LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében"

Átírás

1 LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi termékek előállításának, piacra jutásának ösztönzése 1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: A. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig Térségünk számtalan olyan történelmi, kulturális és mezőgazdasági termelési hagyománnyal büszkélkedhet, melyek miatt fontosnak tartjuk, hogy ezeket megőrizve helyi termékek szülessenek. Ezen helyi termékek előállítását, feldolgozását, értékesítését, marketingjét kívánjuk intézkedésünkkel támogatni HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe olyan egyedi, a térségre, Kárpát-medencére jellemző termékek előállítására, feldolgozására és értékesítésére, amelyek a térségi történelmi, kulturális, és mezőgazdasági termelési hagyományokból erednek, vagy őshonos fajták megőrzését szolgálják. Támogatható tevékenységek: - építés - gépbeszerzés - eszközbeszerzés - marketing - egyéb Támogatási kritériumok: Pályázatot olyan szervezet nyújthat be, mely január 1-jén a LEADER Helyi Akciócsoport területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, vagy igazolt jogelődje itt működött; továbbá olyan őstermelő, aki január 1-jén a LEADER Helyi Akciócsoport területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy az őstermelői igazolványában feltüntetett tevékenységi hellyel, gazdasággal rendelkezik. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható Az intézkedés típus szerinti besorolása: x Vállalkozásfejlesztés x Közösségi célú fejlesztés 1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft

2 1.7. Ügyfélkör: nonprofit szervezet őstermelő 1.8. Támogatható települések köre: Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Pápa (külterülete, részönkormányzatának területe), Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Pusztamiske, Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Ugod, Városlőd, Vid Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - LEADER Helyi Akciócsoport területén található székhely, telephely, lakóhely, tartózkodási hely meglétét igazoló dokumentum másolata. - Őstermelői igazolvány másolata. - Építési beruházás esetén a rendeletben előírt építési tervdokumentáció eredeti példánya. - Eszközbeszerzés, illetve gépbeszerzés esetén a műszaki leírás és az árajánlatok másolata. 2. Számú intézkedés 2.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikrovállalkozások helyi termékek előállításának, piacra jutásának ösztönzése 2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: A. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig Térségünk számtalan olyan történelmi, kulturális és mezőgazdasági termelési hagyománnyal büszkélkedhet, melyek miatt fontosnak tartjuk, hogy ezeket megőrizve helyi termékek szülessenek. Ezen termékek felhasználásával előállított késztermékek előállítását, értékesítését, marketingjét kívánjuk intézkedésünkkel támogatni HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe olyan egyedi, a térségre, Kárpát-medencére jellemző mezőgazdasági termékből készített késztermékek előállítására és értékesítésére, amelyek a térségi történelmi, kulturális, és mezőgazdasági termelési hagyományokból erednek. Támogatható tevékenységek: - építés - gépbeszerzés - eszközbeszerzés - marketing - egyéb Támogatási kritériumok: Pályázatot olyan mikrovállalkozó nyújthat be, aki/amely január 1-jén a LEADER Helyi Akciócsoport területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, vagy igazolt jogelődje itt működött Marketing tevékenység önállóan nem támogatható.

3 2.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: x Vállalkozásfejlesztés 2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 2.7. Ügyfélkör: mikrovállalkozás 2.8. Támogatható települések köre: Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Pápa (külterülete, részönkormányzatának területe), Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Pusztamiske, Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Ugod, Városlőd, Vid Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - LEADER Helyi Akciócsoport területén található székhely, telephely meglétét igazoló dokumentum másolata. - Építési beruházás esetén a rendeletben előírt építési tervdokumentáció eredeti példánya. - Eszközbeszerzés, illetve gépbeszerzés esetén a műszaki leírás és az árajánlatok másolata. 3. Számú intézkedés 3.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikrovállalkozások által nyújtott nem turisztikai szolgáltatások minőségi fejlesztésének ösztönzése 3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: A. Helyi termékek és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a piacra jutásig A nem turisztikai szolgáltatásokat végző mikrovállalkozások szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó minőségi megújulást szolgáló beruházások, műszaki-technológiai fejlesztések támogatása HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe a LEADER Helyi Akciócsoport területén működő mikrovállalkozások nem turisztikai szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, minőségi megújulást szolgáló beruházások, műszaki-technológiai fejlesztések támogatására. Támogatható tevékenységek: - gépbeszerzés - eszközbeszerzés - egyéb.

4 3.4. Támogatási kritériumok: Pályázatot olyan mikrovállakozás nyújthat be, aki/amely január 1-jén a LEADER Helyi Akciócsoport területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik Az intézkedés típus szerinti besorolása: x Vállalkozásfejlesztés 3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 3.7. Ügyfélkör: mikrovállalkozás 3.8. Támogatható települések köre: Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Pápa (külterülete, részönkormányzatának területe), Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Pusztamiske, Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Ugod, Városlőd, Vid Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - LEADER Helyi Akciócsoport területén található székhely, telephely meglétét igazoló dokumentum másolata. - Eszközbeszerzés, illetve gépbeszerzés esetén a műszaki leírás és az árajánlatok másolata. 4. Számú intézkedés 4.1. HVS intézkedés megnevezése: Turisztikai szolgáltatásokat népszerűsítő, programszervező feladatok ellátásának támogatása 4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: B. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása A turizmusba bevonható helyszínek (vendéglátó helyektől, szálláshelyeken keresztül, természeti értékekig, épített és kulturális örökségek) hálózatba szervezése, turista és utaztató hálózat kiépítése, programcsomagok szervezése, szervezői háttér kialakítása HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe komplex információs szolgáltatás biztosítására, utaztató hálózatot működtető, programcsomagokat szervező, helyszíneket, attrakciókat összefogó, adatbázist létrehozó és működtető LEADER Helyi Akciócsoport területén működő iroda létrehozásához, turisztikai szolgáltatás végzéséhez, a tevékenységhez kapcsolódó térségi rendezvény lebonyolításához. A tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek beszerzéséhez. Támogatható tevékenységek: - építés,

5 - gépbeszerzés, - eszközbeszerzés, - rendezvény előkészítés és megvalósítása, - marketing, - egyéb. Fogalom magyarázat: Komplex információs szolgáltatás: a LEADER Helyi Akciócsoport területén található turisztikai és helyi, térségi értékeinek internetes adatbázis, telefonos, és személyes elérhetőség útján való bemutatása Támogatási kritériumok: Pályázatot január 1-jén már bejegyzéssel rendelkező olyan nonprofit szervezet nyújthatja be, mely uniós vidékfejlesztési programban már nyert támogatást. Tagságában legalább 10 településen élő, tevékenykedő személyek/szervezetek találhatók. A LEADER Helyi Akciócsoport területén meglévő turisztikai szolgáltatók, kulturális/hagyományőrző szervezetek/csoportok közül legalább 10 szervezettel vállal együttműködést a tevékenység végzéséhez. A pályázatban legalább 2 támogatható tevékenységnek szerepelnie kell. Legalább 10, a LEADER HACS területén működő települési önkormányzat támogató nyilatkozata szükséges. Támogatásra kerülő projektek száma: 1 projekt 4.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: x Közösségi célú fejlesztés 4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 4.7. Ügyfélkör: nonprofit szervezet 4.8. Támogatható települések köre: Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Pusztamiske, Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Ugod, Városlőd, Vid Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - Nyilatkozat a nyertes uniós vidékfejlesztési pályázat főbb adatairól: támogatási szerződés/határozat száma és dátuma, megvalósult fejlesztés rövid bemutatása. - Tagnyilvántartásból készített kimutatás, melyből megállapíthatók a tagok, továbbá hogy mely településen élnek, illetve tevékenykednek. - Együttműködést igazoló dokumentumok (együttműködési megállapodás vagy szándéknyilatkozat), mely tartalmazza a pályázatot benyújtó potenciális kedvezményezett és a partner nevét és címét, együttműködés célját és témáját. - Önkormányzatok támogató nyilatkozata a LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon. (HVS számú melléklete) - LEADER Helyi Akciócsoport területén található székhelyet, telephelyet igazoló dokumentum másolata. - Építési beruházás esetén a rendeletben előírt építési tervdokumentáció eredeti példánya. - Eszközbeszerzés, illetve gépbeszerzés esetén a műszaki leírás és az árajánlatok másolata.

6 5. Számú intézkedés 5.1. HVS intézkedés megnevezése: Turisztikai szolgáltatások minőségi fejlesztésének ösztönzése 5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: B. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása A turizmusba bevonható helyszínek (vendéglátó helyektől, szálláshelyeken keresztül, természeti értékekig, épített és kulturális örökségek) helyzetbe hozása, bővítése HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe a LEADER Helyi Akciócsoport területén működő turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó, minőségi megújulást szolgáló építést nem tartalmazó beruházások, műszakitechnológiai fejlesztések megvalósítására. Támogatható tevékenységek: - gépbeszerzés - eszközbeszerzés - marketing 5.4. Támogatási kritériumok: Pályázatot olyan szervezet nyújthat be, mely január 1-jén a LEADER Helyi Akciócsoport területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, vagy igazolt jogelődje itt működött; továbbá olyan őstermelő, aki január 1-jén a LEADER Helyi Akciócsoport területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy az őstermelői igazolványában feltüntetett tevékenységi hellyel, gazdasággal rendelkezik. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Kötelező a támogatás minimum 1%-át meghaladó marketing tevékenység beépítése a fejlesztésbe Az intézkedés típus szerinti besorolása: x Vállalkozásfejlesztés x Közösségi célú fejlesztés 5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 5.7. Ügyfélkör: nonprofit szervezet mikrovállalkozás őstermelő 5.8. Támogatható települések köre: Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Pápa (külterülete, részönkormányzatának területe), Pápadereske,

7 Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Pusztamiske, Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Ugod, Városlőd, Vid Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - LEADER Helyi Akciócsoport területén található székhely, telephely meglétét igazoló dokumentum másolata. - Őstermelői igazolvány másolata. - Eszközbeszerzés, illetve gépbeszerzés esetén a műszaki leírás és az árajánlatok másolata. 6. Számú intézkedés 6.1. HVS intézkedés megnevezése: Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása 6.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: B. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása Települési, helyi rendezvények térségi turisztikai kínálatba történő megjelenésének elősegítése, ezen rendezvények helyi értékeket bemutató, támogató jellegének ösztönzése HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe az értékkel bíró rendezvények szervezésére. Támogatható tevékenységek: - rendezvény előkészítése és megvalósítása, - marketing, - eszközbeszerzés, mely a rendezvény előkészítése és megvalósítása tevékenységre elszámolható kiadás maximum 20%-a lehet. Fogalom magyarázat: Értékkel bíró rendezvény: olyan rendezvények, attrakciók köre, melyek programjában megjelennek a térségben megtalálható történelmi, kulturális értékek, hagyományok, illetve kiemelt hangsúlyt kapnak nemzetünkre jellemző, a magyarság történelmi, kulturális hagyományait, építészeti és kulturális örökségeinek elemeire épülő tevékenységek, produkciók Támogatási kritériumok: Pályázatot a január 1-jén már bejegyzett olyan jogi személyiségű szervezet nyújthat be, amely a pályázat benyújtásakor a megvalósítás helyszíne szerinti településen székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, vagy tevékenysége működési területe az adott település közigazgatási területére bizonyíthatóan kiterjed. A támogatási összeg a Magyarország Helységnévtára, 2012 KSH adatbázis szerinti időponthoz tartozó lakónépesség figyelembe vételével a) a 200 lakost meg nem haladó lakónépességű települések esetében Ft, b) a 200 lakos feletti lakónépességű települések esetében maximum Ft/lakos lehet, mely kizárólag abban az esetben növelhető (az együttműködésben résztvevő települések lakosságszámára jutó összeggel), ha a tervezett rendezvény más településekkel való együttműködés keretében valósul meg (képviselőtestületi határozaton alapuló együttműködési megállapodás alapján). A rendezvényen legalább kettő, a LEADER HACS területén tevékenykedő, megtalálható helyi nevezetesség, termék, kulturális tevékenységet végző személy/szervezet bemutatását/fellépését/részvételét biztosítani kell.

8 6.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: x Közösségi célú fejlesztés 6.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 6.7. Ügyfélkör: települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás nonprofit szervezet 6.8. Támogatható települések köre: Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Pusztamiske, Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Ugod, Városlőd, Vid Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - Programtervezet a LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon. (HVS számú melléklete) - Együttműködési megállapodás, amennyiben több település együttműködése keretében valósul meg a rendezvény. - Nonprofit szervezet esetén a LEADER Helyi Akciócsoport területén található székhelyet, telephelyet igazoló dokumentum másolata. - Eszközbeszerzés esetén a műszaki leírás és az árajánlatok másolata. 7. Számú intézkedés 7.1. HVS intézkedés megnevezése: Értékkel bíró térségi rendezvények támogatása 7.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: B. Turizmussal kapcsolatos fejlesztések és szolgáltatások támogatása Térségi rendezvények térségi turisztikai kínálatba történő megjelenésének elősegítése, ezen rendezvények helyi értékeket bemutató, támogató jellegének ösztönzése HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe az értékkel bíró térségi rendezvények szervezésére. Támogatható tevékenységek: - rendezvény előkészítése és megvalósítása, - marketing, - eszközbeszerzés, mely a rendezvény előkészítése és megvalósítása tevékenységre elszámolható kiadás maximum 20%-a lehet. Fogalom magyarázat: Értékkel bíró rendezvény: olyan rendezvények, attrakciók köre, melyek programjában megjelennek a térségben megtalálható történelmi, kulturális értékek, hagyományok, illetve kiemelt hangsúlyt kapnak nemzetünkre jellemző, a magyarság történelmi,

9 kulturális hagyományait, építészeti és kulturális örökségeinek elemeire épülő tevékenységek, produkciók Támogatási kritériumok: Pályázatot a január 1-jén már bejegyzett jogi személyiségű szervezet nyújthat be. Kizárólag olyan rendezvény támogatható, amely legalább 10 önkormányzat képviselő-testületi határozaton alapuló támogató nyilatkozatával rendelkezik. A rendezvényen legalább öt, a LEADER HACS területén tevékenykedő, megtalálható helyi nevezetesség, termék, kulturális tevékenységet végző személy/szervezet bemutatását/fellépését/részvételét biztosítani kell Az intézkedés típus szerinti besorolása: x Közösségi célú fejlesztés 7.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 7.7. Ügyfélkör: települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás nonprofit szervezet 7.8. Támogatható települések köre: Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Pusztamiske, Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Ugod, Városlőd, Vid Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - Programtervezet a LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon. (HVS számú melléklete) - Önkormányzatok támogató nyilatkozata a LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon. (HVS számú melléklete) - Nonprofit szervezet esetén a LEADER Helyi Akciócsoport területén található székhelyet, telephelyet igazoló dokumentum másolata. - Eszközbeszerzés esetén a műszaki leírás és az árajánlatok másolata. 8. Számú intézkedés 8.1. HVS intézkedés megnevezése: A megújuló energia felhasználását ösztönző fejlesztések támogatása 8.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: C. Megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések támogatása Térségünkben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások felhasználásának támogatása, meglévő energiaköltségek ilyen jellegű fejlesztések által történő csökkentésének ösztönzése.

10 8.3. HVS intézkedés leírása: Támogatás vehető igénybe a legalább részben saját tulajdonú ingatlanon megvalósuló megújuló energia felhasználást célzó beruházásokra: megújuló energiát felhasználó berendezések és rendszerek beszerzésére, illetve építési költségükhöz. Támogatható tevékenységek: - építés, - eszközbeszerzés Támogatási kritériumok: Pályázatot olyan szervezet nyújthat be, mely január 1-jén a LEADER Helyi Akciócsoport területén székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, vagy igazolt jogelődje itt működött; továbbá olyan őstermelő, aki január 1-jén a LEADER Helyi Akciócsoport területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy az őstermelői igazolványában feltüntetett tevékenységi hellyel, gazdasággal rendelkezik. Kizárólag olyan fejlesztés támogatható, amely minimum 20%-os energia megtakarítást eredményez (amennyiben a tervdokumentáció nem tartalmazza, szakértői nyilatkozat alapján), vagy új megvalósítás esetén megújuló energiaforrást használ fel Az intézkedés típus szerinti besorolása: x Vállalkozásfejlesztés x Közösségi célú fejlesztés 8.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 8.7. Ügyfélkör: települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás nonprofit szervezet egyház mikrovállalkozás őstermelő 8.8. Támogatható települések köre: Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Pápa (külterülete, részönkormányzatának területe), Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Pusztamiske, Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Ugod, Városlőd, Vid Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - LEADER Helyi Akciócsoport területén található székhely, telephely, lakóhely, tartózkodási hely meglétét igazoló dokumentum másolata. - Őstermelői igazolvány másolata. - Tervdokumentáció, vagy szakértői nyilatkozat az energia megtakarításról, illetve új megvalósítás esetén a pályázó nyilatkozata a megújuló energiaforrásról. - Építési beruházás esetén a rendeletben előírt építési tervdokumentáció eredeti példánya. - Eszközbeszerzés esetén a műszaki leírás és az árajánlatok másolata.

11 9. Számú intézkedés 9.1. HVS intézkedés megnevezése: Közösségi célú eszközbeszerzés 9.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: D. Alapszolgáltatások továbbfejlesztése, bővítése Települési szintű szervezetek turisztikához kapcsolódó, hagyományőrző, kulturális közösségi célú tevékenységének támogatása HVS intézkedés leírása: Közösségi célú szervezetnek a hagyományőrző tevékenységéhez, vagy a turisztikailag meghatározó területeken végzett, turisztikát elősegítő tevékenységéhez, vagy a településen az iskolások/óvodások ének- és zenetanításához szükséges eszköz, kellék, ruházat beszerzésére. Támogatható tevékenység: eszközbeszerzés gépbeszerzés marketing 9.4. Támogatási kritériumok: Pályázatot olyan szervezet nyújthat be, mely január 1-jén a LEADER Helyi Akciócsoport területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezet, vagy igazolt jogelődje itt működött. A fejlesztéshez kapcsolódóan legalább 1 szervezettel együttműködik a pályázó. A beruházás építést nem tartalmazhat. Marketing tevékenység önállóan nem támogatható. Kötelező a támogatás minimum 1%-át meghaladó marketing tevékenység beépítése a fejlesztésbe Az intézkedés típus szerinti besorolása: x Közösségi célú fejlesztés 9.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 9.7. Ügyfélkör: települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás nonprofit szervezet egyház 9.8. Támogatható települések köre: Nemesgörzsöny, Németbánya, Nóráp, Pápadereske, Pápakovácsi, Pápasalamon, Pápateszér, Pusztamiske, Somlójenő, Somlóvásárhely, Somlóvecse, Tüskevár, Ugod, Városlőd, Vid.

12 9.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - Együttműködési megállapodás, mely a következőket tartalmazza minimálisan: pályázatot benyújtó és partner nevét és címét, projekt tartalmát, céljait. - Nonprofit szervezet esetén a LEADER Helyi Akciócsoport területén található székhelyet, telephelyet igazoló dokumentum másolata. - Eszközbeszerzéshez, illetve gépbeszerzéshez a műszaki leírás és az árajánlatok másolata.

13 PROJEKT ADATLAP A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 1. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Képviseletre jogosult neve: Ügyfél székhelye/lakcíme: Ügyfél LEADER HACS területén található telephelye/tartózkodási helye/gazdasága: MVH regisztrációs szám: Adószám: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: 1.1. Ügyfél minősítési kódja: 1 - Belföldi természetes személy; 2 - Mikrovállalkozás; 3 - Kisvállalkozás; 4 - Középvállalkozás; be nem tartozó vállalkozás; 6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül Ügyfél által választott értesítési mód: (Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) Postai levelezési címre: Elektronikus postafiókba: Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe): 2.2. HVS cél megjelölése: 2.3. HVS intézkedés megjelölése: 2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: (Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) építés gépbeszerzés

14 eszközbeszerzés rendezvény előkészítése és megvalósítása képzés előkészítése és megvalósítása tanulmánykészítés marketing egyéb, a Vhr ába nem tartozó tevékenység 2.5. Megvalósítás tervezett helyszíne (irányítószám, település, utca, házszám vagy hrsz.): 2.6. A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 2.7. A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max karakter) 2.8. Költségvetés A projekt teljes tervezett költsége: A pályázatban elszámolni kívánt költségek:* Tevékenység megnevezése Ft Tevékenységhez kapcsolódó költség nettó (Ft) bruttó (Ft) Összesen: (* a sorok száma szükség szerint bővíthető) A projekt megvalósításához igényelt támogatás: Ft 2.9. A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a kritériumoknak való megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek bemutatása: Csatolt dokumentumok felsorolása:. Képviselő neve: Dátum: p.h Aláírása:...

15 * A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 6. és 7. -on alapul

16 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAPHOZ A Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a teljes név. Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján képviseletre jogosult neve (amennyiben releváns). Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében, vállalkozói igazolványában szereplő székhely, magánszemély esetén az állandó lakcím. Ügyfél LEADER HACS területén található telephelye/tartózkodási helye/gazdasága: Amennyiben releváns az ügyfél bírósági bejegyzésében vagy a NAV-nál bejelentett, a LEADER HACS területén található telephelye, magánszemély esetén LEADER HACS területén található bejelentett tartózkodási helye, és őstermelő esetében az őstermelői igazolványban feltüntetett gazdasága MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, abban az esetben kell kitölteni. Adószám: A NAV nyilvántartásában szereplő adószámot kell megadni. Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. Ügyfél minősítési kódja: A megfelelő kódhoz tegyen X-et. Az őstermelő az 1 Belföldi természetes személy kategóriába tartozik. Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál. Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. Projektjavaslatra vonatkozó információk: Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés megnevezése. HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése céljából megfogalmazott intézkedés megnevezése. Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2. (3) bekezdésében felsorolt tevékenységek közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető. Megvalósítás tervezett helyszíne: A LEADER HACS illetékességi területén lévő település megnevezése, továbbá a fejlesztéssel érintett helyszín pontos címe vagy helyrajzi száma, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztést kívánják megvalósítani. A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését. A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (2500 karakter): A konkrét fejlesztés és a projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása.

17 Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan, továbbá tevékenységenként megbontva az árajánlatok alapján nettó és bruttó összegre. A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER forrásból igényelt támogatás összege. A LEADER HACS által előírt vállalások projekten belüli megvalósulásának, a kritériumoknak való megfelelés, a LEADER-szerűséget igazoló projekt elemek bemutatása: A LEADER HACS által a LEADER Intézkedési Tervében megfogalmazott korlátok, kritériumok, vállalások bemutatása, indoklása, alátámasztása. Az itt leírtak alapján látható legyen, hogy a LEADER HACS által előírt milyen módon fognak érvényesülni a projekt végrehajtása során, illetve a fenntartási időszak idején. Csatolt dokumentumok felsorolása: Amennyiben a LEADER HACS a projekt adatlaphoz további mellékleteket, nyilatkozatokat kíván bekérni, azok csatolását itt kell feltüntetnie az ügyfélnek. Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása. Fogalom magyarázat: Megújuló energia: A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik. A legfontosabb megújuló energiaforrások: - napenergia (naperőmű, napelem, napkollektor) - vízenergia (vízerőmű) - árapály-energia - hullám energia - szélenergia (szélerőmű) - geotermikus energia (hőszivattyú) - biomasszák azon válfaja, amelyek rövid életciklusban általában 1 éven belül újból megtermelődnek.) Bioenergia, más néven biomassza: energetikailag hasznosítható növények, termés, melléktermékek, növényi és állati hulladékok. Tüzelhető biomassza-fajták: tűzifa apríték (erdei lágy v. keménylombos erdőkből előállítva, fűrészüzemi hulladékokból, illetve lágyfa-energiaültetvényekből (például nyárfa) előállítva, fűrészpor (fűrészipari melléktermék), szalma, energiafű, illetve ezekből előállított pellet. Elgázosítható biomassza: A biológiailag elgázosítható biomasszák jellemzően nagyobb nedvességtartalmú növényi hulladékból, vagy állati hulladékból áll. Pl: cukortartalmú növények, zöld növényi hulladék, állati szennyvíziszap, trágya. Biomassza elgázosítás történhet elgázosító kazánban is, ahol tökéletlen égés során nyerünk generátorgázt.

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013 LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013 A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET T I S Z A I Á R A D Á S CÍMŰ HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MELLÉKLETE Intézkedések a TISZATÉR LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés

Részletesebben

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa LEADER Intézkedési

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1 Számú intézkedés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Települések élhetőbbé tétele

Részletesebben

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Mellékletek: Zempléni Tájak HACS LEADER Helyi Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához 1 Mellékletek: 1. sz. melléklet: LEADER Intézkedési Terv - intézkedések, támogatási lehetőségek összefoglalása 2. sz.

Részletesebben

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve 1. LEADER Intézkedési Terv Gazdaságfejlesztés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: 1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi adottságok,

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Szívesen látjuk

Részletesebben

A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI CÉLÚ

A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI CÉLÚ A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI CÉLÚ 1. FALUSI VENDÉGLÁTÁS VENGDÉSZOBÁK KIALAÍTÁSA 2. KÖZÖSSÉGI CIVIL RENDEZVÉNYEK 3. KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉSE HELYI ÉRTÉKEK FELTÁRÁSA ÉS BEMUTATÁSA 4. TANÖSVÉNYEK

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Közösségi

Részletesebben

6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv és felépítése

6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv és felépítése 6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv és felépítése 6.1 LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület LEADER

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. MELLÉKLETEK. Megtartó vidék fejlődő életminőséggel

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. MELLÉKLETEK. Megtartó vidék fejlődő életminőséggel HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. MELLÉKLETEK Megtartó vidék fejlődő életminőséggel 1 1.sz. melléklet LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Alpokalja-Ikva mente LEADER Helyi

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Intézkedések a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A Zala Zöld Szíve LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához

PROJEKT ADATLAP A Zala Zöld Szíve LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához Oldal: 1 / 8 PROJEKT ADATLAP A Zala Zöld Szíve LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 1. Ügyfél adatai Ügyfél neve: Faluházért Alapítvány Képviseletre jogosult

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása 2013. Évi LEADER pályázat benyújtás I. forduló: Projekt adatlap benyújtás Benyújtás a HVS LEADER intézkedési terve

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához

PROJEKT ADATLAP. A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához PROJEKT ADATLAP A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 1. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Gipsz Jakab Képviseletre jogosult

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS 1 TARTALOM 1 Bevezető... 4 2 A HVS felülvizsgálatának célja és szükségszerűsége...

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Illegális hulladéklerakók

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 1. oldal 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 020 470 Helyi Akciócsoport: Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 188. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI 1. A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete 1 A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /2013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 81094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 188. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai

Részletesebben