A Nyugat-magyarországi Egyetem. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyugat-magyarországi Egyetem. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Kari Tanácsának. 2009. évi határozatai"

Átírás

1 A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsának évi határozatai SOPRON

2 1/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló az egyetem (kar) 2008 évi gazdálkodásáról címő napirendi pontot nyílt szavazással 14 igen szavazattal - egyhangúan 2/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Az egyetem (kar) 2009 évi eredeti költségvetését nyílt szavazással 14 igen szavazattal - egyhangúan 3/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló a fogyatékos hallgatók segítésérıl a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon címő elıterjesztést nyílt szavazással 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és a javasolja a Szenátusnak elfogadásra. 4/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Kari jelentés a minıségfejlesztési program megvalósításáról (2007/2008 tanév) címő elıterjesztést nyílt szavazással - 14 igen szavazattal egyhangúan 5/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az Együttmőködési megállapodás a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel címő napirendi pontot a javasolt módosításokkal nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan 6/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Társadalomtudományi és Pszichológiai Intézet egyetemi docensi álláshelyének betöltésére a pályázati kiírást a javasolt javításokkal nyílt egyhangúan, 14 igen szavazattal 7/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szociális és Neveléstudományi Intézet egyetemi docensi álláshelyének betöltésére a pályázati kiírást szeptember 1-i kinevezéssel, a javasolt javításokkal nyílt szavazással 14 igen szavazattal - egyhangúan 8/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi kitüntetések adományozását fogadta el: - Dr. Teleki Béla fıiskolai tanár részére Eötvös József-díj kitüntetés adományozására tett javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; - Zsámboki Károlyné dr. fıiskolai docens részére Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Németh Gyuláné fıiskolai docens részére Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Dr. Patyi Gábor egyetemi docens részére a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Égetı Erika titkárnı részére Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetés adományozására tett javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; - Dallos-Nagy Krisztina szerkesztı-riporter-mősorvezetı részére a Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj kitüntetés adományozására tett javaslatot 12 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; - Mentesné Tauber Anna fıiskolai adjunktus részére Rektori Dicséret kitüntetés adományozására tett javaslatot 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; - Szalma Mária adminisztrátor részére Rektori Dicséret kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Mihalicz Attila rendszergazda részére Rektori Dicséret kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Kónyi-Kiss Gáborné óraadó oktató részére Címzetes Fıiskolai Docens kitüntetés adományozására tett javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; 2

3 - Fazekas Ildikó óraadó oktató részére Címzetes Fıiskolai Docens kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar részére az Oktatási Miniszter Elismerı Oklevele kitüntetés adományozásra tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan 9/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Közgazdász-tanár MA képzés indítási anyagát nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan 10/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Gyermekintézmények szakmai fejlesztési programja Pedagógus szakvizsga indítási anyagát nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan 11/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Csecsemı- és kisgyermeknevelı BA szak indítási kérelmét nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan 12/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Kreditátviteli Bizottság titkári teendıinek ellátásával nyílt szavazással - 14 igen szavazattal egyhangúan Nagyné Németh Edit asszisztenst bízta meg február 24-tıl október 9-ig terjedı idıszakra. 13/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szolgáltatás-fejlesztı menedzser, Szolgáltatás-fejlesztı szakközgazdász és a Szolgáltatás-fejlesztı szakmérnök továbbképzési elıterjesztéseket nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan támogatja. 14/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi kitüntetések adományozását javasolja: ALMA MATER EMLÉKÉREM: - Priegl Barbara III. évfolyamos német nemzetiségi óvodapedagógia szakos hallgató 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Németh Gyöngyi IV. évfolyamos szociálpedagógia szakos hallgató 14 igen szavazattal, egyhangúan REKTORI DICSÉRET: - Görbe Fanni III. évfolyamos szociálpedagógia szakos hallgató 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Kiss Virág II. évfolyamos csecsemı- és kisgyermeknevelı fsz. szakos hallgató 1 tartózkodás mellett 13 igen szavazattal 15/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar könyvtárának 2008 évi tevékenységérıl címő elıterjesztést és a könyvtár ügyrendjét nyílt szavazással 14 igen szavazattal egyhangúan 16/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Gyakorlati Oktató Felsıfokú Szakképzés szakindítási dokumentációját nyílt szavazással 14 igen szavazattal egyhangúan 17/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szakmai Tanárképzı Intézetébe az egyetemi tanári pályázati kiírást és a kiírás szövegét es szavazással 1 nem szavazat mellett 15 igen szavazattal 3

4 18/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló a NYME (kar) I. negyedévi gazdálkodásáról címő napirendi pontot egyhangúan 19/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szociális- és Neveléstudományi Intézetbe az egyetemi docensi álláspályázati kiírást nyílt szavazással 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Mővészeti és Sport Intézetbe betöltendı adjunktusi vagy tanársegédi álláshelyre a pályázati kiírást egyhangún, 15 igen szavazattal 20/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács egyenkénti szavazással döntött a szabadon választható tantárgyak választéklistába történı felvételérıl: - Államvizsga szintetizáló szeminárium - 15 igen szavazat; - Óvodapedagógia, Nevelés és oktatás elmélete, a Matematikai nevelés I-II. - a Kari Tanács eltekint a szavazástól; - Kétnyelvőség elmélete és gyakorlata a Kari Tanács 5 tartózkodással eltekint a szavazástól, mivel átdolgozásra került; - Szociális-készségfejlesztı tréning - 12 igen szavazat, 3 tartózkodás elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a készségfejlesztı tantárgyak tantárgyfelelısei egyeztessenek egy egységes koncepció mentén való rendezésben; - A tehetséggondozás alapjai 15 igen szavazat; - Szakmai identitás fejlesztése 14 igen, 1 tartózkodás; - Gyermek- és ifjúságvédelem c. tantárgy csak óvodapedagógia szakon 15 igen szavazat; - Esetkommunikáció - 15 igen szavazat; - Szociális munka családokkal 15 igen szavazat; - Reflektív szociális munka - a következı Kari Tanácsülésre az érintettek beszéljék meg vitás kérdéseiket, utána szülessen támogatás a tantárggyal kapcsolatban 12 igen, 1 nem szavazat, 2 tartózkodás; - Integrált testnevelés kisgyermek korban 15 igen szavazat; - Német nemzetiségi táncok 14 igen, 1 tartózkodás; - Vallásbölcselet 15 igen szavazat; - a 2006/07-es szemesztertıl meg nem hirdetett tárgyak és a 2006/07/1-es szemesztertıl meghirdetett, de kellı létszám hiányában be nem indított tárgyak listájának törlését újbóli ellenırzést követıen - a Kari Tanács 15 igen szavazattal 21/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a 2009/2010. tanév Tanulmányi Rendjét nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 22/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a 2009-es államvizsga elnökeinek személyére tett javaslatot nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 23/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az írásban tett elıterjesztés alapján, 22 fı részére az Aranyoklevél, 9 fı részére a Gyémántoklevél és 1 fı részére a Vasoklevél adományozását nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 24/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal egyetértett, hogy az Óvodapedagógus Alapszak szakfelelıse július 1. napjával Dr. Hartl Éva fıiskolai docens. 4

5 25/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Benedek Elek Emlékérem kitüntetés alapítási szabályzatának módosítását nyílt szavazással egyhangúan 15 igen szavazattal elfogadta azzal, hogy az átadás idıpontja a Tanévzáró Ünnepi Kari Tanácsülés. A kitüntetéssel járó pénzösszeget Ft-ra emelte. 26/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a BENEDEK ELEK EMLÉKÉREM kitüntetés adományozására tett javaslatot titkos szavazással - Soós Orbán Gyöngyi óvónı részére 14 igen, 1 tartózkodással, Zsámboki Károlyné dr. fıiskolai docens 15 igen szavazattal és Eperjesy Barnabásné nyugdíjas fıiskolai docens 15 igen szavazattal 27/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szakképzési, felnıttoktatási és módszertani központ szervezete és mőködési rendje c. írásban kiadott elıterjesztési anyagot nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 28/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Köztárssági ösztöndíj pályázati feltételeit (beadási határidı, a pályázatok elbírálásának rendje, kritériumok és pontozás), beadási határidejét: június 19-i dátummal, nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 29/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Aranykapu Gyakorló Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programját egyhangúan - 14 igen szavazattal elfogadta azzal a módosítással, hogy a szakirodalom-jegyzék - 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett - kerüljön ki az anyagból. 30/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Helyi Nevelési Programját 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a módosító javaslatokhoz szükséges szakértıi véleményeztetési eljárást elindítjuk. 31/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programját egyhangúan 14 igen szavazattal 32/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar módosított Ügyrendjét és Organogramját, (a jelölt módosításokon túl: a Benedek Elek Emlékérem kitüntetéssel járó pénzösszeg évenkénti meghatározását, és a Dékáni Hivatal Dékán hatáskörébe történı grafikusabb ábrázolását) egyhangúan 13 igen szavazattal 33/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Mővészeti és Sport Intézetébe az egyetemi docensi álláshely kiírását - 13 igen szavazattal - egyhangúan 34/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szociálpedagógia alapképzési (BA) szak székhelyen kívüli indításának kérelmet 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, azzal a kitétellel, hogy a MAB elé kerülését megelızı változtatásokat, módosításokat valamennyi intézetigazgató aláírásával elfogadja, szenátusi elıterjesztését támogatja. 5

6 35/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem tanár MA szak pedagógiai-pszichológiai moduljának tantervmódosítását 13 igen szavazattal egyhangúan támogatja. 36/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Kar sporttevékenységérıl készített beszámolót 13 igen szavazattal egyhangúan támogatja, azzal a feltétellel, hogy a Szenátus elé kerülı anyag a megfelelı intervallumra vonatkozóan kiegészítésre kerül. 37/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Hartl Éva, a NYME BPK fıiskolai docensének, a NYME BPK Szociálpedagógiai és Neveléstudományi Intézet egyetemi docensi álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadta, és 15 igen szavazattal, egyhangúan javasolja egyetemi docensi kinevezését szeptember 1. napjától, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyba. 38/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Szélesné Dr. Ferencz Edit, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Tanárképzı Központ Neveléstudományi Intézet egyetemi adjunktusának, a NYME BPK Társadalomtudományi és Pszichológiai Intézet egyetemi docensi álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadta, és 17 igen szavazattal, egyhangúan javasolja egyetemi docensi kinevezését szeptember 1. napjától, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyba. 39/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Dr. Molnár Katalin, a NYME BPK fıiskolai docensének, a NYME BPK Szociálpedagógiai- és Neveléstudományi Intézetének egyetemi docensi álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadta, és 15 igen szavazattal, egyhangúan javasolja egyetemi docensi kinevezését szeptember 1. napjától, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyba. 40/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Dr. Kovács-Gombos Gábor, a NYME BPK fıiskolai docensének, a NYME BPK Mővészeti és Sport Intézetének egyetemi docensi álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadta, és 15 igen szavazattal, egyhangúan javasolja egyetemi docensi kinevezését szeptember 1. napjától, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyba. 41/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a kurzusindítás engedélyezésének rendjét az alábbi módosításokkal nyílt szavazással, 15 igen szavazattal elfogadta: Cím módosítása: A kurzusindítás engedélyezésének rendje FSZ, fıiskolai, BA, illetve MA szakokon, Érvényessége: 2009/2010. tanév ıszi szemesztere. - 2/b. pont: szakirány specializációt beírni; - 2. ponthoz, plusz pontnak kerüljön be: ideális esetben egy nagy elıadás kurzuslétszáma: a teljes évfolyam; - szemináriumi kurzus: 25 fı; - speciális kurzus: 15 fı; óvodai gyakorlatnál: 12 fı; csecsemıs gyakorlatnál: 10 fı. 42/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással - 3 igen szavazattal, 10 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az Oktatási túlóra- és vizsgadíjak, gyakorlatvezetıi és tereptanári díjak rendje címő elıterjesztést nem vette le a napirendi pontok közül. Az elıterjesztést az alábbi módosításokkal elfogadta: - I/4/1. Szakdolgozat konzultációk: 0-2 db szakdolgozat: 0 óra /hét 3 5 db szakdolgozat: 0,5 óra/hét 6 10 db szakdolgozat: 1 óra /hét 10 db<szakdolgozat: 2 óra/hét 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 6

7 - I/4/2. TDK konzultációk a TDK dolgozat bemutatásának félévében: 1 óra/hét, az I/4/3. PhD témavezetés a PhD hallgató tanulmányi féléveiben: 1 fı témavezetése: 1 óra/hét javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúan - I. fejezethez beszúrás: év tavaszi szemeszterére jutó túlórák kerüljenek október hónapban elılegként kifizetésre egyhangúan, 15 igen szavazattal 43/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Simon István fıiskolai docenst nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal megbízta a Csecsemı és gyermeknevelı-gondozó felsıfokú szakképzés szakfelelısének szeptember 1-tıl határozatlan idıre. 44/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Takács Judit PR-munkatársat nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal megbízta a Kommunikátor felsıfokú szakképzés Sajtótechnikus szakirány felelısének szeptember 1-tıl határozatlan idıre. 45/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúan, 15 igen szavazattal, egyetértett abban, hogy Sztehlo Gábor evangélikus lelkész születésének 100. évfordulója alkalmából a földszinti E/2-es elıadó termet elnevezzük szeptember 13-án Sztehlo Gábor teremnek. 46/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács kiemelkedı szakmai tevékenysége alapján, a felsıfokú óvóképzés megalapításában végzett munkája elismeréseként, az 50 éves évfordulónk ünnepléséhez kapcsolódóan 15 igen szavazattal támogatja a NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEMÉRT EMLÉKÉREM adományozását jogelıd intézményünk alapító igazgatójának, Szabados László intézeti tanárnak. 47/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a 2009/2010-es tanév Tanulmányi Rendjének módosítását nyílt szavazással egyhangúan, 17 igen szavazattal 48/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az Óvodapedagógus szak nappali tagozatának mintatervét 1 tanéves idıtartamra nyílt szavazással, egyhangúan 17 igen szavazattal, a szociálpedagógia szak nappali tagozatának mintatervét 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett A levelezıs mintatervekrıl a szavazást elhalasztotta a következı Kari Tanácsülésre. 49/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Közgazdász-tanár MA szakindítási kérelem beadását nyílt szavazással egyhangúan, 17 igen szavazattal 50/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással - 15 igen és 1 tartózkodás mellett - egyetértett azzal a javaslattal, hogy az államvizsga bizottságok jegyzıi feladatait hallgatók is ellássák. Az államvizsga bizottságok összetételérıl készített elıterjesztést egyhangúan, 16 igen szavazattal a Kari Tanács 51/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúan, 16 igen szavazattal a Nyugat-magyarországi Egyetem Szociálpedagógia Szak szakfelelısének Dr. Molnár Katalin egyetemi docenst javasolja december 1. napjától. 7

8 52/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúan, 16 igen szavazattal a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Tanár-Mérnöktanár szakképzettség szakfelelısének Dr. Katona György egyetemi docenst javasolja december 1. napjától. 53/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az Elektronikus leckekönyv (TVSZ kari kiegészítés) szabályzatát egyhangúan, 16 igen szavazattal 54/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociális- és Neveléstudományi Intézetébe tanársegédi álláshelyre kiírt pályázatot az elhangzott módosításokkal egyetértve egyhangúan, 16 igen szavazattal 55/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Brunszvik Teréz-terem névadó ünnepségére tett elıterjesztést nyílt szavazással, egyhangúan, 16 igen szavazattal 56/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a 42/ számú határozatában elfogadott Kari túlóradíj-rendszer I. fejezet 7. és 8. bekezdését az alábbiak szerint 15 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett módosította: - A év tavaszi szemeszterében a február 1-én érvényben lévı Ft alapóradíjjal és a április 7-i létszámsúlyozás nélküli óraterhelés-kimutatás alapján kiszámított túlóradíj illeti meg az oktatót. A tavaszi szemeszter végén történt túlóra-kifizetést ezen összeg elılegeként kell tekinteni. A két összeg különbözetének kifizetésére a november havi bérrel együtt kerül sor. - A év ıszi szemeszterében a kurzusengedélyeztetési eljárás lezárultát követıen az ıszi szemeszterre vonatkozó oktatói óraterhelések és az erre a szemeszterre érvényes Ft alapóradíjjal számolt oktatói túlóradíjak kiszámításra kerülnek, melynek kifizetésére a január havi bérrel együtt kerül sor. 57/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az új kari tanácstag megválasztásával összefüggı tevékenység lefolytatására az alábbi Jelölı- és Szavazatszámláló Bizottságot hozta létre: A bizottság elnöke: Németh Péterné tanulmányi elıadó, a bizottság tagjai: Szalma Mária adminisztrátor és Nyikos Tibor karbantartó. A választás idıpontja és helye: december 17. (csütörtök) óra, fszt. 6-os, a pótválasztás idıpontja és helye: december 17. (csütörtök) óra, fszt. 6-os. 58/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az Ember és társadalom mőveltségterületi tanár MA szak(képzettség) indítási kérelmének beadását nyílt szavazással, 13 igen szavazattal támogatja. 59/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a évi ülésrendet és munkatervet nyílt szavazással, 13 igen szavazattal Sopron, december Takács Tamásné dékáni hivatalvezetı, a KT titkára 8

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok évi üléseken hozott határozatok A március 7-i SZE 1098/3.3/(III.7.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Nemzetközi tanulmányok MA szak indítását a 2012/2013. évi tanévtıl a KJF székhelyén és

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves

A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves operatív program a 2009. évtıl kerüljön bevezetésre

Részletesebben

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 858/3.2/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának SZE 859/3.5/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. (2008. december 18. napjától

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 1.3.5.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZAT A MISKOLCI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2012. ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2012. ÉV 2012. ÉV 2012.02.28. 2012/1/1. 2012.02.28. 2012/1/2. a 2012/1 sz. Szenátusi ülés napirendi pontjai és ; Döntés a kollégiumi jelentkezések elbírálásának a rendjéről szóló szabályzat módosításáról; 2012.02.28.

Részletesebben

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı F.M. Közgyőlése 385/2008. (XII.18.) K.h.sz. határozata Fejér Megye Közgyőlése 2009. I. félévi üléstervérıl Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta és elfogadta a közgyőlés 2009. I. félévi üléstervét, amely

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE

A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE A SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KARA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSEK ÉS ELISMERÉSEK ALAPÍTÓ LEVELE Az ESZMSZ Kari kiegészítésének 8. sz. melléklete Budapest, 2008. 2 A Szent István Egyetem

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje

A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje A Kecskeméti Főiskola által adományozható kitüntetések és címek, és azok adományozásának ügyrendje 3. SZ. VERZIÓ TÖRZSPÉLDÁNY A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2009.ÁPRILIS 3 () JÓVÁHAGYTA: Dr. Danyi József rektor

Részletesebben

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai

A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. június 30-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00

BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE. 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 BUDAPEST FŐVÁROS IV.KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. ÉVI MUNKATERVE 2014. FEBRUÁR 27. (csütörtök) 15:00 1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2009. (I.12.) OTB. hat.

HATÁROZAT KIVONAT. 1/2009. (I.12.) OTB. hat. HATÁROZAT KIVONAT Készült: 2009. január 12-én az Oktatási és Testvérvárosi Bizottság (a továbbiakban OTB) rendes, nyílt ülésén. Az OTB határozatképes, jelen van 6 fő bizottsági tag. Tárgy: Napirendi pontok

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 22-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2011. (..) önkormányzati

Részletesebben

KARI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA. A határozat száma: 6/2014. (VI.02.)

KARI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA. A határozat száma: 6/2014. (VI.02.) TKTK/185-3/2014. Határozat Tanszékvezetői pályázatok véleményezése című előterjesztésről A határozat száma: 6/2014. (VI.02.) TKTK/185-4/2014. Határozat Főiskolai docensi pályázatok véleményezése című előterjesztésről

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 13/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a 13/2007. (I. 22.) számú A Ligeti Óvoda vezetőjének felmentéséről, nevelési-oktatási intézmények vezetői megbízására pályázatok kiírásáról A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Európai mobilitási lehetıségek

Európai mobilitási lehetıségek Európai mobilitási lehetıségek Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Sinkó Zsófia Anna Sopron, 2012. május 21. Tempus Közalapítvány 1996-tól, jelenleg a Nemzeti Erıforrás Minisztériumának felügyelete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Sárospatak, 2011. szeptember 15.

Sárospatak, 2011. szeptember 15. MISKOLCI EGYETEM COMENIUS FİISKOLAI KAR DÉKÁNI HIVATAL 3950 Sárospatak, Eötvös u. 7. Tel.: (47) 513-000 Fax: (47) 312-329 E-mail: siposne@ctif.hu, nagyorgy@ctif.hu, titk@ctif.hu Iktatószám: Co/000649/2011.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte.

Az iskola Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Tagintézménye a két szakközépiskolai osztály mellett egy szakiskolai osztály indítását kérelmezte. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 4/008. Tisztelt Közgyőlés! J a v a s l a t a 009/00. tanévi középiskolai, szakiskolai és szakképzı osztályok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLET MUNKATERV 2012. Január 19. 1., A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelmény elıírások meghatározása 2., Váci Tőzoltóparancsnokság 2011. évi beszámolója Elıadó:

Részletesebben

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG

FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG FUNKCIONÁLIS EGYSÉG DÉKÁNI TITKÁRSÁG Titkárságvezető CSÁNYINÉ dr. FEJES TEKLA (62/54-64-17) Kari adminisztrátor TÓTH JÁNOSNÉ (62/54-50-25) Ügyviteli alkalmazott ZSINDELY JÁNOS PÁLNÉ (62/54-50-25) Elérhetőségek

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2012. II. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2012. szeptember 13. (csütörtök) soron kívüli 1. Tájékoztató az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról 2. Részvétel

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2007. ÉVI HATÁROZATAI SOP RON 2007 1 1/2007. sz. (I.12.) HATÁROZAT A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangú igen szavazattal

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM szeptember 01 2014. augusztus 31. Készítette: igazgató Szakközépiskolánk 2007. szeptember 01. napjával kezdte mőködését. Jelen tanévben 10 pedagógus álláshelyünk van, amibıl

Részletesebben

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

FELNİTTOKTATÓI KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ nexonedu Oktatási és Vizsgaközpont 1138 Budapest, Váci út 186. Tel: 4655-135 Fax: 4655-103 E-mail: nexon@nexon.hu Nyilvántartási szám: 01-0260-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1065

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 18-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben