ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A ONLINE TÁRSKERESŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELÉRE 1. A szerződés tárgya 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Komoly Kapcsolat Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, az interneten a weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető társkereső szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének részletes feltételeit szabályozza A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében a Szolgáltatás regisztrált felhasználói (a továbbiakban: Ügyfelek, Ügyfél) részére a Weboldal böngészését és a Weboldal szolgáltatásainak elérését biztosítja ideértve különösen a Weboldalon személyes adatlap létrehozását, az adatlapon információk közzétételét, más regisztrált Ügyfelek adatlapjának megismerését, a Weboldalon keresztül más Ügyfelekkel történő kapcsolatteremtést és kapcsolattartást, az Ügyfél által egyedileg választott szolgáltatáscsomagra vonatkozó feltételek szerint A Szolgáltató adatai: Név: Komoly Kapcsolat Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1036 Budapest, Lajos u IV./19. Cégjegyzékszám: Adószám: Képviselő: Medveczkyné Turi Turgonyi Katalin Telefon: A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai: Név: UNIQUE IMG BT. Székhely: 9700 Szombathely, Kós Károly utca 18. Cégjegyzékszám: Adószám: Képviselő: Hajdu Adrián 2. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei, regisztráció 2.1. A Szolgáltatást kizárólag a 18. életévüket betöltött nagykorú természetes személyek vehetik igénybe, regisztrációt követően A regisztráció és ezzel a szolgáltatás megrendelése a Weboldalon található regisztrációs oldal adatainak kitöltésével ennek keretében a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzatának elfogadásával és a Szolgáltató által kínált szolgáltatás-csomagok egyikének az Ügyfél általi kiválasztásával, illetve elküldésével történik. A regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a kötelezően kitöltendőként megjelölt mezők üresen hagyása a regisztráció sikertelenségét eredményezik. Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél kötelezettséget vállal az ÁSZF-ben foglaltak maradéktalan betartására, az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával pedig hozzájárul adatainak a Szolgáltató általi kezeléséhez. 1

2 2.3. A Szolgáltató a regisztrációt követően az Ügyfél részére az Ügyfél által a regisztráció során megadott címre küldött értesítésben visszaigazolja a szolgáltatás megrendelését, az Ügyfél által kiválasztott szolgáltatás-csomagot, továbbá az ÁSZF, valamint az Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelmi Szabályzat Ügyfél általi elfogadását. A visszaigazolással a Szolgáltató az Ügyfél regisztrációra vonatkozó ajánlatát elfogadja és a Felek között a szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejön A regisztrációt követően az Ügyfél elkészítheti személyes adatlapját a Weboldalon. Az Ügyfél adatlapját a Szolgáltató az ÁSZF-nek való megfelelés érdekében ellenőrzi (moderálás), majd ezt követően, de legkésőbb 24 órán belül az Ügyfél adatlapját aktiválja. Az Ügyfél az aktiválás időtartama alatt is jogosult az általa választott szolgáltatás-csomag szerinti szolgáltatások igénybevételére, azzal a kivétellel, hogy az adatlapja a moderálás megtörténtéig nem jeleníthető meg, illetve a más Ügyféllel való kapcsolatfelvételre nincs mód. A Szolgáltató a jelen pont szerinti moderálást az Ügyfél adatlapjának valamennyi módosítása alkalmával elvégzi. 3. A Szolgáltatás tartalma 3.1. A Szolgáltató a regisztrált Ügyfelek számára az Ügyfél által a regisztráció során, majd később is bármikor választható 3.2. pont szerinti szolgáltatás-csomagok típusától függően a Weboldal különböző szolgáltatásainak hozzáférhetőségét biztosítja. Az egyes szolgáltatás-csomagokhoz kapcsolódó részletes szolgáltatások felsorolása a Weboldal Előfizetések menüpontja alatt elérhető. A Szolgáltató szabadon határozza meg, hogy az egyes szolgáltatás-csomagok típusához mely szolgáltatások kapcsolódnak, azzal, hogy azok változása a folyamatban lévő előfizetéseket nem érinti A szolgáltatás-csomagok típusai, illetve választható előfizetési időtartamuk: Grátisz csomag ingyenesen vehető igénybe, határozatlan időre Alap csomag előfizetéssel vehető igénybe, 30/90/180 napra, VIP csomag előfizetéssel vehető igénybe, 30/90/180 napra. A szolgáltatásnyújtás kezdete Grátisz csomag választása esetén: a regisztráció visszaigazolását követően Alap és VIP csomag választása esetén: az Ügyfél által kiválasztott szolgáltatás-csomag előfizetési díjának megfizetési módjától függően: - bankkártyás fizetés esetén: az előfizetési díj megfizetésére irányuló sikeres banki tranzakció megtörténtétől kezdődően - a Szolgáltató bankszámlájára történő utalás vagy a Szolgáltató bankszámlájára történő befizetés esetén: az előfizetési díjnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása időpontjától kezdődően, amelyről a Szolgáltató ben küld értesítést az Ügyfélnek Alap és VIP csomag esetén a választott előfizetési időszak lejáratát megelőzően a Szolgáltató e- mailben tájékoztatja az Ügyfelet az előfizetés lejáratának időpontjáról. Az előfizetés annak lejártáig bármilyen előfizetési időszakra megújítható, ebben az esetben az új előfizetés az újabb előfizetés díjának megfizetése esetén a régi előfizetés lejáratától kezdődik. Alap és VIP csomag esetén a választott szolgáltatáscsomag az előfizetési időszak lejáratát követően nem újul meg automatikusan, az Ügyfél a továbbiakban a Szolgáltatást e csomagok bármelyike szerinti előfizetési időszak választásával veheti továbbra is igénybe, az adott szolgáltatáscsomagra vonatkozó feltételek szerint. Amennyiben az Ügyfél nem kívánja megújítani e csomagok bármelyikének előfizetését, a Szolgáltató a továbbiakban a Grátisz csomag feltételei szerint biztosítja a Weboldal szolgáltatásaihoz való hozzáférést. 2

