J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének március 18. napján megtartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének március 18. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Barna Károly Bódis Margit Juhász János dr. Kónya Ferenc Kónya László Márta Ferenc Rapcsányi Gábor polgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Jelenlétét előzetesen jelezte: Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Gyömbér László képviselő Lengyel Istvánné dr képviselő Makra Sándorné képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző Kaposvári Péter MÁV területi igazgató Mező István Tisza Volán divízió igazgató Paja Gábor Tisza Volán területi igazgató Dr. Lengyel Dezső háziorvos Dr. Lengyel Andrea háziorvos Dr. Szilágyi Katalin gyermekorvos Dr. Bandl Erzsébet fogorvos Igazné Herkó Mária védőnő Mezeiné Bérczy Sarolta védőnő Feketéné Bárkányi Ilona könyvtáros Kálmán János Művelődési Ház igazgató Andódi Tamás körzeti megbízott / a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a képviselőket, és a meghívott vendégeket. Megállapította a határozatképességet. Elmondta, hogy a 2. napirendi pont és az 1. napirendi pont cseréjét javasolja, megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, miután nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a kiközölt napirendi pontokat a módosítással együtt, kézfelemeléssel szavazzon.

2 : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta : / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete / Napirend előtt 1. Zárt ülésen hozott döntések dr. Kormányos László polgármester: Ismertette a februári zárt ülésen hozott döntéseket, elmondta, hogy a szolgáltatóházban lévő két üzlethelyiség bérbe adásáról döntött a testület. 2. Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdés, észrevétel. Mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 66/2009. (III. 18.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 1. napirendi pont Tájékoztató a vasúti személyszállítás, valamint a menetrend szerinti autóbusz közlekedés helyzetéről. / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a Tisza Volán igazgatóját, Mező Istvánt, hogy ismertesse a beszámolóját. 2

3 Mező István: Elmondta, hogy írásban elég részletes beszámolót terjesztett a képviselők elé, azt kiegészíteni nem kívánja, inkább a felmerülő kérdésekre válaszol. Dr. Kormányos László polgármester: Jelezte, hogy a buszmegállót jelző táblák külterületen rossz állapotban vannak, és jellemző, hogy a menetrendeket megrongáltak, illetve hiányoznak. Mező István: Elmondta, hogy folyamatosan nézik a táblákat, a megállókat. A hiányt pótolják, és elmondta azt is, hogy április 1-től menetrend változás lesz. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület korábbi döntése alapján tervezik majd az új megállót az E5-ösnél, az útkezelővel bejárását tesznek és az általuk engedélyezett helyen megálló-párt létesítenek. dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy lakossági kezdeményezés volt a buszmegálló létesítése, amit indokol az is, hogy az út mindkét oldala beépítésre szánt területté van nyilvánítva. Megkérdezte, hogy a leendő szegedi központi pályaudvarral kapcsolatosan kaphat e információt a testület. Mező István: Elmondta, hogy a jelenlegi tervek szerint a Kálvária sgt-n az Öntödével szemben lesz egy nagy beruházás, ott lesz az autóbusz pályaudvar. A lakosság érdekeit nézik, hogy jó átszállópontokat kapjanak, ezért megpróbálnak jó nyomvonalat kidolgozni. dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a tegnapi bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy lehetne e indítani hétvégén éjszaka Szegedről egy járatot Sándorfalva, Szatymaz, Zsombó irányába, hogy a Szegeden bulizókat haza hozza. Mező István: Tájékoztatta a képviselőket, hogy más településen is volt már ilyen jellegű kísérlet, de nem vették igénybe, így megszüntették a járatot. Tájékoztatta a testületet, hogy a helyközi menetrendet a minisztérium hagyja jóvá, és valószínűleg nem támogatnának egy újabb járatot. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e még kérdés, vélemény. dr. Kónya Ferenc: Elmondta, hogy néhányan panaszkodtak, hogy a Szegedről a kor induló buszon kevés az ülőhely. Paja Gábor: Elmondta, hogy megnézik a kapacitást, intézkednek. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e még kérdés észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a Tisza Volán beszámolóját, kézfelemeléssel szavazzon. 3

4 : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 67/2009. (III. 18) KT határozat Tárgy: Tisza Volán beszámolójának elfogadása Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a menetrend szerinti autóbusz közlekedés helyzetéről szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete a Tisza Volán menetrend szerinti autóbusz közlekedés helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a MÁV képviselőjét, Kaposvári Pétert, hogy ismertesse az előterjesztést. Kaposvári Péter: Elmondta, hogy örül a felkérésnek, mert ez az első alkalom, hogy a MÁV tájékoztatást ad a munkájáról testületi ülésen. Beszélt általánosságban a vasút helyzetéről, elmondta, hogy a vasutak átalakuláson mentek át, önálló részvénytársaságok jöttek létre. A dél-alföldi régió komoly változáson ment keresztül, ezek közül fontosnak tartja, hogy a személyszállításnál bevezetésre került az ütemes menetrend. Elmondta, hogy jelenleg nincs közszolgálati szerződés a minisztérium és a MÁV között, előreláthatólag ebben a félévben lesz megkötve. Említette, hogy érkezett hozzájuk egy önkormányzati megkeresés a vasút tulajdonában lévő területek átadására, de erre jogszabályi lehetőség nincs. Ideiglenes kezelési jog átadására vonatkozóan keresik a megoldást. Arra törekednek, hogy az állomás a település kapuja legyen. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Elmondta, hogy a pénzügyi bizottság ülésén felvetődött, hogy a Szatymaz felirat az állomáson régóta nem világít, ez megnehezíti az esti tájékozódást. Megkérdezte, hogy az ilyen jellegű karbantartásoknál várják-e a hibabejelentést, vagy automatikusan javítják. Kaposvári Péter: Elmondta, hogy ezek a feliratok folyamatosan megszűnnek, világítás nélküli feliratokra cserélik ki őket. 4

5 Mákos Istvánné jegyző: Megkérdezte, hogy az állomás szebbé tétele érdekében lehet-e tenni valamit, mivel a vasútállomás és környéke némi kívánni valót hagy maga után. Kaposvári Péter: Elmondta, hogy az együttműködés lehetőségét keresni fogják. A Balaton környékén távvezérelt állomások vannak, ott az önkormányzatokkal van együttműködés. Mákos Istvánné jegyző: Megkérdezte, hogy zajvédő fal kiépítésére sor fog e kerülni? Kaposvári Péter: Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban kérés nem volt, és mérés sem támasztotta alá ezt az igényt. dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy pályázatot kívánnak beadni a közösségi közlekedésre, elsősorban buszöblök kialakítására, de a vasútállomásnál parkolók kialakítását is tervezik ezért a pályázat kapcsán számítanának a Volán és a MÁV közreműködésére. Megkérdezte, hogy van e egyéb kérdés, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a MÁV beszámolóját kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 68/2009. (III. 18) KT határozat Tárgy: MÁV beszámolójának elfogadása Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a vasúti közlekedés helyzetéről szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete a MÁV vasúti közlekedés helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5

6 2. napirendi pont Egészségügy helyzete / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy mi volt a szociális és egészségügyi bizottság döntése? Bódis Margit: Elmondta, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a testület felé. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy ki kívánják- e kiegészíteni a beszámolójukat az orvosok és a védőnők? Miután nem volt kiegészítés, elmondta, hogy két héttel ezelőtt az orvosokkal leültek beszélgetni az egészségházzal kapcsolatos pályázatról. A két pályázatot jó lenne egyszerre megvalósítani. Ismertette, hogy az akadálymentesítésnél a támogatási szerződés már alá van írva. A fertőző váró kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy még nem tudják, hogy nyert-e a pályázat, mert április végén lesz döntés. Legrosszabb esetben az történik, hogy ketté kell választani a beruházásokat. A legfontosabb, hogy a felújítás alatt is zökkenőmentes legyen az ellátás. Dr. Lengyel Andrea: Kéréssel fordult a testülethez, a megoldás megtalálására. Elmondta, hogy rendelkezik defibrillátor készülékkel, de lejárt a szavatossága és az akkumulátor is cserére szorul. 92 e Ft+Áfa az új akkumulátor Ft+ÁFA az elektróda, valamint 6 e Ft az évenkénti vizsgálat díja, melyet vállalna. Elmondta, hogy május 1-től új receptek lesznek, amihez új nyomtatókat kell beszereznie, ez is jelentős kiadás, ezért nem tudja biztosítani a defibrillátor helyreállítását, kérte, hogy segítsen a testület. Fontos lenne a készülék, mivel a betegek elsősorban őket hívják nappal, nem a mentőket, mert ők hamarabb érnek oda. A mentő kb perc, mire ideér Szegedről. Dr. Bandl Erzsébet: Elmondta, hogy a televízióban látott olyan kezdeményezést ahol a falu összegyűjtötte a készülék árát. Szerinte itt is a községnek kellene segítenie. dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy van e kérdése a képviselőknek, mivel nem volt, felkérte őket, hogy aki a beszámolókat elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 69/2009. (III. 18.) KT határozat Tárgy: Tájékoztató a község egészségügyi ellátásáról H a t á r o z a t 6

7 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a község egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete a község egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. napirendi pont Ciklusprogram megvalósítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy bizottsági ülésen részletesen ismertette az írásbeli anyagot. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki az írásban kiküldött előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 70/2009. ( III. 18. ) KT. határozat Tárgy: Beszámoló a évekre szóló gazdasági és munkaprogram megvalósításáról H a t á r o z a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a évekre szóló gazdasági és munkaprogram megvalósításáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete a évekre szóló gazdasági és munkaprogram megvalósításáról szóló beszámolót elfogadja. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 7

8 4. napirendi pont Falugyűlés anyaga / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy bizottsági ülésen a ciklusprogrammal együtt részletesen ismertette az írásbeli anyagot. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki az írásban kiküldött előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 71/2009. ( III. 18. ) KT. határozat Tárgy: Falugyűlés vitaanyaga H a t á r o z a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a évi falugyűlés vitaanyagára vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete a évi falugyűlés vitaanyagáról szóló előterjesztést elfogadja. A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a következő két napirendi pontot zárt ülés keretében kell tárgyalni, ugyanis az érintettek ügyük nyílt ülésen való tárgyaláshoz nem járultak hozzá. Felkérte a képviselőket, hogy aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 72/2009 (III. 18. )KT határozat Tárgy : Zárt ülés elrendelése H a t á r o z a t 8

9 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselőtestülete zárt ülés tartását rendelte el. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselőtestület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző A képviselőtestület a 73/2009 (III. 18.) Kt és 74/2009 ( III. 18.) Kt határozatát zárt ülésen hozta meg, majd nyilvános ülésen folytatta a napirendi pontok megtárgyalását. Márta Ferenc kiment 5. napirendi pont Előterjesztések 5.1. Görgényi Gábor kérelme / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy az ügyrendi bizottság 20 e Ft-ot javasolt, a pénzügyi bizottság javaslata, hogy évi 24 e Ft tal támogassa a Tanyavilág c. újság terjesztését, mivel az elmúlt évben is ekkora összeget kapott a kérelmező. Dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Megkérdezte, hogy van e kérdés, észrevétel, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 75/2009 (III. 18. )KT határozat Tárgy : Görgényi Gábor kérelme H a t á r o z a t 9

10 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Tanyavilág c. újság terjesztéséhez szükséges anyagi támogatásra vonatkozó kérelmet és az alábbi döntést hozta. Szatymaz Község képviselő testülete Görgényi Gábor részére évben Ft összegű támogatást nyújt a Tanyavilág c. újság terjesztéséhez, a évi költségvetés terhére. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Görgényi Gábor Márta Ferenc visszajött 5.2. napirendi pont A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló rendelet módosítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy a bizottságok támogatták. Elmondta, hogy a kiküldött előterjesztésben a 2. (1) bb, pontja helyesen együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hetvenszeresét nem haladja meg kérte, hogy ezzel a módosítással együtt fogadják el a rendeletet. dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a fenti módosítással együtt elfogadja a rendeletmódosítást, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta : 2/2009 ( ) KT számú rendeletet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló 2/2006. (I.25.) KT. számú rendelet módosításáról 10

11 ( a rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza) 5.3. napirendi pont Szociális rendelet módosítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az írásbelivel egyezően az előterjesztést. dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a szociális rendelet módosításáról szóló rendelet módosítását, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta : 3/2009 ( ) KT számú rendeletet szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 14/2004.(VIII.10.) KT számú rendeletének módosításáról ( rendelet teljes szövegét a 10. sz. melléklet tartalmazza) 5.4. napirendi pont Díszsírhely adományozása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a testület március 2-i rendkívüli ülésén már ismertetésre került Deli András nyugalmazott plébános kérelme. Javasolta, hogy Virág Vince sírhelyét nyilvánítsa díszsírhellyé a képviselő-testület, mellyel elismeri Virág Vince és Deli András plébánosok Szatymazi Egyházközségben végzett tevékenységét. Felkérte a képviselőket, hogy aki az előerjesztésben foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az határozatot hozta : 76/2009 ( III. 19.) KT határozat Tárgy: Díszsírhellyé nyilvánítás H a t á r o z a t 11

12 Szatymaz Község képviselő-testülete megtárgyalta Virág Vince első szatymazi plébános sírhelyének díszsírhellyé nyilvánításáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 1. Szatymaz Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Virág Vince első szatymazi plébános sírhelyét díszsírhellyé nyilvánítja. 2. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Deli András nyugalmazott plébánost kérelmének megfelelően Virág Vince nyughelyére temessék. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Deli András nyugalmazott plébános napirendi pont évi közbeszerzési terv / az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy április 1-től változik a közbeszerzési törvény, most még van lehetőség meghívásos közbeszerzési eljárás meindítására. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, megkérdezte, hogy van e javaslat, hozzászólás, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a kiküldött határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 12

13 77/2009 (III. 18. )KT határozat Tárgy : évi közbeszerzési terv H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta Szatymaz Községi Önkormányzat közbeszerzési tervét, és a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. 5.. (1) bekezdése alapján a évre az önkormányzat összesített közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadta el: 1. Beruházás megnevezése: Háziorvosi rendelők felújítása, fertőző várók kialakítása pályázat Beruházás tárgya: Szatymaz, Ady E. u. 32. szám alatti háziorvosi rendelők felújítása, fertőző várók kialakítása A beruházás várható értéke: Ft Beszerzés típusa: építési beruházás A közbeszerzési eljárás típusa: egyszerű közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás meghirdetésének módja: nyílvános, hirdetmény közzététele Ajánlatkérő: Szatymaz Község Képviselőtestülete Az eljárás megkezdésének határideje: május 01. A kötelezettségvállaló: Szatymaz Község Polgármestere 2. Beruházás megnevezése: UMVP-III. tengely Falumegújítás Beruházás tárgya: településközpont rehabilitációja A beruházás várható értéke: Ft Beszerzés típusa: építési beruházás A közbeszerzési eljárás típusa: egyszerű közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívás meghirdetésének módja: nyílvános, hirdetmény közzététele Ajánlatkérő: Szatymaz Község Képviselőtestülete Az eljárás megkezdésének határideje: sikeres pályázati értesítést követő képviselő-testületi ülés 13

14 A kötelezettségvállaló: Szatymaz Község Polgármestere Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5.6. napirendi pont Közbeszerzési szabályzat módosítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette a szabályzatban a módosításokat. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, megkérdezte, hogy van e javaslat, hozzászólás, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a kiküldött határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 78/2009 ( III.18.) Kt határozat Tárgy: Közbeszerzési szabályzat módosítása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta Szatymaz Községi Önkormányzat és Intézményei Közbeszerzési Szabályzatának módosítását, és az alábbi döntést hozta. A képviselő-testület Szatymaz Községi Önkormányzat és Intézményei Közbeszerzési Szabályzatát a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint változatlan tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 14

15 Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 5.7. napirendi pont Érdekeltségnövelő pályázat / az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. Mákos Istvánné jegyző: Ismertette az előterjesztést. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az önrész már be lett tervezve a évi költségvetésbe. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, megkérdezte, hogy van e javaslat, hozzászólás, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a kiküldött határozati javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő-testület 8 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 79/2009 ( III.18.) KT határozat Tárgy: Érdekeltségnövelő pályázat H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a évben benyújtandó érdekeltségnövelő pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület az érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása érdekében, a Dankó Pista Művelődési Ház évi költségvetésében 500 e Ft önerőt biztosít. 15

16 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: március 20. Felelős: polgármester, jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Kálmán János Dankó Pista Művelődési Ház igazgató dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy egyéb kérdés, észrevétel javaslat van e. Mivel több kérdés, javaslat nem volt, illetve minden napirendi pontot megtárgyaltak, zárt ülést rendel el. Felkérte a képviselőket, hogy aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfeltartással jelezze. : A képviselő-testület 10 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 80/2009 (III. 02. )KT határozat Tárgy : Zárt ülés elrendelése H a t á r o z a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselőtestülete zárt ülés tartását rendelte el. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselőtestület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte a megjelenést, a nyilvános ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester jegyző 16

17 17

18

19 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u. 30. M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselő-testülete 2. sz. melléklet március 18. napján / szerda / 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Napirendi pontok: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa Gy. u Tájékoztató a község egészségügyi ellátásának helyzetéről, valamint a Védőnői Szolgálat ellátásáról Előadó: dr. Kormányos László polgármester Háziorvosok Fogorvos Védőnők 2. Tájékoztató a vasúti személyszállítás, valamint a menetrend szerinti autóbusz közlekedés helyzetéről Előadó: MÁV Zrt képviselője Tisza Volán Zrt képviselője 3. Beszámoló a Ciklusprogram megvalósulásáról Előadó: dr. Kormányos László polgármester 4. Falugyűlés előkészítése, anyagának megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 5. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, március 12. dr. Kormányos László polgármester

20 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma Határozat Tárgya Határidő Végrehajtva 43/2009. (II.11.) Szolgáltatóház bérlőinek kérelme azonnal folyamatban Szolgáltatóház ablakainak biztonsági fóliázása, valamint 44/2009. (II.11.) cégtáblák elhelyezése azonnal folyamatban 51/2009. (II.11.) A szolgáltatóházban lévő 24 m 2 alapterületű üzlethelyiség bérbe adása igen 52/2009. (II.11.) A szolgáltatóházban lévő 8 m 2 alapterületű üzlethelyiség bérbe adása igen

21 Magyar Államvasutak Zrt. ad /2009TK. TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Államvasutak Zrt. Szatymaz községet érintő vasút-közlekedési kérdéseiről (Szatymaz község Képviselő-testülete március 18.-i ülésének a vasúti személyszállítás helyzetéről című napirendjéhez) március

22 Elöljáróban a MÁV-ról Csoportszintű működés A MÁV Csoport megalakulásával és a szervezet folyamatos átalakításával létrejött egy olyan korszerű működési forma, amely a csoport minden tagjának a leghatékonyabb működési kereteket nyújtja. A MÁV Cargo privatizációja után mód nyílhat arra, hogy az állami tulajdonban maradó MÁV Csoport is megmutathassa, hogy a piaci viszonyok közt versenyképes vasutat tud működtetni. A MÁV Zrt., a csoport irányítója Feladata a teljes infrastruktúra értékének megóvása, a beruházások növelése, a vasút egészének gördülékeny fejlesztése - az önálló leányvállalatok összefogása. Folyamatban van nyolc különálló projekt keretében, összesen közel 350 kilométer hosszúságú vasúti pálya korszerűsítése, jórészt azokon a vonalakon, amelyek a páneurópai folyosók magyarországi szakaszainak részét képezik. Az elővárosi vasút fejlesztésének első megvalósult eredménye a Ferihegy 1-es terminálhoz vezető közvetlen vasúti összeköttetés. Változunk, gyorsulunk A következő években a vasút gyökeresen megújul. A MÁV és leányvállalatai - részben uniós segítséggel - olyan forrásokhoz jutnak, amelyek lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy a vasúttársaság utasai egy valóban XXI. századi vasúton utazhassanak. A évi Közlekedési Operatív Programban (KÖZOP) 753 milliárd forint forrás áll rendelkezésre vasúti projektek magvalósítására, a MÁV saját forrásból további 197 milliárd forintot szán fejlesztésre ezen időszak alatt. Az Európai Unió forrásaiból elsősorban a fővonalakat újítja fel a vasúttársaság, de az ezekhez a vonalakhoz kapcsolódó pályák megújítása is fontos célja a MÁV-nak. A MÁV felgyorsította járműfejlesztési programját. A személyszállítás területén a fókuszban álló budapesti elővárosi és városközi távolsági vonalakon a szolgáltatások minőségi javítását tervezi (járművek felújítása, használt, illetve új járművek beszerzése). A 2002 óta a MÁV vasúti pályahálózatán közlekedő Siemens Desiro dízel motorvonatok mellett 2006 tavaszától már korszerű Stadler FLIRT villamos motorvonataink is forgalomba álltak, 2008 márciusáig pedig mind a 30 - a vasúttársaság által megvásárolt - FLIRT motorvonat megérkezett. A 2007-ben vásárolt Bombardier Talent villamos motorvonatok közül - az utasok megelégedésére - már több közlekedik a MÁV vonalain. A balatoni vonalak nyári forgalmában játszik kulcsfontosságú szerepet a MÁV által nemrégiben vásárolt 300 felújított német kocsi. A nemzetközi személyforgalom vonatkozásában ugyancsak fontos, hogy az osztrák-magyar határon megszűnt a mozdonyváltás szükségessége. A MÁV- TRAKCIÓ Zrt. ezeken a vonalakon közlekedő 10 darab Siemens Taurus mozdonya ugyanis kétáramnemű, azaz képes működni a magyartól eltérő osztrák villamoshálózaton is. A mozdonyváltás nélküli nemzetközi közlekedés amellett, hogy gazdaságosabb megteremti a lehetőségét a menetidő csökkentésének is. 2

23 A MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletágának tevékenysége A 2005-ben létrehozott, a MÁV Zrt. részeként működő Pályavasúti Üzletág feladata a közel km hosszúságú pályahálózat és a hozzá tartozó vasúti berendezések (mérnöki létesítmények, távközlő-, erősáramú- és biztosítóberendezések) üzemeltetése, fenntartása, felújítása és fejlesztése, valamint a pályavasúti szolgáltatások értékesítése, a vonatforgalom lebonyolítása, felügyelete és irányítása. A biztonság, a menetrendszerűség, a gazdaságos működés, a megbízható infrastruktúra az Üzletág minőségpolitikájának legfontosabb elemei, melyet az MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerint működtetett menedzsment rendszer támogat. A MÁV-START Zrt., a személyszállítási zászlóshajó A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. a Magyar Államvasutak Zrt. Személyszállítási Üzletág külön cégbe szervezésével alakult július 1-jén, 62 milliárd forint tőkével és valamivel több, mint 7000 munkavállalóval. A Személyszállító Társaság 3226 járművet üzemeltet, melyből 801 darab a saját tulajdon, a többit pedig a MÁV Zrt.-től bérli. Feladata a személyszállítással összefüggő szolgáltatások minőségének gyors javítása, ezen belül például az elővárosi közlekedés fejlesztése, az utazási szokásokhoz leginkább alkalmazkodó menetrend minél szélesebb körű bevezetése, a több pályaudvarunkon már nagy népszerűséggel üzemelő jegykiadó automaták további állomásokra telepítése, az utastájékoztatás javítása, s természetesen a személyszállítási járműpark korszerűsítése. A Személyszállító Társaság közel húsz vasúti vonalon vezette be az ütemes menetrendet, így növelve a vonatok gyakoriságát, optimalizálva a csatlakozások rendszerét, továbbá 40 helyszínen biztosítja az interneten megvásárolt jegyek átvételét. A társaság tovább kívánja fejleszteni jegyértékesítési szolgáltatását a XXI. század technikai és technológiai vívmányait felhasználva. Többek között a tervei között szerepel a mobiltelefonon történő jegyértékesítés és az internetes jegyértékesítés összekapcsolása. Kitűzött cél, hogy az utasok és a megrendelők igényeit magas szinten kielégítő, komplex szolgáltatásokat nyújtó megbízható vasútvállalatként működjön, melyhez elengedhetetlen a vállalat kiszámítható finanszírozása. Ennek biztosításában kiemelkedő jelentőségű a közszolgáltatási szerződés megkötése, amely rendezett megrendelői és szolgáltatói jogviszonyt garantál mind az állam, mind pedig a társaság számára. MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt január 1-jével a MÁV Zrt. önálló társaságba szervezte vontatási tevékenységét MÁV- TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. néven. Az új cég átvette az anyavállalat vontatási tevékenységekhez kapcsolódó feladatot ellátó munkavállalóit, így összesen mintegy munkavállaló került a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-hez. 3

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

DAKK Zrt. beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről

DAKK Zrt. beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről DAKK Zrt. (jogelődjének) beszámolója a társaság 2014. évi Szatymaz településen végzett szolgáltatási tevékenységéről Szeged, 2015. június 2. Tartalomjegyzék 1. DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Tájékoztató a Kisalföld Volán Zrt. tevékenységéről

Tájékoztató a Kisalföld Volán Zrt. tevékenységéről Kisalföld Volán Zrt. Győr Előterjesztés a Kapuvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-i ülésére Tájékoztató a Kisalföld Volán Zrt. tevékenységéről Győr, 2012. június 13. Pócza Mihály

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató

A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései. Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START utasbarát szolgáltatásfejlesztései Kazai Katalin, MÁV-START értékesítési igazgató A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés I. ütem közbeszerzés

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, március 26. J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. (jelenleg: Északmagyarországi Közlekedési Központ Zrt.) között 2013. július 1-től 2016. december 31-ig érvényben lévő közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-5032 Mobil: 30 / 87 03 519 Fax: (1) 511-1001 Webcím: www.mav-start.hu Veszprém vasúti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 10. napján, a sándorfalvi Budai Sándor Kulturális Központban (6762 Sándorfalva, Ady E. u. 7.), Sándorfalva Város Képviselő-testületével

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 15-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 84/2014. (IX. 23.) Kt. Határozat. Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat elfogadta.

Jegyzőkönyv. 84/2014. (IX. 23.) Kt. Határozat. Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat elfogadta. Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 23-án, 14:00 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai

A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. számokban Több, mint 7200 km-es hálózaton szolgáltatunk Több, mint 1300 állomás

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív

Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív Utazási igényfelmérő, elégedettségi vizsgálati kérdőív Önkormányzat neve: címe:...... telefon:...... fax:.. e-mail cím:...... honlap cím:...... ügyintéző:...... kitöltés időpontja:...... I/ Településre

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. február 22-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Gemenc Volán Zrt. beszámolója a személyszállítás költségének, bevételének alakulásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. április 29-én 17 óra 30

Részletesebben

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban

Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató. A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Tulik Károly fejlesztési és beruházási főigazgató A MÁV FBF fontosabb fejlesztései az aktuális, ill. az előttünk álló időszakban Stratégiai háttér Projektkiválasztás szempontjai Elsődleges szempontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése 2013. július 29. Befejezõdött a Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztését célzó beruházás. A DKV Zrt.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Község Képviselő-testülete. Tisztelt Képviselő-testület! 1070/2015/U1 Tárgy: Egészségügyi körzetek rendeleti szabályozása Mellékletek: 1. sz. melléklet: Rendelet-tervezet 2. sz. melléklet: Előzetes hatásvizsgálat 3. sz. melléklet: Határozat tervezet Szatymaz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 8-i. rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 8-i rendkívüli, nyílt üléséről Tartalomjegyzék 22/2016. (III.08.) Kt. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k

Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Szatymaz Község K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k 2015. évi M U N K A T E R V E I. A z ü l é s e k r e n d j e A képviselő-testületi ülés állandó napirendi pontjai: - Polgármester beszámolója

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 17ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 250/2013.(XII.17.) 251/2013.(XII.17.) Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. augusztus 12-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon

Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as számú vasútvonalon Szolgáltatási színvonal javítás a 80-as KÖZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 1 Előzmények 2007-2013 közötti programozási időszakban teljes felújítások Komplex korszerűsítés; Magas beruházási költség; A rendelkezésre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN. XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen március KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK A 2014-2020 EU KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN XII. Regionális Közlekedési Konferencia Debrecen 2017. március 22-23. 2014-20 IDŐSZAKRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-i rendkívüli üléséről 34-37/2009. (04. 16.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 16.-án 17 óra 30

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 24-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával

A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával A 79-es trolibusz útvonalának meghosszabbítása, és hétvégi üzemének kiváltása a 20E viszonylat átalakításával 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslatok Terveink szerint 2013. június 3-tól munkanapokon

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben