2013. LEADER Intézkedési Terv. LEADER Intézkedések a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. LEADER Intézkedési Terv. LEADER Intézkedések a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 2013.05.14."

Átírás

1 2013. LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedések a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET VELENCE

2 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 2013 LEADER 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Minőségi rekreációs turizmus és szolgáltatás fejlesztés, vállalkozás élénkítés 1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Modell értékű turizmusfejlesztés, innovatív turisztikai szolgáltatásokkal: a rekreációs és egészség turizmus megteremtésével 1.3. HVS intézkedés leírása: A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület területén a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában megfogalmazott jövőkép eléréséhez hozzájáruló gazdaságfejlesztési elképzelések támogatása, melynek célja a térség jövedelemtermelő képességének erősítése. I. támogatási terület: Támogatás vehető igénybe a térségi turizmus minőségi szolgáltatásainak fejlesztése érdekében, frekventált helyen lévő vendéglátóhelyek, szállások, rekreációs szolgáltatások, egyéb hiányszolgáltatások innovatív megvalósítására, valamint lovas, kerékpáros, gyalogos turizmus, falusi-, agro-, bor-, aktív- és vízi turizmus, szelíd és ökoturizmus fejlesztésére. A hagyományos borkultúra fennmaradása és bemutathatósága érdekében új borospincék kialakítása vagy már meglévő történelmi présházak, dézsmapincék felújítása, a Velencei-tó bortérség népszerűsítését elősegítő fejlesztések megvalósítása is támogatott. II. támogatási terület: Támogatás vehető igénybe a szabadidős tevékenységek elérhetőségének és hozzáférhetőségének elősegítése érdekében strandok, szabadidős és sporttevékenység megteremtését szolgáló, sportolást és rekreációt biztosító létesítmények építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére és eszközbeszerzésére. III. támogatási terület: A Velencei-tó LEADER HACS területén működő és induló mikro-, kis- és középvállalkozások beruházásainak és eszközbeszerzésének a támogatása, mely tevékenységek hozzájárulnak a versenyképesség megőrzéséhez és a szolgáltatások bővítéséhez, munkahelymegtartást vagy munkahelybővítést eredményeznek. IV. támogatási terület: Velencei-tó térségének kivételes természeti, táji adottságainak megőrzése közösségi feladat, az irányított, vezetett turizmus alkalmazása kíméli a

3 környezet terhelhetőségét. A turistautak, kerékpáros utak, tematikus utak karbantartása és a tájhasználat fenntarthatósága érdekében szükséges gépek, eszközök beszerzése támogatható Fogalom magyarázat: Tematikus utak: olyan turisztikai termékek, amelyek különböző közlekedési formák igénybevételével megközelíthető természeti és/vagy mesterséges attrakciókat fűznek fel egy kiválasztott téma köré. Az útvonalak a fenntarthatóság elveinek figyelembevétele mellett egyszerre kínálnak ismeretszerzési és szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget. Aktív turizmus: olyan szolgáltatások csoportja, amely az aktív (mozgást igénylő) kikapcsolódási és rekreációs lehetőségeket és tevékenységeket biztosítja jövedelemtermelő céllal. Ökoturizmus: a természeti értékek, a természeti területek megismerésére irányuló olyan turizmus, amely természetkímélő módon, a természetvédelmi prioritások biztosításával valósul meg az arra alkalmas területen, amely egyúttal a helyi népesség társadalmi, gazdasági előnyökhöz jutását is szolgálja Támogatható tevékenységek: a) építés, b) gépbeszerzés, c) eszközbeszerzés, d) rendezvény előkészítése és megvalósítása, g) marketing, h) az a)-g) pontokba nem sorolható, a Vhr ában nem szereplő egyéb tevékenység Támogatási kritériumok: - A helyi partnerségek közötti hálózatépítés: A pályázó a projekt adatlap benyújtásáig csatlakozik a Velencei-tó LEADER HACS által koordinált Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózathoz. Együttműködési megállapodás. - A fejlesztés tárgyát bemutató megjelenés a helyi médiában a DIT ÚMVP és a Velencei-tó LEADER HACS arculati elemek alkalmazásával az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal, és annak megküldése viszontközlésre a Velenceitó LEADER HACS számára. Nyilatkozat média megjelenésről. - Marketing tevékenység, önállóan nem támogatható, marketing költség a projekt teljes költségének max.30%-a, de legfeljebb Ft. - Rendezvény költség nem támogatható. - Honlap fejlesztés önállóan támogatható, amennyiben a térség szempontjából innovatív új megoldást alkalmaz, hiányterületre irányul, de a támogatás felső határa: bruttó: Ft. - A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult. - Pihenőhelyek, pihenőpontok kialakításánál, a térelemek, táblák telepítésénél csak a térségi arculathoz alkalmazkodó elemek támogathatók. (www.velenceitoleader.eu ) - A szálláshelyfejlesztés irányulhat: a 173/2003. (X.28.) Kormányrendelet 3. (2) bekezdés c) pont 1. alpontja szerinti nem üzleti célú üdülő, valamint a 239/2009 (X.20.)

4 Kormányrendelet alapján panziók, kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek kialakítására. Falusi szálláshely kialakítása nem támogatható. - A fejlesztésnek együttműködés keretében kell megvalósulnia. A pályázó legalább egy, a Velencei-tó LEADER HACS területén működő turisztikai szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodással rendelkezik Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozásfejlesztés Közösségi célú fejlesztés 1.8. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 1.9. Ügyfélkör: Mikro-, kis- és középvállalkozás, Egyéni vállalkozó, Őstermelő, Természetes személy, Önálló tevékenységet végző magánszemély, Települési önkormányzat, Önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, Nonprofit szervezet, Egyház Támogatható települések köre: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati együttműködésben vállalt részvétel. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület honlapján elérhető Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték vonatkozásában, hálózatban való részvételről együttműködési megállapodás csatolása (http://velenceitoleader.eu/). - A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület honlapján elérhető Nyilatkozat média megjelenésről csatolása (http://velenceitoleader.eu/). - A Velencei-tó LEADER HACS területén működő turisztikai szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás csatolása (http://velenceitoleader.eu/). - A nonprofit szervezet hatályos alapszabálya vagy alapító okirata ügyfél által hitelesített másolata. - Nonprofit Kft. esetében társasági szerződés ügyfél által hitelesített másolata. - A tervezet beruházás költségeit alátámasztó dokumentáció (MVH ÉNGY kódos költségvetés, vagy 2 db a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő árajánlat). - Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 27. (1) c) pontjában meghatározottaknak. - Egyéb beruházások esetén az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések, eszközök beszerzésére irányuló fejlesztések esetén műszaki leírás. - Egyéni vállalkozó ügyfél esetében az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány ügyfél által hitelesített másolata.

5 2. számú intézkedés 2013 LEADER 2.1. HVS intézkedés megnevezése: Értékmentés, a vidéki életminőség javítása, fejlesztése 2.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Életminőség fejlesztés: Igényes élettér kialakítása alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés elérhetőségével és javításával 2.3. HVS intézkedés leírása: A támogatás célja: Szolgáltatásfejlesztés, életminőség javítás a Velencei-tó LEADER HACS területén. Olyan LEADER szellemiségű projektek létrejötte, amelyek a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában megfogalmazott vidékfejlesztési projektek megvalósítását segítik elő, amelyeknek célja a háttértelepülések felzárkóztatásának támogatása a dinamikusan fejlődő Velencei-tó térségi fejlődés érdekében. A térségi kiegyensúlyozott esélyegyenlőség érdekében, több célcsoportnak is helyet biztosító közösségi életterek létrehozása és a turisztikai szolgáltatások innovatív megvalósítását célzó egyedi projektek megvalósítása támogatható. I. támogatási terület: A támogatás célja a funkcióját vesztett, leromlott állapotú épületek megmentése, felújítása, tartalommal történő megtöltése, létrehozása. Közösségi terek megújítása, egyedi bemutató helyek, szabadidős terek kialakítása, létrehozása. II. támogatási terület: A támogatás célja: a helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítása. Meglévő térségi tematikus utak Értékeink-, Történelmi Szalag - pontjainak bővítésére igényelhető támogatás a turisztikai attrakciók számának növelése érdekében. Kerékpáros útvonalhoz kapcsolódó pihenőpontok kialakítása mellett egyéb turisztikai attrakciók és a helyi természeti, történelmi, kulturális értékekről, a környezet védelméről tájékoztató táblák kihelyezése, kiadványok készítése megvalósítható Fogalom magyarázat: Multifunkcionális Szolgáltatóház: olyan létesítmény, amely helyszínt biztosít és alkalmas a nonprofit szervezetek által nyújtott szolgáltatások, valamint rendezvények és képzések megtartásához. A multifunkcionális szolgáltatóház a következő szolgáltatásokat nyújthatja: kézműves foglalkozások helyszíne, helyi termék kiállító tér, központi iroda civil szervezetek számára, képzési és rendezvény központ, ifjúsági klub, kulturális és közösségfejlesztési központ, civil és turisztikai információs pont, inkubátorház és kapcsolódó tanácsadás. Turisztikai Információs Pont: olyan létesítmény, melynek célja a Velencei-tó térségének minden településére

6 vonatkozó turisztikai információ szolgáltatás megvalósítása. Az Információs Pont mind az idegenforgalom, mind a helyi lakosság naprakész információ szolgáltatását szolgálja. A Turisztikai Információs Ponton a helyi és térségi termékek bemutathatóságát biztosítani kötelező. Tematikus utak: olyan turisztikai termékek, amelyek különböző közlekedési formák igénybevételével megközelíthető természeti és/vagy mesterséges attrakciókat fűznek fel egy kiválasztott téma köré. Az útvonalak a fenntarthatóság elveinek figyelembevétele mellett egyszerre kínálnak ismeretszerzési és szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget. Használati térelem: azon rögzített utcabútor, amelynek rendeltetésszerű használata során fizikai kapcsolat jön létre a használóval és amelynek nem kizárólag vizuális élmény nyújtása a célja. Látvány térelem: olyan kültéri térelem, amely hozzájárul a településkép fejlesztéséhez, fejlődéséhez és vizuális élményt nyújt. Helyi és térségi termék: a Velencei-tó LEADER HACS tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült vagy feldolgozott termék, kivéve a nagyüzemi technológiával előállított vagy feldolgozott termék. Egyéb, az emberi kéz által alkotott, nem élelmezési célú, kézműves vagy iparművészeti termékek csoportja Támogatható tevékenység: a) építés, b) gépbeszerzés, c) eszközbeszerzés, g) marketing. h) az a)-g) pontokba nem sorolható, a Vhr ában nem szereplő egyéb tevékenység Támogatási kritériumok: - Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény esetében az épület külső környezetéhez kapcsolódó zöld felület rendezésére, létrehozására, felújítására, közvetlen környezetének rehabilitációjára; látvány és használati térelemek beszerzésére kizárólag abban az esetben igényelhető támogatás, amennyiben a fejlesztés térségi tematikus úthoz kapcsolódik. - A fejlesztésnek együttműködésben kell megvalósulnia. A pályázó legalább egy, a Velencei-tó LEADER HACS területén működő civil szervezettel vagy vállalkozással kötött együttműködési megállapodással rendelkezik. - Gyermekjátszótér és rekreációs felnőtt játszótér telepítése kizárólag kerékpáros útvonalhoz kapcsolódó pihenőpontok kialakítása esetén támogatható. - Nem támogatható azon fejlesztés, amely IKSZT címmel rendelkező épületre irányul, illetve azon a helyrajzi számon valósul meg, melyen az IKSZT címmel rendelkező épület helyezkedik el. - Nem igényelhető támogatás sportpálya és piac kialakítására, felújítására. - Pihenőhelyek, pihenőpontok kialakításánál, térelemek, táblák telepítésénél csak a térségi arculathoz alkalmazkodó elemek támogathatók.

7 - A helyi partnerségek közötti hálózatépítés: A pályázó a projekt adatlap benyújtásáig csatlakozik a Velencei-tó LEADER HACS által koordinált Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózathoz. Együttműködési megállapodás. - A fejlesztés tárgyát bemutató megjelenés a helyi médiában a DIT, ÚMVP és a Velencei-tó LEADER HACS arculati elemek alkalmazásával az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal, és annak megküldése viszontközlésre a Velencei-tó LEADER HACS számára. - Marketing tevékenység önállóan nem támogatható, marketing költség a projekt teljes költségének max.30%-a, de legfeljebb Ft. - Az I. támogatási területen a pályázó vállalja, hogy a helyi és térségi termékek bemutathatóságát biztosítja. Nyilatkozat a vállalásról. - Honlap fejlesztés önállóan nem támogatható, a támogatás felső határa: a projekt teljes költségének max.20%-a, de legfeljebb Ft. - Rendezvény költség nem támogatható. - A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozásfejlesztés Közösségi célú fejlesztés 2.8. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 2.9. Ügyfélkör: Mikro-, kis- és középvállalkozás, Egyéni vállalkozó, Őstermelő, Természetes személy, Önálló tevékenységet végző magánszemély, Települési önkormányzat, Önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, Nonprofit szervezet, Egyház Támogatható települések köre: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati együttműködésben vállalt részvétel. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület honlapján elérhető Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték vonatkozásában, hálózatban való részvételről együttműködési megállapodás csatolása (http://velenceitoleader.eu/). - A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület honlapján elérhető Nyilatkozat média megjelenésről csatolása (http://velenceitoleader.eu/). - A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület honlapján elérhető Nyilatkozat a helyi és térségi termékek bemutatásáról csatolása (http://velenceitoleader.eu/).. - A Velencei-tó LEADER HACS területén működő civil szervezettel vagy vállalkozással kötött együttműködési megállapodás csatolása (http://velenceitoleader.eu/). - Nonprofit Kft. esetében társasági szerződés ügyfél által hitelesített másolata.

8 - A nonprofit szervezet hatályos alapszabálya vagy alapító okirata ügyfél által hitelesített másolata. - A tervezet beruházás költségeit alátámasztó dokumentáció (MVH, ÉNGY kódos költségvetés, vagy 2 db a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő árajánlat). - Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 27. (1) c) pontjában meghatározottaknak. - Egyéb beruházások esetén az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések, eszközök beszerzésére irányuló fejlesztések esetén műszaki leírás.

9 3. számú intézkedés 2013 LEADER 3.1. HVS intézkedés megnevezése: Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték 3.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Gazdaságfejlesztés: vállalkozások megerősítése, hálózatfejlesztés, a mikrovállalkozások fennmaradásáért és megújulásáért 3.3. HVS intézkedés leírása: A Velencei-tó LEADER HACS tervezési területén helyi termékek feldolgozására, értékesítésére, és piacra jutásának elősegítésére irányuló fejlesztések támogathatók, a helyi gazdálkodás versenyképességének fenntarthatósága érdekében. I. támogatási terület: Helyi és térségi termékek előállításához, tárolásához, feldolgozásához, értékesítéséhez, bemutathatóvá tételéhez és egyben a környezettudatos fejlesztéséhez szükséges építés, gépbeszerzés, eszköz beszerzés támogatható. II. támogatási terület: Támogatható a biogazdálkodás meghonosítása érdekében helyben honos növénytelepítés. III. támogatási terület: A helyi lakosok és a turisták vásárlói igényeit kielégítő, a helyi termékek bemutatását, népszerűsítését szolgáló mobil elárusító pavilonok, eszközök beszerzése, épített bemutató tér kialakítása Fogalom magyarázat: Helyi és térségi termék: a Velencei-tó LEADER HACS tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült vagy feldolgozott termék, kivéve a nagyüzemi technológiával előállított vagy feldolgozott termék. Egyéb, az emberi kéz által alkotott, nem élelmezési célú, kézműves vagy iparművészeti termékek csoportja. Biogazdálkodás: (más néven: ökogazdálkodás, organikus gazdálkodás) olyan gazdálkodási forma, mely szerves trágyázáson, biológiai növényvédelmen és természetes biológiai ciklusokon alapul, a szintetikus műtrágya és (szintetikus) növényvédő szerek mellőzésével, például baktériumalapú biotrágyák használatával Támogatható tevékenységek: a) építés, b) gépbeszerzés, c) eszközbeszerzés, d) rendezvény előkészítése és megvalósítása, g) marketing, h) az a)-g) pontokba nem sorolható, a Vhr ában nem szereplő egyéb tevékenység.

10 3.6. Támogatási kritériumok: - A helyi partnerségek közötti hálózatépítés: A pályázó a projekt adatlap benyújtásáig csatlakozik a Velencei-tó LEADER HACS által koordinált Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózathoz. Együttműködési megállapodás. - A fejlesztés tárgyát bemutató megjelenés a helyi médiában a DIT, ÚMVP és a Velencei-tó LEADER HACS arculati elemek alkalmazásával az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal, és annak megküldése viszontközlésre a Velencei-tó LEADER HACS számára. - A fejlesztésnek együttműködésben kell megvalósulnia. A pályázó legalább egy, a Velencei-tó LEADER HACS területén működő civil szervezettel vagy vállalkozással kötött együttműködési megállapodással rendelkezik. - Nem igényelhető támogatás új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére. - Marketing tevékenység önállóan nem támogatható, marketing költség a projekt teljes költségének max.30%-a, de legfeljebb Ft. - Honlap fejlesztés önállóan nem támogatható, a támogatás felső határa: a projekt teljes költségének max.20%-a, de legfeljebb Ft. - Rendezvény költség nem támogatható. - A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozásfejlesztés Közösségi célú fejlesztés 3.8. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 3.9. Ügyfélkör: Mikro-, kis- és középvállalkozás, Egyéni vállalkozó, Őstermelő, Természetes személy, Önálló tevékenységet végző magánszemély, Települési önkormányzat, Önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, Nonprofit szervezet, Egyház Támogatható települések köre: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati együttműködésben vállalt részvétel. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület honlapján elérhető Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték vonatkozásában, hálózatban való részvételről együttműködési megállapodás csatolása (http://velenceitoleader.eu/). - A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület honlapján elérhető Nyilatkozat média megjelenésről csatolása (http://velenceitoleader.eu/).

11 - A Velencei-tó LEADER HACS területén működő civil szervezettel vagy vállalkozással kötött együttműködési megállapodás csatolása (http://velenceitoleader.eu/). - Nonprofit Kft. esetében társasági szerződés ügyfél által hitelesített másolata. - A nonprofit szervezet hatályos alapszabálya vagy alapító okirata ügyfél által hitelesített másolata. - A tervezet beruházás költségeit alátámasztó dokumentáció (MVH, ÉNGY kódos költségvetés, vagy 2 db a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő árajánlat). - Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 27. (1) c) pontjában meghatározottaknak. - Egyéb beruházások esetén az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések, eszközök beszerzésére irányuló fejlesztések esetén műszaki leírás.

12 4. számú intézkedés 2013 LEADER 4.1. HVS intézkedés megnevezése: Értékmentés együttműködésben 4.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntarthatóság a táji és épített természeti és kulturális örökség és helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság biztosításával 4.3. HVS intézkedés leírása: A Velencei-tó országos ismertségét elősegítő önálló turisztikai vonzerőként, attrakcióként megjelenni képes nagy rendezvények és fesztiválok létrejöttének támogatása, amelyek a Velencei-tó térségének hagyományainak, értékeinek népszerűsítését tűzik célul vagy innovatív új szemléletmódot alkalmaznak. I. támogatási terület: A "szomszédolás" elvének érvényesülésével helyi adottságokat, közösségeket fejlesztő, erősítő programok, rendezvények, fesztiválok lebonyolítására van lehetőség (hagyományőrzés, kultúra, történelem, egészséges életmód, aktív turizmus, helyi termék, komolyzene, gasztronómia, stb. területen). II. támogatási terület: a közösségi élet színtereinek biztosítása érdekében igényes rendezvények megtartásához szükséges szabadtéri közösségi terek fejlesztése kulturális és szabadidős tevékenységek gyakorlása céljából támogatható. III. támogatási terület: a rendezvények lebonyolításához szükséges sátrak, pavilonok, kiállító standok, színpadtechnikai-, mobil eszközök és egyéb kiszolgáló eszközök beszerzése önállóan is támogatott. Vízi, mobil színpad építése egyedi turisztikai attrakciók megvalósítása érdekében támogatott Fogalom magyarázat: Szomszédolás : A térségben lévő települések egymás kulturális, történelmi, helyi adottságainak egymással történő megismertetése. A települések hálózati együttműködése, egymás segítése, a közös értékek megtalálása, ezáltal erősítve a települések és a Velencei-tó térségi, országos imázsát és ismertségét. Helyi és térségi termék: a Velencei-tó LEADER HACS tervezési területén előállított, a térségben honos vagy ott megtermelt, előállított alapanyagból, hagyományos és/vagy az adott térségre jellemző technológiával, eljárással készült vagy feldolgozott termék, kivéve a nagyüzemi technológiával előállított vagy feldolgozott termék. Egyéb, az emberi kéz által alkotott, nem élelmezési célú, kézműves vagy iparművészeti termékek csoportja.

13 4.5. Támogatható tevékenységek: a) építés, b) gépbeszerzés, c) eszközbeszerzés, d) rendezvény előkészítése és megvalósítása, e) képzés előkészítése és megvalósítása g) marketing, h) az a)-g) pontokba nem sorolható, a Vhr ában nem szereplő egyéb tevékenység Támogatási kritériumok: - A Helyi Bíráló Bizottság csak a fejlesztési cél elérése szempontjából egyértelműen indokolt, költséghatékony, a gazdasági-, társadalmi- és környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő kiadási tételekkel bíró projektjavaslatot részesíthet támogatásban. - A helyi partnerségek közötti hálózatépítés: A pályázó a projekt adatlap benyújtásáig csatlakozik a Velencei-tó LEADER HACS által koordinált Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózathoz. Együttműködési megállapodás. - A fejlesztés tárgyát bemutató megjelenés a helyi médiában a DIT, ÚMVP és a Velencei-tó LEADER HACS arculati elemek alkalmazásával az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal, és annak megküldése viszontközlésre a Velencei-tó LEADER HACS számára. - Marketing tevékenység, kiadvány maximum Ft értékben támogatható - Rendezvény előkészítése és megvalósítása maximum Ft értékben támogatható - I. támogatási terület esetén minimálisan egyoldalas rendezvény összefoglaló benyújtása, amely ütemtervet, programtervet, és kommunikációs tervet tartalmaz, bemutatja az együttműködő partnereket, a fejlesztés egyediségét és a térségre vonatkozó kiemelt célokat, célcsoportokat. - I. támogatási terület esetén a pályázó vállalja, hogy a rendezvény meghívóját legalább öt települési honlapon megjelenteti. - Képzés esetén tematika benyújtása kötelező - A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult Az intézkedés típus szerinti besorolása: Vállalkozásfejlesztés Közösségi célú fejlesztés 4.8. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: Minimum támogatási összeg: Maximum támogatási összeg: Ft Ft 4.9. Ügyfélkör: Mikro-, kis- és középvállalkozás, Egyéni vállalkozó, Őstermelő, Természetes személy, Önálló tevékenységet végző magánszemély, Települési önkormányzat, Önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, Nonprofit szervezet, Egyház

14 4.10. Támogatható települések köre: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence, Vereb, Zichyújfalu Projekt adatlaphoz csatolandó dokumentumok: - Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték hálózati együttműködésben vállalt részvétel. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület honlapján elérhető Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték vonatkozásában, hálózatban való részvételről együttműködési megállapodás csatolása (http://velenceitoleader.eu/). - A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület honlapján elérhető Nyilatkozat média megjelenésről csatolása (http://velenceitoleader.eu/). - A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület honlapján elérhető Nyilatkozat honlapon való megjelenésről csatolása (http://velenceitoleader.eu/), kizárólag az I. támogatási terület esetében. - Minimálisan egyoldalas rendezvény összefoglaló benyújtása, amely ütemtervet, programtervet és kommunikációs tervet tartalmaz, bemutatja az együttműködő partnereket, a fejlesztés egyediségét és a térségre vonatkozó kiemelt célokat, célcsoportokat, (csak az I. támogatási terület esetében) (http://velenceitoleader.eu/). - Nonprofit Kft. esetében társasági szerződés ügyfél által hitelesített másolata. - Nonprofit szervezet esetén hatályos alapszabály vagy alapító okirat ügyfél által hitelesített másolata. - A tervezet beruházás költségeit alátámasztó dokumentáció (MVH, ÉNGY kódos költségvetés, vagy 2 db a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő árajánlat). - Építési tevékenység esetén tervdokumentáció, mely megfelel a 23/2007 (IV.17.) FVM rendelet 27. (1) c) pontjában meghatározottaknak. - Egyéb beruházások esetén az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések, eszközök beszerzésére irányuló fejlesztések esetén műszaki leírás.

15 5. számú intézkedés 2013 LEADER 5.1. HVS intézkedés megnevezése: Megőrzendő örökség 5.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntarthatóság a táji és épített természeti és kulturális örökség és helyi identitás védelme, megőrzése, megújítása, fenntarthatóság biztosításával 5.3. HVS intézkedés leírása: A Velencei-tó LEADER HACS területén meglévő gazdag hagyományok, értékek megőrzése közös feladata az itt élőknek. A támogatás célja az elmúlt évek rendszerezésével, gyűjtésével felhalmozott, feltárt anyagok egy részének publikálása, közkincsé tétele. A Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2008-óta képviseli a vidékfejlesztés, és a turizmus területén a Velencei-tó térségének kilenc települését. Az Egyesület egyedülálló módon rendszerezte a Velencei-tó helyi termék, helyi szolgáltatás, helyi érték tanulmányban a települések épített és táji örökségeit, irodalmi, kulturális, történelmi hagyományait. A rendelkezésre álló adatbázis, a gyűjtött írott és képi anyagok lehetőséget biztosítanak olyan hiánypótló tevékenységek megvalósítására, amelyek méltón képviselik a Velencei-tó térségét. Támogatható: a projekt keretében, térségi rendezvény, workshop, kiadvány, képzés, marketing tevékenység Támogatható tevékenységek: c) eszközbeszerzés, d) rendezvény előkészítése és megvalósítása, e) képzés előkészítése és megvalósítása g) marketing, h) az a)-g) pontokba nem sorolható, a Vhr ában nem szereplő egyéb tevékenység Támogatási kritériumok: - A pályázó vállalja, hogy a fejlesztést az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig nyílt nap keretében bemutatja, a nyílt napról és a megvalósult fejlesztésről a nyílt napot követő 10 napon belül fényképpel ellátott 1 oldalas összefoglalót küld az MVH részére. Nyilatkozat nyílt nap megtartásáról. - A fejlesztés tárgyát bemutató megjelenés a helyi médiában a DIT, ÚMVP és a Velencei-tó LEADER HACS arculati elemek alkalmazásával az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal. - A pályázó vállalja, hogy a pályázat megvalósításában legalább egy, a Velencei-tó LEADER HACS tervezési területén működő vállalkozással, civil szervezettel vagy önkormányzattal együttműködik. - A Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozata kiállításának dátuma és a záradék aláírásának dátuma között legfeljebb 30 naptári nap telhet el. A határidő túllépése esetén a támogató nyilatkozat érvényét veszti, ugyanakkor az érintett ügyfél a projektjavaslat ismételt benyújtására jogosult.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve LEADER Intézkedési Terv - Gazdaságfejlesztés Kapcsolódó HVS célkitűzés: HVS intézkedés megnevezése: HVS intézkedés leírása: "Értékünk a térségünk"

Részletesebben

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve A Pannónia Kincse LEADER Egyesület LEADER Intézkedési Terve 1. LEADER Intézkedési Terv Gazdaságfejlesztés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: 1.2. Kapcsolódó HVS célkitűzés megnevezése: Helyi adottságok,

Részletesebben

1. számú melléklet Beszámoló a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységéről 2012-ben az 54/2011(VI.10) VM rendelet 4. -a szerint (A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket

Részletesebben

Életminőség/diverzifikáció. Helyi programok megvalósításának támogatása

Életminőség/diverzifikáció. Helyi programok megvalósításának támogatása Vonatkozó HPME azonosítója Jogcím UMVP inézkedés Célterület megnevezése (címe) 83Oc08 Rendezvény Életminőség/diverzifikáció Helyi programok megvalósításának támogatása Célterület azonosítója 1 020 364

Részletesebben

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa LEADER Intézkedési

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a INNOVATÍV DÉL-ZALA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Szívesen látjuk

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A Dél-Mátra

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1 Számú intézkedés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Települések élhetőbbé tétele

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. MELLÉKLETEK. Megtartó vidék fejlődő életminőséggel

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. MELLÉKLETEK. Megtartó vidék fejlődő életminőséggel HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. MELLÉKLETEK Megtartó vidék fejlődő életminőséggel 1 1.sz. melléklet LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Alpokalja-Ikva mente LEADER Helyi

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013 LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013 A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET T I S Z A I Á R A D Á S CÍMŰ HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MELLÉKLETE Intézkedések a TISZATÉR LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

2013. évi LEADER kiírás

2013. évi LEADER kiírás 2013. évi LEADER kiírás Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Közgyűlés 2013. április 15., Zalacsány Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport -

Részletesebben

6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv és felépítése

6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv és felépítése 6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv és felépítése 6.1 LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület LEADER

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Közösségi

Részletesebben

Célterület adatlap. Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Non-profit szervezetek 100 100

Célterület adatlap. Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Non-profit szervezetek 100 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 016 084 Helyi Akciócsoport: Pannónia Kincse Leader Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Közösségi célú Célterület megnevezése: Multifunkcionális

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI CÉLÚ

A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI CÉLÚ A HVS LEADER INTÉZKEDÉSI TERVE KÖZÖSSÉGI CÉLÚ 1. FALUSI VENDÉGLÁTÁS VENGDÉSZOBÁK KIALAÍTÁSA 2. KÖZÖSSÉGI CIVIL RENDEZVÉNYEK 3. KIADVÁNYOK KÉSZÍTÉSE HELYI ÉRTÉKEK FELTÁRÁSA ÉS BEMUTATÁSA 4. TANÖSVÉNYEK

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében

Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesület diasora - 2009 Október 22 - Battonya A a Kertészek Földje Akciócsoport területén

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Tamási és Térsége LEADER Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Célterület adatlap. Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 100 Non-profit szervezetek 0 100 Egyházi jogi személy 0 100

Célterület adatlap. Önkormányzat, önkormányzati társulás 0 100 Non-profit szervezetek 0 100 Egyházi jogi személy 0 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 021 143 Helyi Akciócsoport: Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Koppányvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Illegális hulladéklerakók

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 020 470 Helyi Akciócsoport: Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület

Részletesebben

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés

Részletesebben

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület

Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Mellékletek: Zempléni Tájak HACS LEADER Helyi Stratégia 2013. évi felülvizsgálatához 1 Mellékletek: 1. sz. melléklet: LEADER Intézkedési Terv - intézkedések, támogatási lehetőségek összefoglalása 2. sz.

Részletesebben

Vidékfejlesztési támogatások vállalkozásoknak. 2012. március 28. Zalaszentgrót Vállalkozói tájékoztató fórum

Vidékfejlesztési támogatások vállalkozásoknak. 2012. március 28. Zalaszentgrót Vállalkozói tájékoztató fórum Vidékfejlesztési támogatások vállalkozásoknak 2012. március 28. Zalaszentgrót Vállalkozói tájékoztató fórum Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport -

Részletesebben