Lajstromozott védjegyek II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lajstromozott védjegyek II."

Átírás

1 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, Lajstromozott védjegyek II (151) M (220) Komár Balázsné, (HU) dr. György Péter, György Ügyvédi Iroda, Rajzfilmek Világa 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályba; karácsonyfadíszek (151) M (220) Kékkúti Ásványvíz Kitermelõ, Töltõ és Forgalmazó Zrt., (HU) dr. Szabó Balázs, Egy cseppnyi tudás a vízrõl (151) M (220) Földmûvelõdésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, (HU) Szegedyné Fricz Ágnes, G-MAIL 38 Távközlés; számítógépes terminálokon keresztül történõ közlés; üzenetküldés; elektronikus postai szolgáltatások (151) M (220) Leguan Burkolatok Kft., Gyenesdiás (HU) 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalnemûk. 27 Szõnyegek, lábtörlõk, gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil falikárpitok. 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és fõzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztõ, sütõporok; só, mustár; ecet, fûszeres mártások; fûszerek; jég. 31 Mezõgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élõ állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetõmagok, élõ növények és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta. 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz. 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). 40 Anyagmegmunkálás. 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépságápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (151) M (220) Google, Inc., Mountain View, California (US) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., M (220) Henkel Magyarország Kft., (HU) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, TORNADO 1 Vegyi anyagok ipari célokra. 3 Szappanok; mosó- és fertõtlenítõkészítmények mosodai célokra; folteltávolító készítmények; edénymosó szerek; detergensek; tisztító- és fényesítõszerek; csiszoló- és súroló észítmények; porcelán, üveg, kõ, mûanyag és textil, valamint fa és fém tisztítására szolgáló vegyi készítmények; tisztítószerek csõvezetékekhez; padló tisztítására szolgáló és padlóápoló termékek; zsírtalanító szerek; illatszerek, illóolajok. 5 Légtisztító és légdezodoráló szerek; fertõtlenítõkészítmények M (220) Henkel Magyarország Kft., (HU) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, 1 Vegyi anyagok ipari célokra. 3 Szappanok; mosó- és fertõtlenítõkészítmények mosodai célokra; folteltávolító készítmények; edénymosószerek; detergensek; tisztító- és fényesítõszerek; csiszoló- és súrolókészítmények; M247

2 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, porcelán, üveg, kõ, mûanyag és textil, valamint fa és fém tisztítására szolgáló vegyi készítmények; tisztítószerek csõvezetékekhez; padló tisztítására szolgáló és padlóápoló termékek; zsírtalanító szerek; illatszerek, illóolajok. 5 Légtisztító és légdezodoráló szerek; fertõtlenítõkészítmények M (220) Gour-Men Catering Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kkt., (HU) dr. Illés Levente, Illés és Sipos Ügyvédi Iroda, ZENDO 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások: ideiglenes szállásadás M (220) Hungarovin Borászati Kft., (HU) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, SZENT ISTVÁN KORONA PINCÉSZET 33 Pezsgõk, borok elõállítása, palackozása, forgalmazása (151) M Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as HINO Motors Ltd.), Tokyo (JP) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., M (220) Miskolci Jegesmedve Jégkorong Sportegyesület, Miskolc (HU) 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek M TIFFÁN S Bt., Villány (HU) (591) 33 (220) Villányi védett eredetû prémium palackos bor (151) M (220) Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, CREME DELICE 3 Pipereszappanok, tisztítókészítmények, bõrgondozó és szépségápoló szerek. 12 Gépjármûvek; tehergépjármûvek; buszok; a gépjármûvek alkatrészei és tartozékai; szárazföldi jármûvek motorjai és hajtómûvei. 37 Gépjármûvek szerelése és karbantartása (151) M IRODAHÁZ TAXI BT., Tápiószentmárton (HU) 33 Borok M (220) General Electric Company, Schenectady, New York (US) 77/ US dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, HEI 11 Lámpák, lámpatartók és villanykörték. 39 Szállítás, taxiszolgáltatás, utazásszervezés, személyszállítás M Kis Gábor, Kunhegyes (HU); Tóth Géza, Báránd (HU) (300) M (220) SC Sensiblu Srl., Mogosoaia, jud. Ilfov (RO) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 3 44 M248 Kozmetikai termékek. Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

3 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek. 38 Távközlés. 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés M Rozgonyi Zoltán, (HU); Halász Attila, (HU) dr. Nagy Róbert Gábor, Nagy Róbert Gábor Ügyvédi Iroda, 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás M Kisbence Kft., (HU) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, M Kis Gábor, Kunhegyes (HU); Tóth Géza, Báránd (HU) FABULA BOROK 33 Borok M Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as HINO Motors Ltd.), Tokyo (JP) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Sörök M Kis Gábor, Kunhegyes (HU); Tóth Géza, Báránd (HU) 12 Gépjármûvek; tehergépjármûvek; buszok; a gépjármûvek alkatrészei és tartozékai; szárazföldi jármûvek motorjai és hajtómûvei. 37 Gépjármûvek szerelése és karbantartása M MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, (HU) dr. Gedey Gábor ügyvéd, FEEM 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek. 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba. 33 Pálinkák (151) M (220) BEL LEERDAMMER B.V., Schoonrewoerd (NL) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, 29 M249 Sajtok, sajtspecialitások (151) M (220) Kovács Kristóf, (HU) Szigethy-Papp Ügyvédi Iroda, MIGNON Cafe bar and lounge 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

4 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, (151) M (220) EI SP.Z.O.O., Warszawa (PL) dr. Fazekas Balázs, Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda, 34 Dohány; dohányzási cikkek; gyufák. 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (151) M (220) Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak (HU) 41 Díjak adományozása kiváló gazdasági teljesítményt nyújtó vállalkozások számára; konferenciák, kongresszusok, szemináriumok, szimpóziumok és alkotómûhelyek szervezése és lebonyolítása (151) M (220) Civil Vállalkozások Nonprofit Kft., (HU) RetroCity (151) M (220) Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU) 25 Ruházati cikkek; cipõk; kalapáruk. 43 Vendéglátás (élelmezés); idõleges szállásadás (151) M (220) Cheng Xiuxiu, (HU) dr. Varga Marietta ügyvéd, 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek. 4 Ipari olajok és zsírok; kenõanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötõ termékek; tüzelõanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek. 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömõ anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertõtlenítõszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölõ szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 7 Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi jármûmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erõátviteli elemek (a szárazföldi jármûvek céljára készültek kivételével); nem kézi mûködtetésû mezõgazdasági eszközök; keltetõgépek. 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba. 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk (151) M (220) CEVA SANTE ANIMALE (S.A.), Libourne (FR) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., SULTRISOL 5 Állatgyógyászati termékek (151) M (220) FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, (HU) (151) M (220) Naturprodukt Kft., Törökbálint (HU) M250

5 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, BEAUTY-WALKER 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, (151) M (220) VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Tornyos 33 Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével) (151) M (220) Brokerpool Oktatási és Szolgáltató Kft., (HU) dr. Bárdos Péter ügyvéd, Borok M (220) Hungarovin Borászati Kft., (HU) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, 36 Alkuszi/ügynöki tevékenység; baleset-biztosítás; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenység; hitelkártya-szolgáltatások; információk nyújtása biztosítási ügyekben; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés; pénzügyi igazgatás; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás;, takarékpénztárak; telebank szolgáltatások; életbiztosítás. 44 Egészségügyi szolgáltatások; kórházi szolgáltatások (151) M (220) Sonnengolfresort Kft., Szombathely (HU) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Ingatlanügyletek. 41 Oktatás, sport- és kulturális tevékenységek; golfklub, golfpálya üzemeltetése. 43 Idõleges szállásadás (hotel, panzió, üdülõ, apartmanok); vendéglátás (151) M (220) Arad Eurodimension, S.L., Marbella, Málaga (ES) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, 16 tel kapcsolatos újságok, magazinok, könyvek, kiadványok M (220) Hungarovin Borászati Kft., (HU) dr. Máyer Julianna, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Borok M (220) PROFI Magyarország Zrt., (HU) dr. Vida Sándor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; fürdetõkészítmények; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; sampon; fogkrémek; hintõpor. 16 Papír- vagy cellulózpelenkák. 24 Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nedves törlõkendõk; ágy- és asztalnemûk. 25 Pelenkák textíliából M (220) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, (HU) dr. Gedey Gábor ügyvéd, M251

6 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek. 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba. 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek. 38 Távközlés. 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés M (220) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, (HU) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek. 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba. 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek. 38 Távközlés. 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés M (220) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, (HU) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek. 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba. 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek. 38 Távközlés. 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés. M252

7 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, M (220) MTM-SBS Televízió Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság, (HU) dr. Gedey Gábor ügyvéd, 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló- és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; kozmetikai célra szolgáló festékek; fogkrémek; dezodorok személyes használatra; egészségügyi készítmények, mint piperecikkek. 42 Tudományos kutatási szolgáltatások gyógyászati célokra. 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezõgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, kozmetikai szalon, fodrászszalon. 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérõ, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérõ, egyéb mérõ-, jelzõ-, ellenõrzõ (felügyeleti), életmentõ és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztó berendezések és szerkezetek érmebedobással mûködõ készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tûzoltó készülékek. 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; 21 Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra (nem nemesfémbõl és nem nemesfém bevonattal); fésûk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba. 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk. 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek. 38 Távközlés. 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés M (220) Axel Springer- Kiadói Korlátolt Felelõsségû Társaság, (HU) dr. Sárközy Szabolcs ügyvéd, Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok mûvészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló mûanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetûk; M (220) MAHIR Cityposter Kft., Média és Közterület Reklámügynökség, (HU) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., M (220) Trinity 2002 Kft., (HU); Prote Professional Technik Bt., Salgótarján (HU) Bujinkan M (220) dr. Ékes Gábor, (HU) dr. Selmeczi Krisztina, Dr. Selmeczi Ügyvédi Iroda, 35 Reklámozás, hirdetés; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; M (220) Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., ALBA 6 Zárak, cilinderzárak; rúdzárak; kulcsok és nyerskulcsok; bevésõzárak, lakatok, lakatrögzítõk, biztonsági láncok, kulcsgyûrûk; páncélszekrények, tartóvázak, ajtópántok és kilincsek; tolóajtó- és ablakfogantyúk; ablakkilincsek; ütközõ- és köpenyfogantyúk; ajtógombok; ajtókilincsek; zárcímkék; csavarozható leme- M253

8 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, zek; bejáratiajtó-kilincsek; csõkilincsek; ácsmunkák rögzítése és vasalása; alumínium rögzítése és vasalása; zárfedelek; zárlemezek; a fent felsorolt termékek alkatrészei és tartozékai M (220) Playgo Hungary Kft., (HU) M Divinus Ingatlanbefektetési Alap, Debrecen (HU) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. Társasjátékok M (220) Nguyen Van Thong, (HU) M Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Növénygenomikai, Humán Biotechnológiai és Bioenergiai Intézet, Szeged (HU) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, ExViS 9 Tudományos célra szolgáló berendezések és felszerelések, amelyek más osztályba nem tartoznak; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; kémcsövek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez. WOMAN LIFE 25 Ruházat M (220) Medtron Kft., (HU) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., 10 Orvosi szolgáltatások; orvosi mûszerekkel, egészségvédelmi eszközökkel kapcsolatos szolgáltatások, higiéniai, szépségápolási és egészségmegõrzéssel kapcsolatos szolgáltatások M (220) AERA MHC Kft., (HU) 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek M Toto Corde Kft., Debrecen (HU) Closer to the Sun! 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás M Toto Corde Kft., Debrecen (HU) Közelebb a Naphoz! 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 43 Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás M Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Növénygenomikai, Humán Biotechnológiai és Bioenergiai Intézet, Szeged (HU) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, 9 Tudományos célra szolgáló berendezések és felszerelések, amelyek más osztályba nem tartoznak; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; kémcsövek; lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez. M M Lakó Ákos, (HU) dr. Pálfy István, RedAster 26 Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fûzõlyukak, gombostûk és tûk; mûvirágok M Buszesz Élelmiszeripari Zrt., (HU) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda,

9 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, Cukormentes energiaitalok M Buszesz Élelmiszeripari Zrt., (HU) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, 32 Üdítõital M (220) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák. Energiaitalok M Buszesz Élelmiszeripari Zrt., (HU) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, M (220) Celgene Corporation, Summit, New Jersey (US) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., PHARMION 5 Gyógyszerészeti készítmények. 32 Taurin- és koffeinmentes energiaitalok M Buszesz Élelmiszeripari Zrt., (HU) dr. Hegyesi Miklós, Hegyesi Ügyvédi Iroda, M (220) Lory Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelõsségû Társaság, (HU) dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, 43 Vendéglátás(élelmezés) M (220) SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, 32 Izotóniás szénsavas üdítõital M Árpási Csaba, Orosháza (HU) (220) M255 Mágneskártyák, memóriakártyák. Nyomtatványok, utalványok. Utalványok kibocsátása.

10 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, M (220) SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, M (220) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH) dr. Gödölle Tamás, Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Mágneskártyák, memóriakártyák. Nyomtatványok, utalványok. Utalványok kibocsátása M (220) SODEXO, Issy-Les-Moulineaux (FR) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda, 34 Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek, ideértve szivarok, cigaretták, szivarkák, dohány saját maga által saját részre sodort cigarettához, pipadohány, bagó, tubák/burnót, kretek; dohánypótlók és -helyettesítõk (nem orvosi célra); dohányzási cikkek, ideértve cigarettapapírok és -csövek, cigarettafilterek, dohánydobozok, cigarettatárcák és hamutartók, pipák, zsebkészlet cigarettasodráshoz, öngyújtók; gyufák M (220) ZHONG LIAN OU Nemzetközi Kereskedelmi Kft., (HU) dr. Pethes Margit ügyvéd, Mágneskártyák, memóriakártyák. Nyomtatványok, utalványok. Utalványok kibocsátása M (220) Corvus Design Reklámügynökség Kft., (HU) SELFNESSAKADÉMIA M (220) Projekt 2. Ingatlan Korlátolt Felelõsségû Társaság, (HU) dr. Szabó D. Péter ügyvéd, 41 Sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidõs szolgáltatások nyújtása, szórakoztatás, testnevelés M Chrome Ball Bt., Gyõr (HU) (220) Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezõi és kutatói tevékenység; ipari elemzõ és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver- és szoftvertervezés és -fejlesztés. Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk M (220) Suda László, Budakeszi (HU) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, PARA 16 Dobozok kartonból vagy papírból; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartonkötések; papírból, kartonból és ezen anyagokból készült csomagolóanyagok áruk szállítására; papírból, kartonból és ezen anyagokból készült raklapok áruk mozgatására. 39 Termékek csomagolása; áruk csomagolása; áruszállítás papírból, kartonból és ezen anyagokból készült raklapok segítségével; áruk mozgatása papírból, kartonból és ezen agyagokból készült raklapok segítségével M (220) UniCredit Bank Hungary Zrt., (HU) dr. Buzás Tamás, 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. M256

11 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, M (220) Új Qi Ming Kft., (HU) dr. Dalmadi György ügyvéd, M (220) YOU YU Hungary Nemzetközi Kereskedelmi Kft., (HU) dr. Pethes Margit ügyvéd, 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk; alsónadrágok, alsónadrágok (rövid, feszes), alsónemûk, alsónemûk (alsóruházat), fehérnemûk, felsõruházati cikkek, fürdõköpenyek, fürdõnadrágok, fürdõruhák, ingblúzok, ingek, kezeslábasok (ruhanemûk), nadrágok, pizsamák, ruhanemûk, ruhanemûk (alsó) M (220) Novetex-Matrac Biomanufaktúra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (HU) dr. Révész Ilona ügyvéd, NOVETEX BIOMATRAC 17 Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai, továbbá az ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; sajtolt mûanyag ipari célra; tömítõ-, kitömõ- és szigetelõanyagok; nem fémbõl készült rugalmas csövek. 20 Bútorok, keretek; fából, parafából, nádból, gyékénybõl, fûzfavesszõbõl, szaruból, csontból, elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból és mindezek pótanyagaiból, vagy mûanyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba M (220) STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, MELYD 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények orvosi célokra; diétás anyagok orvosi használatra, bébiételek; ragtapaszok, sebkötözõ anyagok; fogtömõ anyagok, fogorvosi viaszok; fertõtlenítõszerek, készítmények kártevõk pusztítására; fungicidek, herbicidek M (220) AUCTUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság, Sopron (HU) 29 Finomított napraforgó étolaj M (220) Mihucza Zoltán, Cegléd (HU) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Õszirózsa 45 Gyászszertartások, hamvasztás, temetés, vallási összejövetelek szervezése. 25 Ruházati cikkek, cipõk, kalapáruk M (220) Horváth Csaba, (HU) NEW BRIGHT JEANS-NBG 25 Farmernadrág, ruházati cikkek, cipõ, kalap M (220) Mihucza Zoltán, Cegléd (HU) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, 45 Gyászszertartások, hamvasztás, temetés, vallási összejövetelek szervezése M (220) Gajáry Erika Zsuzsanna, (HU) dr. Szenteleki Judit, Dr. Szenteleki Judit Ügyvédi Iroda, 5 Aminosavak állatgyógyászati használatra; aminosavak humángyógyászati használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítõk; étvágycsökkentõ szerek gyógyászati használatra; gyógynövények; nyomelem-készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények. 35 Élelmiszer-kiegészítõk, nyomelem- és vitaminkészítmények, zselék, gyógynövények, étvágycsökkentõ szerek, aminosavak kereskedelme M (220) Expressz Magyarország Zrt., (HU) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek M257

12 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, M (220) Expressz Magyarország Zrt., (HU) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek M (220) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm (DE) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, BOCIFER 29 Hús és hústermékek M (220) MILTON HOLDING Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, (HU) dr. Breza Barnabás, Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda, 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek M (220) Expressz Magyarország Zrt., (HU) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek M (220) Expressz Magyarország Zrt., (HU) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek M258

13 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, M (220) Expressz Magyarország Zrt., (HU) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek M (220) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány, (HU) SEED Családi Vállalkozási Központ 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti, vállalkozási tanácsadás szervezése, menedzselése, személyes menedzsment-tanácsadás, üzleti szupervízió, szervezetfejlesztési konzultációs szolgáltatások, bõvüléssel, növekedéssel, generációváltással kapcsolatos menedzsment-tanácsadás, üzleti kapcsolatépítés, networking szervezése, segítése. 41 Nevelés, oktatás, szakmai képzés, családi vállalkozások létrehozása, mûködtetése területén, tréningek, workshopok, kurzusok, konferenciák családi vállalkozás témában, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység. 42 Tudományos és mûszaki szolgáltatások, valamint idetartozó tervezõi és kutatási tevékenység családi vállalkozások témakörben, ipari elemzõ és kutató tevékenység, szolgáltatások. 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelõen nyújtott személyes és társadalmi jellegû szolgáltatások; családi vállalkozást tervezõknek, mûködtetõknek érdekvédelemmel és egyéb társadalmi célokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtása M (220) Expressz Magyarország Zrt., (HU) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek M (220) MILTON HOLDING Vagyonkezelõ Korlátolt Felelõsségû Társaság, (HU) dr. Breza Barnabás, Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda, MILTON 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek M (220) Expressz Magyarország Zrt., (HU) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, MENJEN BIZTOSRA! 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek M (220) Expressz Magyarország Zrt., (HU) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek anyagok (készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló mû- M259

14 Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 3. szám II. kötet, anyagok M (220) V-Contact Kereskedelmi Kft., Szada (HU) dr. Krajnyák András, Dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Perlux 3 Fehérítõkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítõ-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek M (220) Expressz Magyarország Zrt., (HU) dr. Kádár Katalin, Kádár Kata Ügyvédi Iroda, 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek információs irodák (hír) rádióadás, telefon- és telex-szolgáltatások. A rovat 100 db közlést tartalmaz. A rovatban meghirdetett lajstromozott védjegyek: , , , , , , , , , , , , , , , , , M260

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 6. szám, 2012.03.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01725 ( 220 ) 2010.05.31. ( 731 ) MediaVault Hungary Adatbiztonsági

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01296 ( 220 ) 2010.04.23. ( 731 ) ratiopharm GmbH, Ulm

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 02869 ( 220 ) 2011.09.09. ( 731 ) Pártos Csilla, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Nemzeti lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.070 ( 210 ) M 11 02880 ( 220 ) 2011.09.12. ( 732 ) Márton Imre János, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szánthó Pál, Budapest ( 511 ) 33 Borok.

Részletesebben

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban ( 111 ) 218.527 ( 210 ) M 16 01297 ( 220 ) 2016.04.18. ( 732 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU) ( 740

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2016. 04. 29. 1 TARTALOM Fejezet címe Oldalszám 1. Minőségpolitika 4 2. Függetlenségi és titoktartási politika 4 3. A magyar termék tanúsító védjeggyel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 204.365 ( 151 ) 2011.12.07. ( 210 ) M 07 00245 ( 220 ) 2007.01.26. ( 732 ) Psenyeczki-Nagy Zsolt, Budapest (HU) ( 511 ) 11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.111 ( 151 ) 2012.12.03. ( 210 ) M 12 00557 ( 220 ) 2012.02.22. ( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00094 ( 220 ) 2013.01.14. ( 731 ) Dr. Beck Zoltán, Pécs (HU) ( 740 ) Dr. Szénássy Mónika, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 14. szám, 2011.07.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 04 03743 ( 220 ) 2004.09.07. ( 731 ) Inform Média Kft., Debrecen

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 03258 (220) 2008.10.16. (731) Aktív Hotels

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 6. szám I. kötet, 2010.06.14. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) (731)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 11. szám, 2012.06.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02314 ( 220 ) 2009.08.07. ( 731 ) György László, Pomáz

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.225 ( 151 ) 2010.09.08. ( 210 ) M 04 00830 ( 220 ) 2004.02.25. ( 732 ) ÜSTÖKI Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 04 02513 (220) 2004.06.01. (731) Magyar Telekom Nyrt., (HU) (740) dr. Dankó Péter, MATÁV Rt. Általános Jogi Iroda, (541) Magyar

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02718 ( 220 ) 2009.09.23. ( 731 ) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Viroflay (FR) ( 740 ) Dr. Gödölle István szabadalmi

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 12 04424 ( 220 ) 2012.12.03. ( 731 ) Thomas Menner 1701 Alapítvány, Pannonhalma (HU) ( 541 ) Thomas Menner 1701 Apátsági Sör ( 511

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.820 ( 210 ) M 10 02159 ( 220 ) 2010.07.13. ( 732 ) Complex 3H Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU) ( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest ( 511 ) 39

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.105 ( 151 ) 2012.12.21. ( 210 ) M 12 00874 ( 220 ) 2012.03.14. ( 732 ) Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft., Tolna (HU) ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám II. kötet, 2010.11.29. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 01403 ( 220 ) 2008.04.17. ( 731 ) MTT Magyar

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 4. szám II. kötet, 2009.04.28. Lajstromozott védjegyek II. 5 Készítmények férgek, rovarok és kártékony állatok irtására; fungicidszerek; germicidszerek,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 215.904 ( 151 ) 2015.06.15. ( 210 ) M 14 02635 ( 220 ) 2014.08.28. ( 732 ) Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU) ( 541 ) Septofoam ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények; tisztítószerek;

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 02652 ( 220 ) 2011.08.22. ( 731 ) Zákányi Róbert, Budapest (HU) ( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) KAMRA

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 1. szám, 2014.01.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.027 ( 151 ) 2013.12.03. ( 210 ) M 11 01879 ( 220 ) 2011.06.15. ( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 12. szám I. kötet, 2010.12.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00671 ( 220 ) 2009.03.13. ( 731 ) Dr. Natura

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 4. szám II. kötet, 2010.04.28. Lajstromozott védjegyek II. 199.139 M 09 02372 (220) 2009.06.04. Claessens International Limited, London (GB) S.B.G &

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 24. szám, 2015.12.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 01268 ( 220 ) 2014.04.25. ( 731 ) Biztosítások.hu Biztosítási

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 5. szám I. kötet, 2010.05.14. Lajstromozott védjegyek I. (111) (210) (732) (541) (511) 199.405 (151) 2010.01.14. M 09 00417 (220) 2009.02.12. CSEKE Kerékpár

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 174.073 ( 151 ) 2007.07.20. ( 210 ) M 00 06329 ( 220 ) 2000.11.28. ( 732 ) GR. Sarantis Industrial and Commercial Company of Cosmetics, Garments, House and Pharmaceutical

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.853 ( 210 ) M 09 02679 ( 220 ) 2009.09.21. ( 732 ) V-Contact Kft., Szada (HU) ( 740 ) dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 11. szám I. kötet, 2009.11.16. Lajstromozott védjegyek I. (740) 190.923 (151) 2007.09.03. M 05 03355 (220) 2005.10.17. TOTAL SA, Courbevoie (FR) dr.

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 2. szám I. kötet, 2010.02.15. Lajstromozott védjegyek I. 166.419 M 00 04568 (220) 2000.08.31. PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Rt., Zalaegerszeg

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 06 00098 ( 220 ) 2006.01.11. ( 731 ) dr. Tóth István, Budapest (HU) ( 541 ) www.jogimegoldasok.hu ( 511 ) 42 Jogi szolgáltatások. (

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 4. szám I. kötet, 2010.04.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 06 01750 (220) 2006.05.18. (731) Net Média Kiadó

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 8. szám I. kötet, 2010.08.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 01378 ( 220 ) 2009.05.08. ( 731 ) Kerekes Szállítási

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 11. szám II. kötet, 2009.11.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) M 08 03343 (220) 2008.10.27.

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 197.081 ( 151 ) 2011.02.16. ( 210 ) M 06 03781 ( 220 ) 2006.11.17. ( 732 ) Sara Lee Hungary Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 20. szám, 2011.10.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03032 ( 220 ) 2009.10.20. ( 731 ) Tudatos Vásárlók Egyesülete,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 10. szám, 2015.05.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 02316 ( 220 ) 2014.07.21. ( 731 ) Schoco Bon Édesség Nagykereskedés

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2015. 07. 20. 1 Fejezet címe TARTALOM Oldalszám 1. Minőségpolitika 4 2. Függetlenségi és titoktartási politika 4 3. A magyar termék tanúsító védjeggyel kapcsolatos adatok

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 8. szám II. kötet, 2009.08.28. Lajstromozott védjegyek II. (111) (210) (732) (740) (541) ZALA SPRINGS RESORT (511) 18 Bõr és bõrutánzatok, ezen anyagokból

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 5. szám, 2015.03.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 12 03128 ( 220 ) 2012.08.31. ( 731 ) Mojito Lemon Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 02786 ( 220 ) 2008.09.03. ( 731 ) Macrati Holdings Limited,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 00208 ( 220 ) 2014.01.24. ( 731 ) Közép Európai Média

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 18. szám, 2011.09.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 02606 ( 220 ) 2010.08.30. ( 731 ) Balogh-Walder Tamás,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 10. szám, 2011.05.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00391 ( 220 ) 2009.02.12. ( 731 ) Vivaldi Kft., Dunakeszi

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 17. szám, 2011.09.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 02893 ( 220 ) 2008.09.16. ( 731 ) ugyvédkupa.hu Kft.,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.661 ( 151 ) 2011.03.09. ( 210 ) M 09 00565 ( 220 ) 2009.03.04. ( 732 ) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU) ( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.342 ( 151 ) 2012.01.18. ( 210 ) M 10 01626 ( 220 ) 2010.05.25. ( 732 ) ORGANICA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU) ( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest (

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 207.252 ( 151 ) 2014.08.14. ( 210 ) M 12 02819 ( 220 ) 1997.09.24. ( 732 ) McLaren Automotive Limited, Woking, Surrey (GB) ( 740 ) dr. Szamosi Katalin, SBGK Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00949 ( 220 ) 2009.04.08. ( 731 ) Bochemie a.s., Bohumin (CZ) ( 740 ) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00189 ( 220 ) 2009.01.23. ( 731 ) PHARMAX Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Balázs Gábor,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 8. szám, 2011.04.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.444 ( 151 ) 2011.02.22. ( 210 ) M 10 02229 ( 220 ) 2010.07.21. ( 732 ) "Képíró 8" Produkciós

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.485 ( 151 ) 2012.06.01. ( 210 ) M 10 02509 ( 220 ) 2010.08.17. ( 732 ) Va-Vestor Ingatlanhasznosító Kft., Sopron (HU) ( 740 ) dr. Törköly Éva, Budapest ( 541 ) ZENA

Részletesebben

MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat

MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat MAGYAR TERMÉK Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat Lábatlan 2012 1. Tanúsító védjegyre vonatkozó alapinformációk A szabályzat

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 176.258 ( 151 ) 2003.08.27. ( 210 ) M 01 05007 ( 220 ) 2001.09.20. ( 732 ) Monarchia Borászati Szőlőtermesztő és Borértékesítő Kft., Ostoros (HU) ( 740 ) dr. ifj. Partos

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 115. évfolyam 7. szám I. kötet, 2010.07.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. ( 210 ) M 08 01371 ( 220 ) 2008.04.16. ( 731 ) NAV

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 3. szám I. kötet, 2010.03.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 08 00746 (220) 2008.03.05. (731) MTM-SBS Televízió

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 04 04076 ( 220 ) 2004.10.04. ( 731 ) Magyar Telecom Nyrt., Budapest (HU) ( 300 ) 304 18 469.18 2004.04.02. DE ( 740 ) dr. Szamosi Katalin,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 8. szám, 2012.05.02. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02827 ( 220 ) 2004.07.09. ( 731 ) Boehringer Ingelheim

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 10. szám II. kötet, 2009.10.28. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (541)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 194.169 ( 151 ) 2008.05.20. ( 210 ) M 06 00833 ( 220 ) 2006.03.10. ( 732 ) HERBA HUNGARY

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 115. évfolyam 7. szám I. kötet, 2010.07.14. Lajstromozott védjegyek I. ( 111 ) 189.305 ( 151 ) 2007.04.20. ( 210 ) M 02 01687 ( 220 ) 2002.04.05. ( 732 ) Répás Lajos,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 1. szám, 2014.01.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 03664 ( 220 ) 2010.12.07. ( 731 ) Unilever N.V., Rotterdam

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 12. szám I. kötet, 2009.12.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) (731) (300) (740) M 07 01745 (220) 2007.05.10.

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 11. szám I. kötet, 2009.11.16. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. felülethez

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 1. szám, 2011.01.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 00988 ( 220 ) 2008.03.20. ( 731 ) HUMOR1 TV Zrt., Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 113. évfolyam 3. szám II. kötet, 2008.03.28. Lajstromozott védjegyek II. 14 Nemesfémek, nemesfém ötvözetek, valamint ilyen anyagokból készült vagy ezekkel bevont termékek;

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 199.478 ( 151 ) 2010.01.26. ( 210 ) M 08 02799 ( 220 ) 2008.09.04. ( 732 ) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.211 ( 151 ) 2013.04.05. ( 210 ) M 09 00841 ( 220 ) 2009.03.30. ( 732 ) EM-TECHNOLOGY HUNGARY Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivő, Gödölle,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 12. szám I. kötet, 2010.12.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.519 ( 151 ) 2010.10.15. ( 210 ) M 10 00773 ( 220 ) 2010.03.09. ( 732 ) Optirex Kft.,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 12. szám I. kötet, 2009.12.14. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) (731)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 210.733 ( 151 ) 2013.09.03. ( 210 ) M 12 03505 ( 220 ) 2012.09.25. ( 732 ) Gardenland Kft., Kállósemjén (HU) ( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen ( 541 ) CALOBE ( 511 ) 3 Szappanok;

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 4. szám, 2011.02.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.636 ( 151 ) 2010.10.27. ( 210 ) M 09 02386 ( 220 ) 2009.08.17. ( 732 ) Raday Park Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 08 00141 (220) 2008.01.21. (731) Advance Magazine Publishers, Inc., New York, NY (US)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03323 ( 220 ) 2009.11.16. ( 731 ) Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szabó D. Péter, dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.894 ( 151 ) 2012.07.24. ( 210 ) M 08 03509 ( 220 ) 2008.11.11. ( 732 ) istore Hungary Kft., Budapest (HU) ( 541 ) istore ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek;

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 113. évfolyam 6. szám I. kötet, 2008.06.16. Lajstromozott védjegyek I. (541) (511) (541) (511) 193.391 (151) 2008.03.31. M 07 02347 (220) 2007.06.28. Compexpo Stúdió

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 12. szám, 2011.06.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 199.911 ( 151 ) 2010.03.23. ( 210 ) M 09 00940 ( 220 ) 2009.04.07. ( 732 ) Cosmed Kft., Sóskút

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.901 ( 151 ) 2012.04.02. ( 210 ) M 10 01196 ( 220 ) 2010.04.14. ( 732 ) Brown-Forman Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Louisville, Ky (US)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 02356 ( 220 ) 2014.07.23. ( 731 ) Foltin Globe Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU) ( 740 ) dr. Kovács Ildikó, Kovács Ildikó Ügyvédi

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 1. szám I. kötet, 2009.01.14. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 08

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 113. évfolyam 9. szám I. kötet, 2008.09.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) (731) (740) (541) (511) M 08 01985 (220) 2008.06.16.

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 188.339 ( 151 ) 2011.08.23. ( 210 ) M 04 00225 ( 220 ) 2002.06.13. ( 732 ) Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Gócza Gabriella ügyvéd Gócza ügyvédi

Részletesebben

Magyar Termék Tájékoztatási, Minőség-ellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat

Magyar Termék Tájékoztatási, Minőség-ellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat Magyar Termék Tájékoztatási, Minőség-ellenőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Termék Tanúsító Védjegy Szabályzat Lábatlan 2010 1. Védjegyre vonatkozó alapinformációk A szabályzat tárgyát

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.921 ( 151 ) 2012.08.03. ( 210 ) M 10 00770 ( 220 ) 2010.03.09. ( 732 ) JátékNet.hu Webáruház Kft., Telki (HU) ( 740 ) Dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 212.521 ( 151 ) 2014.04.18. ( 210 ) M 13 01132 ( 220 ) 2013.04.29. ( 732 ) Hegedűs Dental Kft., Gyál (HU) ( 541 ) CIRKON CENTRUM ( 511 ) 44 Orvosi szolgáltatások; higiéniai

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 7. szám, 2011.04.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 157.023 ( 151 ) 2011.02.22. ( 210 ) M 99 03232 ( 220 ) 1995.05.09. ( 732 ) St. Pauli-Brauerei C.L.

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.386 ( 151 ) 2012.06.06. ( 210 ) M 11 01311 ( 220 ) 2011.04.18. ( 732 ) Virágforrás Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 2. szám I. kötet, 2009.02.16. Lajstromozott védjegyek I. (300) 179.352 (151) 2004.08.31. M 02 05708 (220) 2002.12.11. Lattice Intellectual Property Limited,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 15. szám, 2013.08.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 12 01748 ( 220 ) 2012.05.22. ( 731 ) Használtautó Informatikai

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.847 ( 151 ) 2012.02.28. ( 210 ) M 08 01544 ( 220 ) 2008.04.30. ( 732 ) A Második Produkció Kft., Bokor (HU) ( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest (

Részletesebben

Vegyes védjegyközlemények I. Jogutódlás

Vegyes védjegyközlemények I. Jogutódlás Vegyes védjegyközlemények I. Jogutódlás ( 111 ) 118.758 ( 111 ) 138.535 ( 111 ) 142.021 ( 111 ) 142.768 ( 111 ) 142.915 ( 111 ) 146.518 ( 732 ) POP Print és Online Piac Kft., Debrecen (HU) ( 111 ) 147.286

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 21. szám, 2011.11.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02679 ( 220 ) 2009.09.21. ( 731 ) V-Contact Kft., Szada

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 216.583 ( 151 ) 2015.09.04. ( 210 ) M 12 00058 ( 220 ) 2012.01.09. ( 732 ) dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU) ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 215.681 ( 151 ) 2015.06.09. ( 210 ) M 14 02721 ( 220 ) 2014.09.08. ( 732 ) WORLD STRONG GUARD Korlátolt Felelősségű Társaság, Orosháza (HU) ( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 00728 (220) 2008.03.04. (731) Andronova Larisa, Budapest (HU) (511) 24 Textíliák (törülközõk) és textiláruk, ágynemûk. 25

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 113. évfolyam 6. szám II. kötet, 2008.06.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) számológépek, adatfeldolgozó

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 8. szám, 2015.04.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 02016 ( 220 ) 2012.08.13. ( 731 ) Weetabix Limited, Kettering,

Részletesebben