A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI CÉLÚ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI CÉLÚ"

Átírás

1 A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI CÉLÚ 1. FALUSI VENDÉGLÁTÁS VENGDÉSZOBÁK KIALAÍTÁSA 2. KÖZÖSSÉGI CIVIL RENDEZVÉNYEK 3. KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉSE HELYI ÉRTÉKEK FELTÁRÁSA ÉS BEMUTATÁSA 4. TANÖSVÉNYEK KIALAKÍTÁSA ERDŐKBEN, FÁS VÍZPARTOKON 5. EGYHÁZI RENDEZVÉNYEK ÉS A CIVIL ÉLET EGYÜTTMŰKÖDÉSE 6. SPORTRENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA 7. HELYI ÉRTÉKEKET BEMUTATÓ TEREK 8. TÉRSÉGI CIVIL KLUB

2 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Falusi vendéglátás vendégszobák kialakítása 1.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: 1.3.HVS intézkedés leírása: Térségi turizmus fejlesztése Ráckeve két keréken és vízen! A támogatás célja a térségben a falusi szálláshelyek számának növelése a térség turisztikai vonzóerejének növelése érdekében. Támogatható családi házaknál falusi vendégfogadó szobák kialakítása, amelyekhez társulnak más, a szállásadó vagy más helyi szolgáltatók által biztosított helyi szolgáltatások. Támogatható továbbá helyi termékek készítésének bemutatása. Támogatható olyan minőségi falusi szálláshelyek bővítése, kialakítása, amelyek megfelelnek a 239/2009. (X.20.) Korm. rendeletben foglaltakban, valamint hozzájárulnak a családias vendégfogadó térség képének kialakításához. Támogatható építési tevékenység, eszközbeszerzés, marketing tevékenység. Helyi termék definíció: LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék; 1.4. Támogatási kritériumok: [ A falusi szálláshelyek kialakításában a helyi sajátosságoknak meg kell jelennie, hagyományos eszközök, berendezési tárgyak, motívumok megjelenítésével; Ezen tradicionális eszközök az elszámolható költségek legalább 10 %-ában jelenjenek meg. A projekt együttműködésben kell, hogy megvalósuljon. Az egyes tevékenységek önmagukban nem támogathatók, a projektben minimum két tevékenységnek meg kell jelennie költséggel együtt. Az intézkedés keretösszege Ft 1.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: Közösségi célú fejlesztés Vállalkozási célú fejlesztés 1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft

3 1.7. Ügyfélkör: lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy (támogatási intenzitás hátrányos helyzetű területen 65%, egyéb területen 60%) nonprofit szervezet (támogatási intenzitás 100%) 1.8.Támogatható települések köre: Szigetbecse, Áporka 1.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Együttműködési megállapodás a térségi szereplőkkel, amelyben szerepelnek az együttműködő felek adatai, az együttműködés témája, a felek közötti feladatmegosztás és az együttműködés időtartama. Az együttműködés időtartama legalább a projekt fenntartási idejére kell, hogy szóljon) A projekt adatlaphoz mellékelni kell, amennyiben releváns a pályázat témakörében szerzett korábbi ismeretek és tapasztalatok leírását 2. Számú intézkedés 2.1. HVS intézkedés megnevezése: Közösségi civil rendezvények 2.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés 2.3.HVS intézkedés leírása: Egészséges, összetartó Ráckevei térség megteremtése Támogatandók a térségben már működő és a még kialakítandó helyi hagyományos, illetve kifejlesztendő közösségi rendezvények, amelyek az összetartozást és a települések közötti együttműködést is segítik. Támogathatók a már több alkalommal megrendezett hagyományos rendezvények és új rendezvények megszervezésének, megrendezésének kiadásai, a rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések és markering tevékenység Támogatási kritériumok: - A rendezvény együttműködés keretében kell, hogy megvalósuljon. Amennyiben települési szintű a rendezvény, akkor az adott településről minimum két együttműködő partner szükséges, amennyiben a rendezvény több települést is érint, akkor minden településről együttműködő partner bevonása szükséges; - Rendezvényprogram kidolgozása, részletes költségvetéssel. Egy településről csak egy pályázat támogatható Az intézkedés típus szerinti besorolása: Közösségi célú fejlesztés Vállalkozási célú fejlesztés 2.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege:

4 Ft Ft 2.7. Ügyfélkör: mikro-, kis-, és középvállalkozás. (támogatási intenzitás hátrányos helyzetű területen 65%, egyéb területen 60%) nonprofit szervezet (támogatási intenzitás 100%) települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat (támogatási intenzitás 100%) 2.8.Támogatható települések köre: Szigetcsép, Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Ráckeve, Szigetbecse, Áporka, Kiskunlacháza, Dömsöd, Apaj 2.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Együttműködési megállapodás a térségi szereplőkkel, amelyben szerepelnek az együttműködő felek adatai, az együttműködés témája, a felek közötti feladatmegosztás és az együttműködés időtartama. Az együttműködés időtartama legalább a projekt fenntartási idejére kell, hogy szóljon) Rendezvényprogram kidolgozása, részletes költségvetéssel A pályázó témakörben szerzett korábbi ismereteinek és tapasztalatainak leírása Eszközbeszerzés esetében két árajánlat becsatolása szükséges 3. Számú intézkedés 3.1. HVS intézkedés megnevezése: Kiadványok készítése Helyi értékek feltárása és bemutatása 3.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Településfejlesztés a helyi társadalmi adottságokra építve 3.3.HVS intézkedés leírása: A LEADER HACS a térségben az üzleti, a közszféra és a civil szféra együttműködésének eredményeként létrejött, a térségi célok megvalósulását elősegítő szervezet. Alapvető célunk a térségi kezdeményezések erősítése, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megvalósulásának elősegítése. A LEADER HACS önálló szervezetként felvállalja olyan térségi projektek előkészítését és megvalósítását, ami túlmutat egyes településeken és egyes szervezeteken, ezért általános, a térségre vonatkozóan globális megközelítést kíván, térségi problémákra koncentrál. Ilyen konkrét hiánypótló projekt az egyes településekre vonatkozó összefoglaló értékleltárként funkcionáló, ingyenes kiadvány készítése és népszerűsítése. Támogatható a vidékfejlesztési céloknak megfelelően olyan

5 kiadványok elkészítése - kb. 200 oldalon kb fotóval és kiegészítő szövegezéssel, amely bemutatja a helyi építészeti és természeti értékeket, és javaslatokat tesz azok megóvására, bemutatására, esetenként továbbfejlesztésére és térségi értékleltárként is funkcionálhat Támogatási kritériumok: A kiadványnak legalább 200 oldal terjedelműnek, A4-es méretűnek, minőségi képekkel - amelyben lehetnek archív képek is (kb. 400 db kép) - ellátott kiadványnak kell lenni; A kiadványoknak külön-külön Dömsöd és Szigetszentmárton települések bemutatását kell tartalmaznia, kitekintéssel térségi jelentőségükre; A projektnek együttműködésben kell megvalósulnia Az intézkedés típus szerinti besorolása: Közösségi célú fejlesztés 3.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 3.7. Ügyfélkör: LEADER HACS 3.8.Támogatható települések köre: -LEADER HACS illetékességi területe 3.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Kiadványterv bemutatása (szinapszis) Nyomdai ajánlat Költésvetés Együttműködési megállapodás a térségi szereplőkkel, amelyben szerepelnek az együttműködő felek adatai, az együttműködés témája, a felek közötti feladatmegosztás és az együttműködés időtartama. 4. Számú intézkedés 4.1. HVS intézkedés megnevezése: Tanösvények kialakítása erdőkben, fás vízpartokon 4.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható Ráckevei térség megteremtése 4.3.HVS intézkedés leírása: Támogatható a térségben, de különösen a lakott területek, illetve az iskolák közelében olyan

6 tanösvények kialakítása, ahol a természetet, közvetlen környezetüket, jól megismerhetik a tanulók, de alkalmas lehet pihenésre is. Támogatható a tanösvények kialakításához kapcsolódóan, vagy azok közvetlen közelében lévő elhanyagolt (szemetes) területek megtisztítása, a közösségi igénybevétel körülményeinek megteremtése. Támogatható tevékenység a tanösvény létrehozásához kapcsolódóan erdei bútorok (asztal, pad, esőbeálló) kihelyezése, rögzítése, szemetesek kihelyezése, tájékoztató, információs táblák kihelyezése, továbbá a tanösvény információs jellegéhez kötődő eszközök (pl. madárodúk, madáretetők) kihelyezése Támogatási kritériumok: A tanösvénynek szabadon látogathatónak kell lennie A tanösvénynek be kell mutatnia a tájjellegű növényzetet, amely fatelepítéssel is megvalósítható A projektnek együttműködésben kell megvalósulnia. Az ügyfélnek vállalnia kell, hogy legalább negyedévente legalább fél napos (minimum 4 óra időtartam) ismeretterjesztő programot szervez a tanösvény területén, amelyet dokumentálnia kell. A beszámolónak ki kell terjednie a résztvevők számára és a program bemutatására Az intézkedés típus szerinti besorolása: Közösségi célú fejlesztés 4.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 4.7. Ügyfélkör: nonprofit szervezet 4.8.Támogatható települések köre: Makád, Kiskunlacháza, Apaj 4.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: A terület tulajdonosának hozzájárulása a fejlesztéshez Terv és költségvetés bemutatása A pályázat témakörben szerzett korábbi ismeretek és tapasztalatok leírása. Együttműködési megállapodás a térségi szereplőkkel, amelyben szerepelnek az együttműködő felek adatai, az együttműködés témája, a felek közötti feladatmegosztás és az együttműködés időtartama;

7 5. Számú intézkedés 5.1. HVS intézkedés megnevezése: Egyházi rendezvények és a civil élet együttműködése 5.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: 5.3.HVS intézkedés leírása: Egészséges, összetartó Ráckevei térség megteremtése Támogathatók azok a rendezvények, amelyek az ökumenikus szellemben közelebb hozzák egymáshoz a hívő és nem hívő embereket, a különféle egyházi vagy civil kulturális programokat. Ennek keretében támogatható a Peregi Parkerdő és a Savoyai Kastély területén lévő vallási vagy civil rendezvény megszervezése, megrendezése, a peregi őstemplom környezetének rendbetétele, szakrális térré alakítása, a történelmi és vallási hagyományápolás, illetve kapcsolódó kiadványok készítése Támogatási kritériumok: A projektet együttműködésben kell megvalósítani. A támogatott rendezvénynek térségi szintűnek kell lennie (a rendezvényen résztvevők és meghívottak között térségi tisztségviselőknek is kell lennie) A rendezvénynek kapcsolódnia kell a Savoyai Évhez Az intézkedés keretösszege Ft 5.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: Közösségi célú fejlesztés 5.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 5.7. Ügyfélkör: nonprofit szervezet egyház 5.8.Támogatható települések köre: Ráckeve, Kiskunlacháza

8 5.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Felekezettől függetlenül az egyházi vezető egyetértő nyilatkozata Együttműködési megállapodás, amelyben szerepelnek az együttműködő felek adatai, az együttműködés témája, a felek közötti feladatmegosztás és az együttműködés időtartama. Programterv, rendezvény tervezett forgatókönyve Költségterv 6. Számú intézkedés 6.1. HVS intézkedés megnevezése: Sport rendezvények támogatása 6.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Egészséges, összetartó Ráckevei térség megteremtése 6.3.HVS intézkedés leírása: Az egészséges életmódra neveléshez alapvetően hozzátartozik a sportra nevelés, a közösségi sporttevékenység ösztönzése, sportrendezvények megszervezése, megrendezése minden korosztály számára. Ennek keretében az alábbi sporttevékenységek és kapcsolódó eszközbeszerzések és szolgáltatások támogathatók: Labdarúgó események, rendezvények, kupák megszervezése, megrendezése; Támogatható a térségben különleges adottságot jelentő Ráckevei-Dunán űzött vízi sporttevékenységekhez kötődő eszközbeszerzés (evezős sportokhoz kötődő eszközbeszerzés) és a vízre szállási feltételek javítása. "Csiga-biga rekreációs program" Támogatható minden korosztály számára igénybe vehető kültéri tornaterem létrehozása rekreációs céllal. Ennek keretében támogatható kültéri sporteszközök beszerzése, telepítése, a kültéri tornateremre szervezett egészségmegőrző programok szervezése, egészségmegőrző kiadványok készítése. Támogatható lovas gyakorlópályák kialakítása, ehhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés, valamint lovas terápiával kapcsolatos eszközbeszerzések, a gyógylovagoltatás

9 kulturált körülményeinek megteremtése, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, valamint lovas rendezvények megszervezése, megrendezése. Támogatható pingpong rendezvények megszervezése, megrendezése, eszközbeszerzése Szigetcsépen. Támogatható tevékenység természetjáró egyesületek részére túraútvonalak kialakítása, jelölése, a LEADER HACS területén megrendezett túraversenyek megszervezése, megrendezése, valamint a túraútvonalak bemutatásával kapcsolatos rendezvények (pl. vetítések, ismeretterjesztő előadások) megszervezése, megrendezése. Támogatható a kézilabda sporthoz kötődő rendezvények megszervezése, megrendezése, sporteszközök beszerzése; Támogatási kritériumok: A nonprofit szervezet ügyfélnek az alapító okiratában meg kell jelennie annak a sportágnak, amelyhez kötődik a projekt, vagy települési önkormányzat esetében a sportág szerinti települési nonprofit szervezettel együttműködési megállapodást kell kötnie. A sportrendezvényeknek minimum egy naposnak kell lennie (minimum napi 8 óra) Kültéri tornaterem és lovassporthoz, lovas terápiához kötődő fejlesztések esetében minimum két tevékenység megvalósítása kötelező az ügyfél számára Labdarúgó rendezvények megszervezése, megrendezése kizárólag Szigetcsép, Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Ráckeve, Makád, Kiskunlacháza és Dömsöd területén támogatható. Vízi sporttevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések kizárólag Ráckeve településen támogathatók. Kültéri tornaterem létrehozása kizárólag Apaj településen támogatható Lovassporthoz, lovas terápiához kapcsolódó tevékenységek kizárólag Szigetcsép, Ráckeve, Dömsöd településen támogathatók Pingpong rendezvények megrendezése kizárólag Szigetcsép településen támogatható Természetjárással, túrázással kapcsolatos rendezvények, fejlesztések kizárólag Szigetcsép, Szigetszentmárton, Áporka, Kiskunlacháza településeken támogathatók Kézilabda sporthoz kötődő rendezvények és fejlesztések kizárólag Dömsöd településen támogatható Az intézkedés típus szerinti besorolása: Közösségi célú fejlesztés 6.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft

10 Ft 6.7. Ügyfélkör: Nonprofit szervezet. Települési önkormányzat 6.8.Támogatható települések köre: Szigetcsép, Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Szigetbecse, Áporka, Ráckeve, Makád, Kiskunlacháza, Dömsöd, Apaj 6.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Együttműködési megállapodás, amelyben szerepelnek az együttműködő felek adatai, az együttműködés témája, a felek közötti feladatmegosztás és az együttműködés időtartama. Nonprofit szervezetek esetében alapító okirat Rendezvények esetében programterv és részletes költségterv Eszközbeszerzés esetében két árajánlat és műszaki leírás Engedélyköteles építési tevékenység esetén tervdokumentáció és a hatóság igazolása az engedélyeztetési eljárás megindításáról 7. Számú intézkedés 7.1. HVS intézkedés megnevezése: Helyi értékeket bemutató terek 7.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: 7.3.HVS intézkedés leírása: Településfejlesztés a helyi társadalmi adottságokra építve Támogatandó fedett tároló tér kialakítása, annak érdekében, hogy a meglévő faluházak (tájházak) és udvaruk, környezetük autentikus bemutatásához tartozó, összegyűjtött és egyéb módon beszerzett tárgyak, eszközök, gazdálkodási eszközök megfelelően és biztonságosan elhelyezhetőek legyenek. Támogatható tevékenységek építési tevékenység, eszközbeszerzés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, valamint a kiállítási tárgyak rendezése, ápolása, táblázása, gondozása Támogatási kritériumok: A tároló tér csatlakozzon már egy meglévő létesítményhez (faluház, tájház), A projektnek együttműködésben kell megvalósulnia a helyi civil szervezetekkel Építési tevékenység csak eszközbeszerzéssel együtt valósulhat meg, amely tradicionális eszköz beszerzése is megvalósulhat.

11 7.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: Közösségi célú fejlesztés 7.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 7.7. Ügyfélkör: Települési önkormányzat 7.8.Támogatható települések köre: Szigetbecse, Kiskunlacháza 7.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Együttműködési megállapodás, amelyben szerepelnek az együttműködő felek adatai, az együttműködés témája, a felek közötti feladatmegosztás és az együttműködés időtartama. Részletes költségvetés Eszközbeszerzés esetében két árajánlat és műszaki leírás Engedélyköteles építési tevékenység esetén tervdokumentáció és a hatóság igazolása az engedélyeztetési eljárás megindításáról 8. Számú intézkedés 8.1. HVS intézkedés megnevezése: Térségi civil klub 8.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: 8.3.HVS intézkedés leírása: Egészséges, összetartó Ráckevei térség megteremtése Az intézkedés célja egy több hónapos időtartamban rendezvénysorozat megszervezése, megrendezése, amelynek a térség civil szervezeti kapcsolataiknak a szorosabbra fűzésére, a térségi civil aktivitás fejlesztésére, a civil működés területeinek feltárására, működési területek felmérésére, a térségi ügyekhez való hozzájárulás erősítésére irányul. Támogatható kiadások a rendezvények előkészítésének, megszervezésének és megrendezésének költségei Támogatási kritériumok: A projektnek együttműködésben kell megvalósulnia, a rendezvénysorozat során a LEADER HACS illetékességi területén lévő minden településről be kell vonni civil szervezetet együttműködő partnerként 8.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása:

12 Közösségi célú fejlesztés 8.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 8.7. Ügyfélkör: LEADER HACS 8.8.Támogatható települések köre: A LEADER HACS illetékességi területe 8.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Programterv Rendezvényterv Együttműködési megállapodás, amelyben szerepelnek az együttműködő felek adatai, az együttműködés témája, a felek közötti feladatmegosztás és az együttműködés időtartama.

13 A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE VÁLLALKOZÁSI CÉLÚ 9. GYERE, ISMERD MEG A TANYASI ÉLETET! 10. HELYI KÉZMŰVESEK TÁMOGATÁSA 11. KISÜZEMI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS 12. LOVAS OKTATÓ BÁZIS FEJLESZTÉSE 13. MEGÚJULÓ ENERGIA INFORMÁCIÓS PONT

14 9. Számú intézkedés 9.1. HVS intézkedés megnevezése: Gyere, ismerd meg a tanyasi életet! 9.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: Vállalkozásfejlesztés Ráckevei Térség területén 9.3.HVS intézkedés leírása: Támogatandó az olyan falusi turizmus megteremtése, amely nem csak egy szobát adna ki, hanem bemutat egy sajátos, magyaros tanyasi udvart, ahol állatokat gondoznak, zöldséget termelnek, virágágyásokat ültetnek, és élik a gazdák mindennapi életét, és ebbe a vendégeik is bekapcsolódhatnak. Támogatható legfeljebb három napraforgós minősítésnek megfelelő falusi szálláshely kialakítása, eszközbeszerzés, kisléptékű infrastruktúra kialakítása Támogatási kritériumok: Az ügyfél saját használatában lévő tanyasi, vagy falusi udvar, ahol napi gazdálkodás folyik, a tulajdonos életvitelszerűen él a tanyán, illetve a projekt megvalósítási helyén; A szálláshely szolgáltatáshoz minimum egy további szolgáltatás, program biztosítása kötelező az ügyfél számára 9.5. Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés 9.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft 9.7. Ügyfélkör: Természetes személy Egyéni vállalkozó Őstermelő 9.8.Támogatható települések köre: Dömsöd, Ráckeve, Szigetbecse, Apaj 9.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Részletes költségvetés Eszközbeszerzés esetében két árajánlat és műszaki leírás

15 Engedélyköteles építési tevékenység esetén tervdokumentáció és a hatóság igazolása az engedélyeztetési eljárás megindításáról 10. Számú intézkedés HVS intézkedés megnevezése: Helyi kézművesek támogatása 10.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: 10.3.HVS intézkedés leírása: Vállalkozásfejlesztés Ráckevei Térség területén Támogathatók azon hagyományos és működő kézműves tevékenységek (kosárfonó, szőnyegszövő, hímző, népies cipőkészítő), amelyek hordozzák a helyi kulturális és használati értékeket és helyi termékeket állítanak elő. Támogatható kézműves műhely és szociális helyiségek kialakítása, eszközbeszerzés, tradicionális eszközbeszerzés, kisléptékű infrastruktúra fejlesztés. Helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék; Támogatási kritériumok: A pályázó vállalja, hogy tevékenységéről, termékeiről fotódokumentációt és tevékenység leírást készít a LEADER HACS számára, amit a LEADER HACS a honlapján közzé tesz, valamint a helyi termékből mintát biztosít a LEADER HACS számára legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft Ügyfélkör: Őstermelő Természetes személy Egyéni vállalkozó 10.8.Támogatható települések köre: Szigetújfalu, Ráckeve, Dömsöd

16 10.9. Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Részletes költségvetés Eszközbeszerzés esetében két árajánlat és műszaki leírás Engedélyköteles építési tevékenység esetén tervdokumentáció és a hatóság igazolása az engedélyeztetési eljárás megindításáról 11. Számú intézkedés HVS intézkedés megnevezése: Kisüzemi vállalkozásfejlesztés 11.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: 11.3.HVS intézkedés leírása: Vállalkozásfejlesztés Ráckevei Térség területén Támogathatók azon helyi üzemek, amelyek kis ráfordítással, de hatékonyan tudnak tenni annak érdekében, hogy a munkahelyek száma növekedjen, vagy a meglévő munkaerőt meg tudják tartani. Támogatható költségek: --építési tevékenység, új építés, felújítás - a marketing tevékenység - a szükséges gépek, berendezések beszerzése, - eszközbeszerzés, - kisléptékű infrastruktúra fejlesztése; Támogatási kritériumok: Egy projekt keretében legalább két tevékenységnek meg kell valósulni a kötelező marketing tevékenységen felül. Marketing tevékenységnek meg kell valósulnia, legalább a projekt összköltségének 5%-át el kell érnie a marketing kiadásoknak Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez és feldolgozásához nem nyújtható támogatás. 5 Millió Ft támogatási igény felett az ügyfélnek vállalnia kell, hogy az utolsó lezárt gazdasági évének átlagos statisztikai létszámához képest legalább a fenntartási időszak első két évében egy fővel több főállású munkavállalót foglalkoztat, beleértve az önfoglalkoztatást is. A projekteknek költséghatékonyan kell megvalósulnia. Az ügyfél vállalja, hogy bemutató anyagot készít a fejlesztéséről és elérhetőségéről, amit a LEADER HACS honlapján közzé tesz legkésőbb utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási fejlesztés Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft Ügyfélkör:

17 Mikrovállalkozás Egyéni vállalkozó Őstermelő Természetes személy 11.8.Támogatható települések köre: Szigetújfalu, Szigetbecse, Áporka, Kiskunlacháza, Dömsöd, Apaj, Makád, Szigetcsép Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Részletes költségvetés Pénzügyi terv, amelyben bemutatásra kerül a projekt finanszírozása Eszközbeszerzés esetében két árajánlat és műszaki leírás Engedélyköteles építési tevékenység esetén tervdokumentáció és a hatóság igazolása az engedélyeztetési eljárás megindításáról A pályázat témakörben szerzett korábbi ismeretek és tapasztalatok leírása. 12. Számú intézkedés HVS intézkedés megnevezése: Lovas oktató bázis fejlesztése 12.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: 12.3.HVS intézkedés leírása: Vállalkozásfejlesztés Ráckevei Térség területén Támogatható lovas oktató bázisok kialakítása, illetve infrastrukturális és tárgyi feltételeinek megteremtése. Támogatható a megfelelő minőségű szolgáltatás biztosítása érdekében öltözők, szociális blokkok, pihenők kialakítása, és ezek tárgyi feltételeinek támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység Támogatási kritériumok: Kizárólag működő vállalkozás támogatható A projekt részeként marketing tevékenységnek is meg kell valósulnia, amely legalább a projekt összköltségének legalább 10%-a A projektben legalább két tevékenységnek meg kell valósulnia a marketing tevékenységen kívül Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozási célú fejlesztés Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Ft Ft

18 12.7. Ügyfélkör: Mikrovállalkozás Egyéni vállalkozó Őstermelő 12.8.Támogatható települések köre: Szigetcsép, Áporka, Kiskunlacháza Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Részletes költségvetés Pénzügyi terv, amelyben bemutatásra kerül a projekt finanszírozása Eszközbeszerzés esetében két árajánlat és műszaki leírás Engedélyköteles építési tevékenység esetén tervdokumentáció és a hatóság igazolása az engedélyeztetési eljárás megindításáról 13. Számú intézkedés HVS intézkedés megnevezése: Megújuló energia információs pont 13.2.Kapcsolódó HVS célkitűzés: 13.3.HVS intézkedés leírása: Fenntartható Ráckevei térség megteremtése Támogatható a térségben működő napelem gyártó üzem termékeinek népszerűsítése és bemutatása céljából, egy olyan bemutató központ létrehozása, amely a megújuló energia felhasználásra épülő termékek iránt érdeklődők számára elérhetővé teszi a technológia megismerését Támogatható tevékenység eszközbeszerzés, bemutató panelek beszerzése, bemutató tér kialakítása, a napelem beszerzési és felszerelési, és a bemutató fogadóhelység kialakítása Támogatási kritériumok: Olyan építmény megléte, ahol ezek a bemutató napelemek felszerelhetők, bemutathatók, és a nyert energia fel is használható. A projektnek együttműködésben kell megvalósulnia Az együttműködő felek között lennie kell legalább egy olyan civil szervezetnek, amelynek tevékenységi körében a fenntarthatósággal, energiahatékonysággal, természeti erőforrások megőrzésével kapcsolatos tevékenységek megvalósulnak A projekt részeként marketing tevékenységnek is meg kell valósulnia, amely legalább a projekt összköltségének legalább 10%-a Az intézkedés típus szerinti besorolása:

19 Vállalkozási célú fejlesztés Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Ft Ft Ügyfélkör: Mikrovállalkozás. Egyéni vállalkozó 13.8.Támogatható települések köre: Ráckeve, Apaj Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: Részletes költségvetés Pénzügyi terv, amelyben bemutatásra kerül a projekt finanszírozása Eszközbeszerzés esetében két árajánlat és műszaki leírás Engedélyköteles építési tevékenység esetén tervdokumentáció és a hatóság igazolása az engedélyeztetési eljárás megindításáról Együttműködési megállapodás, amelyben szerepelnek az együttműködő felek adatai, az együttműködés témája, a felek közötti feladatmegosztás és az együttműködés időtartama

20 PROJEKT ADATLAP A - LEADER HACS-hoz a LEADER jogcím keretében tervezett projektjavaslat benyújtásához 1. Ügyfél adatai: Ügyfél neve: Képviseletre jogosult neve: Ügyfél székhelye/lakcíme: MVH regisztrációs szám: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: 1.1. Ügyfél minősítési kódja: 1 - Belföldi természetes személy; 2 - Mikrovállalkozás; 3 - Kisvállalkozás; 4 - Középvállalkozás; be nem tartozó vállalkozás; 6 - Nonprofit szervezet államháztartáson belül; 7 - Nonprofit szervezet államháztartáson kívül Ügyfél által választott értesítési mód: (Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja.) Postai levelezési címre: Elektronikus postafiókba: Kizárólag csak egy értesítési mód választható! 2. Projektjavaslatra vonatkozó információk: 2.1. Fejlesztés megnevezése (projekt javaslat címe): 2.2. HVS cél megjelölése: 2.3. HVS intézkedés megjelölése:

21 2.4. Támogatható tevékenységek megjelölése: (Több tevékenység is bejelölhető a projektjavaslat alapján) építés gépbeszerzés eszközbeszerzés rendezvény előkészítése és megvalósítása képzés előkészítése és megvalósítása tanulmánykészítés marketing egyéb 2.5. Megvalósítás tervezett helyszíne: 2.6. A tervezett projekt célja (max. 500 karakter): 2.7. A tervezett fejlesztés részletes, tényszerű bemutatása (max karakter) 2.8. Költségvetés A projekt teljes tervezett költsége : A projekt megvalósításához igényelt támogatás:.. Ft.. Ft Képviselő neve: Aláírás:... p.h Dátum: * A nyilatkozattételi és az adatszolgáltatási kötelezettség a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló évi XVII. törvény 6. és 7. -on alapul.

22 Projekt adatlap kitöltési útmutató Ügyfél neve: Az ügyfél projekt adatlapon feltüntetett hivatalos neve, természetes személy esetén a teljes név. Képviseletre jogosult személy neve: Az ügyfél képviseletére a létesítő okirat alapján képviseletre jogosult neve (amennyiben releváns). Ügyfél székhelye/lakcíme: Az ügyfél bírósági bejegyzésében szereplő székhely, magánszemély esetén az állandó lakcím. MVH regisztrációs száma: Amennyiben rendelkezik az ügyfél MVH regisztrációs számmal, abban az esetben kell kitölteni. Kapcsolattartó neve: A projekt kapcsán felelős kapcsolattartó személy neve, telefonszáma. Ügyfél által választott értesítési mód: Tegyen X-et a kiválasztott értesítési mód előtti négyzetbe! Az elektronikus értesítés kézbesítési ideje a munkaszervezet általi kiküldés időpontja. Kérjük ezt figyelembe venni az értesítés módjának kiválasztásánál. Kizárólag egy értesítési cím jelölhető be. Amennyiben mindkét cím feltüntetésre kerül, úgy az elektronikus cím alkalmazandó kapcsolattartásra. Projektjavaslatra vonatkozó információk: Fejlesztés megnevezése: A tervezett fejlesztés, rövid, átfogó megnevezése, címe. HVS cél megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzés megnevezése. HVS intézkedés megjelölése: A HVS-ben a LEADER HACS által, a célkitűzések elérése céljából megfogalmazott intézkedés megnevezése. Támogatható tevékenységek: A LEADER rendelet 2.. (3) bekezdésében felsorolt tevékenységek közül kell kiválasztani a fejlesztés keretében tervezett tevékenységet/tevékenységeket. Több tevékenység is megjelölhető. Megvalósítás tervezett helyszíne: A LEADER HACS illetékességi területén lévő település megnevezése, ahol a projektjavaslatban szereplő fejlesztés kívánják megvalósítani. A tervezett projekt célja (500 karakter): Annak rövid bemutatása, hogy a fejlesztés, illetve program megvalósításával milyen célokat kívánnak elérni és ez közvetve hogyan segíti elő a HVSben a LEADER HACS által meghatározott célkitűzések elérését. A tervezett fejlesztés rövid, tényszerű bemutatása (2500 karakter): A konkrét fejlesztés és a projektkörnyezet bemutatása, a fejlesztés indokolása, a várható eredmények bemutatása. Költségvetés: A projekt teljes költsége az igényelt támogatással és saját forrással számítottan. A projekt megvalósításához igényelt támogatás: A projekt teljes költségvetésén belül a LEADER forrásból igényelt támogatás összege. Képviselő neve, aláírás: Az ügyfél cégbejegyzés szerinti hivatalos képviselőjének neve és aláírása.

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Intézkedések a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A Dél-Mátra

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 026 322 Helyi Akciócsoport: Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. A HVS t érintő módosítások a 2009. évi felülvizsgálatnál: 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV. tengely 1.2. A III. tengely esetében a projektméretek lehatárolása 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV.

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 14., csütörtök Tartalomjegyzék 395/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet A 3P Savaria Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1. számú melléklet Beszámoló a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységéről 2012-ben az 54/2011(VI.10) VM rendelet 4. -a szerint (A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 61/2011.09.08. Előterjesztés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. szeptember 8-ai ülésére Az Európai

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Hírlevél 2013. október

Hírlevél 2013. október Hírlevél 2013. október Pályázati lehetöség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2.o Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályázati lehetöség nyílik 3.o Meghívó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a LEADER keretében nyújtandó támogatások. PÁLYÁZAT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D3301-01 Pályázat - Főlap... 3 D0004-03 Támogatási kérelem/pályázat

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben