2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58."

Átírás

1 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence oldal

2 LEADER TERV 2013 A Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Vidékfejlesztési Stratégiájának alapjai a 2008-ban elkészített és 2009-ben módosított és 2011-ben majd 2013-ban aktualizált HVS alapjaira épülnek, az ebben megfogalmazott jövőkép ma is aktuális, az eltelt időszak pályázatai eredményei, a felmerült új szükségletek, irányok, esetleges hiányok és a gazdasági változások alkotják a változtatás szempontjait. Az alacsony forrás allokáció a Velencei-tó LEADER HACS részére meghatározza az elérendő reális célokat, de egyben megjelöli a fejlesztési irányokat, abban a reményben, hogy más források felhasználásával kiegészítve hozzájárulhat a térség fellendüléséhez. Az irányított turizmus a táj, a természet, és az épített örökség védelmét is szolgálja, a megújuló energiák használatának szemléletformálása, az ökológiai rendszerek (öko szisztémák) védelme, és a helyi értékek, hagyományok megmentése, megőrzése, továbbá - a térség gazdaságát fellendíteni és annak egyéni arculatát markánsan befolyásolni képes - helyi termékek és azok rendszerének felállítása feladatul szolgál a helyi civil szervezeteknek, önkormányzatoknak, vállalkozásoknak. VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Jövőkép: A VELENCEI-TÓ A TESTI LELKI - KÖRNYEZETI HARMÓNIA MEGTEREMTÉSE, A FENNTARTHATÓ, REKREÁCIÓ ÉS EGÉSZSÉGTURIZMUS TURISZTIKAI MODELLJE A Velencei-tó mint régió, mint nemzeti közkincs, kiemelt üdülőterület a kivételes táji természeti értékek fenntarthatóságát megőrizve, elindul azon a dinamikus pályán amely ra biztosítja a fenntartható rekreáció és egészségturizmus turisztikai modelljének megvalósítását a kilenc település együttműködésével. Megfelelő gazdasági szerkezettel rendelkezik, amely kihat a helyben foglalkoztatásra, és a jövedelmekre. A minőségi élet feltételei adottak, az egészséges életvitel szemléletformálásának modell értékű bemutathatósága, a szabadidő eltöltésének négy évszakos megteremtése az innovatív új turisztikai attrakciók a térség felemelkedésének kitörési pontja. Lehetőség: a Velencei-tó mint kiemelt üdülőterület, térség újra megjelenik az országos és nemzetközi turisztikai kínálatban, mint egészségturisztikai és rekreációs centrum hozzájárul az itt élők és idelátogatók egészség megőrzéséhez és állapot javulásához. A Velencei-tó Törvény elfogadásra kerül, amely biztosíthatja a térség fellendülését. 59.oldal

3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában elsősorban azok a fejlesztési elképzelések kaptak lehetőséget, amelyek a legrövidebb időszak alatt biztosíthatják: a települések identitásának növelését, a települések idegenforgalmi bekapcsolódását a turizmusba, a rekreációs lehetőségek széles skáláját biztosítják új innovatív szolgáltatások, amelyek hatással vannak a helyi vállalkozások megerősítésére, felgyorsítják a háttértelepülések felzárkóztatását mind a gazdasági élet mind az idegenforgalom területén a helyi táj, vonzerő egyediségét, kihasználva erősítik az együttműködéseket, szervesen kapcsolódnak az elmúlt években megvalósult új nagyobb beruházásokhoz ( Dinnyési Hagyományőrző Központ, Vital Hotel Nautis, Velencei-tó Kapuja, Velenceitó Egységes Kerékpár út, Pákozd Mészeghegy tematikus út, Velence-tavi Galéria, Madárdal tanösvény, stb.) ezzel is elősegítve az élménylánc megvalósulását, kiegészítve új innovatív szolgáltatásokkal. a négy évszakos turizmus és a szezonhosszabbítás lehetőségét elősegítik, a Tó arculatát meghatározzák, és a térség ismertségét növelik. A fejlesztések alapvető célja e vonzó értékek megőrzése, és a környezet-, valamint a természetvédelmi érdekekkel összehangolt turisztikai célú rehabilitálása és a vonzási értékek erősítése, fejlesztése. A Velencei-tó kiemelt üdülőkörzetben olyan természeti, táji, kulturális értékek és egyben turisztikai vonzerők koncentrálódnak, amelyek megóvásának, ill. fennmaradásának biztosítása országos és nemzetközi érdek. A fenntartható fejlődés elve szerint el kell érni, hogy a Velencei-tó térség egyrészt, mint biológiai sokféleséget reprezentáló természeti, táji környezet, másrészt, mint turizmust befogadó és magas szinten kiszolgáló kiemelt régió mindkét követelménynek maradéktalanul megfeleljen ban meghirdetett célkitűzések: 1. Célkitűzés: Gazdaságfejlesztés: vállalkozások megerősítése, hálózat fejlesztés, a mikro-vállalkozások fennmaradásáért és megújulásáért A meglévő vállalkozások megerősödésével növekedhet a helyben foglalkoztatás (nők munkaerőpiacra történő visszatérésének növekedési esélye, az újonnan induló vállalkozások növelik a különböző szektorok kibővülését, elérhetővé teszik a helyben élők és az idegenforgalommal megnövekedett igényeinek kielégítését. 60.oldal

4 A régióban az új mikrovállalkozások létrehozásával, illetve a működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki technológiai fejlesztésének eredményeképpen a gazdaságon kívül végzett tevékenységgel fenntarthatóvá válnak a vállalkozások. A gazdasági szereplők hálózatba tömörülésével növelhető a szolgáltatások színvonala, és az idegenforgalomból, turizmusból származó bevételek helyben maradnának. 2. Célkitűzés: Fenntarthatóság A táji és épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság biztosításával A fenntartható fejlődés elve szerint a térség terület-felhasználásában az ökonómiai és ökológiai egyensúlyt biztosítani kell. Maga a Velencei-tó, a természetvédelmi területei, a geológiai képződményei mind arra köteleznek bennünket, hogy védjük, ápoljuk és emellett a fenntartható bemutatást is biztosítsuk. A természeti, történelmi tájkép, látnivalók bemutathatóvá tételével új tanösvények (történelmi, kulturális) alakíthatók, a különleges egyedi attrakciók pihenőhelyek létesítésével, információs táblarendszerek, kiadványok meglétével növelik a turisztikai és rekreációs kínálatot, elősegítik a tájékozódást, környezettudatosságot generálnak. A térség táji, természeti értékeinek meglévő és tervezett bemutatási formáinak összehangolásával (térségi interpretációs stratégia kialakításával) az értékek védelme erősíthető, a turisták tartózkodási ideje növelhető a térségben, az egyes attrakciók vonzereje összeadódik. A vonzó értékek megőrzése, és a környezet-, valamint a természetvédelmi érdekekkel összehangolt turisztikai célú rehabilitálása és a vonzási értékek erősítése, fejlesztése hozzájárul a fenntarthatósághoz. A térség örökségvédelmi értékei megújulnak, bekapcsolódásuk, bemutathatóságuk jelentősen hozzájárul a turisztikai kínálat bővítéséhez, a gazdaságfejlesztésben meghatározott szezonhosszabbítás céljait elősegítik, megvalósul a megörökítés és átmentés a következő nemzedékek számára, templomok, táji örökséget képviselő épületek, történelmi, kulturális jelentőségű épületek felújításával, érték mentésével fenntarthatóságuk biztosítva lehet. Helyi mezőgazdasági termékek, gyümölcs, zöldség, szőlő ágazat fejlesztése Nő a helyi termékek kínálata, az értékesítés elősegíti a helyben élők foglalkoztatását, a bio termesztés elterjedése is megindulhat szélesebb körben, amivel a táj terhelhetősége csökkenthető. A térség megújuló energiáinak felhasználási lehetőségei kiaknázatlanok, a természetes környezetében fellelhető fahulladékok, illetve az ipari felhasználás során keletkezett fahulladékok megújuló hasznosítása, valamint a szél- és napenergia hasznosítását elősegítő technológiák, innovációk térségen belüli aktivizálása elősegíti a természeti környezet fenntarthatóságát. A célkitűzéshez sorolt intézkedések a turistaút hálózatok kialakítását, a turisztikai attrakciók kialakítását, a megújuló energiaforrások felhasználásának ösztönzését és innovatív fejlesztését célozzák meg. 61.oldal

5 3. Célkitűzés Életminőség fejlesztés: Igényes élettér kialakítása alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhetőségével és javításával A rendezett, hagyományokat tükröző településkép (és felüdülést, esztétikai élményt adó tájkép) védelme és kialakítása, egy jelentős részben turisztikai szolgáltatásokra alapozott térségi fejlesztés során alapvető kívánalom. Az igényes élettér a települések demográfiai helyzete, népességmegtartó képessége tekintetében is fontos szempont, továbbá a kreatív, szellemi tevékenységet, folyamatos inspirációt igénylő tevékenységek betelepülésnek is kedvez. A megfelelő környezetminőség az életminőség meghatározó tényezője, ezáltal a környezetvédelmi szempontoknak a távlati fejlesztések minden fázisában meg kell jelenniük. 4. Célkitűzés: Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: a rekreációs és egészség turizmus megteremtésével Rekreációs és egészségturisztikai innovatív szolgáltató programcsomagok új lehetőségeket teremtenek, nemcsak a helyben élőknek, hanem az idelátogatóknak. A turizmusnak, mint a térség meghatározó kitörési lehetőségének jelentős multiplikáló hatása van. A minőségi és innovatív turisztikai szolgáltatások fejlesztése hozzájárul a térség gazdasági szerkezetének átalakításához, fejlesztéséhez. A turizmusból származó jövedelem erősíti a helyi gazdaságot, ezáltal hozzájárul az életminőség javításához. A lakosság környezet és egészségtudatosságának növelése magával vonja a természeti környezet és így a vidéki táj rekreációs célú felértékelődését. Az irányított modell egészségturizmussal nem csak az itt élők életminősége javul, hanem a szolgáltatásokat igénybe vevő ide látogatóké is. Humánerőforrás fejlesztés: a versenyképes gazdaság, tudás és műveltség növelésével, térség specifikus fejlesztési programok indításával A helyi civil összefogások biztosítják a térség társadalmi kohézióját. Ehhez szükséges a civil szervezetek infrastruktúrájának, eszközállományának megteremtése, annak érdekében, hogy megfogalmazott céljaikkal hatást tudjanak kiváltani a térség társadalmi mobilitására. A célkitűzéshez sorolt intézkedések a nonprofit szervezetek eszközbeszerzését, a térségi hagyományokat bemutató terek kialakítását, a térség turisztikai hasznosítását, a térség közbiztonságát elősegítő a települési, térségi bűn-és baleset-megelőzési fejlesztéseket, összefoglalva közösségi célú fejlesztéseit, valamint rendezvények megtartását célozzák meg. A térség turisztikai fejlesztésének nem a hazai kínálatban már jelen lévő szolgáltatások, attrakciók átvételében kell megnyilvánulniuk, hanem a vonzástényező egyediségét adó, helyi adottságok ésszerű kihasználásában, újszerű megoldásokkal. 62.oldal

6 Velencei tó LEADER HACS LEADER intézkedési terv összefoglaló táblázat 2013 Tervezett teljes keret: Ft, Gazdaságfejlesztésre fordítandó minimum: Ft Célkitűzés 1) Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: a rekreációs és egészség turizmus megteremtésével Intézkedés (Pályázati kiírás) 1.1. Minőségi rekreációs turizmus és szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés 1.2. Innovatív turisztikai fejlesztések Pályázók köre Önkormányzat, önkormányzati társulás, Nonprofit szervezet, Egyház, Magánszemély, Mikro kis közép vállalkozás, Egyéni vállalkozó, Őstermelő Magánszemély, Mikro kis közép vállalkozás, Egyéni vállalkozó Támogatás min max. mértéke (Ft)/projekt V/K/GF V/K/GF Intézkedéshez rendelt elvárt eredmények kb. 3 4 nagyobb fejlesztés, kb. 10 eszközbeszerzés Kb innovatív szolgáltatás fejlesztés 2..) Életminőség fejlesztés: Igényes élettér kialakítása alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhetőségével és javításával 3. Gazdaságfejlesztés: vállalkozások megerősítése, hálózatfejlesztés, a mikrovállalkozások fennmaradásáért és megújulásáért 4. Fenntarthatóság a táji és épített természeti és kulturális örökség és helyi identitás védeleme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság biztosításával 2.1. Értékmentés, a vidéki életminőség javítása, fejlesztése 2.2.) Velencei tó a Természetes Egészség 3.1. Velencei tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték 4.1. Megőrzendő örökség 4.2 Értékmentés együttműködésben Önkormányzat, önkormányzati társulás, Nonprofit szervezet, Egyház, V/K/GF LEADER HACS K/SZF Önkormányzat, önkormányzati társulás, Nonprofit V/K/GF szervezet, Egyház, Magánszemély, Mikro kis közép vállalkozás, Egyéni vállalkozó Non profit szervezet, LEADER HACS K/SZF Önkormányzat, önkormányzati társulás, Nonprofit szervezet, Egyház, Magánszemély, Mikro kis közép vállalkozás, Egyéni vállalkozó Non profit szervezet V/K/GF SZF Kb.3 5 közösségi tér, 3 12 eszköz fejlesztés kb. egy összegző programsorozat Kb. 2 4 nagyobb fejlesztése valósul meg, 3 10 eszköz beszerzés egy vagy két hiánypótló kiadvány a térség életében meghatározó 9 települést érintő Kb 3 5 rendezvény, 5 7 információs pont, tájvédelmi eszközök ÖSSZESEN kb Ft 63.oldal

7 4.4. LEADER Intézkedési terv LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedések a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében VELENCEI TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET VELENCE oldal

8 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. számú intézkedés: Minőségi rekreációs turizmus és szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés 2013.LEADER 1.1 Számú intézkedés HVS intézkedés megnevezése: (kötelező adattartalom) Kapcsolódó HVS célkitűzés: (kötelező adattartalom) HVS intézkedés leírása: (kötelező) Minőségi rekreációs turizmus és szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: a rekreációs és egészség turizmus megteremtésével A Velencei-tó LEADER Hacs területén a térségi minőségi turizmus fejlődésének szempontjából meghatározó öko, aktív, vizi, és rekreációs szolgáltatásokhoz, a bor kultúrához kapcsolódó, épületek, strandok, szabadidős terek, vendéglátóhelyek, szálláshelyek fejlesztése, építése, bővítése, korszerűsítése és eszközbeszerzése támogatható. A térség szempontjából jelentős egyedi turisztikai attrakciók kialakítása, amelyek erősítik a fenntarthatósági szemlélet elterjesztését, a turizmus új irányait, innovatív megközelítéseket alkalmaznak. Elősegítik a verseny és tömeg sportok, a szabadidős tevékenységek elérhetőségét és hozzáférhetőségét a térségben. Emellett: egységes arculatú kiállítói installációk, használati térelemek beszerzésére, aktív és vízi turizmust népszerűsítő eszközök, A tájhasználat fenntarthatósága érdekében szükséges gépek, eszközök beszerzése támogatott Támogatási kritériumok: (opcionális) A helyi partnerségek közötti hálózatépítés: Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózathoz való csatlakozás A fejlesztést október 31-ig nyílt nap keretében bemutatja (nyilatkozat csatolása), a nyílt napról és a megvalósult fejlesztésről a nyílt napot követő 10 napon belül fényképpel ellátott 1 oldalas összefoglalót küld a Velencei-tó LEADER HACS részére. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható, marketing költség a projekt teljes költségének max.30%-a, de legfeljebb Ft. Honlap fejlesztés önállóan nem támogatható, a támogatás felső határa: a projekt teljes költségének max.20%-a, de legfeljebb Ft. Rendezvény költség nem támogatható. 65.oldal

9 A támogatható projekt esetében az alábbi LEADER alapelvnek teljesülni kell: alulról felfelé építkező megközelítés: olyan projektek támogathatók, amelyben érvényesül a a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához, a helyi igényekhez való illeszkedés. A HVS-ben megfogalmazott célkitűzést miszerint a projekt fejlesztési céljai szinergiában vannak a térség LEADER és egyéb pályázati forrásból megvalósult fejlesztéseivel és, kapcsolódnak a nagyobb új térségi beruházásokhoz a Projektadatlapon kell kifejtenie a pályázónak. A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának dátuma és a záradék aláírásának dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult. Információs pontok, térelemek, táblák telepítésénél csak a térségi arculathoz alkalmazkodó elemek támogathatók Az intézkedés típus szerinti besorolása: (kötelező adattartalom) Vállalkozásfejlesztés Közösségi célú fejlesztés Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Minimum támogatási összeg: Ft Maximum támogatási összeg: Ft Ügyfélkör: Mikro-, kis és középvállalkozás, Egyéni vállalkozó, Őstermelő, Természetes személy, Települési önkormányzat, Önkormányzati társulás, Non-profit szervezet, Egyház Támogatható települések köre: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati együttműködésben vállalt részvétel. Egyesület által kiadott tagsági, hálózati tagsági igazolás. Nyilatkozat a nyílt nap vállalásról A nonprofit szervezet hatályos alapszabálya vagy alapító okirata ügyfél által hitelesített másolata Nonprofit Kft. esetében társasági szerződés ügyfél által hitelesíett másolata A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tervezési területén alkalmazandó Projekt adatlap dokumentumban: A VELENCEI-TÓ LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához felsorolt egyéb dokumentumok csatolása 66.oldal

10 1.2. számú intézkedés: Innovatív turisztikai fejlesztések 2013.LEADER 1.2. Számú intézkedés HVS intézkedés megnevezése: (kötelező adattartalom) Kapcsolódó HVS célkitűzés: (kötelező adattartalom) HVS intézkedés leírása: (kötelező) Innovatív turisztikai fejlesztések Modell értékű turizmus fejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: a rekreációs és egészség turizmus megteremtésével A Velencei-tó térségében meghatározó új turisztikai megoldások támogatása érdekében, kerékpáros, vízi, öko, slow turizmushoz kapcsolódó innovatív egyedi megoldások, pl. sport és vizi turizmushoz, rekreációhoz kötődő, építés, épület felújítás, minőségi kerékpár tárolók, tematikus utak, öko-házak, környezeti szemlélet formálást elősegítő a fenntarthatóságot előtérbe helyező minta értékű megoldások támogathatók. A Velencei-tavi élővilág bemutathatósága, az aktív és vízi turizmus népszerűsítése, és a minőségi szolgáltatás biztosítása érdekében építés, eszközök beszerzése, az élővilág, az aktív szabadidős, rekreációs tevékenységekhez kapcsolódó, egészségmegőrzést célul kitűző szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, turisztikai szolgáltatás kialakításhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházás, eszközbeszerzés. Biztonságtechnikai berendezések beszerzése, felújítása is támogatható Támogatási kritériumok: (opcionális) A helyi partnerségek közötti hálózatépítés: Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózathoz való csatlakozás A fejlesztést október 31-ig nyílt nap keretében bemutatja (nyilatkozat csatolása), a nyílt napról és a megvalósult fejlesztésről a nyílt napot követő 10 napon belül fényképpel ellátott 1 oldalas összefoglalót küld a Velencei-tó LEADER HACS részére. Információs pontok, térelemek, táblák telepítésénél csak a térségi arculathoz alkalmazkodó elemek támogathatók. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható, marketing költség a projekt teljes költségének max.30%-a, de legfeljebb Ft. Honlap fejlesztés önállóan támogatható, amennyiben a térség szempontjából innovatív új megoldást alkalmaz, hiányterületre irányul, de a támogatás felső határa: brutto: Ft Rendezvény költség nem támogatható. A támogatható projekt esetében az alábbi LEADER alapelvnek teljesülni kell: alulról felfelé építkező megközelítés: olyan projektcélt kell megfogalmazni, amelyben a pályázó kiemeli, bemutatja a helyi fejlesztési stratégiákhoz, helyi igényekhez való illeszkedését. A HVS-ben megfogalmazott kitűzést miszerint fejlesztések szinergiában 67.oldal

11 legyenek a térség egyéb pályázati forrásból megvalósult fejlesztéseihez és, hogy kapcsolódjanak a nagyobb új térségi beruházásokhoz. Bemutatja, hogy a helyi fejlesztési tervekhez miként kapcsolódik a tervezett fejlesztés. A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának dátuma és a záradék aláírásának dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult Az intézkedés típus szerinti besorolása: (kötelező adattartalom) Vállalkozásfejlesztés Közösségi célú fejlesztés Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Minimum támogatási összeg: Ft Maximum támogatási összeg: Ft Ügyfélkör: Mikro-, kis és középvállalkozás, Egyéni vállalkozó, Őstermelő, Természetes személy, Települési önkormányzat, Önkormányzati társulás, Non-profit szervezet, Egyház Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom) Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati együttműködésben vállalt részvétel. Egyesület által kiadott tagsági, hálózati tagsági igazolás. Nyilatkozat a nyílt nap vállalásról Nonprofit Kft. esetében társasági szerződés ügyfél által hitelesíett másolata A nonprofit szervezet hatályos alapszabálya vagy alapító okirata ügyfél által hitelesített másolata A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tervezési területén alkalmazandó Projekt adatlap dokumentumban: A VELENCEI-TÓ LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához felsorolt egyéb dokumentumok csatolása 68.oldal

12 2.1. számú intézkedés: Értékmentés, a vidéki életminőség javítása, fejlesztése 2013.LEADER 2.1 Számú intézkedés HVS intézkedés megnevezése: (kötelező adattartalom) Kapcsolódó HVS célkitűzés: (kötelező adattartalom) HVS intézkedés leírása: (kötelező) Értékmentés, a vidéki életminőség javítása, fejlesztése Életminőség fejlesztés: Igényes élettér kialakítása alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhetőségével és javításával A támogatás célja: Szolgáltatásfejlesztés, életminőség javítás a Velencei-tó LEADER HACS területén. Olyan LEADER szellemiségű projektek létrejötte, amely a Helyi Vidékfejlesztési Startégiában megfogalmazott és végrehajtásra kerülő vidékfejlesztési projektek megvalósítását segíti elő amelyeknek célja a háttér települések felzárkóztatásának támogatása a dinamikusan fejlődő Velencei-tó térségi fejlődés érdekében. A térségi kiegyensúlyozott esélyegyenlőség érdekében, több célcsoportnak is helyet biztosító közösségi életterek létrehozása, és a turisztikai szolgáltatások innovatív megvalósítását célzó egyedi projektek megvalósítása. Elsősorban funkcióját vesztett közösségi épületek tartalommal történő megtöltése, pl. multifunkcionális közösségi szolgáltatóház kialakítása, Fáradt vándor pihenőhely. Egyéb turisztikai szolgáltatások, attrakciók létrehozásának és fejlesztésének a támogatása, eszköz beszerzés és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó építés egyaránt támogatható Támogatási kritériumok: (opcionális) A helyi partnerségek közötti hálózatépítés: Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózathoz való csatlakozás A fejlesztést október 31-ig nyílt nap keretében bemutatja (nyilatkozat csatolása), a nyílt napról és a megvalósult fejlesztésről a nyílt napot követő 10 napon belül fényképpel ellátott 1 oldalas összefoglalót küld a Velencei-tó LEADER HACS részére. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható, marketing költség a projekt teljes költségének max.30%-a, de legfeljebb Ft. Információs pontok, térelemek, táblák telepítésénél csak a térségi arculathoz alkalmazkodó elemek támogathatók. Honlap fejlesztés önállóan nem támogatható, a támogatás felső határa: a projekt teljes költségének max.20%-a, de legfeljebb Ft. Rendezvény költség nem támogatható. A támogatható projekt esetében az alábbi LEADER alapelvnek teljesülni kell: alulról felfelé építkező megközelítés: olyan projektcélt kell megfogalmazni, amelyben a 69.oldal

13 pályázó kiemeli, bemutatja a helyi fejlesztési stratégiákhoz, helyi igényekhez való illeszkedését. A HVS-ben megfogalmazott kitűzést miszerint fejlesztések szinergiában legyenek a térség egyéb pályázati forrásból megvalósult fejlesztéseihez és, hogy kapcsolódjanak a nagyobb új térségi beruházásokhoz. Bemutatja, hogy a helyi fejlesztési tervekhez miként kapcsolódik a tervezett fejlesztés. A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának dátuma és a záradék aláírásának dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult Az intézkedés típus szerinti besorolása: (kötelező adattartalom) Vállalkozásfejlesztés Közösségi célú fejlesztés Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Minimum támogatási összeg: Ft Maximum támogatási összeg: Ft Ügyfélkör: Mikro-, kis és középvállalkozás, Egyéni vállalkozó, Őstermelő, Természetes személy, Települési önkormányzat, Önkormányzati társulás, Non-profit szervezet, Egyház Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom) Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati együttműködésben vállalt részvétel. Egyesület által kiadott tagsági, hálózati tagsági igazolás. Nyilatkozat a nyílt nap vállalásról Nonprofit Kft. esetében társasági szerződés ügyfél által hitelesíett másolata A nonprofit szervezet hatályos alapszabálya vagy alapító okirata ügyfél által hitelesített másolata A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tervezési területén alkalmazandó Projekt adatlap dokumentumban: A VELENCEI-TÓ LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához felsorolt egyéb dokumentumok csatolása 70.oldal

14 2.2. számú intézkedés: Velencei-tó LEADER 2.2 Számú intézkedés HVS intézkedés megnevezése: (kötelező adattartalom) Kapcsolódó HVS célkitűzés: (kötelező adattartalom) HVS intézkedés leírása: (kötelező) Velencei-tó A Természetes Egészség Életminőség fejlesztés: Igényes élettér kialakítása alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhetőségével és javításával A támogatás célja: a Velencei-tó LEADER Akciócsoport LEADER HACS területén lévő településeken együttműködési program megvalósítása,amely bemutatja a évi megvalósult fejlesztések hatásait a térségben, elősegíti a kilenc település felkészülését az új programozási időszakra. A közötti programozási időszak elemzésével, a megvalósult fejlesztések értékelésével, az új lehetőségek, irányok feltérképezésével a HVS-ben meghatározott célkitűzések hatásait összegzik az együttműködési program keretein belül. Ahhoz, hogy sikeresen indulhasson el a évi programozási időszak helyi szinten, számba kell venni az elért eredményeket, és feltárni azokat a hiány területeket, amelyek megoldására fel kell készülniük a településeknek. A helyzet feltárás, a legjobb gyakorlatok megkeresése, az erőforrásgazdálkodási tervek, a közösség által irányított helyi fejlesztési módszerek megismerése elősegíti a térség felkészülését a következő programozási időszakra, és összegzik az elért eredményeket, bemutatják a legjobb gyakorlatokat. Rendezvény, woorkshop, kiadvány alkalmazásával Támogatási kritériumok: (opcionális) A fejlesztést október 31-ig nyílt nap keretében bemutatja (nyilatkozat csatolása), a nyílt napról és a megvalósult fejlesztésről a nyílt napot követő 10 napon belül fényképpel ellátott 1 oldalas összefoglalót küld a Velencei-tó LEADER HACS részére. A támogatható projekt esetében az alábbi LEADER alapelvnek teljesülni kell: alulról felfelé építkező megközelítés: olyan projektcélt kell megfogalmazni, amelyben a pályázó kiemeli, bemutatja a helyi fejlesztési stratégiákhoz, helyi igényekhez való illeszkedését. A HVS-ben megfogalmazott kitűzést miszerint fejlesztések szinergiában legyenek a térség egyéb pályázati forrásból megvalósult fejlesztéseihez és, hogy kapcsolódjanak a nagyobb új térségi beruházásokhoz. Bemutatja, hogy a helyi fejlesztési tervekhez miként kapcsolódik a tervezett fejlesztés. A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának dátuma és a záradék aláírásának dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az 71.oldal

15 érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Minimum támogatási összeg: Ft Maximum támogatási összeg: Ft Ügyfélkör: a LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a pályázat benyújtásakor működő, székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet Pályázatot kizárólag a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület nyújthat be Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom) Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Nyilatkozat a nyílt nap vállalásról A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tervezési területén alkalmazandó Projekt adatlap dokumentumban: A VELENCEI-TÓ LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához felsorolt egyéb dokumentumok csatolása Együttműködési program váza, amely tartalmazza: a projekt célját, alkalmazott módszereket, az erőforrás gazdálkodási tervek minimális tartalmát, akciók, tématerületek, műhelymunkák, egyéb tevékenységek felvázolását, amelyből megállapítható a helyi kompetencia erőssége Az intézkedés típus szerinti besorolása: (kötelező adattartalom) Vállalkozásfejlesztés Közösségi célú fejlesztés 72.oldal

16 3.1. számú intézkedés: Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték 2013.LEADER 3.1. Számú intézkedés HVS intézkedés megnevezése: (kötelező adattartalom) Kapcsolódó HVS célkitűzés: (kötelező adattartalom) Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték Gazdaságfejlesztés: vállalkozások megerősítése, hálózatfejlesztés, a mikrovállalkozások fennmaradásáért és megújulásáért HVS intézkedés leírása: (kötelező) Helyi és térségi termék: az EK szerződés 32. cikkében meghatározott termékein belül a Velencei-tó LEADER HACS tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült vagy feldolgozott termék előállítására, feldolgozására, értékesítésére és piacra jutásának segítésére tevékenységre irányuló fejlesztések. A feldolgozáshoz, tároláshoz, bemutatáshoz alkalmas épület építése, felújítása, technológiai eszköz vásárlása, a helyi termékek bemutatását, népszerűsítését szolgáló infrastruktúra, bemutató tér kialakítása. A helyi lakosok és a turisták vásárlói igényeit kielégítő, helyi termék piacok kialakítása, a termékek árusításának helyt adó új piacterek létrehozása, meglévők fejlesztése, bővítése, kapcsolódó infrastrukturális beruházások megvalósítása, előírásoknak való megfeleltetése, népszerűsítése, kapcsolódó eszközbeszerzés. A helyi természeti értékek fenntarthatósága érdekében gépek, eszközök beszerzése is támogatott Támogatási kritériumok: (opcionális) A helyi partnerségek közötti hálózatépítés: Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózathoz való csatlakozás A fejlesztést október 31-ig nyílt nap keretében bemutatja (nyilatkozat csatolása), a nyílt napról és a megvalósult fejlesztésről a nyílt napot követő 10 napon belül fényképpel ellátott 1 oldalas összefoglalót küld a Velencei-tó LEADER HACS részére. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható, marketing költség a projekt teljes költségének max.30%-a, de legfeljebb Ft. A támogatható projekt esetében az alábbi LEADER alapelvnek teljesülni kell: alulról felfelé építkező megközelítés: olyan projektcélt kell megfogalmazni, amelyben a pályázó kiemeli, bemutatja a helyi fejlesztési stratégiákhoz, helyi igényekhez való illeszkedését. A HVS-ben megfogalmazott kitűzést miszerint fejlesztések szinergiában legyenek a térség egyéb pályázati forrásból megvalósult fejlesztéseihez és, hogy kapcsolódjanak a nagyobb új térségi beruházásokhoz. Bemutatja, hogy a helyi fejlesztési 73.oldal

17 tervekhez miként kapcsolódik a tervezett fejlesztés. Honlap fejlesztés önállóan nem támogatható, a támogatás felső határa: a projekt teljes költségének max.20%-a, de legfeljebb Ft. Rendezvény költség nem támogatható. A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának dátuma és a záradék aláírásának dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult Az intézkedés típus szerinti besorolása: (kötelező adattartalom) Vállalkozásfejlesztés Közösségi célú fejlesztés Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Minimum támogatási összeg: Ft Maximum támogatási összeg: Ft Ügyfélkör: Mikro-, kis és középvállalkozás, Egyéni vállalkozó, Őstermelő, Természetes személy, Települési önkormányzat, Önkormányzati társulás, Non-profit szervezet, Egyház Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom) Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati együttműködésben vállalt részvétel. Egyesület által kiadott tagsági, hálózati tagsági igazolás. Nyilatkozat a nyílt nap vállalásról Nonprofit Kft. esetében társasági szerződés ügyfél által hitelesíett másolata A nonprofit szervezet hatályos alapszabálya vagy alapító okirata ügyfél által hitelesített másolata A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tervezési területén alkalmazandó Projekt adatlap dokumentumban: A VELENCEI-TÓ LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához felsorolt egyéb dokumentumok csatolása 74.oldal

18 4.1. számú intézkedés: Megőrzendő örökség 2013.LEADER 4.1. Számú intézkedés HVS intézkedés megnevezése: (kötelező adattartalom) Kapcsolódó HVS célkitűzés: (kötelező adattartalom) HVS intézkedés leírása: (kötelező) Megőrzendő örökség Fenntarthatóság a táji és épített természeti és kulturális örökség és helyi identitás védeleme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság biztosításával A Velencei-tó LEADER Hacs területén meglévő gazdag hagyományok, értékek megőrzése közös feladata az itt élőknek. A támogatás célja az elmúlt évek rendszerezésével, gyűjtésével felhalmozott, feltárt anyagok egy részének publikálása, közkinccsé tétele Támogatási kritériumok: (opcionális) A fejlesztést október 31-ig nyílt nap keretében bemutatja (nyilatkozat csatolása), a nyílt napról és a megvalósult fejlesztésről a nyílt napot követő 10 napon belül fényképpel ellátott 1 oldalas összefoglalót küld a Velencei-tó LEADER HACS részére. A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának dátuma és a záradék aláírásának dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult. Együttműködés a Velencei Helytörténeti Közhasznú Egyesülettel Az intézkedés típus szerinti besorolása: (kötelező adattartalom) Vállalkozásfejlesztés Közösségi célú fejlesztés Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Minimum támogatási összeg: Ft Maximum támogatási összeg: Ft Ügyfélkör: a LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a pályázat benyújtásakor működő, székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet Pályázatot kizárólag a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület nyújthat be Támogatható települések köre: (kötelező adattartalom) Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Nyilatkozat a nyílt nap vállalásról A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tervezési területén alkalmazandó Projekt adatlap dokumentumban: A VELENCEI-TÓ LEADER HACS-hoz a 75.oldal

19 LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához felsorolt egyéb dokumentumok csatolása 76.oldal

20 4.2. számú intézkedés: Értékmentés együttműködésben 2013.LEADER 4.2. Számú intézkedés HVS intézkedés megnevezése: (kötelező adattartalom) Kapcsolódó HVS célkitűzés: (kötelező adattartalom) HVS intézkedés leírása: (kötelező) Értékmentés együttműködésben Fenntarthatóság a táji és épített természeti és kulturális örökség és helyi identitás védeleme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság biztosításával A Velencei-tó országos ismertségét elősegítő önálló turisztikai vonzerőként, attrakcióként megjelenni képes nagy rendezvények és fesztiválok létrejöttének támogatása. A Velencei-tó területén valós helyi igényeken alapuló rendezvények támogatása, amelyek a Velencei-tó térségének hagyományainak, értékeinek népszerűsítését tűzik célul, vagy innovatív új szemléletmódot alkalmaznak. A"szomszédolás" elvének érvényesülésével helyi adottságokat, közösségeket fejlesztő, erősítő programok, rendezvények, lebonyolítására van lehetőség (hagyományőrzés, kultúra, történelem, egészséges életmód, aktív turizmus, helyi termék, stb. területén.). Támogatható: a közösségi élet színtereinek fejlesztése érdekében szabadtéri közösségi terek kialakítása, fejlesztése kulturális és szabadidős tevékenységek gyakorlása céljából; a rendezvények lebonyolításához szükséges sátrak, pavilonok, kiállító standok, színpadtechnikai-, mobil eszközök és egyéb kiszolgáló eszközök beszerzése Támogatási kritériumok: (opcionális) A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot részesíthet támogatásban. A helyi partnerségek közötti hálózatépítés: Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózathoz való csatlakozás Marketing tevékenység, kiadvány maximum Ft. A támogatható projekt esetében az alábbi LEADER alapelvnek teljesülni kell: alulról felfelé építkező megközelítés: olyan projektcélt kell megfogalmazni, amelyben a pályázó kiemeli, bemutatja a helyi fejlesztési stratégiákhoz, helyi igényekhez való illeszkedését. A HVS-ben megfogalmazott kitűzést miszerint fejlesztések szinergiában legyenek a térség egyéb pályázati forrásból megvalósult fejlesztéseihez és, hogy kapcsolódjanak a nagyobb új térségi beruházásokhoz. Bemutatja, hogy a helyi fejlesztési tervekhez miként kapcsolódik a tervezett fejlesztés. 77.oldal

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával

Integrált településfejlesztési stratégia. Fejlõdés a közösség erejével. Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával Integrált településfejlesztési stratégia Fejlõdés a közösség erejével Jóváhagyva a 33/2015. (III.19.) Kt. sz. határozatával NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Elfogadva a 33/2015. (III.19.)

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

ISBN 978-615-5256-15-8

ISBN 978-615-5256-15-8 Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok Feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében című LEADER térségek közötti együttműködés pályázatban megvalósuló

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 026 322 Helyi Akciócsoport: Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben