Mwnw M ML. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: JÚN 2 3. JÚN 20U JÚN 2 L. 2.sz.melléklet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mwnw M ML. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: JÚN 2 3. JÚN 20U JÚN 2 L. 2.sz.melléklet"

Átírás

1 2.sz.melléklet Ügyiratszám: /214 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület (Judo szakosztály) támogatása r A kötelezettségvállalás a..ml? 1.; évi költségvetés öffip&m szakfeladaton..érfllf^.. főkönyvi éisíílt'p./.^.analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik 25. Ft bruttó összegben. számon A szerződő partner neve: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület (Judo szakosztály) Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év forint év forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel 5 ". Budapest, Kezdeményezésé Budapest, minőségügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás 2.évi előirányzat Fel hasznait összeg Ft Ft Pénzügyi ellenjegyzés Felhasználható összeg JÚN 2 3. Ft Közbeszerzési referens 2)1::. ÍÍS &$. ík.3 ífev \\ Jogi szakvélemény, j JÚN 2U JÚN 2 L Jegyzői láttamozás ÜN 26, Kötél ezettségvál Ial ó Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Mwnw M ML

2 'X-, Budapest Főváros XlV.kerület Zugló önkormányzat * ' í 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Kiadási kötelezettségvállalás m M Köt.váll. szám: ZI4Ö378 Költsécveí. év: 214.w-<5 tssa ' : tusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület Bankszámla: Külső biz.szám: 132-; Köt.váll. fajta: Támogatási szerződés Kincs.h'---. Szerz. kategória: Fedezet szr -.-A: Szerz. tárgya: Aláírás ('- " 'M.6.2 Érv. kezdí" J: 2CU.6.2 Deviza kód: HUF Érv. vége: Dimenzió: Kötváll. kontroll: Ügylet: Civil szervezetek támoj^íúí::; Szakfel.részl.: Civil szervezetek működési támogatása Szerv.egys.: 11 - Polgármesteri Kabinet Pénzforrás; 11 - Saját bevétel Keretgazda: EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő: K Civil szervezetnek egyéb ;.,íiki;.,'.! célú támogatások. AFA: Bruttó:. trikód: AK Ft HUF Alszám: 1 Nettó ERA: K5112 Egyéb Műk.;-.-',;:.:;ísok egyéb civil szervezetek részére Előír.év: 214 ÁFA ERA: K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi auó ÁHT: Határidő: Kincstári alszám Nettó/Áfa: / Ár A: rntüó: "' " 'í bizonylatok l>i/nn\l.if -/. IvnJ-f hi/.v/. \I \ Iflllllll SZESÍTÉS 2HI4 \fiiii \i i Bruttó 2G;J Hl MM,. í*.";ir"jir ' -!.-.-: -".nem telj Kon..;.-.. jiu. liem telj.: GRIFFSOFT Zrf., FORRÁS-SQL, () - Listafájl: hotvallk!-"..-: 1. oldal» Nyomtatta: 78 - Barna Károly

3 214. sportpályázat összesítés 1. sz.meíléklet pályázó szervezet szakosztály AC-SINUS Harcművészeti Sportegyesület BVSC összesen;2.199mft Vívó Aszta kitenisz Karate Birkózó Szabadidő-Weílness Úszó mint önálló nem pályázhatott Műugró- Szinkronúszó Kerékpáros Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület Hársfa Egyesület (fogyatékos) KAI SEI Karate Sportegyesület KSISE (összesen:1.25mft) Magyar nihon tai jitsu és nihon ju jitsu Sportegyesület Kajak -kenu Férfi torna Öttusa Judo ökölvívás pályázat tárgya eszközbeszerzés (1. Ft), bérleti díj (15. Ft) sporteszközök, szállítás szállás, szállítás, nevezési díj eszközbeszerzés, szállítás edzőtábor szállásköltsége, sporteszköz beszerzés sporteszköz beszerzés sporteszköz beszerzés, versenyek szállásköltsége műfüves labdarúgó balynokság bérleti díj Nemzeti Sportközpontok felé eszközbeszerzés, szállítás, szállásdíj bérleti díjak bérleti díjak, szállás, egyéb szóig (uszoda belépő) terembérlet, edzőtábor szállásköltsége, nevezési díj szállásköltség (válogatóverseny, MB költség) eszköz beszerzés, bérleti díj, szállás vívó sporteszköz beszerzése sporteszköz beszerzés sporteszköz beszerzés éves bérleti díj pályázati programban résztvevő zuglói lakosú sportolók 25 fő 17 fö 26 (1) fő 8 fő 2 fő 9 fő 41 fö összlétszám 91 fő 4 fő 2 fő akrobatikus pompn és rock and roll 53 fő cheerleadíng 5 fö kosárlabda 5 fő atlétika 5 fő asztalitenisz 2 fő 147 fő 12 fö 9 fő 18 fő 15 fő 1 fö harcművésze utánpótlás 5 fő felnőtt 5 fö pályázati összeg (Ft) javasolt Összeg HKB DEB javaslat javaslat PM döntés ~ 2577'

4 Pályázati adatlap S/214 /(ül 2. sz. melléklet NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A pályázó neve: KSI SE Judo szakosztály Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Budapest, Istvánmezei út 1-3. Képviselőjének neve: Hazsik Endre ügyvezető elnök Nyilvántartásba vételi okirat száma: pk.6292/21 Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Bíróság Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) - 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy [Q} 2. fennáll az...pont alapján 6. (ÍJ Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) a kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az aj-cj pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e/ olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)~c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, fp az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, g) akinek a részvéteiből való kizártságának tényét a 13. alapján a honlapon közzétették. 7

5 Pályázati adatlap S/ (1) bekezdése szerinti érintettség 2 1. nem áll fenn vagy K^J 2. fennáll az...pont alapján 8. (1) Ha a pályázó a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a)~b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az aj-cj pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg, (2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét (3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet. Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem 9 * * A. Budapest, 214..^.viU. (...<^ \Í Ű szervezet felelős vezetőjének neve (nyomtatott betűvel) cégszerű aláírása

6 Pályázati adatlap S/214 ÁFA 3. sz. melléklet NYILATKOZAT (A négyzet kijelölésével kijelölhető visszaigénylés/nem igénylés) E] Alulírott,...l<CíJL?írr - át (továbbiakban: egyesület/alapítvány) cégszerűen jegyezni jogosult ÉhiS,ÜL. JÖJ %$U (képviselő neve) kijelentem, hogy a,m ^! l.j^^ (egyesület/alapítvány neve és székhelye, adószama) alanya az ÁFÁ-nak az S/214 jelű pályázat szerinti támogatásra vonatkozó folyósításhoz kapcsolódóan vállalja, hogy a megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségekhez kapcsolódó AFA-t nem igényli vissza, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az AFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Alulírott, - át (továbbiakban: egyesület/alapítvány) cégszerűen jegyezni jogosult (képviselő neve) kijelentem, hogy a (egyesület/alapítvány neve és székhelye, adószáma) alanya az AFA-nak az S/214 jelű pályázat szerinti támogatásra vonatkozó folyósításhoz kapcsolódóan a megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségekhez kapcsolódó AFA-t visszaigényli. Az elszámolásnál az AFA-val csökkentett ( nettó) Összeg kerül figyelembevételre. Alulírott, - át (továbbiakban: egyesület/alapítvány) cégszerűen jegyezni jogosult (képviselő neve) kijelentem, hogy a (egyesület/alapítvány neve és székhelye, adószáma) nem alanya az AFA-nak az S/214 jelű pályázat szerinti támogatásra vonatkozó folyósításhoz kapcsolódóan vállalja, hogy a megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségekhez kapcsolódó AFA-t nem igényli vissza. Az elszámolásnál az AFA-val növejt^tarttó) összeg kerül figyelembevételre. Budapest, 214..CUIs^.lU ' ** '9* Sfc p. V- sportszervezet felelős vezetőjének cégszerű aláírása

7 Pályázati adatlap S/ sz. melléklet Költségvetés-tervezet Támogatható tevékenység(ek) megnevezése: sportfelszerelés A kedvezményezett szervezet neve: KSI SE Judo szakosztály Költségtípusok Dologi kiadások: (programhoz kapcsolódó költségek!) > Eszköz beszerzés (1. Ft alatti értékben sporteszköz) Szolgáltatások költségei: (programhoz kapcsolódó költségek!) > Bérleti díjak > Szállítási szolgáltatás díja (személy- és áruszállítás, busz, vonat) > Szállásköltség (panzió, tábor, szálloda, kemping, sátorbérlés) > Egyéb szolgáltatás (nevezési, versenybírói, játékvezetői díjak, belépő) Kiadások összesen: Összeg /Ft/ Költségsorok szöveges magyarázata Judogik Alulírott Pályázó vállalom/nem vállalom, (kiválasztott rész aláhúzandó) hogy csökkentett támogatási összeg esetén is meg kívánom valósítani pályázati célomat. Budapest, K&V.IU...&-- M2R14: ^UfifíL sportszervezet felelős vezetőjének neve (nyomtatott betűvel) A." VgjU'g' aláírása 2&&L&^ MIEUL. pályázat írójának neve (nyomtatott betűvel) aláírása 6

8 3. sz. melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt M^..3.ouút< (hitelintézet neve és címe) Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámiá(í)nk terhére az alább megnevezett Jogosult, -a jelen felhatalmazás kiállításakor: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) mint Támogató Szervezet - által benyújtandó azonnali beszedési megbízás(ok) teljesítésére. A felhatalmazás a azonosítási számú Támogatási Szerződésből eredő visszafizetési kötelezettségünk nem teljesítésének esetére vonatkozik, a következő feltételekkel: Számlatulajdonos megnevezése: Számlatulajdonos székhelye: Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Jogosult neve: Jogosult székhelye/címe: Jogosult bankszámla száma: Jogosult számlavezetőjének megnevezése: Összeg: A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig, A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni. v<lsa Ct /IhG - Űfs WU>bixvJLe f.i üt- <í-3 AOSQOQQt-zo\2X&&^ ~Oooc^ZOJT Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 1145 Budapest, Pétervárad u OTP Bank Nyit. Z&>-~ooa-- ö-tov- További feltételek: A felhatalmazás csak a Jogosult vagy a megbízásából eljárt-személy vagy szerv írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, továbbá fedezethiány esetén a sorba állítás jdataftama legfeljebb 35 nap. Kelt :.^íflrm.:?.?.!...q.. 5ieme ns Ház F Ók3. í V'.ÍV. Számlatulajdonos Záradék: Aláírás a bejelentett aláírással A Hitelintézet, mint a Számlatulajdonosszarmavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kelt: ^ü.:.x..m { i.:m:.q7^. ioemi h Hitelintézet *%/

9 -,- r r (Á bekeretezett, sötétített részt a feladó íöiti lei.) sladó neve,/..,. ffe^ypmi.-ég'ifjáságí- ~íme'.;...:...?$?$h &á.nmáizi.út. 1-3.' AoOS7^nT''g-'7'->7-'v.; Ajánlott^g^/ ;; Té/rtívevény, [3. ataiosirat* ímzett n.eve /! :;.y^l^cí :íme; ; :"..,;;...-- Aoí >$* "Csomag.,:. S^fev;.JrU< few^e Értéknyifyáhftás" P] Címzett kezébe'-.q] Kiilcíemsnyíajvágytöbbleíszotgáltarás: 1 :SK "prlj ] PL j lleíí] " Érték: : (csak értéknyilvánítás íöbbíetszolgá Itatás igé nybevételekor) Utánvétel/Fizetést követő kézbesítés/árufcetés;"." neg: ^eményazonosító:.í433í Feladási díj: 89 Fc Felvevő aláírása/felvevő kódja: LCP Felvételi idő: 2Ö1W5-23 AH E 7 bbi tájékoztatás a túloldalon. ( Újrafelhasznált papír K ü Id e m ényazo n os ító: LCPi^g Felvevő posta; Felvétel kai Kézbesítés Kelte: A fértívcvenvt visszaküldő posiaftelyegzoje cosis Küldemény címzettjének neve, címe A2GCI <?fr Átvevő aláírása: ^V- ^ Ugyfeíazonosjto Ku'derneny'aj vagy többletszolgáltatás Alkalmazóit aláírása, szama meghaial- mazotínate Kézbesítve Helyettes címzettnek atvevónek Az ugyfel sajaijelaese. ÁfvevŐíiüejíe: ^ X ^ ^, ±ILM. A tértivevény visszaküldési címe: ^WiruT Kdzpomi Spsrt -JS ifjúsági 1146 Bp. : ísívánmszc; LÍM-3. Adószám ' t " l ""~"'"'-''-.í? vöt. O.-XSc r L * 11 * ^i ^t>^ t - l IT«f6 6yf2ff

10 1. oldal, Összesen: Nyilvántartási szám: /214 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (kormányzati funkció 8145 szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység támogatása) amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) adóigazgatási azonosítószám: , statisztikai számjele: , képviselője: dr. Papcsák Ferenc polgármester, mint Támogató (a továbbiakban: Támogató): másrészről: név: Központi Sport -és Ifjúsági Egyesület (Judo Szakosztály) székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. bírósági nyilvántartásba vétel ügyszáma: Pk. 6292/21/1 nyilvántartásba vevő szerv:fővárosi Törvényszék adószáma: képviselője: Hazsik Endre mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) között az alábbi feltételekkel: 1, Támogató Kedvezményezettnek Budapest Főváros XTV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalánál /214 számon nyilvántartott kérelmére, Támogató a Képviselőtestület átruházásáról szóló 37/21. (XI.24.) önkormányzati rendelet 11/A. alapján, valamint az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység támogatásáról szóló 17/21. (V.25.) önkormányzati rendelet 12. (2) bekezdése alapján 25. Ft, azaz kettőszázötvenezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt Kedvezményezett részére dologi kiadások (eszköz beszerzés) költségeinek finanszírozásához. 2. A támogatást Kedvezményezett a 214. január 1. és 214. december 31. között keletkezett és kiegyenlített számlák, fizetési kötelezettségek elszámolásához használhatja fel, kizárólag a benyújtott támogatási kérelemben foglalt célra, jelen szerződéshez 1. sz. alatt mellékelt és annak elválaszthatatlan részét képező költségtervezetnek megfelelően. 3. Az igényelt támogatás a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. tv. (Knyt) hatálya alá esik, ezért a támogatási kérelem érvényességének feltétele a Knyt 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenséggel és 8. (1) bekezdésben foglalt érintettséggel kapcsolatos nyilatkozatnak, továbbá érintettség fennállása esetén az annak közzétételét kezdeményező kérelemnek a támogatási kérelemhez történő csatolása. A nyilatkozat másolata a támogatási szerződés 2. sz. mellékletét képezi. 4. Kedvezményezett kijelenti, hogy csőd-, végelszámolási vagy, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárási folyamat ellene nincsen. \ I f 1

11 2. oldal, összesen: Nyilvántartási szám: /214 Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy Támogató a nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje közvetlenül az állami-, önkormányzati- illetőleg adóhatóságtól és a vámhatóságtól Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy jelen támogatási szerződés közérdekből nyilvános, azt Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/28. (III. 29.) Korm. rendelet 2. előírásainak megfelelően közzéteszi. 5. Támogató vállalja, hogy a támogatás összegét jelen támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírását követő 15 napon belül átutalja Kedvezményezett számú MKB Bank-nál vezetett bankszámlaszámára. 6. Amennyiben Kedvezményezett bankszámlája megszűnik és/vagy újat nyit, köteles Támogatót arról 8 munkanapon belül értesíteni írásban és személyesen, megfelelő dokumentumokkal azt alátámasztani. 7. A támogatás pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag Kedvezményezettnek az 5. pontban megnevezett pénzforgalmi jellegű bankszámlája szolgál. Kedvezményezett az 5. pontban megnevezett bankszámlájára jelen szerződés megkötésének feltételeként az azonnali beszedési megbízás alkalmazásához szükséges felhatalmazó nyilatkozatnak jelen szerződés 3. számú mellékletét képező, a számlavezető bank által visszaigazolt eredeti példányát Támogatónak átadja. 8. A Támogatási Összegnek vagy annak egy részének más kedvezményezett részére támogatásként történő továbbadása nem megengedett. A Kedvezményezett köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetőleg nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásáról Támogató megbízottjának megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. 9. A Támogató jogosult a támogatás felhasználását a támogatási időszak alatt ellenőrizni, ennek érdekében Kedvezményezettől az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználásról Kedvezményezettel előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani. 1 (Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata támogatásával kötelezi Kedvezményezetett arra - Pályázati Szabályzat 7. pontja értelmében -, hogy a pályázati programmal, szolgáltatással kapcsolatos valamennyi média-kommunikációjában, valamint kiadványain, plakátjain, szórólapjain feltüntesse, hogy az Önkormányzat támogatásával valósult meg. (Az egységes arculat - mely az önkormányzat címerét és a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata támogatásával valósult meg szövegrészt tartalmazza - a - Civil Zugló - címről tölthető le.) 11. Kedvezményezett köteles a támogatásról: szöveges szakmai beszámolót és e pénzügyi elszámolást (4. sz. melléklet) készíteni. A szöveges szakmai beszámoló (terjedelme min. 2 max. 4 karakter) célja, hogy a támogatott Szervezet a pályázatban vállalt feladatok megvalósulását, azaz a szerződés teljesítését szövegesen és egyéb, a megvalósítást igazoló dokumentumok (jelenléti ív, fénykép, kiadvány köteles példánya, amely a támogatót és annak címerét, valamint a (

12 3. oldal, összesen: Nyilvántartási szám: /214 támogatás tényét tartalmazza) csatolásával bemutassa, illetve igazolja, hogy a támogatási szerződésben vállaltak szerint járt el. A pénzügyi elszámolás célja, hogy a támogatott Szervezet által a támogatás szerződésszerű felhasználását bizonylatokkal alátámasztásra kerüljön. A támogatott Szervezet köteles a pénzügyi elszámolást az aláírt támogatási szerződés mellékleteként elfogadott költségvetés alapján, vagy ha módosítás történt, az utoljára elfogadott módosítási kérelemben szereplő költségvetési soroknak és tételeknek megfelelően elkészíteni. A támogatás elszámolásának, a beszámoló-készítési kötelezettségének Kedvezményezett akkor tesz eleget, ha a pénzügyi elszámolás mellett a szakmai beszámolót is elkészíti 215. január 31-ig. A beszámoló és az elszámolás leadható személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy megküldhető postai úton ajánlottan Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre Molnár Zsuzsanna civilkapcsolati és pályázati referensnek címezve. 12. Határidőre nem teljesített beszámoló és pénzügyi elszámolás esetén Támogató hiánypótlás keretében szerződésszerű teljesítésre hívja fel Kedvezményezettet egy alkalommal, 15 munkanapos határidővel, tértivevényes postai küldemény útján. A határidő lejártával további hiánypótlásnak helye nincs, a szerződésszerű teljesítés elmulasztása az elszámolási kötelezettség megszegésének minősül. Támogató a pályázat elszámolásánál észlelt formai hiányosságok és egyéb - az elszámolás elválaszthatatlan részét képező - dokumentumok benyújtásának hiányában Kedvezményezettet egy alkalommal írásban szólítja fel a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. A hiánypótlás nem teljesítése, vagy határidőn túli teljesítése esetén Támogató a támogatási szerződés 14. pontjában leírtak alapján jár el, 13. A pénzügyi elszámolási kötelezettség teljesítése a 4. sz. melléklet alapján az alábbi módon történik: a) A támogatásból kifizetett záradékolt számlák és bizonylatok hitelesített másolata. (Az eredeti példányra rá kell vezetni az alábbi záradékot: Elszámolva C/214 vagy E/214 vagy S/214 (pályázati azonosító) és a /214 nytsz. szerződése alapján Ft azaz forint" majd a bizonylatot le kell másolni. A másolatot az alábbi szöveggel kell hitelesíteni: A másolat az eredetível mindenben megegyezik", és dátummal, a szervezet képviselőjének aláírásával és bélyegző lenyomattal ellátni. Az egyes költség típusok megfelelő soraiba minden bizonylatot fel kell tüntetni, és összegzésüket a táblázat utolsó oszlopában szerepeltetni. b) A kifizetés igazolására szolgáló bizonylat hitelesített másolata. ha a számlát pénztári kifizetéssel készpénzzel tejesítették, a kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát, ha a számlát készpénzzel tejesítették és a szervezet nem vezet házipénztárt, akkor erről nyilatkozatot kell tenni és az adott tétel kifizetését igazoló naplófőkönyv! bejegyzés hitelesített másolatát, i

13 4. oldal, összesen: Nyilvántartási szám: /214 ha a számlát készpénz átutalási megbízással /csekk/ tejesítették, a befizetést igazoló csekkcsonk" hitelesített másolatát ha a számlát átutalással tejesítették, akkor a banki terhelési értesítő hitelesített másolatát kell csatolni A hitelesítés az a) pontban leírtaknak megfelelően történik. c) A pénzügyi elszámolási összesítő kitöltése (4. sz. melléklet), nyilatkozattétel a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt felhasználásról. d) Ha a Kedvezményezett a pénzügyi elszámolás részét képező kiadások után Áfavisszaigénylésrejogosult, akkor az elszámolásban csak az Áfával csökkentett (nettó) összegek vehetők figyelembe. e) Amennyiben a támogatott szolgáltatás, eszközbeszerzés eléri, illetve meghaladja a bruttó 1. Ft-ot (a számla végösszegét kell figyelembe venni, és nem a támogatásból elszámolandó összeget), Kedvezményezett köteles előzetes írásbeli kötelezettségvállalásra (megrendelés és annak visszaigazolása, szerződés, megállapodás stb.) és a teljesítési igazolás hitelesített másolatának benyújtására a kifizetések teljesítéséhez. f) Amennyiben Kedvezményezett a támogatási Összeg 1%-ával nem tud elszámolni az elfogadott költségvetés szerint, úgy a maradványösszeget vissza kell utalnia Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú bankszámlájára. A visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát az elszámolással együtt kell megküldeni! g) Amennyiben a támogatási összegnek vagy annak egy részének rendeltetés- és szerződésszerű felhasználása Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul: ^Kedvezményezett a támogatási összeget Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú bankszámlájára visszautalja, vagy program, - határidő és költségvetés módosítás esetén módosítási kérelmet nyújt be Támogatóhoz a módosítási ok felmerülésétől számított 15 munkanapon belül, de legkésőbb 214. október 31-ig. h) A pénzügyi elszámolás során a támogatási szerződés mellékletét képező megítélt támogatás költségvetésének egyes sorai /költségtípusai/ összegében a jóváhagyotthoz képest legfeljebb +3% eltérés megengedett. Ezt meghaladó eltérés csak Támogató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Erre vonatkozó kérelmét személyesen Budapest Főváros XTV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán leadhatja (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy postai úton tértivevényes postai levélben Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. címre Molnár Zsuzsanna civílkapcsolati és pályázati referensnek címezve megküldheti. Amennyiben erre nem kerül sor, Kedvezményezett haladéktalanul köteles a támogatás Összegét, illetve maradványát Támogató számú számlaszámára befizetni. H

14 5. oldal, összesen: Nyilvántartási szám: / Szerződésszegésnek minősül - különösen - a támogatás összegének a szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnal és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az ellenőrzési kötelezettség akadályozása, illetőleg meghiúsítása, az elszámolási kötelezettség megszegése. Kedvezményezett szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Kedvezményezett köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbérrel terhelten) Támogató számú számlájára a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. 15. Jelen szerződés aláírásával a Felek megállapodnak abban, hogy e jogviszonyuk tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 213. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:63. (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. 16. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és az államháztartás működéséről szóló jogszabályokat kell irányadónak tekinteni. A szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Kelt: Budapest, 214. Kelt: ^ Budapest, 214. JMJAAI-M...*?..,... Budapest Főváros Xí\5 KéÉip izugló > < \ Önkormtozat^^p ^ Jy Támogató képviseletében * «/ dr. Papcsák FÍWcj? ^ ^Jy polgármester^-á5 _-^'^ V". V....VrT^S^í- &.\ Központi Sport -és Ifjúsági Egy^sület^ Kedvezményezett képviseletében «j Hazsik Endre \$?j^ &#?*y ügyvezető elnök ^^- --" Pénzügyi ellenjegyzés: Kelt: Budapes i Mihály \ A#Vf Gazdálkodási Osztály osztályve?"** ^ ' Mellékletek:

15 6. oldal, összesen: Nyilvántartási szám: / számú melléklet: részletes költségvetési terv a támogatás felhasználására 2. számú melléklet: összeférhetetlenségi- és énntettségi nyilatkozat 3. számú melléklet: banki felhatalmazó nyilatkozat 4. számú melléklet: pénzügyi összesítő