Felvételi tájékoztató a 2015/2016-os tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felvételi tájékoztató a 2015/2016-os tanévre"

Átírás

1 Felvételi tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Székhely: 7621 Pécs, Király u. 44. Telephely címe: 7633 Pécs, Radnóti u. 2. Telefon: 06-72/ telephely: 06-72/ Honlap: Igazgató: Kutas József Beiskolázási felelős: Burián Gábor A 2015/16-os tanévben induló képzések: Képzés típusa Tanulmányi területek Képzési idő Helyszín 10 közlekedési szakmacsoport: autószerelő és autóelektronikai műszerész SZAKKÖZÉPISKOLA 50 rendészeti ágazati képzés 21 emelt szintű angol nyelv (kezdő) és általános tantervű, humán tantárgyblokkos emelt óraszámban 22 emelt szintű angol nyelv (haladó) és általános tantervű, humán tantárgyblokkos emelt óraszámban belügyi rendészeti orientáció, általános 30 tantervű, GIMNÁZIUM 41 általános tantervű 42 emelt szintű oktatás informatika tantárgyból, általános tantervű, 43 emelt szintű oktatás német nyelv (kezdő) tantárgyból, általános tantervű, 60 köznevelési típusú sportiskolai 4 évf. Radnóti u általános tantervű 4 évf. Radnóti u. 2.

2 Felvételi követelmények: Központi írásbeli (A szerzett pontok a felvételi eredmény 50 %-át teszi ki.) Felvételi tárgy 21, 22 magyar nyelv 10, 30, 41, 42, 43, 50, 60, 70 magyar nyelv és matematika Tanulmányi eredmények: a 7. és 8. osztályos bizonyítvány és félévi értesítő alapján 10, 21, 22, 30, 41, 42, 43, 50, 60, 70 Tanulmányi területek valamennyi területen A hozott pontok a felvételi eredmény 50 %-át teszi ki magyar nyelv és irodalom; idegen nyelv; történelem és matematika Szóbeli felvételi: nincs Kérjük a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz. Sportegészségügyi és fizikai képességfelmérés: a köznevelési típusú sportiskolai képzési területre az a tanuló vehető fel, aki megfelel ezen követelményeknek. A rendészeti ágazati képzést követő szakképzésben szükséges az egészségügyi és pályaalkalmassági megfelelés. Rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni azt, aki a központi felvételi vizsgán magasabb pontszámot ér el, ezt követően a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található vagy legfeljebb 20%-os mértékig többletpont adható országos, megyei, városi tanulmányi és/vagy sportversenyek eredményei alapján. A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező esetén a szakértői bizottság véleményét a központi felvételi vizsga értékelése során figyelembe vesszük. Továbblépés feltételei többcélú intézmény esetén: Az általános iskolai tanulmányokat intézményünkben teljesítők a központi felvételi írásbeli vizsga feladatlapjaival egyenértékű felmérő eredménye és a tanulmányi eredmények alapján folytathatják tanulmányaikat a megfelelő gimnáziumi, szakközépiskolai osztályban. A központi felvételi írásbeli vizsgával egyenértékű felmérő a központi írásbeli felvételi vizsgán megírt feladatlap, valamint a szakmai munkaközösségek által összeállított feladatlap, melynek megírására a központi felvételi írásbeli vizsgát követő 5 munkanapon belül kerül sor.

3 A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadása a tanulmányi területre: 21 mozgásszervi fogyatékos 22 érzékszervi fogyatékos 41 látássérült (gyengénlátó) 42 egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 43 magatartásszabályozási zavarral) küzdő 70 beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 60 mozgásszervi fogyatékos egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő Szakközépiskolai oktatásra jellemző: Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szakközépiskolai ágazati területei: XXII. közlekedésgépész szakközépiskolai ágazati oktatás, Az érettségi végzettséghez kötött szakképesítés megszerzésére felkészítő szakképzési évfolyamok után megszerezhető kimenet megadása (a szakképzés megkezdésekor hatályos OKJ-ben meghatározottak közül): A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet autószerelő és autóelektronikai műszerész. Rendészeti ágazati képzés: a évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 91. (7) bekezdése alapján a 21. (3) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően rendészeti ágazati szakközépiskolai képzés esetén az iskola nem készít fel az ágazathoz tartozó szakképesítésre. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 36. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Rendőr tiszthelyettes szakképesítésre történő (érettségi után) felkészítés kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter fenntartásában működő köznevelési intézményben (rendészeti szakközépiskolában) folyhat. Az ágazati szakközépiskolai oktatásban megszerzett érettségi vizsgát követően az érintettek a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI:30.) BM-OM együttes rendeletnek megfelelően sikeres felvételi eljárás alapján vehetnek részt a szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben, ezáltal részükre biztosított a rendőr tiszthelyettes szakképesítés tekintetében a szakirányú továbbtanulás. Az intézmény bemutatkozása: A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája jogelődjét 1857-ben alapították. Gróf Széchenyi István nevét 1925-ben vette fel intézményünk. Hosszú történelmünk során számos kiváló diákunk öregbítette az iskola hírnevét: Breuer Marcel, Fejér Lipót, Kodolányi János, Kováts Kolos, Lauber Dezső, Sólyom László. Büszkék vagyunk arra, hogy nagy névadónk gazdag országépítő tevékenysége, műveltsége, széles látóköre párhuzamba állítható iskolánk sokszínű kínálatával.

4 Király utcai székhely: Gróf Széchenyi István több nyelven is beszélt, az MTA megalapításának támogatásával a humán műveltség fontosságát emelte ki. Gimnáziumi osztályainkban hagyományosan emelt szintű idegen nyelv oktatása folyik kezdő és haladó csoportban. Ebben a tanévben új lehetőségként indítjuk az emelt szintű kezdő német nyelvű oktatásunkat. Erre a képzésre várjuk azokat, akik nem vagy csak alapfokon ismerik a német nyelvet, de a jövőképükben fontos szerepet szánnak neki. Célunk, hogy minden tanulónk emelt szintű érettségi vizsgával (mely megfelelő teljesítmény esetén nyelvvizsgával egyenértékű) fejezze be tanulmányait. Humán tagozatos gimnazistáink 21 éve gazdagítják iskolánk oktatási kínálatát. A humán tantárgyi ismeretek elsajátításában rendszerezett fejlődés- és művelődéstörténeti képet kívánunk adni tanulóinknak. A társadalomismeret, a médiaismeret és mozgóképkultúra, a kommunikáció, a dráma és a művészetek kiemelt szakterületek ebben az osztályban. Gróf Széchenyi István a tudomány támogatása mellett a haza szolgálatát, védelmét nagyon fontosnak tartotta. 2010/2011-es tanévben indítottuk a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szakmai közreműködésével a belügyi rendészeti orientációjú gimnáziumi képzésünket. A tanulók emelt óraszámban tanulják az idegen nyelvet, az informatikát, a társadalomismeretet. Kiemelt terület a testnevelés, az önvédelem, valamint a belügyi rendészeti ismeretek. Az itt szerzett tudás felkészít a rendőrtiszti, illetve a tiszthelyettesi tanulmányokra. Sikeres egyetemi felvételivel katasztrófavédelmi, pénzügyi nyomozói, bűnügyi hírszerzői, határrendészeti stb. szakirányú végzettséget szerezhetnek az itt végzett diákok. Az általános tantervű tanulmányi területre azokat a tanulókat várjuk, akik az általános iskola befejeztével még nem tudnak, vagy nem akarnak dönteni semmilyen specializálódás mellett. Ők a 11. évfolyamtól kezdve kapnak lehetőséget arra, hogy az érdeklődési területeiknek megfelelően (természettudomány, idegen nyelvek, művészetek stb.) nagyobb óraszámban mélyedjenek el az általuk választott tantárgyban. Gróf Széchenyi István tevékenységét és személyiségét ismerve hihetjük, hogy ha a gróf ma élne, biztosan felfedezné magának a számítástechnika világát is, lelkesen tekintve rá, mint a fejlődés lehetséges útjára. 16 éve kezdtük meg az emelt szintű informatika oktatását. Diákjaink az alkalmazói ismereteken túl a programozói ismeretek alapjait is elsajátítják. Tanulóinkat informatikából felkészítjük az emelt szintű érettségi vizsgára, valamint biztosítjuk a lehetőséget, hogy megszerezzék az ECDL-bizonyítványt (7 modul). Gróf Széchenyi István szerepe a magyar közlekedés fejlesztésében megkérdőjelezhetetlen. A szakközépiskolai képzés bővül a Széchenyiben. Egyik szakközépiskolai osztályunkban folytatódik a közlekedésgépészeti szakmai elméleti és gyakorlati oktatás, mely szakmai érettségi végzettséget ad, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra és szakirányú munkába állásra készít fel. Továbbá az érettségi vizsgát követően is képezzük tanulóinkat az autószerelő, illetve autóelektronikai műszerész szakképesítés szakmai vizsgájának sikeres teljesítésére. Másik szakközépiskolai osztályunkkal új szín jelenik meg iskolánk történetében! A 2015/2016- os tanévben elindul nálunk a rendészeti ágazati szakközépiskolai képzés is, melynek elvégzése után a tanulóknak lehetőségük van rendőr tiszthelyettesi szakirányú továbbtanulásra. A diákok megismerik a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás működését. Tanulnak a fegyveres szervek szerepéről, működésüket meghatározó jogszabályokról. Gazdagítják kommunikációs, szociálpszichológiai, önismereti készségeiket. Fejlesztik fizikai erőnlétüket, az

5 önvédelmi ismeretek és a légfegyverlövészetnek is megvetik az alapjait. A képzésnek része az egészséges életmódra nevelés és a megfelelő fizikai kondíció kialakítása. Radnóti utcai telephely: Gróf Széchenyi István sportszerető emberként sokat tett a hazai lóversenysport népszerűsítésért, meghonosításáért. Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink rendszeres testedzésére, mozgáskultúrájuk fejlesztésére. A köznevelési típusú sportiskolai osztályban az utánpótlás-nevelést intézményünk a sportegyesületekkel (pl.: PSN Zrt, PMFC-Matias, Rátgéber Akadémia, Multi Alarm SE, PVSK) szoros együttműködésben végzi. Az egyesületi szinten sportoló diákoknak - hetente kétszer, reggelente - órarendi duplaórás edzést biztosítunk, amelyet az együttműködő sportegyesület edzője tart. Célunk, hogy az aktívan sportoló diákok műveltségképe gazdag és komplex legyen, a tanulás és a sportolás összehangolása által mindkét tevékenység követelményeinek meg tudjanak felelni Az általános tantervű képzésre azokat a tanulókat várjuk, akik az általános iskola befejeztével még nem tudnak vagy nem akarnak dönteni semmilyen specializálódás mellett. Ők nagyobb óraszámban tanulhatnak közismereti tantárgyakat (természettudomány, idegen nyelvek, művészetek, informatika stb.) ez lehetővé teszi, hogy továbbtanulási szándékuknak megfelelően készülhessenek fel az érettségire. Iskolánk nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas tornacsarnoka kiemelt helyszíne az egészséges életmódra nevelésnek, a diáksportnak. Emelt- és középszintű érettségi előkészítőket szervezünk magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, földrajz, biológia, informatika és megfelelő számú jelentkező esetén kémia, fizika, társadalomismeret, mozgókép- és médiaismeret, rajz és vizuális kultúra, ének-zene, idegen nyelvek, testnevelés tantárgyakból. Minden nap biztosítjuk tanulóinknak, hogy sportköri foglalkozásokon (labdajátékok, atlétika, sakk) vegyenek részt. A hátrányos helyzetű tanulóinknak felzárkóztató program keretében segítünk a hiányosságokat pótolni. Tehetséges tanulóinknak érdeklődéseiknek megfelelően szakköri foglalkozásokat szervezünk, valamint egyéni foglalkozások keretében segítjük a tanulmányi versenyekre való felkészülésüket. Oktatott idegen nyelvek: Első kötelező idegen nyelv: minden osztályban angol, illetve német. Második idegen nyelv: Király u.: angol, német, olasz vagy francia. Radnóti u.: angol, német A tanulók többségi választása alapján osztályonként két nyelvi csoport indítható. A nyelvgyakorlás érdekében külföldi tanulmányutakat szervezünk angol, német, francia és olasz nyelvterületeken. A felvételi vizsgák időpontja: január központi írásbeli Helyszín: A tanulmányi területek képzésének helyszíne. (A vizsgára december 09-ig iskolánkba eljuttatott jelentkezési lapon kell jelentkezni!) Sportegészségügyi és fizikai képességfelmérés (60-as tagozatkód): február ,00 óra (pótnap: február 26.) Helyszín: Pécs, Radnóti u. 2. Nyílt napok időpontja: október óra és november 13. 8,00 óra Helyszín: A tanulmányi területek képzésének helyszíne.

6 Felvételi előkészítő: INGYENES - magyar nyelv és matematika: 1-1 óra/alkalom Helyszín: Pécs, Király u november 19-től szerdánként 15:00 72/ Helyszín Pécs, Radnóti u november 20-tól csütörtökönként 15:00 72/ A KÜLÖNBÖZŐ PROFILÚ TAGOZATOK EGYÜTTÉLÉSE SAJÁTOS, SOKSZÍNŰ ARCULATOT BIZTOSÍT ISKOLÁNK SZÁMÁRA.

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 2013/2014-es tanév ELÉRHETŐSÉGEK Cím: Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém Cserhát ltp. 11. 8200 Telefon: 88-566-360 88-566-361 Fax:

Részletesebben

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők!

Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! Kedves érdeklődők, kedves diákok és szülők! A következő oldalakon be szeretnénk mutatni, hogyan lehet nyolcadikos tanulóból móriczos diák. Ebben a kiadványban segítséget nyújtunk ehhez. Bemutatjuk, hogy

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Z E N E M Ű V É S Z E T I É S H A N G S Z E R É S Z K É P Z Ő S Z A K K Ö Z É P I S K O L A a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16. TANÉVRE 1065 Budapest,

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl

Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl 11616 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 69. szám Az emberi erõforrások minisztere 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete a 2012/2013. tanév rendjérõl A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája

SZAKMAI PROGRAMJA. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája SZAKMAI PROGRAMJA Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre

Oktatási Hivatal. OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre Oktatási Hivatal OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2012/2013. tanévre Az adatok lezárva 2011. december 1-jén. A fenti dátum után bekövetkező változásokat

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZMK) OM: 201289 TAGINTÉZMÉNYEIBE JELENTKEZŐ 8. OSZTÁLYOS TANULÓK SZÁMÁRA A tagintézményeinkben meghirdetett

Részletesebben

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

./2015. (...) EMMI rendelet. a 2015/2016. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a 3557/2015. sz. előterjesztéshez./2015. (...) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

www.vikiskola.hu 2014/2015 Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa

www.vikiskola.hu 2014/2015 Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa HATÁRTALAN SZAKMAI TUDÁS TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A 2015/2016-OS TANÉV SZAKISKOLAI KÉPZÉSEIRŐL 2014/2015 OM azonosító: 035566 Cím: 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Pedagógiai program D O R O G

Pedagógiai program D O R O G Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Dorog Otthon tér 3. 2511 Dorog Pf.: 8 33-431-675 dogim@freemail.hu Fax: 33-441-340 http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu Pedagógiai program Összeállította:

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév

Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Felvételi tájékoztatója 2014/2015-ös tanév OM azonosító: 031202 OM azonosító: 031202 Cím: 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. Telefon: 52/413-326,

Részletesebben

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya

/2014. (.) EMMI rendelet. a 2014/2015. tanév rendjéről. 1. A rendelet hatálya Melléklet a. /2014. számú előterjesztéshez /2014. (.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére -

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre - alapfokú gel rendelkezők részére - Békés Megyei Pedagógiai Intézet 2014 A tájékoztatóban szereplő adatokat a középfokú iskolák szolgáltatták.

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről

Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám 63523 Az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete a 2013/2014. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben