Schneider Magazin. A követendô egyszerûség. Schneider Electric 15 ÉVE MAGYARORSZÁGON. Az intelligens raktárbázis LIDL LOGISZTIKAI KÖZPONT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Schneider Magazin. A követendô egyszerûség. Schneider Electric 15 ÉVE MAGYARORSZÁGON. Az intelligens raktárbázis LIDL LOGISZTIKAI KÖZPONT"

Átírás

1 Schneider Magazin A követendô egyszerûség ÚJ EASYPACT MEGSZAKÍTÓK Schneider Electric 15 ÉVE MAGYARORSZÁGON Az intelligens raktárbázis LIDL LOGISZTIKAI KÖZPONT Új csillag születik MAGELIS XBT-GT2000 VI. évf./2. szám április

2 Tartalomjegyzék Újdonságok Kedves Olvasóink!... 3 Lidl Hejôkürt az intelligens adatbázis... 4 Kis rendszerek felügyelete Zelio, Twido és TSX ETG1000 Gateway Application Note... 6 Új horizont a távfelügyelet és távdiagnosztika terén... 8 Magelis XBT-GT2000 terminálok EasyPact megszakítók Magelis XBT-GT2000 Új csillag születik... 9 Berendezésgyártók minôsítési folyamata...10 EasyPact a követendô egyszerûség...12 Érzékelôk akció...14 PM700 teljesítménymérôk Termékmozaik...17 Közös erôvel új vevôinkért NEX 24 kv...18 Schneider Fesztivál Álljon velünk rajthoz! május 30-án, legyen részese a fergeteges fordulatokat tartogató partnertalálkozónknak! Szakmai vívmányokban bôvelkedô rendezvényünkön két szekcióban mutatjuk be a Schneider Electric kínálatát, termékújdonságait és szolgáltatási palettáját. E mellett az autós kalandokban sem lesz hiány... A részletekért keresse Vevôszolgálatunkat vagy látogasson el weboldalunkra!

3 Kedves Olvasóink! A Schneider Electric idén ünnepli magyarországi jelenlétének 15. évfordulóját A Schneider csoport 15 évvel ezelôtt vetette meg lábát Magyarországon, amikor megvásárolta a magyar államtól mint tulajdonostól a VERTESZ (Villamos Erômû Tervezô és Szerelô Vállalat) részvényeinek 51%-át. A privatizációs szerzôdés aláírásának idôpontja szinte napra egybeesett a VERTESZ 1951-es alapításának dátumával. Így ebben az évben kettôs jubileumot ünnepelhetünk: a VERTESZ alapításának 55. és a Schneider magyarországi jelenlétének 15. évfordulóját. Az elmúlt 15 év jelentôsebb eseményei: 1993: Multi 9 kismegszakító összeszerelô-üzem létrehozása Zalaegerszegen, MG Zala Kft. megalapítása 1994: Közös kereskedelmi tevékenység kezdete a Merlin Gerin és Telemecanique termékek esetében 1997: A partnerek és munkatársak magas szintû termék- és alkalmazástechnikai gyakorlati ismereteinek bôvítésére Oktatási Központ jön létre 1998: Megvásárlásra kerül a Bakony márkanév résztulajdona a Schneider mûködési területén és a Bakony márkájú elektrotechnikai készülékek kizárólagos forgalmazási joga 1999: A nemzetközi arculatváltásnak megfelelôen a magyarországi vállalatnévben is megjelenik az anyacég neve, mûködési és tevékenységi területe, így a cég neve Schneider Electric Hungária Villamossági Rt. lesz 2001: A Prodax részvényeinek megvásárlása 2002: Az RDC (Regionális Logisztikai Elosztóközpont) megalapítása 2005: Új telephely nyitása Zalaegerszeg Berendezésgyártó egység számára Magyarországon - és a világ többi 130 országában is - az elmúlt 15 évben és a jövôben is folyamatosan azért dolgozunk, hogy termékeinkkel és rendszereinkel tökéletes megoldásokat nyújtsunk a villamosenergia-elosztás minden szintjén - elosztóhálózatok, ipari és kommunális beruházások, épületek -, valamint az ipari folyamatok irányítástechnikája és automatizálása terén. Bármely szakterületen dolgozik is, a Schneider Electric Magyarországon az Ön hosszútávú, megbízható partnere minden villamos termék és szolgáltatás esetében, amelyre munkájához szüksége lehet. Philippe Bertrand vezérigazgató

4 LIDL Hejôkürt az intelligens A közelmúltban átadott Lidl üzletlánc hejôkürti raktárbázisa egyike az ország legnagyobb logisztikai központjainak. A logisztikai központ energia- és épületfelügyeleti rendszerének megvalósítását a KONSYS Kft. végezte el. A több mint száz kamionbeállóval rendelkezô létesítmény nagy mennyiségû termék befogadására alkalmas. A nagyméretû belsô terek és tárolóhelyek, valamint a hûtôkamrák megfelelô mértékû megvilágítása egy ilyen nagy épületben különösen fontos, mivel az árumozgatást jó látási körülmények között, biztonságosan és gyorsan kell megvalósítani. Ennek megfelelôen a belsô terek megvilágításáról, a kívánt fényerô biztosításáról több ezer lámpatest gondoskodik. Alapvetô felhasználói igényként merült fel a kivitelezés során, hogy a nagy mennyiségû és hatalmas területen elhelyezett világító berendezések ki-be kapcsolását központilag lehessen vezérelni, a beszállítás és kiszállítás oldalon, illetve a karbantartó mûhely számára kialakított helyiségekbôl. Mivel a létesítményben nagy mennyiségû hûtést igénylô áru tárolását is meg kell oldani, az ezek tárolására alkalmas hûtött területek mérete rendkívül nagy. A telepített klímaberendezések energiafogyasztása jelentôs. Mindezek figyelembe vételével egy olyan felügyeleti rendszert kellett megvalósítani, amely nemcsak vezérlési, megjelenítési feladatokra, hanem teherledobás megvalósítására is alkalmas. Mindez azért, hogy a nem kívánt teljesítmény-túllépéseket és az ezek következményeként jelentkezô büntetôtarifával kalkulált többletköltségeket el lehessen kerülni, a kevésbé fontos villamos fogyasztók lekapcsolásával. A feladat megoldására a Konsys szakemberei a Schneider Electric VijeoLook nevû szoftverét választották. Ez a SCADA szoftvercsomag tökéletesen megfelelô az összetettebb épület- és energiafelügyeleti rendszerek megvalósítására, és VisualBasic nyelvû programozási lehetôség révén szabad kezet biztosít a speciális helyi alkalmazás elkészítése során az egyedi feladatok megoldásához is. A Konsys a logisztikai központ építészeti és villamos elosztóberendezések terveinek áttanulmányozása után, az I/O pontok mennyiségének és a mérési, illetve az adatpontok távolságainak figyelembe vételével megtervezte a felügyeleti rendszer informatikai hálózatát, és kialakította a

5 raktárbázis megfelelô rendszerarchitektúrát. Az épület több zónára lett felosztva, amelyek egyben tûzszakaszok is. Az egyes szektorokban található elosztóberendezések jelzéseinek gyûjtését és a vezérlési feladatokat a zónákban telepített adatgyûjtô szekrényekben elhelyezett Telemecanique Twido PLC-k végzik el (TWDLCAE40DRF). A világítás vezérlését a beszállítás, kiszállítás oldalon valamint a karbantartó mûhelyben felszerelt 3 db XBTGTE típusú Magelis érintôképernyôs terminálról, valamint a rendszerhez tartozó IBM szerver számítógépre telepített VijeoLook felügyeleti szoftverbôl lehet megoldani. A vezérelt elemek állásairól, azok állapotairól és egyéb berendezésekbôl érkezô visszajelzéseket a terminálok és a szerver számítógépre telepített felügyeleti szoftver egyaránt megjeleníti. Az épület hálózati és generátoros betáplálásról kapja a mûködéséhez szükséges villamos energiát. Mindkét villamos körben PM810 típusú mérôkészülékek mérik a villamos hálózat paramétereit. Ezek a mért mennyiségek a szerver számítógépen kerülnek megjelenítésre. A 0,4 kv-os elosztóban kapott helyet az az adatgyûjtô szekrény, amelyben a PM810 mérôkészülékek RS485 kommunikációs vezetékei egy Twido TWDLCA- E40DRF PLC-hez csatlakoznak. A PLC kiolvassa a készülékekbôl a megfelelô regisztereket, majd az adatokból elvégzi a teherledobáshoz szükséges számításokat és mûveleteket. A teherledobás öt fokozatú. Az egyes teherledobási szinteket szintén a 0,4 kv-os helységben elhelyezett PLC határozza meg és a raktárbázis különbözô szektoraiban elhelyezett további PLC-k számára jelzi. Az aktuális teherledobási fokozatoknak megfelelôen a terepi PLC-k az elôre megadott fogyasztókat kikapcsolják, a teljesítménytúllépésekbôl adódó büntetések elkerülése végett. A PLC-k és terminálok, valamint a szerver számítógép TCP/IP protokollon, Ethernet hálózaton keresztül kommunikálnak egymással. Mivel a karbantartó személyek az épület nagyságából adódóan nagy területen, váltakozó helyszíneken végzik tevékenységüket, ezért idôszakosan tartózkodnak a felügyeleti eszközök közelében: így a felmerülô hibákról csak késôbb kapnának információkat. Emiatt az épületben telepített egyéb berendezések állapot- és hibajelzéseirôl, illetve a hibák megszûnésérôl GSM modemen keresztül, SMS formájában kap üzenetet a karbantartó és üzemeltetô személyzet. Ez segít a hibaesemények azonnali felismerésében és lokalizálásában, továbbá lehetôvé teszi a kezelôk gyors beavatkozását. Ezzel a módszerrel a folytonos, biztonságos üzemvitel fenntartható, az esetlegesen bekövetkezô hibák miatt adódó állásidôk csökkenthetôek, továbbá a karbantartó és üzemeltetô személyzet szabadon végezheti tevékenységét az építmény egyéb területein. Az így megvalósított rendszer elôsegíti a biztonságos és energiatakarékos üzemeltetést, a teljesítménygazdálkodás optimalizálását, jelentôs mértékben járulva hozzá a logisztikai központ üzemi költségeinek csökkentéséhez.

6 Kis rendszerek Zelio, Twido és TSX ETG A Kontroldoktor Kft. Schneider termékeket tartalmazó, többféle ipari területen használható alkalmazásokat állított össze. Ezekben a legfôbb szerepet az internetes technológiát használó ETG1000 modul kapja, mely a technológiáról tud képet adni egy hétköznapi webböngészô használatával a beépített webszervernek köszönhetôen. A bemutató tábla három különálló, komplett felügyeleti rendszert valósít meg. A felügyeleti alkalmazás három irányítási rendszert kezel. Az irányítási rendszerek egyszerûsített bemutató alkalmazások, amelyekhez elkészítettük az irányított berendezések dinamikus modelljeit is, hogy a mûködést szemléltessük. A mintaalkalmazást jelenleg a Gateway jelszavas védelem nélküli (Unsecure) területére konfiguráltuk, hogy bárki számára elérhetô legyen. Természetesen konkrét alkalmazás kifejlesztése esetén lehetôség van ezeket az alkalmazásokat védett területen elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy a felhasználó csak abban az esetben éri el az eszközt, amennyiben rendelkezik a belépéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval. Az egyes alkalmazások bôvebb leírásait az alkalmazásokhoz kapcsolódó kezelési leírások tartalmazzák. Vákuumszivattyú-telep vezérlése Az elsô egy ipari jellegû felhasználás, azonos funkciójú gépekbôl kialakított nagy üzembiztonságú gépcsoport irányítása. A megvalósított rendszer 4 gépbôl áll, és biztosítja a vákuum értékének a terheléstôl közel független, egy beállítható sávon belül tartását (1. ábra). A beállítás a gépek darabszámának megfelelô mennyiségû ki-, illetve bekapcsolási értékkel adható meg, mert így biztosítható az esetleg eltérô teljesítményû gépek összehangolt mûködése. Az egyes gépek indulása a vákuum aktuális értékétôl függ, és az egyenletes terhelés érdekében az indulási sorrend meghatározható. A rendszer ismert terhelésû hálózatok kiszolgálására is alkalmas, mivel az egyes gépek mûködése elôírható (fix üzem), míg másoké továbbra is hozzárendelhetô az indulási sorrend elôírásához. Utóbbit a szakzsargon rollnizásnak nevezi, és ciklusideje szintén állítható (2. ábra). A rendszer kijelzi a gépek futott üzemóráit, a szervizigényt, a szerviz megtörténte után a következô szerviz jogosultsággal újraírható. Az alkalmazás biztosítja a hibakezelést, és illeszthetô a folyamat dinamikájához, az indítási késleltetések egyedi állíthatóságával (3. ábra). Légkezelô-berendezés vezérlése Twido PLC-vel A másik alkalmazás egy légkezelô-berendezés befúvó ágát ábrázolja, ahol lényegében a fûtô és a hûtô kaloriferekre szerelt szabályozószelepek mûködtetésével levegôhômérséklet-szabályozást valósítunk meg. Emellett a rendszer elvégzi az indítást, leállítást, és biztosítja a motorvédelmek, ékszíjszakadás, fagyvédelem, szûrôeltömôdési hibák kezelését (4. ábra). A beállítások képen el lehet végezni a szabályozó kör hangolását is, illetve az egyes riasztási határértékek is beállíthatók. A riasztások bekövetkezését követôen a rendszer képes hibaüzenetet küldeni ben az elôre definiált címzetteknek (5. ábra). Mindkét alkalmazás esetén le lehet hívni egy elôre konfigurált on-line trendet is, amelyen a beállítások, vagy az üzemi adatok változása nyomon követhetô, szükség esetén a beavatkozások távolról is elvégezhetôek (6. ábra). A felügyeleti alkalmazás nem igényel speciális felügyeleti szoftverlicenc vásárlást, és szakértelmet igénylô telepítést. A felügyelet HTML alapú, így szabványos webböngészôvel Microsoft Internet Explorer 6 böngészôvel teszteltük - megjeleníthetô. Szolgáltatásai a következôk: az irányítási alkalmazások (animált képek) és leírásuk megjelenítése, a kezelési felület biztosítása, valós idejû trend, kommunikáció. Utóbbihoz tartozik a védelem, a statisztikák és a riasztás. Hiba esetén a rendszer képes t küldeni, jelezve az emberi ellenôrzés, beavatkozás szükségességét. Ha a telepítési helyen nincs kiépített internet- és telefonkapcsolat, akkor a hiba jelzése, a felügyelet biztosítása vezeték nélküli megoldásokkal biztosítható. A bemutatótáblán egy GSM modem telepítésével oldottuk meg és teszteltük a problémát. Hiba esetén a GSM modemen keresztül a riasztó küldhetô, illetve a mobil hálózati szolgáltatón keresztül küldött üzenet esetén SMS is jelzi az emberi beavatkozás szükségességét. Természetesen ez szolgáltatófüggô megoldás. Lehetôség nyílik ezen eszközön keresztül direkt elérni a vezérlô PLC-t is. Megfelelô kapcsolat esetén akár távolról is módosítható a PLC-ben futó program is, amennyiben erre az adott eszköz alkalmas. A demó távfelügyeleti berendezésünkön ennek a funkciónak a mûködését is teszteltük.

7 felügyelete 1000 Gateway Application Note Az elkészült alkalmazás megtekinthetô a címen. További információért keresse Vevôszolgálatunkat!

8 Termékek Az irányításhoz Twido moduláris PLC-ket, a legkisebb, 3 gépes vákuumszivattyútelep-vezérlô rendszerhez Zelio kompakt mikrovezérlôt telepítettünk. A Twido PLC-k kiépítése nem releváns, hiszen ezt az alkalmazás igénye határozta meg, és mindegyik alapvezérlô rendelkezik a Modbus protokollt kezelni képes integrált soros vonali porttal. A Zelio SR3 B2 61BD típus SR3 MBU 01BD modullal kiegészítve. Kommunikáció A vezérlôegységek soros vonalai csomópontképzés után csatlakoznak a hálózatok átjárhatóságát biztosító TSX ETG 1000 típusú Telemecanique gateway-hez. A felügyelet programja weblapként a gateway-ben került elhelyezésre. A gateway további csomópontképzô eszközön keresztül csatlakozhat belsô hálózathoz, vagy közvetlenül kapcsolódhat az internetszolgáltató elérését biztosító eszközhöz (modem, router). A vezeték nélküli kommunikációt esetünkben egy Wavecom gyártmányú Wismo típusú GSM modem biztosítja. A programok A PLC-kben elkészített alkalmazások Twidosoft és Zeliosoft ingyenes fejlesztôi környezettel készültek, így a rendszerek nem csak mûszakilag, hanem gazdaságilag is teljesen nyitottak. Ugyanez mondható el a felügyelet vonatkozásában is, amely a Microsoft Front Page HTML fejlesztô szoftver segítségével elkészíthetô, illetve az egyes appletek a gateway-hez adott CD-n megtalálhatóak, és így nagyban segítik az alkalmazás elkészítését. Ezt a megoldást ajánljuk minden olyan jellemzôen kisebb vezérléseket, gépészeti egységeket mûködtetô felhasználónak, akinél felmerült az igény a folyamatos monitorozás, illetve távfelügyelet kialakítására, de erre egyéb megfontolások alapján nem kíván vagy a telepítési adottságok miatt nem tud - folyamatosan kezelô- személyzetet a helyszínen biztosítani. Ilyen esetekben nagyon hatékony megoldást kínál a bemutatott termék és alkalmazás. Új horizont a távfelügyelet és távdiagnosztika terén A Schneider Electric Transparent Ready megoldásai a szabványos technológiákat (Web, Ethernet TCP/IP, Modbus TCP/IP) alkalmazva nagyfokú szabadságot adnak a felhasználóknak mind az automatizálás, mind az energiaelosztás területén. Az 1998-as bevezetés óta több mint alkalmazásban bizonyítottuk világszerte a Transparent Ready megoldás sikerét. A TSX ETG gateway a már installált Modbus és Unitelway kommunikációs eszközök Ethernet és webes felügyeletére. A gateway több, mint a Schneider Electric kínálatában eddig ismert Ethernet / Modbus átalakítók. Gateway funkció: Az ETG modulokon keresztül három-féle kommunikációs megoldást kínálunk. n Ethernet vonalról soros Modbus vagy Unitelway felé n Modemes kapcsolatról soros Modbus vagy Unitelway felé n Modemes kapcsolatról Ethernetes Modbus vagy Unitelway felé RAS funkció: A RAS (Remote Access Service) lehetôvé teszi GSM vagy analóg modemes, PPP protokolt használva telefonkapcsolaton keresztül a berendezése távlekérdezését, programozását (Unity, PL7, Concept, TwidoSoft, Powersuite használata esetén). Web funkció: Az ETG már a Schneider Electric új, szabványos weboldal sablonját használja. Beépített diagnosztikai, statisztikai oldalakkal rendelkezik (Ethernet, Modbus, , PPP statisztikák). A Remote Data Viewer funkcióval táblázatos formában megjeleníthetôk a PLC-k, frekvenciaváltók adatai. Rendelkezik 8 Mbyte szabadon programozható web tárhellyel, a gyûjtött adatok JAVA Appletek beágyazásával jeleníthetôek meg. Nyolc darab küldését teszi lehetôvé a készülék esemény automatikus behívással a SMTP szerver felé.

9 Magelis XBT-GT2000 Új csillag születik A Magelis grafikus érintôképernyôs terminál-kínálat áprilistól új családdal bôvült. Az új Magelis XBT-GT2000 család nem csak új funkciókat és teljesítményt jelent, hanem lehetôséget kínál a régi XBTF terminálok kiváltására is. Az új kínálatban öt új terminállal találkozhatunk, amelyek mindegyike 5,7 méretû, analóg érintôképernyôvel rendelkezik. Ennek köszönhetôen tisztább, átlátszóbb a paneloldali védôréteg, nem tartalmaz mátrixot és finomabb felbontást tesz lehetôvé. Kommunikáció határok nélkül Mindegyik XBT-GT2000 tartalmaz két soros portot: az egyik hagyományos RJ45 (RS485) port, Telemecanique PLC csatlakoztatásához, míg a másik standard 9 pólusú DSUB port (RS232/ RS422), amelyen keresztül egyidôben más gyártó PLC-je is csatlakoztatható és monitorozható. Az egyidejû különbözô protokollú kommunikáció kezelését a 64 Bites RISC processzor teszi lehetôvé. Mindenki számára optimális megoldás A Magelis XBT-GT2000 család három megoldást kínál a szükséges funkciók és az ár optimális kombinációjával Optimum, Low-end és Standard termékcsoportokban. Az Optimum megoldás XBT-GT2110 terminál monokróm kékszínû háttérvilágítással rendelkezi. A Low-end terminálok közül az XBT-GT árnyalatú monokróm kijelzôvel és az adatok tárolását az egységesített kompakt Flash (CF) memóriakártya fogadására alkalmas bôvítôhellyel rendelkezik, míg az XBT-GT színû STN kijelzôvel színesíti ezt a kört. A standard kínálat eszközei rendelkeznek Ethernet porttal, az XBT-GT színû kijelzôvel és az XBT-GT színû TFT kijelzôvel nyújtja az 5,7 kínálat csúcsát. Fejlesztés költséghatékonyan, környezetbarát módon A Magelis XBT-GT2000 sorozat termináljai méretben megegyeznek az elôzô XBT-GT2000 sorozattal, mindkét sor programozószoftvere a Vijeo Designer 4.3 verziója. A szerelési kiegészítôk segítségével a terminálok könnyedén szerelhetôek az elavult XBT-F032 és az elôzô sorozat XBT-G2110 terminálok helyére. Az XBT-GT2000 sorozatok teljes mértékben kielégitik az RoHS (Restriction of Hazardous Substances) direktívában meghatározott veszélyes anyagok használatára vonatkozó elôírásokat! Programozás gyorsan, hatékonyan Programozásuk USB porton keresztül történik, amely 12 Mbps sebességével megközelítôleg százszor gyorsabb, mint a hagyományos soros megoldás. Továbbá az Ethernet porttal (GT2130 és GT2330) rendelkezô terminálok támogatják az FTP elérést is. A Kompakt Flash memóriakártyák és a Vijeo Designer v4.3 segítségével az alkalmazói program is lementhetô és biztonságosan megôrizhetô. A Magelis XBT-GT2000 terminálok listaárukat tekintve is méltó választ adnak mind a piaci kihívásokra, mind pedig az elavult terminálok kiváltására.

10 Berendezésgyártók A Schneider Electric mindig is fontosnak tartotta meggyôzni partnereit, végfelhasználóit és az egész piacot arról, hogy egy magasabb mûszaki színvonal alkalmazása, megkövetelése a folyamatban résztvevô minden szereplô részére komoly elônyöket biztosít. Ennek a filozófiának jelentôs megnyilvánulása a berendezésgyártók minôsítési rendszere. A minôsítési rendszer története valamikor a kilencvenes évek derekára nyúlik vissza, amikor a rendszerváltás után számos új általában kisebb vagy egyszemélyes cég jött létre a villamosipar korábbi nagyvállalatainál dolgozó szakemberekbôl. A Schneider ekkor döntött arról, hogy egy olyan partnerhálózatot épít ki, amely a kisfeszültségû berendezések gyártásában fontos piaci szereplôvé válnak. Ennek alapjául egy, a magyar piacon addig és még utána nagyon sokáig egyedülálló kínálatként egy tipizált berendezést, a Prisma funkcionális rendszert vezette be a piacra. Majd késôbb, annak érdekében, hogy a partnerek mindjobban ki tudják használni a Prisma rendszer által nyújtott lehetôségeket és elônyöket, illetve saját gyártási tevékenységüket és folyamataikat fejleszteni tudják, a Schneider elindított egy minôsítési folyamatot. Ezt a folyamatot azóta is fenntartjuk, fejlesztjük és aktualizáljuk mint például a Prisma Plus bevezetés idején is tettük ezt. Nagyon fontos, hogy 1 0

11 minôsítési folyamata a minôsítés nem egy Prisma Plus berendezés ellenôrzése, hanem az egész gyártási folyamat átfogó értékelése és vizsgálata. Ezért a minôsítés tárgyköre kiterjed a n külsô tervek kezelésére; n tervezési tevékenységre; n külsô, belsô mûszaki dokumentáció össze- állítására; n anyagbiztosításra, kezelésükre és dokumentálásukra; n gyártóeszközök és szerszámok rendelkezésre állására, állapotára; n ellenôrzô és vizsgáló eszközök meglétére és állapotára; n alkalmazott szereléstechnológiára; n gyártási, szerelési területre; n raktározási, csomagolási, szállítási tevékenységekre; n beérkezô anyagok, a gyártási folyamatok és a késztermék ellenôrzésére; n biztonsági követelményeknek való megfelelôségre vonatkozó eljárásokra; n vevô felé szolgáltatott információkra; n alvállakozók alkalmazására; n szabványok és jogszabályok meglétére. Bár a minôsítési folyamat átfogó, és sokszor részletesnek, szigorúnak tûnik, fontos leszögezni és megjegyezni, hogy a minôsítés nem hibakeresés és kérdôre vonás jellegû, hanem elsôsorban támogató tevékenység. Ezzel próbáljuk meg a minôség irányában elkötelezett partnereinket segíteni folyamataik fejlesztésében, javításában. Ez az a pont, ahol rá kell térnünk a bevezetôben említett elônyökre, melyek minden piaci szereplôt érintenek, aki a magasabb mûszaki színvonal mellett tette le a voksát. A végfelhasználó nyilvánvalóan egy minôségi terméket fog kapni, amely ebben az esetben a hosszabb élettartamot, kisebb karbantartási költségeket, minimálisra csökkentett veszélyeket (élet- és vagyonvédelmi szempontból) és meghibásodási lehetôségeket jelenti, esetünkben egy típustesztelt (TTA) berendezésnél. A beruházási megtérülésnél ezek fontos és kényes szempontok, fôként napjainkban, amikor az ipari folyamatoknál egy óra nem tervezett termeléskiesés is már súlyos milliókban mérhetô! Ahogy már fent említettük, egy olyan támogató funkciót, amely éves rendszerességgel egy külsô kontrollt biztosít a folyamatainak ellenôrzésére, javítására, fejlesztésére, amelynek segítségével mind a hatékonyságát, mind a termékeinek és szolgáltatásainak minôségét növelni tudja. Persze ezekhez még olyan elônyök is járnak, mint a magasabb kedvezmény, a szorosabb kapcsolat a Schneiderrel, melynek a legfontosabb eleme az információ szolgáltatás a partnerek jobb helyzetbe hozásának érdekében. A partnereknek átadott oklevéllel elismerjük teljesítményüket, és támogató céllal mögéjük állunk a versenyhelyzetekben. A Prisma Plus minôsítés elnyerésével a Prisma Club tagjává válik partnerünk, amelynek éves rendezvény ad keretet a napi munkán felül, ahol újdonságainkról, fejlesztéseinkrôl, lehetôségekrôl tájékoztatjuk ôket. Vannak olyan kínálati elemek, amelyeket például alapvetôen csak ennek a partnerkörnek teszünk elérhetôvé. Szeretnénk a jövôben még inkább erôsíteni a minôsített berendezésgyártóink promótálását a különbözô fórumokon: szakújságok, magazinok, Internet, rendezvények. A Schneider ezen a minôsítési folyamaton keresztül szeretné egyértelmûvé tenni, hogy nem áll be a mindegy milyen, csak olcsó legyen stratégiába, továbbra is kitart a TTA (tipizált berendezés) népszerûsítése mellett, amellyel a partnerei válláról le tudja venni a kockázat- és felelôsségvállalás terheit, egyszerûbbé teszi számukra a szabványoknak, úniós elvárásoknak, direktíváknak, törvényi és rendeleti szabályozásoknak való megfelelést. Milyen elônyöket nyújt egy berendezésgyártónak, ha minôsített partner? 1 1

12 EasyPact a követendô E asypact új megszakítócsalád jelent meg a Schneider Electric kínálatában. Az új megszakítók tervezésekor egy minél nagyfokúbb rugalmasságot, egyszerûbb és sokrétûbb felhasználhatóságot biztosító készülék megalkotása volt a cél, a szabványok magas szintû követelményeinek teljesítése mellett. Ezen legfôbb elvek szem elôtt tartásával született meg a legújabb Schneider megszakító: az EasyPact! A készülékcsalád egy 100 A-es (EZC100N) és egy 250 A-es (EZC250N) tokozatból áll. A 250 A-ig terjedô áramtartományt 10 különbözô névleges áramerôsségû készülék fedi le: n EZC100N: 25, 40, 60, 80, és 100 A, n EZC250N: 100, 125, 160, 200 és 250 A. A megszakítókat rendkívüli kompakt méretek jellemzik: mindössze 60 mm mélyek, szélességük 75 ill. 105 mm! A meglepôen kis méretek ellenére megszakítóképességük 15 ka-es (100A-es tokozatnál) és 25 ka-es (250A-es tokozat). Képzeljük csak el, hogy egy 100 A-es, 15 ka névleges megszakítóképességû megszakító elfér a tenyerünkben A készülékek beépített, fix kioldási karakterisztikájú termomágneses védelmi kioldóegységekkel rendelkeznek. Ezáltal az installáció és az üzembe helyezés is lényegesen egyszerûbbé válik, hiszen nincs szükség a védelmi egység bonyolult beállításainak elvégzésére. A 100 A-es tokozatot egy kiegészítô alkatrész segítségével kalapsínre is pattinthatjuk, tovább fokozva ezzel az installációs rugalmasságot. Ezek a megszakítók -25 és +70 C között minden elképzelhetô pozícióban felszerelhetôk és használhatók, mindkét oldalról táplálhatók teljesítménycsökkenés nélkül. Bátran kijelenthetjük tehát, hogy az EasyPact megszakítók installálása nem igényel nagyobb szakértelmet, mint amennyi egy kismegszakító beszereléséhez, bekötéséhez szükséges! elosztószekrény szerelôlemezére, majd fel kell csavarozni a megszakítókat is és máris kész az összesínezett elosztórendszer! Egy kiegészítô bôvítôelem csatlakoztatásával lehetôség nyílik 2 vagy 4 db EZC250 vagy Compact NS160/250-es leágazó készülékek csatlakoztatására is. Az EasyPact megszakítókhoz természetesen minden lényeges kiegészítôelem is megvásárolható. Ilyenek például a vevô által egyszerûen a készülék tokozatába pattintható, különbözô segédfeszültség szintekhez való munkaáramú és feszültségcsökkenési kioldók, segédés hibajelzô érintkezôk, valamint a közvetlen vagy ajtóra tengellyel kivezethetô rotációs hajtások (IP40 v. IP54), különbözô csatlakozási kiegészítôk, stb. Természetesen az új megszakítócsalád és az összes kiegészítô alkatrésze megfelel az IEC és 2 szabványok elôírásainak. Az EasyPact megszakítókat leginkább a kis és közepes méretû épületek al- és végelosztó berendezéseinek betáplálásköri védelmi- és kapcsolókészülékeiként alkalmazhatjuk, továbbá motorok és kondenzátortelepek védelmére is. Amennyiben az EasyPact készülékek felkeltették érdeklôdését, kérjük, látogasson el a oldalra, ahol megtalálhatja és letöltheti a készülékek magyar nyelvû katalógusát. Az EasyPact megszakítókhoz a Schneider Electric kifejlesztett egy komplett sínrendszert is, melyet felhasználva szinte pillanatok alatt összeállíthatunk egy kisfeszültségû elosztórendszert. Az egyetlen darabban szállított sínrendszer betáplálása 250, 400 vagy 630 A-es lehet. A betáplálási pontra EasyPact, Compact NS, Interpact készülékeket vagy kábelt csatlakoztathatunk, a leágazásokra pedig EasyPact EZC100-as megszakítók köthetôk. A sínrendszert egyszerûen csak fel kell csavaroznunk az 1 2

13 egyszerûség EZC100N megszakító A Névleges áramerôsség (A): Pólusszám: 3P Megszakítóképesség (kaeff) az IEC szerint: Ue=550 V Ui=690 V Uimp=6 kv AC DC Ue (V) Icu (ka) 110/ /230/ / (1P) (2P) 5 Névleges áram (A) Rendelési szám 25 EZC100N EZC100N EZC100N EZC100N EZC100N3100 EZC250N megszakító A Névleges áramerôsség (A): Pólusszám: 3P Megszakítóképesség (kaeff) az IEC szerint: Ue=550 V Ui=690 V Uimp=6 kv AC DC Ue (V) Icu (ka) 220/230/ /400/ (1P) (2P) 20 Névleges áram (A) Rendelési szám 100 EZC250N EZC250N EZC250N EZC250N EZC250N

14 Érzékelôk I smerje meg a Telemecanique érzékelôk univerzális kínálatát, melyet az egyedülálló Osiconcept technológia nyújt Önnek. Az akcióban szereplô standard kialakítású univerzális érzékelôk több üzemmódban alkalmazhatók, ezáltal jelentôsen megkönnyítik az érzékelô kiválasztását, optimalizálhatóvá teszik a karbantartási raktárkészletet. Az akcióban az elektronikus érzékelôkön kívül az elektromechanikus érzékelôink is képviseltetik magukat, az XCKN kompakt végálláskapcsoló családdal. Az akció április 18-tól július 31-ig tart. Ezen idôszakban az akcióban szereplô érzékelôinket 20%-os kedvezménnyel vásárolhatja meg kereskedôpartnereinknél. Optikai érzékelôk Az akcióban szereplô univerzális optikai érzékelôink egyetlen készülékben egyesítik az összes funkciót (fény-sorompó, tükörreflexió, polarizált tükörreflexió, tárgyreflexió, tárgyreflexió háttér-elnyomással), melyet egyetlen gombnyomással lehet betanítani az érzékelônek. Az akcióban szereplô termékek: Rendelési számok Megnevezés Listaár Akciós ár M18 XUB0AKSNL2T adó fénysorompóhoz, átm.: 18mm, mûanyag, beöntött kábellel (2m) Ft Ft XUB0AKSNM12T adó fénysorompóhoz, átm.: 18mm, mûanyag, csatlakozóval Ft Ft XUB0ANSNL2 fotoérzékelô, átm.: 18mm, mûanyag, NPN, kábeles Ft Ft XUB0ANSNM12 fotoérzékelô, átm.: 18mm, mûanyag, NPN, M12 csatlakozóval Ft Ft XUB0APSNL2 fotoérzékelô, átm.: 18mm, mûanyag, PNP, kábeles Ft Ft XUB0APSNM12 fotoérzékelô, átm.: 18mm, mûanyag, PNP, M12 csatlakozóval Ft Ft XUB0BKSNL2T adó fénysorompóhoz, átm.: 18mm, fém, beöntött kábellel (2m) Ft Ft XUB0BKSNM12T adó fénysorompóhoz, átm.: 18mm, fém, csatlakozóval Ft Ft XUB0BNSNL2 fotoérzékelô, átm.: 18mm,fém, NPN, kábeles Ft Ft XUB0BNSNM12 fotoérzékelô, átm.: 18mm,fém, NPN, M12-es csatlakozóval Ft Ft XUB0BPSNL2 fotoérzékelô, átm.: 18mm, fém, PNP, kábeles Ft Ft XUB0BPSNM12 fotoérzékelô, átm.: 18mm, fém, PNP, M12-es csatlakozóval Ft Ft Miniatûr XUM0AKSAL2T adó fénysorompóhoz, miniatûr, beöntött kábellel (2m) Ft Ft XUM0AKSAM8T adó fénysorompóhoz, miniatûr, csatlakozóval Ft Ft XUM0ANSAL2 fotoérzékelô, miniatûr, NPN, kábeles Ft Ft XUM0ANSAM8 fotoérzékelô, miniatûr, NPN, M12-es csatlakozóval Ft Ft XUM0APSAL2 fotoérzékelô, miniatûr, PNP, kábeles Ft Ft XUM0APSAM8 fotoérzékelô, miniatûr, PNP, M12-es csatlakozóval Ft Ft 50x50 XUK0AKSAL2 fotoérzékelô, kompakt, 50x50mm, PNP/NPN, kábeles Ft Ft XUK0AKSAL2T adó fénysorompóhoz, kompakt, 50x50mm, kábeles Ft Ft XUK0ARCTL2 adó/vevô, kompakt, 50x50mm, kábeles Ft Ft XUK0ARCTL2T adó fénysorompóhoz, kompakt, 50x50mm, kábeles Ft Ft Kompakt XUX0AKSAT16 fotoérzékelô, kompakt, PNP/NPN, kábeles Ft Ft XUX0AKSAT16T fotoérzékelô, kompakt, adó Ft Ft XUX0ARCTT16 fotoérzékelô, kompakt, sorkapcsos Ft Ft XUX0ARCTT16T fotoérzékelô, kompakt, adó Ft Ft Kiegészítôk XUZC31 fényvisszaverô, átm.: 31mm Ft 952 Ft XUZC50 reflektor, 50x50mm Ft Ft XUZC80 reflektor, átm.: 80mm Ft Ft 1 4

Schneider MAGAZIN. Karácsonyi készülôdés. Bôvülô Kaedra rendszer ÚJ PK PRATIKA IPARI CSATLAKOZÓK

Schneider MAGAZIN. Karácsonyi készülôdés. Bôvülô Kaedra rendszer ÚJ PK PRATIKA IPARI CSATLAKOZÓK Schneider MAGAZIN Karácsonyi készülôdés A SCHNEIDER SZOLGÁLTATÁSOK GÖRBE TÜKRE Bôvülô Kaedra rendszer ÚJ PK PRATIKA IPARI CSATLAKOZÓK Alkalmazási nyereményjáték EGYSZERÛ AUTOMATIZÁLÁSI ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

Magazin. Schneider. praktikusabb. Kaedra rendszer

Magazin. Schneider. praktikusabb. Kaedra rendszer Schneider Magazin II. évf./6. szám 2002. december Kaedra 2 Partnereink 6 Transparent Factory 8 Programozószoftverek nagyító alatt 10 Dugaszolható relék 12 Altivar 11 13 Canalis KDP flexibilis világítási

Részletesebben

Garantált minőség, élvezetes percek. Illy caffé: a tökéletes presszókávé. Profinet: Önnel fejlesztettük. 100 000 lóerő féken tartva

Garantált minőség, élvezetes percek. Illy caffé: a tökéletes presszókávé. Profinet: Önnel fejlesztettük. 100 000 lóerő féken tartva Omron magazin 2008 Garantált minőség, élvezetes percek Illy caffé: a tökéletes presszókávé A kiváló minőségű, légmentesen zárt kávésdobozok három évvel tovább őrzik meg az aromát A 8. oldalon megtudhatja,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Közlekedésmérnöki Kar. Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Bevezetés A diplomamunkám témája a teljes ellátási láncot támogató és a logisztikai folyamatokat

Részletesebben

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias

MAGASYN. Intelligens rendszerek. Az Internet új nyelve. Arccal a vasút felé. Informatika és pénz 1998. NYÁR. Fotó: Buenos Dias MAGASYN 1998. NYÁR Intelligens rendszerek Az Internet új nyelve Arccal a vasút felé Informatika és pénz Fotó: Buenos Dias Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt. 1047 Budapest, Baross u. 91-95.

Részletesebben

AKTUÁLIS. Energiahatékonyság. String monitoring. Axioline I/O rendszer. Jobb hálózat és jelminőség. Phoenix Contact Magyarország 2011 március

AKTUÁLIS. Energiahatékonyság. String monitoring. Axioline I/O rendszer. Jobb hálózat és jelminőség. Phoenix Contact Magyarország 2011 március AKTUÁLIS 11 1 Phoenix Contact Magyarország 2011 március 04 A jövő energája Energiahatékonyság 07 Napelemes rendszerek String monitoring 08 Automatizálás Axioline I/O rendszer 10 Túlfeszültség-védelem Jobb

Részletesebben

WIN! 2. szám www.weidmueller.hu W EIDMÜLLER I NFORMATION & N EWS. Szélsôséges körülményekre szabott technika Vonattal a világ tetejére 4

WIN! 2. szám www.weidmueller.hu W EIDMÜLLER I NFORMATION & N EWS. Szélsôséges körülményekre szabott technika Vonattal a világ tetejére 4 2. szám www.weidmueller.hu [Countries] Austria and Switzerland WIN! W EIDMÜLLER I NFORMATION & N EWS Szélsôséges körülményekre szabott technika Vonattal a világ tetejére 4 Tengerhajózási technika: Interfész

Részletesebben

Kedves Vendégeink! Örömmel várjuk visszajelzéseiket. Gödöllô, 2014. június 28-29. Dr. Gémesi György elnök

Kedves Vendégeink! Örömmel várjuk visszajelzéseiket. Gödöllô, 2014. június 28-29. Dr. Gémesi György elnök Kedves Vendégeink! A Magyar Önkormányzatok Szövetsége nevében nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Polgármesterek X. jubileumi Világtalálkozója alkalmából elôször adhatjuk kezükbe a találkozó kísérô rendezvényének,

Részletesebben

IV A SZAKMÁK FEJLŐDÉSE

IV A SZAKMÁK FEJLŐDÉSE addig, amíg nem teremtődnek olyan körülmények, amelyek lényegében azonos minőségű oktatást garantálnak az ország valamennyi szakképző intézményében tanuló fiatal számára. IV A SZAKMÁK FEJLŐDÉSE IV.1 KUTATÁSI

Részletesebben

EGY MINDENKIÉRT, EGY AKIT MINDENKI ÉRT KATALÓGUS

EGY MINDENKIÉRT, EGY AKIT MINDENKI ÉRT KATALÓGUS EGY MINDENKIÉRT, EGY AKIT MINDENKI ÉRT KATALÓGUS F E D E Z Z E F E L A K E D V E Z M É N Y E K E T! 2 Ha lenne egy olyan cég, amely több, mint 20 év szakmai tapasztalattal, több, mint 20 év gyakorlattal

Részletesebben

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás

Prolan Energiamenedzsment Rendszer. Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Rendszerleírás Prolan Energiamenedzsment Rendszer Verzió: 2011.09.13. Szerkesztette: Menyes Roland, Salacz Ágoston, Szabó Ervin PROLAN Irányítástechnikai Zrt. 2011 Budakalász

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana Készült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával KFKI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Esettanulmányok Tartalom 1. ESETTANULMÁNYOK... 2 1.1. EGY

Részletesebben

local TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? Magyarország 18 Rendszerintegrátor találkozó 12 Az energiamegtakarítás új útjai

local TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? Magyarország 18 Rendszerintegrátor találkozó 12 Az energiamegtakarítás új útjai Magyarország 12 Az energiamegtakarítás új útjai 18 Rendszerintegrátor találkozó TCO: Mi rejtőzik a jéghegy csúcsa alatt? 08 ügyvezetői üzenet 2 ügyvezetői üzenet 3 KEDVES OLVASÓ! Örömmel számolhatok be

Részletesebben

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kisirodai hálózatok e-book Zrinyi Miklós 1 Tartalom

Részletesebben

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében

2005/4. A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója. Biztonságigazolás az Európai Szabványok szerint. Generációváltás a biztosítóberendezések tervezésében Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification A 2-es Metró hírközlési rekonstrukciója

Részletesebben

DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL

DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL DIGITÁLIS VÁROS INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ 4 1.1 Digitális Város INTELLIGENS MEGOLDÁSOKKAL 5 1.2 A MAGYAR TELEKOM CSOPORT Digitális Város MEGOLDÁSAi 6 1.3 T-CITY SZOLNOK A JÖVŐ

Részletesebben

Az ARON-RCS infokommunikációs és technológiai megoldásai

Az ARON-RCS infokommunikációs és technológiai megoldásai Az ARON-RCS infokommunikációs és technológiai megoldásai Készítette: Topor Zoltán 2013. november Tartalom Bevezető... 5 Az ARON-RCS rendszer infokommunikációs szükségletei... 6 Önálló és egyedi rádió hálózat...

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2007. 14. évf. 3. szám. Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán

2007. 14. évf. 3. szám. Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán katasztrófa- és tûzvédelmi szemle 2007. 2005. XIV. XII. évfolyam 4. 3. szám 43 t a r t a l o m 2007. 14. évf. 3. szám Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás

Részletesebben

INNOVÁCIÓ. Rohde&Schwarz jubileum 6 30 milliárd forint stratégiai kutatásokra 8 GÉPIPAR

INNOVÁCIÓ. Rohde&Schwarz jubileum 6 30 milliárd forint stratégiai kutatásokra 8 GÉPIPAR TECHNIKA KRÓNIKA Lapunk internetes változata a www.technikamagazin.hu címen található Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail: mwellek@muszakiszemle.hu Fõmunkatárs: Békés Sándor e-mail:

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

LABCONTROL. Tervezési kézikönyv. Air management system. The art of handling air

LABCONTROL. Tervezési kézikönyv. Air management system. The art of handling air LABCONTROL Air management system Tervezési kézikönyv The art of handling air Tervezési kéziköny LABCONTROL Tartalomjegyzék Tapasztalat és innováció 3 LABCONTROL 4 Rendszer áttekintés 6 EASYLAB 8 A rendszer

Részletesebben

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A

2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A Kék Rózsa 2009. I. A Z I B M Ü G Y F É L M A G A Z I N J A IBM Business Partner 20 éves az Inter-Computer A mi emberünk: Tóth Bence Made in Hungary: MorphoLogic Kft. Utazás: Sümeg sziklavárának sasfészkében

Részletesebben

Szabványok. Szerelt kábelek gyártása. Kábelkereskedelem. Kábelipari döntéshozóknak. 2013. április I. évfolyam 1. szám

Szabványok. Szerelt kábelek gyártása. Kábelkereskedelem. Kábelipari döntéshozóknak. 2013. április I. évfolyam 1. szám 2013. április I. évfolyam 1. szám Kábelipari döntéshozóknak Magyar Kábelipar Kábelgyártás, -kereskedelem, kábelszerelvények, rézárfolyam-elemzés, kábelfeldolgozó gépek, szerszámok, szerelt kábelek gyártása,

Részletesebben

Fókuszban a mûszer- és méréstechnika

Fókuszban a mûszer- és méréstechnika XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT 2010. MÁJUS Fókuszban a mûszer- és méréstechnika Ára: 1420 Ft ELEKTRONIKAI INFORMATIKAI SZAKFOLYÓIRAT ALAPÍTVA: 1992 Megjelenik évente nyolcszor

Részletesebben

53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft. PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés.

53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft. PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés. 53. évfolyam, 2010. 8. szám 700 Ft PumpMeter szivattyúfelügyeleti egység a KSB-tõl. Átlátható szivattyúüzemeltetés. TARTALOM www.technikamagazin.hu Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit e-mail:

Részletesebben

NIIF Hírlevél IX. Évfolyam 1. szám 2010. április

NIIF Hírlevél IX. Évfolyam 1. szám 2010. április NETWORKSHOP 2010 Immár közel húsz éve, minden tavasszal megrendezi az NIIF Programhoz kapcsolódó NETWORKSHOP konferenciát a HUNGARNET Egyesület és az NIIF Intézet. E konferencia a magyarországi kutatási,

Részletesebben

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA?

ormációs társadalmat az infor FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? www.magasyn.hu 2000. ÕSZ Együtt építjük az infor ormációs társadalmat FELÜLNÉZET: INTERJÚ SÍK ZOLTÁN INFORMATIKAI KORMÁNYBIZTOSSAL MIÉRT IS MEGYÜNK HORVÁTORSZÁGBA? SZÜLETÉSNAPOK Tartalom: Stratégia 4 Magasabb

Részletesebben

50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft. Induktív energiaátvitel 9. oldal

50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft. Induktív energiaátvitel 9. oldal 50. évfolyam, 2007. 8. szám 700 Ft Induktív energiaátvitel 9. oldal Kétkomponensû anyagkeverõ-adagoló rendszerek az I&J FISNAR Inc.-tõl Dispenser Technologies LTD 2310. Szigetszentmiklós, Pelikán u. 3.

Részletesebben

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI 2001/2 MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI FEJLESZTÕ ÉS GYÁRTÓ SZÖVETKEZET 1095 Budapest, Soroksári út 164. Tel.: 281-19-47 Fax: 281-19-47 E-mail: vektor@vektorsz.hu www.vektorsz.hu BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! TARTALOM 2001.

Részletesebben