Karácsony képekben AZ ÚJ ÉV KÜSZÖBÉN. k r ó n i k a III. évfolyam 1. szám január 30. Kedves Olvasók!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsony képekben AZ ÚJ ÉV KÜSZÖBÉN. k r ó n i k a III. évfolyam 1. szám 2009. január 30. Kedves Olvasók!"

Átírás

1 III. évfolyam 1. szám Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa január 30. A felsõ tagozatos gyerekek adták elõ a Betlehemes mûsort Elsõ alkalommal léptek a közönség elé a Közösségi Ház ifjú citerásai Karácsony képekben A Pedagógus Kórus és a Battyhány József Általános Iskola énekkara közös mûsorral készült Igazi karácsonyi hangulatot teremtett a mûsor végén a közös gyertyagyújtás Jól ismert karácsonyi dallamok csendültek fel a Horti Népdalkör elõadásában AZ ÚJ ÉV KÜSZÖBÉN Kedves Olvasók! 2009-et írunk. Már húsz év telt el a politikai rendszerváltás óta. Világméretû gazdasági és pénzügyi válságot élünk meg. A megszorítások kijózanító hatással lehetnek magánéletünkre és munkahelyünkre egyaránt. Ésszerû döntéseket kell hoznunk. Erre van szükség. Amit eddig magunk elõtt tologattunk, azt most meg kell lépnünk a túlélés érdekében. A nehézségek ellenére reménykednünk kell abban, hogy van holnap és van jövõ és talán együtt, közösen képesek leszünk egy jobb világot felépíteni a mi kis falunkban is. A 2009-es évre kívánok minden horti embernek jó egészséget és eredményes, Boldog Új Esztendõt! Kerek Oszkár polgármester k r ó n i k a III. évfolyam 1. szám január oldal

2 A R C K É P C S A R N O K Idõsügyi Tanács Vargáné Hegyi Mónika Védõnõi Szolgálat vezetõje Hatvanban születtem án, azóta Horton élek. Iskoláimat is itt kezdtem, majd a hatvani Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában folytattam. Diplomámat Miskolcon a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Védõnõ szakán szereztem szeptemberétõl négy éven keresztül Hatvanban dolgoztam, körzeti védõnõként tól tevékenykedem a községben óta vagyok férjnél, egy leánygyermeket nevelünk. Beáta a Batthyány József Általános Iskola 3. osztályos tanulója. Cseh Katalin Bernadett Kulturális Centrum igazgatója június 22- én születtem Hatvanban. Általános iskolai tanulmányaimat Horton végeztem, majd a hatvani Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem számvitelgazdálkodás szakon. Ezután a Szent István Egyetem Jászberényi Fõiskolai Karán tanultam tovább tanító-magyar mûveltségterületi szakpáron ben kaptam meg a diplomámat. Számos tanfolyam mellett ban dicséretesen államvizsgáztam az Eszterházy Károly Fõiskola egyetemi informatikus könyvtáros szakán médiamatika szakirányon. Jelenleg idegen nyelvi tanulmányokat folytatok ben mentem férjhez, férjem Fodor Gábor. Édesanyám a Központi Konyhán dolgozik, mint szakácsnõ tõl dolgozom a Könyvtárban, 2005-tõl mint az intézmény vezetõje tõl vagyok az igazgatója a Kulturális Centrumnak, mely a Könyvtárat, Közösségi Házat és a Helytörténeti Kiállítóhelyet foglalja magába. Helyi újságunknak, a Krónikának a os indulása óta vagyok a felelõs szerkesztõje óta vagyok tagja a Településfejlesztési Bizottságnak. Célom, hogy változatos és tartalmas programokat tudjunk községünk minden lakosa számára készíteni. Folyamatosan alakítjuk a rendezvénytervünket lakosaink igényei szerint, külön ügyelve rá, hogy már egészen pici kortól lehetõséget nyújtsunk a könyvtár, a kultúra és hagyományaink megismerésére! Birnbaum Gyuláné Napköziotthonos Óvoda vezetõje október 3-án születtem Rózsaszentmártonban, az általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem, majd a hatvani Bajza József Gimnáziumban érettségiztem nyelvi tagozatos osztályban ben a szarvasi Óvónõképzõ Fõiskolán óvónõi, ben az egri Eszterházy Károly Tanárképzõ fõiskolán nevelõ tanári diplomát kaptam szeptember 1-tõl Horton élünk. Immáron 36 éve a Napközotthonos Óvodában dolgozom ig beosztott óvónõként, majd a vezetõ óvónõ szakfelügyelõvé választásakor függetlenített vezetõ helyettesi munkakört láttam el 1991-ig. Ezen idõszak alatt a komplett vezetõképzõ iskolát is elvégeztem tõl Farkas Józsefné nyugdíjazása után az óvodavezetõi munkakört pályázat útján töltöm be. Ez idõ alatt szinte a szemem láttára nõtt fel egy nemzedék a községünkben. Öröm látni, hogy a volt óvodásaim gyermekei is ide járnak ben kötöttem házasságot, férjem Birnbaum Gyula, aki szintén rózsaszentmártoni születésû, jelenleg is aktív dolgozó ben született gyermekem, már családos, egy kislány boldog édesapja tól 1990-ig a községi tanács munkájában, mint tanácstag, 1990-tõl 1998-ig a községi önkormányzat munkájában, mint szociális bizottsági tag vettem részt. Amióta e község polgára lettem, megpróbálok minden tõlem telhetõt megtenni, mind a munkahelyemen, mint pedig a kulturális, társadalmi tevékenységek során, hogy a jövõ nemzedékét a tudás befogadására, a jóra, a szépre, a szeretetre neveljük. Farkas Lászlóné Segítõ Kéz Alapszolgáltatási Központ vezetõje Horton születtem, szüleim mezõgazdasági tevékenységgel foglalkoztak. Az általános iskola befejezése után a Bajza József Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat. 10 évig a hatvani kórházban dolgoztam, mint laboratóriumi asszisztens januárjában kerültem Hortra az Idõsek Klubja vezetõjeként ban az egri Szakiskolában szereztem képesítést. Kezdetben az Idõsek Klubja keretein belül mûködött a Szociális étkeztetés. Késõbb bõvült a tevékenységi kör a házi segítségnyújtással. Az idõs emberek mindennapi életében sok probléma merül fel, ezeket segítünk megoldani, hiszen ez a hivatásunk lényege: segíteni másoknak ban szakirányú felsõfokú képesítést szereztem Miskolcon. Férjem karbantartóként dolgozik az ecsédi Szövetkezetben. Két felnõtt gyermekünk van és egy kislány unokánk. Balogh Istvánné Központi Konyha Gazdasági vezetõje május 16- án születtem Debrecenben, ahol szüleim dinnyések voltak. Édesapám halála után édesanyám Tatabányára került, ahol az iskoláimat elvégeztem ben érettségiztem az Ipari és Kereskedelmi Szakközépiskolában, majd a Centrum Áruházban helyezkedtem el ban kerültem vissza Hortra, férjhez mentem, két felnõtt lányom van. Dolgoztam a helyi Mezõgép vállalatnál, a Kossuth Mg. Tsz-ben, majd a Polgármesteri Hivatalhoz kerültem tõl dolgozom az Önkormányzat üzemeltetésében lévõ Központi Konyhán, ahol házias jellegû ételekkel várjuk kedves vendégeinket. Községünkben november 13-án az Önkormányzat, valamint Kerek Oszkár polgármester úr kezdeményezésére megalakítottuk az Idõsügyi Tanácsot, melynek elnöke Horváth Sándor lett, tagjai Rózsavölgyi Jánosné, Brunner Istvánné, Köles Ferenc, Kormos Gábor és Sánta Mátyás, titkára Kiss Edit. Az Idõsügyi Tanács feladata az Önkormányzatunk idõsügyi politikájának kialakítása, megvalósítása, a megvalósításban való részvétel és javaslatok tétele. Szerepe szerint tanácsadó, véleményezõ, javaslattevõ szerepet tölt be. Meghatározta a mûködéséhez szükséges ügyrendjét, elkészítette a évi munkatervét. Tájékozódott az Idõsügyi Tanácsra vonatkozó jogszabályokról. Szeretné, hogyha Hort község idõs lakosságának képviseletét, gondjait, lehetõségeit a körülményekhez képest megfelelõen tudná képviselni. Ehhez nagy szükség van arra, hogy megfelelõen informált és tájékozott legyen az elõbb felsoroltakról. Ezért január 1-jétõl a következõk szerint fogadóórát tart. Idõpontjai a következõk: január 19. hétfõ február 16. hétfõ március 16. hétfõ április 17. péntek május 18. hétfõ június 15. hétfõ Minden alkalommal óráig. A fogadóórán meghallgatjuk a hozzánk forduló idõsek gondját, panaszát és továbbítjuk azokhoz a szervekhez (Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal elõadói, gazdasági egységek vezetõi stb.), akikre ez tartozik, és megpróbálunk segítséget adni a fölvetett probléma elintézésében. A munkánkhoz kérjük az Önkormányzat, a lakosság - különös tekintettel az idõsek - segítségét és reméljük, hogy munkánkkal rászolgálunk bizalmukra. Tisztelettel: Horváth Sándor Idõsügyi Tanács elnöke Intézményi társulás Hort községben január 1-jétõl mûködik a HECS Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulása, mely magában foglalja Hort, Csány, Ecséd települések együttmûködésével a Családsegítõ Szolgálat mûködését, valamint Hort és Csány településeken a Házi segítségnyújtás biztosítását. Mindkét feladatellátásban Hort község a mikroközpont, mely a fenntartást és a munkáltatói feladatokat foglalja magában. Elismerés ez településünknek, továbbra is zavartalanul tudjuk a lakosság részére a szolgáltatásokat biztosítani, a költségek csökkentése mellett. Önkormányzati évzáró rendezvény Urbán Jánosné és a Horti Népdalkör december 13-án, Luca napján került megrendezésre az Önkormányzat dolgozói részére szervezett évzáró est. Kerek Oszkár polgármester beszédében ismertette az elmúlt két év eredményeit, majd a 2009-es év terveit, ezt követõen elismeréseket adott át. Jubileumi díjat kapott Vajda Jánosné, Csuka Mihályné, valamint Földi Mihály. A Horti Népdalkör, és Urbán Jánosné Hort Községért Emlékérmet kaptak munkájuk elismeréseként. Horváth Sándor, a Képviselõ-testület tagja Életpálya Díjat vehetett át ban a legnagyobb gazdasági teljesítményt nyújtó vállalkozásokat szintén díjazta az Önkormányzat, melyek a következõk voltak: Belarus Traktor Kft. Prímagáz Zrt. Heves megyei Vízmû Zrt. Mezõgazdasági Szövetkezet Tóth Tibor Tamás Földi Mihály veszi át a díjat Vajda Jánosné Csuka Mihályné Horváth Sándor 2 oldal III. évfolyam 1. szám január 30. k r ó n i k a

3 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK RÖVIDEN Új ivóvíz kút A Heves megyei Vízmû Zrt. sikeres fúrást végzett településünkön, ivóvíz után kutatva. Az alacsony hozamú kutak veszélyeztették a falu ivóvíz ellátását. A fúrás során 1000 liter/perc hozamú eret találtak, amivel továbbra is biztosított a vízellátás. Madách utca Az Önkormányzat pályázati források igénybevételével kívánja felújítani a Madách utcát. Megkezdõdtek a felmérések, a kiviteli tervek február végére készülnek el. Sajnos, mint a többi utca, ez sem rendelkezik út alappal és a csapadék elvezetése sem megoldott. Évek óta várják az utcabeliek a felújítást. Hort Leader székhely A Leader az Európai Unió kistelepüléseinek fejlesztését elõsegítõ szervezõdés. A térségi Leader közösség 12 települését képviselõ közgyûlési tagok egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a közösség székhelye január 1-tõl Hort község. Az iroda kialakítása a Kulturális Centrum Közösségi Házában történt meg. A döntés megtisztelõ elismerése településünknek. Rendõrségi hírek Ezúton is szeretnék minden kedves olvasónak Békés, Boldog Új Évet kívánni! Írott formában is szeretném a kedves olvasókat tájékoztatni, hogy a szolgálati mobilszámok cserére kerültek. Ezek után a szolgálati mobilszámok az alábbiak szerint alakulnak: Rusznyák István r. tzls / Pauer István r. törm / Bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, azt szívesen fogadjuk továbbra is telefonon, vagy személyesen. Hivatalos fogadóóránk: minden hónap 3. hétfõje óra között, a Bajcsy-Zsilinszky út 52. szám alatti hivatali helységben. További szép és nyugodt napokat! Tisztelettel: Pauer István r. törm. k r ó n i k a III. évfolyam 1. szám január 30. A Szabadság tér megújítása A Községi Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falu megújításra és- fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltak alapján. Amennyiben a pályázat kedvezõ elbírálásban részesül, úgy - terveink szerint júniusára elkészülhet a régóta áhított játszótér az ecsédi buszmegálló mögötti területen, valamint megújul a Polgármesteri Hivatalt övezõ terület. Községünk egyik nagy hiányossága egy közterületi játszótér, melynek létrehozására ezen pályázat sikere esetén lehetõség nyílik. Egy EU-s normáknak megfelelõ, több korosztály igényeit kielégítõ játszótérrel gazdagodik a falu. A téren - egy gyalogos sétaút mellett - 5 db játszóeszköz kerül elhelyezésre: 1 db kombinált mászóka, 2 db rugós ügetõ, 1 db mérleghinta és 1 db kétüléses hinta, megfelelõ ütéscsillapító burkolatokkal. A játékok közül hármat mozgássérültek is használhatnak. A pihenõn és a sétányon ivókút, kerékpártároló, padok és hulladékgyûjtõk is rendelkezésre állnak. A játszóteret körülvevõ gyepes területet háromszintes növényállományú parkká fejlesztjük. A tér két hosszanti oldalára fasort telepítünk. A játszótér a késõbbiekben további játszóeszközökkel bõvíthetõ. A Polgármesteri Hivatal elõtt egy rendezvény - és dísztér kialakítása a cél, a parkolók áthelyezésével, melyek az épület mögött kapnak helyet. A 14 parkolóhelybõl 1 mozgáskorlátozottak parkolásának kiszolgálására is alkalmas lesz. A téren jelenleg meglévõ, rossz minõségû betonburkolatot egyszerû, térköves burkolat váltja fel. A park idõs növényállományát újakkal egészítjük ki. A központi téren padok, hulladékgyûjtõk, kerékpártárolók kapnak helyet. A díszteret 11 db forgalomkorlátozó oszlop zárja le az autós forgalom elõl. A beruházás nettó értéke közel 25,4 millió forint, mely a támogatás összege is egyben. Az önkormányzat részérõl az ÁFA összege jelentkezik kiadásként. Támogatási kérelmünket január 12-én benyújtottuk. Bízunk abban, hogy községünk e pályázati támogatás segítségével tovább épülhet, szépülhet. Kitört a játszótérláz! Játszótér 5. játszótér 6. játszótér Egész ország Sorsolásban résztvevõ terület 5. régió: Nógrád, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-B. megye 7. játszótér Egész ország, de nincs sorsolás 8. játszótér Egész ország, de nincs sorsolás -.- A Fõzzünk 8 játszóteret program valóságos játszótérlázat robbantott ki, mely az idei évben tovább folytatódik! 2009-ben nagyobb eséllyel indulunk, hiszen megváltoztatták a játékszabályokat. A 7. játszóteret az a település kapja, ahonnan abszolút értékben a legtöbb pályázat érkezik be. Tavaly összesen 493 kg delikát vonalkódot gyûjtöttünk és küldtünk be. Ezzel a jelenlegi játékszabály szerint jogosultak lettünk volna egy játszótérre!( A 8. játszóteret a 97 fõs Drávapiski kapta!) Minél több pályázattal indulunk, annál nagyobb az esélye, hogy a sorsolásokon kihúzásra kerül településünk neve és a 7. játszótérért is az élre törhetünk. Településünket érintõ beérkezési határidõk és a régiós sorsolások: Beérkezési határidõ július 15. augusztus 15. augusztus 15. augusztus 15. A szerencse mellett elsõsorban a lakosok összefogásán múlik a siker. Fogjunk össze gyermekeinkért! A gyûjtés a tavalyi évhez hasonlóan az óvodában, iskolában, Polgármesteri Hivatalban és a helyi boltokban történik. vonalkód július 28. Horti Óvodásokért Közhasznú Alapítvány augusztus 25. augusztus 25. augusztus 25. Az alapítvány közhasznú, az új adóévben már felajánlható az 1%. A befizetett összegrõl és a felajánlott jövedelemadó 1%-ról igazolást tudunk kiállítani. Tisztelettel kérjük és elõre is köszönjük a község lakóinak támogatását! Az alapítvány neve: Horti Óvodásokért Közhasznú Alapítvány. Az alapítvány címe: 3014 Hort, Iskola út 3. Adószáma: Fabu Anna Márta, A kuratórium elnöke Információ idõseknek Horton 1975-ben kezdõdött az idõsekrõl való gondoskodás intézményes keretek között. Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységi köre: -Szociális étkezés -Házi segítségnyújtás -Idõsek Klubja Az Idõsek Klubjában lehetõség van a klubfoglalkozásokon részt venni, az igénylõnek módjában áll itt helyben étkezni, ill. igény szerint a lakására szállítjuk az ebédet. Jelenleg 67 fõ szociális étkezõnk van. 29 fõ maga viszi el az ebédjét. 38 fõnek pedig az Önkormányzat gépkocsija viszi a lakására a Központi Konyhán készült ételt. A térítési díj 442 Ft/nap (akinek alacsony a nyugdíja, kevesebbet fizet ennél). Az ebédszállítás díja: 50 Ft/ nap án településünk adott otthont az Anyatejes Világnapnak. A rendezvényen a gyermeküket sokáig anyatejjel tápláló édesanyák lettek köszöntve a környezõ községekbõl. A rendezvény színvonalát emelete az óvodapedagógusok kórusa, valamint a horti óvodások és iskolások elõadása. Mintegy 50 édesanyát vendégeltünk meg és köszöntöttünk jelképes ajándékkal, virággal. Községünkbõl a következõ anyukákat köszöntöttük: Nagy Brigitta, Csontosné Káposzta Mónika, Magyar Tímea, Urbán Tiborné, Kanzlerné Kovács Krisztina. Támogatóink voltak: Hort Község Önkormányzata, Hatvan Város Önkormányzata. Továbbá a térség Önkormányzatai: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Heréd, Lõrinci, Petõfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó. Községünk vállalkozói: Gunics Zsolt - 5. sz. ABC; Hronyecz Gyuláné - Papír-vegyi áru; Szolimen Kft. Vegyesbolt; Czipó Györgyi - Pehely Élelmiszer Nagykereskedés; Nyilas Attiláné - Virágbolt; Krizsán Ferencné - Papír-írószer; Unghváry és Társa Bt.; Törökné Simon Tünde - Margaréta virág, Minden év márciusában történik a térítési díjak felülvizsgálata és az étkezési norma árváltozása. A házi segítségnyújtás 20 éve mûködik községünkben. Három gondozónõ segíti az idõs embereket a problémáik megoldásában. A házi gondozás jelenlegi óradíja: 370 Ft/óra, de aki alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik, annál az összeg arányosan csökken. Bármely ellátási formát szeretné igénybe venni az idõs ember, jelezze igényét az Alapszolgáltatási Központban személyesen vagy telefonon: hétfõtõl csütörtökig pénteken: Telefon: Farkas Lászlóné Segítõ Kéz Alapszolgáltatási Központ vezetõje Anyatejes Világnap ajándék; Erdélyi Béláné - Százszorszép iparcikkbolt; Erdélyi Anita - EZ + AZ Vegyesbolt; Jenes Krisztina - Mini ABC; Agrofol-Ker Kft. Agrodiszkont; Könnyû Jánosné - Palackozott italok boltja; Gyöngyházõr Kft.; Bajtai Lászlóné - hitoktató. További támogatók: Krecskó Tibor - Kamillagyógytár (Ecséd); Gódor Gyuláné-100 ft-os üzlet (Ecséd); Gubán Róbert - Rubra Patika (Ecséd); Pezomed; Home Care Kft. Budapest; Merck Kft. Budapest; Sinupret; HU- MANcel Vargáné Hegyi Mónika Köszönet és meghívás! Köszönöm a község lakosságának, hogy egyházfenntartási hozzájárulásukkal és adományaikkal segítették 2008-ban egyházunk létét, mûködését. Kérem, hogy évben is segítsék mindannyiunk közösségét, Római Katolikus Egyházközségünket. Kérem a híveinket, hogy támogassák a személyi jövedelemadójuk 1 %-val is az egyházat. Köszönjük! Katolikus Egyház. Technikai szám: 0011 Minden vasárnap és ünnepnap szeretettel várom Hort lakosságát a délelõtt 10 órakor kezdõdõ Szentmisére! Örülök a gyerekeknek, szüleiknek, a felnõtteknek és a nyugdíjasoknak is, ha eljönnek a Szentmisére. Isten áldását kérem a község minden lakójára! Somodi János c. kanonok, plébános 3 oldal

4 Õseink hagyatéka Helytörténeti Kiállítóhelyünk (múzeumunk) Horti kortársaink Fuss az egészségedért! beszélgetés Józsa Péterrel Falunk lakóiban (fõként az idõsebbekben), többször felmerült a tárgyi emlékek igényének gyûjtése tavaszán Önkormányzatunk és a Kulturális Centrum meghirdette a múltat idézõ tárgyak gyûjtését, s biztosítva azok szerény környezetben való elhelyezését. A lelkes gyûjtõ és segítõmunka eredményeként április 25-én megnyitottuk ünnepélyesen a mi kis múzeumunkat. A volt kastélyépület megmaradt szárnyában 2 kicsi helység õrzi a múltat. Az elsõ helységben tablókon írásos formában, fényképeken a település fejlõdéstörténete látható. Ez a helység a munkás napoknak állít emléket a falakon elhelyezett, fából készült szerszámok, valamint otthoni munkában használt szerszámok bemutatásával. A második helységet szerény szobának és konyhának rendeztük be. A szobában szépen hímzett párnákkal vetett ágy, karos lóca, a rajta ülõ férfi, nõ és gyereklány, rajtuk eredeti viseletû ruha. A falon szentképek, katona és családi képek, feszület. A bölcsõben szépen felöltöztetett csecsemõ nyugszik. A régi házakban oly fontos bútordarab a sublót fiókjai sok nõi ruhadarabot, asztalnemût, ágynemût rejtenek. A sublót tetején kegytárgyak, borotválkozáshoz használt eszközök láthatók. A szépen festett tulipános láda valamikor mennyasszonyi láda volt. A két tárlón konyhai eszközök, fából, fémbõl, üvegbõl. Alatta fából faragott konyhai eszközök, fonott kaskák, tálak. A falon sok-sok cserépkorsó. A kiállított tárgyak mindegyike a második világháború elõtti korszakot idézi. Természetesen a múzeum anyagát az azóta eltelt idõszak emlékeivel tovább kívánjuk gyarapítani, bízva újabb helységek bevonásában. Bízunk benne, hogy a gyûjtõmunka tovább tart, hisz a gyûjtött anyag minden darabja a múlt valósága, melyet agyunkban, lelkünkben tovább õrzünk. A kiállítóhely a Kulturális Centrum gondozásában mûködik, s a Könyvtár dolgozói biztosítják a láthatást. Nyitva: Hétfõn: 8-12, óráig Kedden: 8-12, óráig Várjuk a Kedves Látogatókat! Tánczos Istvánné Az egészséges életmóddal, a sport szeretetével kapcsolatba már több fiatal szerepelt az újságunkban. Esténként a Kossuth, Bajcsy, Ady utcán lehet látni egy futót, aki szorgalmasan rója a három kilométeres köröket. Ki is õ? - Józsa Péter vagyok, 40 éves, feleségemmel és két gyermekemmel Horton élek. Itt is születtem és az általános iskolát is itt végeztem. Karosszéria lakatos szakmát Gyöngyösön szereztem, majd késõbb leérettségiztem. Elsõ munkahelyem, ahol a tanulóéveimet is töltöttem a gyöngyösi MEZÕ- GÉP volt. 15 évig dolgoztam itt, majd kis ideig vállalkozó voltam és immár 8 éve a gyöngyösi Mátra Volán helyi járatán vagyok buszvezetõ. - Hogyan kezdõdött, ki vagy mi ösztönzött a futásra? - Két régi barátom, Kozsda Attila és Szûcs Robi 15 évvel ezelõtt tette a fülembe a bogarat, hogy nevezzünk be Budapestre, a Matáv Vivicittá Városvédõ Futásra. Nagy nehezen sikerült végigfutni, kocogni a távot. Következõ lökést az olimpiai ötpróbán való részvétel jelentette, ahol sikerült nyerni egy családi hétvégét Bajára. Ezek az események erõsítettek meg abban, hogy futni jó! - Milyen távokon indulsz? - A munkám mellett, ahogy az idõm engedi több versenyen is indulok. Tavasszal a Városvédõ Futás kihagyhatatlan számomra. Kedvencem azonban a 6 és 10 kilométeres, illetve a félmaratoni táv. Júliusban került megrendezésre a Kékes futás, melyet a nagy szintkülönbség ellenére 1 óra 35 perc alatt sikerült teljesítenem. Õsszel a budapesti éjszakai futás és a Nike Budapesti Félmaraton szerepelt a programomban. A félmaratoni futásoknál általában a középmezõnyben érek célba. Célom, hogy 42 évesen én is megpróbálom lefutni a 42 kilométert, a maratoni távot. - Ez az embert próbáló teljesítmény nem oldható meg csak tervszerû edzésprogrammal. Péter, neked ki segít ebben? - Az edzéseket, edzésprogramokat Monspart Sarolta, neves tájfutónõ terve alapján végzem. Mindezt munka mellett, úgy beosztva, hogy számomra a legoptimálisabb legyen. Szabad napjaimon futok a már említett útvonalon 6 illetve 18 kört. Szükséges egy jó cipõ és a megfelelõ étkezés. Szeretem a tejet, de a pacalt sem vetem meg. Versenyek alatt rendszeres orvosi ellenõrzésben részesülünk. Állapotomat a magamon hordott pulzusszámlálóval is követhetem. - Leginkább az év mely idõszakában szeretsz futni? - Legjobban õsszel szeretek kocogni. A december hónapot kihagyom, ilyenkor sétálok és erõsítek. Szeretném, ha egyre több horti gyermek, felnõtt kocogna velem. Erre jó példa is akadt: Erdélyi László tanár úr gyerekekkel és felnõttekkel csatlakozott hozzám. - A versenyeken találkoztál már ismert emberekkel? - Igen! Németh Lajos meteorológussal, Kovács István Kokó - val és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrral futhattam együtt. Õk kimagaslóan jó állapotban teljesítik a távokat. - Mi az a plusz, amiért érdemes futni? - A teljesítményért, egészségért, a lakóhelyem dicsõségéért. Elmondhatom: ott voltam, megcsináltam nem is akárhogyan. Szeretném, ha minél több ember sportolna (az idõsebbek sétálnának) és tanácsaimmal ebben szívesen segítek. Annak reményében, hogy egyre többen csatlakoznak hozzád jó egészséget, szép eredményeket kívánok az újságolvasók nevében! O. Tavaszi Emlékhadjárat április 1-9. Közép-Európa legjelentõsebb katonai hagyományõrzõ és kulturális rendezvénysorozata, a Történelmi Lovas Egyesület által alapított Tavaszi Emlékhadjárat idén 21. alkalommal, április 1-9. között kerül megrendezésre Magyarországon. Az es Tavaszi Hadjárat eseményeinek megidézése során korhû ruhákba öltözött huszár lovasbandériumok és gyalogos egységek 37 községen vonulnak végig, a történelmi emlékhelyeken koszorúzásokat és emlékünnepségeket tartanak és korabeli fegyverekkel, korhû forgatókönyv alapján lejátszszák a hadjárat legfontosabb ütközeteit: április 2-án Boldogon, 4-én Tápióbicskénél, 6-án Isaszegen, 8-án Vácott. A részletes programok megtalálhatók a honlapon. És hogy miért érdekes nekünk, hortiaknak a Tavaszi Hadjárat? 1849-ben a március 31-én elfogadott terv értelmében indultak meg a magyar csapatok. Április 2-án Hatvan-Hort között a III. hadtest visszaverte a támadáshoz felfejlõdött Franz von Schick altábornagy vezette III. hadtestet. Ez volt a Tavaszi Hadjárat elsõ magyar gyõzelme április 2-án erre emlékeztünk meg településünkön elsõ ízben, amikor is a nagykátai Kossuth-zászlóalj tisztelgett településünkön. A ma már nagy tömeget megmozgató rendezvénysorozatnak évek óta vannak horti résztvevõi is. Õk ketten ban már a 60 km-re levõ Isaszegi csatának is résztvevõi voltak. Minden év április 1-jének hajnalán indulnak lóháton, lovas kocsival Boldogra, ahol a rendezvénysorozat toborzással, megemlékezéssel kezdõdik, másnap a csatabemutatóval folytatódik. A csaták élõ történelemórák, errõl a horti iskolások is meggyõzõdhettek, hiszen tavaly lehetõségük nyílt végignézni a boldogi csatát. A Tavaszi Emlékhadjárat csupán egy töredéke mindannak, ami szerepet játszik a magyar hagyományõrzés alakulásában. De azok az emberek, akik dacolva a kor szellemével erejüket, idejüket, pénzüket nem kímélve képesek elénk tárni múltunk dicsõségesebb pillanatait, elismerést érdemelnek! Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, s emberré a ló! (Jókai Mór) 4 oldal III. évfolyam 1. szám január 30. k r ó n i k a

5 Egy tanító család Horton II. A három nemzedéken át tanító horti Kiss-család és utódai Összeállította: Dr. habil. Kiss Ottó István fõiskolai tanár Életképek Kiss Zoltán gyermekkorából, jobboldalán testvére Valérka (?) Kiss Zoltán (1898. október szeptember 5.) az egri tanítóképzõben kapta Elemi népiskolai tanítói oklevel -ét január 17-én január 17-tõl a Horti Miklós tanyai iskolában tanított néhány évig, mivel az iskola az egyház irányítása alatt állt és Pápay Lajos az akkori esperes plébános, az iskolaszék elnöke, kezdetben akadályozta a kinevezését (egy évig), majd végül is hozzájárult a fenti dátumtól a tanyai-iskolában való munkájához. A tanyai iskolaévek után került csak a faluban lévõ iskolához (Szent Imre Iskola) tanítani. Felesége Farkas Róza (1898. november március 22.) háztartásbeli, Hatvanban született, 12-en voltak testvérek. Kezdetben a család lakást bérelt a mai Rákóczi F. utcában, majd laktak Csoszor Mária budapesti lakos házrészében, Szalai Andor borbély családjával együtt, amelyben késõbb a horti rendõrség, majd a horti Takarékszövetkezet volt. Ezen kívül a kastélyban, a kastély akkori kertésze melletti helyiségekben, és a Dr. Kemény, fogorvos dinnyésektõl bérelt házrészében (Kossuth Lajos utca), miután deportálták õket ( ). A feleség a II. világháború elõtt mûködõ, a kastély nagytermében elhelyezett Mozit is vezette, a háborús körülmények miatt igen rövid ideig. A mûút melletti lakásból a feleség és fia (Ottó) 1944 október vagy november hó valamelyik napján a front közeledtével a szemben lévõ Szokoli néniék pincéjébe kértek bebocsátást. Néhány nap múlva szaladtak a kertek alatt és a Pitnerék házának udvarát elérve két orosz németnek gondolta õket, akik valószínû ittasak voltak. Hiába mondta Pitner néni, hogy nem németek ( nyemetckiek ), kiállították õket, hogy agyonlõjék. Ebben a pillanatban, mivel a háznak a kerítése nem volt már meg, az úton fegyelmezett sorokban egy csoport orosz katona érkezett és a vezetõjük meglátta a katonatársak készülõdését, odarohant és elzavarta õket. Így folytathatta az anya és fia a rohanást az akkori piactéren át a kastély melletti árok átugrása után a nagymama házához (Bajcsy Zs. u. 4. sz.), ahová bebocsátást kértek és kaptak, a pincébe helyezkedtek el. Itt a nagymamán (Sípos Ilona) kívül egy kövér, béna öreg néni feküdt és egy fiatalabb család, Nagyék - kerékgyártó volt a foglalkozása - a mai templom épületével szemben laktak (Imre nevû fiuk, fiatalember is itt volt velük). A Kiss-család azóta is e házban lakik és a feleség idõnként varrt, a horti Gépállomáson fõzött. Nyugdíja nem volt, mert a nyugdíjhoz szükséges munkaviszonyból 2 év hiányzott. Kiss Zoltán az I. és II. világháborút is megjárta. A II. világháborúban karpaszományos õrvezetõként, hadtáposként szolgált. Kitüntetést kapott, a Tûzkereszt második fokozatát és az Erdélyi részek Felszabadulásának emlékérmét 1940-ben. A visszavonuláskor április 4-én Kosárházán (Kosárfalván a térkép szerint), a Fehér Kárpátokban, Zsolnától Ny-ra kb. 20 km-re került orosz fogságba. Kettõnél több évig volt hadifogoly Oroszországban, Harkovban és Moszkvában május 26-án szabadult a gulágról. Hazatérése után szeptember 1-ig, összesen 46 évet tanított a horti általános iskolában. Idõnként, 1945 után a horti kántor (Vitéz Palásthy Géza) távollétében a kántori teendõket is ellátta (a kastélyban lévõ ideiglenes templom épületében, Mahunka Imre esperes plébános idejében), majd az iskolák államosítása után (1948) eskütétellel kellett tanúsítania a rendszer iránti elkötelezettségét. Az iskolában szerette tanítani az olvasást, a számolást és az írást. Mikor a fia (Ottó) az általános iskola felsõ tagozatában a VII., Tancsaládfa Nyugdíjba ment egy tanító Horton, A magasztalást én is megtoldom- Tették ezt sokan, nyilván érdemûl, Avagy talán, mert pénzbe nem kerül. Három nemzedék tanított Horton, Hódolatomul zászlóm kibontom: Nagyapa, apa, most az unoka: A tanítóság hármas szép csokra. Oly család, melynél a betû hõn ég, Hol népnevelés a szent örökség, Hol az ÁBÉCÉ legszebb rózsaszál, Mert az apáról a fiúra száll. Család, hol a szó új erõre kap, Hol végrendelet az iskolapad, Hol a katedra szent tüze lángol Hallottál ilyen famíliáról? A népmûvelés történetében Mi Kiss Zoltánunk ilyen volt éppen: Népiskolás fény tovább ég benne: Negyven év alatt Horton szerezte. Negyvenhét éve már diplomája, most egy másikat terítek rája: Legyen ez a vers egy új oklevél, Mely szeretetrõl szívembõl beszél. Memorandum is a Miniszterhez, Teljesíthetõ óhajtást tervez: Apja, nagyapja tanügyi jogán Emelt nyugdíja legyen borostyán! Tanítók közül Kiss Zoltán kinõtt, Pesti újság is megdicsérte õt.. Szomszédságában laktam én Horton: Az emlékezés gyûrûjét hordom. Dobos Gyula, volt horti lakos verse Kiss Zoltánhoz. Bp-en lakott 1964-ben a XI. ker. Bartók Béla út 28. II/1 sz. házban A tizenkettes önkéntesek fényképe Kassáról október 25-én, Kiss Zoltán önkéntes katona hátsó álló balszélen. A levél szerint akik hadikölcsönt jegyeznek, 2 napra hazaengedik õket a megbeszélésre, írta 1917-ben szüleinek. VIII. osztályba (Hatvanban) járt, a matematika tanítását is rábízták (Horton) a helyi szaktanári hiány miatt, mert segítette fia matematikai házi feladatainak elkészítését és korrepetálását, így ismerte a tantervi elõírásokat. Sok éven keresztül az alsó tagozatban a 3. osztályt tanította. Évtizedeken át az iskoláskorúak törzskönyvét vezette számon tartva a dinnyés gyermekek eltávozását és megérkezését, új iskoláskorúak felvételét. Szünidõben a versmondó, énekelõ gyerekekbõl kis csoportot alakítva köszöntötte az aratókat, az élenjáró dolgozókat. Mondták is neki kollégái: Zoli bácsi, te úgyis itthon vagy, csináld ezt!. Egy alkalommal Karácsony táján színdarabot is rendezett, amelyhez a díszleteket (és a gyermekek betanítását) felesége is segítette. Kezdetben nem számították be a nyugdíjába a teljes munkában eltöltött éveket, melyet a rendszerváltás után korrigáltak (Bényei Tamás akkori iskolaigazgató úr aláírásával és elismerésével) és méltányossági alapon emelték a nyugdíját, akkor kb Ft-ra (1993). Nem volt tagja egyetlen pártnak sem. A falu lakossága tisztelettel emlékezett róla, bár aktív tanítói munkássága alatt a szigorúsága ismert volt. Az önkormányzat részérõl Kassa László polgármester és a pedagógustársai évenként pedagógusnapon köszöntötték, amelyet nagy örömmel fogadott. Volt olyan eset, amikor Magyar Anna idõs (70 év felett) tanítványa felkereste és elszavalta neki amit az iskolában tanított: Magyar vagyok, magyarnak születtem... stb. Nyugdíjazásakor tartott ünnepségen úgy emlékezett, hogy ezen évek alatt kb. ötezer tanítványa volt. Vastag Imréné, egy tanyasi lakos rózsacsokorral köszöntötte. Õ volt az, aki 1918-ban volt elsõs, amikor a tanyán kezdett tanítani ben Rubindiplomás pedagógusként köszöntötték. Felesége 1979-ben halt meg Bpen a Sebészeti Klinikán vastagbél daganat mûtét után kb. 2 héttel. A férj 96 éves korában halt meg combnyaktörés okozta több éves ágyban fekvés után a szociális gondozással segítve, itthon a családja körében. Horton vannak eltemetve a Római Katolikus Plébánia Temetõgondnoksága által kezelt temetõben, a III. parcella, 5. sor, 9. számú helyen, a sírhely érvényessége 2032-ig szól ban a horti tantestület: Pápai Lajos esperes plébános, az iskolaszék elnöke ( ) és a tanítók: balra ülõ Dörrer Ferencné sz. László Kató és jobbra Telek Istvánné sz. Kovács Róza tanítónõk, álló alakok balról: Murai (Mucsenbaher) Gábor, Palásthy Miklós kántor, László József igazgató úr, Kóber Károly, Oláh János és Kiss Zoltán tanítók Kiss Zoltán tanító két osztályával az 50-es években, a fiús osztályban éneket is tanított (Kiss János diákja szerint) Kiss Zoltán 70 év után Rubindiplomás pedagógus (FOLYTATJUK) k r ó n i k a III. évfolyam 1. szám január oldal

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. december Ára: 150 Ft 23. évfolyam 12. szám Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jászfényszaru minden lakójának

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Tisztelt bekecsi Lakosok!

Tisztelt bekecsi Lakosok! Tisztelt bekecsi Lakosok! Önkormányzatunk 2012 év nyarán pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez "Orvosi rendelõ felújítása Bekecsen" címmel.

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült ÓPÁLYI HÍRLAP Az Ópályiak Baráti Körének Lapja XII. évfolyam 2. szám Sorozási kép a 60-as évekbõl. (Csicsák Gyulánétól kaptuk a képet) Állnak: Kópis Árpád, Horváth Mihály, Fazekas Károly, Buzsik László,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Megjelenik havonta XV. évfolyam, 2005. április Mit lehet tudni a Kálmán Strandfürdõrõl? Itt a tavasz! Megérkezett a gólya Mezõberénybe a Békési útra

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Tisztelt Simontornyai Polgárok!

Tisztelt Simontornyai Polgárok! XXIII. évfolyam 1. szám Ára: 2014. január 200 Ft Tisztelt Simontornyai Polgárok! Újra eltelt egy küzdelmes esztendõ. Voltak örömeink és bosszúságaink, voltak katartikus élményeink és reményteli sikereink

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám

2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. szeptember Ára: 150 Ft 23. évfolyam 9. szám Mikro, kis- és középvállalkozások figyelem! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Észak- Alföldi Operatív Program keretein belül

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 2. szám 2013. június 2 Hírek az óvodából Napról napra: óvodánk naplójából

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER. Az önkormányzat munkájáról Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2014. SZEPTEMBER Az önkormányzat munkájáról Az önkormányzatunk 2014. július- augusztus-szeptember havi munkájáról és a községet érintő

Részletesebben

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével

18.00 Zsuzsi-Orsi - Fásy Ádám Zeneexpressz mûsorából. 18.45 Pulzus Mozgásstúdió, Hatvan 19.05 Divatbemutató Herédi hölgyek részvételével hered_2009_2.qxd 2009.08.11. 15:19 Page 1 2009. augusztus III. évfolyam 2. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa 2009. augusztus 21. 15.30 Biztonságtechnikai bemutató 16.00 Szikora

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér

Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 3. szám 2014. MÁJUS JÚNIUS Ára: 120 Ft Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt az augusztus 16-i Hagyományőrző napra Helyszín: Kocsér, Szent István tér PROGRAMOK: 10

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben