Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak"

Átírás

1 Nagykapornak Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Nyugat-Dunántúl

2 Miniszteri köszöntő A os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű volt. Egyrészt az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a hazai termelőknek szembesülniük kellett a kiélezett piaci verseny minden előnyével és hátrányával, másrészt meg kellett ismerkedniük egy új típusú támogatási rendszerrel, amely a SAPARD előcsatlakozási program gyakorlatát és tapasztalatait, valamint a hazai agrártámogatási rendszer elemeit ötvözte. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) elsősorban a mezőgazdasághoz, az élelmiszer-feldolgozáshoz és a vidéki térségek mezőgazdaságához kapcsolódó fejlesztésekre irányult, és lehetőséget adott több mint 105 Mrd Ft felhasználására. Az AVOP meghatározó szerepet töltött be a mezőgazdasági termelés feltételeinek egyenlőtlenségéből adódó területi különbségek kiigazításában, csökkentésében, a vidék szociális problémáinak megoldásában, az ökológiai, a természeti értékek fenntartásában, megőrzésében, a környezet védelmében. Mindez három fő fejlesztési területen (prioritásban) valósult meg: a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban, az élelmiszer-feldolgozás modernizálása és a vidéki térségek fejlesztése. Külön meg kell említeni a LEADER+ Programot, amely egy olyan helyi kezdeményezésű, területi alapú, integrált vidékfejlesztési program, amelynek keretében helyi vidékfejlesztési tervek alapján, helyi pályáztatás formájában, a helyi közösség döntésével próbálják megoldani térségük problémáit. Mindez új kihívásokat és feladatokat is hozott a magyar vidéki lakosság számára, hiszen saját kezükbe adta az ott élőknek mind a kezdeményezés, mind a vidékfejlesztési projektek lebonyolításának lehetőségét. Az AVOP által biztosított pénzügyi keret a három év alatt teljes egészében lekötésre került. Ez igazolja, hogy a magyar agrárium szereplői megismerték az EU támogatási rendszerét, és készen állnak a következő programozási időszakban, között, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA), valamint az Európai Halászati Alapból (EHA), a mezőgazdaság- és vidékfejlesztésre elkülönített összesen 1310,5 Mrd Ft (1300 Mrd Ft EMVA + 10,5 Mrd Ft EHA) támogatási összeget a lehető leghatékonyabban felhasználni. Meggyőződésem, hogy élve a lehetőségekkel, Magyarország meghatározó szerephez jut az Európai Unióban, ugyanakkor fenntarthatóvá válik, és gazdaságilag megerősödik a vidéki térség. Gráf József Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 2

3 Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program eredményei és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program g j Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program eredményei Magyarországon a évi programozási időszakban a Nemzeti Fej - lesztési Tervben megfogalmazott célokhoz kapcsolódóan öt operatív program került megvalósításra, amelyek közül az egyik az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP). Az AVOP egyik fő célja volt a mezőgazdasági, halászati és élelmiszer-feldolgozó ágazatokban tevékenykedő gazdasági szereplők versenyképességének javítása, amelynek együtt kell járnia a termékek minőségének és az élelmiszer-biztonság javulásával, ugyanakkor elengedhetetlen a környezetvédelmi, állathigiéniai és - elhelyezési normák teljes körű betartása is. A vidékfejlesztés középpontjában a hátrányos helyzetű térségek lemaradásának csökkentésére nyújtott segítség állt az infrastruktúra fejlesztése, a vidéki népesség foglalkoztatási lehetőségeinek javítása érdekében a vállalkozások számára alternatív jövedelemszerzési lehe tőségek biztosítása, valamint élő, vonzó és egészséges környezet megteremtése révén. A program három fő fejlesztési területen (prioritásban) valósult meg: az első a versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban, a második az élelmiszer-feldolgozás modernizálása, a harmadik pedig a vidéki térségek fej - lesztése, amelyeken belül kilenc intézkedés (jogcím) keretében lehetett pályázatokat benyújtani május 3-tól. Az AVOP keretében megvalósult intézkedések A mezőgazdasági beruházások támogatása Az intézkedés megvalósulása a kitűzött célokhoz mérten jól teljesült, a pályázati kiírások beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az intézkedés céljai közül a hatékonyság növelésének, a termelési költségek csökkentésének, a technológiai színvonal fokozásának és a termelési szerkezet korszerűsítésének megvalósítását elsősorban az épületek, építmények, gépek, műszaki berendezések fejlesztésére, korszerűsítésére irányuló pályázatok nagy száma segítette. Az intézkedés keretében összesen 3796 db pályázatot nyújtottak be, 67,2 Mrd forint kötelezettségvállalásból 63,7 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 55,5 Mrd Ft kifizetése megtörtént. A halászati ágazat strukturális támogatása Az intézkedés a többi AVOP-pályázathoz viszonyítva viszonylag szűk pályázói kört érintett, ennek ellenére eredményesnek tekinthető, a rendelkezésre álló forrás lekötésre került. Az intézkedés kedvezményezettjei közül a mikrovállalkozások nyújtották be a legtöbb pályázatot. Az intézkedés keretében összesen 76 db pályázatot nyújtottak be, 1,6 Mrd forint kötelezettségvállalásból 1,4 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 890,1 M Ft kifizetése megtörtént. Fiatal gazdálkodók induló támogatása A benyújtott pályázatok mennyisége alapján az intézkedés megfelelően népsze - rű volt, köszönhető ez a támogatás ismertségének, valamint a lehetséges magas támogatásintenzitásnak. Az intézkedés keretében összesen 681 db pályázatot nyújtottak be, 2 Mrd forint kötelezettségvállalásból 1,9 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 1,8 Mrd Ft kifizetése megtörtént. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása Az intézkedés keretében összesen 62 db pályázatot nyújtottak be, 1,3 Mrd forint kötelezettségvállalásból 1,3 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 720,1 M Ft kifizetése megtörtént. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése Az AVOP ezen intézkedése rendkívül népszerű volt a pályázók körében, ennek következtében a források kimerülése miatt december 7-i hatállyal felfüggesztésre került. Az intézkedés az élelmiszer-feldolgozás korszerűsítésének és fejlesztésének támogatására vonatkozott, amelyre értelemszerűen az alapanyag-termelésben élen járó észak- és dél-alföldi régióban mutatkozott a legnagyobb igény, de jelentős számú pályázat érkezett a szintén jó termelési adottságokkal rendelkező Dél-Dunántúlról is, valamint főként a tájjellegű termékek feldolgozása miatt Észak-Magyarország megyéiből is. Az intézkedés keretében összesen 361 db pályázatot nyújtottak be, 16,3 Mrd forint kötelezettségvállalásból 15,4 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 12,1 Mrd Ft kifizetése megtörtént. A vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése A év folyamán az intézkedés összes jogcíme forráshiány miatt felfüggesztésre került. Az intézkedés négy alintézkedése közül a legerőteljesebb érdeklődés az idegenforgalmi tevékenységek fejlesztése iránt nyilvánult meg. Az intézkedés keretében összesen 1096 db pályázatot nyújtottak be, 3,3 Mrd forint kötelezettségvállalásból 2,8 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 1,5 Mrd Ft kifizetése megtörtént. Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése A benyújtott igények alintézkedéseken belüli belső arányai a mezőgazdasági és erdészeti célokat szolgáló utak fejlesztését támogató alintézkedés irányába tolódtak el. A év folyamán az intézkedés minden jogcíme forráshiány miatt felfüggesztésre került. Az intézkedés keretében összesen 617 db pályázatot nyújtottak be, 13,5 Mrd forint kötelezettségvállalásból 12,9 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből november 26-ig 11,2 Mrd Ft kifizetése megtörtént. Falufejlesztés és -megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme, megőrzése Az AVOP ezen intézkedése rendkívül népszerű volt a pályázók körében, ezért a nagy számban beérkezett pályázatra és azok jelentős forrásigényére való tekintettel október 1-jei hatállyal felfüggesztésre került. Az intézkedés jellegénél fogva mind a beérkezett, mind pedig a támogatott pályázatok darabszámában és támogatási igényében egyaránt az önkormányzatok aránya a legjelentősebb. A közösségi terek új funkcióval történő ellátására számos alapítvány és egyesület pályázott. Az intézkedés keretében összesen 466 db pályázatot nyújtottak be, 5,8 Mrd forint kötelezettségvállalásból 5,6 Mrd Ft szerződéssel lekötött, amelyből 5,1 Mrd Ft kifizetése megtörtént. Nyugat-dunántúli régió A Nyugat-dunántúli régió a beérkezett pályázatok számát tekintve a hét régió közül az ötödik helyet foglalja el. Nyugat-Dunántúl gazdálkodói összesen 20 milliárd forint támogatást igényeltek, amelyből 14 milliárd forint támogatást nyert el a régió. Az 1406 darab beérkezett pályázat közül 1028 darab részesült támogatásba. Ebből az összegből több mint 11 milliárd forint már a kedvezményezettekhez került. A támogatási igény több mint fele az első prioritáshoz kapcsolódóan érkezett be. A legnagyobb arányú el - utasítás a harmadik prioritásban volt tapasztalható. millió Ft A Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak támogatási igénye Beérkezett Elutasított Támogatott Kifizetés pályázatok 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás A hét régió közül a Nyugat-Dunántúli régióban volt a legkevesebb az elutasított projektek száma és aránya. Ennek megfelelően ebben a régióban a legmagasabb a szerződéssel lekötött támogatások aránya az igényelt támogatásokhoz képest, azaz majdnem 70 százalék, ami a hét régió átlagát 10 százalékkal haladta meg. Kifizetések tekintetében is ez a régió teljesített a legjobban 5 százalékkal meg haladva a régiók átlagát

4 A LEADER+ Program megvalósulása Magyarországon A LEADER+ támogatási program az Európai Unió által kezdeményezett programok, az ún. közösségi kezdeményezések közé tartozik, amely Magyarországon az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretén belül, a harmadik prioritás (A vidéki térségek fejlesztése) egyik intézkedéseként került meghirdetésre. A LEADER a vidékfejlesztés új modellje, az Európai Unió legsikeresebb vidékfejlesztési programja. Neve a francia elnevezés kezdő betűiből származik: Liaison Entre Actions pour le Development de ł'economie Rurale. Magyarul: Közösségi Kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. A LEADER+ program olyan sajátosságokat mutat, amelyek más AVOP intézkedésekre nem jellemzőek. Ezek közül a legfontosabb az alulról jövő kezdeményezés, valamint a helyi, vidéki közösségek összefogása és együttműködése az egész pályázati folyamat során. További eltérés, hogy az AVOP többi intézkedése projekt finanszírozású, a LEADER+ viszont program finanszírozású, vagyis egy program több projektet ölel fel. A helyi közösségek összefogva, ún. akciócsoportot alkotva elkészítik a helyi vidékfejlesztési tervüket, amelynek megvalósítására a nyertes térségek legfeljebb millió forint összegű támogatáshoz jutottak. Az akciócsoportokban képviseltetik magukat az adott települések önkormányzatai, civil szervezetei és a vállalkozói szféra is. A program legfontosabb célja, hogy a helyi szereplők, illetve a vidéki térségek között olyan együttműködés alakuljon ki, amely segíti az elmaradott régiók fejlődését és felzárkóztatását. Továbbá a vidéki élet- és munkalehetőségek javítása, új jövedelemszerzési lehetőségek teremtése, gazdasági tevékenységek diverzifikációja, helyi termékek fejlesztése, valamint más tagállamok vidéki térségeivel való együttműködés kialakításának elősegítése. A program menete: a készségek elsajátításával kezdődött, amikor a helyi szereplők megismerkedtek a Leader+ programmal. Ezután következett a két fordulós akciócsoport kiválasztás, ekkor a potenciális akciócsoportok megírták és benyújtották a Helyi Vidékfejlesztési Tervüket. Az első fordulóban egy rövidebb vázlatot, majd a második fordulóba jutottak ez alapján részletesen kidolgozták terveiket. Az Irányító Hatóság vezetője 70 akciócsoportot részesített támogatásban. A támogatott akciócsoportok megoszlása régiónként a következőképpen alakul: Nyugat-Dunántúl 10, Közép-Dunántúl 10, Dél-Dunántúl 10, Közép-Magyarország 4, Észak-Magyarország 12, Észak-Alföld 12, Dél-Alföld 12 darab. Az akciócsoportok Vidékfejlesztési Tervük alapján intézkedéseiket jogcímekbe foglalva helyi pályáztatást végeztek, a beadott projektötletekből lettek kiválasztva azon pályázók, akik megvalósíthatják projektjüket, ezáltal a Helyi Vidékfejlesztési Terv is megvalósul. A 70 akciócsoport összesen 960 települést ölel fel, vagyis az ország településeinek 31%-át. Ezeken a településeken összesen fő lakik, azaz az ország lakosságának 16%-a. A nyertes akciócsoportok átlagos lakosságszáma fő, országos átlagban egy akciócsoporthoz 13,7 település tartozik (Az egyes régiók között azonban jelentős eltérések tapasztalhatóak). A 70 nyertes akciócsoporthoz összesen 3609 db helyi pályázat érkezett, amelyből közel 2700 db került kötelezettségvállalási listára. Ezután megkezdődött a helyi projektek megvalósítása. Az akciócsoportokért Magyarországi LEADER Központ A Magyarországi LEADER Központ 2006 májusában jött létre azzal a céllal, hogy összefogja, koordinálja, szakmai segítséggel lássa el a támogatott LEADER+ akciócsoportokat. A Központot a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően egy, a közigazgatástól független civil szervezet a Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület működteti a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felügyeletével. A Központ feladata, hogy népszerűsítse a LEADER+ Programot, az akciócsoportok fejlesztési terveit és elért eredményeit, eljuttassa az érintettekhez a LEADER+ Programmal és egyéb vidékfejlesztési forrásokkal, lehetőségekkel kapcsolatos információkat. Annak érdekében, hogy segítse a hazai akciócsoportok nemzetközi partnerkeresését és közös projektek kialakítását a Központ folyamatos kapcsolatot tart fönt az unió más tagállamaiban működő LEADER Központokkal, valamint a brüsszeli székhelyű LEADER Contact Pointtal. A tevékenység eredményeként eddig 20 nemzetközi együttműködés látott napvilágot. A Központ vidékfejlesztési szakértői telefonon, illetve elektronikus levelezés útján ügyfélszolgálati tevékenységet látnak el, melynek során megválaszolják a LEADER+ Programmal kapcsolatos kérdéseket, segítséget nyújtanak az információhoz jutásban. A Magyarországi LEADER Központ által indított legsikeresebb kezdeményezések LEADER Magyar Vidéki Turizmus Napjai A Magyarországi LEADER Központ a Magyar Turizmus Zrt.-vel és a támogató Földművelésügyi és Vidékfejlesztési, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal együttműködve hirdette meg szeptember között az első LEADER Magyar Vidéki Turizmus Napjai rendezvényt. Az esemény emellett felhívta a magyar lakosság figyelmét a magyar vidék szépségére és különlegességére, a vidék turisztikai kínálatára, a vidéki látványosságokra és pihenési lehetőségekre. Megmutatta, hogy a kikapcsolódáshoz belföldön is nagyszerű lehetőségek találhatók, és jó reklámlehetőséget biztosított a résztvevők által kínált szolgáltatásoknak, valamint magának az AVOP LEADER+ Programnak. A rendezvényhez 52 LEADER+ akciócsoport 340 települése és 950 turisztikai szolgáltatója csatlakozott. Ezzel a kezdeményezés néhány hét alatt Magyarország legjelentősebb vidéki turisztikai összefogásává vált. A rendezvény honlapján, a oldalon további információk olvashatók. Együtt a magyar vidékért A LEADER+ Program a projektmegvalósítás szakaszához ért, a vidéki térségek fejlődését segítő közös gondolatok, tervek és projektek kialakítását folytatni kell. Ezért a Magyarországi LEADER Központ a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával meghirdette az Együtt a magyar vidékért kezdeményezést, amely két szakmai együttműködésre terjed ki: 1) Projekttervezés: célja, hogy konkrét együttműködési javaslattal rendelkező hazai, valamint magyar partnereket kereső külföldi akciócsoportok ötleteit felkarolja, népszerűsítse és a megvalósításhoz szükséges hazai és nemzetközi jó példákat és megközelítéseket bemutassa. Az érdeklődő felek számára belföldi szakmai találkozókat, szakmai utakat, helyszínbejárásokat szervezünk. A projekttervezés keretében Magyarországon eddig két jelentős területközi együttműködés indult útjára. A Tisza, mint kulturális és természeti folyosó című projekthez nyolc, míg a magyar-osztrák-bajor együttműködés keretében megvalósítandó Marhahajtási Útvonal című projekthez hat magyar akciócsoport területéről érkeztek közreműködő partnerek. 2) Tematikus csoportok: konkrét projektötletekkel nem rendelkező, de adott téma iránt érdeklődő akciócsoportok tematikus(turizmusfejlesztés, környezetvédelem és megújuló energia, civil szervezetek megerősítése, helyi termékek fejlesztése stb.) fóruma. A találkozókon túl sor kerülhet tapasztalatcserére, projektbemutatókra, helyszínbejárásokra és belföldi szakmai utakra is. Az Együtt a magyar vidékért program keretében a gesztor szervezeteken túl az akciócsoport tagokat és a témához kapcsolódó projektgazdákat is várják annak érdekében, hogy a LEADER hálózat és a kialakuló vidékfejlesztési kapcsolatrendszer előnyeiből minél többen közvetlenül részesüljenek. További információk a oldalon olvashatók. Akciócsoportok régiónként Észak-Magyarország: - Dél-Cserhát LEADER+ Akciócsoport - Dél-Mátra 11 Akciócsoport - Tarna Menti Kistérségi Területfejlesztési Társulás - Pétervásárai Kistérség Akciócsoportja - 8 Palóc + Akciócsoport - Bükki Akciócsoport - Hernád - Delta Akciócsoport - Felső-Bódva-völgy Helyi Akciócsoport - Nagy-Milic 896 Akciócsoport - Irány Tokaj-Hegyalja! LEADER+ Akciócsoport - Bodrogközi LEADER+ Akciócsoport - Tisza-tavi Programrégió Akciócsoport Észak-Alföld: - Tiszatér Kistérségi Társulás Akciócsoport - Hajdú Versenyképesség Akciócsoport - Közép-Nyírségért Akciócsoport - Szatmár Hagyományápolásáért és Felzárkóztatásáért Akciócsoport - Dél-Kelet Nyírségi Akciócsoport - Dél-Nyírségi Akciócsoport - Érmelléki Akciócsoport - Összefogás Sárrét Jövőjéért Akciócsoport - Összefogás Biharért Akciócsoport - JÁSZ-SAROKPONT Összefogás a Térség Jövőjéért Akciócsoport - Tíz Kun Település Akciócsoport - Közép-Tiszai Turizmusfejlesztési Akciócsoport Dél-Alföld: - Körös-Sárréti Akciócsoport - Körösök Völgye Akciócsoport 4

5 - Kertészek Földje Akciócsoport - Hajdúvölgy LEADER+ Helyi Akciócsoport - Maros-völgyi Akciócsoport - Déli Napfény Hagyományőrző LEADER+ Akciócsoport - Alsó-Tiszamenti PritavitCa Akciócsoport - Nyitott Bácska Akciócsoport - Élhetőbb Bácska Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport - Bácska Gyöngye LEADER Akciócsoport - Akciócsoport a Homokhátság, Bácska, Sárköz értékeinek bemutatására Helyi Akciócsoport - Felső-Kiskunsági és Dunamelléki ÖKO-TÁJ LEADER Helyi Akciócsoport Közép-Magyarország - Galga-menti Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport - Gerje-sztők Akciócsoport - HAJT-A CSAPAT Akciócsoport - Kis-Duna-menti LEADER+ Akciócsoport Közép-Dunántúli - Által-ér Völgye Akciócsoport - Etyek Környéki és Váli-víz Menti Együttműködés Akciócsoport - Cikola Nemzetek Völgye Helyi Akciócsoport - Sárvíz Akciócsoport - Dunamenti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Társulása - Bakonyalja Akciócsoport - Kemény Bakony Akciócsoport - Gerence-Marcal-Rába Térsége (GEMARA) Akciócsoport - Somló-Marcalmente Akciócsoport - Sümeg Térségi Marcal Forrásvidék Fejlődéséért Akciócsoport Nyugat-Dunántúl - Felső-és Közép Szigetközi LEADER Akciócsoport - Rábcatorok Településeinek LEADER Fejlesztési Társulása Helyi Akciócsoport - Pannontáj-Sokoró Natúrpark LEADER Akciócsoport - Írott-kő Ereje Akciócsoport - Vasi Hegyhát Helyi Akciócsoport - Őrtorony LEADER Kistérség Helyi Akciócsoport - ZalA-KAR Helyi Értéket! Akciócsoport - Észak-Zalai Tematikus Utak Helyi LEADER+ Akciócsoport - Göcsej - Közép Zala Helyi Akciócsoport - Őrség-Göcsej-Hetés Akciócsoport Dél-Dunántúl - Népmese Vidék Akciócsoport - Zselica Akciócsoport - Balatonföldvári Kistérségi Akciócsoport - Koppánvölgyi Helyi Akciócsoport - Nyugat Völgység Akciócsoport - Keleti-Mecsek Akciócsoport - Baranyai-Hegyhát Helyi Vidékfejlesztési Akciócsoport - Mecsek Hegyháti Akciócsoport - Dél-Baranyai Határmenti Települések Helyi Akciócsoport - Sárköz-Dunavölgye Akciócsoport Az akciócsoportokról és a LEADER+ Programról bővebben a www. leader.lap.hu oldalon olvashat. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program lehetőség a vidéken élőknek Széles körű szakmai-társadalmi vitát követően az Európai Unió vidékfejlesztési bizottsága szeptember 19-én fogadta el az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP), amely közötti időszakra vonatkozóan határozza meg a főbb hazai fejlesztési irányvonalakat és tartalmazza ennek feltételrendszerét. (Letölthető a minisztérium honlapjáról: Ezzel egyidejűleg soha nem látott mértékű fejlesztési forráshoz jut a magyar mezőgazdaság és a vidéki térség, főként az 5000 fő lélekszám alatti kistelepülések lakossága, a vidéki egyéni és a kisebb társas vállalkozások, községi önkormányzatok, civil és egyházi szervezetek. A nemzeti társfinanszírozással együtt több mint 5 milliárd euró fejlesztési forrás nyílt meg, amelyből 3,8 milliárd euró közösségi hozzájárulás. Számítások szerint a kedvezményezettek által hozzá tett önerővel együtt mintegy 9 milliárd euró értékű fejlesztés valósulhat meg vidéken az elkövetkező 7 év alatt. Az ÚMVP megvalósítása megkezdődött. Összesen mintegy 60 pályázati jogcímre lehet a 7 év alatt támogatási kérelmet beadni. A támogatások részletes feltételeit tartalmazó miniszteri rendeletek folyamatosan jelennek meg. A Program végrehajtása sok mindenben különbözik az elmúlt években megszokott pályáztatási rendszertől. Az ügyfél kérelmére közigazgatási eljárás keretében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH, Kifizető Ügynökség) határozatával nyílik meg a forrás felhasználás lehetősége novemberében már 3 jogcím benyújtási időszaka lezárult, (Gépbeszerzés, Állattartó telepek korszerűsítése trágyakezelés, Mezőgazdasági területek erdősítése). További jogcímekre a következő évben lesz lehetőség kérelmet benyújtani. A jóváhagyott Program tengelyek szerint rögzíti a fő célok, fejlesztési prioritások megvalósítására szánt pénzügyi kereteket. I. tengely: a mezőgazdasági és erdészeti szektor versenyképességére 2 milliárd 366 millió 378 ezer 247 euró felhasználását fogadta el a bizottság, ami az összes forrás 48 %-a. II. tengely: a környezet minőségének javítására, a termőföld hasz no sí - táshoz köthető támogatásokra, környezet fejlesztésére 1 milliárd 626 millió 706 ezer 125 euró, a források 35 %-a tervezett. III. tengely: a vidéki életminőség javítására, a vidéki gazdaság diverzifikációjára és jövedelemszerző tevékenységek ösztönzésére 690 millió 690 ezer 802 eurót fogadott el a bizottság. IV. tengely, a LEADER fejlesztések támogatására 272 millió 355 ezer 669 eurót. A III-IV. tengelyre együttesen az összes forrás 17 %- a lett elkülönítve, mely mintegy 250 milliárd forint fejlesztési támogatást jelent. Ez a támogatási összeg többszöröse az utóbbi két évben hasonló célokra fordított támogatásoknak, így új egyéni és családi, vállalkozási és települési fejlődési-fejlesztési esélyt nyit a vidéki térségek, elsősorban kisebb települések részére. Ezt az összeget ütemezetten és hatékonyan főként új vidéki munkahelyek létrehozására, a foglalkoztatottság, a szolgáltatásokkal ellátottság növelésére kell fordítani. A Program III-IV. tengelyére rendelkezésre álló források felhasználásában nagy szerep hárul a 2007-ben létrejött Helyi Vidékfejlesztési Irodák hálózatára (elérhetők a honlapon), mivel kistérségi szinten a támogatási kérelmek befogadásában az MVH-val együttműködő egyablakos ügyfélkapuként és információs pontként szolgálnak. Segítségükkel történik továbbá a helyi fejlesztési szándékokat számba vevő helyi vidékfejlesztési stratégiák (HVS) elkészítése december elejétől március végéig. Egy-egy kistérségben a stratégiát (HVS) az októberben már létrejött helyi vidékfejlesztési közösségeknek (HVK) kell kidolgozniuk és a megvalósítás felelőssége is rájuk hárul. Az elkészült stratégia alapján kaphatnak a vidéki térségek 1-2 milliárd Ft fejlesztési forrást attól függően, hogy LEADER akciócsoportként, vagy Helyi Vidékfejlesztési Közösségként valósíthatják azokat meg. Az ÚMVP által a gazdálkodóknak, a vidéki lakosságnak, vállalkozásoknak, civil és egyházi szervezetek, önkormányzatoknak felkínált új fejlődési esélyek, a Helyi Vidékfejlesztési Közösségekkel együttműködve, a településeken jobb életminőséget garantálva válhatnak valóra. Számítunk tehát továbbra is a tervezés folyamán minden aktív résztvevőre. A Halászati Operatív Program A os európai uniós tervezési időszakban önálló strukturális alapként működő Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) helyébe a közötti időszakra az Európai Halászati Alap (EHA) lépett. Az EHA szabályozásában a strukturális alapokat követi, de nem soroljuk ezen alapok közé. Elsősorban a tengeri halászattal foglalkozik, azonban egyre nagyobb szerepet kap támogatott területként az akvakultúra, és ezen belül az édesvízi halgazdálkodás is. Magyarország értelemszerűen csak ez utóbbi részterületen belül részesül támogatásban. A tervezés alapját képezi a minden tagállam esetében kidolgozandó Nemzeti Halászati Stratégiai Terv (NHST), amely a halászati ágazat minden szegmensét felölelően taglalja a tervezési időszakra vonatkozó elképzeléseket. Az EHA-ról szóló 1198/2006/EK Tanácsi Rendelet szerint az NHST alapján a minden tagállamnak meg kell alkotnia, és el kell fogadtatnia a Bizottsággal a megvalósításról szóló programot - a Halászati Operatív Programot (HOP). Magyarország a HOP keretén belül között társfinanszírozással együtt euróval (mintegy 10,3 milliárd Ft) gazdálkodhat. A Program átfogó célja, hogy a lakosság fogyasztási szerkezetében növekedjék az egészséges haltermékek szerepe, amelyek a lehető legnagyobb részben - hagyományainkra és természeti adottságainkra is támaszkodva - hazai termelésből kell, hogy származzanak. Magyarország halászati ágazatát elsősorban az édesvízi akvakultúra, a természetes vízi halászat, a halfeldolgozás és a halászati marketing jelenti. A tógazdasági haltermelés több mint 16 ezer hektár tóterülettel három fő körzetben koncentrálódik. Ezek a dél-alföldi, észak-alföldi és a dél-dunántúli haltermelő régiók. A halászati ágazat különböző lépéseinek hozzá kell járulniuk a versenyképesség javításához és gazdaságilag életképes vállalkozások kialakításához. A halászati ágazat további fejlesztésében olyan szemléletnek kell uralkodnia, amely a haltermelést, a feldolgozási technológiákat, a társadalmigazdasági szempontokat, a természetes erőforrások használatát és szabályozását integrálja, hogy a fenntartható fejlődés elérhetővé váljon. Az akvakultúra fejlesztése kedvező hatással lehet a vidékfejlesztésre is. 5

6 Nagykutas Gyümölcstermelő vállalkozás fejlesztése ALMA2000 Gyümölcstermelő Kft. Elnyert támogatás: Ft Két uniós pályázaton is elnyert támogatást a nagykutasi ALMA 2000 gyümölcstermelő kft. Több mint 19 millió forint AVOP-támogatás jutott csak a tároló üzemrész hőszigetelésére, de elkészült egy öntözőrendszer-fej lesztés is 30 milliós tá mogatással. A cég nevében is szerepel az alma. Mit termesztenek még? A gazdaság alma és cseresznye intenzív termesztésére szakosodott. A kétszáz hektár egybefüggő gyümölcsös európai mértékben is jelentős meséli Farkas Ervin, a cég ügyvezetője. A térségben meghatározó vállalkozás az ALMA 2000, hiszen nagyon sok helybelinek és környékbelinek ad megélhetést. Bár az állandó létszám nem jelentős, a szezonban, július november hónapokban, a szüret idején akár a 150 főt is eléri a dolgozók száma. Az AVOP-források elnyerésével a vállalkozás ezáltal a kistérség is fejlődhetett, hiszen a fejlesztési források nemcsak kapacitásnövekedést és technológiai korszerűsítést hoztak, hanem a munkaerő-piaci gondok csökkentéséhez is hozzájárultak. A gyümölcsválogató üzemcsarnok bővítésével, a meglévő csarnok szigetelésével, az öntözőrendszer fejlesztésével lehetősége adódott a cégnek arra, hogy megfeleljen különböző minőségbiztosítási rendszereknek, ezek meglétével a termékünk versenyképesebb lett mind a hazai, mind a külföldi piacokon. Milyen változást jelentett a támogatás, vagy kérdezhetném úgy is mi lett volna, ha nem kapnak vissza nem térítendő segítséget? A pályázat nélkül csökkent volna a termelés hatékonysága. Termőre fordult ugyanis a cseresznyeültetvény, s gondoskodni kellett a válogatásról, a tárolásról, csomagolásról. A cseresznye méreténél, jellegénél fogva más kezelést igényel mint az alma: nem olyan a szortiment, eltérő a csomagolás, illetve a ládák mérete, tehát hitelt kellett volna felvenni ahhoz, hogy a megnövekedett feladathoz alkalmazkodni tudjunk. Az üzemcsarnok átalakításán túl rendkívül fontos volt a hőszigetelés, mert a nyári melegekben csak így biztosítható, hogy a gyümölcs még akár hónapokig elálljon, és a vevő mindig ugyanazt a magas minőséget kapja. Persze ez utóbbi akkor fontos, ha addig nem viszik el a vevők, de szerencsére a nálunk termesztett minőségi gyümölcs gyorsan elkel. Ezek szerint az önök szempontjából jó a piaci helyzet? Igen. Jelenleg a piacon két véglet van: vagy az alacsony kategória vagy a különlegesen magas minőség. Cégünk megpróbálta a másodikat megcélozni: többségében olyan fajtákat ültettünk, amelyek kiváló gyümölcsöt hoznak, s erre a magas kategóriára nagy az igény. A minőségi termés eléréséhez öntözni kell, ehhez elengedhetetlenek voltak a mélyfúrású kutak és a víztározó, s a pályázati támogatás hatalmas segítséget jelentett. Szeretném hozzátenni: a pályázatkezelő szervezet rendkívül rugalmas volt, hihetetlenül gyorsan, simán ment minden, a változtatások, az ellenőrzés, az átutalások és így tovább. Nagykutas, amellett hogy a szülőfalum, a zalaegerszegi kistérség egyik jelentős települése is mondja Kónya Zsuzsanna, aki kistérségi menedzserként felelős a hozzá tartozó települések fejlődéséért. Ezért is segítem a vállalkozásokat, civil szervezeteket a pályázatok elnyerésében, így az ALMA 2000 Kft.-t is. Milyen a térségben a vállalkozási hajlam? A térségben meghatározó a mezőgazdasági vállalkozások száma, és egyre inkább úgy gondolják az emberek, hogy a versenyképes mezőgazdasági termelésből, vidéki jövedelemszerzésből meg lehet élni. Fejlesztések, pályázatok nélkül azonban nem megy, ha el akarunk valamit érni. Az általam koordinált AVOP-pályázatok közül a térségben a benyújtott 27 közül 22 nyert támogatást az AVOP különféle intézkedésein. A munka azonban nem állhat meg, a közötti időszakban elnyerhető források felhasználásához a projekt- ötletek kidolgozását már elkezdtük. 6

7 Elnyert támogatás: Ft Ivánc Virágos utcaszerkezet kialakítása Ivánc önkormányzata A Vas megyei Ivánc lakosai, élükön Gyarmati Tiborné polgármesterrel úgy gondolták: az Őrség kapujában nem fogadhatja az átutazókat és a látogatókat sáros, rossz kinézetű főutca. A virágos utcaszerkezet kialakításához kértek, s kaptak 3,3 milliós AVOP-támogatást. Konkrétan hogyan használták fel az AVOP-pályázaton nyert összeget? 2004 óta minden esztendőben száz rózsa nyílik nálunk a Millenniumi Emlékparkban, kiegészítve persze más dísznövényekkel. Asszonyaink-lányaink ültetik a virágokat a faluvédő civil egyesület irányításával. Így volt ez már korábban is; amikor a nemzetközi zsűri nálunk járt, az elnök azt mondta: Iváncon nem láttam ipari parkot, nincsenek pénzt termelő fürdőmedencék, de valamilyen oknál fogva gyönyörű a község. Erre csak azt tudtuk válaszolni: nálunk mindenkinek szívügye, hogy széppé, vonzóvá tegye a lakóhelyét. Rengeteg különféle virág nő a községi parkokban, de a házak kertjében is, ami szép emléket hagy az átutazókban. Az ivánciak egyébként is szeretik a virágokat? Olyannyira, hogy 1996 óta minden évben elindultunk a Virágos Magyarországért pályázaton. Összefogásunk eredményes volt, 2002-ben mi voltunk az ország legvirágosabb települése, s 2003ban már mi képviseltük a magyar falvakat az európai megmérettetésen: a szlovéniai Konjicében 12 induló között a harmadik helyet szereztük meg, bronzérmet kaptunk. Hányan laknak a faluban és honnan származnak a bevételeik? 712 lakosa van Iváncnak. Komoly adózó vállalkozásokkal sajnos nem rendelkezünk, ezért az önkormányzat miután adva vannak az Őrség különleges természeti adottságai a turizmus fejlesztésében látja a megoldást. Szerencsére sikerült támogatást kapnunk három éve a határokon átnyúló uniós turisztikai fejlesztési programon belül, ebből ugyancsak közös összefogással turistaházat rendeztünk be egy régi községi épületben; ezzel együtt, ugyancsak a PHARE-alapból, felújítottuk a kultúrházat is. Most az a feladat, hogy különféle rendezvényekkel idecsalogassuk a látogatókat, kulturális és folklóreseményeket szervezzünk. A tájon kívül milyen látnivalókra számíthatnak a kirándulók? Nagyon szép az 1700-as években épült most szociális otthonként szolgáló kastély. Báró Sigray Károly építtette eredetileg barokk stílusban, majd 1898-ban eklektikus stílusban átalakították. Parkjában áll Magyarország legnagyobb tulipánfája, valóságos famatuzsálem, de ugyancsak található itt több egzotikus növény. Sok külföldiek keresi fel a katolikus templomot. A helyén valamikor kis román stílusú gyülekezeti hely volt. A most látható templom magyaros szecessziós stílusban épült, székelyes elemekkel. Külseje hasonlít a Kós Károly tervezte zebegényi templomhoz: méreteiben nagyobb, de külső megjelenésében leginkább főhomlokzatát tekintve a tükörképe annak. Mindemellett nem feledkezhetünk meg a Rábáról, amely szintén vonzza a turistákat és a pecásokat. Itt nem szennyezett a folyó? Mi úgy érezzük, a Rába, a fölé hajló fűzfákkal, az itteni táj képének szerves része, ezért a magunk eszközeivel mindent megteszünk, hogy a folyó megőrizze a szépségét, valamint tisztaságát. Elárulná, hogy a legvirágosabb falu polgármesterének mi a kedvence? Az ibolyát szeretem a legjobban, engem is így hívnak. 7

8 Nagykapornak Idősotthon rendbetétele Nagykapornak önkormányzata Elnyert támogatás: Ft Nagykapornak több zalai útvonal metszéspontján fekszik, a rendszerváltozás után egy ideig mégis az a veszély fenyegette, hogy elnéptelenedik. Mostanra a helyzet stabilizálódott, a község hét település körjegyzőségének székhelye. Kövécsné Kozma Györgyi körjegyzőnek is jelentős szerepe volt abban, hogy majd 50 millió forint támogatást nyertek el az idősek otthonának rendbetételére. Az összeget önmagában nézve úgy tetszik: sok helyreállítandó volt a nagykapornaki idősek otthonán. Tudni kell, hogy az épület eredetileg a jezsuita rendházé volt, s erősen leromlott műemlékről van szó. Belül az önkormányzat saját forrásból már felújította, de tovább kellett keresni a pénzügyi lehetőségeket a külső renováláshoz. Az AVOPpályázat lehetőséget ad arra, hogy uniós forrásból támogassák az építészeti emlékek megőrzését. Volt már pályázói tapasztalatuk? Nem volt, de három pályázatot beadtunk és kettő sikeresnek bizonyult; az idősotthon mellett támogatást kaptunk egy turistaszálló felújítására is. Ez arra utal, hogy a község idegenforgalmi célpont is lehet. A középkorban Nagykapornak mezőváros volt; ma már nincs ilyen rangja és jelentősége. Most csak 926 lakosa van, igaz, mi vagyunk a központja egy mikrokörzetnek: itt van egy ötközséges körjegyzőség székhelye, az orvosi rendelő, az általános iskola és az óvoda hét település gyermekeit látja el. Ami a nevezetességeket illeti, az idősek otthona mellett áll egy nagyon szép barokk templom; a kettő valamikor összetartozott. Az egyház nem igényelte vissza egykori tulajdonát? 1950-ig a katolikus egyháznak itt nagy ingatlana volt. Az egyházi ingatlanok rendezése során olyan megállapodás született, hogy az állam pénzzel kártalanítja a jezsuita rendet, s az lemond az ingatlanról, de azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat idősek otthonát hoz létre az épületben. Kik kerülhetnek be az otthonba? A létesítmény kicsi, 28 hely van benne. Ezért először a nagykapornakiakat látja el és a hozzá tartozó négy települést, de szabad hely esetén elvben távolabbról is beköltözhetnek idős emberek. Mennyire öregedett el a falu? Szerencsére nem nagyon. Mert igaz, hogy nincs sok munkalehetőség, de jó a közlekedés. A 76-os út átszeli a települést, Zalaegerszeg 14, Hévíz 20, Keszthely pedig 25 kilométerre esik, tehát sok az ingázó, s nem mennek el a fiatalok. 8

9 Elnyert támogatás: Ft Alsóújlak Sertéstelep fejlesztése Szemes Péter Az alsóújlaki sertéstelep technológiai korszerűsítését sikerült megvalósítani a nyertes pályázat segítségével. A projekt több elemet is tartalmazott a takarmánynövelő rendszertől kezdve az etető és a betonvájú felújításáig. Erről kérdeztük a pályázat megvalósítóját, Szemes Pétert. Egy pályázatíró cég segítségével indultunk a pályázaton. Az adminisztratív részét ők végezték, mi a megvalósítással foglalkoztunk. A felújítás a következő elemeket tartalmazta: egy malachűtő hídmérleg, takarmánynövelő rendszer vásárlása, az etető és a betonvájú felújítása, valamint egy belső út létesítése a sertéstelepen belül. A pályázat felelőse elmondta, hogy a jövőben is szeretnének indulni ilyen jellegű kiíráson. Ha ismét lesz pályázat januártól, szeretnénk azon is részt venni, mert szükségünk van egy új trágyatárolóra. A mangalicatelepéről híres Alsóújlak a 8-as főút mentén, Vasvártól 5 kilométerre található. Az út keresztülhalad a községen, ezzel két részre osztja. Jelenlegi nevét 1875-ben vette fel től Vasvár része volt, de 1993-tól ismét önálló településsé vált. Alsóújlak 632 fő lakosú kisközség. Nyugat-Dunántúlon, Vas megye délkeleti részén, nyugat kelet felé húzódó kemenesaljai dombvonulat közepe táján, a Rába folyó jobb partján, Vasvár város szomszédságában fekszik. Dombok és völgyek váltják itt egymást gyönyörű kilátással, útjait 70 éves hársfasorok szegélyezik. Elnyert támogatás: Ft Bak A szőkevölgyi patak mederrendezése Principális és Felső-Zala menti Vízi Társulat A Bak szó nemcsak csillagjegyet jelent a magyar nyelvben, hanem egy falu neve is. A község Zala megyében, a zalaegerszegi kistérségben található. Egyike a négy magyar településnek, amelynek nevét kráter viseli a Marson (1988 óta). A település fejlődése töretlen: az utóbbi években egyre több turista fordul meg itt. Több nevezetessége is van Baknak: a Makovecz Imre által tervezett Faluház, a római katolikus templom és többek között az a Szőkevölgyi patak, amelyet sikerült rendezni a pályázat segítségével. A pályázat lebonyolítója, Szemes József elmondta, hogy az interneten találtak rá a minisztériumi tájékoztatóra. Magát a pályázatot egy pályázatíró cégre bíztuk, de az egész projekt megvalósítása, és a műszaki része hozzám tartozott. A Kaposvölgyi Társulattól sok segítséget kaptam a pályázat előtt és a lebonyolítás során is. Ez a patak 550 km hosszú, ebből a Bakra eső, öt és fél kilométeres szakaszt sikerült rendbe hozni. Rendeztük a vízfolyást, illetve különböző díszburkolatokat, növényzeteket építettünk ki a patak mellett. A műszaki átadás már megtörtént, elégedettek vagyunk tehát a pályázat megvalósításával. A pályázat felelőse hozzátette, hogy a jövőben is szeretnének pályázatot benyújtani. Szükség lenne még a köztéri vízfolyások rendezésére, és további, patak melletti fejlesztésekre. Elnyert támogatás: Ft Balatonmagyaród Mobil öntözőberendezés beszerzése Balatonmagyaród Mezőgazdasági Zrt. A balatonmagyaródi mezőgazdasági vállalkozás egy mobil öntözőberendezés beszerzésére nyert el támogatást. Balatonmagyaród a Kis-Balaton közvetlen közelében található település. A helység a megye első székhelye volt. A Zala folyó 4 kilométerre található, s a visszaállított Kis-Balatonba ma is félszigetként ékelődik be a falu, szinte a kertek alatt hullámzik a vize. A pályázat révén vásárolt új öntözőrendszerről Németh József számolt be a Balatonmagyaród Mezőgazdasági Zrt. képviseletében. Szükség volt már erre az új berendezésre, mert nem volt megfelelő, mozgatható öntözőrendszerünk. Számos növény nem termeszthető öntözés nélkül, például: a hibridkukorica, a zöldborsó, a csemegekukorica, a vetőmagborsó. Ezek termesztésében nagy segítség volt az új beruházás. Mondhatom, hogy százszázalékos bevételnövekedést sikerült elérni az új rendszerrel, mert ha nem öntözünk, egyáltalán nem lett volna termény. Az öntözési kultúra és technológia az utóbbi években sokat fejlődött Magyarországon az EU-csatlakozásnak köszönhetően. Hazánkban a csapadék vegetációs időszakon belüli egyenetlen, kiszámíthatatlan eloszlása a fent említett kultúrák esetében elengedhetetlenné teszi az öntözésre alapozott technológia kialakítását. Csak ezzel a technológiával érhető el az a mennyiségi és minőségi fejlődés, amely a versenyképes termék előállításához a hazai és nemzetközi piacon egyaránt szükséges. 9

10 Csorna Széchenyi téri piac felújítása Csorna önkormányzata Elnyert támogatás: Ft Csorna Magyarország északnyugati részén, a Győr és Sopron közötti útvonalon fekszik. A település 1971-ben nyerte el a városi rangot. Folyamatosan fejlődő város, amely az AVOP-támogatás segítségével már az új, gyönyörűen felújított Széchenyi térrel fogadhatja az idelátogatókat. A pályázat egyik felelőse, Berzlánovicné Nagy Eszter tájékoztatott a megvalósításról. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján találtunk rá a pályázatra. A támogatás segítségével teljesen új arculatot kapott a tér, lehetőségünk nyílt komfortosabbá tenni a város lakói számára. A tér egy része skateboard- pályaként működik, míg egy másik részén piac működik heti rendszerességgel. Sokkal nagyobb lett így a piac, az elárusítóhelyhez szükséges terület is bővült. Sikerült a csapadékvizet is elvezetni, így nyugodtan mondhatom, hogy sikeresen befejeztük a munkálatokat, teljesen felújítottuk a teret. Csornán a Széchenyi tér mellett számos látnivaló várja a vendégeket. A szintén felújított premontrei rendház a város központjának meghatározó épülete, de figyelmet érdemel a többször átalakított, szintén középkori eredetű templom is. A város főterén álló premontrei templom kincse a Szűz Mária-oltáron álló, sötét színe után a nép nyelvén Szerecsen Máriának nevezett kegykép. A Szent István térre néző épületegyüttes a múzeummal, a templommal, a kávéházzal valódi turisztikai központ. Écs Kézműves faipari gépek beszerzése Schreiner Fa- és Kézműipari Kft. Elnyert támogatás: Ft A Schreiner Fa- és Kézműipari Kft. két témakörben is támogatást nyert az AVOP keretén belül. A falusi turizmus fejlesztése mellett a vállalkozás a kézműves faipari gépek beszerzésére is sikeres pályázatot adott be, amelyről Schreiner Károly erről is tájékoztatott. Szükség volt új faipari gépekre és berendezésekre, ezért indultunk az AVOP pályázatán. A elnyert támogatás révén most már teljes lett a vállalkozás gépparkja. Nagy segítség volt ez nekünk. A Schreiner Fa nemcsak egyszerű faipari vállalkozás, sokkal több annál. Az 1991 óta működő cég fő profilja mellett falusi vendéglátással, oktatással és pályázatírással is foglalkozik, valamint kézműves galériát tart fenn. A vállalkozás mindennemű minőségi asztalosmunkát vállal, rendelkeznek furnérozó hőpréssel, számítógép vezérelt vákuumszárítóval, faesztergával, felületkezelő műhellyel. A táblásítást hidraulikus préssel végzik, továbbá asztalos alapgéppel és a faiparban nem mindennap használatos speciális gépekkel (pl. képkeretezőgép) is rendelkeznek. Az itt dolgozók kényelmére és egészségük megóvására automata porelszívó rendszert és klímaberendezést szereltünk be az üzembe. Écs Falusi turizmus fejlesztése Schreiner Fa- és Kézműipari Kft. Elnyert támogatás: Ft Új szálláshely létesítésére és a falusi turizmus fejlesztésére nyert el támogatást az écsi Schreiner Fa Kft. A vállalkozás vezetője számolt be a pályázatról és mutatta be a Schreiner Fa- és Kézműipari Kft-t. Schreiner Károly elmondta, hogy 1991 óta működik a vállalkozás, melyben eleinte egyedül dolgozott. Mindig is törekedett arra, hogy munkái természetes alapanyagokból, első osztályú minőségben készüljenek. Folyamatosan fejlesztem vállalkozásomat, bővítem szaktudásomat ban mestervizsgát tettem és terveztem, hogy tanulókkal foglalkozom. Fontossá vált egy új műhely kialakítása, mert az elérni kívánt célok és a minőségi munka hosszú távon csak így végezhető. A 2002-ben elkészült az új műhelyben, amely az európai uniós előírásoknak maximálisan megfelel, folytatódott az érdemi munka. A faipari tevékenységen kívül pályázatok kidolgozásával és megvalósításával is foglalkoznak. Nemzetközi és hazai pályázatokon 2000 óta indulnak. Az AVOP támogatását is így nyerték el, de nemcsak a maguk nevében pályáznak, hanem más vállalkozások, gazdálkodások pályázatait is elkészítik. A falusi turizmus fejlesztésére kapott támogatást elsősorban a vendégház fejlesztésére fordították. A vendégház légkondicionált, 9-10 fő számára kialakított, korszerű konyhával felszerelt. Rendelkeznek ingyenes internet-hozzáférési lehetőséggel és gépkocsibeállóval. 10

11 Elnyert támogatás: Ft Egervár Földpince-átalakítás Egervár önkormányzata Egervár Zala és Vas megye határán, Zala megye északi részén, a Sárvízpatak völgyében fekszik. Két egymás mellett élő település, Egervár és Dénesfa összeolvadásával keletkezett. Egyik nevezetessége a helyi földpince, amelynek felújítása az elmúlt években egyre szükségesebbé vált. Így a pályázaton elnyert támogatást a település a földpince átalakítására fordította. A projektről Németh József polgármester számolt be. A támogatásnak köszönhetően javítottunk a földpince állagán és megtöltöttük tartalommal. Ha nem jön ez a támogatás, az enyészeté lett volna ez a pince. Szerencsére most már egyre több funkcióval bír, jelenleg ifjúsági klub és présház is működik egy részében, illetve különböző rendezvényeket, falunapokat is itt tartunk. De további fejlesztéseket szeretnénk véghez vinni, igazi turisztikai gócpontot tervezünk itt kialakítani. A legfontosabb terv az, hogy a földpincében létrehozzanak egy borászati eszközöket bemutató múzeumot. Tervünk az is, hogy a bormúzeumban borversenyeket rendezzünk, illetve bemutassuk a legfontosabb borászati tevékenységeket mondja a polgármester. A falu nyugati határában húzódó Pince-domb nyugati oldalában egy kis völgyből nyílik a műemléki védettséget élvező, barokk jegyeket hordozó pince. Nagyméretű présházból, egy kis kézi pincéből és egy 44 méter hosszúságú, szeszkéményekkel ellátott pinceágból áll. Az épületet 1983-ban nyilvánították műemlék jellegűvé. Elnyert támogatás: Ft Jánossomorja Feldolgozóüzem korszerűsítése Hipp Kft. Jánossomorja jelentős ipari település és foglalkoztatási központ. A korábbi Győri Keksz- és Ostyagyár jánossomorjai üzeméből alakult az egész világon közismert, nagy múltú svájci Hipp vállalat magyarországi leányvállalata nemcsak a megye, a régió, hanem az ország gazdasági életének fontos szereplői szeptemberében kezdődött meg a termelés a Hipp Kft. jánossomorja-hanságligeti gyárában, amely során konzervtechnológiával készült bébiételek és bébiitalok előállítása folyik. A határhoz közeli kis településen, Hanságligeten létrehozott feldolgozóüzem pozitív példája a minőségi termékek előállítására törekvő, hosszú távú külföldi befektetések, hiszen helyben teremtett munka- és beszállítói lehetőségeket. Az AVOP segítségével a támogatást a termékek magasabb minőségi előállítására, gyártására fordították. Az üzemben 150-féle üveges termék, ivólé, gyümölcslé és főzelék gyártása folyik, a piacok igényeinek megfelelően a csomagolásokon hétféle nyelvi verzióval. Termékeiket, a déligyümölcsök kivételével, túlnyomórészt magyar nyersanyag felhasználásával állítják elő. Elnyert támogatás: Ft Kehidakustány Családi lovarda fejlesztése Szabó Ernőné Kehidakustány település három, valamikor önálló falucskából, Kehida, Kustány és Barátsziget községekből alakult. A falu körül meglévő források, friss patakok, a Zala folyó, az erdők és a rétek vonzzák a látogatókat. A falu idegenforgalma jelentős, de nem csak a helyi termálfürdő és a kellemes környezet miatt. Gyakran látogatják a turisták a helyi családi lovardát is, amelyet az AVOP segítségével nemrég sikerült felújítani. A részletekről a lovarda képviseletében Szabó Ernőné számolt be. Egy barátunk segítségével nyújtottuk be a pályázatot, és ennek eredményeként sikerült teljesen felújítani az istállót. Új eszközöket, berendezéseket szereztünk be, azóta az átadás és az ellenőrzés is megtörtént. Minden rendben ment a pályázat során. A családi lovarda egész évben várja az érdeklődőket. A lovaglás és az oktatás mellett terep- és túralovaglásra, hintózásra, szánkózásra és belovaglásra is lehetőség van. 11

12 Kerkafalva Temetőfelújítás Kerkafalva önkormányzata Elnyert támogatás: Ft Kerkafalva az Őrség szélén, Vas megye határán helyezkedik el. Földrajzi fekvéséből adódóan szép és idegenforgalmilag vonzó, mégis hátrányos helyzetű település, mert a megyeszékhelytől távol esik. A legközelebbi város, Lenti, 20 km-re található. A Kerkafalvára érkező vendégeket jól felszerelt turistaszálló várja. A község nevezetessége az 1913-ban épült barokk stílusú templom. A település aszfaltozott utakkal, vezetékes vízzel, villannyal és telefonhálózattal ellátott. Az AVOPnak köszönhetően a helyiek a község temetőjét újították fel. A pályázatért felelős Nemes Kálmán számolt be a megvalósításról. A pályázaton nyert összeg segítségével teljesen felújítottuk a temető kerítését, lecseréltük a kapukat, elhelyeztünk egy új hulladéktárolót, és a dísztér is új burkolatot kapott. A ravatalozót is teljes egészében felújítottuk. Sikerült teljesen megvalósítani a pályázat terveit. A temető tehát teljesen új arculatot kapott. Nyúl Templomfelújítás Római katolikus egyházközség Elnyert támogatás: Ft Nyúl Győrtől 13 km-re található, könnyen megközelíthető település. A Kis- és Káptalan-Nyúlból egyesített község nemcsak az Árpád-kori templomáról nevezetes, hanem itt húzódik Európa egyik legnagyobb, eső vájta szurdokvölgye, a Szurdik. Az AVOP támogatását a templom felújítására nyerte el a község, ennek kapcsán kérdeztük a pályázat íróját. A mindenszentek tiszteletére épült templom kapcsán él egy legenda a helyiek körében. A hagyomány szerint Mária Terézia hintója Pannonhalmára menet a roskadozó nyúli templom előtt borult fel. A királynő szerencsés megmeneküléséért jelentős összeget adományozott a templomnak, így azt sikerült felújítani. Az azóta eltelt több száz év alatt azonban sajnos újra romos állapotba került az épület, így újra szükség volt a statikai megerősítésére. Számos felújítást végeztünk, a sikeres AVOP pályázat eredményeként megerősítettük a templom külső falát, javítottuk az épület állapotát. A régi, málló vakolatot eltávolítottuk vagy kijavítottuk, és pótoltuk a hiányzó vagy sérült felületeket. Pókaszepetk Templomfelújítás Pókaszepetk önkormányzata Elnyert támogatás: Ft Pókaszepetk Zala megye északi részén, a Zala folyó partján fekvő község, körjegyzőségi székhely. Az utóbbi években a templom zsaluzata megcsúszott, az első szentély feletti boltozat megrepedt, és maga az épület is süllyedni kezdett. A község templomára már ráfért a felújítás, erről a pályázat felelőse, Senkó Zoltán számolt be. Már korábban is indultunk uniós pályázatokon, de nem tudtuk teljesen felújítani a templomot. Az AVOP segítségével meg tudtuk erősíteni statikailag az épületet, és külső-belső felújításokat is végeztünk. Alakult egy alapítvány egyházi vezetők közreműködésével, amely sikeresen pályázott a templomunk megmentésére. Az utóbbi években csak kisebb állagmegóvási munkákat tudtunk végezni, miközben arra törekedtünk, hogy forrást szerezzünk a statikailag és tetőszerkezetileg eléggé leromlott épület felújítására. Mivel az egyházközség anyagi lehetőségei igen korlátozottak voltak, 2004-ben létrehoztuk a Pókaszepetki Egyházi Létesítményekért Alapítványt. Második alkalommal jártunk sikerrel: az AVOPpályázaton a 80 milliós összköltségű beruházáshoz 60 millió forint támogatást nyertünk. 12

13 Elnyert támogatás: Ft Porpác Faluház felújítása Porpác önkormányzata Porpác község Vas megyében, a sárvári kistérségben fekszik. A települést nagy kiterjedésű erdők veszik körül. A falusi turizmus szempontjából ideális, csendes helyen található falu a század elején a jórészt kisnemesek által lakott Darázsporpác és Pórporpác egyesüléséből jött létre. Az AVOP pályázatról a projekt megvalósítója, Boros Béla számolt be. A könyvtár külső felújítását teljes egészében megcsináltuk. A faluház külső utcai térkövezését végeztük el, illetve a könyvtár és a tűzoltószertár épülete új arculatot kapott. Két részből állt a pályázat, mivel a második támogatást csak később kaptuk meg, ezért néhány hónapos szünetet tartottunk a felújítások között. Porpác Község Önkormányzata a faluház, a könyvtár és a tűzoltószertár felújítására nyert támogatást az AVOP pályázatán. A porpáci faluház külső felújítása során megújult a tetőszerkezet, illetve a nyílászárók. Az épületet újravakolták, burkolatát felújították. A faluház udvara is megszépült, új útburkolatot készítettünk, amely nemcsak esztétikusabb, hanem megkönnyíti a megközelítést is. A könyvtár és a tűzoltószertár közös épülete is új külsőt kapott, itt is a tetőszerkezetet, illetve a nyílászárókat, valamint a burkolatot állították helyre. Elnyert támogatás: Ft Pölöske Fúrt kút kivitelezése Oszlánczi Zsolt A Zala megye nyugati részén, Zalaegerszegtől délre fekvő település a mellette folyó Pölöske (ma Szévíz) patakról kapta a nevét. A helységnév szláv eredetű, elsőként Plisca alakban fordult elő a XII. században. A falu egy síkságból kiemelkedő dombon fekszik. Oszlánczi Zsolt helyi gazdálkodó egy korábban is működő gombatermesztő növényház részére nyert el támogatást. Itt egy rétegvizes fúrt kút került kialakításra, amely a növények vízellátását biztosítja. Állandóan figyeljük a pályázatokat a különböző közlönyökben és az interneten is. Így találtuk meg az AVOP pályázatát is, amelynek segítségével sikerült megépíteni a rétegvizes kutat. Ez egy korábban is működő gombatermesztő növényház vízellátását biztosítja, így most sokkal hatékonyabban tudunk gombát termeszteni. Nagy segítség volt a gazdálkodásnak ez a pályázat, és egészen biztos, hogy a jövőben is pályázunk majd. Elnyert támogatás: Ft Rezi Ökoturizmus fejlesztése Gaál József Rezi Keszthelytől és Hévíztől egyaránt 8 kilométerre, az erdővel borított Keszthelyi-hegység, valamint a szőlővel telepített dombok völgyében, a Meleg-hegy, Púpos-hegy, Kümell és Almástető által körülölelt területen fekszik. A szomszédságában található, nagy kiterjedésű erdő kiváló vadászterület, ugyanakkor kellemes kikapcsolódást nyújt a pihenésre vágyóknak, a természetkedvelőknek. Hosszabb erdei túrával (a falutól 6 km) érhető el a XIII. században épült vár maradványa. Itt van a körzet legmagasabb pontja. Az AVOP segítségével sikerült korszerű szálláshelyet kialakítani a rezi vár alatt, erről beszélt a tulajdonos, Gaál József. A támogatás segítségével egy magánszálláshelyet alakítottunk ki. Közvetlenül a vár alatt található az épület, teljesen felszerelve, minőségi körülményeket biztosítva az idelátogatóknak, kirándulóknak. Ez egy négycsillagos szálláshely, mindenkinek tudom ajánlani. A rezi vár különleges környezete a szállásnak. Az egykor erődítményként is működő látványosság 418 méter magasan áll. Nemcsak a gyönyörű kilátás csalogatja ide a látogatókat, hanem a túrákra kiválóan alkalmas hegyi ösvények is. 13

14 Szil Főtér felújítása Szil önkormányzata Elnyert támogatás: Ft Szil község a Kisalföld középső részén, szinte pontosan a Rábaköz központjában fekszik, közel egyforma távolságra a Hanság mocsárvilágától és a Rába folyótól. A számos látnivalóval rendelkező település főterét sikerült felújítani az AVOP támogatásának segítségével. Szil falu polgármestere, Lengyel Lajos mutatta be a községet és a pályázatot. Sikeresen felújítottuk a község főterét: új díszburkolatot és sétányt alakítottunk ki, facsemetéket helyeztünk el, és a parkolót is átalakítottuk. A támogatás nélkül nem tudtuk volna elvégezni ezeket a munkálatokat. Egészen biztos, hogy pályáznak majd a jövőben is, ha lesz ilyen jellegű kiírás. A falu fejlett infrastruktúrával rendelkezik. Terveink között további faluszépítő fejlesztések szerepelnek. Egyre több hagyományőrző rendezvényt tartanak itt évente, például farsang, szili búcsú, falunap, arató fesztivál, sportnap, a csecsemők és idősek napjának megünneplése. Tét Növénytermelést és kertészetet szolgáló építési beruházások Elnyert támogatás: Ft Czéhmester Árpád Tét kisváros Győr-Moson-Sopron megye déli határán, a sokorói dombok lankái és a Marcalmedence találkozásánál, a 83-as számú Győr Pápa útvonal felezőjén található. Egykori mezőváros és járási székhely, Kisfaludy Károly szülőhelye, amely 2001-től ismét városi rangot kapott. A számos látnivalóval rendelkező településen Czéhmester Árpád növénytermelést és kertészetet szolgáló építési beruházásokra nyert támogatást. Rendszeresen figyeljük a pályázatokat az interneten és az újságokban is, így találtunk rá az AVOP kiírására is. Mindent meg kell finanszírozni, szükség volt erre a támogatásra. Bár elég sok volt a papírmunka és az adminisztráció a pályázat kapcsán, azért sokat segített ez a támogatás a vállalkozásunk hatékonyabbá tételében. Sikerült új öntözőberendezéseket és kertészeti gépeket vásárolni, ennek eredményeként több terményt tudunk előállítani. Tét az elmúlt évszázadok folyamán a térség központja volt, jelenleg is betölti ezt a szerepet. Nem véletlen, hogy az önkormányzat képviselő-testülete 2001-ben sikeresen pályázott a városi cím elnyerésére. Vámosszabadi Falukép fejlesztése Vámosszabadi önkormányzata Elnyert támogatás: Ft Vámosszabadi szinte újjászületett a pályázat eredményeként: a helyiek többek között új sétautakat, díszkutat, autóbusz-megállókat alakítottak ki, a falu kivirágzott. A település két falu egyesülésével jött létre, a Vámos tag arra utal, hogy Alsóvámos évszázadokon keresztül vámszedőhely volt. A Szabadi tag az egykori Győrszabadi nevet őrzi azt a hajdani állapotot idézi, amikor a lakóknak a feudalizmus idején bizonyos kiváltságaik voltak. Az AVOP projektről Takács Ferenc polgármester számolt be. Egy vadonatúj lakótelepi részt sikerült kialakítani. Teljesen új sétautakat, buszmegállókat létesítettünk, valamint egy új kút is működik most már. Új arculatot kapott a lakótelep, amely most már kedvező körülményeket biztosít az itt lakó vagy ide költöző fiatal családoknak. Továbbra is célunk a faluépítés, az utcakép formálása. Most saját erőből végzünk egy fásítási programot, amelynek keretében facsemetéket és cserjéket ültetünk a helyi környezetvédelmi bizottság bevonásával. De várjuk a jövő évi pályázatokat is, amelyeken szintén indulni fogunk. 14

15 Elnyert támogatás: Ft Vasvár Tejház és fejőház-rekonstrukció Csörnöc menti Mezőgazdasági Zrt. Vasvár a megye legkisebb városa, de országos szinten is a legkisebbek közé tartozik, hiszen lakossága nem éri el az ötezer főt, akárcsak Csepregé és Répcelaké. A Csörnöc menti Mezőgazdasági Zrt. képviselője, Varga András tájékoztatott a sikeres pályázatról. Mi magunk írtuk meg a pályázatot, nem bíztunk meg ezzel külön pályázatíró céget. Elsősorban az volt a cél, hogy magasabb minőségi kritériumoknak feleltessük meg a gazdálkodást. Természetesen felújítottuk az épületet is, a tejház és a fejőház is teljes felújításra került. A padlózatot kicseréltük, új nyílászárókat, vákuumszivattyúkat és csempéket helyeztünk el, és a mennyezetet is megjavítottuk. Ezzel a támogatással sokkal jobb munkakörülmények mellett működhet a tejház és a fejőház. Elnyert támogatás: Ft Velem Szent Vid-kápolna felújítása Kőszegszerdahelyi római katolikus plébánia A Szent Vid-kápolna a kőszegi kistérség legfontosabb és legrégibb temploma, Velem község legnagyobb nevezetessége. A falu Magyarország nyugati határán a Kőszegi-hegység lábánál fekszik, az Írottkő Natur-park része. Az AVOP keretén belül a helyi plébánia fel tudta újítani az egyhajós barokk épületet. Velem plébánosa beszélt nekünk a pályázatról. A hegyen található Szent Vid-templomot, amelynek tornyában 13. századi kerített lőréses alapokat találtak, már a 17. század végén jelzik a források. Korábban a környék jelentős búcsújáró helye volt. Későbbi földesurai a Batthyányak voltak. Sokat segített a plébániának ez a támogatás. Szakemberekre bíztuk a pályázatírást és a megvalósítást, és sikerült teljesen véghezvinni a terveinket. Külső statikai megerősítést kapott az épület. Nagyon pozitív esemény volt ez a község életében számolt be a pályázatról a plébános úr. Elnyert támogatás: Ft Zalaistvánd Lótenyésztés beindítása Egyed László A védett lófajták közé tartozó hidegvérű tenyésztését sikerült elindítani Zalaistvándon az AVOP támogatásának segítségével. A Körmendtől délre található falu már a bronzkor óta lakott település, írott történelme egy okleveles említéssel 1279-ben kezdődött. Egyed László helyi lótenyésztő elmondta, hogy nagy segítség volt ez a támogatás a tenyésztés elindításában. A hidegvérű ló nagy testtömege és nyugodt természete miatt megfelelő igásló. Már kétéves korában fogatba tanítható. Ezt a fajtát lehet a legegyszerűbben betanítani, hiszen már néhány alkalom elég, hogy megbízhatóan dolgozzon, óriási a teherbíró képessége. A magyar hidegvérű a Magyarországon törvényileg védett lófajták közé tartozik. Sokban eltér melegvérű társaitól: erősebb a csontozata, nagyobb az izomtömege, lassú a mozgása, hűvösebb a vérmérséklete. Ezért ezt a fajtát elsősorban munkára, terhek cipelésére és kocsik vontatására használjuk, nem ügetésre. Csak ritkán tartanak kedvtelésből ilyen lovakat, bár megéri, mert nyugodt természetű állat. 15

16 A régió szerződéssel rendelkező nyertes pályázói Pályázó neve Elnyert támogatás Pályázó neve Elnyert támogatás "2M+H" Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság "Együtt Nádasdért" Faluszépítő és Fejelsztő Kulturális Egyesület "Göcsej" Természetvédelmi Alapítvány "ID-PÉ-KER" Kft "Rábcatorok" településeinek Regionális Fejlesztési Társulása "Rábcatorok" településeinek Regionális Fejlesztési Társulása "Szilvórium" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság "Verein" Bt A Söjtöri Gyermekekért Alapítvány A Söjtöri Gyermekekért Alapítvány Abbázia Country Club Idegenforgalmi Kft Abda Község Önkormányzata Abda Község Önkormányzata Abda Község Önkormányzata Abdai Önkéntes Tűzoltó Egyesület Abdai Egyházközség Abdai Polgárőr Egyesület ÁG Alapítvány Agricol Kft Agrocom 2000 Kft Agrocom 2000 Kft Agrocom 2000 Kft AGROCOOP Bt AGROCOOP Bt Agrofőnix Mezőgazdasági Termelő és Termékforgalmazó Kft Agrolaz Kft Agro-Limes Kft Agro-Line 2000 Kft Agro-Milch Kft Agropro Kft AGRO-TEAM 3000 Kft AGROZS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság AGROZS Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Agyagosszergényi Győzelem Mezőgazdasági és Vállalkozó Szövetkezet Agyagosszergényi Győzelem Mezőgazdasági és Vállalkozó Szövetkezet Alibánfa Fejlődéséért Közalapítvány Alibánfa Fejlődéséért Közalapítvány Alibánfa Község Önkormányzata Alibánfa Község Önkormányzata ALMA 2000 Gyümölcstermelő Kft ALMA 2000 Gyümölcstermelő Kft ALMA 2000 Gyümölcstermelő Kft Alma-Major Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Alsónemesapáti község Önkormányzata Alsónemesapáti község Önkormányzata Általános Művelődési Központ Általános Művelődési Központ Andina Agro Kft Andrasek József ANEST-STUDIUM Tanácsadó Korlátlan Felelősségű Társaság Antal Róbert A-Plant Kft A-Plant Kft Artner Agro Kft Asbóth Norbert Babosdöbréte Község Önkormányzata Bácsai Agrár Zrt Bácsai Agrár Zrt Baglad Község Önkormányzata Bagod Község Önkormányzata Bagod Község Önkormányzata Bagod Község Önkormányzata Bagodi Egyházközösség Bak Község Önkormányzata Baki Római Katolikus Egyházközség Bakler Attila Bakony Dió Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft Bakony Dió Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft BAKONY-MVSZ KFT Bakonyszentlászló Község Önkormányzat BAKONYSZER Ipari és Szolgáltató Kft Baktüttös Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Balatonmagyaródi Egyházközösség Balatonmagyaródi Mg Zrt Balázs Ádám Balázs István Balázs István Balázs István Balázs István Balázs István Balázs István Balázs István Balázs Istvánné Balogh Csemege Kft Balogh 2000 Kft Balogh László Balogh Rudolf Bándli Tivadar Bánfai Imre Barlahida Község Önkormányzata Bársony Zoltán Bartakovics Balázs Bázakerettye Község Önkormányzata Bécs Róbert Becsehely és Környéke Kft Becsehely Község Önkormányzat Becsvölgye Jövőjéért Egyesület Becsvölgye Jövőjéért Egyesület Becsvölgye Jövőjéért Egyesület Becsvölgye Község Önkormányzat Becsvölgye Község Önkormányzat Becsvölgye Község Önkormányzat Bella Csaba Benkő Károlyné Benkő Károlyné Benkő Károlyné Béresné Dormán Ibolya falusi vendéglátó Berkenyés László Bertha György Közalapítvány BEST TRADE COMPANY Kft BETA Agro Termelő és Szolgáltató Kft BETA Center Kft Biczó László Bilibáncs Népi Hagyományörző és Kulturális Alapítvány Bilibáncs Népi Hagyományörző és Kulturális Alapítvány Bilik és Társai Bt BIOSON Kft Birkás István Birkás István Bíró Díszkert KFt Biró József BO. 95 Kereskedelmi és Mezőgazdasági Bt Bocfölde Község Önkormányzata Bódi Lajos Bognár Károly Tibor Bognár László Bolfán Csaba Bolfán Csaba Bolfán Csaba Bóna Balázs Boncodfölde Község Önkormányzata Bonczföldi Miklós Boros Jenő Bosflór Kft Bosits András Bozsik Péter Bozsok Községi Önkormányzat Bozsok Községi Önkormányzat Bozsok Községi Önkormányzat Böcskei György Bödeháza Község Önkormányzata Bőny Községi Önkormányzat Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület Bősze Sándor Broccoli Betéti Társaság Broiler 2002 Állattenyésztő Betéti Társaság Bucsuszentlászló Község Önkormányzata Bucsuta Község Önkormányzata Bük Nagyközség Önkormányzata Bük Nagyközség Önkormányzata CANKÓ 2000 Mezőgazdasági Termelő, Keredkedelmi és Szolgáltató Kft CANKÓ 2000 Mezőgazdasági Termelő, Keredkedelmi és Szolgáltató Kft CANKÓ 2000 Mezőgazdasági Termelő, Keredkedelmi és Szolgáltató Kft CARLA Kereskedelmi és szolgáltató Kft CARLA Kereskedelmi és szolgáltató Kft Celli-Sághegyalja Mezőgazdasági és Ipari Termelő és Szolgáltató ZRT Celli-Sághegyalja Mezőgazdasági és Ipari Termelő és Szolgáltató ZRT CELODIN Zalai Alapítvány CELODIN Zalai Alapítvány Cézár-Winery Pezsgőgyártó, Borkereskedelmi és Szolgáltató Kft Cézár-Winery Pezsgőgyártó, Borkereskedelmi és Szolgáltató Kft Czirákiné Kiss Ildikó Czubor Ottó Csákánydoroszló Községi Önkormányzat Csákánydoroszlói Civil Szervezet Egyesület Csákánydoroszlói Civil Szervezet Egyesület Csalló Imre László Csatári Római Katolikus Egyházközösség Csehi Község Önkormányzat Csehimindszent Önkormányzat Cseri Agrár Kft Cséry László Csesztreg Község Önkormányzata Csesztreg Község Önkormányzata Csesztreg Község Önkormányzata Csicsai Albert Csizmadia Lászlóné Csorna Város Önkormányzat Csöde Község Önkormányzata Csöngei Evangélikus Társegyház Csörnöc menti Mezőgazdasági Szövetkezet D & D Farm Kft D & D Farm Kft Darnózseli Agrár Zrt Darnózseli Község Önkormányzata Darnózseli Község Önkormányzata Delbó Lajos Déri Kalatin Mónika Dióskál Község Önkormányzat Dobronhegy Község Önkormányzata Dóka Éva Dózsa Népe Szöv Dózsa TÉSZ Döbörhegy Községi Önkormányzat Döröske Községi Önkormányzat Döröskei Örökségóvó, Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület Döröskei Örökségóvó, Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület Döröskei Örökségóvó, Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület Dr. Drucskó Zoltán Dr. Póczik István Dr. Tomonicska Ferenc Dr. Tomonicska Ferenc Dr. Vér Zsanett Dunakiliti Agrár Mezőgazdasági Termelő és Kereskedő Zrt

17 Pályázó neve Elnyert támogatás Pályázó neve Elnyert támogatás Dunakiliti Agrár Mezőgazdasági Termelő és Kereskedő Zrt Dunakiliti Konzervüzem Kft Dunakiliti Község Önkormányzata Dunaremete Község Önkormányzata Dunaszeg Községi Önkormányzat Dunasziget Község Önkormányzata Dunasziget Község Önkormányzata Dunasziget Község Önkormányzata Écs község Önkormányzata Egervár Község Önkormányzata Egervár Község Önkormányzata Egervár Község Önkormányzata Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület Egervölgy Község Önkormányzata Egyed László Egyesült Mezőgazdasági Szövetkezet Élhetőbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület Élhetőbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület Élhetőbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület Elite-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Elite-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ELŐRE Mezőgazdasági Szövetkezet Beled Első Zalai Takarmányipari Kft Energowest Járműipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Enese Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Enese Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Enese Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Enzsöly Illés Erdeifaluért Alapítvány Erdős László Észak-Hansági Húsfeldolgozó Kft Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása Esztergályhorváti Község Önkormányzata EU Pannon Fejlesztési Iroda Alapítvány EU Pannon Fejlesztési Iroda Alapítvány Fábián Lászlóné Faluért Alapítvány Faluház Baráti Kör Faluház Baráti Kör Győrvár Falusi Vendéglátók Zala MEgyei Egyesülete Farádi Mezőgazdasági Szövetkezet Farkas Alfréd Farkas Tamás Farmer Kiss Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft Fazekas-Deák Rozália Feketeerdő Község Önkormányzata Felpécért Alapítvány Felső - Göcsej Területfejlesztési Társulás Felsőpáhok Község Önkormányzata Felsőrajk Község Önkormányzata Fentős Lajos Fényes Tibor Fenyvesalja Kft Ferencz Krisztina Ferkóczáné Szalai Zsuzsanna Fertődi Zöld Mező Mg. Szöv Finna István Fitos Jenő Floraproduct Bt Fodor Gyula Fodorné Márok Erzsébet FRÖCH Termelői és Kereskedelmi Kft FRUCHTPARK Kft Funkció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Fülöp György Fűzvölgyi Agrár RT G&G Kft Gaál András Gaál Károly Gaál Lajos Gaál Lajos Gaál Péter Gabona Farm Kft Gáborjánháza Község Önkormányzata Gál Beáta Gál Endre Gellénháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Gellénháza Község Önkormányzata Gellénháza Község Önkormányzata Gencsapáti Község Önkormányzata Gencsapáti Község Önkormányzata GEO-NATURA Mérnöki Iroda Betéti Társaság Gérce Jobbikszer Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Gérce-Mag Kft Gergich Zoltán Gersekarát Község Önkormányzat Gersekarát Község Önkormányzat Gersekarátért Baráti Kör Gersekarátért Baráti Kör Giczi Antalné Gilikter Imre Gódor Kft Gombkötő József Gombos Lajos Gombosszeg Község Önkormányzata GÓNA Szabadidőközpont és Kézilabda Egyesület Gorza Ferenc Gorza Gábor Göcsej Kistérségi Társulás Göcsej Pig Mezőgazdasági Kft Gömböcz József Göndöcs József Gősfa Község Önkormányzata Gősfa Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület Gősfa Kulturájáért, Fejlődéséért Egyesület Gráf Győző GSD Agrárprodukt Termelő és Tanácsadó Kft GSD Agrárprodukt Termelő és Tanácsadó Kft GSD Agrárprodukt Termelő és Tanácsadó Kft GSD Agrárprodukt Termelő és Tanácsadó Kft Guczogi János GY+R Farmer Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft György Zoltán Győrszemerei Olajos Növények Kft Győrvár Község Önkormányzata Győrvár Község Önkormányzata Győrzámoly Községi Önkormányzat Gyümölcskert Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt Hagyárosbörönd Község Önkormányzata Hahót Község Önkormányzat Hahóti Várdomb Kft Hajas Imre Sándor Halastó Községi Önkormányzat Halász András Halász Lívia Magdolna Halász-Farm 2000 Kft Halászi Község Önkormányzata Halászi Község Önkormányzata Halászi Zöldmező Termelő Szolgáltató Szövetkezet Hallépcső tervező, tanácsadó és szolgáltató Bt Haller Imre Halogy Községi Önkormányzat Halogyi Sportegyesület Hal-Restaurant Kft Hancz Róbert Hanczné Borsodi Hedvig Hanis Tamás Antal Hanyvári Péter Harangláb Kultúrális és Faluszépítő Egyesület Harangláb Kultúrális és Faluszépítő Egyesület Harangláb Kultúrális és Faluszépítő Egyesület Hédervári Kont Lovasegyesület HEFTER Üveggaléria Bt Hegyháthodász Községi Önkormányzat Hegyháthodász Községi Önkormányzat Hegyháthodászért Faluszépítő Kulturális Szabadidősport Egyesület Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány Hegyhát-Kemenesaljai Vízitársulat Hegyhát-Kemenesaljai Vízitársulat Hegyhátsál Községi Önkormányzat Hegyhátsál Községi Önkormányzat Hegyhátsál Községi Önkormányzat Hegykői Mezőgazdasági Részvénytársaság Hegypásztor Kör Hegypásztor Kör Héliosz Holding Kft Hidráns Mezőgazdasági és Mg-i Szolgáltató Kft Hidráns Mezőgazdasági és Mg-i Szolgáltató Kft Himod Római Katolikus Egyház HIPP Termelő és Kereskedelmi Kft Hóbor Attila Hóbor Attila Holt - Rábcáért Egyesület Abda HOMBÁR Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft HORKER Kereskedelmi és Általános Szolgáltató Kft Horvát Kisebbségi Önkormányzat Horváth András Horváth András Horváth Attila Horváth Balázs Horváth Csaba Horváth Endre Horváth Gyula Horváth Gyula Horváth Imre Horváth István Horváth István Imre Horváth Lajos Horváth László Horváth Sándor Horváth Zoltán Horváth Zsolt Horváth-Farm Kft Hottó Község Önkormányzati Képviselőtestülete Humán Esély Tanácsadó Közhasznú Tárasaság Humán Esély Tanácsadó Közhasznú Társaság Humán Európa Szövetség Humán Európa Szövetség Huszár János Ifj. Füsi Rudolf Ifj. Horváth Sándor Ifjúsági Szövetség a Kisalföldi Régióért Ifjúsági Szövetség a Kisalföldi Régióért II. Rákóczi Ferenc Kultúrális Alapítvány IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi ZRt Illés Lajos INDEFCO 2000 Kft INNO-FOOD KFT Írottkő Natúrparkért Egyesület Írottkő Natúrparkért Egyesület Írottkő Natúrparkért Egyesület Ivánc Községi Önkormányzat Ivanovics Nándorné Jánosházi Terményszárító Kft Jánosházi Terményszárító Kft

18 Pályázó neve Elnyert támogatás Pályázó neve Elnyert támogatás Joó Krisztián Miklós JUGLANS KFT Jurisich Mezőgazdasági Rt Kabala Ménes Kft Kabala Ménes Kft Kaiser Food Élelmiszeripari Kft Kajdi Imre Kalász 2002 Mezőgazdassági Termelő és Szolgáltató Kft Kálcsics László Kalló János Kám Község Önkormányzata Kám Község Önkormányzata Kám Község Önkormányzata Kanizsa Hús 2000 Húsipari és Kereskedelmi Kft Kaposvári Olajos Növények Kft Kapuvári Hús Húsipari Rt Kapuvári Vizitársulat Karakai István Karakai István Karakai Testvérek Kft Karakai Tibor Karakai Zsolt Karakai Zsolt Kardosné Kopecskó Margit Károlyi Miklós Katafa Községi Önkormányzat Kaufmann Agrár Kft Kávás Község Önkormányzata Kávás Község Önkormányzata Kávási Ifjúságért Kulturális Alapítvány Kehidakustány Község Önkormányzata Kelemen János KEMENDOLLÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Kemenesmagasi Evangélikus Egyházközség Kerkaborum Kft Kerkafalva Község Önkormányzata Kerkakutas Község Önkormányzata Kertai József Kertvárosi-Szövetkezet Kft Keszte József Kilimáni Alma Termelő, Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Kimle Község Önkéntes Tüzoltó Egyesülete Kimle Község Önkormányzata Kimle Község Önkormányzata Kimle Község Önkormányzata Kimlei Kulturális Egyesület Kimlei Rákóczi Mg Termelő és Szolgáltató Szövetkezet Kimlei Rákóczi Mg Termelő és Szolgáltató Szövetkezet Kimlei Sporthorgász Egyesület Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt Kisbajcsi Római Katolikus Egyházközség Kisbodak Község Önkormányzata Kisbodaki Baráti Kör Egyesülete Kht Kisfaludy Sándor Mezőgazdasági Szövetkezet Kisfaludy Sándor Mezőgazdasági Szövetkezet Kisfaludy Sándor Mezőgazdasági Szövetkezet Kiskertész 2003 Mezőgazdasági, Termelő és Szolgáltató Kft Kiskutasi Szent Márton Közalapítvány Kiskutasi Szent Márton Közalapítvány Kispáli Község Önkormányzata Kocsis Károly Kocsis Károly Koledits Ferencné Kondricz Tamás Konkoly Termelő és Értékesítő Betéti Társaság Koré Bt Koroncó Község Önkormányzata Koroncó Község Önkormányzata Kovács Dezső Kovács Géza Kovács Gyula Kovács Gyula Kovács Gyula Kovács Judit Kovács Miklós Kovács Miklós Kovács Péter Kozma Tamás Kozma Tamás Kozmadombja Község Önkormányzata Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Kőszegdoroszló Község Önkormányzata Kőszegszerdahelyi Római Katolikus Plébánia Kövi Pál Közép-Zalai Területfejelsztési Társulás Közép-Zalai Területfejelsztési Társulás Közép-Zalai Területfejelsztési Társulás Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Általános Iskola Községi Önkormányzat Almásháza Községi Önkormányzat Olaszfa Községi Önkormányzat Püspökmolnári Községi Önkormányzat Szengyörgyvölgy Krassné Tóth Melinda KTK Termelő-Termeltető- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft KTK Termelő-Termeltető- Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Kulcsár Gábor Külsősárd Község Önkormányzata Lábik István Lábik István Lakhegy Község Önkormányzata Lakhegy Község Önkormányzata Lakhegy Község Önkormányzata Lakhegyi Hagyományőrző Egyesület Lakner András Lenti Kistérség Többcélú Társulása Lenti Kistérség Többcélú Társulása Lenti Kistérség Többcélú Társulása Lipót Község Önkormányzata Lipót Község Önkormányzata Lorber Kft Luka Józsefné Lukács István Lukácsháza Község Önkormányzata Lukácsháza Sportegyesület 'Luter Family' Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelőségű Társaság Magyar Bencés Kongregáció Főapátsága Magyar Dagra Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft Magyar Dagra Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft Magyar Termálenergia Társaság Közhasznú Egyesület Majdán István Lajos Makay Tamás Mándli Lajos Maráz József Márfi József Máriakálnok Község Önkormányzata Máriakálnok Község Önkormányzata Máriakálnok Község Önkormányzata Máriakálnokért Alapítvány Markó Jenő György Marlovics Norbert Márokföld Község Önkormányzata Marx Tibor Mast-Gutorfölde Kft Mecsér Község Önkormányzata Megyehíd Községi Önkormányzat Megyeri Új Szövetkezet Méhes Zsolt Merkly-Belus József Antal MÉRNÖKGEO Földmérő és Szolgáltató Kft Merth Sándor Meszlényi Zsolt Meszlényi Zsolt Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt Mezőtechnika Kft Mihályi Agrár Rt Mihályi Agrár Rt Mihályka Gábor Gyula Mihályka Gyula Mihályka Tibor Mihályka Tibor Miklósfai Mezőgazdasági Részvénytársaság Mikó György Imre MIKOFAMI Kereskedelmi és Szolg. Kft Mikosszéplak önkormányzat Milejszeg Község Önkormányzata Misefa Község Önkormányzata Molnár Béla Mondo Szolgáltató és Kereskedelmi BT Mondo Szolgáltató és Kereskedelmi BT Mondo Szolgáltató és Kereskedelmi BT Murarátka Község Önkormányzata Nádasd Községi Önkormányzat Nagy Attila Antal Nagy Béla Nagy László Zsolt Nagy Ottó József Nagy Zátony Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft Nagybakónak Község Önkormányzata Nagykapornak Községi Önkormányzat Nagykapornak Községi Önkormányzat Nagykapornak Községi Önkormányzat Nagykapornak Rk. Egyházközség Nagykutas Községi Önkormányzat Nagylengyel Község Önkormányzata Nagymizdó Községi Önkormányzat Nagymizdó Községi Önkormányzat Naturfontana Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság NÉGY AGRO-ÁSZ Korlátolt Felelőségű Társaság Nemes Kálmán Nemesapáti község Önkormányzata Nemes-Farm Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátost Felelősségű Társaság Nemeskoltai Evangélikus Egyházközség Nemessándorháza Község Önkormányzati Képviselőtestülete Német Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Németh Bálint Németh és Társa Bt Németh László New Farmer Kft Nikl Balázs Nikl Balázs Norma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Norma Kft Norma Kft NOVY Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Nozsó 2001 Kft Nők Pókaszepetkért Egyesület Nők Pókaszepetkért Egyesület Nők Pókaszepetkért Egyesület Nyári Dezső Nyári Józsefné ln: Tornyos Ágnes Nyerges András Nyugat-Dunántúli Ifjúsági Szövetség Nyugati Kapu Termelő Kereskedelmi Szolgáltató Szövetkezet

19 Pályázó neve Elnyert támogatás Pályázó neve Elnyert támogatás Nyúli Római Katolikus Egyházközség Olasz István Györgyné Orbányosfa Község Önkormányzata Orbányosfa Község Önkormányzata Ország László Ország László Ország Lászlóné Oszkó község önkormányzata Óvártej Kereskedelmi Részvénytársaság ÖKO-CENTER Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért Önkormányzat Horvátzsidány Önkormányzat Kiskutas Önkormányzat Kiskutas Önkormányzati Képviselőtestület Vindornyaszőlős Őrimagyarósd Község Önkormányzata Őrségi Sütőipari Kft Őrségi Vízrendezési és TAlajvédelmi Társulat Őrségi Vízrendezési és TAlajvédelmi Társulat Őrségi Vízrendezési és TAlajvédelmi Társulat Őrségi Vízrendezési és TAlajvédelmi Társulat Őrségi Vízrendezési és TAlajvédelmi Társulat Őrtorony Közhasznú Egyesület Őrtorony Közhasznú Egyesület Összefogás a Búcsúszentlászlói Iskoláért Egyesület Összefogás a Búcsúszentlászlói Iskoláért Egyesület Öttevény Község Önkormányzata Öttevény-Börcsi Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet Paár László Ferenc Pacsa Nagyközség Önkormányzata Pacsai Mezőgazdasági Kft Pácsony Község Önkormányzata Pácsony Község Önkormányzata Pados Tibor Zoltán Pados Zoltán Pálffy Attila Pannon Baromfifeldolgozó és Értékesítő Kft Pannon Egyetem Pannonhalmi Borház Kft PANNONMILL Malomipari Részvénytársaság Park Kft Perenye Község Önkormányzata Perenye Rk. Plébánia Peresznye község önkormányzata Pethőhenye Község Önkormányzata Petőmihályfa Község Önkormányzata Pisztráng Kör Egyesület Plótár Istvánné Plótár Istvánné Plótár Istvánné Pókaszepetk Község Önkormányzata Pókaszepetk Község Önkormányzata Pókaszepetk Község Önkormányzata Pókaszepetk Római Katolikus Egyházközség Polgár Ákos Polgár Ákos Polgár Lajos Polgár Lajos Polgár Zoltán Pollreisz Péterné PONS Tanácsadó, Oktató és Szolgáltató Kft PONS Tanácsadó, Oktató és Szolgáltató Kft PONS Tanácsadó, Oktató és Szolgáltató Kft Porpác Község Önkormányzata Porpác Község Önkormányzata Postagalamb Egyesület F10 Abda Pötréte Község Önkormányzata Principális és Felső-Zalamenti Vízi Társulat Principális és Felső-Zalamenti Vízi Társulat Principális és Felső-Zalamenti Vízi Társulat Prisznyák Zsolt Pusztaederics Község Önkormányzata Pusztaederics Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Pusztaszentlászlói Evangélikus Egyházközség Püski Búzakalász Mezőgazdasági Szövetkezet Püski Község Önkormányzata Rábacsanaki Bacon Kft Rábahídvég Község Önkormányzata Rábahídvég Község Önkormányzata Rábapatona Község Önkormányzata Rábapatona Község Önkormányzata RÁBAPATONAI SPORTEGYESÜLET Rábapordányi Mezőgazdasági ZRt Rábavölgye Mezőgazdasági Szövetkezet Rácz József Raiffeisen Agrárház Kft Rajka Község Önkormányzata Rajkai Horgász Egyesület Rákosa Zoltán Raschka Zsolt Raschka Zsolt Raschka Zsolt Raschka Zsolt Raschka Zsolt Raschka Zsolt Ravazd Község Önkormányzata Ravazdi Mezőgazdasági Szolgáltató, Kereskedelmi és Földbérlő Szövetkezet Ravazdi Mezőgazdasági Szolgáltató, Kereskedelmi és Földbérlő Szövetkezet Ravazdi Mezőgazdasági Szolgáltató, Kereskedelmi és Földbérlő Szövetkezet Rédics Község Önkormányzat Rédics Község Önkormányzat Református Becsvölgye-Kustánszeg-Csonkahegyháti Társegyházközség Répcevölgye 2001 KFt Resznek Község Önkormányzata RGCM-Rumi Kft RGCM-Rumi Kft RGCM-Rumi Kft Rinya Erdő Kft Római Katalikus Egyházközösség Zalaszentgyörgy Római Katolikus Egyházközség Galambok Római Katolikus Egyházközség Olaszfa Római Katolikus Egyházközség Salomvár Római Katolikus Egyházközség Táp Római Katolikus Plébánia Hivatal Románd Községi Önkormányzat Royal-Farm Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Rozmaring Kézműves és Hagyományőrző Egyesület Rozmaring Kézműves és Hagyományőrző Egyesület Ruzsics Attila Sabján László Sabján László Sabján László Sabjanics Marina Sabjanics Szabolcs SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt Salamon Elekné Saller Molnár János Salomvár Község Önkormányzata Sándor Miklósné Sara Kft Sara Kft Sárfimizdó Községi Önkormányzat Sárhida Község Önkormányzata Sárvári Mezőgazdasági Részvénytársaság Schafer Albin Imre Schafer András Scheibelhoffer Miklós Schmiedt Henrik Schreiner Fa- és Kézműipari Kft Schreiner Fa- és Kézművesipari Kft Schreiner Károly Schweiczer Róbert Siklér József Silvanus Csoport Faiskolai Árutermelő és Forgalmazó Kft Simor Katalin Szilvia Simor Katalin Szilvia SISA BÉLA Skorus Horvátzsidányi Horvát Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület Soós Róbert Soós Szabolcs Attila Sopronnémeti Község Önkormányzata SOP-VIN Borkereskedelmi és Növénytermesztési Kft Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete Söjtöri Deák Ferenc SportegyesületS Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Staar Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Stoiber János Susovits József e.v Szabó Csaba Szabó Ernőné Szabó Károly Szabó Miklós Szabó Vendel Szabó Vendel Szalai András József Szalai László Szalay Endre Szalay József Szany Nagyközség Önkormányzata Szarvaskend Községi Önkormányzat Szegi Suli Általános Iskola és Nyitnikék Óvoda Becsvölgye Szekeres Józsefné Szélesi Zoltán Szélesi Zoltán Szélesi Zoltán Szeleste Község Önkormányzata Szeleste Község Önkormányzata Szelestei Római Katolikus Plébánia Szémann Tamás Szémann Tamás Szémann Tamás Szemenye Község Önkormányzata Szemenye Község Önkormányzata Szentpéterúr Község Önkormányzat Szép Dezső Szévíz 97 Kft Szigetközi Falusi Turizmusért Egyesület Szigetközi Mezőgazdasági Szövetkezet Szijártóháza Község Önkormányzata Szijj Dezső Szijj Dezső Szil Község Önkormányzata Szili Római Katolikus Egyházközség Szilsárkányi Jó Barátság Mezőgazdasági, Termelő, Feldolgozó, és Kereskedő Szövetkezet Szilvágy Önkormányzat Szilvágy Önkormányzat Szilvágyért Egyesület Szimecoop Kft Szimecoop Kft Szimeiszter Mihályné Szlovacsek Imre

20 Pályázó neve Elnyert támogatás Szombathelyi Erdészeti ZRT Szombathelyi Tangazdaság Zrt Szombathelyi Tangazdaság Zrt Szőnye József Szőnye József Szülőföldemért Alapítvány Szülőföldemért Alapítvány Szülőföldemért Alapítvány Takács Csaba Takács Gyula Takács Gyula Takács János Takács János Talasz Gáborné Tamás és Tamás Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Tamása Róbert Tamita Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tanakajd Községi Önkormányzat Tánczos József Táp Község Önkormányzata Táp Község Önkormányzata Táp Község Önkormányzata Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó Tatai & L. Építőipari és Szolgáltató Kft. TEBIKE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tejtermelő Előállító és Szolgáltató Kft. Tejtermelő Előállító és Szolgáltató Kft. Telekes község önkormányzata Telekes község önkormányzata Telekes község önkormányzata Teskánd Község Önkormányzat Teskánd Község Önkormányzat Teskánd Község Önkormányzata Teskándért Egyesület Teskándért Egyesület Thury György Egyéni Gazdálkodók Szövetkezete TI-ÁR KFT. Tófej Községi Önkormányzat Tolnai Imre Tóth Árpád Tóth Károly Tóth Lajos Tóth Roland Tóth Tihamér TÓTH-95 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Tótszerdahely Község Önkormányzat és Horváth Kisebbségi Képviselőtestülete Töltéstavai Mezőgazdasági Részvénytársaság TQ Qualiteam Tanácsadó, Szervező Kft. Tuboly László Tuboly László Tuboly László Türje Község Önkormányzata Tyrol Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. Tyrol Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. TYROL-2000 Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Új Kalászka Szövetkezet Új Palini-Hús Élelmiszeripari, Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. Ulrike Mezgőgazdasági és Szoltálgató Kft. Uraiújfalu Község Önkormányzata Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgali Társulás Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgali Társulás Válicka-völgye és Térsége Területfejlesztési és Idegenforgali Társulás Vámosszabadi Községi Önkormányzat Varga Géza Varga János Varga Károly Varga Tibor Varga Zoltán Varga Zoltán Varga Zoltán Városi Művelődési Központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola Vas Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ Vasasszonyfa Községi Önkormányzat Vasboldogasszony Község Önkormányzata Vashosszúfalu Római Katolikus Egyházközösség Vasi Agro-Pannónia Kft. Vasi Agro-Pannónia Kft. Vasi Star Kft. Vasi Star Kft. Vasi Star Kft g Pályázó neve Elnyert támogatás Vaspör Község Önkormányzata Vaspör Község Önkormányzata Vas-Vár Örökség Népfőiskola Vasvár Város Önkéntes tűzoltó Egyesülete Vasvár Város Önkéntes tűzoltó Egyesülete Vasvár Város Önkormányzat Vasvár Város Önkormányzat Vasvár Város Önkormányzat Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány Vasszécseny Községi Önkormányzat Végh Anikó Végh Rezső Végh Róbert Velem Községi Önkormányzat Velem Községi Önkormányzat Verdino Kft. Vidéki Nők Esélyegyenlőségéért Egyesület Vincze Lajosné Vincze László Visy Csaba Vita Kft Vizy Tibor VÖCKÖND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Vörös József Vörösné Szabó Szabin Vörösné Szabó Szabin W.R. Augsberger Gyepszőnyeg Kft. W.T.W.-AGRO Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. Weisz Miklós Wiesbauer-Dunahús Húsfeldolgozó és Értékesítő Kft. Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Zalabaksa Község Önkormányzata Zalaboldogfa Önkormányzat Zalaboldogfa Önkormányzat Zala-Cereália Malom- és Takarmányipari Gyártó, Forgalmazó Kft Zalacséb község Önkormányzata Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Zalaegerszegi Vízgazdálkodási Társulat Zalaegerszegi Vízgazdálkodási Társulat Zalaegerszegi Vízgazdálkodási Társulat Zalaegerszegi Vízgazdálkodási Társulat Zalaerdő Erdészeti Zrt. Zalaerdő Erdészeti Zrt. ZALA-GAZDA Raktározási, Beszerző és Értékesítő Mg.Szöv. Zalaháshágy község Önkormányzata Zalaháshágy község Önkormányzata Zalaháshágy Római Katolikus Egyházközség Zalai Borút Egyesület Zalai Borút Egyesület Zalai Falvakért Egyesület Zalai Falvakért Egyesület Zalai Népfőiskolai Egyesület Zalai Népfőiskolai Egyesület Zalai Népfőiskolai Egyesület Zalaistvánd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Zalaistvánd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Zalaistvánd Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ZalA-KAR térségi Innovációs Társulás Zalalövő Város Önkormányzat Zalaszentbalázsi Olajos Növények Kft. Zalaszentgrót Város Önkormányzat Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítvány Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítvány Zalaszentiván Község Önkormányzata Zalaszentiván Község Önkormányzata Zalaszentiváni Ifjúsági és Kultúrális Egyesület Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata Zalaszentmihály Község Önkormányzata Zalatárnoki Növénytermesztő és Szolgáltató Kft. Zalatárnok-Tófej Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft j A kiadványban a projektek bemutatása a megvalósulás helye (település) szerint ABC-sorrendben szerepel. Kiadja a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium AVOP Irányító Hatósága. A kiadvány az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programja keretében készült. A kiadvány végén a régióban szerződéssel rendelkező nyertes pályázók listája található. A kiadványok régiónkénti bontásban jelennek meg. A lista kizárólag tájékoztató jellegű, hivatalos információk a és a oldalakon találhatók. Nyugat-dunántúli régió, példányszám: egyéni vállalkozó építés infrastruktúra ipar korszerűsítés kultúra mezőgazdaság önkormányzat

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában

A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában A LEADER szerepe a Nemzeti Agrár-vidékfejlesztési Stratégiában 2007-2013 A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének javítása A környezet és a vidék minőségének javítása a termőföld-hasznosítás támogatása

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés

A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés A KAP II. Pillére -Vidékfejlesztés NUTS rendszer Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques NUTS kategóriák NUTS 1: Statisztikai Nagyrégiók NUTS 2: Tervezési-Statisztikai Régiók NUTS 3: Megye Local

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/2011. (III.18.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáinak 2011. évi felülvizsgálatával összefüggő ÚMVP Irányító Hatósága általi LEADER

Részletesebben

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban. Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Pályázati lehetőségek 2014-2020-as programozási időszakban Korbeák György Ügyvezető igazgató Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye

A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedései Irányító Hatóságának 14/2012 (III/22.) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásairól, illetve a III. és a IV. tengely

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

"A BAKONYÉRT" Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület "Duna-Pilis-Gerecse" Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1.

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület. 927 000 000 Ft 1. A Darányi Ignác Terv EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 22/2015. (V. 18.) számú közleménye a a LEADER Programban a helyi akciócsoportok rendelkezésre álló fejlesztési forrásokról

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 98/2011 (VII/28) közleménye A LEADER Helyi Akciócsoportok 2007-ben allokált forrásaikról, illetve a III. és a IV. tengely kapcsán rendelkezésükre álló fejlesztési forrást kiegészítő

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén

Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Stratégia értékelés és továbbfejlesztése a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület területén Berhida, 2015. április 24. Kontics Monika Munkaszervezet vezető Honnan indultunk? 2007-2008. HVI

Részletesebben

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dunamellék Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az egyes célterületekhez tartozó kritériumok meghatározásához alapul vett LEADER alapelvek: 1. Terület alapú

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/08. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés

EU agrárpolitika és vidékfejlesztés EU agrárpolitika és vidékfejlesztés Székesfehérvár 2012. április 18. UDVARDY Péter Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Közös agrárpolitika - KAP Már a Római szerződésben szerepelt (39. cikkely)

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete

Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete Üdvözöljük Önöket LEADER tervezési műhelynapunkon! Pannónia Kincse LEADER Egyesület munkaszervezete A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 között A magyarországi vidékfejlesztési program, amelyet az Európai

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség

HVK fejlesztési forrás. Összes HVK forrás. 8Palóc A Bakonyért Helyi Közösség 1. Melléklet: A helyi közösségek számára rendelkezésre álló ok (összes ) Megjegyzés: 1. Az alábbi táblázatban szereplő összegek Euro-ban értendők. 2. A táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a helyi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/10. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató Tájékoztató A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) a Bihar

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000

2. Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 20 000 000. 3. 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület 35 000 000 7. melléklet a 104/2013. (XI. 14.) VM rendelethez A LEADER HACS-ok illetékességi területére vonatkozó igényelhet legmagasabb támogatási támogatási összeg A B C 1. LEADER HACS neve A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2015 szeptember Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5.

TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI Szarvas, szeptember 5. TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAM TAPASZTALATAI 2011-2014 Szarvas, 2014. szeptember 5. Szabó Tibor, szaktanácsadó Kecskeméti Főiskola Területi Szaktanácsadó Központ Tanyafejlesztési Program A Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

2013. évi Stratégia felülvizsgálat

2013. évi Stratégia felülvizsgálat 2013. évi Stratégia felülvizsgálat Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Tájékoztató fórum 2013. március 21. Zalaszentgrót Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények A jogosult programterület A program EU támogatása 1. prioritás - Fenntartható környezet és turizmus 2. prioritás

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám 2007. április 24. Tartalomjegyzék A 2007-2013-as

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye A 135/2008 (X. 18.), 136/2008 (X. 18.), 160/2009 (XI. 19.) és a 138/2008 (X. 18.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11.

VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG. Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. VÖLGY VIDÉK KÖZÖSSÉG Szendrői Júlia Vál, 2013. december 11. Mi a LEADER? LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) = Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez

2. melléklet a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelethez 66 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 9. szám. melléklet a /. (VI..) FM rendelethez Értékelési szemrendszer a. () bekezdése alapján benyújtott pályázatokhoz Értékelési szem Értékelési szemok kategóriák A TANYA

Részletesebben

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22.

A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a idıszakban május 22. A Halászati Operatív Program értékelése és a halgazdálkodás várható támogatása a 2014-2020 idıszakban Bardócz Tamás, Mihálffy Szilvia 2013. május 22. HOP támogatás 2007-2013 Európai Halászati Alap + nemzeti

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Együttműködések támogatása Tószegi Orsolya Miniszterelnökség EMVA Stratégiai Főosztály Gyarmat 2015.10.21. Legfontosabb célkitűzések Munkahelyteremtés, vidéki munkahelyek

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani:

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani: Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás

A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete A B C D E F G H I J K. 2. prioritás. prioritás. prioritás A Vidékfejlesztési Program (VP) éves fejlesztési kerete 1. Felhívás azonosító jele 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. A B C D E F G H I J K VP1-1.1.1- VP1-1.2.2- VP1-1.3.1- VP1-2.1.1-2.1.2- VP1-2.3.1-4.1.1.1-4.1.1.2-4.1.1.3-

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Tiszasziget a LEADER fejlesztések tükrében, 2007-2013-as időszakban

Tiszasziget a LEADER fejlesztések tükrében, 2007-2013-as időszakban a LEADER k tükrében, 2007-2013-as időszakban Előszó Község a 2007-2013-as programozási ciklusban vált a Déli Napfény Akciócsoport tagjává. A magyarországi LEADER szerveződés 2004-2006-os ciklusban az AVOP

Részletesebben

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Promei Nonprofit Kft. jogutódjaként a Nemzeti

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Értékelési szempontok

Értékelési szempontok 1. számú melléklet a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelethez Értékelési szempontok 1.1 Az alábbi helyi közösségek vonatkozásában alkalmazandó pontozás: 1. A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület 2. Abaúj Leader

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok

Célterület megnevezése Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Térségi sajátosságokhoz igazodó képzés Innovatív ifjúsági programok A Z Ú M V P I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K 8 /2011 (II.8) S Z Á M Ú K Ö Z L E M É N Y E A 1 2 2 / 2 0 0 9 ( I X. 1 7. ) FVM R E N D E L E T K E R E T É B E N B E N Y Ú J T O T T P Á L Y Á Z A T

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program

Tanyafejlesztési Program Tanyafejlesztési Program F Ö L D M Ű V E L É S Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M 2016 május Oldal 2 T A N Y A F E J L E S Z T É S I P R O G R A M Tanyás térségek, tanyagazdaságok fejlesztése A tanya a magyar

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben