Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2014) 515 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal referenciaszámú kérelme) HU HU

2 INDOKOLÁS A JAVASLAT HÁTTERE 1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról ( ) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1 (a továbbiakban: EGAA-rendelet) tartalmazza. 2. A spanyol hatóságok Comunidad Valenciana (ES52) NUTS II. szintű régiójában a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 25. ágazatban (Fémfeldolgozási termék gyártása, kivéve gépek és berendezések) 2 működő 142 vállalatnál történt, az EGAA-rendelet 3. cikke szerinti elbocsátásokat és tevékenységmegszűnéseket (a továbbiakban: elbocsátások) követően EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal referenciaszámmal kérelmet nyújtottak be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt. 3. A kérelem alapos vizsgálata után a Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás odaítélésének a rendeletben megállapított feltételei teljesülnek. A KÉRELEM ÖSSZEFOGLALÁSA EGAA-kérelem: Tagállam: Érintett régió(k) (NUTS II. szint): EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal Spanyolország A kérelem benyújtásának dátuma: A kérelem átvételi elismervényének határideje és a kiegészítő információkra irányuló kérés benyújtásának határideje: Comunidad Valenciana (ES52) A kiegészítő információ benyújtásának határideje: Az értékelés befejezésének határideje: Beavatkozási kritérium: Gazdasági ágazat(ok) (NACE Rev. 2. ágazat): Az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja 25 (Fémfeldolgozási termék gyártása, kivéve gépek és berendezések) Referencia-időszak (kilenc hónap): A referencia-időszakban történt elbocsátások vagy a tevékenységüket befejezők száma: Az intézkedésekben várhatóan részt vevő támogatható kedvezményezettek száma: A személyre szabott szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségvetés: EUR 1 2 HL L 347., , 855. o. Az Európai Parlament és a Tanács december 20-i 1893/2006/EK rendelete a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EKrendeletek módosításáról (HL L 393., , 1. o.). HU 2 HU

3 Az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és figyelemfelhívási tevékenységekre szánt költségvetés: Teljes költségvetés: Az EGAA-ból igényelt pénzügyi hozzájárulás összege: EUR EUR EUR (az összköltségek 60 %-a) A KÉRELEM ÉRTÉKELÉSE Eljárás 4. A spanyol hatóságok március 25-én nyújtottak be kérelmet az EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal referenciaszámon, 12 héten belül attól az időponttól számítva, amikor teljesültek az alábbi 5 7. pontban meghatározott beavatkozási kritériumok. A Bizottság a kérelem benyújtásától számított két héten belül, április 7-én elismerte a kérelem átvételét. A Bizottság ugyanezen a napon kiegészítő információkat kért a spanyol hatóságoktól. A spanyol hatóságok a kérés dátumtól számított hat héten belül megküldték a szóban forgó kiegészítő információkat. A teljes kérelem kézhezvételétől számított 12 hetes határidő, amelyen belül a Bizottságnak le kell zárnia annak értékelését, hogy a kérelem megfelel-e a pénzügyi hozzájárulás feltételeinek, augusztus 12-én jár le. A kérelem elfogadhatósága Beavatkozási kritériumok 5. Spanyolország e kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett beavatkozási kritérium alapján nyújtotta be, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy kilenc hónapos referencia-időszak alatt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti egyetlen régióban vagy NUTS II. szintű, két egymással határos régióban legalább 500 munkavállalót elbocsátanak. 6. A kérelem Comunidad Valenciana (ES52) NUTS II. szintű régiójában a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 25. ágazatban (Fémfeldolgozási termék gyártása, kivéve gépek és berendezések) 142 vállalatnál 3 történt elbocsátásokra, illetve tevékenységmegszűnésekre 4 vonatkozik. 7. A kilenc hónapos referencia-időszak a április 1-jétől december 31-ig terjedő időszak. Az elbocsátások és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók számának kiszámítása 8. Az elbocsátások kezdetét a következőképpen számították ki: 380 elbocsátás attól az időponttól számítva, amikor a munkáltató a 98/59/EK tanácsi irányelv 5 3. cikke (1) bekezdésének megfelelően írásban értesítette az illetékes hatóságot a tervezett csoportos létszámcsökkentésről. A spanyol hatóságok a Bizottság által végzett értékelés befejezésének napja előtt megerősítették, hogy erre a 380 elbocsátásra ténylegesen sor került; és 253 elbocsátás a munkaszerződés referencia-időszakon belüli tényleges megszüntetésének vagy lejáratának időpontjától Az érintett vállalatok jegyzékét és az egyes vállalatoktól elbocsátott munkavállalók számának felsorolását lásd az 1. mellékletben. Az EGAA-rendelet 3. cikke értelmében. A Tanács július 20-i 98/59/EK irányelve a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 225., , 16. o.). HU 3 HU

4 Támogatható kedvezményezettek 9. A támogatható kedvezményezettek száma 633. Az elbocsátások és az 546/2009/EK rendelet tárgyát képező pénzügyi és gazdasági világválság közötti kapcsolat 10. Az elbocsátások és az 546/2009/EK rendelet tárgyát képező pénzügyi és gazdasági világválság közötti összefüggés megállapítása érdekében a spanyol hatóságok azzal érvelnek, hogy a fémfeldolgozási ágazat a feldolgozóipari tevékenységek széles körének különösen a hajógyártási, építőipari és az autógyártási ágazatnak alapvető fontosságú alapanyag-beszállítója. A gazdasági válság az egész Európai Unióban jelentősen érintette az említett ágazatokat, amint azt korábban a Bizottság 6 és annak szolgálatai 7 is elismerték. Az EGAA igénybevételére irányuló korábbi kérelmekben ezen ágazatokkal kapcsolatosan felsorakoztatott érvek továbbra is érvényesek 8, különösen azok, amelyeket ugyanezen ágazat vonatkozásában az EGAA igénybevételére irányuló két spanyol kérelemmel összefüggésben említettek 9. Ipari termelési index (2010 = 100) Forrás: Eurostat A Bizottság közleménye Intézkedések az európai autóipar válságának kezelésére, COM(2009) 104 végleges, Eurostat Fókuszban a statisztika, 61/2011. szám: Az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatások, Az EU-27 építőipari tevékenysége 2011 második negyedévére 16 %-kal zuhant a válságot megelőző magas szintjéhez képest, A hajógyártási ágazat tekintetében lásd: EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznan, EGF/2010/025 DK/Odense Steel Shipyard és EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard. Az építőipari ágazat tekintetében lásd: EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Construction, EGF/2011/009 NL/Gelderland Construction 41, EGF/2011/012 NL/Noord Brabant-Zuid Holland és EGF/2011/017 ES/Aragón Construction. Az autógyártási ágazat tekintetében lásd: EGF/2009/019 FR/Renault, EGF/2010/002 ES/Cataluña Automotive és 2011/003 DE/Arnsberg és Düsseldorf Automotive. Az EGF/2011/019 ES/Galicia Metal referenciaszámú kérelemre vonatkozó COM(2012) 451 dokumentum és az EGF/2011/018 ES País Vasco Metal referenciaszámú kérelemre vonatkozó COM(2012) 620 dokumentum. HU 4 HU

5 11. Ahogyan a fenti diagramból kiderül, 2000 és 2007 között, azaz a pénzügyi és gazdasági válság előtt az EU-28 ipari termelési indexének átlagos éves növekedése 1,7 % volt, 2008 első negyedévében pedig elérte maximális szintjét (112,8) áprilisa és 2009 áprilisa között az EU-28 területén az ipari termelés több mint 22 százalékponttal esett vissza. Ezt követően azonban viszonylag dinamikus fellendülés kezdődött, és mintegy két évig tartott májusa óta az ipari termelés ismét visszaesett. Az EU évi átlagos ipari termelési indexe hasonló a évi szinthez. 12. Spanyolországban az ipari termelési index átlagos éves növekedése 2007-ig ugyanúgy alakult, ahogyan az EU-28 területén áprilisa és 2009 áprilisa között azonban a spanyolországi ipari termelés csaknem 27 százalékponttal esett vissza (ami öt százalékponttal meghaladja az EU-28 visszaesésének szintjét); azóta az ipari termelés nem lendült fel és viszonylag egyenletes csökkenés tapasztalható. Spanyolország évi átlagos ipari termelési indexe hasonló az évi szinthez. 13. Spanyolország a pénzügyi és gazdasági világválság által legsúlyosabban érintett tagállamok egyike. A pénzügyi és gazdasági világválság nyomán kirajzolódó borús ipari termelési kilátások következtében csökkent a fém és a fémfeldolgozási termékek iránti kereslet, és azok előállítása. Spanyolországban a fémfeldolgozási termékek előállítása 2009-ben 23,3 %-kal maradt el az előző évihez képest, 2008 és 2013 között pedig 36,6 %-kal csökkent. Fémfeldolgozási termékek előállítása (NACE Rev. 2, 25. ágazat) Spanyolországban (termelési volumenindex, 2010 = 100) Forrás: Eurostat 14. Az ipari termelés csökkenése kihatott a foglalkoztatásra. Így Spanyolországban 2008 és 2012 között csaknem ipari munkahely szűnt meg, ezen belül a fémtermék-gyártási ágazatban. A megszűnt munkahelyek száma az ipari összfoglalkoztatás 24 %-ának, illetve a fémgyártási ágazaton belüli összfoglalkoztatás 35 %-ának felel meg. 15. Comunidad Valenciana területén a fémgyártási ágazatban arányaiban még több munkahely szűnt meg. Comunidad Valenciana területén 2008-ban munkahely HU 5 HU

6 volt a fémgyártási ágazatban, míg 2012-ben ez a szám ra csökkent. Ez 43 %- os csökkenést jelent, amely az országos szintnél nyolc százalékponttal magasabb. Az elbocsátásokhoz és a tevékenységek megszűnéséhez vezető események 16. Az elbocsátásokhoz a fémfeldolgozási termékek előállításának a pénzügyi és gazdasági válság miatti drasztikus csökkenése vezetett Comunidad Valencianában. Az ágazat forgalma 38,5 %-kal csökkent a közötti időszakban, ami elbocsátásokat és más kiigazításokat például ideiglenes munkabeszüntetést és munkaidő-csökkentést eredményezett. 17. Comunidad Valencianában a fémgyártási ágazatbeli munkahelyek száma az ezen ágazatban országos szinten létesített munkahelyek 7,4 %-át teszi ki. Comunidad Valencianában a fémgyártási ágazatban megszűnt munkahelyek száma azonban az ágazatban megszűnt összes munkahelynek 10 %-a, ami arra utal, hogy a válság a Comunidad Valenciana területén működő fémipari vállalkozásokat az országos átlagnál súlyosabban érintette. Ez részben azzal magyarázható, hogy a Comunidad Valenciana területén működő fémipari vállalkozások nagymértékben függnek az építőipari ágazattól. Az építőipari ágazat régióbeli jelentőségét korábbi EGAAkérelmek 10 már kiemelték. Az elbocsátások várható hatása a helyi, a regionális és az országos gazdaságra és foglalkoztatásra 18. A spanyol hatóságok érvelése szerint Comunidad Valencianában a fémfeldolgozási ágazatban történt elbocsátások tovább súlyosbítják a munkanélküliséget a régióban. Munkanélküliségi ráta Comunidad Valencianában 10 EGF/2011/006 ES Comunidad Valenciana construction of buildings referenciaszámú kérelem COM(2012) 53, valamint az építőipari ágazat kiegészítő iparágaival kapcsolatos három kérelem: EGF/2009/014 ES Comunidad Valenciana ceramic referenciaszámú kérelem COM(2010) 216; EGF/2010/005 ES Comunidad Valenciana Natural Stone referenciaszámú kérelem COM(2010) 617; és EGF/2013/004 ES Comunidad Valenciana building materials referenciaszámú kérelem COM(2013) 635. HU 6 HU

7 Forrás: Encuesta de población activa (EPA) Comunidad Valencianában a válság súlyos csapást mért a foglalkoztatásra. A régióban a munkanélküliségi ráta gyorsan nőtt, 9,6 %-ról (2008. első negyedév) 28,0 %-ra (2014. első negyedév). A spanyol hatóságok érvelése szerint a fémgyártási ágazatban történt elbocsátások tovább súlyosbítják a munkanélküliséget az érintett régióban, amely különösen sebezhetőnek tűnik, mivel a fémgyártási ágazat a régió ipari munkahelyeinek 25,4 %-át adja. Ezenfelül nincsenek megüresedett álláshelyek sem, tekintve a válság által a hagyományos gazdasági ágazatokra például a kerámiaiparra, a cipőgyártásra és az építőiparra, valamint a textilipari ágazatra gyakorolt hatást; az említett ágazatok rendkívül fontos szerepet töltenek be a régió gazdaságában. Az EGAA-t azért vették igénybe, hogy támogassák a Comunidad Valencianában elbocsátott munkavállalókat mindegyik említett ágazatban 12. A megcélzott kedvezményezettek és javasolt intézkedések A megcélzott kedvezményezettek 20. Az intézkedésekben várhatóan részt vevő támogatható kedvezményezettek becsült száma A megcélzott kedvezményezettek adatai nemek, állampolgárság és életkor szerinti bontásban: Kategória Megcélzott kedvezményezettek száma Nem: Férfiak: 258 (86,0 %) Nők: 42 (14,0 %) Állampolgárság: EU-állampolgárok: 296 (98,7 %) Korcsoport: Nem uniós állampolgárok: 15 és 24 év közöttiek: 25 és 29 év közöttiek: 30 és 54 év közöttiek: 55 és 64 év közöttiek: 64 évesnél idősebbek: A javasolt intézkedések támogathatósága 4 (1,3 %) 9 (3,0 %) 70 (23,3 %) 206 (68,7 %) 15 (5,0 %) 0 (0,0 %) EPA (munkaerő-felmérés), Az építőipari ágazat és az azt kiegészítő iparágak tekintetében lásd a 10. lábjegyzetet; a textilipari ágazat tekintetében lásd az EGF/2010/009 ES Comunidad Valenciana textile referenciaszámú kérelmet (COM(2010) 613) és az EGF/2013/008 ES Comunidad Valenciana textile referenciaszámú kérelmet (COM(2014) 45); a cipőgyártás tekintetében pedig lásd az EGF/2011/020 ES Comunidad Valenciana footwear referenciaszámú kérelmet (COM(2012) 204). HU 7 HU

8 22. Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások az alábbi intézkedésekből állnak, amelyek az elbocsátott munkavállalók újbóli foglalkoztatását célzó, személyre szabott szolgáltatásokból álló, összehangolt csomagot képeznek. Üdvözlő és tájékoztató programok: Ez az elbocsátott munkavállalóknak felajánlott első intézkedés, amelybe a következők tartoznak: (1) általános és egyéni tájékoztató programok a készségekkel és a képzésekkel kapcsolatos követelményekről; az elérhető tanácsadásról és képzési programokról, valamint a juttatásokról és ösztönzőkről; (2) felvételi eljárás. Pályaorientációs tanácsadás: Ez a munkavállalók profiljának és személyre szabott visszailleszkedési útvonalának meghatározását (I. szakasz), munkakeresési technikákról szóló workshopokat (II. szakasz), valamint a megvalósítás szakaszában a személyre szabott támogatás nyomon követését és a tanácsadást jelenti. Munkaközvetítés: Ennek keretében a munkaközvetítők intenzív és proaktív módon felkutatják a helyi és a regionális elhelyezkedési lehetőségeket, azt követően pedig összepárosítják az állásajánlatokat és a munkakeresőket. Ezen intézkedés célja a kedvezményezettek egyéni álláskeresésének kiegészítése. Létre fognak hozni egy honlapot, amely a munkavállalók egyéni álláskeresését online eszközökkel segíti. Képzések: Az intézkedés különböző képzési programokat foglal magában: (1) Szakképzés és a képességek fejlesztése. A szakképzés a szakképesítési bizonyítvány például élelmiszer-kezeléshez szükséges szakképesítési bizonyítvány megszerzésére, továbbá olyan ágazatokra vagy területekre összpontosít, ahol jelenleg vagy a jövőben adódnak lehetőségek ilyen az élelmiszer-ipari ágazat (élelmiszer-biztonság, HACCP 13, hat szigma 14 stb.), a foglalkozási kockázatok megelőzése, valamint a minőség-ellenőrzési és a környezetvédelmi szabványok (ISO , ISO , EFQM 17 stb.), míg a képességek fejlesztése (azaz az ugyanazon ágazaton belüli szakképzés) célja a résztvevők meglévő képességeinek javítása. A képességek fejlesztésének célja a fémfeldolgozásitermék-gyártók jövőbeli igényeinek kielégítése, például hegesztési eljárások (úgymint TIG-hegesztés, MIG-/MAG-hegesztés 18, speciális hegesztési eljárások stb.), gépészeti tervezés (2D és 3D, CAD, CAD- CAM integrációs rendszerek); szerszám- és nyomóforma-beállítás; CNCszerszámgépek 19 programozása stb. Ebben a képzésben várhatóan mintegy 200 munkavállaló vesz részt. (2) Transzverzális készségek fejlesztése. A képzési ajánlat a jobb munkahelyi teljesítményhez hozzájáruló különféle készségek például ikt-, idegen nyelvi, ügyviteli stb. készségek fejlesztését is magában foglalja. Ebben a képzésben várhatóan 100 munkavállaló vesz részt. (3) Munkahelyi képzés. A résztvevőknek ajánlott szakképzés és Veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok rendszere (HACCP). A hat szigma egy a folyamatok javítására irányuló módszereket és eszközöket összefogó rendszer. Az ISO 9001 szabvány a minőségirányítási rendszer követelményeit állapítja meg. Az ISO szabványcsalád a környezetközpontú irányítás különböző vetületeivel foglalkozik. Az Európai Minőségirányítási Alapítvány által meghatározott EFQM minőségi modell. Volfrámelektródás védőgázas hegesztés (TIG-hegesztés), fogyóelektródás argon védőgázas / fogyóelektródás szén-dioxid védőgázas hegesztés (MIG-/MAG-hegesztés). Számítógépes számjegyvezérlés (Computer numerically controlled; CNC) elvén működő szerszámgépek. HU 8 HU

9 átképzés kiegészítése érdekében a helyi vállalkozásokkal együttműködésben munkahelyi képzési tevékenységekre kerül sor. A kedvezményezettek számára ez lehetőséget biztosít arra, hogy valós munkakörnyezetben tanulhassanak, az intézkedésben részt vevő vállalkozások számára pedig arra, hogy felmérjék a szerződtetendő potenciális jelöltek szakmai készségeit. Ebben a képzésben várhatóan 40 munkavállaló vesz részt. Vállalkozásösztönzés: Ez az intézkedés olyan elbocsátott munkavállalóknak nyújt segítséget, akik saját vállalkozás alapítását tervezik, (1) az intézkedés keretében speciális képzést nyújtanak olyan területeken, mint az üzleti koncepció kidolgozása, a tervezés, a megvalósíthatósági tanulmányok elvégzése, a finanszírozás előteremtése stb.; és (2) a vállalkozásindítás teljes folyamatára kiterjedő egyéni konzultációkat, valamint adminisztratív teendők elvégzéséhez nyújtott segítséget foglal magában. A résztvevők a vállalkozásuk indítása után is igénybe vehetnek segítségnyújtási szolgáltatásokat. Azok a munkavállalók, akiknek javítaniuk kell ügyviteli készségeiket, a transzverzális készségek fejlesztése keretében jutnak a megfelelő képzéshez. Vállalkozásalapítás ösztönzése: Azok a kedvezményezettek, akik saját vállalkozást indítva állnak ismét munkába, 3000 EUR átalányösszegben részesülnek. Ez az ösztönző az indulási költségek fedezésére szolgál. Álláskeresési támogatás: A kedvezményezettek a munkaerő-piaci visszailleszkedést szolgáló képzési útjuk egyeztetett állomásainak teljesítését követően 300 EUR összegű egyszeri juttatásban részesülnek. Hozzájárulás az utazási költségekhez: Az intézkedésekben részt vevő munkavállalók hozzájárulást kapnak az utazási költségeikhez. A végösszeg kiszámítása a tényleges részvételi napok és a megtett távolság alapján történik. Becslések szerint a résztvevők átlagosan 400 EUR-t kaphatnak. Foglalkoztatás ösztönzése: Azok a kedvezményezettek, akik legalább három hónapos szerződéssel állnak ismét foglalkoztatásba, 700 EUR összegű, egyszeri bértámogatásban részesülnek, amelynek célja, hogy ösztönözze őket különösen az idősebb kedvezményezetteket az újbóli foglalkoztatásra, különösen akkor, ha ezt korábbi munkahelyüknél kevésbé vonzó feltételekkel tehetik meg. 23. A javasolt intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedésnek minősülnek. Ezek az intézkedések nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket. 24. A spanyol hatóságok megadták a szükséges információkat a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében az érintett vállalkozás(ok) számára kötelező intézkedésekről. Megerősítették, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíti ezeket az intézkedéseket. Becsült költségvetés 25. A költségek teljes becsült összege EUR, amely a személyre szabott szolgáltatásokra fordított EUR-t, továbbá az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és figyelemfelhívási, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre szánt EUR összegű kiadásokat foglalja magában. 26. Az EGAA-ból igényelt teljes pénzügyi hozzájárulás összege EUR (az összköltségek 60 %-a). HU 9 HU

10 Intézkedések A résztvevők becsült száma Becsült költségek egy támogatásra jogosult munkavállalóra (EUR) (*) Személyre szabott szolgáltatások (az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontja szerinti intézkedések) Becsült költségek összesen (EUR); (a teljes összeg %-a) (**) Üdvözlő és tájékoztató programok (Acogida) Pályaorientációs tanácsadás (Orientación profesional personalizada) Munkaközvetítés (Intermediación laboral) Képzés (Formación) Vállalkozói tevékenység elősegítése (Emprendimiento) Vállalkozásalapítás ösztönzése (Incentivo a la constitución de negocios) Részösszeg (a): (79,5 %) Juttatások és ösztönzők (az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti intézkedések) Álláskeresési támogatás (Incentivo a la participación) Hozzájárulás az utazási költségekhez (Ayudas por desplazamientos) Foglalkoztatás ösztönzése (Incentivo a la reinserción) Részösszeg (b): (20,5 %) Az EGAA-rendelet 7. cikkének (4) bekezdése szerinti intézkedések: 1. Előkészítő tevékenységek 0 2. Irányítás HU 10 HU

11 3. Tájékoztatás és figyelemfelhívás Ellenőrzés és jelentéstétel Részösszeg (c): (4,47 %) Költségek összesen (a + b + c): (*) A tizedes érték elkerülése érdekében az egy munkavállalóra eső becsült költségeket kerekítették. A kerekítés azonban nincs hatással az egyes intézkedések összköltségére, amely azonos a Spanyolország által benyújtott kérelemben szereplő összeggel. (**) A végösszegek a kerekítés miatt nem egyeznek. 27. A fenti táblázatban szereplő, az EGAA-rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti intézkedések költsége nem lépheti túl az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag teljes költségének 35 %-át. A spanyol hatóságok megerősítették, hogy ezen intézkedések feltételeként a kedvezményezetteknek tevékenyen részt kell venniük munkakeresési vagy képzési tevékenységekben. 28. A spanyol hatóságok megerősítették, hogy az önálló vállalkozáshoz, vállalkozásalapításhoz, valamint a vállalkozás alkalmazottak által történő átvételéhez kapcsolódó beruházás költsége nem haladhatja meg a EUR-t. A kiadások elszámolhatóságának időszaka 29. A spanyol hatóságok június 20-án kezdték meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a megcélzott kedvezményezettek részére. A 22. pontban említett intézkedésekre fordított kiadások ezért június 20. és június 20. között támogathatók az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásból. 30. Az EGAA végrehajtásával összefüggésben a spanyol hatóságoknál június 20- tól kezdődően merültek fel igazgatási kiadások. Az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és figyelemfelhívási, valamint ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre fordított kiadások ezért június 20. és június 20. között támogathatók az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulásból. Kiegészítő jelleg a nemzeti vagy uniós forrásokból finanszírozott intézkedésekkel 31. A spanyol hatóságok megerősítették, hogy az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásban részesülő, fent ismertetett intézkedések egyéb uniós pénzügyi eszközökből nem részesülnek támogatásban. 32. Az ESZA (Európai Szociális Alap) Comunidad Valenciana területére, a közötti időszakra vonatkozó operatív programjainak elsődleges célja a munkavállalók egész életen át tartó tanulásának ösztönzése és a korai iskolaelhagyás kockázatának csökkentése, különösen nagy hangsúlyt fektetve a leginkább kiszolgáltatott és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett munkavállalókra, főként a fiatalokra vagy a 45 év felettiekre, a nőkre és a fogyatékossággal élőkre. Az ESZA-intézkedések hasonlóak az EGAA-intézkedésekhez, van azonban egy különbség: az EGAA-intézkedések egyedi jellege (egy meghatározott ágazatot és annak munkavállalóit célozzák meg), valamint személyre szabott és intenzív megvalósítása. Az ESZA és az EGAA hasonló célokra irányuló tevékenységeinek és az érintett munkavállalóknak a folyamatos figyelemmel kísérése biztosítja az ESZA és az EGAA közötti átfedések elkerülését. HU 11 HU

12 33. A tagállami elő-finanszírozási vagy társfinanszírozási források a következők: a teljes költségvetés 30 %-át a Generalitat Valenciana (Comunidad Valenciana autonóm kormánya) és különösen a SERVEF (az autonóm kormány munkaügyi hivatalai) által nyújtott köztámogatásból finanszírozzák, míg a Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) munkáltatói szövetség, illetve az UGT-PV és a CCOO-PV szakszervezetek együtt a teljes költségvetés 10 %-át biztosítják. A megcélzott kedvezményezettekkel vagy képviselőikkel, a szociális partnerekkel, illetve a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultáció során követett eljárások 34. A spanyol hatóságok jelezték, hogy a személyre szabott szolgáltatásokból álló, összehangolt csomag kidolgozására a 33. pontban társfinanszírozási forrásként említett szociális partnerekkel (FEMEVAL, UGT-PV és CCOO-PV) egyeztetve került sor harmadik negyedévében a fémgyártási ágazatbeli munkahelyek megszűnési üteme miatt aggódó szociális partnerek arról tájékoztatták Comunidad Valenciana foglalkoztatási szolgálatát (SERVEF), hogy hajlandóak támogatni a fémgyártási ágazatból elbocsátott munkavállalóknak szánt EGAA-támogatás iránti kérelmet. Több szakmai értekezletre került sor decemberben (december 16-án és 23- án), januárban (január 10-én és 28-án) és februárban (február 3-án), amelyek során megvitatták és elfogadták a kérelem tervezetét, különösen az intézkedések tartalmát és ütemezését, valamint a feladatkörök és a feladatok kiosztását. Irányítási és ellenőrzési rendszerek 35. A kérelem részletesen ismerteti az irányítási és ellenőrzési rendszert, amely meghatározza az érintett felek kötelezettségeit. Spanyolország tájékoztatta a Bizottságot, hogy a pénzügyi hozzájárulást ugyanazok a szervek fogják irányítani és ellenőrizni, amelyek az Európai Szociális Alapot is irányítják és ellenőrzik. Az irányító hatóság közreműködő szervezete a SERVEF lesz. Az érintett tagállamok által biztosított kötelezettségvállalások 36. A spanyol hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan: a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét; betartják a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket; az intézkedések az egyes munkavállalóknak nyújtanak segítséget, és nem vállalkozások vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányulnak; a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, és megelőzik a kettős finanszírozást; a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket; az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSOK Javasolt költségvetés HU 12 HU

13 37. Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR. 38. Miután megvizsgálta a kérelmet az EGAA-rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek szempontjából, valamint figyelembe vette a megcélzott kedvezményezettek számát, a javasolt tevékenységeket és a becsült költségeket, a Bizottság azt javasolja, hogy a javasolt intézkedések összköltségének 60 %-át kitevő EUR összeget folyósítsanak az EGAA-ból a kérelemben igényelt pénzügyi hozzájárulás biztosítása érdekében. 39. Az EGAA igénybevételére vonatkozó javasolt határozatot az Európai Parlament és a Tanács közösen hozza meg, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja értelmében 21. Kapcsolódó jogszabályok 40. A Bizottság az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatának benyújtásával egyidejűleg az EUR összegnek az érintett költségvetési sorra történő átcsoportosítására irányuló javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. 41. A Bizottság az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatával egyidejűleg végrehajtási jogi aktus formájában pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatot fogad el, amely abban az időpontban lép hatályba, amikor az Európai Parlament és a Tanács elfogadja az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatot HL L 347., , 884. o. HL C 373., , 1. o. HU 13 HU

14 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana metal referenciaszámú kérelme) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról ( ) és az 1927/2006/EK rendelet 22 hatályon kívül helyezéséről szóló, december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és különösen annak 15. cikke (4) bekezdésére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában megállapított eljárásnak megfelelően 23, mivel: (1) Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt elbocsátott munkavállalóknak vagy tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben. (2) Az EGAA éves maximális összege (2011-es árakon számítva) a as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR. (3) Spanyolország Comunidad Valenciana (ES52) NUTS II. szintű régiójában a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 25. ágazatban (Fémfeldolgozási termék gyártása, kivéve gépek és berendezések) 25 működő 142 vállalatnál történt elbocsátásokra 26 tekintettel március 25-én az EGAA igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be, amelyet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében előírt módon további információkkal egészített ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EK rendelet HL L 347., , 855. o. HL C 373., , 1. o. HL L 347., , 884. o. Az Európai Parlament és a Tanács december 20-i 1893/2006/EK rendelete a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EKrendeletek módosításáról (HL L 393., , 1. o.). Az EGAA-rendelet 3. cikkének a) pontja értelmében. HU 14 HU

15 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. (4) Az EGAA-t tehát a Spanyolország által benyújtott kérelem alapján igénybe kell venni az EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében, ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 1. cikk Az Európai Unió pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában. 2. cikk Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni. Kelt Brüsszelben, -án/-én. az Európai Parlament részéről az elnök a Tanács részéről az elnök HU 15 HU

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 620 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.10. COM(2014) 456 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.26. COM(2017) 45 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Királyságnak, Ciprusnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.3. COM(2015) 40 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (az EGF/2014/015 GR/Attica Publishing

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2018(BUD) 27.1.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2015/2018(BUD) 27.1.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Költségvetési Bizottság 27.1.2015 2015/2018(BUD) JELENTÉSTERVEZET az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.10. COM(2014) 455 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM

Szociális és Munkaügyi Miniszter /2008-SZMM Szociális és Munkaügyi Miniszter Iktatószám: 2255-1/2008-SZMM Előterjesztés a Kormány részére az európai globalizációs alkalmazkodási alapból származó támogatások hazai felhasználásáról Budapest, 2008.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.24. COM(2014) 662 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.23. COM(2010) 685 végleges C7-0389/10 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.7. COM(2014) 620 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2014) 662 final számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2014) 662 final számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. október 28. (OR. en) 14768/14 FIN 787 SOC 727 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2014. október 24. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az Európai Bizottság főtitkára

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.1. COM(2010) 531 végleges C7-0310/10 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.7.20. COM(2011) 447 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.7. COM(2016) 185 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Franciaország kérelme: EGF/2015/010

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.8.7. COM(2015) 397 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Olaszország kérelme EGF/2015/004

Részletesebben

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Javaslat. az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2013.3.12. COM(2013) 145 final 2011/0268 (COD) Javaslat az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 395 final C7-0190/12 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 287. cikkétől eltérő

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.8. COM(2016) 708 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA Spanyolország EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive referenciaszámú kérelme nyomán

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.6. COM(2015) 553 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Finnország kérelme: EGF/2015/005

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.29. COM(2016) 490 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a Finnország által benyújtott EGF/2016/001 FI/Microsoft referenciaszámú kérelem alapján az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.10.5. COM(2011) 619 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.5. COM(2014) 553 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.5.6. COM(2011) 251 végleges Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.5. COM(2014) 116 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.8.9. COM(2012) 450 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.2. COM(2015) 232 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Finnország kérelme: EGF/2015/001

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 706 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.7. COM(2014) 255 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.3.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 79/7 A BIZOTTSÁG 254/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. március 20.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.09.2009 COM(2009) 515 végleges Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.11. COM(2014) 701 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.14. COM(2015) 342 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Németország kérelme EGF/2015/002

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA KÖZLEMÉNY A BIZOTTSÁGNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA KÖZLEMÉNY A BIZOTTSÁGNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. SEC(2009)1619 végleges C7-0011/10 KÖZLEMÉNY A BIZOTTSÁGNAK Németországnak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból történő pénzügyi hozzájárulás

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 19.10.2012 COM(2012) 619 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.23. COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió, Izland, a Liechtensteini Hercegség és a Norvég Királyság közötti, a 2014 2021 közötti

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.10. COM(2014) 699 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására

1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ. Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.9. COM(2016) 152 final 1. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2016. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ Új eszköz az Unión belül sürgősségi támogatás nyújtására HU HU Tekintettel:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.2.2005 COM(2005) 36 végleges 2005/0005 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi cunami által sújtott országok részére történő

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.6. COM(2015) 555 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Írország kérelme EGF/2015/006

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006. ( VI..) TNM-FMM rendelete a 2004-2006. évi Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 20. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 20. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0248 (NLE) 11844/16 TRANS 327 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Veszélyes

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.15. C(2013) 14 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.1.15.) A 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.1.19. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a HP 14 veszélyességi tulajdonság

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás

LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás LXIII. Munkaerőpiaci Alap Fejezeti indokolás I. A célok meghatározása, felsorolása A Munkaerőpiaci Alap (MPA) működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 106 final 2014/0054 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az EU Kína vám-együttműködési vegyes bizottságban az Európai Unió engedélyezett gazdálkodói programja

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.10. COM(2014) 138 final 2014/0078 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Seychelle-szigetek lobogója alatt közlekedő halászhajók számára az Európai Unió joghatósága alá

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.22. COM(2014) 241 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/1-4. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.6. COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében a Nemzetközi Olívatanács tagjainak tanácsa keretében az olívaolajról és az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.19. C(2014) 6515 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.9.19.) a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a hitelközvetítők számára

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk

III. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk HU III. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ A 12. cikknek megfelelően a bizottsági számítógépes alkalmazásban megjelenítendő adatok

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.18. COM(2016) 487 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2016/5-7. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Regionális Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

EURÓPAI PARLAMENT. Regionális Fejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére EURÓPAI PARLAMENT 2004 Regionális Fejlesztési Bizottság 2009 IDEIGLENES 2006/0033(COD) 13.6.2006 VÉLEMÉNYTERVEZET a Regionális Fejlesztési Bizottság a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére a globalizációhoz

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, január 12. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. január 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. január 10. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.19. COM(2012) 616 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 8. (OR. en) 12047/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 8. Címzett:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.3. COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vámés Kereskedelmi

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.8.21. COM(2012) 461 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ

II. MELLÉKLET. Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ II. MELLÉKLET Az e rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk I. RÉSZ a bizottsági számítógépes alkalmazás útján küldendő meg a 11. cikkben foglaltaknak megfelelően

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.1.21. COM(2015) 9 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 29. (OR. fr) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 206. június 29. (OR. fr) Intézményközi referenciaszám: 206/009 (NLE) 8388/6 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: FISC 64 ECOFIN 339 AELE 33 MC 4 A TANÁCS HATÁROZATA

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: CSATLAKOZÁSI

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.8.22. COM(2014) 532 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

AZ ELSŐ EURES-ÁLLÁSOD

AZ ELSŐ EURES-ÁLLÁSOD AZ ELSŐ EURES-ÁLLÁSOD Gyakran ismételt kérdések Általános rész Hol tájékozódhatok Az első EURES-állásod -ról? Információk az EURES portálon találhatók az alábbi címen: http://eures.europa.eu vagy az Europa

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.29. COM(2010) 617 végleges Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről MEGÁLLAPODÁS a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről Preambulum 1., 2013 decemberében a Bizottság

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben