hat kontinens bármelyikén. Az egyetemesség ideája is megfogalmazódik ilyenkor az emberben, hiszen bőrszíntől, nyelvtől, vallási, azon belül felekezeti hovatartozástól függetlenül részesíti temérdek természetfeletti csodában a Szent Anya az emberiség minden egyes tagját. Spirituális okok között gyanakodhatunk arra, hogy az embereknek szükségük van bizonyosságokra, más szóval olyan tudásra, amelyre a hitüket felépíthetik. Nem talmi káprázatokra, nem önmegtévesztő látomásokra és önigazolásokra, hanem valódi természetfeletti jelenségekre, csodákra. Legfőképpen akkor, amikor az emberré lett lélek már teljes mértékben eltávolodott a szellemvilágtól, a transzcendenciától és a Teremtőtől. A Mária-jelenések publikusak, tömegesek és eléggé látványosak ahhoz, hogy az egyes embert meggyőzze arról, hogy az isteni világ jelen van az életében, még ha ezt olykor-olykor nem is érzi olyan nyilvánvalóan. Az isteni gondviselés akkor is működik, ha emberéletek milliárdjai érnek véget a méltóság hiányában. Hitet, bizodalmat és erőt, valamint SZERETETET ad Mária, az Istenanya, a Nagyboldogasszony, minden jelenésével és feltűnésével akár egyedi, személyes, akár közös jelenésben részesíti a matériába (anyagba) alászállt lelkeket. Mária-jelenések világszerte: Guadalupe (Mexikó) Máriapócs (Magyarország) Máriapócs (Magyarország) La Salette (Franciaország) Lourdes (Franciaország) Pontmain (Franciaország) Dietrichswalde Knock Mhuire (Írország) Máriapócs (Magyarország) Fatima (Portugália) Beauring (Belgium) Banneux (Belgium) Tre Fontane (Olaszország) Budapest (Magyarország) Turzovka (Szlovákia) Garabandal (Spanyolország) San Damiano (Olaszország) Szeretetláng (Magyarország) Kairó-Zeitun (Egyiptom) Akita (Japán) Torinoi lepel (Olaszország) Soufanieh-Damaszkusz Nadzsu (Dél-Korea) között Szőkefalva a Szűzanya 23 jelenése Mexikó Guadalupe A legenda szerint Juan Diego, egy közrangú megkeresztelt indián december 9-én találkozott a Szűzzel a Tepeyac dombon. Szűz Mária állítólag azt kérte tőle Nahuatl nyelven, hogy azon a helyen építsenek apátságot. A helyi püspök, Juan de Zumárraga, nem hitt rögtön az indiánnak, hanem valamiféle csodás égi jelet kért, mely a történetét igazolhatná. Ekkor

15 Szűz Mária közölte Juan Diegóval, hogy gyűjtsön virágot a dombról. Mivel tél volt, s virágok aligha nyílhattak, igencsak elképedt a püspök, amikor meglátta Diegónál a szedett rózsákat. E csoda tetézendő, amikor a rózsák kihullottak az indián kendőjéből, a ruhán visszamaradt Szűz Mária lenyomata. Innen nyert hitelességet a Guadalupei Szűz jelenése. Voltak történészek és a klerikusok is, akik kétségbe vonták a Guadalupei Miasszonyunk legendáját. Ők úgy nyilatkoztak, hogy az nem volt realitás, sokkal inkább egy szimbólum, ami az indiánok megtérítésére szolgált. Szűz Mária csakhamar Mexikó nemzeti szimbólumává vált. Elsőként Miguel Sánchez, az első spanyol nyelvű jelenéstörténet szerzője azonosítja a Guadalupei Madonnát a Jelenések könyvében szereplő apokalipszis asszonyával. De a Guadalupei Szűz nemzeti jelképpé válását mutatja például az a történelmi tény, hogy 1810-ben Miguel Hidalgo y Costilla a mexikóiakat a következő mondatokkal hívta harcba a függetlenségi háborújuk idején: Le a gaz kormánnyal! Éljen a Guadalupei Szűz!". A Szűz kultuszát mutatja, hogy a Nobel-díjas mexikói író, Octavio Paz 1974-ben így írt: "A mexikói emberek, több mint két évszázadnyi tapasztalat után, csakis a Guadalupei Szűzben és a Nemzeti Lottóban hisznek." Carlos Fuentes regényíró egyszer ezt mondta: " előfordulhat, hogy valaki egyszer csak már nem tartja magát kereszténynek, de nem tartanak valakit igazán mexikóinak, hacsak nem hisz a Guadalupei Szűzben." Évente 20 millióan keresik fel a Guadalupei Szűz szentélyét Franciaország Lourdes Bernadette Soubirous tizennégy éves parasztlány február 11-én két társával indult el tűzifát gyűjteni a Pireneusok lábánál fekvő Lourdes környékén. Ekkor élte át az első látomását. Amikor társai visszanéztek csak a térdeplő kislányt látták, de magát a jelenést nem. Ellenben Bernadette előtt egy lefátyolozott fiatal női alak tűnt fel. Ezt az alkalmat még tizennyolc követte. A kérdésre, hogy kicsoda vagy, a következő választ kapta: Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás! Bár eleinte kevesen hittek neki, az ezután következő csodák szemernyi kétséget nem hagytak a Mária-jelenések hitelessége felől. Ahol Bernadette megkarcolta a földet, ott csodás, tiszta vizű forrás fakadt fel. Az egyik ilyen forrás vízében mártotta meg egy helybéli földműves paralízisben szenvedő fiát, aki csodák-csodájára meggyógyult és járni kezdett. Szemtanúk beszámoltak arról, hogy Benadette kezét nem égette meg a gyertya lángja. A Tarbes püspöke kijelentette, hogy a hívők nyugodtan hihetnek a jelenség hitelességben, mivel az igazság valamennyi jelét magán viseli a történet. A forrás mellett gyógyító fürdőt emeltek, s csakhamar rokkantak tömegei lepték el a helyet. A tudósok kielemezték a víz összetételét, de semmi szokatlant nem találtak a vegyelemzés során ben dr. D.J. West tanulmányában tizenegy esetet tárgyal, de szerinte nem állítható 100%-os bizonyossággal, hogy a víz gyógyító ereje mulasztotta el a betegségeket. Bármi is legyen az igazság, a mai napig ezrével tódulnak az emberek Lourdes-ba gyógyulást remélve a forrás vizétől Portugália Fatima

16 A tízéves Lucia dos Santosnak és két unokatestvérének május 13-án jelent meg egy gyönyörű hölgyalak az egyik közeli fa felett. Mindez Cova da Iriában, a közép-portugáliai Fatima falu közelében történt. A fénylény elmondta nekik, hogy minden hónap 13. napján ugyanezen a helyen találkozhatnak vele, ha akarnak. Összesen hat fatimai csodát tartanak nyílván. Mindközül a legnagyobb a hatodik csoda volt. Ez a napcsoda néven elhíresült esemény október 13-ára esett. Az egyik legnagyobb fatimai csoda akkor történt, amikor a nagyjából hetvenezres összesereglett embercsoport látta, amidőn a Nap ezüstté változott, majd kis körpályákat kezd leírni az égen és spirális pályán megközelíti a Földet, mintha a Földre akarna zuhanni. Ez a jelenség közel nyolc percet vett igénybe, majd a Nap visszahelyezkedett az őt megillető helyére az égen. A tömeg pánikkal válaszolta meg a csodát. De hát valljuk be, nehéz magyarázatot adni egy ilyen tüneményre. Ennek a jelenésnek az előzménye volt, hogy a megjelenő hölgy közölte, hogy ő a Rózsafüzér Királynője, s állítsanak kápolnát ezen a helyen az ő tiszteletére óta évente 5 millióan keresik fel Cova da Iriaban ezt a szent helyet április 28-án kezdték építeni a Jelenési Kápolnát. Hosszas pereskedést követően végül október 13-án nyilvánították hivatalosan elfogadottnak a jelenéseket és engedélyezték a Szűzanya tiszteletét Fatimában. Az egyik fatimai üzenet értelmében a portugál püspökök május 13-án ajánlották fel Portugáliát Szűz Máriának, majd október 31-én XII. Piusz pápa magát a világot ajánlotta fel Szűz Máriának. Több pápa is felkereste a Mária-jelenések helyét. Így többek között VI. Pál pápa, I. János Pál pápa és II. János Pál pápa is. Utóbbi hálából, amiért sikertelenül végződött az előző évben ellene elkövetett merénylet. II. János Pál pápa volt az, aki május 12-én az egész emberiséget Mária oltalmába ajánlotta Spanyolország Garabandal 1961.június 18-án egy 12 éves spanyol kislány, Conchita három társával mise után egy fényes csillogású női alakot vett észre az út szélén. A fényalaknak rózsaszín szárnyai voltak és kék öltözéket viselt és nagyjából kilenc évesnek tűnt. Másnap a gyerekek visszatértek a jelenés színhelyére, ahol az alak újra megjelent nekik. A templomban azután a gyerekek transzba estek. Július 1-jén közölte velük egy angyal, hogy másnap Szűz Mária fog megjelenni nekik. Így is történt. Másnap Szűz Mária jelent meg a gyermekeknek két angyal kíséretében. Illetve Szűz Mária mellett Conchita Isten szemét vélte felfedezni. Ezt követően a lányok több csodára is képesek voltak. Például akármekkora tömeg is vette körül őket, kommunikálni tudtak egymással. Július 18-án Conchita váratlanul térdre esett, majd egy ostya jelent meg a levegőben, ami kisvártatva a lány nyelvére helyeződött. Ez utóbbi tüneményt filmre is vették és a mi napi keresik rá a magyarázatot a tudósok. A katolikus egyház nem adta a nevét a jelenés-sorozathoz. Ami azt illeti, a közel kétezer látomás közül az egyikben Szűz Mária arra hívta fel Conchita figyelmét, hogy sok rangos egyházi vezető: püspökök és kardinálisok bűnöket követnek el, s teljesen eltévelyedtek Egyiptom, Kairó - Zeitun A Közel-Keleten Kairóban, egészen pontosan Zeitunban között történtek Máriajelenések. A kopt katolikus templom kupolája felett az éjszakai és a hajnali órákban égi

17 fényben jelent meg Szűz Mária. Meghökkentő, hogy nem egy-két, hanem több millió ember lehetett szemtanúja a csodás jelenének. A muzulmán lakosságon kívül a nemzetközi sajtó képviselői, a diplomaták, a tudósok és a szkeptikusok hada volt jelen e természetfeletti eseménynél. Óriási visszhangot váltott ki világszerte a mennyei tünemény, mivelhogy a muszlim világban történt az eset, s nem valamely messze földről híres katolikus világbéli országban. Ennek tudható be többek között az is, hogy az akkori Szovjetunió azon nyomban hazarendelte a nagykövetét Kairóból. E jelenés-sorozat hónapokig tartott! Szinte döbbenetet keltett mindenkiben. Mohamed óta talán nem volt ilyen hatalmas bizonyosság a természetfelettire a muszlim világban. Ezzel új lendületet nyert a Szent Korán Mária-kultusza is. A Korán, a mohamedánok szent könyve egy teljes fejezetet, szúrát szentel Máriának, a Nagy Próféta édesanyjának. Mária testesíti meg a feltétel nélkül szeretet. Imígyen a jelenség valódisága mélyreható és megkérdőjelezhetetlen volt a hívő világ számára. A mariológia, vagyis a Mária életét és jelenéseit kutató tudományág külön fejezetét képezi a Zeituni jelenés. Már csak annál is inkább, minthogy nem szűkíti be, hanem éppen ellenkezőleg, kitárja, ökumenikussá teszi az Istenanya hatalmát és dicsőségét. A Szűzanya, Mária április 2-án este félkilenckor jelent meg Kairó elővárosában, Zeitunban. Minden náció: kopt-keresztényektől kezdve, mohamedánokon és zsidók át az abszolút laikus hívőkig saját szemükkel csodálhatták meg a Zeituni kápolna fölött tündöklő jelenést a Fényességes Szent Szűz ünnepén. A jelenés-sorozat április 2-tól, a kopt-katolikusok húsvétjától júliusáig tartott. A Szent Szűz fehér ruhába öltözött alakja volt ekkor látható. A televízió, valamint a hivatásosos fotósok és a zarándokok fényképezőgépei számára egyaránt érzékelhető és megörökíthető volt a fényjelenség. Sokszor több mint félórán át egyértelműen látható volt Szűz Mária fényalakja. Megjegyzem, éppen ebben a kerületben ma is nagy tisztelet övez egy fát, amelynek az árnyékában majd kétezer évvel ezelőtt megpihent a szent család a legenda szerint. A Zeituni Mária-jelenés a következőből állt: egy fényben ragyogó fehérbe öltözött apácaalak méltóságteljesen sétál, s lágy mozdulattal mozog a kupolán. A kereszt előtt meghajol, majd megáldja az odasereglett tömeget. Ez a jelenés többnyire két órán át tartott. A rendszerességgel kapcsolatban annyit, hogy minden vasárnap valamivel napfelkelte előtt megjelent a Szűzanya, valamint a kopt-keresztény naptár szerinti 32 Mária-ünnepen is kivétel nélkül minden alkalommal volt Mária-jelenés. A Szent Szűz feje körül dicsfény ragyogott. A fizikusok semmilyen értelmes magyarázatot nem tudtak kreálni a jelenségre. VI. Kyrillos, Alexandria görögkeleti pátriárkája hivatalos állásfoglalásában ismerte el az egymást érő Mária-jelenéseket. Kijelentette: Ne feledjék, hogy Egyiptom is szent föld, ahol Szűz Mária, Szent József és a kis Jézus évekig éltek menekülésük idején. A Szent Család jelenléte szentelte meg a jelenéssel Egyiptom földjét. Hasonlóan nyilatkozott a Mária-jelenések valódiságáról Dr. Ibrahim Said, az egyiptomi evangélikus egyház feje és Őszentsége VI. Cirill, Alexandria és Szent Márk székének pátriárkája, továbbá Istaphanos bíboros, a katolikus koptok pátriárkájának és Dr. Airut, a görög katolikus egyház főpapja is. A muzulmán egyiptomi kormány moszlim bizottsága a rengeteg helyszínelés nyomán deklarálta:

18 Megcáfolhatatlan ténynek kell tekinteni, hogy Szűz Mária ismételten megjelent a zeituni templomon ragyogó fehér fény-testben, mindenki szeme láttára. A Mária-jelenés résztvevői a templommal szemben álló térről nézték hosszú percekig a mohamedán és keresztény tömeget megáldó Máriát. A kairói-zeituni jelenés valódi összekötő kapocs a kereszténység és a mohamedán világ között. Ha a vallás szó latin változatára a religióra gondolunk, akkor szó szerint fordíthatjuk: összekapcsolni, áthidalni, összekötni. Valóban hitelesek, emberek közöttiek és felettiek voltak a 16 hónapon át tartó Mária-jelenések. Ez idő alatt megszámlálhatatlan csodás gyógyulás és megtérés történt Zeitunban ezt váltották ki a Mária-jelenések a zarándokokból Bosznia-Hercegovina Medjugorje Szűz Mária a beszámolók szerint június 24. óta jelenik meg Medjugore-ben és üzenetekben hívja fel a világ közvéleményét a béke, a hit és a bűnbánat fontosságára. Minden hónap 25. napján egy üzenet indul innen, mely az egész világot bejárja. Évenként körülbelül egy millióan keresik fel a boszniai Mária-jelenések eme színhelyét. Érdekes, hogy Medjugorje-ben nem csak "Boldogasszonyként" tisztelik Szűz Máriát, hanem ő viseli a Béke királynője kitüntető címet is. A Római Katolikus Egyház hivatalos álláspontja szerint a jelenések nem valódiak. Egy erre vonatkozó kongregációi idézet: Az eddigi vizsgálatok tükrében lehetetlen állítani, hogy természetfeletti jelenségekről lenne szó Joseph Ratzinger (a jelenlegi XVI. Benedek pápa) úgy nyilatkozott, hogy a neki tulajdonított, Medjugore hitelességével kapcsolatos igenlő állásfoglalások puszta kitalációk. A Vatikán a mai napig nem fogadja el természetfeletti jelenségeknek a boszniai Mária-jelenéseket és heves viták dúlnak az Egyház berkein belül e tárgykörben. Ennek dacára röviddel 1981 után Medjugorje nemzetközi hírű zarándokhellyé vált. Igaz, a jugoszláv állam eleinte mindent megtett ennek megakadályozására: a zarándokok adományait például a rendőrség lefoglalta és a jelenések hegyéhez (Crnica-hegy) vezető utat átmenetileg elzárta a látogatók elől. Boldog napot! Száraz György

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét

Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Használd tudatosan a Vonzás Törvényét Szerző: Koródi Sándor 2010. Hogyan teremtheted meg életedben valóban azokat a tapasztalatokat, amikre igazán a szíved mélyén vágysz? Ebből a könyvből és a hozzá tartozó

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Vegetarianizmus és spiritualitás

Vegetarianizmus és spiritualitás Sant Rajinder Singh Ji Maharaj Vegetarianizmus és spiritualitás Amikor a vegetáriánus táplálkozásra gondolunk, azt gyakran a fizikai testünk egészségével hozzuk összefüggésbe. Manapság sok orvos ajánlja

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk.

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. 2014. Július 13. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/28. szám Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 A Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. A mai vasárnap olvasmányai

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM

AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM AZ ELME RÉTEGEI DIAGRAM "Vágyad éppúgy helyreállítja az igazságot, ahogy az igazság elvesztése is egy vágyadnak volt köszönhető. A csodák tanítása, Törzsszöveg, 20. VIII. 1.2. A. Amikor arra gondolok:

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS.

A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. A tévedés lehetőségének fenntartása mellett mondom a következőket: A TERV CSODÁS, TÖKÉLETES A MEGVALÓSULÓ KIÁRADÁS. Lesz belőle emberi test, melyet betölt az ember szellem. A szellem már kész tervvel érkezik

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában

MANDALA. A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában MANDALA A transzcendencia megjelenése a művészetben és a formák világában Dr. Antalfai Márta Kapu 2. Konferencia 2008. október 26. Chartres, katedrális Kréta szigetéről Reims-i katedrális Perui mandala

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered

Tartalomjegyzék Bevezető Gyógyító erőim felfedezése Üdvözöllek a valóság rejtvényében! Minden szenvedés az önvaló megtagadásából ered Tartalomjegyzék Bevezető 11 Birtokolni vagy létezni? 11 Válj eggyé az elképzeléseiddel! 11 A gyakorlat mindent megmagyaráz 12 Gyakorlat: A párhuzamos éned 16 A tapasztalat fontosabb, mint az elméleti tudás

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben