A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam, 3. szám május az áttörés éve volt a Rába számára 2 3. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT A TÁRSASÁG ÉVI MÛKÖDÉSÉRÔL. A CSOPORT KIEMELKEDÔ ÜZLETI ÉVET ZÁRT BEN, 1,35 MILLIÁRD FORIN- TOS TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ EREDMÉNNYEL ÉS 35 MILLI- ÁRD FORINTOS KONSZOLI- DÁLT MÉRLEGFÔÖSSZEGGEL. A TÁRSASÁG FÓKUSZÁLT NÖVEKEDÉSI STRATÉGIÁJA HATÉKONY MEGVALÓSÍTÁ- SÁVAL ÚJABB BIZTOS LÉPÉST TETT A FEJLÔDÉS IRÁNYÁBA. Verziót vált az Oracle 6. oldal A hegesztési technológia optimalizálása ÁPRILISBAN ELINDULT AZ ORACLE R12 VERZIÓVÁLTÓ PROJEKT, AMELYNEK CÉLJA, HOGY 2014 JANUÁRJÁIG TECHNIKAILAG ÚJ ALAPOK- RA HELYEZZE A RÁBA IN- TEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍ- TÁSI RENDSZERÉT. EB-bronzérem kendóban 16. oldal oldal

2 2 oldal 2 Holding PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ ÉS POLACSEK CSABA, A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG ELNÖKE. A KÖZGYÛLÉS ELFOGADTA A TÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓJÁT 2012 az áttörés éve volt a Rába számára A Rába Nyrt. éves rendes közgyûlése elfogadta az igazgatóság beszámolóját a társaság évi mûködésérôl. A csoport kiemelkedô üzleti évet zárt 2012-ben, 1,35 milliárd forintos tárgyévi átfogó eredménynyel és 35 milliárd forintos konszolidált mérlegfôösszeggel. A társaság fókuszált növekedési stratégiája hatékony megvalósításával újabb biztos lépést tett a fejlôdés irányába. A Rába 2012-ben is következetesen haladt az üzleti stratégiában kijelölt úton, a fôbb eredménysorokon teljesítette vagy túlteljesítette a célokat. A tavalyi év az áttörés évének nevezhetô: duplájára nôtt a csoport kulcstevékenységének tekintett Futómû üzletág üzemi eredménye. A cég csoportszintû konszolidált árbevétele az iparági átlagot meghaladóan 7,5 százalékkal növekedett, és valamennyi üzletág fenn tudta tarta-

3 3 oldal Holding, Futómû Kft. 3 ni üzemi szintû nyereségességét az év folyamán. Az eredmények javulásának biztos alapot ad a Rába világszínvonalú saját fejlesztéseinek sikeres integrálása a termelési és értékesítési tevékenységekbe. Ez egyben védelmet is jelent a lassuló és változékony gazdasági környezetben. A vállalat kiváló teljesítményének további összetevôje a szigorú költséggazdálkodás és az üzletközpontú szemlélet alkalmazása a jelentôs, új üzletek éve is volt. A Rába bôvítette nemzetközi üzleti kapcsolatait, és olyan élvonalbeli vevôivel szélesítette az együttmûködés palettáját, akikkel hosszú ideje sikeres kapcsolatokat ápol. A tavalyi évben a Rába világszínvonalú, magas mérnöki tartalommal bíró futómûveket fejlesztett Európa és Észak-Amerika vezetô mezôgazdaságigép-gyártói, a Claas és a John Deere csúcskategóriás jármûvei számára. A Marmon-Herringtonnal való kooperáció révén a Rába speciális alkalmazású tehergépjármû-futómûvei a brazil piacra gyártott könnyû szállító jármûvekben fognak megjelenni, így a társaság további stratégiai szegmensben erôsíti pozícióit. A Volvóval új szintre emelkedett a cégcsoport együttmûködése, amely autóbuszok kooperációs gyártását célozza. Az igényvezérelt üzleti modell alapján a magyar piacra történô gyártás 100 százalékos hazai értékhányaddal valósul meg, és az ellentételezés révén jelentôsen bôvíti a kulcsüzletág, a Futómû piaci lehetôségeit. A KÖZGYÛLÉS A TÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJÁT AZ ALÁBBI FÔ ADATOKKAL FOGADTA EL: A KÖZGYÛLÉS A 2017-ES GAZDASÁGI ÉVET LEZÁRÓ KÖZGYÛLÉS NAPJÁIG ISMÉT AZ IGAZGATÓSÁG TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA PINTÉR ISTVÁNT, AKIT A KÖZGYÛLÉST KÖVETÔ ALAKULÓ IGAZGATÓSÁGI ÜLÉ- SEN A TESTÜLET ELNÖKÉVÉ VÁLASZTOTTAK. PINTÉR ISTVÁN TÔL TÖLTI BE A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ELNÖKI TISZTSÉGÉT. Mindent a Claas futómûrôl A támogatási feltételeknek megfelelôen elôadás során mutatta be a nagyközönségnek a Rába a Claas futómû XXL 579-es fejlesztését mondta el dr. Lelkes Márk, a Rába Fejlesztési Intézet vezetôje. A tavaly októberben befejezôdött fejlesztés a Gazdasági Operatív Program GOP A-2010 pályázati konstrukció keretében nyert támogatást, melynek része a Claas futómû nyilvános bemutatása. Dr. Lelkes Márk a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki Karán a mezôgazdasági erôgépek tantárgy keretében tartott elôadást, ahol magát a Rábát, részletesebben a kísérleti üzemet, vizsgálati képességeit és a Rába tervezési eljárásait is bemutatta a hallgatóknak és az oktatóknak, megismertetve velük a cég világszínvonalú termékeit, kiemelve a gyakorlati vizsgálatok fontosságát. A BME-vel gyümölcsözô a cég kapcsolata, az egyetem az egyik kiemelt felsôoktatási partnere a Rábának. Sok gyakornok, diplomatervezô érkezik a Rábához, közös doktori programok is folyamatban vannak az egyetemmel. A hallgatókat, a gyakornokokat potenciális jövôbeli munkavállalóként látja vendégül, miközben megismerteti velük a Rába termékeit, munkafolyamatait. A RÁBA FUTÓMÛ KFT. GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYÉT DÍJAZTA A KAMARA A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományaihoz híven az idei évben is kitüntetésekkel ismerte el a kiemelkedô gazdasági eredményeket elért vállalkozásokat ban a Gyôri Térség Gazdaságáért Díjat a Rába Futómû Kft. nyerte el. Az elismerést a kamara azoknak a személyeknek vagy vállalatoknak ítéli oda, amelyek kiemelkedô szerepet töltenek be a városok és térségeik gazdasági fejlôdésében, a foglalkoztatottság növelésében és a társadalmi életben, az értékelés során az elmúlt év teljesítményét veszik alapul. A kitüntetéssel járó emlékplakettet a kamara április végi küldöttgyûlésén Mihalicz Antal elnöktôl vehette át Balog Béla pénzügyi vezérigazgató-helyettes ban a Rába mellett az OTP Bank Nyrt., a mosonmagyaróvári térségben a Veritas Dunakiliti Kft., a Fertôrábaközi térségben pedig az Interfa Kft. gazdasági teljesítményét jutalmazta a kamara elnöksége.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Minôségben a kulcs a tudatos megelôzés A tudatos megelôzést alkalmazva akarja nullára csökkenteni a hibákat a Futómû kft. a John Deere-nek és a Claasnak gyártott termékek esetében. A feladatokról három vezetô beszélt lapunknak. A Rábának nagy múltja van a nemzetközi piacokon, így tudja és ismeri a jármûipari követelményrendszert. A John Deere és a Claas igényszintje kiemelkedô, a számukra készített futómû pedig összetettségét tekintve egészen egyedi. Sikertörténet, hogy bevontak bennünket a fejlesztés kezdeti fázisába és végigkövethettük velük ezt a folyamatot. Ennek minden egyes lépése olyan tudatos építkezésnek tekinthetô, aminek egyik célja az volt, hogy megelôzzünk bármifajta késôbbi váratlan hibalehetôséget. A kulcsszó a tudatos megelôzés mondta Kocsis Sándor, a Futómû kft. operációs és minôségügyi igazgatója. A két cégnek szállított futómûvek a cég termelési értékének több mint egyharmadát teszik ki. A termékeket a két vállalat leg-erôsebb és legnagyobb azaz legdrágább csúcsgépeibe építik be, ezért sem engedhetô meg semmilyen meghibásodás. Ezeknél a nagy mezôgazdasági vevôknél azt tûztük ki célul, hogy hiba nélküli termékeket szállítsunk le. A nagy mennyiség miatt ez úgy nem érhetô el, hogy a végén mindent száz százalékban ellenôrzünk, emiatt nagyon lényeges a megelôzés. Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen kicsúszási pontok lehetnek gyártás, szerelés közben, mi az, amire külön oda kell figyelnünk. Felmérjük a termelés, gyártás közben azokat a kockázati tényezôket, amiket ha ki tudunk szûrni, akkor a rendes folyamat-

5 5 oldal Futómû Kft. 5 ban lévô ellenôrzési fázisokkal teljes biztonsággal megelôzzük a hibákat. Jó úton járunk, hiszen idén a tavalyi átlaghoz képest egyötödével tudtuk csökkenteni a próbadarabés a selejtköltséget a vállalatnál hangsúlyozta Horváth Róbert szerelde-üzemmenedzser. Bólya Péter minôségügyi vezetô arról beszélt, hogy a John Deerenek van egy öt mérôszámból álló kiválósági programja, aminek egyik része a minôség költség index. Ebben szeretnének A kategóriásak lenni. Ehhez több tényezô szükséges, egyik a hibamentesség. A folyamatainkat átvilágítjuk, hogy kiderüljenek a kritikus pontok. Ilyen lehet a megfelelô beszállítók kiválasztása, a technológiák felülvizsgálata, a gyártás ellenôrzése, a tapasztalatok kiértékelése. A hibákat kiküszöbölni csak elôre gondolkodással lehet mondta. Horváth Róbert hozzátette: most például azt veszik górcsô alá, hogy a tányérkúpkerekeknél a belsô logisztikai útban a gyártósoron, illetve a gyártósorok között történô anyagmozgatásban milyen sérülésveszély áll fenn. Felülvizsgálták, hogy milyen kalodában teszik oda a terméket, hányszor fordítják át, milyen függesztékeket használnak. Ahol kicsúszási pontot észlelünk, ott a technológiával közösen intézkedést hozunk magyarázta. A John Deere-nek és a Claasnak szállított futómûvek egyenként több mint 1100 alkatrészt tartalmaznak. Mindegyiknek minden funkcionális tulajdonsága tökéletes kell legyen, mindegyik összes paraméterét kézben kell tudnunk tartani. Ilyen komplexitásnál és a vevôk által támasztott ennyire szigorú elvárásoknál mindenkinek, aki részt vesz a folyamatban, nemcsak fizikailag, hanem szellemileg és lélekben is jelen kell lennie. Miután még soha elô nem fordult hibákra is fel kell készülnünk, az összes kollégának a legjobb szakmai tudására, tapasztalatára, érzékére szükség van, hogy mindenre kiterjedô hibatérképet készíthessünk el mondta végül Kocsis Sándor.

6 6 oldal 6 IT NAGY TAMÁS A PROJEKT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT MUTATJA. Verziót vált az Oracle Á prilisban elindult az Oracle R12 verzióváltó projekt, amelynek célja, hogy 2014 januárjáig technikailag új alapokra helyezze a Rába integrált vállalatirányítási rendszerét. A Rábánál ma mûködô Oracle EBS vállalatirányítási rendszer verziójának cseréjét elsôsorban az indokolta, hogy az Oracle ez év novemberében megszünteti ennek a verziónak a támogatását, így probléma esetén a régebbi verzió javítása valószínûleg sok idôbe telne, és magasabb költségráfordítást igényelne. A projekt idôtartama és terjedelme miatt is komoly munkát jelent, hiszen a Rába az országban egyedülállóan használja a pénzügyi modulokon túlmenôen a rendszer termelési moduljainak nagy részét, ráadásul lokalizált, magyar nyelvû verzióban, és a sztenderd modulok mellett van még jó néhány, kifejezetten a Rábára szabott modul is. A jelenlegi verzióváltás pedig gyakorlatilag valamennyi modul cseréjét magában foglalja. Az Oracle névvel elôször ban ismerkedhettek meg a Rábások, amikor egy Phare-támogatási projekt keretében az országban az elsôk között a Rába bevezette az Oracle pénzügyi rendszerét (ismertebb nevén OF). Ezt 2002-ben az OM termelésirányítási rendszer követte, elôször a Futómû Kft.-ben, majd késôbb a többi társaságnál is. Ma pedig a rendszer elismerten egyre fontosabb szerepet tölt be a Rábánál, hiszen az üzleti tevékenység túlnyomó része a rendszerben történik, a vevôi igények rögzítésétôl a kiszállításig, a beszerzési rendelésektôl a számlakifizetésig, a termelés programozásától a gyártási munkák lejelentéséig, a vonalkódos raktári beérkeztetéstôl a költségek elszámolásáig. Ezért ennek hibátlan, valamint jogi és üzemeltetési kockázatoktól mentes mûködése nagyon fontos a Rába számára. A projekt keretében megújul a szolgáltatónál üzemeltetett szerverpark és az adatbázis is, és ennek következtében várhatóan az alkalmazás mûködése is gyorsabb lesz. Maga a projekt némileg hasonló a ban elvégzett upgrade projekthez, azzal a különbséggel, hogy most nem változnak az üzleti folyamatok, és új modulok sem kerülnek bevezetésre, csak a meglévô rendszer technikai verzióváltására kerül sor. Ez a projekttagok számára elsôsorban azt jelenti, hogy egy háromkörös tesztelés során ellenôrizniük kell, hogy a mostani rendszerben mûködô összes tranzakció, üzleti folyamat, riport az új verzió-ban is ugyanúgy mûködik-e. Alapvetôen eltérésnek nem szabad lennie. Az ajánlattevôkkel hosszasan, több hónapon keresztül folytattak tárgyalásokat a Rába illetékesei, hogy a projekt a szükséges és elégséges feltételeknek megfelelve, a lehetô legköltséghatékonyabb módon tudjon mûködni. Ennek eredményeképpen indult most el a verzióváltó projekt. Az április 22-én megtartott indító megbeszélésen a fôvállalkozó T-Systems Zrt. nevében a projekt oracle-os vezetôje, Krausz Katalin tájékoztatta a résztvevôket a projektrôl, felvázolta a szervezetet, az egyes fázisokban elvégzendô feladatokat, ismertette az ütemtervet és a projekt mérföldköveit. A Rába részérôl Balog Béla, a projekt szponzora és Nagy Tamás, a projekt vezetôje ismertette a Rába projekttel, illetve projekttagokkal szembeni elvárásait. A projektben a Rába modulgazdái, szakértôi és vezetôi mellett részt vesznek a T-Systems Zrt., az Oracle Hungary Kft., és az Innovent Kft. tanácsadói is, összességében a projektszervezet 115 tagú. A projektvezetés feladata, hogy ezt a nagy létszámot az éppen soron következô feladatnak megfelelôen, felesleges idôráfordítás nélkül, hatékonyan mozgassa. A cél, hogy januárban az Oracle termelésirányítási rendszer már az új verzióban mûködjön. A 8 hónapos munkáról folyamatosan beszámolunk olvasóinknak. NAGY TAMÁS

7 7 oldal Futómû Kft. 7 Így tesztelünk mi A kiváló teammunkáért részesült elismerésben a Rába csapata a VII. Gépész- és Mechatronikai Mérnök Hallgatók Országos Konferenciáján áprilisban. Rákóczy Kálmán konstrukciós teamvezetô elmondta: a fiatalok érdekes megoldásokkal szolgáltak, s még költségkalkuláció is készült. Szlovákiából és Erdélybôl is érkeztek a versenyre, amelynek során nyolc cég összesen tizenhat csapattal mutatta be felkészültségét, kreativitását a gyôri Széchenyi István Egyetemen. A csapatok életszerû feladatokat kaptak vezetôjüktôl, két napig dolgoztak a megoldáson, lehetôség nyílt konzultációra, s cégismertetôt, gyárlátogatást is tartottak a társaságok képviselôi. Új színt hozott a versenybe, hogy a hölgyekre külön gondoltak a szervezôk és díjazták a legjobb nôi elôadót. Emellett az Audi a legjobb mûszaki megoldásért kapott elismerést, a Borsodi közönségdíjas lett, az SMR képviselôi pedig a leginnovatívabb jelzôvel tértek haza. A Rába csapatai is igen jó megoldásokkal szolgáltak, egyikük kettôvel is. A feladat egy tömítôrendszer áttervezése és az ehhez szükséges vizsgálat volt. A midibusz mellsô futómûvén tömítést kellett cserélni, mert a régiek nem látták el a feladatukat, a csapok folyton tönkrementek, berozsdásodtak a beszivárgó víz és szennyezôdés A RÁBA CSAPATAI IS IGEN JÓ MEGOLDÁSOKKAL SZOLGÁLTAK, EGYIKÜK KETTÔVEL IS. A FEL- ADAT EGY TÖMÍTÔRENDSZER ÁTTERVEZÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES VIZSGÁLAT VOLT. RÁKÓCZY KÁLMÁN miatt. Új tömítést fejlesztettek ki a kollégák, s az volt a feladat, hogy minél életszerûbb módon, laboratóriumi eljárásban forszírozott igénybevétel mellett lehessen tesztelni a futómûvet, mivel a jármûves teszt hosszú idôt vesz igénybe. A kollégák igyekeztek minden lehetséges külsô körülményt számba venni, amit a próbapadi vizsgálat során szimulálni lehet, így a szennyezôdést, a norvég telet és a sivatagi meleget, a dinamikus terheléseket, a csapadékot, a poros utat, a száraz idôt. Volános kimutatásokat használtak fel ahhoz, hogy a városi vagy országúti buszok futásteljesítményét alapul lehessen venni mindazzal együtt, amit az út jelent: a távolság, a gödör, a fékezés, a sár, a só vagy a homok. Villanymotor hajtotta a gépet, hidraulikus hengerrel szimulálták a terheléseket, hidegkamrás tesztet végeztek és végül még egy költségkalkuláció is készült az egyik csapatnál. A másik megoldás ehhez hasonló volt, itt is figyelembe vették egyebek között az éghajlati viszonyokat, megnézték, milyen gyorsan lehet a vizsgálatot elvégezni a tesztre egyébként 12 munkanapnak elégnek kell lenni. Mivel ehhez a vizsgálathoz új berendezésre lenne szükség, egy másik, görgôs pados megoldással is szolgáltak a kollégák.

8 8 oldal 8 Futómû Kft., Alkatrész Kft., Sárvár BOGDÁN LAJOS Ötletláda: Két férfi, egy eset B ogdán Lajos és Varga Sándor közös Ötletláda-pályázatát díjazta a testület ebben a hónapban. Kollégáink a túlterhelés elleni védelem megváltoztatására (VPA 1000 hidraulikus rendszerre) adtak be megoldási javaslatot sikerrel. A készáru-csomagoló áttelepítése és a raktár átépítése Sárváron A Rába sárvári gyárában a készáru-csomagoló üzem területén több átalakítás, átszervezés történt, ezen tevékenységhez szorosan kapcsolódik egy zárható kész-áruraktár kialakítása. A gyár logisztikai vezetôje, Hérincs Barnabás tájékoztatása szerint a raktár régi területén csomagoló is mûködött, az átalakítás miatt a csomagolónak új hely lett kijelölve átmeneti jelleggel. A gyártási sorozatnagyságok felülvizsgálata is zajlik. Célunk a gazdaságtalan, kis darabszámú, viszont arányaiban hosszú szerelési idôt igénylô tételek esetében gazdaságos, összevont sorozatok meghatározása Bogdán Lajos visszatérô vendég e rovatban, ezúttal is ô a díjazottak egyike, s ô is vállalta, hogy elmondja a pályázat hátterét: Régi, sokéves problémáról van szó, amelyet ideje volt már megoldani. Az ötlet ugyan tôlem származik, de pontosan tudtam, hogy a pontos tervezéshez és kivitelezéshez szükségem van olyan kollégára, aki az elektronikához ért. Én a hidraulikus részért feleltem. Sándorral sok éve együtt dolgozunk, mindketten tudtuk, mi a saját feladatunk ebben a projektben. Mint mondtam, régi keletû ez a probléma, korábban is gondolkodtam rajta, így a megoldáshoz viszonylag gyorsan eljutottunk. Egy-másfél hét alatt sikerült a tervezéssel, a kivitelezéssel és a teszteléssel is végeznünk, úgy nyújtottuk be a pályázatot. Kollégám úgy érzem velem együtt a kihívást látta meg ebben a feladatban, motivált volt, ahogy én, s nyilván a díjazásnak is örült. Bogdán Lajos valóban az Ötletláda arca lehet lassan, hiszen folyamatosan tervez és pályázik. Mint kiderült, most is készül egygyel, de a terv leírása és az ötlet benyújtása még hátravan. Ha nem tévedünk, hamarosan megtudjuk, mi az... melyek azonban eltérnek a vevô által elvárt heti lehívási tervekkel igényelt szállítási darabszámoktól. Így nagy fontossággal bír, hogy a felhalmozódó kész-árukészletet a vevôk által biztosított göngyölegekbe, a vevôk által meghatározott csomagolási egységeknek megfelelôen, dolgozóink számára áttekinthetôen, rendszerezetten, targoncával megközelíthetôen mozgatni tudjuk. A raktári polcrendszer kialakítása is folyamatban van még, próbálunk ebben az esetben is gazdaságosan eljárni: a cégen belül feleslegessé vált polcrendszereket feltárni és az új készáruraktárban felhasználni tudtuk meg Hérincs Barnabástól.

9 9 oldal Alkatrész Kft., Mór, Jármû Kft. 9 Újrahangolva Móron M óron az utolsó simításokat végezzük, mielôtt beindul idén augusztusban a Suzuki új SX4 (YAA) modell sorozatgyártása. Az új modellhez üléshuzatokat, fejtámlahuzatokat, hátsó ülésvázakat és hátsótámla-rögzítôket fogunk gyártani, valamint a korábbi SWIFT (YP6) modellhez képest további termékekkel bôvül a paletta, melyek az elsô ülôlap tálcák, mûbôr fejtámlahuzatok, huzalok, szövetbehúzók, hátsó ülôlap habhuzalok. Elmondhatjuk, hogy 10 éve nem volt ilyen széles a termékpaletta, mint amennyit a most induló modellnél elnyertünk 6 éves futamidôre. SIKERÜNK TITKA A CSAPATMUNKA. A KORÁBBI ESZTENDÔKET ELEMEZVE TÖBB FOLYAMATBAN BEVEZETTÜK A KÖZÖS GONDOLKODÁST MUNKÁT A MENEDZSMENT, KONTROLLING, MÉRNÖKSÉG, MARKETING, MINÔSÉGÜGY, LOGISZTIKA ÉS A TERMELÉS SZAKEMBEREINEK BEVONÁSÁVAL. Sikerünk titka a csapatmunka. A korábbi esztendôket elemezve több folyamatban bevezettük a közös gondolkodást munkát a menedzsment, kontrolling, mérnökség, marketing, minôségügy, logisztika és a termelés szakembereinek bevonásával. Már az árajánlatok megküldése elôtt összeültünk egy úgynevezett fedezetjavító meetingen, ahol közösen megvizsgáltuk a lehetô legoptimálisabb technológiákat, anyagkihozatalt, óradíjakat, fedezeteket, szerszámköltségeket, mellyel ringbe szállhattunk a vetélytársakkal. Itt valamennyi érintett szervezet elmondhatta az ötleteit, félelmeit. A csapatmunka gyümölcseként a Rába több fronton is csatát nyert, melyek az alapanyag-beszerzési áraktól a szerszámköltségeken át egészen az óradíjakig terjednek. Azt is meg kell említeni, hogy minôség-, termelés- és készletoptimalizálás miatt a Rába szállítási megbízhatóságára stabil alapként építhetnek vevôink, mely szintén komoly versenyelônyt jelent. További siker, hogy az elnyert új üzlethez egy új, 400 tonnás hidraulikus présgéppel bôvülünk, melynek telepítése június folyamán esedékes. További sikerünk még, hogy a kataforetikus festôüzemünk képesítést nyert 480 órás sópermetállóságra, mely szintén az új modell követelményeinek szélesebb körû kiszolgálását teszi lehetôvé. Küszöbön áll a következô modell ajánlati fázisa és új autóipari piacokról is kecsegtetô ajánlatkérések érkeztek, ezért további feladatok és kihívások várnak ránk. A fentiekhez hasonló újabb csapatsikereket kívánok! VERESS TÍMEA Tavaszi focitorna RÁBA I. CSAPAT RÁBA II. CSAPAT CSAPATKAPITÁNYOK Az idei évben április 26-án rendezték az immáron hagyománnyá váló tavaszi focitornát a Rába-Jármû Kft. és üzleti partnerei Gyôrben, a Barátság parkban. A rendezô és vendéglátó szerepe az idei rendezvényen a MAN Kamion és Busz Magyarország Kft. munkatársaira hárult, akik nagyon magas színvonalon végezték el a rendezvényszervezés nem könnyû feladatait. Az idén ötcsapatosra duzzadt mezônyt a 2x20 perces játékidôk és a nagy meleg tette próbára, ennek ellenére jó iramú meccseket láthatott a közönség. A foci mellett a cégek vezetôinek lehetôségük nyílt a folyamatban levô üzleti ügyekrôl is szót váltani. Az elsô helyezettnek járó kupát a Rába csapatainak nagy bánatára, a korábbi évekhez hasonlóan az osztrák Rheinmetall MAN Military Vehicle (RMMV) csapata hódította el. Az eredményhirdetést követôen vacsora várta a focistákat és a részt vevô vállalatok képviselôit. Végezetül az RMMV csapatkapitánya aki a bécsi cég gyártmányfejlesztési vezetôje is egyben bejelentette, hogy a jövô évi torna rendezési joga ôket illeti, így Ausztriában folytatódik a cégek üzleti kapcsolatainak elmélyítését is elôsegítô rendezvénysorozat. MAJOR BALÁZS

10 10 Jármû Kft. Focus -ban a Rába és a katonai jármûfejlesztés H úsz éve rendezte meg elsô Pro Engineer felhasználói konferenciáját (Focus címmel) az S&T Consulting Hungary CAD CAM üzletágának jogelôdje, a Creativ Engineering Kft. Azóta minden évben megrendezték a konferenciát, és meghatározó eseménnyé nôtte ki magát a magyar Pro E felhasználók körében. Ez idén is így volt, amikor megrendezték a 20. jubileumi konferenciát. A Focus 20 annyiban tért el a korábbi évek konferenciáitól, hogy ez alkalommal a felhasználói elôadások domináltak. A Rába azon hazai cégek egyike, amely szerzôdô partnere az S&T-nek. Idén kollégánk, Herczeg Imre, a Jármû Kft. konstruktôre is tartott prezentációt A HERCZEG IMRE AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEK A PREZENTÁCIÓ ELEMEI hadiipari jármûfejlesztés, Creo és Windchill technológiával címmel a huszadik konferencián. Beszámolója szerint a Budapesten tartott jubileumi Focus tematikája elsôsorban a szakmai prezentációkra épült. Több szekcióban közel félszáz elôadó mutatta be saját cége legfontosabb vagy meghatározó fejlesztését a közös pont a PTC tervezôrendszere, a Creo és Windchill volt. Elôadásában a Jármû Kft.-nél használt Creo és Windchill tervezôrendszer munkamódszerét a Védett Zárt Felépítmény fejlesztésén keresztül mutatta be. A rendezvényrôl kiadott sajtóanyag szerint zsúfolásig megtelt a kongresszusi központ 300 fôs elôadóterme március 20-án az S&T jubileumi rendezvényén. A cég 20 éve piacvezetô szerepet tölt be a magyar High-End CAD CAM PLM piacon a Creo (régebbi nevén Pro Engineer) szoftverrel és ebbôl az alkalomból egy különleges rendezvényre invitálta a mérnököket. A rendezvény kiemelt témája az autó- és beszállítói ipar volt. A Rábát külön is említették: A Focus mintegy félszáz elôadásából 32-t kiváló mérnökök tartottak az ipar és az oktatás különbözô területeirôl. Soha ilyen lehetôség még nem kínálkozott Magyarországon ennyire sokrétû, gyakorlatias CAD CAM PLM információ megszerzésére egyetlen nap alatt. A legnagyobb cégek (az Audi Hungaria Motor Kft., a Knorr-Bremse és a Rába) mellett a kisvállalkozások is bemutatták bevált módszereiket.

11 A Honvédelmi Minisztériummal megkötött szerzôdés értelmében a Rába Jármû Kft április 25-én típusismertetô oktatást tartott, melynek témája a MAN HX x8 BB katonai bázisjármûre szerelt EMPL EH W 200 Bison autómentô-felépítmény megismertetése volt. Jármû Kft. Mûszaki mentô jármû típusismertetô oktatás katonáknak 11 Az oktatást követôen Kaposvár, Tata és Gyôr katonai alakulatai rendelkeznek azzal a technikai felszereléssel, szaktudással és képességgel, ami balesetet szenvedett, meghibásodott (harc)jármûvek mûszaki mentésének elvégzéséhez szükséges. Bár ezek az autómentô jármûvek elsôsorban katonai célú alkalmazásra készültek, azok a polgári életben elôforduló katasztrófák esetén is bevethetôek. A vontatófelépítmény segítségével lehetôség nyílik balesetet szenvedett jármûvek mûszaki mentésére, ideértve a borulást és az árokból történô kihúzást csörlôvel, a vontatást vonórúddal, illetve az emelve vontatást. Ez utóbbi történhet a mentett jármû kerekeinél fogva kerékemelô adapterrel vagy futómûemelô villa segítségével. Minden esetben a mentett jármûvet arra alkalmas módon, például nagy szakítószilárdságú hevederrel rögzíteni kell és a közúton történô emelve vontatásra vonatkozó szabályokat be kell tartani. A jármûben rekedt személyek kiszabadítására megfelelô szerszámok, így például kézi mûködtetésû hidraulikus vágó-, feszítô-, hajlítóeszközök is rendelkezésre állnak. Az oktatást végzô EMPL cég, mellyel a Rába hosszú távú együttmûködés keretében dolgozik együtt, egy tiroli székhelyû, családi kézben lévô vállalkozás, amely elsôsorban különleges, ipari célokra szánt haszongépjármû-felépítmények gyártásával foglalkozik. Az autómentô és felépítménye kezelésével összefüggô biztonságtechnikai és munkavédelmi szabályokat Jakab Lajos ismertette, az elméleti tudást és a gyakorlati tapasztalatokat az EMPL cég mérnöke, Stefan Danzl adta át a katonáknak. Az oktatást Regéci Z. Csaba mint tolmács és fordító kísérte végig. A Rába Jármû Kft. saját oklevéllel ismeri el az oktatáson való részvételt és az ismeretanyag elsajátítását. REGÉCI Z. CSABA

12 12 oldal 12 Kutatás fejlesztés A hegesztési technológia optimalizálása az új acélszerkezeti termékek gyártása során Még mielôtt a kifejtést megkezdenénk, pontosítsuk a címben szereplô elsô három kifejezést! Hegesztés: Különálló szerkezeti elemként készült fém alkatrészek oldhatatlan kötéssel készülô összeerôsítésére szolgáló mûvelet. A hegesztési eljárásokat nemzetközi szabványban (MSZ EN ISO 4063:1992) rögzített számkódokkal jelölik, melyek közül a jelen témában a 135-ös eljárást, azaz a fogyóelektródás aktív védôgázas eljárást tárgyaljuk. A magyar mûszaki gyakorlatban ezt sokszor CO vagy fogyós eljárásoknak is szokás említeni, de hogy az elnevezéseket tovább szapo- rítsuk, Nyugat-Európában például MAG (Metal Active Gas), míg az USA-ban GMAW-nek (Gas Metal Arc Welding) nevezik a helyi elterjedésük szerint. Technológia: Az ember által készített olyan célszerû, az egyéni (emberi) képességeit megnövelô eszközökrôl (például gépek, anyagok és eljárások), valamint azok alkalmazásáról szóló ismeretek gyûjtôneve, amelyek segítségével az emberiség egyre többet tud megismerni, megváltoztatni, megôrizni stb. az ôt körülvevô világból. Optimalizálás: Mint ahogy a természet, így az ipari környezet is megköveteli a cél elérésére a legmegfelelôbb folyamatok és eszközök alkalmazását, és ezek folyamatos fejlôdése teszi az érintetteket képessé a túlélésre a mindig változó környezetben. A vevôk és gyártók kapcsolata a követelményeket szem elôtt tartva, többek közt az alábbi pontokon nyugszanak: A szerkezet megfelelô szilárdsága (hegesztett kötések megfelelôsége) A szerkezet elôállítási költsége (idô, ár) A szerkezet esztétikai megjelenése (fröcsögésmentes, inhomogénvarrat-mentes) Etc. Az optimalizálás oka a Jármû Kft. acélszerkezeti területének utóbbi években tapasztalható folyamatos növekedése-bôvülése. A hozaganyag-felhasználás szempontjából az elmúlt idôszak, összehasonlítva a jelennel, ill. a jövô év várható igényével, megtorpanás nélküli emelkedést látunk. Az optimalizálás célja a kiválasztott szempontból vagy szempontokból legkedvezôbb megoldás megtalálása. Matematikai értelemben az optimum lehet maximum vagy minimum, ezért az optimalizálás lehet maximum- vagy minimumkeresô. A hegesztési technológia optimalizálásán jelen esetben a megfelelô hegesztôberendezés kiválasztását, alkalmazását értjük anélkül, hogy a folyamat más összetevôit is figyelembe vennénk.

13 13 oldal Kutatás fejlesztés 13 ACÉLSZERKEZETI TERMÉKEK A berendezés kiválasztását a gyártandó termék jellege nagyban befolyásolja, ha csak a varratok méretét, hosszát vesszük alapul (példa: 1. ábra). Kalkulációs úton meghatározva a hegesztésre fordítandó idôt, s ezt összehasonlítva a vevô által elvárt idôvel (célár), a következô arányt kaphatjuk (2. ábra). Ez esetben nem vesszük figyelembe azt az ökölszabályt, mely egy hegesztett szerkezet normaidejének kalkulálásához szükséges, [Tdb = (Tf + Tm) x Tk, ahol Tdb munkadarab darabideje; Tf hegesztési fôidô; Tm mellékidôk; Tk szorzószám, mely a nem értékteremtô idôt adja] kizárólag a fôidôre koncentrálunk. 1. TÁBLÁZAT 2. TÁBLÁZAT Ahogyan a 3. ábrából jól kitûnik, a géppark nagy részét az ESAB termékei teszik ki, ami a kiválasztás során a svéd cég felé fordítja a figyelmet. A választás alapjául továbbá a karbantartáshoz szükséges, már ismert alkatrészeken túl a berendezések jó beállítási lehetôségei is segítséget adnak. A fentebb említett cég képviselôi felé az alábbi igényeket (1. táblázat) fogalmaztuk meg, azaz a maximumra törekedtünk a következô kitételek esetén (a teljesség igénye nélkül): S minimumra (1. táblázat) a következô kitételek esetén (a teljesség igénye nélkül): Ehhez természetesen nagy segítséget nyújt a berendezéshez csatolt gépkönyv s az abban leírt ellenôrzô pontok áttekintése, de nem tekinthetünk el attól, melyet a hegesztô kollégáknak kell elvégezniük minden mûszak kezdetekor! A Jármû Kft.-ben már több éve bevezetésre került egy úgynevezett Napi feladatok a fogyóelektródás védôgázas ívhegesztôgépek karbantartásához a dolgozók számára címû utasítás, mely több pontba szedi azokat az egyszerû s apró feladatokat, melyek elvégzésével a berendezések élettartama, de leg-inkább a megfelelô hegesztési teljesítmény leadása nagyban befolyásolható! HOMÉR ZOLTÁN 3. ÁBRA Látható, hogy az eltérés ~30%, ami megerôsít bennünket abban, hogy többek közt a megfelelô teljesítményû berendezés kiválasztásával a cél elérhetô. A meglévô géppark felmérése során (3. ábra) egyértelmûvé vált, hogy a megfelelô eszközök ugyan rendelkezésre állnak, de folyamatos használatban vannak más területeken. A kiválasztott eszköz, mely a jelen s a jövô igényeit is ki tudja elégíteni, az ESAB Origo Mig 5004i. Ahhoz, hogy a táblázatban megadott adatok a jövôben is (visszaellenôrzésekkor) ugyanezen értékek vagy a megengedett határértékeken belül legyenek, a megfelelô idôközökben elvégzett, jó minôségû és alapos karbantartás alapvetôen szükséges.

14 14 oldal 14 HR Toborzás a fiatalok körében április 9-én nyitotta meg kapuit a gyôri állásbörze, idén elôször a Széchenyi István Egyetem Karrier Irodája és a Gyôr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja közös megrendezésében. Számos cég képviseltette magát az eseményen. A börze célcsoportját az egyetemi hallgatókon túl a diplomások, a pályakezdôk és a szakképzett álláskeresôk adták. A rendezvény alkalmával lehetôségünk volt közelebbrôl megismerni a hallgatókat, és bemutatni nekik cégünket, termékeinket, gyakornoki programjainkat, illetve nyitott pozícióinkat. Tapasztalataink alapján a hallgatók nyitottak, kommunikatívak, és többségük rendelkezik angolnyelv-tudással. Nem idegen számukra a Rába tevékenysége sem, szívesen töltenék nálunk szakmai gyakorlatukat. Ezt bizonyítja, hogy mind személyesen, mind elektronikusan nagy mennyiségû önéletrajzot juttattak el hozzánk. Az efféle toborzási akciók hozzájárulnak stratégiai céljaink megvalósításához. Ennek értelmében már az iskolai képzés során szerzôdést kötünk olyan hallgatókkal, akik a jövôt is Gyôrben, ill. a vállalat keretein belül képzelik el. Ôk azok, akik a gyakorlatuk során felhalmozott tapasztalataikat a késôbbiekben is kamatoztathatják nálunk, így pályakezdésükkor hamarabb lesznek képesek az önálló munkavégzésre. ALASZTICS MELINDA Technológiai centrum: diák lett a látogató Kovács Dániel, a kisbéri Bánki Donát Szakképzô Iskola 12 A osztályos tanulója lett 2011 novemberében, a gyár alapításának 115. évfordulóján megnyitott Rába Technológiai Centrum látogatója. Tanára, Kovács Tibor gyakorlatoktatás-vezetô lapunknak elmondta: évente- kétévente igyekszik üzemlátogatásra elvinni a diákokat. A cél, hogy olyan technológiákat ismerjenek meg, amilyenek a tanmûhelyben nincsenek mondta. Megjegyezte: a Rábánál külön elôny, hogy a hetvenes évek és napjaink forgácsolási technikája egyaránt megismerhetô. Kovács Tibor szerint a gépész szakirányon szerszámkészítônek és gépi forgácsolónak tanuló negyven diáknak nagyon tetszett, hogy a technológiai centrumban megismerhették a gépipar, a jármûgyártás és a Rába fejlôdését.

15 15 oldal Sport, HR 15 Jubilánsok 40 ÉVE A RÁBÁNÁL VIGLIDÁN ZOL- TÁN, Rába Jármû Kft., forgácsoló 35 ÉVE A RÁBÁNÁL LUKÁCSNÉ KOCSÓ MÁRIA, Rába Jármû Kft., beszerzô Szurkoljunk együtt a rábás fiúknak és a bajnokcsapatnak! MÁJUS 24-ÉN AZ UTOLSÓ BAJNOKI MÉRKÔZÉSÉT JÁTSSZA A RÁBA ETO A SZEZONBAN A LEGNAGYOBB HAZAI RIVÁLISÁVAL, A BERETTYÓÚJFALUVAL KOR A MAGVASSY MIHÁLY SPORTCSARNOKBAN. A MÉRKÔZÉS UTÁN ÚJRA BAJNOKOT AVATUNK GYÔRBEN, AZ IMMÁRON 24 MECCS ÓTA VERETLEN RÁBA ETO FUTSAL KLUB SZEMÉLYÉBEN! A MECCS ELÔTT, ÓRAI KEZDETTEL A RÁBA FUTBALLCSAPATA EGY BARÁTSÁGOS MÉRKÔZÉS KERETÉBEN MÉRI ÖSSZE EREJÉT AZ NB II-ES BAJNOK NÔI FUTSALCSAPATTAL. 30 ÉVE A RÁBÁNÁL KOVÁCS ZOLTÁN, Rába Futómû Kft., mágneses repedésvizsgáló SZEKÉR LAJOSNÉ, Rába Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, betanított hôkezelô TÖRÔ IMRE, Rába Alkatrészgyártó Kft., Mór, targoncavezetô 20 ÉVE A RÁBÁNÁL CSÓKA SÁNDOR, Rába Alkatrészgyártó Kft., Mór, szerszámkarbantartó 15 ÉVE A RÁBÁNÁL LEGÁNYI BALÁZS, Rába Futómû Kft., minôségellenôr TORMA ZOLTÁN, Rába Futómû Kft., gépjármûszerelô RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: D. MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMU- NIKÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR EB-bronzérem kendóban Nagyszerûen szerepelt a magyar küldöttség az április közepén, Berlinben megrendezett kendó Európa-bajnokságon: minden versenyzô bronzéremmel tért haza. Harmadik lett a felnôtt férfi és nôi, valamint a juniorválogatott, egyéniben pedig a hölgyeknél Bôvíz Marina, a férfiaknál a gyôrzámolyi Szigetközi Junior KK versenyzôje, Dubi Sándor. Utóbbi tagja volt a válogatottnak is, ahol testvére és klubtársa, Dubi Attila is küzdött. Dubi Attila tavaly óta a Rába Futómû Kft. alkalmazottja, termelési elôadóként dolgozik a hajtómûház-megmunkáló teamnél. Nagyon boldogok voltunk az eredménnyel, már csak azért is, mert sokáig úgy tûnt, hogy anyagi problémák miatt ki sem tudunk utazni a német fôvárosba. Szerencsére végül sikerült támogatókat szereznünk. A legutóbbi Európabajnokságot 2011-ben csapatban megnyertük, tavaly pedig harmadikak lettünk a világbajnokságon. Most az volt a célunk, hogy felálljunk a dobogóra mesélte lapunknak Dubi Attila. A magyar férficsapat a berlini EB-n elôbb az osztrákokkal és a lettekkel került egy csoportba, és mindkét együttest magabiztosan gyôzte le. Utána már az egyenes kieséses szakasz következett: a gárda elôbb a montenegróiak skalpját gyûjtötte be, majd szoros küzdelemben egy találat különbséggel a svájciakét is. A legjobb négy között a késôbbi gyôztes franciák állták a mieink DUBI ATTILA útját. A harmadik helyért nem rendeztek mérkôzést, így az elôdöntô mindkét vesztese bronzérmet kapott. Nyolcéves korom óta kendózom. Teljesen más sportág, mint amit Magyarországon megszokhattunk, de ha az ember ráérez az ízére, nagyon megfogja magyarázta a most 28 éves Dubi Attila. A kendó vagyis a kard útja a vívás japán harcmûvészete, a kendzsucuként ismert japán kardforgatás hagyományos technikáiból fejlôdött ki. Fizikailag és szellemileg is erôt próbáló tevékenységrôl van szó, ami a kemény harcmûvészeteket ötvözi a sportos fizikai elemekkel. A kendót a tradicionálisan megtervezett öltözetben és védôpáncélban gyakorolják, egy vagy két bambuszkardot forgatva fegyverként. Jövôre Franciaországban lesz az Európa-bajnokság, de még nem biztos, hogy részt veszünk rajta. Két év múlva ugyanis a kendó ôshazájában, Japánban rendezik a vb-t és azon mindenképpen ott akarunk lenni, márpedig a távolkeleti utazás nem lesz olcsó. A Magyar Kendó Szövetség a nemzeti válogatottat csak minimálisan tudja támogatni és a versenyzôk saját önerôbôl képviselik hazánkat a világversenyeken, ami azt jelenti, hogy a költségek felét saját magunknak kell állni. Ezért kell szponzorokat keresnünk és ezért kerül veszélybe a 2014-es EB is mondta végül Dubi Attila. Dobogós helyen rábás kollégánk Végzôs mérnöktanár-hallgatóként az NC-CNC programozás oktatásáról készített dolgozatot Takács Balázs, a Rába fiatal technológusa a Tudományos Diákköri Konferenciára, amelynek országos megmérettetésén harmadik helyezést ért el. A dolgozat megírására állítása szerint a cégnél töltött szakmai gyakorlat mellett az is motiválta, TAKÁCS BALÁZS hogy annak idején saját maga tapasztalta: a diákoknak nehézséget jelent az NC-CNC programozási és kezelési ismeretek elsajátítása a rendelkezésre álló hagyományos táblák, mûszaki rajzok alapján. Ezért készített egy látványosabb, egyszerûbben érthetô oktatócsomagot. Munkáját harmadik helyezéssel jutalmazta az Országos Tudo- mányos Diákköri Konferencia szakmai zsûrije. Tavaly tavasszal a gyôri Széchenyi István Egyetemen tartott diákköri konferencián mutatta be elôször a vizsgabizottság elôtt az általa készített oktatócsomagot, amelyet a Lukács-iskolában gyakorlatban is kipróbált a felnôttképzés keretei között. A gyôri fordulóban elért második helyezés után egyenes út vezetett az országos megmérettetésre, Kaposvárra. Az április elején megrendezett konferencián Balázs a Tanulás- és Tanítás-módszertani, Tudástechnológiai Szekció informatikai tagozatába került egyedüli gépészként. Nemcsak mûszaki szemléletû elôadásával tûnt ki a jellemzôen web- és játékfejlesztéssel foglalkozó hallgatók sorából, hanem mert ôszintén vallott saját tapasztalatairól és azokról a hibákról is, amelyeket késôbb javítani tudott. Olyan oktatócsomagot készítettem, ami sok ábrával, videóval, animációval érthetôbbé, látványosabbá tette a tananyagot, ezáltal megkönnyíti az NC-CNC programozás oktatását. Emlékszem, hogy középiskolás diákként a hagyományos oktatási módszerekkel a tananyag elsajátítása nekem és az osztálytársaimnak is nehezen ment. Egy háromszáz órás tanfolyamon, ahol egyszerre tanulnak mûszaki ábrázolást, anyagismeretet és NC-programozást, egy kezdônek komoly segítséget jelentenek például a 3D-s ábrák mesél az oktatócsomag elkészítésének indokairól Takács Balázs. A Rábánál eltöltött szakmai gyakorlat után, a helyi második és az országos harmadik helyezés közötti idôszakban Takács Balázs a vállalat dolgozója lett, esztergályos édesapja nyomdokaiba lépve. Az NC-technológus oktatócsomagja kicsit tehát a Rábának is szakmai sikert jelent, arról nem is beszélve, hogy nincs kizárva: a tananyagot az itteni felzárkóztató képzés során is használni tudják.

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

Reflecting Excellence

Reflecting Excellence SMG / SMR Hungary Bt. cégismertető Az SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) Hungary Bt. az SMG (Samvardhana Motherson Groupe) indiai telephelyű cégcsoport tagja. Az SMG világviszonylatban 140 telephellyel

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe

Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai. Vállalat jelen és jövőképe Faipari vállalatok üzleti és foglalkoztatási kilátásai Vállalat jelen és jövőképe A kérdőív 3 oldalt tartalmaz, összesen 25 kérdésből áll és az alábbi témakörökben keresi a válaszokat: - Vállalata jelen

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16

CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 CG ELECTRIC SYSTEMS HUNGARY ZRT. A JÖVŐ CG MÉRNÖKEI PROGRAM 2015-16 1. A Vállalat bemutatása A CG Electric Systems Hungary Zrt. (röv. CG) korábban Ganz Villamossági Művek több mint 140 éve szereplője a

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET

FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET FMEA tréning OKTATÁSI SEGÉDLET 1. Hibamód és hatás elemzés : FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) A fejlett nyugati piacokon csak azok a vállalatok képesek hosszabbtávon megmaradni, melyek gazdaságosan

Részletesebben

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı

Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı Rába Jármő Kft. Rába Jármő Kft. Személyi összetétel Teljes saját létszám: 182 fı Bérmunkás létszám: 73 fı Összesen: 255 fı 2005.07.01-tıl integráció a Rába Alkatrész Kft gyıri gyárával ( A Jármő Kft addigi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012

Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012 Tárgyalási Szimulációs Társaság Közhasznú Egyesület 1074 Budapest, Dohány utca 1/b, VI/1. Közhasznúsági jelentés és egyszerűsített éves beszámoló 2012 Budapest, 2013. május 26. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

VoltTimer Tudományos Valóságshow

VoltTimer Tudományos Valóságshow VoltTimer Tudományos Valóságshow Mobilis Győr A Felfedezések Háza 1 Mi is a mobilis? A mobilis Európa első mozgásra, közlekedésre fókuszálótematikus tudományos játszóháza 74 interaktív eszköz, 1200 négyzetméteren

Részletesebben

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu

TRL Hungary Kft. Cégismertető. TRL Hungary Kft. www.trl.hu Cégismertető www.trl.hu Cégismertető A 2000. óta Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Finnország és a balti államok regionális Maconomy disztribútora. A ezenkívül Európától Ázsiáig számos nemzetközi

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. TELEFON: 06-1/460-6825

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

ARDINSYS Mérnöki Zrt.

ARDINSYS Mérnöki Zrt. ARDINSYS Mérnöki Zrt. 1118 Budapest, Kelenhegyi út 23/b Tel : 36 20-9321-545, 20-440-6376 Fax: 36 1-209-3967 E-mail : ardinsys@ardinsys.hu Kooperatív képzés Jóváhagyó táblázat MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány

Részletesebben

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG Elnökségi ülés -2015. 10. 27. 9/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG Elnökségi ülés -2015. 10. 27. 9/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG Elnökségi ülés -2015. 10. 27. 9/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ Készült az MVSZ elnökségének 2015. 10. 27. napjára, a Magyar Sport Háza IV. emeleti tárgyalójában (XIV. Budapest, Istvánmezei

Részletesebben

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013)

LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK HASZNOSULÁSA Eddigi tapasztalatok (2007-2013) Budapest 2014 október 16 Némon Zoltán LEF főtitkár Rész ciklusok: LOGISZTIKAI 2007-2012 LOGISZTIKAI PÁLYÁZATOK 1, 2007-2008 Támogatási

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem

Széchenyi István Egyetem Név: DR. KNÁB ERZSÉBET Születési hely, idő: Nemesnádudvar, 1957. 11. 06. 1999 Közoktatás-vezetői diploma a Budapesti Műszaki Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 1993 Tudományos fokozat germanisztikai

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09.

SPORTPONT - KRE TAVASZI SPORTNAP FÉRFI LABDARÚGÓ TORNA. 2014. április 09. 2014. április 09. 1. A verseny célja: A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az elért eredmények alapján a torna győztesének és helyezettjeinek megállapítása. A mérkőzés nézőinek kulturált

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: FOGLALKOZÁSI TERV NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ALAPOZÓ ÉS GÉPGYÁRTTECHN. TANSZÉK Szakirányú gyakorlat I. tantárgy 2010/2011. tanév, I. félév GM1B. III. évfolyam Gyak.jegy, kredit: 2 Tanítási hetek száma:

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen DR. TÖRÖK ERIKA ÉS KOVÁCS ZSUZSANNA NEMZETKÖZI KONFERENCIA A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSRÓL KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2015. ÁPRILIS 14.

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? VÁRADI METAL KFT. Váradi Metal Kft. Rövid története A cég 1993-ban alakult Váradi és Társai Kft.

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET (INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA = ÚJ MŰKÖDÉSI MODELL A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN DR. KOVÁCS ZSOLT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Prezentáció felépítése Felsőoktatás helyzete

Részletesebben

Pályázat. Érdekvédelmi Ügyekért Felelős Alelnök. Pályázó: Pintér Ádám. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat

Pályázat. Érdekvédelmi Ügyekért Felelős Alelnök. Pályázó: Pintér Ádám. Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Pályázat Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Érdekvédelmi Ügyekért Felelős Alelnök Pályázó: Név Neptun Kód Szak : : J25IT7 Évfolyam : 2009 : Mérnök Informatikus Mobil :

Részletesebben

C é g t ö r t é n e t

C é g t ö r t é n e t C é g t ö r t é n e t t a l a p a s p o r t k f t. z ö l d s é g - g y ü m ö l c s n a g y k e r e s k e d é s A Talapa Sport Kft. 1994. április 11- ével alakult, határozatlan idôre. A cég alapítója és

Részletesebben

Mynet / Társaságok / Audi Hungaria / Szervezet / Személyügy (S) / Termékek, szolgáltatások / Munkatársi Ajánlási Program

Mynet / Társaságok / Audi Hungaria / Szervezet / Személyügy (S) / Termékek, szolgáltatások / Munkatársi Ajánlási Program 1 Cím vagy név, Terület, Dátum Mynet / Társaságok / Audi Hungaria / Szervezet / Személyügy (S) / Termékek, szolgáltatások / Munkatársi Ajánlási Program A Munkatársi Ajánlási Program Az Audi Hungaria munkatársaiként

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT

RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT RAKTÁROZÁS MENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Raktározás menedzsment kurzusunkban az operatív szintű Raktározási ismeretek képzésnél magasabb szintre, a raktározás működtetésével, menedzsmentjével kapcsolatos kérdésekre

Részletesebben

Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában

Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában www.falcon-vision.com GYÁRTÓSORI ELLENÔRZÉS MINÔSÉGBIZTOSÍTÁS FOLYAMATDIAGNOSZTIKA www.falcon-vision.com Termékeink felhasználási köre Képfeldolgozó mérôrendszerek

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató

Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató Kiválóság kultúra fejlődése a DMRV Zrt.-nál Előadás a KIVÁLÓSÁG TAVASZ 2012 rendezvényen 2012. 03. 08. Előadó: Vogel Csaba vezérigazgató 1 A CÉG TÖRTÉNETE, JOGELŐDÖK A cég fennállását 1928. október 21-től

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

MűanyaggyM. Innováci. ció a gyakorlatban. Régi Veszprémi utca 4. H-9028. Telefon: 96/ 511 700. Telefax: 96/ 440 976. E-mail: info@grana.

MűanyaggyM. Innováci. ció a gyakorlatban. Régi Veszprémi utca 4. H-9028. Telefon: 96/ 511 700. Telefax: 96/ 440 976. E-mail: info@grana. ció a gyakorlatban GRANA A Műszaki M MűanyaggyM anyaggyártó Kft Régi Veszprémi utca 4. H-9028 Telefon: 96/ 511 700 Telefax: 96/ 440 976 E-mail: info@grana.hu ció a gyakorlatban / GRAG RANA bemutatása GRANA

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fenntartható Lean az Emberrel. 4. Lean Factory Workshop, 2010. október 12. National Instruments, Debrecen

Fenntartható Lean az Emberrel. 4. Lean Factory Workshop, 2010. október 12. National Instruments, Debrecen Fenntartható Lean az Emberrel 4. Lean Factory Workshop, 2010. október 12. National Instruments, Debrecen A Leonardo Group-ról Alapítás 1998 45 kollega (Ø 45 évesek) - A gyakorlatból a gyakorlat számára

Részletesebben

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Dr. Jósvai János

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. A képzési program. TÜV 135 Minősített hegesztő. SzPk

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ. A képzési program. TÜV 135 Minősített hegesztő. SzPk KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A képzési program Megnevezés TÜV 135 Minősített hegesztő OKJ azonosító Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosító SzPk-00015-14-05 0 07 2 Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Dr. Lőrincz Péter ( )

Dr. Lőrincz Péter ( ) Dr. Lőrincz Péter (1945-2009) Főiskolai tanár, a Székesfehérvári Regionális Oktató és Innovációs Központ főigazgatója Kezdetektől tagja az MLBKT-nak, 1994-2006-ig elnökségi tag Rendszeres oktatója az MLBKT

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Beszámoló a hó tevékenységéről

Beszámoló a hó tevékenységéről Beszámoló a 2012-2013. 1-8 hó tevékenységéről 2 Klaszter projektek (K+F, piacfejlesztés) definiálása Klaszter projektek : Beszállító fejlesztés képességek felmérése, autóbuszipari beszállítások feltételei

Részletesebben

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor

TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor TPM egy kicsit másképp Szollár Lajos, TPM Koordinátor 2013.06.18 A TPM A TPM a Total Productive Maintenance kifejezés rövidítése, azaz a teljes, a gyártásba integrált karbantartást jelenti. A TPM egy állandó

Részletesebben

Beszámoló a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség 2015. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség 2015. évi tevékenységéről VAS MEGYEI SZENT FLÓRIÁN TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 9700 Szombathely Ady tér 1. Web: www.vastuoszov.hu Beszámoló a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség 2015. évi tevékenységéről 1 Tartalom: Bevezető 2015.

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás. Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodás Gulyásné Dr. Csekő Katalin egyetemi docens tanszékvezető NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS (BA) A Duális Képzésbe bevont specializációk: Külgazdasági

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának támogatása Ad-hoc feladatokban való részvétel

A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának támogatása Ad-hoc feladatokban való részvétel EHS gyakornok Az amerikai tulajdonú TE Connectivity esztergomi munkavégzéssel EHS terület támogatására gyakornokot keres A vállalati célok teljesülésében való aktív részvétel A munkavédelmi részleg munkájának

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Nemzetközi díjas fejlesztés: hatékonyság- és ügyfélelégedettség-növelés az Oktatási Hivatal hatósági eljárásaiban

Nemzetközi díjas fejlesztés: hatékonyság- és ügyfélelégedettség-növelés az Oktatási Hivatal hatósági eljárásaiban Fulfilling your vision is our mission Fulfilling your vision Nemzetközi díjas fejlesztés: hatékonyság- és ügyfélelégedettség-növelés az Oktatási Hivatal hatósági eljárásaiban Barackmagból atommag Lengyel

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

KOCKANAP Együttműködési ajánlat

KOCKANAP Együttműködési ajánlat KOCKANAP Együttműködési ajánlat 2 Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérem engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatának (OE NIK HÖK) szakmai rendezvényét,

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben

LIBRA Virtua. Szoftver-mint-Szolgáltatás

LIBRA Virtua. Szoftver-mint-Szolgáltatás LIBRA Virtua Szoftver-mint-Szolgáltatás Szoftver mint szolgáltatás. Szoftver-mint-Szolgáltatás Az ügyviteli és vállalatirányítási rendszerek bonyolult szoftverek, amelyek telepítése, beállítása, oktatása

Részletesebben

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-196-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-196-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY MRSZ-REBISZ eseményszám: 8/2013 MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS 2013-196-4P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY Helyszín: Nyíregyháza repülőtér (LHNY) Ideje: 2013. július 05.

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél

Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél Folyamatvezérelt szervezeti változások az SBS Kft-nél ISOFÓRUM XXIII. NMK Vezetéstudományi Intézet Vezetés és stratégia tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8.; 1828 Budapest, Pf. 489. Tel.: (1)4825377, (1)4825263;

Részletesebben

A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása

A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása A Trimarán Üzletfejlesztési Program bemutatása Dr. Fehér Arnold Stratégiai és üzletfejlesztési tanácsadó Convincive Consulting A Trimarán koncepció Egy technológiaintenzív vállalkozás indításához három

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

Kahr Csaba ügyvezető igazgató dr. Bánhelyi Balázs egyetemi adjunktus

Kahr Csaba ügyvezető igazgató dr. Bánhelyi Balázs egyetemi adjunktus Kahr Csaba ügyvezető igazgató dr. Bánhelyi Balázs egyetemi adjunktus 3. oldal Kahr Csaba ügyvezető igazgató 4. oldal Döntéstámogató, optimalizáló rendszerfelügyelet kifejlesztése a légkezelő és hűtéstechnikai

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL Verseny rendezője: TÁJÉKOZTATÓ A MEFOB 2015/2016. ÉVI FUTSAL BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSI RENDJÉRŐL Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség Verseny célja: A MEFS által 2015/16. tanévben meghirdetett egyetemi

Részletesebben