J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének március 18. napján megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének március 18. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Barna Károly Bódis Margit Juhász János dr. Kónya Ferenc Kónya László Márta Ferenc Rapcsányi Gábor polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Jelenlétét előzetesen jelezte: Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Gyömbér László képviselő Lengyel Istvánné dr képviselő Makra Sándorné képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző Kaposvári Péter MÁV területi igazgató Mező István Tisza Volán divízió igazgató Paja Gábor Tisza Volán területi igazgató Dr. Lengyel Dezső háziorvos Dr. Lengyel Andrea háziorvos Dr. Szilágyi Katalin gyermekorvos Dr. Bandl Erzsébet fogorvos Igazné Herkó Mária védőnő Mezeiné Bérczy Sarolta védőnő Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros Kálmán János Művelődési Ház igazgató Andódi Tamás körzeti megbízott / a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a képviselőket, és a meghívott vendégeket. Megállapította a határozatképességet. Elmondta, hogy a 2. napirendi pont és az 1. napirendi pont cseréjét javasolja, megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, miután nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a kiközölt napirendi pontokat a módosítással együtt, kézfelemeléssel szavazzon.

2 : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta : / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete / Napirend előtt 1. Zárt ülésen hozott döntések dr. Kormányos László polgármester: Ismertette a februári zárt ülésen hozott döntéseket, elmondta, hogy a szolgáltatóházban lévő két üzlethelyiség bérbe adásáról döntött a testület. 2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés, észrevétel. Mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 66/2009. (III. 18.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 1. napirendi pont Tájékoztató a vasúti személyszállítás, valamint a menetrend szerinti autóbusz közlekedés helyzetéről. / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a Tisza Volán igazgatóját, Mező Istvánt, hogy ismertesse a beszámolóját. 2

3 Mező István: Elmondta, hogy írásban elég részletes beszámolót terjesztett a képviselők elé, azt kiegészíteni nem kívánja, inkább a felmerülő kérdésekre válaszol. Dr. Kormányos László polgármester: Jelezte, hogy a buszmegállót jelző táblák külterületen rossz állapotban vannak, és jellemző, hogy a menetrendeket megrongáltak, illetve hiányoznak. Mező István: Elmondta, hogy folyamatosan nézik a táblákat, a megállókat. A hiányt pótolják, és elmondta azt is, hogy április 1-től menetrend változás lesz. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület korábbi döntése alapján tervezik majd az új megállót az E5-ösnél, az útkezelővel bejárását tesznek és az általuk engedélyezett helyen megálló-párt létesítenek. dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy lakossági kezdeményezés volt a buszmegálló létesítése, amit indokol az is, hogy az út mindkét oldala beépítésre szánt területté van nyilvánítva. Megkérdezte, hogy a leendő szegedi központi pályaudvarral kapcsolatosan kaphat e információt a testület. Mező István: Elmondta, hogy a jelenlegi tervek szerint a Kálvária sgt-n az Öntödével szemben lesz egy nagy beruházás, ott lesz az autóbusz pályaudvar. A lakosság érdekeit nézik, hogy jó átszállópontokat kapjanak, ezért megpróbálnak jó nyomvonalat kidolgozni. dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a tegnapi bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy lehetne e indítani hétvégén éjszaka Szegedről egy járatot Sándorfalva, Szatymaz, Zsombó irányába, hogy a Szegeden bulizókat haza hozza. Mező István: Tájékoztatta a képviselőket, hogy más településen is volt már ilyen jellegű kísérlet, de nem vették igénybe, így megszüntették a járatot. Tájékoztatta a testületet, hogy a helyközi menetrendet a minisztérium hagyja jóvá, és valószínűleg nem támogatnának egy újabb járatot. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e még kérdés, vélemény. dr. Kónya Ferenc: Elmondta, hogy néhányan panaszkodtak, hogy a Szegedről a kor induló buszon kevés az ülőhely. Paja Gábor: Elmondta, hogy megnézik a kapacitást, intézkednek. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e még kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a Tisza Volán beszámolóját, kézfelemeléssel szavazzon. 3

4 : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 67/2009. (III. 18) KT határozat Tárgy: Tisza Volán beszámolójának elfogadása Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a menetrend szerinti autóbusz közlekedés helyzetéről szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete a Tisza Volán menetrend szerinti autóbusz közlekedés helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a MÁV képviselőjét, Kaposvári Pétert, hogy ismertesse az előterjesztést. Kaposvári Péter: Elmondta, hogy örül a felkérésnek, mert ez az első alkalom, hogy a MÁV tájékoztatást ad a munkájáról testületi ülésen. Beszélt általánosságban a vasút helyzetéről, elmondta, hogy a vasutak átalakuláson mentek át, önálló részvénytársaságok jöttek létre. A dél-alföldi régió komoly változáson ment keresztül, ezek közül fontosnak tartja, hogy a személyszállításnál bevezetésre került az ütemes menetrend. Elmondta, hogy jelenleg nincs közszolgálati szerződés a minisztérium és a MÁV között, előreláthatólag ebben a félévben lesz megkötve. Említette, hogy érkezett hozzájuk egy önkormányzati megkeresés a vasút tulajdonában lévő területek átadására, de erre jogszabályi lehetőség nincs. Ideiglenes kezelési jog átadására vonatkozóan keresik a megoldást. Arra törekednek, hogy az állomás a település kapuja legyen. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság ülésén felvetődött, hogy a Szatymaz felirat az állomáson régóta nem világít, ez megnehezíti az esti tájékozódást. Megkérdezte, hogy az ilyen jellegű karbantartásoknál várják-e a hibabejelentést, vagy automatikusan javítják. Kaposvári Péter: Elmondta, hogy ezek a feliratok folyamatosan megszűnnek, világítás nélküli feliratokra cserélik ki őket. 4

5 Mákos Istvánné jegyző: Megkérdezte, hogy az állomás szebbé tétele érdekében lehet-e tenni valamit, mivel a vasútállomás és környéke némi kívánni valót hagy maga után. Kaposvári Péter: Elmondta, hogy az együttműködés lehetőségét keresni fogják. A Balaton környékén távvezérelt állomások vannak, ott az önkormányzatokkal van együttműködés. Mákos Istvánné jegyző: Megkérdezte, hogy zajvédő fal kiépítésére sor fog e kerülni? Kaposvári Péter: Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban kérés nem volt, és mérés sem támasztotta alá ezt az igényt. dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy pályázatot kívánnak beadni a közösségi közlekedésre, elsősorban buszöblök kialakítására, de a vasútállomásnál parkolók kialakítását is tervezik ezért a pályázat kapcsán számítanának a Volán és a MÁV közreműködésére. Megkérdezte, hogy van e egyéb kérdés, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a MÁV beszámolóját kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 68/2009. (III. 18) KT határozat Tárgy: MÁV beszámolójának elfogadása Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a vasúti közlekedés helyzetéről szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete a MÁV vasúti közlekedés helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5

6 2. napirendi pont Egészségügy helyzete / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy mi volt a szociális és egészségügyi bizottság döntése? Bódis Margit: Elmondta, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a testület felé. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy ki kívánják- e kiegészíteni a beszámolójukat az orvosok és a védőnők? Miután nem volt kiegészítés, elmondta, hogy két héttel ezelőtt az orvosokkal leültek beszélgetni az egészségházzal kapcsolatos pályázatról. A két pályázatot jó lenne egyszerre megvalósítani. Ismertette, hogy az akadálymentesítésnél a támogatási szerződés már alá van írva. A fertőző váró kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy még nem tudják, hogy nyert-e a pályázat, mert április végén lesz döntés. Legrosszabb esetben az történik, hogy ketté kell választani a beruházásokat. A legfontosabb, hogy a felújítás alatt is zökkenőmentes legyen az ellátás. Dr. Lengyel Andrea: Kéréssel fordult a testülethez, a megoldás megtalálására. Elmondta, hogy rendelkezik defibrillátor készülékkel, de lejárt a szavatossága és az akkumulátor is cserére szorul. 92 e Ft+Áfa az új akkumulátor Ft+ÁFA az elektróda, valamint 6 e Ft az évenkénti vizsgálat díja, melyet vállalna. Elmondta, hogy május 1-től új receptek lesznek, amihez új nyomtatókat kell beszereznie, ez is jelentős kiadás, ezért nem tudja biztosítani a defibrillátor helyreállítását, kérte, hogy segítsen a testület. Fontos lenne a készülék, mivel a betegek elsősorban őket hívják nappal, nem a mentőket, mert ők hamarabb érnek oda. A mentő kb perc, mire ideér Szegedről. Dr. Bandl Erzsébet: Elmondta, hogy a televízióban látott olyan kezdeményezést ahol a falu összegyűjtötte a készülék árát. Szerinte itt is a községnek kellene segítenie. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdése a képviselőknek, mivel nem volt, felkérte őket, hogy aki a beszámolókat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 69/2009. (III. 18.) KT határozat Tárgy: Tájékoztató a község egészségügyi ellátásáról H a t á r o z a t 6

7 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a község egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete a község egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. napirendi pont Ciklusprogram megvalósítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy bizottsági ülésen részletesen ismertette az írásbeli anyagot. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki az írásban kiküldött előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 70/2009. ( III. 18. ) KT. határozat Tárgy: Beszámoló a évekre szóló gazdasági és munkaprogram megvalósításáról H a t á r o z a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a évekre szóló gazdasági és munkaprogram megvalósításáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete a évekre szóló gazdasági és munkaprogram megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 7

8 4. napirendi pont Falugyűlés anyaga / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy bizottsági ülésen a ciklusprogrammal együtt részletesen ismertette az írásbeli anyagot. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki az írásban kiküldött előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 71/2009. ( III. 18. ) KT. határozat Tárgy: Falugyűlés vitaanyaga H a t á r o z a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a évi falugyűlés vitaanyagára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete a évi falugyűlés vitaanyagáról szóló előterjesztést elfogadja. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a következő két napirendi pontot zárt ülés keretében kell tárgyalni, ugyanis az érintettek ügyük nyílt ülésen való tárgyaláshoz nem járultak hozzá. Felkérte a képviselőket, hogy aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 72/2009 (III. 18. )KT határozat Tárgy : Zárt ülés elrendelése H a t á r o z a t 8

9 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselőtestülete zárt ülés tartását rendelte el. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselőtestület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző A képviselőtestület a 73/2009 (III. 18.) Kt és 74/2009 ( III. 18.) Kt határozatát zárt ülésen hozta meg, majd nyilvános ülésen folytatta a napirendi pontok megtárgyalását. Márta Ferenc kiment 5. napirendi pont Előterjesztések 5.1. Görgényi Gábor kérelme / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy az ügyrendi bizottság 20 e Ft-ot javasolt, a pénzügyi bizottság javaslata, hogy évi 24 e Ft tal támogassa a Tanyavilág c. újság terjesztését, mivel az elmúlt évben is ekkora összeget kapott a kérelmező. Dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Megkérdezte, hogy van e kérdés, észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 75/2009 (III. 18. )KT határozat Tárgy : Görgényi Gábor kérelme H a t á r o z a t 9

10 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Tanyavilág c. újság terjesztéséhez szükséges anyagi támogatásra vonatkozó kérelmet és az alábbi döntést hozta. Szatymaz Község képviselő testülete Görgényi Gábor részére évben Ft összegű támogatást nyújt a Tanyavilág c. újság terjesztéséhez, a évi költségvetés terhére. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Görgényi Gábor Márta Ferenc visszajött 5.2. napirendi pont A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló rendelet módosítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a bizottságok támogatták. Elmondta, hogy a kiküldött előterjesztésben a 2. (1) bb, pontja helyesen együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét nem haladja meg kérte, hogy ezzel a módosítással együtt fogadják el a rendeletet. dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a fenti módosítással együtt elfogadja a rendeletmódosítást, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta : 2/2009 ( ) KT számú rendeletet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 2/2006. (I.25.) KT. számú rendelet módosításáról 10

11 ( a rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza) 5.3. napirendi pont Szociális rendelet módosítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az írásbelivel egyezően az előterjesztést. dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a szociális rendelet módosításáról szóló rendelet módosítását, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta : 3/2009 ( ) KT számú rendeletet szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2004.(VIII.10.) KT számú rendeletének módosításáról ( rendelet teljes szövegét a 10. sz. melléklet tartalmazza) 5.4. napirendi pont Díszsírhely adományozása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a testület március 2-i rendkívüli ülésén már ismertetésre került Deli András nyugalmazott plébános kérelme. Javasolta, hogy Virág Vince sírhelyét nyilvánítsa díszsírhellyé a képviselő-testület, mellyel elismeri Virág Vince és Deli András plébánosok Szatymazi Egyházközségben végzett tevékenységét. Felkérte a képviselőket, hogy aki az előerjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az határozatot hozta : 76/2009 ( III. 19.) KT határozat Tárgy: Díszsírhellyé nyilvánítás H a t á r o z a t 11

12 Szatymaz Község képviselő-testülete megtárgyalta Virág Vince első szatymazi plébános sírhelyének díszsírhellyé nyilvánításáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 1. Szatymaz Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Virág Vince első szatymazi plébános sírhelyét díszsírhellyé nyilvánítja. 2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Deli András nyugalmazott plébánost kérelmének megfelelően Virág Vince nyughelyére temessék. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Deli András nyugalmazott plébános napirendi pont évi közbeszerzési terv / az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy április 1-től változik a közbeszerzési törvény, most még van lehetőség meghívásos közbeszerzési eljárás meindítására. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, megkérdezte, hogy van e javaslat, hozzászólás, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a kiküldött határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 12

13 77/2009 (III. 18. )KT határozat Tárgy : évi közbeszerzési terv H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta Szatymaz Községi Önkormányzat közbeszerzési tervét, és a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. 5.. (1) bekezdése alapján a évre az önkormányzat összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadta el: 1. Beruházás megnevezése: Háziorvosi rendelők felújítása, fertőző várók kialakítása pályázat Beruházás tárgya: Szatymaz, Ady E. u. 32. szám alatti háziorvosi rendelők felújítása, fertőző várók kialakítása A beruházás várható értéke: Ft Beszerzés típusa: építési beruházás A közbeszerzési eljárás típusa: egyszerű közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás meghirdetésének módja: nyílvános, hirdetmény közzététele Ajánlatkérő: Szatymaz Község Képviselőtestülete Az eljárás megkezdésének határideje: május 01. A kötelezettségvállaló: Szatymaz Község Polgármestere 2. Beruházás megnevezése: UMVP-III. tengely Falumegújítás Beruházás tárgya: településközpont rehabilitációja A beruházás várható értéke: Ft Beszerzés típusa: építési beruházás A közbeszerzési eljárás típusa: egyszerű közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás meghirdetésének módja: nyílvános, hirdetmény közzététele Ajánlatkérő: Szatymaz Község Képviselőtestülete Az eljárás megkezdésének határideje: sikeres pályázati értesítést követő képviselő-testületi ülés 13

14 A kötelezettségvállaló: Szatymaz Község Polgármestere Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5.6. napirendi pont Közbeszerzési szabályzat módosítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette a szabályzatban a módosításokat. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, megkérdezte, hogy van e javaslat, hozzászólás, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a kiküldött határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 78/2009 ( III.18.) Kt határozat Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta Szatymaz Községi Önkormányzat és Intézményei Közbeszerzési Szabályzatának módosítását, és az alábbi döntést hozta. A képviselő-testület Szatymaz Községi Önkormányzat és Intézményei Közbeszerzési Szabályzatát a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint változatlan tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 14

15 Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5.7. napirendi pont Érdekeltségnövelő pályázat / az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az előterjesztést. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önrész már be lett tervezve a évi költségvetésbe. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, megkérdezte, hogy van e javaslat, hozzászólás, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a kiküldött határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 79/2009 ( III.18.) KT határozat Tárgy: Érdekeltségnövelő pályázat H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a évben benyújtandó érdekeltségnövelő pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület az érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása érdekében, a Dankó Pista Művelődési Ház évi költségvetésében 500 e Ft önerőt biztosít. 15

16 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: március 20. Felelős: polgármester, jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Kálmán János Dankó Pista Művelődési Ház igazgató dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy egyéb kérdés, észrevétel javaslat van e. Mivel több kérdés, javaslat nem volt, illetve minden napirendi pontot megtárgyaltak, zárt ülést rendel el. Felkérte a képviselőket, hogy aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfeltartással jelezze. : A képviselő-testület 10 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 80/2009 (III. 02. )KT határozat Tárgy : Zárt ülés elrendelése H a t á r o z a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselőtestülete zárt ülés tartását rendelte el. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselőtestület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte a megjelenést, a nyilvános ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester jegyző 16

17 17

18

19 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u. 30. M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselő-testülete 2. sz. melléklet március 18. napján / szerda / 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Napirendi pontok: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa Gy. u Tájékoztató a község egészségügyi ellátásának helyzetéről, valamint a Védőnői Szolgálat ellátásáról Előadó: dr. Kormányos László polgármester Háziorvosok Fogorvos Védőnők 2. Tájékoztató a vasúti személyszállítás, valamint a menetrend szerinti autóbusz közlekedés helyzetéről Előadó: MÁV Zrt képviselője Tisza Volán Zrt képviselője 3. Beszámoló a Ciklusprogram megvalósulásáról Előadó: dr. Kormányos László polgármester 4. Falugyűlés előkészítése, anyagának megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 5. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, március 12. dr. Kormányos László polgármester

20 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma Határozat Tárgya Határidő Végrehajtva 43/2009. (II.11.) Szolgáltatóház bérlőinek kérelme azonnal folyamatban Szolgáltatóház ablakainak biztonsági fóliázása, valamint 44/2009. (II.11.) cégtáblák elhelyezése azonnal folyamatban 51/2009. (II.11.) A szolgáltatóházban lévő 24 m 2 alapterületű üzlethelyiség bérbe adása igen 52/2009. (II.11.) A szolgáltatóházban lévő 8 m 2 alapterületű üzlethelyiség bérbe adása igen

21 Magyar Államvasutak Zrt. ad /2009TK. TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Államvasutak Zrt. Szatymaz községet érintő vasút-közlekedési kérdéseiről (Szatymaz község Képviselő-testülete március 18.-i ülésének a vasúti személyszállítás helyzetéről című napirendjéhez) március

22 Elöljáróban a MÁV-ról Csoportszintű működés A MÁV Csoport megalakulásával és a szervezet folyamatos átalakításával létrejött egy olyan korszerű működési forma, amely a csoport minden tagjának a leghatékonyabb működési kereteket nyújtja. A MÁV Cargo privatizációja után mód nyílhat arra, hogy az állami tulajdonban maradó MÁV Csoport is megmutathassa, hogy a piaci viszonyok közt versenyképes vasutat tud működtetni. A MÁV Zrt., a csoport irányítója Feladata a teljes infrastruktúra értékének megóvása, a beruházások növelése, a vasút egészének gördülékeny fejlesztése - az önálló leányvállalatok összefogása. Folyamatban van nyolc különálló projekt keretében, összesen közel 350 kilométer hosszúságú vasúti pálya korszerűsítése, jórészt azokon a vonalakon, amelyek a páneurópai folyosók magyarországi szakaszainak részét képezik. Az elővárosi vasút fejlesztésének első megvalósult eredménye a Ferihegy 1-es terminálhoz vezető közvetlen vasúti összeköttetés. Változunk, gyorsulunk A következő években a vasút gyökeresen megújul. A MÁV és leányvállalatai - részben uniós segítséggel - olyan forrásokhoz jutnak, amelyek lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy a vasúttársaság utasai egy valóban XXI. századi vasúton utazhassanak. A évi Közlekedési Operatív Programban (KÖZOP) 753 milliárd forint forrás áll rendelkezésre vasúti projektek magvalósítására, a MÁV saját forrásból további 197 milliárd forintot szán fejlesztésre ezen időszak alatt. Az Európai Unió forrásaiból elsősorban a fővonalakat újítja fel a vasúttársaság, de az ezekhez a vonalakhoz kapcsolódó pályák megújítása is fontos célja a MÁV-nak. A MÁV felgyorsította járműfejlesztési programját. A személyszállítás területén a fókuszban álló budapesti elővárosi és városközi távolsági vonalakon a szolgáltatások minőségi javítását tervezi (járművek felújítása, használt, illetve új járművek beszerzése). A 2002 óta a MÁV vasúti pályahálózatán közlekedő Siemens Desiro dízel motorvonatok mellett 2006 tavaszától már korszerű Stadler FLIRT villamos motorvonataink is forgalomba álltak, 2008 márciusáig pedig mind a 30 - a vasúttársaság által megvásárolt - FLIRT motorvonat megérkezett. A 2007-ben vásárolt Bombardier Talent villamos motorvonatok közül - az utasok megelégedésére - már több közlekedik a MÁV vonalain. A balatoni vonalak nyári forgalmában játszik kulcsfontosságú szerepet a MÁV által nemrégiben vásárolt 300 felújított német kocsi. A nemzetközi személyforgalom vonatkozásában ugyancsak fontos, hogy az osztrák-magyar határon megszűnt a mozdonyváltás szükségessége. A MÁV- TRAKCIÓ Zrt. ezeken a vonalakon közlekedő 10 darab Siemens Taurus mozdonya ugyanis kétáramnemű, azaz képes működni a magyartól eltérő osztrák villamoshálózaton is. A mozdonyváltás nélküli nemzetközi közlekedés amellett, hogy gazdaságosabb megteremti a lehetőségét a menetidő csökkentésének is. 2

23 A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágának tevékenysége A 2005-ben létrehozott, a MÁV Zrt. részeként működő Pályavasúti Üzletág feladata a közel km hosszúságú pályahálózat és a hozzá tartozó vasúti berendezések (mérnöki létesítmények, távközlő-, erősáramú- és biztosítóberendezések) üzemeltetése, fenntartása, felújítása és fejlesztése, valamint a pályavasúti szolgáltatások értékesítése, a vonatforgalom lebonyolítása, felügyelete és irányítása. A biztonság, a menetrendszerűség, a gazdaságos működés, a megbízható infrastruktúra az Üzletág minőségpolitikájának legfontosabb elemei, melyet az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint működtetett menedzsment rendszer támogat. A MÁV-START Zrt., a személyszállítási zászlóshajó A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. a Magyar Államvasutak Zrt. Személyszállítási Üzletág külön cégbe szervezésével alakult július 1-jén, 62 milliárd forint tőkével és valamivel több, mint 7000 munkavállalóval. A Személyszállító Társaság 3226 járművet üzemeltet, melyből 801 darab a saját tulajdon, a többit pedig a MÁV Zrt.-től bérli. Feladata a személyszállítással összefüggő szolgáltatások minőségének gyors javítása, ezen belül például az elővárosi közlekedés fejlesztése, az utazási szokásokhoz leginkább alkalmazkodó menetrend minél szélesebb körű bevezetése, a több pályaudvarunkon már nagy népszerűséggel üzemelő jegykiadó automaták további állomásokra telepítése, az utastájékoztatás javítása, s természetesen a személyszállítási járműpark korszerűsítése. A Személyszállító Társaság közel húsz vasúti vonalon vezette be az ütemes menetrendet, így növelve a vonatok gyakoriságát, optimalizálva a csatlakozások rendszerét, továbbá 40 helyszínen biztosítja az interneten megvásárolt jegyek átvételét. A társaság tovább kívánja fejleszteni jegyértékesítési szolgáltatását a XXI. század technikai és technológiai vívmányait felhasználva. Többek között a tervei között szerepel a mobiltelefonon történő jegyértékesítés és az internetes jegyértékesítés összekapcsolása. Kitűzött cél, hogy az utasok és a megrendelők igényeit magas szinten kielégítő, komplex szolgáltatásokat nyújtó megbízható vasútvállalatként működjön, melyhez elengedhetetlen a vállalat kiszámítható finanszírozása. Ennek biztosításában kiemelkedő jelentőségű a közszolgáltatási szerződés megkötése, amely rendezett megrendelői és szolgáltatói jogviszonyt garantál mind az állam, mind pedig a társaság számára. MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt január 1-jével a MÁV Zrt. önálló társaságba szervezte vontatási tevékenységét MÁV- TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. néven. Az új cég átvette az anyavállalat vontatási tevékenységekhez kapcsolódó feladatot ellátó munkavállalóit, így összesen mintegy munkavállaló került a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-hez. 3

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések,

Mi is ott voltunk. 2011. november. XIII. évfolyam 11. szám. Hiába volt minden? Informális egyeztetések, 2011. NOVEMBER 2011. november XIII. évfolyam 11. szám Parlament előtt az új Munka Törvénykönyve Hiába volt minden? Informális egyeztetések, munkáltatói szervezetekkel, szakértőkkel folytatott tárgyalások,

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 9-10. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2004. március 10.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 9-10. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2004. március 10. Nemzetközi Szállítmányozási Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 4. Telefon: 430-8500 Telefax: 430-8599 MAGYAR KÖZLEKEDÉS Alapítva: 1870 www.magyarkozlekedes.hu Nemzetközi Szállítmányozási Kft. 1037 Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. június 29-i soron következő üléséről. Jelen vannak: Dr. Molnár László polgármester, Ökrös István, Tamás Imre,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

B/3587. számú J E L E N T É S

B/3587. számú J E L E N T É S MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/3587. számú J E L E N T É S az új Országos Fogyatékosügyi Program, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedési tervben foglalt feladatok megvalósításának időarányos teljesítéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 5. szám 2011. május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tisztelt Egyesületi Tagtársaink!

TARTALOMJEGYZÉK. Tisztelt Egyesületi Tagtársaink! 2012 11 december hírlevél A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET HAVI TÁJÉKOZTATÓJA SZERVEZETI HÍREK 1 NET SAROK 1 KÖSZÖNTŐ 1 BESZÁMOLÓK KONFERENCIÁKRÓL 2 Közlekedésbiztonság és a járművezető tudományos ülés

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

HungaroControl Budapesten tesztelik a horvát légi navigációs szolgálat fejlesztéseit

HungaroControl Budapesten tesztelik a horvát légi navigációs szolgálat fejlesztéseit GYSEV Nehéz, de nagyon sikeres évet zárt a vasúttársaság 2011-ben 3 HungaroControl Budapesten tesztelik a horvát légi navigációs szolgálat fejlesztéseit 4 MÁV-TRAKCIÓ Forgalomba állt az újabb két TRAXX

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt

HÉZAG NÉLKÜL. Nyilván az összefogás jegyében! 2. Szakszervezetünk a két másik reprezentatív vasutas szakszervezettel együtt 2007. november 2007. november IX. évfolyam 11. szám Újságunk tartalmából Ki hogyan (nem) dolgozik ez év végén? Az üzemvitellel közvetlenül össze nem függõ tevékenységet ellátó munkavállalók év végi tevékenységi

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 11 12. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2004. március 24.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. Új folyam, XII. évfolyam, 11 12. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 420 Ft 2004. március 24. Nemzetközi Szállítmányozási Kft. 1037 Budapest, Montevideo utca 4. Telefon: 430-8500 Telefax: 430-8599 MAGYAR KÖZLEKEDÉS Alapítva: 1870 www.magyarkozlekedes.hu pannoncont Nemzetközi Szállítmányozási és

Részletesebben