KOTRA KÁROLY KRESZ. könyv. személygépkocsi-vezetők részére. centrifugális erő KOTR A KFT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOTRA KÁROLY KRESZ. könyv. személygépkocsi-vezetők részére. centrifugális erő KOTR A KFT."

Átírás

1 KOTRA KÁROLY KRESZ könyv személygépkocsi-vezetők részére centrifugális erő 2004 KOTR A KFT.

2 KOTRA K ÁROLY KRESZ könyv személygépkocsi-vezetők részére KOTRA Kft. Püspökladány 2004

3 I. KÖZLEK EDÉSI ISMERETEK

4 RÉSZLET A KÖNYVBŐL

5 KÖZÚTI JELZÉSEK 10. ábra 11. ábra 6. kép 1.2. Az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Két csoportba oszthatók: a kereszteződésben és útszűkületben szabályozó táblák. A kereszteződésben szabályozó táblák, alakjukat tekintve teljesen eltérőek minden más jelzőtáblától, így hátulról minden esetben felismerhetők. Az Elsőbbségadás kötelező jelzőtábla (10. ábra) azt jelzi, hogy az útkereszteződésben elsőbbséget kell adni a keresztező (betorkolló) úton érkező jármű részére (4. kép). Kiegészülhet a tábla az útburkolatra felfestett keresztirányú szaggatott vagy folytonos vonallal is, amely azt a helyet jelzi, ahol a járművel ha a megállást az elsőbbség megadása szükségessé teszi meg kell állni. Az elsőbbségadási kötelezettségre a vonal előtt lévő háromszög alakú útburkolati jel is felhívhatja a figyelmet. 5. kép 4. kép Az Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla (11. ábra) azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél meg kell állni, és elsőbbséget kell adni a keresztező (betorkol ló) úton érkező jármű részére (5. kép). Azt a helyet, ahol meg kell állni, az útburkolatra festett folytonos vonal és STOP felirat jelzi. Ha a kötelező meg állás helyét jelző vonalnál a felirat nincs felfestve vagy valamilyen oknál fogva nem látható (pl. kopott, hóval fedett), akkor nem a táblánál kell megállni, hanem az útkereszteződésbe való behaladás előtt olyan helyen, ahonnan az útkereszteződés az elsőbbséggel rendelkező járművek forgalmának akadályozása nélkül belátható. Ha ezt a jelzőtáblát vasúti átjárónál helyezték el, a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt ilyen útburkolati jel hiányában a jelzőtábla előtt kell megállni, és továbbhaladni csak abban az esetben szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik (6. kép). Ez a jelzőtábla mindenütt, ahol elhelyezték, arra kötelezi a vezetőt, hogy a forgalomirányítás esetét kivéve megállással teljesítse elsőbbségadási kötelezettségét. KÖZÚTI JELZÉSEK 29

6 KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK Az útkereszteződésre vonatkozó elsőbbségadási kötelezettséget az útkereszteződés teljes területére kell érteni az út egyik szélétől a másik széléig. Az Elsőbbségadás kötelező illetve az Állj! Elsőbbségadás kötelező táblák között az elsőbbség jogi tartalmát tekintve nincs különbség. Az Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla esetén az elsőbbségadás módjában van annyi különbség, hogy ennél a táblánál a kötelező megállás helyét jelző vonalnál, vagy az útkereszteződés előtt minden esetben meg kell állni, függetlenül attól, hogy a védett úton közlekedik-e elsőbbséggel rendelkező jármű vagy sem. Mindkét elsőbbséget szabályozó jelzőtábla alatt elhelyezhetők kiegészítő táblák. Ha a kiegészítő táblán az útkereszteződés alaprajzi vázlatát tüntették fel (12., 13. ábra), az ezen vastag vonallal jelzett úton érkező jármű részére kell az elsőbbséget megadni. Ha a kiegészítő táblán (14. ábra) kerékpár-közlekedésre utaló jelzés van, abban az esetben az úttest kerékpár-közlekedés céljára burkolati jellel kijelölt részén áthaladó kerékpáros részére elsőbbséget kell adni. Ha az Elsőbbségadás kötelező tábla alatt távolságot feltüntető kiegészítő tábla van (15. ábra), ez az Elsőbbségadás kötelező, ha a távolságra utaló feliraton kívül a STOP szó is szerepel (16. ábra), ez az Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla előjelzésére szolgál. 12. ábra 13. ábra 14. ábra Útszűkületben vagy olyan helyen, ahol az úttest javítási, építési vagy egyéb okok miatt belátható szakaszon egy forgalmi sávra szűkül, a kétirányú forgalom biztonságos irányítására a következő jelzőtáblákat helyezhetik el: 15. ábra 16. ábra KÖZÚTI JELZÉSEK 7. kép Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben (18. ábra). E tábla jelzése arra utal, hogy az útszűkületben a járműnek elsőbbsége van a szembejövő járművel szemben (8. kép). 17. ábra 18. ábra A szembejövő forgalom elsőbbsége (17. ábra). Ez a tábla azt jelzi, hogy az útszűkületben elsőbbséget kell adni a szembejövő jármű részére (7. kép). 8. kép 30

7 RÉSZLET A KÖNYVBŐL

8 KÖZLEKEDÉS Jobbról is ki szabad kerülni a figyelmeztető jelzést használó járművet, ha a vezető meggyőződött arról, hogy ezzel a többi járművet és a gyalogosokat nem veszélyezteti. Az olyan megállóhely előtt, amelyben villamos áll, és az utasok fel- és leszállása az úttestről, illetve az úttestre történik, meg kell állni, és továbbhaladni csak a villamos elindulása után szabad. Akadály kikerülésére a bal oldal még záróvonal átlépésével is igénybe vehető, azonban a be nem látható úton ez csak fokozott óvatossággal és szükség esetén irányító személy közreműködésével tehető meg Kitérés útszűkület A kitérés A Kitérés a szemből érkező járművek elhaladási szabálya. Az egymás mellett ellentétes irányban (szemben) elhaladó járművek között megfelelő oldaltávolságot kell tartani; ennek érdekében - a szükséghez képest - a járművekkel kölcsönösen az úttest széléhez kell húzódni (248. ábra). Olyan keskeny úttesten, amelyen a járművek egymás melletti elhaladása nehéz vagy lehetetlen, a járművekkel meg kell állni, és az elhaladást az útpadkára húzódással vagy hátramenettel kell lehetővé tenni. Hátramenni azzal a járművel kell, amelyikkel ez - a járművek adottságait és a körülményeket figyelembe véve - könnyebben megtehető (249. ábra) ábra Kölcsönös irányváltoztatás esetében az a jármű haladhat tovább elsőként, amelyik nyilvánvalóan előbb érkezett az útszűkülethez. Megközelítően egyszerre érkezés esetén az udvariasság alapján kell eldönteniük az áthaladás sorrendjét. A villamos elsőkénti továbbhaladását ilyen esetben is lehetővé kell tenni (251. ábra) ábra Útszűkület Ha az úttest mindkét irányból belátható szakaszon egy forgalmi sávra szűkül, és a közúti jelzésekből más nem következik, a szembejövő járművek közül általában annak a járműnek van elsőbbsége, amelyik útját irányváltoztatás nélkül tudja folytatni (a másik jármű vezetője az áthaladást lassítással, ill. a szükséghez képest megállással kö teles biztosítani), (250. ábra) ábra KÖZLEKEDÉS 81

9 KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK Amennyiben az egymással szemben haladó járművek közül az egyik kikerülést, a másik előzést akar végrehajtani, a forgalom folyamatossága érdekében elsőként a kikerülést indokolt lehetővé tenni (252. ábra) ábra 252. ábra 3.9. Párhuzamos közlekedés Az olyan úttest, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van függetlenül attól, hogy a forgalmi sávokat útburkolati jellel jelölték-e vagy sem párhuzamos közlekedésre alkalmas (90., 91 kép). 90. kép KÖZLEKEDÉS 91. kép Ebből a szempontból közömbös, hogy az azonos irányú forgalom számára a két vagy több forgalmi sáv egyirányú forgalmi úton, körforgalomban vagy osztott pályás út úttestén áll-e rendelkezésre. Párhuzamos közlekedés szempontjából figyelmen kívül kell hagyni: az autóbuszöblöt, az autóbusz-forgalmi sávot, a kapaszkodósávot, a gyorsító- és lassítósávot, az útburkolati jellel kijelölt kanyarodósávot, a kerékpársávot, a villamospályát, ha nincs forgalmi sávként megjelölve. 82

10 RÉSZLET A KÖNYVBŐL

11 5. Egyéb közlekedési szabályok 5.1. Megfordulás, hátramenet EGYÉB KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK Járművel megfordulni, illetőleg hátramenetet végezni csak úgy szabad, hogy az a többi jármű és az úttesten haladó gyalogosok közlekedését ne akadályozza. Az úttest széléhez, illetőleg a várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges hátramenet azonban elvégezhető abban az esetben is, ha az a járműforgalmat anélkül, hogy a járműveket veszélyeztetné rövid ideig akadályozza. Ha a személy- és vagyonbiztonság megkívánja, a hátramenet végzéséhez a járművezetőnek kell arra alkalmas irányító személy közreműködéséről gondoskodni. Az irányító személynek úgy kell elhelyezkednie, hogy folyamatosan lássa a jármű mögötti területet, és a jármű vezetőjével is kapcsolata legyen. Az úttesten hátramenetet végző járműnek elsőbbsége van az elinduló, ill. az úttest forgalmába bekapcsolódó járművekkel szemben. Megfordulást végző járművek közül azzal a járművel végezhető elsőként ez a művelet, amelyik járművel azt nyilvánvalóan előbb megkezdték. Ugyanez a szabály érvényes a hátramenetet végző járművek egymás közötti helyzetében is. Tilos megfordulni, illetve hátramenetet végezni: autópályán, autóúton, egyirányú forgalmú úton, körforgalmú úton, vasúti átjáróban. A hátrameneti tilalom alól kivétel az egyirányú forgalmú úton az úttest széléhez, illetőleg a várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges hátramenet (285. ábra). A megfordulást ezenkívül tilthatja még: az úton: a Megfordulni tilos jelzőtábla, a Záróvonal útburkolati jel az útkereszteződésben: a Balra kanyarodni tilos jelzőtábla, a Kötelező haladási irány jelzőtábla, ha 285. ábra a megfordulást nem jelöli, az Előjelző nyíl, amely az úttestre van felfestve, ha a megfordulást nem jelöli Vasúti átjáró A vasúti átjárót járművel megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A közúti jármű vezetője köteles a jármű sebességét a vasúti átjáró előtt elhelyezett veszélyt jelző táblánál lakott területen belül legfeljebb 30 km/h-ra, lakott területen kívül legfeljebb 40 km/órára csökkenteni, és a vasúti átjáróig ezzel a csökkentett sebességgel kell haladnia. EGYÉB KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK 99

12 KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK A vasúti átjárón 5 km/h átlagsebességnél lassabban nem szabad áthaladni (286. ábra). Vasúti átjáróra való ráhajtás előtt meg kell győződni arról is, hogy az azon való késedelem nélküli és folyamatos áthaladás feltételei megvannak-e. Nem szabad a vasúti átjáróra ráhajtani, ha azon folyamatosan áthaladni nem lehet (117. kép). EGYÉB KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK 117. kép a) Fénysorompó A vasúti jármű közeledését, áthaladását két egymás mellett lévő, felváltva villogó piros fénnyel jelzi. Egyébként a készülék villogó fehér fényt ad, amely a működőképességét jelenti, és a fentiek szerinti továbbhaladást engedélyezi (118. kép). Üzemzavar esetén sem a piros, sem a fehér fény nem világít ábra A vasúti átjárón történő áthaladást biztosíthatja: fénysorompó, félsorompó, teljes sorompó, jelzőőr, Állj! Elsőbbségadás kötelező tábla, és van biztosítás nélküli is kép b) Félsorompó A vasúti jármű közeledésekor és áthaladásának ideje alatt az úttest menetirány szerinti jobb oldalát sorompórúddal lezárja. A félsorompó rúdján piros-fehér fényvisszaverő van. A félsorompóval együtt fénysorompó is működik (119. kép) kép Üzemzavar esetén a félsorompó rúdja nyitott vagy félig nyitott állapotban van, illetve a fénysorompón sem a piros, sem a fehér fény nem világít (120. kép). c) Teljes sorompó A vasúti jármű közeledésekor és áthaladásának ideje alatt az utat, ill. az úttestet teljes szélességében piros-fehér színű sorompórúddal lezárja. Sorompórúdján piros fényvisszaverő, ill. piros fényt adó lámpa van (121. kép). A teljes sorompót kiegészítheti olyan berendezés, amely 120. kép a sorompó lezárásának megkezdését és záródását hangjelzéssel jelzi, 100

13 EGYÉB KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK a sorompó lezárásának megkezdését, valamint záródását és zárva tartását, a teljes felnyitásig, két egymás mellett lévő felváltva villogó piros fénnyel jelzi. Üzemzavar esetén a sorompórudak eltérő állásban vagy félig nyitott helyzetben vannak. A vasúti átjárót biztosító berendezések üzemzavara esetén a járművel a vasúti átjáróba való behajtás előtt meg kell állni, körül kell 121. kép tekinteni jobbra és balra a vasúti pályatestre. Amennyiben vasúti jármű közeledését észleljük, továbbhaladni tilos. Ha vasúti jármű nem közeledik, áthaladhatunk a vasúti átjárón. Sűrű ködben, korlátozott látási viszonyok között a megállást követően járművünk ablakán kihallgatva is meggyőződhetünk a vasúti jármű közeledéséről. Vagyis minden körülmény között, minden módon meg kell győződnünk a biztonságos áthaladásról (287. ábra) ábra d) Jelzőőr A vasúti jármű közeledésekor és áthaladásának ideje alatt a vasúti jelzőőr jelzőtárcsával vagy feltartott, ill. a vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett piros fényű lámpával ad megállj jelzést (122. kép). e) Állj! Elsőbbségadás kötelező táblával biztosított vasúti átjáró A megállás helyét jelző vonal előtt, ennek hiányában a tábla előtt kell megállni (123. kép). Továbbhaladni abban az esetben sza kép bad, ha a jármű vezetője meggyőződött arról, hogy vasúti jármű nem közeledik. f) Biztosítás nélküli vasúti átjáró Biztosítás nélküli vasúti átjáróra ráhajtani csak abban az esetben szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúti jármű egyik irányból sem közeledik, és legalább 5 km/órás átlagsebességgel folyamatosan át lehet haladni (124. kép) kép 124. kép EGYÉB KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK 101

14 KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK Vasúti átjáróban tilos: megállni (forgalmi okból is), megfordulni (288. ábra), hátramenetet végezni (289. ábra), előzni (290. ábra) ábra EGYÉB KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK 289. ábra Az előzési tilalom alól kivétel: gépjárművel megelőzhető az egy nyomon haladó jármű. Ha vasúti átjáróban a jármű elakad, és vezetője 290. ábra azt bármilyen módszerrel vagy eszközzel azonnal eltávolítani nem képes, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a közeledő vasúti jármű vezetője vagy a vasút más alkalmazottja a veszélyhelyzetről a lehető legrövidebb időn belül tudomást szerezzen. 102

15 II. A GÉPKOCSIV EZETÉS EL MÉLETE

16 RÉSZLET A KÖNYVBŐL

17 A GÉPKOCSIVEZETÉS EMBERI TÉNYEZŐI 1. A gépkocsivezetés emberi tényezői A gépjármű vezetése során nem elegendő a közlekedési szabályok ismerete, elengedhetetlenül fontos az is, hogy a jármű vezetője minden pillanatban ura legyen járművének. Ehhez szükséges a gépkocsi kezelőszerveinek pontos ismerete, működtetési módja és a megfelelő döntéshozatal az adott szituációnak megfelelően. Nem lehet típushelyzetekre típusműveleteket végezni, hisz soha nincs két ugyanolyan szituáció, még ha hasonlítanak is egymásra. Ezért fontos az állandó odafigyelés és gondolkodás, lehetőleg előre látva az eseményeket, még mielőtt abba belekerülünk, hogy legyen időnk a felkészülésre. Ahhoz, hogy ez ténylegesen létrejöjjön, minden embernek önmagában ki kell alakítani a közlekedési gondolkodást, ehhez nyújt segítséget a következő fejezet A közlekedési gondolkodás kialakítása, érzékszervek A járművezetés során folyamatosan külső és belső információk felvételét végzi a gép- kocsivezető az érzékszervein keresztül, melyek eljutnak az agyba, ahol az eddig végzett cselekvések megváltoztatására az agysejtek feldolgoz zák ezeket az információkat. A folyamat látás tehát: érzékelés, mérlegelés, döntés, cselekvés. szaglás Érzékelés: az emberi test különböző része in megtalálható érzékszervek, melyek a külső ingereket felfogják, és a megfelelő idegpá- hallás, egyensúly lyán az agyba továbbítják (1. kép). A jármű vezetése szempontjából a legfontosabbak a szem, a fül, az orr, a bőr. tapintás A szem 1. kép A közlekedés során a külső információk 90%-a látás útján jut el hozzánk. Ezért a legfontosabb érzékelési mód, melynek már a részleges hiánya is súlyos következményekkel jár. Meg kell tanulnunk a szemünket megfelelő módon használni a közlekedési látás kialakításához. Minden szem rendelkezik egy bizonyos látótérrel, amely a vízszintes síkban kb. 180, függőleges síkban kb E széles tartományban nem mindenütt képes a szem a tökéletes látásra. Az éleslátás mezeje az, ahol tisztán látszanak a tárgyak kontúrjai és színei. A perifériás látómezőben a tárgyak csak elmosottan, színei halványan vagy egyáltalán nem érzékelhetők (2. kép). 2. kép tapintás A GÉPKOCSIVEZETÉS EMBERI TÉNYEZŐI 131

18 A GÉPKOCSIVEZETÉS ELMÉLETE A GÉPKOCSIVEZETÉS EMBERI TÉNYEZŐI Ebben a tartományban az erős fények sem annyira zavarók, mint az éleslátás mezejében. Az éleslátás mezejének fokban meghatározott mértéke 50 70, amely egy tárgy konkrét nézésekor vagy a járművünk sebességének növekedésével csökkenhet. Amenynyiben szemünk a perifériás látómezőben változást vagy rendellenességet érzékel, nézzünk oda, így egyértelművé válik a látott kép. Mind az éleslátás, mind a perifériás látómezőben kialakulhatnak holtterek, amelyekbe nem látunk be. Járművet vezetve a tetőtartó oszlop vagy a mellettünk elhelyezkedő utas is akadályozhat a kilátásban. Ezért magunknak kell a fejünket előrehajtva vagy jobbra-balra forgatva a holttér mögé betekinteni (3. kép)! A távolban lévő tárgyak távolságának és sebességének becslése egy rendkívül összetett 3. kép folyamat eredménye, amelyhez még egy bizonyos idő eltelte is szükséges. A szemből érkező járművek közeledését elsősorban a mi közvetlen környezetünkhöz viszonyítva a jármű növekedéséből érzékeljük. Minél gyorsabban közeledik felénk, annál jobban növekszik környezetünkhöz viszonyítva. A nagyobb méretű járművet közelibbnek, a kisebb járművet távolibbnak érzékeljük. Például éjszaka kerékpárost utolérve, mivel egészen kicsi a lámpájának fényátvilágító felülete, távolibbnak tűnik, mint egy gépkocsi nagyobb méretű hátsó lámpája. E távolság és sebességbecslést segítik még a szemtengely elmozdulását érzékelő idegek. A két szemünkkel a végtelenbe nézve szemtengelyeink majdnem párhuzamosak egymással, míg fokozatosan közelítő tárgyat figyelve a szemtengelyek egyre jobban befordulnak és egyre nagyobb szöget zárnak be. Így alakul ki a tárgymérettől független távolságbecslés. Aki csak egy szemmel néz, nehezen tudja behatárolni a tárgyak távolságát. A szemünkben lévő pupilla szabályozza az idegvégződésekre bejutó fény mennyiségét, ezáltal szemünk bizonyos mértékig tud alkalmazkodni a megváltozott fényviszonyokhoz. Sötét helyiségből világosba lépve elvakít a fény, azonban szemünk néhány perc alatt alkalmazkodik az erős fényhez. Azonban a túl erős fényhez már nem tud alkalmazkodni a szem, az ilyen elvakítás átmeneti látáscsökkenéshez vezet. Ilyen lehet az alacsonyan álló nap, vagy a vizes útfelületről vetődő napfény. Ez esetben hajtsuk le a napellenzőt vagy viseljünk napszemüveget. Ha egyik módszer sem vezet eredményre mindenképp közlekedjünk lassabban. Világosból sötét területre érve azonban ez az alkalmazkodás sokkal tovább tart, ezért egy jól megvilágított útszakaszról egy kevésbé vagy egyáltalán nem megvilágított útra érkezve lassítanunk kell, nehogy az ún. vakvezetés létrejöjjön. (Vakvezetésnek nevezzük azt az állapotot, amikor a belátott útszakasz rövidebb, mint a féktávolság.) Éjszaka a szemből közlekedők lámpái rendkívül leterhelik a szemet, hisz váltakozva, az erős fényhez és sötéthez egyaránt alkalmazkodnia kell a szemnek. Mindez gyors kifáradáshoz és balesetveszélyhez vezet. A perifériás látómezőt érő fény kevésbé vakít, ezért a szemből érkező jármű esetén 132

19 A GÉPKOCSIVEZETÉS EMBERI TÉNYEZŐI irányítsuk a tekintetünket jobbra, amely azért is célszerű, mert itt számíthatunk kivilágítatlan gyalogosokra, kerékpárosokra, vagy álló járművekre. Szürkületkor a kontrasztok eltűnnek, ezért az észrevehetőség jelentősen rosszabbodik. A világítást ilyen időben lakott területen belül is azért kell a szürkület kezdetétől, a szürkület végéig használni, hogy mások minket időben észleljenek. Hosszú lenne a felsorolása mindazoknak a dolgoknak, amelyeket észre kellene vennünk a szemünkkel, de mivel ez nem lehetséges, a megtanult ismeretek alapján kell tekintetünket tudatosan irányítani. A kezdő gépkocsivezető még csak az autó közvetlen környezetét látja, de a rutin és tapasztalat megszerzésével egyre távolabb tud és kell tekintenie A fül Egyensúlyérzékelésre és hallásra szolgál. Mindkettő fontos a vezetés során, hiszen a jármű dőlését (amely adódhat az út dőléséből is) az egyensúlyérzékeléssel tapasztaljuk. A jármű gyorsulásának vagy lassulásának érzékelése is e szervünkhöz kapcsolódik. Itt kell megemlíteni a kanyarodáskor fellépő oldalirányú gyorsulás érzékelését is. (Az ugyanakkora oldalirányú gyorsulást nagyobbnak érezzük, mint a haladási irányunknak megfelelő sebességváltozást.) A hallás olyan eseményekre is felhívhatja a figyelmet, amely a látótéren kívül történik. A gépkocsiban utazva folyamatosan hallunk természetes zajokat, melyek megváltozását azonnal észre kell vennünk. A gépkocsiban hallható belső zajok: Motorzaj, mely a gázpedál benyomásával vagy felengedésével változik. Rendellenes, ha a korábban megszokotthoz képest megnő vagy fémes, kopogó hangot ad. Szívászaj, amelyet a motorba bejutó levegő áramlása ad. Általában csak akkor vesszük észre, ha a levegőszűrő ház megsérül vagy fellazul. Kipufogózaj, amelyet a kipufogórendszeren kiáramló elégett üzemanyag áramlása ad. Ha a járművön kívül, ill. belül jól hallható, a kipufogórendszer sérült vagy korrodált. Szélzaj, amelyet a jármű karosszériája kelt az álló levegőrészecskéknek ütközve. A sebesség folyamatos növekedésével fokozatosan nő. Létrehozhatja a jármű tetején elhelyezett csomagtartó vagy rakomány. Gumizaj, amely a kerék-talaj kapcsolódásnál jön létre. Megváltoztathatja az út minőségének változása, légnyomáscsökkenés vagy defekt, az útfelületet borító anyag állapota. Vizes úton sercegő hangot ad, míg jeges úton a száraz úthoz hasonló a hang jellege, ezért a jegesedés hangról nem ismerhető fel. A sebességváltóműből, differenciálműből érkező zajok is hallhatók, de ezeket már csak akkor vesszük észre, ha rendellenesek. Egyéb zajokat kelthet a szellőző ventilátor, a fékbetét, a rosszul rögzített tartozék, csomag. A gépkocsiban hallható külső zajok: Hangjelzések (sziréna, kürt), akár nekünk szólnak, akár nem, fel kell rájuk figyelni, mert ránk is vonatkozhatnak, tekintetünkkel keressük az eredetét. Más jármű normál vagy rendellenes hangja, pl. fékcsikorgás. A GÉPKOCSIVEZETÉS EMBERI TÉNYEZŐI 133

20 A GÉPKOCSIVEZETÉS ELMÉLETE A jelentősége annál nagyobb, minél kevésbé látunk, pl. korlátozott látási útviszonyok között. Ilyenkor kerüljük a túl erős rádió vagy zenehallgatást. Walkmant utcán se gyalog, se járművezetés (pl. kerékpározás) közben ne használjunk! Az orr Normál körülmények között az orrot irritáló szagok nem keletkezhetnek, ezért a rendellenes meghibásodásnál van jelentősége. Ilyenek az elektromos vezeték felmelegedése, a kipufogórendszer tömítetlensége, a fék, kuplungberendezés túlmelegedése, benzin szivárgás. A GÉPKOCSIVEZETÉS EMBERI TÉNYEZŐI A bőr A bőrfelület tapintásérzékelésének a kormány, a pedálok és egyéb kezelőszervek összehangolt, finom működtetésében van nagy szerepe. Fontos, hogy kényelmes öltözetben, nem túl vastag, de rugalmas talpú cipőben vezessünk. Az autó ún. lágy vezetése a kifinomult érzékelés és cselekvés által jön létre, melyben a tapintáson túl fontos szerepet kap a testmozgás-érzékelésünk is A figyelem Érzékszerveink hiába működnek tökéletesen, ha figyelmünk nem az adott feladatra, jelen esetben a biztonságos közlekedésre irányul. Figyelmünket tudatosan kell irányítani, nem egy pontra koncentráltan, hanem a teljes környezetet megfigyelve tekintetünk vándorlásával (4. kép) kép 1. az út vonalvezetésének figyelése, 2., 3. tájékozódás a mögöttes forgalomról, 4. tájékozódás a járműről (pillantás a műszerfalra), 5., 6., 7., 8. betorkolló utak, útpadka stb. figyelése Így kiszűrve a fontos és kevésbé fontos információt, tudunk mérlegelni, majd dönteni a további cselekvést illetően. A mozgásban lévő jármű környezete folyamatosan változik, ezért egyfajta folyamatos tekintetvándorlás szükséges. Meg kell tanulni az előrelátást térben és időben egyaránt. Minél nagyobb sebességgel haladunk, annál előrébb kell látni és gondolkodni. Kezdő vezető esetében még az is előfordulhat, hogy a jármű gyorsabb, mint a vezető gondolkodása, ez azonban végzetessé válhat. Ezért mindig olyan sebességgel haladjunk, amelynél a vezető minden fontos információt fel tud venni, és elegendő idő marad a szükséges manőverek elvégzésére. 134

21 A GÉPKOCSIVEZETÉS EMBERI TÉNYEZŐI Az észlelés és a manőver megkezdése közötti idő a reakcióidő, ideje 0,6 0,7 másodperc, amely a következőkből tevődik össze (5. kép): 1. A változás észlelése (látás, hallás vagy tapintás útján) Az adott szituáció feldolgozása az agyban (ez a mérlegelés-döntés folyamata). 3. Utasítás a végtagoknak a megfelelő fel adat elvégzésére (fékezésre vagy kormányzásra). észlelés gondolkodás 4. A manőver végrehajtásához szükséges utasítás a végtagoknak mozdulatok elvégzése (pl. a láb áthelyezése cselekvés 4. a gázpedálról a fékpedálra). Az itt felsorolt pontok közül ha már az egyikre több idő szükséges az átlagosnál, a reakcióidő megnő, aminek okai a következők lehetnek: fáradtság, a gondolkodást és a cselekvést tompító gyógyszer hatása, betegség (pl. fejfájás), alkoholos állapot, a gyakorlatlanság, egyidejűleg több zavaró információ észlelése. A reakcióidő akár csökkenthető is bizonyos esetekben: a vezető felkészül a várható változásra (előre látva az eseményeket, fékkészenléti állapotba helyezi a lábát), egy jól ismert szituációban kell dönteni (lerövidül a döntési folyamat), nincsenek zavaró információk A fáradtság Még ma is sokan gondolják azt, hogy az autóvezetés nem fárasztó, hisz a vezető csak ül az autóban kényelmesen, és néz előre. A valóságban mindez fárasztó munka, még akkor is, ha valaki kedvtelésből csinálja. Elsősorban rendkívül nagy idegi megterhelés éri az érzékszerveket (fárad a szem) és a központi idegrendszert. A gépkocsi belsejében hallható zaj, a testen fellépő vibrációs rezgések (amelyek a korszerűbb járműveken elenyészőek ugyan, de mégis léteznek) testileg, szellemileg egyaránt fárasztják a vezetőt. Az egy helyben való ülés huzamosabb ideig testi fáradtságot eredményez, melynek következtében izommerevség lép fel. Célszerű időnként megállni, néhány perces testmozgással felfrissíteni szervezetünket. Hosszú távú, fárasztó vezetés után csak alvással tud a szervezet regenerálódni, ezért ha nem állunk meg aludni, törvényszerűen bekövetkezik az elalvás, amely tragikus balesethez vezet. Fáradtan ne induljunk el járművünkkel. 5. kép A GÉPKOCSIVEZETÉS EMBERI TÉNYEZŐI 135

22 A GÉPKOCSIVEZETÉS ELMÉLETE 1.4. Betegség, gyógyszerek Bármilyen betegség esetén, amely befolyásolhatja vezetésünket, a vezetésről le kell mondanunk. Ilyenek lehetnek: kéz- vagy lábtörés, hallás, látáskárosodás, a test bármely részén fellépő erőteljes fájdalom. Gyógyszerek szedése esetén kezelőorvosunktól kérjünk tanácsot a vezetést illetően. Egyes gyógyszerek olyan mértékben tompítják az agyműködést, hogy a reakcióidő 4 5 másodpercre is megnőhet Az alkohol A GÉPKOCSIVEZETÉS EMBERI TÉNYEZŐI A szervezetbe bekerült alkohol roncsolja az idegsejteket, oldja a gátlásokat, ennek következtében megnő a reakcióidő, a test mozgása lelassul és bizonytalanná válik, egyes embereknél agresszivitást vált ki. Alkoholos állapotban vezetni TILOS! Ha előre tudjuk, hogy vezetni fogunk, előtte ne igyunk alkoholt, ha pedig már fogyasztottunk, kérjünk meg mást (aki vezetésre képes állapotban van), vezesse ő járművünket A kábítószer Az alkalomszerű kábítószer élvezők a drog hatása alatt nem vezethetnek. A rendszeres kábítószer élvezők pedig egyáltalán nem vezethetnek, mert a drogfogyasztást követő 1 2 héten belül is felléphetnek hallucinációk, melyek súlyos balesethez vezethetnek. 136

23 RÉSZLET A KÖNYVBŐL

24 3.6. Kanyarodás, oldaldőlés, oldalszél A GÉPKOCSI ÉS AZ ÚT K APCSOLATA Oldalirányú erőhatások érik a gépkocsit kanyarban a centrifugális erő hat, amely a sebesség négyzetével egyenesen, a kanyarodás sugarával fordítottan arányos; oldaldőlés esetén a súlyerő a dőléssel arányosan oldalra húzza az autót; oldalszélben a szélerő hat, amit a kocsi alakja és a relatív szélsebesség négyzete befolyásol. A kormányzás hatékonyságát befolyásolja a kormányzott kerekek tapadása a talajhoz. Ezért oldalszélben azok a járművek stabilabbak, amelyek elsőtengely terhelése nagyobb Oldalerő hatása kanyarban A kanyarodó jármű súlypontjában hat a centrifugális erő. Ezzel szemben hat a kerekek oldalirányú tapadóereje. A jármű mozgása e két erő egymáshoz viszonyított nagyságától függőn (27. ábra). 1. Ha a centrifugális erőt a kerekek és a talaj között keletkező tapadóerő ellentételezni képes, akkor a jármű a kormányzás mértékének megfelelően kanyarodik. Ennek mértéke függ a gumiabroncs levegőnyomásától. Azon a keréken nagyobb, amelyik közelebb van a súlyponthoz. Ezért az autó nem pontosan követi a kormányzással beállított irányt: alulkormányzott, ha az első kerekek kúsznak jobban (pl. orrmotor) (19. kép), túlkormányzott, ha a hátsó kerekek kúsznak jobban (pl. farmotor) (20. kép), semleges, ha a kúszások egyformák (21. kép). valóságos haladási irány 20. kép a kormányelfordítás íve kanyarodási sugár valóságos haladási irány valóságos haladási irány centrifugális erő tapadási erő 27. ábra 19. kép 21. kép tapadási erő súlypont a kormányelfordítás íve a kormány - elfordítás íve A GÉPKOCSI ÉS AZ ÚT K APCSOLATA 157

25 A GÉPKOCSIVEZETÉS ELMÉLETE A kormányzottsági jelleg függ a jármű motorelhelyezésétől (orrmotoros, farmotoros), a jármű csomagtartójában elhelyezett rakománytól, a jármű utasainak létszámától és elhelyezkedésüktől. 2. Ha a centrifugális erő nagyobb, mint a kerekek és a talaj között létrehozható maximális tapadóerő, akkor a gépkocsi oldalirányba csúszni kezd, bekövetkezhet a pályaelhagyás (22. kép). centrifugális erő A GÉPKOCSI ÉS AZ ÚT K APCSOLATA 22. kép A kanyarodás nyomvonala A kanyarodási művelet területét és sugarát az út kialakítása behatárolja. Ezen belül azonban igen sok múlik a kormányzással megvalósított nyomvonalon. Az egyenletes kormánykezelés létrehozza az ún. átmeneti ívet az egyenes haladás és az adott sugarú kanyarodás között. A hirtelen kormánymozdulat következtében ütésszerűen jön létre az oldalerő. (A hirtelen mozdulatot kerülni kell!) Minél nagyobb sugarú íven haladunk, annál kisebb oldalerő keletkezik. Az adott helyet szabályosan és körültekintően kihasználva ki kell bővítenünk a kanyart. Saját sávon belül nagy ívű kanyarodásra kell törekednünk (28. ábra). A kanyarodás sebessége legyen akkora, hogy mindig maradjon tartalék a tapadóerőből fékezésre, kormánykorrekcióra. Ezért a kanyart már csökkentett sebességgel kell megközelíteni, egyenletes (állandó) sebességgel elkanyarodni, majd a kanyarodás végeztével gyorsíthatunk. Kanyarban történő fékezés vagy gyorsítás csak oly mértékben végezhető, hogy a kerekek ne csússzanak meg. Amennyiben a megcsúszás már bekövetkezett, teendőnk a következő: fékezés vagy gázadás megszüntetése (bizonyos helyzetekben ezzel már a csú szás is megszűnik), a tengelykapcsoló pedál benyomása; a jármű kormányzása a csúszásnak meg felelően, pl. kifarolás esetén a csúszás irányába kell kormányoznunk; a csúszás megszűnése után a tengelykapcsoló pedál felengedése (szükség 28. ábra 29. ábra szerint sebességváltás után), majd továbbhaladás (29. ábra). A jármű csúszása közben, ha a tapadási erő lényegesen megváltozik, vagy a kerék további csúszásra nem képes, pl. szegélykőnek ütközik, bekövetkezik a jármű borulása. 158

18. Útburkolati jelek

18. Útburkolati jelek 18. Útburkolati jelek (1) Az útburkolati jelek: a) úttest szélét jelző vonal: hosszirányú folytonos az útkereszteződésnél szaggatott vonal; b) 146 terelővonal: hosszirányú egy vagy [olyan útszakaszon,

Részletesebben

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák Autópálya Autópálya Autópálya. kilométerre...km...km...km Autóút Autóút. Kilométerre Autóút Autóút. Kilométerre Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák

Részletesebben

16. Veszélyt jelző táblák

16. Veszélyt jelző táblák 16. Veszélyt jelző táblák (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. ábra); 64. ábra 65. ábra b) Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok ;

Részletesebben

Évszakváltás a közlekedésben

Évszakváltás a közlekedésben Évszakváltás a közlekedésben A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk

Részletesebben

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl.

KRESZ Táblák 1. E táblával jelölt úton haladva elsõbbséget fogsz kapni a betorkolló útról érkezõ jármûvek vezetõitõl. Útvonaltípust jelzõ táblák KRESZ Táblák 1. Elsõbbséged van a betorkolló útról, illetve autóúton a keresztezõ útról érkezõkkel szemben. A táblával jelzett helyen nem kell számítanod sem kerékpárosokra,

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák Autópálya Autópálya Autóút Autóút Főútvonal Főútvonal Elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák Elsőbbségadás kötelező Állj! Elsőbbségadás kötelező A szembejövő

Részletesebben

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

Munkahely megvilágító lámpára vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróra vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek Ködfényszóróval minden gépjárművet, mezőgazdasági vontatót és lassú járművet fel szabad szerelni. A járműre felszerelhető ködfényszórók száma: 2

Részletesebben

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek 1 HERMAN OTTÓ ÁLT. ISK. és BUDAÖRSI LOGOPÉDIAI INT. KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK tantárgyi követelmények a 8. évfolyamos tanulók részére A tantárgy célja, hogy az általános iskolai tanulmányaikat befejező tanulók

Részletesebben

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 Tisztelt Gépkocsivezető! A BIZTONSÁG Autósiskola nagy részt vállal a baleset megelőzésben, a vezetői engedéllyel

Részletesebben

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok

A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ szabályok Jelen összefoglalás csak a fontosabb szabályokat tartalmazza. A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,

Részletesebben

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral:

Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: Hol és hogyan közlekedhetünk kerékpárral és segédmotoros kerékpárral: (a hatályos KRESZ KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 54. ) (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák 17. Tájékoztatást adó jelzőtáblák (1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők: a) 113 Kijelölt gyalogos-átkelőhely (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt

Részletesebben

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre

Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre Nagyvárosi forgalomszervezés és KRESZ, figyelemmel a kerékpáros és közösségi közlekedésre KRESZ-módosítási javaslatok a városi közútkezelő szempontjából Lendvai Gábor Forgalomtechnikai munkatárs Budapesti

Részletesebben

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK Fényjelző készülékek 1 lencsés? 2 lencsés? 3 lencsés? Gyalogos fényjelző készülék? Mi a különbség a nyíl alakú zöld és a tele zöld fény között? Rendőri jelzések Fő jelzés? Kiegészítő karjelzés?

Részletesebben

A-Veszélyt jelző táblák

A-Veszélyt jelző táblák A-Veszélyt jelző táblák A-001 Veszélyes útkanyarulat balra A-002 Veszélyes útkanyarulat jobbra A-003 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok, az első útkanyarulat balra A-004 Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok,

Részletesebben

Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória

Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória Az elindulás előtti ellenőrzés B kategória 1. Gumiabroncsok ellenőrzése: légnyomás -szemmel láthatóan nem lapos sérülés ne legyen az oldalán (vágás repedés) futófelület bordázatának a mélysége nem lehet

Részletesebben

KRESZ vizsga tesztlap

KRESZ vizsga tesztlap 1. Szeszes ital hatása alatt jármvet vezetni A) csak akkor veszélyes, ha a vezet nem szokott hozzá az alkoholhoz. B) a reflexek tompulása miatt már kisebb mennyiség fogyasztása esetén is veszélyes. C)

Részletesebben

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor Hányadikként hajthat át a 1. kereszteződésen a jelű autó? (1 2:55 Normál helyes válasz) E Elsőként. Másodikként. Harmadikként. Negyedikként. Nem hajt át, mert Tanulóvezető. Ebben a forgalmi helyzetben

Részletesebben

A forgalmi vezetés vizsga időtartama 60 perc, melyből a vizsgázónak a közúti forgalomban járművet vezetnie 50 percen keresztül.

A forgalmi vezetés vizsga időtartama 60 perc, melyből a vizsgázónak a közúti forgalomban járművet vezetnie 50 percen keresztül. B. Forgalmi vezetés A vizsga követelményei A forgalmi vezetés vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó rendelkezik-e a személygépkocsi biztonságos közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel,

Részletesebben

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek

Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek Rendőri karjelzések, fényjelző készülékek 1. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Haladhat-e egyenesen tovább az útkereszteződésben ennél a jelzésnél? 2. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit

Részletesebben

A kerékpár forgalomban tartása és kötelező felszerelése

A kerékpár forgalomban tartása és kötelező felszerelése A kerékpár forgalomban tartása és kötelező felszerelése A kerékpár kötelező felszerelésére vonatkozó részletes szabályokat a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

Részletesebben

SZEZONRA FEL! KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK SZEZONNYITÓ KERÉKPÁROS KISOKOS

SZEZONRA FEL! KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK SZEZONNYITÓ KERÉKPÁROS KISOKOS SZEZONRA FEL! KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁGOK SZEZONNYITÓ KERÉKPÁROS KISOKOS HOGYAN KÉSZÍTSD FEL A KERÉK- PÁRODAT TAVASZRA? Mosd le, töröld át a vázat, és nézd meg az alkatrészeket! Győződj meg róla, hogy nincs-e

Részletesebben

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www

nyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www.ennyi.eu www A Kaposvári Rendőrkapitányság bűn-, és baleset-megelőzési szolgálata a közlekedési jogsértésekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot Gépjárművezetőknek A rendőri intézkedés során a hatóság

Részletesebben

13. Utasítást adó jelzőtáblák

13. Utasítást adó jelzőtáblák 13. Utasítást adó jelzőtáblák (1) 47 Az utasítást adó jelzőtáblák: a) 48 Kötelező haladási irány (17 19. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben a táblán lévő nyíl (nyilak) által jelzett irányban

Részletesebben

autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS

autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS Név (amit a blogon is használsz):... autózz!blog KRESZ teszt - MEGOLDÓKULCS 1. Vezethet-e mezőgazdasági vontatóból és egy könnyű pótkocsiból álló járműszerelvényt B kategóriára érvényes vezetői engedéllyel?

Részletesebben

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK)

Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek! (ORFK) 2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat

Részletesebben

I. Az úttal kapcsolatos fogalmak

I. Az úttal kapcsolatos fogalmak I. Az úttal kapcsolatos fogalmak j) Osztottpályás út: olyan út, amelynek a két forgalmi irány céljára - egymástól járdaszigettel, növényzettel, zárt villamospályával vagy más hasonló módon elválasztott

Részletesebben

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések A pontrendszer hatálya alá tartozó egyéb szabálysértések Járművezetés az eltiltás tartama alatt [a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 15/A. (1) bek.] Az elsőbbség és az előzés szabályainak

Részletesebben

Veszélyt jelző táblák. 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) "Veszélyes útkanyarulat balra" (64. ábra), "Veszélyes útkanyarulat jobbra" (65.

Veszélyt jelző táblák. 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) Veszélyes útkanyarulat balra (64. ábra), Veszélyes útkanyarulat jobbra (65. Veszélyt jelző táblák 16. (1) A veszélyt jelző táblák: a) "Veszélyes útkanyarulat balra" (64. ábra), "Veszélyes útkanyarulat jobbra" (65. ábra); b) "Egymás utáni veszélyes útkanyarulatok"; a tábla azt

Részletesebben

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011.

Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. Módosítások a segédmotoros kerékpárral közlekedőkre vonatkozó közlekedési szabályokban 2006 2011. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól II. RÉSZ Közúti jelzések A rendőr

Részletesebben

1. Alapelvek a közlekedésben

1. Alapelvek a közlekedésben 1. Alapelvek a közlekedésben 1. Mit jelent a közlekedésben a bizalmi elv? a) Számíthat arra, hogy a KRESZ minden helyzetben és helyen pontosan szabályozza a közlekedésben részt vevők jogait és kötelességeit.

Részletesebben

2. A gépkocsi vezetése

2. A gépkocsi vezetése 2. A gépkocsi vezetése 1. Általában balról jobbra milyen sorrendben találjuk a gépkocsiban a gáz-, fékés a tengelykapcsoló pedálokat? a) Gáz fék tengelykapcsoló. b) Tengelykapcsoló fék gáz. c) Fék gáz

Részletesebben

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY

FELADATLAP. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY FELADATLAP 3-4. ÉVFOLYAMOSOK RÉSZÉRE TANÁRI PÉLDÁNY A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésre nevelési programjának megvalósítása A közúti közlekedés biztonságát szolgáló köznevelési intézményi nevelési

Részletesebben

Sebességváltás 5MT 5MT 4AT 5MT Modell JLX JLX JLX MODE3

Sebességváltás 5MT 5MT 4AT 5MT Modell JLX JLX JLX MODE3 BENZIN Sebességváltás 5 5 4 5 FUTÓMŰ Abroncsok és keréktárcsák Pótkerék és keréktárcsa Pótkerék fedő (lemez tipusú) 205/70R15 + acél keréktárcsa 205/70R15 + acél keréktárcsa (*1) (*1) (*1) (*1) 205/70R15

Részletesebben

Felszereltség Suzuki Swift

Felszereltség Suzuki Swift 1.2L 1.2L 1.L 5 5 Sebességváltó / / FUTÓMŰ Abroncsok és keréktárcsák 175/65R15 + acél keréktárcsa (teljes méretű dísztárcsával) 185/55R16 + könnyűfém keréktárcsa S S - S - S - Defektjavító készlet KÜLSŐ

Részletesebben

SpeedForce 50 Teljes áttekintés

SpeedForce 50 Teljes áttekintés SpeedForce 50 Teljes áttekintés 1. Sisaktartó szerszámkészlettel 2. Csomagakasztó 3. Üzemanyag olaj tároló burkolat 4. Akkumulátor és biztosíték 5. Gyújtáskapcsoló, kormányzár 6. Fékfolyadék tartály 7.

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása A sok jelzőtábla zavaró A jelzőtáblák mérete 4/2001. (I.31.) KöVim rendelet A jellemző méret 450 mm 600 mm 750 mm 900 mm 1000 mm A közlekedő személy segítése A pálya legyen egyszerű, egységes, akadálymentes,

Részletesebben

AJTÓK (1. fejezet) ABLAKEMELÕK (3. fejezet) Az ajtók nyitása/zárása az elektromos belsõ központi. ABLAKOK (3. fejezet) ablakemelõk

AJTÓK (1. fejezet) ABLAKEMELÕK (3. fejezet) Az ajtók nyitása/zárása az elektromos belsõ központi. ABLAKOK (3. fejezet) ablakemelõk JTÓK (1. fejezet) Indításgátló berendezés z indításgátló berendezés a kódolt gyújtáskulcs nélkül lehetetlenné teszi a jármû elindítását. LKEMELÕK (3. fejezet) C D z ajtók nyitása/zárása az elektromos belsõ

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM

1/1975. (II. 5.) KPM-BM 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Suzuki Grand Vitara Felszereltség 5 ajtó

Suzuki Grand Vitara Felszereltség 5 ajtó Suzuki Grand Vitara Felszereltség 5 ajtó A gyártó bármikor megváltoztathatja a műszaki adatokat, a felszereltséget, az opciókat, az árakat és a színeket, ezért pontosabb felvilágosítás érdekében kérjük,

Részletesebben

2. Van-e különbség a kerékpáros alkalmassága tekintetében a főútvonalon, illetve a mellékutakon történő kerékpározás során? o a. igen o b.

2. Van-e különbség a kerékpáros alkalmassága tekintetében a főútvonalon, illetve a mellékutakon történő kerékpározás során? o a. igen o b. Megldásk. 1.számú tesztlap 1. Melyik felszerelés kötelező a biztnságs kerékpárzáshz? (Több jó válasz is lehet!) a. baseballsapka b. helyesen beállíttt bukósisak c. lámpák és macskaszem d. láthatósági mellény

Részletesebben

1. Melyik irányba kell a kormányt elfordítani, ha a motorkerékpár hátsó kereke a nyíl irányában megcsúszik?

1. Melyik irányba kell a kormányt elfordítani, ha a motorkerékpár hátsó kereke a nyíl irányában megcsúszik? 1 / 169 1. Melyik irányba kell a kormányt elfordítani, ha a motorkerékpár hátsó kereke a nyíl irányában megcsúszik? A 2-es jelű irányba. Az 1-es jelű irányba. Nem kell elfordítani a kormányt, mert az első

Részletesebben

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek

MŰSZAKI VIZSGA. kiscsaszi. Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek I. okmányok, AZONOSÍTÁS Okmányok Forgalmi engedély Igazoló lap Egyéb okmányok, engedélyek Jármű Alvázszám Motorszám Hatósági jelzés Adattábla/Típustábla II. környezetvédelmi mérés Kipufogórendszer Kivitel

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

AJTÓK/ RENAULT KÁRTYÁK (1. fejezet) Különlegességek a használattal kapcsolatban. Távirányító üzemmód. (5) az ajtón vagy a csomagtartóajtón.

AJTÓK/ RENAULT KÁRTYÁK (1. fejezet) Különlegességek a használattal kapcsolatban. Távirányító üzemmód. (5) az ajtón vagy a csomagtartóajtón. AJTÓK/ RENAULT KÁRTYÁK (1. fejezet) 1 24088 3 2 4 5 Távirányító üzemmód Kinyitás: gomb (1). Bezárás: gomb (3). Csak a csomagtartó kinyitása és bezárása: gomb (2). Különlegességek a használattal kapcsolatban

Részletesebben

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft.

MINI SEGWAY. Üzemeltetési útmutató. Forgalmazó, importőr: Anico Kft. MINI SEGWAY Üzemeltetési útmutató Forgalmazó, importőr: Anico Kft. Tartalom 1. A mini segway biztonságos használata.... 3 1.1 A biztonságos használatról...3 1.2 A vezető testsúlyának korlátai...4 1.3 A

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

LENGÉSCSILLAPÍTÓK A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN

LENGÉSCSILLAPÍTÓK A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN LENGÉSCSILLAPÍTÓK A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN MI A LENGÉSCSILLAPÍTÓK SZEREPE? A lengéscsillapítók biztosítják a kerekek megfelelő tapadását, bármilyen hepehupás is az út, amin haladunk.

Részletesebben

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei 2. Telepítési szempontok Az érzékelő telepítési helyének kiválasztásakor kerülje az alábbi területeket:

Részletesebben

2400 TACHOGRÁF KEZELÉSI KÖNYV

2400 TACHOGRÁF KEZELÉSI KÖNYV 2400 TACHOGRÁF KEZELÉSI KÖNYV FIGYELEM! Bármilyen szennyeződésnek a tachográfba jutása a készülék meghibásodásához vezethet, ezért a tachográfot csak az írólap cseréjének idejére nyissa ki. Ne hagyja az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS TANULMÁNY D O M B Ó V Á R. város. belterületén a Dombó Pál és a Bezerédj utcák forgalmi rend megváltoztatási lehetőségéről. 2015.

KIEGÉSZÍTÉS TANULMÁNY D O M B Ó V Á R. város. belterületén a Dombó Pál és a Bezerédj utcák forgalmi rend megváltoztatási lehetőségéről. 2015. KIEGÉSZÍTÉS TANULMÁNY D O M B Ó V Á R város belterületén a Dombó Pál és a Bezerédj utcák forgalmi rend megváltoztatási lehetőségéről 2015. május 17 A Kiegészítés a tanulmány szerves része, attól el nem

Részletesebben

KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák...km...km...km Autópálya Autópálya Autópálya...kilométerre Autóút Autóút...kilométerre Autóút Autóút...kilométerre kötelezetség kötelezetség 7.5 t kötelezettség

Részletesebben

... JOGSZABÁLYOK. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól

... JOGSZABÁLYOK. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól 1. oldal, összesen: 65... JOGSZABÁLYOK JOGSZABÁLY SZÖVEGE 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek.

Részletesebben

Használati útmutató 1/5. 1) Termékleírás. A termék részei:

Használati útmutató 1/5. 1) Termékleírás. A termék részei: 1/5 1) Termékleírás A beep&park /keeper egy olyan első és hátsó tolatóradar, amely egyben védi is parkoló járművét más autósok figyelmetlen parkolási manőverei ellen. A termék részei: Ellenőrző kijelző

Részletesebben

2/2007. Elnöki Szabályzat 10. számú Függeléke. a B, C1, C, D1, D kategóriás, továbbá valamennyi kombinált kategóriás forgalmi vizsga feladatai

2/2007. Elnöki Szabályzat 10. számú Függeléke. a B, C1, C, D1, D kategóriás, továbbá valamennyi kombinált kategóriás forgalmi vizsga feladatai 2/2007. Elnöki Szabályzat 10. számú Függeléke valamennyi kombinált kategóriás forgalmi vizsga feladatai Készítette: Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1. változat kiadásának időpontja: 2007. február 1.

Részletesebben

2/2007. Elnöki Szabályzat 6. számú Függeléke. a B+E és a D1+E kategóriás biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, valamint rutin vizsgák rendjéről

2/2007. Elnöki Szabályzat 6. számú Függeléke. a B+E és a D1+E kategóriás biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, valamint rutin vizsgák rendjéről 2/2007. Elnöki Szabályzat 6. számú Függeléke és üzemeltetés, valamint rutin vizsgák rendjéről Készítette: Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1. változat kiadásának időpontja: 2007. február 1. változat

Részletesebben

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ

AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Használati útmutató AX-5003 KÉTCSATORNÁS HŐMÉRSÉKLET MÉRŐ Bevezetés Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kétcsatornás hőmérsékletet mérő készüléket. Szánjon rá néhány percet, hogy elolvassa a használati

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰVEK AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁGI RENDSZEREI. Dr. Szabó József Zoltán egyetemi docens Előadása alapján

GÉPJÁRMŰVEK AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁGI RENDSZEREI. Dr. Szabó József Zoltán egyetemi docens Előadása alapján GÉPJÁRMŰVEK AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁGI RENDSZEREI Dr. Szabó József Zoltán egyetemi docens Előadása alapján A motorizáció fejlődésének velejárójaként növekedett a forgalomban a balesetek száma és súlyossága

Részletesebben

Bekanyarodás 31. (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi

Bekanyarodás 31. (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi Bekanyarodás 31. (1) Az útkereszteződésben másik útra bekanyarodni szándékozó vezető a járművel a) az útburkolati jelek által meghatározott forgalmi sávba, b) útburkolati jelek hiányában - jobbra bekanyarodás

Részletesebben

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com www.biztonsagautosiskola.hu A FÉKEZÉS HELYES TECHNIKÁLYA! A KRESZ szabályai

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2015. N O V E M B E R

VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2015. N O V E M B E R VESZPRÉMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HÍRLEVELE 2015. N O V E M B E R T A R T A L O M: 1. Gyalogos közlekedés 2. Látni és Látszani?! 1. Gyalogos közlekedés Közlekedjünk biztonságosan Az utóbbi időszakban

Részletesebben

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok Munkabizottsági anyag (Deák János, Dr. Fülöp Ágnes, Hóz Erzsébet, Dr. Major Róbert, Siska Tamás) KTI,

Részletesebben

Magyar Kerékpárosklub közlekedési munkacsoportjának megjegyzései, értelmezés, vélemény. Témakör (korábbi 2009 augusztusában közzé tett rendelet

Magyar Kerékpárosklub közlekedési munkacsoportjának megjegyzései, értelmezés, vélemény. Témakör (korábbi 2009 augusztusában közzé tett rendelet A Magyar Kerékpárosklub első ízben 2007-ben készítette el KRESZ módosítási javaslatait. Azóta folyamatosan figyelemmel kísértük, és részt vettünk a készülő KRESZ módosítás kidolgozásában. 2009 augusztusában

Részletesebben

A környezetbarát autózás 10 pontja

A környezetbarát autózás 10 pontja A Környezetbarát autózás kampány célja, hogy csökkentse az autók környezetre gyakorolt káros hatását, valamint segítsen a járművezetőknek abban, hogy környezetvédő fejjel gondolkodjanak. A környezetbarát

Részletesebben

SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL

SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUM KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI HIVATAL KÖZLEKEDÉSI JELZŐTÁBLÁK 1. A járművel való közlekedéskor az úton a járművezető köteles: (Két helyes választ kell bekarikázni) a) a jármű haladását a saját felmérése szerinti forgalmi viszonyokhoz igazítani,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

Bevezetés. Használati útmutató. Gratulálunk az AQbike elektromos robogójához!

Bevezetés. Használati útmutató. Gratulálunk az AQbike elektromos robogójához! Bevezetés Használati útmutató Gratulálunk az AQbike elektromos robogójához! Kérjük, szánjon rá időt és ezt a kezelési útmutatót alaposan olvassa át, ismerje meg a termék jellemzőit. Ez a kézikönyv ismerteti

Részletesebben

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata 1 A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata 6 Az áramlatsűrűség (forgalomsűrűség) a követési távolsággal ad egyértelmű összefüggést: a sűrűség reciprok értéke a(z) (átlagos) követési távolság.

Részletesebben

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató Beszerelés ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató LCD kijelző 1,5 m Szint 1 Biztonságos Zöld 1,1-1,4 m Szint 2 Biztonságos Zöld 0,8-1,0 m Szint 3 Riasztás Sárga 0,6-0,7 m Szint 4 Riasztás Sárga

Részletesebben

OPEL CORSA. Kezelési útmutató

OPEL CORSA. Kezelési útmutató OPEL CORSA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 53 Műszerek és kezelőszervek... 70 Világítás... 99 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez

Melléklet a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelethez 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

MINDEN ÚJ ÖTLET HÁTTERÉBEN EGY KIHÍVÁS ÁLL

MINDEN ÚJ ÖTLET HÁTTERÉBEN EGY KIHÍVÁS ÁLL IFC DO NOT PRINT 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 A LEGBIZTONSÁGOSABB TARTÓZKODÁSI HELY AZ ÚTON Minden általunk gyártott Mazda számos

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Felszereltség Suzuki Swift Sport

Felszereltség Suzuki Swift Sport uzuki wift port ebességváltó PORT FUTÓMŰ Abroncsok és keréktárcsák Defektjavító készlet 175/65R15 + acél keréktárcsa (teljes méretű dísztárcsával) 185/55R16 + könnyűfém keréktárcsa 195/45R17 + könnyűfém

Részletesebben

KRESZ és jogalkalmazás. Mit várunk egy ÚJ KRESZ jogszabálytól KTE konferencia Budapest

KRESZ és jogalkalmazás. Mit várunk egy ÚJ KRESZ jogszabálytól KTE konferencia Budapest KRESZ és jogalkalmazás Mit várunk egy ÚJ KRESZ jogszabálytól KTE konferencia 2013. 04. 09. Budapest A KRESZ értelmezése Jogalkalmazó a közlekedő ember ítélkező hatóság További értelmezést igénylő fogalmak

Részletesebben

OPEL CORSA. Kezelési útmutató

OPEL CORSA. Kezelési útmutató OPEL CORSA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 54 Műszerek és kezelőszervek... 71 Világítás... 100 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Ismerje meg az új Safari érzést

Ismerje meg az új Safari érzést Ismerje meg az új Safari érzést Üljön be egy új TATA SAFARI-ba, ahol otthonos világ fogadja. Ragadja meg a kormányt, indítson, tegyen meg több száz km-es távolságot. Autópályán, hegyen-völgyön, földutakon,

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok. 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A egyéb járművekre vonatkozó 2011-ben hatályos közlekedési szabályok 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi

Részletesebben

KRESZ és közútkezelés

KRESZ és közútkezelés KRESZ és közútkezelés Forgalmász napok Sopron 2013. június 12-13. Nagy Zoltán osztályvezető Magyar Közút NZRT. telefon: 819-9133 e-mail:nagy.zoltan@kozut.hu A józan paraszti ész hiánya minden területen

Részletesebben

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK

1. BEVEZETŐ 2. FŐ TULAJDONSÁGOK 1. BEVEZETŐ Az IB aktív infravörös mozgásérzékelő szenzorok különböző magasságban és szélességben védik az átjárókat, beltéri és kültéri ablakokat. Az eszközök két darabos, adó és vevő kiszerelésben készülnek,

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV IL-REF20H mozgásérzékelős LED reflektorhoz www.inlightled.hu Bevezetés A passzív, infravörös érzékelővel ellátott LED reflektor érzékeli a mozgást, valamint a testhőmérsékletet.

Részletesebben

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet. a közúti közlekedés szabályairól I. RÉSZ. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól A közúti közlekedés biztonsága és zavartalansága fontos társadalmi érdek. A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele,

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06

BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út 1. 06-30/484-3738 Ny.Sz: 16-0057-06 e-mail: biztonsagautosiskola@gmail.com www.biztonsagautosiskola.hu NEM CSAK KEZDŐKNEK /Ittasság éjszakai közlekedés/

Részletesebben

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 185. szám 45257 III. Kormányrendeletek A Kormány 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

Jelzőtáblák. Főútvonal útkereszteződésben. Főútvonal vége tábla következik méterre. kanyarodik. Elsőbbségadás kötelező

Jelzőtáblák. Főútvonal útkereszteződésben. Főútvonal vége tábla következik méterre. kanyarodik. Elsőbbségadás kötelező Jelzőtáblák Főútvonal útkereszteződésben kanyarodik Főútvonal vége tábla következik méterre Autópálya Autópálya vége Autóút Autóút vége Főútvonal Főútvonal vége Elsőbbségadás kötelező Elsőbbségadás kötelező

Részletesebben

Közúti jelzőtáblák és útburkolati jelek

Közúti jelzőtáblák és útburkolati jelek Közúti jelzőtáblák és útburkolati jelek Főútvonal Főútvonal útkereszteződésben kanyarodik Főútvonal vége Főútvonal vége tábla következik méterre Elsőbbségadás kötelező Elsőbbségadás ÁLLJ! Elsőbbség- Elsőbbségadás

Részletesebben

Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei

Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei 2016/2017. tanév, II. félév Dr. Kovács Szilveszter E-mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Informatika Intézet 107/a. Tel: (46) 565-111 / 21-07 A jármű alrendszerei

Részletesebben

(2) A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a

(2) A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a RÉGI 5. (1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye és jelzése van; b) amely a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Biztonságos infrastruktúra menedzsment-támogató rendszer. A 82.sz. főút vizsgálata

Biztonságos infrastruktúra menedzsment-támogató rendszer. A 82.sz. főút vizsgálata Biztonságos infrastruktúra menedzsment-támogató rendszer A 82.sz. főút vizsgálata Kutatási feladat Biztonságos infrastruktúra menedzsmenttámogató rendszer kialakítása Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013.

Részletesebben

Biztonságos vezetés rossz időjárási körülmények között

Biztonságos vezetés rossz időjárási körülmények között Biztonságos vezetés rossz időjárási körülmények között EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL AVENUE DES ARTS 3 5 B-1210 BRUSSELS PHONE +32 2 217 70 98 FAX + 32 2 219 85 14 E-mail : info@eiga.eu +

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

műszaki ÜZEMBIZTONSÁG

műszaki ÜZEMBIZTONSÁG műszaki ÜZEMBIZTONSÁG műszaki ÜZEMBIZTONSÁG www.nkh.gov.hu KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGEK A járművek felkészítése A télre Mint minden szezonváltáskor, a tél beköszönte előtt is kiemelten fontos, hogy az üzembiztonság

Részletesebben