A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE"

Átírás

1 A GEOTERMÁLIS ENERGIA HASZNOSÍTÁS PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERE Bevezetés A geotermális energia a 4 fő (primer) megújuló energiaforrás azaz a Nap, a Föld forgás kinetikai energiája, a gravitáció és a magma közül a legutóbbihoz kapcsolódik. Mint ismeretes, a megújuló energiahordozók 92%-a a vízhez kötődik, a termálenergia fő forrása a magma felöl folyamatosan áramló hő, ill. a radioaktív bomlás. A megújuló energiaforrások közül a folyadékkal ill. kőzettömeggel (földhő) közvetített geotermális energia az egyik legjelentősebb a világon, de az EU-ban is. 1. Európai Unió (E25) 1.1. Importfüggőség Míg a megújuló energiaforrások egyrészt helyhez kötöttek (biomassza, geotermális energia stb.) másrészt globális jellegűek (nap, szél stb.) az egyébként hasznosításukkor megsemmisülő fosszilis energiahordozók vonatkozásban egyes országcsoportok exportálják, más országok importálni kényszerülnek. Az EU fosszilis energia importra szorul, amint ezt azt 1. táblázattal illusztráljuk. [1] 1. sz. táblázat Az EU, ill. Magyarország energia import függősége (2005) [%] Energiafajta EU (15) Magyarország 1. Kőolaj 76,6 92,0 2. Földgáz 53,0 73,0 3. Szén 35,4 10,0* 4. Urán 100,0 100,0 Átlagolt (E-15) 48,0 68,0 Előrejelzés 2030-ra (pesszimista) 71,0 90,0 * hazánkban csak lignit hasznosítás van (2008) Látható, hogy hazánk jelenlegi átlagolt és prognosztizált energia import függősége még az EU egyébként is jelentős számadatait is meghaladja, azaz Magyarország import energia függése nagyobb, mint az EU-s átlag és ez a helyzet jövőben még számunkra tovább fog romlani. 1

2 1.2. Az energiahasznosítás helyzete az Európai Unióban A fosszilis és megújuló energiahasznosítás évi tényadatait az EU 27 tagországában az 1. ábrával illusztráljuk. [1][4] 1. sz. ábra: A fosszilis ill. megújuló energiaforrások hasznosítási tényadatai az EU-15 tagországában (2005) [1] 2. sz. táblázat Az Európai Unió célkitűzései a megújuló energiaforrások hasznosításának növelése céljából Célkitűzések 2010 (EU-15) 2020 (EU-24) A megújulók részaránya 12,0 20,0 a teljes energia hasznosításban a villamos energia előállításban 22,1 28,0 A káros üvegház hatású gázok emissziójának csökkentése (%) 8,0 20,0 1. Általános EU célkitűzések A decentralizált energia-ellátás biztosítása és fejlesztése a megújuló energiaforrások igénybevétele energiahatékonyság szem előtt tartásával valamennyi szektor területén és az összes hasznosító (tervezők, lakosság, energiaszolgáltatók) számára. A konkrét adatokat a 3. táblázatban láthatjuk. 2

3 3. sz. táblázat A geotermális energia hasznosítás támogatása az EU megújuló energiahasznosítás támogatása rendszerén belül Pénzügyi támogatás, Md Euro Alapok/Programok időszak Strukturális és Kohéziós Alap 13,3 7,6 2. A 7. Kutatási Keretprogram 53,27 ( Md Ft) Ebben: 2.4 alfejezet Geotermális energiahasznosítás (hő- és villamos áram termelés) 350 európai projekt 5 területen 3. IEE Intelligens Energia-Európa (2003. jún. 26.) Pályázati alapok: K4RESH és GTR-H WasteWaterHeat ProHeatPump ICEIA Groundreach EARTH 4. DG Energia és Közlekedés CONCERTO Program JESSICA Program Az 1. ábra szerint az EU-215 tagországban a hasznosított megújuló energiahordozók részarányának átlaga: 6,0 6,3%. Magyarországon a megújuló energiák részaránya a teljes energiahasznosításban: 4,93%, ennek 80%-a tűzifa volt, ezzel az EU-s átlag alatt voltunk, azaz sereghajtók. A geotermális energia hazai részaránya csak 0,29% [3] volt 2005-ben (az EU-ban az átlag: 5,5%). 2. Németország mint EU-s mintaország Németország a megújuló energiafajták hasznosítása vonatkozásában is mintaország, mert: Van hatályos Törvény a megújuló energiaforrások -ról. Ennek értelmében ez a Törvény szabályozza a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia kötelező átvételi árát (4. táblázat). A 4. táblázatban a geotermális energia alapú villamos áram termelésre vonatkozó, 2005-ben érvényes német adatokat hasonlítottuk össze a hazai hatályos jogi szabályozás 389/2007. (XII. 23.) sz. Kormányrendelet szerinti kötelező átvételi ár átlagával. 3

4 4. sz. táblázat Kötelező áramátvételi ár a megújuló energiaalapú áramfejlesztés esetén 2005-ben [1] Megújuló energiahordozó Kötelező áramátvételi ár [Ft/kWh]* Németország csökkentés [%] Magyarország 1. Vízenergia 16,8 24, Biomassza 20,9 176,3 1,5 3. Geotermális energia Ft 1,0% 27,2 (átlag)** ( től) 4. Szélenergia 13,6 21,5 2,0 5. Napenergia (fotovoltaikus) 109,8 150,6 5 6,5 * 1 Euro = 253,3 Ft (2007) ** január 1.-től (a 389/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint) 3. Hogyan támogatja a Magyar Állam a megújuló energiahasznosítást? Magyarországon a 2 legjelentősebb megújuló energiahordozó: a tűzifa és a geotermális energia. A tűzifa tágabb értelmezésben a biomassza, ill. a termálvízzel képviselt termálenergia hasznosítási tényadatait a december 31-i állapot szerint a 2. ábrával illusztráljuk, ill. a következőkben foglaljuk össze. [5] 5. sz. táblázat A hazai megújuló energia hasznosítás (2006. XII. 31.) A teljes hazai megújuló energia felhasználás %-ában Hasznosított mennyiség [PJ/év] 1. Biomassza (tűzifa, biogáz egyéb biomassza) 87,8 48,29 2. Geotermális energia 6,6 3,63 3. Vízenergia 1,2 0,66 4. Szélenergia 0,3 0, Napenergia 0,2 0,11 6. Kommunális hulladék 3,2 1,76 Összesen 100,0 55,0 2. sz. ábra: A megújuló energiahordozók hasznosítási adatai Magyarországon (2006. december 31.) 4

5 A termálvízzel képviselt, ill. a kőzettömegben lévő geotermális energia vonatkozásában, a címben feltett kérdésre azt válaszolhatjuk, hogy a jelentős hazai termálenergia készletek ellenére a Magyar Állam a geotermális energia hasznosítást gyakorlatilag nem támogatja, viszont fiskális szemlélettel többszörösen megadóztatja. Ennek köszönhetően a közvetlen geotermális energia hasznosításban Magyarország a 3. helyről (2000) a világranglista 7. helyére csúszott vissza, olyan országok előznek meg, mint pld. Svájc, Törökország, fölzárkózott Németország, Svédország. Ezen országok, de az összes EU-15 tagország a legjelentősebb átlag 33% éves növekedés fejlődést az utóbbi években a hőszivattyús telepítések számának jelentős, szinte rohamszerű növekedésének köszönhetik [2], erről tanúskodik a 3. ábra. 3. sz. ábra: A geotermális energia hasznosítás területei a Világon és Magyarországon (2005. XII. 31.) [3] Nálunk a hőszivattyús hasznosítást nagyon sokáig szakmai okokból támadták, ezen támadások mára gyakorlatilag megszűntek, a szénalapú villamos áram fejlesztés gyakorlati megszűnésének, új, modern hőszivattyútípusok piaci megjelenésének köszönhetően, de a Magyar Állam a hőszivattyús hasznosítást sem támogatja, de azért is rendesen megadóztatja, ezért sok az illegális hőszivattyú telepítés hazánkban. A termálenergia a káros üvegházhatású gázok előírt csökkentésének rendelkezésre álló és legolcsóbb eszköze, amint ez a Clauser-diagramon is látható. (4. ábra) 5

6 1 USD = 180 Ft (2008. január 31.) 4. sz. ábra: Az egy tonna mennyiségű CO 2 emisszió csökkentéshez szükséges költség a megújuló energiafajták szerint. Módosított Clauser diagram A megújulók, ezen belül a geotermális energia hasznosítása számára kötelező érvényű egységes magyar (nemzeti) támogatási rendszer még mindig nem létezik. Ennek eredménye, hogy jelenleg több forrásból (GKM, KVVM, civil szervezetek) származó, sokszor egymásnak ellentmondó vagy legalábbis átfedésben lévő stratégia, forgatókönyv stb. kering, amelyek még a kitűzött célokban sem egyeznek meg. [5][6][7][10] Mi a teendő a jelenlegi, jórészt támogatás nélküli helyzet megváltoztatása céljából? Az első és legfontosabb a világos és egyértelmű politikai szándék érvényesítése a megújulók ezen belül a geotermális energia hasznosítás támogatására! Nemzeti támogatási rendszer kidolgozása az EU-s tárgyi követelmények maradéktalan teljesítése céljából. 6

7 És végül: Nyereséges-e nálunk a termálvíz közvetlen hőhasznosítása pld. a földgáz alapú fűtéssel összehasonlítva? Az utóbbi évek tényadatai [8][11] szerint 1 GJ hőmennyiség létrehozásának költsége földgáz alapú épületfűtés, ill. termálenergia alapú fűtés költségeivel összehasonlítva a következő: Fajlagos költség: földgáz: Ft/GJ (2005. december 31-i árakon) termálenergia: Ft/GJ (Hódmezővásárhely, Kistelek stb.) Ezek a számok önmagukért beszélnek! A termálenergia alapú fűtés sajátosságai: nagy beruházási igény (rendszerkialakítás, hőszivattyú beszerzés stb.) kis és nem növekvő üzemi költség, nem kell félni a gázszámláktól import-független káros üvegház hatású gázok kibocsátásának jelentős csökkentése Dr. Árpási Miklós 7

8 FELHASZNÁLT IRODALOM [1] Olajos Péter: Uniós energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia alkalmazásához. Előadás. Budapest, szeptember 28. [2] Ádám Béla: Geotermális hőszivattyús rendszerek bemutatása és a hazai gyakorlati tapasztalatok. Magyar Épületgépészet, LVI. évfolyam, 2007/6. szám. p [3] Árpási Miklós: Geothermal update of Hungary , Proceedings World Geothermal Congress Antalya, Turkey, April, 2005 [4] Hámor Tamás: A földhő kutatás, kinyerés és hasznosítás jogi aktualitásai. Előadás. Geotermia Konferencia, Szeged, november 22. [5] Csoknyai Istvánné: Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében. Előadás. Geotermia Konferencia, Szeged, november 22. [6] Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája, július. [7] Tájékoztató Miniszter Elnök Úr részére a megújuló energia szerepéről a vidékfejlesztésben. Budapest, december 12. Készítette: A KVVM Geotermális Munkabizottság [8] Kurunczi M.: A Dél-Alföldi régió geotermikus fejlesztési tervei, Előadás november 22. Szeged, Magyar Termálenergia Társaság [9] Seitl, G.: Hőszivattyúk a támogatások tükrében. Előadás, november 22, Szeged. Építéstudományi Egyesület [10] Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT). A termálvíz többcélú (energetikai és balneológiai) integrált hasznosítása, Koncepcionális javaslat Magyar Geotermális Egyesület, pp.82. [11] György Z. Gubcsi L., Aquaplus Kft.: Economic driners and financial tools in Hungary with a focus on direct heat exploitation. Előadás, Geotermális konferencia, Kistelek, április 26. 8

A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon

A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon A termálvíz többcélú hasznosításának helyzete és lehetôségei Magyarországon Bevezetés A cikk összefoglalja a világ geotermálisenergia-hasznosítási termálalapú villamosáram-termelés és közvetlen hasznosítás

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL Békéscsaba, 2007. augusztus MTA RKK ATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ MEGÚJULÓ ENERGIÁIRÓL ÉS AZOK HASZNOSÍTHATÓSÁGI LEHET SÉGEIR L Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

A PannErgy Nyrt. fundamentális elemzése

A PannErgy Nyrt. fundamentális elemzése A PannErgy Nyrt. fundamentális elemzése Készítették: Kékesi Zsuzsa és Szentirmai Péter IV. évfolyamos hallgatók Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Tőkepiac és vállat főszakirány Vállalatértékelés,

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása

Köztestületi Stratégiai Programok. Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Köztestületi Stratégiai Programok Megújuló energiák hasznosítása Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2010 A kötet kiadását támogatta:

Részletesebben

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Kozma Tibor kozmatibor@yahoo.com GONDOLATOK MAGYARORSZÁG ENERGIABIZTONSÁGÁRÓL Absztrakt A felhasználók számára biztosított energia értéke és a mindennapok során betöltött

Részletesebben

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány Megbízó: Magyar Tudományos

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EU elvárások és hazai lehetőségek

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EU elvárások és hazai lehetőségek MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EU elvárások és hazai lehetőségek Bohoczky Ferenc ny. vezető főtanácsos, az MTA Megújul juló Albizottság g tagja Magyar Ipari Ökológiai TársasT rsaság Budapest, 2010.február r

Részletesebben

Környezettechnika. Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila. TERC Kft. Budapest, 2013

Környezettechnika. Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila. TERC Kft. Budapest, 2013 Környezettechnika Környezettechnika Dr. Csoknyai Tamás Dr. Kircsi Andrea Dr. Kalmár Ferenc Talamon Attila TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Csoknyai Tamás, Dr. Kircsi Andrea, Dr. Kalmár Ferenc, Talamon Attila,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában

Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában Az önkormányzatok szerepe, lehetőségei az energetikában MET IX. Energia Műhely TELEPÜLÉSENERGETIKAI KÖRKÉP CONSRUMA 32, 2013. 04. 10. dr. Fábián Zsolt főtitkár Magyar Önkormányzatok Szövetsége A települési

Részletesebben

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében

Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről a megyében Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály Tájékoztató a megújuló energiaforrások hasznosításának helyzetéről, valamint annak további lehetőségeiről

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Jó gyakorlatok a megújuló energia felhasználásának területéről Nagykanizsa, 2014. március 26. Előadó:

Részletesebben

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési

Részletesebben

A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása

A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása A kormány zöldstratégiájának legfontosabb elemei, a lakosság és a vállalkozások számára megnyíló források bemutatása Gémesi Zsolt Zöldgazdaság-fejlesztési főosztály 2011. május 19. Az előadás tartalma

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

menedzsereknek Hódmezővásárhely 2012.09.24

menedzsereknek Hódmezővásárhely 2012.09.24 Tréning anyag létesítmény é vezetőknek, menedzsereknek Hódmezővásárhely 2012.09.24 Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EURÓPAI UNIÓS JOGI SZABÁLYOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEKRE

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EURÓPAI UNIÓS JOGI SZABÁLYOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEKRE Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 441 450. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK EURÓPAI UNIÓS JOGI SZABÁLYOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-as MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV JAVASLATA

MAGYARORSZÁG 2020-as MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV JAVASLATA ALAPKUTATÁSOK A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVHEZ MAGYARORSZÁG 2020-as MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSÁNAK TELJESÍTÉSI ÜTEMTERV JAVASLATA Műszaki-gazdaságossági

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MEGJELENÉSE A STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN MAGYARORSZÁGON Munkácsy Béla 1

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MEGJELENÉSE A STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN MAGYARORSZÁGON Munkácsy Béla 1 A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK MEGJELENÉSE A STRATÉGIAI TERVEZÉSBEN ÉS A TERÜLETFEJLESZTÉSBEN MAGYARORSZÁGON Munkácsy Béla 1 Bevezetés A magyar energetikai szektor működése jelen állapotában hosszú távon nem

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés

1 Problémafelvetés. 2 Fenntartható építés Medgyasszay Péter: Fenntartható ház? Természetesen! avagy hogyan határozható meg Magyarországon a fenntartható ház kritériumrendszere, fenntarthatók-e a passzívházak? 1 Problémafelvetés Tényként kezelhetjük,

Részletesebben

Magyarország fenntartható fejlődése

Magyarország fenntartható fejlődése Magyarország fenntartható fejlődése A magyar kormány fenntarthatóság érdekében tett intézkedéseinek bemutatása Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben