Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület június 26-i ülés napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Előterjesztés évben pályázatot kíván benyújtani a KEOP /N pályázati konstrukció keretében Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítására Előterjesztés a karbantartásra és energetikai tanácsadásra vonatkozó szerződés módosítására Előterjesztés előzetes adatszolgáltatás nélküli támogatás megelőlegező hitelfelvételhez önkormányzati kezességvállalás engedélyezésére Előterjesztés a Besenyszög és Tiszasüly Önkormányzata közötti pénzügyi elszámolásról szóló július 17-én készült jegyzőkönyv elfogadására 81/2014. (VII.31.) /2014. (VII.31.) 83/2014. (VII.31.) 84/2014. (VII.31.) 85/2014. (VII.31.) 86/2014. (VII.31.) /2014. (VII.31.) /2014. (VII.31.) 89/2014. (VII.31.) 90/2014. (VII.31.) 91/2014. (VII.31.) /2014. (VII.31.) 154. Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Távollévők: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 31-én a Városháza Chiovini termében megtartott soron kívüli üléséről Balogh Zoltán polgármester, Dr.Elbakour Afif alpolgármester, Farkas Géza, Csapó Pálné, Lovász Imre, Palyafári János képviselők Kiss Ernőné képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyvvezető: dr.kelles Mária Munkácsi György Jegyző Lovász Imréné Pénzügyi Csoportvezető Balogh Zoltán Polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 6 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.

2 143 Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Csapó Pálné képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester az alábbi napirendek tárgyalását javasolja a képviselőtestületnek: A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 81/2014. (VII.31.) számú határozat A Képviselő-testület július 31.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1.) Előterjesztés a KEOP /N pályázati konstrukció keretében Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester 2.) Előterjesztés a karbantartásra és energetikai tanácsadásra vonatkozó szerződés módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester 3.) Előterjesztés előzetes adatszolgáltatás nélküli támogatás megelőlegező hitelfelvételhez önkormányzati kezességvállalás engedélyezésére Előadó: Balogh Zoltán polgármester 4.) Előterjesztés a Besenyszög és Tiszasüly Önkormányzata közötti pénzügyi elszámolásról szóló július 17-én készült jegyzőkönyv elfogadására Előadó: Munkácsi György jegyző I. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a KEOP /N pályázati konstrukció keretében Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítására. Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán : Besenyszög Város Önkormányzata évben pályázatot kíván benyújtani a KEOP /N pályázati konstrukció keretében Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítására. A pályázat benyújtásához energetikai auditra van szükség, melyhez audit készítésére jogosult

3 144 szakemberre van szükség. A pályázat költségvetésében elszámolható költség az auditálási tevékenység lebonyolítása. A feladat ellátására megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert kívánunk foglalkoztatni, ezért három lehetséges cégtől kértünk ajánlatot, melyeket az alábbi táblázat tartalmazza. Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítása Energetikai audit elkészítése Előzetes MG Építész Kft Ft + Áfa Ft + Áfa LARCO Investment Kft Ft + Áfa Ft + Áfa Energy Hungary Zrt Ft + Áfa Ft + Áfa Záró A három ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot a LARCO Investment Kft. adta. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a három ajánlat közül a LARCO Investment Kft. ajánlatát fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. 82/2014.(VII.31.) számú határozat Megbízás Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítása tárgyában engergetikai audit készítése Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítása tárgyában energetikai audit készítésével a LARCO Investment Kft.-t bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. Felelős: Balogh Zoltán Polgármester Határidő: azonnal 2.) LARCO Investment Kft. 3.) Pénzügyi Csoport H.

4 145 Balogh Zoltán : A KEOP /N pályázati konstrukcióban a pályázat benyújtásához villamos kiviteli terv elkészítésére van szükség. A pályázat költségvetésében elszámolható költség a tervezési tevékenység. A feladat ellátására megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert kívánunk foglalkoztatni, ezért három lehetséges cégtől kértünk ajánlatot, melyeket az alábbi táblázat tartalmazza. Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítása Tervezési tevékenység ellátása Techniq 2000 Kft. PORTÁL-INFO Kft. Budai Villamos Tervező Kft Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa A három ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot a Techniq 2000 Kft.. adta. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a három ajánlat közül a Techniq 2000 Kft. ajánlatát fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. 83/2014.(VII.31.) számú határozat Megbízás Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítása tárgyában tervezési tevékenység ellátására Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítása tárgyában tervezési tevékenység ellátásával a Techniq 2000 Kft.-t bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. Felelős: Balogh Zoltán Polgármester Határidő: azonnal 2.) Techniq 2000 Kft. 3.) Pénzügyi Csoport H. Balogh Zoltán : A KEOP /N pályázati konstrukció keretében Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház)

5 146 fotovoltaikus rendszer megvalósítására közbeszerzési eljárás lebonyolítására van szükség, melyhez közbeszerzés tanácsadó szükséges. A pályázat költségvetésében elszámolhat költség a közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A feladat ellátására megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert kívánunk foglalkoztatni, ezért három lehetséges cégtől kértünk ajánlatot, melyeket az alábbi táblázat tartalmazza. Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer Közbeszerzési megvalósítása eljárás lebonyolítása dr.schönek Attila Tímár és Társai Kft. Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa A három ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot a Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. adta. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a három ajánlat közül a Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. ajánlatát fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. 84/2014.(VII.31.) számú határozat Megbízás Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítása tárgyában közbeszerzési eljárás lebonyolítására Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítása tárgyában a közbeszerzési eljárás lebonyolítása ellátásával a Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. Felelős: Balogh Zoltán Polgármester Határidő: azonnal

6 147 2.) Közbeszerzési és Beruházási Tanácsadó Kft. 3.) Pénzügyi Csoport H. Balogh Zoltán: A KEOP /N pályázati konstrukcióban a pályázat benyújtásához csatolni szükséges a műszaki ellenőr tevékenységre vonatkozó szerződést. A pályázat költségvetésében elszámolható költség a műszaki ellenőri tevékenység. A feladat ellátására megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert kívánunk foglalkoztatni, ezért három lehetséges cégtől kértünk ajánlatot, melyeket az alábbi táblázat tartalmazza. Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer Műszaki megvalósítása ellenőr tevékenység Praemissa Energetikai Kft. PLAN-ÉTA Kft. E-TERV Villamosipari Mérnökiroda Kft Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa A három ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot a Praemissa Energetikai Kft adta. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a három ajánlat közül a Praemissa Energetikai Kft. ajánlatát fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. 85/2014.(VII.31.) számú határozat Megbízás Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítása tárgyában műszaki ellenőr tevékenység ellátására Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítása tárgyában műszaki ellenőr tevékenység ellátásával a Praemissa Energetikai Kft.-t bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. Felelős: Balogh Zoltán Polgármester Határidő: azonnal

7 148 2.) Praemissa Energetikai Kft. 3.) Pénzügyi Csoport H. Balogh Zoltán: A KEOP /N pályázati konstrukcióban a pályázat megvalósításához szükséges a nyilvánosságot biztosítani. A pályázat költségvetésében elszámolható költség a tájékoztatási feladatok ellátása. A feladat ellátására megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert kívánunk foglalkoztatni, ezért négy lehetséges cégtől kértünk ajánlatot, melyeket az alábbi táblázat tartalmazza. Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer Nyilvánosság megvalósítása biztosítása Paletta Press Kft. Hamu és Gyémánt Média Kft. Catering Design Kft. Bes-Ász Kft Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa Ft + Áfa A négy ajánlat közül a legkedvezőbb ajánlatot a Bes-Ász Kft adta. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a három ajánlat közül a Bes-Ász Kft. ajánlatát fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. 86/2014.(VII.31.) számú határozat Megbízás Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítása tárgyában nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátására Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő intézményeinél (általános iskola, művelődési ház) fotovoltaikus rendszer megvalósítása tárgyában a nyilvánosság biztosítása tevékenység ellátásával a Bes-Ász Kft-t bízza meg.

8 149 A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a szerződés előkészítésére és aláírására. Felelős: Balogh Zoltán Polgármester Határidő: azonnal 2.) Bes-Ász Kft. 3.) Pénzügyi Csoport H. II. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a karbantartásra és energetikai tanácsadásra vonatkozó szerződés módosítására Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán : Besenyszög Község Önkormányzata és az Energy Hungary Energetikai Zrt. között május 30-án karbantartásra és energetikai tanácsadásra vonatkozó szerződés módosítása szükséges. Az önkormányzat által benyújtott épületenergetikai pályázat támogatásban részesült, melyhez kapcsolódósan kivitelezési tevékenység befejezéséhez közeledik. A műszaki átadás-átvételi eljárást követően a fenntartási feladatok kezdetüket veszik, az önkormányzat tulajdonában lévő 8 épületben. A szerződésben rögzített tevékenység ellátása a vállalkozó részéről komplexebb feladat, ezért válik szükségessé a május 30- án létrejött szerződés módosítása. A módosítás értéke Ft többletköltség, melyet 5 év alatt fizetünk vissza. Balogh Zoltán polgármester ismerteti a karbantartási és energetikai tanácsadásra vonatkozó szerződés módosítás tervezet tartalmát. 87/2014.(VII.31.) számú határozat Energy Hungary Energetikai Zrt.-vel kötött karbantartási és energetikai tanácsadásra vonatkozó szerződés módosításról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Energy Hungary Energetikai Zrt.-vel kötött karbantartási és energetikai tanácsadásra vonatkozó szerződés módosítását megtárgyalta és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert az új közszolgáltatási szerződés aláírására. Felelős: Balogh Zoltán polgármester

9 150 Határozatról értesül: 1. Képviselő-testület H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Energy Hungary Zrt. 4. Pénzügyi Csoport H. III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés előzetes adatszolgáltatás nélküli támogatás megelőlegező hitelfelvételhez önkormányzati kezességvállalás engedélyezésére Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. Ezt a határozatát a Képviselő-testület meghozta a költségvetés tárgyalásakor, azonban a határozat mellékletét (1.számú melléklet) módosítani szükséges a Képviselő-testület által, MVH támogatás segítségével megvalósuló helyi Piac építési projekt megvalósulásához. A támogatás megelőző hitelfelvétel összege Ft. Az MVH támogatást megelőlegező hitel felvételéhez nyújtandó kezességvállalásról szintén döntést kell hoznia a testületnek, a megvalósuló bemutató jellegű közösségi épület kialakítását, melyet a Kertbarát Kör Besenyszög Egyesület pályázott Ft támogatási összegben, valamint, BES-ÁSZ Kft által pályázott helyi szúrópont megvalósítását Ft összegben támogatja. Továbbá felhatalmazást szükséges biztosítania a polgármester részére bankokkal történő, kezességvállalásra vonatkozó további tárgyalások folytatására. 88/2014.(VII.31.) számú határozat Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. A Képviselő-testület 16/2014. (II. 13.) számú határozata hatályát veszíti. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

10 151 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 3.) Magyar Államkincstár Szolnok 89/2014.(VII.31.) számú határozat Az MVH támogatás segítségével megvalósuló Helyi Piac építési projekthez EU-s támogatás megelőlegező hitelfelvételéről Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete az MVH támogatás segítségével megvalósuló Helyi Piac építési projekthez Ft összegű támogatás megelőlegező hitel felvételét támogatja. Felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a bankokkal történő, hitel felvételére vonatkozó további tárgyalások folytatására. Felhatalmazza még Balogh Zoltán polgármestert a stabilitási törvényben előírt kormányengedély iránti kérelem ÖNEGM rendszerben történő benyújtására. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határidő: folyamatos 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 3.) Magyar Államkincstár Szolnok 90/2014.(VII.31.) számú határozat Az önkormányzati alapítású BES-ÁSZ Kft részére EU-s támogatás megelőlegező hitelfelvételéhez nyújtandó kezességvállalásról Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati alapítású BES- ÁSZ Kft részére Ft összegű MVH támogatás megelőlegező hitel felvételéhez

11 152 nyújtandó - kezességvállalást támogatja, melynek segítségével megvalósul a helyi szúrópont kialakítása. Felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a bankokkal történő, kezességvállalásra vonatkozó további tárgyalások folytatására. Felhatalmazza még Balogh Zoltán polgármestert a stabilitási törvényben előírt kormányengedély iránti kérelem ÖNEGM rendszerben történő benyújtására. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határidő: folyamatos 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 3.) Magyar Államkincstár Szolnok 91/2014.(VII.31.) számú határozat A Kertbarát Kör Besenyszög Egyesület részére EU-s támogatás megelőlegező hitelfelvételéhez nyújtandó kezességvállalásról Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kertbarát Kör Besenyszög Egyesület részére Ft összegű MVH támogatás megelőlegező hitel felvételéhez nyújtandó - kezességvállalást támogatja, melynek segítségével megvalósul egy Bemutató jellegű közösségi épület kialakítása. Felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a bankokkal történő, kezességvállalásra vonatkozó további tárgyalások folytatására. Felhatalmazza még Balogh Zoltán polgármestert a stabilitási törvényben előírt kormányengedély iránti kérelem ÖNEGM rendszerben történő benyújtására. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határidő: folyamatos 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 3.) Magyar Államkincstár Szolnok

12 153 IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Besenyszög és Tiszasüly Önkormányzata közötti pénzügyi elszámolásról szóló július 17-én készült jegyzőkönyv elfogadására Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György : Besenyszög Önkormányzata mint felperes keresetet nyújtott be az iskola és óvoda társulás évi elszámolása során Tiszasüly által meg nem fizetett Ft megtérítésére. Az első tárgyalási nap április 23-án volt, ahol a feleket az ügyvédek képviselték. A bírónő döntést nem hozott, de az ülésről készült jegyzőkönyvben kérte, hogy a felek egyeztessék a kereseteikben szereplő összegeket, mivel ezek nem egyeztek. Erre az egyeztető megbeszélésre került sor július 17-én. Itt megjelent Tiszasüly ügyvédje és a pénzügyi vezető. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készült, mely szerint sikerült tisztázni a vitás összegeket, és a sarokszámokban egyezség született. E szerint Tiszasüly az ellenkérelmében követelt több mint 25 millió Ft helyett Ft-ot követel, mely a Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz. Elfogadta Tiszasüly, hogy 2011 évben a részére kifizetendő Ft beszámításra került a 2012 évi beszámolóban és így részére megfizetésre került. Tiszasüly nem követeli továbbá a Besenyszög által meg nem fizetett Ft szén vásárlás költségét, és további Ft Besenyszög által ki nem fizetett számla megfizetését. Tiszasüly képviselői elfogadták, hogy a Besenyszög által követelt Ft az iskola és óvoda társulásra lett költve, de a személyi kiadások felülvizsgálatát, elfogadását a Képviselő-testületre hagyták. Tiszasüly képviselői kérték, hogy az igazgató és az óvodavezető bére ne a társult települések arányában, hanem gyermeklétszám arányosan kerüljön visszamenőleg megosztásra. Ügyvéd úrral kijelentettük, hogy ezt támogatólag terjesztjük Besenyszög Képviselő-testülete elé, ha Tiszasüly Képviselő-testülete is elfogadja a Ft-os követelésünk számszerűségét. Tiszasüly Képviselő-testülete még a jegyzőkönyv elkészültének napján július 17-én megtárgyalta a jegyzőkönyvet és saját ügyvédje és pénzügyese javaslata ellenére az abban foglaltakat nem fogadta el. Balogh Zoltán : Mivel Tiszasüly a mai napig nem fogadja el a számlákkal tételesen alátámasztott, Tiszasülyi iskolára, óvodára fordított Ft-ot, nem javasolja a gyermeklétszám arányos költségmegosztást. Nagy eredménynek tartja, hogy Tiszasüly elfogadta a követelésében szereplő hibás összegeket. Farkas Géza: Nem érti Tiszasülyt miért támaszt jogtalan követeléseket, miért nem fogadja el a számlákkal alátámasztott kiadást. Csapó Pálné: A Tiszasülyi intézményvezetői többlet munkavégzés neki is terhet jelent. Ismeri a tiszasülyi Képviselő-testület hozzáállását, de azon meglepődik, hogy a saját ügyvédje és pénzügyese által elfogadott pénzügyi egyeztetést sem fogadják el. Munkácsi György: Volt olyan Tiszasülyi képviselő, aki azt mondta, hogy sem 21 milliót, sem 11 milliót nem akar fizetni Besenyszögnek. A Tiszasülyi polgármester azt mondta, hogy a bíróság által kijelölt szakértőre kell bízni az elszámolás megállapítását. Volt képviselő, aki még a saját ügyvédjük megbízásának hatáskörét is megkérdőjelezte. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a július 17-én készült jegyzőkönyv elfogadását.

13 154 egyhangú, 6 igen szavazat mellett a következő határozatot hozza: 92/2014.(VII.31.) számú határozat Besenyszög és Tiszasüly Önkormányzata közötti az iskola és óvoda évi pénzügyi elszámolásról szóló július 17-én készült jegyzőkönyv elfogadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jegyzőkönyv azon megállapítását mely szerint a Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz összege hónapig Ft. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségtől átvett pénzeszköz Tiszasüly által kért gyermeklétszám arányos megosztását nem fogadja el, fenntartva a hóig az 1/2-1/2 arányú megosztás jogosságát, hótól hóig az 1/3-1/3 arányú megosztás jogosságát. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jegyzőkönyv azon megállapítását, hogy az Ft évi túlfizetés a évi elszámolásba beépítésre került. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jegyzőkönyv azon megállapítását, mely szerint Tiszasüly nem követeli a Ft szénvásárlás költségét és a Ft számlák összegét. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testület fenntartja az általa követelt Ft követelés számlákkal alátámasztott jogosságát és jogszerűségét. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Dr.Varga János ügyvéd Szolnok 4.) Tiszasüly Község Önkormányzata Tiszasüly Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, Balogh Zoltán polgármester megköszöni a képviselők munkáját, és az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző Jegyzőkönyv hiteléül: Csapó Pálné Képviselő