3 Grátisz csomag esetén az Ügyfél az előfizetési díj megfizetésével bármikor válthat előfizetéssel elérhető csomagokra. Az előfizetéssel elérhető csomagok közül azok időtartama alatt az Ügyfél magasabb szintű szolgáltatást nyújtó szolgáltatáscsomagra az arra vonatkozó előfizetési díj megfizetésével bármikor, alacsonyabb szintű szolgáltatáscsomagra az aktuális előfizetési időszak lejáratát követően válthat. 4. Előfizetési díj, fizetési feltételek 4.1. A Szolgáltatást a Szolgáltató az Ügyfél által választható szolgáltatáscsomag szerint ingyenesen vagy előfizetési díj megfizetése ellenében biztosítja, a jelen fejezetben rögzített részletes feltételek szerint A Szolgáltatás mindenkori előfizetési díjai az Ügyfél által kiválasztott szolgáltatáscsomag, illetve választott előfizetési időszak szerint a Weboldal Előfizetések menüpontja alatt elérhetőek. A Szolgáltatás díjai a hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adót tartalmazzák Az Ügyfél a kiválasztott szolgáltatáscsomag előfizetési díját választása szerint bankkártyás fizetés, a Szolgáltató bankszámlájára történő utalás vagy a Szolgáltató bankszámlájára történő befizetés útján köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Alap vagy VIP csomag szolgáltatásait bankkártyás fizetés esetén az előfizetési díj megfizetésére irányuló sikeres banki tranzakció megtörténtétől kezdődően, a Szolgáltató bankszámlájára történő utalás vagy a Szolgáltató bankszámlájára történő befizetés esetén az előfizetési díjnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása időpontjától kezdődően veheti igénybe. Utóbbi két esetben a szolgáltatásnyújtás kezdetéről a Szolgáltató ben küld értesítést az Ügyfélnek Az Ügyfél az előfizetéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül jogosult elállni az Alap vagy VIP csomag vásárlásától, az elállási határidő a csomag vásárlásának napjától számított 14. nap elteltével jár le. Ebben az esetben a Szolgáltató a továbbiakban a Grátisz csomag feltételei szerint biztosítja a Weboldal szolgáltatásaihoz való hozzáférést A Szolgáltató az előfizetési díjak mértékét egyoldalúan jogosult megváltoztatni, azzal, hogy a díjszabás változása a folyamatban lévő előfizetéseket nem érinti. 5. A Szolgáltató jogosultságai és kötelezettségei 5.1. A Szolgáltató az Ügyfél adatait az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kezeli. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfél személyes azonosításra alkalmas, illetve közvetlen elérhetőségét biztosító adatait harmadik személyek ne ismerhessék meg, kivéve, ha azok kiadásához az Ügyfél hozzájárult, vagy azt jogszabály írja elő. A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata a Weboldal Adatvédelem menüpontja alatt elérhető A Szolgáltató jogosult, de nem köteles a Weboldalon közzétett tartalmak (információk, adatok, közlések, fényképek stb.) ellenőrzésére, és jogosult azt a jelen ÁSZF-ben vagy jogszabályban meghatározott esetekben a Weboldalról eltávolítani A Szolgáltató nem tartozik szavatossággal a társközvetítői tevékenység eredményességéért, illetve az Ügyfelek által megadott adatok, információk, közlések valóságtartalmáért, pontosságáért, illetve teljességéért. A Szolgáltató nem felel továbbá azért, ha az Ügyfél adatait más Ügyfelek rendeltetésellenesen használják fel, illetve nem felel a Szolgáltatáson keresztül az Ügyfelek közötti kapcsolatfelvétel esetén az Ügyfelek személyi biztonságáért. 3

4 5.4. A Szolgáltató az Ügyfél címére a Szolgáltatással összefüggő hírleveleket küldhet. A hírlevelek a Szolgáltató, illetve szerződéses partnereinek termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket, reklám- vagy marketing célú közleményeket is tartalmazhatnak. A hírlevél küldéshez kapcsolódóan a Szolgáltató mindenkor biztosítja az Ügyfél igénye szerint a leiratkozás lehetőségét A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél fennálló jogviszony teljes időtartama alatt biztosítja a Szolgáltatás hozzáférhetőségét. A Szolgáltatás technikai háttere tekintetében a Szolgáltató törekszik arra, hogy a Szolgáltatás technikai minőségét folyamatosan fenntartsa, de nem terheli felelősség a Szolgáltatás működésében bekövetkező olyan hibákért, melyek a számítógépes rendszerek, szolgáltatók, berendezések, vagy az Internet nem megfelelő működéséből, üzemszünetből származnak. Ilyen esetekben a Szolgáltatót díj-visszatérítési kötelezettség nem terheli A Szolgáltató jogosult az Ügyféllel létrejött szerződésből eredő jogainak vagy kötelezettségeinek harmadik személyre történő engedményezésére vagy átadására A Szolgáltató által a szolgáltatások teljesítésével összefüggésben az Ügyfélnek okozott károk tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései irányadóak azzal, hogy a kártérítés mértéke nem haladhatja meg az Ügyféllel fennálló jogviszony hatálya alatt az Ügyfél által fizetett teljes előfizetési díj ötszörös mértékét. A jelen korlátozás a jelen ÁSZF-ben rögzített díjak mértékére is figyelemmel került megállapításra azzal, hogy a felelősség kizárása vagy korlátozása nem vonatkozik azon esetekre, amikor a felelősség korlátozása vagy kizárása jogszabályi rendelkezés alapján nem lehetséges. 6. Az Ügyfél jogosultságai és kötelezettségei 6.1. Az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag magáncélú társközvetítési szolgáltatás igénybe vétele, illetve magáncélú társas kapcsolat kialakítása céljából, a Szolgáltatás e rendeltetésének megfelelően jogosult igénybe venni. Az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag személyesen jogosult igénybe venni, ezt a jogosultságát harmadik személyre nem ruházhatja át, illetve nem jogosíthat fel harmadik személyt a szolgáltatás helyette történő használatára. Az Ügyfél szavatolja, hogy az általa a Szolgáltatónak átadott adatokat személyesen bocsátotta a Szolgáltató rendelkezésére. A Szolgáltatás vagy a Weboldal rendeltetésellenes, jogellenes vagy jogosulatlan használata különösen, de nem kizárólagosan kereskedelmi-, reklám-, illetve egyéb üzleti célú, adatgyűjtési cél használat esetén a Szolgáltató díj-visszatérítés vagy kártérítési kötelezettség nélkül jogosult az Ügyfél Szolgáltatáshoz való hozzáférését megtagadni, vagy az Ügyfél szerződését azonnali hatállyal felmondani, és az adott eset körülményeitől függően további jogi intézkedéseket megtenni, illetve kezdeményezni Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa megadott és megismerni engedélyezett adatok megismerését, illetve ezen adatokhoz való hozzáférést a személyes azonosítására alkalmas, illetve közvetlen elérhetőségét biztosító adatai kivételével a Szolgáltató más Ügyfelei részére biztosítja. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Weboldal látogatói a Weboldalt regisztráció nélkül is böngészhetik. Az Ügyfél a fentiek ismeretében saját szándéka és belátása szerint, saját felelősségére tesz közzé saját személyével kapcsolatos bármely adatot, információt, fényképet, illetve lép kapcsolatba a Szolgáltatást igénybe vevő más Ügyfelekkel Az Ügyfél kizárólagosan és teljes körűen felel az általa közzétett adatokért, információkért, közlésekért, illetve a más Ügyfelek által közzétett adatok, információk, közlések továbbításáért. Valótlan, hamis, félrevezető valamint jogsértő adatok közzététele, illetve továbbítása esetén a Szolgáltató díj-visszatérítés vagy kártérítési kötelezettség nélkül jogosult az Ügyfél Szolgáltatáshoz 4

5 való hozzáférését megtagadni, vagy az Ügyfél szerződését azonnali hatállyal felmondani, és az adott eset körülményeitől függően további jogi intézkedéseket megtenni, illetve kezdeményezni Az Ügyfél bármikor indoklás nélkül kérheti a Szolgáltatótól egyes nyilvántartott adatainak törlését. Amennyiben a Szolgáltató az adattörlést követően az Ügyfélnek a Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatbázisban megmaradó adatai nem elégségesek a Szolgáltatás további fenntartásához, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási szerződést díj-visszatérítési kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal felmondani Az Ügyfél a Szolgáltatás rendeltetési célján túlmenően nem jogosult harmadik személyek részére átadni, illetve bármely más módon felhasználni olyan a Szolgáltatásra, vagy a Szolgáltatást igénybe vevő más Ügyfelekre vonatkozó adatot, információt, amelyhez a Szolgáltatás használata során jutott hozzá, és egyébként sem éhet vissza semmilyen módon a Szolgáltatással, vagy bármely, a Szolgáltatás használata során megismert adattal, információval. Az Ügyfél a Szolgáltatás használata során egyebekben is úgy köteles eljárni, hogy magatartásával mások személyiségi, szellemi alkotásokhoz fűződő, illetve bármely egyéb jogait vagy jogos érdekeit különösen mások névhez, képmáshoz fűződő jogait, emberi méltóságát, valamint jó hírnevét ne sértse. Az Ügyfél nem tanúsíthat olyan magatartást, amely jogszabályba vagy közerkölcsbe ütközik, vagy alkalmas arra, hogy a Szolgáltató jó hírnevét sértse, vagy másokat megbotránkoztasson. A jelen pontban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató díj-visszatérítés vagy kártérítési kötelezettség nélkül jogosult az Ügyfél Szolgáltatáshoz való hozzáférését megtagadni, vagy az Ügyfél szerződését azonnali hatállyal felmondani, és az adott eset körülményeitől függően további jogi intézkedéseket megtenni, illetve kezdeményezni Az Ügyfél a jogellenes károkozó magatartásával okozott valamennyi kárért a Ptk. szabályai szerint felel. 7. A Szolgáltatás felfüggesztése, a szerződés megszüntetése 7.1. Az Ügyfél bármikor jogosult a Szolgáltatás igénybe vételét a Weboldal Felfüggesztés menüpontjában foglaltak szerint felfüggeszteni, amennyiben a Szolgáltatást ideiglenesen nem kívánja igénybe venni. A Szolgáltatás felfüggesztése esetén annak időtartama alatt az Ügyfél Adatlapja nem megjeleníthető, illetve az Ügyfél nem tudja igénybe venni a Weboldal szolgáltatásait, de a Szolgáltató az Ügyfél adatait a Weboldalhoz kapcsolódó adatbázisban tárolja és megőrzi. Alap és VIP szolgáltatás-csomag esetén a Szolgáltatás felfüggesztése az előfizetés időtartamát nem szakítja félbe, az előfizetések az eredeti időtartam lejáratával a felfüggesztéstől függetlenül megszűnnek. A Weboldalra való ismételt belépés esetén az Ügyfél adatlapja reaktiválódik, és az Ügyfél - Grátisz csomag felfüggesztése esetén változatlan feltételekkel, - Alap és VIP csomag felfüggesztése esetén az előfizetések eredeti időtartamán belül a fennmaradó időre a választott szolgáltatás-csomag szerinti feltételekkel, - a felfüggesztett Alap és VIP csomag lejárata esetén új előfizetéssel a választott szolgáltatás-csomag szerinti feltételekkel vagy előfizetés nélkül a Grátisz csomag feltételei szerint jogosult ismét a szolgáltatások igénybe vételére. A Szolgáltatás 1 éven túli időtartamot meghaladó felfüggesztése esetén a Szolgáltató jogosult az Ügyfél Adatlapját törölni és a Szerződést megszüntetni (rendes felmondás) Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást nem kívánja többé igénybe venni, Adatlapjának törlésével bármikor jogosult a Szerződést megszüntetni (rendes felmondás). A Szolgáltatási szerződés jelen pont szerinti megszüntetése esetén az Ügyfél nem jogosult az általa választott előfizetéses szolgáltatáscsomag szerinti előfizetési díj, vagy annak időarányos része visszatérítését követelni A Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén az Ügyfél azonnali hatállyal jogosult a Szerződést a Szolgáltató részére eljuttatott indokolt írásbeli nyilatkozat útján felmondani, és előfizetéses 5

6 szolgáltatás esetén a választott szolgáltatáscsomag előfizetési idejéből hátralévő időszakra arányosan eső előfizetési díj részt visszakövetelni Amennyiben az Ügyfél a Weboldalra az utolsó belépéstől számított egy éven túl nem lép be ismét, a Szolgáltató jogosult az Ügyfél Adatlapját törölni és a Szerződést megszüntetni (rendes felmondás). Az Ügyfélnek a jelen ÁSZF-be vagy valamely jogszabály rendelkezéseibe ütköző magatartása esetén a Szolgáltató jogosult az Ügyfél számára a Szolgáltatás további biztosítását átmenetileg felfüggeszteni vagy véglegesen megszüntetni, illetve az Ügyféllel fennálló Szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal, kártérítési és díj-visszatérítési kötelezettség nélkül felmondani (rendkívüli felmondás) A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltató az Ügyfél adatait, illetve adatlapját törli a Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatbázisból. A szerződés megszűnését követően a Szolgáltatás újbóli igénybe vételére csak a 2. pont szerinti újbóli regisztráció alapján van lehetőség. 8. Záró rendelkezések 8.1. A Szolgáltatáshoz és a Weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szerzői és szellemi alkotáshoz (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon megjelenő védjegyeket, szövegeket, grafikai elemeket, egyéb tartalmakat, illetve a Szolgáltatást biztosító programokat) fűződő jogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató Az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit az címen közölheti a Szolgáltatóval, amelyeket a Szolgáltató a kérdés, észrevétel jellegéhez igazodóan a lehető legrövidebb időn belül megválaszol Az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 (harminc) napos válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az Ügyfél a Budapesti Békéltető Testületnél, Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségénél, illetve az illetékes bíróságnál kezdeményezhet jogorvoslatot. Az Ügyfél az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a hatályos egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et a változást követően haladéktalanul közzéteszi a Weboldalán, amellyel egyidejűleg az Ügyfeleket a Weboldalon az ÁSZF-módosításról szóló felhívás közzétételével és/vagy ben értesíti. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást a módosított ÁSZF közzétételét követően továbbra is igénybe veszi, ez a módosított ÁSZF ráutaló magatartással történő elfogadásának minősül. Amennyiben az Ügyfél a módosított ÁSZF-et nem fogadja el, úgy jogosult a szolgáltatási szerződést felmondani a rendes felmondás 7.2. pontban foglalt szabályai szerint. A jelen pont szerint módosított ÁSZF hatályon kívül helyezi és felváltja a módosítást megelőzően az Ügyféllel közölt szerződéses feltételeket Amennyiben a jelen szerződés valamely pontja utóbb részben vagy egészben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez a szerződés érvényességét a fennmaradó rész tekintetében nem érinti, kivéve, ha az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés nélkül a Felek a szerződés nem kötötték volna meg. A Felek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést annak céljához legközelebb álló rendelkezéssel pótolják A jelen szerződésből eredő vitákat a Felek elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 6

7 8.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadó. Komoly Kapcsolat Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató 7

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat

IMOnline Élmény a vásárlás promóció. Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat IMOnline Élmény a vásárlás promóció Részvételi feltételek és Adatvédelmi szabályzat A promócióban (reklámcélú ajándéksorsolásban) részt vevő játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat CEWE FOTÓKÖNYV Legyen az esküvő egy örök emlék nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a CEWE Magyarország Kft. (székhelye:

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Név: Pákh Tamás egyéni vállalkozó Székhely és levelezési cím: 4090 Polgár, Csokonai utca 43. Telefonszáma: +36 (20)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BORSODHÁZ Stúdió ingatlanunk.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3508 Miskolc, Tábortűz utca 3., cégjegyzékszáma: 05-09-027822, adószáma: 25180604-2-05, számlaszáma:

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a Sound Sources Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató ) által kínált

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

III. A szolgáltatások igénybevételének feltételei, felhasználói regisztráció, hírlevél

III. A szolgáltatások igénybevételének feltételei, felhasználói regisztráció, hírlevél Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014.09.29. napjától A jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg a Wellnesscentrum.hu Kft. kizárólagos tulajdonában álló és általa működtetett www.wellnesscentrum.hu

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződéses Feltételek. I. Általános rendelkezések

Általános Szerződéses Feltételek. I. Általános rendelkezések Általános Szerződéses Feltételek I. Általános rendelkezések Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a... Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:.., adószám:...), mint

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tulajdonos, üzemeltető: cégnév: szélhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16. cégjegyzékszám: 01-09-994949 adószám: 24193146-2-43 képviseletre jogosult: Csanda Viktor

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Yves Rocher mobil alkalmazás Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése KAZÁN PONT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webgépész Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Daru u. 22., cégjegyzékszám: 03-09-123975, nyilvántartó

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Az adatkezelés elvei (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét.

Fotó kihívás Játék. 2.1 A Szervező által meghirdetett játékban minden Facebook adatlappal rendelkező játékos részt vehet, aki betöltötte 18. életévét. Fotó kihívás Játék 1. Szervező Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Corvin Plaza üzemeltetője, a Klépierre Corvin Kft. (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek.

Általános Szerződési Feltételek. I. Általános információk... 2 I.1. Szolgáltató adatai... 2 I.2. Fogalmak... 2 I.3. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya... 3 I.4. Általános rendelkezések... 4 II. A jelentkezés menete...

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az SMB Management Kft. (székhely: 5000 Szolnok, Hild Viktor utca 5., fióktelep: 1096 Budapest, Sobieski

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Húsvéti Kvíz nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője a (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100., adószám: 10896774-2-41) (továbbiakban:

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata

A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata A FŐGÁZ Zrt. Regisztráljon online ügyfélszolgálatunkon! nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata 1. A játék szervezője és lebonyolítója A játék szervezője és lebonyolítója a Fővárosi Gázművek

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szor-Szer-Ször meséi Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BAR-NABBA KFT INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÉRVÉNYES: 2015 szeptember 1-től 1 A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 11 A Bar-Nabba Kft(6400 Kiskunhalas, Jókai u 45,

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 1. oldal / 5 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ / ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT Adatok Jelen nyilatkozat és tájékoztató a hollywoodshop.hu weboldal adatkezeléséről. Ezt a weboldalt használva Ön elfogadja ezen adatvédelmi

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat. 1. A Szabályzat célja

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat. 1. A Szabályzat célja Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat. 1. A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Cofopex Kft. továbbiakban Szolgáltató (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 92.),

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

DiBook karácsonyi nyereményjáték

DiBook karácsonyi nyereményjáték DiBook karácsonyi nyereményjáték 1. A nyereményjáték szervezője szervező: Markweb Kft. (a továbbiakban: Szervező) székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 9. cégjegyzékszáma: 01-09-920767 2. A nyereményjáték

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat. Módosítás Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat Módosítás Ki a legjobb lesifotós? nyereményjáték 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Bau-Trans Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy,

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.)

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: HU- 1138 Budapest, Váci út 144-150.; cégjegyzékszám: 01-10-044857;

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben