Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület augusztus 28-i ülés napirendi 110/2014. (IX.25.) pontjaira tett javaslat elfogadásáról Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 111/2014. (IX.25.) 194. Képviselői kérdések, felszólalások -- Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) rendelet módosításáról Beszámoló Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotására Előterjesztés a Bursa Hungarica évi ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe vételére érkezett pályázatokról Előterjesztés Besenyszög, Temető út 27. szám alatti ingatlan felajánlására Előterjesztés az Energy Hungary Zrt.-vel kötött szerződés módosítására Előterjesztés a LEADER támogatást előfinanszírozó hitel felvételéhez készfizető kezesség vállalásáról, valamint kezességvállalási díj kikötéséről 7/2014. (IX.29.) rendelet /2014. (IX.25.) /2014. (IX.29.) rendelet /2014. (IX.25.) /2014. (IX.25.) /2014. (IX.25.) /2014. (IX.25.) 117/2014. (IX.25.) 210. Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Távollévők: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-én a Városháza Chiovini termében megtartott üléséről Balogh Zoltán polgármester, Farkas Géza, Lovász Imre, Palyafári János, Dr.Elbakour Afif alpolgármester, Kiss Ernőné képviselők Csapó Pálné képviselő

2 192 Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Lovász Imréné Pénzügyi Csoport Vezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán Polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 6 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Dr.Elbakour Afif képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester az alábbi napirendek tárgyalását javasolja a képviselőtestületnek: A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 110/2014. (IX.25.) számú határozat A Képviselő-testület szeptember 25.-i ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1.) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 2.) Képviselői kérdések, felszólalások Előadó: Képviselők 3.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) rendelet módosítására 4.) Beszámoló Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 5.) Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotására Előadó: Munkácsi György jegyző 6.) Előterjesztés a Bursa Hungarica évi ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 7.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe vételére érkezett pályázatokról 8.) Előterjesztés Besenyszög, Temető út 27. szám alatti ingatlan felajánlására 9.) Előterjesztés az Energy Hungary Zrt.-vel kötött szerződés módosítására

3 ) Előterjesztés a LEADER támogatást előfinanszírozó hitel felvételéhez készfizető kezesség vállalásáról, valamint kezességvállalási díj kikötéséről A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : Az utolsó Képviselő-testületi ülés augusztus 28-án volt, azóta történt fontosabb dolgokról a következő beszámolót teszem: szeptember 3. Egyeztetést folytattam a Megyei Területfejlesztési Tanáccsal időszakra adott fejlesztési pénzek elosztásáról. Önkormányzatunk leadott egy fejlesztési igényt, meghatározva a fejlesztés ütemét és sorrendjét és ezek után került meghatározásra a pénzek nagyságrendje. Jelenlegi előterjesztés alapján Besenyszög 280 millió Ft-ot igényelhet 100% támogatásban, 6 meghatározott prioritás tekintetében. Ebben a területfejlesztési kiírásban az iskola felújítási projekt nincs benne, mert az valószínűleg szakági minisztériumi keretből valósulhat meg. szeptember 5. Túrkevén voltam, ahol a városnapja alkalmából átadásra került a helyi vágópont, illetve a helyi termékeket népszerűsítő és értékesítő mintabolt. szeptember 9. Idősek Otthonában Besenyszög életében is ritka eseményen vettünk részt, ahol Szabó Antalt köszöntöttük 100. születésnapja alkalmából családja és az idősek otthonának lakói körében. szeptember 11. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Tanácsülésén vetten részt ahol egyéb napirendek mellett döntöttünk a szociális feladatellátásban dolgozók Pro Caritate díjának adományozásáról. szeptember 15. LEADER elnökségi ülésen voltam, ahol döntés hoztunk a maradvány pénzek pályázatokra történő kifizetéséről. szeptember 16. A helyi polgárőrség MVH ellenőrzést kapott, ahol a térfigyelő rendszer megvalósulását ellenőrizték, illetve annak záró-ellenőrzése történt meg. szeptember 20. XI. alkalommal rendezte meg a Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület országos íjászversenyét. A jó időjárás mellett több mint 130 versenyző vett részt a találkozón, ezekhez kapcsolódtak a helyi lakosok és civil szervezetek is. szeptember 22. Dr.Tóta Áron ügyvédnél voltam ahol a több alkalommal is elfogadott Szórópusztai ingatlan adás vételi szerződését írtam alá. szeptember 22. Közmeghallgatást tartottunk a Képviselő-testület aktív jelenlétével, ahol több napirendben tájékoztattuk a település lakosságát az önkormányzat életében történt változásokról.

4 194 szeptember 25. A folyamatban lévő beruházásokat minden héten ellenőrizzük és dokumentáljuk. Készültségi állapot szerint apró csúszások vannak, de ezek még beleférnek a szerződés szerinti határidőbe. A minőségi problémákat próbáljuk normális mederben kezelni, de sajnos nem mindig sikerül. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 111/2014. (IX.25.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, hozzászólások Előadók: Képviselők Kiss Ernőné: Kéréssel fordulok Polgármester úrhoz. Az intézményi fenntartó részére érkezett ajánlat pályázati lehetőség benyújtásáról. Segítséget kérek a hivatal dolgozói részéről, hogy a pályázat benyújtásához szükséges adatlapot, műszaki tartalommal tölthessem fel. Dr.Elbakour Afif: Játszótér estén még mindig kezdeményezném a babaház visszahelyezését. Balogh Zoltán : A játszóterünk készen van. A kisház elhelyezését megelőzően a terepet tesszük rendbe. Szeretnénk egy területet térkövezni, hogy a fa állagát megőrizzük. III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) rendelet módosításáról Balogh Zoltán : A rendelet azokat a módosításokat tartalmazza, amelyeket a testület korábban elfogadott. Legfőképpen a pályázatokhoz szükséges önerőt, a támogatásokat egyesületeink és civiljeink részére, az önkormányzati szociális jellegű támogatást, a működési költségeket. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodás Bizottság a napirendet tárgyalta és támogatásra javasolja a rendelet elfogadását.

5 195 A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazással az alábbi rendeletet fogadja el: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. (IX.29.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014 (II.17.) sz. rendeletének módosításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Besenyszög Város Önkormányzata költségvetését - rendszeres szociális segélyekre ezer Ft-tal - lakásfenntartási támogatásra ezer Ft-tal - foglalkoztatást helyettesítő támogatásra ezer Ft-tal - óvodáztatási támogatása 140 ezer Ft-tal emeli meg az egyes jövedelempótló állami támogatások kiegészítése ezer Ft összegű növelése mellett. 2. (1) A bérkompenzáció címén kapott ezer Ft összegű állami támogatások terhére a személyi juttatások előirányzatait a következő részletezés szerint emeli meg - Védőnői szolgálat 672 ezer Ft - Könyvtár 166 ezer Ft - Szemétszállítás 223 ezer Ft - Műszaki Csoport 112 ezer Ft - Besenyszögi Hivatal 193 ezer Ft - Szászbereki Hivatal 178 ezer Ft - Tiszasülyi Hivatal 75 ezer Ft Összesen ezer Ft az Óvodai társulásnak átadott pénzeszközök összegét - Szászbereki Óvodára 36 ezer Ft-tal - Besenyszögi Óvodára 170 ezer Ft-tal emeli meg. (2) Besenyszög Önkormányzata dologi kiadásait ezer Ft-tal emeli meg a nyári gyermekétkeztetés címén kapott központosított állami támogatások ezer Ft összegű emelése mellett.

6 196 (3) A központi költségvetésből folyósított könyvtári érdekeltségnövelő támogatás terhére a Wesniczky A. Művelődési Ház és Könyvtár dologi előirányzatát 98 ezer Ft-tal emeli meg. 3. (1) A Munkaügyi Központtól átvett ezer Ft összegű támogatás terhére a közcélúak bér előirányzatát ezer Ft-tal, míg a járulékok előirányzatát ezer Ft-tal emeli meg. (2) Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett működési célú átvett pénzeszközök ezer Ft összegű emelése mellett - az óvodai társulásnak átadott pénzeszközök előirányzatát ezer Ft-tal - az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatát ezer Ft-tal emeli meg (3) Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett felhalmozási célú átvett pénzeszközök ezer Ft, a működési bevételek 4700 ezer Ft, illetve a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 552 ezer Ft összegű emelése mellett a beruházási kiadások előirányzatát az alábbiak szerint emeli meg ezer Ft a Gondozási központ mosókonyhájára ezer Ft ingatlan vásárlásra ezer Ft babakocsi és kerékpár tárolóra ezer Ft rotációs kapa beszerzésre ezer Ft egyéb beruházási kiadásokra ezer Ft Összesen (4) Az Önkormányzat költségvetésében a civil szervezetek támogatásmegelőző kölcsön törlesztésének ezer Ft összegű bevételi előirányzat terhére a támogatási kölcsön nyújtásának kiadási előirányzatát ezer Ft-tal emeli meg. (5) Az Önkormányzat költségvetésében megtervezett szociális célú támogatások ezer Ft összegű csökkentése, és az ingatlan értékesítés 800 ezer Ft összegű bevételi előirányzat növelése terhére az alábbi kiadási előirányzatokat növeli meg ezer Ft a Besenyszögi Sportegyesület támogatására ezer Ft a Süss Fel Nap Alapítvány támogatására 4. (1) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az országgyűlési és EU szavazásra átvett ezer Ft összegű bevételi előirányzata terhére a kiadások előirányzatát az alábbiak szerint emeli meg ezer Ft a Besenyszögi székhely (bér: 910 ezer Ft,Járulék:256 ezer Ft, dologi 149 ezer Ft)

7 ezer Ft a Szászbereki telephely (bér: 259 ezer Ft,Járulék:74 ezer Ft, dologi 36 ezer Ft) ezer Ft a Tiszasülyi telephely (bér: 353 ezer Ft,Járulék:102 ezer Ft, dologi 78 ezer Ft) (2) A Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és MESZ költségvetését a működési bevételek ezer Ft összegű növelése terhére a dologi kiadások előirányzatát az alábbiak szerint emeli meg ezer Ft a műszaki csoportnak ezer Ft a köztisztasági feladatokra. (3) A Közös Önkormányzati Hivatal Tiszasülyi telephelye költségvetésében megtervezett átadott pénzeszközök előirányzatát ezer Ft-tal csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát ezer Ft-tal megemeli. A rendelet 13. és 14. sz. mellékletei az e rendelet 1. és 2. sz. mellékletei szerint módosulnak. 5. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Balogh Zoltán Polgármester Munkácsi György jegyző IV. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : Besenyszög Város Önkormányzatának évi költségvetését ezer Ft kiadási és bevételi főösszeggel hagyta jóvá a Képviselő-testület a tervezés időszakában. Ez az előirányzat az év során ezer Ft-tal emelkedett. Az így kialakult ezer Ft összegű előirányzattal szemben az első félévben ezer Ft bevétel realizálódott. A bevételek első félévi alakulását forrásonként és intézményenként az 1. sz. melléklet részletezi. A bevételek összességében 34,9 %-os teljesítést mutatnak. Bevételek alakulásának alacsonyabb teljesítési mutatóját elsősorban a beruházásokhoz kapcsolódó bevételek elmaradása eredményezte, illetve a civil szervezetektől sem folytak be a

8 198 korábbi években nyújtott támogatásmegelőző kölcsönök összegei. Az előbbi bevételi kiesések az állami támogatások folyósításának elmaradása miatt következtek be. Az önkormányzat működési bevételei 100%-ot meghaladóan teljesültek, ami a vízi közmű hálózat ezer Ft összegű amortizációs bérleti díja eredményezett. Közel időarányos mértékben teljesültek a közhatalmi bevételek is annak ellenére, hogy az iparűzési adóknál 1,7 millió Ft összegű elmaradás tapasztalható az időarányos értékhez viszonyítva. Az intézmények bevételei is kedvezően alakultak. Összességében az első félévben intézményfinanszírozás nélkül ezer Ft bevétel keletkezett, mellyel szemben az önkormányzat szintén intézményfinanszírozás nélkül ezer Ft-oí. költött. Az önkormányzat évi tervezett kiadásainak alakulását intézményenként és feladatonként a 2. sz. melléklet részletezi. Besenyszög Város Önkormányzata kiadásainak első félévi mutatója 36,4 %-os, melyet a beruházási és felújítási célú kiadások alacsony teljesítési mutatói eredményeztek. A fejlesztési kiadások teljesítése várhatóan az év második felében fog megvalósulni. A 2. sz. melléklet 1.1. pontjában szereplő pénzeszköz átadás áht-n belülre az alábbi átutalásokat tartalmazzák: - az óvodafenntartó társulás működési támogatása ezer Ft - a Megyei Parlagfű mentesítési Alap támogatása 34 ezer Ft A 2. sz. melléklet 1.1. pontjában szereplő pénzeszköz átadás áht-n kívülre az alábbi átutalásokat tartalmazzák: - Süss Fel Nap Alapítvány támogatása 909 ezer Ft - Besenyszögi Sport Egyesület támogatása ezer Ft - Erezd magad jól a Besenyszögi Iskolában Alapítvány 244 ezer Ft - íjász Egyesület támogatása 200 ezer Ft - Törökszentmiklósi Vízműnek üzemeltetési támogatása ezer Ft - Lakosságnak eb oltási és letelepedési támogatás 919 ezer Ft - A hulladékgazdálkodási nonprofit kft támogatása 250 ezer Ft Szociális célú kiadásokra az első félévben ezer Ft-ot fordított az önkormányzat az alábbiak szerint: - Óvodáztatási támogatás 140 ezer Ft - köz gyógy ellátás 60 ezer Ft - Fogl.hely.támogatás ezer Ft - Lakásfenntartási támogatás ezer Ft - rendszeres szociális segély ezer Ft - átmeneti segélyek 265 ezer Ft. Az önkormányzat első félévi teljesített kiadásai ezer Ft-tal haladják meg a teljesített bevételeket, melynek fedezetét az előző évi pénzmaradvány képezte. A Vízgazdálkodási Müvek kiadásainak első félévi teljesítése meghaladja az 50 %-os mutatót, ami a hulladék-gazdálkodás átszervezésével magyarázható. A hulladékgazdálkodás július 1-től az újonnan alakult Nonprofit Kft. Keretein belül történik, ezért a tervszámok csak 7 havi előirányzatot tartalmaznak.

9 199 Összességében minden intézmény igyekezett a takarékos gazdálkodásra és többnyire sikerült is az időarányos szintet tartani, illetve az intézmények működtetése mellett a megkezdett beruházásokat folytatni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság megtárgyalta az I. félév teljesítéséről szóló beszámolót. A számadatokból megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása rendben történt, fennakadás nem történt. Elfogadásra javasolja a beszámolót a bizottság. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 112/2014. (IX.25.) számú határozat Beszámoló Besenyszög Város Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót megismerte, azt a melléklet szerint elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Pénzügyi Csoport H. V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól szóló rendelet megalkotására Előadó: Munkácsi György (írásban mellékelve) Munkácsi György: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (3) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás szabályait. A rendelet a közterületekre vonatkozik. Az épített környezet alakításáról szóló törvény 2. -a szerint közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan- nyilvántartás ekként tart nyilván. Külterület: a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladék telep) célra szolgáló része.

10 200 A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról szóló kormányrendelet 2. (3) bekezdése szerint közterületnév: a bel- és külterületi közutak és terek rendszerint út, utca, tér, park, köz, sétány stb. utótagot tartalmazó neve. Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a mellékelt rendelet tervezetet fogadja el. Palyafári János: A rendelet megalkotása a házszámok kihelyezése szempontjából fontos. A Tájékozódás és tájékoztatás egyaránt fontos, azonban a szabálysértésre vonatkozó elemeket most ne tartalmazza a rendelet. Amennyiben pályázati lehetősége lesz az önkormányzatnak és a lakosság részére ingyenesen biztosítjuk a házszámtáblát, akkor módosítsuk a rendeletet. Farkas Géza: A kötelezettségek kivételét támogatom a rendeletből. A költségeket fel kell vállalnia az önkormányzatnak, keressünk pályázati támogatást. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület 5 igen és 1 nem szavazással az alábbi rendeletet fogadja el: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(IX.29.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének l) pontjában, továbbá az Mötv. 13. (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Rendelet célja 1. Besenyszög Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, valamint a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet. 2. Értelmező rendelkezések

11 E Rendelet alkalmazásában: 1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény pontjában meghatározott terület. 2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) kormányrendelet 2. (3) bekezdés j) pontja szerinti bel- és külterületi közutak és terek neve. 3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni beazonosítását szolgálja. II. FEJEZET A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. A közterületek elnevezésének általános szabályai 3. (1) A település belterületén a közterületek elnevezése kötelező. A külterületen található közterületek esetén az elnevezés a Képviselő-testület döntése alapján lehetséges. (2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül meg kell állapítani. (3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel. 4. III. (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni Besenyszög város jellegére, történelmére, hagyományaira és földrajzi sajátosságaira. (2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen. A közterületnevet a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelően kell megállapítani. (3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni. A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, és/vagy b) élete, munkássága valamely módon Besenyszög városhoz kötődik. (4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. 2. A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai 5.

12 202 (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását írásban kezdeményezheti: a) polgármester b) a Képviselő-testület bizottsága, c) a helyi önkormányzat képviselője, d) Besenyszög város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár, e) Besenyszög város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy. (2) A javaslatokat a Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményezi. 6. Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak bizottság elé történő benyújtását megelőzően 8 napra a Közös Önkormányzati Hivatal besenyszögi hirdetőtábláján ki kell függeszteni, illetve ezzel megegyező időtartamra Besenyszög Város Önkormányzatának hivatalos honlapján is közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban a kifüggesztés időtartama alatt benyújtott észrevételeket a képviselő-testületi előterjesztéshez mellékelni kell. 7. (1) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell: az illetékes okmányirodát, földhivatalt, rendőrkapitányságot, postát, katasztrófavédelmi szervet, a településen található egészségügyi szolgáltatókat, a köznevelési intézményeket, és a közmű-szolgáltatókat. (2) A közterület megszűnésével a közterület neve külön képviselő-testületi döntés nélkül megszűnik. (3) A város közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat folyamatosan fel kell tüntetni. A jegyzéket a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal vezeti. IV. FEJEZET A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. A házszámozással érintett ingatlanok és jelölésük rendje 8. (1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszámmal kell ellátni. (2) A házszám arab egész szám. (3) Ingatlan megosztása esetén ha az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre nyílik a házszám arab egész szám és arab egész szám(ok) az ABC betűjének alátörésével. (4) Adott ingatlanon több lakás építése esetén a lakások megjelölése arab számokkal történik. (5) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

13 203 (6) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik, az építmény utcafronti főhomlokzata határozza meg a házszámozást. 9. (1) A kétoldalt számozandó közterületek házszámozását úgy kell elvégezni, hogy 1-től kezdődően növekedjenek. Az utca bal oldala páros, a jobb oldala páratlan számozást kap. (2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú. (3) A földrajzi okokból csak egyik oldalon beépíthető utcák (folyópart, árok) házszámozása 1-től kezdődően folyamatos. (4) E (1)-(3) bekezdései a rendelet hatályba lépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik. 2. Eljárási szabályok 10. Az ingatlanok házszámának megállapítása ügyében a jegyző jár el. 11. A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a személynek a kérelmére indul, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. V. FEJEZET A NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE, LAKCÍMRENDEZÉS 1. A névtáblák elhelyezésének szabályai 12. (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. (2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni. (3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles. (4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik. 13. (1) Új közterület nevét tartalmazó névtáblákat a névadást követő 90 napon belül el kell helyezni. (2) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal

14 204 áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni. 2. Házszámtábla elhelyezésének szabályai 14. (1) A házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni, a házszám megállapításától, vagy az ingatlan feletti rendelkezési jog megszerzésétől számított 30 napon belül. (2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjétől és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik. 3. Lakcímrendezés 15. Amennyiben a Besenyszögi Közös Önkormányzat Hivatal által az adott ingatlanra megállapított házszám nem egyezik meg az ingatlanon elhelyezett házszámmal, az ingatlan tulajdonosa a lakcímrendezésre felhívást tartalmazó levél kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a helyes házszámot az ingatlanán elhelyezni. VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 16. E a rendelet október 1. napján lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Bursa Hungarica évi ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról (írásban mellékelve)

15 205 Balogh Zoltán: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma - az önkormányzatokkal együttműködve évre az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 20. (5) bekezdése alapján kiírja, a Bursa Hungarica felsőoktatási szociális ösztöndíjat a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatására. A települési önkormányzatok számára évi pályázati fordulóhoz történő csatlakozás, a felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj rendszerében való részvétel önkéntes, azonban a települési önkormányzatok csatalakozása az EPER-Bursa rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja. Az ösztöndíjpályázat évi fordulójához október 1-jéig csatlakozhatnak a települési önkormányzatok. A pályázati rendszerhez Besenyszög önkormányzata eddig minden évben csatlakozott. A pályázat kiírásának határideje: október 3. A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az "A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok kiírásának megjelentetése egy időben történjék. A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak november 7-ig. A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben ellenőrzi és elbírálja a beérkezett pályázatokat, amennyiben szükséges, kiküldi a hiánypótlási felhívásokat, a formai hibás pályázatokat kizárja a döntésből. A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és bírálati döntését december 8-ig az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel egészíti ki a települési önkormányzat által támogatott pályázók számára megítélt ösztöndíj összegét. Besenyszög Önkormányzata 2014 évben költségvetésében a támogatásra Ft-ot különített el, így 28 pályázót részesített támogatásban. A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a évi Általános Szerződési Feltételek alapján történik, és a megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára. Mindezek ismeretében kérem a Képviselő-testület tagjait a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához történő csatlakozási lehetőség megvitatására. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság továbbra is Ft-ot javasol a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat támogatásra. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 113/2014. (IX.25.) számú határozat

16 206 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat évi fordulójához történő csatlakozásról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete csatlakozni kíván a hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A Képviselő- testület a évi költségvetésében a pályázat támogatására Ft-ot különít el. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez csatlakozik és a beérkezett pályázatokat és a pályázókról hozott döntését az elektromos adatbázisban rögzíti. Kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a támogatás folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica 3.) Pénzügyi Csoport H. VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe vételére érkezett pályázatokról Balogh Zoltán: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete Besenyszög 0406/2 hrsz-ú; 4 ha 9139 m2 területű, 66,33 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan, valamint Besenyszög 0406/3 hrsz-ú; 3 ha 5163 m2 területű, 45,75 AK értékű szántó és csatorna művelési ágú külterületi ingatlant, és Besenyszög 0407/1 hrsz-ú; 4 ha 5730 m2 területű, 71,75 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan haszonbérbe adásáról döntött pályázat útján. A pályázat során a pályázó a földterületek után a haszonbérlet gyakorlásáért minimum a mindenkori területalapú támogatás 50 %-át köteles megfizetni. A pályázatok benyújtásának határideje: én óra, volt mely elbírálása a mai Képviselő-testület ülésen történik. 3 db ajánlat érkezett: 1. Nagy Ferenc ajánlata : 10 évre bérleti idő, a mindenkori területalapú támogatás 70 %- át fizeti meg bérleti díjként, 2. Stormmer Ferenc ajánlata : 10 éves bérleti idő, és a mindenkori területalapú támogatás 55 %-át fizeti meg bérleti díjként, 3. Szintai Major András : 20 évre bérelné a területeket és a mindenkori területalapú támogatás 55 % -át fizetné meg bérleti díjként. Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy az érkezett ajánlatokat bírálja el!

17 207 Palyafári János: A legmagasabb bérleti díj megállapításán felül vegyük figyelembe azt, is hogy kinek jobb a fizetőképessége. Lovász Imre: A szerződésbe kerüljön kikötésre, hogy amennyiben nem tudja megfizetni az adott ajánlat szerinti árat, a szerződés azonnal felmondásra kerül. Balogh Zoltán : A pályázati kiírásban nem szerepelt az a kikötése az önkormányzatnak, hogy amennyiben pályázati lehetőségünk lesz, megszüntetésre kerül a bérleti szerződés. Ezért a javaslatom az, hogy először 5 éves szerződéskötést. Munkácsi György: Út tudom, hogy Strommer Ferenc már elfogadta az 5 éves bérleti időt, Nagy Ferenc 10 évet ajánlott. Lovász Imre: Adjuk a területet annak, aki a legjobb ajánlatott adja, mivel a pályáztatás ennek érdekében történt. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja önkormányzati tulajdonú ingatlanok haszonbérbe vételére érkezett ajánlatok közül Nagy Ferenc ajánlatát. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület 5 igen, és 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 114/2014. (IX.25.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzata pályázati eredménye besenyszögi 0406/2, 0406/3, 0407/1 hrsz.-ú termőföld haszonbérbe adására Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög külterület 0406/2 hrsz-ú, 4 ha 9139 m2 területű, 66,33 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan, a 0406/3 hrsz-ú, 3 ha 5163 m2 területű, 45,75 AK értékű szántó és csatorna művelési ágú külterületi ingatlan, valamint a 0407/1 hrsz.-ú, 4 ha 5730 m2 területű, 71,75 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlant esetén a termőföld haszonbérleti szerződés megkötésére érkezett ajánlatok közül Nagy Ferenc ajánlatát fogadja el. A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést 10 éves időtartamra, szeptember 30. napjáig köti meg. Bérlő a terület alapú támogatás 70 %-át fizeti éves bérleti díjként. A termőföld haszonbérleti szerződés a termény betakarítást követően évente felülvizsgálandó és felmondható. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.

18 208 A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Nagy Ferenc Besenyszög 4.) Szakaliné Héja Ágnes ügyintéző H. 5.) Pénzügyi Csoport H. VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög, Temető út 27. szám alatti ingatlan felajánlására Balogh Zoltán: Kormos Dezsőné és gyermekei a tulajdonukat képező Besenyszög, Temető út 27. (61. hrsz.) szám alatti ingatlanukat Besenyszög Város Önkormányzata részére megvásárlásra felajánlják azaz háromszázezer forint vételáron. - Besenyszög, Temető út hrsz. 765 m 2 kivett lakóház udvar, gazdasági épület szeptember 03-á tartott helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az ingatlanon lévő lakóház rendeltetésű épület és a gazdasági épületek falazata vályog, ami szerkezetileg rossz állapotban van és a tetőcserepek rögzítése nem stabil. A jegyző az ideiglenes intézkedésről a végzést áttette a hatáskörrel rendelkező Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalához. ideiglenes intézkedés: amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna. A fentiekben ismertetett változásokra tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön arról, hogy az ingatlan megvásárlásra kerüljön-e, illetve az ingatlan megvásárlása esetén elfogadja-e a Ft felkínált vételárat. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javasolja az ingatlan megvásárlását, azonban a pénzügyi fedezetet nem talált, milyen keretből történjen a kifizetés. Balogh Zoltán: Javaslom a Képviselő-testület felé, hogy egyelőre a vételi ajánlatot ne fogadjuk el, mivel a költségvetésben nem tudjuk megjelölni a forrás helyét, sem a vételárnak, sem a későbbi munkálatoknak, amelyet az ingatlanon kell elvégeznie az önkormányzatnak. A Képviselő-testület a naprendet elnapolja azt a soron következő ülésén tárgyalja. IX. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Energy Hungary Zrt.-vel kötött szerződés módosítására Balogh Zoltán : A május 30-án létrejött karbantartásra és energetikai tanácsadásra létrejött szerződés módosítását a Képviselő-testület 87/2014. (VII.31.) számú határozatával hagyta jóvá. A módosítással jóváhagyott többletköltség jelentősen megterheli a következő 5 év költségvetését, ezért kezdeményeztük, hogy ez a többletköltség a szerződés időtartama alatt egyenlő részében osztódjon szét. Ennek feltétele, hogy a jóváhagyott Ft többletköltség további Ft-al emelkedik. Így a teljes összeg Ft.

19 209 A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 115/2014. (IX.25.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 87/2014. (VII.31.) számú határozat módosításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Energy Hungary Energetikai Zrt.-vel kötött karbantartási és energetikai tanácsadásra vonatkozó szerződés módosítását megtárgyalta és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a módosított szerződés aláírására. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határozatról értesül: 1. Képviselő-testület H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Energy Hungary Zrt. 4. Pénzügyi Csoport H. X. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a LEADER támogatást előfinanszírozó hitel felvételéhez készfizető kezesség vállalásáról, valamint kezességvállalási díj kikötéséről Balogh Zoltán: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. Ezt a határozatát a Képviselő-testület meghozta a költségvetés tárgyalásakor, azonban a határozat mellékletét (1.számú melléklet) módosítani szükséges a Képviselő-testület által, MVH támogatás segítségével megvalósuló helyi Piac építési projekt megvalósulásához. A támogatás megelőző hitelfelvétel összege Ft. Az MVH támogatást megelőlegező hitel felvételéhez nyújtandó kezességvállalásról már döntött a testület, a megvalósuló bemutató jellegű közösségi épület kialakításához, melyet a Kertbarát Kör Besenyszög Egyesület pályázott Ft támogatási összegben, valamint, BES-ÁSZ Kft által pályázott helyi szúrópont megvalósításáról Ft összegben. Továbbá felhatalmazást biztosított a testület a polgármester részére a bankokkal történő, kezességvállalásra vonatkozó további tárgyalások és előszerződés megkötésére. A tárgyalásokat a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezettel folytattam. A vezető

20 210 asszony kérte, hogy a testület hozzon döntést a készfizető kezességvállalásról és a kezességvállalási díjról. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javasolja az előterjesztés támogatását és a kezességvállalási díj mértékét 0,51 % meghatározni. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 116/2014. (IX.25.) számú határozat A BES-ÁSZ Kft. számára LEADER támogatást előfinanszírozó hitel felvételéhez készfizető kezesség vállalásáról, valamint kezességvállalási díj kikötéséről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a BES-ÁSZ Kft. 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához ban nyújtandó támogatások jogcím keretében benyújtott Szúrópont létrehozása Besenyszögön elnevezésű pályázata megvalósításához a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet által támogatás előfinanszírozáshoz nyújtott hitel esetében készfizető kezességet vállal. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BES-ÁSZ Kft.-től átvállalja a 0,3 % folyósítási jutalékot, a 0,4 % hitelbírálati díjat, valamint az előfinanszírozás 3 havi BUBOR 2,35% + 3 p.a. kamatfelár/ év kamatköltségét. A Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 48/2014. számú szerződés tervezete alapján, melyben a megjelölt hitel összege: Ft. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozatával elfogadott készfizető kezességvállalásához 0.51 % / év kezességvállalási díjat köt ki. A kezességvállalási díjat Besenyszög Város Önkormányzat számlájára kell megfizetni a kezességvállalási szerződés aláírását követő 30 napon belül. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kezességvállalásról szóló szerződés aláírására. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) BES-ÁSZ Kft. vezetője H. 4.) Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet vezetője 5.) Pénzügyi Csoport H. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 117/2014. (IX.25.) számú határozat

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben