Karácsony képekben AZ ÚJ ÉV KÜSZÖBÉN. k r ó n i k a III. évfolyam 1. szám január 30. Kedves Olvasók!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsony képekben AZ ÚJ ÉV KÜSZÖBÉN. k r ó n i k a III. évfolyam 1. szám 2009. január 30. Kedves Olvasók!"

Átírás

1 III. évfolyam 1. szám Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa január 30. A felsõ tagozatos gyerekek adták elõ a Betlehemes mûsort Elsõ alkalommal léptek a közönség elé a Közösségi Ház ifjú citerásai Karácsony képekben A Pedagógus Kórus és a Battyhány József Általános Iskola énekkara közös mûsorral készült Igazi karácsonyi hangulatot teremtett a mûsor végén a közös gyertyagyújtás Jól ismert karácsonyi dallamok csendültek fel a Horti Népdalkör elõadásában AZ ÚJ ÉV KÜSZÖBÉN Kedves Olvasók! 2009-et írunk. Már húsz év telt el a politikai rendszerváltás óta. Világméretû gazdasági és pénzügyi válságot élünk meg. A megszorítások kijózanító hatással lehetnek magánéletünkre és munkahelyünkre egyaránt. Ésszerû döntéseket kell hoznunk. Erre van szükség. Amit eddig magunk elõtt tologattunk, azt most meg kell lépnünk a túlélés érdekében. A nehézségek ellenére reménykednünk kell abban, hogy van holnap és van jövõ és talán együtt, közösen képesek leszünk egy jobb világot felépíteni a mi kis falunkban is. A 2009-es évre kívánok minden horti embernek jó egészséget és eredményes, Boldog Új Esztendõt! Kerek Oszkár polgármester k r ó n i k a III. évfolyam 1. szám január oldal

2 A R C K É P C S A R N O K Idõsügyi Tanács Vargáné Hegyi Mónika Védõnõi Szolgálat vezetõje Hatvanban születtem án, azóta Horton élek. Iskoláimat is itt kezdtem, majd a hatvani Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában folytattam. Diplomámat Miskolcon a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Védõnõ szakán szereztem szeptemberétõl négy éven keresztül Hatvanban dolgoztam, körzeti védõnõként tól tevékenykedem a községben óta vagyok férjnél, egy leánygyermeket nevelünk. Beáta a Batthyány József Általános Iskola 3. osztályos tanulója. Cseh Katalin Bernadett Kulturális Centrum igazgatója június 22- én születtem Hatvanban. Általános iskolai tanulmányaimat Horton végeztem, majd a hatvani Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem számvitelgazdálkodás szakon. Ezután a Szent István Egyetem Jászberényi Fõiskolai Karán tanultam tovább tanító-magyar mûveltségterületi szakpáron ben kaptam meg a diplomámat. Számos tanfolyam mellett ban dicséretesen államvizsgáztam az Eszterházy Károly Fõiskola egyetemi informatikus könyvtáros szakán médiamatika szakirányon. Jelenleg idegen nyelvi tanulmányokat folytatok ben mentem férjhez, férjem Fodor Gábor. Édesanyám a Központi Konyhán dolgozik, mint szakácsnõ tõl dolgozom a Könyvtárban, 2005-tõl mint az intézmény vezetõje tõl vagyok az igazgatója a Kulturális Centrumnak, mely a Könyvtárat, Közösségi Házat és a Helytörténeti Kiállítóhelyet foglalja magába. Helyi újságunknak, a Krónikának a os indulása óta vagyok a felelõs szerkesztõje óta vagyok tagja a Településfejlesztési Bizottságnak. Célom, hogy változatos és tartalmas programokat tudjunk községünk minden lakosa számára készíteni. Folyamatosan alakítjuk a rendezvénytervünket lakosaink igényei szerint, külön ügyelve rá, hogy már egészen pici kortól lehetõséget nyújtsunk a könyvtár, a kultúra és hagyományaink megismerésére! Birnbaum Gyuláné Napköziotthonos Óvoda vezetõje október 3-án születtem Rózsaszentmártonban, az általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem, majd a hatvani Bajza József Gimnáziumban érettségiztem nyelvi tagozatos osztályban ben a szarvasi Óvónõképzõ Fõiskolán óvónõi, ben az egri Eszterházy Károly Tanárképzõ fõiskolán nevelõ tanári diplomát kaptam szeptember 1-tõl Horton élünk. Immáron 36 éve a Napközotthonos Óvodában dolgozom ig beosztott óvónõként, majd a vezetõ óvónõ szakfelügyelõvé választásakor függetlenített vezetõ helyettesi munkakört láttam el 1991-ig. Ezen idõszak alatt a komplett vezetõképzõ iskolát is elvégeztem tõl Farkas Józsefné nyugdíjazása után az óvodavezetõi munkakört pályázat útján töltöm be. Ez idõ alatt szinte a szemem láttára nõtt fel egy nemzedék a községünkben. Öröm látni, hogy a volt óvodásaim gyermekei is ide járnak ben kötöttem házasságot, férjem Birnbaum Gyula, aki szintén rózsaszentmártoni születésû, jelenleg is aktív dolgozó ben született gyermekem, már családos, egy kislány boldog édesapja tól 1990-ig a községi tanács munkájában, mint tanácstag, 1990-tõl 1998-ig a községi önkormányzat munkájában, mint szociális bizottsági tag vettem részt. Amióta e község polgára lettem, megpróbálok minden tõlem telhetõt megtenni, mind a munkahelyemen, mint pedig a kulturális, társadalmi tevékenységek során, hogy a jövõ nemzedékét a tudás befogadására, a jóra, a szépre, a szeretetre neveljük. Farkas Lászlóné Segítõ Kéz Alapszolgáltatási Központ vezetõje Horton születtem, szüleim mezõgazdasági tevékenységgel foglalkoztak. Az általános iskola befejezése után a Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat. 10 évig a hatvani kórházban dolgoztam, mint laboratóriumi asszisztens januárjában kerültem Hortra az Idõsek Klubja vezetõjeként ban az egri Szakiskolában szereztem képesítést. Kezdetben az Idõsek Klubja keretein belül mûködött a Szociális étkeztetés. Késõbb bõvült a tevékenységi kör a házi segítségnyújtással. Az idõs emberek mindennapi életében sok probléma merül fel, ezeket segítünk megoldani, hiszen ez a hivatásunk lényege: segíteni másoknak ban szakirányú felsõfokú képesítést szereztem Miskolcon. Férjem karbantartóként dolgozik az ecsédi Szövetkezetben. Két felnõtt gyermekünk van és egy kislány unokánk. Balogh Istvánné Központi Konyha Gazdasági vezetõje május 16- án születtem Debrecenben, ahol szüleim dinnyések voltak. Édesapám halála után édesanyám Tatabányára került, ahol az iskoláimat elvégeztem ben érettségiztem az Ipari és Kereskedelmi Szakközépiskolában, majd a Centrum Áruházban helyezkedtem el ban kerültem vissza Hortra, férjhez mentem, két felnõtt lányom van. Dolgoztam a helyi Mezõgép vállalatnál, a Kossuth Mg. Tsz-ben, majd a Polgármesteri Hivatalhoz kerültem tõl dolgozom az Önkormányzat üzemeltetésében lévõ Központi Konyhán, ahol házias jellegû ételekkel várjuk kedves vendégeinket. Községünkben november 13-án az Önkormányzat, valamint Kerek Oszkár polgármester úr kezdeményezésére megalakítottuk az Idõsügyi Tanácsot, melynek elnöke Horváth Sándor lett, tagjai Rózsavölgyi Jánosné, Brunner Istvánné, Köles Ferenc, Kormos Gábor és Sánta Mátyás, titkára Kiss Edit. Az Idõsügyi Tanács feladata az Önkormányzatunk idõsügyi politikájának kialakítása, megvalósítása, a megvalósításban való részvétel és javaslatok tétele. Szerepe szerint tanácsadó, véleményezõ, javaslattevõ szerepet tölt be. Meghatározta a mûködéséhez szükséges ügyrendjét, elkészítette a évi munkatervét. Tájékozódott az Idõsügyi Tanácsra vonatkozó jogszabályokról. Szeretné, hogyha Hort község idõs lakosságának képviseletét, gondjait, lehetõségeit a körülményekhez képest megfelelõen tudná képviselni. Ehhez nagy szükség van arra, hogy megfelelõen informált és tájékozott legyen az elõbb felsoroltakról. Ezért január 1-jétõl a következõk szerint fogadóórát tart. Idõpontjai a következõk: január 19. hétfõ február 16. hétfõ március 16. hétfõ április 17. péntek május 18. hétfõ június 15. hétfõ Minden alkalommal óráig. A fogadóórán meghallgatjuk a hozzánk forduló idõsek gondját, panaszát és továbbítjuk azokhoz a szervekhez (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal elõadói, gazdasági egységek vezetõi stb.), akikre ez tartozik, és megpróbálunk segítséget adni a fölvetett probléma elintézésében. A munkánkhoz kérjük az Önkormányzat, a lakosság - különös tekintettel az idõsek - segítségét és reméljük, hogy munkánkkal rászolgálunk bizalmukra. Tisztelettel: Horváth Sándor Idõsügyi Tanács elnöke Intézményi társulás Hort községben január 1-jétõl mûködik a HECS Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulása, mely magában foglalja Hort, Csány, Ecséd települések együttmûködésével a Családsegítõ Szolgálat mûködését, valamint Hort és Csány településeken a Házi segítségnyújtás biztosítását. Mindkét feladatellátásban Hort község a mikroközpont, mely a fenntartást és a munkáltatói feladatokat foglalja magában. Elismerés ez településünknek, továbbra is zavartalanul tudjuk a lakosság részére a szolgáltatásokat biztosítani, a költségek csökkentése mellett. Önkormányzati évzáró rendezvény Urbán Jánosné és a Horti Népdalkör december 13-án, Luca napján került megrendezésre az Önkormányzat dolgozói részére szervezett évzáró est. Kerek Oszkár polgármester beszédében ismertette az elmúlt két év eredményeit, majd a 2009-es év terveit, ezt követõen elismeréseket adott át. Jubileumi díjat kapott Vajda Jánosné, Csuka Mihályné, valamint Földi Mihály. A Horti Népdalkör, és Urbán Jánosné Hort Községért Emlékérmet kaptak munkájuk elismeréseként. Horváth Sándor, a Képviselõ-testület tagja Életpálya Díjat vehetett át ban a legnagyobb gazdasági teljesítményt nyújtó vállalkozásokat szintén díjazta az Önkormányzat, melyek a következõk voltak: Belarus Traktor Kft. Prímagáz Zrt. Heves megyei Vízmû Zrt. Mezõgazdasági Szövetkezet Tóth Tibor Tamás Földi Mihály veszi át a díjat Vajda Jánosné Csuka Mihályné Horváth Sándor 2 oldal III. évfolyam 1. szám január 30. k r ó n i k a

3 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RÖVIDEN Új ivóvíz kút A Heves megyei Vízmû Zrt. sikeres fúrást végzett településünkön, ivóvíz után kutatva. Az alacsony hozamú kutak veszélyeztették a falu ivóvíz ellátását. A fúrás során 1000 liter/perc hozamú eret találtak, amivel továbbra is biztosított a vízellátás. Madách utca Az Önkormányzat pályázati források igénybevételével kívánja felújítani a Madách utcát. Megkezdõdtek a felmérések, a kiviteli tervek február végére készülnek el. Sajnos, mint a többi utca, ez sem rendelkezik út alappal és a csapadék elvezetése sem megoldott. Évek óta várják az utcabeliek a felújítást. Hort Leader székhely A Leader az Európai Unió kistelepüléseinek fejlesztését elõsegítõ szervezõdés. A térségi Leader közösség 12 települését képviselõ közgyûlési tagok egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a közösség székhelye január 1-tõl Hort község. Az iroda kialakítása a Kulturális Centrum Közösségi Házában történt meg. A döntés megtisztelõ elismerése településünknek. Rendõrségi hírek Ezúton is szeretnék minden kedves olvasónak Békés, Boldog Új Évet kívánni! Írott formában is szeretném a kedves olvasókat tájékoztatni, hogy a szolgálati mobilszámok cserére kerültek. Ezek után a szolgálati mobilszámok az alábbiak szerint alakulnak: Rusznyák István r. tzls / Pauer István r. törm / Bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, azt szívesen fogadjuk továbbra is telefonon, vagy személyesen. Hivatalos fogadóóránk: minden hónap 3. hétfõje óra között, a Bajcsy-Zsilinszky út 52. szám alatti hivatali helységben. További szép és nyugodt napokat! Tisztelettel: Pauer István r. törm. k r ó n i k a III. évfolyam 1. szám január 30. A Szabadság tér megújítása A Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falu megújításra és- fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak alapján. Amennyiben a pályázat kedvezõ elbírálásban részesül, úgy - terveink szerint júniusára elkészülhet a régóta áhított játszótér az ecsédi buszmegálló mögötti területen, valamint megújul a Polgármesteri Hivatalt övezõ terület. Községünk egyik nagy hiányossága egy közterületi játszótér, melynek létrehozására ezen pályázat sikere esetén lehetõség nyílik. Egy EU-s normáknak megfelelõ, több korosztály igényeit kielégítõ játszótérrel gazdagodik a falu. A téren - egy gyalogos sétaút mellett - 5 db játszóeszköz kerül elhelyezésre: 1 db kombinált mászóka, 2 db rugós ügetõ, 1 db mérleghinta és 1 db kétüléses hinta, megfelelõ ütéscsillapító burkolatokkal. A játékok közül hármat mozgássérültek is használhatnak. A pihenõn és a sétányon ivókút, kerékpártároló, padok és hulladékgyûjtõk is rendelkezésre állnak. A játszóteret körülvevõ gyepes területet háromszintes növényállományú parkká fejlesztjük. A tér két hosszanti oldalára fasort telepítünk. A játszótér a késõbbiekben további játszóeszközökkel bõvíthetõ. A Polgármesteri Hivatal elõtt egy rendezvény - és dísztér kialakítása a cél, a parkolók áthelyezésével, melyek az épület mögött kapnak helyet. A 14 parkolóhelybõl 1 mozgáskorlátozottak parkolásának kiszolgálására is alkalmas lesz. A téren jelenleg meglévõ, rossz minõségû betonburkolatot egyszerû, térköves burkolat váltja fel. A park idõs növényállományát újakkal egészítjük ki. A központi téren padok, hulladékgyûjtõk, kerékpártárolók kapnak helyet. A díszteret 11 db forgalomkorlátozó oszlop zárja le az autós forgalom elõl. A beruházás nettó értéke közel 25,4 millió forint, mely a támogatás összege is egyben. Az önkormányzat részérõl az ÁFA összege jelentkezik kiadásként. Támogatási kérelmünket január 12-én benyújtottuk. Bízunk abban, hogy községünk e pályázati támogatás segítségével tovább épülhet, szépülhet. Kitört a játszótérláz! Játszótér 5. játszótér 6. játszótér Egész ország Sorsolásban résztvevõ terület 5. régió: Nógrád, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-B. megye 7. játszótér Egész ország, de nincs sorsolás 8. játszótér Egész ország, de nincs sorsolás -.- A Fõzzünk 8 játszóteret program valóságos játszótérlázat robbantott ki, mely az idei évben tovább folytatódik! 2009-ben nagyobb eséllyel indulunk, hiszen megváltoztatták a játékszabályokat. A 7. játszóteret az a település kapja, ahonnan abszolút értékben a legtöbb pályázat érkezik be. Tavaly összesen 493 kg delikát vonalkódot gyûjtöttünk és küldtünk be. Ezzel a jelenlegi játékszabály szerint jogosultak lettünk volna egy játszótérre!( A 8. játszóteret a 97 fõs Drávapiski kapta!) Minél több pályázattal indulunk, annál nagyobb az esélye, hogy a sorsolásokon kihúzásra kerül településünk neve és a 7. játszótérért is az élre törhetünk. Településünket érintõ beérkezési határidõk és a régiós sorsolások: Beérkezési határidõ július 15. augusztus 15. augusztus 15. augusztus 15. A szerencse mellett elsõsorban a lakosok összefogásán múlik a siker. Fogjunk össze gyermekeinkért! A gyûjtés a tavalyi évhez hasonlóan az óvodában, iskolában, Polgármesteri Hivatalban és a helyi boltokban történik. vonalkód július 28. Horti Óvodásokért Közhasznú Alapítvány augusztus 25. augusztus 25. augusztus 25. Az alapítvány közhasznú, az új adóévben már felajánlható az 1%. A befizetett összegrõl és a felajánlott jövedelemadó 1%-ról igazolást tudunk kiállítani. Tisztelettel kérjük és elõre is köszönjük a község lakóinak támogatását! Az alapítvány neve: Horti Óvodásokért Közhasznú Alapítvány. Az alapítvány címe: 3014 Hort, Iskola út 3. Adószáma: Fabu Anna Márta, A kuratórium elnöke Információ idõseknek Horton 1975-ben kezdõdött az idõsekrõl való gondoskodás intézményes keretek között. Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységi köre: -Szociális étkezés -Házi segítségnyújtás -Idõsek Klubja Az Idõsek Klubjában lehetõség van a klubfoglalkozásokon részt venni, az igénylõnek módjában áll itt helyben étkezni, ill. igény szerint a lakására szállítjuk az ebédet. Jelenleg 67 fõ szociális étkezõnk van. 29 fõ maga viszi el az ebédjét. 38 fõnek pedig az Önkormányzat gépkocsija viszi a lakására a Központi Konyhán készült ételt. A térítési díj 442 Ft/nap (akinek alacsony a nyugdíja, kevesebbet fizet ennél). Az ebédszállítás díja: 50 Ft/ nap án településünk adott otthont az Anyatejes Világnapnak. A rendezvényen a gyermeküket sokáig anyatejjel tápláló édesanyák lettek köszöntve a környezõ községekbõl. A rendezvény színvonalát emelete az óvodapedagógusok kórusa, valamint a horti óvodások és iskolások elõadása. Mintegy 50 édesanyát vendégeltünk meg és köszöntöttünk jelképes ajándékkal, virággal. Községünkbõl a következõ anyukákat köszöntöttük: Nagy Brigitta, Csontosné Káposzta Mónika, Magyar Tímea, Urbán Tiborné, Kanzlerné Kovács Krisztina. Támogatóink voltak: Hort Község Önkormányzata, Hatvan Város Önkormányzata. Továbbá a térség Önkormányzatai: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Heréd, Lõrinci, Petõfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó. Községünk vállalkozói: Gunics Zsolt - 5. sz. ABC; Hronyecz Gyuláné - Papír-vegyi áru; Szolimen Kft. Vegyesbolt; Czipó Györgyi - Pehely Élelmiszer Nagykereskedés; Nyilas Attiláné - Virágbolt; Krizsán Ferencné - Papír-írószer; Unghváry és Társa Bt.; Törökné Simon Tünde - Margaréta virág, Minden év márciusában történik a térítési díjak felülvizsgálata és az étkezési norma árváltozása. A házi segítségnyújtás 20 éve mûködik községünkben. Három gondozónõ segíti az idõs embereket a problémáik megoldásában. A házi gondozás jelenlegi óradíja: 370 Ft/óra, de aki alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik, annál az összeg arányosan csökken. Bármely ellátási formát szeretné igénybe venni az idõs ember, jelezze igényét az Alapszolgáltatási Központban személyesen vagy telefonon: hétfõtõl csütörtökig pénteken: Telefon: Farkas Lászlóné Segítõ Kéz Alapszolgáltatási Központ vezetõje Anyatejes Világnap ajándék; Erdélyi Béláné - Százszorszép iparcikkbolt; Erdélyi Anita - EZ + AZ Vegyesbolt; Jenes Krisztina - Mini ABC; Agrofol-Ker Kft. Agrodiszkont; Könnyû Jánosné - Palackozott italok boltja; Gyöngyházõr Kft.; Bajtai Lászlóné - hitoktató. További támogatók: Krecskó Tibor - Kamillagyógytár (Ecséd); Gódor Gyuláné-100 ft-os üzlet (Ecséd); Gubán Róbert - Rubra Patika (Ecséd); Pezomed; Home Care Kft. Budapest; Merck Kft. Budapest; Sinupret; HU- MANcel Vargáné Hegyi Mónika Köszönet és meghívás! Köszönöm a község lakosságának, hogy egyházfenntartási hozzájárulásukkal és adományaikkal segítették 2008-ban egyházunk létét, mûködését. Kérem, hogy évben is segítsék mindannyiunk közösségét, Római Katolikus Egyházközségünket. Kérem a híveinket, hogy támogassák a személyi jövedelemadójuk 1 %-val is az egyházat. Köszönjük! Katolikus Egyház. Technikai szám: 0011 Minden vasárnap és ünnepnap szeretettel várom Hort lakosságát a délelõtt 10 órakor kezdõdõ Szentmisére! Örülök a gyerekeknek, szüleiknek, a felnõtteknek és a nyugdíjasoknak is, ha eljönnek a Szentmisére. Isten áldását kérem a község minden lakójára! Somodi János c. kanonok, plébános 3 oldal

4 Õseink hagyatéka Helytörténeti Kiállítóhelyünk (múzeumunk) Horti kortársaink Fuss az egészségedért! beszélgetés Józsa Péterrel Falunk lakóiban (fõként az idõsebbekben), többször felmerült a tárgyi emlékek igényének gyûjtése tavaszán Önkormányzatunk és a Kulturális Centrum meghirdette a múltat idézõ tárgyak gyûjtését, s biztosítva azok szerény környezetben való elhelyezését. A lelkes gyûjtõ és segítõmunka eredményeként április 25-én megnyitottuk ünnepélyesen a mi kis múzeumunkat. A volt kastélyépület megmaradt szárnyában 2 kicsi helység õrzi a múltat. Az elsõ helységben tablókon írásos formában, fényképeken a település fejlõdéstörténete látható. Ez a helység a munkás napoknak állít emléket a falakon elhelyezett, fából készült szerszámok, valamint otthoni munkában használt szerszámok bemutatásával. A második helységet szerény szobának és konyhának rendeztük be. A szobában szépen hímzett párnákkal vetett ágy, karos lóca, a rajta ülõ férfi, nõ és gyereklány, rajtuk eredeti viseletû ruha. A falon szentképek, katona és családi képek, feszület. A bölcsõben szépen felöltöztetett csecsemõ nyugszik. A régi házakban oly fontos bútordarab a sublót fiókjai sok nõi ruhadarabot, asztalnemût, ágynemût rejtenek. A sublót tetején kegytárgyak, borotválkozáshoz használt eszközök láthatók. A szépen festett tulipános láda valamikor mennyasszonyi láda volt. A két tárlón konyhai eszközök, fából, fémbõl, üvegbõl. Alatta fából faragott konyhai eszközök, fonott kaskák, tálak. A falon sok-sok cserépkorsó. A kiállított tárgyak mindegyike a második világháború elõtti korszakot idézi. Természetesen a múzeum anyagát az azóta eltelt idõszak emlékeivel tovább kívánjuk gyarapítani, bízva újabb helységek bevonásában. Bízunk benne, hogy a gyûjtõmunka tovább tart, hisz a gyûjtött anyag minden darabja a múlt valósága, melyet agyunkban, lelkünkben tovább õrzünk. A kiállítóhely a Kulturális Centrum gondozásában mûködik, s a Könyvtár dolgozói biztosítják a láthatást. Nyitva: Hétfõn: 8-12, óráig Kedden: 8-12, óráig Várjuk a Kedves Látogatókat! Tánczos Istvánné Az egészséges életmóddal, a sport szeretetével kapcsolatba már több fiatal szerepelt az újságunkban. Esténként a Kossuth, Bajcsy, Ady utcán lehet látni egy futót, aki szorgalmasan rója a három kilométeres köröket. Ki is õ? - Józsa Péter vagyok, 40 éves, feleségemmel és két gyermekemmel Horton élek. Itt is születtem és az általános iskolát is itt végeztem. Karosszéria lakatos szakmát Gyöngyösön szereztem, majd késõbb leérettségiztem. Elsõ munkahelyem, ahol a tanulóéveimet is töltöttem a gyöngyösi MEZÕ- GÉP volt. 15 évig dolgoztam itt, majd kis ideig vállalkozó voltam és immár 8 éve a gyöngyösi Mátra Volán helyi járatán vagyok buszvezetõ. - Hogyan kezdõdött, ki vagy mi ösztönzött a futásra? - Két régi barátom, Kozsda Attila és Szûcs Robi 15 évvel ezelõtt tette a fülembe a bogarat, hogy nevezzünk be Budapestre, a Matáv Vivicittá Városvédõ Futásra. Nagy nehezen sikerült végigfutni, kocogni a távot. Következõ lökést az olimpiai ötpróbán való részvétel jelentette, ahol sikerült nyerni egy családi hétvégét Bajára. Ezek az események erõsítettek meg abban, hogy futni jó! - Milyen távokon indulsz? - A munkám mellett, ahogy az idõm engedi több versenyen is indulok. Tavasszal a Városvédõ Futás kihagyhatatlan számomra. Kedvencem azonban a 6 és 10 kilométeres, illetve a félmaratoni táv. Júliusban került megrendezésre a Kékes futás, melyet a nagy szintkülönbség ellenére 1 óra 35 perc alatt sikerült teljesítenem. Õsszel a budapesti éjszakai futás és a Nike Budapesti Félmaraton szerepelt a programomban. A félmaratoni futásoknál általában a középmezõnyben érek célba. Célom, hogy 42 évesen én is megpróbálom lefutni a 42 kilométert, a maratoni távot. - Ez az embert próbáló teljesítmény nem oldható meg csak tervszerû edzésprogrammal. Péter, neked ki segít ebben? - Az edzéseket, edzésprogramokat Monspart Sarolta, neves tájfutónõ terve alapján végzem. Mindezt munka mellett, úgy beosztva, hogy számomra a legoptimálisabb legyen. Szabad napjaimon futok a már említett útvonalon 6 illetve 18 kört. Szükséges egy jó cipõ és a megfelelõ étkezés. Szeretem a tejet, de a pacalt sem vetem meg. Versenyek alatt rendszeres orvosi ellenõrzésben részesülünk. Állapotomat a magamon hordott pulzusszámlálóval is követhetem. - Leginkább az év mely idõszakában szeretsz futni? - Legjobban õsszel szeretek kocogni. A december hónapot kihagyom, ilyenkor sétálok és erõsítek. Szeretném, ha egyre több horti gyermek, felnõtt kocogna velem. Erre jó példa is akadt: Erdélyi László tanár úr gyerekekkel és felnõttekkel csatlakozott hozzám. - A versenyeken találkoztál már ismert emberekkel? - Igen! Németh Lajos meteorológussal, Kovács István Kokó - val és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrral futhattam együtt. Õk kimagaslóan jó állapotban teljesítik a távokat. - Mi az a plusz, amiért érdemes futni? - A teljesítményért, egészségért, a lakóhelyem dicsõségéért. Elmondhatom: ott voltam, megcsináltam nem is akárhogyan. Szeretném, ha minél több ember sportolna (az idõsebbek sétálnának) és tanácsaimmal ebben szívesen segítek. Annak reményében, hogy egyre többen csatlakoznak hozzád jó egészséget, szép eredményeket kívánok az újságolvasók nevében! O. Tavaszi Emlékhadjárat április 1-9. Közép-Európa legjelentõsebb katonai hagyományõrzõ és kulturális rendezvénysorozata, a Történelmi Lovas Egyesület által alapított Tavaszi Emlékhadjárat idén 21. alkalommal, április 1-9. között kerül megrendezésre Magyarországon. Az es Tavaszi Hadjárat eseményeinek megidézése során korhû ruhákba öltözött huszár lovasbandériumok és gyalogos egységek 37 községen vonulnak végig, a történelmi emlékhelyeken koszorúzásokat és emlékünnepségeket tartanak és korabeli fegyverekkel, korhû forgatókönyv alapján lejátszszák a hadjárat legfontosabb ütközeteit: április 2-án Boldogon, 4-én Tápióbicskénél, 6-án Isaszegen, 8-án Vácott. A részletes programok megtalálhatók a honlapon. És hogy miért érdekes nekünk, hortiaknak a Tavaszi Hadjárat? 1849-ben a március 31-én elfogadott terv értelmében indultak meg a magyar csapatok. Április 2-án Hatvan-Hort között a III. hadtest visszaverte a támadáshoz felfejlõdött Franz von Schick altábornagy vezette III. hadtestet. Ez volt a Tavaszi Hadjárat elsõ magyar gyõzelme április 2-án erre emlékeztünk meg településünkön elsõ ízben, amikor is a nagykátai Kossuth-zászlóalj tisztelgett településünkön. A ma már nagy tömeget megmozgató rendezvénysorozatnak évek óta vannak horti résztvevõi is. Õk ketten ban már a 60 km-re levõ Isaszegi csatának is résztvevõi voltak. Minden év április 1-jének hajnalán indulnak lóháton, lovas kocsival Boldogra, ahol a rendezvénysorozat toborzással, megemlékezéssel kezdõdik, másnap a csatabemutatóval folytatódik. A csaták élõ történelemórák, errõl a horti iskolások is meggyõzõdhettek, hiszen tavaly lehetõségük nyílt végignézni a boldogi csatát. A Tavaszi Emlékhadjárat csupán egy töredéke mindannak, ami szerepet játszik a magyar hagyományõrzés alakulásában. De azok az emberek, akik dacolva a kor szellemével erejüket, idejüket, pénzüket nem kímélve képesek elénk tárni múltunk dicsõségesebb pillanatait, elismerést érdemelnek! Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, s emberré a ló! (Jókai Mór) 4 oldal III. évfolyam 1. szám január 30. k r ó n i k a

5 Egy tanító család Horton II. A három nemzedéken át tanító horti Kiss-család és utódai Összeállította: Dr. habil. Kiss Ottó István fõiskolai tanár Életképek Kiss Zoltán gyermekkorából, jobboldalán testvére Valérka (?) Kiss Zoltán (1898. október szeptember 5.) az egri tanítóképzõben kapta Elemi népiskolai tanítói oklevel -ét január 17-én január 17-tõl a Horti Miklós tanyai iskolában tanított néhány évig, mivel az iskola az egyház irányítása alatt állt és Pápay Lajos az akkori esperes plébános, az iskolaszék elnöke, kezdetben akadályozta a kinevezését (egy évig), majd végül is hozzájárult a fenti dátumtól a tanyai-iskolában való munkájához. A tanyai iskolaévek után került csak a faluban lévõ iskolához (Szent Imre Iskola) tanítani. Felesége Farkas Róza (1898. november március 22.) háztartásbeli, Hatvanban született, 12-en voltak testvérek. Kezdetben a család lakást bérelt a mai Rákóczi F. utcában, majd laktak Csoszor Mária budapesti lakos házrészében, Szalai Andor borbély családjával együtt, amelyben késõbb a horti rendõrség, majd a horti Takarékszövetkezet volt. Ezen kívül a kastélyban, a kastély akkori kertésze melletti helyiségekben, és a Dr. Kemény, fogorvos dinnyésektõl bérelt házrészében (Kossuth Lajos utca), miután deportálták õket ( ). A feleség a II. világháború elõtt mûködõ, a kastély nagytermében elhelyezett Mozit is vezette, a háborús körülmények miatt igen rövid ideig. A mûút melletti lakásból a feleség és fia (Ottó) 1944 október vagy november hó valamelyik napján a front közeledtével a szemben lévõ Szokoli néniék pincéjébe kértek bebocsátást. Néhány nap múlva szaladtak a kertek alatt és a Pitnerék házának udvarát elérve két orosz németnek gondolta õket, akik valószínû ittasak voltak. Hiába mondta Pitner néni, hogy nem németek ( nyemetckiek ), kiállították õket, hogy agyonlõjék. Ebben a pillanatban, mivel a háznak a kerítése nem volt már meg, az úton fegyelmezett sorokban egy csoport orosz katona érkezett és a vezetõjük meglátta a katonatársak készülõdését, odarohant és elzavarta õket. Így folytathatta az anya és fia a rohanást az akkori piactéren át a kastély melletti árok átugrása után a nagymama házához (Bajcsy Zs. u. 4. sz.), ahová bebocsátást kértek és kaptak, a pincébe helyezkedtek el. Itt a nagymamán (Sípos Ilona) kívül egy kövér, béna öreg néni feküdt és egy fiatalabb család, Nagyék - kerékgyártó volt a foglalkozása - a mai templom épületével szemben laktak (Imre nevû fiuk, fiatalember is itt volt velük). A Kiss-család azóta is e házban lakik és a feleség idõnként varrt, a horti Gépállomáson fõzött. Nyugdíja nem volt, mert a nyugdíjhoz szükséges munkaviszonyból 2 év hiányzott. Kiss Zoltán az I. és II. világháborút is megjárta. A II. világháborúban karpaszományos õrvezetõként, hadtáposként szolgált. Kitüntetést kapott, a Tûzkereszt második fokozatát és az Erdélyi részek Felszabadulásának emlékérmét 1940-ben. A visszavonuláskor április 4-én Kosárházán (Kosárfalván a térkép szerint), a Fehér Kárpátokban, Zsolnától Ny-ra kb. 20 km-re került orosz fogságba. Kettõnél több évig volt hadifogoly Oroszországban, Harkovban és Moszkvában május 26-án szabadult a gulágról. Hazatérése után szeptember 1-ig, összesen 46 évet tanított a horti általános iskolában. Idõnként, 1945 után a horti kántor (Vitéz Palásthy Géza) távollétében a kántori teendõket is ellátta (a kastélyban lévõ ideiglenes templom épületében, Mahunka Imre esperes plébános idejében), majd az iskolák államosítása után (1948) eskütétellel kellett tanúsítania a rendszer iránti elkötelezettségét. Az iskolában szerette tanítani az olvasást, a számolást és az írást. Mikor a fia (Ottó) az általános iskola felsõ tagozatában a VII., Tancsaládfa Nyugdíjba ment egy tanító Horton, A magasztalást én is megtoldom- Tették ezt sokan, nyilván érdemûl, Avagy talán, mert pénzbe nem kerül. Három nemzedék tanított Horton, Hódolatomul zászlóm kibontom: Nagyapa, apa, most az unoka: A tanítóság hármas szép csokra. Oly család, melynél a betû hõn ég, Hol népnevelés a szent örökség, Hol az ÁBÉCÉ legszebb rózsaszál, Mert az apáról a fiúra száll. Család, hol a szó új erõre kap, Hol végrendelet az iskolapad, Hol a katedra szent tüze lángol Hallottál ilyen famíliáról? A népmûvelés történetében Mi Kiss Zoltánunk ilyen volt éppen: Népiskolás fény tovább ég benne: Negyven év alatt Horton szerezte. Negyvenhét éve már diplomája, most egy másikat terítek rája: Legyen ez a vers egy új oklevél, Mely szeretetrõl szívembõl beszél. Memorandum is a Miniszterhez, Teljesíthetõ óhajtást tervez: Apja, nagyapja tanügyi jogán Emelt nyugdíja legyen borostyán! Tanítók közül Kiss Zoltán kinõtt, Pesti újság is megdicsérte õt.. Szomszédságában laktam én Horton: Az emlékezés gyûrûjét hordom. Dobos Gyula, volt horti lakos verse Kiss Zoltánhoz. Bp-en lakott 1964-ben a XI. ker. Bartók Béla út 28. II/1 sz. házban A tizenkettes önkéntesek fényképe Kassáról október 25-én, Kiss Zoltán önkéntes katona hátsó álló balszélen. A levél szerint akik hadikölcsönt jegyeznek, 2 napra hazaengedik õket a megbeszélésre, írta 1917-ben szüleinek. VIII. osztályba (Hatvanban) járt, a matematika tanítását is rábízták (Horton) a helyi szaktanári hiány miatt, mert segítette fia matematikai házi feladatainak elkészítését és korrepetálását, így ismerte a tantervi elõírásokat. Sok éven keresztül az alsó tagozatban a 3. osztályt tanította. Évtizedeken át az iskoláskorúak törzskönyvét vezette számon tartva a dinnyés gyermekek eltávozását és megérkezését, új iskoláskorúak felvételét. Szünidõben a versmondó, énekelõ gyerekekbõl kis csoportot alakítva köszöntötte az aratókat, az élenjáró dolgozókat. Mondták is neki kollégái: Zoli bácsi, te úgyis itthon vagy, csináld ezt!. Egy alkalommal Karácsony táján színdarabot is rendezett, amelyhez a díszleteket (és a gyermekek betanítását) felesége is segítette. Kezdetben nem számították be a nyugdíjába a teljes munkában eltöltött éveket, melyet a rendszerváltás után korrigáltak (Bényei Tamás akkori iskolaigazgató úr aláírásával és elismerésével) és méltányossági alapon emelték a nyugdíját, akkor kb Ft-ra (1993). Nem volt tagja egyetlen pártnak sem. A falu lakossága tisztelettel emlékezett róla, bár aktív tanítói munkássága alatt a szigorúsága ismert volt. Az önkormányzat részérõl Kassa László polgármester és a pedagógustársai évenként pedagógusnapon köszöntötték, amelyet nagy örömmel fogadott. Volt olyan eset, amikor Magyar Anna idõs (70 év felett) tanítványa felkereste és elszavalta neki amit az iskolában tanított: Magyar vagyok, magyarnak születtem... stb. Nyugdíjazásakor tartott ünnepségen úgy emlékezett, hogy ezen évek alatt kb. ötezer tanítványa volt. Vastag Imréné, egy tanyasi lakos rózsacsokorral köszöntötte. Õ volt az, aki 1918-ban volt elsõs, amikor a tanyán kezdett tanítani ben Rubindiplomás pedagógusként köszöntötték. Felesége 1979-ben halt meg Bpen a Sebészeti Klinikán vastagbél daganat mûtét után kb. 2 héttel. A férj 96 éves korában halt meg combnyaktörés okozta több éves ágyban fekvés után a szociális gondozással segítve, itthon a családja körében. Horton vannak eltemetve a Római Katolikus Plébánia Temetõgondnoksága által kezelt temetõben, a III. parcella, 5. sor, 9. számú helyen, a sírhely érvényessége 2032-ig szól ban a horti tantestület: Pápai Lajos esperes plébános, az iskolaszék elnöke ( ) és a tanítók: balra ülõ Dörrer Ferencné sz. László Kató és jobbra Telek Istvánné sz. Kovács Róza tanítónõk, álló alakok balról: Murai (Mucsenbaher) Gábor, Palásthy Miklós kántor, László József igazgató úr, Kóber Károly, Oláh János és Kiss Zoltán tanítók Kiss Zoltán tanító két osztályával az 50-es években, a fiús osztályban éneket is tanított (Kiss János diákja szerint) Kiss Zoltán 70 év után Rubindiplomás pedagógus (FOLYTATJUK) k r ó n i k a III. évfolyam 1. szám január oldal

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február

www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február www.harufoto.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. február Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

szeptember.01 vasárnap

szeptember.01 vasárnap Nap szeptember.01 vasárnap 2013.szeptember hónapra tervezett sebességmérések Mérés tervezett helye 09.00-11.00 Parád belterülete 11.00-13.00 Sirok belterülete 13.30-15.00 Egerbakta belterülete szeptember.02

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. január 23-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek Oszkár

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet

Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 2014. december Időpont Esemény Felelősök 2014. 12. 01. 6:45 Havi értekezlet 7: 55 Első adventi gyertya meggyújtása 1. c osztály Holper Istvánné 16:00 2014. 12. 03. 11:00 12:00 2014. 12. 04. 14 óra Fogadó

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje

A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje A Tiszta Forrás Szövetség polgármester-jelöltje Juhász Béla Róbert Béla közgazdász, politológus és felsőfokú közigazgatási végzettsége van. Feleségével és két kislányával csaknem 10 éve él Sződligeten.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)

Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Közoktatási Intézmények Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ) Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében 2015. január 29-én.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében 2015. január 29-én. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Idősügyi Tanács üléséről Hort Község Önkormányzat Tanácskozó termében 2015. január 29-én. Jelen vannak: Horváth Sándor Kormos Gábor Sánta Mátyás Rózsavölgyi Jánosné Brunner Istvánné

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL 2015. március 29. Rajt: 9.30 óra - Jótékonysági Futás 11.00 óra - 1/4 maraton 11.05 óra - 1/2 maraton 11.10 óra - maraton (egyéni, váltó) Helyszín Debrecen, Gyulai István Atlétikai

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. február 14-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló többször

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS Brassó Utcai Általános Iskola A 2007-2008. tanév kezdetén szeretettel köszöntök minden új és régi diákot, a kedves szülőket és az iskola valamennyi dolgozóját. Tanulóink

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben