A Nyugat-magyarországi Egyetem. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyugat-magyarországi Egyetem. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Kari Tanácsának. 2009. évi határozatai"

Átírás

1 A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsának évi határozatai SOPRON

2 1/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló az egyetem (kar) 2008 évi gazdálkodásáról címő napirendi pontot nyílt szavazással 14 igen szavazattal - egyhangúan 2/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Az egyetem (kar) 2009 évi eredeti költségvetését nyílt szavazással 14 igen szavazattal - egyhangúan 3/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló a fogyatékos hallgatók segítésérıl a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon címő elıterjesztést nyílt szavazással 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és a javasolja a Szenátusnak elfogadásra. 4/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Kari jelentés a minıségfejlesztési program megvalósításáról (2007/2008 tanév) címő elıterjesztést nyílt szavazással - 14 igen szavazattal egyhangúan 5/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az Együttmőködési megállapodás a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel címő napirendi pontot a javasolt módosításokkal nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan 6/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Társadalomtudományi és Pszichológiai Intézet egyetemi docensi álláshelyének betöltésére a pályázati kiírást a javasolt javításokkal nyílt egyhangúan, 14 igen szavazattal 7/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szociális és Neveléstudományi Intézet egyetemi docensi álláshelyének betöltésére a pályázati kiírást szeptember 1-i kinevezéssel, a javasolt javításokkal nyílt szavazással 14 igen szavazattal - egyhangúan 8/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi kitüntetések adományozását fogadta el: - Dr. Teleki Béla fıiskolai tanár részére Eötvös József-díj kitüntetés adományozására tett javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; - Zsámboki Károlyné dr. fıiskolai docens részére Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Németh Gyuláné fıiskolai docens részére Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Dr. Patyi Gábor egyetemi docens részére a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Égetı Erika titkárnı részére Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetés adományozására tett javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; - Dallos-Nagy Krisztina szerkesztı-riporter-mősorvezetı részére a Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj kitüntetés adományozására tett javaslatot 12 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; - Mentesné Tauber Anna fıiskolai adjunktus részére Rektori Dicséret kitüntetés adományozására tett javaslatot 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; - Szalma Mária adminisztrátor részére Rektori Dicséret kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Mihalicz Attila rendszergazda részére Rektori Dicséret kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Kónyi-Kiss Gáborné óraadó oktató részére Címzetes Fıiskolai Docens kitüntetés adományozására tett javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; 2

3 - Fazekas Ildikó óraadó oktató részére Címzetes Fıiskolai Docens kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar részére az Oktatási Miniszter Elismerı Oklevele kitüntetés adományozásra tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan 9/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Közgazdász-tanár MA képzés indítási anyagát nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan 10/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Gyermekintézmények szakmai fejlesztési programja Pedagógus szakvizsga indítási anyagát nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan 11/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Csecsemı- és kisgyermeknevelı BA szak indítási kérelmét nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan 12/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Kreditátviteli Bizottság titkári teendıinek ellátásával nyílt szavazással - 14 igen szavazattal egyhangúan Nagyné Németh Edit asszisztenst bízta meg február 24-tıl október 9-ig terjedı idıszakra. 13/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szolgáltatás-fejlesztı menedzser, Szolgáltatás-fejlesztı szakközgazdász és a Szolgáltatás-fejlesztı szakmérnök továbbképzési elıterjesztéseket nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan támogatja. 14/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi kitüntetések adományozását javasolja: ALMA MATER EMLÉKÉREM: - Priegl Barbara III. évfolyamos német nemzetiségi óvodapedagógia szakos hallgató 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Németh Gyöngyi IV. évfolyamos szociálpedagógia szakos hallgató 14 igen szavazattal, egyhangúan REKTORI DICSÉRET: - Görbe Fanni III. évfolyamos szociálpedagógia szakos hallgató 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Kiss Virág II. évfolyamos csecsemı- és kisgyermeknevelı fsz. szakos hallgató 1 tartózkodás mellett 13 igen szavazattal 15/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar könyvtárának 2008 évi tevékenységérıl címő elıterjesztést és a könyvtár ügyrendjét nyílt szavazással 14 igen szavazattal egyhangúan 16/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Gyakorlati Oktató Felsıfokú Szakképzés szakindítási dokumentációját nyílt szavazással 14 igen szavazattal egyhangúan 17/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szakmai Tanárképzı Intézetébe az egyetemi tanári pályázati kiírást és a kiírás szövegét es szavazással 1 nem szavazat mellett 15 igen szavazattal 3

4 18/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló a NYME (kar) I. negyedévi gazdálkodásáról címő napirendi pontot egyhangúan 19/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szociális- és Neveléstudományi Intézetbe az egyetemi docensi álláspályázati kiírást nyílt szavazással 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Mővészeti és Sport Intézetbe betöltendı adjunktusi vagy tanársegédi álláshelyre a pályázati kiírást egyhangún, 15 igen szavazattal 20/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács egyenkénti szavazással döntött a szabadon választható tantárgyak választéklistába történı felvételérıl: - Államvizsga szintetizáló szeminárium - 15 igen szavazat; - Óvodapedagógia, Nevelés és oktatás elmélete, a Matematikai nevelés I-II. - a Kari Tanács eltekint a szavazástól; - Kétnyelvőség elmélete és gyakorlata a Kari Tanács 5 tartózkodással eltekint a szavazástól, mivel átdolgozásra került; - Szociális-készségfejlesztı tréning - 12 igen szavazat, 3 tartózkodás elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a készségfejlesztı tantárgyak tantárgyfelelısei egyeztessenek egy egységes koncepció mentén való rendezésben; - A tehetséggondozás alapjai 15 igen szavazat; - Szakmai identitás fejlesztése 14 igen, 1 tartózkodás; - Gyermek- és ifjúságvédelem c. tantárgy csak óvodapedagógia szakon 15 igen szavazat; - Esetkommunikáció - 15 igen szavazat; - Szociális munka családokkal 15 igen szavazat; - Reflektív szociális munka - a következı Kari Tanácsülésre az érintettek beszéljék meg vitás kérdéseiket, utána szülessen támogatás a tantárggyal kapcsolatban 12 igen, 1 nem szavazat, 2 tartózkodás; - Integrált testnevelés kisgyermek korban 15 igen szavazat; - Német nemzetiségi táncok 14 igen, 1 tartózkodás; - Vallásbölcselet 15 igen szavazat; - a 2006/07-es szemesztertıl meg nem hirdetett tárgyak és a 2006/07/1-es szemesztertıl meghirdetett, de kellı létszám hiányában be nem indított tárgyak listájának törlését újbóli ellenırzést követıen - a Kari Tanács 15 igen szavazattal 21/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a 2009/2010. tanév Tanulmányi Rendjét nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 22/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a 2009-es államvizsga elnökeinek személyére tett javaslatot nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 23/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az írásban tett elıterjesztés alapján, 22 fı részére az Aranyoklevél, 9 fı részére a Gyémántoklevél és 1 fı részére a Vasoklevél adományozását nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 24/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal egyetértett, hogy az Óvodapedagógus Alapszak szakfelelıse július 1. napjával Dr. Hartl Éva fıiskolai docens. 4

5 25/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Benedek Elek Emlékérem kitüntetés alapítási szabályzatának módosítását nyílt szavazással egyhangúan 15 igen szavazattal elfogadta azzal, hogy az átadás idıpontja a Tanévzáró Ünnepi Kari Tanácsülés. A kitüntetéssel járó pénzösszeget Ft-ra emelte. 26/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a BENEDEK ELEK EMLÉKÉREM kitüntetés adományozására tett javaslatot titkos szavazással - Soós Orbán Gyöngyi óvónı részére 14 igen, 1 tartózkodással, Zsámboki Károlyné dr. fıiskolai docens 15 igen szavazattal és Eperjesy Barnabásné nyugdíjas fıiskolai docens 15 igen szavazattal 27/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szakképzési, felnıttoktatási és módszertani központ szervezete és mőködési rendje c. írásban kiadott elıterjesztési anyagot nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 28/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Köztárssági ösztöndíj pályázati feltételeit (beadási határidı, a pályázatok elbírálásának rendje, kritériumok és pontozás), beadási határidejét: június 19-i dátummal, nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 29/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Aranykapu Gyakorló Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programját egyhangúan - 14 igen szavazattal elfogadta azzal a módosítással, hogy a szakirodalom-jegyzék - 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett - kerüljön ki az anyagból. 30/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Helyi Nevelési Programját 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a módosító javaslatokhoz szükséges szakértıi véleményeztetési eljárást elindítjuk. 31/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programját egyhangúan 14 igen szavazattal 32/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar módosított Ügyrendjét és Organogramját, (a jelölt módosításokon túl: a Benedek Elek Emlékérem kitüntetéssel járó pénzösszeg évenkénti meghatározását, és a Dékáni Hivatal Dékán hatáskörébe történı grafikusabb ábrázolását) egyhangúan 13 igen szavazattal 33/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Mővészeti és Sport Intézetébe az egyetemi docensi álláshely kiírását - 13 igen szavazattal - egyhangúan 34/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szociálpedagógia alapképzési (BA) szak székhelyen kívüli indításának kérelmet 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, azzal a kitétellel, hogy a MAB elé kerülését megelızı változtatásokat, módosításokat valamennyi intézetigazgató aláírásával elfogadja, szenátusi elıterjesztését támogatja. 5

6 35/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem tanár MA szak pedagógiai-pszichológiai moduljának tantervmódosítását 13 igen szavazattal egyhangúan támogatja. 36/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Kar sporttevékenységérıl készített beszámolót 13 igen szavazattal egyhangúan támogatja, azzal a feltétellel, hogy a Szenátus elé kerülı anyag a megfelelı intervallumra vonatkozóan kiegészítésre kerül. 37/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Hartl Éva, a NYME BPK fıiskolai docensének, a NYME BPK Szociálpedagógiai és Neveléstudományi Intézet egyetemi docensi álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadta, és 15 igen szavazattal, egyhangúan javasolja egyetemi docensi kinevezését szeptember 1. napjától, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyba. 38/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Szélesné Dr. Ferencz Edit, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Tanárképzı Központ Neveléstudományi Intézet egyetemi adjunktusának, a NYME BPK Társadalomtudományi és Pszichológiai Intézet egyetemi docensi álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadta, és 17 igen szavazattal, egyhangúan javasolja egyetemi docensi kinevezését szeptember 1. napjától, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyba. 39/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Dr. Molnár Katalin, a NYME BPK fıiskolai docensének, a NYME BPK Szociálpedagógiai- és Neveléstudományi Intézetének egyetemi docensi álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadta, és 15 igen szavazattal, egyhangúan javasolja egyetemi docensi kinevezését szeptember 1. napjától, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyba. 40/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Dr. Kovács-Gombos Gábor, a NYME BPK fıiskolai docensének, a NYME BPK Mővészeti és Sport Intézetének egyetemi docensi álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadta, és 15 igen szavazattal, egyhangúan javasolja egyetemi docensi kinevezését szeptember 1. napjától, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyba. 41/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a kurzusindítás engedélyezésének rendjét az alábbi módosításokkal nyílt szavazással, 15 igen szavazattal elfogadta: Cím módosítása: A kurzusindítás engedélyezésének rendje FSZ, fıiskolai, BA, illetve MA szakokon, Érvényessége: 2009/2010. tanév ıszi szemesztere. - 2/b. pont: szakirány specializációt beírni; - 2. ponthoz, plusz pontnak kerüljön be: ideális esetben egy nagy elıadás kurzuslétszáma: a teljes évfolyam; - szemináriumi kurzus: 25 fı; - speciális kurzus: 15 fı; óvodai gyakorlatnál: 12 fı; csecsemıs gyakorlatnál: 10 fı. 42/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással - 3 igen szavazattal, 10 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az Oktatási túlóra- és vizsgadíjak, gyakorlatvezetıi és tereptanári díjak rendje címő elıterjesztést nem vette le a napirendi pontok közül. Az elıterjesztést az alábbi módosításokkal elfogadta: - I/4/1. Szakdolgozat konzultációk: 0-2 db szakdolgozat: 0 óra /hét 3 5 db szakdolgozat: 0,5 óra/hét 6 10 db szakdolgozat: 1 óra /hét 10 db<szakdolgozat: 2 óra/hét 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 6

7 - I/4/2. TDK konzultációk a TDK dolgozat bemutatásának félévében: 1 óra/hét, az I/4/3. PhD témavezetés a PhD hallgató tanulmányi féléveiben: 1 fı témavezetése: 1 óra/hét javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúan - I. fejezethez beszúrás: év tavaszi szemeszterére jutó túlórák kerüljenek október hónapban elılegként kifizetésre egyhangúan, 15 igen szavazattal 43/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Simon István fıiskolai docenst nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal megbízta a Csecsemı és gyermeknevelı-gondozó felsıfokú szakképzés szakfelelısének szeptember 1-tıl határozatlan idıre. 44/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Takács Judit PR-munkatársat nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal megbízta a Kommunikátor felsıfokú szakképzés Sajtótechnikus szakirány felelısének szeptember 1-tıl határozatlan idıre. 45/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúan, 15 igen szavazattal, egyetértett abban, hogy Sztehlo Gábor evangélikus lelkész születésének 100. évfordulója alkalmából a földszinti E/2-es elıadó termet elnevezzük szeptember 13-án Sztehlo Gábor teremnek. 46/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács kiemelkedı szakmai tevékenysége alapján, a felsıfokú óvóképzés megalapításában végzett munkája elismeréseként, az 50 éves évfordulónk ünnepléséhez kapcsolódóan 15 igen szavazattal támogatja a NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEMÉRT EMLÉKÉREM adományozását jogelıd intézményünk alapító igazgatójának, Szabados László intézeti tanárnak. 47/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a 2009/2010-es tanév Tanulmányi Rendjének módosítását nyílt szavazással egyhangúan, 17 igen szavazattal 48/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az Óvodapedagógus szak nappali tagozatának mintatervét 1 tanéves idıtartamra nyílt szavazással, egyhangúan 17 igen szavazattal, a szociálpedagógia szak nappali tagozatának mintatervét 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett A levelezıs mintatervekrıl a szavazást elhalasztotta a következı Kari Tanácsülésre. 49/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Közgazdász-tanár MA szakindítási kérelem beadását nyílt szavazással egyhangúan, 17 igen szavazattal 50/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással - 15 igen és 1 tartózkodás mellett - egyetértett azzal a javaslattal, hogy az államvizsga bizottságok jegyzıi feladatait hallgatók is ellássák. Az államvizsga bizottságok összetételérıl készített elıterjesztést egyhangúan, 16 igen szavazattal a Kari Tanács 51/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúan, 16 igen szavazattal a Nyugat-magyarországi Egyetem Szociálpedagógia Szak szakfelelısének Dr. Molnár Katalin egyetemi docenst javasolja december 1. napjától. 7

8 52/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúan, 16 igen szavazattal a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Tanár-Mérnöktanár szakképzettség szakfelelısének Dr. Katona György egyetemi docenst javasolja december 1. napjától. 53/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az Elektronikus leckekönyv (TVSZ kari kiegészítés) szabályzatát egyhangúan, 16 igen szavazattal 54/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociális- és Neveléstudományi Intézetébe tanársegédi álláshelyre kiírt pályázatot az elhangzott módosításokkal egyetértve egyhangúan, 16 igen szavazattal 55/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Brunszvik Teréz-terem névadó ünnepségére tett elıterjesztést nyílt szavazással, egyhangúan, 16 igen szavazattal 56/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a 42/ számú határozatában elfogadott Kari túlóradíj-rendszer I. fejezet 7. és 8. bekezdését az alábbiak szerint 15 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett módosította: - A év tavaszi szemeszterében a február 1-én érvényben lévı Ft alapóradíjjal és a április 7-i létszámsúlyozás nélküli óraterhelés-kimutatás alapján kiszámított túlóradíj illeti meg az oktatót. A tavaszi szemeszter végén történt túlóra-kifizetést ezen összeg elılegeként kell tekinteni. A két összeg különbözetének kifizetésére a november havi bérrel együtt kerül sor. - A év ıszi szemeszterében a kurzusengedélyeztetési eljárás lezárultát követıen az ıszi szemeszterre vonatkozó oktatói óraterhelések és az erre a szemeszterre érvényes Ft alapóradíjjal számolt oktatói túlóradíjak kiszámításra kerülnek, melynek kifizetésére a január havi bérrel együtt kerül sor. 57/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az új kari tanácstag megválasztásával összefüggı tevékenység lefolytatására az alábbi Jelölı- és Szavazatszámláló Bizottságot hozta létre: A bizottság elnöke: Németh Péterné tanulmányi elıadó, a bizottság tagjai: Szalma Mária adminisztrátor és Nyikos Tibor karbantartó. A választás idıpontja és helye: december 17. (csütörtök) óra, fszt. 6-os, a pótválasztás idıpontja és helye: december 17. (csütörtök) óra, fszt. 6-os. 58/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az Ember és társadalom mőveltségterületi tanár MA szak(képzettség) indítási kérelmének beadását nyílt szavazással, 13 igen szavazattal támogatja. 59/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a évi ülésrendet és munkatervet nyílt szavazással, 13 igen szavazattal Sopron, december Takács Tamásné dékáni hivatalvezetı, a KT titkára 8

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Kari Tanácsának évi határozatai Ikt.szám: BPK-10-12/2012. A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsának 2012. évi határozatai SOPRON 1/2012. 01. 24. számú határozat A Kari Tanács Dr. habil Bodnár Gabriella

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Kari Tanácsának évi határozatai Ikt.szám: BPK-2-20/2010. A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsának 2010. évi határozatai SOPRON 1/2010. 01-12. számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Kurzusindítás engedélyezési

Részletesebben

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT

A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT A 2011. MÁRCIUS 9-I SZENÁTUSI ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK SZE 1014/3.2/2011.(III.09.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosításának elfogadása

Részletesebben

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai 2007. év TARTALOMJEGYZÉK 2007. január 17... 2 2007. február 14.... 5 1 Kari Tanácsának határozatai 2007. év 2007. január 17. A szavazati joggal rendelkezők

Részletesebben

A Kari Tanács határozatai 2014

A Kari Tanács határozatai 2014 január 27. A Kari Tanács határozatai 2014 1/2014. sz. határozat: A Kari Tanács tagjai nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták a Műszaki menedzser MSc. szak 2. sz. mellékletben szereplő tantervi változtatásait.

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2014. évi határozatai Győr 2014 1/2014. (03.05.) SZ. HATÁROZAT személyére (Balogh István, Venesz Norbert) tett 2/2014. (03.05.) SZ.

Részletesebben

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A 2012. március 7-i szenátusi ülésen hozott Határozatok évi üléseken hozott határozatok A március 7-i SZE 1098/3.3/(III.7.) határozat: A Szenátus egyhangúlag támogatta a Nemzetközi tanulmányok MA szak indítását a 2012/2013. évi tanévtıl a KJF székhelyén és

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

A Nyugat-magyarországi Egyetem. Apáczai Csere János Kar. Kari Tanácsának évi határozatai A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Kari Tanácsának 2012. évi határozatai Győr 2012 1/2012. (01.18.) SZ. HATÁROZAT szavazással - a Kar 2010-2011. évi tevékenységéről készült beszámolót

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

A Kari Tanács január 12-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok

A Kari Tanács január 12-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok A 2010. január 12-i ülésének napirendjei és 1. Záróvizsga bizottságok elnökei 2. Tantervi módosítások, oktatásszervezési javaslatok 3. SZMSZ Kari kiegészítés módosítása 4. Egyebek RKK-KT-XXVI/1/10 A 15

Részletesebben

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2016. január 13-i SZE 1481/3.1/2016.(I.13.) döntés: A Kodolányi János Főiskola intézményfejlesztési tervének aktualizálása a 2016-2020-as időszakra SZE: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás 2016. március 9-i

Részletesebben

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

2013. évi határozatok. A február 6-i szenátusi ülésen hozott Határozatok 2013. évi határozatok A 2013. február 6-i SZE 1177/3.2/2013.(II.6.) határozat: Honlapszerkesztı Bizottság létrehozása SZE 1178/3.3/2013.(II.6.) határozat: A KJF hallgatói által fizetendı díjakról és térítésekrıl

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2013. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2013 1/2013. (I.8.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 36 igen egyhangú szavazattal

Részletesebben

A Kari Tanács február 26-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok

A Kari Tanács február 26-i ülésének napirendjei és határozatai. Határozatok A 2013. február 26-i ülésének napirendjei és határozatai 1. A szakirányválasztás szabályzata 2. Oktatási kérdések 3. Egyebek RKK-KT-XXXIV/1/2013 A 13 igen 0 nem és 0 tartózkodó -elektronikus úton- leadott

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV 2010. ÉV 2010.01.13. 2010/1/1. 2010.01.13. 2010/1/2. 2010.01.13. 2010/1/3. 2010.01.13. 2010/1/4. 2010.03.09. 2010/2/5. 2010.03.09. 2010/2/6. 2010.03.09. 2010/2/7. 2010.03.09. 2010/2/8. 2010.03.09. 2010/2/9.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA

A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA TOMORI PÁL FİISKOLA A TOMORI PÁL FİISKOLA ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT KITÜNTETÉSEK, ELISMERÉSEK SZABÁLYZATA Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2007. január 3. Határozat száma: 2007/1/3. Hatályos: 2007. január

Részletesebben

A február 4-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A február 4-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2015. február 4-i SZE 1402/3.2/2015.(II.4.) határozat: A magasabb vezetői rektori pályázati kiírás elfogadása. A pályázati felhívás a Szenátus által történt elfogadást követően három napon belül a Kodolányi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

1/2004. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 26-i ülésén

1/2004. sz. Határozat. A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának március 26-i ülésén 1/2004. sz. Határozat A Fogorvostudományi Kar Kari Tanácsának 2004. március 26-i ülésén A 2004. évi, Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója címre érkezett javaslatokra az alábbi szavazati eredmények születtek

Részletesebben

HATÁROZATOK. az Erdőmérnöki Kar Tanácsa november 23-i ülésén. EMK Tanácsának 84/2010. (XI. 23.) sz. határozata

HATÁROZATOK. az Erdőmérnöki Kar Tanácsa november 23-i ülésén. EMK Tanácsának 84/2010. (XI. 23.) sz. határozata HATÁROZATOK az Erdőmérnöki Kar Tanácsa 2010. november 23-i ülésén EMK Tanácsának 84/2010. (XI. 23.) sz. határozata Az Erdőmérnöki Kar Kari Tanácsa a 2011 évi keresztféléves felvételi eljárás szóbeli felvételi

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

Határozatok

Határozatok 1./ 08-09 (09. 16.) KT. számú határozat: Határozatok 2008-2009 A Kari Tanács titkos szavazással 28 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett a pályázat elbírálására létrehozott bizottság véleményezése alapján,

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KÖZLÖNY

ÓBUDAI EGYETEM KÖZLÖNY ÓBUDAI EGYETEM KÖZLÖNY AZ ÓBUDAI EGYETEM HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI XII. évfolyam 1. szám 2012/1 Felelős kiadó: Dr. Rudas Imre rektor Főszerkesztő: Dr. Gáti József kancellár Készült: az Óbudai Egyetem nyomdájában

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 858/3.2/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának SZE 859/3.5/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi

Részletesebben

A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves

A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves A 2008. február 27-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 471/3.1/2008. (II.27.) határozat: A Szenátus határozatában támogatta, hogy a három éves operatív program a 2009. évtıl kerüljön bevezetésre

Részletesebben

A március 4-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A március 4-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2009. március 4-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 675/3.2/2009.(III.4.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jogszabályból adódó módosítása SZE 676/3.5/2009.(III.4.)

Részletesebben

A Kari Tanács január 13-i ülésének napirendjei és határozatai

A Kari Tanács január 13-i ülésének napirendjei és határozatai A Kari Tanács 2015. január 13-i ülésének napirendjei és határozatai 1. Tanársegédi pályázatok véleményezése 2. Kari képviselő választása a Szenátusba 3. 2015. februári záróvizsganaptár 4. Változások a

Részletesebben

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához

Útmutató. Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához Útmutató Óvodapedagógia szak, LEVELEZŐ tagozat gyakorlati záróvizsgához A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar tanterve alapján a III. évfolyamos óvodapedagógia szakos levelezős hallgatóknak

Részletesebben

A BMF RKK évben tartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai

A BMF RKK évben tartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai A BMF RKK 2007. évben tartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai Kari Tanács 2007. január 25-i ülésének napirendje és határozatai 1. Szakirány választás szabályzatának módosítása 2. Tantervi

Részletesebben

KARI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA. A határozat száma: 4/2012. (V.29.)

KARI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA. A határozat száma: 4/2012. (V.29.) Ikt.sz.: TKTK/91-5/2012 Határozat Főiskolai docensi pályázatok véleményezése című előterjesztésről A határozat száma: 4/2012. (V.29.) a TKTK Tanács elnöke Ikt.sz.: TKTK/91-6/2012 Határozat Tanársegédi

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

A BMF RKK évben tartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai

A BMF RKK évben tartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Kari Tanács A BMF RKK 2009. évben tartott Kari Tanács ülésének napirendjei és határozatai Kari Tanács 2009. január 20-i ülésének

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai 1/2016 (2016.01.19.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 14 IGEN, 0 NEM szavazattal, 2 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016.

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016. 85/2016. (XII. 14.) sz. határozata az Eszterházy Károly Egyetem Szervezteti és Működési Rend (önálló Tanszékek Intézetté alakítása) módosításának elfogadásáról 1. elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 1.3.5.5. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI EMLÉKÉREM SZABÁLYZAT A MISKOLCI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 16 számú melléklete Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról Pécs 2006. (2008. december 18. napjától

Részletesebben

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére

Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Tanulmányi időbeosztás a 2014/2015. tanév II. félévére Dátum Esemény Regisztrációs hét február 2. (hétfő): Neptun nyitás 8 órától ÁJK 13 órától GÉIK Nappali 2015. február 2. (hétfő) február 6. [levelező

Részletesebben

A január 24-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 24-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2007. január 24-i SZE 338/3.3/2007. (I.24.) határozat: Dr. h. c. Szabó Péter Ph.D magasabb vezetői (rektori) pályázatának elbírálásáról SZE: 27 igen 0 nem 0 tartózkodás SZE 339/3.4/2007. (I.24.) határozat:

Részletesebben

Kari Tanács határozatai év

Kari Tanács határozatai év Kari Tanács határozatai 2014. év 2014. január 15. BGK-KT- XCV /1/2014 A Kari Tanács támogatja Tunyogi Dóra tanársegédi kinevezését az Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézetbe. BGK-KT- XCV /2/2014

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Kari Tanács január 26-i ülésének napirendjei és határozatai

A Kari Tanács január 26-i ülésének napirendjei és határozatai A Kari Tanács 2016. január 26-i ülésének napirendjei és határozatai 1. Tájékoztató az aktuális felsőoktatási és egyetemi folyamatokról 2. Februári záróvizsgák 3. Szabadon választható tantárgy a Környezetmérnöki

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről Időpont 2016. június 21. 14 00 Helyszín ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb 0.100C Kari Tanácsterem Elnök Juhász Gábor JELEN VANNAK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K É T İ L E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Intézet jogutód

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

Tájékoztató a Szent István Egyetem Szenátusának határozatairól. 2009/2010-es tanév negyedik rendes ülése december 16.

Tájékoztató a Szent István Egyetem Szenátusának határozatairól. 2009/2010-es tanév negyedik rendes ülése december 16. Tájékoztató a Szent István Egyetem Szenátusának határozatairól 2009/2010-es tanév negyedik rendes ülése 2009. december 16. Napirend: 1. Előterjesztés a Gödöllő belterület, 4938. helyrajzi számú étterem

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Fıosztály 7601 Pécs, Széchenyi tér 1. Ügyszám: 07-7/669/2011. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázat kiírása az Integrált Szociális Intézmény igazgatói

Részletesebben

A Szenátus 73/2014. (VI. 25.) sz. határozata tanszékvezetői pályázatokról

A Szenátus 73/2014. (VI. 25.) sz. határozata tanszékvezetői pályázatokról 73/2014. (VI. 25.) sz. határozata tanszékvezetői pályázatokról 1. a tanszékvezetői beosztásra benyújtott pályázatokat titkos szavazással az alábbi szavazati arányokkal támogatta: Matematika Tanszék: Dr.

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 21/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi docensi pályázatokról 22/2013. (VI.19.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatokról 23/2013. (VI.19.)

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése:

TANEGYSÉGLISTA (MA) ASSZÍRIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható

Részletesebben

A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének megbízása július 31-éig tart.

A Dévaványa-Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Általános Mővelıdési Központ vezetıjének megbízása július 31-éig tart. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés a 2013. március 28-án tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: Általános Mővelıdési Központ magasabb vezetı pályázati felhívásról döntés A Dévaványa-Ecsegfalva

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

A 2015-2016-OS TANÉV

A 2015-2016-OS TANÉV A 2015-2016-OS TANÉV I. FÉLÉVÉNEK IDŐBEOSZTÁSÁÓL 1. SZ. KIADÁS A HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA: 2015. augusztus 28. HATÁLYOS: 2016. február 07. Azonosító: DU 3/2015. Iktatószám: KDH-14/3/2015. 1 1. AZ UTASÍTÁS

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2014-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2014-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2014-es határozatai 1/2014. sz. (2014.01.14.) KT határozat: A Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 10 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁS mellett támogatja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 3488-R/2007-1. JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT KÉSZÜLT: a Miskolci Egyetem Szenátusának 2007. december 17-én megtartott ülésén. JELEN VANNAK: a mellékelt jelenléti ív szerint. AZ ELŐTERJESZTÉSEK (MELLÉKLETEK) MEGTEKINTHETŐEK:

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2012. ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA 2012. ÉV 2012. ÉV 2012.02.28. 2012/1/1. 2012.02.28. 2012/1/2. a 2012/1 sz. Szenátusi ülés napirendi pontjai és ; Döntés a kollégiumi jelentkezések elbírálásának a rendjéről szóló szabályzat módosításáról; 2012.02.28.

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

1/2009. (III. 17.) határozat

1/2009. (III. 17.) határozat 1/2009. (III. 17.) határozat A Szenátus jóváhagyja a Banki szakügyintéző (OKJ 55 343 01 0010 55 01) felsőfokú szakképzés intézményi képzési programját, és ezen felsőfokú szakképzés indítását. 2/2009. (III.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

1/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Rátky József egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta.

1/2015. (VI. 25.) határozat: A Debreceni Egyetem Szenátusa Dr. Rátky József egyetemi tanári pályázatát az első helyre rangsorolta. A Debreceni Egyetem Szenátusának 2015. június 25-én (csütörtökön) du. 15 órakor a Debreceni Egyetem főépületének Aulájában megtartott 2014/2015. tanévi VI., rendes ülésén hozott határozatok 1/2015. (VI.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2015-ös határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2015-ös határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2015-ös határozatai 1/2015. (2015.01.13.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa nyílt szavazással 12 IGEN, 0 NEM szavazattal, 0 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács február 2-ai ülésének határozatai és jegyzőkönyve

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács február 2-ai ülésének határozatai és jegyzőkönyve Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar A Kari Tanács 2012. február 2-ai ülésének határozatai és jegyzőkönyve A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE kari tanácsterem (Múzeum krt. 4/A, fszt. 39.)

Részletesebben

KIVONAT. a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsának április 12-i üléséről

KIVONAT. a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsának április 12-i üléséről KIVONAT a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Kari Tanácsának 2016. április 12-i üléséről 10/2016. sz. határozat április 12-i ülésén 13 igen és 1 tartózkodik szavazattal támogatja a

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának január 28-ai üléséről

EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának január 28-ai üléséről EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának 2013. január 28-ai üléséről OE-RH-221/2013 Az emlékeztető röviden és tömören összefoglalja a Szenátus ülésén elhangzottakat. Az ülésről videofelvétel készült,

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM KÖZLÖNY

ÓBUDAI EGYETEM KÖZLÖNY ÓBUDAI EGYETEM KÖZLÖNY AZ ÓBUDAI EGYETEM HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI XI. évfolyam 1. szám 2011/1 1 Felelős kiadó: Dr. Rudas Imre rektor Főszerkesztő: Dr. Gáti József kancellár Készült: az Óbudai Egyetem nyomdájában

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 33. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA az ÁLLAMI és EGYETEMI ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJÉRŐL

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. szeptember 22-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 43/2015. (IX.22.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2015/2016. tanév I. félév ülés- és

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról

JEGYZİKÖNYV. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közjóléti Bizottságának 53/2012. (V. 7.) határozata a napirend elfogadásáról JEGYZİKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Közjóléti Bizottsága 2012. május 7-én 13,30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV 2013. ÉV 2013.02.19. 2013/1/1. 2013.02.19. 2013/1/2. 2013.02.19. 2013/1/3. 2013.02.19. 2013/1/4. 2013.02.19. 2013/1/5. 2013.05.21. 2013/2/6. A 2013/1 sz. Szenátusi ülés napirendi pontjai és ; A Főiskola

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. március

Részletesebben

A március 8-i szenátusi ülésén hozott Határozatok

A március 8-i szenátusi ülésén hozott Határozatok A 2006. március 8-i ülésén hozott SZE 243/1/2006.(III.8.) határozat: Rektori bejelentés megerősítése 1. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 154. (1) bekezdése értelmében az FT szenátusként

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben