Beszámoló az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl"

Átírás

1 Beszámoló az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl 2007

2

3 J/5016 Beszámoló az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenységérõl 2007 Országgyûlési Biztos Hivatala 2008

4 Minden jog fenntartva ISSN Kiadó: Országgyûlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: , Fax: Internet: Felelõs kiadó: Dr. Szabó Máté Szerkesztõ: Dr. Kovács Zsolt A kötetet Kempfner Zsófia tervezte Nyomdai kivitel: Szó-Kép Nyomdaipari Kft. Felelõs vezetõ: Szikszay Olivér

5 Tartalom Bevezetõ 9 1. A panaszok ügytípusok szerinti jellemzõi Adó- és illetékügyek, pénzintézetek, biztosítók Adó- és illetékügyek Pénzintézetek, biztosítók Bentlakásos intézmények Büntetõeljárási ügyek Büntetõeljárási és nyomozóhatósági ügyek Büntetés-végrehajtás Családjogi ügyek Anyakönyvi és névviselési ügyek Gyermekek és fiatalkorúak jogai Gondnoksági ügyek Egészségügy Egészségügyi igazgatás, betegjogok Fogyatékkal élõk jogai Egészséges környezethez való jog Környezet- és természetvédelem, közlekedésszervezés Telepengedélyezéssel kapcsolatos ügyek Épített környezet védelmével kapcsolatos ügyek Fogyasztóvédelem Földhivatalok Hajléktalanellátás Kárpótlás, földkiadás, szövetkezeti üzletrészek kiadása Kisajátítási ügyek 56

6 6 Tartalom Közszolgáltatók Áramszolgáltatók Gázszolgáltatók Telefonszolgáltatók Mobil-tornyok Távfûtés Temetkezés Külföldiek panaszai és állampolgársági ügyek Állampolgársági ügyek Idegenrendészeti és menekültügyek Konzuli ügyek Lakhatással kapcsolatos ügyek Médiahatóság eljárásával összefüggõ ügyek Munkajogi ügyek Oktatásügy Önkormányzati ügyek Önkormányzati testületi ügyek Hulladékgazdálkodás Rendõrségi eljárás Rendõri intézkedések Gyülekezési jog Szabálysértési eljárások Szociális ügyek Társadalombiztosítás Vallásszabadság Végrehajtók Vízügyek, katasztrófavédelem Egyes kiemelt jelentõségû vizsgálatok Kiemelt ügyek Alkotmánybírósági indítvány Állásfoglalások Levelezés 208

7 Tartalom 7 2. A jogalkotást érintõ ombudsmani tevékenység Jogszabály által okozott visszásságok orvoslása Jogszabálytervezetek véleményezése A Hivatal mûködése és beszámolója A Hivatal mûködése A év statisztikai adatai 248 I. melléklet: Statisztikai táblázatok 257 II. melléklet: Konferenciák, publikációk 277 III. melléklet: Tárgymutató 283 IV. melléklet: Munkatársaink 288 V. melléklet: A Szonda Ipsos felmérése A Beszámoló CD-melléklete 4.1. A Beszámoló 1-3. fejezeteinek elektronikus változata 4.2. Példatár A 2005-ben iktatott ügyek A 2006-ban iktatott ügyek A 2007-ben iktatott ügyek

8

9 Bevezetõ A év meghatározó és eseménydús év volt mind általában a hazai országgyûlési biztosi intézményrendszer, mind az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tevékenysége tekintetében. Az ombudsman-törvény többszöri módosítása nyomán megszûnt az állampolgári jogok országgyûlési biztosa általános helyettesének tisztsége, ugyanakkor újabb szak-ombudsmannal bõvült az intézményrendszer. A Parlament létrehozta a jövõ nemzedékek országgyûlési biztosának pozícióját. Az általános hatáskörû ombudsman feladatait ebben az évben az állampolgári jogok biztosaként vagy õt helyettesítõ szakosított biztosként öt ombudsman is ellátta, akik közül most sorrendben az ötödik, az utolsó három hónapért felelõs biztosként nyújtom be a évrõl szóló beszámolót az Országgyûlés számára. 1. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló évi LIX. törvény módosításáról szóló évi XXXVII. törvény preambuluma szerint az Országgyûlés a jövõ nemzedékek iránt érzett felelõsségtõl vezérelve új intézményt a környezetvédelemmel foglalkozó országgyûlési biztos intézményét kívánt létrehozni, és ennek elõkészítése, az intézményi rendszer megújítása érdekében döntött az egyik általános hatáskörû ombudsmani pozíció, az állampolgári jogok országgyûlési biztosának általános helyettese pozíciója eltörlésérõl. Könnyen belátható azonban, hogy az általános hatáskörû ombudsmani pozíciók számának ilyen csökkentése nem jár együtt az ombudsmanintézmény által nyújtott jogvédelmet igénylõ panaszosok számának csökkenésével. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosának immár egyedüli általános hatáskörû ombudsmanként kell ellátnia a környezetvédelmi ügyek kivételével a korábban két biztos által munkamegosztásban végzett feladatokat. 2. A hazai általános és szakombudsmani intézményrendszer átalakítása mellett a év az országgyûlési biztosok ciklusváltásának esztendeje is volt. Ami az általános hatáskörû biztosi hivatalt illeti, mind dr. Lenkovics Barna-

10 10 Bevezetõ básnak, az állampolgári jogok országgyûlési biztosának, mind pedig dr. Takács Albertnek, az állampolgári jogok országgyûlési biztosa általános helyettesének a megbízatási ideje július 1-jéig szólt. A parlamentnek az utóbbi pozíció idõközbeni megszüntetése miatt az állampolgári jogok országgyûlési biztosának tisztségét a harmadik ciklusban betöltõ személyt kellett megválasztania. Ebben az ombudsman-váltási esztendõben azonban a folyamat bizonyos sajátosságai miatt végül is öten látták el saját jogon, vagy éppen szakosított biztosként helyettesítõ jogkörben az állampolgári jogok országgyûlési biztosának feladatát. E kivételesnek mondható eseménysor miatt is érdemes áttekinteni a történések kronológiáját március 19-én, április 21-i hatállyal az Országgyûlés alkotmánybíróvá választotta dr. Lenkovics Barnabást, aki ezért április 20-i hatállyal lemondott országgyûlési biztosi tisztségérõl. Ettõl az idõponttól a leköszönt állampolgári jogok országgyûlési biztosának feladatait is dr. Takács Albert általános helyettes látta el. Õt azonban a miniszterelnök igazságügyi és rendészeti miniszternek javasolta, ezért dr. Takács Albert szintén még megbízatási idejének lejárta elõtt május 31-ével lemondott ombudsmani hivataláról. Ezt követõen az állampolgári jogok országgyûlési biztosának hatáskörét helyettesítõ jogkörben a két hivatalban lévõ szakombudsman közül elõször a törvényben meghatározott sorrend szerint az idõsebb biztos dr. Kaltenbach Jenõ kisebbségi ombudsman, majd dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos gyakorolta. Láthatjuk, hogy az ombudsman-törvény rendelkezései megoldást kínáltak erre a sajátos helyzetre is, mûködtek a törvényben szereplõ helyettesítési szabályok. Mindazonáltal ezen szabályok mûködésének a rendeltetésük szerint kivételesnek kell lennie. Semmiképp sem tesz jót az ombudsman-intézménynek, ha egy biztosi tisztség hosszú idõn keresztül betöltetlen. Az új állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló parlamenti szavazásra elõször június 11-én került sor. Ekkor az Országgyûlés azonban nem választotta meg a köztársasági elnök jelöltjét, dr. Majtényi Lászlót. Ezt követõen az államfõ június 19-én új jelöltjeként engem nevezett meg. Jelölése alapján a parlament 2007 õszén, szeptember 24-én országgyûlési biztossá választott, így az elmúlt esztendõ utolsó három hónapjában láttam el az állampolgári jogok országgyûlési biztosának feladatait.

11 Bevezetõ A beszámolási idõszak utolsó, és így egyúttal megbízatásom elsõ hónapjaiban sor került az ombudsmani hivatal ügyintézési és ennek megfelelõen szervezeti rendjének átalakítására. Ezek a változások több, remélhetõleg a évtõl beérõ célt szolgálnak. Az átalakítások egyik elvi kiindulópontja szerint az ombudsmani jogvédelemnek, az országgyûlési biztosok általi panaszkezelésnek az egyéb jogérvényesítési eszközök gyors, olcsó, könynyen hozzáférhetõ, az emberek számára érthetõ és átlátható módon mûködõ alternatíváját kell jelentenie. Ennek megfelelõen szervezetileg és funkcionálisan is elválasztásra került a beadványok elõzetes elemzése és a panaszok kivizsgálása. A változásokat megalapozó másik alapvetés, hogy az Alkotmány a hazai alapjogvédelmi rendszerben kiemelkedõen fontos szerepet szán az országgyûlési biztosnak az alkotmányos alapjogok értelmezésében, az alapjogokat értelmezõ esetjogi rendszer kiépítésében, ezáltal az alapjogok mindennapokban való következetes érvényesülésének az elõmozdításában. Annak, hogy az ombudsman betölthesse ezt a rendeltetését, nélkülözhetetlen elõfeltétele, hogy az egyes ügyekben megfogalmazott állásfoglalások, ajánlások magas színvonalú és következetes alapjogi érvelésre épüljenek. Ez a célja annak a szervezeti megoldásnak, amely szerint az ombudsmani hivatalban az alapjogok elméleti kérdéseivel, az egyes panaszok mögötti alapjogi dilemmák feltárásával és megválaszolásával önálló fõosztály foglalkozik. Mindezek a változások továbbá azt a célt is szolgálták, hogy az ombudsman az alapjogok szószólójaként lépjen fel a társadalomban, az alapjogok ügyét képviselõ ellensúly legyen az állami intézmények rendszerében. Már 2007-ben megkezdtük azoknak az úgynevezett alapjogi projekteknek az elõkészítését, amelyek megvalósulását 2008-ban célul tûzi az ombudsmani hivatal: a hajlék nélkül élõk élethez és emberi méltósághoz való jogát, a gyülekezés szabadságának érvényesülését, valamint a gyermekek jogait. Mind ezek a témaválasztások, mind pedig a beszámolási idõszakban történt, alapjogokat érintõ események részben azt is mutatják, hogy közel két évtizeddel a rendszerváltozás után azok a klasszikus polgári és politikai szabadságjogi értékek is veszélybe kerülhetnek, amelyekrõl korábban azt hihettük, hogy az 1989-es alkotmányozás és az azt követõ törvényhozás nyomán már megszilárdultak és nem kérdõjelezõdhetnek meg. Meggyõzõdésem szerint az állampolgári jogok országgyûlési biztosának alkotmányos rendeltetése, hogy ezekben a helyzetekben az alapjogi értékek elkötelezett képviselõje legyen. Remélem, hogy a 2008-as beszámolási idõszak végén már ennek a fellépésnek a sikereirõl számolhatok be a parlamentnek.

12 12 Bevezetõ 4. A Beszámolót változatlan formában, de megváltozott külsõvel jelentetjük meg. A Beszámoló nyomtatott változata tartalmazza a fõbb ügycsoportok összefoglaló értékelését, a nagyobb jelentõségû, kiemelt ügyek ismertetését, a jogalkotást érintõ kezdeményezéseinket és a közös Hivatal beszámolóját. Az egyedi ügyek tömör elemzését is magában foglaló teljes Példatár terjedelmi okokból csak a CD-mellékleten található meg. A vizsgálati jelentések természetesen teljes terjedelmükben megtekinthetõk a hu/allam internetes oldalon is. Dr. Szabó Máté

13 1. A panaszok ügytípusok szerinti jellemzõi 1.1. Adó- és illetékügyek, pénzintézetek, biztosítók Adó- és illetékügyek Az adóhatóságok eljárását, valamint az egyes adótörvények rendelkezéseit illetõen számos panasz érkezett 2007-ben az országgyûlési biztoshoz. E panaszok döntõ részében a vizsgálat lefolytatása során kiderült, hogy az adóhatóság a vonatkozó jogszabályok szem elõtt tartásával járt el és hozta meg határozatait. Problémaként merült fel azonban, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (APEH) válaszaiban ugyan maximálisan a teljeskörûségre törekszik, sokszor igen hosszú idõ alatt, olyankor akár három hónap elteltével reagált az ombudsmani megkeresésekre. Ugyanakkor az utóbbi hónapokban az állami adóhatóság részérõl érezhetõ törekvés mutatkozik a válaszadási idõtartam lerövidítésére. Az adóhatóságok eljárásával kapcsolatban egy olyan kérdéskör merült fel 2007-ben, amely vélhetõen a késõbbiekben is fog még számos problémát okozni. E problémakör a betéti társaság beltagjának felelõsségét, adófizetési kötelezettségét érinti. A jelenlegi gyakorlat szerint ha a betéti társaság felszámolási eljárás alá kerül, az APEH az adóellenõrzés, illetve az azt követõ esetleges utólagos adómegállapítási eljárás során a jegyzõkönyvet és a határozatokat nem a társaság irányításáért a felszámolás elõtt felelõs beltag, hanem a felszámoló részére kézbesíti. Noha a beltag továbbra is korlátlanul felelõs a társaság tartozásaiért, a felszámolás alatt lefolytatott adóeljárás eredményére semmilyen hatást nem tud gyakorolni, számára a jogorvoslati jog sincsen biztosítva. Az országgyûlési biztos szerint az Art. rendelkezéseibõl egyértelmûen következik, hogy a betéti társaság beltagja, mint a társaság adó- és egyéb tartozásaiért helytállni köteles tag a szóban forgó esetben adó megfizetésére kötelezett személynek minõsül, aki számára a felszámoló képviseleti jogosítványaitól függetlenül a törvényi ren-

14 14 A panaszok ügytípusok szerinti jellemzõi delkezések alapján saját jogon biztosítani kell az adózót megilletõ jogokat, így a jogorvoslathoz való jogot is. Visszásságot eredményez, ha az APEH e tekintetben nem biztosítja a jogorvoslathoz való jogot. Az országgyûlési biztos figyelemmel az APEH elnökének válaszára, miszerint általánosságban a Legfelsõbb Bíróság kollégiumi véleményére hivatkozva nem ért egyet az ombudsmani állásponttal, törvénymódosítási kezdeményezéssel fordul az Országgyûléshez. Számos beadvány érkezett az országgyûlési biztoshoz a súlyos mozgáskorlátozottság címén igénybe vehetõ gépjármûadó-mentességre vonatkozó szabályok szigorítása miatt. Noha az országgyûlési biztosnak nem feladata a jogszabályok alkotmányosságának felülvizsgálata, arra azonban köteles felhívnia a jogalkotó figyelmét, ha a szabályozás eredményez alkotmányos joggal összefüggõ visszásságot. A biztos e tárgykörben két tekintetben is visszásságot tárt fel. A problémák abból erednek, hogy a mentességet csak a súlyosan mozgáskorlátozott személy tulajdonában lévõ gépjármû után lehet igénybe venni. (E szigorítás, miszerint a nem tulajdonos üzemben tartó nem jogosult a mentességre, a visszaélések nagy száma miatt került bevezetésre.) A gépjármûbeszerzés a jelenlegi piaci, gazdasági viszonyok között különféle finanszírozási technikákkal történhet. Abban az esetben, ha a beszerzõ (vevõ) az ellenértéket a vásárláskor kiegyenlíti, vagy ahhoz kölcsönt vesz igénybe, õ lesz a gépjármû tulajdonosa és egyben üzemben tartója is, így jogosult lehet az egyéb feltételek teljesülése esetén mentességre. Ha azonban a gépjármûbeszerzés finanszírozása lízingkonstrukcióban történik, akkor a szerzõdés futamideje alatt a tulajdonos a lízingbe adó, az üzemben tartó pedig a lízingbe vevõ. A január 1-jétõl hatályos gépjármûadó-szabályozásban a súlyosan mozgáskorlátozottak által igénybe vehetõ adómentességre vonatkozó rendelkezés nem veszi figyelembe a különbözõ finanszírozási konstrukciók hatását a gépjármû tulajdonjogi helyzetére, ami önmagában akár ésszerûtlennek is tekinthetõ, bár alkotmányossági problémát nem vet fel. A jogszabály-módosítás azonban a jogbiztonság követelményével, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggõ sérelmet eredményez, mivel indokolatlan különbségtételt eredményez a gépjármûbeszerzésüket különbözõ finanszírozási konstrukcióban megvalósító, súlyosan mozgássérült személyek között. A jogbiztonság sérelmét az eredményezi, hogy a szerzõdéskötéskor valamennyi finanszírozási konstrukcióra lényegében azonos adózási feltételeket a több éves finanszírozási futamidõ során megváltoztatva a lízing-finanszírozást választó adózót a többihez képest jelentõsen hátrányosabb adózási helyzetbe hozza. A gépjármû-adóztatással kapcsolatban az országgyûlési biztos fontosnak

15 Adó- és illetékügyek, pénzintézetek, biztosítók 15 tartotta kiemelni azt is, hogy a súlyosan mozgáskorlátozott személyek által igénybe vehetõ gépjármûadó-mentesség szabályainak január 1-jétõl hatályos módosítása súlyos hátrányt okoz azon családok számára is, amelyek nagykorú, de bármilyen okból súlyosan mozgáskorlátozott (jelentõs testi vagy értelmi sérült) családtagot gondoznak. A módosított törvényi rendelkezés ugyanis azok esetében is megszüntette az adómentességet, illetve megnehezítette annak igénybevételét, akik felnõtt korú testi és/vagy szellemi fogyatékos gyermekük vagy közeli hozzátartozójuk rendszeres szállításához használják gépjármûvüket. (Komoly problémával találja szembe magát az a szülõ, aki cselekvõképtelen nagykorú gyermekét kívánná gépkocsival megajándékozni, vagy ha az ilyen személy tulajdonába került gépkocsit kívánják a késõbbiekben értékesíteni.) Mindez lényegében kizárja az adómentesség igénybevételének lehetõségét, ami ellentmond a jogrendszer koherenciája követelményének és ezzel a jogállamiság elvének sérelmét okozza. A megállapított visszásságok megoldása végett az országgyûlési biztos javasolta a pénzügyminiszternek a Gjt. módosítását. A pénzügyminiszter válaszában az adómentesség kiterjesztését általában nem tartotta indokoltnak, ugyanakkor a súlyosan mozgáskorlátozott cselekvõképtelen nagykorú személyt szállító szülõ adómentességére vonatkozó javaslattal egyetértett. A pénzügyminiszter elõterjesztése alapján az Országgyûlés a Gjt.-t ennek megfelelõen módosította. A biztos, állampolgári panasz alapján figyelemmel az Alkotmánybíróság határozataira is áttekintette a luxusadóról szóló törvény, valamint a helyi adókról szóló évi C. törvény január 1-jétõl hatályos értékalapú ingatlanadóztatásra (építmény- és telekadózatására) vonatkozó szabályait. Kiemelte, hogy az Alkotmánybíróság töretlen gyakorlata szerint a jogállamiság elvébõl fakadó jogbiztonság követelménye a jogalkotótól elvárja, hogy a jog egésze, egyes részterületei és egyes szabályai is világosak, egyértelmûek, hatásukat tekintve kiszámíthatóak, és a norma címzettjei számára elõreláthatóak legyenek. A törvénymódosítás szerint január 1-jétõl az építmény- és telekadó alapja a számított érték lesz. A számított értéket a helyi adókról szóló törvénybe beillesztett a luxusadóról szóló törvényben meghatározotthoz hasonló adóztatási célú értékelési módszertan szerint kell meghatározni. Az új adóztatási célú értékelési módszertan nem a pontos forgalmi érték, a piaci ár megállapítására szolgál, hanem gyakorlatilag azt a célt szolgálja, hogy az ingatlanok egyedi értékelésére ne legyen szükség. Az országgyûlési biztos álláspontja szerint az új szabályozás az adóalap az ingatlan számított értéke konkrét meghatározását illetõen nagyon tág mérlegelési lehetõséget ad az önkormányzati adóhatóság részére a

16 16 A panaszok ügytípusok szerinti jellemzõi vélelmezett értékhatárok keretei között. Ez nem felel meg a kiszámíthatóság követelményének, ugyanakkor a törvény nem ad lehetõséget az adóalanynak a tényleges érték bizonyítására sem. Az adójogban amint arra az Alkotmánybíróság is rámutatott alkotmányos követelmény, hogy becslés, illetve vélelem csak érdemi ellenbizonyítás lehetõsége esetén alkalmazható. A becsléssel, illetve vélelemmel megállapítottól eltérõ tényleges helyzet bizonyításának lehetõségét biztosítani kell az adó megfizetésére kötelezett részére. Ennek hiányában nem biztosított az az alkotmányos követelmény, hogy az adóztatás a tényleges jövedelemre, illetve vagyonra irányuljon. Az országgyûlési biztos mindezek alapján indítványozta az Alkotmánybíróságnál a luxusadóról szóló törvény, valamint a helyi adókról szóló évi C. törvény január 1-jétõl hatályos értékalapú ingatlanadóztatásra (építmény- és telekadóztatásra) vonatkozó szabályai alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát és megsemmisítését. Az illetékfizetési kötelezettséget érintõen az országgyûlési biztos ben két panaszt tekintettett megalapozottnak. Az egyik ügyben a jogbiztonság sérelmével összefüggésben megállapított visszásság az APEH Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága által alkalmazott árverési jegyzõkönyvben a gépjármûszerzési illeték összegérõl szereplõ téves tájékoztatáson alapult. A jegyzõkönyv szerint a tulajdonszerzés illetékének mértéke a vételár 10%-a, amely alapján a panaszos arra számított, hogy a tehergépkocsi megvásárlása forint illetékfizetési kötelezettséggel fog járni. Ehhez képest a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Illetékhivatal az illetéktörvény rendelkezéseinek alkalmazásával forint vagyonszerzési illeték megfizetésére kötelezte a panaszost. A biztos megállapította, hogy az APEH által kiállított jegyzõkönyv téves tájékoztatást tartalmazott a fizetendõ illeték mértékét illetõen. A biztos megállapította azt is, hogy jogszabály nem írja elõ, hogy az adóhatóság az árverési jegyzõkönyvekben külön utaljon az esetleges illetékfizetési kötelezettség mértékére. Ha azonban ezt megteszi, figyelemmel az adózó pontos és szakszerû tájékoztatáshoz való jogára, amely közvetlenül összefügg az Alkotmány 70/I. -ában rögzített közteherviselési kötelezettségnek az adótörvények (ideértve az illetéktörvényt is) rendelkezései szerinti teljesítésével, valamint a jogállamiság elvébõl következõ jogbiztonság és tisztességes eljárás követelményével, elvárható, hogy a szóban forgó jogügyletet terhelõ vagy azzal kapcsolatos adó- és illetékfizetési kötelezettségrõl, annak mértékérõl az adóhatóság pontos tájékoztatást adjon. A jegyzõkönyvben szereplõ, az illetékfizetési kötelezettség mértékére vonatkozó téves tájékoztatás e követelményeknek nem tett eleget, ami egyúttal azt eredményezte, hogy a panaszos nem tudta számításba venni a majdnem forinttal nagyobb

17 Adó- és illetékügyek, pénzintézetek, biztosítók 17 összegû illetékfizetési kötelezettség terhét, és amikor errõl értesült, akkor már nem volt lehetõsége az eredeti állapot helyreállítására. Tekintettel arra, hogy feltárt visszásság az APEH által adott téves tájékoztatásra volt visszavezethetõ, az adóhatóság országgyûlési biztos kezdeményezésére visszafizette a jegyzõkönyvben szereplõ és a ténylegesen kiszabott illeték különbségét. A másik ügyben a jogorvoslathoz való joggal összefüggõ visszásságot állapított meg az országgyûlési biztos azzal összefüggésben, hogy a jelentõs összegû illetékfizetési kötelezettség az adóalany végleges ellehetetlenülését eredményezheti. A szóban forgó illetékfizetési kötelezettség az APEH méltányossági eljárása során, a másodfokú eljárásban merült fel. A probléma abból adódott, hogy az adóhatóság méltányossági (adómérséklésre irányuló), valamint fizetési könnyítési eljárása során az elsõfokú eljárásban alkalmazandó általános tételû illetékkel szemben a másodfokú eljárás során az elsõfokú határozat elleni fellebbezés illetékét már az összegszerûség vitatása esetén alkalmazandó számított értékben határozza meg. Az országgyûlési biztos megállapította, hogy az illetékekrõl szóló törvény (Itv.) vonatkozó rendelkezésének nyelvtani értelmezése alapján helytálló a panaszos által becsatolt adóhatósági határozat indokolása, miszerint a méltányossági és fizetési könnyítési kérelemnek helyt adó döntés érdemben befolyásolja az adózó pénzügyi helyzetét, így a fellebbezési eljárás tárgyának értéke egyértelmûen megállapítható. Ebbõl pedig az következik, hogy az illeték mértékét a fellebbezéssel érintett összeg alapján kell meghatározni (vagyis a fellebbezéssel érintett összeg minden megkezdett forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb forint). A biztos álláspontja szerint azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy e szabály azt eredményezheti, hogy egy több millió forint összegû elengedni vagy átütemezni kért adótartozás esetén az adózót további jelentõs összegû illetékfizetési kötelezettség terhelheti. Nyilvánvaló, hogy ha valamely adózó adótartozásának mérséklését vagy átütemezését kéri, akkor az adótartozás késõbbi megfizetését jelentõsen érdemben hátrányosan befolyásolhatja egy ilyen összegû illetékfizetési kötelezettség. Emellett az ilyen jelentõs összegû illetékfizetési kötelezettség az adóalany végleges ellehetetlenülését eredményezheti, ami a jogorvoslathoz való joggal összefüggõ visszásságot okoz.

18 18 A panaszok ügytípusok szerinti jellemzõi Pénzintézetek, biztosítók A pénzügyi intézmények tevékenységével, eljárásával összefüggésben elõterjesztett panaszoknak hatásköri okokból továbbra is csak egy szûk körét, az állami támogatások (például lakásépítési kedvezmény) közvetítésével, illetve a kamattámogatásos kölcsönök nyújtásával kapcsolatos eljárásokat érintette az országgyûlési biztos eljárása. Az országgyûlési biztos a közvetlen támogatások közvetítésével összefüggésben megállapította, hogy a közremûködõ bank eljárása akkor felel meg a jogállamiság követelményeinek, ha a támogatás (a vizsgált ügyben a lakásépítési/bõvítési kedvezmény) iránti igény elbírálásáról szóló döntését írásban közli az igénylõvel, és a döntés szintén írásban közölt indokai kellõ meggyõzõ erõvel rendelkeznek, a döntés kellõen megalapozott, és ez a megalapozottság mindenki számára egyértelmûen felismerhetõ. E követelményt, miszerint az elutasító döntést írásban indokolni kell, a év végéig hatályos szabályozás nem tartalmazta. A vonatkozó kormányrendelet módosítását követõen 2008-tól kötelezõ az elutasítás indokainak írásbeli közlése, és a szabályozás immár az országgyûlési biztosok által az elmúlt években számos alkalommal szorgalmazott jogorvoslati lehetõséget is biztosít a támogatás iránti kérelmet elutasító banki döntés ellen. A közvetlen támogatások közvetítése mellett az elmúlt évben több panaszos sérelmezte az OTP Bank Nyrt. által folyósított állami kamattámogatásos kölcsönök kezelési költségeinek módosítását, amely az ügyfelek számára a havi törlesztõrészletek összegének jelentõs megemelkedését eredményezte. Az országgyûlési biztos vizsgálata alapvetõen a költségek egyoldalú módosításának feltételeire és gyakorlatára irányult. Ennek során megállapítást nyert, hogy a hitelnyújtó bank részérõl egyoldalú, az ügyfelek számára átláthatatlan és egyúttal jelentõsen hátrányos szerzõdésmódosítási eljárás alkalmas arra, hogy a bank a jogszabályi rendelkezéseket tartalmilag kijátszva tisztességtelenül befolyásolja a bank ügyfeleinek szerzõdéskötési szándékát, és ezzel a jogbiztonság sérelmét okozza. A jogbiztonság elvébõl fakadó követelménynek kell tekinteni, hogy a tartós jogviszonyok esetén a szerzõdés feltételei az egész futamidõ során elõre láthatóak és kiszámíthatóak legyenek. A biztos álláspontja szerint ha az általános szerzõdési feltételek és a pénzügyi kondíciók nem kiszámíthatóak, a szolgáltató részérõl egyoldalúan korlátlanul és érdemi indokolási kötelezettség nélkül megváltoztathatóak, sérül a jogbiztonság követelménye, mivel az ilyen szerzõdés lehetõséget ad arra, hogy a szolgáltató az állami támogatás eredeti célját a vizsgált ügyekben a

19 Adó- és illetékügyek, pénzintézetek, biztosítók 19 lakáscélú kölcsönök pénzügyi kondícióinak kedvezõbbé tételét negligálva, a támogatásból származó elõnyöket saját pénzügyi hasznává alakítsa át. Sérelmet önmagában az nem okoz, ha a hosszú futamidõ alatt a kondíciók, így különösen a kamatok kivételesen a költségek is módosíthatók, de az igen, ha a módosításra egyoldalúan, a másik fél (a kölcsönfelvevõ) hozzájárulása nélkül, ugyanakkor érdemi és okszerû indokolás nélkül, vagy olyan indok alapján kerül sor, amelyet a felek a szerzõdésben nem rögzítettek. A bank vizsgált üzletszabályzata lényegét tekintve az ügyfél számára ellenõrizhetetlen és nyomon követhetetlen felhatalmazást ad a banknak a szerzõdés módosítására, mivel a bankon kívül senki nem tudja ellenõrizni, hogy a lakossági hitelek kockázati tényezõi miként alakulnak, illetve a bank forrás-, valamint hitelszámla-vezetési költségei miként változnak. A feltárt visszásságok megszüntetése érdekében a biztos kezdeményezte az üzletszabályzat felülvizsgálatát, kiegészítését, valamint a valós és okszerû indokok hiányában megemelt kezelési költségek eredeti mértékre történõ visszaállítását. A bank a kezelési költség mértékét visszaállította, egyúttal a Gazdasági Versenyhivatal ugyanezen ügyben folytatott eljárásában hozott végzésére félreérthetõ módon hivatkozva május 1-jétõl forintra megemelte. A bank a szerzõdési feltételeinek felülvizsgálatáról az országgyûlési biztost nem tájékoztatta. Az országgyûlési biztoshoz ebben az évben is számos olyan a pénzügyi intézményeket érintõ panasz érkezett (például egyes pénzügyi vállalkozások által nyújtott ún. magas kamatozású gyorskölcsönök esetében), amelyeket hatáskör hiányában nem tudott vizsgálni. Hivatalból indított azonban vizsgálatot annak feltárására, hogy a szabályozás és a hatáskörrel rendelkezõ állami intézményrendszer miként látja el a pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevõ ügyfelek fogyasztói jogainak védelmét. Megállapította, hogy sem a vonatkozó szabályozás, sem a PSZÁF gyakorlata nem biztosít megfelelõ garanciákat a pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevõ ügyfelek fogyasztói jogainak hatékony védelmére, ami a jogbiztonság elvével, a panasz elõterjesztéséhez való joggal, valamint közvetetten az ügyfelek tulajdonhoz való jogával összefüggõ visszásságot okoz. Ellentétes továbbá a fogyasztókkal kötött szerzõdésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekrõl szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv 7. cikkében rögzített követelményekkel is. A vizsgálatról készült jelentésében különösen kifogásolta azt a gyakorlatot, illetve álláspontot, miszerint a Felügyelet fogyasztóvédelmi tevékenysége keretében elsõsorban a fogyasztók széles körét érintõ kérdésekre összpontosít, és nincs módja arra, hogy egyedi szerzõdés tekintetében a felek személyes körülményeit vizsgálja. Ha a Felügyelet a hozzá forduló panaszosok fo-

20 20 A panaszok ügytípusok szerinti jellemzõi gyasztóvédelmi tárgyú egyedi panaszait érdemben nem vizsgálja ki, a biztosi álláspont szerint sérül a jogállamiság elvébõl következõ jogbiztonság elve, valamint a panasz elõterjesztéséhez való jog. Ez utóbbi ugyanis nemcsak azt foglalja magában, hogy az állampolgár a panaszát benyújthatja az illetékes állami szervhez, hanem azt is, hogy a panaszt megfelelõ eljárás keretében kivizsgálják és szükség szerint orvosolják. A biztosítók tevékenységével, eljárásával összefüggésben elõterjesztett panaszok döntõen a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás alapján történõ kárrendezéssel kapcsolatban merültek fel 2007-ban is. Az országgyûlési biztos azonban e téren nem állapított meg alkotmányos joggal összefüggõ visszásságot Bentlakásos intézmények A beszámolási idõszakban a bentlakásos szociális intézményekbõl érkezõ panaszok jellemzõen az intézményi, illetve személyi térítési díj mértékére, valamint az intézmény mûködésére, ezen belül a lakókkal szemben tanúsított bánásmódra vonatkoztak. A térítési díjjal összefüggõ panaszok számának növekedése a díjemelés mértékre vonatkozó panaszok vélhetõen a vonatkozó jogszabályok módosítására, az emelt szintû ellátást nyújtó intézmények állami normatívájának csökkentésére vezethetõ vissza. Tekintettel arra, hogy az országgyûlési biztos eddigi gyakorlata szerint a szociális ellátások finanszírozásával kapcsolatos kérdésekben jellemzõen nem foglalt állást, ezekben az esetekben a panaszosok a jogszabályi háttér megváltozásáról szóló felvilágosítás mellett tájékoztatást kaptak arról is, hogy a biztos hatáskörének korlátozottsága miatt nincs jogi lehetõsége a jogszabályok alkotmányos vizsgálatára. Ez esetben azonban, amikor megállapítható volt, hogy az intézmény a térítési díjat nem a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével állapította meg, az országgyûlési biztos felkérte az intézmény fenntartóját, hogy gondoskodjon a jogsértés orvoslásáról (OBH 4401/2006.). A szóban forgó ügyben a panaszosok az intézményi étkezést nem vették igénybe, térítési díjuk csökkentését azonban annak ellenére, hogy ezt a jogszabály ekként írja elõ az intézmény vezetõje nem volt hajlandó elismerni. A bentlakásos intézmények mûködésével, az ellátásban részesülõkkel szemben tanúsított bánásmóddal kapcsolatos panaszokat az országgyûlési biztos eddigi gyakorlata során minden esetben kiemelt figyelemmel kezel-

TÁJÉKOZTATÓ. az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

TÁJÉKOZTATÓ. az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE TÁJÉKOZTATÓ az alapvető jogok biztosához fordulás lehetőségéről és feltételeiről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE 2015 www.ajbh.hu Az Országgyűlés az alapjogok védelme érdekében

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges - az Alaptörvény, - a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.), - a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

1/2011. (IV.4.) BK vélemény

1/2011. (IV.4.) BK vélemény FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMÁNAK VEZETŐJE 1055 Budapest V., Markó utca 16. Telefon: 268-4813 1/2011. (IV.4.) BK vélemény Amennyiben a bíróság elrendeli a tanú személyi adatainak a zárt kezelését,

Részletesebben

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév

Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán. I. félév Büntető eljárásjog SZIGORLATI TÉTELEK 2012/2013. tanév tavaszi félévétől jogász szak levelező tagozatán I. félév 1. Büntetőjog, büntetőeljárási jog; a büntetőeljárás tartalma és feladatai 2. A büntetőeljárási

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI

T Á J É K O Z T A T Ó. az ügyészi szervek évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI T Á J É K O Z T A T Ó az ügyészi szervek 2011. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2010. évi 952 877-ről

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ikt.szám: 41.115/2009. Javaslat

Részletesebben

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE ISMERTETŐ az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE 2015 www.ajbh.hu I. Az alapvető jogok biztosának intézménye Magyarország

Részletesebben

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról

G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó. a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek évi büntetőjogi ügyforgalmáról Ig. 97/2009. Legf. Ü. szám G Y O R S T Á J É K O Z T A T Ó a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek 2008. évi büntetőjogi ügyforgalmáról A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI A büntetőjogi

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7

Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Tartalomjegyzék JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS... 2 ÁLDOZATSEGÍTÉS... 4 PÁRTFOGÓ FELÜGYELET... 6 UTÓGONDOZÁS... 7 Jogi segítségnyújtás Hatáskörrel rendelkező szerv: VEMKH Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó

Részletesebben

T/1489. számú. törvényjavaslat

T/1489. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1489. számú törvényjavaslat az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996.

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő

9. Az elítéltek jogai és kötelességei. Az elítélt nevelése*...59 9.1. Az elítéltek jogai...59 9.1.1. A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelő TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava...3 I. Büntetés-végrehajtási jog...4 1. A büntetés és intézkedés végrehajthatósága, intézkedés a végrehajtás iránt és a végrehajtást kizáró okok. A szabadságvesztés végrehajtásának

Részletesebben

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA

KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA 1 KÉRELEM SZÜLETÉSI CSALÁDI ÉS/VAGY UTÓNÉV MEGVÁLTOZTATÁSÁRA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztály Anyakönyvi Osztály 1357 Budapest, Pf.: 2. Tel.: 06-1-79-55191, Fax.: 06-1-79-50364

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM. r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter.../2007. ( ) HM r e n d e l e t e a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történő megszüntetésének eljárási szabályairól A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

2.2. Az ügyész jogosítványai a nyomozás feletti felügyelet körében Az ügyész egyéb jogkörei Az ügyészségi szervezetrendszer...

2.2. Az ügyész jogosítványai a nyomozás feletti felügyelet körében Az ügyész egyéb jogkörei Az ügyészségi szervezetrendszer... TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...17 I. A BÜNTETŐELJÁRÁS MEGHATÁROZÁSA. 19 1. A büntetőeljárás fogalma és célja 19 2. A büntetőeljárás szakaszai...19 2.1. A nyomozási szakasz 20 2.2. Az ügyészi szakasz... 20 2.3.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Az előadás tartalmi felépítése

Az előadás tartalmi felépítése A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014.augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása I. Az adóhatóság által a felszámolási eljárásban érvényesített, az államháztartás valamely alrendszerét megillető követelések,

Részletesebben

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség)

Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Járási gyámhivatal, anyakönyvvezető, integrált ügyfélszolgálat, bíróság, konzuli tisztviselő, közjegyző 1 (megnevezése, elérhetőség) Iktatószám: Ügyintéző: 1. A személyesen megjelent apa: Jegyzőkönyv 2

Részletesebben

KONCEPCIÓ. Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez

KONCEPCIÓ. Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez KONCEPCIÓ Az egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról szóló törvényhez A mentelmi jog a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elve alóli kivétel, amelyet a közjogi hagyományaink

Részletesebben

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje

Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje Az ombudsman költségvetése és az állami alapjogvédelem szintje Társaság a Szabadságjogokért 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Az alapvető jogokról

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész

Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész BÜNTETŐ HATÁROZATOK SZERKESZTÉSE Ügyészi határozatok a nyomozásban Dr. Friedmanszky Zoltán címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész Büntető határozatok szerkesztése I. A büntető határozatok fogalma II.

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Büntető eljárásjog tantárgy Oktatási program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék: Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgatók megismerjék a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető

1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS 1.1 Az ügyintézés helye, elérhetőségek: Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki u. 91. Mezőfi Attiláné anyakönyvvezető telefonszám: 34/371-524, e-mail: anyakonyv@szakszend.hu

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie.

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG. Mindig a vizsga napján hatályos törvényszöveget kell a vizsgázónak ismernie. Egyes tételeknél szükséges B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről

Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2014 október 11, Budapest Az alapvető jogok biztosának intézményéről és tevékenységéről Dr Horváth-Egri Katalin AJBH TÁMOP-557-08/1-2008-0001

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2012. április 2-től Szervezeti egység megnevezése Közigazgatási Kollégium bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 1.K. Dr. Garáné dr. Horváth Diána a)

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

Pécsi Ítélőtábla Pk.VI /2014/2. szám

Pécsi Ítélőtábla Pk.VI /2014/2. szám A Pécsi Ítélőtábla a kérelmező neve (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 21. napján kelt, 90/2014.(X.21.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint

HATÁROZAT. 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint Ügyiratszám. NAIH-5990-6/2012/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló CXII. törvény 61. -ának (1) bekezdés f/

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI MAGÁNJOGRÓL SZÓLÓ T/ SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLATRÓL

A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI MAGÁNJOGRÓL SZÓLÓ T/ SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLATRÓL A vélemény elkészítését a pénzügyi támogatása tette lehetővé. A MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI MAGÁNJOGRÓL SZÓLÓ T/14237. SZÁMÚ TÖRVÉNYJAVASLATRÓL 2017. március 7. www.lmbtszovetseg.hu A

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

300/1993 T Ö R V É N Y

300/1993 T Ö R V É N Y 300/1993 T Ö R V É N Y a család- és utónévről *) A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta: Az utónév 1. (1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülők közösen

Részletesebben

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban

Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Gyakorlati kérdések az adóellenőrzésekkel kapcsolatban Adóellenőrzés folyamata az Adózás rendjéről szóló törvény (ART.) tükrében. Az adóhatóság és az adózó jogai és kötelezettségei az adóellenőrzés során.

Részletesebben

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16.

Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. Polgári Jogvédő SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 16-166/11. TARTOMÁNYI OMBUDSMAN Belgrád Iktatószám: 1714 Dátum: 2011.03.16. A Szerb Köztársaság alkotmánya (Az SZK Hivatalos Közlönye, 98/06.

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY

P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY P. 1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője NYOMTATVÁNY Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez A) SZEMÉLYI ADATOK,

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök 1229 Hatósági statisztika 1293 Az igazságügyi szakértői intézmények tevékenysége 1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és tevékenységi adatairól 1301 A megyei bírósági végrehajtók ügyeire vonatkozó

Részletesebben

T/6631. számú. törvényjavaslat. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény módosításáról

T/6631. számú. törvényjavaslat. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6631. számú törvényjavaslat a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez ADATLAP 1 a külföldön történt születés hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelem Alulírott anya apa meghatalmazottként eljáró (neve) kérem külföldön történt születésnek hazai anyakönyvezését. II. A gyermek/ anyakönyvezendő

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Építményengedélyezés 2016

Építményengedélyezés 2016 Építményengedélyezés 2016 Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Szakcsoport Szakcsoport nap 2016. február 5. A 2015. évi CLXXXVI. törvény 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Bohemian Financing Zrt. Panaszkezelési szabályzat Verzió Száma: V3 Készítette: Titkos Alexandra Jóváhagyó határozat száma: Igazgatóság 1/2013. (01. 25.) számú határozata Hatályba lépés napja: 2013. 01.

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 33-38/2013. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT az államháztartáson kívüli forrás átvétele és átadása szabályairól

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

v é g z é s t. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/70/2015. Iktatószám: Vj/70-8/2015. Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI

74. A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSÉNEK ALAKI SZABÁLYAI szernek az alkalmazására került sor; úgy az eljárási szabályok közül a súlyosítási tilalomra vonatkozóan is a Be. 354. (4) bekezdésének a 2010. május 1. napját megelőző korábbi rendelkezései érvényesülnek.

Részletesebben

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására

KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési támogatás* megállapítására Kenézlő Községi Önkormányzat Polgármestere 3955 Kenézlő, Aradi út 49. tel: 47/344-028, fax: 544-000 e-mail: onkormanyzat@kenezlo.hu, web: www.kenezlo.hu KÉRELEM iskolakezdési támogatás gyermekétkeztetési

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról

A belügyminiszter. /2014. ( ) BM rendelete. a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A belügyminiszter /2014. ( ) BM rendelete a pártfogó felügyelői tevékenységgel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet

28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról A

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból

Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból Szigorlati kérdések polgári eljárásjogból 1. A polgári eljárásjog alapfogalmai: peres- ill. nem peres eljárás, az eljárás alanyai, tárgya, célja, a bírósági út. 2. A polgári eljárásjog helye a jogrendszerben,

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény 2015. évi... törvény a b űncselekmények sértettjeinek és a sértettek hozzátartozóinak hathatósabb védelm e érdekében szükséges egyes törvények módosításáró l 1. A büntet őeljárásról szóló 1998. évi XIX.

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 23-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 23-i ülésére 9537-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 23-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló új önkormányzati

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VASUTAS ÖNKÉNTES TÁMOGATÁSI ALAP PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2013. július 1. - 1 - T a r t a l o m j e g y z é k I. Bevezetés Alapelvek II. III. IV. A Szabályzat hatálya Kapcsolódó szabályzatok Részletes

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. elutasítom.

H A T Á R O Z A T. elutasítom. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573, Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140, IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám:

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben