Lajstromozott védjegyek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lajstromozott védjegyek"

Átírás

1 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 5. szám, Lajstromozott védjegyek ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) dr. Tóth István, Budapest (HU) ( 541 ) ( 511 ) 42 Jogi szolgáltatások. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Bogár Pál, Budapest (HU) ( 740 ) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 511 ) 7 Gépek, munka- és erőgépek, emelőgépek, keverőgépek, bányagépek, őrlő és aprítógépek, szerszámgépek és ipari megmunkáló rendszerek, sajtók, prések, anyagmozgató berendezések, automata gépsorok, szállító berendezések, felvonók, daruk, mozgólépcsők,kötélpályák, szivattyúk, pneumatikus és hidraulikus berendezések, szellőző és szárító berendezések, vegyi- és műanyagipari gépek, nem kézzel működtetett mezőgazdasági és élelmiszeripari gépek; villamos, hidraulikus, gáz vagy folyékony üzemanyaggal,illetve szél vagy víz által hajtott motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével), generátorok, turbinák és más energiaipari és erőművi rendszerek, mérő- és precíziós eszközök és berendezések; az említett gépekben és berendezésekben lévő vagy azokhozkapcsolódó hajtások, erőátviteli rendszerek, tengelykapcsolók, meghajtók, aktuátorok, vezérlők és minden egyéb nyomaték, mozgás-, vagy forgásirány és/vagy áttétel, illetve sebesség vagy pálya változtatására alkalmas eszközök, berendezések és elemek (aszárazföldi járművek céljára készültek kivételével). 12 Járművek; szárazföldi, légi, űr és vízi közlekedési eszközök; az ezekben lévő vagy azokhoz kapcsolódó hajtások, erőátviteli rendszerek, tengelykapcsolók, meghajtók, aktuátorok, vezérlők és minden egyéb nyomaték, mozgás-, vagy forgásirány és/vagy áttétel,sebesség vagy pálya változtatására alkalmas eszközök, berendezések és elemek, például differenciálművek, sebességváltók, kormányművek, vasúti hajtások, repülési és hajózási vezérlő és kontrol rendszerek. 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT) ( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviselet Kft., Budapest M429

2 ( 511 ) 16 Pálinka termékekhez papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészekrészére; ecsetek; csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba). 21 Pálinka termékekhez eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; üveg-, porcelán- és fajanszáruk amelyek nem tartoznak más osztályokba. 33 Pálinkák. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Pannon Pálinka Kft., Kiskőrös (HU) ( 740 ) Jankura János, Budapest ( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok pálinkák. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU) ( 511 ) 32 Magyarországról származó sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz. 33 Magyarországról származó alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Disznókő Zrt., Mezőzombor (HU) M430

3 ( 511 ) 33 Tokaj eredet-megjelölés területéről származó borok. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Fischer Mónika, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Erdős Anett, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Heim Pál, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Tihanyi Péter, Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek. 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Heim Pál, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Tihanyi Péter, Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen ( 541 ) ORACULUM M431

4 ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek. 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Kecskemét (HU) ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Köcsky és Kubovics Kft., Esztergom (HU) ( 740 ) dr. Gárdos Zsombor, Dr. Fehér és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, ékszerek, drágakövek, órák. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) dr. Csábi Bettina, Baja (HU) ( 511 ) 29 Zselék, lekvárok. 30 Cukor, édesítőszer, gyümölcscukor, cukorpótlók, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény, cukrászati termékek, fagylalt. 43 Vendéglátás, menüztetés, étel-házhozszállítás. ( 111 ) M432

5 ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU) ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég. 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Fitness Vision Hungary Kft., Nyíregyháza (HU) ( 740 ) dr. Nagy Andrea, dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) LIFE 1 WELLNES - "Egy életed van" ( 511 ) 41 Sportlétesítmények üzemeltetése; szabadidős szolgáltatások nyújtása. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) VIASAT Hungária Műsorszolgáltató Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Ryszka Sambor, Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Négy esküvő ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 38 Távközlés. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda, Budapest M433

6 ( 541 ) RaTaTa ( 511 ) 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Gastrogold Kft., Balatonszemes (HU) ( 740 ) dr. Szutrély Gergely, Szutrély Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Kistücsök ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Forest-Papír Kft., Lábatlan (HU) ( 541 ) FORMEN ( 511 ) 16 Egészségügyi papír, papíráruk, szalvéták, toalett kendők papírból, törlésre szolgáló termékek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe, Budapest (HU) ( 740 ) Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Dulcolax - Ott hat ahol kell-hatásosan és kíméletesen ( 511 ) 3 Illatszerek, kozmetikai cikkek. 5 Gyóygszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Walton International Limited, George Town (KY) ( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) GIORDANO ( 511 ) 18 Bőrből és bőrutánzatból készült termékek; ládák, táskák, strandtáskák, kézitáskák, útitáskák, övtáskák, zacskók, bőröndök, utazótáskák és -ládák, öltönytáska, kézitáskák, levéltárcák, irattáskák, diplomatatáskák, pénztárcák, kulcsartók, poggyászok,erszények, bankótárcák,kulcskarikák, esernyők, napernyők, sétapálcák, sétabotok, hitelkártyatokok és -tartók, túrazsákok, hátitáskák, hátizsákok, tarisznyák, iskolatáskák, iskolai M434

7 hátitáskák, bevásárlótáskák, sporttáskák, sportzsákok, könyvtáskák,textiltáskák, pénzezsákok, válltáskák, vállszíjak, kulcstokok, csekkfüzettartók, a fenti termékek részei és tartozékai amennyiben a 18. áruosztályba tartoznak. 25 Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők; tollpehely ruházat; bőrruházat, rövidnadrágok, dzsekik, farmernadrágok, nadrágok, pantallók, sortok, csuklószorítók, ingek, ingek mindennapi használatra, utcai felsőruházat, pólók, ujjatlan pólók, trikók, alsóruházat,blúzok, szoknyák, ujjas mellények, mellények, kabátok, sportpulóverek, tréningruhák, atlétatrikók, mezek, sportingek, overallok, tornaruhák, ruhák, öltözékek, pulóverek, szvetterek, gyapjú szvetterek, ujjatlan topok, kardigánok, alsóruházat, fejpántok,sapkák, kalapok, sálak, nyakkendők, zoknik, övek, lábmelegítők, lábszárvédők, harisnyák, harisnyanadrágok, melltartók, cipők, csizmák, papucsok. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) International Data Group Inc., Framingham, Massachusetts (US) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 541 ) COMPUTERWORLD ( 511 ) 16 Papír, karton, valamint ezen anyagokból készült, más osztályokba nem tartozó termékek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari termékek; ragasztóanyagok papíripari vagy háztartási célokra; anyagokművészek részére; ecsetek; írógépek és irodaszerek/bútorok kivételével/; tanítási és oktatási anyagok /készülékek kivételével/; műanyag csomagoló anyagok, (amelyek nem tartoznak más osztályokba); játékkártyák; nyomdabetűk, klisék; nyomtatott publikációk. 38 Elektronikus publikációk és honlapok. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) International Data Group Inc., Framingham, Massachusetts (US) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 541 ) PC WORLD ( 511 ) 16 Papír, karton, valamint ezen anyagokból készült, más osztályokba nem tartozó termékek; nyomtatványok, újságok és folyóiratok, könyvek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari termékek; ragasztóanyagok papíripari vagy háztartási célokra; anyagokművészek részére; ecsetek; írógépek és irodaszerek/bútorok kivételével/; tanítási és oktatási anyagok /készülékek kivételével/; műanyag csomagoló anyagok, (amelyek nem tartoznak más osztályokba); játékkártyák; nyomdabetűk, klisék; nyomtatott publikációk. 38 Elektronikus publikációk és honlapok. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) BITPALACE.HU Informatikai és Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Medve Zsuzsa, Budapest M435

8 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek. 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Aradszky Zsolt, Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Dreher in the sky ( 511 ) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős szolgáltatások nyújtása. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; vendéglátóipar. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY ESTABLISHMENT, Vaduz (LI) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 541 ) NEMIROFF SZIGET FEST ( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Bioniche Life Sciences Inc., Belleville, Ontario (CA) ( 740 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 541 ) UROCIDIN ( 511 ) 5 Húgyhólyag rák kezelésére szolgáló készítmények. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Ceres Zrt., Győr (HU) M436

9 ( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest ( 511 ) 30 Kenyér, toast kenyér. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Ceres Zrt., Győr (HU) ( 740 ) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest ( 511 ) 30 Kenyér, toast kenyér, pékáru. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Central Drinks Kft., Törökbálint (HU) ( 541 ) BÁLINTI ( 511 ) 33 Szilvapálinka, körtepálinka, barackpálinka, törkölypálinka, vegyesgyümölcs pálinka. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Csillag Mónika, Zalaegerszeg (HU) Lisztes Attila, Zalaegerszeg (HU) M437

10 ( 511 ) 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba. 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk. 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) BIO-HERB Kft., Dombóvár (HU) ( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatású egészségápoló termékek és kozmetikai készítmények; növényi kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) BIO-HERB Kft., Dombóvár (HU) ( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és gyógyhatású készítmények; gyógyhatású egészségápoló termékek és kozmetikai készítmények; növényi kivonatokból készült vagy azokat tartalmazó gyógyhatású készítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU) M438

11 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, fogtömő anyagok, fogászati mintázóanyagok, fertőtlenítőszerek. 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek, műfogak, sebészeti varratanyagok. 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Central Capital Investment Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Plastherm Kft., Debrecen (HU) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 511 ) 19 Műanyag nyílászárók. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Nyakas Pince Zrt., Tök (HU) ( 511 ) 33 Borok. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) M439

12 ( 732 ) Relation Rendszerfejlesztő Kft., Budapest (HU) ( 591 ) ( 511 ) 42 Hosting szolgáltatások web oldalakhoz, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása, számítógép programok installációja, számítógép szoftver tanácsadás, számítógépes rendszerek tervezése, számítógépprogramok kidolgozása, számítógépprogramokkorszerűsítése, számítógép-programozás, számítógép-szoftver fenntartása, web oldalak alkotása és fenntartása mások számára. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Construmanet Kft., Dunakeszi (HU) ( 740 ) Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Számítógépes nyilvántartások kezelése, információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, kereskedelmi információs ügynökségek,hirdetési oldalak készítése, hirdetési hely kölcsönzése, beszerzői szolgáltatások mások számára, árösszevetési szolgáltatások, reklámügynökségek, hirdetői ügynökségek elektronikus úton, kivéve kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások vagy vásárokszervezését. 37 Építkezési, javítási, szerelési szolgáltatások közvetítése, valamint ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási, információs és konzultációs szolgáltatások, ideértve különösen ilyen szolgáltatások elektronikus úton való nyújtását. 42 Hálózati kiszolgálók (web szerverek) bérlete, hosting szolgáltatások web oldalakhoz, kutatómotorok biztosítása az internethez, építészeti konzultáció, számítógép programok adatainak és adatoknak az átalakítása, web oldalak alkotása és fenntartása másokszámára. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) dr. Csábi Bettina, Baja (HU) ( 541 ) álomdiéta ( 511 ) 29 Zselék, lekvárok. 30 Cukor, édesítőszer, gyümölcscukor, cukorpótlók, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemény, cukrászati termékek, fagylalt. 43 Vendéglátás, menüztetés, étel-házhozszállítás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Citigroup Inc. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), New York, New York (US) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 541 ) CITI GLOBESHOPPER M440

13 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány, Budapest (HU) ( 541 ) A VIDÉKÉRT KEZESKEDÜNK ( 511 ) 36 Óvadék, kezesség. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Australian Vintage Ltd., Parkside, South Australia (AU) ( 740 ) S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest ( 541 ) TEMPUS TWO ( 511 ) 32 Sörök. 33 Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok, szeszes italok és likőrök. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Aromel Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Istambul (TR) ( 740 ) dr. Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) ROYAL FAX ( 511 ) 3 Mosodai tisztítószerek, mosogatás és háztartási tisztítás, mosószerek, fehérítő lemosószerek, mosókeményítő, mosószóda, kékítő mosáshoz, puhító-szerek, fehérítő anyagok, kazánkő eltávolító szerek háztartási használatra, szemcsés szappan, szappanokszemélyes használatra, fertőtlenítő szappanok, izzadtsággátló szappanok, folyékony kéziszappan, mosdószappanok, mechanikus tisztító por, üvegtisztítók, padló- és szőnyegtisztítók, kékítő és polírozó készítmények, fertőtlenítő hatású klozet-tisztítók,mosogatógépi mosószerek (por, folyékony, kompakt), sók és fehérítők mosogatógéphez, tisztítószerek, parfümök, esszenciaolajok, kölnivíz, lemosószerek, dezodorok személyes használatra és izzadsággátló dezodorok, rózsaolaj, borotválkozó krémek,borotválkozó hab, borotválkozó szappan, borotválkozás utáni szerek, borotválkozás utáni balzsamok, krémek és szeszek, hajkondicionálók, hajszeszek, formázó zselék, hajdíszítő készítmények, fixáló spray-ek, hajformázó hab, hajszínezők, hajfény, samponok,korpásodás elleni sampon, fürdőhab, fürdősók, tusfürdők, folyékony testszappan, zselatin, babasamponok, baba testápolók, babaolajak és zselék, krém pattanás ellen, babaporok, babaszappanok, nedves kendők babáknak, fogkrém, szájöblítő, fogtisztítókészítmények, fogkő elleni fogkrém, fogtisztító és polírozó készítmények, vattás pálcikák és vatta kozmetikai használatra, kozmetikai lemosószerekkel impregnált kendők, nedves kendők, csiszolószerek, csiszolóvászon, csiszolópapír, habkő, horzsakő,bőrkonzerváló szerek [kenőcsök], fényesítő szerek bútorokhoz és padlóhoz, test- és szépségápolási készítmények, arc- és testtisztítók, tisztító tejek, frissítők, hidratálók, krémek, pakolások, önbarnító krémek, ránctalanító krémek, sminkeltávolítók,kéz-, arc és testápolók, púderek, napvédő krémek, napolajak, napvédő ápolószerek, alapozók, púderek, arcpirosítók, szemhéjpúderek, szemceruzák, szempillafesték, szem(öldök)ceruzák, ajakrúzsok, M441

14 szájceruzák, ajakfényesítők, körömlakkok,körömlakk-eltávolítók, körömkeményítők, szőrtelenítő készítmények, henna, kozmetikai fogyasztószerek, narancsbőr-eltávolító krémek, kozmetikai készletdobozok. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma (HU) ( 740 ) dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest ( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével); pezsgők, habzóborok, gyöngyözőborok, borok. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Szekeres Dávid, Kistarcsa (HU) ( 511 ) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök. 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba. 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL) ( 740 ) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) A TEA KÉPES ERRE ( 511 ) 30 Tea és tea termékek; szénsavas és szénsavmentes tea alapú italok; jeges tea; nem gyógyászati célokra használatos gyógyfüves teák és teafőzetek. 32 Ásvány- és szénsavas vizek és egyéb nem alkoholmentes italok; szénsavas és nem szénsavas italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italok készítéséhez. M442

15 ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Aramis Pharma Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kelemen Kinga, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) TORVATEC ( 511 ) 5 Gyógyszerkészítmények humán használatra. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Tóth Lajos, Hajdúszoboszló (HU) ( 740 ) Görög Csaba, Hajdúszoboszló ( 541 ) CORVIN PALACE HOTEL ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU) ( 740 ) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest ( 541 ) BELGARHOFF ( 511 ) 32 Sör, sörtartalmú italok. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Meglepkék.hu Kft., Budapest (HU) ( 541 ) Romantika térkép ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; helyszínek rendszerezése. 38 Távközlés; internetes szolgáltatás. 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; digitális térkép. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) INTERPHARM Slovakia, a.s., Bratislava (SK) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 541 ) IBIO M443

16 ( 511 ) 3 Kozmetikai szerek. 35 Kozmetikai szerekkel kapcsolatos marketing és azok értékesítése. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GORDYUS HUNGARY Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest ( 541 ) GORDYUS ( 511 ) 6 Különösen zárszerkezetek fémből, kombinációs zárak, hordozható fémszerkezetek, fémzáras biztonsági tárolók; fém vagy fémmel kombinált dísztárgyak. 14 Különösen nemesfémmel bevont termékek, nemesfém részeket tartalmazó vagy futtatott dísztárgyak, díszdobozok, emléktárgyak. 35 Különösen on-line reklámozás, on-line kereskedelem. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GORDYUS HUNGARY Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest ( 511 ) 6 Különösen zárszerkezetek fémből, kombinációs zárak, hordozható fémszerkezetek, fémzáras biztonsági tárolók; fém vagy fémmel kombinált dísztárgyak. 14 Különösen nemesfémmel bevont termékek, nemesfém részeket tartalmazó vagy futtatott dísztárgyak, díszdobozok, emléktárgyak. 35 Különösen on-line reklámozás, on-line kereskedelem. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Vagyon 18 Zrt., Budapest (HU) ( 541 ) Parkváros 18 TV ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 38 Távközlés. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Zott GmbH & Co. KG, Mertingen (DE) M444

17 ( 740 ) dr. Szamosi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) gyümölcssziget ( 511 ) 29 Tej, tejtermékek, nevezetesen ivótej, alvasztott tej; író; joghurt, gyümölcs joghurt, csokoládés vagy kakaós joghurt; alkoholmentes tejes italok (főként tejet tartalmazó), kefir, tejszín, lágy fehérsajt, lágy fehérsajt gyümölcsökkel és fűszernövényekkel;alapvetően tejtartalmú desszertek zselatin és/vagy keményítő kötőanyag felhasználásával, fűszerekkel ízesítve; vaj, tisztított vaj, sajt és sajtkészítmények, tej- és savóporok emberi fogyasztásra, diétás joghurt nem gyógyászati célokra. 30 Pudingok, ehető jég, jégkrém por. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Celalettin Karabacak, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Roczkó Zita, Budapest ( 541 ) TROYA ( 511 ) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk. 27 Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Botár Edit Judit, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Horváth Judit, dr. Horváth Judit Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest M445

18 ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi termékek, speciális antibakteriális, antifungális tulajdonságú szövetanyag egészségügyi felhasználásra; orvosi használatra szolgáló diétás anyagok; tapaszok, sebkötöző- és sebápoló anyagok; orvosi,sebészeti és sebápoló kötszerek; fertőtlenítő szerek. 9 Optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek, különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; szemüvegek; napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék; szemüvegtokok, szemüvegláncok;tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető); készülékekszemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében különösen a számítógépes vizsgálat alapján. 10 Gyógyászati eszközök; korházi, sebészeti, orvosi készülékek; kapcsok, fogók, csipeszek, lapkák, tasakok, drén-/katéter-zacskók; testfolyadék-minta összegyűjtésére alkalmas tartályok, katéterzacskók; lepedőalátét; sebészeti varrat-anyagok. 11 Egészségügyi készülékek és berendezések, amelyekben világító-, fűtő-, gőzfejlesztő-, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató- ill. vízelosztó funkciók bármelyike van kialakítva; csíraölő égők, lámpák a levegő tisztításához; fertőtlenítőkészülékek, sterilizátorok. 16 Nyomtatott könyvecskék, brossurák, kézikönyvek, könyvek, ismeretterjesztő füzetek, propaganda anyagok, röplapok, reklámcédulák, poszterek, tájékoztató anyagok és hírlevelek, időszakos kiadványok, újságok, kutatási monográfiák, folyóirat utánnyomatok,táblázatok, diagramok, címkék és az előzőekben felsorolt egy vagy több anyagot tartalmazó készletek, tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével), mint nyomdaipari termékek. 35 Reklámozás; marketing, piackutatás és ezzel kapcsolatos egyéb ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások szervezése; export-import ügynökségi tevékenység; ügynökségitevékenység; üzletszervezési- és bonyolítási tanácsadás, különösképpen boltok, üzletek, áruházak, raktárbázisok, telepek üzemeltetéséhez és ezzel összefüggő franchise-rendszerek működéséhez; képviseleti tevékenységek; konzultáció üzletvezetéshez;könyvelés; szakértői vélemény-nyújtás ügyletekben; tanácsadó szolgálat üzletvezetési és irányítási kérdésekben, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás (kereskedelmi vagy ipari) vállalatoknál; optikai berendezések ésfelszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek, szemüvegkeretek, különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; szemüvegek; napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék; szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsékhez;adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető); készülékek szemüvegek megválasztásához alátóképesség függvényében különösen a számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei és kereskedelme. 41 Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; újságok, hetilapok, folyóiratok, évkönyvek és eseti lapkiadások, könyv- és zeneműkiadás, filmgyártás, szórakoztatás, konferencia-, vitafórum- és vitaest rendezés; oktatás, továbbképzés,tanfolyamok; könyvtári és azzal kapcsolatos információszolgáltatás; kiadói szolgáltatások. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budaörs (HU) ( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest M446

19 ( 511 ) 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Lajtos László, dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Piaci tanulmányok, piackutatás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU) ( 541 ) Trend-Papír ( 511 ) 16 Papírtermékek, higiéniai papírtermékek, csomagolópapírok. 35 Papírtermékek reklámozása; papírtermékekkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységek. 37 Papíradagoló szerelési szolgáltatások. 39 Papírtermékek szállítása, csomagolása és raktározása. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Lajtos László, dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Piaci tanulmányok, piackutatás. ( 111 ) M447

20 ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Hungary Teng Fei Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Kissné Meggyesi Zita, Budapest ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) AXA Biztosító Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Csillag Eszter, Budapest ( 541 ) UNIVERZUM ( 511 ) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Omninvest Oltóanyagtermelő és Kutatásfejlesztő Kereskedelmi Kft., Pilisborosjenő (HU) ( 740 ) dr. Bognár Attila, Bognár Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) OMNINFLU ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és fejlesztés. 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Omninvest Oltóanyagtermelő és Kutatásfejlesztő Kereskedelmi Kft., Pilisborosjenő (HU) ( 740 ) dr. Bognár Attila, Bognár Ügyvédi Iroda, Budapest M448

21 ( 541 ) OMNINVAC ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés. 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Build-Communication Kft., Budaörs (HU) ( 511 ) 35 Irodai munkák; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi ügyletek; reklámozás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Pro Nutrition Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Inárcs (HU) ( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest ( 511 ) 5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; aminosavak humángyógyászati használatra; vitaminkészítmények. 30 Szénhidrát alapú táplálék-kiegészítő szerek és koncentrátumok emberi fogyasztásra. 32 Készítmények italok előállításához. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Hungary Teng Fei Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Kissné Meggyesi Zita, Budapest ( 541 ) LYYL ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) M449

22 ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) dr. Havas Gábor, Pilisszentkereszt (HU) ( 511 ) 7 Turbinák. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Dr. Prekop Ottó, Békéscsaba (HU) ( 511 ) 6 Pénz- és/vagy értéktároló eszközök, széfek, páncélszekrények. 29 Hús, hal, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tojások; tej és tejtermékek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Lajtos László, dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Piaci tanulmányok, piackutatás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Lajtos László, dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest M450

23 ( 511 ) 35 Piaci tanulmányok, piackutatás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) MediaVault Hungary Adatbiztonsági Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Pozderka Gábor ügyvéd,pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Adatfutár ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) dr. Varju Márta, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Simon Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Pápa ( 541 ) KÉT KÖZPONT-Kapcsolati és Életvezetési Tanácsadó Központ ( 511 ) 41 Szakmai képzés; egyéni és csoportos tanácsadás; szakmai képzés keretében életvezetési, önismereti és egyéb rendszerek oktatása; jogtulajdonosok által kifejlesztett képzési modulok oktatása; csoportos és egyéni tanácsadással életminőség, életvezetésiképesség, önismeret, készség-, képesség fejlesztés az életminőség javulása, életpálya építés érdekében. 44 Egészségügyi szolgáltatások, alternatív és kiegészítő terápiák, aromaterápia, masszázs szolgáltatás, pszichológiai tanácsadás, egészségügyi problémák pszichológiai úton való enyhítésével kapcsolatos tanácsadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Patkó Péter, Tata (HU) ( 740 ) dr. Kovács Loránd, Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Löglen Kft., Szeged (HU) M451

24 ( 511 ) 6 Fém építőanyagok. 19 Építési anyag, beton, cement. 37 Építkezés, javítás, szerelés. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Löglen Kft., Szeged (HU) ( 511 ) 6 Fém építőanyagok. 19 Építési anyag, beton, cement. 37 Építkezés, javítás, szerelés. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kővári-Tóth Andrea, Budapest ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek. 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék. 20 Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy műanyagokból készült termékek, amelyek nemtartoznak más osztályokba. M452

25 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget);üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba. 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég. 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz. 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 42 Tudományos és ipari kutatás; számítógépek programozása. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Lajtos László, dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Piaci tanulmányok, piackutatás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Invest-Holding Plusz Kft. 100%, Budapest (HU) ( 541 ) Diana Sósborszesz ( 511 ) 5 Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra. 33 Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU) ( 740 ) Sédné Dr. Vígh Márta, Budapest ( 541 ) Kunsági ÉDEN - egészséges, prémium minőségű, magyar étolaj ( 511 ) 29 Étkezési olajok. M453

26 ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Lajtos László, dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Piaci tanulmányok, piackutatás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Lajtos László, dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Piaci tanulmányok, piackutatás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GFK Hungária Piackutató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Lajtos László, dr. Lajtos László Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Piaci tanulmányok, piackutatás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Vietorisz Szilvia, Pomáz (HU) Szalay Ádám, Pomáz (HU) M454

27 ( 740 ) dr. Wertán Balázs, Pomáz ( 541 ) SIKERKÓD ( 511 ) 41 Gyakorlati képzés (szemléltetés); levelező tanfolyamok; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; szemináriumok rendezése és vezetése; szövegek kiadása (nem reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Budapest Zigzag Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Hoffman Balázs, Dr. Hoffmann Balázs Ügyvédi Iroda, Szeged ( 541 ) zigzagbudapest ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; fénymásolás; iratmásolás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés;segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetésikonzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok. 39 Járműkölcsönzés; járművezetői szolgáltatás; kalauzolás ismeretlen helyen; látogatások tervezése turistáknak; személyszállítás; utaskísérés; utasszállítás; utazások szervezése; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban; vízi járművel történő szállítás;vízi utazások szervezése; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Budapest Zigzag Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Hoffman Balázs, Dr. Hoffmann Balázs Ügyvédi Iroda, Szeged ( 541 ) budapestzigzag ( 511 ) 35 Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; fénymásolás; iratmásolás; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; árubemutatás; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; sajtófigyelés;segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetésikonzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok. 39 Járműkölcsönzés; járművezetői szolgáltatás; kalauzolás ismeretlen helyen; látogatások tervezése turistáknak; személyszállítás; utaskísérés; utasszállítás; utazások szervezése; ügynökség szállítmányozással kapcsolatban; vízi járművel történő szállítás;vízi utazások szervezése; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban. M455

28 ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Berger Christian, Budapest (HU) ( 740 ) Kormos Ágnes, Budapest ( 511 ) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök. 18 Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok. 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Nagy Fa-Tál Gasztronómiai Kft., Kisbér-Hánta (HU) ( 511 ) 43 Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek; panziók; szállodai szolgáltatások; vendéglátóipar; bár szolgáltatások; motelek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Liu's Cooking Kft., Győr (HU) ( 740 ) dr. Németh Imre, Németh Imre Ügyvédi Iroda, Győr ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, M456

29 fűszeres mártások; fűszerek; jég. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., 1106 Budapest (HU) ( 511 ) 16 Nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák papírból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok, tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón. 41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása. 42 Gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., 1106 Budapest (HU) ( 541 ) Problémás Esetek Clubja ( 511 ) 16 nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák papírból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok, tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón. 41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása. 42 Gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., 1106 Budapest (HU) ( 541 ) PEC(H)CLUB ( 511 ) 16 nyomdaipari termékek, újságok és folyóiratok, cédulák papírból vagy kartonlapból, címkék, csomagolópapírok, dobozok, tudományos publikációk, szakcikkek papír adathordozón. 41 Oktatás, szakmai képzés, gyógyászati és gyógyszerészeti képzés, gyógyászati témájú konferenciák, kongresszusok, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, orvosi tárgyú könyvek, kézikönyvek és adatbázisok kiadása. 42 Gyógyszerek kutatása és fejlesztése, klinikai kipróbálása, gyógyszerek és gyógyhatású anyagok törzskönyveztetése. M457

30 ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Cifa Kereskedelmi Kft., Szenna (HU) ( 541 ) COSMOTOX ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) DARU-AQUA Kereskedelmi Kft., Üllő (HU) Filep Mónika, Budapest (HU) ( 511 ) 32 Sörök; ásványvíz és szénsavas víz és más alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök/szirupok és egyéb készítmények (italok készítéséhez használt). ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Beverage Marketing USA Inc., New York Államban bejegyzet cég, Woodbury, New York (US) ( 740 ) Dr. Gödölle István, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest ( 511 ) 32 Gyümölcslevek, energiaitalok és palackozott vizek. ( 111 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Ász-Kolbász Kft., Szigetszentmiklós (HU) ( 541 ) HÉTVEZÉR ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 43 Vendéglátás (élelmezés). M458

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 02869 ( 220 ) 2011.09.09. ( 731 ) Pártos Csilla, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01296 ( 220 ) 2010.04.23. ( 731 ) ratiopharm GmbH, Ulm

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 6. szám, 2012.03.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01725 ( 220 ) 2010.05.31. ( 731 ) MediaVault Hungary Adatbiztonsági

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Nemzeti lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.070 ( 210 ) M 11 02880 ( 220 ) 2011.09.12. ( 732 ) Márton Imre János, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szánthó Pál, Budapest ( 511 ) 33 Borok.

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 204.365 ( 151 ) 2011.12.07. ( 210 ) M 07 00245 ( 220 ) 2007.01.26. ( 732 ) Psenyeczki-Nagy Zsolt, Budapest (HU) ( 511 ) 11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00094 ( 220 ) 2013.01.14. ( 731 ) Dr. Beck Zoltán, Pécs (HU) ( 740 ) Dr. Szénássy Mónika, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 9. szám II. kötet, 2010.09.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 01203 ( 220 ) 2009.04.24. ( 731 ) RG-Stúdió Kereskedelmi

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 215.904 ( 151 ) 2015.06.15. ( 210 ) M 14 02635 ( 220 ) 2014.08.28. ( 732 ) Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU) ( 541 ) Septofoam ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények; tisztítószerek;

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 04 04076 ( 220 ) 2004.10.04. ( 731 ) Magyar Telecom Nyrt., Budapest (HU) ( 300 ) 304 18 469.18 2004.04.02. DE ( 740 ) dr. Szamosi Katalin,

Részletesebben

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban ( 111 ) 218.527 ( 210 ) M 16 01297 ( 220 ) 2016.04.18. ( 732 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU) ( 740

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 06 00098 ( 220 ) 2006.01.11. ( 731 ) dr. Tóth István, Budapest (HU) ( 541 ) www.jogimegoldasok.hu ( 511 ) 42 Jogi szolgáltatások. (

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 6. szám I. kötet, 2010.06.14. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) (731)

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2016. 04. 29. 1 TARTALOM Fejezet címe Oldalszám 1. Minőségpolitika 4 2. Függetlenségi és titoktartási politika 4 3. A magyar termék tanúsító védjeggyel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 1. szám, 2014.01.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.027 ( 151 ) 2013.12.03. ( 210 ) M 11 01879 ( 220 ) 2011.06.15. ( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 11. szám, 2012.06.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02314 ( 220 ) 2009.08.07. ( 731 ) György László, Pomáz

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 12. szám I. kötet, 2010.12.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00671 ( 220 ) 2009.03.13. ( 731 ) Dr. Natura

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.820 ( 210 ) M 10 02159 ( 220 ) 2010.07.13. ( 732 ) Complex 3H Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU) ( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest ( 511 ) 39

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 04 02513 (220) 2004.06.01. (731) Magyar Telekom Nyrt., (HU) (740) dr. Dankó Péter, MATÁV Rt. Általános Jogi Iroda, (541) Magyar

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 1. szám, 2011.01.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 00988 ( 220 ) 2008.03.20. ( 731 ) HUMOR1 TV Zrt., Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.225 ( 151 ) 2010.09.08. ( 210 ) M 04 00830 ( 220 ) 2004.02.25. ( 732 ) ÜSTÖKI Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám II. kötet, 2010.11.29. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 01403 ( 220 ) 2008.04.17. ( 731 ) MTT Magyar

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 02652 ( 220 ) 2011.08.22. ( 731 ) Zákányi Róbert, Budapest (HU) ( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) KAMRA

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 03258 (220) 2008.10.16. (731) Aktív Hotels

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 20. szám, 2011.10.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03032 ( 220 ) 2009.10.20. ( 731 ) Tudatos Vásárlók Egyesülete,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.661 ( 151 ) 2011.03.09. ( 210 ) M 09 00565 ( 220 ) 2009.03.04. ( 732 ) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU) ( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 209.001 ( 151 ) 2013.03.14. ( 210 ) M 12 02356 ( 220 ) 2012.07.06. ( 732 ) Generál Kontakt Építőipari, Műszaki, Szolgáltató Bt., Abony (HU) ( 511 ) 37 Építés, gyárépítés,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 14. szám, 2011.07.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 04 03743 ( 220 ) 2004.09.07. ( 731 ) Inform Média Kft., Debrecen

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 00208 ( 220 ) 2014.01.24. ( 731 ) Közép Európai Média

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 4. szám II. kötet, 2010.04.28. Lajstromozott védjegyek II. 199.139 M 09 02372 (220) 2009.06.04. Claessens International Limited, London (GB) S.B.G &

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.111 ( 151 ) 2012.12.03. ( 210 ) M 12 00557 ( 220 ) 2012.02.22. ( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 8. szám I. kötet, 2010.08.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 01378 ( 220 ) 2009.05.08. ( 731 ) Kerekes Szállítási

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 8. szám, 2012.05.02. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02827 ( 220 ) 2004.07.09. ( 731 ) Boehringer Ingelheim

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02718 ( 220 ) 2009.09.23. ( 731 ) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Viroflay (FR) ( 740 ) Dr. Gödölle István szabadalmi

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 10. szám I. kötet, 2010.10.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 07 00013 ( 220 ) 2007.01.03. ( 731 ) Yu Lili, Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 4. szám, 2011.02.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.636 ( 151 ) 2010.10.27. ( 210 ) M 09 02386 ( 220 ) 2009.08.17. ( 732 ) Raday Park Kft., Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 176.258 ( 151 ) 2003.08.27. ( 210 ) M 01 05007 ( 220 ) 2001.09.20. ( 732 ) Monarchia Borászati Szőlőtermesztő és Borértékesítő Kft., Ostoros (HU) ( 740 ) dr. ifj. Partos

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00189 ( 220 ) 2009.01.23. ( 731 ) PHARMAX Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Balázs Gábor,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.485 ( 151 ) 2012.06.01. ( 210 ) M 10 02509 ( 220 ) 2010.08.17. ( 732 ) Va-Vestor Ingatlanhasznosító Kft., Sopron (HU) ( 740 ) dr. Törköly Éva, Budapest ( 541 ) ZENA

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 199.478 ( 151 ) 2010.01.26. ( 210 ) M 08 02799 ( 220 ) 2008.09.04. ( 732 ) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 12. szám I. kötet, 2010.12.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.519 ( 151 ) 2010.10.15. ( 210 ) M 10 00773 ( 220 ) 2010.03.09. ( 732 ) Optirex Kft.,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 17. szám, 2011.09.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 02893 ( 220 ) 2008.09.16. ( 731 ) ugyvédkupa.hu Kft.,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.901 ( 151 ) 2012.04.02. ( 210 ) M 10 01196 ( 220 ) 2010.04.14. ( 732 ) Brown-Forman Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Louisville, Ky (US)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03323 ( 220 ) 2009.11.16. ( 731 ) Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szabó D. Péter, dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 4. szám I. kötet, 2010.04.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 06 01750 (220) 2006.05.18. (731) Net Média Kiadó

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 115. évfolyam 7. szám I. kötet, 2010.07.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. ( 210 ) M 08 01371 ( 220 ) 2008.04.16. ( 731 ) NAV

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 10. szám, 2011.05.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00391 ( 220 ) 2009.02.12. ( 731 ) Vivaldi Kft., Dunakeszi

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 210.733 ( 151 ) 2013.09.03. ( 210 ) M 12 03505 ( 220 ) 2012.09.25. ( 732 ) Gardenland Kft., Kállósemjén (HU) ( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen ( 541 ) CALOBE ( 511 ) 3 Szappanok;

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 197.081 ( 151 ) 2011.02.16. ( 210 ) M 06 03781 ( 220 ) 2006.11.17. ( 732 ) Sara Lee Hungary Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.105 ( 151 ) 2012.12.21. ( 210 ) M 12 00874 ( 220 ) 2012.03.14. ( 732 ) Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft., Tolna (HU) ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 212.428 ( 151 ) 2014.04.01. ( 210 ) M 08 00509 ( 220 ) 2008.02.19. ( 732 ) Nyúl Tamás András, Soltvadkert (HU) ( 740 ) Dr. Sasvári Gabriella S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda, Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 121. évfolyam 10. szám, 2016.05.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 15 01409 ( 220 ) 2015.05.26. ( 731 ) Varga Eszter, Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 8. szám II. kötet, 2009.08.28. Lajstromozott védjegyek II. (111) (210) (732) (740) (541) ZALA SPRINGS RESORT (511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 02786 ( 220 ) 2008.09.03. ( 731 ) Macrati Holdings Limited,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 8. szám I. kötet, 2010.08.16. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 200.173 ( 151 ) 2010.06.10. ( 210 ) M 09 02728 ( 220 ) 2009.09.24. ( 732 ) Liao Da Dong,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 12. szám, 2011.06.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 199.911 ( 151 ) 2010.03.23. ( 210 ) M 09 00940 ( 220 ) 2009.04.07. ( 732 ) Cosmed Kft., Sóskút

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 10. szám II. kötet, 2009.10.28. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (541)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 194.169 ( 151 ) 2008.05.20. ( 210 ) M 06 00833 ( 220 ) 2006.03.10. ( 732 ) HERBA HUNGARY

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 211.239 ( 151 ) 2013.11.07. ( 210 ) M 12 02390 ( 220 ) 2012.07.09. ( 732 ) N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Arday Márta, Arday Ügyvédi

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 2. szám II. kötet, 2010.03.01. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) (554) M 08 00119 (220)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.853 ( 210 ) M 09 02679 ( 220 ) 2009.09.21. ( 732 ) V-Contact Kft., Szada (HU) ( 740 ) dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 11. szám II. kötet, 2009.11.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) M 08 03343 (220) 2008.10.27.

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 21. szám, 2013.11.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00928 ( 220 ) 2013.04.09. ( 731 ) Il Pastaio Vendéglátó

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 4. szám II. kötet, 2009.04.28. Lajstromozott védjegyek II. 5 Készítmények férgek, rovarok és kártékony állatok irtására; fungicidszerek; germicidszerek,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 00728 (220) 2008.03.04. (731) Andronova Larisa, Budapest (HU) (511) 24 Textíliák (törülközõk) és textiláruk, ágynemûk. 25

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 7. szám, 2013.04.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 03386 ( 220 ) 2011.10.21. ( 731 ) Vitéz Magyarország Kft.,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 3. szám I. kötet, 2010.03.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 08 00746 (220) 2008.03.05. (731) MTM-SBS Televízió

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 11. szám, 2015.06.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00389 ( 220 ) 2013.02.14. ( 731 ) Igazi Társ Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 12. szám, 2011.06.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 07 00710 ( 220 ) 2007.03.02. ( 731 ) Procter & Gamble Holding

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00188 ( 220 ) 2009.01.23. ( 731 ) PHARMAX Kutató és Fejlesztő

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 2. szám I. kötet, 2010.02.15. Lajstromozott védjegyek I. 166.419 M 00 04568 (220) 2000.08.31. PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Rt., Zalaegerszeg

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.342 ( 151 ) 2012.01.18. ( 210 ) M 10 01626 ( 220 ) 2010.05.25. ( 732 ) ORGANICA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU) ( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest (

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 3. szám, 2014.02.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00814 ( 220 ) 2013.03.27. ( 731 ) TONDACH Magyarország

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 21. szám, 2014.11.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 02687 ( 220 ) 2013.09.18. ( 731 ) Concorde Alapkezelő

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 12 04424 ( 220 ) 2012.12.03. ( 731 ) Thomas Menner 1701 Alapítvány, Pannonhalma (HU) ( 541 ) Thomas Menner 1701 Apátsági Sör ( 511

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 24. szám, 2015.12.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 01268 ( 220 ) 2014.04.25. ( 731 ) Biztosítások.hu Biztosítási

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2015. 07. 20. 1 Fejezet címe TARTALOM Oldalszám 1. Minőségpolitika 4 2. Függetlenségi és titoktartási politika 4 3. A magyar termék tanúsító védjeggyel kapcsolatos adatok

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 12. szám, 2013.06.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 12 01621 ( 220 ) 2012.05.14. ( 731 ) Bárány Attila, Százhalombatta

Részletesebben

MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA

MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA MECSEK PORTÉKA HELYI VÉDJEGY SZABÁLYZATA 1 Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 3 2. MECSEK PORTÉKA TANÚSÍTÓ VÉDJEGY LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK CÉLJA... 3 3. VÉDJEGYJOGOSULT

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 02356 ( 220 ) 2014.07.23. ( 731 ) Foltin Globe Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU) ( 740 ) dr. Kovács Ildikó, Kovács Ildikó Ügyvédi

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 214.259 ( 151 ) 2014.11.13. ( 210 ) M 14 00744 ( 220 ) 2014.03.12. ( 732 ) dr. Csernus Imre, Budapest (HU) ( 541 ) DEPRESSO ( 511 ) 30 Kávé, pörkölt kávé, pörköletlen kávé,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 6. szám I. kötet, 2009.06.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. csolat létesítése számítógépes világhálóval; telefonok

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 113. évfolyam 1. szám I. kötet, 2008.01.14. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 06

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.894 ( 151 ) 2012.07.24. ( 210 ) M 08 03509 ( 220 ) 2008.11.11. ( 732 ) istore Hungary Kft., Budapest (HU) ( 541 ) istore ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek;

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.899 ( 151 ) 2012.08.03. ( 210 ) M 11 01830 ( 220 ) 2011.06.09. ( 732 ) ONLY ONE Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU) ( 511 ) 40 Anyagmegmunkálás.

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 6. szám I. kötet, 2009.06.15. Lajstromozott védjegyek I. (111) 195.994 (210) M 08 01610 (732) Alkonix Kft., Budapest (HU) (511) 32 Alkoholmentes italok,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.211 ( 151 ) 2013.04.05. ( 210 ) M 09 00841 ( 220 ) 2009.03.30. ( 732 ) EM-TECHNOLOGY HUNGARY Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivő, Gödölle,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 3. szám, 2011.02.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.563 ( 151 ) 2010.10.27. ( 210 ) M 09 01719 ( 220 ) 2009.06.11. ( 732 ) Bakonyi-Kiss Attila,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 9. szám, 2015.05.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00741 ( 220 ) 2013.03.19. ( 731 ) Patella-96 Kft., Törökbálint

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 113. évfolyam 1. szám I. kötet, 2008.01.14. Lajstromozott védjegyek I. 185.244 (151) 2007.09.10. M 03 05532 (220) 2003.12.18. LF, LLC a Delaware Limited Liability

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.386 ( 151 ) 2012.06.06. ( 210 ) M 11 01311 ( 220 ) 2011.04.18. ( 732 ) Virágforrás Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.921 ( 151 ) 2012.08.03. ( 210 ) M 10 00770 ( 220 ) 2010.03.09. ( 732 ) JátékNet.hu Webáruház Kft., Telki (HU) ( 740 ) Dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 16. szám, 2011.08.29. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03103 ( 220 ) 2009.10.27. ( 731 ) Történelmi Vitézi Rend

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 115. évfolyam 12. szám II. kötet, 2010.12.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 199.019 ( 151 ) 2009.11.27. ( 210 ) M 08 03931 ( 220 ) 2008.12.22. ( 732 ) FINO-FOOD

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 210.496 ( 151 ) 2013.08.02. ( 210 ) M 12 02118 ( 220 ) 2012.06.19. ( 732 ) Hyperlogic Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 17. szám, 2013.09.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 03692 ( 220 ) 2011.11.21. ( 731 ) Illés Csók és Társa

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 8. szám, 2015.04.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 02016 ( 220 ) 2012.08.13. ( 731 ) Weetabix Limited, Kettering,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 215.332 ( 151 ) 2015.03.23. ( 210 ) M 13 03129 ( 220 ) 2013.10.29. ( 732 ) RANDOLPH Investment Ingatlanberuházó Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Nagy Judit Csilla, Dr. Nagy

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03043 ( 220 ) 2009.10.20. ( 731 ) Backaldrin Österreich GmbH, Bécs (AT) ( 740 ) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 204.400 ( 151 ) 2011.10.18. ( 210 ) M 11 00559 ( 220 ) 2011.02.25. ( 732 ) Kovács Patrik, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Gyalog Balázs, Gyalog Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 )

Részletesebben