Lajstromozott védjegyek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lajstromozott védjegyek"

Átírás

1 Lajstromozott védjegyek ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Gócza Gabriella ügyvéd Gócza ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Electra ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. 45 Személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások nyújtása megrendelésre, egyedi igényeknek megfelelően; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Bochemie a.s., Bohumin (CZ) ( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest ( 541 ) Ultra SZAVO ( 511 ) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok. 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek. 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Cheng Suping, Budapest (HU) ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU) ( 541 ) BELOL M2157

2 ( 511 ) 5 Gyógyszerkészítmények. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU) ( 541 ) BEWIM ( 511 ) 5 Gyógyszerkészítmények. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU) ( 541 ) CAETUS ( 511 ) 5 Gyógyszerkészítmények. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU) ( 541 ) CALER ( 511 ) 5 Gyógyszerkészítmények. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU) ( 541 ) CANEP ( 511 ) 5 Gyógyszerkészítmények. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU) ( 541 ) CARTARIX ( 511 ) 5 Gyógyszerkészítmények. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU) ( 541 ) TRIELLIN ( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények. M2158

3 ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU) ( 511 ) 5 Humán gyógyszerészeti készítmények. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Maria José Garreta Rodriguez, Barcelona ( 511 ) 29 Tejberizs, gyümölcsrizs, rizstartalmú gyermektápszerek, rizskészítmények, rizs felhasználásával készült levesbetétek. 30 Rizs, főzéshez előkészített rizs, gyorsan elkészíthető rizs, gyors rizs, barna rizs, vadrizs; rizstorta, rizslepény, rizsből készült sütemények, rizsliszt, étkezési lisztek; rizspehely, puffasztott rizs, rizsből készült sütemény alapanyagok. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Maria José Garreta Rodriguez, Barcelona ( 511 ) 30 Rizs. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Maria José Garreta Rodriguez, Barcelona M2159

4 ( 511 ) 30 Rizs. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Maria José Garreta Rodriguez, Barcelona ( 511 ) 30 Rizs. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Maria José Garreta Rodriguez, Barcelona ( 511 ) 30 Rizs. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Simand Szolgáltató Bt., Békéscsaba (HU) ( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda, Budapest M2160

5 ( 511 ) 29 Kolbászok, szalámik. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) WEBGURU Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Miskolc (HU) ( 740 ) dr. Bene Tamás, Miskolc ( 511 ) 35 Reklámozás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése; hirdetési oldalak készítése; hirdetési hely kölcsönzése; reklámanyagnaprakész állapotba hozása; információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]. 39 Helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; látogatások tervezése; átmeneti szállások bérlete, helyfoglalás, panziókban helyfoglalás, szállodákban, motelek, panziók, szálláshely lefoglalása (időleges-), szállásügynökségek [szállodák,panziók], szállodai szolgáltatások, turistaházak, üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Maria José Garreta Rodriguez, Barcelona ( 511 ) 30 Basmati rizs. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Poller Roland, Bonyhád (HU) ( 740 ) dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest M2161

6 ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Fekete Béla, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kussinszky Péter, Kussinszky és Juhász Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 41 Sport- és kulturális tevékenységek. 43 Vendéglátás (élelmezés). 45 Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Maria José Garreta Rodriguez, Barcelona ( 511 ) 30 Rizs. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Glenmark Pharmaceuticals Limited, B.D. Sawant Marg, Chakala, Anheri, Mumbai (IN) M2162

7 ( 740 ) PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 541 ) OLAZAX ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények a skizofrénia és a bipoláris zavar kezelésére. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Madal Bal Kft., Budapest (HU) ( 541 ) Neera ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) MTM-SBS Televízió Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Gedey Gábor, Budapest ( 541 ) tv2.hu ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 38 Távközlés. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. 42 Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Co and Co Communication Reklám és Hirdetésszervező Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló oktatóberendezések és felszerelések; oktatási készülékek, oktatási eszközök mágnesek, számítógépes játékprogramok. 20 Dobozok játékokhoz. 28 Játékok, játékszerek; dámajátékok, dámatáblák, dobókockák [játékok], dominójátékok, társasjátékok, játékkártyák, játékszerek, madzsong [kínai dominójáték], sakkjátékok, sakktáblák, építőjátékok, építőkockák [játékszerek], táblajátékok, trükkös játékok,zsetonok játékokhoz. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Apton & Sinclair Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest M2163

8 ( 511 ) 9 Számítógépes játékprogramok, mágnesek, oktatási készülékek, oktatási eszközök. 28 Dámajátékok, dámatáblák, dobókockák [játékok], dominójátékok, társasjátékok, játékgolyók, játékkártyák, játékszerek, madzsong [kínai dominójáték], sakkjátékok, sakktáblák, építőjátékok, építőkockák [játékszerek], táblajátékok, trükkös játékok, zsetonokjátékokhoz. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése és vezetése; kulturális vagy nevelési célú kiállításokszervezése; oktatás;oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; oktatási szolgáltatások on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; versenyek szervezése [oktatás vagyszórakoztatás]; könyvkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Lindner és Varga Ügyvédi Iroda, Budapest (HU) ( 541 ) CLV Partners ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Balatoni Délután Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Sipos Balázs Tihamér, Illés és Sipos Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Lacrima Vulcanica ( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) UNILEVER N. V., AL Rotterdam (NL) ( 740 ) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) HA KERESED AZ ÖRÖMÖKET ( 511 ) 30 Jégkrémek, gyümölcsfagylaltok, fagyasztott cukrászáruk, csokoládé, csokoládés cukrásztermékek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Cornavin Hungary Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) POEN M2164

9 ( 511 ) 14 Nemesfémek és ötvözeteik, valamint az ilyen anyagokból készült, vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) IKO Production Média Szolgáltató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Horváth L. Gábor, Horváth L. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) VIDEOVOX ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 38 Távközlés. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Medina Tours Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Horváth Jenő, Budapest ( 541 ) MEDINA TOURS ( 511 ) 39 Utazásszervezés; szállítás. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Selenium Pharma Kutató és Fejlesztő Bt., Budapest (HU) ( 541 ) MEMOFIT ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok. 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz. 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) HUBA Magyar Díszszövet- és Bútorgyár Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M M2165

10 ( 220 ) ( 732 ) Cheminova Magyarország Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest ( 541 ) Pyclorex ( 511 ) 1 Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; trágyák. 5 Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Bochemie a.s., Bohumin (CZ) ( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest ( 511 ) 1 Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; trágyák; vegyi tűzoltó szerek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények; élelmiszerek tartósításáraszolgáló vegyi anyagok; cserzőanyagok; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok. 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek. 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékonyállatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Madal Bal Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek. 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Bodrogi Bau Kft., Hódmezővásárhely (HU) ( 740 ) dr. Horváth László, Hódmezővásárhely M2166

11 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Krajnyák András, ABK Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; újságok; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, különösen újságkiadás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Napcsillag Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Ajka (HU) ( 740 ) Pintz és Társai Szabadalmi Védjegy és Jogi Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Huang Ti Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati és egészségügyi termékek; diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek), aranyér elleni készítmények, asztma elleni tea, balzsamokgyógyászati használatra, bedörzsölőszerek, borogatások, citromfűtea gyógyszerészeti használatra, cukrászati gyógytermékek, egészségügyi betétek, elixírek [gyógyszerészeti M2167

12 készítmények], fejfájás (migrén) elleni készítmények, fájdalomcsillapítók,fertőtlenítő füstölő készítmények gyógyászati használatra, fertőtlenítő vatta, fertőtlenítőszerek egészségügyi használatra, féreghajtó, fogyasztótea orvosi használatra, főzetek gyógyszerészeti használatra, fürdősók, füstölőrudak, füvek füstölésre,gyógyászati használatra, gyógyászati fogyasztószerek, gyógycukor, gyógyhatású hajnövesztő szerek, gyógyitalok, gyógynövények, gyógyteák, herbateák, hörghurut elleni készítmények, húgyúti bántalmak elleni készítmények, hüvelyöblítő készítmények,idegerősítő szerek, iszap fürdőkhöz, karkötők reuma ellen, kínafakéreg gyógyászati használatra, komlókivonatok gyógyszerészeti használatra, kúpok (végbél- vagy hüvely-), menstruációs betétek, menstruációs tamponok, méhpempő gyógyászati használatra,nyugtatók, ragtapasz, rágógumi gyógyászati használatra, repülősók, sebszivacsok (gyógyító-), sók gyógyászati használatra, szemölcs elleni ceruzák, tengervíz gyógyfürdőhöz, tyúkszem-tapaszok, tyúkszemirtó szerek, ásványi élelmiszer-kiegészítők, ásványvízgyógyászati használatra, ásványvíz-sók, égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények, vitaminkészítmények, vértisztító szerek, védőnadrágok [egészségügyi termékek], gyógynövényes egészségügyi betét. 10 Alhasi övek, altató hatású fejpárnák álmatlanság ellen, altató maszkok, elektromos akupunktúrás eszközök, galvánterápiás készülékek, galvanikus övek gyógyászati használatra, gyógyászati készülékek és eszközök, inhaláló készülékek, kvarclámpák gyógyászatihasználatra, lámpák gyógyászati használatra, masszírozó készülékek, masszírozó kesztyűk, masszírozó készülékek, kozmetikai, radioterápiás készülékek, vibrációs masszírozó készülékek. 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég;fűszerkeverék, nádcukor szirup, nem gyógyászati infúziók, propolisz emberi fogyasztásra, rágógumi, nem gyógyászati használatra, tea alapú italok, vadon élő fűszernövények. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Maria José Garreta Rodriguez, Barcelona ( 511 ) 30 Rizs. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) UNILEVER N. V., AL Rotterdam (NL) ( 740 ) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest M2168

13 ( 511 ) 29 Étkezési olajok és zsírok, margarin. 41 Élelmezési információk, különösen margarinnal és zsírokkal kapcsolatban. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU) ( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest ( 511 ) 12 Szárazföldi járművek, különösen elektromos kerékpárok és ezek alkatrészei. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) László Pál, Törökszentmiklós (HU) ( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. 26 Kitűzők. 35 Ruházati cikkekkel és divatkiegészítőkkel való kiskereskedelem, számítógépes hálózaton való reklámozás és kiskereskedelem, ruházati web áruház üzemeltetése. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Pek-Snack Kft., Igal (HU) ( 740 ) dr. Jakab Zoltán ügyvéd, Kaposvár ( 541 ) Grivon's ( 511 ) 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég. ( 111 ) ( 151 ) M2169

14 ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Beauty and Love Kft., Budaörs (HU) König Fashion Group Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Ji Guang Zhong, Budapest (HU) ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Borszéki Ferenc, Budapest (HU) ( 541 ) YANTRA ( 511 ) 14 Nemesfémek és ötvözeteik valamint az ilyen anyagokból készült vagy ezekkel bevont termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ékszerek, drágakövek, órák és más időmérő eszközök. 30 Kávé, tea, kakaó, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok, méz, melaszszirup, élesztő sütőporok, só, mustár, ecet, fűszeres mártások, fűszerek, jég. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU) ( 541 ) GENITOHYL ( 511 ) 5 Gyógyszerkészítmények. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU) ( 541 ) GYNOSA ( 511 ) 5 Gyógyszerkészítmények. M2170

15 ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Argina Kft., Fót (HU) ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, étrend-kiegészítő készítmények, vitaminok, gyógyteák, gyógynövény-készítmények, speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, bébiételek; tapaszok,kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek). 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, cukorpótló szerek, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, esszenciák élelmiszerekhez, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár,ecet, fűszeres mártások; fűszerek, fűszerkivonatok; jég. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi boltok, bolthálózatok, franchise rendszerek működtetése, gyógytermékek, étrend-kiegészítők, higiéniai és kozmetikai termékek on-line kereskedelme számítógépes hálózaton, on-line hirdetői tevékenység;kereskedelmi adminisztráció, piackutatás, árubemutatás, információ nés tanácsadás fogyasztóknak, kereskedelmi vagy reklámcélú előadások és kiállítások szervezése-bonolítása; irodai munkák. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) TEVA Magyarország Zrt., Gödöllő (HU) ( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen ( 541 ) DETEGO ( 511 ) 5 In vitro diagnosztikai anyagok gyógyászati használatra; egészségügyi használatra készült diétás anyagok, diétás anyagok gyógyászati használatra, csecsemők számára készült élelmiszerek / bébiételek; gyógyászati készítmények egészségápoláshoz, táplálkozásikiegészítők; tápanyag koncentrátumok gyógyászati célra vagy táplálékkiegészítési célra, vitaminkészítmények; ásványi készítmények; sebtapaszok; sebkötöző anyag; borogatások; törlők / tamponok. 10 Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatorvosi berendezések és műszerek; katéterek; fecskendők és kanülök gyógyászati használatra; műtős eszközök; szikék; akupunktúrás tűk; gyógyászati szájmaszkok; orr- és arcmaszkok gyógyászati használatra; kesztyűkgyógyászati használatra. 30 Diétás készítmények, diétás élelmiszerek, élelmiszer /tápanyag koncentrátumok, mind gabona és/vagy zabpehely és/vagy kukorica és/vagy nudli és/vagy rizs alapon; gabona alapú szeletek. 42 Biológiai kutatás; vegyészeti kutatás; bakterológiai kutatás; biológiai vegyi és bakteriológiai kutatás és fejlesztés mások részére; vegyelemzés; vegyészeti szolgáltatások. 44 Orvosi szolgáltatások; orvosi ápolás; egészségügy; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; gyógyszerészeti tanácsadás; kórházi szolgáltatások; in vitro megtermékenyítési szolgáltatások; orvosi klinikák; lábadozó otthonok;pszichológus szolgáltatásai; szülésznő szolgáltatásai; vérbank szolgáltatások. ( 111 ) M2171

16 ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Filmservice Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Hajdu Andrea, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Beugró plusz ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek. 38 Távközlés. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Filmservice Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Hajdu Andrea, Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Beugró + ( 511 ) 9 Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, villamos, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására,másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; automata áruelosztóberendezések és szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések és számítógépek; tűzoltókészülékek. 38 Távközlés. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Közép-Magyarországi Pincegazdaság Kft., Kecel (HU) ( 541 ) Csárdás ( 511 ) 33 Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével). ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT) ( 740 ) Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 30 Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények. M2172

17 ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Top Trade Export-Import Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Ikanov Gábor ügyvéd, Budapest ( 511 ) 27 Szőnyegek, szőnyegpadlók, linóleum, tapéták, padlóburkolatok, kül- és beltéri sport burkolatok. 35 Szőnyegek, szőnyegpadlók, linóleum, tapéták, padlóburkolatok, kül- és beltéri sport burkolatok kis- és nagykereskedelme. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) S.O.S. Merchandising Kft., Csobánka (HU) ( 541 ) SOS LOVE ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 38 Távközlés. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) S.O.S. Merchandising Kft., Csobánka (HU) ( 541 ) SOS SZERELEM ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 38 Távközlés. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. 45 Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt., Budaörs (HU) ( 740 ) dr. Lévai András, Budaörs ( 541 ) AQUAFRUCT ( 511 ) 32 Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; M2173

18 szörpök és más készítmények italokhoz. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Csupics Nikoletta, Dunakeszi (HU) Sávolyi Rita, Érd (HU) ( 740 ) Csupics Nikoletta, Dunakeszi ( 541 ) TAPICSKOLÓ ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék. 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) UNIQUA Biztosító Zrt., Budapest (HU) ( 541 ) EasyLife ( 511 ) 35 Biztosítási termékekhez kapcsolódó mindennemű reklámtevékenység (különösen: rádiós, televíziós, internetes reklámozás, reklámanyagok terjesztése). 36 Biztosítási tevékenység (életbiztosítás). ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) bud:2a ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) bud:2 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. M2174

19 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) bud:1 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) BUD T2A ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Budapest Airport Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Bittera Csaba, Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) BUD T2 ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés. 43 Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Adaptive Holding Zrt., Budapest (HU) ( 541 ) ADAPTIVE MEDIA ( 511 ) 35 Reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési hely kölcsönzése. ( 111 ) M2175

20 ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Cooper Building Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kovárik Erzsébet ügyvéd, Budapest ( 541 ) COOPER BUSINESS CENTER ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; irodai munkák. 36 Ingatlanügyletek, bérbeadás. 37 Épületek javítása, épületek szerelési szolgáltatásai. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Rehab Trademark Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Kovári György szabadalmi ügyvivő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest ( 511 ) 10 Gyógyászati segédeszközök, így alhasi kötszerek, alhasi övek, alsótest fűzők, ágyak speciálisan orvosi gondozás céljára, álmatlanság elleni fejpárnák, speciális bútorzat gyógyászati használatra, ortopéd cipők, ortopéd cipőtalpak, füldugók; fecskendőkorvosi használatra, lég-fejpárnák gyógyászati használatra, fogászati készülékek és műszerek, sebészeti rugalmas harisnya, harisnyák a visszértágulások ellen, haskötők, hordágyak, gördülő hordágyak, ízületi ortopéd kötözőszerek, masszírozó kesztyűk,galván kezelésre szolgáló készülékek, sebészkések, sebészeti késműves áruk, kozmetikai masszírozó készülékek, köldök-övek, sérvkötők, elasztikus kötözőszerek, viaszosvászon vagy más vízhatlan matracvédő lepedőalátét, matracvédő műanyag- és gumilepedő,lepedők a bevizelők részére, légmatracok gyógyászati használatra, légpárnák gyógyászati használatra, lúdtalpbetétek, mankók, botok, járókeretek, higiénés eszközök, akadálymentesítés eszközei mozgássérültek részére, mankóvégek, botvégek a mozgássérültekrészére, masszírozó készülékek, metszőműszerek sebészeti használatra, műmellek, ortopéd (izületi) kötözőszerek, ortopéd cikkek, orvosi készülékek és műszerek, elektromos gyógyászati övek, gyógyászati övek, párnák gyógyászati használatra, végtag- ésfogprotézisek, pulzusnyomásmérők, rugók a cipőtalp hajlásának kialakítására, sebészeti készülékek és műszerek, sebészeti ollók, sebészeti sínek, végtagrögzítők, szikék, szuszpenzóriumok (védőkötések), tálak gyógyászati használatra, terhességi övek,testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, orvosi ujjvédők, művégtagok, vérnyomásmérő készülékek, vibrációs masszírozó készülékek, visszér harisnyák. 12 Tolható kocsik betegek részére, önhajtós, elektromos vagy robbanómotoros meghajtású kerekes székek mozgássérültek számára, mopedek és más járművek mozgássérültek számára. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Rehab Trademark Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Kovári György szabadalmi ügyvivő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest ( 511 ) 10 Gyógyászati segédeszközök, így alhasi kötszerek, alhasi övek, alsótest fűzők, ágyak speciálisan orvosi gondozás céljára, álmatlanság elleni fejpárnák, speciális bútorzat gyógyászati használatra, ortopéd cipők, ortopéd cipőtalpak, füldugók; fecskendőkorvosi használatra, lég-fejpárnák gyógyászati használatra, fogászati készülékek M2176

21 és műszerek, sebészeti rugalmas harisnya, harisnyák a visszértágulások ellen, haskötők, hordágyak, gördülő hordágyak, ízületi ortopéd kötözőszerek, masszírozó kesztyűk,galván kezelésre szolgáló készülékek, sebészkések, sebészeti késműves áruk, kozmetikai masszírozó készülékek, köldök-övek, sérvkötők, elasztikus kötözőszerek, viaszosvászon vagy más vízhatlan matracvédő lepedőalátét, matracvédő műanyag- és gumilepedő,lepedők a bevizelők részére, légmatracok gyógyászati használatra, légpárnák gyógyászati használatra, lúdtalpbetétek, mankók, botok, járókeretek, higiénés eszközök, akadálymentesítés eszközei mozgássérültek részére, mankóvégek, botvégek a mozgássérültekrészére, masszírozó készülékek, metszőműszerek sebészeti használatra, műmellek, ortopéd (izületi) kötözőszerek, ortopéd cikkek, orvosi készülékek és műszerek, elektromos gyógyászati övek, gyógyászati övek, párnák gyógyászati használatra, végtag- ésfogprotézisek, pulzusnyomásmérők, rugók a cipőtalp hajlásának kialakítására, sebészeti készülékek és műszerek, sebészeti ollók, sebészeti sínek, végtagrögzítők, szikék, szuszpenzóriumok (védőkötések), tálak gyógyászati használatra, terhességi övek,testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, orvosi ujjvédők, művégtagok, vérnyomásmérő készülékek, vibrációs masszírozó készülékek, visszér harisnyák. 12 Tolható kocsik betegek részére, önhajtós, elektromos vagy robbanómotoros meghajtású kerekes székek mozgássérültek számára, mopedek és más járművek mozgássérültek számára. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Adaptive Holding Zrt., Budapest (HU) ( 541 ) ADAPTIVE ( 511 ) 35 Reklámügynökségek, hirdető ügynökségek; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési hely kölcsönzése. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Cinematheque Jean Marie Boursicot, Crissier (CH) ( 740 ) dr. Szigeti Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest ( 541 ) ADEATERS ( 511 ) 16 Papír és ezen anyagokból készült termékek, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomtatványok; újságok és folyóiratok; könyvek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari ragsztóanyagok; anyagok művészek részére. 35 Reklámozás; szórólapok, termékminták terjesztése, reklámanyagok kölcsönzése. 41 Nevelés; oktatási intézmények, könyvek és folyóiratok kiadása, újság előfizetés, szórakoztatás; show műsorok; rádió szórakoztató műsorok, televíziós szórakozató műsorok, filmkészítés, film kölcsönzés, hanganyag felvétel, mozgóképek levetítése és ezzelkapcsolatos felszerelések biztosítása, versenyek szervezése az oktatás és szórakoztatás területén. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Cooper Building Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kovárik Erzsébet ügyvéd, Budapest ( 541 ) COOPER OFFICE ( 511 ) 35 Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, irodai munkák. M2177

22 36 Ingatlanügyletek, bérbeadás. 37 Épületek javítása, épületek szerelési szolgáltatásai. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) M-Ágnes Bt., Budapest (HU) ( 511 ) 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályba. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Memories of Hungary Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 3 Magyarországról származó fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, spa termékek, kozmetikai cikkek, hajmosószerek; fogkrémek. 24 Magyarországról származó textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágy- és asztalneműk, népművészeti textilek. 25 Magyarországról származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) mi2en Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 24 Textíliák és textiláruk (méteráruk -damaszt, taft, selyem, frottír), ágy- és asztalneműk; textilekből készített többféle áru; bútorszövetek; huzatok; függöny; futó; pléd, takaró; hálózsák; törölközők; kendők; ágyneműk; asztalneműk; ágytakarók;törölközők; egyéb frottír áruk; egyéb egyedi tervezésű textiláruk. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; bolt/üzlethelység üzemeltetése; a 24. áruosztályban lévő áruk forgalmazása; márkanév reklámozása különböző médiákban; vásárlási megrendelések ügyintézése. 38 Távközlés; internet alapú vásárlás; fórumok biztosítása az interneten. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M M2178

23 ( 220 ) ( 732 ) Atenor Group Hungary Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek. 37 Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Horváth-Jelinkó Linda, Sopron (HU) ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. 44 Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., Siófok (HU) ( 740 ) Kovári György szabadalmi ügyvivő, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest ( 511 ) 35 Adatgyűjtés és -feldolgozás, adatbanki tevékenység; piac- és közvéleménykutatás, üzletviteli tanácsadás. 36 Vagyonkezelés. M2179

24 41 Felnőtt és egyéb oktatás, nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, könyvtári, levéltári és múzeumi szolgáltatások. 42 Műszaki vizsgálatok, elemzések, műszaki (terv)-tanulmányok készítése, mérnöki munkák, mérnöki-műszaki, valamint környezetvédelmi tanácsadás. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kovári Zoltán, Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest ( 511 ) 3 Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek; cipőkrémek; antisztatikus termékek háztartási használatra; cipészviasz, cipészgyanta; cipőkrémek; cipőviaszok; gyógyszappanok; körömápolási cikkek;krémek cipészeknek; lábizzadásgátló szappanok; kozmetikai cikkek lábápoláshoz; lábápoló készítmények, amik nem tartoznak más osztályokba. 5 Gombaölő szerek (fungicidek), különösen lábgomba ellen; kötszeranyagok; bőrápoló gyógyszerkészítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; gumi gyógyászati használatra; gyógyszerek láb megbetegedéseinek kezelésére; egészségügyi készítmények lábmegbetegedéseinek kezelésére; lábizzadás elleni gyógyszerek; tyúkszemirtó szerek; tyúkszem-tapaszok. 9 Szemüvegek; szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok. 10 Ortopédiai cikkek; lábbelik gyógyászati használatra; gumipólyák; lúdtalpbetétek; talpbetétek gyógyászati használatra; művégtagok; ortopéd lábbelik; ortopédiai cipőtalpak; ortopédiai kötések izületekre. 25 Ruházati cikkek, cipők; cipőtalpak; cipőtalpbetétek; csúszásgátlók lábbelikhez; fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők; lábbelik; papucsok; sportlábbelik; szandálok; talpbetétek; tornacipők; zoknik. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Dorro-Panino Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Sopron (HU) ( 511 ) 43 Vendéglátás, élelmezés, gyorséttermek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Használtautó Informatikai Kft., Győr (HU) ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 38 Távközlés. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) M2180

25 ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) UNILEVER N. V., Rotterdam (NL) ( 740 ) dr. Lukácsi Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest ( 541 ) UNIKIT ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcs- és zöldségfélék; zselék, lekvárok, kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. 30 Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávék; liszt és gabonából készített termékek; kenyér, sütemény és édességfélék, fagylaltok; méz, melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, öntetek (ízesítő készítmények); fűszerek, jég. 32 Sörök; ásványvizek és szénsavval dúsított vizek, valamint egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; sűrítmények és egyéb készítmények italok készítéséhez. 43 Étel és ital nyújtásával kapcsolatos szolgáltatások; időszakos szállás biztosítása. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Új Palini-Hús Zrt., Kilimán (HU) ( 740 ) Dr. Bajkai István S.B.G.& K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Milánó szelet ( 511 ) 29 Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Vivaldi Kft., Dunakeszi (HU) ( 511 ) 10 Testgyakorlásra szolgáló gyógyászati készülékek, takarók elektromos fűtésű gyógyászati használatra (bio-keramikus takarók). 24 Lepedők. 25 Mágneses ruházati cikkek, papucsok, zoknik, alsóneműk, ionos ruházati cikkek. 28 Mágneses szorítók, ionos szorítók, könyökvédők, térdvédők, sípcsontvédők, bokaszorítók, egészségügyi szorítók, derékszorítók, ionos (negatív ionos) szorítók (derékszorítók, csuklószorító, térdszorító, bokaszorító, könyökszorító, lábszárszorító,combszorító, fejpánt, tartásjavító). ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Használtautó Informatikai Kft., Győr (HU) ( 511 ) 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 38 Távközlés. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. M2181

26 ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) GLAXO GROUP LIMITED, GREENFORD, Middlesex (GB) ( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) ANGIODEFENS ( 511 ) 5 Gyógyszerészeti készítmények és anyagok; vitaminok, ásványi anyagok és kiegészítők. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) ETO PARK Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU) ( 740 ) dr. Egri Zoltán ügyvéd, EGRI és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék. 35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák. 41 Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Holládi-Horváth Attila, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Bérczes László, Taliándörögd ( 511 ) 11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, vízszolgáltató és egészségügyi berendezések, így különösen háztartási kisgépek, elektromos eszközök joghurt készítéséhez, főzőedények és főzőberendezések, főzőlapok, háztartásihűtőkészülékek és berendezések, kávéfőzőgépek, elektromos, kávéfőzők, elektromos, kenyérpirítók, kenyérsütő gépek, konyhai tűzhelyek, takaréktűzhelyek, mikrohullámú sütők [főzőkészülékek]. 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék, így különösen dobozok kartonból vagy papírból, hírlevelek,iratgyűjtők, dossziék, képek, kézikönyvek, naptárak, noteszok, nyomtatványok, papíráruk. 28 Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; karácsonyfadíszek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M M2182

27 ( 220 ) ( 732 ) Bakucz József, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Őr Mária, Budapesti 177.sz. Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 39 Szállítás, áruk csomagolása, és raktározása, utazásszervezés. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) CLEAN-CONTACT Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 1 Műtrágyák; baktériumkészítmények nem gyógyászati, vagy állat gyógyászati használat. 44 Kertészeti szolgáltatás, tuják gondozása. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) ICO Zrt., Pomáz (HU) ( 740 ) Hennelné dr. Komor Idikó ügyvéd, Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest ( 511 ) 16 Írószerek. ( 111 ) ( 151 ) ( 210 ) M ( 220 ) ( 732 ) Jakabosné Kovács Judit, Budapest (HU) ( 740 ) Simándi Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) Kerekítő ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba); nyomdabetűk; klisék. M2183

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 6. szám, 2012.03.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01725 ( 220 ) 2010.05.31. ( 731 ) MediaVault Hungary Adatbiztonsági

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Nemzeti lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.070 ( 210 ) M 11 02880 ( 220 ) 2011.09.12. ( 732 ) Márton Imre János, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szánthó Pál, Budapest ( 511 ) 33 Borok.

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 11. szám, 2011.06.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 01296 ( 220 ) 2010.04.23. ( 731 ) ratiopharm GmbH, Ulm

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 02869 ( 220 ) 2011.09.09. ( 731 ) Pártos Csilla, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest ( 511 ) 41 Nevelés; szakmai

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 10. szám, 2011.05.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00391 ( 220 ) 2009.02.12. ( 731 ) Vivaldi Kft., Dunakeszi

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 204.365 ( 151 ) 2011.12.07. ( 210 ) M 07 00245 ( 220 ) 2007.01.26. ( 732 ) Psenyeczki-Nagy Zsolt, Budapest (HU) ( 511 ) 11 Világító-, fűtő-, gőzfejlesztő, főző-, hűtő-,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 215.904 ( 151 ) 2015.06.15. ( 210 ) M 14 02635 ( 220 ) 2014.08.28. ( 732 ) Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU) ( 541 ) Septofoam ( 511 ) 3 Fehérítőkészítmények; tisztítószerek;

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2016. 04. 29. 1 TARTALOM Fejezet címe Oldalszám 1. Minőségpolitika 4 2. Függetlenségi és titoktartási politika 4 3. A magyar termék tanúsító védjeggyel kapcsolatos adatok

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 00094 ( 220 ) 2013.01.14. ( 731 ) Dr. Beck Zoltán, Pécs (HU) ( 740 ) Dr. Szénássy Mónika, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

Részletesebben

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban ( 111 ) 218.527 ( 210 ) M 16 01297 ( 220 ) 2016.04.18. ( 732 ) Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU) ( 740

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 06 00098 ( 220 ) 2006.01.11. ( 731 ) dr. Tóth István, Budapest (HU) ( 541 ) www.jogimegoldasok.hu ( 511 ) 42 Jogi szolgáltatások. (

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 1. szám, 2014.01.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.027 ( 151 ) 2013.12.03. ( 210 ) M 11 01879 ( 220 ) 2011.06.15. ( 732 ) Médiaszolgáltatás-támogató

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 12. szám I. kötet, 2010.12.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00671 ( 220 ) 2009.03.13. ( 731 ) Dr. Natura

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 02652 ( 220 ) 2011.08.22. ( 731 ) Zákányi Róbert, Budapest (HU) ( 740 ) Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest ( 541 ) KAMRA

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02718 ( 220 ) 2009.09.23. ( 731 ) BONGRAIN S.A. (a French société anonyme), Viroflay (FR) ( 740 ) Dr. Gödölle István szabadalmi

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 12. szám, 2011.06.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 199.911 ( 151 ) 2010.03.23. ( 210 ) M 09 00940 ( 220 ) 2009.04.07. ( 732 ) Cosmed Kft., Sóskút

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 11. szám, 2012.06.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02314 ( 220 ) 2009.08.07. ( 731 ) György László, Pomáz

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03323 ( 220 ) 2009.11.16. ( 731 ) Heti Válasz Kiadó Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Szabó D. Péter, dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 14. szám, 2011.07.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 04 03743 ( 220 ) 2004.09.07. ( 731 ) Inform Média Kft., Debrecen

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 6. szám I. kötet, 2010.06.14. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) (731)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 03258 (220) 2008.10.16. (731) Aktív Hotels

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.661 ( 151 ) 2011.03.09. ( 210 ) M 09 00565 ( 220 ) 2009.03.04. ( 732 ) Házisweets Kft., Lajosmizse (HU) ( 740 ) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.111 ( 151 ) 2012.12.03. ( 210 ) M 12 00557 ( 220 ) 2012.02.22. ( 732 ) Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.820 ( 210 ) M 10 02159 ( 220 ) 2010.07.13. ( 732 ) Complex 3H Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Szigetszentmiklós (HU) ( 740 ) Benkőné Csillag Lucia, Budapest ( 511 ) 39

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.310 ( 151 ) 2011.07.11. ( 210 ) M 09 03548 ( 220 ) 2009.12.07. ( 732 ) 2 Face Marketing és Promóciós Kft., Budapest (HU) ( 511 ) 39 Szállítás; áruk csomagolása és raktározása;

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 209.001 ( 151 ) 2013.03.14. ( 210 ) M 12 02356 ( 220 ) 2012.07.06. ( 732 ) Generál Kontakt Építőipari, Műszaki, Szolgáltató Bt., Abony (HU) ( 511 ) 37 Építés, gyárépítés,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 20. szám, 2011.10.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03032 ( 220 ) 2009.10.20. ( 731 ) Tudatos Vásárlók Egyesülete,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 17. szám, 2011.09.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 02893 ( 220 ) 2008.09.16. ( 731 ) ugyvédkupa.hu Kft.,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.225 ( 151 ) 2010.09.08. ( 210 ) M 04 00830 ( 220 ) 2004.02.25. ( 732 ) ÜSTÖKI Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 1. szám, 2011.01.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 00988 ( 220 ) 2008.03.20. ( 731 ) HUMOR1 TV Zrt., Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 5. szám I. kötet, 2010.05.14. Lajstromozott védjegyek I. (111) (210) (732) (541) (511) 199.405 (151) 2010.01.14. M 09 00417 (220) 2009.02.12. CSEKE Kerékpár

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 04 02513 (220) 2004.06.01. (731) Magyar Telekom Nyrt., (HU) (740) dr. Dankó Péter, MATÁV Rt. Általános Jogi Iroda, (541) Magyar

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.485 ( 151 ) 2012.06.01. ( 210 ) M 10 02509 ( 220 ) 2010.08.17. ( 732 ) Va-Vestor Ingatlanhasznosító Kft., Sopron (HU) ( 740 ) dr. Törköly Éva, Budapest ( 541 ) ZENA

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 199.478 ( 151 ) 2010.01.26. ( 210 ) M 08 02799 ( 220 ) 2008.09.04. ( 732 ) Stella Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) Csilléry Gabriella dr. ügyvéd, Zsámbék

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 176.258 ( 151 ) 2003.08.27. ( 210 ) M 01 05007 ( 220 ) 2001.09.20. ( 732 ) Monarchia Borászati Szőlőtermesztő és Borértékesítő Kft., Ostoros (HU) ( 740 ) dr. ifj. Partos

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 00728 (220) 2008.03.04. (731) Andronova Larisa, Budapest (HU) (511) 24 Textíliák (törülközõk) és textiláruk, ágynemûk. 25

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám II. kötet, 2010.11.29. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 01403 ( 220 ) 2008.04.17. ( 731 ) MTT Magyar

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 22. szám, 2015.11.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 00208 ( 220 ) 2014.01.24. ( 731 ) Közép Európai Média

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 197.081 ( 151 ) 2011.02.16. ( 210 ) M 06 03781 ( 220 ) 2006.11.17. ( 732 ) Sara Lee Hungary Zrt., Budapest (HU) ( 740 ) dr Szamosi Katalin ügyvéd, S.B.G.& K. Ügyvédi Iroda,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 12. szám, 2011.06.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 07 00710 ( 220 ) 2007.03.02. ( 731 ) Procter & Gamble Holding

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 04 04076 ( 220 ) 2004.10.04. ( 731 ) Magyar Telecom Nyrt., Budapest (HU) ( 300 ) 304 18 469.18 2004.04.02. DE ( 740 ) dr. Szamosi Katalin,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 8. szám I. kötet, 2010.08.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 01378 ( 220 ) 2009.05.08. ( 731 ) Kerekes Szállítási

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 8. szám, 2011.04.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02970 ( 220 ) 2009.10.13. ( 731 ) Idealbody Kft., Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 2. szám I. kötet, 2010.02.15. Lajstromozott védjegyek I. 166.419 M 00 04568 (220) 2000.08.31. PANNONTEJ Tejtermékgyártó és Kereskedelmi Rt., Zalaegerszeg

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 4. szám II. kötet, 2010.04.28. Lajstromozott védjegyek II. 199.139 M 09 02372 (220) 2009.06.04. Claessens International Limited, London (GB) S.B.G &

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.211 ( 151 ) 2013.04.05. ( 210 ) M 09 00841 ( 220 ) 2009.03.30. ( 732 ) EM-TECHNOLOGY HUNGARY Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivő, Gödölle,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 203.853 ( 210 ) M 09 02679 ( 220 ) 2009.09.21. ( 732 ) V-Contact Kft., Szada (HU) ( 740 ) dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 4. szám I. kötet, 2010.04.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 06 01750 (220) 2006.05.18. (731) Net Média Kiadó

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 4. szám II. kötet, 2009.04.28. Lajstromozott védjegyek II. 5 Készítmények férgek, rovarok és kártékony állatok irtására; fungicidszerek; germicidszerek,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 24. szám, 2015.12.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 01268 ( 220 ) 2014.04.25. ( 731 ) Biztosítások.hu Biztosítási

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 208.105 ( 151 ) 2012.12.21. ( 210 ) M 12 00874 ( 220 ) 2012.03.14. ( 732 ) Bau-Team Építőipari és Vállalkozási Kft., Tolna (HU) ( 511 ) 37 Építkezés; javítás; szerelési

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 2. szám, 2011.01.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00188 ( 220 ) 2009.01.23. ( 731 ) PHARMAX Kutató és Fejlesztő

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 4. szám, 2011.02.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.636 ( 151 ) 2010.10.27. ( 210 ) M 09 02386 ( 220 ) 2009.08.17. ( 732 ) Raday Park Kft., Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 11. szám II. kötet, 2009.11.30. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) (731) (740) (541) (511) M 08 03343 (220) 2008.10.27.

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.921 ( 151 ) 2012.08.03. ( 210 ) M 10 00770 ( 220 ) 2010.03.09. ( 732 ) JátékNet.hu Webáruház Kft., Telki (HU) ( 740 ) Dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, Aradszky és Képes Ügyvédi

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 118. évfolyam 17. szám, 2013.09.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 11 03692 ( 220 ) 2011.11.21. ( 731 ) Illés Csók és Társa

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 215.681 ( 151 ) 2015.06.09. ( 210 ) M 14 02721 ( 220 ) 2014.09.08. ( 732 ) WORLD STRONG GUARD Korlátolt Felelősségű Társaság, Orosháza (HU) ( 740 ) dr. Sóvári Miklós, DANUBIA

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.211 ( 151 ) 2012.05.08. ( 210 ) M 06 03437 ( 220 ) 2006.10.18. ( 732 ) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Zug (CH) ( 740 ) dr. Sasvári Gabriella, S.B.G. & K. Budapesti

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 11. szám I. kötet, 2010.11.15. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 194.169 ( 151 ) 2008.05.20. ( 210 ) M 06 00833 ( 220 ) 2006.03.10. ( 732 ) HERBA HUNGARY

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 119. évfolyam 1. szám, 2014.01.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 03664 ( 220 ) 2010.12.07. ( 731 ) Unilever N.V., Rotterdam

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 10. szám, 2015.05.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 02316 ( 220 ) 2014.07.21. ( 731 ) Schoco Bon Édesség Nagykereskedés

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.342 ( 151 ) 2012.01.18. ( 210 ) M 10 01626 ( 220 ) 2010.05.25. ( 732 ) ORGANICA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU) ( 740 ) Rónaszéki Tibor, Budapest (

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 6. szám I. kötet, 2009.06.15. Lajstromozott védjegyek I. (111) 195.994 (210) M 08 01610 (732) Alkonix Kft., Budapest (HU) (511) 32 Alkoholmentes italok,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 18. szám, 2011.09.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 10 02606 ( 220 ) 2010.08.30. ( 731 ) Balogh-Walder Tamás,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 3. szám, 2011.02.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.563 ( 151 ) 2010.10.27. ( 210 ) M 09 01719 ( 220 ) 2009.06.11. ( 732 ) Bakonyi-Kiss Attila,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 5. szám, 2011.03.16. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.008 ( 210 ) M 06 00098 ( 220 ) 2006.01.11. ( 732 ) dr. Tóth István, Budapest (HU) ( 541 ) www.jogimegoldasok.hu

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 210.733 ( 151 ) 2013.09.03. ( 210 ) M 12 03505 ( 220 ) 2012.09.25. ( 732 ) Gardenland Kft., Kállósemjén (HU) ( 740 ) Ágni Zsolt, Debrecen ( 541 ) CALOBE ( 511 ) 3 Szappanok;

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 5. szám II. kötet, 2010.05.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 08 02622 (220) 2008.08.14. (731) Teupen Hungária

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 9. szám, 2011.05.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03059 ( 220 ) 2009.10.22. ( 731 ) Új Palini-Hús Zrt., Kilimán

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.847 ( 151 ) 2012.02.28. ( 210 ) M 08 01544 ( 220 ) 2008.04.30. ( 732 ) A Második Produkció Kft., Bokor (HU) ( 740 ) dr. Árva Katalin, Árva Ügyvédi Iroda, Budapest (

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 16. szám, 2011.08.29. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 03103 ( 220 ) 2009.10.27. ( 731 ) Történelmi Vitézi Rend

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 8. szám, 2011.04.28. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.444 ( 151 ) 2011.02.22. ( 210 ) M 10 02229 ( 220 ) 2010.07.21. ( 732 ) "Képíró 8" Produkciós

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek I.

Lajstromozott védjegyek I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 115. évfolyam 7. szám I. kötet, 2010.07.14. Lajstromozott védjegyek I. ( 111 ) 189.305 ( 151 ) 2007.04.20. ( 210 ) M 02 01687 ( 220 ) 2002.04.05. ( 732 ) Répás Lajos,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 10. szám I. kötet, 2010.10.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 07 00013 ( 220 ) 2007.01.03. ( 731 ) Yu Lili, Budapest

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Lajstromozott védjegyek II. (111) 185.393 (151) 2006.07.24. (210) M 04 01354 (220) 2004.03.24. (732) Conopco Inc., New York, New York (US) (740) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. i Ügyvédi Iroda, (541)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 13. szám, 2011.07.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 06 00798 ( 220 ) 2006.03.08. ( 731 ) Peters Elektro Automatika

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 12. szám I. kötet, 2010.12.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 201.519 ( 151 ) 2010.10.15. ( 210 ) M 10 00773 ( 220 ) 2010.03.09. ( 732 ) Optirex Kft.,

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 205.901 ( 151 ) 2012.04.02. ( 210 ) M 10 01196 ( 220 ) 2010.04.14. ( 732 ) Brown-Forman Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Louisville, Ky (US)

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek II.

Lajstromozott védjegyek II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 5. szám II. kötet, 2009.05.28. Lajstromozott védjegyek II. (111) 176.154 (151) 2003.08.01. (210) M 00 01737 (220) 2000.03.27. (732) NATIONAL ASSOCIATION

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.624 ( 151 ) 2012.06.21. ( 210 ) M 11 02843 ( 220 ) 2011.09.07. ( 732 ) Kapacitás Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Rádi Péter ügyvéd, Budapest ( 541 ) CityLED ( 511 )

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 7. szám, 2011.04.14. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 157.023 ( 151 ) 2011.02.22. ( 210 ) M 99 03232 ( 220 ) 1995.05.09. ( 732 ) St. Pauli-Brauerei C.L.

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 3. szám I. kötet, 2010.03.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 08 00746 (220) 2008.03.05. (731) MTM-SBS Televízió

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 15. szám, 2011.08.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 08 02786 ( 220 ) 2008.09.03. ( 731 ) Macrati Holdings Limited,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 1. szám II. kötet, 2010.01.28. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő - 115. évfolyam 7. szám I. kötet, 2010.07.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. ( 210 ) M 08 01371 ( 220 ) 2008.04.16. ( 731 ) NAV

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 174.073 ( 151 ) 2007.07.20. ( 210 ) M 00 06329 ( 220 ) 2000.11.28. ( 732 ) GR. Sarantis Industrial and Commercial Company of Cosmetics, Garments, House and Pharmaceutical

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 216.583 ( 151 ) 2015.09.04. ( 210 ) M 12 00058 ( 220 ) 2012.01.09. ( 732 ) dr. Medveczky Mihály, Budapest (HU) ( 511 ) 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 120. évfolyam 21. szám, 2015.11.16. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 13 03794 ( 220 ) 2013.12.17. ( 731 ) ICI INTERAKTÍV Kommunikációs

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00189 ( 220 ) 2009.01.23. ( 731 ) PHARMAX Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU) ( 740 ) dr. Balázs Gábor,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 115. évfolyam 7. szám II. kötet, 2010.07.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 00205 ( 220 ) 2009.01.27. ( 731 ) Sovansir 2006

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 2. szám I. kötet, 2010.02.15. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK I. Védjegybejelentések meghirdetése I. (210) M 09 01628 (220) 2009.06.03. (731) BRF-Brasil Foods

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 115. évfolyam 5. szám II. kötet, 2010.05.28. Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése II. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210)

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II.

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ 114. évfolyam 4. szám II. kötet, 2009.04.28. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK II. Védjegybejelentések meghirdetése II. (210) M 09 00110 (731) Apex Bt., (HU) (210) M 09 00053

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 206.681 ( 151 ) 2012.07.09. ( 210 ) M 11 02567 ( 220 ) 2011.08.11. ( 732 ) PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU) ( 740 ) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 21. szám, 2011.11.14. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02679 ( 220 ) 2009.09.21. ( 731 ) V-Contact Kft., Szada

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 116. évfolyam 9. szám, 2011.05.16. Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 202.235 ( 151 ) 2011.01.24. ( 210 ) M 09 02676 ( 220 ) 2009.09.21. ( 732 ) KRKA, tovarna zdravil,

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 14 02356 ( 220 ) 2014.07.23. ( 731 ) Foltin Globe Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU) ( 740 ) dr. Kovács Ildikó, Kovács Ildikó Ügyvédi

Részletesebben

Lajstromozott védjegyek

Lajstromozott védjegyek Lajstromozott védjegyek ( 111 ) 214.627 ( 151 ) 2014.12.18. ( 210 ) M 09 01862 ( 220 ) 2009.06.26. ( 732 ) Auto News Kiadó Kft., Budapest (HU) ( 740 ) dr. Takács Zoltán, Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

Részletesebben

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 117. évfolyam 8. szám, 2012.05.02. NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK Védjegybejelentések meghirdetése ( 210 ) M 09 02827 ( 220 ) 2004.07.09. ( 731 ) Boehringer Ingelheim

Részletesebben