Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, nov.10

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10"

Átírás

1 A geotermikus energia és a megújuló energiák Dr. Büki Gergely Geotermikus Aktualitások Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, nov.10

2 Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány Készült az MTA Energiastratégiai Munkabizottság keretében Ősszeállította Büki Gergely Szerkesztette Lovas Rezső, a munkabizottság vezetője

3 Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány sajtóbemutatója Lovas Rezső, Pálinkás József, Büki Gergely és Rudas János

4 Megújulók az energiaellátás rendszerben V égenergia-felhasználás, F Háztartások Ipar Közlekedés Egyéb Tüzelőanyag Villany Távhő Üzemanyag Fogyasztói energiatakar ékosság Energia takar ékos bere ndezések, hő szige telés, e nerg iatakaréko s ma gata rtás Szekunder energiahordozók V Ve zeté kes e nergiaell átások Energiaátalakitás Erőművek, fűtőművek, fűtőerőművek, finomítók, pelletgyártás stb. En ergiaha tékonys ág növelése Hatásf oknö velés, k apcsolt e nergiaterm elés, hőszivatt yúk Primer ener giaho rdozó k Földgáz Kőolaj Szén Primerene rgia-felhas ználás, G Atom Me gújuló en ergiák U Optimális ener gi astruktúra Hazai -import, környe zeti h atások, m egújuló energiaforrások Földhő Szélenergia Vízenergia Biomassza Napenergia

5 Megújuló energiák hasznosítása, PJ Primerenergiafelhasználás Európai Unió 27 Magyarország Napenergia ,2 Biomassza, hulladék Geotermikus energia Vízenergia Szélenergia ,1 3,6 0,8 0 63,8 4,0 0,8 0,8 Megújulók összesen primerenergia %-a , ,99 69,6 6,18

6 Megújuló energiák hasznosítása = A megújulók 13%-os EU vállalása 2020-ig a meghatározó stratégiai kérdés F F F - U U 13% Ez fedezi a teljes igénynövekedést és képezi az új kapacitásnövekedést a következő évtizedben F F U 1 3% F - U

7 EU-27 és Magyarország földgáz-felhasználásafelhasználása EU 27 Magyarország Végenergia-felhasz, F PJ növekedése, 08/97 1 1,06 1 1,09 Földgáz, közvetlen felh. % 22,0 22,3 41,3 36,1 közvetett (+villany, hő) % Primerenergia-felhasz, G PJ növekedése, 08/97 1 1,10 1 1,07 Földgáz % 21,3 24,6 38,4 42,2 (import aránya) (%) (44,6) (62,0) (66,1) (82,3) Primerenerg. igényesség kj/eur Energiaellátás hatásfoka, F/G 0,666 0,640 0,602 0,613

8 Energiamérleg Földgázkiváltás megújuló energiákkal U η U + (R η G ) = F = G η G Fajlagos földgázkiváltás (R = 0) G γ = = U η η U G

9 Épületek energiaellátása Épületek végenergia-igénye F = Q f + Q h + E Q takarékosság: tanúsítás Épületek primerenergia-igénye G = Q g Q hatékonyság: hatásfok, kapcsolt és hőszivatyús termelés energiaszerkezet: megújuló energiák

10 Biomassza energeikai hasznosításának lehetőségei Végen ergia-felhasználás, F Tüzelőanyag Villany Távhő Üzemanyag Tüzel ő- anyag gyárt ás Fűtőmű Fűtőerőmű g áz, gő z, ORC, K al ina T ü z e l é s Kond. erőmű Fűtőerőmű GM G á z t e r m e l é s Üzem - anyag gyárt ás Föld gáz Kőolaj Szén Primerenergia-felhasználás, G At om Biomassza B

11 Biomassza célszerű hasznosítása Felhasználható biomassza, elsősorban melléktermékek (mezőg., erdészeti) Hulladékok Közvetlenül villamos energiát ne! Hőellátás egyedi fűtés: pelletkazán drága tüzelő biomassza távfűtés olcsó tüzelő távhő bázisán kapcsolt energiatermelés Biogáztermelés: kevés, de egyértelmű

12 Napenergia-hasznosítás Részaránya jelenleg a legkisebb! Napkollektorok: használati melegvíztermelés - felzárkozás Épitészeti (passzív) hasznosítás: hőigények csökkenése Napelemek: autonóm villamosenergiaellátás kutatás-fejlesztés

13 Geotermikus energia/ földhő szininim fogalmak A 2009/28/EK uniós irányelv meghatározása szerint: légtermikus energia (aerothermal energy): hő formájában a környezeti levegőben tárolt energia, geotermikus energia (geothermal energy): a szilárd talaj felszíne alatt hő formában található energia, hidrotermikus energia (hydrothermal energy): a felszíni vizekben hő formájában tárolt energia.

14 Geotermikus energia/földhő hőmérsékletszíntjei Föl dhő / Geotermi kus energia m á l v í z T e r Levegő hő Talajhő Felszíni víz hő 1 40 C > 120 C C C 0-40 C < 0 C H + E? H H + HSZ HSZ

15 Földhő energetikai hasznosításának lehetőségei Végen ergia-felh aszn álás, F Tüzelőanyag Villany Távhő Üzemanyag E H H HSZ HSZ Fö ldgáz Kőolaj Szén Primerenerg ia-felhasz nálás, G Atom Földhő A

16 Hő- és villamos energia termálvízből T T T (=1 20 C) T (=120 C) T T T = l n( T / T ) (=3 72,6 K) m & c P o P Villa mos- o m& c ener gia- T h (=40 C) term elés T h (=40 C) Q & Q & T 2 (=300 K) ~ 0 C ~ 0 C T E (=80 C) Q & E Hőtermelés Hőtermelés S & S & 0 K 1 h S & 0 K 1 S& S & E S & h S &

17 Mit termeljünk termálvízből: hőt vagy villamos energiát? Termálvíz hasznosítás hatásfoka η A Hatásfok földgáz esetén η fg Fajlagos földgázkiváltás γ = η A /η fg Hőellátás 1 0,9 1,11 Villamosenergiatermelés 0,1 0,525 0,19

18 A földhő célszerű hasznosítása Villamosenergia-termelést ne tervezzük ez még kutatási feladat Két főirány: A termálvíz közvetlen hőhasznosítása vitathatatlan a balneológiai és turisztikai szempontok elsőbbsége mellett A földhő (talaj, felszíni víz és levegő) hőszivattyúzása

19 Termálvíz komplex, kaszkád hasznosítása Q HSZ T 1 =áll. Q f T be Balneológi ai hasznosítás T b u T 0

20 Termálvizes magas és alacsony hőmérsékletű távfűtés T T T e T h T v T h T e T v T e T v T e T v T T h T h

21 Magas és alacsony hőmérsékletű távfűtés és hőszivattyúzás T T 1 (=120 C) m& c T h (=60 C) Közvetlen hőellátás T h (=40 C) ~0 C + HS m& c T o Normál fűtési rends zer Alacsony hőmérsékletű fűtési rendszer T e r m á l v í z 0 K S & 1 S & h S & o S &

22 Termálvizes közvetlen fűtés és hőszivattyús utófűtés Tfe Q & HS Tfv P HS ε f T h T 1 m& T o

23 Termálvíz utóhűtése hőszivattyúval T T 50 C 50 C T =318,0 K 40 C 40 C 40 C T = 318,0K 40 C T = 302,9 K 20 C T = 292,5 K ~0 C T e r m á l v í z +HS 0 K S & S&

24 A hőszivattyú rendszerstruktúrája T e Q T v E Q Q Q HS E E HS K T Q Q R T K Q K Q R R E Q A T E A A T A1 Q A T A2

25 Szakmakultúra és a magyar nyelv Magyar Fűtési (teljesítmény)tényező Angol, nemzetközi Coefficient of Performance ε f = Q & / P COP = Q & / P (Évi) átlagos fűtési tényező ε f = Q /E Nem vagy-vagy, Seasonal Performance Factor SPF = Q / E hanem is-is!

26 Talajvíz egy- és kétkutas hőszivattyúzása T e Q T v T e Q T v E HS E HS Q A Q A T A2 T A1 T A2 T A1 a) b)

27 Talajhő zárt hőszivattyúzása: földkollektor és földszonda T e Q T v T e Q T v E HS E H S Q A Q A T A1 T A2 T A1 T A2 a) b )

28 Levegő/levegő és levegő/víz hőszivattyúk T e Q T v T e Q T v E HS E HS a ) b ) Q A Q A T A1 T A2 T A1 T A2

29 Felszíni vizek hőszivattyúzása: tó és folyó esetén T e Q T v T e Q T v E HS E HS b) a ) Q A T A2 Q A T A2 T A1 T A1

30 Közvetlen és hőszivattyús hőtermelés energetikai mutatói 1,2 1,0 G fg/q 0,8 0,6 0,4 0,2 0 η =0,5 Ε 0,4 0,3 G /Q fg ε f 100 % E/Q 20 0 E/Q Q = áll. G /Q A ε f G A /Q % 100 G /Q K 1,2 1,1 1,0 0,9 η Κ

31 Hőszivattyúzás energia- és költségfelhasználása 1,5 g K =1/0,9 1,0 g HS 0, Ft/GJ k HS g HS = ε f 1 η E k E k k HS = ε E f η E 0,5 0,4 0,6 = 40 Ft/kW h = 0, ε f 5 k FG Kazán = g p Földgáz-ár K FG

32 A földhő hőszivattyús hasznosításának hatásfoka 100 % η Α 40 η = 0 6 E, 0,5 0, , ε 5 f

33 Az MTA tanulmány prognózisa Hő PJ Földhő PJ Hő PJ Földhő PJ Villamosenergia- 0 0 termelés Kutatás Közvetlen hőellátás Hőszivattyús hőtermelés 4,5 4, (10-16) 8-11 Összesen 4,5 4,

34 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Környezettechnika. Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila. TERC Kft. Budapest, 2013

Környezettechnika. Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila. TERC Kft. Budapest, 2013 Környezettechnika Környezettechnika Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Csoknyai Tamás, Dr. Kircsi Andrea, Dr. Kalmár Ferenc, Talamon Attila,

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 8. Energia és környezet 2008/2009-es tanév, I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék A világ energiaellátása 8,5 683 6,5 81% 448 47% 77% 37% 63% 53%

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé

A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé A kapcsolt, a megújuló és a hulladék energiaforrások jelene és jövője a távhőben Úton az optimális energiamix felé XVIII. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelési konferencia Balatonalmádi, 2015. március

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában

Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában MET IX. Energia Műhely TELEPÜLÉSENERGETIKAI KÖRKÉP CONSRUMA 32, 2013. 04. 10. dr. Fábián Zsolt főtitkár Magyar Önkormányzatok Szövetsége A települési

Részletesebben

Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1

Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1 Komlós Ferenc Fodor Zoltán Érvek, számítások a hőszivattyús rendszer mellett 1 A hőszivattyúk alkalmazhatók építmények fűtésére, hűtésére, de akár szellőzésére és használati meleg víz (hmv) előállítására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ

ENERGETIKAI KONCEPCIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓ 2014.12.15. KÖRÖS CONSULT KFT. - készült a Városliget Zrt. számára- Készítette: KÖRÖS CONSULT KFT. 1113, BUDAPEST KAROLINA U. 17/B. TEL: 365-1656 FAX: 365-1659 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.

ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel. ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Kozma Tibor kozmatibor@yahoo.com GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL Absztrakt A felhasználók számára biztosított energia értéke és a mindennapok során betöltött

Részletesebben

TUDATOS KÖRNYEZET- ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM A HELYI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK HASZNOSÍTÁSÁVAL 2007. 06. 19. ALSÓÖRS

TUDATOS KÖRNYEZET- ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM A HELYI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK HASZNOSÍTÁSÁVAL 2007. 06. 19. ALSÓÖRS BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM FENNTARTHATÓ KÖRNYEZETFEJLESZTÉS TÁJGAZDÁLKODÁS ENERGIAHATÉKONYSÁG keretében a: TUDATOS KÖRNYEZET- ÉS VÍZMINŐSÉGVÉDELEM A HELYI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓK HASZNOSÍTÁSÁVAL 2007.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

hibrid házh Nagy István info@nagy-adaptiv.hu 20-9519904; adaptiv.hu

hibrid házh Nagy István info@nagy-adaptiv.hu 20-9519904; adaptiv.hu Megújul juló energiaház, hibrid házh Nagy István Nagy Adaptív v Kft +36-20 20-9519904; info@nagy-adaptiv.hu adaptiv.hu Tartalom: 1. Miért kell szemléletm letmód d váltv ltás s az épületenergetiká- ban?

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés Medgyasszay Péter: Fenntartható ház? Természetesen! avagy hogyan határozható meg Magyarországon a fenntartható ház kritériumrendszere, fenntarthatók-e a passzívházak? 1 Problémafelvetés Tényként kezelhetjük,

Részletesebben

Égbôl pottyant energiák

Égbôl pottyant energiák Nézz szembe a tényekkel, hogy ne csak képeken láthass hiúzt! Ezek a hiúzok ma még itt élnek a magyar erdôkben, de az összefüggô, érintetlen erdôterületek megóvása nélkül már nem sokáig. Mára számuk 20

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA TERMELÉS VONATKOZÁSÁBAN

AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA TERMELÉS VONATKOZÁSÁBAN V. Évfolyam 2. szám - 2010. június Körmendi Krisztina krisztina.kormendi@gmail.com Solymosi József solymosi.jozsef@zmne.hu AZ ENERGIAPOLITIKA MEGVÁLASZTÁSÁNAK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI SZEMPONTJAI A VILLAMOSENERGIA

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Az új épületenergetikai és klímavédelmi Az új épületenergetikai és klímavédelmi szabályozási rendszer Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Tartalom Energetikai EU direktívák Épületenergetikai direktíva

Részletesebben