Mintatantervi háló 2017/2018. tanév őszi félévétől

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mintatantervi háló 2017/2018. tanév őszi félévétől"

Átírás

1 Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Mintatantervi háló 017/018. tanév őszi félévétől Gyógypedagógia szak (BA) (8 féléves) (Két szakirányt felvett hallgatók részére) akadályozottak pedagógiája ÉS Logopédia szakirányon Képzés kódja: Szak kódja: Mintatanterv kódja: PFGYÓGYPEDN (NAPPALI) PFGYÓGYPEDL (LEVELEZŐ) PF-BA-GYÓGYPED-N (NAPPALI) PF-BA-GYÓGYPED-L (LEVELEZŐ) PFBAGYÓGYPN17 (NAPPALI) PFBAGYÓGYPL17 (LEVELEZŐ) TANAK+LOGO szakirányok kódja: Mintatanterv kódja: PF-BA-TANAK+LOGO-N PF-BA-TANAK+LOGO-L PF-TANAK+LOGO-17-N PF-TANAK+LOGO-17-L Hajdúböszörmény, 017. szeptember

2 Gyógypedagógia alapképzési szak (BA) (Két szakirányt felvett hallgatók részére) akadályozottak pedagógiája és Logopédia szakirányon 017/018. óratervi hálója KÓD Tantárgy neve I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. a) GYÓGYPEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGEK KÖZÖS, ÁLTALÁNOSAN MŰVELŐ ISMERERETEI aa) Gyógypedagógusi szakképzettségek közös, általánosan művelő ismeretei, társadalomtudomány, gyógypedagógia ismeretkör PF1FI11 Általános és K nevelésfilozófia Fogyatékosügyi kutatásmódszertan I: PF1FO111 etikai alapok, prezentációs és publikációs alapok Fogyatékosügyi PF1FO11 kutatásmódszertan II: statisztikai alapok PF1SO1 Általános és K nevelésszociológia K PF1JO1 Jogi alapismeretek PF1IF114 Informatikai ai gyakorlatok ai PF1ÍV14 Alternatív pedagógiák PF1FA11 Funkcionális anatómia K I. PF1FA1 Funkcionális anatómia K II. K PF1FE11 Fejlődéstan PF1PS11 Pszichológia I. K (Általános lélektan) Pszichológia II. K PF1PS1 (Fejlődéslélektan és gyermekmegismerés elmélete és gyakorlata) PF1PS1 K Pszichológia III. (Személyiséglélektan) PF1NT11 K Nevelés elmélete és története I. PF1MN114 Művészeti terápiás ai alapismeretek Személyiség- és ai PF1SK114 szakmai képességfejlesztés Össz. óra/hét Össz. 75 ó 64 4 ó 4

3 PF1NI11 Nyelvtudományi ai ismeretek K PF1NY1 Nyelvfejlődés PF1NT11 Nevelés elmélete és története II. 1gyj PF1GP11 Gyermekpszichiátria K PF1FN1 Fejlődésneurológia K PF1ÉK1 Élettan-kórélettan ab) Gyógypedagógiai közös szakterületről gyógypedagógiai szakmai elméleti ismeret, gyógypedagógiai gyakorlati, módszertani ismeretek ismeretkör PF1BG11 Bevezetés a K gyógypedagógiába Fejezetek a PF1FG111 gyógypedagógia területeiről PF1VÉ11 Mentálhigiéné a gyermekvédelemben PF1HM111 Humán műveltségi ismeretkörök PF1GT1 Gyógypedagógia K történet Szociálpolitika ai PF1SF14 fogyatékosügyi intézményrendszere PF1ÁL11 Reál műveltségi ismeretkörök Gyógypedagógiai K PF1PP1 pszichológia és pszichodiagnosztika PF1JÁ11 A játék pszichológiai alapjai és pedagógiája PF1II11 Integrált, inkluzív nevelés PF1HB411 Habilitáció és rehabilitáció PF1OF411 Korai fejlesztés ó 0

4 PF1ZT41 PF1BT51 PF1KU41 PF1MS41 Testnevelés modul Terápiás (zeneterápia) Terápiás (bábterápia) Kötelezően választható blokk, kötelezően választható tantárgy eljárások eljárások Terápiás eljárások (állatasszisztált terápia) Terápiás eljárások (meseterápia) PF01TS144 Testnevelés I. PF01TS44 Testnevelés II. aa), ab) összesen: ai ai 8 ó 7 ó 1 ó 6 ó ó PF11TP1 PF11MS1 PF11TT11 PF11ÉP11 PF11DI11 PF11ID11 PF11TK41 PF11TS41 PF11TO41 TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK PEDAGÓGIÁJA SZAKIRÁNY b) akadályozottak pedagógiája szakmai ismeretek akadályozottak pedagógiája Magatartászavarok speciális pszichológiája Tanulási fejlesztése Élménypedagógia, szabad tanulás technikák Ismeretek a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből Szakmai idegen nyelv akadályozottak kórtana akadályozottak pszichológiája és pszichodiagnosztikája akadályozottak oktatásának, nevelésének szociológiája K K gyj K K K 5 ó+ 150 gyak gyak

5 PF11TD411 PF11KÖ11 PF11ÉL11 PF11KF411 PF11KF511 PF11KK411 PF11KK511 PF11KR511 PF11KE511 PF11SK611 PF11CH611 PF11MO411 PF11ID411 PF11SP611 PF11SP711 PF11EÜ711 PF11AA711 PF11ÖG811 Tanulási nehézségek, tanulási zavarok pedagógiai és gyógypedagógiai diagnosztikájának elmélete és gyakorlata Életvitel és környezetismeret Életvitel és természetismeret Kognitív képességek I. Kognitív képességek II. Kommunikációs képességek I. Kommunikációs képességek II. Kreatív képességek I. Kreatív képességek II. Szociális képességfejlesztés Technikai képességek Motoros képességek Élő idegen nyelv tanításának Szakpedagógiai ismeretek I. Szakpedagógiai ismeretek II. Szakmaközi együttműködés, team munka akadályozottak szakképzése Összefüggő szakmai gyakorlat ( szakos TANAK) b) összesen: gyj 16 ó 16 ó 8 ó 6 ó 6 ó 150gyj ó gyak

6 PF1ID1 Szakmai idegen nyelv PF1SÉ1 A beszédsérültek gyógypedagógiája (történeti áttekintés, fogalmi rendszerezés) PF1ÉD11 Beszédtechnika PF1YE41 A nyelvi és beszédzavarok kórtana PF1ÜL41 A beszédsérültek pszichológiája és pszichodiagnosztikája PF1FO11 Alkalmazott fonetika PF1LI1 PF1DI411 PF1AI11 PF1AI711 PF1OG411 PF1AU411 PF1GV51 PF1PE41 PF1ZA411 Pszicholingvisztika Ismeretek a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből Szakpedagógiai alapismeretek I. (nyelvés beszédfejlesztés célja, feladata) Szakpedagógiai alapismeretek II. (A portfólió készítésének ) Fogászat, orthodontia Audiológiai alapismeretek Neurolingvisztika A specifikus tanulási zavarok elmélete A nyelvi képesség fejlődési zavarai PF1DA511 A beszéd folyamatosságának zavarai (dadogás, hadarás) PF1EC511 A specifikus tanulási zavarok diagnosztikája, terápiája és workshop, esetismertetések (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) LOGOPÉDIA SZAKIRÁNY c) Logopédia szakmai ismeretek K K K K K gyj K K 5 ó+ 150 gyak gyak

7 PF1OR511 PF1FA611 PF1EA11 Orofaciális és fonációs fejlődési nyelvi- és beszédzavarok, diagnosztika, terápia, workshop (pöszeség, nyelvlökéses nyelés) Orofaciális és fonációs fejlődési nyelvi- és beszédzavarok, diagnosztika, terápia, workshop (orrhangzósság) Team szerepe a rehabilitációban PF1UR711 Szerzett neurogen kommunikációs zavarok alapjai: Az afázia diagnosztikája és terápiája PF1OS511 Motoros beszédzavarok (dysarthria, apraxia, neurogen dadogás) PF1ÍV611 Degeneratív neurogen kórképek logopédiai vonatkozásai PF1VA611 A hangképzés zavarai PF1MM61 Demenciát kísérő kommunikációs zavarok PF1IÁ711 Esetismertető szeminárium PF1ÖG811 Összefüggő szakmai gyakorlat ( szakos LOGO) c) Összesen: K 14 ó 14 ó 10 ó 8 ó 6 ó 150gyj gyak Hospitálás PF1HO14 Intézményi hospitálás I. PF1HO414 Gyakorlat Intézményi II. d) Intézményi hospitálás, szakmai gyakorlat modul 110 óra hospitálás 10ai 10gyj 6 PF1GY511 Szakmai gyakorlat I. PF1GY611 Szakmai gyakorlat II. PF1GY711 Szakmai gyakorlat III. d) Összesen: 0gyj 0gyj 0gyj 10 ó 10 ó 0 ó 0 ó 0 ó

8 Szakdolgozat (8 ) 8 gyj PF1SD611 Szakdolgozat I. gyj PF1SD711 Szakdolgozat II. gyj PF1SD811 Szakdolgozat III. Szakdolgozat összesen: Szabadon választható (Az alább felsorolt tárgyak közül, ill. az intézményben meghirdetett szabadon választható tárgyak közül választhat a hallgató) Magyar nyelven oktatott tárgyak PF00ÓÉ11 PF00ÁÁ11 PF00IO1 PF00IG051 PF00AE1 PF00EI1 PF00OU1 PF00ZE41 PF00GI41 PF00ŰV41 PF00IT01 PF00ÉI01 PF00KŐ01 (A tanulmányai során 1 et teljesít a hallgató!) Játszóképesség tréning Táplálkozástan Infokommunikáció Roma irodalom cigány népmese Kreatív kapcsolatalakítási stratégiák Zenei nevelés Kommunikáció és kooperáció fejlesztése Zenei kultúra Gyermekirodalom Beszédművelés Irodalmi innováció és a társművészetek Ének-zenei innováció és a társművészetek Képzőművészeti innováció és a társművészetek 1 ó 1

9 oktatott tárgyak Evidence Based PF00EB11_ Practice: Principles and Techniques Social work with PF00SW11_ Handicapped and elderly People PF00ST11_ PF00SO1_ PF00EY1_ Sure Start Program Socio-Economic transitionin Hungary int he 0 th Century Early Studies Childhood A SZAKON MINDÖSSZESEN (Két szakiránnyal: TANAK+LOGOPÉDIA) 8ó 7ó 4ó+ 10gy 6ó+ 10gy 0ó+ 0gy 14ó+ 0gy 19ó+ 0gy 00gy óx15hét= 790ó+180ó szab.vál.+ 410gyak= 80 óra 48+1szab.vál.= 60 Megjegyzés: Idegen nyelv oktatása a képzési időszakban összesen 40 óra (nincs beszámítva az óraszámba) IDEGEN NYELV PF01ID141 PF01ID41 PF01ID41 PF01ID441 Idegen nyelv I. (angol, német) Idegen nyelv II. (angol, német) Idegen nyelv III. (angol, német) Idegen nyelv IV. (angol, német) 4 gyj 4 gyj 4 gyj 4 gyj Hajdúböszörmény, 017. május 10. Dr. Pető Ildikó szakfelelős, főiskolai docens