TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató"

Átírás

1 PIACI KAMATOZÁSÚ INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ HITEL Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel lehetőségeit, vagy nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, esetleg ingatlancéljai egyediek, akkor igénybe veheti piaci kamatozású ingatlanvásárlási célú hiteleinket. TERMÉKPARAMÉTEREK 1. A hitel célja Az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) ezen konstrukció keretében önállóan forgalomképes, használt, valamint új építésű lakó- vagy üdülőingatlan, életvitelszerűen használt tanya megvásárlását, valamint korábban felvett lakáscélú (lakóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére, felújítására nyújtott) hitel kiváltását finanszírozza. Piaci kamatozású ingatlanvásárlási célú hitel igényelhető építési telek megvásárlására, valamint ingatlanvásárlás esetén gépkocsi tároló finanszírozására is. Projekthitellel finanszírozott lakásépítési projektekben épülő társasházi lakások esetén hitelcélként kizárólag lakóingatlan és a hozzá kapcsolódó garázs és/vagy egyéb helyiségek vásárlása fogadhatóak el! 2. Jogosultak köre A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes, a Bank által meghatározott feltételeknek megfelelő rezidens magyar és rezidens külföldi állampolgár, aki legalább minimálbérnek megfelelő összegű jövedelmet tud igazolni, és megfelelő ingatlanfedezetet tud felajánlani. Amennyiben a hiteligénylő életkora a kölcsön lejáratának évében meghaladja a 70. évet, a hitelkockázat csökkentése érdekében olyan Adóstárs vagy Készfizető kezes bevonása indokolt lehet, aki a kölcsön lejáratának évében még nem tölti be a 70. életévét és minden egyéb az Adóssal szemben támasztott követelménynek megfelel. A Központi Hitelnyilvántartó Rendszerben (KHR) szereplő Ügyfél nem hitelezhető. 3. A hitel devizaneme Piaci kamatozású ingatlanvásárlási célú hitel igényelhető forintban (HUF), továbbá lakáshitel kiváltási céllal amennyiben a bejegyzendő jelzálogjog és az azzal biztosított követelés mértéke a korábbinál (a kiváltandó hitelre bejegyzett jelzálogjog alapjául szolgáló kölcsön fennálló összegénél) nem terhesebb - deviza alapon euróban (EUR). 4. A hitel összege Minimális összege: forint alapú hitel esetén Ft, euró alapú hitel esetén EUR. Maximális összege: A kölcsön összege az ügyletbe bevont szereplők Bank által elvégzett hitel - és fizetőképességének vizsgálatától, illetve fedezeteként felajánlott ingatlanok - jogszabályi előírások alapján számított - hitelbiztosítéki értékétől 1 függ, de maximum a vételár 100%-a lehet. A fenti feltételeken túl figyelembe kell vennie a Banknak a vonatkozó jogszabály szerint a fedezeti ingatlan forgalmi értékéhez, és a folyósítandó hitelhez előírt korlátot is. 1 A hitelbiztosítéki érték az értékbecslő által meghatározott, és a Bank által elfogadott forgalmi értéknél - az adott ingatlan minőségétől, műszaki állapotától, fekvésétől, stb. függően - kb %-kal alacsonyabb érték. Hatályos:2011. január 21. 1

2 Fedezeti típusonként a nyújtható kölcsön maximális nagyságát az alábbi táblázatban mutatjuk be: Ingatlan típusa Finanszírozási arány 1-2. osztályú adós* 3-4. osztályú adós* Lakóingatlan kiemelt településen HBÉ** 95% Lakóingatlan, építési telek, üdülő, üdülőtelek, hétvégi ház, termőföld HBÉ 75% HBÉ 65% Egyéb HBÉ 55% HBÉ 45% * A kölcsönigénylőket a Bank szocio-demográfiai alapokon nyugvó, komplex értékelés alapján sorolja osztályba. **HBE: az ingatlan értékelésekor megállapított Hitelbiztosítéki érték Azonban a hitelösszeg/forgalmi érték arány nem haladhatja meg: Forint alapú hitelek esetén a 75%-ot Euró alapú hitelek esetén a 60%-ot 5. A hitel futamideje Minimum 1 év, maximum 30 év. A futamidő éveinek száma csak a kamatperiódus egész számú többszöröse lehet, a minimum futamidő a kamatperiódus időtartamánál rövidebb nem lehet. A futamidő a(z első rész) folyósítással megegyező kezdőnaptól indul. A legalább 15 éves futamidejű kölcsönök esetén türelmi idő igényelhető, melynek hossza 1-5 évig terjedhet, kivéve szakaszos folyósítású kölcsönök esetén, amennyiben a rendelkezésre tartási időn felül az ügyfél nem kíván igénybe venni türelmi időt. A türelmi idő alatt, illetve szakaszos finanszírozás esetén az utolsó részlet folyósításáig - a rendelkezésre tartási idő alatt az Ügyfél a folyósított kölcsön után kizárólag kamatot és kezelési költséget fizet. 6. A hitel kamatperiódusa A kamatperiódus olyan időszak, amely alatt a kölcsön ügyleti kamata nem változik. A kamatperiódusok lehetséges időtartamát a Bank mindenkor érvényes Lakossági Jelzáloghitel Hirdetménye tartalmazza. A hitel futamideje alatt a kamatperiódus nem változtatható meg. 7. Fedezetként elfogadható ingatlanok A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén elhelyezkedő, magánszemély tulajdonában levő per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges és tulajdonviszonyai rendezettek. Egy kölcsön fedezeteként az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. legfeljebb három ingatlant fogad el, melyek hitelbiztosítéki értéke ingatlanonként legalább a 4 millió forintot eléri. Az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. hitelcéltól függetlenül egységesen az alábbiakban felsorolt típusú ingatlanokat fogadja el fedezetként: Lakóingatlan (családi ház, társasházi lakás, ikerház, sorház, vegyes funkciójú ingatlan, amennyiben a lakófunkció meghaladja az 50 %-ot) Üdülő, üdülőtelek, hétvégi ház Tanya Építési telek (beépítetlen) Garázs (csak önálló helyrajzi számmal rendelkező, városban lévő és csak kiegészítő fedezetként, minimum 1,5 millió forint hitelbiztosítéki értékkel fogadható el) Hatályos:2011. január 21. 2

3 Iroda Vendéglátó, kiskereskedelmi üzlethelység (amely alternatív hasznosítási lehetősége biztosított pl. üzletek, italbolt, söröző, cukrászda, pékség), amely nem szálloda, kemping Panzió Termőföld (külterületi szántó, külterületi ingatlan régebbi nyilvántartás szerint: zártkert -, kert, gyep, művelési ágban nyilvántartott ingatlan, valamint mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi föld). Külterületi szántó esetén további feltétel, hogy legalább 5 ha egybefüggő területet kell, hogy alkosson. 8. Kamat, díjak, jutalékok Az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. által alkalmazott kamatait, költségeit, illetve díjtételeit, azok számítási módját, esedékességét és mértékét a mindenkor hatályos Lakossági Jelzáloghitelezési Hirdetmény tartalmazza. A hiteligényléssel kapcsolatban felmerülő induló díjak (pl. értékbecslési díj, folyósítási jutalék, közjegyzői díj, stb.) összege az Ügyfél írásos kérelmére meghitelezhető, amelynek összege a hitel futamideje alatt a havi törlesztő részletekkel együtt kerül megfizetésre. 9. A hitel biztosítékai A fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra a teljes hitelösszeg és járulékai erejéig bejegyzett önálló zálogjog; Kölcsön- és zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalása; A kölcsönigénylő és a vele egy háztartásban élő házastárs/élettárs igazolt havi nettó jövedelme. A házastárs/élettárs kötelező Adósként bevonásra kerül a hitelügyletbe; A fedezetként lekötött ingatlan(ok)ra legalább tűz és elemi kár kockázatokra megkötött vagyonbiztosítás (kivétel építési telek, termőföld), mely(ek)ben a hitel teljes futamideje alatt a Bank a kedvezményezett; Opcionálisan készfizető kezesség. 10. A hitel folyósításának általános feltételei Érvényes, közokiratba foglalt kölcsön- és jelzálogszerződés vagy tartozáselismerő nyilatkozat; Az Ügyfél rendelkezik az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél vezetett lakossági forint bankszámlával, ahonnan a kölcsön törlesztése történik; Az illetékes földhivatalnál az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. javára az önálló zálogjog legalább széljegyen szerepel; Az Ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra legalább tűz és elemi kár kockázatokra a vagyonbiztosítást megkötötte (kivéve építési telek, termőföld), a kötvényt, ajánlatot bemutatta, melyben az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. a hitel teljes futamidejére kedvezményezettként feltüntetésre került. Az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. további folyósítási feltételeket is meghatározhat. Projekthitellel finanszírozott projektekben épülő társasházi lakások esetén a kölcsön folyósításának további, speciális feltételei: A hitel folyósítása szakaszosan, az ingatlan (lakásra vonatkozó) készültségi fokával arányosan (előfinanszírozás) vagy egyösszegben (jogerős használatbavételi engedélyt követően) történhet. Amennyiben a hitel célja és fedezete eltér, a hitel folyósítása egyösszegben történhet. Az első folyósítást követően a kölcsön további részfolyósításainak is az ingatlan készültségi fokához kell igazodniuk. Ez alapján a kölcsön további részletének folyósítása akkor történhet meg, ha az ingatlan készültségi foka eléri az adásvételi szerződésben meghatározott mértéket. Ezt a Bank értékbecslője az eladó, illetve az Ügyfél által kezdeményezett felülvizsgálat során állapítja meg. A felülvizsgálat költsége az Ügyfelet terheli. A Bank által finanszírozott projektekben épülő társasházi lakások esetén a lakásokra vonatkozóan egyenkénti felülvizsgálat nem szükséges. Hatályos:2011. január 21. 3

4 Az utolsó részlet minimum 300 ezer forint - kizárólag a jogerős (végleges) használatbavételi engedély, épületfeltüntetés legalább széljegyre, valamint a végleges társasházi alapító okirat bemutatását követően történhet meg. Az utolsó részlet folyósításának feltétele továbbá, hogy az ügyfél kezdeményezésére a Bank helyszíni ellenőrzés alapján a hitelcél megvalósulását elfogadta. 11. A hitel folyósítása Az egyedi kölcsönszerződésekben rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a forintban vagy euróban nyújtott hitel folyósítása Tehermentes ingatlanok esetében egy összegben történik az adásvételi szerződésben és a kölcsönszerződésben rögzített eladó(k) nevére szóló bankszámlaszám(ok)ra; Jelzálogjoggal terhelt ingatlanok vásárlása esetén elsőként a tehermentesítésre fordítandó kölcsönrész kerül kifolyósításra a finanszírozó pénzintézet által meghatározott bankszámlára, a második részlet folyósítása az adásvételi szerződésben és a kölcsönszerződésben rögzített, eladó(k) nevére szóló bankszámlaszám(ok)ra történik. Lakáshitel kiváltása esetén a folyósítás a fennálló hitelt nyújtó pénzintézet által kiadott tartozás kimutatásban szereplő számlára egy összegben történik, a folyósított hitelösszeg pedig megegyezik a tartozás kimutatásban megjelölt fennálló hitelösszeggel. Deviza alapú hitel folyósítása forintban történik a Bank lakossági lakáscélú kölcsönügyleteinél alkalmazott, és Bank által közzétett a folyósítás napján érvényes hitelkonverziós közép árfolyamon. Deviza alapú hitelek esetén a hitelkonverziós közép árfolyam alkalmazása szempontjából lakáscélú hitelnek minősül minden, a hirdetményekben ingatlan célú vagy lakáscélú hitelként szereplő kölcsön (ideértve a lakáshitel kiváltására nyújtott hiteleket is, de az üzleti célú hiteleket nem). Az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. lakáscélú hitelnek tekinti az általa fizetéskönnyítésre nyújtott Fordulat hiteleket is, valamint az általa nyújtott Áthidaló Hitelt, ha az eredeti kölcsönügylet ingatlancélú/lakáscélú volt. 12. Törlesztés A törlesztőrészlet - mely magában foglalja tőke, kamat (és konstrukciótól függően kezelési költség) - összegét, az ügyfél az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.-nél vezetett lakossági forint bankszámlájáról fizeti meg. Deviza alapú lakáscélú hitelek forintban vagy más pénznemben teljesített törlesztésekor, a törlesztés elszámolása a teljesítés napján alkalmazott, a Bank által közzétett hitelkonverziós közép árfolyamon történik. Annuitásos törlesztés esetén: Az Adós a futamidő alatt havi egyenlő összegű törlesztőrészlet fizetésére köteles. Az Adós által fizetendő havi törlesztőrészlet összege megegyezik az annuitásos módszerrel számított tőke és kamat havi részletének a havi kezelési költséggel növelt összegével. A havi törlesztőrészlet 1 évnél rövidebb kamatperiódus esetén kamatperióduson belül, 1 évnél hosszabb kamatperiódus esetén ügyleti éven belül állandó, a törlesztőrészlet összegében a tőke és a kamat aránya változó. Szakaszos folyósítás esetén Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésre tartási időt követően türelmi időt igényel, akkor a kölcsön a türelmi időt követően alakul át annuitásos törlesztésűvé. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésre tartási időt követően nem igényli a türelmi időt, akkor a kölcsön a rendelkezésre tartási időt követően az utolsó kölcsönrész folyósításával egyidejűleg - válik annuitásos törlesztésűvé. Amennyiben az Ügyfél nem kéri a teljes szerződött kölcsönösszeg folyósítását, akkor lehetőség van a bejelentést követő esedékességkor az annuitásos törlesztésre való átállásra. 13. Tájékoztatás a túlzott eladósodás kockázatairól A felvehető hitel összegének meghatározásához mindenekelőtt számítsa ki a hiteltörlesztésre tartósan rendelkezésre álló jövedelmet. Gondolja végig, hogy háztartásának jövedelméből mennyit tud a hitel törlesztésére fordítani, illetve az egyes jövedelmekre mennyire számíthat tartósan. Hatályos:2011. január 21. 4

5 Javasoljuk, hogy hitelfelvétel előtt tájékozódjon a hitelek, finanszírozási lehetőségek különböző fajtáiról, azok kondícióiról! Ebben segítségére lehetnek az FHB bankfiókjainak munkatársai vagy az FHB TeleBank ( ) ügyfélszolgálata. További hasznos információkat tudhat meg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapján található hitel- és lízing termékválasztó programjából (www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/alkalmazasok), illetve a PSZÁF hitelfelvétellel kapcsolatos, egyéb információkat tartalmazó oldalairól. FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Hatályos:2011. január 21. 5

FHB RUGALMAS KÖLCSÖN

FHB RUGALMAS KÖLCSÖN FHB RUGALMAS KÖLCSÖN AMIT AZ FHB RUGALMAS KÖLCSÖNRŐL TUDNI ÉRDEMES. nincs árfolyamkockázat! Az FHB Rugalmas Kölcsön forint alapú, így a havi törlesztőrészlet nagyságát nem befolyásolja az árfolyam alakulása.

Részletesebben

(hatályos: 2015.07.01-től)

(hatályos: 2015.07.01-től) ERSTE BANK HUNGARY ZRT. OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATOTT LAKÁSHITEL (hatályos: 2015.07.01-től) A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki: támogatott személynek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. biztosítással kombinált kölcsöne Érvényes:

Részletesebben

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású

1/a. sz. melléklet. A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A jelzáloghitel felhasználása: A kölcsön lehet lakáscélú (új vagy használt lakás vásárlására folyósított) vagy szabadfelhasználású A fedezetként felajánlott ingatlan területi elhelyezkedése: a Takarékbank

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA Hitelkiváltási kölcsöneiről Az Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök célja az, hogy meglévő jelzálogkölcsöneit kiváltsuk

Részletesebben

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.

Takarék Kiváltó Hitel A konstrukciót a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130. A jelzáloghitel felhasználása A hitel - a 2014. évi LXXVII. számú törvény alapján a forintosítást követően - a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsönök kiváltására használható fel. A kölcsön lehet

Részletesebben

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA

FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA FHB INGATLANLÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Az FHB Ingatlanlízing Zrt. hivatalos tájékoztatója zálogkölcsön és pénzügyi ingatlanlízing termékek esetén alkalmazott, kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A PÉNZÜGYI LÍZINGRŐL Tudomásul veszem, hogy a jelen - aláírásommal ellátott Tájékoztatót, ezáltal az azon szereplő személyes adataimat - a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.

Részletesebben

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31.

Hatály: 2015. január 1. Közzététel:2014. december 31. 341/2011. (XII.29.) Korm. rend. szerinti Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú hitelek Hitel célja: a) új lakás építése, vásárlása, b) használt lakás vásárlása, korszerűsítése, valamint legalább komfortos,

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök)

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2011. December 12-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban

Részletesebben

Fogalomtár Adásvételi szerződés Adós és adóstárs/ társszerződő: Alacsony törlesztés: Annuitás (egyenletes törlesztés): Árfolyam: Árfolyamkockázat:

Fogalomtár Adásvételi szerződés Adós és adóstárs/ társszerződő: Alacsony törlesztés: Annuitás (egyenletes törlesztés): Árfolyam: Árfolyamkockázat: Fogalomtár Adásvételi szerződés: Lakáslízing esetén a lízingszerződés megkötését követően, az ingatlan eladója és a lízingbeadó, mint vevő között létrejövő szerződés. Adós és adóstárs/ társszerződő: Az

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Kihirdetve: 2011. január 10. Érvényes: 2011. január 10. Lakosság AL/1.

Részletesebben

Érvényes: 2010. január 4-től

Érvényes: 2010. január 4-től Érvényes: 2010. január 4-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

Érvényes: 2010. január 11-től

Érvényes: 2010. január 11-től Érvényes: 2010. január 11-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Minden hitelügyletben (kivéve diszkont hitelek és váltóleszámítolás) a Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A kamatok és a kapcsolódó díjak, jutalékok

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ jelzálogkölcsönéről Az UCB Ingatlanhitel Zrt. széles termékpalettával igyekszik az ügyfelei igényeit szem előtt tartva élethelyzetekre szabott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Fogyasztó Adóstárs Annuitás Banki munkanap Biztosíték Devizahitel Deviza kockázat Devizabelföldi Devizakülföldi Dologi adós Előtörlesztés Esedékesség Eltartottak Az a természetes személy ügyfél, akivel

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK. (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk!

LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK. (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. augusztus 1-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HITELEZÉSI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PESTI HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNAK Hatályos: 2015. február 1. napjától (A

Részletesebben

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez

Útmutató. az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Útmutató az MKB Bank Zrt. ingatlanfedezetű hiteleinek igényléséhez Segédlet a Hiteligénylési nyomtatvány kitöltéséhez Érvényes: 2015. április 27-től Tartalomjegyzék 1. A lakossági ingatlanfedezetű hitelek

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos

HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI LAKOSSÁG RÉSZÉRE A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel)

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel) 1.1 FOGALOMTÁR A Adós Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a takarékszövetkezettel kölcsönszerződést vagy hitelkeret-szerződést köt, mely szerződés alapján a takarékszövetkezet a szerződésben

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben