EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN"

Átírás

1 EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan szakos hallgató Témavezető: Dr. Horváth Ákos egyetemi docens Budapest 2006

2 Tartalomjegyzék Bevezetés A megújuló energiaforrások, Napenergia 1.1 Napjaink társadalmainak energiakérdése A fosszilis energiatermelés problémái A megújuló energiaforrások Napenergia Szélenergia Vízenergia Geotermikus energia Árapály energia A Napenergia hasznosíthatóságának áttekintése A passzív Napenergia hasznosítás Az aktív Napenergia hasznosítás A Napenergia, és az azt felhasználó technológiák fizikai háttere Az elektromágneses sugárzás fizikai alapjai A Napenergia elektromos árammá alakítása Stirling-motor A Stirling-motorok termodinamikája A Stirling-motor jellemzői A Stirling-motorok szerkezeti felépítése A Stirling-motor változatai Naperőművek Napkollektoros rendszerek leírása Napkollektorok típusai és működésük fizikai alapjai Fotoelektromos napelemek Napkollektoros rendszer családi házakban Tervezési szempontok A napkollektorok hatásfoka Megtakarítási számolások Napkollektoros rendszer használata esetén Kitekintés Szakdolgozat szakmódszertani fejezet A Napenergia tanításának lehetőségei A Napállandó mérése A Napállandó meghatározása A Napállandó mérése, 1. módszer A Napállandó mérése, 2. módszer Kvíz játék Összegzés. 59 Köszönetnyilvánítás Melléklet. 61 Irodalomjegyzék. 64 2

3 Bevezetés Életünket jelentősen befolyásolja, meghatározza a fennmaradásunkhoz szükséges, környezetünkből kinyerhető energia milyensége, mennyisége. Az energiaellátás a 21. század ipari társadalmainak kulcskérdésévé vált. A környezeti problémák legnagyobb része a fosszilis energiahordozók elégetésére vezethető vissza. Az általunk az évtizedek során egyre fokozottabban kiaknázott fosszilis energiahordozók sajnos nem állnak korlátlan mennyiségben a rendelkezésünkre, ezért időszerű más alternatívák felé tekinteni. Ezt az energetikai korszakváltást az energiatakarékosság, az energia racionális, környezetbarát hasznosítása, a megújuló energiahordozók fokozott mértékű felhasználása kell, hogy jelentse. Ilyen alternatívát jelent a megújuló energiaforrások és a nukleáris energia használata. A megújuló energiaforrások közé tartozik a napenergia, a szélenergia, a különböző formában megjelenő biomassza, a geotermikus energia és a vízenergia. A vízenergia felhasználása egyre inkább társadalmi és ökológiai ellenállásba ütközik, ezért a biomassza, a szélenergia illetve a napenergia által nyújtott lehetőségek fokozott kiaknázása a cél. Szakdolgozatomban először a napenergiát felhasználó technológiák fizikai hátterével foglalkozom, beleértve a napsugárzás energetikai kérdéseit, a Föld energiaháztartását. Ezután a napenergia szolgáltatta lehetőségeket tekintem át, először általánosságban, majd a családi házakban kivitelezhető napenergiát hasznosító berendezéseket tárgyalom. Megnézem, hogy egy családi házban milyen megoldások kivitelezhetők napkollektoros rendszerek esetén; összehasonlítom egyes cégek árajánlatát, és számba veszem az önerőből létrehozott kollektorok költségeit is. Áttekintem a rendszer hatásfokát, és a megtérülési időt. Szakdolgozatom szakmódszertani részében a évfolyamos gyerekek környezettudatos nevelésével foglalkozom; hogyan lehet a tanításban a fizikai alapokat az eleven környezettel úgy társítani, hogy a gyerekek érezzék a kapcsolatot és aktívan vagy passzívan tenni akarjanak környezetük, jövőjük védelmében. 3

4 1. A megújuló energiaforrások, Napenergia 1.1 Napjaink társadalmainak energiakérdése Mikor az energiakérdésről beszélünk, a ma élő emberiség alapvető problémáját tárgyaljuk. Ha nem állna rendelkezésre energia, egész mai, mindennapi életünk, civilizációnk leállna. Nem lenne világítás, közlekedés, hírközlés, leállnának a gyárak, nem működne otthoni háztartásunk. Az energiakérdés azt jelenti, hogy az egyre növekvő népesség (előrejelzések szerint a Föld lakosságának létszáma 2050-re 10 milliárd körül lesz), és a növekvő energiaigény, továbbá a kimerülőben levő fosszilis energiakészlet mellett úgy kell biztosítani a társadalom energiaellátását, hogy az a lehető legkisebb kockázattal járjon és a környezetünket is óvjuk a szennyezésektől. A társadalom növekedése elsősorban az ún. fejlődő országok régióira jellemző, ami a Föld népességének kb. 4/5-ét érinti. A fejlett országokban az energiafelhasználás csak kis mértékben nő, ellenben az előbb említett fejlődő országokban növekedés várható, hiszen természetes a hozzánk hasonló életszínvonalhoz való igényük az ott élőknek. Az energiakérdés sok megoldásra váró problémát vet fel, pl. az energiaforrások megválasztása, miként lehet a legjobb teljesítményt elérni, hogyan lehet az előállított energiát tárolni, átalakítani stb. Ezeket a problémákat csak hosszú évek kutatási munkájával lehet megközelíteni. Fontos átgondolni azt is, hogy ezek a kérdések nemcsak természettudományos ismereteket követelnek; szükség van a gazdaságtudományok és társadalomtudományok közreműködésére is. Jelenleg a fosszilis energiahordozók felhasználása nagyobb mértékű; ezek a kőolaj, a földgáz és a szén. Jelentős szerepet tölt be a villamos energiatermelésben a nukleáris energia. Az egyes energiahordozók készleteinek csökkenése mellett problémát jelent, hogy nem egyenletesen, hanem koncentráltan oszlanak meg a Földön, ezért elkeseredett küzdelem folyik a lelőhelyek birtoklásáért A fosszilis energiatermelés problémái kapjuk. Napjaink fosszilis energiatermelésének 98%-át a szén és a szénhidrogének égetéséből A szén égésekor széndioxid is keletkezik, ami a levegőbe jutva környezetszennyezéssel jár. 4

5 A Föld felszíni hőmérsékletének kialakításában fontos szerep jut a légkör széndioxid koncentrációjának. Az iparosodás előtt, a középkorban a levegő széndioxid koncentrációja 295 ppm volt. Napjainkban ez 320 ppm körüli értékre nőtt. A széndioxid molekula 1,8*10 13 Hz frekvencián elnyeli az infravörös sugárzást, és ez az elektromágneses energia átalakul belső(mozgási) energiává. Emellett kén-és nitrogén-dioxid is felszabadulhat, és ezek a levegőnél nehezebb gázok rontják a levegő minőségét. Megújuló energia felhasználások Megújuló energia fajta Villamosenergia-termelés Hőhasznosítás GWh TJ/év TJ/év Víz energia 205,5 739,80 Szél energia 5,6 20,16 Geotermia 3600 Napkollektor 76 Fotovillamos 0,1 0,36 Tűzifa Egyéb szilárd tüzelő , Szennyvíz tisztítási gáz 22 79, Hőszivattyú 46 Egyéb növényi hull 8750 Hulladék égetés , Összesen TJ/év 1. ábra: Megújuló energia felhasználások megoszlása 2004-ben (www.kvvvm.hu) A fent látható táblázat a Magyarországon történő megújuló energiafelhasználásokról ad információt ben az éves energiahasznosítás TJ/év volt; ebből a napenergia 76,36 TJ/év-vel képviseltette magát, ami az össztermelés kb. 0,19%-a. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a napenergia hasznosítása még gyerekcipőben jár; fejlesztéssel, kollektoros rendszerek kiépítésével sokkal jobb mutatókat lehetne elérni. 1.2 A megújuló energiaforrások A megújuló energiaforrások használatának egyik fő célja a fenntartható fejlődés megvalósítása úgy, hogy a természet jelenlegi állapotát megőrizzük. Ennek jelentősége a fosszilis energiaforrások kimerülésével egyre nő. Az üvegházi gázok (CO, CO2, NOx, CH4, SF6) kibocsátásának mérséklése, és a környezeti szennyezések (levegő, talaj, víz) elkerülése szintén fontos szempont. 5

6 Az alternatív energiahordozók a napenergia direkt és indirekt felhasználása, a szélenergia, a vízienergia, a geotermikus energia, és az árapály energia. Az alábbi diagrammon a világ energiafogyasztásának becsléséről láthatunk adatokat az elkövetkezendő évtizedekre. Az ábrából kivehető, hogy a kőolaj, a szén és a földgáz hasznosítása csökkeni fog, míg a megújuló energiaforrások kiaknázása jelentős mértékű növekedést mutat. Így a citromsárgával jelölt napenergia részvétele az energiafogyasztásban 2060-ra akár Exajoule is lehet évente! A VILÁG ENERGIAFOGYASZTÁSA 2060-IG Energiafogyasztás (Exajoule/év) egyéb ár-apály energia napenergia új biomassza szélenergia vízenergia hagyományos biomassza atomenergia földgáz kőolaj szén Év 2. ábra: A világ energiafogyasztása 2060-ig (www.kvvvm.hu) Napenergia A napenergia direkt felhasználása a napsugárzás energiáját másodlagos energiahordozóvá alakítja napelemek segítségével. Magyarországon a napsugárzás átlagos évi összegének maximális értéke eléri az 1300 kwh/m2 -t, nem számolva a felhők és az éjszakai periódus teljesítmény kiesését. A napenergia hasznosításának két alapvető módja a napelemek és napkollektorok használata. A napelemek a napfényt elektromos egyenárammá alakítják, amely ezután tetszőleges célokra felhasználható. A napelemek általában 15-18%-os hatásfokkal alakítják át az energiát árammá. 6

7 A napkollektorok a Nap sugárzó hőenergiáját gyűjtik be. Az így előállított melegvíz épületek, fóliasátrak, medencék, üvegházak fűtésére, fűtésrásegítésre, vagy használati melegvízként nyerhet alkalmazást. Nem direkt napenergia a vízierőművekben, szélerőművekben felhasznált energia, a hullámenergia és a biotömegben tárolt energia Szélenergia A napenergia másodlagos formája szélenergiaként is megjelenik azzal, hogy a földet érő napsugarak a légkört különböző mértékben felmelegítve légnyomáskülönbséget okoznak. Ez a nyomáskülönbség és a Föld forgása miatti ún. Coriolis-erő hatására a levegő mozgásba jön, szél támad. 1000m felett általában állandó a szél mozgása, de felszínközelben, súrlódások és örvénylések okozta ingadozások figyelhetők meg, ezért a szél iránya és sebessége időben változik. A napenergiának éves szinten csak 1,5-2,5%-a fordítódik a légmozgás fenntartására, és ennek mindössze 3%-a hasznosítható a Földön. A szél mozgási energiája legerősebb nyílt vidéken, fennsíkokon, lapos dombokon, tengerpartokon; tehát erősen sebességfüggő. Hasznosítása évi 6 m/s lineáris átlagsebesség felett ajánlható. Magyarország adottságai nem biztosítják ezt az értéket. A szélerőgépeknek számos típusa, különböző nagysága (teljesítménye) ismeretes, kezdve a szélmalmokkal (3000 év óta), majd a jelenlegi, kisteljesítményű 1,5-10 kw-os szélmotoroktól a szélerőművekig (1,0-10 MW teljesítmény) Vízenergia A víz energiájának hasznosítása a történelmi időkre nyúlik vissza. A régi kultúrákban, Egyiptomban, Kínában, és Mezopotámiában a mezőgazdasági területek öntözésére és ivóvíz ellátásra vízkereket alkalmaztak. A római időkben jelentek meg a vízimalmok, úszómalmok, melyek part menti társaikhoz hasonlóan gabonát őröltek. 7

8 1830-tól az első vízturbinák megjelenése kiszorította a vízkerekeket. A turbinák a nagy esésű és nagy energiájú vizet is tudták hasznosítani, és később a Siemens által tervezett generátor segítségével villamos árammá tudták alakítani mozgási energiájukat. A villamosipar fejlődésével tért hódítottak a vízierőművek, melyek a vízfolyások, tavak, tengerek, mechanikai energiakészletét villamos energiává (régebben közvetlenül mechanikai energiává) alakító műszaki létesítmények. A hasznosítható energia növelése érdekében a vizet duzzasztják, esetleg tárolják, és az 1. képen láthatóhoz hasonló vízerőtelepen a turbinákra ejtik, amelyek generátort hajtva termelnek villamos áramot. A vízierőművek összteljesítménye potenciálisan 20 TW lehet, ebből legfeljebb 2.2 TW hasznosítható, ami 6.9EJ/év. 1. kép: Gátrendszer A vízenergia felhasználásának elve A vízenergia a napenergia egy áttételes formájának tekinthető, mivel a felszíni vizek felmelegítésével, párologtatás útján vizet juttat a légkörbe. A pára kicsapódik, és csapadék formájában visszahullik a felszínre. A körfolyamat során a víz helyzeti energiával rendelkezik a tenger szintje fölött; ezt használjuk ki energianyerésre. Ez az energia lehet közvetlen mozgási (kinetikus) energia, folyóvíz esetén, vagy potenciális mozgási energia (víztározó esetén). A két energia alkalmazása közötti különbség a lenti képeken látható. 8

9 3. ábra: Vízkerék működése mozgási 4. ábra: Vízkerék működése helyzeti energiával energiával ( Forrás : ) ( Forrás : ) A 3. ábrán látható, hogy a vízkerék folyóba helyezésével a közvetlen mozgási energia hasznosul. A 4. ábrán a vizet vezetjük rá a vízkerékre, ezáltal hasznosítva a víz helyzeti energiáját. Ez egy elfogadottabb és hatékonyabb módszer, melynek továbbfejlesztett változata a vízturbina Geotermikus energia A geotermikus energia, más néven földhő a magmából ered és a földkéreg közvetíti a felszín felé. A földi hő-áramban meghatározott szintig jut el, és ott a kőzetekben, illetve a pórusvízben tárolódik mint termikus energia. A hő felszínre jutása az akadályként elé kerülő kőzetek vastagságától, milyenségétől függ. Szűkebb értelemben a felszín alatti víz hőtartalmában rejlő energia ui. a geotermikus energia jelenleg gazdaságosan csak hévíz közvetítésével hasznosítható, amit a víz nagy hő-kapacitása tesz lehetővé. A Kárpát-medence ilyen szempontból szerencsés elhelyezkedésű; üledékes eredetű, víztározó porózus kőzetekből áll, melyek jó hővezető képességgel rendelkeznek. Magyarország közismerten gazdag hévizekben: különösen a Duna-Tisza közén és a Nagyalföldön jelentős a hévízkészlet. 9

10 Felszínre hozatala történhet mélyfúrással, hő formájában, a leggyakrabban azonban gőz vagy termálvíz közvetítésével. Ahol gőz hozható fel, ott a geotermikus energiával elektromos áram termelhető, bár kevés ilyen hellyel rendelkezünk (pl. USA, Izland, Új-Zéland). A geotermikus energia előnye, hogy a napenergiához hasonlóan korlátlan, viszont azzal ellentétben nem szakaszosan, hanem folytonosan érkező energiaforrás. Nem szennyezi a levegőt, és olcsón kitermelhető. Termálvíz formájában kiapadhatatlan feltéve, hogy visszapótlás történik a hő kinyerés után. Hátrány, hogy a termálvizek magas sótartalmuk miatt a talaj és a befogadó vizek minőségét ronthatják, viszont nagy előnyük, hogy - számos talajvízzel szemben - ipari vagy más humán tevékenységből származó szennyezéseket nem tartalmaznak. A geotermikus energiát sokféleképpen lehet hasznosítani: belső terek fűtésére, melegvízszolgáltatásra, termálfürdőkben, ipari célokra és a mezőgazdaságban Árapály energia A tengerjárás, a Földet körülvevő vízburok napi kétszeri szintváltozása, amelyet a Nap és a Hold tömegvonzása okoz. Megfelelő gátrendszerek mellett ez a szintváltozás kb. 300 kw teljesítményű vízturbinákkal elektromos energiatermelésre hasznosítható. A gát két oldala közötti vízszint különbségből ered a potenciális energia, ami kinetikus energiává alakul, ahogy a víz átfolyik a turbinán. A turbina meghajtja a generátort, ami elektromos áramot termel. Az erőmű által termelt teljesítmény az ár és az apály közötti vízszint különbség négyzetével egyenlő. 1.3 A napenergia hasznosíthatóságának áttekintése NAPSUGÁRZÁS (Forrás: 10

11 A fent látható ábrán levezetett csoportosításból a napsugárzás energiájának közvetett felhasználását az előbbi fejezetben tárgyaltam. Most a közvetlen felhasználási módokat mutatom be Passzív napenergia hasznosítás A napenergia passzív hasznosításakor nem használunk külön berendezést a napenergia felfogására. Ez a módszer az építészetben aknázható ki. Több-kevesebb hatásfokkal minden épület hasznosítja a ráeső napsugarak energiáját. Ez a történelmi korok során hol jobban kihasználták, hol teljesen háttérbe szorult az épületek környezetbe illesztése. Passzív hasznosításkor lényeges szempont, hogy milyen éghajlatú területen vagyunk. Másként lehet hasznosítani az energiát egy egyenlítőhöz közeli, trópusi éghajlatú területen, mint az északi országokban, ahol még nyáron is fűteni kell, vagy pl. a mérsékelt éghajlatú hazánkban, ahol télen kevés, nyáron pedig sok napenergia áll rendelkezésre. Magyarországon az elmúlt évtizedekben nem hagyott nyomot az építészetben ez a lehetőség, melynek eredményeként a rossz tájolású épületeknél és a túl kicsire méretezett ablakfelületek következtében alacsony a napenergiából befogható energiamennyiség így magasabbak a fűtési költségek. Ugyanakkor egyes épületekben nyáron túlmelegedés tapasztalható, ezzel csökkentve az ott élők komfort érzetét. A passzív energiahasznosítás feladata A fent leírtakból érzékelhető a passzív energia hasznosítás feladata: az épület ne melegedjen túl a nyári napsütésben, viszont az éghajlat adta keretek között optimálisan hasznosítsa a napból érkező energiát. Az alábbi ábrán látható, hogy a napkollektorok illetve napelemek által begyűjthető energia mennyisége nagyban függ a berendezések tájolásától és dőlésszögének beállításától. Energiahasznosítás szempontjából a déli tájolás a legkedvezőbb. A dőlésszög optimális értéke az üzemeltetés időszakától függ. Egész évi működtetés esetén, a budapesti, átlagos sugárzási adatokat figyelembe véve, a vízszintessel bezárt 43,5 fokos dőlésszögű beállítás az optimális. Nyáron az eltérő napmagasságok miatt mindössze 18,5 fok, télen 76,2 fok ez az érték. Általában os dőlésszöget szokás alkalmazni. 11

12 5. ábra: A Napenergia passzív hasznosítása ( Forrás: ) A passzív napenergia hasznosítás feltételei A passzív napenergia hasznosítás a következő feltételekhez kötött: A napsütéses órák száma magas legyen A napsütésnek el kell érnie az épületet Az épületnek tudnia kell a sugárzást hasznosítani Fontos, hogy alkalmas legyen a hasznosított hő tárolására, és a fűtendő térbe való közvetítésére Előfordul, hogy ezek a feltételek nem teljesülnek, ezért az épületet nem lehet passzív napenergia hasznosításra tervezni. A passzív napenergia hasznosítás szempontjából a tervezés során következőket fontos figyelembe venni: települési szinten o az épületek megfelelő tájolhatósága érdekében az utak optimális nyomvonalvezetése, o a beépítési távolságok meghatározásánál a benapozás figyelembe vétele, o megfelelő árnyékoló növényzet telepítése, amely nyári időszakban védi az épületeket az erős napsugárzástól, építményi szinten 12

13 o az épület kedvező tájolása, o a tájolásnak és a hőveszteség minimalizálásnak megfelelő alaprajz és tömegforma tervezése, o az üvegezett felületek nagyságának optimális méretezése, o az épületszerkezetek anyagának kiválasztásánál a passzív hasznosítás figyelembe vétele (pl. a falak jó hőtároló anyagból készüljenek) A passzív napenergia hasznosítás lehetőségei Elsődleges feladata az épületekben a napenergia fűtési célra történő hasznosítása az energiahiányos időszakban. A mérsékelt éghajlati övben ez a téli időszak eléggé kinyúlik, ezért a passzív napenergia hasznosításnak az átmeneti tavaszi- és őszi időszakban van nagy jelentősége. Legegyszerűbb módszer, ha a ház déli oldalán optimális méretű, hőszigetelő ablakokat helyezünk el, és a lakótereket elsősorban a déli oldalra tervezzük. Ezt a megoldást új ház építésekor bárki alkalmazhatja többlet költség nélkül Aktív napenergia hasznosítás Az előbb felvázolt passzív napenergia hasznosítás egyszerű, ezért költségkímélő megoldás volt. A napenergia adta lehetőségek aktívabb kihasználásához azonban olyan technológiai megoldásokat kell alkalmazni, amelyek speciálisan a napenergia felfogására és hasznosítására készültek. Ezeket az épületgépészeti berendezésekkel működő rendszereket aktív napenergia hasznosítóknak nevezzük. Ilyen rendszert alkotnak a napelemek és a napkollektorok. Napkollektor A napkollektor napenergia-gyűjtő szerkezet, mely a napenergia közvetlen hasznosítására szolgáló aktív rendszerek legfontosabb eleme. A napkollektor a sugárzást elnyeli, és a keletkezett hőt alkalmas munkaközegnek adja át. Napelem A napelem olyan eszköz, amely a nap sugárzását elektromos árammá alakítja át a fényelektromos jelenség segítségével, így akár egy egész épület áramellátását is képes biztosítani. 13

14 2. A Napenergia, és az azt felhasználó technológiák fizikai háttere 2.1 Az elektromágneses sugárzás fizikai alapjai Elektromágneses sugárzás Az elektromágneses sugárzás egymásra merőlegesen haladó oszcilláló elektromos és mágneses tér, mely energiát és lendületet szállít a térben, hullám formájában terjedve. Az elektromágneses sugárzás 380nm és 780nm hullámhossz tartományba eső része a látható fény. Az összes elektromágneses sugárzás frekvencia, hullámhossz és energia szerint rendszerezhető; a kapott képet elektromágneses spektrumnak nevezzük. 6.ábra: A teljes elektromágneses spektrum ( Forrás: ) Fény típusa Rádióhullámok Mikrohullámok Infravörös Látható fény Ultraibolya Röntgensugarak Gammasugárzás 1 nm = 10-9 m Hullámhosszak > 30 cm 1 mm - 30 cm 700 nm - 1 mm 350 nm nm 10 nm nm 0.01 nm - 10 nm < 0.01 nm Magyarország felszínére átlagosan 170 W/m 2 teljesítményű napsugárzás érkezik. A Nap, mint energiaforrás felszíne kb K hőmérsékletű; belsejében (a Nap magjában) az energiát a magfúzió termeli. Itt hidrogén és hélium található rendkívül nagy hőmérsékleten 14

15 (15 millió K) és nyomáson (300 milliárd bar). Az ilyen körülmények között ionizálódott atomok plazmaállapotot hoznak létre, mely az elektronok és atommagok gázából áll. A részecskék elég nagy átlagos mozgási energiával rendelkeznek ahhoz, hogy ütközés során a hidrogén atommagok (protonok) és a hélium atommagok olyan közel kerülnek egymáshoz, hogy a magerőket legyőzve a két atommag össze tud olvadni. Ezt a jelenséget nevezzük magfúziónak. A fúzió során felszabaduló hatalmas mennyiségű energiát a felszín elektromágneses sugárzása adja le. Ez olyan sugárzás, mint az abszolút fekete test sugárzása. A fekete-test sugárzás olyan képzeletbeli testnek- az abszolút fekete testnek- a sugárzása, amely az elektromágneses sugárzás minden hullámhosszát képes elnyelni. 7.ábra: Az abszolút fekete test energiakibocsátása a hullámhossz függvényében (Planckgörbe), piros görbe:6000 K, kék görbe: 5000 K, zöld görbe: 4000 K ( Forrás: ) A feketetest-sugárzás törvényei Max Planck nevéhez fűződnek, melyek meghatározzák az elektromágnese sugárzás hullámhossz vagy frekvencia szerinti eloszlását. A 6000 K hőmérséklethez tartozó maximális intenzitás épp a látható fény tartományába esik, de jelentős része az ultraibolya tartományban is megtalálható. Egy felület által kibocsátott sugárzás intenzitása függ a felület hõmérsékletétõl. A kisugárzott energiának egy bizonyos hullámhosszon maximuma van. A maximumhoz tartozó λ m hullámhossz és a felületi hõmérséklet közötti összefüggést a Wien törvény határozza meg. λ max =2884/T A Stefan-Boltzmann törvény szerint a kisugárzott energiamennyiség a sugárzó test hőmérsékletének negyedik hatványával arányos: E=σ*T 4 15

16 2.2 A Napenergia elektromos árammá alakítása Stirling- motor A Stirling- motor egy külső égésű hőerőgép, melyet 1816-ban alkotott meg a skót származású lelkész, Robert Stirling. Az Ő tiszteletére nevezték el ezt a fajta motort Stirlingmotornak. A Stirling- motor egy külsőégésű motor, melynek a kipufogó gáza nagyon tiszta és a motor szokatlanul csendesen dolgozik a belsőégésű motorokkal összehasonlítva. Mivel külsőégésű gépről van szó, ezért az üzemanyaga nem csak olajszármazék lehet, hanem bármilyen hőforrás is, például a Föld hője vagy a napfény. A Stirling-gép napenergiával történõ "fûtésének" ötlete a híres angol/amerikai feltaláló John Ericsson nevéhez fûzõdik. A NASA kiemelt kutatási terveiben szerepel a napenergiával hajtott elektromos energiát termelõ Stirling-motorok létrehozása A Stirling motorok termodinamikája A termodinamika tanításában, a II. fõtételhez kapcsolódóan gyakran szóbakerül a a Stirlingkörfolyamat. Ennek egyik oka, hogy a példa kapcsán viszonylag könnyû megérteni és elemezni, hogy hogyan lehet körfolyamat során a gázzal munkát végeztetni. 8.ábra: Az ideális Stirling körfolyamat és hatásfoka (Forrás: A Stirling körfolyamat állandó térfogatú melegítési folyamatból, izotermikus tágulási folyamatból, állandó térfogatú hűtési folyamatból és izotermikus összehúzódási folyamatból áll. Elméletileg a Carnot körfolyamatnak a legjobb a hatásfoka, s a Stirling körfolyamat 16

17 hatásfoka ezzel vetekszik. A Stirling körfolyamat megfordítható, reverzibilis, azaz külső erővel hajtva hűtőként is viselkedhet. A Stirling motornál a gáz két, egymástól bizonyos távolságra lévő és különböző hőmérsékletű térben áramlik, s ez a hőmérsékletkülönbség nyomáskülönbséget hoz létre. Ez a két tér nagyon jól el van szigetelve a külső tértől, így nincs keveredés a külső tér levegőjével. A motor bárhol működhet, ahol hőmérsékletkülönbség van jelen, így a jövőben sok helyen lesz használható a Stirling motor A Stirling- motor jellemzői A Stirling motort a következők jellemzik: - A hőforrások széles skálája A belsőégésű motorok, mint pl. a benzin vagy diesel motorok csak táguló üzemanyagot használhatnak. Ugyanakkor a Stirling motor nem csak ezeket az üzemanyagokat használhatja, hanem bármilyen éghető anyagot, mint pl. faszenet vagy fát is. Ezen kívül nem üzemanyag jellegű hőforrásokat is használhat, mint pl. a Föld hőjét, meleg légáramlatokat, vagy a napfényt. Jelenleg a világ számos pontján fejlesztenek napenergiával működő Stirling motorokat. - Tiszta kipufogó gáz Mivel a Stirling motor külsőégésű, ezért az üzemanyag elégetése a motoron kívül történik. Ebből kifolyólag az égés könnyebben kontrolálható a belsőégésű motorokhoz képest. Ennek eredménye a nagyon tiszta kipufogó gáz. - Nagyon halk üzem A belsőégésű motoroknál a nyomáskülönbség robbanás kíséretében alakul ki, ezért ott a zaj és a vibráció elkerülhetetlen velejárója a folyamatnak. A Stirling motoroknál ezzel szemben a nyomáskülönbség nagyon finoman alakul ki, mely csöndessé teszi a folyamatot, ezen kívül nincs szükség összetett szelep-mechanizmusra sem. - Magas hőhatásfok A Stirling körfolyamat hőhatásfoka nagyjából megegyezik a Carnot-körfolyamat hatásfokával, mely elméletileg a legjobb. A Carnot-körfolyamat hatásfoka: h = 1 - (T c /T h ) ahol: T h - A körfolyamat legmagasabb hőmérséklete T c - A körfolyamat legalacsonyabb hőmérséklete Ez azt jelenti, hogy az elméleti hőhatásfok annál jobb, minél nagyobb a hőmérséklet különbség. A Stirling motoroknál a 40 %-os hatásfok is könnyen elérhető (Th kb. 220 celsius). 17

18 A Stirling- motor működési elve: A Stirling-motorokban többnyire két dugattyú mozog, egymással 90 -os szöget bezárva. Az egyik nem illeszkedik teljesen a henger falához, feladata a levegő mozgatása, "terelése" (kiszorító-dugattyú). A másik illeszkedik a henger falához, ennek feladata a hengerben található gáz nyomásának változtatása (teljesítmény-dugattyú). A Stirling-motorban a teljesítmény dugattyú a felmelegedő gáz tágulásának hatására mozgatja a tengelyt, amely a másik, kiszorító dugattyút elmozdítva az előbbit lehűti, amelyben a lehűlő gáz tovább mozgatja a tengelyt a hő felé, ezáltal újrakezdve a körforgást. A Stirling-motort voltaképpen ez a nyomás-hőmérséklet változás hajtja. A mozgást szintén majdnem minden motornál négy fázisra lehet osztani (Rainke- ciklus): Fűtés, kitágulás, hűtés és kompresszió A Stirling motorok szerkezeti felépítése A Stirling körfolyamat lejátszódhat egyetlen hengerben is, ezért egy általános Stirling motor úgy van kialakítva, hogy tartalmaz egy olyan teret, ahol hőmérsékletkülönbség van. 9. ábra: A Stirling- motor általános modellje (Forrás:www. fenykapu.free-energy.hu ) A ábrán látható jelölések a következőt jelentik: V E - Magas hőmérsékletű, tágulási tér H - Melegítő R - Regenerátor C - Hűtő V C - Alacsony hőmérsékletű, sűrítési tér 18

19 2.2.5 A Stirling- motor változatai:. Kétdugattyús Stirling motor A kétdugattyús Stirling motort alfa típusú Stirling motornak is hívják. Ez a fajta motor két munkadugattyúval rendelkezik, melyek között a fáziskülönbség ábra:alfa típusú Stirling motor ( Forrás: www. fenykapu.free-energy.hu ) Ebben az esetben a magas hőmérsékletű tágulási tér és az alacsony hőmérsékletű összehúzódási tér össze van kötve. Miközben a dugattyúk mozgatják a gázt, eközben ugyanez a két dugattyú munkát is végez. A kétdugattyús Stirling motor működési elve A kétdugattyús Stirling motornál a munkagáz mozgatása és a munkavégzés két munkadugattyú által valósul meg. A két dugattyú mozgása között egy 90 -os fáziseltolódás van. 11. ábra: kétdugattyús Stirling-motor munkafolyamatai (Forrás: fenykapu.free-energy.hu ) 19

20 Az egyes ütemek a következőképpen néznek ki: 1. Állandó térfogatú melegítési ütem A sűrítő oldali dugattyú felfelé, a tágulási oldali dugattyú pedig lefelé mozog. A munkagáz hőmérséklete magas és a gáz a tágulási tér felé áramlik, miközben a fűtő mellett elhalad. A motorban a gáznyomás emelkedik. 2. Izotermikus tágulási ütem Mind a kettő munka dugattyú lefelé mozog, a munkagáz pedig tágul. A motor munkát végez. 3. Állandó térfogatú hűlési ütem A sűrítő oldali dugattyú lefelé, a tágulási oldali dugattyú pedig felfelé mozog. A munkagáz alacsony hőmérsékletűvé válik és a sűrítési tér felé áramlik, miközben a hűtő mellet halad el. A gáz nyomása a motorban leesik. 4. Izotermikus sűrítési ütem Mind a kettő dugattyú felfelé tolódik, miközben a munkagázt sűrítik. A motor a hőjét leadja a környezetének. A motornál a két dugattyú felváltva mozoghat és a két dugattyú mozgása között egy 90 -os fáziseltolódás van. Kiszorításos Stirling motor A kiszorításos Stirling motornál a munkagázt egy kiszorító dugattyú mozgatja a magas és alacsony hőmérsékletű terek között. Ennek a típusnak két fajtája létezik, a béta és a gamma típusú. Béta típusú kiszorításos Stirling- motor A béta típusú kiszorításos Stirling motornál a kiszorító és munkavégző dugattyúk egy közös hengerben találhatók, ennek következtében mind a két dugattyú azonos átmérőjű kell legyen. 12. ábra: Béta típusú kiszorításos Stirling- motor ( Forrás: www. fenykapu.free-energy.hu ) A két dugattyú minden egyes ütemben egymás terét metszi, ezért a nyomásarány növekszik, ami viszont nagyobb teljesítményt eredményez, mint amekkorát a gamma típusú Stirling motoroknál el tudunk érni. Mivel azonban a kiszorító és munka dugattyú tengelyei egyvonalban helyezkednek el, ezért a készülék elkészítése nehézkes. 20

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

Napenergia hasznosítása

Napenergia hasznosítása Napenergia hasznosítása A felhasználható energia szinte teljes egészében a Napból (fosszilis energia, biomassza, szél, beeső sugárzás)ered. A napsugárzásból eredő energia- mennyiség: 178 ezer terrawatt

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő. 31 582 09 0010 31 01 Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Napenergia hasznosítás

Napenergia hasznosítás Fókusztéma - üzemeltetőknek Napenergia hasznosítás Szoláris potenciál (éves szoláris hozam) Fa Lignit Földgáz Tüzelőolaj A tájolás és a meredekség hatása az energiahozamra Tájolás (fok) Nyugat Kelet Délnyugat

Részletesebben

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN! Energiaracionlizálás Cégünk kezdettől fogva jelentős összegeket fordított kutatásra, új termékek és technológiák fejlesztésre. Legfontosabb kutatás-fejlesztési témánk:

Részletesebben

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz Készült: 2009.03.02. "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor CPC tükörrel Az "U-Pipe" vákuumcsöves napkollektor jelenti a kollektorok fejlődésének

Részletesebben

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése. 1112 Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: 2461783 Telefax: 2461783 30 ÉV Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Több napelem, több energia Csak egyszer kell megvenni, utána a villany ingyen van! 1m 2 jóminőségű napelem egy évben akár 150 kwh villamos energiát

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak Szakdolgozat témakörei 1. Nap, napsugárzás, napenergia Nap felépítése napsugárzás,

Részletesebben

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR Környezetbarát energia, tiszta és fenntartható minőségű élet Az új jövő víziója? Igen! Az életet adó napsugárral - napkollektoraink

Részletesebben

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon Dr Fodor Dezső PhD főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar- Mérnöki Kar 2010 szept. 23-24 A napenergia

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc

Napkollektorok telepítése. Előadó: Kardos Ferenc Napkollektorok telepítése Előadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-előállítás Fűtés-kiegészítés Medence fűtés Technológiai melegvíz-előállítása Napenergiahozam éves

Részletesebben

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások)

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások) 11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások) 11.1. A Nap sugárzásának és a Föld közethőjének fizikája, technikai alapok. 11.2.

Részletesebben

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie.

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie. SZENT ISTVÁN EGYETEM A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI MTA Budapest, 2011. november 9. GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR KÖRNYEZETIPARI RENDSZEREK INTÉZET Fizika és Folyamatirányítási Tanszék 2103 Gödöllő

Részletesebben

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK

LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK VÍZMELEGÍTÉS FOTOVOLTAIKUS PANELEKKEL SZABADALMAZOTT SZLOVÁK TERMÉK LOGITEX MÁRKÁJÚ HIBRID VÍZMELEGÍTŐK TERMÉKKATALÓGUS A LOGITEX márkájú vízmelegítők egy új műszaki megoldást képviselnek a vízmelegítés

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Katalin AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS Egy termék, folyamat vagy szolgáltatás környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára használt

Részletesebben

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN!

TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A napkollektor TAKARÍTSA MEG EGY NYARALÁS ÁRÁT MINDEN ÉVBEN! A meleg víz előállítása az egyik legállandóbb háztartási kiadás. Ez a költség az egyetlen amelyet ellentétben a fűtéssel és a légkondicionálással-

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében. Simó Ágnes Biológia környezettan 2008

A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében. Simó Ágnes Biológia környezettan 2008 A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében Simó Ágnes Biológia környezettan 2008 A dolgozat szerkezete A megújuló energiák áttekintése A napenergia hasznosításának lehetőségei A Váli

Részletesebben

HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás

HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás PASSZÍV direkt vagy indirekt AKTÍV HŐTERMELÉS Fototermikus hőenergia Naptűzhely Napkollektoros HMV-előállítás, fűtés levegős vagy folyadékos; egykörös vagy

Részletesebben

Naperőművek és napkollektorok -

Naperőművek és napkollektorok - Naperőművek és napkollektorok Dr. Kádár Péter kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu Naptűzhely Naperőmű típusok Napteknő (eng: solar trough, deu: Parabolrinne): Teknő alakú tükrök követik a Nap mozgását, a tükrök

Részletesebben

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napkollektoros pályázat 2012. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napkollektoros pályázat 2012 Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató 10 ÉVE MEGÚJULUNK 2 2002 óta azért dolgozunk, hogy Magyarországon is minél több ember számára legyen elérhető

Részletesebben

HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA

HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA Napjaink megemelkedett energiaigénye, a fosszilis energiahordozók magas ára, a fokozott környezetszennyezés súlyos terheket rónak ránk. A megújuló

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET napkollektor felépítése Premium VTN napkollektor felépítése: A Premium VTN vákuumcsöves napkollektor felépítését tekintve a legmodernebb kategóriát

Részletesebben

INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager

INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager INTÉZMÉNYI NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Kopasz Gábor Soltec Kft. Key Account Manager Az igazi probléma Igény: 2,9 Trillió m³/év Tartalékok: 177,4 Trillió m³/év 60 évre elegendő földgáz

Részletesebben

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.

Passzív házak. Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum. Passzív házak Ni-How Kft. 8200 Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.: 3670-253-8749 nyilaszarocentrum.com@gmail.com www.nyilaszaro-centrum.com 2014.08.12. 1 Passzív ház Olyan épület, amelyben a kényelmes hőmérséklet

Részletesebben

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET Giga Selective síkkollektor ERVEZÉSI SEGÉDLE ervezési segédlet síkkollektor felépítése Giga Selective síkkollektor felépítése: A Giga Selective síkkollektor abszorbere (a napkollektor sík hőelnyelő felülete),

Részletesebben

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Napenergia Vízenergia Szélenergia Biomassza SZÉL TERMÉSZETI ELEM Levegő vízszintes irányú mozgása, áramlása Okai: eltérő mértékű felmelegedés

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr. MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Napsugárzás Mérlege Összesen: =100% napsugárzás =30% reflexió a világűrbe =2% ózon

Részletesebben

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER

HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER FEJLETT INVERTERES TECHNOLÓGIA. Aerogor ECO Inverter Az új DC Inverter szabályzású Gorenje hőszivattyúk magas hatásfokkal, környezetbarát módon és költséghatékonyan biztosítják

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek

Hőszivattyús rendszerek Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok

Részletesebben

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05.

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05. Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc 2014.03.05. Megújulóenergia Megújulóenergiaforrás: olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt

Aktív termikus napenergiahasznosítás. Előadó: Balajti Zsolt Aktív termikus napenergiahasznosítás Előadó: Balajti Zsolt Napenergiáról általában A napenergia a kimeríthetetlen és tiszta energiaforrás. A napsugárzás a Nap által kibocsátott hő-, fény- és egyéb sugárzások

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell. 4. M. 2.L. 1. Bevezetés 4. M. 2.L. 1.1, A téma szerepe, kapcsolódási pontjai Az emberiség nagy kihívása, hogy hogyan tud megküzdeni a növekvő energiaigény kielégítésével és a környezeti károk csökkentésével.

Részletesebben

I. rész Mi az energia?

I. rész Mi az energia? I. rész Mi az energia? Környezetünkben mindig történik valami. Gondoljátok végig, mi minden zajlik körülöttetek! Reggel felébredsz, kimész a fürdőszobába, felkapcsolod a villanyt, megnyitod a csapot és

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4.

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Hőszivattyús rendszerek HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Tartalom Telepítési lehetőségek, cél a legjobb rendszer kiválasztása Gazdaságosság üzemeltetési költségek, tarifák, beruházás, piacképesség Környezetvédelem,

Részletesebben

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek

Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek AlfaSol Napkollektoros Melegvízkészítő Rendszerek Termékismertető AG 382/3101 (2013-03-15) 1. Alkalmazás: Családi házak, sorházak, közösségi házak, panziók tipikus használati melegvíz (HMV) készítő rendszere.

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

A GEOTERMIKUS ENERGIA

A GEOTERMIKUS ENERGIA A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű

Részletesebben

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései Hőszivattyú hőszivattyú kérdései Mi is az a hőszivattyú? A hőszivattyú egy olyan eszköz, amely hőenergiát mozgat egyik helyről a másikra, a közvetítő közeg így lehűl, vagy felmelegszik. A hőenergiát elvonjuk

Részletesebben

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése Használati-elegvíz készítő nakollektoros rendszer éretezése Kiindulási adatok: A éretezendő létesítény jellege: Családi ház Melegvíz felhasználók száa: n 6 fő Szeélyenkénti elegvíz fogyasztás: 1 50 liter/fő.na

Részletesebben

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági

Napkollektoros rendszerek méretezése. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági . Számítógépes programok alkalmazása Orosz Imre ügyvezető Digisolar Kft. Fülöp István tervező Naplopó Kft. Miért kell méretezni? Célunk: Megtalálni a hőtechnikai, valamint pénzügyigazdasági jellemzők optimumát.

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató SOKAN MÉG ÖSSZEKEVERIK 2 ŐKET Magazin címlap, 2012 Magazin ajánló, 2012 NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK 3 Napkollektoros

Részletesebben

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek

JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek JÜLLICH GLAS SOLAR Karnyújtásnyira a Naptól Nagyméretű napelemes erőművek A megújuló energiák között a napenergia hasznosítása a legdinamikusabban fejlődő üzletág manapság. A napenergia hasznosításon belül

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ 2003. ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23

Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ 2003. ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23 Magyarország elso zero energia háza CSALÁDI HÁZ 2003 ESETTANULMÁNY KÉSZÍTETTE: GAIASOLAR KFT 2004 Február 23 CSALÁDI HÁZ, 2003 2 Helyszín: Megvalósítás ideje: A ház típusa: BUDAPEST 2003 JUN- Dec. szabad

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila Hogyan működik? A falazat anyaga perforált síklemez, felületén elnyeli a napsugárzást. A lemezeken lévő perforációkon keresztül a beáramló levegő felmelegszik.

Részletesebben

NILAN JVP HŐSZIVATTYÚ. (földhő/víz) M E G Ú J U L Ó H Ő E L L Á T Á S K Ö R N Y E Z E T T E R H E L É S N É L K Ü L

NILAN JVP HŐSZIVATTYÚ. (földhő/víz) M E G Ú J U L Ó H Ő E L L Á T Á S K Ö R N Y E Z E T T E R H E L É S N É L K Ü L M E G Ú J U L Ó H Ő E L L Á T Á S K Ö R N Y E Z E T T E R H E L É S N É L K Ü L Magas nagyobb energiaigényű lakásokhoz is NILAN JVP HŐSZIVATTYÚ (földhő/víz) NILAN JVP hőszivattyú Takarítson meg pénzt a

Részletesebben

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek Háztartási kiserőművek FINANSZÍROZÁS BEFEKTETÉS ENERGIATERMELÉS MCHP 50 kwe Mikro erőmű Hőenergia termelés hagyományos kazánnal Hatékonyabb hőenergia termelés kondenzációs kazánnal

Részletesebben

Tüzelőanyagok fejlődése

Tüzelőanyagok fejlődése 1 Mivel fűtsünk? 2 Tüzelőanyagok fejlődése Az emberiség nehezen tud megszabadulni attól a megoldástól, hogy valamilyen tüzelőanyag égetésével melegítse a lakhelyét! ősember a barlangban rőzsét tüzel 3

Részletesebben

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP

Magyarország 2015. Napenergia-hasznosítás iparági helyzetkép. Varga Pál elnök MÉGNAP Varga Pál elnök MÉGNAP Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Történelem Napkollektor növekedési stratégiák I. Napenergia

Részletesebben

A napelemek környezeti hatásai

A napelemek környezeti hatásai A napelemek környezeti hatásai különös tekintettel az energiatermelő zsindelyekre Készítette: Bathó Vivien Környezettudományi szak Amiről szó lesz Témaválasztás indoklása Magyarország tetőire (400 km 2

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

A napenergia alapjai

A napenergia alapjai A napenergia alapjai Magyarország energia mérlege sötét Ahonnan származik Forrás: Kardos labor 3 A légkör felső határára és a Föld felszínére érkező sugárzás spektruma Nem csak az a spektrum tud energiát

Részletesebben

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL

KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL Energiatudatos épülettervezés KÖZÉPÜLETEK ENERGIARÁSEGÍTÉSE NAPELEMEKKEL 2015.04.03. Tartalomjegyzék MAGYARORSZÁG NAPENERGIA VISZONYAI A NAP SUGÁRZÁSÁNAK FOLYAMATA A NAP SUGÁRZÁSÁBÓL TERMELHETŐ VILLAMOS

Részletesebben

Éjjel-nappal, télen-nyáron

Éjjel-nappal, télen-nyáron 3. GENERÁCIÓS TERMODINAMIKUS SZOLÁR KÖZPONTI FŰTÉS RENDSZEREK 1.2 Greentechnic ENERGIE Termodinamikus szolár központi fűtés rendszer A termodinamikus szolár rendszerek hasznosítják: A közvetlen és a szórt

Részletesebben

aurotherm exclusiv VTK 570/1140

aurotherm exclusiv VTK 570/1140 vákuumcsöves napkollektorok, újra a Vaillant palettán A korábbi vákuumcsöves napkollektorunk beszállítójának problémái miatt került sor az új Vaillant vákuumcsöves kollektorok bevezetésére Az új Vaillant

Részletesebben

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár Fénytechnika Tükrös nap erőmű Dr. Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A Föld energia forrásai A kimerülőben lévő energia források: Fa Szén Lignit Kőolaj Földgáz

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Egyedi készítésű napkollektorok vizsgálata és felhasználási lehetőségei

Egyedi készítésű napkollektorok vizsgálata és felhasználási lehetőségei ELTE-TTK, Környezettudományi szak, Védés 2012 Egyedi készítésű napkollektorok vizsgálata és felhasználási lehetőségei Készítette: Kálmán Ákos Környezettudós hallgató Témavezető: Pávó Gyula Mérnök-oktató

Részletesebben

Feladatlap X. osztály

Feladatlap X. osztály Feladatlap X. osztály 1. feladat Válaszd ki a helyes választ. Két test fajhője közt a következő összefüggés áll fenn: c 1 > c 2, ha: 1. ugyanabból az anyagból vannak és a tömegük közti összefüggés m 1

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék Villamosmérnöki szak Elektronikai tervezés és gyártás szakirány Egy tanya energiaellátásának biztosítása,

Részletesebben

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás.

5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5. előadás. Földhő, kőzethő hasznosítás. 5.1. Fizikai, technikai alapok, részletek. Geotermia. 5.2. Termálvíz hasznosításának helyzete, feltételei, hulladékgazdálkodása. 5.3. Hőszivattyú (5-100 méter mélység)

Részletesebben

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.

Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez. Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec. Legújabb műszaki megoldások napkollektoros használati meleg víz termeléshez Sajti Miklós Ügyvezető +36 20 2086 936 info@soltec.hu www.soltec.hu Főbb pontok Az 811..813/2013 EU direktíva hatásai az épületgépészeti

Részletesebben

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Németország környezetvédelme Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Törvényi háttér 2004-ben felváltotta elődjét a megújuló energia

Részletesebben

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár A Nap- és szél alapú megújuló energiaforrások nagyléptékű integrálása az országos és

Részletesebben

zománcozott 595 2800-1 276 000 rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő 2 300 l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén

zománcozott 595 2800-1 276 000 rozsdamentes - acél ECO 300 ism 6 fő 2 300 l rozsdamentes - acél alkalmazható rossz hőszigetelésű épület esetén termodinamikus szolár használati meleg víz rendszer típus ajánlott felhasználók szolár panelek szám ECO COMP 200 esm tároló (db) 3 fő 1 200 l zománcozott felvett teljesítmény min. (W) leadott teljesítmény

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

Geotermikus energia. Előadás menete:

Geotermikus energia. Előadás menete: Geotermikus energia Előadás menete: Geotermikus energia jelentése Geotermikus energia fajtái felhasználása,világ Magyarország Geotermikus energia előnyei, hátrányai Készítette: Gáspár János Környezettan

Részletesebben

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján

A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Energia Szakosztálya A geotermikus hőtartalom maximális hasznosításának lehetőségei hazai és nemzetközi példák alapján Kujbus Attila ügyvezető igazgató Geotermia Expressz

Részletesebben

Termodinamika (Hőtan)

Termodinamika (Hőtan) Termodinamika (Hőtan) Termodinamika A hőtan nagyszámú részecskéből (pl. gázmolekulából) álló makroszkópikus rendszerekkel foglalkozik. A nagy számok miatt érdemes a mólt bevezetni, ami egy Avogadro-számnyi

Részletesebben

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP

Napenergia-hasznosítás hazai és nemzetközi helyzetkép. Varga Pál elnök, MÉGNAP Varga Pál elnök, MÉGNAP Globális helyzetkép Forrás: EA Solar Heating & Cooling Programme Solar Heat Worldwide, 2016 A többi megújuló-energia hasznosítási módhoz hasonlítva, az éves hőenergia termelés tekintetében

Részletesebben

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

www.electromega.hu AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE MI AZ AUTÓK LÉNYEGE? Rövid szabályozott robbanások sorozatán eljutni A -ból B -be. MI IS KELL EHHEZ? MOTOR melyben a robbanások erejéből adódó alternáló mozgást először

Részletesebben

Beszerelési javaslat

Beszerelési javaslat Beszerelési javaslat Aqua Premium, Aqua Deluxe típusú napkollektorhoz ST-17-150, ST-15-125 Szalay Kft., Békésszentandrás, Szent László u. 54. Tel.: 06/30-210-11-11, www.grunpower.hu Bevezető Kiadványunkban

Részletesebben

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD Magyar László Környezettudomány MSc Témavezető: Takács-Sánta András PhD Két kutatás: Güssing-modell tanulmányozása mélyinterjúk Mintaterület Bevált, működő, megújuló energiákra épülő rendszer Bicskei járás

Részletesebben

a Nap kimeríthetetlen, tiszta, ingyenes energiájának hasznosítására. Küldje nyáron szabadságra a díjbeszedőt, szerződjön inkább a Nappal!

a Nap kimeríthetetlen, tiszta, ingyenes energiájának hasznosítására. Küldje nyáron szabadságra a díjbeszedőt, szerződjön inkább a Nappal! Naplopónak általában azt nevezik, aki ideje nagy részét semmittevéssel tölti. Mi erről sem akarjuk lebeszélni, de most másfajta naplopásra biztatjuk Önt: a Nap kimeríthetetlen, tiszta, ingyenes energiájának

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor

Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor A napkollektor összeszerelése és használata nagyon egyszerű. Ezért megpróbálunk a feltett kérdésekre nagyon érthetően válaszolni és ötleteket adni azoknak

Részletesebben

Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber

Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber Szolárkollektorok Solarpool polipropilén abszorber Medence fűtés a webáruházban - A napenergia leggazdaságosabb hasznosítása Csúcs-technológiával gyártott egyedülálló konstrukció Aktív szénkristályokkal

Részletesebben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben

Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben Napkollektorok szerelése drain-back rendszerben 1. Mit jelent a drain back kifejezés? A drain back angol kifejezés, jelentése: visszaeresztés. Esetünkben ez a szolárköri folyadék visszaeresztését jelenti

Részletesebben

Ipari kondenzációs gázkészülék

Ipari kondenzációs gázkészülék Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus É 009-06/1/4 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ 913 2040 www.thermoversus.com info@thermoversus.com. 1026 Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S Különleges kialakítású hegesztett bordáscsövet és az abból készített hőcserélőket, hőhasznosító berendezéseket kínál a Az acél-, vagy rozsdamentes acél anyagú hőleadó cső bordázata hegesztett kötésekkel

Részletesebben

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Mayer Petra Környezettudomány M.Sc. Környezetfizika Témavezetők: Mádlné Szőnyi Judit Tóth

Részletesebben

Épületek, létesítmények energiaracionalizálása, alternatív energiahordozók felhasználásának lehetőségei:- napenergia-hasznosítás és a veszteségek

Épületek, létesítmények energiaracionalizálása, alternatív energiahordozók felhasználásának lehetőségei:- napenergia-hasznosítás és a veszteségek Épületek, létesítmények energiaracionalizálása, alternatív energiahordozók felhasználásának lehetőségei:- napenergia-hasznosítás és a veszteségek csökkentése Miért kell az energiagazdálkodással foglalkozni?

Részletesebben

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület

Napenergiás jövőkép. Varga Pál elnök. MÉGNAP Egyesület Napenergiás jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Fototermikus napenergia-hasznosítás Napkollektoros hőtermelés Fotovoltaikus napenergia-hasznosítás Napelemes áramtermelés Új technika az épületgépészetben

Részletesebben

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK

NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK NAPKOLLEKTOROS RENDSZEREK AJÁNDÉK EXTRÁK: - Triac szabályzó kimenet: fordulatszám szabályzottá tehető a szivattyú a szolárkörben, az optimális működés feltétele - Tacco-setter: a szivattyús blokkban pontosan

Részletesebben

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nevelős Gábor okleveles gépészmérnök Naplopó Kft. Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók Zöldül

Részletesebben