Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület augusztus 28-i ülés napirendi 110/2014. (IX.25.) pontjaira tett javaslat elfogadásáról Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 111/2014. (IX.25.) 194. Képviselői kérdések, felszólalások -- Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) rendelet módosításáról Beszámoló Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotására Előterjesztés a Bursa Hungarica évi ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe vételére érkezett pályázatokról Előterjesztés Besenyszög, Temető út 27. szám alatti ingatlan felajánlására Előterjesztés az Energy Hungary Zrt.-vel kötött szerződés módosítására Előterjesztés a LEADER támogatást előfinanszírozó hitel felvételéhez készfizető kezesség vállalásáról, valamint kezességvállalási díj kikötéséről 7/2014. (IX.29.) rendelet /2014. (IX.25.) /2014. (IX.29.) rendelet /2014. (IX.25.) /2014. (IX.25.) /2014. (IX.25.) /2014. (IX.25.) 117/2014. (IX.25.) 210. Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Távollévők: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én a Városháza Chiovini termében megtartott üléséről Balogh Zoltán polgármester, Farkas Géza, Lovász Imre, Palyafári János, Dr.Elbakour Afif alpolgármester, Kiss Ernőné képviselők Csapó Pálné képviselő

2 192 Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Lovász Imréné Pénzügyi Csoport Vezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán Polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 6 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Dr.Elbakour Afif képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester az alábbi napirendek tárgyalását javasolja a képviselőtestületnek: A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 110/2014. (IX.25.) számú határozat A Képviselő-testület szeptember 25.-i ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1.) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 2.) Képviselői kérdések, felszólalások Előadó: Képviselők 3.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) rendelet módosítására 4.) Beszámoló Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 5.) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotására Előadó: Munkácsi György jegyző 6.) Előterjesztés a Bursa Hungarica évi ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 7.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe vételére érkezett pályázatokról 8.) Előterjesztés Besenyszög, Temető út 27. szám alatti ingatlan felajánlására 9.) Előterjesztés az Energy Hungary Zrt.-vel kötött szerződés módosítására

3 ) Előterjesztés a LEADER támogatást előfinanszírozó hitel felvételéhez készfizető kezesség vállalásáról, valamint kezességvállalási díj kikötéséről A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : Az utolsó Képviselő-testületi ülés augusztus 28-án volt, azóta történt fontosabb dolgokról a következő beszámolót teszem: szeptember 3. Egyeztetést folytattam a Megyei Területfejlesztési Tanáccsal időszakra adott fejlesztési pénzek elosztásáról. Önkormányzatunk leadott egy fejlesztési igényt, meghatározva a fejlesztés ütemét és sorrendjét és ezek után került meghatározásra a pénzek nagyságrendje. Jelenlegi előterjesztés alapján Besenyszög 280 millió Ft-ot igényelhet 100% támogatásban, 6 meghatározott prioritás tekintetében. Ebben a területfejlesztési kiírásban az iskola felújítási projekt nincs benne, mert az valószínűleg szakági minisztériumi keretből valósulhat meg. szeptember 5. Túrkevén voltam, ahol a városnapja alkalmából átadásra került a helyi vágópont, illetve a helyi termékeket népszerűsítő és értékesítő mintabolt. szeptember 9. Idősek Otthonában Besenyszög életében is ritka eseményen vettünk részt, ahol Szabó Antalt köszöntöttük 100. születésnapja alkalmából családja és az idősek otthonának lakói körében. szeptember 11. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Tanácsülésén vetten részt ahol egyéb napirendek mellett döntöttünk a szociális feladatellátásban dolgozók Pro Caritate díjának adományozásáról. szeptember 15. LEADER elnökségi ülésen voltam, ahol döntés hoztunk a maradvány pénzek pályázatokra történő kifizetéséről. szeptember 16. A helyi polgárőrség MVH ellenőrzést kapott, ahol a térfigyelő rendszer megvalósulását ellenőrizték, illetve annak záró-ellenőrzése történt meg. szeptember 20. XI. alkalommal rendezte meg a Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület országos íjászversenyét. A jó időjárás mellett több mint 130 versenyző vett részt a találkozón, ezekhez kapcsolódtak a helyi lakosok és civil szervezetek is. szeptember 22. Dr.Tóta Áron ügyvédnél voltam ahol a több alkalommal is elfogadott Szórópusztai ingatlan adás vételi szerződését írtam alá. szeptember 22. Közmeghallgatást tartottunk a Képviselő-testület aktív jelenlétével, ahol több napirendben tájékoztattuk a település lakosságát az önkormányzat életében történt változásokról.

4 194 szeptember 25. A folyamatban lévő beruházásokat minden héten ellenőrizzük és dokumentáljuk. Készültségi állapot szerint apró csúszások vannak, de ezek még beleférnek a szerződés szerinti határidőbe. A minőségi problémákat próbáljuk normális mederben kezelni, de sajnos nem mindig sikerül. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 111/2014. (IX.25.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, hozzászólások Előadók: Képviselők Kiss Ernőné: Kéréssel fordulok Polgármester úrhoz. Az intézményi fenntartó részére érkezett ajánlat pályázati lehetőség benyújtásáról. Segítséget kérek a hivatal dolgozói részéről, hogy a pályázat benyújtásához szükséges adatlapot, műszaki tartalommal tölthessem fel. Dr.Elbakour Afif: Játszótér estén még mindig kezdeményezném a babaház visszahelyezését. Balogh Zoltán : A játszóterünk készen van. A kisház elhelyezését megelőzően a terepet tesszük rendbe. Szeretnénk egy területet térkövezni, hogy a fa állagát megőrizzük. III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) rendelet módosításáról Balogh Zoltán : A rendelet azokat a módosításokat tartalmazza, amelyeket a testület korábban elfogadott. Legfőképpen a pályázatokhoz szükséges önerőt, a támogatásokat egyesületeink és civiljeink részére, az önkormányzati szociális jellegű támogatást, a működési költségeket. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodás Bizottság a napirendet tárgyalta és támogatásra javasolja a rendelet elfogadását.

5 195 A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazással az alábbi rendeletet fogadja el: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. (IX.29.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.17.) sz. rendeletének módosításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Besenyszög Város Önkormányzata költségvetését - rendszeres szociális segélyekre ezer Ft-tal - lakásfenntartási támogatásra ezer Ft-tal - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra ezer Ft-tal - óvodáztatási támogatása 140 ezer Ft-tal emeli meg az egyes jövedelempótló állami támogatások kiegészítése ezer Ft összegű növelése mellett. 2. (1) A bérkompenzáció címén kapott ezer Ft összegű állami támogatások terhére a személyi juttatások előirányzatait a következő részletezés szerint emeli meg - Védőnői szolgálat 672 ezer Ft - Könyvtár 166 ezer Ft - Szemétszállítás 223 ezer Ft - Műszaki Csoport 112 ezer Ft - Besenyszögi Hivatal 193 ezer Ft - Szászbereki Hivatal 178 ezer Ft - Tiszasülyi Hivatal 75 ezer Ft Összesen ezer Ft az Óvodai társulásnak átadott pénzeszközök összegét - Szászbereki Óvodára 36 ezer Ft-tal - Besenyszögi Óvodára 170 ezer Ft-tal emeli meg. (2) Besenyszög Önkormányzata dologi kiadásait ezer Ft-tal emeli meg a nyári gyermekétkeztetés címén kapott központosított állami támogatások ezer Ft összegű emelése mellett.

6 196 (3) A központi költségvetésből folyósított könyvtári érdekeltségnövelő támogatás terhére a Wesniczky A. Művelődési Ház és Könyvtár dologi előirányzatát 98 ezer Ft-tal emeli meg. 3. (1) A Munkaügyi Központtól átvett ezer Ft összegű támogatás terhére a közcélúak bér előirányzatát ezer Ft-tal, míg a járulékok előirányzatát ezer Ft-tal emeli meg. (2) Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett működési célú átvett pénzeszközök ezer Ft összegű emelése mellett - az óvodai társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát ezer Ft-tal - az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatát ezer Ft-tal emeli meg (3) Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett felhalmozási célú átvett pénzeszközök ezer Ft, a működési bevételek 4700 ezer Ft, illetve a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 552 ezer Ft összegű emelése mellett a beruházási kiadások előirányzatát az alábbiak szerint emeli meg ezer Ft a Gondozási központ mosókonyhájára ezer Ft ingatlan vásárlásra ezer Ft babakocsi és kerékpár tárolóra ezer Ft rotációs kapa beszerzésre ezer Ft egyéb beruházási kiadásokra ezer Ft Összesen (4) Az Önkormányzat költségvetésében a civil szervezetek támogatásmegelőző kölcsön törlesztésének ezer Ft összegű bevételi előirányzat terhére a támogatási kölcsön nyújtásának kiadási előirányzatát ezer Ft-tal emeli meg. (5) Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett szociális célú támogatások ezer Ft összegű csökkentése, és az ingatlan értékesítés 800 ezer Ft összegű bevételi előirányzat növelése terhére az alábbi kiadási előirányzatokat növeli meg ezer Ft a Besenyszögi Sportegyesület támogatására ezer Ft a Süss Fel Nap Alapítvány támogatására 4. (1) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az országgyűlési és EU szavazásra átvett ezer Ft összegű bevételi előirányzata terhére a kiadások előirányzatát az alábbiak szerint emeli meg ezer Ft a Besenyszögi székhely (bér: 910 ezer Ft,Járulék:256 ezer Ft, dologi 149 ezer Ft)

7 ezer Ft a Szászbereki telephely (bér: 259 ezer Ft,Járulék:74 ezer Ft, dologi 36 ezer Ft) ezer Ft a Tiszasülyi telephely (bér: 353 ezer Ft,Járulék:102 ezer Ft, dologi 78 ezer Ft) (2) A Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és MESZ költségvetését a működési bevételek ezer Ft összegű növelése terhére a dologi kiadások előirányzatát az alábbiak szerint emeli meg ezer Ft a műszaki csoportnak ezer Ft a köztisztasági feladatokra. (3) A Közös Önkormányzati Hivatal Tiszasülyi telephelye költségvetésében megtervezett átadott pénzeszközök előirányzatát ezer Ft-tal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ezer Ft-tal megemeli. A rendelet 13. és 14. sz. mellékletei az e rendelet 1. és 2. sz. mellékletei szerint módosulnak. 5. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György jegyző IV. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : Besenyszög Város Önkormányzatának évi költségvetését ezer Ft kiadási és bevételi főösszeggel hagyta jóvá a Képviselő-testület a tervezés időszakában. Ez az előirányzat az év során ezer Ft-tal emelkedett. Az így kialakult ezer Ft összegű előirányzattal szemben az első félévben ezer Ft bevétel realizálódott. A bevételek első félévi alakulását forrásonként és intézményenként az 1. sz. melléklet részletezi. A bevételek összességében 34,9 %-os teljesítést mutatnak. Bevételek alakulásának alacsonyabb teljesítési mutatóját elsősorban a beruházásokhoz kapcsolódó bevételek elmaradása eredményezte, illetve a civil szervezetektől sem folytak be a

8 198 korábbi években nyújtott támogatásmegelőző kölcsönök összegei. Az előbbi bevételi kiesések az állami támogatások folyósításának elmaradása miatt következtek be. Az önkormányzat működési bevételei 100%-ot meghaladóan teljesültek, ami a vízi közmű hálózat ezer Ft összegű amortizációs bérleti díja eredményezett. Közel időarányos mértékben teljesültek a közhatalmi bevételek is annak ellenére, hogy az iparűzési adóknál 1,7 millió Ft összegű elmaradás tapasztalható az időarányos értékhez viszonyítva. Az intézmények bevételei is kedvezően alakultak. Összességében az első félévben intézményfinanszírozás nélkül ezer Ft bevétel keletkezett, mellyel szemben az önkormányzat szintén intézményfinanszírozás nélkül ezer Ft-oí. költött. Az önkormányzat évi tervezett kiadásainak alakulását intézményenként és feladatonként a 2. sz. melléklet részletezi. Besenyszög Város Önkormányzata kiadásainak első félévi mutatója 36,4 %-os, melyet a beruházási és felújítási célú kiadások alacsony teljesítési mutatói eredményeztek. A fejlesztési kiadások teljesítése várhatóan az év második felében fog megvalósulni. A 2. sz. melléklet 1.1. pontjában szereplő pénzeszköz átadás áht-n belülre az alábbi átutalásokat tartalmazzák: - az óvodafenntartó társulás működési támogatása ezer Ft - a Megyei Parlagfű mentesítési Alap támogatása 34 ezer Ft A 2. sz. melléklet 1.1. pontjában szereplő pénzeszköz átadás áht-n kívülre az alábbi átutalásokat tartalmazzák: - Süss Fel Nap Alapítvány támogatása 909 ezer Ft - Besenyszögi Sport Egyesület támogatása ezer Ft - Erezd magad jól a Besenyszögi Iskolában Alapítvány 244 ezer Ft - íjász Egyesület támogatása 200 ezer Ft - Törökszentmiklósi Vízműnek üzemeltetési támogatása ezer Ft - Lakosságnak eb oltási és letelepedési támogatás 919 ezer Ft - A hulladékgazdálkodási nonprofit kft támogatása 250 ezer Ft Szociális célú kiadásokra az első félévben ezer Ft-ot fordított az önkormányzat az alábbiak szerint: - Óvodáztatási támogatás 140 ezer Ft - köz gyógy ellátás 60 ezer Ft - Fogl.hely.támogatás ezer Ft - Lakásfenntartási támogatás ezer Ft - rendszeres szociális segély ezer Ft - átmeneti segélyek 265 ezer Ft. Az önkormányzat első félévi teljesített kiadásai ezer Ft-tal haladják meg a teljesített bevételeket, melynek fedezetét az előző évi pénzmaradvány képezte. A Vízgazdálkodási Müvek kiadásainak első félévi teljesítése meghaladja az 50 %-os mutatót, ami a hulladék-gazdálkodás átszervezésével magyarázható. A hulladékgazdálkodás július 1-től az újonnan alakult Nonprofit Kft. Keretein belül történik, ezért a tervszámok csak 7 havi előirányzatot tartalmaznak.

9 199 Összességében minden intézmény igyekezett a takarékos gazdálkodásra és többnyire sikerült is az időarányos szintet tartani, illetve az intézmények működtetése mellett a megkezdett beruházásokat folytatni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság megtárgyalta az I. félév teljesítéséről szóló beszámolót. A számadatokból megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása rendben történt, fennakadás nem történt. Elfogadásra javasolja a beszámolót a bizottság. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 112/2014. (IX.25.) számú határozat Beszámoló Besenyszög Város Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót megismerte, azt a melléklet szerint elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Pénzügyi Csoport H. V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotására Előadó: Munkácsi György (írásban mellékelve) Munkácsi György: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (3) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályait. A rendelet a közterületekre vonatkozik. Az épített környezet alakításáról szóló törvény 2. -a szerint közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan- nyilvántartás ekként tart nyilván. Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladék telep) célra szolgáló része.

10 200 A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról szóló kormányrendelet 2. (3) bekezdése szerint közterületnév: a bel- és külterületi közutak és terek rendszerint út, utca, tér, park, köz, sétány stb. utótagot tartalmazó neve. Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a mellékelt rendelet tervezetet fogadja el. Palyafári János: A rendelet megalkotása a házszámok kihelyezése szempontjából fontos. A Tájékozódás és tájékoztatás egyaránt fontos, azonban a szabálysértésre vonatkozó elemeket most ne tartalmazza a rendelet. Amennyiben pályázati lehetősége lesz az önkormányzatnak és a lakosság részére ingyenesen biztosítjuk a házszámtáblát, akkor módosítsuk a rendeletet. Farkas Géza: A kötelezettségek kivételét támogatom a rendeletből. A költségeket fel kell vállalnia az önkormányzatnak, keressünk pályázati támogatást. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület 5 igen és 1 nem szavazással az alábbi rendeletet fogadja el: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában, továbbá az Mötv. 13. (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet célja 1. Besenyszög Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, valamint a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. 2. Értelmező rendelkezések

11 E Rendelet alkalmazásában: 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontjában meghatározott terület. 2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) kormányrendelet 2. (3) bekezdés j) pontja szerinti bel- és külterületi közutak és terek neve. 3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni beazonosítását szolgálja. II. FEJEZET A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. A közterületek elnevezésének általános szabályai 3. (1) A település belterületén a közterületek elnevezése kötelező. A külterületen található közterületek esetén az elnevezés a Képviselő-testület döntése alapján lehetséges. (2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell állapítani. (3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 4. III. (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Besenyszög város jellegére, történelmére, hagyományaira és földrajzi sajátosságaira. (2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen. A közterületnevet a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelően kell megállapítani. (3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, és/vagy b) élete, munkássága valamely módon Besenyszög városhoz kötődik. (4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. 2. A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai 5.

12 202 (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti: a) polgármester b) a Képviselő-testület bizottsága, c) a helyi önkormányzat képviselője, d) Besenyszög város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, e) Besenyszög város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy. (2) A javaslatokat a Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezi. 6. Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását megelőzően 8 napra a Közös Önkormányzati Hivatal besenyszögi hirdetőtábláján ki kell függeszteni, illetve ezzel megegyező időtartamra Besenyszög Város Önkormányzatának hivatalos honlapján is közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell. 7. (1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell: az illetékes okmányirodát, földhivatalt, rendőrkapitányságot, postát, katasztrófavédelmi szervet, a településen található egészségügyi szolgáltatókat, a köznevelési intézményeket, és a közmű-szolgáltatókat. (2) A közterület megszűnésével a közterület neve külön képviselő-testületi döntés nélkül megszűnik. (3) A város közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzéket a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal vezeti. IV. FEJEZET A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. A házszámozással érintett ingatlanok és jelölésük rendje 8. (1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni. (2) A házszám arab egész szám. (3) Ingatlan megosztása esetén ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik a házszám arab egész szám és arab egész szám(ok) az ABC betűjének alátörésével. (4) Adott ingatlanon több lakás építése esetén a lakások megjelölése arab számokkal történik. (5) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

13 203 (6) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást. 9. (1) A kétoldalt számozandó közterületek házszámozását úgy kell elvégezni, hogy 1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap. (2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú. (3) A földrajzi okokból csak egyik oldalon beépíthető utcák (folyópart, árok) házszámozása 1-től kezdődően folyamatos. (4) E (1)-(3) bekezdései a rendelet hatályba lépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik. 2. Eljárási szabályok 10. Az ingatlanok házszámának megállapítása ügyében a jegyző jár el. 11. A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. V. FEJEZET A NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE, LAKCÍMRENDEZÉS 1. A névtáblák elhelyezésének szabályai 12. (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. (2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. (3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles. (4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik. 13. (1) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni. (2) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal

14 204 áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni. 2. Házszámtábla elhelyezésének szabályai 14. (1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni, a házszám megállapításától, vagy az ingatlan feletti rendelkezési jog megszerzésétől számított 30 napon belül. (2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjétől és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik. 3. Lakcímrendezés 15. Amennyiben a Besenyszögi Közös Önkormányzat Hivatal által az adott ingatlanra megállapított házszám nem egyezik meg az ingatlanon elhelyezett házszámmal, az ingatlan tulajdonosa a lakcímrendezésre felhívást tartalmazó levél kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a helyes házszámot az ingatlanán elhelyezni. VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 16. E a rendelet október 1. napján lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Bursa Hungarica évi ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról (írásban mellékelve)

15 205 Balogh Zoltán: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma - az önkormányzatokkal együttműködve évre az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 20. (5) bekezdése alapján kiírja, a Bursa Hungarica felsőoktatási szociális ösztöndíjat a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatására. A települési önkormányzatok számára évi pályázati fordulóhoz történő csatlakozás, a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj rendszerében való részvétel önkéntes, azonban a települési önkormányzatok csatalakozása az EPER-Bursa rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja. Az ösztöndíjpályázat évi fordulójához október 1-jéig csatlakozhatnak a települési önkormányzatok. A pályázati rendszerhez Besenyszög önkormányzata eddig minden évben csatlakozott. A pályázat kiírásának határideje: október 3. A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék. A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak november 7-ig. A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben ellenőrzi és elbírálja a beérkezett pályázatokat, amennyiben szükséges, kiküldi a hiánypótlási felhívásokat, a formai hibás pályázatokat kizárja a döntésből. A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és bírálati döntését december 8-ig az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel egészíti ki a települési önkormányzat által támogatott pályázók számára megítélt ösztöndíj összegét. Besenyszög Önkormányzata 2014 évben költségvetésében a támogatásra Ft-ot különített el, így 28 pályázót részesített támogatásban. A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a évi Általános Szerződési Feltételek alapján történik, és a megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. Mindezek ismeretében kérem a Képviselő-testület tagjait a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához történő csatlakozási lehetőség megvitatására. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság továbbra is Ft-ot javasol a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatásra. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 113/2014. (IX.25.) számú határozat

16 206 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozásról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A Képviselő- testület a évi költségvetésében a pályázat támogatására Ft-ot különít el. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez csatlakozik és a beérkezett pályázatokat és a pályázókról hozott döntését az elektromos adatbázisban rögzíti. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a támogatás folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 3.) Pénzügyi Csoport H. VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe vételére érkezett pályázatokról Balogh Zoltán: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete Besenyszög 0406/2 hrsz-ú; 4 ha 9139 m2 területű, 66,33 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan, valamint Besenyszög 0406/3 hrsz-ú; 3 ha 5163 m2 területű, 45,75 AK értékű szántó és csatorna művelési ágú külterületi ingatlant, és Besenyszög 0407/1 hrsz-ú; 4 ha 5730 m2 területű, 71,75 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan haszonbérbe adásáról döntött pályázat útján. A pályázat során a pályázó a földterületek után a haszonbérlet gyakorlásáért minimum a mindenkori területalapú támogatás 50 %-át köteles megfizetni. A pályázatok benyújtásának határideje: én óra, volt mely elbírálása a mai Képviselő-testület ülésen történik. 3 db ajánlat érkezett: 1. Nagy Ferenc ajánlata : 10 évre bérleti idő, a mindenkori területalapú támogatás 70 %- át fizeti meg bérleti díjként, 2. Stormmer Ferenc ajánlata : 10 éves bérleti idő, és a mindenkori területalapú támogatás 55 %-át fizeti meg bérleti díjként, 3. Szintai Major András : 20 évre bérelné a területeket és a mindenkori területalapú támogatás 55 % -át fizetné meg bérleti díjként. Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az érkezett ajánlatokat bírálja el!

17 207 Palyafári János: A legmagasabb bérleti díj megállapításán felül vegyük figyelembe azt, is hogy kinek jobb a fizetőképessége. Lovász Imre: A szerződésbe kerüljön kikötésre, hogy amennyiben nem tudja megfizetni az adott ajánlat szerinti árat, a szerződés azonnal felmondásra kerül. Balogh Zoltán : A pályázati kiírásban nem szerepelt az a kikötése az önkormányzatnak, hogy amennyiben pályázati lehetőségünk lesz, megszüntetésre kerül a bérleti szerződés. Ezért a javaslatom az, hogy először 5 éves szerződéskötést. Munkácsi György: Út tudom, hogy Strommer Ferenc már elfogadta az 5 éves bérleti időt, Nagy Ferenc 10 évet ajánlott. Lovász Imre: Adjuk a területet annak, aki a legjobb ajánlatott adja, mivel a pályáztatás ennek érdekében történt. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe vételére érkezett ajánlatok közül Nagy Ferenc ajánlatát. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület 5 igen, és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 114/2014. (IX.25.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzata pályázati eredménye besenyszögi 0406/2, 0406/3, 0407/1 hrsz.-ú termőföld haszonbérbe adására Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög külterület 0406/2 hrsz-ú, 4 ha 9139 m2 területű, 66,33 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan, a 0406/3 hrsz-ú, 3 ha 5163 m2 területű, 45,75 AK értékű szántó és csatorna művelési ágú külterületi ingatlan, valamint a 0407/1 hrsz.-ú, 4 ha 5730 m2 területű, 71,75 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlant esetén a termőföld haszonbérleti szerződés megkötésére érkezett ajánlatok közül Nagy Ferenc ajánlatát fogadja el. A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést 10 éves időtartamra, szeptember 30. napjáig köti meg. Bérlő a terület alapú támogatás 70 %-át fizeti éves bérleti díjként. A termőföld haszonbérleti szerződés a termény betakarítást követően évente felülvizsgálandó és felmondható. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

18 208 A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Nagy Ferenc Besenyszög 4.) Szakaliné Héja Ágnes ügyintéző H. 5.) Pénzügyi Csoport H. VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög, Temető út 27. szám alatti ingatlan felajánlására Balogh Zoltán: Kormos Dezsőné és gyermekei a tulajdonukat képező Besenyszög, Temető út 27. (61. hrsz.) szám alatti ingatlanukat Besenyszög Város Önkormányzata részére megvásárlásra felajánlják azaz háromszázezer forint vételáron. - Besenyszög, Temető út hrsz. 765 m 2 kivett lakóház udvar, gazdasági épület szeptember 03-á tartott helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az ingatlanon lévő lakóház rendeltetésű épület és a gazdasági épületek falazata vályog, ami szerkezetileg rossz állapotban van és a tetőcserepek rögzítése nem stabil. A jegyző az ideiglenes intézkedésről a végzést áttette a hatáskörrel rendelkező Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalához. ideiglenes intézkedés: amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna. A fentiekben ismertetett változásokra tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön arról, hogy az ingatlan megvásárlásra kerüljön-e, illetve az ingatlan megvásárlása esetén elfogadja-e a Ft felkínált vételárat. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javasolja az ingatlan megvásárlását, azonban a pénzügyi fedezetet nem talált, milyen keretből történjen a kifizetés. Balogh Zoltán: Javaslom a Képviselő-testület felé, hogy egyelőre a vételi ajánlatot ne fogadjuk el, mivel a költségvetésben nem tudjuk megjelölni a forrás helyét, sem a vételárnak, sem a későbbi munkálatoknak, amelyet az ingatlanon kell elvégeznie az önkormányzatnak. A Képviselő-testület a naprendet elnapolja azt a soron következő ülésén tárgyalja. IX. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Energy Hungary Zrt.-vel kötött szerződés módosítására Balogh Zoltán : A május 30-án létrejött karbantartásra és energetikai tanácsadásra létrejött szerződés módosítását a Képviselő-testület 87/2014. (VII.31.) számú határozatával hagyta jóvá. A módosítással jóváhagyott többletköltség jelentősen megterheli a következő 5 év költségvetését, ezért kezdeményeztük, hogy ez a többletköltség a szerződés időtartama alatt egyenlő részében osztódjon szét. Ennek feltétele, hogy a jóváhagyott Ft többletköltség további Ft-al emelkedik. Így a teljes összeg Ft.

19 209 A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 115/2014. (IX.25.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2014. (VII.31.) számú határozat módosításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Energy Hungary Energetikai Zrt.-vel kötött karbantartási és energetikai tanácsadásra vonatkozó szerződés módosítását megtárgyalta és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a módosított szerződés aláírására. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határozatról értesül: 1. Képviselő-testület H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Energy Hungary Zrt. 4. Pénzügyi Csoport H. X. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a LEADER támogatást előfinanszírozó hitel felvételéhez készfizető kezesség vállalásáról, valamint kezességvállalási díj kikötéséről Balogh Zoltán: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. Ezt a határozatát a Képviselő-testület meghozta a költségvetés tárgyalásakor, azonban a határozat mellékletét (1.számú melléklet) módosítani szükséges a Képviselő-testület által, MVH támogatás segítségével megvalósuló helyi Piac építési projekt megvalósulásához. A támogatás megelőző hitelfelvétel összege Ft. Az MVH támogatást megelőlegező hitel felvételéhez nyújtandó kezességvállalásról már döntött a testület, a megvalósuló bemutató jellegű közösségi épület kialakításához, melyet a Kertbarát Kör Besenyszög Egyesület pályázott Ft támogatási összegben, valamint, BES-ÁSZ Kft által pályázott helyi szúrópont megvalósításáról Ft összegben. Továbbá felhatalmazást biztosított a testület a polgármester részére a bankokkal történő, kezességvállalásra vonatkozó további tárgyalások és előszerződés megkötésére. A tárgyalásokat a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezettel folytattam. A vezető

20 210 asszony kérte, hogy a testület hozzon döntést a készfizető kezességvállalásról és a kezességvállalási díjról. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javasolja az előterjesztés támogatását és a kezességvállalási díj mértékét 0,51 % meghatározni. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 116/2014. (IX.25.) számú határozat A BES-ÁSZ Kft. számára LEADER támogatást előfinanszírozó hitel felvételéhez készfizető kezesség vállalásáról, valamint kezességvállalási díj kikötéséről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a BES-ÁSZ Kft. 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához ban nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott Szúrópont létrehozása Besenyszögön elnevezésű pályázata megvalósításához a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet által támogatás előfinanszírozáshoz nyújtott hitel esetében készfizető kezességet vállal. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BES-ÁSZ Kft.-től átvállalja a 0,3 % folyósítási jutalékot, a 0,4 % hitelbírálati díjat, valamint az előfinanszírozás 3 havi BUBOR 2,35% + 3 p.a. kamatfelár/ év kamatköltségét. A Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 48/2014. számú szerződés tervezete alapján, melyben a megjelölt hitel összege: Ft. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozatával elfogadott készfizető kezességvállalásához 0.51 % / év kezességvállalási díjat köt ki. A kezességvállalási díjat Besenyszög Város Önkormányzat számlájára kell megfizetni a kezességvállalási szerződés aláírását követő 30 napon belül. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalásról szóló szerződés aláírására. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) BES-ÁSZ Kft. vezetője H. 4.) Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet vezetője 5.) Pénzügyi Csoport H. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 117/2014. (IX.25.) számú határozat

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014.(VIII..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól 1 Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 1 Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Tószeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2014. (XI.28.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagybajom Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 27.) rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Karancsalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Gelse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete

Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete Hangács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete A közterületnév megállapításának, valamint a házak számozásának szabályairól Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Erdőtarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (IV.26.) RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Bánk Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. (1) A rendelet hatálya Nagyszénás nagyközség közigazgatási területére terjed ki. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésérıl és a házszámozás szabályairól Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban:

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata. /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete

Szajol Község Önkormányzata. /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete Szajol Község Önkormányzata /2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet-tervezete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, célja Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (X. 27.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről és a házszámozás megállapításáról Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, valamint elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésének és a házszám megállapításának

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzata 19/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés, és a házszámozás rendjéről Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Héhalom Község Polgármesterétől 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon: 32/482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu

Héhalom Község Polgármesterétől 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon: 32/482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu Héhalom Község Polgármesterétől 3041 Héhalom, Petőfi út 1. Telefon: 32/482-045 e-mail: hivatal@hehalom.hu Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember -i ülésére Napirend: Javaslat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok

1. Általános rendelkezések. 2. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás

Részletesebben

Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (VIII ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (VIII ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testületének../2014. (VIII ) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete a

Részletesebben

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, célja

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya, célja 1 Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (VI.27. számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Tárgy: A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2013.(XII.02.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól A rendelet 2013. december 02-án kihirdetésre

Részletesebben

12/2014. (IX.10.) önk. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól. I.fejezet. Általános rendelkezések

12/2014. (IX.10.) önk. A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól. I.fejezet. Általános rendelkezések KIVONAT Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 3-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 12/2014. (IX.10.) önk. r e n d e l e t e A közterületek elnevezéséről és a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 13-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 13-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.augusztus 13-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 6/2014., c.) határozatai: 34-35., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Rendeletalkotás

Részletesebben

9/ /2014.(IX.11.) HATÁROZATA: Jászszentandrás község víziközműveinek gördülő fejlesztési tervéről.

9/ /2014.(IX.11.) HATÁROZATA: Jászszentandrás község víziközműveinek gördülő fejlesztési tervéről. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 9/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. szeptember 11-én megtartott soronkívüli ülésének jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. (XI. 26.) számú önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályiról Jászszentlászló Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása

Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása A T/2013/16. számú önkormányzati rendelet-tervezet Társadalmi egyeztetésre, véleményeztetésre bocsátása Véleményezési határidő: 2013. október 31. Tisztelt Választópolgárok! Erdőtarcsa Község Önkormányzat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER 22-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER 22-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 22-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX. 23.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről, valamint

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IX..) önkormányzati rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IX..) önkormányzati rendelete 6. napirendi ponthoz Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (IX..) önkormányzati rendelete kezdeményezésről,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet 3. Napirend közterület elnevezés és házszámozás rendje önkormányzati rendelet 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám-megállapítás

Részletesebben

Nagybajom Város Polgármesterétől

Nagybajom Város Polgármesterétől Nagybajom Város Polgármesterétől 7561 Nagybajom., Fő utca 40. 7561 Nagybajom, Pf. 1. 82/ 556-951 Fax : 82/ 556-959 ELŐTERJESZTÉS és előzetes hatástanulmány közterület és házszámozás rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, fogalmi meghatározások

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, fogalmi meghatározások Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2015 (X.30) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 12/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: Minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testület 2013. november

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.21.) önkormányzati rendelete A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és házszám-megállapítás

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 10.-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 73-79./2014/ IX.10./ RENDELETEI 10-12./2014/ IX.17./

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁSRÓL

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁSRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (V.29.)

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezése, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (X.11.) önkormányzati rendelete a közterületnevek elnevezése, valamint a házszám-megállapítás szabályairól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos átalakítása -TERVEZET- A pályázat várható beadási határideje: 2014. augusztus 25. Támogatás célja: Kizárólag közvilágítás energiatakarékos átalakítását célzó beruházások támogathatóak.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 19-i ülésére 3. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. /2013.( ) önkormányzati rendelete a közterületek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: Püspökszilágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 8.-án 18.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Önkormányzat Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Visegrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2013.(X.30.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VIII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a augusztus 28-án tartandó testületi ülésre

Előterjesztés a augusztus 28-án tartandó testületi ülésre A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. Szám: 2275/3 /2014 Előterjesztés a 2014. augusztus 28-án tartandó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, célja

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, célja Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (III. 19.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapításról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 102. 102. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. augusztus 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

1.* 4) Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület.

1.* 4) Önálló épület: az utcai számozás szerint főépületnek minősülő lakó, üdülő, gazdasági vagy egyéb rendeltetésű épület. Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és célja. Értelmező rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VIII.22.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 22-én 16.00 órától 17.00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015.09.22-én

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Épületenergetikai

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. SZEPTEMBER 17-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 20/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet A 2015. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET: Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről

EGYSÉGES SZERKEZET: Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről EGYSÉGES SZERKEZET: 2012.06.01. Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(VIII.30.) rendelete a házszámozás rendjéről Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat

301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 301/2016. (XI. 07.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata VI. fejezet 2. pontja

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515-20/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben