CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS. A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERFA támogatásával kerül kidolgozásra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS. A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERFA támogatásával kerül kidolgozásra."

Átírás

1 CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERFA támogatásával kerül kidolgozásra.

2 Az eddigi csekély számú gyakorlati példa alapján végzett becslések szerint a hulladék százaléka alkalmas újrahasználati célokra. A CERREC projektről A CERREC Újrahasználatot támogató hálózatok, újrahasználati központok kialakítása Közép- Európában nevű projekt. áprilisától. júliusáig országból, projektpartner együttműködésével valósul meg. A CERREC projekt célja, hogy előmozdítsa a kidobásra ítélt termékek széleskörű újrahasználatának megvalósítását és azt a hulladékkezelés releváns alapelemévé tegye. A projekt célja a környezeti célokhoz: a hulladékcsökkentés és erőforrás-gazdálkodás révén, a termékek életciklusának meghosszabbításával. A projekt kihívása az újrahasználati szektornak a hulladékgazdálkodás alapvető elemévé tétele és ezzel együtt a hulladékok keletkezésének megelőzése. Dedikált célja az újrahasználat és az újrahasználatra való előkészítés szakmai elősegítése. Ennek elérése érdekében támogatja az akkreditált, újrahasználati hálózatok és központok létrehozását. A projekt kidolgozásában nemzetközi szakértői csoport is részt vesz. A termékek újrahasználata az új termékek gyártásához képest sok esetben alacsonyabb erőforrás- és energia-fogyasztással jár. Így az újrahasználat hozzájárul: gazdasági célokhoz: új, zöld munkahelyek teremtésével, az újrahasználati piac szakmai megközelítésével és regionális zárt gazdasági láncok kialakításával. a szociális célokhoz: a szociális különbségek csökkentésével, az alacsony jövedelemmel rendelkező rétegek elérhető árú termékekkel való támogatásával.

3 Az újrahasználat a gyakorlatban Bevezetés az újrahasználatba Ez idáig a fogyasztók vagy a javítható, hosszú élettartamú termékeket vásárolták meg vagy az alacsony minőségű, általában olcsó termékeket, amelyek gyártói nem érdekeltek a hosszú élettartamú termékek gyártásában. Emiatt, az újrahasználat lehetőségével az emberek csak csekély hányada él spórolás, karitatív tevékenység, vagy környezettudatosság céljából. A hulladékról szóló keretirányelv (HKI) kötelezi és motiválja a hatóságokat az újrahasználat megvalósítására. A megvalósítás eszköze az akkreditált felújító és újrahasználati központok kialakítása, illetve az újrahasználatra történő előkészítés beszámítása a hasznosítási arányszámok teljesítésébe. -ra e célszám az igen ambiciózus % a keletkezett hulladékok tekintetében. A HKI megvalósítása a hulladékkezelési szabályokat és struktúrákat érintő változtatásokat igényel. Ezek célja a jelenleginél nagyobb mennyiségű és jobb minőségű újrahasználatra alkalmas termékek piacra helyezése. Manapság minden lakásban találhatóak olyan régi holmik (mint például bútorok, elektromos és elektronikus berendezések, textíliák, könyvek, CD-k vagy sportfelszerelések), amelyek gyakran a kukában végzik. Ehelyett azonban van más lehetőség is: ezek a holmik Felújító és Újrahasználati Központban javításra, felújításra, majd újra piacra kerülhetnek. Gyakorlati oldalról nézve ez a CERREC projekt célja, valamint az, hogy az újrahasználatra való előkészítést a hulladékgazdálkodás alapelemévé tegye, és fenntartható alternatívát nyújtson a használt áruk kezelésére. A fogyasztók bármilyen, számukra fölöslegessé váló, szerelhető, vagy javítható terméket leadhatnak ezekbe a központokba. A javításnak, felújításnak köszönhetően jelentős mértékben növelhető a használt termékek vagy azok alkatrészeinek, komponenseinek élettartama. Ilyen módon ezek az áruk kis ráfordítással újra piacra kerülhetnek.

4 A projekt fő tevékenységei A tagállamoknak nemzeti törvénybe kell iktatni az európai HKI újrahasználati feltételeit. Ezután veheti kezdetét a gyakorlati megvalósítás. A nemzetenként eltérő, meglévő hulladékgazdálkodási rendszer miatt a célok elérését regionálisan más és más eszközökkel valósítják meg. A CERREC biztosítja azokat a módszereket, tudást és nemzetközi információcsere platformot a közép-európai országok számára, amellyel a HKI-ben előírtak szerint ki tudják építeni az újrahasználatot támogató hálózatokat és újrahasználati központokat. A CERREC az újrahasználatot támogató hálózatok és újrahasználati központok kiépítésében olyan támogatást kíván nyújtani a potenciális felhasználók számára, amely teljes mértékben kielégíti a közép-európai országok igényeit. Ezek a támogató eszközök a következőek: koncepciók és irányelvek, minőségügyi szabvány/ akkreditációs rendszer és nemzetközi újrahasználati információ-csere platform az újrahasználatra alkalmas termékekre, alkatrészekre, javítási szolgáltatásokra és szaktudásra vonatkozóan. A fejlesztési folyamat a releváns szakértők szoros együttműködésével megy végbe regionális, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Öt alapvető lépés a sikerhez: Felmérni a nemzeti feltételrendszereket a javító és újrahasználati központok, hálózatok kialakításához, Bevonni a hazai és nemzetközi kulcsszereplőket a projektbe, Kialakítani az akkreditációs eljárásokat és minőségi előírásokat az újrahasznált termékekre, valamint a javító és újrahasználati központokra, hálózatokra vonatkozóan, Létrehozni egy nemzetközi együttműködési platformot a határokon átnyúló tapasztalat, know-how és legjobb technikák, valamint újrahasználatra szánt termékek cseréjére, Összeállítani a regionális újrahasználati központok és hálózatok számára a stratégiákat, legjobb gyakorlati példákat, útmutatókat és kézikönyveket.

5 Jó gyakorlat: KOMOSIE (Flandria, Belgium) KOMOSIE Flamand Újrahasználati Szövetség A hálózat több mint Felújító és Újrahasználati Központból úgynevezett Kringloopcentrum -ból áll, amelyek a kiselejtezett termékek gyűjtését, osztályozását és viszonteladását végzik. Ez a non-profit szervezet több mint, tonna kiselejtezett árut gyűjt össze évente. A KOMOSIE a következő termékeket gyűjti be: ruha, elektronikus és elektromos készülék, bútor, bicikli, könyv, hanglemez. A felújított termékek De Kringwinkel márkanév alatt kerülnek piacra, egy több mint boltot tartalmazó üzlethálózaton keresztül. Összefoglalva a KOMOSIE: non-profit vállalat, önálló jogi státuszú, csökkenti a hulladékot, hulladékot készít elő újrahasználatra és újrahasználatra alkalmas berendezéseket értékesít, erősíti a szociális szektort. az üzletek éves összbevétele: millió, Flandriában, az újrahasználati vállalatok %-a KOMOSIE tag, A szektorban dolgozók jelentős része ( %, közel, ember) alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők és munkanélküliek közül került ki. Tények és számok: Begyűjtött hulladék összetétele % újrahasználható % hasznosítható % ártalmatlanítandó Újrahasználatra való előkészítésre alkalmas hulladékok begyűjtésének módja % lakhelyről történő elszállítás telefonhívásra % újrahasználati üzletbe szállítás % települési hulladékgyűjtő helyre szállítás A KOMOSIE minőségpolitikája A De Kringwinkel márka A márkát azzal a céllal hozták létre, hogy boltjaikat egyértelműen megkülönböztessék a többi használtcikkeket árusító üzlettől. Sajátos arculatot, logót, üzletvezetési és minőségi szabványokat fejlesztettek ki a márka számára. Revisie címke A Revisie címke az árukon a minőséget jelöl, miszerint a termék bár használt, de tesztelt és további használata biztonságos. Különös odafigyeléssel tesztelik az elektronikai eszközöket, és ha szükséges, akkor a meghatározott műszaki eljárások szerint javítják azokat. Azok a termékek, amelyek megfelelnek a minőségi feltételeknek, megkaphatják a Revisie címkét, ami egyben hónapos garanciát is jelent. EFQM K2 A K egy átfogó menedzsment megközelítés, ami az EFQM (European Foundation for Quality Management) kiválósági modellen alapszik és az érintettek igényeit elégíti ki az optimális feltételek megválasztásával. Weboldal: További példák az újrahasználatra vonatkozóan a következő oldalon érhetőek el:

6 Hirdetések a De Kringwinkel weboldalán Újrahasználatra való előkészítés Elektromos berendezések tesztelése és javítása Egy De Kringwinkel használtcikkeket forgalmazó márkabolt A De Kringwinkel bolt bemutatóterme A De Kringwinkel bolt bemutatóterme Forrás: KOMOSIE

7 Az újrahasználat jogi háttere A felújító és újrahasználati tevékenységek megvalósítása szükséges a Közép-Európát is érintő kötelezettségek teljesítésére. A két legfontosabb irányelv a hulladékokról szóló / /EK keretirányelv (HKI) és az átdolgozott, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló / /EU irányelv (WEEE). A 2008/98/EK irányelv Az újrahasználat a HKI egyik új prioritása. Ezzel a hulladékkezelési hierarchiában új elemként jelent meg az újrahasználatra való előkészítés.. cikk Fogalommeghatározások. újrahasználat : olyan művelet, amelynek révén a nem hulladéknak számító termékeket vagy alkatrészeket újra felhasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgáltak;. újrahasználatra való előkészítés : ellenőrzési, tisztítási és javítási hasznosítási műveletek, amelyek során a már hulladékká vált terméket vagy alkatrészt előkészítik annak érdekében, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újra felhasználják;. cikk Hulladék-hierarchia ( ) Az alábbi hulladékhierarchiát elsőbbségi sorrendként kell alkalmazni a hulladék-megelőzésre és -gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, valamint a politika terén: a) megelőzés; b) újrahasználatra való előkészítés; c) újrafeldolgozás; d) egyéb hasznosítás, például energetikai hasznosítás; valamint e) ártalmatlanítás. A HKI szerint az újrahasználati tevékenységeket hulladék-megelőzésként (pl.: adomány, bolhapiac, webes értékesítés, használtcikk kereskedés) vagy hulladék-kezelésként (újrahasználatra való előkészítés) is számon lehet tartani. A HKI szerint minden tagállamnak meg kell hoznia azokat az intézkedéseket, amelyekkel támogatja a termékek újrahasználatát és az újrahasználatra való előkészítés tevékenységeit. Ösztönözniük kell a felújító és újrahasználati hálózatok kiépítését támogatásokkal, valamint gazdasági eszközök, beszerzési kritériumok, számszerűsített célok megalkotásával, vagy egyéb intézkedésekkel. A tagállamok a nemzeti hulladékgazdálkodási tervekben figyelembe kell, hogy vegyék a környezetkímélő újrahasználatra való előkészítést. A 2012/19/EU irányelv (WEEE) A hasznosításra kerülő e-berendezések hulladékainak egy része újrahasználható, vagy javítható lenne. Az újrahasználat ösztönzésére a korábbi ( / /EK) irányelvhez képest számos új elem született: A termékek kialakítása (. cikk): az e-berendezések tervezésére és előállítására a szétszerelés, az újrahasználat és a hasznosítás megkönnyítésének figyelembe vétele mellett kerüljön sor. Ártalmatlanítás, szállítás (. cikk): az e-berendezések elkülönített gyűjtése és szállítása során optimális feltételeket kell biztosítani az újrahasználat, újrahasznosítás és a veszélyes anyagok elkülönítése, valamint az újrahasználatra való előkészítése céljából. Megfelelő kezelés (. cikk): a tagállamok a környezetvédelem érdekében minimális minőségi előírásokat határozhatnak meg az e-hulladékok kezelésére, egyúttal EU-szinten szabványok kidolgozására kerül sor azok kezelésére, beleértve az újrahasználatra való előkészítést. Hasznosítási irányszámok (. cikk): cél a szelektíven gyűjtött e-hulladékok meghatározott kategóriánként változó ( %) arányban történő hasznosítása, ill. újrahasználatra való előkészítése és újrafeldolgozása. A hulladékkezelő létesítmények számára biztosítandó információk (. cikk): a gyártóknak valamennyi forgalomba hozott új e-berendezést illetően biztosítják az újrahasználatra és hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztatást az e-hulladékok helyes és környezetvédelmi szempontból megfelelő kezelésének elősegítése érdekében, beleértve az újrahasználatra történő előkészítést is. Nyilvántartásba vétel, tájékoztatás és jelentés (. cikk): a tagállamok információkat gyűjtenek a piacukon forgalomba hozott, begyűjtött és az újrahasználatra előkészített, újrafeldolgozott és hasznosított e-berendezések tömeg-alapú mennyiségéről és kategóriáiról, valamint azok elkülönítetten gyűjtött és exportált hulladékairól. A felújítás és újrahasználat területén tevékenykedő vállatoknak és szervezeteknek eleget kell tenniük minden szabályozásnak, szabványosított műveletnek, beleértve mások egészségének és biztonságának a megőrzését is.

8 Újrahasználat Magyarországon Magyarországon a hulladékkezelés rendszere az EU csatlakozás óta jelentősen fejlődött. A hulladékkezelés jelenleg a központosított gyűjtést és kezelést helyezi előtérbe. Erősen fejlődik a szelektív gyűjtés az egész ország területén, de az újrahasználat rendszerszintű megközelítése még hiányzik. Az újrahasználat jelenleg szigetszerűen kiépült kis boltokban és néhány nagy, kereskedelmi hálózaton keresztül valósul meg. A rendszerek integrációja még várat magára. Jó gyakorlat: Bay Zoltán Nonprofit Kft. Miskolc, Magyarország Zsolt István + - GLH Használtruha nagykereskedés A éves múltra visszatekintő vállalat piacvezető Magyarországon a használtruha kereskedelemben, amely évi feldolgozása megközelíti a, tonnát. A feldolgozás két telephelyen történik: Székesfehérváron és Szatmáron (Románia). A ruházat gyűjtése, előkészítése és értékesítése teljesen piaci alapon történik. A cégcsoport kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik Európában, Afrikában, Indiában és Amerikában. A hazai gyűjtés konténeresen történik, illetve jelentős az importált anyag mennyisége is. A gyűjtőkonténerek nagy bevásárló központokkal (CBA, COOP, TESCO, SPAR, stb.) szerződésben kerülnek ki. Közterületen nincs gyűjtés. Az üzemek egy többlépcsős válogatási rendszert alkalmaznak a ruhák típusa, anyaga és minősége alapján. A válogatott anyagok legjobb minőségű része az EU területén marad, míg a rosszabb minőségűek főleg Ázsiában és Afrikában kerülnek értékesítésre. Az újrahasználatra alkalmatlan ruházat törlőrongyként kerül hasznosításra egy, a cégcsoporthoz tartozó külső üzemben, ahol csökkentett munkaképességű embereket is alkalmaznak. A még törlőrongynak sem alkalmas minőségű anyagok az alapanyag-gyártáshoz kerül értékesítésre, amelyek így szálakra bontás után hasznosulnak. Ezek által a rendszerben keletkező hulladék aránya % alatti. Egyéb gyűjtött termékek: könyvek, játékok, lábbelik. Weboldal: Adománybolt Az első magyar adománybolt (charity shop), a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány hozta létre ben. Ez a charity bolt az adománygyűjtés és jótékonykodás egyik új formája, amely már a világ minden táján megtalálható és biztos forrást ad az ezeket működtető civil szervezetek tevékenységeinek finanszírozására. Ezt vette alapul a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány, amellyel karitatív céljainak és tevékenységeinek biztosít forrásokat. A gyűjtött termékek a következőek: mesekönyvek, dísztárgyak, gyermekjátékok, háztartási készülékek és minden egyéb holmi, amitől a gazdája meg akar válni. Tehát lényegében minden, ami egy háztartásban megtalálható és még használható, amiket messze a piaci ár alatt adnak tovább új gazdájuk számára. Ezek értékesítéséből származó profitot az alapítvány jótékony célokra fordítja, mivel az összeget egészségügyi intézményekbe, idősotthonokba történő önkéntesek toborzására, képzésére fordítja. Az adománybolt célkitűzései: környezetbarát újrahasználat és másokon való segítés, adománybolt fogalmának köztudatba hozatala, a befolyt összegből önkéntes toborzás és képzés, hogy egyre kevesebb beteg érezhesse magát kiszolgáltatottnak a betegágyhoz kötötten. Weboldal:

9 GLH Adománybolt A válogatás művelete a feldolgozó üzemben A kiszállításra előkészített ruhák a feldolgozó üzemben Ruhagyűjtő konténer az egyik bevásárló áruháznál Forrás: GLH Forrás: Adománybolt

10 A CERREC partnerei A projektben Európa országából (Ausztria, Németország, Csehország, Magyarország, Olaszország, Lengyelország és Szlovákia) partner szervezet és társult partner vesz részt. A projekt vezetője az osztrák ATM (Abfallwirtschaft Tirol Mitte Gmbh). A partnerség kialakítása során a regionális és nemzeti szinten érdekelt csoportok nemzetközi szintű csoportot hoznak létre a hulladékgazdálkodásban és újrahasználatban szerzett tapasztalatok, tudás és ajánlások megosztására. A társult partnerek közreműködnek a projekt kimenetelében szükséges döntésekben és az eddig elért eredmények kiértékelésében. Ha részt kíván venni a CERREC megbeszéléseinek szakmai vagy értékelési folyamataiban, akkor lépjen kapcsolatba országa CERREC projekt partnerével! A projektbeli együttműködés egyik fő elemét a hazai és nemzetközi szinten érintett szereplők bevonása jelenti, amely elősegíti a legjobb megoldások elérését az újrahasználat gyakorlati megvalósítása során. Az összes közép-európai ország aktív bevonása biztosítja azt a tudás és tapasztalatszerzést, amellyel az összes projekt partner megtalálja a legjobb megoldást a projekt céljainak megvalósítására, ami az elért eredmények és kifejlesztett eszközök széles körű elfogadásához vezet. Projekt partnerek A CERREC projekt főbb partnerei a következők: Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol Ltd. Ausztria CZ Biom Czech Biomass Association Cseh Köztársaság Bay Zoltán Nonprofit Kft. Magyarország ARGE Waste Prevention, Resource Protection and Sustainable Development Ltd. Ausztria bag Arbeit e.v Németország LAMORO Development agency Olaszország Slovak University of Technology in Bratislava Szlovákia Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Lengyelország Province of Rimini Olaszország Csatlakozott partnerek Az alábbi szervezet támogatják a CERREC csapatát a projekt megvalósításában: Ausztria: Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management RepaNet Cseh Köztársaság: City of Prague Németország: Deutsche Umwelthilfe e.v. Niederlassung Berlin Magyarország: ELECTRO-COORD Magyarorszag Nonprofit Ltd. Szlovákia: Ministry of Environment Slovak Republic Slovak Environmental Agency Recycling Fund Association of cities and towns Slovak Republic

11

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT Újrahasználat: új fogalom a hulladékgazdálkodásban Az erőforrás-gazdálkodás egyrészt kiemelkedően fontos kérdés Európában, melynek célja a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz

Fenntarthatósági Szótár. Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz Fenntarthatósági Szótár Útmutató a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szóhasználathoz 2 Magyar Telekom Fenntarthatósági Szótár A Magyar Telekom Csoport számára a fenntarthatóság, a környezet társadalom

Részletesebben

Länsstyrelsen Östergötland 581 86 Linköping Svédország www.waste-2-energy.eu. A projekt fő eredményei a következők: stratégiáinak kidolgozását.

Länsstyrelsen Östergötland 581 86 Linköping Svédország www.waste-2-energy.eu. A projekt fő eredményei a következők: stratégiáinak kidolgozását. WASTE to ENERGY WASTE to ENERGY A projekt célja a külön-külön megszerzett tudás, valamint a jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása egymás között a fenntartható hulladékkezelésre vonatkozó regionális

Részletesebben

INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára. www.eumayors.eu 1

INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára. www.eumayors.eu 1 INSPIRÁLÓ FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁK Gondolatébresztő információk a Covenant aláírók számára www.eumayors.eu 1 TÁRGYMUTATÓ Felelős kiadó: Covenant of Mayors Office (Polgármesterek Szövetsége Irodája) Grafikai

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

A ZÖLD KÖZBESZERZÉS HAZAI MŰKÖDÉSI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA Környezettudományi Központ Center for Environmental Studies 1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4. Tel: (1) 455-8055, Fax: (1) 216-0911 e-mail: mail@ktk-ces.hu, http:// www.ktk-ces.hu A ZÖLD KÖZBESZERZÉS

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások

Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások A DESUR projekt az INTERREG IVC program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg. ÍNDICE

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A környezeti címkézés és a zöld közbeszerzés Új Magyarország Fejlesztési Terv Komplex népszerűsítő kampány a magyar Környezetbarát Termék és az Európai Unió ökocímke rendszerek ismertségének és elismertségének

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

Önkormányzati jó gyakorlatok

Önkormányzati jó gyakorlatok Ökopolitika az önkormányzatokban képzés háttéranyaga: Önkormányzati jó gyakorlatok Írta: Schmidt Gergő 1 Tartalomjegyzék Bevezető...3 Kommunikáció...3 Hulladékcsökkentést eredményező lépések...5 Közösségi

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Energiatudatos Közbeszerzés. Követendő példák az európai gyakorlatból

Energiatudatos Közbeszerzés. Követendő példák az európai gyakorlatból Energiatudatos Közbeszerzés Követendő példák az európai gyakorlatból Környezettudományi Központ Budapest, 2006 A kiadvány a GreenLabelsPurchase című projekt során, a programban részt vevő szervezetek által

Részletesebben

AZ EBRD 2003-AS KÖRNYEZETI POLITIKÁJA

AZ EBRD 2003-AS KÖRNYEZETI POLITIKÁJA Az EBRD Igazgatóság jóváhagyása: 2003. április 29. AZ EBRD 2003-AS KÖRNYEZETI POLITIKÁJA I. Az EBRD környezeti küldetése és politikai céljai 1. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) létrehozásáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon

A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon A hulladékgazdálkodás jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon PhD. értekezés Szerző: Dr. Marton Emőke egyetemi tanársegéd 2001. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 A KUTATÁS

Részletesebben

NÉMETORSZÁG. A német hulladékpolitika tehát a csővégi stratégiáktól a zárt anyagkörök felé mozdult.

NÉMETORSZÁG. A német hulladékpolitika tehát a csővégi stratégiáktól a zárt anyagkörök felé mozdult. NÉMETORSZÁG Németországban a kommunális hulladék képződésének csökkentésére irányuló törekvések 1991-ben érték el az első kiemelkedő eredményt, mikor a kormány rendeletet hozott a csomagolóanyagokról.

Részletesebben