A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam, 3. szám május az áttörés éve volt a Rába számára 2 3. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE ELFOGAD- TA AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁ- MOLÓJÁT A TÁRSASÁG ÉVI MÛKÖDÉSÉRÔL. A CSOPORT KIEMELKEDÔ ÜZLETI ÉVET ZÁRT BEN, 1,35 MILLIÁRD FORIN- TOS TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ EREDMÉNNYEL ÉS 35 MILLI- ÁRD FORINTOS KONSZOLI- DÁLT MÉRLEGFÔÖSSZEGGEL. A TÁRSASÁG FÓKUSZÁLT NÖVEKEDÉSI STRATÉGIÁJA HATÉKONY MEGVALÓSÍTÁ- SÁVAL ÚJABB BIZTOS LÉPÉST TETT A FEJLÔDÉS IRÁNYÁBA. Verziót vált az Oracle 6. oldal A hegesztési technológia optimalizálása ÁPRILISBAN ELINDULT AZ ORACLE R12 VERZIÓVÁLTÓ PROJEKT, AMELYNEK CÉLJA, HOGY 2014 JANUÁRJÁIG TECHNIKAILAG ÚJ ALAPOK- RA HELYEZZE A RÁBA IN- TEGRÁLT VÁLLALATIRÁNYÍ- TÁSI RENDSZERÉT. EB-bronzérem kendóban 16. oldal oldal

2 2 oldal 2 Holding PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ ÉS POLACSEK CSABA, A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG ELNÖKE. A KÖZGYÛLÉS ELFOGADTA A TÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓJÁT 2012 az áttörés éve volt a Rába számára A Rába Nyrt. éves rendes közgyûlése elfogadta az igazgatóság beszámolóját a társaság évi mûködésérôl. A csoport kiemelkedô üzleti évet zárt 2012-ben, 1,35 milliárd forintos tárgyévi átfogó eredménynyel és 35 milliárd forintos konszolidált mérlegfôösszeggel. A társaság fókuszált növekedési stratégiája hatékony megvalósításával újabb biztos lépést tett a fejlôdés irányába. A Rába 2012-ben is következetesen haladt az üzleti stratégiában kijelölt úton, a fôbb eredménysorokon teljesítette vagy túlteljesítette a célokat. A tavalyi év az áttörés évének nevezhetô: duplájára nôtt a csoport kulcstevékenységének tekintett Futómû üzletág üzemi eredménye. A cég csoportszintû konszolidált árbevétele az iparági átlagot meghaladóan 7,5 százalékkal növekedett, és valamennyi üzletág fenn tudta tarta-

3 3 oldal Holding, Futómû Kft. 3 ni üzemi szintû nyereségességét az év folyamán. Az eredmények javulásának biztos alapot ad a Rába világszínvonalú saját fejlesztéseinek sikeres integrálása a termelési és értékesítési tevékenységekbe. Ez egyben védelmet is jelent a lassuló és változékony gazdasági környezetben. A vállalat kiváló teljesítményének további összetevôje a szigorú költséggazdálkodás és az üzletközpontú szemlélet alkalmazása a jelentôs, új üzletek éve is volt. A Rába bôvítette nemzetközi üzleti kapcsolatait, és olyan élvonalbeli vevôivel szélesítette az együttmûködés palettáját, akikkel hosszú ideje sikeres kapcsolatokat ápol. A tavalyi évben a Rába világszínvonalú, magas mérnöki tartalommal bíró futómûveket fejlesztett Európa és Észak-Amerika vezetô mezôgazdaságigép-gyártói, a Claas és a John Deere csúcskategóriás jármûvei számára. A Marmon-Herringtonnal való kooperáció révén a Rába speciális alkalmazású tehergépjármû-futómûvei a brazil piacra gyártott könnyû szállító jármûvekben fognak megjelenni, így a társaság további stratégiai szegmensben erôsíti pozícióit. A Volvóval új szintre emelkedett a cégcsoport együttmûködése, amely autóbuszok kooperációs gyártását célozza. Az igényvezérelt üzleti modell alapján a magyar piacra történô gyártás 100 százalékos hazai értékhányaddal valósul meg, és az ellentételezés révén jelentôsen bôvíti a kulcsüzletág, a Futómû piaci lehetôségeit. A KÖZGYÛLÉS A TÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJÁT AZ ALÁBBI FÔ ADATOKKAL FOGADTA EL: A KÖZGYÛLÉS A 2017-ES GAZDASÁGI ÉVET LEZÁRÓ KÖZGYÛLÉS NAPJÁIG ISMÉT AZ IGAZGATÓSÁG TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTA PINTÉR ISTVÁNT, AKIT A KÖZGYÛLÉST KÖVETÔ ALAKULÓ IGAZGATÓSÁGI ÜLÉ- SEN A TESTÜLET ELNÖKÉVÉ VÁLASZTOTTAK. PINTÉR ISTVÁN TÔL TÖLTI BE A TÁRSASÁG IGAZGATÓSÁGÁNAK ELNÖKI TISZTSÉGÉT. Mindent a Claas futómûrôl A támogatási feltételeknek megfelelôen elôadás során mutatta be a nagyközönségnek a Rába a Claas futómû XXL 579-es fejlesztését mondta el dr. Lelkes Márk, a Rába Fejlesztési Intézet vezetôje. A tavaly októberben befejezôdött fejlesztés a Gazdasági Operatív Program GOP A-2010 pályázati konstrukció keretében nyert támogatást, melynek része a Claas futómû nyilvános bemutatása. Dr. Lelkes Márk a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Gépészmérnöki Karán a mezôgazdasági erôgépek tantárgy keretében tartott elôadást, ahol magát a Rábát, részletesebben a kísérleti üzemet, vizsgálati képességeit és a Rába tervezési eljárásait is bemutatta a hallgatóknak és az oktatóknak, megismertetve velük a cég világszínvonalú termékeit, kiemelve a gyakorlati vizsgálatok fontosságát. A BME-vel gyümölcsözô a cég kapcsolata, az egyetem az egyik kiemelt felsôoktatási partnere a Rábának. Sok gyakornok, diplomatervezô érkezik a Rábához, közös doktori programok is folyamatban vannak az egyetemmel. A hallgatókat, a gyakornokokat potenciális jövôbeli munkavállalóként látja vendégül, miközben megismerteti velük a Rába termékeit, munkafolyamatait. A RÁBA FUTÓMÛ KFT. GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYÉT DÍJAZTA A KAMARA A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományaihoz híven az idei évben is kitüntetésekkel ismerte el a kiemelkedô gazdasági eredményeket elért vállalkozásokat ban a Gyôri Térség Gazdaságáért Díjat a Rába Futómû Kft. nyerte el. Az elismerést a kamara azoknak a személyeknek vagy vállalatoknak ítéli oda, amelyek kiemelkedô szerepet töltenek be a városok és térségeik gazdasági fejlôdésében, a foglalkoztatottság növelésében és a társadalmi életben, az értékelés során az elmúlt év teljesítményét veszik alapul. A kitüntetéssel járó emlékplakettet a kamara április végi küldöttgyûlésén Mihalicz Antal elnöktôl vehette át Balog Béla pénzügyi vezérigazgató-helyettes ban a Rába mellett az OTP Bank Nyrt., a mosonmagyaróvári térségben a Veritas Dunakiliti Kft., a Fertôrábaközi térségben pedig az Interfa Kft. gazdasági teljesítményét jutalmazta a kamara elnöksége.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Minôségben a kulcs a tudatos megelôzés A tudatos megelôzést alkalmazva akarja nullára csökkenteni a hibákat a Futómû kft. a John Deere-nek és a Claasnak gyártott termékek esetében. A feladatokról három vezetô beszélt lapunknak. A Rábának nagy múltja van a nemzetközi piacokon, így tudja és ismeri a jármûipari követelményrendszert. A John Deere és a Claas igényszintje kiemelkedô, a számukra készített futómû pedig összetettségét tekintve egészen egyedi. Sikertörténet, hogy bevontak bennünket a fejlesztés kezdeti fázisába és végigkövethettük velük ezt a folyamatot. Ennek minden egyes lépése olyan tudatos építkezésnek tekinthetô, aminek egyik célja az volt, hogy megelôzzünk bármifajta késôbbi váratlan hibalehetôséget. A kulcsszó a tudatos megelôzés mondta Kocsis Sándor, a Futómû kft. operációs és minôségügyi igazgatója. A két cégnek szállított futómûvek a cég termelési értékének több mint egyharmadát teszik ki. A termékeket a két vállalat leg-erôsebb és legnagyobb azaz legdrágább csúcsgépeibe építik be, ezért sem engedhetô meg semmilyen meghibásodás. Ezeknél a nagy mezôgazdasági vevôknél azt tûztük ki célul, hogy hiba nélküli termékeket szállítsunk le. A nagy mennyiség miatt ez úgy nem érhetô el, hogy a végén mindent száz százalékban ellenôrzünk, emiatt nagyon lényeges a megelôzés. Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen kicsúszási pontok lehetnek gyártás, szerelés közben, mi az, amire külön oda kell figyelnünk. Felmérjük a termelés, gyártás közben azokat a kockázati tényezôket, amiket ha ki tudunk szûrni, akkor a rendes folyamat-

5 5 oldal Futómû Kft. 5 ban lévô ellenôrzési fázisokkal teljes biztonsággal megelôzzük a hibákat. Jó úton járunk, hiszen idén a tavalyi átlaghoz képest egyötödével tudtuk csökkenteni a próbadarabés a selejtköltséget a vállalatnál hangsúlyozta Horváth Róbert szerelde-üzemmenedzser. Bólya Péter minôségügyi vezetô arról beszélt, hogy a John Deerenek van egy öt mérôszámból álló kiválósági programja, aminek egyik része a minôség költség index. Ebben szeretnének A kategóriásak lenni. Ehhez több tényezô szükséges, egyik a hibamentesség. A folyamatainkat átvilágítjuk, hogy kiderüljenek a kritikus pontok. Ilyen lehet a megfelelô beszállítók kiválasztása, a technológiák felülvizsgálata, a gyártás ellenôrzése, a tapasztalatok kiértékelése. A hibákat kiküszöbölni csak elôre gondolkodással lehet mondta. Horváth Róbert hozzátette: most például azt veszik górcsô alá, hogy a tányérkúpkerekeknél a belsô logisztikai útban a gyártósoron, illetve a gyártósorok között történô anyagmozgatásban milyen sérülésveszély áll fenn. Felülvizsgálták, hogy milyen kalodában teszik oda a terméket, hányszor fordítják át, milyen függesztékeket használnak. Ahol kicsúszási pontot észlelünk, ott a technológiával közösen intézkedést hozunk magyarázta. A John Deere-nek és a Claasnak szállított futómûvek egyenként több mint 1100 alkatrészt tartalmaznak. Mindegyiknek minden funkcionális tulajdonsága tökéletes kell legyen, mindegyik összes paraméterét kézben kell tudnunk tartani. Ilyen komplexitásnál és a vevôk által támasztott ennyire szigorú elvárásoknál mindenkinek, aki részt vesz a folyamatban, nemcsak fizikailag, hanem szellemileg és lélekben is jelen kell lennie. Miután még soha elô nem fordult hibákra is fel kell készülnünk, az összes kollégának a legjobb szakmai tudására, tapasztalatára, érzékére szükség van, hogy mindenre kiterjedô hibatérképet készíthessünk el mondta végül Kocsis Sándor.

6 6 oldal 6 IT NAGY TAMÁS A PROJEKT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT MUTATJA. Verziót vált az Oracle Á prilisban elindult az Oracle R12 verzióváltó projekt, amelynek célja, hogy 2014 januárjáig technikailag új alapokra helyezze a Rába integrált vállalatirányítási rendszerét. A Rábánál ma mûködô Oracle EBS vállalatirányítási rendszer verziójának cseréjét elsôsorban az indokolta, hogy az Oracle ez év novemberében megszünteti ennek a verziónak a támogatását, így probléma esetén a régebbi verzió javítása valószínûleg sok idôbe telne, és magasabb költségráfordítást igényelne. A projekt idôtartama és terjedelme miatt is komoly munkát jelent, hiszen a Rába az országban egyedülállóan használja a pénzügyi modulokon túlmenôen a rendszer termelési moduljainak nagy részét, ráadásul lokalizált, magyar nyelvû verzióban, és a sztenderd modulok mellett van még jó néhány, kifejezetten a Rábára szabott modul is. A jelenlegi verzióváltás pedig gyakorlatilag valamennyi modul cseréjét magában foglalja. Az Oracle névvel elôször ban ismerkedhettek meg a Rábások, amikor egy Phare-támogatási projekt keretében az országban az elsôk között a Rába bevezette az Oracle pénzügyi rendszerét (ismertebb nevén OF). Ezt 2002-ben az OM termelésirányítási rendszer követte, elôször a Futómû Kft.-ben, majd késôbb a többi társaságnál is. Ma pedig a rendszer elismerten egyre fontosabb szerepet tölt be a Rábánál, hiszen az üzleti tevékenység túlnyomó része a rendszerben történik, a vevôi igények rögzítésétôl a kiszállításig, a beszerzési rendelésektôl a számlakifizetésig, a termelés programozásától a gyártási munkák lejelentéséig, a vonalkódos raktári beérkeztetéstôl a költségek elszámolásáig. Ezért ennek hibátlan, valamint jogi és üzemeltetési kockázatoktól mentes mûködése nagyon fontos a Rába számára. A projekt keretében megújul a szolgáltatónál üzemeltetett szerverpark és az adatbázis is, és ennek következtében várhatóan az alkalmazás mûködése is gyorsabb lesz. Maga a projekt némileg hasonló a ban elvégzett upgrade projekthez, azzal a különbséggel, hogy most nem változnak az üzleti folyamatok, és új modulok sem kerülnek bevezetésre, csak a meglévô rendszer technikai verzióváltására kerül sor. Ez a projekttagok számára elsôsorban azt jelenti, hogy egy háromkörös tesztelés során ellenôrizniük kell, hogy a mostani rendszerben mûködô összes tranzakció, üzleti folyamat, riport az új verzió-ban is ugyanúgy mûködik-e. Alapvetôen eltérésnek nem szabad lennie. Az ajánlattevôkkel hosszasan, több hónapon keresztül folytattak tárgyalásokat a Rába illetékesei, hogy a projekt a szükséges és elégséges feltételeknek megfelelve, a lehetô legköltséghatékonyabb módon tudjon mûködni. Ennek eredményeképpen indult most el a verzióváltó projekt. Az április 22-én megtartott indító megbeszélésen a fôvállalkozó T-Systems Zrt. nevében a projekt oracle-os vezetôje, Krausz Katalin tájékoztatta a résztvevôket a projektrôl, felvázolta a szervezetet, az egyes fázisokban elvégzendô feladatokat, ismertette az ütemtervet és a projekt mérföldköveit. A Rába részérôl Balog Béla, a projekt szponzora és Nagy Tamás, a projekt vezetôje ismertette a Rába projekttel, illetve projekttagokkal szembeni elvárásait. A projektben a Rába modulgazdái, szakértôi és vezetôi mellett részt vesznek a T-Systems Zrt., az Oracle Hungary Kft., és az Innovent Kft. tanácsadói is, összességében a projektszervezet 115 tagú. A projektvezetés feladata, hogy ezt a nagy létszámot az éppen soron következô feladatnak megfelelôen, felesleges idôráfordítás nélkül, hatékonyan mozgassa. A cél, hogy januárban az Oracle termelésirányítási rendszer már az új verzióban mûködjön. A 8 hónapos munkáról folyamatosan beszámolunk olvasóinknak. NAGY TAMÁS

7 7 oldal Futómû Kft. 7 Így tesztelünk mi A kiváló teammunkáért részesült elismerésben a Rába csapata a VII. Gépész- és Mechatronikai Mérnök Hallgatók Országos Konferenciáján áprilisban. Rákóczy Kálmán konstrukciós teamvezetô elmondta: a fiatalok érdekes megoldásokkal szolgáltak, s még költségkalkuláció is készült. Szlovákiából és Erdélybôl is érkeztek a versenyre, amelynek során nyolc cég összesen tizenhat csapattal mutatta be felkészültségét, kreativitását a gyôri Széchenyi István Egyetemen. A csapatok életszerû feladatokat kaptak vezetôjüktôl, két napig dolgoztak a megoldáson, lehetôség nyílt konzultációra, s cégismertetôt, gyárlátogatást is tartottak a társaságok képviselôi. Új színt hozott a versenybe, hogy a hölgyekre külön gondoltak a szervezôk és díjazták a legjobb nôi elôadót. Emellett az Audi a legjobb mûszaki megoldásért kapott elismerést, a Borsodi közönségdíjas lett, az SMR képviselôi pedig a leginnovatívabb jelzôvel tértek haza. A Rába csapatai is igen jó megoldásokkal szolgáltak, egyikük kettôvel is. A feladat egy tömítôrendszer áttervezése és az ehhez szükséges vizsgálat volt. A midibusz mellsô futómûvén tömítést kellett cserélni, mert a régiek nem látták el a feladatukat, a csapok folyton tönkrementek, berozsdásodtak a beszivárgó víz és szennyezôdés A RÁBA CSAPATAI IS IGEN JÓ MEGOLDÁSOKKAL SZOLGÁLTAK, EGYIKÜK KETTÔVEL IS. A FEL- ADAT EGY TÖMÍTÔRENDSZER ÁTTERVEZÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES VIZSGÁLAT VOLT. RÁKÓCZY KÁLMÁN miatt. Új tömítést fejlesztettek ki a kollégák, s az volt a feladat, hogy minél életszerûbb módon, laboratóriumi eljárásban forszírozott igénybevétel mellett lehessen tesztelni a futómûvet, mivel a jármûves teszt hosszú idôt vesz igénybe. A kollégák igyekeztek minden lehetséges külsô körülményt számba venni, amit a próbapadi vizsgálat során szimulálni lehet, így a szennyezôdést, a norvég telet és a sivatagi meleget, a dinamikus terheléseket, a csapadékot, a poros utat, a száraz idôt. Volános kimutatásokat használtak fel ahhoz, hogy a városi vagy országúti buszok futásteljesítményét alapul lehessen venni mindazzal együtt, amit az út jelent: a távolság, a gödör, a fékezés, a sár, a só vagy a homok. Villanymotor hajtotta a gépet, hidraulikus hengerrel szimulálták a terheléseket, hidegkamrás tesztet végeztek és végül még egy költségkalkuláció is készült az egyik csapatnál. A másik megoldás ehhez hasonló volt, itt is figyelembe vették egyebek között az éghajlati viszonyokat, megnézték, milyen gyorsan lehet a vizsgálatot elvégezni a tesztre egyébként 12 munkanapnak elégnek kell lenni. Mivel ehhez a vizsgálathoz új berendezésre lenne szükség, egy másik, görgôs pados megoldással is szolgáltak a kollégák.

8 8 oldal 8 Futómû Kft., Alkatrész Kft., Sárvár BOGDÁN LAJOS Ötletláda: Két férfi, egy eset B ogdán Lajos és Varga Sándor közös Ötletláda-pályázatát díjazta a testület ebben a hónapban. Kollégáink a túlterhelés elleni védelem megváltoztatására (VPA 1000 hidraulikus rendszerre) adtak be megoldási javaslatot sikerrel. A készáru-csomagoló áttelepítése és a raktár átépítése Sárváron A Rába sárvári gyárában a készáru-csomagoló üzem területén több átalakítás, átszervezés történt, ezen tevékenységhez szorosan kapcsolódik egy zárható kész-áruraktár kialakítása. A gyár logisztikai vezetôje, Hérincs Barnabás tájékoztatása szerint a raktár régi területén csomagoló is mûködött, az átalakítás miatt a csomagolónak új hely lett kijelölve átmeneti jelleggel. A gyártási sorozatnagyságok felülvizsgálata is zajlik. Célunk a gazdaságtalan, kis darabszámú, viszont arányaiban hosszú szerelési idôt igénylô tételek esetében gazdaságos, összevont sorozatok meghatározása Bogdán Lajos visszatérô vendég e rovatban, ezúttal is ô a díjazottak egyike, s ô is vállalta, hogy elmondja a pályázat hátterét: Régi, sokéves problémáról van szó, amelyet ideje volt már megoldani. Az ötlet ugyan tôlem származik, de pontosan tudtam, hogy a pontos tervezéshez és kivitelezéshez szükségem van olyan kollégára, aki az elektronikához ért. Én a hidraulikus részért feleltem. Sándorral sok éve együtt dolgozunk, mindketten tudtuk, mi a saját feladatunk ebben a projektben. Mint mondtam, régi keletû ez a probléma, korábban is gondolkodtam rajta, így a megoldáshoz viszonylag gyorsan eljutottunk. Egy-másfél hét alatt sikerült a tervezéssel, a kivitelezéssel és a teszteléssel is végeznünk, úgy nyújtottuk be a pályázatot. Kollégám úgy érzem velem együtt a kihívást látta meg ebben a feladatban, motivált volt, ahogy én, s nyilván a díjazásnak is örült. Bogdán Lajos valóban az Ötletláda arca lehet lassan, hiszen folyamatosan tervez és pályázik. Mint kiderült, most is készül egygyel, de a terv leírása és az ötlet benyújtása még hátravan. Ha nem tévedünk, hamarosan megtudjuk, mi az... melyek azonban eltérnek a vevô által elvárt heti lehívási tervekkel igényelt szállítási darabszámoktól. Így nagy fontossággal bír, hogy a felhalmozódó kész-árukészletet a vevôk által biztosított göngyölegekbe, a vevôk által meghatározott csomagolási egységeknek megfelelôen, dolgozóink számára áttekinthetôen, rendszerezetten, targoncával megközelíthetôen mozgatni tudjuk. A raktári polcrendszer kialakítása is folyamatban van még, próbálunk ebben az esetben is gazdaságosan eljárni: a cégen belül feleslegessé vált polcrendszereket feltárni és az új készáruraktárban felhasználni tudtuk meg Hérincs Barnabástól.

9 9 oldal Alkatrész Kft., Mór, Jármû Kft. 9 Újrahangolva Móron M óron az utolsó simításokat végezzük, mielôtt beindul idén augusztusban a Suzuki új SX4 (YAA) modell sorozatgyártása. Az új modellhez üléshuzatokat, fejtámlahuzatokat, hátsó ülésvázakat és hátsótámla-rögzítôket fogunk gyártani, valamint a korábbi SWIFT (YP6) modellhez képest további termékekkel bôvül a paletta, melyek az elsô ülôlap tálcák, mûbôr fejtámlahuzatok, huzalok, szövetbehúzók, hátsó ülôlap habhuzalok. Elmondhatjuk, hogy 10 éve nem volt ilyen széles a termékpaletta, mint amennyit a most induló modellnél elnyertünk 6 éves futamidôre. SIKERÜNK TITKA A CSAPATMUNKA. A KORÁBBI ESZTENDÔKET ELEMEZVE TÖBB FOLYAMATBAN BEVEZETTÜK A KÖZÖS GONDOLKODÁST MUNKÁT A MENEDZSMENT, KONTROLLING, MÉRNÖKSÉG, MARKETING, MINÔSÉGÜGY, LOGISZTIKA ÉS A TERMELÉS SZAKEMBEREINEK BEVONÁSÁVAL. Sikerünk titka a csapatmunka. A korábbi esztendôket elemezve több folyamatban bevezettük a közös gondolkodást munkát a menedzsment, kontrolling, mérnökség, marketing, minôségügy, logisztika és a termelés szakembereinek bevonásával. Már az árajánlatok megküldése elôtt összeültünk egy úgynevezett fedezetjavító meetingen, ahol közösen megvizsgáltuk a lehetô legoptimálisabb technológiákat, anyagkihozatalt, óradíjakat, fedezeteket, szerszámköltségeket, mellyel ringbe szállhattunk a vetélytársakkal. Itt valamennyi érintett szervezet elmondhatta az ötleteit, félelmeit. A csapatmunka gyümölcseként a Rába több fronton is csatát nyert, melyek az alapanyag-beszerzési áraktól a szerszámköltségeken át egészen az óradíjakig terjednek. Azt is meg kell említeni, hogy minôség-, termelés- és készletoptimalizálás miatt a Rába szállítási megbízhatóságára stabil alapként építhetnek vevôink, mely szintén komoly versenyelônyt jelent. További siker, hogy az elnyert új üzlethez egy új, 400 tonnás hidraulikus présgéppel bôvülünk, melynek telepítése június folyamán esedékes. További sikerünk még, hogy a kataforetikus festôüzemünk képesítést nyert 480 órás sópermetállóságra, mely szintén az új modell követelményeinek szélesebb körû kiszolgálását teszi lehetôvé. Küszöbön áll a következô modell ajánlati fázisa és új autóipari piacokról is kecsegtetô ajánlatkérések érkeztek, ezért további feladatok és kihívások várnak ránk. A fentiekhez hasonló újabb csapatsikereket kívánok! VERESS TÍMEA Tavaszi focitorna RÁBA I. CSAPAT RÁBA II. CSAPAT CSAPATKAPITÁNYOK Az idei évben április 26-án rendezték az immáron hagyománnyá váló tavaszi focitornát a Rába-Jármû Kft. és üzleti partnerei Gyôrben, a Barátság parkban. A rendezô és vendéglátó szerepe az idei rendezvényen a MAN Kamion és Busz Magyarország Kft. munkatársaira hárult, akik nagyon magas színvonalon végezték el a rendezvényszervezés nem könnyû feladatait. Az idén ötcsapatosra duzzadt mezônyt a 2x20 perces játékidôk és a nagy meleg tette próbára, ennek ellenére jó iramú meccseket láthatott a közönség. A foci mellett a cégek vezetôinek lehetôségük nyílt a folyamatban levô üzleti ügyekrôl is szót váltani. Az elsô helyezettnek járó kupát a Rába csapatainak nagy bánatára, a korábbi évekhez hasonlóan az osztrák Rheinmetall MAN Military Vehicle (RMMV) csapata hódította el. Az eredményhirdetést követôen vacsora várta a focistákat és a részt vevô vállalatok képviselôit. Végezetül az RMMV csapatkapitánya aki a bécsi cég gyártmányfejlesztési vezetôje is egyben bejelentette, hogy a jövô évi torna rendezési joga ôket illeti, így Ausztriában folytatódik a cégek üzleti kapcsolatainak elmélyítését is elôsegítô rendezvénysorozat. MAJOR BALÁZS

10 10 Jármû Kft. Focus -ban a Rába és a katonai jármûfejlesztés H úsz éve rendezte meg elsô Pro Engineer felhasználói konferenciáját (Focus címmel) az S&T Consulting Hungary CAD CAM üzletágának jogelôdje, a Creativ Engineering Kft. Azóta minden évben megrendezték a konferenciát, és meghatározó eseménnyé nôtte ki magát a magyar Pro E felhasználók körében. Ez idén is így volt, amikor megrendezték a 20. jubileumi konferenciát. A Focus 20 annyiban tért el a korábbi évek konferenciáitól, hogy ez alkalommal a felhasználói elôadások domináltak. A Rába azon hazai cégek egyike, amely szerzôdô partnere az S&T-nek. Idén kollégánk, Herczeg Imre, a Jármû Kft. konstruktôre is tartott prezentációt A HERCZEG IMRE AZ ITT LÁTHATÓ KÉPEK A PREZENTÁCIÓ ELEMEI hadiipari jármûfejlesztés, Creo és Windchill technológiával címmel a huszadik konferencián. Beszámolója szerint a Budapesten tartott jubileumi Focus tematikája elsôsorban a szakmai prezentációkra épült. Több szekcióban közel félszáz elôadó mutatta be saját cége legfontosabb vagy meghatározó fejlesztését a közös pont a PTC tervezôrendszere, a Creo és Windchill volt. Elôadásában a Jármû Kft.-nél használt Creo és Windchill tervezôrendszer munkamódszerét a Védett Zárt Felépítmény fejlesztésén keresztül mutatta be. A rendezvényrôl kiadott sajtóanyag szerint zsúfolásig megtelt a kongresszusi központ 300 fôs elôadóterme március 20-án az S&T jubileumi rendezvényén. A cég 20 éve piacvezetô szerepet tölt be a magyar High-End CAD CAM PLM piacon a Creo (régebbi nevén Pro Engineer) szoftverrel és ebbôl az alkalomból egy különleges rendezvényre invitálta a mérnököket. A rendezvény kiemelt témája az autó- és beszállítói ipar volt. A Rábát külön is említették: A Focus mintegy félszáz elôadásából 32-t kiváló mérnökök tartottak az ipar és az oktatás különbözô területeirôl. Soha ilyen lehetôség még nem kínálkozott Magyarországon ennyire sokrétû, gyakorlatias CAD CAM PLM információ megszerzésére egyetlen nap alatt. A legnagyobb cégek (az Audi Hungaria Motor Kft., a Knorr-Bremse és a Rába) mellett a kisvállalkozások is bemutatták bevált módszereiket.

11 A Honvédelmi Minisztériummal megkötött szerzôdés értelmében a Rába Jármû Kft április 25-én típusismertetô oktatást tartott, melynek témája a MAN HX x8 BB katonai bázisjármûre szerelt EMPL EH W 200 Bison autómentô-felépítmény megismertetése volt. Jármû Kft. Mûszaki mentô jármû típusismertetô oktatás katonáknak 11 Az oktatást követôen Kaposvár, Tata és Gyôr katonai alakulatai rendelkeznek azzal a technikai felszereléssel, szaktudással és képességgel, ami balesetet szenvedett, meghibásodott (harc)jármûvek mûszaki mentésének elvégzéséhez szükséges. Bár ezek az autómentô jármûvek elsôsorban katonai célú alkalmazásra készültek, azok a polgári életben elôforduló katasztrófák esetén is bevethetôek. A vontatófelépítmény segítségével lehetôség nyílik balesetet szenvedett jármûvek mûszaki mentésére, ideértve a borulást és az árokból történô kihúzást csörlôvel, a vontatást vonórúddal, illetve az emelve vontatást. Ez utóbbi történhet a mentett jármû kerekeinél fogva kerékemelô adapterrel vagy futómûemelô villa segítségével. Minden esetben a mentett jármûvet arra alkalmas módon, például nagy szakítószilárdságú hevederrel rögzíteni kell és a közúton történô emelve vontatásra vonatkozó szabályokat be kell tartani. A jármûben rekedt személyek kiszabadítására megfelelô szerszámok, így például kézi mûködtetésû hidraulikus vágó-, feszítô-, hajlítóeszközök is rendelkezésre állnak. Az oktatást végzô EMPL cég, mellyel a Rába hosszú távú együttmûködés keretében dolgozik együtt, egy tiroli székhelyû, családi kézben lévô vállalkozás, amely elsôsorban különleges, ipari célokra szánt haszongépjármû-felépítmények gyártásával foglalkozik. Az autómentô és felépítménye kezelésével összefüggô biztonságtechnikai és munkavédelmi szabályokat Jakab Lajos ismertette, az elméleti tudást és a gyakorlati tapasztalatokat az EMPL cég mérnöke, Stefan Danzl adta át a katonáknak. Az oktatást Regéci Z. Csaba mint tolmács és fordító kísérte végig. A Rába Jármû Kft. saját oklevéllel ismeri el az oktatáson való részvételt és az ismeretanyag elsajátítását. REGÉCI Z. CSABA

12 12 oldal 12 Kutatás fejlesztés A hegesztési technológia optimalizálása az új acélszerkezeti termékek gyártása során Még mielôtt a kifejtést megkezdenénk, pontosítsuk a címben szereplô elsô három kifejezést! Hegesztés: Különálló szerkezeti elemként készült fém alkatrészek oldhatatlan kötéssel készülô összeerôsítésére szolgáló mûvelet. A hegesztési eljárásokat nemzetközi szabványban (MSZ EN ISO 4063:1992) rögzített számkódokkal jelölik, melyek közül a jelen témában a 135-ös eljárást, azaz a fogyóelektródás aktív védôgázas eljárást tárgyaljuk. A magyar mûszaki gyakorlatban ezt sokszor CO vagy fogyós eljárásoknak is szokás említeni, de hogy az elnevezéseket tovább szapo- rítsuk, Nyugat-Európában például MAG (Metal Active Gas), míg az USA-ban GMAW-nek (Gas Metal Arc Welding) nevezik a helyi elterjedésük szerint. Technológia: Az ember által készített olyan célszerû, az egyéni (emberi) képességeit megnövelô eszközökrôl (például gépek, anyagok és eljárások), valamint azok alkalmazásáról szóló ismeretek gyûjtôneve, amelyek segítségével az emberiség egyre többet tud megismerni, megváltoztatni, megôrizni stb. az ôt körülvevô világból. Optimalizálás: Mint ahogy a természet, így az ipari környezet is megköveteli a cél elérésére a legmegfelelôbb folyamatok és eszközök alkalmazását, és ezek folyamatos fejlôdése teszi az érintetteket képessé a túlélésre a mindig változó környezetben. A vevôk és gyártók kapcsolata a követelményeket szem elôtt tartva, többek közt az alábbi pontokon nyugszanak: A szerkezet megfelelô szilárdsága (hegesztett kötések megfelelôsége) A szerkezet elôállítási költsége (idô, ár) A szerkezet esztétikai megjelenése (fröcsögésmentes, inhomogénvarrat-mentes) Etc. Az optimalizálás oka a Jármû Kft. acélszerkezeti területének utóbbi években tapasztalható folyamatos növekedése-bôvülése. A hozaganyag-felhasználás szempontjából az elmúlt idôszak, összehasonlítva a jelennel, ill. a jövô év várható igényével, megtorpanás nélküli emelkedést látunk. Az optimalizálás célja a kiválasztott szempontból vagy szempontokból legkedvezôbb megoldás megtalálása. Matematikai értelemben az optimum lehet maximum vagy minimum, ezért az optimalizálás lehet maximum- vagy minimumkeresô. A hegesztési technológia optimalizálásán jelen esetben a megfelelô hegesztôberendezés kiválasztását, alkalmazását értjük anélkül, hogy a folyamat más összetevôit is figyelembe vennénk.

13 13 oldal Kutatás fejlesztés 13 ACÉLSZERKEZETI TERMÉKEK A berendezés kiválasztását a gyártandó termék jellege nagyban befolyásolja, ha csak a varratok méretét, hosszát vesszük alapul (példa: 1. ábra). Kalkulációs úton meghatározva a hegesztésre fordítandó idôt, s ezt összehasonlítva a vevô által elvárt idôvel (célár), a következô arányt kaphatjuk (2. ábra). Ez esetben nem vesszük figyelembe azt az ökölszabályt, mely egy hegesztett szerkezet normaidejének kalkulálásához szükséges, [Tdb = (Tf + Tm) x Tk, ahol Tdb munkadarab darabideje; Tf hegesztési fôidô; Tm mellékidôk; Tk szorzószám, mely a nem értékteremtô idôt adja] kizárólag a fôidôre koncentrálunk. 1. TÁBLÁZAT 2. TÁBLÁZAT Ahogyan a 3. ábrából jól kitûnik, a géppark nagy részét az ESAB termékei teszik ki, ami a kiválasztás során a svéd cég felé fordítja a figyelmet. A választás alapjául továbbá a karbantartáshoz szükséges, már ismert alkatrészeken túl a berendezések jó beállítási lehetôségei is segítséget adnak. A fentebb említett cég képviselôi felé az alábbi igényeket (1. táblázat) fogalmaztuk meg, azaz a maximumra törekedtünk a következô kitételek esetén (a teljesség igénye nélkül): S minimumra (1. táblázat) a következô kitételek esetén (a teljesség igénye nélkül): Ehhez természetesen nagy segítséget nyújt a berendezéshez csatolt gépkönyv s az abban leírt ellenôrzô pontok áttekintése, de nem tekinthetünk el attól, melyet a hegesztô kollégáknak kell elvégezniük minden mûszak kezdetekor! A Jármû Kft.-ben már több éve bevezetésre került egy úgynevezett Napi feladatok a fogyóelektródás védôgázas ívhegesztôgépek karbantartásához a dolgozók számára címû utasítás, mely több pontba szedi azokat az egyszerû s apró feladatokat, melyek elvégzésével a berendezések élettartama, de leg-inkább a megfelelô hegesztési teljesítmény leadása nagyban befolyásolható! HOMÉR ZOLTÁN 3. ÁBRA Látható, hogy az eltérés ~30%, ami megerôsít bennünket abban, hogy többek közt a megfelelô teljesítményû berendezés kiválasztásával a cél elérhetô. A meglévô géppark felmérése során (3. ábra) egyértelmûvé vált, hogy a megfelelô eszközök ugyan rendelkezésre állnak, de folyamatos használatban vannak más területeken. A kiválasztott eszköz, mely a jelen s a jövô igényeit is ki tudja elégíteni, az ESAB Origo Mig 5004i. Ahhoz, hogy a táblázatban megadott adatok a jövôben is (visszaellenôrzésekkor) ugyanezen értékek vagy a megengedett határértékeken belül legyenek, a megfelelô idôközökben elvégzett, jó minôségû és alapos karbantartás alapvetôen szükséges.

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám 2012. július www.raba.hu Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál

Részletesebben

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 4. szám 2013. július www.raba.hu MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS 4 5. oldal Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 2.

Részletesebben

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám 2013. december www.raba.hu 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM,

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám 2010. szeptember-október www.raba.hu KÉPEK: WWW.URALAZ.RU HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel

Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVII. LVI. évfolyam 10. 3. szám 2004. 2005. október március A JÖVŐ STRATÉGIÁJÁNAK JEGYÉBEN Futómű Kft.: 6 milliárd forint fejlesztési hitel A Rába Rt. legnagyobb leányvállalata,

Részletesebben

Elemzői nap a külvilág számára

Elemzői nap a külvilág számára 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. szám 2006. 2004. október CÉGÉRTÉK ÉS STRATÉGIA Elemzői nap a külvilág számára PINTÉR ISTVÁN ISMERTETTE A TÁRSASÁG CÉLJAIT A Rába Járműipari Holding

Részletesebben

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év

Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 1. szám 2006. 2004. JANUÁR október SZÁMVETÉS BALOG BÉLA PÉNZÜGYI IGAZGATÓVAL Stabilan növekvő piacok, eredményesebb új év A tartalomból: Januári

Részletesebben

Jelenleg 50 ezer fiatalnak van tanulószerződése,

Jelenleg 50 ezer fiatalnak van tanulószerződése, Szakképzési különszám a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával készült, az NFA-KA-NGM 1/2014. számú pályázat keretében 2015. MÁJUS A MAGYAR KE RES KE DEL MI ÉS IPAR KA MA RA GAZDASÁGI LAPJA SZAKMA

Részletesebben

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból

Szállítói nap 2008. Az alapítvány az európai uniós forrásokból XXXI. évfolyam, 4. szám 2008. április Szállítói nap 2008 Hagyományosan nagysikerû rendezvénynek adott otthont az erõmû látogatóközpontja március 20-án. Elõször is hosszan sorolták a PA Zrt. Kiemelt Szállító,

Részletesebben

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika

Cseh Ottó. Menedzsment struktúra 13. oldal. Repülõterek itthon 25. oldal. Csiki-Bege sztori. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIII.ÉVFOLYAM 7 8. SZÁM 2005. AUGUSZTUS Menedzsment struktúra 13. oldal Repülõterek itthon 25. oldal Csiki-Bege sztori 38. oldal Cseh Ottó 131. szám

Részletesebben

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek 2. szám 2013. december Tartalom ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Jelentős előnyöket jelenthet az IFRS magyar bevezetése 5 Halasztott adó: módosítás,

Részletesebben

Képzés és foglalkoztatás

Képzés és foglalkoztatás Képzés és foglalkoztatás fó kuszban A képzés és foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek Az Erasmus+ program égisze alatt, ahol a közeljövőben elérhető pályázati források döntő része a mobilitás

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

II. évfolyam, 2014. június 2. szám (2 ) KMKK Kispályás Labdarúgó Kupa. Pozsonyi István termelésszervezési

II. évfolyam, 2014. június 2. szám (2 ) KMKK Kispályás Labdarúgó Kupa. Pozsonyi István termelésszervezési II. évfolyam, 2014. június 2. szám (2 ) KMKK Kispályás Labdarúgó Kupa A Jászkun Volán Zrt. szervezésében 2014. június 7-én megrendezésre került az első KMKK-Régiós foci kupa Szolnokon, a Tiszaligeti Sportcentrumban.

Részletesebben

Nagy sikerű Latin-amerikai Fórumot tartottak Budapesten

Nagy sikerű Latin-amerikai Fórumot tartottak Budapesten IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012/3. MEGJELENIK: NEGYEDÉVENTE Nagy segítség kisvállalkozásoknak Ingyenes és sokrétű szolgáltatással várja a cégeket a BKIK új irodája Nagy sikerű Latin-amerikai Fórumot tartottak

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

hírgetmondó online hírújság

hírgetmondó online hírújság tartalom KÖSZÖNTŐ 3 hírgetmondó online hírújság SIKERTÖRTÉNET 4 Tanácsadóink sikertörténetei hogy jobban megismerjük egymást! SZERKESZTŐK: HÍREK - ENERGETIKA 8 Naprakész információk, vélemények energetikusainktól.

Részletesebben

Fülöp Zsolt. Kecskeméten a Mercedes 19. oldal. A GYSEV-elnök tervei 25. oldal. Felszámolási mérleg 30. oldal

Fülöp Zsolt. Kecskeméten a Mercedes 19. oldal. A GYSEV-elnök tervei 25. oldal. Felszámolási mérleg 30. oldal szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. SZEPTEMBER Kecskeméten a Mercedes 19. oldal A GYSEV-elnök tervei 25. oldal Felszámolási mérleg 30. oldal Fülöp Zsolt 182.

Részletesebben

online Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal MAGYARORSZÁG rovattal! Munkatársainkra építünk Megújultak a B.

online Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal MAGYARORSZÁG rovattal! Munkatársainkra építünk Megújultak a B. rovattal! online MAGYARORSZÁG A B. Braun csoport belső lapja 1. szám 2012. április Top story Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal 16-17. oldal Hírek Munkatársainkra építünk

Részletesebben

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt.

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt. Fenntarthatósági 2010/2011 jelentés Tesco-Global Áruházak Zrt. 4 Vezérigazgatói köszöntő 6 A Tesco Magyarországon 6 köszöntő Tartalomjegyzék 8 20 12 Vállalati felelősség a Tescónál Vállalati értékeink

Részletesebben

600 KÉRDÉS ÉS FELELET

600 KÉRDÉS ÉS FELELET Presztízs 1.oldal Presztízs 2.oldal A KALLIGRÁF KÖNYVESBOLT AJÁNLJA Íme néhány példa a belvárosi Kalligráf könyvesbolt változatos kínálatából, amelybôl a hét bármely napján kedvére válogathat. 600 KÉRDÉS

Részletesebben

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések

Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések XVII. évfolyam 3. szám 2011 április Angol magyar üzleti fórum Szegeden Csongrád Megye Gazdaságáért Díj 10 éves a Magyar Kézműves Remek cím Küldöttgyűlés előtt tagozati ülések Angol üzletemberek jártak

Részletesebben