A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása"

Átírás

1 2.sz.melléklet Ügyiratszám: /214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) támogatása A kötek cötelezettségvállalása../rhj.v: évi költségvetés E?..?:'.:.?.. szakfeladaton k^f.1.'.?.^.. főkönyvi számon ' ::W...^.analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik 25. Ft bruttó összesben. A szerződő partner neve: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu szakosztály) Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év forint év forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Budapest, A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: \s&, mmosegugyi Fedezetigazolás 2.évi előirányzat Felhasznált összeg Ft Ft Pénzügyi ellenjegyzés Felhasználható összeg Ft J14 JŰN 1 6, Zoih.-oC.4. Közbeszerzési referens Jogi szakvélemény Jegyzői láttamozás Pr - Nsev- Tfiaá«J MQ '%. CC W. Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály

2 i X Budapest Főváros XlV.kerület Zugló önkormányzat ** - ** 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Köt.váll. szám: Költségvet. év: 214 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner; Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület Bankszámla: Külső biz.szám: Köt.váll. fajta: Szerz. kategória: Támogatási szerződés Kincs.hiv.sz.: Fedezet száma: Szerz. tárgya: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Deviza kód: HUF Érv. vége: Dimenzió: Kötváll. kontroll: Ügylet: Civil szervezetek támogatása Szakfel.részi.: Civil szervezetek működési támogatása Szerv.egys.: 11 - Polgármesteri Kabinet Pénzforrás: 11 - Saját bevétel Keretgazda: EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő: K Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiai Nettó: ÁFA: Bruttó: Afakód: AK Ft HUF Alszám: 1 Nettó ERA: K5112 Egyéb Műk.c. támogatások egyéb civil szervezetek részére Előír.év: 214 ÁFA ERA: K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ÁHT: Határidő: Kincstári alszám Nettó/Áfa: / Nettó: ÁFA: Bruttó: Pénzügyi bizonylatok Iii/iiii\la( -/. Iviil-it bi/.s/. D.llllili \»!!.'. \l \ lír iiitf'i ÖSSZESÍTÉS 214 V-mi \l:i lijultn 214 Ili II II Ti Kötváll.: KötváH.-ból nem végleges: Végleges kötv. pü.nem telj. KötváH.-ból pü. nem telj.: GRIFFSOFT Zrt., FORRÁS-SQL, () - Listafáj!: Jiotvallf<im_4.xm[ 1. oldal Nyomtatta: 78 - Barna Károly

3 214. sportpályázat összesítés 1. sz.melléklet 1. 2, pályázó szervezet szakosztály AC-SINUS Harcművészeti Sportegyesület BVSC összesen;2.199m Ft Vívó Asztakitenisz Karate Birkózó Szabadidö-Welíness Úszó mint Önálló nem pályázhatott Műugró- Szinkronúszó Kerékpáros Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület Hársfa Egyesület (fogyatékos) KAI SEI Karate Sportegyesület KSISE (flsszesen:1.25mft) Magyar níhon tai jitsu és nihon ju jitsu Sportegyesület Kajak -kenu-- Feri/ torna Öttusa Judo Ökölvívás pályázat tárgya eszközbeszerzés (1. Ft), bérleti díj (15. Ft) sporteszközök, szállítás szállás, szállítás, nevezési díj eszközbeszerzés, szállítás edzőtábor szállásköltsége, sporteszköz beszerzés sporteszköz beszerzés sporteszköz beszerzés, versenyek szállásköltsége műfüves labdarúgó balynokság bérleti díj Nemzeti Sportközpontok felé eszközbeszerzés, szállítás, szállásdíj bérleti díjak bérleti díjak, szállás, egyéb szóig (uszoda belépő) terembérlet, edzőtábor szállásköltsége, nevezési díj szállásköltség (válogatóverseny, MB költség) eszköz beszerzés, bérleti díj, szállás vívó sporteszköz beszerzése sporteszköz beszerzés sporteszköz beszerzés éves bérleti díj pályázati programban résztvevő zuglói lakosú sportolók 25 fő 17 fö 26 (1) fő 8 fő 2 fő 9 fő 41 fö összlétszám 91 fö 4 fő 2 fő akrobatikus pompn és rock and roll 53 fő cheerleading 5 fő kosárlabda 5 fő atlétika 5 fő asztalitenisz 2 fő 147 fö 12 fő 9 fő 18 fő 15 fő 1 fö harcművészet utánpótlás 5 fő felnőtt 5 fő pályázati összeg (Ft) javasolt összeg HKB DEB javaslat javaslat PM döntés _2SJLÜOa- ""25Ö Ö 25 Ű

4 Pályázati adatlap S/ sz. melléklet Költségvetés-tervezet Támogatható tevékenység(ek) megnevezése: versenyek támogatás A kedvezményezett szervezet neve: KSI SE Kajak-kenu szakosztály Költségtípusok Dologi kiadások: (programhoz kapcsolódó költségek!) > Eszköz beszerzés (1. Ft alatti értékben sporteszköz) Szolgáltatások költségei: (programhoz kapcsolódó költségek!) > Bérleti díjak > Szállítási szolgáltatás díja (személy- és áruszállítás, busz, vonat) > Szállásköltség (panzió, tábor, szálloda, kemping, sátorbérlés) > Egyéb szolgáltatás (nevezési, versenybírói, játékvezetői díjak, belépő) Kiadások Összesen: Összeg /Ft/ 25. Költségsorok szöveges magyarázata Válogatóverseny, MB költségek 25. Alulírott Pályázó vállalom/nem vállalom, (ídválasztott rész aláhúzandó) hogy csökkentett támogatási összeg esetén is meg kívánom valósítani pályázati célomat. Budapest, Jaltai.ll<>. ki.ümkil!fe.y._é<í.íl _. sportszervezet felelős vezetőjének neve (nyomtatott betűvel) pályázat írójának neve (nyomtatott betűvel) aláírása aláírása 6

5 Pályázati adatlap S/214 in 2. sz. melléklet NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A pályázó neve: KSI SE Kajak-kenu szakosztály Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: C égj egyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Budapest, Istvánmezei út 1-3. Képviselőjének neve: Hazsik Endre ügyvezető elnök Nyilvántartásba vételi okirat száma: pk.6292/21 Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Bíróság Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) - 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy J 2. fennáll az...pont alapján 6. (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó f b) a kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az a)~c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e} olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)~c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, f/ az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, g) akinek a részvéteiből való kizártságának tényét a 13. alapján a honlapon közzétették. 1

6 Pályázati adatlap S/214 / ti öl II 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 2 1. nem áll fenn vagy \J_ 2. fennáll az...pont alapján 8. (1) Ha a pályázó a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányulójogviszonyban áli f b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az aj-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, ej olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az aj-cj pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg, (2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét (3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. Az Összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem Budapest, 214..M.V..ULK.^r i._.mal..b^afe T szervezet felelős vezetőjének neve (nyomtatott betűvel) X cégszerű aláírása

7 Pályázati adatlap S/214 ÁFA 3. sz. melléklet NYILATKOZAT (A négyzet kijelölésével kijelölhető visszaigénylés/nem igénylés) [ J Alulírott, \Vr.>.> rr/^rr. - át (továbbiakban:.egyesül gt/al ap ít ván v) cégszerűen jegyezni jogosult!h^r^v\^, Vs$^-^..(képviselő neve) kijelentem, hogy a W.&.MA%.SM\*lftíf.<.B...M1«X?/féjgfeület/alapítvány neve és székhelye, adószáma) alanya az AFA-nak az S/213 jelü pályázat szerinti támogatásra vonatkozó folyósításhoz kapcsolódóan vállalja, hogy a megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségekhez kapcsolódó AFA-t nem igényli vissza, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Alulírott, - át (továbbiakban: egyesület/alapítvány) cégszerűen jegyezni jogosult (képviselő neve) kijelentem, hogy a (egyesület/alapítvány neve és székhelye, adószáma) alanya az AFA-nak az S/213 jelű pályázat szerinti támogatásra vonatkozó folyósításhoz kapcsolódóan a megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségekhez kapcsolódó AFA-t visszaigényli. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett ( nettó) Összeg kerül figyelembevételre. Alulírott, - át (továbbiakban: egyesület/alapítvány) cégszerűen jegyezni jogosult (képviselő neve) kijelentem, hogy a (egyesület/alapítvány neve és székhelye, adószáma) nem alanya az AFA-nak az S/213 jelü pályázat szerinti támogatásra vonatkozó folyósításhoz kapcsolódóan vállalja, hogy a megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségekhez kapcsolódó AFA-t nem igényli vissza. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttógss^fe&erüi figyelembevételre. Budapest, 214,^wit^.L, fy szervezet felelős vezetőjének neve (nyomtatott betűvel) cégszerű aláírása 9

8 3. sz. melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt (hitelintézet neve és címe) Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlá(i)nk terhére az alább megnevezett Jogosult, -a jelen felhatalmazás kiállításakor: Budapest Főváros XÍV. Kerület Zugló Önkormányzata (1J45 Budapest, Pétervárad utca 2.) mint Támogató Szervezet - által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére. A felhatalmazás a azonosítási számú Támogatási Szerződésből eredő visszafizetési kötelezettségünk nem teljesítésének esetére vonatkozik, a következő feltételekkel: Számlatulajdonos megnevezése: Számlatulajdonos székhelye: Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Jogosult neve: Jogosult székhelye/címe: Jogosult bankszámla száma: Jogosult számlavezetőjének megnevezése: Összeg: A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig. A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni. V^C &(L Át(tG-\\fr lik?<bomaí/e^ rtt- X.-S IQ%XX>QL~ 3>ÍZ t% - ^OOO %Z <r Budapest Főváros XTV. Kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u OTP Bank Nyit. a^o.ooo-- ttüv További feltételek: A felhatalmazás csak a Jogosult vagy a megbízásából eljáró személy ^yagy^ szerv írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, továbbá fedezethiány esetén a sorba állítás időtartam^%feijeb'b! - Xnap. /:; Kelt:.M^Q&,. MKB Sien-'-sHá;:^ Számlatulajdonos SS Záradék: Aláírás a bejelo^ctí aláír^:.;:. : í A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető öáííkjíí- tudomásul vesszük, hogy a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatuíajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kc\t:..^;..j.Mí.:.^' ^ n 4\ /Siemens Ház Fiók /! ~ 3 k ^ - Hitel intézet feí3ií éí'vfi'.e.-'-rr-'. ' ' vc*?r' d 'pa; """<" %"

9 --'V, - \ (A bekeretezett, sötétített részt a feladó töíít!ci.) BÍadó neve. > Küldemsnvfaj vagy többf etszolg á Itatás:= sf- ÍPRÍÍ j PL] íiétl. ^b "-' Ajánbtíf*r[J[.'.- ;v. tértiveyény PJj ataiosirá^**' Q-.:.?".--.: : Csomag. D ; Értéknyiívánítás Címzett kezébe Q Q Efték: (csak értéknyiívánítás többletszolgáitatás igénybevételekor imzettnevé;,: l%(^w.. ^as,' c-hí Utánvétel/Fizetést követő kézbesítés/árufizetés: -" neg: Felvételi idő: deményazonosító: Felvevő aláírása/felvevő kódja: LCP bbi tájékoztatás a túíoidalon. i^) Újrafelhasznált papír K ü 1 d em én yaz.cn os i tó:..cpmsa* Felvevő posta: Felvétel k' MÁJ73 Küidemény címzettjénél! neve, címe: Ügyfél azonos/to Küldemény faj vagy lobbi elszolgáltatas Alkalmazóit aláírása sréma 'L^^LSLi^ Kézbesítve «nekf JSffi^ meghatal- * mazoltnakv'v Az ugyfel sajai jelzése Kézbesítés kelte: nap: Átvevő aláírása: Atvévőírteve:, A tertiveveny, lynisszakuiduposi posia uelytígzoje A tértiveveny visszaküldési cime: ^r^ffr & m.ft 1146 Bp., :jíváfifri8íö!-ú't 1-3. Adószám ^<>-i-" ". -_'_ : VJ?c, D V$r [\ I * p I / í. > t

10 1. oldal, összesen: Nyilvántartási szám: /214 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (kormányzati funkció 8145 szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatása) amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XTV. kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) adóigazgatási azonosítószám: , statisztikai számjele: , képviselője: dr. Papcsák Ferenc polgármester, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató): másrészről: név: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Kajak-kenu Szakosztály) székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei űt 1-3. bírósági nyilvántartásba vétel ügyszáma: Pk. 6292/21/1 nyilvántartásba vevő szerv:fővárosi Törvényszék adószáma: képviselője: Hazsik Endre mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) között az alábbi feltételekkel: 1. Támogató Kedvezményezettnek Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalánál /214 számon nyilvántartott kérelmére, Támogató a Képviselőtestület átruházásáról szóló 37/21. (XI.24.) önkormányzati rendelet 11/A. alapján, valamint az Önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység támogatásáról szóló 17/21. (V.25.) önkormányzati rendelet 12. (2) bekezdése alapján 25. Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt Kedvezményezett részére szolgáltatások (szállás) költségeinek finanszírozásához. 2. A támogatást Kedvezményezett a 214. január 1. és 214. december 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettségek elszámolásához használhatja fel, kizárólag a benyújtott támogatási kérelemben foglalt célra, jelen szerződéshez 1. sz. alatt mellékelt és annak elválaszthatatlan részét képező költségtervezetnek megfelelően. 3. Az igényelt támogatás a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. tv. (Knyt) hatálya alá esik, ezért a támogatási kérelem érvényességének feltétele a Knyt 6. (1) bekezdésében foglalt Összeférhetetlenséggel és 8. (1) bekezdésben foglalt érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatnak, továbbá érintettség fennállása esetén az annak közzétételét kezdeményező kérelemnek a támogatási kérelemhez történő csatolása. A nyilatkozat másolata a támogatási szerződés 2. sz. mellékletét képezi. 4. Kedvezményezett kijelenti, hogy csőd-, végelszámolási vagy, felszámolási eljárás, e vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárási folyamat ellene nincsen. rt

11 2. oldal, összesen: Nyilvántartási szám: /214 Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje közvetlenül az állami-, önkormányzati- illetőleg adóhatóságtól és a vámhatóságtól. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen támogatási szerződés közérdekből nyilvános, azt Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/28. (III. 29.) Korm. rendelet 2. előírásainak megfelelően közzéteszi. 5. Támogató vállalja, hogy a támogatás összegét jelen támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírását követő 15 napon belül átutalja Kedvezményezett számú MKB Bank-nál vezetett bankszámlaszámára. 6. Amennyiben Kedvezményezett bankszámlája megszűnik és/vagy újat nyit, köteles Támogatót arról 8 munkanapon belül értesíteni írásban és személyesen, megfelelő dokumentumokkal azt alátámasztani. 7. A támogatás pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag Kedvezményezettnek az 5. pontban megnevezett pénzforgalmi jellegű bankszámlája szolgál. Kedvezményezett az 5. pontban megnevezett bankszámlájára jelen szerződés megkötésének feltételeként az azonnali beszedési megbízás alkalmazásához szükséges felhatalmazó nyilatkozatnak jelen szerződés 3, számú mellékletét képező, a számlavezető bank által visszaigazolt eredeti példányát Támogatónak átadja. 8. A Támogatási összegnek vagy annak egy részének más kedvezményezett részére támogatásként történő továbbadása nem megengedett. A Kedvezményezett köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetőleg nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásáról Támogató megbízottjának megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. 9. A Támogató jogosult a támogatás felhasználását a támogatási időszak alatt ellenőrizni, ennek érdekében Kedvezményezettől az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználásról Kedvezményezettel előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. 1 (Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata támogatásával kötelezi Kedvezményezetett arra - Pályázati Szabályzat 7. pontja értelmében -, hogy a pályázati programmal, szolgáltatással kapcsolatos valamennyi média-kommunikációjában, valamint kiadványain, plakátjain, szórólapjain feltüntesse, hogy az Önkormányzat támogatásával valósult meg. (Az egységes arculat - mely az Önkormányzat címerét és a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata támogatásával valósult meg szövegrészt tartalmazza - a - Civil Zugló - címről tölthető le.) 11. Kedvezményezett köteles a támogatásról: szöveges szakmai beszámolót és» pénzügyi elszámolást (4. sz. melléklet) készíteni. A szöveges szakmai beszámoló (terjedelme min. 2 max. 4 karakter) célja, hogy a támogatott Szervezet a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását, azaz a szerződés teljesítését szövegesen és egyéb, a megvalósítást igazoló dokumentumok (jelenléti ív, fénykép, kiadvány köteles példánya, amely a támogatót és annak címerét, valamint a

12 3. oldal, összesen: Nyilvántartási szám: /214 támogatás tényét tartalmazza) csatolásával bemutassa, illetve igazolja, hogy a támogatási szerződésben vállaltak szerint járt el. A pénzügyi elszámolás célja, hogy a támogatott Szervezet által a támogatás szerződésszerű felhasználását bizonylatokkal alátámasztásra kerüljön. A támogatott Szervezet köteles a pénzügyi elszámolást az aláírt támogatási szerződés mellékleteként elfogadott költségvetés alapján, vagy ha módosítás történt, az utoljára elfogadott módosítási kérelemben szereplő költségvetési soroknak és tételeknek megfelelően elkészíteni. A támogatás elszámolásának, a beszámoló-készítési kötelezettségének Kedvezményezett akkor tesz eleget, ha a pénzügyi elszámolás mellett a szakmai beszámolót is elkészíti 215. január 31-ig. A beszámoló és az elszámolás leadható személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy megküldhető postai úton ajánlottan Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre Molnár Zsuzsanna civilkapcsolati és pályázati referensnek címezve. 12. Határidőre nem teljesített beszámoló és pénzügyi elszámolás esetén Támogató hiánypótlás keretében szerződésszerű teljesítésre hívja fel Kedvezményezettet egy alkalommal, 15 munkanapos határidővel, tértivevényes postai küldemény útján. A határidő lejártával további hiánypótlásnak helye nincs, a szerződésszerű teljesítés elmulasztása az elszámolási kötelezettség megszegésének minősül. Támogató a pályázat elszámolásánál észlelt formai hiányosságok és egyéb - az elszámolás elválaszthatatlan részét képező - dokumentumok benyújtásának hiányában Kedvezményezettet egy alkalommal írásban szólítja fel a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. A hiánypótlás nem teljesítése, vagy határidőn túli teljesítése esetén Támogató a támogatási szerződés 14. pontjában leírtak alapján jár el. 13. A pénzügyi elszámolási kötelezettség teljesítése a 4. sz. melléklet alapján az alábbi módon történik: a) A támogatásból kifizetett záradékolt számlák és bizonylatok hitelesített másolata. (Az eredeti példányra rá kell vezetni az alábbi záradékot: Elszámolva C/214 vagy E/214 vagy S/214 (pályázati azonosító) és a /214 nytsz. szerződése alapján Ft azaz forint" majd a bizonylatot le kell másolni. A másolatot az alábbi szöveggel kell hitelesíteni: A másolat az eredetivel mindenben megegyezik", és dátummal, a szervezet képviselőjének aláírásával és bélyegző lenyomattal ellátni. Az egyes költség típusok megfelelő soraiba minden bizonylatot fel kell tüntetni, és összegzésüket a táblázat utolsó oszlopában szerepeltetni. b) A kifizetés igazolására szolgáló bizonylat hitelesített másolata. o ha a számlát pénztári kifizetéssel készpénzzel tejesítették, a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát, * ha a számlát készpénzzel tejesítették és a szervezet nem vezet házipénztárt, akkor erről nyilatkozatot kell tenni és az adott tétel kifizetését igazoló naplófőkönyvi bejegyzés hitelesített másolatát,

13 4. oldal, összesen: Nyilvántartási szám: /214 ha a számlát készpénz átutalási megbízással /csekk/ tejesítették, a befizetést igazoló csekkcsonk" hitelesített másolatát ha a számlát átutalással tejesítették, akkor a banki terhelési értesítő hitelesített másolatát kell csatolni A hitelesítés az a) pontban leírtaknak megfelelően történik. c) A pénzügyi elszámolási összesítő kitöltése (4. sz. melléklet), nyilatkozattétel a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt felhasználásról. d) Ha a Kedvezményezett a pénzügyi elszámolás részét képező kiadások után Áfavisszaigénylésrejogosult, akkor az elszámolásban csak az Áfával csökkentett (nettó) összegek vehetők figyelembe. e) Amennyiben a támogatott szolgáltatás, eszközbeszerzés eléri, illetve meghaladja a bruttó 1. Ft-ot (a számla végösszegét kell figyelembe venni, és nem a támogatásból elszámolandó összeget), Kedvezményezett köteles előzetes írásbeli kötelezettségvállalásra (megrendelés és annak visszaigazolása, szerződés, megállapodás stb.) és a teljesítési igazolás hitelesített másolatának benyújtására a kifizetések teljesítéséhez. f) Amennyiben Kedvezményezett a támogatási összeg 1%-ával nem tud elszámolni az elfogadott költségvetés szerint, úgy a maradványösszeget vissza kell utalnia Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú bankszámlájára. A visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát az elszámolással együtt kell megküldeni! g) Amennyiben a támogatási összegnek vagy annak egy részének rendeltetés- és szerződésszerű felhasználása Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul: Kedvezményezett a támogatási összeget Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú bankszámlájára visszautalja, vagy program, - határidő és költségvetés módosítás esetén módosítási kérelmet nyújt be Támogatóhoz a módosítási ok felmerülésétől számított 15 munkanapon belül, de legkésőbb 214. október 31-ig. h) A pénzügyi elszámolás során a támogatási szerződés mellékletét képező megítélt támogatás költségvetésének egyes sorai /költségtípusai/ összegében a jóváhagyotthoz képest legfeljebb +3% eltérés megengedett. Ezt meghaladó eltérés csak Támogató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Erre vonatkozó kérelmét személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai úton tértivevényes postai levélben Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre Molnár Zsuzsanna civilkapcsolati és pályázati referensnek címezve megküldheti. Amennyiben erre nem kerül sor, Kedvezményezett haladéktalanul köteles a támogatás összegét, illetve maradványát Támogató számú számlaszámára befizetni.

14 5. oldal, összesen: Nyilvántartási szám: / Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnal és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az ellenőrzési kötelezettség akadályozása, illetőleg meghiúsítása, az elszámolási kötelezettség megszegése. Kedvezményezett szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbérrel terhelten) Támogató számú számlájára a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. 15. Jelen szerződés aláírásával a Felek megállapodnak abban, hogy e jogviszonyuk tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 213. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:63. (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. 16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és az államháztartás működéséről szóló jogszabályokat kell irányadónak tekinteni. A szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Kelt: Budapest, 214 Kelt: k, Budapest, f.CLUA.lU.SVÍ?. Budapest Főváros j Önkortó nyzat x Támogató kígyós elet ebei dr. Papcsák^ polgármestef ^*<5 Központi Sport -és Ifjúsági Egjjesület Kedvezményezett képviseletéi Hazsik Endre ügyvezető elnök Pénzügyi ellenjegyzés: Kelt: Budapest, 2M4 Kéri Mihá^ Gazdálkodási OsztáljTosztályvezető Mellékletek: t~

15 6. oldal, összesen: Nyilvántartási szám: / számú melléklet: részletes költségvetési terv a támogatás felhasználására 2. számú melléklet: összeférhetetlenségi- és érintettségi nyilatkozat 3. számú melléklet: banki felhatalmazó nyilatkozat 4. számú melléklet: pénzügyi összesítő

16 2.sz.melléklet Ügyiratszám: /214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Férfi-torna szakosztály) támogatása /A. kötelezettségvállalás a...'ff?3a\ évi költségvetés.ű8m1í& szakfeladaton Kft/??-... főkönyvi számon á-y^táü'i 'analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik 25. Ft bruttó Összegben. A szerződő partner neve: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Férfi-torna szakosztály) Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év forint év forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó l Kapja; Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Felhasználható összeg 2.évi előirányzat Felhasznált összeg Ft Ft Pénzügyi ellenjegyzés Ft Közbeszerzési M Josgi szakvélemény ^ :&am Jegyzői láttamozás Kötelezettségvállaló X\^L MU 2U JN24 Regisztráció: Gazdálkodási Osztály

17 J*g^ Budapest Főváros XlV.kerület Zugló Önkormányzat I 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Köt.váll. szám: Z14317 Költségvet. év: 214 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület Bankszámla: Külső biz.szám: Köt. váll. fajta: Támogatási szerződés Kincs.hiv.sz.: Szerz. kategória: Fedezet száma: Szerz. tárgya: Aláírás dátuma: Érv. kezdete: Deviza kód: HUF Érv. vége: Dimenzió; Kötváll. kontroll: Ügylet: Szakfel.részl.: Szerv.egys.: Pénzforrás: Keretgazda: Egyedi gyűjtő: Civil szervezetek támogatása Civil szervezetek működési támogatása 11 - Polgármesteri Kabinet 11 - Saját bevétel EGYÉB - Egyéb K Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiai Nettó: ÁFA: Bruttó: Afakód: AK Ft HUF Alszám: 1 Nettó ERA: K5112 Egyéb Míík.c. támogatások egyéb civil szervezetek részére Elöír.év: 214 ÁFA ERA: K351 Mtiködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó ÁHT: Határidő: Kincstári alszám Nettó/Áfa: / Nettó: ÁFA: Bruttó: Pénzügyi bizonylatok Ui/uiitlai *./. KiiKn hi/.s/. D.ítum Vlt. \l \ liruilfi ÖSSZESÍTÉS 21)14 Nemi Ma Itillllo :»i4 Hí unó Kötváll.: Kötváll.-ból nem végleges: Végleges kötv. pü.nem telj. KotváIl.-bóI pü. nem telj.: ) GRIFFSOFT 2tt., FORRÁS-SQL, {) - Listafájl: kotvallkim_4.xml» Nyomfafla: 78 - Barna Károly 1. oldal

18 214. sportpályázat összesítés 1. sz.melléklet pályázó szervezet szakosztály AC-SINUS Harcművészeti Sportegyesület BVSC összesen:2.199m Ft Vívó Asztak itenisz Karate Birkózó Szabadidő-Wellness Úszó mint önálló nem pályázhatott Műugró- Szinkronúszó Kerékpáros Dirty Dancers Company Sporítánc Egyesület Hársfa Egyesület (fogyatékos) KAI SEI Karate Sportegyesület KSJJa _ '{összesen: 1.25 M Ft) Magyar nihon tai jítsu és nihonjujitsu Sportegyesület Kajak -kenu Férfi, torna. Öttusa Judo Ökölvívás pályázat tárgya eszközbeszerzés (1. Ft), bérleti díj (15. Ft) sporteszközök, szállítás szállás, szállítás, nevezési díj eszközbeszerzés, szállítás edzőtábor szállásköltsége, sporteszköz beszerzés sporteszköz beszerzés sporteszköz beszerzés, versenyek szállásköltsége műfüves labdarúgó balynokság bérleti díj Nemzeti Sportközpontok felé eszközbeszerzés, szállítás, szállásdíj bérleti díjak bérleti díjak, szállás, egyéb szóig (uszoda belépő) terembérlet, edzőtábor szállásköltsége, nevezési díj szállásköltség (válogatóverseny, MB költség) eszköz beszerzés, bérleti díj, szállás vívó sporteszköz beszerzése sporteszköz beszerzés sporteszköz beszerzés éves bérleti díj pályázati programban résztvevő zuglói lakosú sportolók 25 fö 17 fő 26 (1) fő 8 fő 2 fö 9 fő 41 fő összlétszám 91 fő 4 fő 2 fő akrobatikus pompn és rock and roll 53 fö cheerleading 5 fö kosárlabda 5 fő atlétika 5 fö asztalitenisz 2 fő 147 fö 12 fő 9 fő 18 fő 15 fő 1 fő harcművésze utánpótlás 5 fó felnőtt 5 fő pályázati Összeg (Ft) javasolt Összeg HKB DEB javaslat javaslat PM döntés jssum. "" -fjó's Á'/LT'- %

19 3. sz. melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt Mt^.,&mL. (hitelintézet neve és címe) Megbízom/megbízzuk önöket az alább megjelölt bankszámlá(i)nk terhére az alább megnevezett Jogosult, -a jelen felhatalmazás kiállításakor: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) mint Támogató Szervezet - által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére. A felhatalmazás a \& xlj$b[.zp. ÍM azonosítási számú Támogatási Szerződésből eredő visszafizetési kötelezettségünk nem teljesítésének esetére vonatkozik, a következő feltételekkel: Számlatulajdonos megnevezése: Számlatulajdonos székhelye: Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Jogosult neve: Jogosult székhelye/címe: Jogosult bankszámla száma: Jogosult számlavezetőjének megnevezése: Összeg: A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig. A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni. Gd&C S< Ws - f^ \.&\\k\\miwl til i"l> Á&Z<OQ^l-7Orl&tl%^ -QQ&S2 =T Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u OTP Bank Nyit. 26Cy.ooev- (WÍP További feltételek: A felhatalmazás csak a Jogosult vagy a megbízásából eljáró személy vagy szerv írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, továbbá fedezethiány esetén a sorba állítás idöt^tániá legfeljebb 35 nap. Kz\t:MM;.Q(k.,QZ.: U$BÍ. r. Pl 5 Ház Fi Záradék;. u c --'-..-»tt aláírassál Aláírás a be/..--- Ju sí?uv Száml atulaj donop A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kc\t:..^f.:. h.mr.k:.&.: tgyíványí Noémi ret/íf értékes n:^; vezet-' Siemens Ház FiöjcO J; [A Hitelintéz ugyit^cs ad6

20 -VM - \VM*^-^^'-U!Í\, (A bekeretezett, sötétített részt a fefadó töiti Iti.) sladó-neve...-. :íme'v.':.''.v."..-. Küícfemányfsj vagy többfetszofgáff aíás: j SKJ {pslj { PL í J&értj 15?. Ajárilott^*. [j(^;. /...Tértivev^ny -ű^- Értéícnyíiyánitás P] Címzett kézébe 'ÚJ :í_ ] Ertek': (csak értéknyíívánííás - többletszolgáltatás igénybevételekor,^t>^öst i'-.fo. Utánvétéi/Fizetést követő kézbesi'tes/arufizetés:. neg: Feladási díj: Felvételi idő: deményazonosító: g 89 Ft Felvevő aláírása/felvevő kódja: LCP ^5-23 bbi tájékoztatás a túloldalon. '») Újrafelhasznált papír Küideményazcnositó; F<-i"evo posta Küldemény címzettjének neve, címe: -{3,1 <?f H- ^ Kézbesítés kelte:.' hó: : nap: Ál vevő aláírás Ogyfé (azonosító: Küldemény faj vagy iö b bl etszoíg áf ta ta s; Alkalmazott aláírása, száma: Kézbesítve; címzettnek Az ügyfél saját jeizése: helyettes átvevőnek 2J <&!,-, meghatalniazottnalí K Átvevcfcneye: fí^.^ A tértjveveriyt yí visszaküldő i posía nelyegzoje Atértivevény visszaküldési cime: 1146 Bp., rjívánríiül;;;' 1-3. K.SÍ SE ~3k AZ E IÍEDEÍÍYEL MINDENBEN ME6EG YEZÖ HITELES MASOUT

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet

Ft l0í^oc2o. 2.sz.melléklet. Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-61929/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zoborhegy téri Regnum Maríanum Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalása..-rr.j.

Részletesebben

Budnpest^^?.-...^...'.

Budnpest^^?.-...^...'. 2,sz,moJlékleí Kötelezettségvállalást előkészítő osztály ; UJ. ÁÍMél^J^J..,.^ ( L. A szerződés tárgya: TÁt(Q AZr/áL..JI^.^M± A köleiezeitségváílaíása..rí?2ít..'.. évi költségvetés QÁM^ŐÁÖjjOC;3 szakfeladaton.

Részletesebben

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO?

-*r OoK. o. 0 l. ö^4_. fc«-00.03. Ml. %.Ü ). V g yk,tszáma~sq?&/m( 2/) (I. Budapest,..,MM.:M:B: Isi/. pfefl. Jj>U. og.-op 2011 JÚNO? 2.sz.melléklet V g yk,tszáma~sq?&/m( ugyiraiszamj.i vr.y. r.r..i.v.. /r..~ «'i.. i Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : jföföd$..\fólfiké^... A szerződés tárgya:...th^rffy... Cs^I^^^j...WftW^.9^!?..'

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

h 0"'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős

h 0'h 3U) ík coc, 3$ Jegy^yfítJfflfi^Gábor A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős Ügyiratszám:... KöteiezeiMg állalást előkészítő osztály: Jegyző A szerződés tárgya: Megbízási szerződés választás közreműködéshez Zuglói Polgárőr és Önkötés Tűzoltó Egyesület részére,., i /, A ^ A kötelezettségvállalás

Részletesebben

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2.

3M. &(3. ^ll Jegyzői láti^jjwk^^-, (h\ Papp Csilla. mimn. %? '^é> 9 ori> o>v-.v)\ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: 2013 MÁJ 11 2013 MÁ> 2 2. 9 ori> o>v-.v)\ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Ü ztály : Üzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: www.zuglo.hu internetes honlap formai és tartalmi újratervezése, programozása, tartalomfeltöltése

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatások felhasználásához. (A támogatás kódja: EGYH-15) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EGYHÁZI ÉS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK IGAZGATÓSÁGA ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatások felhasználásához (A támogatás kódja: EGYH-15) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-03 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben