A Nyugat-magyarországi Egyetem. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Kari Tanácsának évi határozatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyugat-magyarországi Egyetem. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Kari Tanácsának. 2009. évi határozatai"

Átírás

1 A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Kari Tanácsának évi határozatai SOPRON

2 1/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló az egyetem (kar) 2008 évi gazdálkodásáról címő napirendi pontot nyílt szavazással 14 igen szavazattal - egyhangúan 2/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Az egyetem (kar) 2009 évi eredeti költségvetését nyílt szavazással 14 igen szavazattal - egyhangúan 3/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló a fogyatékos hallgatók segítésérıl a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon címő elıterjesztést nyílt szavazással 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, és a javasolja a Szenátusnak elfogadásra. 4/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Kari jelentés a minıségfejlesztési program megvalósításáról (2007/2008 tanév) címő elıterjesztést nyílt szavazással - 14 igen szavazattal egyhangúan 5/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az Együttmőködési megállapodás a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel címő napirendi pontot a javasolt módosításokkal nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan 6/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Társadalomtudományi és Pszichológiai Intézet egyetemi docensi álláshelyének betöltésére a pályázati kiírást a javasolt javításokkal nyílt egyhangúan, 14 igen szavazattal 7/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szociális és Neveléstudományi Intézet egyetemi docensi álláshelyének betöltésére a pályázati kiírást szeptember 1-i kinevezéssel, a javasolt javításokkal nyílt szavazással 14 igen szavazattal - egyhangúan 8/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi kitüntetések adományozását fogadta el: - Dr. Teleki Béla fıiskolai tanár részére Eötvös József-díj kitüntetés adományozására tett javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; - Zsámboki Károlyné dr. fıiskolai docens részére Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Németh Gyuláné fıiskolai docens részére Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Dr. Patyi Gábor egyetemi docens részére a Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Égetı Erika titkárnı részére Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetés adományozására tett javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; - Dallos-Nagy Krisztina szerkesztı-riporter-mősorvezetı részére a Nyugat-magyarországi Egyetemért Sajtódíj kitüntetés adományozására tett javaslatot 12 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; - Mentesné Tauber Anna fıiskolai adjunktus részére Rektori Dicséret kitüntetés adományozására tett javaslatot 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; - Szalma Mária adminisztrátor részére Rektori Dicséret kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Mihalicz Attila rendszergazda részére Rektori Dicséret kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Kónyi-Kiss Gáborné óraadó oktató részére Címzetes Fıiskolai Docens kitüntetés adományozására tett javaslatot 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta; 2

3 - Fazekas Ildikó óraadó oktató részére Címzetes Fıiskolai Docens kitüntetés adományozására tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar részére az Oktatási Miniszter Elismerı Oklevele kitüntetés adományozásra tett javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúan 9/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Közgazdász-tanár MA képzés indítási anyagát nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan 10/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Gyermekintézmények szakmai fejlesztési programja Pedagógus szakvizsga indítási anyagát nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan 11/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Csecsemı- és kisgyermeknevelı BA szak indítási kérelmét nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan 12/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Kreditátviteli Bizottság titkári teendıinek ellátásával nyílt szavazással - 14 igen szavazattal egyhangúan Nagyné Németh Edit asszisztenst bízta meg február 24-tıl október 9-ig terjedı idıszakra. 13/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szolgáltatás-fejlesztı menedzser, Szolgáltatás-fejlesztı szakközgazdász és a Szolgáltatás-fejlesztı szakmérnök továbbképzési elıterjesztéseket nyílt szavazással - 14 igen szavazattal - egyhangúan támogatja. 14/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács titkos szavazással az alábbi kitüntetések adományozását javasolja: ALMA MATER EMLÉKÉREM: - Priegl Barbara III. évfolyamos német nemzetiségi óvodapedagógia szakos hallgató 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Németh Gyöngyi IV. évfolyamos szociálpedagógia szakos hallgató 14 igen szavazattal, egyhangúan REKTORI DICSÉRET: - Görbe Fanni III. évfolyamos szociálpedagógia szakos hallgató 14 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta; - Kiss Virág II. évfolyamos csecsemı- és kisgyermeknevelı fsz. szakos hallgató 1 tartózkodás mellett 13 igen szavazattal 15/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar könyvtárának 2008 évi tevékenységérıl címő elıterjesztést és a könyvtár ügyrendjét nyílt szavazással 14 igen szavazattal egyhangúan 16/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Gyakorlati Oktató Felsıfokú Szakképzés szakindítási dokumentációját nyílt szavazással 14 igen szavazattal egyhangúan 17/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szakmai Tanárképzı Intézetébe az egyetemi tanári pályázati kiírást és a kiírás szövegét es szavazással 1 nem szavazat mellett 15 igen szavazattal 3

4 18/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Beszámoló a NYME (kar) I. negyedévi gazdálkodásáról címő napirendi pontot egyhangúan 19/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szociális- és Neveléstudományi Intézetbe az egyetemi docensi álláspályázati kiírást nyílt szavazással 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a Mővészeti és Sport Intézetbe betöltendı adjunktusi vagy tanársegédi álláshelyre a pályázati kiírást egyhangún, 15 igen szavazattal 20/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács egyenkénti szavazással döntött a szabadon választható tantárgyak választéklistába történı felvételérıl: - Államvizsga szintetizáló szeminárium - 15 igen szavazat; - Óvodapedagógia, Nevelés és oktatás elmélete, a Matematikai nevelés I-II. - a Kari Tanács eltekint a szavazástól; - Kétnyelvőség elmélete és gyakorlata a Kari Tanács 5 tartózkodással eltekint a szavazástól, mivel átdolgozásra került; - Szociális-készségfejlesztı tréning - 12 igen szavazat, 3 tartózkodás elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a készségfejlesztı tantárgyak tantárgyfelelısei egyeztessenek egy egységes koncepció mentén való rendezésben; - A tehetséggondozás alapjai 15 igen szavazat; - Szakmai identitás fejlesztése 14 igen, 1 tartózkodás; - Gyermek- és ifjúságvédelem c. tantárgy csak óvodapedagógia szakon 15 igen szavazat; - Esetkommunikáció - 15 igen szavazat; - Szociális munka családokkal 15 igen szavazat; - Reflektív szociális munka - a következı Kari Tanácsülésre az érintettek beszéljék meg vitás kérdéseiket, utána szülessen támogatás a tantárggyal kapcsolatban 12 igen, 1 nem szavazat, 2 tartózkodás; - Integrált testnevelés kisgyermek korban 15 igen szavazat; - Német nemzetiségi táncok 14 igen, 1 tartózkodás; - Vallásbölcselet 15 igen szavazat; - a 2006/07-es szemesztertıl meg nem hirdetett tárgyak és a 2006/07/1-es szemesztertıl meghirdetett, de kellı létszám hiányában be nem indított tárgyak listájának törlését újbóli ellenırzést követıen - a Kari Tanács 15 igen szavazattal 21/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a 2009/2010. tanév Tanulmányi Rendjét nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 22/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a 2009-es államvizsga elnökeinek személyére tett javaslatot nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 23/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az írásban tett elıterjesztés alapján, 22 fı részére az Aranyoklevél, 9 fı részére a Gyémántoklevél és 1 fı részére a Vasoklevél adományozását nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 24/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal egyetértett, hogy az Óvodapedagógus Alapszak szakfelelıse július 1. napjával Dr. Hartl Éva fıiskolai docens. 4

5 25/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Benedek Elek Emlékérem kitüntetés alapítási szabályzatának módosítását nyílt szavazással egyhangúan 15 igen szavazattal elfogadta azzal, hogy az átadás idıpontja a Tanévzáró Ünnepi Kari Tanácsülés. A kitüntetéssel járó pénzösszeget Ft-ra emelte. 26/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a BENEDEK ELEK EMLÉKÉREM kitüntetés adományozására tett javaslatot titkos szavazással - Soós Orbán Gyöngyi óvónı részére 14 igen, 1 tartózkodással, Zsámboki Károlyné dr. fıiskolai docens 15 igen szavazattal és Eperjesy Barnabásné nyugdíjas fıiskolai docens 15 igen szavazattal 27/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szakképzési, felnıttoktatási és módszertani központ szervezete és mőködési rendje c. írásban kiadott elıterjesztési anyagot nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 28/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Köztárssági ösztöndíj pályázati feltételeit (beadási határidı, a pályázatok elbírálásának rendje, kritériumok és pontozás), beadási határidejét: június 19-i dátummal, nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal 29/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Aranykapu Gyakorló Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programját egyhangúan - 14 igen szavazattal elfogadta azzal a módosítással, hogy a szakirodalom-jegyzék - 11 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett - kerüljön ki az anyagból. 30/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Helyi Nevelési Programját 14 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a módosító javaslatokhoz szükséges szakértıi véleményeztetési eljárást elindítjuk. 31/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Pedagógiai Programját egyhangúan 14 igen szavazattal 32/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar módosított Ügyrendjét és Organogramját, (a jelölt módosításokon túl: a Benedek Elek Emlékérem kitüntetéssel járó pénzösszeg évenkénti meghatározását, és a Dékáni Hivatal Dékán hatáskörébe történı grafikusabb ábrázolását) egyhangúan 13 igen szavazattal 33/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Mővészeti és Sport Intézetébe az egyetemi docensi álláshely kiírását - 13 igen szavazattal - egyhangúan 34/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Szociálpedagógia alapképzési (BA) szak székhelyen kívüli indításának kérelmet 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, azzal a kitétellel, hogy a MAB elé kerülését megelızı változtatásokat, módosításokat valamennyi intézetigazgató aláírásával elfogadja, szenátusi elıterjesztését támogatja. 5

6 35/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem tanár MA szak pedagógiai-pszichológiai moduljának tantervmódosítását 13 igen szavazattal egyhangúan támogatja. 36/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Kar sporttevékenységérıl készített beszámolót 13 igen szavazattal egyhangúan támogatja, azzal a feltétellel, hogy a Szenátus elé kerülı anyag a megfelelı intervallumra vonatkozóan kiegészítésre kerül. 37/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Hartl Éva, a NYME BPK fıiskolai docensének, a NYME BPK Szociálpedagógiai és Neveléstudományi Intézet egyetemi docensi álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadta, és 15 igen szavazattal, egyhangúan javasolja egyetemi docensi kinevezését szeptember 1. napjától, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyba. 38/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Szélesné Dr. Ferencz Edit, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Tanárképzı Központ Neveléstudományi Intézet egyetemi adjunktusának, a NYME BPK Társadalomtudományi és Pszichológiai Intézet egyetemi docensi álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadta, és 17 igen szavazattal, egyhangúan javasolja egyetemi docensi kinevezését szeptember 1. napjától, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyba. 39/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Dr. Molnár Katalin, a NYME BPK fıiskolai docensének, a NYME BPK Szociálpedagógiai- és Neveléstudományi Intézetének egyetemi docensi álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadta, és 15 igen szavazattal, egyhangúan javasolja egyetemi docensi kinevezését szeptember 1. napjától, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyba. 40/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Dr. Kovács-Gombos Gábor, a NYME BPK fıiskolai docensének, a NYME BPK Mővészeti és Sport Intézetének egyetemi docensi álláshelyére benyújtott pályázatát elfogadta, és 15 igen szavazattal, egyhangúan javasolja egyetemi docensi kinevezését szeptember 1. napjától, határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyba. 41/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a kurzusindítás engedélyezésének rendjét az alábbi módosításokkal nyílt szavazással, 15 igen szavazattal elfogadta: Cím módosítása: A kurzusindítás engedélyezésének rendje FSZ, fıiskolai, BA, illetve MA szakokon, Érvényessége: 2009/2010. tanév ıszi szemesztere. - 2/b. pont: szakirány specializációt beírni; - 2. ponthoz, plusz pontnak kerüljön be: ideális esetben egy nagy elıadás kurzuslétszáma: a teljes évfolyam; - szemináriumi kurzus: 25 fı; - speciális kurzus: 15 fı; óvodai gyakorlatnál: 12 fı; csecsemıs gyakorlatnál: 10 fı. 42/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással - 3 igen szavazattal, 10 nem szavazattal és 2 tartózkodás mellett az Oktatási túlóra- és vizsgadíjak, gyakorlatvezetıi és tereptanári díjak rendje címő elıterjesztést nem vette le a napirendi pontok közül. Az elıterjesztést az alábbi módosításokkal elfogadta: - I/4/1. Szakdolgozat konzultációk: 0-2 db szakdolgozat: 0 óra /hét 3 5 db szakdolgozat: 0,5 óra/hét 6 10 db szakdolgozat: 1 óra /hét 10 db<szakdolgozat: 2 óra/hét 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 6

7 - I/4/2. TDK konzultációk a TDK dolgozat bemutatásának félévében: 1 óra/hét, az I/4/3. PhD témavezetés a PhD hallgató tanulmányi féléveiben: 1 fı témavezetése: 1 óra/hét javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúan - I. fejezethez beszúrás: év tavaszi szemeszterére jutó túlórák kerüljenek október hónapban elılegként kifizetésre egyhangúan, 15 igen szavazattal 43/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Simon István fıiskolai docenst nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal megbízta a Csecsemı és gyermeknevelı-gondozó felsıfokú szakképzés szakfelelısének szeptember 1-tıl határozatlan idıre. 44/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács Takács Judit PR-munkatársat nyílt szavazással egyhangúan, 15 igen szavazattal megbízta a Kommunikátor felsıfokú szakképzés Sajtótechnikus szakirány felelısének szeptember 1-tıl határozatlan idıre. 45/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúan, 15 igen szavazattal, egyetértett abban, hogy Sztehlo Gábor evangélikus lelkész születésének 100. évfordulója alkalmából a földszinti E/2-es elıadó termet elnevezzük szeptember 13-án Sztehlo Gábor teremnek. 46/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács kiemelkedı szakmai tevékenysége alapján, a felsıfokú óvóképzés megalapításában végzett munkája elismeréseként, az 50 éves évfordulónk ünnepléséhez kapcsolódóan 15 igen szavazattal támogatja a NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEMÉRT EMLÉKÉREM adományozását jogelıd intézményünk alapító igazgatójának, Szabados László intézeti tanárnak. 47/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a 2009/2010-es tanév Tanulmányi Rendjének módosítását nyílt szavazással egyhangúan, 17 igen szavazattal 48/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az Óvodapedagógus szak nappali tagozatának mintatervét 1 tanéves idıtartamra nyílt szavazással, egyhangúan 17 igen szavazattal, a szociálpedagógia szak nappali tagozatának mintatervét 16 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett A levelezıs mintatervekrıl a szavazást elhalasztotta a következı Kari Tanácsülésre. 49/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Közgazdász-tanár MA szakindítási kérelem beadását nyílt szavazással egyhangúan, 17 igen szavazattal 50/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással - 15 igen és 1 tartózkodás mellett - egyetértett azzal a javaslattal, hogy az államvizsga bizottságok jegyzıi feladatait hallgatók is ellássák. Az államvizsga bizottságok összetételérıl készített elıterjesztést egyhangúan, 16 igen szavazattal a Kari Tanács 51/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúan, 16 igen szavazattal a Nyugat-magyarországi Egyetem Szociálpedagógia Szak szakfelelısének Dr. Molnár Katalin egyetemi docenst javasolja december 1. napjától. 7

8 52/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács nyílt szavazással, egyhangúan, 16 igen szavazattal a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Tanár-Mérnöktanár szakképzettség szakfelelısének Dr. Katona György egyetemi docenst javasolja december 1. napjától. 53/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az Elektronikus leckekönyv (TVSZ kari kiegészítés) szabályzatát egyhangúan, 16 igen szavazattal 54/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Szociális- és Neveléstudományi Intézetébe tanársegédi álláshelyre kiírt pályázatot az elhangzott módosításokkal egyetértve egyhangúan, 16 igen szavazattal 55/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a Brunszvik Teréz-terem névadó ünnepségére tett elıterjesztést nyílt szavazással, egyhangúan, 16 igen szavazattal 56/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a 42/ számú határozatában elfogadott Kari túlóradíj-rendszer I. fejezet 7. és 8. bekezdését az alábbiak szerint 15 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett módosította: - A év tavaszi szemeszterében a február 1-én érvényben lévı Ft alapóradíjjal és a április 7-i létszámsúlyozás nélküli óraterhelés-kimutatás alapján kiszámított túlóradíj illeti meg az oktatót. A tavaszi szemeszter végén történt túlóra-kifizetést ezen összeg elılegeként kell tekinteni. A két összeg különbözetének kifizetésére a november havi bérrel együtt kerül sor. - A év ıszi szemeszterében a kurzusengedélyeztetési eljárás lezárultát követıen az ıszi szemeszterre vonatkozó oktatói óraterhelések és az erre a szemeszterre érvényes Ft alapóradíjjal számolt oktatói túlóradíjak kiszámításra kerülnek, melynek kifizetésére a január havi bérrel együtt kerül sor. 57/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az új kari tanácstag megválasztásával összefüggı tevékenység lefolytatására az alábbi Jelölı- és Szavazatszámláló Bizottságot hozta létre: A bizottság elnöke: Németh Péterné tanulmányi elıadó, a bizottság tagjai: Szalma Mária adminisztrátor és Nyikos Tibor karbantartó. A választás idıpontja és helye: december 17. (csütörtök) óra, fszt. 6-os, a pótválasztás idıpontja és helye: december 17. (csütörtök) óra, fszt. 6-os. 58/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács az Ember és társadalom mőveltségterületi tanár MA szak(képzettség) indítási kérelmének beadását nyílt szavazással, 13 igen szavazattal támogatja. 59/ számú h a t á r o z a t: A Kari Tanács a évi ülésrendet és munkatervet nyílt szavazással, 13 igen szavazattal Sopron, december Takács Tamásné dékáni hivatalvezetı, a KT titkára 8

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok

A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott. Határozatok A 2010. január 20-i szenátusi ülésen hozott Határozatok SZE 858/3.2/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi János Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatának SZE 859/3.5/2010.(I.20.) határozat: A Kodolányi

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 3. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 483/1300/3-2/2011. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT az 1-5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

A Szenátus RH/61-1/2014. sz. határozata

A Szenátus RH/61-1/2014. sz. határozata A Szenátus RH/61-1/2014. sz. a Nyíregyházi Főiskola Informatikai Szabályzata módosításának elfogadásáról 2014. január 21. A Szenátus megismerte és 2014. január 23-i hatállyal elfogadja a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Gábor Dénes Fıiskola Szenátusa 1/2006. augusztus 22-i határozata alapján Jóváhagyom: Havass Miklós s.k. a Kuratórium elnöke A GÁBOR DÉNES FİISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK)

II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) II. Társadalomtudományi Kar (BCE TK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK)

1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. sz. melléklet - A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minıségirányítási Kézikönyve (IMK) 1. oldal 1. SZ. MELLÉKLET - A VASVÁRI PÁL KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben