Az előadás tematikája. A környezetvédelem hazai és nemzetközi gyakorlata. Az Európai Integráció történelmi háttere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előadás tematikája. A környezetvédelem hazai és nemzetközi gyakorlata. Az Európai Integráció történelmi háttere"

Átírás

1 A környezetvédelem hazai és nemzetközi gyakorlata Harazin Piroska, Az előadás tematikája Az EU integrációja Az EU környezetpolitikái, környezetvédelmi akcióprogramok Magyarországi kitekintő: a Nemzeti Környezetvédelmi Program Klímakronológia Kvótakereskedelem Az Európai Integráció történelmi háttere 1923 Pán Európai Unió Kiindulás: a porosz (német) és francia ellentét Intézményes keret a két ország állandó vitájának Ma is létező szervezet 1951 Párizsi Szerződés Európai Szén és Acélközösség (1) Stratégiai erőforrások használatának harmonizálása, közös használat OK: lehet, hogy Kelet Európa előnyben van egy fegyverkezési versenyben? március 25 Római Szerződés Európai Gazdasági Közösség (EGK) (2), az EU alkotmányos jellegű alapító szerződése Európai Atomenergia Közösség (3) július 1. Európai Közösségek (1-2-3) 1987 Egységes Európai Okmány Közös piactól a belső piac felé vinni Megteremti a jogi alapjait a közösségi szintű közös környezeti politikának február Maastricht-i Szerződés Európai Unió október Amszterdami Szerződés A Római Szerződés reformja A fenntartható fejlődés az EU minden szakmai politikája által követhető legyen június Cardiffi folyamat Környezetpolitikai integráció folyamata A környezetvédelem integrálódjon minden szakpolitikába Energetika Mezőgazdaság Közlekedés Az EU környezetpolitikáinak kronológiája 1957 Római Szerződés 1972 Párizsi Csúcskonferencia I. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) II. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) III. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) Egységes Európai Okmány IV. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) Maastricht-i Szerződés V. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) Amszterdami Szerződés EU Fenntartható Fejlődés Stratégia, Göteborg VI. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) Reaktív szakasz utólagos gondolkodást tükröző szakasz Proaktív szakasz megelőzésre koncentráló szakasz 1

2 I. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) Formája Nyilatkozat Alapelvei: 1. A szennyezés, illetve a környezeti ártalmak megelőzése 2. A környezeti hatások figyelembe vétele 3. A természeti erőforrások ésszerű hasznosítása 4. A tudomány és technika környezetvédelmi célú fejlesztése 5. A szennyező fizet alapelve 6. Egyik állam sem okozhat a környezeti kárt a másik államnak 7. A fejlődő országok érdekeinek figyelembe vétele 8. Az EK és a tagállamok regionális és nemzetközi együttműködése 9. A környezetvédelem a Közösségben mindenki ügye, amelyet minden szinten oktatni kell 10. A környezeti cselekvés megfelelő szintjének meghatározása 11. A tagállamok környezeti politikáinak összehangolása és harmonizálása a Közösségben. Eszközei: Tudományos-technikai háttér megteremtése Tagállamok jogszabályainak összehasonlítása + harmonizálása Közösségi Kutatási Programok Környezetvédelmi Információs és Dokumentációs Rendszer II. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) Formája: Határozat Főbb feladatok 1. Környezeti hatásvizsgálatok és értékelési rendszerének kidolgozása 2. Gazdasági eszközök alkalmazási lehetőségeinek elemzése a környezetvédelemben A környezeti költségek elosztása Környezetminőség pénzügyi mértéke szennyező fizet elv szigorú alkalmazása 3. Környezetvédelmi információ-szolgáltatás rendszerének kiépítése 4. Közösségen kívüli államokkal való együttműködés Fejlődő országok környezetvédelmi támogatása Részvétel nemzetközi környezetvédelmi egyezményekben III. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) Jellege: környezetpolitika Alapelvek: 1. A megelőzés alapelve és eszközei (KHV, költség-haszon elemzés) 2. Környezetpolitika társadalmi, gazdasági externáliái 3. Környezetpolitika integratív jellege 4. Környezeti cselekvés legmegfelelőbb szintjének meghatározása: szubszidiaritás 5. Implementációs deficit kezelése (jogszab alk.) 6. Érzékeny környezeti területek intézménye IV. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) Prioritások: 1. Közösségi jog alkalmazása és érvényre juttatása 2. Anyag- és forrásorientált megközelítés 3. Környezeti információkhoz való szabad hozzájutás 4. Környezetvédelem és munkahelyteremtés kapcsolata 5. Új típusú eszközök (közgazdasági, kommunikatív) alkalmazása 6. Multimédia megközelítés kontra integrált szennyezés-ellenőrzési módszerek (IPPC Direktíva) V. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) V. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ Új vonások, hangsúlyok: 1. Természeti erőforrások kimerülésének megakadályozása 2. Környezetre káros trendek megváltoztatása 3. Társadalom (egyén, intézmények, állam) magatartási szokásainak megváltoztatása 4. Felelősség megosztása az alkalmazott eszközskála szélesítésével Interszektorális célágazatok: Ipar Energetika Közlekedés Mezőgazdaság Turizmus Javasolt eszközök: Jogi eszközök (integrált eszközök priorizálása) Piaci alapú eszközök (zöld adók) Horizontális támogatási eszközök ( win-win szituáció) Pénzügyi támogatási mechanizmusok ELŐREHALADÁSI JELENTÉS ( ) Korrekciós háttér: Új államok csatlakozása Társult tagállamok felkészítése Jelentés az Unió Környezeti Állapotáról Változatlan alapelvek: Fenntartható fejlődés Környezeti integráció Változatlan kulcsterületek Eszközskála bővítése Mezőgazdaság Környezeti elszámolás Közlekedés Környezeti díjak Energia (megújulók, Önkéntes megállapodások energiatudatosság) KMR kiterjesztése (EMAS) Ipar Információrendszer fejlesztése Turizmus Local Agenda 21 2

3 VI. Környezetvédelmi Akcióprogram ( ) Környezet 2010: Kezünkben a jövőnk! Hangsúly: Integrativitás = Szakterületi fenntartható fejlődési programok Stratégiai célkitűzések: Jogi előírások hatékonyságának növelése Környezeti és szakterületi érdekek egyeztetése Környezetorientált piaci ösztönzők Partneri viszony a gazdasággal (kkv-k kiemelt szerepe, ökohatékonysági programok, integrált termékpolitika, önkéntes szerződések, KIR) Környezetbarát fogyasztás, illetve beszerzés Állami szubvenciók és támogatások átgondolása A pénzügyi szféra aktivizálása Módszertani ajánlások Közösségi szintű környezeti felelősségi szabályozás Folyamatos társadalmi Civil szféra és a személyek részvételének erősítése dialógus Környezet- és területfejlesztés szinkronizálása LA 21-ek Prioritások: Tudományos szemlélet erősítése Klímavédelem Indikátorok, értékelések Természetvédelem biodiverzitás, biológiai egyensúly folyamatos alkalmazása Környezet és egészség környezetbiztonság Fenntartható erőforrás-gazdálkodás hulladékgazdálkodás EU globális szerepe nemzetközi együttműködés Társadalmi kooperáció szemléletformálás, információk Határozat a VI. közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról (1) Ez a határozat közösségi intézkedési programot (a továbbiakban: program) hoz létre a környezetre vonatkozóan. Kulcsfontosságú környezetvédelmi célkitűzésekkel és prioritásokkal foglalkozik a környezet állapotának és a legfőbb tendenciáknak, köztük olyan felmerülő kérdéseknek az értékelése alapján, amelyek közösségi intézkedést igényelnek. A programnak elő kell segítenie a környezeti kérdések integrálását a Közösség minden politikájába, és hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődés megvalósításához a Közösségben mind a bővítés előtt, mind azt követően. A program továbbá folyamatos erőfeszítéseket ír elő a Közösségben már megállapított környezetvédelmi célkitűzések és tervfeladatok teljesítésére. Forrás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1600/2002/EK HATÁROZATA (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról, Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 15/7. kötet, pp (2) A program megállapítja a kulcsfontosságú, elérendő környezetvédelmi célkitűzéseket. Adott esetben célkitűzéseket és időrendet állapít meg. Más előírás hiányában az általános és konkrét célkitűzéseket a program lejárta előtt teljesíteni kell. (3) A program időtartama tíz év, július 22-től kezdődően. A politika különböző területein a célkitűzések teljesítését szolgáló megfelelő kezdeményezések az intézkedések széles körét foglalják magukban, többek között jogszabályokat és a 3. cikkben körvonalazott stratégiai módszereket. Ezeket a kezdeményezéseket fokozatosan ismertetni kell, legkésőbb négy évvel ennek a határozatnak az elfogadását követően. Forrás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1600/2002/EK HATÁROZATA (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról, Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 15/7. kötet, pp (4) A célkitűzések a Közösség által teljesítendő, kulcsfontosságú környezetvédelmi prioritásoknak felelnek meg az alábbi területeken: éghajlatváltozás, környezet és biodiverzitás, környezet és egészség, valamint életminőség, természeti erőforrások és hulladékok. Forrás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1600/2002/EK HATÁROZATA (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról, Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 15/7. kötet, pp EU-konfrom: A környezetszabályozás hazai feltételrendszerének kialakítása 1. Torzító támogatások és adórendszerek leépítése (energetika, mezőgazdaság, közlekedés) 2. Versenyképességi hatásvizsgálatok lefolytatása (szektorhatások) 3. EU-adekvát információs rendszer fejlesztése (környezeti monitoring, gazdasági értékelési rendszerek) 4. Társadalmi szintű fogadókészség javítása (partneri viszony fejlesztése, civil szféra támogatása, lokális-regionális dimenziók erősítése) Derogációk Ezeken a területeken Magyarország nem tudott teljesíteni 2004-ig, új időpontokat kapott Ipari szennyezés ellenőrzése Nagy égetőművek szennyezésének ellenőrzése Veszélyes hulladékok égetése Csomagolóanyag-hulladék kezelése Települési szennyvízkezelés Kommunális hulladék-kezelés Felszín alatti vizek védelme Felszíni vizekbe bocsátott szennyezőanyag-normák Vegyi anyagok felszabadulásával járó üzemi balesetek ellenőrzése Csatlakozás az integrált szennyezés-megelőzési és ellenőrzési (IPPC) direktívához Magyarországon védett fajok listájának átvétele az EU-ban (pozitív derogáció) 3

4 Mi a helyzet Magyarországon? Nemzeti Környezetvédelmi Programok sora Hazánk környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó kerete 6 évre szólnak A Program kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény rendelkezik Az előzmények Nemzeti Környezetvédelmi Program I Célja: a rendszerváltást követően felmérni a környezet állapotát, meghatározni a szükséges cselekvési irányokat és megkezdeni a több évtizede felhalmozódott problémák felszámolását és a továbbiak megelőzését Nemzeti Környezetvédelmi Program II. Az EU-csatlakozás környezetvédelmi feltételeinek teljesítésének elősegítése (jogharmonizáció, intézményfejlesztés, természeti értékek védelme, környezeti infrastruktúra ütemezett kiépítése) Hatékony intézkedések bevezetése, több új, jövőbe mutató koncepció, stratégia és terv születése Eredmények: Csökkent a környezetterhelés és hatékonyabbá vált a természeti értékek védelme, melyben az ágazati, illetve területi (regionális, megyei és helyi) együttműködésnek is növekvő szerepe volt Nemzeti Környezetvédelmi Program III Az ország fenntartható fejlődési pályára való átállását kívánja sajátos eszközeivel elősegíteni. A környezeti szempontok és összefüggések megjelenítésével, a társadalmi és gazdasági lehetőségekkel összehangolt, szükséges intézkedések meghatározásával rendszerbe foglalja a környezet védelmére irányuló célokat és feladatokat. A tennivalóknak a társadalmigazdasági munkamegosztáshoz illeszkedő, a területi sajátosságokat és a különböző társadalmi igényeket, szempontokat is figyelembe vevő megfogalmazásával a korábbinál nagyobb súlyt fektet az együttműködésre, a decentralizáció és a szubszidiaritás elvére. 1. Fejezet - Helyzetfelmérés 4

5 3. Fejezet - Átfogó célterületek 4. Fejezet - Intézkedési területek és eszközök A települési élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése a környezet-egészségügyi feltételek teljesülése, a magas színvonalú környezeti infrastruktúra, a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja, valamint a környezetbiztonság javítása. Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése takarékos gazdálkodás kialakítására, a környezetszennyezés megelőzésére, a terhelhetőség / megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható használat megvalósítására irányul. a természeti értékek, ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása A fenntartható életmód, termelés és fogyasztás elősegítése a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés mellett legyen biztosítható fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti szempontból fenntarthatóbb, organikus termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás Jogi szabályozási eszközök Gazdasági szabályozási és pénzügyi eszközök Jogalkalmazás, hatósági intézményrendszer Fejlesztéspolitika, beruházások Kutatás-fejlesztés, innováció Szemléletformálás, kommunikáció Társadalmi részvétel, környezeti információ 5. Fejezet - Tematikus akcióprogramok Célokat definiál Célok elérése érdekében szükséges intézkedéseket És Mutatókat Közlekedés és környezet Fenntarthatóbb települési közlekedési rendszerek kialakítása (környezetkímélőbb, energia- és költségtakarékosabb személy- és áruszállítás). Az egyéni és közösségi közlekedés igénybevételi részarányát érintő romlási folyamatok mérséklése, lehetőség szerint megállítása, illetve a jelenlegi kedvező arány további javítása Kormányzat: Önkormányzati tervek készítésének előírása: lakosnál nagyobb városok esetében mobilitás terv, kisebb városokban közforgalmú közlekedési terv. Intermodális csomópontok kialakításának és fejlesztésének támogatása. Kerékpáros közlekedési infrastruktúra százalékos arányának változása. Az egyéni és közösségi közlekedés igénybevételi részarányának alakulása Klímakronológia Rio de Janeiró elfogadják az ENSZ Éghajlat-változási keretegyezményét (UNFCCC) A nemzetközi szerződés célja az üvegházhatású gázok légköri koncentrációjának stabilizálása olyan szinten, amely még nem jár a Föld éghajlatának veszélyes mértékű megváltozásával. A szerződés jogilag nem kötő erejű, ugyanakkor lehetőséget biztosít kötő erejű kiegészítő jegyzőkönyvek (protokollok) későbbi elfogadására. Ilyen jegyzőkönyv az 1997-bern elfogadott Kiotói jegyzőkönyv. Az UNFCCC-t 192 ország írta alá és ratifikálta. Az aláírók megegyeztek abban is, hogy minden évben megtartják a Felek Konferenciáját (Conference of the Parties, COP), melyen áttekintik az addig elért haladást. 5

6 Hatályba lép az ENSZ Éghajlat-változási keretegyezménye Berlin megrendezik a felek első konferenciáját (COP1). A találkozón aggályokat fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy az országok képesek-e teljesíteni az UNFCCC-ben kitűzött célokat A genfi konferencián (COP 2) elfogadott deklaráció az amerikai álláspontot tükrözve elfogadta az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) ben kiadott második helyzetértékelő jelentésében foglalt tudományos álláspontot a klímaváltozás tényéről, elvetette az egységes vállalásokra épülő klímaegyezményeket a rugalmasságot helyezve előtérbe, végül jogilag kötő erejű középtávú célok lefektetését sürgette Kyoto A felek harmadik konferenciáját (COP 3) Kiotóban tartották, itt fogadták el a Kiotói jegyzőkönyvet. Ebben 37 fejlett ország vállalta, hogy az 1990-es szinthez képest átlagosan 5,2 százalékkal csökkenti üvegházhatású gázkibocsátását ig (a célszám az öt év átlaga). Az Európai Unió 8 százalékos csökkentést vállalt, az Egyesült Államok 7 százalékot (azonban nem ratifikálták, így az jogilag nem köti az USA-t), Japán 6 százalékot, Oroszország pedig 0 százalékot (szinten tartást) Az Európai Bizottság elindítja az Európai Klímaváltozási Programot (ECCP). A program fő célja egy európai stratégia kidolgozása és megvalósítása, amelynek segítségével a tagállamok teljesíteni tudják a Kiotói jegyzőkönyvben tett vállalásukat. Az ECCP talán legjelentősebb eredménye az EU Kibocsátáskereskedelmi Rendszerének (EU ETS) 2005-ös elindítása A bonni konferenciára (COP 6) az után került sor, hogy márciusban az újonnan felálló Bush-kormány visszautasította a Kiotói jegyzőkönyv ratifikálását. Ennek ellenére, s a széleskörű várakozásokkal ellentétben sikerült megegyezni a protokoll legfontosabb részleteiről, így egyezség született az úgynevezett rugalmassági mechanizmusokról és az úgynevezett karbonnyelőkről (például erdők) is Oroszország hosszas ingadozás után végül rááll a Kiotói jegyzőkönyv ratifikálására, ezzel összegyűlik a protokoll életbelépéséhez szükséges ratifikációs arány Hatályba lép a Kiotói jegyzőkönyv Elindul az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) első, 2007-ig tartó szakasza. Az EU ETS a világ legnagyobb üvegházhatású gázokra vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszere. Hasonló rendszerek kialakítása van folyamatban az Egyesült Államokban, Ausztráliában és számos más országban Montreálban megtartják a felek konferenciáját (COP 11), egyúttal a Kiotói aláírók itt egyeztetnek először (Meeting of the Parties, MOP 1). A konferencián elfogadott Montreáli Akciótervben a felek elhatározzák, hogy a Kiotói protokoll 2012-es lejárta után újabb jegyzőkönyv elfogadása szükséges, amelyben még ambiciózusabb vállalásokat tesznek az üvegházgázok kibocsátásának csökkentésére A Nairobi konferencián (COP 12/MOP 2) a résztvevő országok megállapodnak a Kiotói protokoll 2008-tól történő felülvizsgálatában. A felülvizsgálat eredményei a tervek szerint egy 2013-ban hatályba lépő új egyezmény alapját képezhetik A Bali konferencián (COP 13/MOP 3) elfogadják a Bali Útitervet, amely konkrét lépéseket irányoz elő egy Kiotói rendszert felváltó klímavédelmi egyezmény elérésére két év alatt. A Bali Útiterv szerint tehát a 2009-es koppenhágai klímacsúcson kellett volna megkötni az új szerződést Elindul az EU Kibocsátás-kereskedelmi Rendszerének (EU ETS) második, 2012-ig tartó szakasza A lengyelországi Poznanban tartott klímacsúcson (COP 14/MOP 4) elfogadnak egy munkatervet a koppenhágai konferencia előkészítésére. Ez alapján az előkonferenciákon le kell zárni a vitás kérdéseket, hogy Koppenhágában új egyezmény születhessen. 6

7 A konferenciák egész sorával előkészített, hatalmas várakozások övezte koppenhágai klímacsúcs (COP 15/MOP 5) a remények ellenére kudarccal végződik, a feleknek nem sikerül megkötniük a Kiotói jegyzőkönyvet felváltó, jogilag kötelező erejű globális klímapaktumot. A kudarcot alapvetően a fejlett és fejlődő országok közötti érdekellentét okozta, amelyet a konferencia zárószakaszában megérkező nagyszámú állam- és kormányfő - köztük Barack Obama amerikai elnök és Ven Csia-pao (Wen Jiabao) kínai miniszterelnök - közötti informális egyeztetések sem tudtak feloldani. Az ENSZ történetének legnagyobb szabású klímavédelmi konferenciája végül egy jogi kötőerőt nélkülöző, kevés konkrétumot tartalmazó zárónyilatkozat "tudomásul vételével" ért véget: a Koppenhágai Egyezmény 30, illetve 100 milliárd dollárt irányoz elő a fejlődő országoknak nyújtandó rövid távú és 2012 közötti -, valamint hosszú távú utáni - klímavédelmi támogatásra vonatkozóan, ezenkívül célul tűzi ki a globális felmelegedés 2 Celsius fokon belül tartását. A koppenhágai klímacsúcs szakmai, civil és sajtóvisszhangját egyaránt éles bírálat és csalódottság uralta. Cancún Az ENSZ mexikói klímacsúcsán a kormányoknak sikerült néhány olyan kérdésben megegyezniük, amely ha apró lépésekkel is, de segíti a fejlődő országokat a káros gáz kibocsátások megfékezésében. a globális klíma alap teremti meg a feltételeket arra, hogy a szegényebb országok is hozzáférjenek a tiszta technológiákhoz, vagy épp hatásosabban tudják védeni trópusi erdeiket 194 ország vezetője elé került az erdők védelmére írt REDD program A fejlődő országok ugyanis végre látják azokat a pénzforrásokat, amelyekből meg tudják valósítani céljaikat és le tudják csökkenteni a káros gázkibocsátásokat országaikban. Forrás: Kvóta kereskedelem Növekvő energiaszükséglet 75%-a nem megújuló forrásból fedezhető ÜHG GHG kibocsátás, mely a Föld klímájának egyensúlyát változtatja meg Minden ország saját nemzeti kincsének tekinti a területén kitermelhető fosszilis tüzelőanyagokat, az atmoszféra közös és a Föld klímájának stabilitása közös érdek Az üvegházgázok kibocsátásának mérséklése nem oldható meg kizárólag jogi szabályozással Kyoto A nemzetek fejlettsége szerint differenciálva országokra lebontva írnak elő kibocsátás-csökkentést. A cél elérését, vagyis a CO2-kibocsátás mérséklését pedig lehetőség szerint üzleti mechanizmusokkal próbálják "katalizálni" Forrás: CO2 kibocsátási kvóta kereskedelem, Carbon Central Index; Üvegházhatás (Forrás: Carbon Central) Kyoto-i mechanizmusok Emisszió kereskedelem Együttes teljesítési mechanizmus Tiszta fejlesztési mechanizmus A rendszer lényege, hogy mindegy fizikailag, hol, melyik országban valósul meg egy kibocsátást csökkentő projekt (pl. egy jelentős mennyiségű szén-dioxidot kibocsátó cementgyár kemencéjének modernizálása), a projekt által realizált kibocsátás-csökkentés értékesíthető, azt egy másik aláíró ország megvásárolhatja, kiváltva ezzel saját kibocsátás-csökkentési kötelezettségét. Magyarország: nem értük el a kiotói vállalásunkat és a potenciális kibocsátás-csökkentési lehetőséggel bírnak, a kvótafeleslegüket nemzeti kincsként aknázhatják ki. Forrás: CO2 kibocsátási kvóta kereskedelem, Carbon Central Index; Európai kibocsátás-kereskedelmi rendszer (EU KKR ) A rendszer kötelezett résztvevői az alábbi iparágak nagy kibocsátó létesítményei: a villamosenergia termelés, a távhő termelés, a cukoripar, az olajfinomítás, a kokszolás, a fémipar, a cementipar, a mésztermelés, az üveg és kerámiaipar ill. a papír és cellulózgyártás. Az egyes országok résztvevő ipari létesítményei évente meghatározott számú kibocsátási jogosultsággal (EUA-val) gazdálkodhatnak. Egy EUA 1 tonna CO2 kibocsátására jogosít; az egységek a részvényekhez hasonlóan napi áron cserélnek gazdát; ha egy létesítmény éves kibocsátása meghaladja a számára kiosztott kvótát, további egységeket kell vásárolnia a piacon, fölösleg esetén eladhat. Az egy-egy időszakban ill. éves szinten kiosztható egységek mennyiségét az egyes országok Nemzeti Kiosztási Tervei tartalmazzák Forrás: CO2 kibocsátási kvóta kereskedelem, Carbon Central Index; 7

8 Magyarország és a kvóták Manapság a kvóták 25 eurót érnek, így az ötéves periódus alatt jelen árakon számolva a magyar kormányzat mintegy 800 milliárd forint értékű készlettel rendelkezik. A második periódusban ráadásul már nem várható az elsőhöz hasonló csökkenésre számítani, mert a tulajdonosok átvihetik a következő, a 2013-tól induló újabb kereskedési időszakra a kvótáikat. Magyarország első kereskedési időszakra vonatkozóan összesen 93,8 millió tonnányi (egységnyi) kibocsátási jogot kapott, melyet az Európai Bizottság a 2008-tól 2012-ig terjedő kereskedelmi periódusra lecsökkentett, így az évente ingyen kiosztható összmennyiség 26,9 millió tonna lett. Magyarországon az egységek kiosztásában 228 hazai ipari üzem csaknem 250 telephelye érintett. A kvóták döntő többségét a 20 megawattnál nagyobb kapacitású tüzelőberendezések, erőművek, az olajfinomítók, a kokszolók, a vaskohászat és az acéltermelés, valamint a cement-, az üveg-, az építőanyag-gyártás és a papíripar létesítményei között osztja szét a kormányzat. Forrás: Forrás: Köszönöm a figyelmet! Harazin Piroska; Forrás: 8

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ZÖLD GAZDASÁG A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE MAGYARORSZÁGON Készült az NFGM megbízásából Budapest, 2010. április 19. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 2. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 6

Részletesebben

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019

4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 Melléklet a /2013. ( ) OGY határozathoz 4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019 szakpolitikai stratégia tervezet VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. október 1 Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetértékelés...

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE *

DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. GELLÉRTHEGYI ISTVÁN A KÖRNYEZETVÉDELEM NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE * Napjainkra a környezetszennyezés

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG

OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG OECD Környezetpolitikai Teljesítményértékelések MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERVEZET Az OECD olyan egyedülálló fórum, ahol 30 demokratikus kormány egymással együttműködve tevékenykedik

Részletesebben

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

132/2003. (XII. 11.) OGY határozat. a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. elfogadja a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti

Részletesebben